Vad är en parapet på taket på ett platt tak och hur mycket är höjden enligt SNiP?

En av de viktigaste förutsättningarna för ett anständigt liv är en garanti för säkerhet i arbetsområdet, på gatan och inomhus.

Anställda av byggföretag, underhållsarbetare som ligger på ett platt tak kan inte känna sig helt säkra där.

Parapeter spelar en stor roll, de används aktivt i olika byggprocesser och därigenom skyddar byggnader och territorier, vilket garanterar maximal säkerhet och integritet.

För att skydda omkretsen av taket på en enda byggnad, sätt ut parapetet.

Takskärm - destination

Parapetet är en märklig kant som placeras längs kanten av takpannan. Denna konstruktion är vanligtvis konstruerad efter att väggarna har byggts, golvet har installerats, liksom efter det att värmeisolering och vattentäthet utförts för taket.

Faktum är att denna struktur representerar en fortsättning av den befintliga väggen. Av denna anledning är parapetet på taket i de flesta fall gjorda av tegelsten. Ibland kan barriären vara tillverkad av metall, sten, betongpaneler eller massiv armerad betong.

På vissa byggnader uppförda på ett märkligt sätt av utförande är de omslutande räckenna gjorda av rostfritt stål, glas eller en kombination av två eller tre material.

Funktionerna som denna design utför:

 • Huvudsyftet med parapetet - en garanti för människors säkerhet.
 • Räcken kan försena den samtidiga nedstigningen av en stor mängd nederbörd och snötäcke från taket.
 • Dekorerar byggnaden.
 • Masker oattraktiva kommunikationssystem som ligger på taket.
 • Ger aktivt motstånd mot starka vindstrålar. Squall Wind kan bryta integriteten på takpannan.
 • Närvaron av en parapet låter dig skapa ett kafé eller visa plattformar på taket.
 • Fäktningsskenor skyddar takets sidoytor, vilket i sin tur förbättrar takets vattentätning.

Ursprungligen började parapeter användas vid byggandet av byggnader i Frankrike under andra hälften av 15-talet e.Kr. Lite senare användes denna idé av byggarna i Grekland, Spanien och Italien.

Sedan 1950, i Sovjetunionen, inkluderar arkitekter i sina projekt nödvändigtvis denna integrerade del av försäkringen på platta eller sluttande tak på byggnader och strukturer med högre antal våningar.

Dessa kanoner, etablerade i konstruktion, följer och fortfarande.

Räcken betraktas också som en undertyp av parapeter, de används som vanligt på balkonger och broar.

Parapethöjd på ett plant tak enligt SNiP

Nyligen föredrar privata utvecklare ett flatt tak i stället för stigande tak. Detta beror på det faktum att moderna material gör att du kan skapa en bättre design för mindre pengar. Dess livslängd är lite mer än trussystem, och dess plan kan utrustas efter eget gottfinnande. Valet av den moderna hyresgästen är uppenbart, men många började glömma säkerhetsreglerna. Till exempel kan höjden på parapetet på ett plant tak skilja sig väsentligt från de normer som skrivits i SNiP och inte på ett stort sätt. Efter att ha läst den här artikeln kommer du att förstå hur viktigt det är att skapa det nödvändiga staketet på taket.

Funktioner av takfäste

I de flesta regioner i landet finns det statistik över dödligheten på grund av isens fall från takytan. Naturligtvis gäller detta höga byggnader och strukturer, men det frusna vattnet kan orsaka skada, som faller från en liten höjd, det kommer att vara särskilt stötande om barnet lider. Takbarriärer skapades för att rädda människor från detta problem. Det bör förstås att skyddsstrukturerna och enheterna har olika funktioner, former och storlekar, så du borde inte köpa en produkt utan att veta om dess avsedda syfte.

Uppdelningen av snödrocket i delar och den släta nedstigningen kan ge några av snodderzhateley, de har också i arsenatet arter som helt blockerar skiktet av snö. Om man installerar en snöplog i de snöiga områdena i landet, behöver man städa taket från nederbörd, och ytterligare fäktning kommer att behövas för att säkerställa säkerheten.

Under drift måste takytan och dess delar behöva förebyggande undersökningar, och för att denna process ska kunna gå så säkert som möjligt, har takbeläggningar uppfunnits. Det är därför som det skrivs i SNiP att allt arbete på deras arrangemang bör slutföras före slutet av huvudbyggnaden.

Trots att byggnadsstandarder ger en tydlig ram för fäktning krävs exempelvis installation av skyddskonstruktioner när objektet är över 10 meter högt med takhöjden upp till 12 grader, ibland är det nödvändigt att gå bortom dem och skydda taket på byggnaden och i lägre höjder.

Utöver omkretsen av ett sluttande tak kan fäktningsstrukturer installeras på:

 • Plattaket drivs.
 • Öppna loggier.
 • Utomhus utomhus gallerier.
 • Externa trappor.

Trots sin enkelhet är installationen av fäktning i vissa fall en ganska problematisk uppgift. Ta till exempel typen med flera tungor. Ytan har många backar och för varje är det nödvändigt att skapa skydd. Förutom dessa arbeten är det nödvändigt att göra korrekta beräkningar så att det inte kommer att misslyckas när det utsätts för ytterligare belastningar som ökar med ackumulering av snö på ytan.

När det gäller mansard-typen är installationen av stängsel på det helt enkelt omöjligt. Detta beror på den avrundade strukturen hos trussystemet.

En av de främsta fördelarna med ett platt tak är dess enkelhet. Den plana ytan möjliggör enkel installation och underhåll. Därför är installationen av staket inte heller svårt. Om vi ​​betraktar de exploaterade taken, kommer deras stängsel fullt ut att utföra sina funktioner, och vid oexploatering är de bara ett skyddssystem så att arbetaren inte kan falla ner under underhållsprocessen.

