Minsta snedställda bältros

Idag används allt oftare i konstruktion ett mjukt tak som kombinerar alla nödvändiga egenskaper hos en takkonstruktion: enkel installation, tillförlitlighet, attraktivt utseende och lång livslängd. Men i varje fall kan den minsta lutningsvinkeln för tak av mjukt tak skilja sig.

Beläggningsegenskaper

Denna moderna typ av beläggning används ofta för att överlappa taken av bostads- och kommersiella byggnader. Beläggningen är bältros - enskilda plattor, monterade på överbelastningen av batten, resultatet är en kontinuerlig beläggning som är resistent mot fukt.

Den största fördelen med materialet - det enkla utförandet.

Beläggningsstruktur

 • Grunden för produktionen av detta är en hållbar, slitstark glasfiber. Det skiljer sig på ganska lång sikt, vid avsevärda temperaturskillnader spricker det inte, det deformeras inte.
 • Glasfiberimpregneras med ytterligare modifierad bitumen. Det ger god fuktbeständighet hos beläggningen.
 • Den yttre ytan är täckt med sten, mineralflis. Detta ger ytjämnheten, ger en stabil färg på grund av skydd mot UV-botemedel.
 • Materialets nedre yta behandlas med kiselsand, vilket inte tillåter kakan att hålla ihop under lagring och transport.

Den mjuka plattan är utfärdat som standard, självhäftande (det nedre lagret från en rezinobitum).

SNiP krav

Höjden av takkonstruktioner regleras av byggkoder.

Grundkrav för plana mjuka tak:

 • Lutningen kan, beroende på det vattentäta materialet, vara 1,5º -10º;
 • stora backar används sällan på grund av svårigheten att välja ett material som inte skulle "flytta ner" vid förhöjda temperaturer till marken;
 • Höjden på den plana strukturen bör vara minst 1º - 1,5º.

Viktig punkt! Antalet vattentättskikt beror på lutningens lutning. Ju högre sluttning, desto snabbare nederbörd kommer att tas bort från taket, men du kan använda mindre lager av vattentätning.

Optimal lutning

Minsta lutningsvinkeln för tak från ett mjukt tak är valt beroende på klimatförhållandena i det område där byggnaden är belägen:

 • Det rekommenderas att ta taket i stor utsträckning, om regionen kännetecknas av en stor mängd nederbörd. Med denna design kommer inte bara regnvatten, men också snö på vintern, att komma ut på taket självständigt. Taket kommer att skyddas mot vattenuppsamling, statiska belastningar. I regioner som kännetecknas av låg vindbelastning, men en stor mängd nederbörd faller, rekommenderas en minsta lutning på 35º till 40º.
 • För regioner där starka och frekventa vindar råder, rekommenderas det inte att designa och för branta och helt plana strukturer. Med ett helt platt tak kan vinden riva av beläggningen, och tak med en stor sluttning är dåligt motståndskraftig mot vindar. Därför är den optimala takhöjden för sådana områden från 15º till 25º.

Hur är lutningsvinkeln på taket?

Mjukt takmaterial är uppdelat i följande kategorier:

 • runda
 • membranös
 • bältros

Roll takläggning

Vid användning av en rullbeläggning tillåts en lutning på ca 14º.

Beroendet av antalet beläggningsskikt på sluttningen av lutningen

 • Om lutningen är mindre än 3º - det här är ett plant tak, då läggs takmaterialet i tre lager.
 • Vid en sluttning inom 3º-9º, är taket tillverkat i tre lager.
 • Beläggningen utförs i två lager, om lutningsvinkeln är 9º.

Beroende på riktningen för den monterade beläggningen på lutningen

 • När lutningen är lutad till 9º, läggs materialet från botten vinkelrätt mot avloppet med en lång sida.
 • Med en sluttning på 9º är materialet monterat från topp till botten parallellt med avloppet med långsidan.

Membran takläggning

Taket av denna typ kan utföras med någon lutning av ett mjukt tak, den enda skillnaden är tekniken för deras installation.

 • För plana strukturer tillhandahålls en ballastinstallationsmetod när materialet är fixerat runt omkretsen och fylls sedan med ballast, såsom grus.
 • För tak med stor lutning används en mekanisk installationsmetod: Beläggningens fästning utförs med speciella fästanordningar och arken är hermetiskt förenade med ett specialverktyg.
 • För komplexa geometriska strukturer med olika lutningsvinklar av enskilda sektioner utförs fästningen medelst limningsmetoden.

bältros

Detta material används endast vid taktak på mer än 11,3º.

 • Taket på taket av mjukt kakel är 11,3º-18º, sedan läggs liningskiktet över hela takets tak.
 • När vi lutar mer än 18º, sätter fodret bara runt omkretsen av takmonteringsdelarna på takskenorna, dalarna, åsarna och sluttningarna av sluttningarna.
 • Lutningen är från 45º, då är singeln dessutom härdad med naglar.

Vid arrangering av taket måste man också komma ihåg att sluttningen av lutningen beror på förbrukningen av takmaterial. Ju mer det är desto mer material kommer att gå till taket överlapp.

