Hur man gör en takstege - installationsregler för taket, för metallplattor

För att kunna placera taket korrekt och sedan kunna behålla och reparera det krävs speciella anordningar för säker rörelse över dess yta. Vi pratar om speciella bärbara eller stationära stegar, utan vilket arbete i höjd i vissa fall är strängt förbjudet.

Vad är taket trapporna

För arrangemang och användning av ett sluttande tak med en lutningsvinkel på mer än 25% (14 grader) krävs en trappa. Vid 33% ökningshöjd behövs också ett säkerhetsbälte: det är fastsatt på säkerhetsutrustningen med krok eller skena. Om arbete utförs i områden med svåra klimatförhållanden, ska trappstegen täckas med en speciell glidbeläggning.

Den operativa uppgiften fungerar som ett kriterium för att klassificera takstegar i två typer:

 1. Portable. För att säkerställa att takstaplaren står i en stabil position under montering av taket, utförs takpanel och takkommunikation.
 2. Stationär. De ger möjlighet att fritt och säkert gå till taket under reparation för att reparera skador. Detta gäller även för rengöring av skorstenar, skräp och snöborttagning.

Båda modellerna kan ha både prefabricerade och solida strukturer. I gamla tider var trä materialet för tillverkning av taktrappor. Numera tillverkas hemmagjorda enheter huvudsakligen på detta sätt.

Takstegen ska vara:

 • Säker att använda, vilket betyder tillförlitliga tvärstänger.
 • Hållbar så att när man flyttar till närliggande broar och plattformar finns inget hot om att förlora balans.
 • Bekväm att arbeta, oavsett längd eller tvärgående rörelse.
 • Eliminerad risk för skador på takmaterialet.

Den typiska konstruktionen av trappan är mycket enkel - ett par parallella balkar eller kosourov fungerar som bärande element i den. Utrymmet mellan dem är fyllt med steg som ligger på ett avstånd som är bekvämt för rörelse. Bärbara och stationära strukturer skiljer sig åt genom att fästa, vilket resulterar i närvaron av vissa designfunktioner.

Bärbara takstegar

Syftet med mobilstegar är att hålla periodiska händelser.

För deras fixering används de enklaste enheter som garanterar stabilitet.

Vad krävs från de tillfälliga trapporna till taket

Trots det faktum att denna design endast tillämpas från tid till annan, ska den vara bekväm och säker att använda.

Bland kraven för en bärbar stege är följande:

 • Pålitlig och stabil fixering på taket.
 • Förmågan att motstå vikten hos en anställd upp till 150 kg.
 • Den fullständiga bristen på spel av enskilda element.
 • Mobilitet i rörelsen av takramper.
 • Säkerhet för takytor.

Dessa krav är fullt genomförbara stegdesign med monteringsfäste över kanten på takkanten. Dessa fabriksprodukter har även hjul, vilket underlättar rörelsen på ramper. Monteringen av strukturen utförs genom att lägga stegen på sluttningen, följt av en kup för åsen: det gör att den krokformade fästet kan täcka åsen och låsa på den.

För tillverkning av sådana trappor på fabriken med ett rund eller format metallrör. Om snittets tvärsnittsstorlek inte överstiger två meter, används enstaka strukturer för underhåll, medan mer omfattande tak kräver användning av trappor från flera sektioner. Tillverkningsmaterialet är aluminium eller stållegeringar.

För de hushantverkare som har svetsförmåga kommer det inte vara svårt att göra en metallstege för taket med metallrör, hörn och remsor. Referenspunkten i detta fall tas vanligen i fabrikskonstruktioner eller dimensioner på taket som ska betjänas. Prototypen på monteringsstegen för en metallplatta med en krok är en trästruktur med liknande krok. För sin konstruktion används vanligtvis timmer. Det lämpligaste alternativet när det gäller kostnad och teknisk data är gran. Strålar är vanligtvis gjorda av 50x150 eller 100x150 plankor, och stegen är gjorda av en 30x50 bar eller stolpe med en diameter på 60-70 mm.

Hur man gör en trästege

För att undvika att skrapa och skada takmaterialet av den hemmagjorda trästrukturen är filtremsor fästa vid stödbalkarnas kanter. De kan ersättas med små kuddar, med en vadd, bomull eller halmplast.