Takfäktning

Visst vet du att det exploderade taket innebär att de lagrade täcket är korrekt lagda, vilket gör att du kan gå på ytan och till och med arrangera ytterligare element på den. I Europa är temat landskapsarkitektur mycket vanligt, och invånare i privata hus använder sina tak som ett ställe att göra det. Sådant boende ser väldigt mystiskt ut och uppmärksammar. I det fall då taket ligger ner som viloplats, är det alltid möjligt att se ganska höga staket som är typiska för balkonger. Om du bestämmer dig för att skapa något liknande, så behöver du veta några nyanser.

 • När höjden på byggnaden inte överstiger 30 meter, ska den inneslutande strukturen ha en höjd av mer än 110 centimeter, och om det första värdet är större, stiger minsta värdet till 120 centimeter. Det bör noteras att minsta höjden på parapetet på ett plant tak är 45 centimeter, och det maximala möjliga 120, så i vissa fall är det ganska möjligt att göra utan att använda metallstak
 • När höljet fanns tillåtet minskade den genom parapetens storlek
 • Alla staket, förutom stålgittersystem, kan utrustas med en speciell skärm, som regel är den gjord av glas
 • I systemet med stängsel finns vertikala och horisontella delar. Det måste finnas ett visst avstånd mellan dem. För det första är det 10 centimeter, och för det andra - inte mer än 30

Dessa krav togs inte från luften, men från en mycket specifik källa, särskilt från GOST 25772-83.

En allvarlig särskiljande egenskap hos exploaterade tak är närvaron av en hård och kvalitativt täckt bas. Takplattor som staplas ovanpå bör endast omfatta beprövade material med bra vattentätning. När det gäller isoleringsplattor bör de också vara gjorda av fast material, till exempel mineralull. Tack vare denna kombination av produkter kan taket utsättas för allvarliga belastningar.

Takfäktning

Trots strukturen hos det icke-operativa taket, vilket eliminerar sannolikheten för stress, finns det tillfällen då du måste störa den. Jag pratar om förebyggande undersökningar och reparationer. Eftersom underhållet av dessa tak är en ganska problematisk uppgift, är det med säkerhet säkrade höga stängningar anordnade runt omkretsen. Genom att utföra sina funktionella uppgifter kan de vara ett inslag av inredning.

Om höjden på staketet var beroende av byggnadens storlek, här är allt annorlunda. En platt takkarm måste ha en höjd av minst 60 centimeter och denna parameter ändras inte under några omständigheter.

Som nämnts tidigare finns ingen person på takytan som inte används, men det är fortfarande nödvändigt att behålla det. För detta ändamål används särskilda hinder i form av övergångsbroar och stegar. Deras funktionella uppgift är att fördela en persons vikt över ytan för att minska belastningen.

Några av ovanstående krav i SNiP för befintliga tak är identiska, men för denna typ finns det vissa skillnader.

 • Fäktning för icke-fungerande tak bör ha ett minimumsvärde på 60 centimeter. Denna parameter beror inte på byggnadens höjd eller på några andra funktioner.
 • Om ett metallsystem är inrättat som ett staket, bör dess element inte vara mer än 30 centimeter ifrån varandra.

Efter utfällning kan en viss mängd vatten kvarstå på det plana taket, så beläggningen måste ha höga isolerande egenskaper. Skarvarna av horisontella och vertikala element måste behandlas med speciella tätningsmedel. Nodet på det platta taket förtjänar särskild uppmärksamhet, för när vattnet läcker in i denna plats kommer det inte bara att tränga in i nedre rummet utan även inaktivera hela takpannan.

En parapet på ett platt, outnyttjat tak är en ganska enkel design. Den innehåller:

 • Materialen som används vid konstruktionen av huvudväggen. I huvudsak är detta dess fortsättning.
 • Skydd eller dekorationselement. I det första fallet används metallförkläden, och i de andra beläggningsplattorna eller någon annan produkt.

Om vi ​​jämför lägenhetsplattor, då i andra fallet kan snö användas som staket.

Material för takstaket och vissa installationsdetaljer

Moderna material förändras varje år och avancerade kommer att ersätta gamla produkter. Idag är takfästen i regel gjorda av metall och skyddskiktet appliceras genom sprayning. Tack vare pulverlack kan dessa produkter vara längre.

Det mest populära råmaterialet för framställning av staket är rostfritt stål. Egenskaperna hos detta material har hög styrka och estetik. De flesta utvecklare föredrar den här metallen eftersom de blir snygga med designlösningar när de kombineras med glas. Skönhet spelar en viktig roll för att välja staket och ofta vill hyresgäster i privata hus inte bara skydda sin komfort utan också att dekorera.

Välja ett lämpligt staket, du borde inte få alltför bäras med inredningen, kom ihåg att dess huvuduppgift är ett säkert underhåll av takplanet. Om det under installationen inte fanns några allvarliga brott, så kan du vara säker på att detta system klarar alla svårigheter.

Alla monteringspunkter som riktas mot takläggningen måste behandlas med tätningsmedel. För mer isolering finns speciella pluggar på sådana platser.

På de outnyttjade ytorna kan man hitta en kombination av broar eller stegar med huvudstaket. Detta görs för att förbättra de säkra förhållandena för arbetstagare på taket. Förutom säkerheten utför de ytterligare funktioner, till exempel delar de snökiktet i sektioner och minskar trycket på golvet.

Kom ihåg att att hitta en arbetare på en höjd alltid är förknippad med viss grad av risk. Innan du utför underhålls- och reparationsarbete ska du vara bekant med säkerheten. Att vidta åtgärder på en oskärmad yta är en onödig risk.

Faktum är faktiskt ett enkelt system, tillverkat enligt vissa standarder. Den består av stöd och tvärstänger. Som regel används ett metallhörn som stöd, och dess nedre del har formen av en triangel. Den horisontella sektionen är grunden för montering av produkten på taket, vertikal tar all last och diagonalen ökar styvheten som helhet.

Montering av dessa element på taket hålls bäraren parallellt med planet och använder fixeringsbultar. Som fästelement används en speciell stång där skruvar med gummiblommor skruvas fast.

Råmaterialet för produktion av horisontella element (crossbars) är ofta stål. Långa rör smälter ut ur det. Deras standardlängd är 3 meter. Crossbarsna placeras i speciella hål på stöden och fixeras i dem med hjälp av skruvar. Rörändarna måste isoleras med pluggar.

