Hur man installerar ventilationsrör på taket - detaljerade anvisningar

Ett av de viktigaste delarna i luftväxlingssystemet i bostadshus är ventilationsrör. Ofta producerar uttag av rör för avgaser på taket. Om det uppstår misstag under installationen kommer alla luftbytesprodukter att förbli i rummet och inte tas bort. Därför är det viktigt att följa byggkoder och föreskrifter vid utförandet av dessa arbeten.

Hur man installerar en skorsten på taket

Ventilationssystemet hjälper till att lösa problemet med att säkerställa ett optimalt inomhusklimat. Det finns hygien- och hygienkrav för luftparametrar i ventilerade rum. Det måste vara en viss fukt, rengöras av damm och skadliga ämnen.

Det finns inget svårt att installera ventilationskanaler. Men innan du börjar arbetet måste du slutföra projektet. Den innehåller en plan och specifikation som tar hänsyn till alla element i strukturen som ska monteras, liksom deras plats för installation och installation.

Installation av ventilationselement ska utföras i enlighet med SNiP och säkerhetsbestämmelserna. För det mest produktiva arbetet med ventilation bestämmer konstruktörerna platsen för systemet, dess komponenter, konstruktionens sektion och dimensioner. I varje enskilt fall utförs individuella beräkningar. Ett av de viktiga stadierna i arbetet är placeringen av ventilationsrören på taket. Deras produktion utförs från väggen eller direkt från utrustningen.

Syftet med utgången av ventilationsrör på taket:

 • för luftflöde in i rummet;
 • för luftcirkulationen på vinden
 • för anordningen av ett avloppsrörsrör

Vid val av monteringsplats för ventilationsröret för avgaser på taket, är det nödvändigt att vara uppmärksam på det faktum att inget kan förhindra utflöde av ventilerad luft. Med hänsyn till operativa behov beräknar designers strukturens storlek.

Det lämpligaste stället att installera en skorsten på taket är att leda röret genom åsen. Det blir möjligt i fallet när trussystemet inte har en åsstråle. Med en sådan slutsats på taket på ventilationskanalen är det lätt att värma.

För taksystem, inklusive åsbalken, utförs utmatningen till taket rationellt nära åsen. Då krävs inte ytterligare fixering av ventilationskanalen.

Typer av ventilationsrör

Den moderna marknaden erbjuder ett stort antal produkter med olika egenskaper. Varje art har sina egna särdrag.

Beroende på ventilationssystemets prestanda väljer designarna de lämpligaste komponenterna för sina egenskaper.

Allmänna krav på strukturer:

 • fuktmotstånd
 • korrosionsbeständighet.

Vid låga omgivande lufttemperaturer ackumuleras ackumulat på väggarna i ventilationskanalen, vilket kan leda till skador på elementet.

 • Nödvändiga egenskaper för ventilationsrör:
 • Smidig inre yta, vilket minskar luftmotståndet;
 • För att öka cirkulationskapaciteten måste rören ha ett minimum antal anslutningar.
 • Vikt. Konstruktioner med låg vikt är lätta att installera. Vid uppgradering av systemet är de också enklare att demontera.
 • Liten väggtjocklek med tillräcklig styvhet. Låter öka ventilationsaxelns kapacitet.

Ventboxar finns i olika sektioner. De kan vara runda, rektangulära och kvadratiska. Cylindriska kanaler tillåter luft att flyta genom dem lättast.

De mest populära materialen för avgasröret på taket är galvaniserat stål och plast.

Galvaniserade produkter

De är mest budget. Deras zinkbeläggning säkerställer god korrosionsbeständighet hos stålprodukten. Strukturer av galvaniserat stål är tillräckligt starka för sin lilla tjocklek (mer: "Typer av galvaniserade ventilationsrör och metoder för användning"). Nackdelen med att använda detta ventilationsrör på taket är dess vikt.

Plastprodukter

En av de mest populära för ventilationssystemet. Detta beror på det stora antalet fördelar och ett litet antal nackdelar. Den största fördelen med plastventilationsrör för att dra på taket är enkel installation, låg vikt och låg kostnad (läs också: "Hur man väljer plastventilationsrör och hur man installerar dem"). Installationen av denna design kan göras även av en person som inte har speciella färdigheter, du behöver bara följa säkerhetsreglerna när du arbetar på taket. Rörens inre yta är mycket slät, vilket gör att systemet kan arbeta produktivt. Själva plasten är resistent mot korrosion.

Huvudpunkterna vid utmatning av ventilationsröret till taket

Vid monteringsarbetet är det nödvändigt att försäkra sig om att förbandet ska förseglas (för mer information, "Hur man gör ett rör passerar genom taket från en metallplatta är alternativen testade i praktiken"). Vid bristande försegling kommer vattnet att falla under takbeläggningen, liksom flöde ner röret inuti rummet. När man själv installerar ventilationsröret på taket, kan tätningsmedel köpas på vilken byggnadsaffär som helst.

Rörets överdel är skyddad med en speciell kåpa, vars syfte är att skydda systemet från fallande till nederbörd i form av regn och snö. En modern metod för att lösa detta problem är att installera en baffel på rörets ände.

Anslutningen av luftkanalen med ventilationsröret på taket utförs med hjälp av anslutningsflänsar. För bättre tätning ger utrustningen stödringen. För att justera luften i röret sätt en specialventil.

Installation av ventilationsröret på taket utförs med hjälp av extraelement, deras val är helt enkelt enormt. Om du har svårt att välja ett eller annat element kan du få expertråd som ger råd om vad du behöver köpa för att förenkla arbetet.

Välja en plats för en passage nod genom taket

Alla rekommendationer för att välja plats för passage genom taket reduceras för att säkerställa att dess läge gör att du kan utföra kanalen med det minsta antalet varv. I detta fall tenderar systemets operativa prestanda att vara maximalt.

Ibland kan man på grund av objektiva skäl inte göra böjar. Korrugerade rör kommer att komma till räddning. Användning av korrugerade rör gör att du kan installera luftkanaler med nödvändiga varv.