Hur man korrekt beräknar minsta lutningsvinkeln på taket på ett mjukt tak

Mjukt kakel för sluttande tak är ett material som imiterar utseendet på en klassisk kakel (till exempel Shinglas), men skiljer sig från det till det bättre i ett antal parametrar.

Med detta material kan du implementera en mängd olika designlösningar, men för korrekt och pålitligt läggande av mjuka plattor måste du uppfylla alla nödvändiga numeriska förhållanden och parametrar.

Inklusive den optimala vinkeln på taket.

Styrkor och svagheter

Mjukt kakel, som ett modernt och praktisk material, har många fördelar:

 • Möjligheten att arrangera taken av komplexa former, uppnås detta på grund av materialets goda elasticitet.
 • Motståndskraft mot temperatureffekter, bitumenbeläggningen av mjukt kakel expanderar från värme i mindre utsträckning än metall.
 • Materialets lätthet, förenkling av transport och installation (andra tekniska egenskaper här).
 • Fuktmotstånd. Mjuka plattor skyddar takpannan från vätskepennträngning, vilket gör installationen av en separat vattentätning obligatorisk endast i de mest utsatta områdena.
 • Bra ljudisolering - mjuk kakel "rattle" inte under regn och vind.
 • En mängd nyanser och mönster.

Det finns en mjuk kakel och ett antal nackdelar som komplicerar installation och drift:

 • Materialet läggs endast på den beredda basen (gjord av plywood eller OSB), i motsats till metallplattan, som kan monteras direkt på batten.
 • Ett mjukt tak ska inte installeras vid en lutningsvinkel mindre än 12 grader.
 • Priset på materialet är relativt högt.

Taktacka

Takets interna arrangemang beror på om det förväntas värmas upp. För att isolera taket är det nödvändigt att installera ytterligare två lager: ett värmeisoleringsskikt och en ångspärr som skyddar takpannan från byggnadens inre kondensat. Den uppvärmda takkakans struktur ser ut så här:

Kakans arrangemang börjar med installationen av trussystemet. Sedan är vattentätningen fäst vid den, och en kista är installerad ovanpå den. Foderet är monterat på kassen, och kakan är limd på den. Värmeisolering är installerad i cellerna som bildas av korsningarnas korsningar.

Minsta vinkel på taket på ett mjukt tak

Minimivinkeln för ett mjukt tak är valt inte bara från estetiska preferenser och praktiska behov utan också med beaktande av objektiva faktorer, där överensstämmelse med vilken kommer att öka strukturens operativa potential. Dessa faktorer inkluderar:

 • Regnskur på vintern. Snömassorna bör ackumuleras i så liten kvantitet som möjligt, annars kommer belastningen på strukturen att bli onödig, vilket kommer att leda till att den kommer i förfall. Det är viktigt att säkerställa möjligheten till lätt nedstigning av snö och is från takytan, för detta ändamål ökar takhöjden.
 • Vindbelastning. En stor lutning av ett mjukt tak ökar takets vertikala yta och ökar därigenom sin vindkraft, det vill säga vindspänning.
 • Mängden solvärme. I områden med heta somrar är det bättre att minimera lutningsvinkeln, eftersom det kommer att minska takytans kontaktområde med solens strålar och minska byggnadens överhettning. Denna faktor är inte lika viktig som de föregående, men du bör vara uppmärksam på den.

Minsta höjden på taket av mjukt kakel beror också på takets syfte. Om det är planerat att ordna det på vinden, ökar behovet av inre fritt utrymme och takhöjden för taket ökar.

Minsta lutningsvinkel på taket för takmaterial

Minsta höjden på ett mjukt tak med internt avlopp är 11 grader. Men denna vinkel motsvarar inte de ryska klimatförhållandena. Den optimala lutningen för centrala Ryssland ligger mellan 20 och 40 grader: det ger både anständigt vindskydd och snabb nedstigning av snömassor.

Minsta höjden på taket på metallklyftan. Minsta vinkel på taket på ett mjukt tak

En typ av "mjukt tak" är en flexibel kakel (bituminösa eller takplattor eller bältros). De har formen av små plana lakan med lockiga kronblad på en av kanterna eller klippbladet i form av "fiskskalor", långsträckta eller vanliga sex-, fem- och rektanglar och andra. Den bituminösa kakel på skönhet ger inget keramik, men är mycket billigare än det.

Hon kombinerade framgångsrikt utseendet och strukturen av träbältros, egenskaperna hos keramiska plattor, plasticitet och ökad vidhäftning av valsade takmaterial.

Bältros i sin struktur - ett flerskiktsmaterial. Den är baserad på glasfiber, som tidigare var mättad med modifierad bitumen. En sådan impregnering ger bältros en ytterligare fördel - resistans mot deformation, i synnerhet längsgående belastningar. Kakelarna på båda sidor impregneras med bitumen, oxideras eller modifieras. De nedre och övre skikten är respektive färgade sten- eller mineralstrålar och kiselsand.