Det finns flera alternativ för hemlagad trätrappa:

 • Trappes. Grunden för konstruktionen är gjord av plåt 30x300 mm eller 50x300 mm. Stegen är gjorda av 40x60x420 mm bar, vid vilken de måste sträcka sig utanför gränserna för balkarna med 50 mm på varje sida. Steg steg - 30 cm; naglar eller skruvar används för att fästa dem. Den motsatta rampen är också utrustad med en liknande stege för metallplattor. Den fixeras parallellt med de första tennremsorna.
 • Stepladder på kosourah. För basen fattas ett par brädor av 100-150 mm eller 50x150 mm, vilka är monterade på toppen med en bar. Den är fastsatt på galvaniserade skruvspikar med en längd av 10 cm. Vid konstruktion av monteringsfästen används flera brädor, vilka är fyllda ovanpå stegen.
 • Ladder på bowstrings. I det här fallet, för att installera tvärbalkarna, används mellanrummet, i motsats till den tidigare versionen med det övre fästet. Byggproceduren är mer subtil och tidskrävande. Resultatet är fullständig säkerhet för takmaterialet, på grund av sidans placering på fästpunkterna. Träfältet i detta fall ersätts med en lämplig skruvstång.

När du väljer en längd för en hemlagad stege för montering av metallplattor är referenspunkten avståndet mellan kanterna på sluttningarna, varav de tar 10 cm. Avståndet mellan korsstängerna är 330 mm och mellan balkarna - 400-450 mm. För att underlätta tillverkningsförfarandet bör du börja med att utarbeta projektet med en indikation på det bästa alternativet för klämmans och nätets enhet Om allt är gjort noggrant kan mobilstegen med en konsol användas som stillastående. För dessa ändamål fixas 2-3 extra monteringshakar på kassen genom beläggningen: de kommer att hålla kanan rivas av stark vind.

Installationsarbetet föregår exakt mätningen av avståndet mellan tvärbalkarna, vilket kommer att förlita sig på krokarna. Det är väldigt viktigt att få en tätt passform vid alla fixeringspunkter. Med hjälp av monteringshakar kan en vanlig trappa omvandlas till en takläggning. För att göra detta installeras de på lådan med en höjd på 120-150 cm, vilket gör det möjligt att hänga uppe på trappan. En monteringspunkt kan inte ge tillräcklig monteringsstabilitet. Det är bäst att använda tre eller minst två krokar för detta, med obligatorisk användning av försäkringar.

Det enklaste och billigaste sättet att återutrusta en vanlig stege i ett tak är att lägga ett bräde med en stor spik spikad runt åsen till baksidan. Denna spik fungerar som en fixeringspunkt för den övre tvärstången. Denna teknik är lämplig för inte mycket branta sluttningar med försäkran om att stegen kan klara arbetarens vikt.

Hur man monterar och installerar en stationär metallstege

Syftet med de stationära stegarna, som är fasta på de färdiga taken, är att ge tillgång till taket för rutinbesiktning och reparation. Således är även andra system som ligger på taket, eller belägna bredvid det, serviced.

Det handlar främst om ventilation, skorstenar, antenner etc. Stationära trappor, som mobila, kan köpas i form av färdiga prefabricerade komponenter, eller tillverkas självständigt. För att göra detta brukar du använda trä eller metallvalsade.

Preliminära beräkningar och utarbetande

Fastställningsplatsen för stationära stegar för takunderhåll är lathing eller takbjälkar. Detta innebär att det finns särskilda monteringshål i takbeklädnaden. Innan du installerar stegen på taket måste du noggrant planera platsen för duken. Det rekommenderas inte att flytta, demontera eller göra misstag i trappans läge.

När du väljer ett ställe där takstegen blir permanent fixad måste du tänka på följande punkter:

 1. Bekvämlighet och säkerhet passerar dem som ligger på taket av de element som kommer att repareras eller underhållas. För bekvämligheten att flytta till de önskade områdena kombineras den stationära trappan vanligen med gångbanor.
 2. Rationaliteten av takstegens placering. Bäst av allt, om det också finns en entrégrupp i närheten.
 3. Typ av takbeklädnad. Till exempel innebär ett hopfällt tak en slump mellan nätets mitt och den vertikala sömmen, eftersom den är utrustad med ytterligare parenteser. När det gäller kakelplattor, skiffer och metallprofiler, är fästena installerade vid punkterna för sänkning av profilen.

Placeringen av tillvägagångssättet till de stationära trapporna är vanligtvis området nära gaveln eller taket. I det första fallet är systemet svårare att genomföra, eftersom duken måste vara tydligt inställd till horisonten. Stegen är vanligtvis monterad i lutningen: trots den enkla metoden krävs också preliminära beräkningar. Där trappan kommer att lokaliseras beror till stor del på typen av batten, eftersom montering av parentes endast kan utföras på en fast yta. När det gäller bältros är det inga problem alls, eftersom det passar på en solid kista: i detta fall kan stegen installeras var som helst. Stegen på taket av metall är installerad med hänsyn till användningen av glesa kasser med intervall på 30-35 cm, så det är mycket viktigt att stegen monteras i brädorna.