Som noterats ovan utförs passagen genom taket med ett trossystem så nära som möjligt till åsen. Då kommer den största delen av röret att förbli på vinden, skyddad mot temperaturfluktuationer och ultraviolett strålning. Hela vinden kommer inte vara rädd för en hård vind, eftersom endast en mindre del av den kommer att gå ut.

Indikatorer för vindblocket beaktas nödvändigtvis vid någon plats av avgasröret genom taket. Starka vindar kan orsaka dåligt luftflöde eller rikta in det i systemet.

Höjden på stigaren ovanför taket

En av frågorna om hur man installerar en skorsten korrekt är att bestämma sin höjd över taket. För att göra detta måste du styras av kraven i SNiP, enligt vilken den är kopplad till typen av tak, diameter och några andra parametrar.

Här är några av dem:

 • Vid installation av ventilationsröret i närheten av skorstenen ska höjden vara lika med skorstenens höjd.
 • Höjden på röret ovanför det platta taket ska vara minst 0,5 m.
 • När röret hittas på ett avstånd av 1,5-3,0 m från åsen, måste höjden vara över nivån på åsen.
 • Ventilationsröret som ligger på mer än tre meter från åsen ska inte vara högre än linjen ungefär dras ned från takkanten mot horisonten. Denna linje bör utföras i en vinkel på 10 grader.
 • När röret befinner sig på ett avstånd på mindre än 1,5 m från åsen, måste höjden vara minst 0,5 m från åsen.

Utrustning för att förbättra ventilationssystemets prestanda

Den mest populära utrustningen för att förbättra ventilationssystemets prestanda är deflektorn. Detta är ett munstycke som är fastsatt vid högsta punkten av ventilationen. Vanligtvis är det monterat ovanför avgashålen eller på ventilationsrören.

Principen för operation är baserad på aerodynamiska lagar. Inuti deflektorn är en diffusor som släpper ut luften när vinden blåser in i deflektorns sidoväggar (mer: "Hur man gör en deflektor på röret - möjliga installationsalternativ"). Som ett resultat minskar trycket i cylindern och trycket ökar.

För att skydda mot inträngning av främmande partiklar inuti enheten används en speciell keps bestående av två delar:

 • Kapelnik utformad för att avleda vatten från visiret
 • Visor som täcker designen av ventilationshål.

Inte mindre populär är en luftare. Den används när längden på lutningen överstiger 3 m, och naturligt tryck är inte tillräckligt för den nödvändiga luftcirkulationen. Luftaren hjälper till att cirkulera luften mellan takbeläggningen och det isolerande skiktet.

Verktyg och anordningar för installation av ventilationsröret på taket

Innan du utför monteringsarbete på taket är det nödvändigt att förbereda alla nödvändiga verktyg och tillbehör.

Som regel är det nödvändigt att arbeta:

 • nod passage genom taket;
 • isolering;
 • tätningsmedel;
 • tätningselement
 • självuttagande skruvar;
 • monteringsbälte för att uppfylla säkerhet vid arbete på taket;
 • handskar för att skydda dina händer;
 • punch;
 • sax för metall eller sticksåg med blad för trä och metall;
 • nivå;
 • skruvmejsel eller skruvmejsel.

Installation av ventilationsrör på taket

Installation av ventilationsröret på taket utförs i flera steg, oavsett vilket material det görs. En kompetent designer ligger alltid i passagens projektkod genom taket. Valet av nodpassagen genom taket utförs beroende på typ av tak. Designen stärks på glasögonen med förankringsbultar.

För tillverkning av noder av passage genom taket med svart stål, upp till 2,0 mm tjockt. Kanske användningen av plåt rostfritt stål, med en tjocklek på 0,5 mm. Typ av tak och typ av ventilationssystem bestämmer passagerarens konfiguration och dimensioner genom taket, medan de motsvarar ventilationssystemets huvuddelar.

Dessa är industriprodukter av inhemsk eller utländsk produktion. Oavsett ursprungsland är det viktigt att montera det korrekt.

Innan allt arbete påbörjas, rengörs arbetsplatsen för föroreningar, och den fukt som finns på taket tas bort.

Efter att ventilationsröret har passerat genom taket enligt kraven i SNiP, utförs markeringen på taket. I varje lager av taket (takläggning, vattentätning, isolering) skär ut hålet i enlighet med rörets storlek som ska monteras. Sedan utförs markering under passagen och fästet. Med hjälp av tätningsmedel fixeras en tätningspackning på denna plats, en genomströmningsenhet installeras på packningen genom taket och fixeras med fästelement. Därefter håller du ventilationsröret och håller fast det med fästdon. Hela strukturen måste monteras vertikalt, det beror på effektiviteten i hela ventilationssystemet.

Efter slutförandet av installationsarbetet, kontrollera hur väl tätningen av kanalelementen utförs.

För att säkerställa funktionen av vattentätningen är noderna för genomgången av ventilation genom taket utrustade med en speciell kjol. När vatten extraheras från en luftblandning är det nödvändigt att installera en kondensatuppsamlare, vilken är fäst vid munstycket.

Varmkanalen kommer att vara användbar. Till salu finns produkter med värmeisolering i satsen. Deras kostnader är mycket högre. Men du kan isolera ventilationsstrukturen själv.

Det billigaste materialet för rörisolering är mineralull. Nackdelen med dess användning är förmågan att koagulera med tiden vilket leder till en försämring av dess egenskaper.

Det mest praktiska i bruk är polypropylenskal. För installation är det tillräckligt att bara sätta det på rören och fixa dem i lederna. Vissa skal är utrustade med speciella lås för att säkerställa täthet i lederna. För ytterligare tätning kan du använda en självhäftande film, applicera den i flera lager. Isoleringen måste vara ordentligt fastsatt så att väderförhållandena inte skadar konstruktionen.

Noden för passage genom taket på profilerade golv har sina egna egenskaper och utförs av ytterligare element. De hjälper till att säkerställa tillförlitligheten hos de förseglade rörledningarna. För att utföra arbete på det profilerade takinstallationsförklädet ligger den runt hela röret. Vid korsningen av förklädet till wellpappet är tätningsmedlet förseglat. Även vattentätning utförs runt röret. Det är lämpligt för detta ändamål att använda en bit av takmembranet.