Tack vare moderna material kan du hämta något ljus av det skyddande skiktet, så när du köper staket i en butik kan du stanna i en nyans som passar dig. Detta skapar en individuell bild av ditt hem.

Parapethöjd på ett plant tak

Betyg: 5.00 (röster: 7)
Loading. Hus med platt tak är ovanligt, nytt, snyggt, mycket vackert, men det är inte lätt att göra ett sådant tak. Nu finns det fler och fler sådana husprojekt och här behöver du veta byggnadernas nyanser och nyanser. En viktig fråga är säkerheten hos ett sådant tak. Och det spelar ingen roll om du utnyttjar det för olika projekt (trädgård av växter, rekreationsområde etc.) eller så kommer du inte. En av de viktiga detaljerna i ett sådant tak är parapeten, eller snarare de normer som parapetens höjd på ett platt tak ska uppfylla.

Parapethöjd på ett plant tak

Parapetet är ett staket runt takets omkrets. Enligt kravet på standarder bör det vara kontinuerligt runt omkretsen, och beaktas även vid planering. Moderna hus med platt tak för fotoprojekt, se vår tidigare artikel. Parapet utför flera användbara funktioner:

 • Shields. Upprättad höjd skyddar personer på taket från att falla.
 • Skyddar taket från vindarna (de ger ibland en stark förstörande effekt).
 • Låt inte istappar bilda och rikta vatten från utfällning till avloppsvatten.
 • Ger stil. Vissa parapeter har också en dekorativ funktion och kan vara utomordentligt vacker.

Hur är parapetet?

Reglerar enhetens parapeter SNiP II-26-76. Materialen som kan användas för det är olika: det kan vara tegelsten, betongplattor eller annat material. Höjden på parapetet på ett platt tak regleras också av snip (minst 45 cm), och förbjuder också att man använder ett hus med ett platt tak om det inte finns någon parapet.

Parapetet består av flera element:

 1. Höjd-stängsel. Höjden själv på det platta taket. Linjära parametrar (höjd, bredd) ställs in i SNiP. Det bär den största bördan att skydda människor och takmaterial.
 2. Takplatta. Serverar för vattentätning vid övergången av parapet till taket. Tillverkad av betong eller använd triangulär (tvärsnitt) balk. Detta element släpper in rätt vinkel mellan parapeten och taket.
 3. Tätskikt. Olika material som förhindrar att fukten tränger in i taket.
 4. Visor. Tillverkad av metall med korrosionseffekt. Från ovanför öppnas den av färgen gjord på basis av flytande gummi.

Naturligtvis, när man väljer material för parapetet, måste man också ta hänsyn till takmaterialet, för mer information om tekniken att bygga ett plant tak i översynen Inversion Roof TechnoNIKOL.

Parametrar för parapet SNiP

Höjd på parapetet på ett plant tak är reglerat i snip i 3 alternativ:

 1. Om taket inte används för några ytterligare funktioner, förutom som ett enkelt tak på byggnaden, och själva byggnaden är upp till 10 m hög, avrundas parapetet på kundens begäran.
 2. För byggnader över 10 m med ett outnyttjat tak ska höjden på parapet vara 45 cm.
 3. Om taket utnyttjas, måste parapetet vara minst 1 m 20 cm.
 4. Loppets höjd bör vara 60 cm, om takets lutning är upp till 12 ° och höjden på byggnaden till kanten är 10 m, samt om takhöjden är från 12 ° och byggnaden är upp till 7 meter hög.

Tips: De exploaterade taken används ofta för kaféer, observationsplattformar och vila och naturligtvis vill du ha en parapet på 1,2 m för att inte stänga den omgivande utsikten. För detta görs vanligtvis en kontinuerlig kantring på 40-50 cm, och ett staket av metallbjälkar är installerat på det.

Användbara tips

 • Observera att arbetet med byggandet av hinder på taket ska utföras av professionella byggare-takare. De vet säkerhet, har toleranser att arbeta i höjd. När du arbetar använder du försäkring.
 • Det svåraste i parapetet är att säkerställa en tätt anslutning av takmaterialet så att det inte kommer att bli någon läckage i framtiden.
 • Det enklaste materialet för parapetet är tegelsten.
 • För att förbättra vattentätningen kan du använda speciell takmastik, som lämnar efter att du applicerat en jämn beläggning utan sömar.

Naturligtvis går vår portal "Bygg och reparation" för att strikt överensstämma med SNiP, eftersom det är din säkerhet.

Parapethöjd på ett plant tak

Parapethöjd enligt SNiP på ett plant tak

Tidigare var ett platt tak sällsynt. Den användes huvudsakligen vid konstruktion av industriella eller kommersiella byggnader. Idag har denna trend förändrats väsentligt, och denna typ av tak kan ses på vilken struktur som helst, även bostadshus. Det förklaras helt enkelt. För det första är priset för att ordna ett platt tak lågt. Därför föredrar många det för henne. För det andra har den ett originellt utseende och är multifunktionellt, det låter dig använda takutrymmet för olika ändamål.

Det platta taket är ett vattentätande material som läggs i flera lager på en speciell bitumenbas. Med sitt arrangemang är ett viktigt element den så kallade parapeten. Den presenteras i form av en liten höjd, installerad runt omkretsen av byggnaden. Parapetet fungerar som en säkerhetsbarriär som indikerar takets gränser. Dessutom skyddar han det från vindflödet. Utan en parapet kan de riva ner på taket eller förstöra det.

Han är också ansvarig för avlägsnande av fukt som bildas på taket efter regn eller annan nederbörd. Om det inte är byggt, kommer vattnet att strömma längs väggarna själva. Över tiden kommer överskott av vätska att orsaka att cementen i dem försvinner, och de kommer att börja bryta ner. Parapet riktar den till en speciell mottagare, som är installerad på taket. På det strömmar vattnet ner nedanför. Dessutom hindrar övergången på vintern bildandet av istappar på vintern, eftersom dess tröskel ligger i nivå med byggnadens väggar.

