Tilta brickor - varför och varför?

Avloppsöppningar är självflödande system som, för att fungera, behöver skapa en konstant, likformig lutning mot mottagargrenröret. Hela spridningsegenskaperna för stormvatten och hushållsavlopp beskrivs i SNIP 2.04.03-85. Detta dokument reglerar material, tekniska krav och metoder för hydraulisk beräkning och beräkning av avloppsvattenvolymer. Naturligtvis är huvudreferensen vid bestämning av regnvattenvolymen till regionen, intensiteten i nederbörd i den samt täckningen runt stormkanalen. På detta beror minsta lutningen på facket, vilket är 3 millimeter per meter linje.

Detta värde är dock minimalt och beror på täckningen runt brickorna, liksom på avrinningsområdet. Ju högre området, och ytan absorberar vattnet värre, desto högre är den hydrauliska sektionen och höjden av systemet. Glöm inte att här, i stormavloppet, tömms ofta vattnet från hustaken. Därför bör systemet i så fall ha en stor bandbredd.

Att skapa stormvatten är i stor utsträckning förknippad med en stor mängd jordarbeten. För att minimera utgrävningen producerar industrin ett inbyggt fack som förenklar installationen av hela systemet. Dessa produkter har redan lagt den nödvändiga lutningen. Samtidigt förblir facket själv dess karakteristiska form, och endast den inre fönstret utsätts för förspänning. Dessutom minskar användningen av sådana ledningar risken för fel och efterföljande felaktig drift av stormavlopp. Sådana brickor är ofta gjorda av plast, eftersom det är ganska enkelt att styra sin form under produktionen. Betongbrickan med en sluttning, som också produceras, är inget undantag. Sådana backar skapas genom metoden för vibropressning, vilket möjliggör hög geometrisk noggrannhet, inklusive den minsta nödvändiga lutningen.

Mycket, vid bestämning av systemets erforderliga lutning beror mycket på bråheten hos brickans inre yta. Ju lägre det är desto mindre motstånd strömmar strömmen av vatten, och därför är dess högre hastighet och genomströmning av hela systemet. Ledaren här är naturligtvis plastbrickor med minimal ytjämnhet. Så lutningen av regnskurarna från sådana rännor kan göras mindre.

Vi bör dock inte glömma att något nedspolningssystem inte bara är brickor. Också ett obligatoriskt element i systemet är sandfällor, som fungerar som små septiktankar, i vilka en suspension av stora fraktioner sätter sig. För att minimera frekvensen av rengöring av fällorna är det inte ovanligt att brickor är utrustade med galler som skyddar hela systemet från stora skräp.

Minsta lutning för vattenavlopp

Per aspera ad astra-thorns till stjärnorna.

 • Forum för allmän planering »
 • Utformning på områden
 • Passager, grunder, vägar (Modererad av MosModer, Deniska_Che) "
 • Tema: Backar vägar och trottoarer. Minsta värden

Författare Ämne: Skidvägar och trottoarer. Minsta värden (läst 51070 gånger)

0 användare och 1 gäst tittar på det här ämnet.

 • Forum för allmän planering »
 • Utformning på områden
 • Passager, grunder, vägar (Modererad av MosModer, Deniska_Che) "
 • Tema: Backar vägar och trottoarer. Minsta värden

Sök

Storleken på det upptagna minnet: 4 megabyte.
Sidan skapades på 0.132 sekunder. Begäran: 29.

Lutningsvinkeln på takrännan

Ett bostadshus kommer att betjäna sina ägare i många år endast om det tas hand om den ordentliga konstruktionen och funktionen av avloppet. Det är avloppssystemet som är en integrerad del av taket och tillåter inte sediment eller smältvatten att stå på sin yta och tar bort dem från taket i tid. Dessutom tillåter rännor och rör inte fukt att komma in på fundamentet eller fasaden, samtidigt som de upprätthåller sin integritet och förmåga att klara de negativa miljöförhållandena i många år. Kompetent organiserat vattenflöde möjliggör förlängning av driftstiden för strukturen och spara på externa reparations- och rehabiliteringsarbeten. För att systemet verkligen ska kunna klara sin uppgift effektivt är det nödvändigt att veta vad rännens lutning ska vara, liksom hur man installerar avloppssystemets delar ordentligt.

Delsystemets delar

Drain - ett system av element som kräver en tydlig sekvens under installationen. Denna konstruktion för att samla och dränera vatten har ett ganska stort antal komponenter. För att installationen ska gå fort och snabbt, är det värt att överväga mer detaljerat i alla avloppssystemets komponenter. Avslutande beroende på förhållandena kan variera, men de vanligaste avloppssystemen beaktas med följande uppsättning element:

 • rännan - en öppen toppkanal, fixerad i ett horisontellt plan, syftet är att samla vatten och dess riktning mot röret;

Dessa är huvudelementen i systemdirigering av vatten, vilket måste köpas vid planering av en oberoende installation. När du installerar ett avlopp bör du också veta vad den minsta lutningen på rännan kan vara och vad denna indikator påverkar.

Funktioner för installation av avlopp

Avloppssystemet installeras efter att fasadarbeten har genomförts, men installationen av topplacken är ännu inte gjord på taket. För att dräneringssystemet ska fungera, måste du installera rännan på taket korrekt. Formen och utformningen av facket väljs beroende på årlig nederbörd, liksom utformningen av taket på huset. I synnerhet desto större rännans tvärsnitt, desto mer nederbörd kommer det att kunna avledas. Avloppet är monterat, både runt omkretsen av hela konstruktionen, för det är det nödvändigt att förvärva inte bara de raka elementen i rännan utan också de hörnstycken som böjer sig runt hörnen och endast på en av ramperna, i det här fallet är det nödvändigt att använda ändkapslar. Det är viktigt att veta att rännans lutning på 1 meter enligt föreskrivna dokument ska vara minst 1-2 mm. Denna parameter är minimal för SNiPs, för om installationen är strikt horisontell kommer problem med vattenrörelse att uppstå, det stagnerar och överflödar över kanterna av brickan till takytan.