Passagenheten genom takkonstruktionen är ett metallsystem som används vid konstruktion av ventilationsaxlar. Om systemet har ett allmänt ändamål placeras det på glasögon av armerad betong, då är den mekaniskt fastsatt. Huvudsyftet med sådana noder är transporten av luftströmmar som inte skiljer sig från kemisk aktivitet. Fuktnivån för dessa strömmar överstiger inte 60%.

Installation av ventilationsrör på taket

I enlighet med byggreglerna och kraven är alla rum utan fönster utrustade med ventilationssystem. Därför är ventilationskanalen på taket numera vanligt.

Det viktigaste som måste uppmärksammas är att ventilationssystemets designparametrar motsvarar kanalens faktiska tillstånd. Dessutom är ventilationsrörets täthet genom takkonstruktionen också ansedd som nödvändig, varje försumlighet under installationen av sådana noder leder till läckage genom taket.

Ventilationsrör

Röret är huvudelementet i avgas- och värmesystemet. Hennes organisation är en ganska svår uppgift, särskilt om strukturen är stor. Vid utförandet av lokalerna måste specialisterna beakta placeringen av ventilationshuven.

Alla rum kan utrustas med avgasluftsfönster som kommunicerar med dem.

Vad är vi för

Ventilationskanalen på taket tas ofta bort för att:

 • inomhusventilation;
 • vindsugning
 • installation av ett fläktrör som går från avloppet.

Princip för verksamheten

I enlighet med byggnadsstandarder: Alla rum där det inte finns något fönster bör vara utrustad med en ventilationskanal. Detta kan fastställas genom noggrann inspektion av bostaden. Troligtvis finns det karakteristiska luckor på badrummets och toalettens vägg, skafferi, garderob etc.

I köket, trots att det finns windows, behöver du också ett ventilationssystem. Sanningen kräver inte bara närvaron av liknande kommunikationer, men också deras korrekta funktion: installationen och att föra ventilationsröret till taket är inte en lätt uppgift.

Och du måste noggrant studera den information som behövs för installationen.

Typer av ventilationsrör

Formerna för dessa typer av ventilationsrör är utmärkande:

 • rör med cirkulär tvärsnitt;
 • rör med rektangulärt tvärsnitt;
 • rör av ovanlig form (kombinerade, skurna, stympade etc.)

Rör är gjorda av följande material:

 • Galvaniserat stål.
 • Rostfritt stål.
 • Plast.
 • Polyesterväv.
 • Aluminium.

Krav på ventilationskanaler

Kärnan i kraven för rörledningens ventilation består av följande egenskaper:

 • Ventilationskanals tvärsnitt ska vara minst 15 cm i diameter. Sådana parametrar kan motstå standardmaterialet i galvaniserat stål.
 • Vid ordningen av tillförsel och avgasventilation - rörledningen på dess förbikopplingsdel har en ganska stor ringstyvhet. Eftersom ventilationsröret sträcker sig över taket och "krossas" av en betydande vindlast.
 • Ventilationsröret måste inte bara ha styrka, men har även tunna väggar. Ju tunnare väggen är desto större är deras bärkraft.
 • Hushålls skorsten ska inte rosta. Som vattenånga i rummet, deponeras på rörledningens inre väggar. Dessutom bör ventilationen i huset inte utsättas för bränning eller utsläpp av skadliga ämnen vid förbränningsprocessen.
 • Rörsystemet i sig måste ha en minsta vikt. Urvalet i kategorin ventilationsrör kan ordnas om vi jämför massan av körmätaren av "kandidater".

Det bör noteras att det traditionella materialet från vilket ventilation görs i en privat byggnad - en tegel eller ett rör av galvaniserat stål - har nästan alla ovanstående egenskaper. Men massan av rörledningen från en tegel uppfyller alla standarder. Dessutom är ett metallrör impregnerat med statisk elektricitet, vilket lockar damm.

Passagenhetens konstruktion för att föra ventilationsröret till taket

Installation av ventilationsrör

Innan du bygger ett ventilationsrör, är det nödvändigt att slutföra installationen av intern kommunikation och fixa luftkanalerna. Listan över nödvändiga verktyg beror på typen av takmaterial. Dessutom kommer en byggnivån att behövas för att övervaka rätt placering av ventilationsröret och markören för märkning.

Nödvändiga material och verktyg

 • borr;
 • mejsel;
 • byggnadsnivå;
 • elektrisk pussel;
 • sax för metall;
 • isolering;
 • skruvmejsel;
 • markör (för markering);
 • tätningsmedel;
 • skruvar, skruvar;
 • tätningspackningar;
 • passage node;
 • trasor;
 • arbetsform.

genomgång

Vid självinstallation av systemet, applicera optimalt den monterade noden på passagen, som bara behöver installeras, vilket är enkelt:

 • Behöver välja en plats. Enligt kraven i SNiP och med hänsyn till takets särdrag är det nödvändigt att bestämma det bästa stället att göra passagen.
 • Märkning. Användning av en markör gör anteckningar med monteringsplatsens layout.
 • Gör sedan en plats. Ett hål skärs (med något verktyg som är lämpligt för detta ändamål, med tanke på takmaterialet).
 • På samma sätt skärs hålen i isoleringen och vattentätningen.
 • Markup görs för att installera noden.
 • Avlägsnar smuts och skräp från toppen av taket.
 • Spåren för självuttagande skruvar borras enligt märkningen.
 • "Prova på" elementet passerar.
 • Fast knut med skruvar.
 • Röret för ventilation är monterat, strukturen fixeras med hjälp av skruvar.

nyanser

Planering och installation av ventilationssystem är en ganska seriös uppgift, alla tillämpliga axelventilationsrör måste följa alla beräkningar och regler i instruktionerna. Därför bör endast en professionell ta hand om konstruktionen, med hänsyn till alla möjliga subtiliteter och egenskaper i byggnaden.

Rörlängd och tvärsnitt

 • Ventilationskanalen för kanalarrangemanget väljs på ett sådant sätt att omkretsen av ventilationskanalens del kommer att vara minst 0,016 kvadratmeter. m.
 • Vardera sidan av kanalen är minst 10 cm, men i processen att skapa strukturen hos extraktionskanalen beräknas faktiskt inte dess parametrar.
 • Valet görs i enlighet med standarden - 14 till 14 cm. Längden når i princip minst 3 m.
 • Om sektionen är 14 med 27 cm väljs längden vid beräkning av mer än 2 m.

