Eldstad skorsten - de 5 vanligaste misstag vid bestämning av design och design

Skorstenen på husets tak, från vilken rök kommer utan framgång, är ett populärt plot av barns ritningar, även om barnet växer i stadsblock och aldrig varit i en riktig by. De små är fortfarande omedvetna, men de vuxna vet (eller de måste veta) att skorstenenheten för eldstaden måste följa byggnadskoderna och säkerställa en effektiv och säker drift av eldstaden. Okej, stora farbröder, "självbyggare" och byggare som är oerfaren i yrket hamnar ofta i trubbel utan att ägna sig åt den här frågan. I vår artikel - en kort översikt över de vanligaste misstagen vid installation av en skorsten och rekommendationer om hur man undviker dem.

Felaktig vald skorstenskonfiguration

Om det är svårt att smälta eldstaden, brinner flamman olyckligt, och en del av röken går in i rummet - utkastet är svagt, skälen måste sökas i felaktiga konfiguration av skorstenen. Dessutom är dragkraft inte konstant, det kan förändras väsentligt beroende på vindriktning och hastighet, andra väderförhållanden. Det är nödvändigt att nämna att en förutsättning för förekomsten av bra dragkraft (och ett hälsosamt mikroklimat i huset) är närvaron av tillräcklig frisk luft från gatan. Flammen brinner en stor mängd syre, skorstenen fungerar som en kraftig avgas. Moderna fönstersystem är praktiskt taget hermetiska när de är stängda. Det rekommenderas att ta en separat luftkanal från gatan med möjlighet till anpassning till eldstaden. Eller installera fönsterhårdvaran i mikroventilationsläge, öppna fönsterluckan.

Otillräcklig skorstenhöjd

För god dragning är det nödvändigt att säkerställa en tillräcklig höjd på skorstenen på två sätt:

 • Den totala höjden från gallret till toppen av skorstenen på taket ska vara minst 5 meter. Ju högre höjd desto starkare kraften är.
 • Röret ska stiga ovanför åsen inte mindre än en halv meter, förutsatt att den ligger på ett avstånd av 1,5 m från den. Om vidare - märket bestäms med hänsyn till takets vinkel.

Skorstenen kan inte kombineras under en huva med ventilationsrör. Om de är belägna i ett kvarter, bör utmatningen från härden höjas högre.

Betydande avvikelse från vertikal

Rett vertikalt rör ger bästa dragkraft. Böjningar, sluttande och jämnare horisontella sektioner förvärrar det. Om det inte är möjligt att göra skorstenen rak, är det önskvärt att göra förskjutningen med hjälp av lutande element och välj en vinkel på högst 45º. Reglerna tillåter fortfarande att placera en horisontell sektion vid anslutningspunkten, men längden är begränsad till en meter. Summan av rörliga axelförskjutningarnas horisontella utskjutningar från utgången från kaminen till takets tak, oavsett rörens lutning, får inte överstiga 2 m. Samtidigt bör minsta skorstenshöjd (5 m) ökas med detta belopp (summan av utsprången).

Felaktigt definierad sektion

Tvärsnittet av skorstenen för eldstaden ska inte vara mindre än uppsättningen, mer - tack, men i måttlig ordning. Det är lätt att bestämma de optimala parametrarna:

 • För en fabrik eldstad, behöver du bara titta på instruktionerna för en viss modell. Sådana eldstäder har en utgång av en rund profil med en diameter från 150 till 260 mm.
 • Storleken på skorstenen för eldstaden kan beräknas utifrån ugns storlek. Grovt: En sektion av ett rundprofilör ska vara lika med 10% av spegelns spegelområde (portens bredd multiplicerad med dess höjd). För mer exakta beräkningar beaktas formen av skorstenen (kvadrat, rektangel) och dess höjd. Förutom formler kan du använda graferna för indikatorernas ömsesidiga beroende.

Om skorstenen är tegelsten, är det också nödvändigt att göra ett ändringsförslag till motståndet mot rörelse av gaser som orsakas av ojämn murverk. Beroende på hur exakt det är, måste tvärsnittet ökas ytterligare med 5-20%.

Hur man förbättrar utkastet utan att omarbeta skorstenen

Är det möjligt att förbättra traktionen utan att omarbeta skorstenen inuti huset? Ja, det finns tre sätt:

 • Öka skorstenens höjd ovanför taket. Detta kan ha en positiv effekt i en viss vindriktning om röret ligger på ett avsevärt (över 1,5 m) avstånd från åsen.
 • Montera en speciell skorstenskena på spetsen. I lugn uppenbarar sig det inte, men i blåsigt väder skyddar den mot att blåsa, förhindrar förekomsten av omvänd dragkraft
 • Installera en eluttagare. Det är ett måttligt dyrt sätt, men garanterat att det är effektivt.

Felaktigt valt rörmaterial och felaktig installation

Materialegenskaper för rör måste överensstämma med driftsförhållandena. Följande material kan användas för att tillverka ett skorstenrör:

murverk

Traditionellt och tillförlitligt alternativ. Det bör noteras att kvaliteten på skjutning av eldfasta ugnssten bör vara hög. Detta är särskilt viktigt vid anslutning till skorstenfabriken ugnen lång bränning. I ekonomiläge är utloppsgasens temperatur låg, därför kan kondensat falla i röret. En otillräckligt stark och porös tegel kommer att börja kollapsa, mest snabbt över taket, där fukt fryser på vintern.

Den bästa lösningen är att montera ett rostfritt stålinsats inuti tegelkanalen.

Rostfria rör

Rör av rostfritt stål, unary och dubbelt värmd - typen av rökgaser, mest populära och tillgängliga idag, typ av rökgaser. Behöver inte bygga grunden, installeras snabbt. Det är dock ett misstag för vissa utvecklare att välja en produkt enbart för priset, oavsett metallens egenskaper. Inte alla typer av stål är helt lämpliga för användning med eldstäder. Värmebeständig (arbetstemperatur 700 º º och högre) är AISI 304, AISI 309, AISI 316, AISI 321. Driftstemperaturerna på AISI 430, AISI 409-kvaliteterna börjar vid 500 º º. Den maximala temperaturen som stålet klarar av under en kort tidsperiod är 200-250º högre.