Dess främsta fördel är universalitet. Kakelplattan är lämplig för tak med mycket olika grader av komplexitet, konfiguration och form, inklusive löktak och kupoler. Dessutom är beläggningen i beläggningen nästan garanterad.

Grunderna för takplattor installation

Minsta höjden på taket på kakel är 1: 5 (i grader är respektive 12 °) och maxvinkeln är upp till 90 ° (1: 0). När du lägger bältros på marken krävs en noggrann förberedelse. Fast golv är en förutsättning. Huvudmaterialet för honom är

 • OSB-3-plattor (orienterad sträng),
 • brädor - kantade eller rillade,
 • Vattentät plywood, vars relativa luftfuktighet måste vara mindre än 20%, det vill säga den femte delen, av torrvikt.

Om det finns en 12-18 graders höjning på taket behöver bältros golv över hela området av beklädnadsmattan med en glasfiberunderlag, till vilken syntetiskt gummi har tillsatts till bituminös impregnering. På detta sätt tillhandahålls dessutom ytterligare vattentätning samtidigt. Fodermattan är gjord i form av rullar med en längd av ca 15 m och en bredd på 1 m. Om lutningsvinkeln väsentligt överstiger den minsta höjden på taket på en kakel (mer än 18 °) har fästningen av mattan sin egen egenskaper. Det är endast fäst längs takets omkrets, liksom på platser som upplever störst belastning, såsom åsar, takfotar, ändelement och korsningspunkter med väggar och rör. För förstärkning och vattentätning av inre frakturer använd den så kallade ändmattan.

Förberedelserna för läggning skulle vara ofullständiga utan ytterligare element - ventilationspenetrationer, takflänsar, takfönster och gavelelement, takspikar (galvaniserad eller galvaniserad) och lim som limer kantens kant på gavlarna och överlappning av mattmattan.

Att lägga bältros kan enkelt göras självständigt. Den första raden läggs så att kakelens undre kant ligger inte högre än 10 mm än den undre kanten på den första kanten. "Petals" bör stänga sina leder. När du lägger på efterföljande rader ska ändarna av takplattans "kronblad" ligga på samma nivå som kakelutskärningarna från föregående rad.

Det är bättre att lägga ett mjukt tak av bältros i varmt väder (vid en temperatur över 5 ° C) utan nederbörd. Detta beror på det faktum att positiva temperaturer bidrar till den naturliga smältningen av klisterskiktet och mjuka takplattor börjar sintra sig och bilda en pålitlig monolitisk takyta.

Placera singelstart från centrum av takets överhäng och fortsätt ligga i riktning mot takets änddelar.

Hur man räknar höjden på taket av bältros

Takets lut skapar sina sluttningar, som ligger i en vinkel mot bottenens horisontella yta, så definitionen av takets lutning reduceras till lösningen av en rät vinklad triangel. En av benen är höjden på taket (AC), den andra är avståndet från ryggprojektionen till horisontalen till önskad vinkel (AB). Beteckningen av takets lutning på ritningarna uppfyller de allmänna kraven på arkitektoniska och konstruktionsritningar - framför dimensioneringsnumret är markerat med tecknet ">" riktat i lutningsriktningen.

Lutningen I av rampens ramp i förhållande till dess horisontella projektion (segment BA) bestäms genom att finna förhållandet mellan benen i en högra triangeln ABC.

Att veta takets lutningsvinkel i procent eller som förhållande kan du få riktningen av lutningen i ritningen, även utan att beräkna lutningsvärdet i grader. Detta kan givetvis hjälpa till när man gör takräkning.

För att bygga en rak linje med flygplan för en viss mängd takhöjning väljs en godtycklig längdlängd till att börja med. Antag att lutningen är 1: 4, sedan från punkt A längs sidan av den högra vinkeln CAB, läggs segmentet AB, vilket är lika med fyra valda längdenheter, till vänster. Sedan läggs en enhet av längd på den andra sidan av hörnet uppåt och sålunda erhålls segmentet AC. Genom att ansluta punkterna B och C längs en rak linje erhåller vi riktningen för önskad sluttning.

Lutningen kan sättas i procent. Antag att det är 20%. Konstruktionen av hypotenusen, i vilken rollen som spärren faktiskt verkar, utförs på samma sätt. I detta fall är längden på det större benet taget som 100% och mindre än längden - 20%. En lutning på 20% motsvarar ett förhållande av 1: 5.

Hej Michael! Olika typer av material ger olika grader av skydd mot fukt. Ju större förmåga att vattentät, desto större frihet är i valet av lutning. Minsta lutningsvinkeln på ett tak av mjuka tak beror på materialet. Tänk på de 2 mest populära materialen.

Rollprodukter

Sådana beläggningar ger en hög grad av tillförlitlighet från fuktpenetration. Rullmaterial är gjorda på basis av byggpapp eller glasfiber. Basen är belagd med bitumen från två sidor, vilket möjliggör hög vattentätning. På grund av den här egenskapen är den minsta lutningsvinkeln för ett sådant tak nästan obegränsat. Materialet gör att det kan användas som en beläggning för både stigande och svagt sluttande ytor, vars sluttning antas vara 1-2%.