Alla nödvändiga beräkningar utförs naturligtvis i förväg, till det ögonblick då ventilationsröret stängs, om det behövs.

Temperaturberoende av ventilation

Temperaturskillnaden för luft vid ingången och kanalens ingång påverkar fundamentalt tryckkraftshastigheten i ventilationskanalerna. Traktion inuti kanalen ökar i den mån temperaturen varierar utanför och inuti rummet.

Det är därför att ventilationen på vintern fungerar mycket mer effektivt än på sommaren.

Även i planeringsprocessen är det nödvändigt att genomföra värmeisolering, som passerar under kanalernas tak, så att luftutkastet inte sänks och avgaserna är skyddade från kondensatbildning på det övre lagret inuti.

Kanalerna på denna plats blir inte kalla, dessutom förbättras kvaliteten på ventilationen. Men det finns också en påtaglig nackdel: Dragkraft i liknande kanaler är något större än i andra ventilationskanaler i strukturen, vilket medför att det finns risk för störningar i deras funktion.

I arbetet med att skapa ett ventilationsprojekt bör inte glömmas bort.

Luftkanalbeständighet

Under arbetet med taket används ondulin för att skapa ventilation - ett polymerventilationsrör som släpper in i luften och förhindrar att utfällningen tränger in.

Lufttraktionen är också mycket beroende av ventilationskanalens inre yta, mer exakt på den motstånd som skapas av den. Det blir svagare om ytan är lite grov.

Hur man minskar motståndet:

 • För att minska motståndet måste alla anslutningar av de delar som röret består av noggrant jämföras.
 • Sömmen ska inte ha spår och utskjutningar, bör vara mest släta, överskottslösningen måste avlägsnas.
 • Över hela planet förblir kanalens tvärsnitt oförändrat. Det finns ingen jämnhet på kanalen, kinks, böjar, felaktiga anslutningar av ventilationsrören, olika avvikelser från vertikalen har en negativ effekt på kraften hos dragkraft.
 • I en situation om det inte är möjligt att avvisa dem från den tekniska sidan, bör avviksvinkeln bibehållas högst 30 grader.
 • Horisontella platser måste elimineras helt.
Ordningen med ventilation och avgasrör i huset

Slutsats venttrub genom taket

Ventilationskanalen på taket under driften av systemet är av stor betydelse. I samband med konstruktion och planering av naturlig ventilation bör därför särskild uppmärksamhet ägnas åt kanalutmatningen över byggnadens tak.

När röret på taket är placerat väldigt lågt, kan otillräcklig tryckkraft uppstå och avgasarbetet börjar gå i motsatt riktning. Detta problem kan enkelt lösas genom montering av munstycken som skyddar mot vindar på röret.

Höjd på rör ovanför taket (SNiP)

Höjden på röret ovanpå taket ska ha följande indikatorer med tanke på villkoren:

 • På toppen av ett platt tak - minst 0,5 m.
 • På toppen av takets parapet eller tak, när avståndet från åsen till rörledningen når minst 2 m - inte mindre än 0,5 m.
 • När skorstenen ligger på ett avstånd av 2 till 3 m från åsen - på samma nivå som parapet eller ås och ovanför.
 • I en situation om skorstenen ligger längre än 3 m från åsen ligger den på samma linje som går från takkanten i en vinkel mot horisonten 10 grader eller högre.

Uppvärmning av venttrub

Följande material används för att isolera rör:

 • mineralull;
 • polystyrenskum;
 • polyuretanskum;
 • polypropen;
 • basaltfiber.

Isolerat rör i form av:

 • skal;
 • cylinder;
 • halvcylinder;
 • sladdar.
Vattentäta rör på taket

Kostnad för ventilationsrör

Priset på den galvaniserade rörledningen beror direkt på:

 • rörledningens väggtjocklek;
 • rördiameter;
 • dess längd.

Galvaniserat stålrör står lite. Det är nödvändigt att korrekt beräkna det önskade antalet rör och rördelar.

Tips, rekommendationer och eventuella misstag

Ofta installeras ventilationssystemet under byggprocessen, när det gäller möjligheten att planera utmatningen, beräkna omkretsen, välja den optimala platsen på taket etc. Det är svårare att utrusta ventilationen i ett byggt hus. En yttre förändring inuti rummet kan ha negativ inverkan på takets delar: spjäll, kista, etc.

Felaktig installation kan leda till följande konsekvenser:

 • svag traktion;
 • luktpenetration från ett rum till ett annat;
 • penetration av fukt i hemmet;
 • hög luftfuktighet;
 • brist på syre;
 • förekomsten av svampbakterier på väggen, taket, golvet;
 • obehaglig lukt i rummet;
 • Utseendet av sot i köket;
 • penetration av rök från de återstående rören in i byggnaden;
 • ökar intensiteten hos ockupationssjukdomar;
 • frysning av delar av strukturen.

Korrekt montering av ventilationsrör på taket är nyckeln till bekvämt boende och hälsosamma levnadsförhållanden.

Efter att ha gjort ett kompetent val av placeringen av ventilationsrörets utlopp på taket, med beaktande av tekniken för installationen och med hjälp av hjälpanordningar, är det ganska enkelt att skapa gynnsam luftrörelse inuti systemet och skapa en mysig atmosfär inuti bostaden.

Hur man tar med ventilationsröret till taket

Vid installation av olika tekniska kommunikationer installerar de traditionellt ventilationsrör på taket. Detta tillvägagångssätt har sina egna egenskaper och kräver noggrann överensstämmelse med installationstekniken. Dessutom bör rör placeras i enlighet med kraven i SNiP och andra regleringsdokument.

Takventilationskanaler

Egenskaper hos utmatningsröret för ventilation på taket

Slutsatser genom taket ordna:

 • intern ventilation;
 • installation av avloppsrörsrör;
 • luftar vinden utrymme.