Avgaserna i eldstäder med en stängd eldstuga uppvärms till 200-500 ºі, öppen - till 350-600 ºС. Dessa uppgifter är dock giltiga fram till det ögonblick då kärnan drunknar i vanligt läge, laddar ved inte mer än den föreskrivna och inte överskrider den intensiva brännings tiden som anges i anvisningarna. Fläktar av "raskochegar" eldstaden snabbt och protopit eld kan bra ta med temperaturen av avgaser vid ingången till skorstenen till 1000 ºі. När de rör sig längs den vertikala skorstenen, kyler de märkbart, men den första halvmätaren kan bli väldigt mycket varm.

Vilket rör att välja för skorstenen? Den idealiska lösningen är AISI 321-stål. Den har ett relativt måttligt pris, har tillräcklig värmebeständighet, är resistent mot sotens antändning, är syrabeständig. Rör av detta märke passar bäst för gaseldstäder. För kol (det finns sådana) är det önskvärt att använda varumärket AISI 309, dess värmebeständighet är högre, men priset är också högre. Om budgeten är stram kan skorstenskonstruktionen för eldstaden vara en kompromiss: det första segmentet från ugnen om en meter långt är tillverkat av AISI 321-rör med en tjocklek av 1 mm, det billigare stålet används ovan, till exempel AISI 409, kan tjockleken minskas till 0,8 mm om stoke en öppen spis måttligt. Man måste komma ihåg att en sådan skorsten inte kan tåla sotens tändning, och du måste övervaka rengöringen av rörens inre ytor, använda högkvalitativt bränsle. Graden av rostfritt stål för det isolerade rörets yttre skal spelar ingen roll mycket, och tjockleken är tillräcklig i 0,5 mm.

Det rekommenderas att ansluta den isolerade skorstenen till eldstaden genom en ouppvärmd sektion 40-100 cm lång, vilket förhindrar överhettning.

Keramiska skorstenar

Helt uppfyller kraven på eldstadskraven, men de är ganska dyra, så de används sällan.

Emaljerade kanaler

Några ord om emaljerade luftkanaler, vilka säljare ofta erbjuder för eldstäder. Driftstemperaturen hos sådana rör sträcker sig inte över 500 º ї, maximalt - 650 º. Teoretiskt är de lämpliga för slutna eldstäder, där instruktionen direkt tillåter användning av skorstenar med en temperaturgräns på 500 ºі. Praktiskt taget kan det emaljerade röret, om det bryter mot tillverkarens rekommendationer och användning med kraftfulla eldstäder, inte tåla den ökade termiska belastningen. I bästa fall kommer beläggningen att smälta, i värsta fall - stålet brinner igenom.

Brott mot brandbestämmelser

Beskriv alla subtiliteter av brandskyddsåtgärder som vidtagits under installationen av skorstenen, inom ramen för den korta centralstyrelsen kommer inte att fungera. Mer detaljerat material finns på vår resurs, mycket kan läsas av instruktionerna till fabriksbrandboxen. Nämn de viktigaste punkterna:

 • Mellan skorstenen och brännbara strukturer (golv, utgång till taket) bör det finnas brandbekämpning, fylld med brandbeständigt material, för detta ändamål lämplig basaltull. Avståndet från skorstenens yttre yta och träkonstruktioner bestäms av typen av öppen spis eller spis och typ av rör.

I alla fall borde det vara minst 13 cm för smörgåsrör och 25 cm för enkla rör. Om plattorna som täcker hålet är gjorda av stål placeras de på träkonstruktioner genom ett ark isoleringsmaterial (asbestkartong, glasmagnesit, GVL).

 • En tegelskorsten istället för att skära med bomullsull kan ha en tjocklek på upp till en och en halv tegel (38 cm) med en packning av asbestbräda eller MPS vid passagepunkterna genom brännbara strukturer.
 • Det är nödvändigt att behålla ett visst avstånd eller installera en skyddande skärm mellan skorstenen och väggarna i brännbara material.
 • Det är viktigt att installera foderet på fabrikens eldstadssats, med undantag för överhettning. Mellan taket och plåtets inre utrymme bör det finnas en konvektionskammare, separerad av värmeisoleringsskärmar. Ventilationshål med tillräcklig tvärsektion bör göras i framsidan och kammaren.

Sammanfattningsvis noterar vi att beräkningen av skorstenen för eldstaden och dess installation är en ansvarsfråga och dessa arbeten ska anförtros kvalificerade hantverkare.

Video: skorsten för eldstäder

Beskriv din fråga så mycket som möjligt och vår expert kommer att svara på det.

Husbyggande

För att säkerställa att kaminens kvalitet ska installeras korrekt i skorstenen. Den här delen av konstruktionen är trots allt ansvarig för avlägsnandet av förbränningsprodukterna från deras lokaler. Felaktigt installerad skorsten medför ett antal konsekvenser, bland annat - bristen på eldstaden själv, möjligheten till kolmonoxidförgiftning eller förekomst av brand. På hur man gör en skorsten för eldstaden och hur man installerar den, överväga nästa.

Innehållsförteckning:

Designfunktioner och utrustning för eldstaden skorsten

Installationen av skorstenen kräver överensstämmelse med viktiga tekniska aspekter som nödvändigtvis beaktas vid uppbyggnaden av kaminen själv. De viktigaste kraven för skorstenen - dess styrka och tillförlitlighet. Eftersom systemet utsätts för höga temperaturer bildas kondensat och andra brandskyddade stunder.

Reglerna för att installera skorstenar för var och en av enheterna är desamma. De består i att placera den i den varma delen av rummet, eftersom det finns risk för frysning av väggarna på vintern. Dessutom ska röret från vilket skorstenen ska tillverkas tåla inte bara höga temperaturer utan även aggressiva miljöer. Som vid förbränningsprocessen bildas ämnen, aggressiva effekter. Insidan av röret ska inte hålla ask eller ask på den, det ska vara ganska smidigt.

Varje skorsten består av ett rör och anslutningselement som hjälper till att lägga det bekvämt. Metall, tegel, betong, glas, keramik och stål utmatas som det material från vilket röret kommer att tillverkas. Var och en av dessa skorstenar har sina egna positiva och negativa sidor.

Men de kräver alla att vissa installationsregler följs, nämligen:

1. Överensstämmelse med brandbestämmelserna.

Denna regel bör följas under läggning av eldstaden på golvet, mellan den och överlappningsområdet skapa en speciell vaddering och utföra förtjockningen av väggarna. Intervallet mellan skorstenen och väggen ska vara minimal.

Detta faktum bestämmer skorstenens kvalitet. Med hjälp av dragkraft utför den sin huvudsakliga funktion. För att ha bra dragkraft är det nödvändigt att korrekt beräkna skorstenens längd och diameter. Optimal, det anses vara en skorsten, en längd på 5 meter.