Reningens egenhet är att rörelsen av upptinat och regnvatten uppträder under naturkrafts handlingar, utan att man behöver köpa ytterligare utrustning. Vätskan längs rännan från högpunkten rör sig till ett minimum, det vill säga lutningen ska ordnas i trattens riktning. Den rekommenderade lutningen på takrännan är 0,3-0,5 cm för varje löpande mätare i facket. Det vill säga med en total längd på rännan på 6 m, kommer en sida att vara ca 2-3 cm högre än den andra. För att lutningen ska bli jämn ska fästena installeras strikt i en viss höjd. Detta kan uppnås med den enklaste metoden. För det första är den första och den sista hållaren med en lämplig vinkel fixerad, och sedan byggs sladden eller tråden mellan dem och de andra konsolerna installeras längs linjen i steg i 50-70 cm. Du kan också fokusera på att varje Nästa konsol ska vara 2-3 mm högre än den föregående. Man bör komma ihåg att om brickan inte är singel, men prefabricerad, bör du öka rännans vinkel. Detta beror på det faktum att vattnet på väg kommer att möta anslutande sömmar, vilket kommer att minska rörelsens hastighet.

Det är viktigt att förstå att avloppet är nödvändigt för alla bostadsområden, oavsett konfiguration. För att installera rännan bör följa de regler som fastställs i regelverket och bekräftas i praktiken. Endast i det här fallet kommer systemet att klara sin funktion mest effektivt och skydda huset från de skadliga effekterna av fukt.

Beräkning av stormavloppens lutning: SNiPs normer

Varje husägare är bekant med konsekvenserna av kraftigt regn och vårsmältning.

Och om du i byggnaden av ett privat hus inte tar hand om byggandet av stormavlopp på platsen, då kan allt detta leda till allvarliga problem.

Sådana åtgärder kommer att bidra till att förhindra bildandet av träskmarker i gården, källvattnets översvämning och grunden, samtidigt som det kommer att rädda husets väggar från förstörelse utanför.

Artikelns innehåll:

Stormavlopp i huset

Funktioner av stormavlopp

Livnevka är ett nätverk av kanaler i form av brickor som samlar och transporterar regn och smälter vatten från taket och ytan.

Det är en punkttyp och linjär.

När det gäller det andra alternativet, enligt byggkoder och föreskrifter, bör den externa rörledningen monteras med en bias mot huvudsamlaren.

Detta krav gäller både stängda och öppna stormavlopp.

Det bör noteras att om det av en eller annan anledning är omöjligt att säkerställa höjden av avloppsrör, så ingår även pumpar i systemet.

Med tanke på att nedgången inte kommer att kunna utföras, kommer pumparna att säkerställa tvångsöverföring av vätska.

Stormavloppsbrickor

Storleken på minsta lutningen av stormavlopp av SNiP

Innan enheten utförde stormvattnet nödvändigtvis den exakta beräkningen. Detta är nödvändigt för att utarbeta ett exakt system för att lägga rörledningen, samt att bestämma den mängd material som krävs.

Minsta höjning av stormavlopp enligt SNiP

Så beror minsta lutningen på stormavloppet SNiP på rörets diameter.

Det finns ett speciellt bord där lutningsvärdena är skrivna för rör i olika sektioner, du kan också använda online-kalkylatorn för att beräkna avloppsläget.

Om vi ​​antar medelvärdena kan vi bestämma det:

 • DN 110-röret ska gå med en lutning på ca 20 mm per 1 m;
 • DN 150 - detta värde reduceras till 8-10 mm;
 • DN 200 - Den önskade lutningen är 7 mm per löpande mätare.

Djupet av stormavloppet, enligt SNiP

Djupet av stormavloppssystemet stavas också ut av SNiP, men det här är mer som en rekommendation.

Djupet av förekomsten bestäms beroende på klimatförhållandena i en viss region.

Till exempel utförs insamling av rör mindre än DN 500 på ett djup av minst 300 mm från jordfrysningsnivån. Ju större diametern desto djupare rören passar.

Principer för bestämning av minsta lutningen

Så, för att bestämma sluttningen av stormavloppssystemet enligt SNiP uppmärksammas följande:

 • typ av ledning;
 • diameteren av de lagda rören;
 • ytbeläggning.

När det gäller rör d = 150 mm, är höjden redan lite mer, ca 0,8 cm / m.

Det bör noteras att klausulen säger att om det finns ett brådskande behov kan höjden i vissa områden minskas i byggkoderna och reglerna. För 200 mm rör är minsta siffran 0,5 cm och för 150 mm bör den inte vara mindre än 0,07 cm.

Samma dokument reglerar maximal lutning, den är 1,5 cm / m.

Rörstormavlopp, diameter 200 mm

Alla regler och regler måste följas, för annars kan risken för igensättning öka betydligt.

Om du till exempel gör en mycket stor sluttning, lämnar vattnet för snabbt, sanden som släpper ut det kommer att sippla rörets yta från insidan.

Öppna stormavloppssluttning

När det gäller open-type stormavloppslängden bestäms dess storlek av typen av yta, till exempel där asfaltgraven är 0,3 cm / m och 0,04-0,5 cm / m för grus och brosten.

Minsta plana takhöjden

Lutningen av ett platt tak enligt SNiP

Ett platt tak, som är uppställt i enlighet med byggnadskodens krav, har alltid en liten sluttning. Om det är minimal, kommer en obetydlig observatör inte att märka. Men om det inte finns någon bias alls kommer det att vara omedelbart synligt. Faktum är att i avsaknad av åtminstone någon lutning av strukturen kommer regn eller smältvatten nödvändigtvis att samlas på det.

Även om ytan på ett platt tak skapas helt jämnt, och det verkar som om det inte går att prata några pölar, är verkligheten annorlunda. Under påverkan av vind, solstrålning, regn med olika sura egenskaper, temperaturfall, taket deformeras över tid, zoner bildar där vatten eller smuts kan fångas av vinden. Om det finns en minsta förspänning, kommer chansen att vatten eller snö ska ligga kvar på taket under en längre tid mycket mindre.

Vad är meningen med bias

Det förefaller som förr eller senare snön som lingrar på taket smälter, och vattnet kommer antingen att torka ut eller dräneringssystemet klarar det. Erfarenheten, som till sist resulterade i byggkods rekommendation, säger motsatsen. Vatten har egenskapen hos olika metoder för att förstöra takets struktur.