Ventilationsröret på taket är placerat så att avgaser lätt kan avlägsnas. Dessutom bestäms dess höjd och tvärsnittsform av driftsförhållandena och den erforderliga prestandan.

Det enklaste sättet att dra ett rör genom taket är att passera det genom takets tak. Installationsalternativet är enkelt att installera och genomföra isoleringsarbete, men i detta fall borde det inte vara möjligt att ha en åsstråle.

För lutade tak skulle det vara lämpligt att installera ett ventilationsrör i närheten av åsen. Förutom dessa fördelar kräver ett sådant arrangemang inte ytterligare förstärkning och installation av ett snöborttagningssystem, eftersom det inte dröjer.

Ventilationsutlopp av avloppsrör

Möjliga pinoutfel och deras konsekvenser

Vanligtvis genomförs byggandet av inloppskanaler och utlopp för att avlägsna luftmassor i färd med att bygga ett hus, med hänsyn till golvytan, takkonstruktionen och typen av takmaterial.

Om arbeten utförs i en redan byggd byggnad är det nödvändigt att i förväg planera placeringen av ventilationsrören på så sätt att det medför minimal skada på takytan under installationen. Annars kan lathing och spärrar skadas, liksom beläggningens täthet.

Slutsats av ventilationsrör till taket

Fel vid installationen av ventilationsrörets öppningar är fulla av konsekvenser, inklusive:

 • penetreringen av obehagliga luktar från köket och badrummen in i vardagsrummet med den orättfattade kombinationen av luftkanaler;
 • ineffektivt avlägsnande av luft från köket, om röret för avgas på taket installerades på fel ställe;
 • frysning av ventilationskanaler på grund av otillräcklig isolering.

Apparater för att förbättra effektiviteten av ventilationen

För användning av vindenergi i apparaten med naturlig ventilation tjänar ventilationsrörets deflektor, vilket är ett speciellt munstycke. Den är installerad på avgasrör eller ovanför avgaser, beroende på typ av system.

Principen för deflektor är sällsynthet av luftmassor, som uppträder i sin diffusor under påverkan av vindkraft. Ju större det är desto effektivare är avlägsnandet av luftmassor. Montering av deflektorn görs vid montering av ventilationsutgången på taket.

Avböjaren för ventilationsutgångar av avloppsstativ

Tekniskt installationsrör på taket

Innan du installerar ett utloppsventilutlopp är det nödvändigt att slutföra installationen av internteknikkommunikation och fixera luftkanalerna. Listan över nödvändiga verktyg beror på vilken typ av takmaterial som kan innehålla en mejsel, metallskjuv, en borr och elektrisk pussel. Dessutom behöver du en konstruktionsnivå för att övervaka ventilationsrörets korrekta läge och en markör för märkning.

Steg för montering av passagenheten

Utgången från röret till taket genom överlappningen är mer lämpligt att utföra med användning av den färdiga konstruktionen av passagenheten, vilken är installerad enligt följande:

 • Bestäm passagerelementets monteringsplats på taket med hänsyn till dess egenskaper och SNiP: s krav.
 • skissera konturerna där röret för ventilation ska placeras och skär ett hål av den önskade diametern i taket, välja ett verktyg och en metod beroende på vilket material som används
 • på samma sätt gör hål i vattentäthet och isolering;
 • Markera passagerarens läge genom mallen och borra en rad hål för att fästa skruvarna;
 • Rengör ytan på taket från damm, smuts och fukt.
 • lägg ett tätningsmedel på packningens bottenyta och placera den på den angivna platsen;
 • På packningen sätt passagen och fixera den med skruvar.
 • ventilationsröret sätts in i passagenheten, därefter kontrolleras dess vertikalitet och fixeras med skruvar.

Passagenhetens konstruktion för att föra ventilationsröret till taket

Ytterligare enheter

För att skydda luftkanalerna från skräp och atmosfärisk fukt används ett lock på ventilationsröret, vilket förhindrar igensättning och ökar dess livslängd. Den består vanligtvis av följande delar:

 • täcker i form av ett paraply som skyddar mot nederbörd
 • droppdropp, används för att tömma vatten som strömmar från toppen.

Hatt på ventilationsröret

Förutom ventilationsröret kan luftdämpare installeras på taket, vilket tillåter luft att cirkulera mellan värmeisoleringsskiktet och det yttre takbeläggningen. De är nödvändiga om längden på sluttningen överstiger 3 m och det naturliga trycket är inte tillräckligt. För effektiviteten av luftningsanordningar är det nödvändigt att möjliggöra luftflödet och korrekt montering av räcken på hela takhöjdsområdet.

Med rätt val av placeringen av ventilationsröret på taket, överensstämmelse med installationstekniken och användningen av ytterligare enheter är det tillräckligt att säkerställa optimal rörelse av luftmassor i systemet och skapa ett bekvämt mikroklimat i rummet.

Ventilationsrör på taket: Funktioner för designberäkning och installation

Ventilationsröret är ett av huvudelementen i husluftsförsörjningssystemet. Avlägsnandet av dessa rör utförs oftast genom taket. Monteringen bör utföras, styrd av byggkoder och föreskrifter (SNiP), för om ventilationsröret på taket är felaktigt installerat, kommer alla lukter och skadliga ämnen att ackumuleras i rummet.

Rör för ventilation visas oftast på taket och installationen av ett sådant system ska utföras enligt reglerna.

Egenskaper hos utmatningsröret för ventilation på taket

Ventilationssystemets huvuduppgift är att skapa och bibehålla ett optimalt mikroklimat i huset. Luften i de ventilerade rummen måste uppfylla hygien- och hygienkraven. Luften ska inte vara för fuktig, förorenad av damm och farliga ämnen.

Installationen av ventilationsstrukturen är ganska lätt, men före installationen är det obligatoriskt att skapa ett projekt. Det bör innehålla en plan som tar hänsyn till exakt vilka element som ska användas vid installationen och deras placering.

Installation av ventilationsdelar måste överensstämma med byggregler och föreskrifter (SNiP) och genomföras med beaktande av alla säkerhetspunkter. Dessutom möjliggör ventilationsrörets rätt plats att få den mest produktiva ventilationen. En mycket viktig punkt är placeringen av ventilationsröret på taket. Dess uteffekt utförs från huvudutrustning eller från väggen. Antalet komponenter kan vara olika. Det beror på det specifika fallet och på planen för den framtida byggnaden.