Höjningsvinkeln påverkar endast antalet lager som ska läggas. För ett platt tak måste du lägga duken i 4-5 lager. För ett sluttande tak med stor branthet kan 2-3 lager vara tillräckliga. Mångsidighet kompletteras med låg kostnad. Men oftast läggs materialet på ytan, där lutningen är liten. För lövbeläggningar är rullprodukter inte tillräckligt attraktiva.

bältros

Tak med en sådan beläggning blir allt populärare. Detta beror på det faktum att materialet möjliggör ett brett spektrum av färger och texturer, har bra ljudisolering. När det gäller vattentätning erbjuder användningen av bitumenplattor också fördelar. För jämförelse kan metallen endast sättas på backarna med en lutning på 18 grader, och bitumen är lämplig för ytor med en lutning på 11 grader vilket väsentligt utökar tillämpningsområdet. Detta gäller särskilt vid byggandet av små byggnader, som inte nödvändigtvis behöver göra ett högt tak.

Tillsammans med minsta lutning för bältros är det också viktigt att styra max. Tillverkare ger inte sådana värden, men detta beror på materialets egenskaper. På sommaren smälter det övre lagret, och om lutningen är tillräckligt stor bildas fläckar. Det rekommenderas inte att lägga kakel i en lutningsvinkel på mer än 45-50 grader, eftersom detta kan leda till att dess utseende bryts och att livslängden minskar.

Nyligen används byggandet av mjukt tak i ökad utsträckning, vilket kombinerar skönhet och tillförlitlighet hos klassiska plattor med praktiska egenskaper och enkel montering av takmaterial. För att bältros ska kunna bli en pålitlig hydrobarriär är det dock nödvändigt att strängt följa tekniken för att lägga detta material. Det viktigaste att välja med monteringen av stativramen för att observera takets minsta lutningsvinkel. I denna artikel beskriver vi hur denna indikator påverkar lutningen påverkar livslängden och driften av hela strukturen.

Mjukt takläggning är ett modernt material som används för takläggning av bostads- och kommersiella byggnader. Det är en separat kakel, kallad bältros, som överlappar varandra på en kontinuerlig burk, som bildar en fast fuktbeständig beläggning. De viktigaste fördelarna med bältros - lätt installation av materialet, som kan användas om takets minsta lutningsvinkel är minst 11 grader. Det mjuka taket består av följande komponenter:

 • Grunden. Basen av bältros är hållbart, slitstarkt och slitstarkt glasfiber, som inte deformeras av temperaturförändringar, spricker inte.
 • Impregnering. Glasfiber, som utgör grunden för tillverkning av bältros, impregnerad med modifierad bitumen, vilket ger materialet höga fuktsäkra egenskaper.
 • Ytterlager Ovan är det mjuka taket täckt med en rustningsledning - med mineral eller rockpulver, basaltgranuler. Förbandet ger materialet en karakteristisk grov yta, skyddar mot ultraviolett strålning och ger en hållbar färg av flexibla bältros.
 • Inre lagret. Materialets inre yta är beströdd med kiselsand så att plattorna inte klibbar under transport och förvaring.

Var uppmärksam! Tillverkare rekommenderar användning av bältros för taket, om vinkeln är mellan 11-45 grader. Mjuka tak kan vara självhäftande och klassiskt. Skillnaden mellan självhäftande plattor genom att den levereras med ett klibbigt lager av gummibitumen, skyddad av en film från oavsiktlig vidhäftning.

Höjningskriterier

Människor som först möttes med byggandet av taket tror ofta att du kan välja lutningsvinkeln på sluttningarna, baserat endast på smak, estetiska preferenser. Faktum är att det finns väldefinierade kriterier som hjälper till att välja den minsta takhöjden för ett visst takmaterial. Vid konstruktion av tak måste följande faktorer beaktas:

 1. Regnskur på vintern. På milda backar glider snömassor som ackumuleras på taket under snöfall inte ner, på grund av vilket belastningen på takramen ökar betydligt. Ju mer nederbörd faller i byggregionen, desto större är höjningsvinkeln.
 2. Vindbelastning. Om byggregionen kännetecknas av starka vindgaser, är det omöjligt att bygga ett tak med branta backar där, eftersom det kan deformeras på grund av den intensiva vindbelastningen. Därför är taket i ett sådant område en minsta lutningsvinkel.
 3. Materialegenskaper. Varje takmaterial är effektivt endast i de fall som rekommenderas av tillverkaren. Mjuka tak kan monteras på tak om höjden på sluttningarna överstiger 11 grader.

Det är viktigt! Korrekt utvald lutning av bältrosens taklister skyddar mot läckage, skada och deformation av lådan under påverkan av intensiva belastningar vilket har en fördelaktig effekt på takmaterialets livslängd.