För det första är vattnet på taket inte helt destillerat, dess kemiska analys visar närvaron av upplöst syre och ett stort antal ämnen som aktivt förstör takmaterialet. För det andra, under den kalla årstiden kan vattnet ändra aggregatets tillstånd flera gånger om dagen. Bland annat är det också en volymförändring som i sig bär en kraftfull destruktiv kraft.

Höjden på det platta taket behövs också så att damm inte ackumuleras på den. Många såg vegetationen på taken av bostads- och industribyggnader. Det verkar, var kom gräset och träden från? Men vinden, vattnet och solen gör sitt jobb stadigt. Och planternas rötter kan, som det är känt, förstöra även mycket starka material.

Hur mäts och bestäms sluttningen?

Parametrarna för ett platt tak, vars lista innehåller minsta lutningen regleras av reglerna SP 17.13330.2011 SNiP II-26-76. Ett dokument som är så komplicerat i beteckningen är lättare att skilja med namn. Det kallas "The Roofing Code," eller Theroofs på engelska.

Dokumentets räckvidd är utformningen av tak med rullade bitumen och andra takmaterial, flera typer av plattor, skiffer och plattor, galvaniserat stål och kopparplåt, profilerat ark, aluminium, zink-titan och andra strukturer.

Innan man beaktar tabellen i regelverket bör det förtydligas att höjden på ett plant tak kan mätas antingen i grader eller i procent. Det finns också relativa enheter av typen 10/12, men de används sällan.

Sluttningstabell

I punkt 4.3. Ovannämnda uppsättning regler är ett bord där reglerna är skrivna som bestämmer höjden på ett plant tak, det vill säga dess minsta storlek. Värdena beror på vilken typ av material som används för takarrangemanget, liksom på några andra faktorer.

Så, om taket är tillverkat av valsade material eller mastik baserat på bitumen, ska det vara lutande mellan 1 ° och 6 ° (1,5-10%) om grus eller andra grovkorniga ämnen hälls ovanifrån. Om toppskiktet är folie varierar lutningen på det platta taket från 1 till 16 ° (1,5-25%).

Vid användning av polymerrullmaterial ska höjden inte överstiga 1 ° (1,5%) utan skyddskikt och 2 ° (3%) med ett skyddsskikt.

Helt olika värden ges för bitmaterial, plåt och betongkonstruktioner. För plattor och skiffer är höjden på ett plant tak minst 12 ° (20%) och 22 ° (40%). Metallplåtar kan placeras minst under 7 ° (12%), brickor av armerad betong - 3 ° -6 ° (5-10%).

Reglerna möjliggör betydande snedställningar, men vissa ytterligare krav är nödvändiga.

Hur man skapar fördomar

Processen att skapa takets sluttningar kallas en razuklonka. I denna process gäller:

 • bulkmaterial, i synnerhet perlit och expanderad lera;
 • lätta betongkompositioner baserade på samma perlit och expanderad lera;
 • lätta betongkompositioner baserade på polymera material;
 • isolerande material.

Vilket material som ska användas beror på byggnadsstrukturen, på den sluttning som krävs och på några andra faktorer. Exempelvis kan lätt betong i vissa fall vara för tung, vilket ger en betydande belastning. Å andra sidan är det omöjligt att använda massmaterial för att skapa en stor vinkel. I allmänhet har olika material sina fördelar, nackdelar och omfattning.

Höjden på det platta taket hjälper till att skydda strukturen från för tidig förstörelse, förlänger sitt livslängd avsevärt och gör underhållet enklare.

Vad är minsta höjden på ett plant tak?

Vid byggandet av tak av hushålls- och industribyggnader är det nödvändigt att göra minst takets minsta höjning. Ett helt platt och jämnt tak är ineffektivt i kvaliteten på vattenavloppet. Atmosfärisk nederbörd lingrar på taket, och över tiden uppträder områden av stagnation, uttorkning endast i extrem värme. Från utsidan ser ett sådant tak ut som i bilden, men samtidigt ökar effektiviteten i urladdningen och följaktligen ökar takets täckning.

Varför behöver du göra en bias

Bildandet av stagnationszoner är skadligt för takmaterialet. Under den kalla årstiden fryser vattnet hela tiden och smälter på grund av detta förstörs takmaterialet och alla förutsättningar för förekomst av korrosion skapas.

Dessutom bildas en analog jord i zoner av stagnation, där växtfrön som väckts av vind kan spira. Som ett resultat kan man hitta en växt på taket som har spridit sig genom taket. För att undvika dessa problem är det nödvändigt att göra en utjämning. Gör razuklonku även under byggandet av ett platt tak. Minsta lutningen på ett platt tak SNIP bör vara 1-4 grader. Typiskt är en sådan förspänning tillräcklig för att säkerställa att urladdning av upptinat och regnvatten från taket är effektivt. Denna vinkel, vid vilken takets plan riktas mot horisonten, kallas en lutning. Arbeten med hjälp av vilken du kan skapa denna vinkel kallas nivellering.

Lutningen av ett plant tak i procent bör vara 1,7-7%.

Alternativ för tak razuklonki

För att skapa en extern dränering används avloppsrör, för vilka följande krav åläggs:

 • Upphängning kan inte läggas på backarna, som görs i en vinkel på mindre än 15 grader;
 • Gutternas sidor måste ha en höjd av 120 mm;
 • lutningen längs spårens axel bör överstiga två grader;
 • Avståndet mellan avloppsrören bör inte vara mer än 24 m;
 • rörets tvärsnitt bestäms utifrån det faktum att en och en halv kvadrat av takytan ska utgöra ett och en halv kvadratcentimeter rör.

Externa avlopp rekommenderas att användas i det fall då sannolikheten för isbildning i avloppet är liten.

I områden med kalla vintrar är det bättre att göra internt dränering. Internt dräneringssystem består av ett avloppsrör, avgassystem, vertikal stigare och vattenintagstratt. Vattendränering bör utföras i stormavlopp. Vattenintagståg i sådana rännor ska göras parallellt med åsen. Längs de yttre väggarna på stigarna eller tågarna kan inte sättas, eftersom väggarna kan frysa. Läs också: "Takets läckage i en lägenhetsbyggnad: orsakerna till".