3. Tightness av anslutningar.

Denna faktor bestämmer skorstenens kvalitet, eftersom bristen på täthet i samband med dess anslutning med taket eller med väggen leder till det faktum att gaser som frigörs vid förbränning av bränsle kommer in i rummet och negativt påverka hälsan hos människor som bor i den.

4. Brist på motstånd inuti skorstenen.

Skorstenens inre yta borde vara helt slät, endast under detta tillstånd kommer rök, sot och aska inte att dröja kvar och ackumuleras, och skorstenen kommer att ha ett högt utkast.

5. Förhållandet mellan skorstenen och typen av bränsle som används.

Beroende på vilken typ av bränsle som används i eldstaden, bör du välja material för tillverkning av skorsten.

6. Hög röknivå, som ligger i skorstenskanalerna.

Om denna regel ignoreras, bildar kondensat på skorstenens väggar, vilket kommer att förstöra dess inre yta. Skorstenen ska präglas av det minsta antalet vertikala skiljeväggar.

Skorstensarrangemang för spisskamin

Vi erbjuder dig att bekanta dig med de viktigaste alternativen för skorstenar som sätter sig under kaminen:

1. Brick skorstenen har ett ganska attraktivt utseende. Den är i perfekt harmoni med eldstaden, om den också är gjord av tegelsten. Kostnaden för en sådan skorsten är lika med genomsnittet, men effektiviteten är ganska låg. Stenytans yta har grovhet, och mellan lederna bildas ojämna områden, på vilka sot ackumuleras. Att ta hand om en tegelskorsten är ganska komplicerad, inuti den måste du installera ett speciellt stålfodral, vilket säkerställer ett bra avlägsnande av förbränningsprodukter. Det enklaste sättet att installera ett skorstensrör av stål eller keramik, och sedan revet det med en tegelsten.

2. Rostfria skorstenar till eldstaden - ett bra alternativ för arrangemanget av skorstenssystemet. Skorstenen i rostfritt stål tolererar helt höga temperaturer och aggressiv miljö. Dessutom är den här versionen av skorstenen resistent mot korrosion, vilket är särskilt viktigt eftersom det finns risk för kondens i den. Kostnaden för en sådan skorsten är extremt hög, men effektiviteten i sitt arbete är värt pengarna på den. Denna skorsten har formen av ett rör, som har inre och yttre konturer, mellan vilka det finns en värmare. Denna skorsten laddar inte eldstadens design, eftersom den har en ganska låg vikt. Det är möjligt att tillverka en sådan skorsten gjord av rostfritt stål, men denna besparing är opraktisk eftersom det rostfria stålet är mindre motståndskraftigt mot höga temperaturer och kemiska influenser.

3. Utformningen av skorstenens eldstad, av keramik, är av hög hållfasthet. Att installera denna skorsten behöver inte speciella färdigheter eller erfarenheter. På grund av komplexiteten hos röranordningen kännetecknas den av hög värmeisolering och en lång livslängd som överstiger 25 år. Sammansättningen av den keramiska skorstenen har ett treskiktssystem, nämligen:

 • inre keramikfodral;
 • externa lätta betongblock;
 • värmeisoleringsfoder installerad mellan ovanstående lager.

4. Installation av eldstäder och skorstenar av glas är mycket komplex och dyr. Även om utseendet på designen är spektakulärt. Bland de positiva egenskaperna hos detta material som används för tillverkning av skorstenen bör noteras:

 • absolut korrosionsbeständighet
 • stabilitet före uppvärmning och fuktighet;
 • utmärkt prestanda;
 • attraktivt utseende
 • säkerställer bra dragkraft.

Tekniken för att göra en skorsten för en tegelstenskamin

Bränslet som används i eldstaden avger mycket värme, och därför måste materialet från vilket skorstenen är tillverkat vara värmebeständigt. Ett utmärkt alternativ skulle vara konstruktionen av en skorsten gjord av tegelsten. Vi erbjuder dig att läsa instruktionerna för genomförandet av dessa verk:

1. För tillverkning av en sådan skorsten kräver det att ett munstycksrör finns, vilket är en fortsättning på eldstadens utloppshål. Tänk på att tegelsten inomhus bör göras med mortel, vilket inkluderar sand och cement.

2. Först måste du lägga ut huvuddelen av röret, bestående av tre rader tegelstenar. Observera att skorstenens diameter är vald i förhållande till bränslet som används för att värma ugnen och själva eldstaden.

3. I det område där skorstenen är i kontakt med taket är det nödvändigt att utrusta brandskyddet i form av fuzz. För att expandera röret måste du flytta tegelstenen till den fjärde delen av dess längd ut. Expansionen måste vara så att den lätt kan tränga in i taket.

4. Minsta tjockleken på den yta där den fuzzy är belägen är 50 cm. Vid mindre storlek bör man se till att skorstenssystemet expanderas med asbest eller något material som inte är benäget för tändning och bränning.

5. Efter överlappningen på vinden är installerad, är kassen installerad, som ligger på taket. Därefter görs elementet i form av huvudrissanordningen.

6. Ett annat fragment av expansionen kommer att vara en gataötter, som ligger utanför byggnaden. Dess huvudsakliga funktion är att skydda mot nederbörd i huset. Det är en typ av isolator och skydd av rummet.

7. Tänk på att vatten och cement måste läggas till lösningen som används för utomhusbruk.

Beräkningen av skorstenen för eldstaden ska främst göras i förhållande till eldstadens kapacitet i eldstaden. Dessutom är en viktig del av eldstaden, gjord av tegelsten, en utter. Det blir mycket svårt att beräkna det, som med det här bör du ta hänsyn till takets lutningsvinkel som är individuell för vardera taket.

För att garantera högkvalitativt väderskydd, bör man ta hand om ett metallförkläde som kommer att flöda runt skorstenen. Dess främre delar är böjda och blir osynliga under uttern.

För att undvika stagnation och ackumulering av vatten på en utter, är det nödvändigt att göra snedställda sluttningar på hörnsektionerna, vilka är plasterade med cementbaserad gips.

Efter den yttre expansionen är gjord, måste du ta hand om arrangemanget av huvudrännaren. Dessutom, för att förbättra presentationen av utseende av skorstenen, rekommenderas att bygga ett tegelhuvud på den.

I slutet görs arrangemanget av locket, vilket skyddar skorstenen från vind och olika atmosfäriska influenser. Det är bäst att välja ett paraply i form av en deflektor.