Minsta höjning

Enligt tillverkarna är takets minsta lutningsvinkel 11 grader. Det optimala för den centrala delen av Ryssland anses dock vara en sluttning på 20-40 grader. Det är denna indikator som säkerställer effektivt avlägsnande av regn och smältvatten, oberoende snöflöde och låg vindbelastning i backarna. Vid konstruktion av ett litet tak med bältros, bör följande regler följas:

 • Ytterligare vattentätning. På tak med liten lutning kan vatten ackumuleras, eftersom ytan på det mjuka taket är grovt. För att förhindra läckage, är det nödvändigt att tillhandahålla ytterligare vattentätning och använda fodermattor på takets hela yta.
 • Förstärkning av lådor. Mjukt takplank på solid grund, eftersom det inte håller formen. För konstruktioner med liten lutning är det nödvändigt att använda tjockare OSB-brädor så att de klarar stora belastningar under snöfall och kraftiga regn.
 • Tidig rengöring. På sluttningarna av bältros med en liten sluttning ackumulerar en stor mängd snö. Beläggningens grova yta tillåter inte sömmen att glida av sig själv, varför det är nödvändigt att rengöra taket i rätt tid för att förhindra deformation av karmramen.

Erfaren hantverkare noterar att det är möjligt att inte installera snödräktningsanordningar på lätta sluttande tak täckta med mjuka plattor, eftersom den grova ytan av plattorna förhindrar den snabba nedgången av snö.

Varje dag med avancerad teknik kan du skapa bättre byggmaterial från alla produkter. Ta till exempel samma bitumen. Först blev det bara ett takmaterial och enkel mastik gjord av det, och idag kan du se komplexa mjuka tak som imiterar mer ädla material som takbeläggning. Detta gav en stor ökning till privat byggande, men människor mötte ett annat problem. Om materialet ändras, måste golvtekniken också förändras. Närmar sig denna fråga bestämde erfarna takåkare att minsta lutningsvinkeln på taket på ett mjukt tak kommer att bero på många faktorer och vilka som du kommer att få reda på i den här artikeln.

Positiva och negativa sidor av ett mjukt tak

Innan du bestämmer dig för att lägga mjuka material på taket på ditt hus, måste du utforska alla aspekter av dessa produkter.

Fördelarna är:

 • Möjligheten att lägga på alla typer av taksystem
 • Hög elasticitet gör det möjligt för materialet att helt upprepa konturerna på basen
 • Minimalt avfall genereras under installationen.
 • Den mjuka ytan absorberar främmande ljud under regn
 • Lätt vikt
 • Bra frostbeständighet
 • På ytan av det bituminösa taket ser du aldrig korrosion
 • Korrekt planerat plan har full vattenbeständighet
 • Moderna arter har ett stort urval av färger och former.

Ingenting är perfekt i konstruktion, så här är en lista över de negativa sidorna av mjuka tak:

 • Vissa sorter av material har ett mycket högre pris jämfört med andra beläggningar.
 • Som grund bör en kontinuerlig kista ordnas utan misslyckande.
 • Placeringsprocessen bör utföras under den varma säsongen när temperaturen utanför fönstret varierar från plus 5 till 30 grader
 • Materialet är mycket brandfarligt, så bitumenprodukter kan endast läggas på godkända ytor.

Det är som regel möjligt att uppnå ett idealiskt tak från ett mjukt tak, det är nog att välja en lämplig produkt för din region och lägga den i enlighet med alla byggnadsverkets regler och föreskrifter.

Materialstruktur

Mjukt takläggning är ett modernt material som inte bara används för golv på takytan utan även som vattentätning. Under denna beskrivning får allt känt takmaterial, men med andra arter lite mer komplicerat. Till exempel säljs mjuk kakel i form av kakel (bältros), så en sådan yta kommer att ha många leder, och detta motsvarar inte vattentätningsskiktet. En sådan produkt kan därför endast hittas på taket som en beläggning. Det är värt att notera att den minsta lutningen på taket av mjuka plattor 11 grader.

Nu, låt oss prata lite om strukturen av dessa bältros.

 • Basen av bältros i fråga är glasfiber. Det är slitstarkt och slitstarkt material. En sådan bas är inte rädd för plötsliga temperaturförändringar och kommer aldrig att spricka i kylan.
 • Nästa komponent är modifierad bitumen. Denna produkt appliceras över glasfiber, vilket kraftigt ökar dess vattentäthet.
 • Det yttre skiktet är en skyddande smula av mineralsk smula. Ett sådant förband kan skapas både från mineraler och från stenar eller basaltgranuler. Detta lager skyddar materialets yta mot exponering mot solljus, skapar grovhet och tillåter inte kakeln att förlora sin rika färg.
 • På insidan av singel kan man se kiselsand. Den appliceras på ytan så att den inte hålls ihop vid lagring av material.

VIKTIGT: Minsta takhöjden för ett mjukt tak är 11 grader och dess maximala tröskel är 45 grader.