Därför bör sluttningen vara på något tak, tomt plan. Om lutningen inte är klar, och taket är helt platt och jämnt, kommer det att samla vatten. Följaktligen börjar takbeläggningen snart försämras. Därför ska varje tak ha en sluttning, för plana tak bör det vara lika med 1-4 grader. Det är möjligt att göra en bias på flera sätt, som var och en har sina egna fördelar och nackdelar. Om det råder någon tvekan om att det kommer att vara möjligt att göra en nivåering korrekt, är det bättre att kontakta specialisterna. Kompetent utförd razuklonka hjälper till att undvika huvudproblemet med plana tak - dålig bly tinas och regnvatten, och förlänger takets livslängd. Läs också: "Minsta vinkel på taket och takets material."

Platt takhöjning

Idealiskt platt tak kan inte vara enligt definitionen. Annars kommer det att ackumulera regn och smältvatten, vilket kommer att leda till tidigt slitage. Och enligt allmänt accepterade standarder har platt tak en lutning på 1 till 11,5 grader. Samtidigt fluktuerar medelvärdet runt 1-5 grader, vilket i praktiken är 1,5 eller mer centimeter av en sluttning per meter.

Hur man beräknar lutningsvinkeln

För att veta takets lutningsvinkel måste du:

 • Känn höjden på parapetet.
 • Känn tjockleken på takpannan.
 • Känn exakt platsen för vattenintagstrattet.

Som exempel, ta höjden på parapetet 500 mm; Takkakans tjocklek utan att ta hänsyn till avvikelsen är 250 mm, medan parapetens 50 mm måste förbli ovanpå takytan. vattenintagstratt ligger 5 meter från en av parapeterna. Således är 500-250-50 = 200 tjockleken hos det lutningsbildande materialet vid parapeten. Trakten är 5 meter bort, vilket innebär att vi i dessa 5 meter måste gå till noll: 200/5 = 40. Således kommer takets lutning att vara 4 centimeter per meter eller 4%. Med ett lägsta värde på 1,5% är detta en tillräcklig nivå.

Men experter rekommenderar att du tar bort lutningen inte till noll, men lämnar en liten marginal, minst 2 centimeter. Således, 200-20 = 180. 180/5 = 36. Lutningssteget i detta fall kommer att vara 3,6 centimeter per meter.

Om du anser en sådan förspänning för stor, kan den minskas till ett minimum - 1,5%. Så, om det finns 5 meter från parapet till parapetet, och vi kommer att klättra 1,5 centimeter per meter, blir tjockleken på det lutningsformande skiktet nära parapetet 5 * 1,5 + 2 = 9,5 centimeter.

Med tanke på vattentankens placering är det inte utanför, men inuti taket finns två alternativ för att organisera lutningen:

 1. Bildandet av ett cirkulärt system. Det är, gör sluttningen så att vattnet rinner jämnt över hela takets tak.
 2. Gusset formation. Rita ett trattformigt tak som ett kuvert. Så är improviserade rännor skapade.

Observera att när två eller flera vattenintagståg ligger, är takets lutning organiserad uteslutande enligt den andra varianten.

För att bekvämt markera framtida slips behöver du en lasernivå. Lasern induceras till en acceptabel nivå av parapettjockleken, i vårt fall är det 200 mm, och en linje ritas längs omkretsen av hela taket med en konstruktionspenna. I avsaknad av en lasernivå kan du använda vanliga eller hydrauliska. Då finner vi tjockleken på parapetet på ett ställe och, sätter nivån, ritar en linje runt omkretsen. Kontrollera att linjen inte kryper upp eller ner med hjälp av en vattennivå.

Vidare från en parapet till en tratt är spetsen spänd. På snodden kan du ställa in fyrkanten, så det blir bekvämare att arbeta. Om razuklonka uppstår med hjälp av bildandet av tjocklek - spetsen sträcker sig nödvändigtvis längs gränsen.

Takplattform polystyrenbetong

Polystyrenbetong är en typ av lättbetong gjord av cement, vatten, mineralfyllmedel och olika tillsatser. Att lägga sand är tillåten för viktningsändamål. För att producera polystyrenbetong hemma behöver du:

 • Betongblandare Specialister använder en speciell enhet som gör det möjligt att leverera betong genom slangen direkt till taket.
 • Cement 500 mark.
 • Polystyren baby. Den är tillverkad av defekta polystyrenplattor.
 • Vatten.
 • Flytande tvål
 • Sand.

Den är gjord av beräkningen: 2 cementskovlar, en sandskopa, 5 tio liter skopor av polystyren okroshka, 50 gram flytande tvål, vatten tills blandningen uppnår önskad konsistens. Betong bör inte vara flytande och inte för torr.

Arbetsordningen är följande:

 • Skapa en markering på taket. Använd en bar eller fyrkanter. Tänk på att baren senare behöver komma i tid. Det vill säga när ett område hälls och lösningen redan är frusen tas baren bort så att den inte stör det närmaste området. Spetsen i detta fall är en svag hjälpare. Det blir vått från betong och dränering.
 • För att skapa en platt takhöjd måste den resulterande blandningen levereras till toppen. Vi rekommenderar dig att ta hand om skapandet av vinschen i förväg. Så det blir lättare att lyfta betong. Ännu bättre, ta allt material till taket i början och leverera även betongblandaren där. Detta kommer i hög grad att förenkla arbetet med arbetet med nivelleringen.
 • Polystyrenbetong är fäst på båtar med hjälp av en regel. Det är lämpligt att lämna så få oegentligheter som möjligt, då läggs en värmare på betongen. Lösningen stelnar inom 24 timmar, och det är redan möjligt att flytta runt det fritt.
 • Ett isoleringslager läggs längs det lutningsformande skiktet, och sedan fixeras hela cement-sandskiktet, för vilket det förstärkande nätet nödvändigtvis läggs. Skiktets tjocklek är ca 6 centimeter.

Polystyrenbetong används både på armerad betongfundament och på baser av profilerade ark.