Avluftningsröret genom taket utförs för:

 • Syreflödet i huset;
 • installation av avloppsavloppet
 • luftcirkulationen på vinden.

Valet av en plats för ett rör när det installeras på taket måste utföras på ett sådant sätt att ingenting störa avlägsnandet av förorenad luft. Höjden och diametern för sådana produkter bestäms utifrån deras operativa egenskaper.

Rörets höjd och diameter beror på typen av ventilation, rummets volym och andra faktorer.

Var uppmärksam! Det enklaste alternativet att göra uttaget av röret genom taket - montering genom åsen. En sådan installation bör dock utföras endast om takets takfästen inte är utrustade med en ryggstråle. Dessutom är den här utmatningskanalen mycket lätt att värma.

För en höjdtakstyp skulle det rätta beslutet vara att installera en ventilationsstruktur nära åsen. Denna placering kräver ingen ytterligare fixering av kanalen.

Typer av ventilationsrör

Utbudet av sådana produkter är ganska omfattande och innehåller en mängd olika material och egenskaper hos detaljerna. Varje typ har vissa fördelar och nackdelar. Studien av produktegenskaper låter dig välja det lämpligaste röret för ett visst system.

Designkrav:

 • fuktmotstånd
 • korrosionsbeständighet.

När omgivningstemperaturen är låg ackumuleras ackumulatorn på ventilationsrörets väggar, vilket kan orsaka strukturskador i framtiden.

Viktiga indikatorer som röret ska ha:

 • väggtjockleken bör vara liten för att säkerställa hög genomströmning av gruvan
 • slät yta på väggarna, på grund av vilken luftmotståndets motstånd minskas;
 • Antalet föreningar bör hållas till ett minimum för att öka cirkulationskapaciteten;
 • ventilationen bör vara lätt så att den är lättare att montera och, om nödvändigt, uppgradera.

Tvärsnittet i ventilationssystemet kan ha olika former: rektangulär, rund, fyrkantig; det påverkar också systemets produktivitet. Runda rören anses vara bäst, det gör att luften kan utföras fritt.

I ventilationssystem är det att föredra att använda rör med cirkulär tvärsnitt.

De mest populära material som används vid tillverkning av ventilationselement som visas på taket:

Galvaniserad. Produkter från galvaniserat stål anses vara det mest budgetmässiga alternativet. Den skyddande beläggningen av ett sådant material har bra korrosionsbeständighet. Dessutom har sådana produkter en bra styrkafaktor. Nackdelen med sådana ventilationsrör för utblåsning på taket är deras vikt.

Plast. Sådana produkter är de mest populära för ventilationssystemet. Detta kan förklaras av det faktum att plast har många positiva egenskaper och inte har så många nackdelar. De viktigaste fördelarna med plastventilationsrör för montering på taket: låg vikt, låg kostnad, enkel installation. Installation av en sådan design kan göra någon person. Du behöver inte ha några speciella byggfärdigheter. Dessutom är plastprodukter korrosionsbeständiga, och väggarnas jämnhet gör att systemet kan fungera så produktivt som möjligt.

Vad bör man tänka på när ventilationsröret tas upp på taket

Utloppsventilen till taket utförs så att vatten inte faller under taket. Tillförlitlig tätning av leden är en mycket viktig händelse. Om det är felaktigt genomfört kan det uppstå problem i framtiden på grund av att vatten kommer att strömma ner ventilationsstrukturen till huset. Nödvändigt i detta fall kan tätningsmedel köpas hos någon maskinvaruhandel.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att försegla röret vid utgångspunkterna genom taket.

Det är viktigt! Rörets övre ände måste vara stängd med skyddskåpa, vilket förhindrar att nederbörden kommer in i systemet. Det finns ett mer funktionellt sätt - utrustningens ändrör deflektor.

Den undre delen av ventilationsstrukturen, som går till taket, förenas med luftkanalen. Dockning utförs som regel med hjälp av anslutningsflänsar. För att förbättra tätheten kan du erbjuda ett uttag med en speciell stödring. Dessutom är en ventil monterad direkt i rörkroppen, som reglerar luftens rörelse.

Ventilationsrör på taket monteras med hjälp av extraelement som erbjuds i ett stort utbud. Om du vill kan du rådfråga experter som kommer att berätta vilka delar du vill välja för att förenkla arbetet så mycket som möjligt.

Rekommendationer för val av plats för ventiler

Mästare rekommenderar att man väljer en utgångsplats till taket för att kunna utföra kanalen utan böjar. Då är systemets prestanda maximal. Om det här alternativet inte är möjligt tack vare vissa omständigheter måste du använda korrugerade produkter. Användning av en gofrotrub gör det möjligt att enkelt montera konstruktioner av en nödvändig blankett.

Såsom nämnts ovan är taket av täthetspappret av boskapstyp installerat så nära som möjligt till åsen. I detta fall ökar systemets tillförlitlighet, eftersom ett större segment av röret ligger inomhus och skyddas från temperaturfall och andra atmosfäriska fenomen. Den korta änden av kanalen som går ut är mer motståndskraftig mot vindgustar.

Rör ska installeras så nära som möjligt på takets tak.

I vilket fall som helst av placeringen av ventilationsröret måste betraktas som indikatorer på vindtryck. En stark vind kan störa det normala luftflödet eller direkt rikta det i motsatt riktning.

Höjd på ventilationsröret ovanför taket

När du väljer höjden på röret som kommer att ligga på taket måste du först och främst ta hänsyn till dess diameter. Enligt SNiP måste höjden på ventilationsrören ovanför taken överensstämma med ett antal regler beroende på typ av tak och andra förhållanden. De viktigaste är:

 1. När ventilationsstrukturen är belägen i närheten av skorstenen, ska höjden likna den hos en skorsten.
 2. Om taket är platt ska den rekommenderade höjden på ventilationsutloppet motsvara en parameter på minst en halv meter.
 3. Om röret är installerat på ett avstånd av 1,5 meter från åsen, måste dess höjd vara större än 50 cm.
 4. När avståndet från åsen till ventilationsröret är från en och en halv meter och högre, ska höjden motsvara åsen eller vara högre än den.
 5. Om röret befinner sig på avstånd från takets tak (3 meter eller mer) beräknas höjden i det här fallet enligt följande: ner från åsen dras en villkorlig linje i en vinkel på 10 grader i horisontens riktning. Rörets höjd bör inte vara lägre än den här linjen.