I hårdvaruaffären hittar du både klassiska och självhäftande mjuka plattor. Deras skillnad ligger i det faktum att från botten av det senare finns ett lager av speciell bitumen, skyddad av en film, som förhindrar att hålla fast vid lagring. Installation av sådana produkter kan göras självständigt under dagen, men priset skämmer bort de flesta utvecklare.

Hur man väljer minsta höjden på ett mjukt tak

Artikeln har redan nämnt flera gånger vad ska vara höjden på ett mjukt tak. Det verkar som att veta att värdena kan bestämma allt för öga, men inte allt är så enkelt. Val av optimal grader är ett komplext förfarande, som innehåller många nyanser. Först och främst bör du hantera din bostadsområde, nämligen:

 • Nederbörd under vintern. Faktum är att sluttande tak har möjlighet att ackumulera snö på taket, vilket skapar en enorm belastning på basen och väggarna. Med branta ytor är allting mycket enklare. På dem sover inte snömassan mycket längre och faller under tyngdkraften. Därför faller ju mer nederbörd på vintern i din region, desto brantare blir takhöjden.
 • Den andra platsen i vikt är. Om du inte vet, bör det före konstruktionens början alltid bestå av den så kallade vindrosen. Denna ritning visar varifrån vindarna kommer ifrån. Det är tack vare detta att byggnaden kan placeras på ett sätt som minimerar vindmotståndet. Men förutom detta finns det en annan funktion: takets höjd. Som du gissade antagligen, ju högre taket, desto mer tryck kommer att skapas av luftflödet och vice versa.
 • Den mindre, men fortfarande viktiga delen faller på egenskaper hos beläggningen själv. Som regel, när du köper ett material i en hårdvaruaffär, är en särskild förpackningsinstruktion kopplad till den där du hittar de optimala lutningsvärdena. I de fall då materialet är köpt från händerna eller av någon anledning har du inte fått sådana instruktioner, kom ihåg att minsta lutningsvinkel för ett mjukt tak nödvändigtvis måste vara mer än 11 ​​grader.
 • Raklinjer solstrålar kan också skapa några problem på lång sikt. Till exempel, i regionerna i landet där sommartemperaturen når 30 grader över noll, är det bäst att bygga hus med plana tak. Förklaringen till detta är överhettningen av hela byggnaden. Sedan på taket med branta sluttningar är salvans volym större, därför är det svårare att ventilera detta utrymme och varma luften stannar där längre.

Mest sannolikt har du en fråga: Vad händer med det mjuka taket, om du lägger det på ett plan vars lutning är mindre än 11 ​​grader? Svaret är väldigt enkelt - det kommer att flöda. Faktum är att sluttande tak börjar ackumulera nederbörd på sin yta oavsett aggregeringsnivå. Och stagnerande fukt kommer i vilket fall som helst att hitta ett smutthål genom vilket hon kommer att kunna penetrera takpannan och avaktivera den.

Eftersom moderna tillverkare inte står stilla och producerar mer och mer högkvalitativa produkter, försöker vissa utvecklare-experimenter att lägga bituminösa material på taket som bryter mot minsta tak i ett mjukt tak, vilket är 11 grader. Det är ännu inte känt hur länge ett sådant plan kommer att fungera utan läckage, men nuvarande resultat är redan imponerande. Om du vill vara bland dessa människor, då för att installera ett platt tak med användning av mjuk beläggning, behöver du:

 • En större mängd vattentätande material för att effektivt motstå penetrerande fukt. Ett exempel är ett material som kallas fodermattor. Som regel placeras den på lådan lokalt, men med kraftigt nederbörd i ditt område rekommenderar jag att du lägger den över hela lådan.
 • Eftersom det plana taket inte kan eliminera nederbörd på ett naturligt sätt, måste du förbereda sig för deras ackumulering på ytan. Förstärkning av lådor kommer att vara en bra lösning på detta problem. Om du just börjat skaffa takmaterial, var uppmärksam på de mer hållbara OSP-plattorna. Därför kan takytan klara tåligare belastningar.

Om takets lutningsvinkel för ett mjukt tak kommer att ha minimala värden måste du få lager för att städa det, eftersom du måste behålla det flera gånger per säsong och kanske mer (allt beror på intensiteten i nederbörd).

VIKTIGT: Vid negativa temperaturer blir bitumen väldigt ömtålig, så att det rör sig om taket under vintersäsongen utan stegar eller broar är bättre, annars skadar du ytan och taket kommer att flöda vid första tinningen.

En stor ackumulering av snömassa på husets tak är farligt för människor runt. Därför, om du observerar processen med snöackumulering på ditt hus, måste du bli snederderzhateley. De kan köpas i nästan alla hårdvaruaffärer och till ett överkomligt pris. De enklaste är fästen och metallrör som fungerar som stopp.

Det kan hända att villkoren för valet av optimal lutning motsäger varandra. Till exempel är vindbelastningen i din region mycket stor, varför du behöver skapa ett tak med en minsta lutning för att undvika vindtryck. Men snöbelastningen är lika stor, så du har inte råd att gå för det. Lösningen på detta problem är att värma ytan med speciella sladdar. De monteras på taket och eliminerar nederbörd genom uppvärmning. Den kan monteras både på ytan och i avloppssystemet.