Beslutet att det är lämpligt att använda väggstigen är också gjord i designfasen. Detsamma gäller nyanser av platsens placering i förhållande till avlopp, ventilationsaxlar, skorstenar etc. Beräkningen av längden som används på kanfas lutning är möjlig endast efter att konstruktionen har bestämts. Standard standardstorlekar av fabriksbyggda taktrappor är 180 (186) och 300 cm. För att öka önskad längd, anslut separata sektioner, trimma överskottet med en klippsåg. Om strukturen har en polymerbeläggning är användningen av slipmaskinen för skärning förbjuden.

Enligt reglerna bör takstegarna monteras på tak- och åsarbjälken, även om det senare villkoret inte är grundläggande. Fixering på åsen utförs med speciella fästelement i form av långa band av metall, med monteringshåligheter.

Vid montering av takfästen utförs deras partiella anläggning under åsen. När det gäller sömntaket är trapporna monterade på dem med speciella fästen monterade på stående söm. Placeringen av detta fästelement är mittpunkten av sektionen, i steg om 1,5-1,8 m. Således är de vanliga hakparenteserna eller plastbenen färdiga med hänsyn till tillverkarens önskemål.

Montering och montering på taket av metall

Först måste du förbereda alla element i den framtida designen, om så behövs, skär duken längs krimpkanten. För deras anslutning används den metod som anges av tillverkaren. Arbetet börjar från kanten av överhänget, med framsteg mot åsen. Fixering till kistan utförs med 8x50 mm självuttagande skruvar och muttrar. Plastskivor ska användas för att säkerställa täthet.

 1. Layout installation extrema parenteser. Det nedre paret måste placeras 20 cm från kanten av takskenorna. Överdelen ligger mellan den övre och näst längsta tvärstången, med en motsättning mot toppsteget.
 2. Installation av vanliga konsoler. Samtidigt observeras ett steg på 80-81 cm. Om duken består av flera sektioner ska fästena placeras under anslutningspunkterna.
 3. Förberedelse av installationspunkter.
 4. Fästning av duken, med obligatorisk installation av plastskivor.
 5. Anslutningsbalkar och rygghållare, som sedan skruvas på en ryggstråle.

Eftersom snöbelastningen inte beaktas vid konstruktion av en stigad trappa, monteras snöhållare oftast ovanpå dem. Om detta inte är gjort kommer det att krävas regelbunden rengöring av stationära strukturer på vintertid.

Installation av främre trappor

Den främre trappan är inte installerad i alla fall - istället för det kan du använda en extra struktur. Men närvaron gör det lättare att lyfta på taket, eftersom de färdiga modulerna har bekväma räcken. Vid beräkningen av längden på främre trappan är det viktigt att uppnå platsen för sitt övre steg parallellt med taket över taket, med en tolerans på 10 cm i höjd. Avståndet från det nedre steget till marken brukar inte överstiga 1 m.

Att bygga eller förkorta längden på de sektioner som används en hacksåg. Det är bekvämt att montera duken på marken och utrusta sina balkar med fästen för montering på väggen. För att göra detta, använd en parvis installation i steg om 45 cm. Fästdon för att fixa dem väljs beroende på väggmaterialet.

Tillförlitligheten hos det övre monteringsparet ökar installationen av upphängningsfästen som är fastsatta på spjällen. Således uppnås en omfördelning av belastningen och överbelastningen av stegen avlägsnas under dess drift. När huvuddelen är installerad kan du fästa handlängderna på balkarna på bultarna M 10x35 mm. Den bakre sidan av räcken är ansluten till tak eller balk i en sluttande trappa med parentes, som ingår i konstruktionspaketet. För att göra ledstängerna mindre långa, använd en vanlig klippsågsåg.

Under det första året med användning av stigande och främre trappan, utförs periodvis övervakning av spänningsnivån på fästorganen nödvändigtvis. I det fall då ytterligare åtdragning och förstärkning inte längre krävs, är det i framtiden tillräckligt med en årlig inspektion.

Ladder för taket gör det själv

Enligt de krav som ställs på moderna byggnadsstandarder ska taken på privata bostadshus och hushållsbyggnader som har en höjd som är högre än ett visst värde, utrustas med en speciell stege för att arbeta på taket, så att det kan röra sig längs det utan risk för förlust av balans. Behovet av att använda en sådan stege förklaras av behovet av att periodiskt granska takytans yta för att identifiera skadade områden på den som behöver brådskande reparationer.