Fördelarna med detta material är:

 • Billig kostnad.
 • Bra värmeisoleringsegenskaper.
 • Komplexiteten i installationen, förutsatt att arbetet utförs oberoende.

Razulukonka expanderad lera

Att skapa en minsta lutning på ett plant tak är tillåten vid användning av expanderad lera. Det erhålls genom att skjuta skiffer. Utvidgad lera läggs både på basen av armerade betongplattor eller wellpapp och på isolering.

Arbetsordningen är följande:

 • Skapa en markering på taket. För att göra detta kan du använda en träbalk, metallprofil eller bara en sladd. Det är mer praktiskt att arbeta med en bar och en profil, men närmare slutet av arbetet måste de tas ut, och de resulterande hålen ska jämnas. Vid användning av skosnören är det inte nödvändigt.
 • Återfyllning av expanderad lera. För att underlätta denna process kan du beställa en manipulator som kommer att leverera claydite direkt till taket. I annat fall måste materialet bäras manuellt under mycket lång tid.
 • Nivellering av fyrkanter. Avvägd med regeln. För enkelhets skyld kan du göra en träregel med ett handtag på principen om en rake, men i stället för tänderna - en platt, bred stråle. Utvidgad lera från parapetet i traktens riktning. Om det finns för mycket material, kan det sträckas till kanterna av parapetet för att säkerställa gott vattenflöde.
 • För att fixera leran i önskad position, vattnas den med cementmjölk. Beredda av cement och vatten, med beräkning av 200 kg cement per 1 kubikmeter expanderad lera. Mjölkets konsistens ska vara tillräcklig för att säkerställa att den slösar till marken, men samtidigt får det inte tillåtas översvämning.

Fixering av claydite är inte nödvändigt, men det är önskvärt, eftersom det under installationen av taket ofta måste gå och därigenom bryter mot den skapade nivån.

 • Avmontering markup. Om trä, eller metallprofiler användes, faller nedgången.
 • Därefter måste du helt fixera lutningen på cementsandskyddet, ca 6 cm tjockt. Såsom i föregående fall är det förstärkande nätet nödvändigtvis lagat för det.
 • Låg kostnad. Ännu lägre än vid användning av polystyrenbetong.
 • Bekvämlighet att skapa en sluttning på ett platt tak enligt SNiP. Lättviktig lera är lätt att ta bort, det är inte nödvändigt att ta bort överskottet från taket. Det enda problemet är att leverera materialet till taket.
 • Bra värmeisoleringsegenskaper.
 • Cementmjölk, liksom andra fixeringslösningar, kan inte säkerställa säkerheten för clayditnivå med 100%.
 • Om det regnar under installationen kan det vara ett stort problem. Du kommer inte att utvisa fukt från under claydite, vilket innebär att du måste vänta tills allt torkar ut.

Razulukonka keramsit

Ett annat populärt material för att skapa en platt takhöjd enligt SNiP är keramitbetong.

För att göra det behöver du:

Den är gjord enligt proportionen: en cementspade, två sandspade, tre claydite spade. Vatten tillsättes tills lösningen når önskad konsistens.

Arbetsordningen är exakt densamma som för polystyrenbetong:

 • Märkning.
 • Leverans av lösningen till taket.
 • Sträcker sig efter nivå.
 • Lägger isolering och bildandet av en fästring.
 • Låg kostnad. Jämförbar med polystyrenbetong.
 • Bra värmeisolering.
 • Mycket svår installation vid självständigt arbete. Det största problemet är leverans av betong till taket.

Razulukonka värmare

Speciellt för plana tak ger kileformad isolering. Den är gjord i form av mineralull och extruderat polystyrenskum.

För att skapa huvudhöjden används tre huvudelement:

 • Typ A-plattor som skapar en liten sluttning.
 • Typ B-plattor komplementära till A. plattor.
 • Extra plattor behövs för att höja höjden.

Arbetsordningen är följande:

 • Märkningen behövs inte, så efter att du har placerat ångspärrfilmen går du direkt till installationen av plattor. Börja med den lägsta punkten, den första raden läggs plåt typ A.
 • Bakom den första raden läggs plåt typ B.
 • Sedan läggs ytterligare plåtar, 40 mm tjocka på dem och plattorna A är på dem.
 • Återigen slutar plåtarna 40 mm tjocka och plattor B. Dessa åtgärder upprepas tills parapeten nås. Samtidigt har det platta taket en höjning på 1,7%.
 • Om det behövs använder mekaniska fästdon speciella pluggar "svampar". Genomsnittlig förbrukning - två dowels på ett ark.
 • Ovanpå denna razuklonki passar ett annat isoleringslager för enhetlig belastningsfördelning.

För att skapa en motattack på den resulterande rännan använd:

Mot-sluttningen utförs i form av en rhombus, med sekventiell stapling av plåtar J och parallellt med dess linjer.

 • Enkel och snabb installation.
 • Den höga kostnaden för kilformad isolering.

Road slope - utsikt, SNIP

Längden av vägen är en förändring i vägbanans nivå i förhållande till den omgivande terrängen. Vid konstruktion och vägbyggande av föremål beaktas sluttningarna i längd- och tvärplanet. Beräkningarna görs enligt följande standarder och regler för vägbyggande: GOST 30412-96p.4, SNiP 2.05.02-85, 32-03-96, 2.05.11-83.

Varför behöver vi vägen?

Längden av vägen är beräknad med en vertikal layout av vägen. Inom ramen för sådana verk ändras den naturliga lättnaden för att uppnå vissa mål:

 1. avlägsnande av upptinat och regnvatten från vägytan;
 2. förebyggande av översvämning av grundvatten, eliminering av gullande och andra negativa fysiska eller geologiska processer;
 3. säkerställa uppskattad hastighet och kapacitet
 4. lättnadstilldelning av vägar på bakgrunden av det omgivande området i enlighet med utformningen av territoriet.

För att göra de nödvändiga backarna utför du ett antal arbeten. Dessa inkluderar borttagande av bördig jord, skapande av vallar och förstärkning av lutande eller vertikala ytor.

Vilka är parametrarna för höjningsregler?