Hur man beräknar minsta höjden på taket av bältros

En typ av "mjukt tak" är en flexibel kakel (bituminösa eller takplattor eller bältros). De har formen av små plana lakan med lockiga kronblad på en av kanterna eller klippbladet i form av "fiskskalor", långsträckta eller vanliga sex-, fem- och rektanglar och andra. Den bituminösa kakel på skönhet ger inget keramik, men är mycket billigare än det.

Hon kombinerade framgångsrikt utseendet och strukturen av träbältros, egenskaperna hos keramiska plattor, plasticitet och ökad vidhäftning av valsade takmaterial.

Bältros i sin struktur - ett flerskiktsmaterial. Den är baserad på glasfiber, som tidigare var mättad med modifierad bitumen. En sådan impregnering ger bältros en ytterligare fördel - resistans mot deformation, i synnerhet längsgående belastningar. Kakelarna på båda sidor impregneras med bitumen, oxideras eller modifieras. De nedre och övre skikten är respektive färgade sten- eller mineralstrålar och kiselsand.

Dess främsta fördel är universalitet. Kakelplattan är lämplig för tak med mycket olika grader av komplexitet, konfiguration och form, inklusive löktak och kupoler. Dessutom är beläggningen i beläggningen nästan garanterad.

Grunderna för installation av takplattor ↑

Minsta höjden på taket på kakel är 1: 5 (i grader är respektive 12 °) och maxvinkeln är upp till 90 ° (1: 0). När du lägger bältros på marken krävs en noggrann förberedelse. Fast golv är en förutsättning. Huvudmaterialet för honom är

 • OSB-3-plattor (orienterad sträng),
 • brädor - kantade eller rillade,
 • Vattentät plywood, vars relativa luftfuktighet måste vara mindre än 20%, det vill säga den femte delen, av torrvikt.

Om det finns en 12-18 graders höjning på taket behöver bältros golv över hela området av beklädnadsmattan med en glasfiberunderlag, till vilken syntetiskt gummi har tillsatts till bituminös impregnering. På detta sätt tillhandahålls dessutom ytterligare vattentätning samtidigt. Fodermattan är gjord i form av rullar med en längd av ca 15 m och en bredd på 1 m. Om lutningsvinkeln väsentligt överstiger den minsta höjden på taket på en kakel (mer än 18 °) har fästningen av mattan sin egen egenskaper. Det är endast fäst längs takets omkrets, liksom på platser som upplever störst belastning, såsom åsar, takfotar, ändelement och korsningspunkter med väggar och rör. För förstärkning och vattentätning av inre frakturer använd den så kallade ändmattan.

Förberedelserna för läggning skulle vara ofullständiga utan ytterligare element - ventilationspenetrationer, takflänsar, takfönster och gavelelement, takspikar (galvaniserad eller galvaniserad) och lim som limer kantens kant på gavlarna och överlappning av mattmattan.

Att lägga bältros kan enkelt göras självständigt. Den första raden läggs så att kakelens undre kant ligger inte högre än 10 mm än den undre kanten på den första kanten. "Petals" bör stänga sina leder. När du lägger på efterföljande rader ska ändarna av takplattans "kronblad" ligga på samma nivå som kakelutskärningarna från föregående rad.

Det är bättre att lägga ett mjukt tak av bältros i varmt väder (vid en temperatur över 5 ° C) utan nederbörd. Detta beror på det faktum att positiva temperaturer bidrar till den naturliga smältningen av klisterskiktet och mjuka takplattor börjar sintra sig och bilda en pålitlig monolitisk takyta.

Placera singelstart från centrum av takets överhäng och fortsätt ligga i riktning mot takets änddelar.

Hur man beräknar lutningen på taket av bältros ↑

Takets lut skapar sina sluttningar, som ligger i en vinkel mot bottenens horisontella yta, så definitionen av takets lutning reduceras till lösningen av en rät vinklad triangel. En av benen är höjden på taket (AC), den andra är avståndet från ryggprojektionen till horisontalen till önskad vinkel (AB). Beteckningen av takets lutning på ritningarna uppfyller de allmänna kraven på arkitektoniska och konstruktionsritningar - framför dimensioneringsnumret är markerat med tecknet ">" riktat i lutningsriktningen.

Lutningen I av rampens ramp i förhållande till dess horisontella projektion (segment BA) bestäms genom att finna förhållandet mellan benen i en högra triangeln ABC.

Att veta takets lutningsvinkel i procent eller som förhållande kan du få riktningen av lutningen i ritningen, även utan att beräkna lutningsvärdet i grader. Detta kan givetvis hjälpa till när man gör takräkning.

För att bygga en rak linje med flygplan för en viss mängd takhöjning väljs en godtycklig längdlängd till att börja med. Antag att lutningen är 1: 4, sedan från punkt A längs sidan av den högra vinkeln CAB, läggs segmentet AB, vilket är lika med fyra valda längdenheter, till vänster. Sedan läggs en enhet av längd på den andra sidan av hörnet uppåt och sålunda erhålls segmentet AC. Genom att ansluta punkterna B och C längs en rak linje erhåller vi riktningen för önskad sluttning.