Eldstaden skorstenssystem: Home Improvement Tips

Om huset är planerat arrangemang av eldstaden, då borde du tänka på det på konstruktionsstadiet. Sålunda uppstår problem med installationen av skorstenen inte. Dessutom ska väggarna och taket genom vilket skorstenen passerar vara tillverkad av icke brännbart material.

Genom att välja skorstenens monteringsplats är det bättre att föredra varma delar av huset, inte utsatta för frysning. Men om skorstenen fortfarande är utsatt för frost ska den vara välisolerad.

Ju mindre intervallet mellan åsen och skorstenen är, desto mindre är dess längd nödvändigt för avlägsnande av gaser. Storleken på skorstenen för eldstaden, nämligen dess diameter, väljs på ett sådant sätt att det sammanfaller med rörets storlek, som är ansvarig för avlägsnande av rök.

Om detta tillstånd inte följs kommer anslutningens täthet att brytas, det kommer ingen normal tryck och skorstenen kan inte fungera normalt. Minsta storlek på skorstenen längs dess längd är 400 cm.

Installation av eldstäder och skorstenar - teknik

Vi erbjuder att bekanta dig med möjligheten att installera skorstenen, av stål. Innan du utför installationen bör du se till att du installerar en eldstadssats. Den ska installeras på benen i form av ben, i sin frånvaro bör den vara egen, med metall, tegel, sten och annat brännbart material.

Avståndet mellan eldstaden och väggen ska vara minst 15 cm, med hänsyn till värmeisoleringen på 5 cm.

Observera att väggen som gränsar till eldstaden ska isoleras. För dessa ändamål lämplig basalt eller folieull. Dessutom är det möjligt att använda högkvalitativ mineralull, resistent mot höga temperaturer.

Efter installationen av brännkammaren är det nödvändigt att installera en rörledning, vilket kommer att hjälpa till med att bestämma installationsplatsen för skorstenen. När ugnen placeras på ett stativ av metall, ska det vara täckt med brandbeständig färg.

Efter att ha bestämt installationsplatsen för ugnen och dess exakta fixering, börjar arbetet med att installera ugnar, eldstäder och skorstenar. Till att börja med behandlas alla inre områden i form av sömmar med tätningsmedel. Vidare monteras skorstenen i delar, från botten. Vid sammanfogning av två element ska lederna behandlas med tätningsmedel och sedan belagda med aluminiumstejp.

Observera att det övre röret måste komma in i det inre röret, och under inga omständigheter bryta mot denna regel. Detta kommer att bryta mot huvudstrukturen. Dessutom kommer kondensatmassan inte att falla på isoleringen.

För fastsättning av den yttre konturen används nitar, vilka är förseglade med tejp baserat på aluminium. På plats för anslutning bör ett ytterligare isoleringslager monteras, vilket kommer att spara den yttre delen av skorstenen från överhettning.

I spisar, eldstäder, skorstensinstallation utförs också. Här bör man vara uppmärksam på att korrigera dess fixering. För att fixera röret är den yttre delen av skorstenen fast med nitar. Nästa är fastsättning av klämman på överlappens yta, speciella bultar eller vinkel.

Klämmorna tar all last från skorstenen och håller den i rätt läge. I samband med montering av skorstenen bör du överväga sådana faktorer som termisk expansion av stål vid exponering för hög temperatur.

För att kompensera för denna process utsätts skorstenens nedre del för installation av ett speciellt flexibelt element. I händelse av frånvaro krävs en liten backlash för att kompensera för metallutbyggnad.

Om röret är fixat för hårt kommer det att bli en skift och deformation av underdelen och det kommer att vara nödvändigt att reparera eller byta skorstenen.

Installera en öppen spis och installera en skorsten i ditt hus

Ett hus eller stuga är en lyx att ha som ger mycket nöje. Huvuddelen av inredningen i ett lanthus eller stuga, som skapar mysighet och komfort, är naturligtvis en eldstad. Eldstaden i huset utför inte bara en dekorativ funktion, det värmer också huset under den kalla årstiden.

Nu finns det många nya sätt och verktyg för uppvärmning av rummet, men fortfarande, i de flesta fall, på grund av hög effektivitet och estetik, föredrar de att installera eldstäder och installera skorstenar. Om du skulle välja en eldstad för ett hus eller stuga, måste du också bestämma problemet med installationen.

Att installera en öppen spis och installera en skorsten är en mycket ansvarsfull process, och det är bättre att överlåta det till specialister, men det medför extra kostnader för arbetet. Men om du är säker på dina förmågor och färdigheter, och du har viss kunskap, kan du själv göra en eldstad.

En av de viktigaste uppgifterna när du installerar en öppen spis är att bygga och placera rökgasutblåsningssystemet, vilket gör att du kan undvika rök från rummet och säkerställa en effektiv fördelning av rörelsen av heta luftflöden som värmer upp huset.

Förberedelse och installation av eldstäder

Eldstad köpt, och det är bara att göra installationen av eldstaden och installationen av skorstenen. Efter att eldstaden har installerats och skorstenen är installerad, kommer den totala vikten av konstruktionen att vara mellan 350 och 500 kg, så det rekommenderas att kontrollera och se till att stödstrukturerna klarar en sådan belastning.

Eldstaden bör installeras på en strikt vågrät yta och endast på en värmebeständig bas, eftersom grunden för kraftig överhettning kan förlora sin styrka, vilket i sin tur kan orsaka brand.

Den värmebeständiga basen är gjord enligt följande:

 • brandfarliga beläggningar skärs ut ur golvet;
 • grunden är gjord genom att hälla ett betongskikt.
För att undvika brand och besvär rekommenderas att bränsledekselet tas bort framför eldstaden på ett avstånd av 30 cm och på sidorna om 15 cm. Också mot sidorna med obrännbart material, för beklädnad, kan du använda plattor, marmor, natursten eller vanlig tegelsten.

Men det kan också hända att det på grund av husets strukturer är omöjligt att skära en nisch till grunden, i så fall kan den värmebeständiga basen placeras över golvbeläggningen.

Om plötsligt installeras eldstaden i ett trähus, så kommer stiftelsen att se ut som en solid platta. Efter att en sådan grund är installerad, måste den övre delen smörjas med värmebeständigt lim, och först därefter installeras det nedre vändskiktet på eldstaden. När du installerar kan du också använda ett stativ under kaminen. Detta sparar tid och ansträngning när du installerar eldstaden.