Skäl för användning

Behov av reparationer

Förutom möjligheten att kontrollera takets tillstånd, kan närvaron av en speciell trappa på taket göra det möjligt att:

 • undersöka utloppet av ventilations- och skorstenskanaler som ligger på taket;
 • har tillgång till takets tak, vars tillstånd också måste förebyggas
 • och slutligen för att skydda taket mot skador som kan uppstå när man rör sig direkt över beläggningen själv.

Den senare omständigheten förklaras av det faktum att vissa typer av takbeläggningar är mycket känsliga för oförutsedda driftsbelastningar och kan deformeras eller till och med delvis förstöras av människans vikt vid direktflyttning längs dem.

Bältros känsliga för stress

Dessa egenskaper har moderna membran eller självnivellerande polymerbeläggningar, liksom bältros som är kända för många, vilket kan förlora sina skyddande egenskaper till följd av partiell förstöring. När man överväger behovet av takstegarutrustningar, bör man inte heller glömma den höga risken att falla från en brant sluttning, vilket är en väldigt stor fara för människors hälsa.

Naturligtvis kan en sådan hjälpanordning väl köpas av dig i färdig form hos någon specialaffär. Men diskussionen om ämnet för uppbyggnad av en stege för taket med egna händer ger ett visst intresse för användaren, som brukar göra allt själv. Men först överväga de kända typerna av stegenstrukturer som används i backarna på moderna tak.

Typer av trappdesigner

Stege från metall

Kända typer av trappstrukturer som används på takhöjder kan ha följande versioner:

 • trätrappor;
 • fasta metalltrappor (stål eller aluminium);
 • prefabricerade metallkonstruktioner.

Alla dessa versioner av laddertillbehör kan användas på de mest olika typerna av tak, med hänsyn till de särdrag av placering och fastsättning på backarna. För tillverkning av trätrappor användes en standard uppsättning av träämnen, som innefattar två stödskenor och flera jägare (antalet bestäms av totalens längd). Sådana stegar är som regel placerade direkt på takmaterialet med fixering vid flera punkter av taket (till exempel på ett tak av skiffer eller metallplattor utförs fäste med hjälp av speciella klämmor monterade vid botten av vågan).

Metallkonstruktioner är som regel gjorda av stålrör med lämplig diameter eller av aluminiumprofiler av standardstorlek och fastsatta på taket med hjälp av speciella fästen monterade på gummipackningar. Industriella konstruktioner av sådana trappor är gjorda av galvaniserade rör med pulverbeläggning applicerad på ytan. (Färgen på den skyddande beläggningen kan vara vilken som helst, men oftast svart, vit eller brun används). När du själv tillverkar trappan till taket, kan den här färgen väljas efter din smak, det vill säga individuellt.

Prefabricerad metallstruktur

Prefabricerade metallstegar konstrueras genom att byggas upp från flera oberoende moduler utan svetsning. För att fixa sådana konstruktioner på taket och dess element, används speciella fästen eller fästen, vars val bestäms av lutningens konfiguration och typen av takmaterial.

Som regel används för att fastställa stegen på taket av metall från 2 till 10 takfästen och 2 åsar. En liknande uppsättning fästelement kan användas vid montering av stegen på taket av wellpapp med låg profil.

Prefabricerade metalltrappor består av två delar (vägg- och taksektioner), som gör att du kan klättra dem direkt från marken. När man installerar väggdelen av sådana konstruktioner bör man komma ihåg att avståndet från sitt övre steg till takskivan inte ska vara mer än 10 cm, och avståndet från stegen själv från väggen ska vara minst 20 cm.

Element av takstegar av metall

Taket av den prefabricerade strukturen är fäst vid väggen med hjälp av specialfästen, vars element passerar genom takbeklädnaden, som är tätad med packningar av fuktresistent gummi. För att erhålla den erforderliga längden artikuleras stegen eller dess sektioner med varandra med bultförband; samtidigt är den övre länken fixerad på skate beam.

I stället för dockning av väggavsnittet på trappan med takdelarna görs restriktiva räcken för att skydda personen från att falla.

Egenskaper vid tillverkning av trästrukturer

Takstege

Självproduktionen av en separat stege på takets tak, vi betraktar exemplet på en trästruktur, som den enklaste och billigaste i utförandet.

För arrangemang av sådana trappor behöver du:

 • billets med en sektion av 160 × 25 mm;
 • en uppsättning av ämnen och skivor av virke med ett tvärsnitt på ca 40 × 40 mm (40-60 mm);
 • uppsättning naglar med en längd av minst 100 mm.