Lutningen kan sättas i procent. Antag att det är 20%. Konstruktionen av hypotenusen, i vilken rollen som spärren faktiskt verkar, utförs på samma sätt. I detta fall är längden på det större benet taget som 100% och mindre än längden - 20%. En lutning på 20% motsvarar ett förhållande av 1: 5.

Vad är minsta höjden på ett mjukt tak - exempel på beräkningar

Mjuka takmaterial, i synnerhet bältros, är nu i hög efterfrågan eftersom de kombinerar estetisk skönhet, enkel installation och hållbarhet. Ändå kommer läggandet av detta material att vara lämpligt och säkerställer ett tillförlitligt vattenskydd, endast om det minst kommer att observeras minsta höjden på taket av mjuka plattor. Om vad som ska vara höjden, så att taket varar så länge som möjligt, och kommer att diskuteras i artikeln nedan.

Parametrar av mjuka plattor

Under det mjuka taket menas bitmaterial, som aktivt används för att överlappa tak i kommersiella och bostadshus. Separata element, som kallas bältros, är monterade på en kontinuerlig burk med liten överlappning, som bildar en enda hydrobarriär. Golv är snabbt och enkelt. Observera att minsta lutningen för mjuk kakel ska vara minst 11º.

Elements av bältros:

 • Basen. Basen är glasfiberväv, som kännetecknas av hållbarhet, tillförlitlighet, motstånd mot temperaturförändringar.
 • Ämne för impregnering. Vanligtvis används modifierad bitumen för detta, vilket ger materialet med vattentätningsegenskaper.
 • Ytterkåpa Det är ett slitstarkt lager av mineral- eller stenflis, eller basaltgranuler, som skyddar materialet mot UV-strålning, vilket ger en jämn, stabil färg och karaktäristisk ojämnhet av beläggningen.
 • Inre yta. Inuti är bältros täckta med kiselsand, vilket förhindrar vidhäftning av enskilda plattor under lagring och transport.

Det är värt att notera att lutningsvinkeln som rekommenderas av tillverkarna för ett mjukt tak lämnar 11 till 45 grader. Kommersiellt tillgängliga bältros är klassiska och med självhäftande lager. Den senare är dessutom utrustad med ett lager av gummibitumen, över vilken en skyddsfilm appliceras.

Vi väljer höjden på takhöjden

Vissa ägare tror felaktigt att taket på taket för bältros kan vara absolut någonting, och beslutet måste göras endast med hänsyn till sina egna önskningar. Men vid konstruktionen av en stel ram som definierar minsta lutningen för bältros, som för alla andra takmaterial.

När du bestämmer dig för en takkonfiguration, överväga följande villkor:

 1. Mängden snö som faller på vintern. En stor ackumulering av snö på taket med en liten sluttning leder till ökad last på takkonstruktionerna. Taket ska vara den brantare, desto större är den förväntade snöhastigheten.
 2. Vindens riktning och styrka. Att öka takets sluttningar leder till ökad vindkraft. I områden där stora vindar ofta observeras kan denna effekt leda till takdeformation. I detta avseende gör i sådana regioner den minsta möjliga lutningen av taket.
 3. Egenskaper för takmaterial. För varje beläggning tillverkare ger den rekommenderade lutningsvinkeln. I synnerhet börjar den lutande takets lutning 11º.

Observera att tillförlitligt skydd av takkonstruktioner mot överbelastning, deformation och läckage endast är möjligt om korrekt val av lutning på taket av mjuka plattor.

Minsta takvinkel

Enligt rekommendationerna från tillverkare av takmaterial börjar den minsta vinkeln för ett mjukt tak vid 11 grader. Men oftast på Rysslands territorium görs tak med en sluttning på 20-40 grader. Med en sådan takhöjd för ett mjukt tak kan du inte bara minimera vindbelastningen, utan också se till att regn och smältande snö från backarna är obehindrade. Se även: "Vad är minsta höjden på ett mjukt tak du kan göra - egenskaper på taket".

Det finns flera regler för organisering av låga tak:

 • Lägger högkvalitativt vattentätande lager. På grund av rynkorens grovhet ackumuleras vätska på taket med låg lutning. Du kan undvika eventuella läckor om du lägger en matta över hela takytan.
 • Förstärkt kista. Mjuka plattor i sig kan inte hålla sin form. Därför är dess installation utförd på en solid grund av spånskiva eller plywood, som tål tungt regn och snöfall.
 • Periodisk service. Många snö kan ackumuleras på lågt sluttande tak på vintern, eftersom det klibbar till en grov yta och inte kan glida ner. Därför är det viktigt att du rengör taket i tid för att undvika skador.

Det bör noteras att professionella byggare i regel föredrar att inte lägga snöhållningsanordningar ovanpå ett mjukt tak, eftersom materialets grova yta i alla fall klarar av den här uppgiften.