Arrangemanget av parapetet är extremt nödvändigt och utförs enligt fastställda regler. Som ett resultat måste han uppfylla vissa krav som åläggs honom. Parametern för parapetens höjd är exempelvis registrerad i SNiP.

Parapet på ett platt tak: funktioner

Parapet är inte en designlösning för byggarrangemang, men ett obligatoriskt byggelement med ett platt tak. Det säkerställer trots allt en persons säkerhet på taket. Dessutom sparar och förlänger hela byggnadens livslängd. För att göra detta är det fäst runt byggnadens omkrets. Staketet består huvudsakligen av metallprofilerade rör.

Emellertid kan dess design vara annorlunda - lutad eller platt. Det är också önskvärt att använda staket, vilka är gjorda enligt byggnadens individuella egenskaper. Ett särskilt projekt utvecklas för detta. Det tar hänsyn till alla krav i parapetarrangemanget.

Parapeter på plana tak: alternativ för arrangemang

Fäktning på ett platt tak är utrustad med olika metoder. Beroende på deras utformning är de:

 1. Betong eller armerad betong. De finns i höghus av paneltyp. Ordna dem under byggnaden av byggnaden eller efter att taket gjordes.
 2. Brick. De är en fortsättning på byggnadens väggar. Processen för deras konstruktion sker under huvudbyggnadsperioden.
 3. Metal. De presenteras i form av metallprofiler som är monterade på specialtillverkade skyddsdelar. Ankare används för detta. I grund och botten används rostfritt stål som en sådan parkett, eftersom galvaniserad under drift kan förstöras senare av korrosion. Detta kommer att förvärra sitt utseende och minska livslängden.

Förutom dessa alternativ, använd och kombinerade parapeter. De innehåller flera olika material. Det mest slående exemplet på en sådan parapet är en metallreling som är fäst vid en mursten eller betongbotten.

Parapethöjd: Vilka är kraven

Parapet är en komplex konstruktion. Med sitt arrangemang är det viktigt att ta hänsyn till olika nyanser. Parapetens höjd är den första och viktigaste parametern som måste övervakas under konstruktionen av denna struktur. För att lära känna det måste du lära dig SNiP. Detta system innehåller alla förklaringar angående detta problem. Det indikerar gränshöjdbegränsningar för byggnader med olika höjder.

På byggnader med en höjd av mindre än tio meter är det således tillåtet att inte utrusta en skyddsstruktur på ett plant tak. Och för dem med mer än tio meter är närvaron av en parapet nödvändig. Och det spelar ingen roll om taket används eller inte. I vissa fall beaktas inte denna faktor. Fäktning på ett platt tak när du använder taket för olika ändamål krävs. Antalet våningar eller höjden på byggnaden beaktas inte. Om taket är sluttande och det är elva grader eller mer, är fästning också gjort. Dessutom bör höjden vara mer än sex meter.

När det gäller funktionerna i konstruktionen av parapeten finns det också vissa begränsningar. Så, dess höjd bör ligga i intervallet 45 till 120 centimeter. Men ibland kan du hitta en struktur mycket högre. I grunden förutses det i förväg av byggnadens eller arkitektoniska idéer. Det är nödvändigt att använda ytterligare element i konstruktionen av en sådan parapet. Så är det skyddande förklädet etablerat.

Överdelens överdel måste vara stark och hållbar så att den är tillförlitligt skyddad mot regn, vind, snö och andra saker. Annars kommer det snabbt att kollapsa. För att göra detta, använd galvaniserat stål, koppar, ytterligare ett lager av betong eller vattentätningsrulltyp. De ökar styrkan och motståndet mot olika nederbörd.

Läs även om ämnet:

Parapethöjd på ett plant tak enligt SNiP

Nyligen föredrar privata utvecklare ett flatt tak i stället för stigande tak. Detta beror på det faktum att moderna material gör att du kan skapa en bättre design för mindre pengar. Dess livslängd är lite mer än trussystem, och dess plan kan utrustas efter eget gottfinnande. Valet av den moderna hyresgästen är uppenbart, men många började glömma säkerhetsreglerna. Till exempel kan höjden på parapetet på ett plant tak skilja sig väsentligt från de normer som skrivits i SNiP och inte på ett stort sätt. Efter att ha läst den här artikeln kommer du att förstå hur viktigt det är att skapa det nödvändiga staketet på taket.

Funktioner av takfäste

I de flesta regioner i landet finns det statistik över dödligheten på grund av isens fall från takytan. Naturligtvis gäller detta höga byggnader och strukturer, men det frusna vattnet kan orsaka skada, som faller från en liten höjd, det kommer att vara särskilt stötande om barnet lider. Takbarriärer skapades för att rädda människor från detta problem. Det bör förstås att skyddsstrukturerna och enheterna har olika funktioner, former och storlekar, så du borde inte köpa en produkt utan att veta om dess avsedda syfte.

Uppdelningen av snödrocket i delar och den släta nedstigningen kan ge några av snodderzhateley, de har också i arsenatet arter som helt blockerar skiktet av snö. Om man installerar en snöplog i de snöiga områdena i landet, behöver man städa taket från nederbörd, och ytterligare fäktning kommer att behövas för att säkerställa säkerheten.

FAKTA: I europeiska länder under idrifttagandet av objektet passerar fäktning några tekniska test. Försäkring av all fastighet beror på resultatet.

Under drift måste takytan och dess delar behöva förebyggande undersökningar, och för att denna process ska kunna gå så säkert som möjligt, har takbeläggningar uppfunnits. Det är därför som det skrivs i SNiP att allt arbete på deras arrangemang bör slutföras före slutet av huvudbyggnaden.

Trots att byggnadsstandarder ger en tydlig ram för fäktning krävs exempelvis installation av skyddskonstruktioner när objektet är över 10 meter högt med takhöjden upp till 12 grader, ibland är det nödvändigt att gå bortom dem och skydda taket på byggnaden och i lägre höjder.