Ytterligare enheter som förbättrar ventilationssystemets prestanda

För att förbättra systemets prestanda kan du använda ytterligare element. Den mest populära enheten av denna typ är deflektorn, det ser ut som ett munstycke och är monterat på rörets kant.

På kanten av röret sätts på en speciell enhet - deflektor

Det är viktigt! Installationen av deflektorn är som regel gjord på ventilationsrören eller ovanför avgashålen. Det beror på specifikt fall och typ av konstruktion.

Avböjarens arbete utförs på grund av vindstyrkan. Elementet är utrustat med en speciell enhet som laddar ut luftdiffusorn. Beroende på storleken på den här enheten ökar dess prestanda också.

För att förhindra ingrepp av skräp och nederbörd (regn, snö) använd speciella kepsar. En sådan anordning består i regel av två delar:

 • en visir som täcker ventilen av ventilationsstrukturen;
 • dropp, används för att avlägsna vatten från toppen av visiret.

Förutom ventilationsutgången kan taket vara utrustat med speciella anordningar - luftare. De cirkulerar luften mellan det isolerande skiktet och det yttre takbeläggningen. De används i fall där längden på sluttningen överstiger 3 m och det finns inte tillräckligt med naturligt tryck för normal luftcirkulation.

Vad som behövs för installation av ventilationsutloppet på taket

För att utföra installationsarbetet på ventilationsröret ovanför taket måste du ha alla nödvändiga verktyg. Det rekommenderas att förbereda dem i förväg så att inga oförutsedda omständigheter uppkommer under installationen.

Installation av rör utförs med hjälp av de enklaste verktygen.

Listan över material och verktyg som behövs vid installation av ventilationsröret:

 • sax för skärning av metall;
 • isolering;
 • en uppsättning skruvdragare;
 • markör (för att utföra markering);
 • speciell tätningsmedel;
 • självuttagande skruvar;
 • tätningselement
 • passage node;
 • arbetshandskar.
 • borr eller hammarborr;
 • nivå;
 • elektrisk eller manuell sticksåg.

Installation av ventilationsrör på taket

Installation av ventilationsröret från olika material på taket sker i steg. Det rekommenderas att konstruera konstruktionen på taket med hjälp av passagenheten. Installation av detta element utförs enligt följande:

 1. För en början är det värt att bestämma den plats där porten kommer att ligga. Valet måste överensstämma med byggkoder och föreskrifter (SNiP).
 2. I andra etappen markeras konturerna på platsen där ventilationsröret kommer att passera.
 3. Ett hål skärs i taket, bestämt av betongrörets diameter och materialet från vilket den är gjord.
 4. I enlighet med samma regler görs hål i vattentätningen och isoleringen.
 5. Märkning görs för genomgången och fästena.

Det är viktigt! Arbetsytan ska inte innehålla några främmande element. Det rekommenderas att rengöra damm och smuts. Dessutom måste taket vara helt torrt. Vid behov kan överskott av fukt tas bort med en trasa.

 1. Vid detta tillfälle är det nödvändigt att fästa packningen. Detta görs med hjälp av ett förberedt tätningsmedel.
 2. På packningen är monterad passnod. Designen är fastsatt med skruvar.
 3. I slutet passerar ventilationsröret genom passagenheten och säkras med skruvar. Det är mycket viktigt att konstruktionen ligger strikt vertikalt. Du kan kontrollera detta med hjälp av byggnivån.

Dessutom är det nödvändigt att kontrollera hur tätt passagerarens botten passar, samt att arbeta med att försegla kanalen från insidan.

Arbeten med installation av ventilationsrör kan göras manuellt

Installation av rör kan ha vissa skillnader beroende på takets material. Till exempel innebär installationen av ventilationsrör för metalltakning användandet av ett mycket flexibelt ark för vattentätning av rörutloppet. Endast plastmaterial kommer att fylla alla oegentligheter och förhindra inträngning av fukt.

Om avluftskanalen redan är installerad, är det värt att tänka på dess uppvärmning. Ventilationselement har direkt tillgång till gatan och är föremål för alla miljöfaktorer som kan skada röret. Det finns produkter som är gjorda med värmeisolering. Det är väldigt bekvämt, men kostnaden för sådana rör är mycket högre än vanligt. Om du inte har extra pengar, är det bäst att värma upp ventilationsstrukturen med egna händer.

Ett av de vanligaste materialen för isolering av sådana rör är mineralull. Det är ganska billigt, men det är lättantändligt och dess användning är strängt förbjudet utan särskilda försiktighetsåtgärder. Dessutom är mineralullen över tiden kakad och förlorar dess egenskaper.

Experter rekommenderar att du inte sparar på material och väljer produkter som uppfyller de tekniska egenskaperna hos värmeisolering. Ett utmärkt alternativ för isolering av en ventilationsstruktur är ett polypropenskal. Det är lätt att installera. För att installera ett sådant skal är det nödvändigt att sätta det på rören och fixa det på sätets ställen med en tråd. I vissa fall är sömmarna utrustade med speciella lås som klämmer fast på plats och bildar en skyddande struktur. Om du vill spara pengar kan du köpa ett skal från skum.

Var uppmärksam! Dessutom finns det speciella självhäftande material, för installation där det räcker att ta bort skyddsfilmen och tätt fästa vid röret. Denna isolering kan göras i flera lager.

Efter montering av det isolerande materialet måste förses med förseglingar. Olika material kan användas som tätningar. Då behöver du hålla en pålitlig fixering av isoleringen så att vinden och regnet inte kan skada henne.