Enligt nuvarande GOST och SNiP beräknas vägens lutning i konstruktionsprocessen med beaktande av följande grundläggande värden:

 • genomströmning (200-14.000 fordon per dag);
 • konstruera laster på vägbädden och vallen (inom 100-130 kN);
 • longitudinell profil med hänsyn till trafiksäkerhet, hastighetsbegränsning, svängningsradius;
 • synlighet av skyltar och bilar på ett visst avstånd, med beaktande av fordonets hastighet
 • korsprofil beroende på bredden på vägen och vägarna.

Standarder och byggregler är utvecklade för alla typer av vägar: federala, regionala, kommunala och lokala. Storleken på lutningen hos sådana beläggningar mäts i hundrades (%) eller tusendels (‰) värden som bestämmer förhållandet mellan horisonten och uppstigningen vid nedstigningen eller uppstigningen.

Längden av vägen i ppm anges i standard- och byggreglerna:

 1. motorvägar - upp till 40;
 2. citywide - 50 - 60;
 3. lokal - 80;
 4. industriell - 60.

Vid korsning av järnvägsspåren i varje riktning föreskrivs icke-sluttande delar på minst 10 meters längd.

Vad är korsets sluttning?

Lutningar i tvärplanet behövs för att tömma vatten och förhindra översvämning eller översvämning av körbanan. Som ett resultat ökar trafiksäkerheten, sannolikheten för sönderfall och uppkomsten av pöl minskar. Vid utformning av vägar finns det två typer av gavel tvärgående sluttningar:

 • raka sektioner
 • kurvor med en radie på 400 m.

För korsningen av korsbanan med dubbla och enkla backar, finns övergångskurvor.

Längdgående lutning av vägen

Längdskenor är skillnaden i höjd mellan de valda punkterna i längdplanet. Sektorns längd mäts inte horisontellt, utan i form av en lutande linje. Dessa värden bestämmer stigningen av stigningar och nedstigningar längs den valda delen av vägen, vilken bestämmer hastighetsläget för fordon och därigenom genomströmningen.

Den maximala längdvägen på vägen försöker vara så liten som möjligt, vilket är möjligt vid stigning eller nedstigning upp till 10 °. På platser med platt terräng är det relativt lätt att uppnå sådana resultat, men i kuperade och bergiga områden kommer det att behövas betydande jordkostnader. Om uppstigningen eller nedstigningen överstiger vägens tillåtna lutning, är specialinsatser försedda (upp till 20%).

Gutter: sluttning, installation och typer

Ett av huvudelementen i taket, utan vilket dess normala drift är omöjligt - det här är ett avloppssystem. Dess pålitliga arbete är nyckeln till långsiktig drift av hela byggnaden. Det skyddar säkert fasaden, det blinda området och grunden för byggnaden mot överdriven fuktighet. Dräneringssystemets normala funktion är endast möjlig om du följer alla installationsregler, i synnerhet lutningen på rännan. Beroende på takets typ och konstruktion väljs individuella parametrar i avloppet.

Konstruktion och typer av avlopp

Dräneringssystemets utformning består av följande element:

 • monteringsfästen;
 • rännor;
 • avloppsrör;
 • tratt;
 • tillval tillbehör.

Fäste fästet (krok) är ett konstruktionselement i avloppssystemet, vilket är nödvändigt för att fästa rännor och rännor på byggnadens väggar och tak. Deras form är avgörande för konstruktionen av parenteserna, vilka är avsedda för installation av dessa produkter. Under installationen läggs särskild uppmärksamhet vid installationen av fästena, eftersom takrännens lutning beror på deras rumsliga läge. För att förhindra för tidig korrosion är krokar gjorda i galvaniserad design.

Rännorna kan skilja sig åt i form, därför bestäms de i varje enskilt fall av beräkning. Huvudregeln när man väljer sin form är ju större delen av rännan desto mer vatten kan det ta. Modernt avloppssystem förutsätter närvaron av dessa delar runt byggnadens omkrets. För detta ändamål är de utrustade med speciella hörnstycken, på grund av vilka takrännorna böjer sig runt hörnen av byggnader. För att förhindra vattenflödet används en plugg i ett blindt hörn av rännan och speciella anslutningstillbehör används för att ansluta dem. I den regulatoriska dokumentationen anges att SNIP-rännans lutning normaliseras utifrån kraven på 1 mm lutning per 1 meter löpande rännan.

Gutters rekommenderas att installeras på solens sida av byggnader, beroende på formen kan de vara runda eller fyrkantiga. För kvadratiska takrännor är genomströmningen mycket högre, så det är bättre att installera dem för tak med ett stort område. Det bör noteras att avloppsrörets form måste motsvara rännans form, annars kan det inte vara möjligt att ansluta dem ordentligt. För vridning och böjning används dessutom specialtillbehör i form av böjda knän i sido- eller frontplanet.

Tunnelavloppssystemet är utformat för att samla vatten från takrännorna, så dess diameter bestäms av mängden vatten som samlas upp från taket. För stora volymer vätska, använd en tratt med en stor mottagare och en tvärsektion av avloppsröret.

Avloppssystemen kan skilja sig från varandra i materialtillverkningskomponenterna. För närvarande finns det två huvudtyper:

 • plast;
 • galvaniserat järn.

Vid val av en viss typ av avloppssystem bör man ta hänsyn till det faktum att installationen av ett plastsystem är mycket lättare, plastdelarna är inte rädda för repor. Eftersom galvaniserade delar med yttre skador väldigt snabbt sprider korrosion. Galvaniserade delar av avloppssystemet är dessutom täckta med ett skyddande polymerskikt, vilket förlänger livslängden avsevärt. Men i fallet med skador på den skyddande polymerbeläggningen föreligger en mycket snabb oxidationsprocess och beläggning av defekten med korrosion. Plastavloppssystem är billigare än sina metallkomponenter, det är mycket lättare att utföra rännans avloppslopp, men de har en stor nackdel. Vid temperaturer under noll blir plasten mycket spröd och ömtålig, vilket medför att det bryts även under snömassans tryck.

Av denna anledning rekommenderar byggkoderna i områden med höga regnfall på vintern installationen av galvaniserade takrännor, som har högre mekanisk hållfasthet!