Utöver omkretsen av ett sluttande tak kan fäktningsstrukturer installeras på:

 • Plattaket drivs.
 • Öppna loggier.
 • Utomhus utomhus gallerier.
 • Externa trappor.

Trots sin enkelhet är installationen av fäktning i vissa fall en ganska problematisk uppgift. Ta till exempel typen med flera tungor. Ytan har många backar och för varje är det nödvändigt att skapa skydd. Förutom dessa arbeten är det nödvändigt att göra korrekta beräkningar så att det inte kommer att misslyckas när det utsätts för ytterligare belastningar som ökar med ackumulering av snö på ytan.

När det gäller mansard-typen är installationen av stängsel på det helt enkelt omöjligt. Detta beror på den avrundade strukturen hos trussystemet.

En av de främsta fördelarna med ett platt tak är dess enkelhet. Den plana ytan möjliggör enkel installation och underhåll. Därför är installationen av staket inte heller svårt. Om vi ​​betraktar de exploaterade taken, kommer deras stängsel fullt ut att utföra sina funktioner, och vid oexploatering är de bara ett skyddssystem så att arbetaren inte kan falla ner under underhållsprocessen.

Vissa utvecklare rustar sina tak med ett mycket högt staket. Detta görs inte alls eftersom sådana hyresgäster är rädda för att falla eller de är hemsökta av någon annan rädsla, det hela är i estetik.

Takfäktning

Visst vet du att det exploderade taket innebär att de lagrade täcket är korrekt lagda, vilket gör att du kan gå på ytan och till och med arrangera ytterligare element på den. I Europa är temat landskapsarkitektur mycket vanligt, och invånare i privata hus använder sina tak som ett ställe att göra det. Sådant boende ser väldigt mystiskt ut och uppmärksammar. I det fall då taket ligger ner som viloplats, är det alltid möjligt att se ganska höga staket som är typiska för balkonger. Om du bestämmer dig för att skapa något liknande, så behöver du veta några nyanser.

 • När höjden på byggnaden inte överstiger 30 meter, ska den inneslutande strukturen ha en höjd av mer än 110 centimeter, och om det första värdet är större, stiger minsta värdet till 120 centimeter. Det bör noteras att minsta höjden på parapetet på ett plant tak är 45 centimeter, och det maximala möjliga 120, så i vissa fall är det ganska möjligt att göra utan att använda metallstak
 • När höljet fanns tillåtet minskade den genom parapetens storlek
 • Alla staket, förutom stålgittersystem, kan utrustas med en speciell skärm, som regel är den gjord av glas
 • I systemet med stängsel finns vertikala och horisontella delar. Det måste finnas ett visst avstånd mellan dem. För det första är det 10 centimeter, och för det andra - inte mer än 30

Dessa krav togs inte från luften, men från en mycket specifik källa, särskilt från GOST 25772-83.

En allvarlig särskiljande egenskap hos exploaterade tak är närvaron av en hård och kvalitativt täckt bas. Takplattor som staplas ovanpå bör endast omfatta beprövade material med bra vattentätning. När det gäller isoleringsplattor bör de också vara gjorda av fast material, till exempel mineralull. Tack vare denna kombination av produkter kan taket utsättas för allvarliga belastningar.

Takfäktning

Trots strukturen hos det icke-operativa taket, vilket eliminerar sannolikheten för stress, finns det tillfällen då du måste störa den. Jag pratar om förebyggande undersökningar och reparationer. Eftersom underhållet av dessa tak är en ganska problematisk uppgift, är det med säkerhet säkrade höga stängningar anordnade runt omkretsen. Genom att utföra sina funktionella uppgifter kan de vara ett inslag av inredning.

Om höjden på staketet var beroende av byggnadens storlek, här är allt annorlunda. En platt takkarm måste ha en höjd av minst 60 centimeter och denna parameter ändras inte under några omständigheter.

Som nämnts tidigare finns ingen person på takytan som inte används, men det är fortfarande nödvändigt att behålla det. För detta ändamål används särskilda hinder i form av övergångsbroar och stegar. Deras funktionella uppgift är att fördela en persons vikt över ytan för att minska belastningen.

Några av ovanstående krav i SNiP för befintliga tak är identiska, men för denna typ finns det vissa skillnader.

 • Fäktning för icke-fungerande tak bör ha ett minimumsvärde på 60 centimeter. Denna parameter beror inte på byggnadens höjd eller på några andra funktioner.
 • Om ett metallsystem är inrättat som ett staket, bör dess element inte vara mer än 30 centimeter ifrån varandra.

Efter utfällning kan en viss mängd vatten kvarstå på det plana taket, så beläggningen måste ha höga isolerande egenskaper. Skarvarna av horisontella och vertikala element måste behandlas med speciella tätningsmedel. Nodet på det platta taket förtjänar särskild uppmärksamhet, för när vattnet läcker in i denna plats kommer det inte bara att tränga in i nedre rummet utan även inaktivera hela takpannan.

En parapet på ett platt, outnyttjat tak är en ganska enkel design. Den innehåller:

 • Materialen som används vid konstruktionen av huvudväggen. I huvudsak är detta dess fortsättning.
 • Skydd eller dekorationselement. I det första fallet används metallförkläden, och i de andra beläggningsplattorna eller någon annan produkt.

Om vi ​​jämför lägenhetsplattor, då i andra fallet kan snö användas som staket.

Material för takstaket och vissa installationsdetaljer

Moderna material förändras varje år och avancerade kommer att ersätta gamla produkter. Idag är takfästen i regel gjorda av metall och skyddskiktet appliceras genom sprayning. Tack vare pulverlack kan dessa produkter vara längre.

Det mest populära råmaterialet för framställning av staket är rostfritt stål. Egenskaperna hos detta material har hög styrka och estetik. De flesta utvecklare föredrar den här metallen eftersom de blir snygga med designlösningar när de kombineras med glas. Skönhet spelar en viktig roll för att välja staket och ofta vill hyresgäster i privata hus inte bara skydda sin komfort utan också att dekorera.

Trots den stora mängden glas är hela systemet tillförlitligt, eftersom metall är denna garanti. När det gäller dess skydd appliceras det vanligen genom sprutning vilket väsentligt ökar livslängden.