Installera ett ventilationsrör på taket gör det själv

Att installera ett ventilationsrör på taket är det svåraste steget att installera ett ventilationssystem i ett hus. Komplexiteten i det utförda arbetet beror på sådana faktorer som: typen av överlappning av golven, systemet av takpannans enhet samt typen av takmaterial. Hur man installerar ventilationsröret ordentligt på taket på huset, samtidigt som det inte störa själva takets funktion och förhindrar läckage, lär du dig genom att läsa den här artikeln.

Ventilation i huset - egenskaper och egenskaper

Tja, när ventilationssystemet tillhandahålls av projektet, och alla tekniska hål i passagen görs under konstruktionen. Men vad man ska göra om huset inte har något ventilationssystem, och om det existerar, gör det inte riktigt sitt jobb bra.

Det är möjligt att fixa detta problem genom att installera ett tvångsventilationssystem, men det här är inte ett billigt nöje, vilket innebär att det inte passar alla.


Ett annat sätt att lösa problemet är att installera ett ventilationssystem med naturlig ventilation, vilket genomförs genom att installera ett utloppsrör på taket på huset. Installation av detta rör är inte så enkelt jobb, som det verkar vid första anblicken. Vissa konstruktionskrav kommer att krävas om du själv vill göra det här arbetet.

Med felaktiga beräkningar och installation av dålig kvalitet kan du stöta på problem som:

 1. Felaktigt beräknad längd på ventilationsröret (för kort) kan avsevärt minska intensiteten i flödet av friskluft.
 2. Felaktigt vald rörinstallationsplats kan ha motsatt effekt av ventilationssystemet.
 3. Ett dåligt fyllt hål kommer att läcka när det regnar, vilket kommer att bidra till att vätska isoleringen och den våta isoleringen kommer att förlora alla dess isolerande egenskaper.
 4. Dålig isolering av röret under svåra frostar leder till frysning.

Det är bättre att göra för varje rum sin egen individuella huva, det är naturligtvis ett mycket mer tidskrävande och dyrt alternativ, men när tiden går, ser du att det helt rättfärdigar sig själv.

Moderna typer av takläggningar förplikta skapandet av ett komplext system för takläggningskakkonstruktion för dem. Därför måste installationsarbetet utföras med särskild omsorg och precision för att inte skada elementet i trussystemet, vilket kan leda till en försvagning av strukturen som helhet.

Enhetsventilationsrör

Den vanliga varianten av ventilation genom passage är en metallrör som sätts in i taköppningen och fixeras på den i en metallkopp. En speciell ventil kan installeras i röret för kondensatretention, och en hjälpavledare placeras i sin övre del. Röret slutar med ett skyddselement (ett slags paraply) som hindrar regn och snö från att komma in i systemet.

Men i byggnaden kan du hitta en modernare version av ventilationskanalen. Principen för dess funktion är densamma, men det finns också skillnader som gör det nödvändigt att göra ett val till förmån för sådana rör:

 • Rörets inre del är tillverkad av stål belagt med zink, och utsidan av högkvalitativ polypropen;
 • Rörets höjd kan variera från 50 till 100 cm;
 • I nedre delen finns en tätningsring, som gör det möjligt att utesluta lösa anslutningar;
 • Sektionen av rör varierar från 100 till 300 mm;
 • Röret var ursprungligen isolerat och undviker således dess frysning;
 • Det är möjligt att utrusta röret med en extra elektrisk fläkt;
 • Övre delen är utrustad med en deflektor, så att du kan öka dragkraft och skyddas av en kupol från nederbörd.

Varianter av ventilationselement

Vanligtvis är rören färdiga med genomskärningselement, tack vare vilka de är ordentligt fastsatta på takytan, men det finns undantag.

Rördelar

Takluftare

För att förhindra bildandet av kondensat, vilket bidrar till utveckling och spridning av mögel och mögel, ska taksystemet vara väl ventilerat. För dessa ändamål är även specialelement installerade på taket, som kallas luftare.

Princip för verksamheten

 1. Luft kommer att strömma in i speciella tekniska hål installerade i takets takfotar.
 2. Sedan går det naturligtvis genom hela taket från botten upp, det går genom luftare som ligger närmare åsen.

Takventilationsprincip

Var placerar ventilationsröret

Det är bäst att placera ventilationsrören på taket direkt ovanför de rum där luften är utluftad. Så för att uppnå maximal dragkraft blir det enklare.

Om detta inte är möjligt, är det bäst att installera rören närmare takets tak och använd böjningsbandad adapter för att ansluta dem till gruvorna. Fördelen med att installera röret i takets övre del är att det mesta av röret kan lämnas under taket där det är varmt, och lämna endast en liten del av det utanför, vilket är välmotståndskraftigt mot vinden.

Installationsställen för ventilationsrör

Rörlayoutberäkning

Huvudvillkoren för placeringen av rörets övre del är att den ligger över vindmotståndets zon, eftersom en stark vind kan förhindra det normala utflödet av luft från röret eller ens göra det i motsatt riktning.

Installation av ventilationsröret

Låt oss titta på ett exempel på att installera ett ventilationsrör på ett tak täckt med metallplattor. Alla faser av arbetet kan ordnas i följande ordning:

 1. Först av allt bestämmer vi utloppsplatsen för röret till utsidan genom taket. Använd sedan kartongmallen som kommer i rutan, markera hålets kontur med markören där ingångsdelen kommer att fixas.
 2. Beväpnad med sax för metall skär ett hål i metallplattan.
 3. Sedan gör vi med ett brevpapper en hål i vattentätningen med lämplig tätningsmall. Vi applicerar ett tätningsmedel på tätningsmedlet, anslut det tätt med vattentätning och självgängande skruvar och fäst det till kassen.
 4. På hålet i taket ställde in elementet. Utrymmet runt hålet är väl rengjort av smuts och damm, smörj gummitätningen och med skruvar, fäst passagelementet fast vid plattans botten.
 5. Ett avgasrör sätts inuti bussningselementet. Nivån är kontrollerad för vertikalitet och fast fastsatt med skruvar.
 6. Den nedre delen av röret med en korrugerad förlängning är ansluten till avgaskanalen.

Som du kan se finns det ingen speciell svårighet att installera skorstenen. Det viktigaste att följa försiktighetsåtgärder, arbeta i höjd. Var noga med att använda säkerhetsbälten.