Installationsfunktioner

Installation av ett system för vattenflöde är den viktigaste punkten, som kräver en ansvarsfull inställning och överensstämmelse med många regler. Omedelbart före installationen bör markeringen göras med angivande av monteringsplatsen för konsoler (krokar), hörn och avloppsrör. Markeringen startar från de högsta punkterna i systemet och rör sig nedåt konsekvent. Gutternas optimala lutning är ca 2-5 millimeter per linjär mätare, och rännans minsta lutning är 1 millimeter per linjär mätare. Det mest praktiska verktyget för märkning är en lång tunn sladd och nivå. Under märkning, bastning av fästpunkter för fästen (krokar), på vilka rännor och rör kommer att hängas senare, är bastning.

Efter markeringen fortsätt till installationen av fästen som måste överensstämma med rännans form. Fästena på de övre punkterna bör exponeras med tanke på nivån under 5 cm från takplanet. Därefter installeras fästena på den nedre nivån, för vilken sladden är spänd och den nödvändiga lutningen av rännan bestäms. Intermediate parentes inställda med orientering till övre och nedre nivåer. Rännorna är anslutna till varandra, och lederna förstärks dessutom med ett silikonbaserat tätningsmedel, gummitätningar eller nitar. Kapelniki, som är konstruerad för att avleda vatten från taket, bör gå in i takrännorna på minst 2 centimeter.

Du borde veta att takrännorna utsätts för värmeutvidgning, så när de installeras använder du ofta expansionskomponenter. De kombinerar de olika delarna av dräneringssystemet i en och kompenserar för eventuell termisk expansion av dräneringssystemet utan att äventyra dess integritet.

Efter installationen är avloppssystemet fyllt med vatten, på platser där avloppsrännans lutning är otillräcklig, vatten kommer att samlas in. Om det är av plast, måste du justera parametrarna i konsolen. När du installerar galvaniserad takrännan kan du ändra vinkeln med en hammare och en träklack.

Nästa steg i att installera ett system för vattenflöde är att installera tågarna i följande ordning:

 • Slitsar är gjorda i spåren med hjälp av en hacksåg;
 • På galvaniserade spår är kanterna också vikta;
 • tratten är placerad så att framsömmen fast och säkert går i ingrepp med rännans kant;
 • det är nödvändigt att föra klämmor på en tratt för en bakre del av en gräv.

För fixering av rännan och tratten vid användning av plastdetaljer används speciallim. Efter installationen av alla tåg på avloppsrör gör installationen av pluggar som förhindrar passage av vatten i fel riktning.

Det sista steget är att installera ytterligare tillbehör, som inkluderar en gallerdagsfångare och kabelvärmesystem. Driftsystemets drift involverar periodisk rengöring från träskläder, vars huvud är lövverk. Oavsett vilken takrännans lutning, dess tätningslöv kommer inte att ge möjlighet att effektivt tömma vätskan. För att undvika detta och avsevärt förlänga tiden mellan rengöring används en gallerfälla som monteras direkt på takrännorna och har en perforerad yta längs hela längden.

Under vintern är det betydande svårigheter med dränering av vatten som ett resultat av att fryssystemet i avloppssystemet fryser. För att undvika detta installeras ett anti-isbildningssystem, vars huvuduppgift är att bevara dräneringssystemets effektivitet vid negativa temperaturer. Det vanligaste alternativet är att installera en värmekabel längs hela avloppssystemet och temperaturregulatorn för att styra värmen.

Videoinstruktioner om hur man installerar en rektangulär rännan.

Enhet och beräkning av stormavloppssystem

Behovet av stormavlopp är så uppenbart att de enskilda utvecklarna omedelbart planerar att skapa den på designstadiet i det framtida hemmet.

Det är något svårare för dem som har strukturen utan detta tekniska system - du måste skapa det själv.

Konstruktionen av stormvattnet tolererar emellertid inte ett amatöriskt tillvägagångssätt - ett felaktigt utformat avloppssystem kommer inte bara att rädda situationen, men kan dessutom leda till internt suddning och sänkning av marken.

Även med en helt självständig arbetsplanering är det nödvändigt att förlita sig på befintliga regler.

Hur man beräknar?

Beräkning och konstruktion av stormavlopp bygger på SNiP-2.04.03-85 - "Avloppsrening. Externa nätverk och anläggningar.

Detta dokument antogs för ungefär 30 år sedan, men passerade tidtestet och dess bestämmelser är giltiga till denna dag. Dess utveckling genomfördes även under Sovjetunionens vistelse, och innehåller därför referenstabelldata för alla regioner i OSS och Baltikum.

Formlernas uppenbara bulkighet och överflöd av de värden som beaktas kan pussa en person som inte är expert på fysiska och matematiska beräkningar.

Ett förenklat system kommer dock att vara tillräckligt för ägaren till ett privat hus, vars slutliga indikatorer kommer att vara:

 • volymen av vatten avledas - systemets nödvändiga prestanda
 • lutning och rördiameter
 • djupet av deras förekomst i marken.

Systemprestanda beräkning

Stormvattenets framgångsrika funktion beror till stor del på diametern på rören som används för dränering av vatten.

I sin tur är rörens storlek direkt relaterad till den genomsnittliga volymen av nederbörd som måste avlägsnas från ett visst område.

För att beräkna avloppet av stormavlopp kan du använda följande formel:

 • Q är den totala beräknade volymen av vatten som dras tillbaka.
 • q20 är koefficienten för utfällningsintensitet, beräknad i liter per sekund per hektar area.

Detta värde beräknas utifrån långsiktiga hydrometeorologiska observationer för varje ort.

Dess värde finns i den lokala miljö-, arkitektoniska eller meteorologiska tjänsten, eller använd det grafiska schemat som ges i nämnda SNiP.

 • F-området på den plats där avrinningen sker. Värdet omvandlas till hektar. För ett taktak bestäms området i det horisontella utsprånget.
 • Ψ är en korrektionsfaktor som tar hänsyn till absorberingsförmågan hos en beläggning. För privata hushåll behöver du veta några av sina värden:
  • House Roof - 1.0
  • Asfaltbeläggning - 0,95
  • Betongområden - 0,85
  • Ramad krossad stenbeläggning - 0,4
  • Öppen mark, gräsmatta, gräsmattor - 0,35

Beräkningen utförs för varje sektion som betjänas av ett enda inlopp. Baserat på det erhållna värdet bestäms minsta diameter av avloppsröret i lämplig tabell (nedan).