Det är förbjudet att installera eldstaden på en krökt yta, vilket kan leda till deformation och skada på eldstadens inre delar. Detta kommer också att leda till felaktig drift av eldstaden, eftersom bränsle inte brinner och kommer att förbli oförbränt vilket i sin tur leder till förlust av värmeproduktion.

Efter att den värmebeständiga basen har förberetts, förblir den bara att placera en öppen spis på den. Som redan noterat kan eldstaden installeras exklusivt i ett horisontellt läge och inga backar är tillåtna. För att uppnå en tät bindning av eldstaden och fundamentet måste du använda en speciell lösning med mastic eller värmebeständigt lim. När kaminen är installerad på fundamentet måste du vänta tills lösningen mellan dem härdar. När lösningen är torr kan du fortsätta till den ytterligare installationen av eldstaden.

När du gör beklädnad måste du komma ihåg att den inte ska komma i kontakt med eldstadens externa kropp. Även om du kommer att använda en tegel som vänd mot en eldstadssats, är det fortfarande inte tillåtet att röra den motsatta med fallet. Om eldstaden är installerad i ett trähus måste du göra ytterligare skydd av brännbara material med värmebeständig armerad betong. Alla vända delar måste vara ordentligt fastsatta på väggen. Och under de motstående verken, glöm inte att överensstämmelsen mellan avståndet mellan ugnen och materialet på plagget överensstämmer.

Skorstenens princip och begreppet dragkraft

Efter installationen av eldstaden har gjorts, är det också nödvändigt att göra och installera skorstenen. Eftersom installationen av eldstaden och installationen av skorstenen görs på egen hand, hittar du i denna artikel det är inte nödvändigt att ringa en specialist för detta.

Eldstadens prestanda beror på tre faktorer:

 • skorsten;
 • Hantering av öppen spis
 • bränslekvalitet som används.

Kunskap om principerna för drift och funktionalitet hos skorstenen låter dig använda kaminen med maximal effektivitet under många år.

Skorstenen är van att

 • för att säkerställa avlägsnande av rök och rökgas från lokalerna;
 • skapa dragkraft i eldstaden och låt inte elden gå ut.

Varmluft tenderar att stiga, vilket skapar begär. När en eld sätts upp i eldstaden, stiger varm luft genom skorstenen och går ut. I detta fall kommer skorstenskanalen att värma upp och bidra till att skapa dragkraft.

Ett idealiskt utkast bildas först efter att eldstaden och skorstenen är uppvärmda.

Skorstens diameter, dess läge och höjden på skorstenen påverkar kraften som genereras av tryckkraften

Tänk på följande när du installerar skorstenen:

 1. Om skorstenen ligger inomhus, blir den varm under en längre period, vilket åtföljs av en ökning av tryckkraften.
 2. Inget behov av att göra skorstenens diameter mindre än skorstenens diameter i ugnen.
 3. Hög skorsten ger ökad dragkraft. Skorstenen ska lämna taket på huset minst en meter.

Skorstensinstallation

När installationen av eldstaden är klar och installationen av skorstenen blir det sista sista steget i förbättringen av ditt hem, fortsätt till det. Som vid installationen av eldstaden, och vid installationen har skorstenen sina egna nyanser.

Använd regelbundet en skorstens dubbelkretskonstruktion. Detta system är monterat på skorstenen uppifrån. När du installerar en sådan struktur måste du infoga varje nästa del av röret i dess tidigare länk. Denna skorstensdesign kommer att skydda hela systemet från vattentryck till isoleringsdelen.

För att skapa maximalt skydd mot fukt rekommenderas att man använder tätningsmedel. När du väljer ett tätningsmedel, notera att det måste stå emot temperaturer på tusentals grader.

Under installationen av skorstenen ensam kan det inte utgöra arbetsstycken, de måste anslutas med en stark klämma, du måste också placera konsolerna längs remsan. Röret till byggnaden måste fästas fast, för detta ändamål används hållare varje 1,5-2 meter. Om det finns sektioner i röret som placeras horisontellt, bör deras längd inte överstiga en meter, de bör också läggas bort från elkablar, gasledningar och annan kommunikation.

Arbetskanaler placeras vanligen längs en vägg av ett hus eller längs invändiga skiljeväggar, men i detta fall borde de inte vara tillverkade av lättbrännbara material.

Om du gjorde allt korrekt och skorstenen visade sig vara av hög kvalitet, kommer det att rädda dig från framtida problem med användning, underhåll och rengöring. Men det sparar dig inte från att städa skorstenen alls. Om du inte tar hand om skorstenen, men fortsätter att använda kaminen, kommer det så småningom att leda till rök i rummet och det är även möjligt att skapa en brandfallsituation.

För underhåll av skorstenen ska lederna och sömmarna inspekteras för täthet före uppvärmningssäsongen, samt vid slutet. Du bör också utföra en regelbunden kontroll av dragkraft och parallellt med rengöring av sot.

Om under skorstenens konstruktion gjordes, och det gjordes felaktigt, kan det fungera som eld. Men också orsaken till en brand kan bli ett rörande område nära röret. Därför hålls gamla saker bäst på andra håll.

montering

montering

Som i något arbete med inredningen i rummet är valet av ett lämpligt föremål bara hälften av slaget. Även om hjärtat du har förvärvat passar perfekt in i rummets design, betonar det stilistiska fokuset och ser bra ut, kommer felaktig installation att förstöra allt. När byggnadsutrustning som är förknippad med eld, kan ett misstag skada inte bara estetik utan även säkerhet.

Vårt företag "Planet Fireplaces" säljer fantastiska dekorativa och uppvärmningsstrukturer, deras installation, liksom installationen av skorstenen. Vi rekommenderar starkt att du inte tar upp verksamheten själv, men överlåter det till proffs som känner till sitt arbete till minsta detalj. Vi känner vårt ansvar för din säkerhet, så allt vårt installationsarbete utförs på högsta nivå.

Installation av skorstenen i Voronezh

Om du är fascinerad av eld, och du har drömt om ett hem i vardagsrummet eller sovrummet sedan barndomen, förneka dig inte byggandet av det! Men kom ihåg att vedeldade modeller, till skillnad från elektriska, avger förbränningsprodukter som du behöver kunna hantera för att undvika att skada din hälsa. Det är därför vårt företag utför installationen av skorstenen i Voronezh.