Välja ett lämpligt staket, du borde inte få alltför bäras med inredningen, kom ihåg att dess huvuduppgift är ett säkert underhåll av takplanet. Om det under installationen inte fanns några allvarliga brott, så kan du vara säker på att detta system klarar alla svårigheter.

Alla monteringspunkter som riktas mot takläggningen måste behandlas med tätningsmedel. För mer isolering finns speciella pluggar på sådana platser.

På de outnyttjade ytorna kan man hitta en kombination av broar eller stegar med huvudstaket. Detta görs för att förbättra de säkra förhållandena för arbetstagare på taket. Förutom säkerheten utför de ytterligare funktioner, till exempel delar de snökiktet i sektioner och minskar trycket på golvet.

Kom ihåg att att hitta en arbetare på en höjd alltid är förknippad med viss grad av risk. Innan du utför underhålls- och reparationsarbete ska du vara bekant med säkerheten. Att vidta åtgärder på en oskärmad yta är en onödig risk.

Faktum är faktiskt ett enkelt system, tillverkat enligt vissa standarder. Den består av stöd och tvärstänger. Som regel används ett metallhörn som stöd, och dess nedre del har formen av en triangel. Den horisontella sektionen är grunden för montering av produkten på taket, vertikal tar all last och diagonalen ökar styvheten som helhet.

Montering av dessa element på taket hålls bäraren parallellt med planet och använder fixeringsbultar. Som fästelement används en speciell stång där skruvar med gummiblommor skruvas fast.

VIKTIGT: Höjden på stöden i taksystemen får inte överstiga 70 centimeter. Deras avstånd från takkanten ska vara över 35 centimeter, och steget - 90-120 centimeter.

Råmaterialet för produktion av horisontella element (crossbars) är ofta stål. Långa rör smälter ut ur det. Deras standardlängd är 3 meter. Crossbarsna placeras i speciella hål på stöden och fixeras i dem med hjälp av skruvar. Rörändarna måste isoleras med pluggar.

Tack vare moderna material kan du hämta något ljus av det skyddande skiktet, så när du köper staket i en butik kan du stanna i en nyans som passar dig. Detta skapar en individuell bild av ditt hem.

Hur man väljer höjden på parapetet på ett plant tak

Plattak i modern konstruktion ökar snabbt popularitet. Men att utrusta dem är inte lättare än gavlar: det finns många subtiliteter och nyanser som du behöver veta om. En av dem är säkerheten hos personer som är på taket. Och detta är redan försett med en sådan parameter som höjden på parapetet på ett platt tak för olika typer av tak. I den här artikeln ger vi dig en länk till SNiP: s officiella dokument, som innehåller alla nödvändiga krav och några av våra värdefulla rekommendationer i denna fråga.

innehåll

Oavsett byggnadens höjd, ska taket som används, loggier, balkonger, yttre trappor och andra öppna utrymmen skyddas genom fäktning. Detta är parapetet.

Enligt den officiella definitionen är parapet en speciell omkretsning av det platta taket. Dess huvuduppgift är att säkerställa säkerheten för de människor som är på den. Och från sekundären väljer vi så här:

 • Skydd av takmaterial från vindbelastningar.
 • Riktning av regnvatten till avloppsmottagare.
 • Förhindra att istappar bildas på takskenorna.

Och förutom sin direkta destination spelar parapet rollen som ett arkitektoniskt element i huset, en slags dekoration. Till exempel finns en mängd olika ytbehandlingar ofta i gamla byggnader. Men för ett enkelt privat tak fungerar ett sådant staket som ett bestämt stilistiskt ögonblick:

Parapeten själv fortsätter husets vägg. Men på det opererade platta taket behövs inte bara en parapet utan också ett speciellt extra staket. I allmänhet bör höjden, tillsammans med parapet, vara minst 1,2 meter. Vi kommer att ge dig mer detaljerad information nu.

Faktum är att ju högre byggnaden desto större vindkraft är på den. Ibland når impulserna sådan styrka att de lätt riva ner det fastlimmade taket och därför måste de skyddas. Och fästningen i sig måste vara kontinuerlig längs hela sin längd.

Och på vintern skyddar skyddet taket från isbildning och snöskred från takytan. Till följd av detta rullar inte snöskyddet, och på våren smälter det och faller i avloppet, från vilket det faller i stormavloppet.

Dessutom maskerar masken block av luftkonditioneringsapparater på taken i flera våningar, olika utrustningar och det ofta fula utseendet på själva taket.

För byggnader vars tak inte används, ska höjden på parapetet med fäktning (eller bara en parapet) inte överstiga 0,6 meter, och här är den kombinerade versionen ganska tillåten. Det är ingen mening att göra det högre - varför?

Men de exploaterade taken regleras ofta för organisationen av tittarplattformar, rekreationsområden och sommarkaféer. Här är det viktigt att se till att någon inte oavsiktligt kan falla över staketet. Med andra ord är parapet en förutsättning för inversion tak. Plus, ett sådant staket bör ha räcken som kan stå emot minst 0,3 kN / m, samt stag och stativ. När allt kommer omkring, fungerar ibland parapetet på sådana tak precis så att semesterfirare kan luta sig och beundra utsikten ovanifrån.

Så parametern höjden är strikt reglerad av moderna SNiP: er:

 • Om byggnaden är mindre än 10 meter hög, och taket inte drivs på det, behöver man inte bygga ett skyddshäge alls.
 • Om byggnaden är mer än 10 meter hög, sätts parapetet på ett sådant tak av sig oberoende av vad som händer på den. Och det gäller inte bara taket, men också alla öppna områden, balkonger och loggier.
 • Om byggnaden är mer än 7 meter hög, och takets lutningsvinkel överstiger 12 °, krävs skyddselementen också.

Och nu - om minimum och maximalt. Så är den maximala tillåtna höjden på den plana takrammen 120 cm, och läget är 45 cm.