Följaktligen summeras volymen av stormavlopp för sektioner av rörledningar som samlar vatten från flera stormvatteninlopp, och för en kollektorvatten som samlas in från hela området av sektionen beaktas.

Praktiken visar att för en genomsnittlig lantgård med en trädgårdsplot, bör dräneringsrörens storlek vara 110-150 mm och 200 mm räcker för en kollektor.

Minsta höjning

Vattenrörelsen i alla typer av stormvatten utförs av gravitation.

Sålunda är höjden av stormavloppsrören i riktning mot flödet av avloppsvatten nödvändigtvis tillhandahållet.

Det finns ett antal inställda minimivärden, beroende på avloppsrörets diameter.

Tabellen nedan hjälper dig snabbt och noggrant att bestämma den önskade rördiametern och lutningen under vilken den ska monteras i systemet.

 • Det ursprungliga värdet är Q-värdet, vars beräkningsordning har beskrivits ovan.
 • Lutningen anges i procent (1% - 1 cm skillnad per 1 linjär meter rör).

Om vi ​​arbetar med medelvärden, då:

 1. För rör DN110 är det vanligt att ge en höjd på ca 20 mm,
 2. DN150 - 8-10 mm,
 3. DN200 - 7 mm per meter.

Sällan, men fortfarande, smala rör med en diameter av 50 mm används - för dem bör skillnaden vara upp till 30 mm / m.

Innan du går in i sandfallen kan höjden minska något - det kräver en minimal vattenhastighet för bättre slam av upphängd sand och smuts.

Och maximal lutning görs direkt efter inloppet till stormvatteninloppet - på dessa ställen bör flödeshastigheten för vätskan vara maximal.

Djupet av stormavloppet

Konstigt nog, men det finns ingen enhällighet i denna fråga, eftersom Art. 4.8 SNiP-2.04.03-85 är snarare en rekommendation.

Hon råder att bestämma djupet av installation av rör baserat på erfarenhet av underhåll av avloppsnät i en viss region.

Om sådana uppgifter inte kan bestämmas exakt, bör man styras av följande kriterier:

 • För rör mindre än DN 500 är djupet minst 300 mm. från nivån av jordfrysning.
 • För rör med större diameter ökar detta värde till 500 mm.

I vilket fall som helst bör avståndet från rörets övre kant till planetens planerade yta vara minst 700 mm.

Om det är omöjligt att lägga rörledningar på ett sådant djup, måste de isoleras och skyddas mot skador under yttre mekaniska belastningar.

Plats och storlek av brunnar

Enligt SNiP: s rekommendationer bör inspektionsbrunnar omfatta:

 • I lederna av rör.
 • Vid ändringsriktningen eller skillnaden i rörledningenivå ändras dess diameter.
 • På raka sektioner - genom vissa segment, beroende på rörets diameter (kollektor):
  • DN 150 - 35 m.
  • DN200-450 - 50 m.
  • DN500-600 - 75 m.

Storleken på brunnen beror också på parametrarna för röret med den största diametern som kommer in i den.

 • Vid villkoren för privat konstruktion, där rörledningar med stor diameter (över 600 mm) inte används ska brunnarna ha mått på 1000 × 1000 mm (round - d = 1000).
 • Med rör upp till DN150 är brunnar d = 700 tillåtna, men deras djup får inte överstiga 1,2 m.
 • Och i det fall då brunnets djup överstiger 3 m, måste dess minsta diameter vara minst 1500 mm.

Professionell design

Inte alla kan utföra en oberoende beräkning av stormvatten.

Dessutom, om ägaren av ett privat bostadsområde har rätt att göra ett misstag, kan han utforma avloppssystemet på egen risk.

För att organisera till och med ett litet företag, för att utarbeta planer för förbättring av stads- eller gårdsområden krävs noggrant beräknade, tekniskt sunda projekt som helt och hållet överensstämmer med alla befintliga sanitära och byggnadsstandarder.

Sådant konstruktions- och undersökningsarbete utförs av speciella organisationer som har statlig certifiering för genomförandet av sådan verksamhet.

När du kontaktar specialister presenterar kunden dem med ett antal dokument som kommer att ligga till grund för mandatet:

 • Topografiskt system för det territorium från vilket stormavloppet ska abstraheras.
 • Uppgifter om geologiska undersökningar, innehållande information om beskaffenheten på marken.
 • Allmän byggplan.
 • Om du planerar att återställa till ett centraliserat kollektorsystem - de tekniska förutsättningarna för vattenförsörjningstjänsterna för anslutning.
 • Sanitära normer för vattenrening, om den är avsedd att släppas ut i naturliga vattendrag eller i avrinningsfält.
 • Eventuella önskemål hos kunden att organisera ackumulering av uppsamlat vatten.

Resultatet av designers arbete är ett paket med dokument, som omfattar:

 • Allmän information om det utrustade området och stormavloppet.
 • Detaljerade begreppet stormvatten.
 • Skalad plotplan med hänvisning till platserna för alla stormduschelement. Faktum - färdiga installationsanvisningar för vidare arbete.
 • Detaljerad specifikation av nödvändig utrustning.
 • En fullständig uppskattning för inköp av nödvändiga material samt konstruktion, installation och driftsättning.

Det ordentliga utkastet till stormavloppssystemet är föremål för obligatorisk samordning med vattenföretags företag, statliga tekniska tillsynsorgan, sanitära-epidemiologiska tjänsten, miljökontrolltjänsten med ansvar för vattenresursernas tillstånd.

Först efter det att projektet har blivit helt synligt i alla kontroller är det möjligt att påbörja sin praktiska genomförande.

Vissa designorganisationer tar över hela processen för att samordna projektet som de har utvecklat.

Designprocessen är komplicerad, men det finns inga bagage i denna fråga.

För att stormavlopp ska kunna fullgöra sina uppgifter fullt ut för att inte åsidosätta miljölagstiftningen är det bättre att överlåta projektets utveckling till erfarna specialister vars kvalifikationer inte är tveksamma.