Det här fallet är inte så enkelt som det kan tyckas, för det är viktigt att ta hänsyn till många nyanser. Till exempel måste rökutblåsning vara strikt vertikal för att skapa önskad dragkraft. Materialen som används för denna konstruktion måste överensstämma med användningsvillkoren - de måste stå emot höga temperaturer, försämras inte under påverkan av aggressiva ämnen i rökmen och säkerställa tillräcklig täthet. Dessutom är en del ingenjörskunskap också viktig: om korrekt val av rörsektion, mot beaktande av gasmotstånd etc.

Även om du är säker på dina förmågor och kunskaper, bör du inte riskera att bygga skorstenen själv - gaser som avges vid förbränning kan vara brandfarliga och till och med explosiva. Tro mig, våra mästare har tillräcklig kunskap och färdigheter för att utföra kvalitetsarbete, och priserna för installationen är ganska rimliga här.

Installation av en öppen spis i Voronezh

När du köper en liten lampa i vår butik beställer många kunder omedelbart och dess professionella installation. Och med rätta, för att kompetent installation av en eldstad i Voronezh, liksom installation av en skorsten, är en pant inte bara för den felfria driften av strukturen utan också för din säkerhet.

Naturligtvis är det under konstruktionen av branden viktigt att förstå att vi pratar om eld, vilket kan vara extremt farligt om du inte följer de nödvändiga reglerna. Våra hantverkare vet exakt hur man bygger en struktur och eldstäder så att ingenting utgör ett hot. Först och främst måste du förbereda stiftelsen, speciellt om vi talar om en tegelmodell, eftersom dess vikt är ganska stor. Piedestalen måste förhindra spridning av värme, så att golvet inte skadas och golvet inte värms upp. Strukturens sidoväggar bör också vara tillräckligt tjocka för att innehålla värme, eftersom dessa är höga temperaturer. Väggarna runt kaminen måste trimmas med brandbeständiga material så att ingen oavsiktlig gnista kommer att orsaka brand.

Installation av ugnen i Voronezh

Kaminen för ett bad har ofta inte öppna (eller till och med glaserade) områden för att tänka på eld, men det borde ändå inte glömma isoleringen. Mästarna i vårt företag vet exakt hur man installerar ugnarna i Voronezh, för att inte bara skydda värmekällan utan också att skada inredningen.

Naturligtvis måste alla intilliggande ytor förberedas i förväg och beläggas med lämpliga material. Värmekällan som värmer huset kräver en bra anledning, som måste byggas med kunskap om teknik. Dessutom bör man inte glömma rökavgaser. Bränsleförbrukningen av uppvärmningsstrukturer är vanligtvis mer, vilket innebär att det också finns mer rök, vilket ökar behovet av att involvera verkliga experter i arbetet.

Kom ihåg att något element som hör samman med förbränningsprocessen skapar inte bara en unik komfort, men också en risk. Spara inte på professionell installation, tro mig, det är helt enkelt inte värt det. Ta hand om dig själv och dina nära och kära, och vårt företag Planet of Fireplaces tar hand om resten.

Eldstad skorsten - enhet, typer och metoder för installation

Våra förfäder bor på territoriet av nästan det kallaste landet på planeten, på vintern värmde de sina hem med vedeldade spisar. I en tid då varje bostadshus är utrustad med en gaskatt, blev ugnar och eldstäder exotiska, vars installation tjänar som inredning och inte en praktisk nödvändighet. Dessa enheter värmer emellertid fortfarande och kräver därför organisationen av rökavlägsnande. I denna artikel kommer vi att beskriva hur skorstenen görs för eldstaden.

Enhet och driftsprincip

Skorstenar för eldstäder eller spisar - kanaler genom vilka avlägsnande av en blandning av gaser, som är förbränningsprodukter, från uppvärmningsanordningens uppvärmningsanordning i atmosfären. Utformningen av dessa element i värmesystemet utförs i form av ett rör eller en tegelaxel, vars täthet bestämmer huruvida systemet fungerar korrekt. Skorstenar för eldstäder och spisar är nödvändiga, för utan dem är det omöjligt att använda värmegenererande apparater, vars arbete är enligt följande:

 1. Bränsle placeras i ugnen för värmegenererande utrustning (spis, öppen spis, panna). De flesta enheter fungerar på trä, gas, komprimerad eller kol, eldningsolja.
 2. Bränslet tänds med en öppen flamskälla, vilket medför att systemet genererar en stor mängd värme, vilket går för att bibehålla den optimala temperaturen i rummet och röka.
 3. Rök, som är en produkt av förbränning av bränsle, består av en blandning av koldioxid och kolmonoxid, aska, sot och andra aggressiva kemikalier. Rökets temperatur som kommer in i skorstenarna för eldstäder eller spisar når 400-500 grader, vilket följaktligen följer lyden av konvektion, den stiger och frigör utrymme i ugnen för kallare luft.
 4. Utformningen av rökavloppskanaler är en vertikal hermetisk axel genom vilken het rök endast stiger uppåt. Tack vare denna process kommer frisk luft, mättad med syre, som behövs för att upprätthålla förbränning, in i ugnen.

Processen att suga syrgasrik luft i eldstaden kallas en börda. För att kontrollera skorstenar för eldstäder vid närvaro av dragkraft, måste du ta en tänd match eller ett ljus till eldstaden: om flammen avviker mot rökavlägsnarkanalen fungerar systemet korrekt. Om ljusets flamma brinner jämnt, talar de om frånvaron av tryckkraft. Men den farligaste situationen utvecklas när en omkastning bildas, en flamma som avböjer den i motsatt riktning från skorstenen signalerar den.

För att kunna göra en rökgasutloppskanal för en spis eller öppen spis måste du noggrant studera informationen på värmeanordningen som anges i anvisningarna samt att beräkna volymen av gas i ugnen. Det är ganska svårt att montera en skorsten för eldstaden med egna händer, eftersom denna komplexa struktur kräver speciell kunskap och erfarenhet, som endast erfarna hantverkare kan skryta med.

Sätt att posta

Montering och anslutning av rökavskiljningskanalen sker efter installationen av värmaren. Välj dock en plats och utföra beräkningen av tvärsnittet och höjden på skorstenen för att starta installationen. Skorstenar för eldstäder eller spisar är placerade på två sätt:

 • Intern placering. Denna placeringsmetod innefattar installation och anslutning av rökutloppskanalen inuti en uppvärmd konstruktion. På Rysslands territorium placerades eldstaden av ugnsröret traditionellt i huset, vilket ledde till gatan genom taket. Genom att installera en kanal inuti kan du skydda den från att frysa och minska värmeförlusten i området som passerar längs gatan. I det här fallet beräknas beräkningen av att medan röken rör sig genom röret svalnar den gradvis, på grund av vilket kondensat inte bildas. Den traditionella interna placeringsmetoden har 1 negativ sida: röret, särskilt tegelstenen, tar upp mycket utrymme i rummet. Dessutom ökar risken för brand.