Ladda ner dokumentet, vilket tydligt anger höjden på parapetet på ett plant tak enligt SNIP, du kan följa den här länken direkt från vår server:

Tänk också på att enligt STB 1381, om det platta taket har en höjning på upp till 12%, och till takfoten - mer än 7 meter, så ska höjden på parapeten vara minst 0,6 meter, även om det inte är ett operativt tak.

Och till parapetet på de exploaterade taken görs mer allvarliga krav. Om du väljer att installera metallrullar ovanpå parapetet bör de vara 1,2 meter höga.

Krav på parapetanordningen finns i SNiP II-26-76. I grunden består detta element av följande delar:

 • Fäktning. Detta är en höjd runt omkretsen av taket på huset, som utför skyddande och barriärfunktioner.
 • Vattentätningsförkläde. Detta fuktbeständiga material som skyddar mot fukt som kan tränga in i takpannans tjocklek. Vanligtvis är det takmaterial och ett liknande mjukt takmaterial. Fastsätts över parapet eller i specialtillverkade spår med hjälp av en spännbalk.
 • Takplatta. Det här är en speciell enhet som skyddar den plana takmattan från skador vid korsningspunkterna. För detta ändamål används antingen en stång med en triangulär tvärsektion eller cementmortel. Kilans huvuduppgift är att "avskärma" den befintliga vinkeln på 90 ° mellan parapeten och taket så att vatten inte läcker där och smuts inte täpps.
 • Skyddsskydd. Den är gjord av slitstarkt takstål, vilket är motståndskraftigt mot korrosion.

Alla takramar med en höjd över 45 cm måste ha ett skyddande förkläde.

Överst är skyddsskydd skydda mot vindkrafts, regn och snö med metallförkläden, koppar, galvaniserat stål eller metallprofiler. Dessutom kan formen på formen vara både strikt horisontella och icke-standardiserade.

Parapeten själv på ett platt tak är gjord av en mängd olika material:

 • Betong och armerad betong, fortfarande i färd med att bygga väggar. Mer vanligt i panel skyskrapor.
 • Brick. Det är lätt att fortsätta väggen, och därför byggs det ofta efter hela lådan i huset.
 • Metal. Monteras på speciella rostfria ankare som är inbyggda i väggarna.

Dessutom behöver inte parapetet tillverkas av samma material: litterära kombinationer är ganska acceptabla. Till exempel - metallrullar på en tegel eller betongbotten.

Och medan tjockleken på parapetblocken alltid måste vara lika med tjockleken på byggnadens yttre väggar. Dessutom läggs metall- och träförstärkande delar till fliken, vilket gör hela strukturen mer hållbar.

På flera våningar bostadshus är parapeter oftast byggda av tegelsten, och ofta med en höjd av mer än 1 meter, men enligt reglerna borde de bara vara mindre än 0,45 meter. Men sådana säkerhetsåtgärder är inte överflödiga: människor arbetar ofta på taken. Det här är reparatörer, installatörer av kabelutrustning och andra, och det är viktigt att säkerheten är på rätt nivå. Men på senare tid har de alltmer börjat installera en metallkarm.

Parapetet, som ligger på plana tak, löper från den vanliga icke-beskrivna designen av minimalistisk geometrisk form till ett arkitektoniskt mästerverk av någon utländsk stil. Men hans funktion förblir densamma: skyddande.

Totalt antal parapeter på plana tak gör dessa typer:

 1. Flat. med en horisontell plan yta och droppar.
 2. Gable. men enkelt på enheten.
 3. I form av en skridsko. med nedre montering, som är täckt med visir.
 4. Complex. i vilken dropparna är böjda under visiret, och vattenflödet är organiserat i två riktningar.
 5. Tänkte. i form av estetisk räcke.

På höghus byggs skyddsmetallelement av specialister som tar med sig nödvändig utrustning och ansvarar för kvaliteten på de slutliga arbetena. Det är trots allt absolut oacceptabelt att människor som ligger på taket, lutar sig på räcken, faller ner. Därför är monteringen av ett sådant staket av hög kvalitet, och metallen används 3 mm, med en polymer eller zinkbeläggning.

Så, bestämde sig på höjden av parapet? Sedan, om du inte har gjort det här på byggnadsstadiet, gör en av tegelstenar - det här är den enklaste lösningen:

 1. Om du bygger en parapet med en höjd av 0,5 m, lämna spår på dess inre yta. Du använder dem för att starta en taktapp och applicera tryckplattor.
 2. Om parapetet blir lägre än 0,5 meter rullar du den rullade mattan direkt på skärmens övre plan och trycker den med ett metallförkläde. Först då se till att försegla sömmarna.

Om taket är klart och huvudtäckningen läggs ut, förstärka varje rad med metallstavar. För att fästa armhålan på takbeklädnaden behöver du böjningar, starka och tillförlitliga, som du kommer att gå med genom att vikas: överlappande eller med hjälp av lameller.

Om takplattan inte går in i strukturen, sätt sedan in den med kanterna i spåren på väggen med hjälp av denna teknik:

 • Steg 1. På de ställen där det mjuka taket ligger intill parapetet bör vattentätheten ökas, plus en sida med en vinkel på 45 °. Gör en sådan cement-sandmortel, så att vattentätningsmaterialen håller fast.
 • Steg 2. Om vi ​​pratar om normal takfilt, håll den fast vid väggen och takets botten med varm bitumenmastik.
 • Steg 3. Sedan, så snart denna pasta har svalnat, lima nästa lager av vattentätning.
 • Steg 4. Placera samtidigt övre kanterna på ruberoid i spåren i parapetets murverk och fixa den med en metallstång, som ska spikas fast mot tegelväggen med klämmor.
 • Steg 5. Behandla sömmarna med tätningsmedel och färg med väderbeständig färg.
 • Steg 6. Sätt på och fäst det valda metallförklädet.

Och för att förbättra vattentätningen utan valsade material, använd speciell takmastik. Efter applicering av dem kvarstår en jämn, sömlös beläggning, som inte längre är rädd för snö eller regn.