Var uppmärksam! Beräkningen av värmaren för avlägsnande av röken bestämmer det rekommenderade tvärsnittet och höjden på röret, beräknar den önskade nivån av dragkraft för att upprätthålla förbränningen. Vid beräkningen av dessa parametrar beaktas enhetens kraft, typ av bränsle som används, platsen och klimatförhållandena i byggarbetsområdet. Skorstenar för eldstäder är byggda på grundval av ett projekt som tar hänsyn till alla ovanstående faktorer, och anslutningen görs under överinseende av en professionell mästare.

material

Skorstenar för eldstäder är gjorda av olika material som har hög värmebeständighet, låg värmeledningsförmåga, utmärkta eldfasta egenskaper, går inte in i oxidativa reaktioner med vatten och påverkar inte heller aggressiva kemikalier som finns i förbränningsprodukterna. För att göra en hållbar och tillförlitlig rökavtagningskanal för ugnen, använd följande material:

 1. Brick. Det är ett traditionellt material för uppbyggnad av ugnsskorsten, eftersom det har utmärkt värmebeständighet, brinner inte och med omsorg varar mer än 100 år. För konstruktion av rör används korpulenta, bakade tegelstenar, vars kostnad är högre än ett enkelt silikat. Denna metod är en av de dyraste på grund av materialets höga pris, behovet av att fylla en djup grund. Dessutom är det osannolikt att man gör en tegelskorsten och kopplar till ugnen med egna händer, du måste spendera pengar på hyrda hantverkare, vars tjänster är dyra. Tegelgruvan har en rektangulär eller kvadratisk tvärsektion, och i hörnen och på den grova ytan av materialet deponeras sot och aska, vilket leder till trängsel.

Det är viktigt! Materialet för montering av skorstenen väljs utifrån den typ av bränsle som värmegenereringsanordningen arbetar på. Eldstäder och spisar som arbetar med fast bränsle, tegelsten och keramikrör passar bättre, med stålmodeller som passar väl för rökreduktion från gasmodeller.

Krav på rökavgasrör

Användningen av värmepartitioner är förknippad med risken för bränder och kolmonoxidförgiftning. Därför ställs stränga krav på rökavlägsnande kanaler, vars uppgift är att skydda användarna. För att utrustningen inte orsakar problem måste följande villkor uppfyllas vid installation av skorstenen:

 • Rördiametern är vald i enlighet med storleken på inloppsröret för den värmegenererande utrustningen. Om röret är större kommer läget mellan dem att läcka, vilket kan orsaka kolmonoxid att läcka.
 • Anslutningar, packningar och rör genom väggar eller golv är isolerade med eldfast material för att förhindra överhettning av ytan. För dessa ändamål används en basmetall eller asbestcement.

Det är viktigt! Erfarna ugnsmästare rekommenderar att man diskuterar utkastet till eldstaden för att insistera på att skorstenen ska placeras inuti huset, och den måste vara i det inre, inte ytterväggen. Med detta installationsprogram visar sig att kanalen är varmare, det finns ingen brist på dragkraft och kondensation av ångor i den.

Installera en öppen spis och installera en skorsten

Spisar och eldstäder kallas ofta husets själ. Och eftersom eldstaden är otänkbar utan eld och ved, är det viktigt att installera det korrekt och skorstenen så att eldstaden är säker och ger dig trevliga stunder.

Princip för verksamheten

För eldstaden ska de använda bränsle (vanligt eld, pressade kolbriketter och jämn eldningsolja), som måste sättas i brand. Bränslet brinner ganska snabbt och värmer samtidigt luften runt det, men vid bränning sätts koldioxid ut från bränslet i stora mängder. Under lång tid funderade våra förfäder hur man skulle bli av med det: bygga skorstenar. Då, enligt fysikens lagar, kommer den heta koldioxiden att stiga upp och elden i sin plats kommer att skapa en tillströmning av frisk och kall luft från rummet, rik på syre. Fenomenet att byta luft i ett rum kallas ett dunk, det används också i ventilationssystemen i bostadshus.

Kontrollera hur skorstenen fungerar är enkel: när eldstaden är avstängd, håll en brinnande matchning, lättare eller bara en tunn pappersremsa till öppningen av skorstenen och var uppmärksam på eldens eller papprets beteende. När du arbetar på rätt sätt, kommer flamman att vändas i skorstenens riktning, om det inte finns tillräckligt med otillräckliga fluktuationer, kommer du inte se flammen, men om flammen går in i rummet (från skorstenen) är det här en omvänd dragkraft. Det betyder att all kolmonoxid går tillbaka till rummet, vilket är mycket farligt för personer i rummet. Denna skorsten kan inte användas! Men en stark dragkraft kommer att ge all värme till gatan, nästan utan att bränna huset.

Det är viktigt att bygga eldstäder så att elden var på ett säkert avstånd för människor och brandfarliga föremål, och kolmonoxid kunde inte komma in i rummet, alla gick till skorstenen. Då är både eldstaden och skorstenen ganska säker.

Vilka material tillverkas skorstenar av?

För att röret ska kunna fungera korrekt och fungera som en avluftning, gör skorstenen vertikal och tät, tillräckligt hög och hållbar, brandbeständig och brandsäker från kemiskt resistenta material. Alternativ som är lämpliga för tillverkning av skorstenen och mycket eld, men varje har sina egna egenskaper som måste beaktas vid valet. Traditionella material - tegel, keramik och stål, använder mindre ofta polymerskorstenar och glasstrukturer.

Massiv tegel kännetecknas av hög värmebeständighet, om den är korrekt installerad och underhållen, tjänar i mer än 10 år. Använd ibland speciella icke brännbara stenar (icke-silikatprodukter). Men det här vackra materialet har sina nackdelar:

 • En djupare grund krävs
 • Korrekt konstruktion och läggning av tegel kräver särskild kompetens och kunskap, varför de ofta anställer specialister, deras tjänster är ganska dyra och tegelstenen är en storleksordning dyrare.
 • Efterföljande underhåll och rengöring av skorstenen är svårare på grund av rörets fyrkantiga form. Deponeras på väggarna, sot och aska kan störa dragkraft.
 • Kondensat är murens främsta fiende, som förstör skorstenens väggar och skadar utkastet.

Med högkvalitativ rengöring och noggrann användning kan keramikens livslängd (cirka 30 år) förlängas med 10 år. Vad är det bra för keramik?

 1. Priset på den keramiska skorstenen är sämre än stenen;
 2. Snarare lätt installation tack vare enheten och funktionerna vid installationen (keramiska skorstenar monteras från ett rör och betongbasen), kräver inte extra bas;
 3. Sådana strukturer kan installeras inomhus eller utomhus.

Bland bristerna är behovet av ytterligare värmeisolering. Det är svårt att hitta en keramisk skorsten bland inhemska produkter, så ofta måste den beställas och vänta från utlandet.

stål

Stålskorstenar är en modern lösning, smörgåsmodeller som består av flera lager är mycket populära (ett rör med mindre diameter sätts in i ett större rör, insvept med isolerande material). Detta är det mest prisvärda alternativet, relativt enkelt att bygga, lätt i vikt. Sådana skorstenar kommer att vara cirka 20 år. Rostfritt stål kommer att bli dyrare, men på grund av korrosionsbeständighet och temperaturförändringar är det mer tillförlitligt.

Stål eldstäder och skorstens - en bra lösning för ett privat hus eller stuga, om du vill placera en vacker och spektakulär eldstad. Förutom funktionalitet är det enkelt att montera och installera. Brandenburg-modellerna är anmärkningsvärda i detta sammanhang: Kompakta och ekonomiska eldstäder har flera mönster, passar lätt in i interiören och slås med motsatt material. Varianter av rostfritt stål kan installeras under konstruktion och i ett redan byggt hus med minimal omarbetning.

Andra material

Lågkostnader och slitstarka rör är gjorda av polymer - hållbar (upp till 250 ° C), lätta, inte rädda för kondensat och temperaturförändringar, de blir en utmärkt lösning. Glas efter speciell behandling klarar höga temperaturer och påverkas inte av kondensat. Det låter dig skapa spektakulära ensembler. På grund av priset och en chockerande design används dock detta alternativ sällan.

För att bevara den vackra designen hos en tegelsten, är skorstenens tegelsten och sten murverk kombinerade med resistenta mot fukt och slitage alternativ - keramik, stålrör. Sådana sandwichmodeller är lätta att rengöra, tjänar länge och ger bra dragkraft.

Placering av eldstaden och skorstenen

Innan du installerar en öppen spis och lägger en skorsten, gör en plan i rummet där du måste ta hänsyn till storleken på huset, höjden på skorstenen, byggmaterialet och bränsle. Metall- och stålrör är lämpliga för flytande eller gasformiga bränslen, tegelstenar och keramiska skorstenar kan klara sig bättre med pressat och hårt trä. Byggare lägger stor vikt vid placeringen av röret:

 1. Med den yttre platsen för denna eldstad kunde vara belägen inuti huset mot ytterväggen, och en del av skorstenen visade sig vara "på gatan".
 2. I den inre (vägg) positionen passerar skorstenen i huset, röken i röret kyls gradvis, utan att bilda kondensat. Skorstenen och eldstaden upptar mycket utrymme, så det rekommenderas att placera eldstaden vid husets innervägg. Så det är inte bara möjligt att lösa konstruktionsproblem utan också att använda all värme. Det är nödvändigt att ta hänsyn till belastningen på stödkonstruktionerna och var uppmärksam på värmeelementens isolering, rörets täthet.
 3. Monterade rör är belägna direkt ovanför ugnen och bildar en enda vertikal struktur;
 4. Inhemska eller fristående skorstenar behöver en separat grund, eftersom de ligger på ugnsidan.

Oavsett vilken version av kaminen och platsen för skorstenarna du valde, tänk på ventilationssystemet och skydd mot brand, isolering.

Så här installerar du

Installationen av eldstaden och skorstenen sker i en specifik sekvens för att ta hänsyn till alla nyanser och designen var säker och funktionell:

 1. Ritningar och planering, beräkningar. Var noga med att ta hänsyn till skorstenens diameter och ugnsutloppet, rörets höjd, behovet av och närvaron av horisontella element i skorstenen, rengöring och underhåll.
 2. Förbereda en plats för uppvärmning. Grunderna för eldstaden måste vara värmebeständiga, så det kommer att krävas en särskild lösning, det måste finnas något avstånd mellan värmesystemet och resten av rummet. För att säkerställa säkerheten görs en ganska djup grund för tegelstrukturer. Vid användning av metallkonstruktioner behandlas de dessutom med värmebeständig färg. Brandbekämpning placerar eldstadens ställning på detta stadium.
 3. Installation av eldstaden, öppen spis. Stenstrukturerna staplas i en viss sekvens. Stål eldstäder kräver rigid installation med användning av ankare - speciella långa bultar som tålar höga belastningar. Individuella delar är förbundna med aluminiumsband, förbehandling av sömmarna med tätningsmedel.
 4. Installationen av skorstenen börjar med anslutningen till munstycket. Denna plats är fixerad av metallfasta nitar, det skapar en tät samling och dess isolering från väggarna med plåt, asbestcementmaterial. Konstruktionen ska inte vara mer än 3 varv, längden på de horisontella sektionerna får inte överstiga 1 m och höjden på röret ovanför åsen ska vara minst 0,5 m. Naturligtvis ska alla fogar och sömmar vara lufttäta, isolerade från taket med obrännbart och isolerande skikt. Fogar med väggar och tak är fastsatta med klämmor som "reagerar" på temperaturändringar och tar över lasten.
 5. Montering av en utter. Montera kepsen korrekt - sätt att ta hänsyn till skorstenens totala höjd och skydda röret från att falla i sedimentet. För att göra detta behöver du en speciell keps och armaturer (deflectorer, fjugarki, rökpumpar), vilket bidrar till rätt utkast.
 6. Klädbearbetning är utformningen av en eldstad med icke brännbara ytbehandlingar. Golvet nära eldstaden läggs ofta ut med värmebeständiga sten- eller keramikplattor, och väggarna i metallkonstruktioner är också stängda.
 7. Säkerställ brandsäkerhet i ett rum med eldstuga. Förvara inte stora mängder bränsle nära eldstaden för att förhindra tändning. I ett sådant rum är det bra att hålla släckmedel (brandsläckare, behållare med sand). I stora stugor och hus är det användbart att installera ett brandlarm.