Standard parapethöjd på ett plant tak

Plattaket utrustar ofta på industriella och kommersiella byggnader, dock har denna design nyligen blivit populär i byggandet av privata hus. Kostnaden för arbeten vid konstruktion av sådan överlappning är mindre än anordningen av ett sluttande tak. Platttak är en flerskiktad "paj" av valsade vattentätningsmaterial på en bitumenbas, inhägnad runt en liten höjd, vilka byggare kallar parapetet. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur mycket minsta höjden av parapet är tillåten av SNiP, liksom hur och från vad som gör ett skyddande stängsel.

anordning

Skalet av ett platt tak är en höjd av väggar ovanför takets huvudnivå, den ligger längs hela omkretsen och utför skyddsfunktioner. Detta element är en integrerad del av konstruktionen, vars krav regleras av SNiP II-26-76. Parapet består av tegelstenar, betongplattor, gassilikat och andra material. Den består av följande delar:

 1. Fäktning. Det är en höjd, vars höjd och bredd bestäms av SNiP och typen av användning av ett platt tak. Ofta är staketet gjord med murverk runt omkretsen av taket på huset. Det utför skyddande funktioner, skyddar takmaterialet från skador och fungerar även som en barriär som varnar människor för att falla från exploaterade tak.
 2. Takplatta. Enheten är nödvändig för att skydda det vattentäta förklädet parapetplattaket från skador vid korsningen. Den är gjord med cementmortel eller en triangulär bar. Om trä används, är det nödvändigtvis impregnerat med brandskyddsmedel och antiseptisk. Takkilen sätter sig fast vid korsningen mellan parapeten och takytan för att avlägsna 90 graders vinkel mellan dem.
 3. Vattentätningsförkläde. Vattentät förkläde kallas ett fukttätt material som täcker höljet på ett platt tak för att skydda det mot fuktighet genom att tränga in i tjockleken på takpannan. Den är gjord av foder eller yttre takmaterial och är fastsatt ovanpå parapetet eller i ett speciellt gjord spår på det med hjälp av en spännbalk av metall.
 4. Skyddsskydd. En skyddande visir sätts på takets fäktning över vattentätningsförklädet. Den är tillverkad av speciellt korrosionsbeständigt ståltak. Visiret är monterat i en överlapp eller med en vikad söm, det andra alternativet skyddar bättre mot läckage, men tar längre tid. För att skydda mot korrosion, är stålelementen belagda med en färg baserad på flytande gummi.

Det är viktigt! I enlighet med kraven i SNiP II-26-76 är det inte tillåtet att ta i bruk plana tak utan skyddshandtag. Skyddsfäktning krävs för outnyttjade och drivna tak. Den minsta tillåtna höjden på parapet är 0,45 cm.

Dimensioner av fäktning

Parapet på ett platt tak är ett obligatoriskt strukturelement, utan vilket driften av strukturen inte är tillåten. Hävers höjd och storlek regleras strikt av byggkoder. Sådana strikta begränsningar förklaras av säkerhetskraven. Följande regler accepteras för olika typer av tak:

 • Om ett plant tak är av oexploderad typ, det vill säga, det manipuleras endast under reparation och underhåll med specialförsäkring, det är inte nödvändigt att installera en parapet. Staketet är inte förbjudet och kommer att lösas på utvecklarens begäran enligt projektet.
 • I fallet när höjden på en struktur med ett plant oexploaterat tak överstiger 10 m, kräver SNiP II-26-76 installationen av en barriär på minst 45-50 cm.

Var uppmärksam! Opererade tak används oftast i kommersiella byggnader för att organisera observationsplattformar, sommarkaféer och rekreationsområden. Enhetsskärmen, vars höjd överstiger 1,2 m, förstör översynen, utseendet. För att skydda människor från att falla utan att strukturens utseende försämras går utvecklarna ut enligt följande: En monolitisk kantram på 0,3-0,5 m i höjd är konstruerad, över vilken metallhinder med horisontella tvärstänger är monterade.

Staket funktioner

Även om parapet anses vara ett karakteristiskt drag i ett platt tak, installeras det ibland på sluttande tak. Enheter som fungerar som ramar monteras under takläggning. Om material av hög kvalitet används för konstruktionen, kommer parapetet att vara i många år innan det behöver repareras. Detta element utför följande funktioner:

 1. Fäktning. Parapetet skyddar det plana takets omkrets, vilket gör det säkrare. Denna skyddsåtgärd observeras inte bara på de opererade taken, där människor ständigt är närvarande, men också på dem som inte utnyttjas för att säkerställa säkerhet hos reparatörer och servicepersonal. Naturligtvis lägger SNiP vid kanten på taken strängare krav på höjd och tillförlitlighet.
 2. Skydds. Parapeter begränsa ytan på ett plant tak, vilket begränsar nedstigningen av snömassor och spontan utsläpp av regnvatten. För höghus är denna funktion av takräcken av större betydelse, eftersom snön som faller från toppen vid hög hastighet kan orsaka allvarlig skada för förbipasserande. Tack vare trottoaren smälter snöskyddet under solens strålning på takytan och i form av smältvatten kommer in i avloppet och sedan in i stormavloppet.

Monteringsmetoder

Parapeter på ett platt tak är konstruerade under takets konstruktion, så den här uppgiften hanteras av professionella takhanterare som har tillgång till höghöjdsarbete som är bekant med säkerhetsbestämmelserna. Under installationen av barriärelement användes försäkring. När du har färdigverkat tegelverket måste du strama ut korsningen av takmaterialet. Detta kan göras på två sätt:

 • Över parapetet. Det vattentäta materialet som används som takbeläggning sätts på en parapet och limas på utsidan av väggen med smält bitumenmastik. Från toppen läggs en skyddande tak av ståltak på denna konstruktion. Metallen är belagd med en färg som förbättrar dess korrosionsegenskaper. Denna metod används för låga parapeter, vars höjd inte överstiger 50 cm.

Var uppmärksam! Den största svårigheten att installera parapetet är att säkerställa täthet vid korsningen av taket. För att skydda mot läckage och försämring av beläggningen sätts en takkil in i hörnet mellan kanten och taket eller gjutet av betong.