Byggandet av trätrappor

Vid montering av en struktur bör fokusen ligga på följande punkter:

 1. Bredden på styrskenorna (inte mindre än 160 mm) väljs med hänsyn till att en fördelad last tas bort, vilket eliminerar risken för skador på takmaterialet.
 2. På tak med vågig beläggning bör avståndet mellan trädets sidospår väljas för att vara ett flertal av våglängden, vilket gör att stegen kan vila på en ihålig.
 3. För tillverkning av steg, tvärbalkar, är det mer lämpligt att använda kvadrerade ämnen, eftersom foten hålls på dem bättre än på brädorna. Observera att det inte är nödvändigt att dela vid val av avstånd mellan intilliggande steg, eftersom det å ena sidan ökar vikten på den färdiga strukturen och å andra sidan minskar bekvämligheten att röra sig längs den.
 4. Stegen är fastsatta på styrningarna med naglar per 100 mm, som nödvändigtvis är böjda från baksidan (med spetsen på spetsen som är dold i trämaterialet).
 5. För att kunna fästa stegen på åsen - vid sin övre ände är det nödvändigt att tillhandahålla ett specialelement i form av en ytterligare förtjockning från stången av stången. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt tillförlitligheten av dess fastsättning till stegen.

Produktionen av stödelementet

Ridge stödelement

Ett sådant ytterligare fästelement kan vara tillverkat av brädor med tillräcklig tjocklek, vilka är fästa vid basen med naglar av minst 150-200 mm i storlek. För att säkra stegen på åsen ska kroken vara minst 30 cm tjock.

Oberoende tillverkning av prefabricerade strukturer

Kan tillverkas och prefabriceras

Innan du gör en stege i form av en sammansatt metallkonstruktion rekommenderar vi att du utför den preliminära monteringen direkt på marken, vilket gör att du kan utföra alla nödvändiga procedurer under säkra förhållanden. Vid en sådan sammansättning justeras den önskade längden av den framtida strukturen först (i enlighet med storleken på lutningen är utrustad). Därefter monteras elementet i fästet på åsen på grund av stegen, och takfästena svetsas med en höjd på ca 2 meter.

Och först när alla dessa förfaranden har slutförts, stiger den färdiga strukturen på taket och krokarna med åsfästet till övre bänkskivan. På samma sätt är det också på marken, att stegen i väggen också monteras. Vid montering är väggstöd med en höjd på ca 2 meter monterade på den, såväl som restriktiva räcken. Dessutom svetsas ytterligare parentes till de översta väggstöden, som används för att fästa strukturen mot takskenorna.

Fäst på taket med parentes

Och efter det är dock dockningen av trappans väggspänning med huvuddelen redan på taket gjord (med hjälp av två anslutningsfästen). Under installationen är det nödvändigt att försäkra sig om att dess nedre spårstång är i en höjd av storleksordningen en meter ovanför marken, och den övre är ca 10 cm över hörnen.

Vid slutmonteringsfasen monteras fästena som är förinstallerade på stegen på taket vid förutbestämda punkter i lutningen med obligatorisk användning av speciella tätningspackningar.

video

Alternativet att göra en trästege i följande video:

Ladder för takets tak gör det själv: alternativ för mönster och metoder för tillverkning

Arbetet med att lägga takläggning, underhåll och reparation av taket kräver användning av konstruktioner och tillbehör som ger möjlighet att röra sig längs sluttningarna. Att avstå från dem "i höjd" är i vissa fall förbjudna enligt strikta säkerhetsbestämmelser.

För byggande, periodisk städning, eliminering av skador behöver husägaren både en bärbar stege för takets tak och dess permanent installerade motsvarighet. Du kan köpa dem på byggmarknader eller göra det själv.

innehåll

Takstege klassificering

Arrangemang och drift av stigande tak med en branthet på 25% (från ≈14 º) innebär en obligatorisk användning av trappor. Om lutningsvinkeln överstiger 33% (≈18º), krävs det också ett säkerhetsbälte och en krok eller säkerhetsskena för att fixa säkerhetsutrustningen. I regioner med snöiga vintrar, rekommenderas att utrusta trappan med antislipningssteg.

Tak trappor, beroende på det operativa syftet, är indelade i:

 • Portable. Konstruerad för att säkerställa den stabila positionen av överläggaren under beläggningen, installation dobori, takkommunikationsanordning.
 • Stationär. Avsedd för fri och säker tillgång till taket för reparatörer att reparera skador, skorsten sopmaskiner för skorsten underhåll, ägare för att ta bort snö drift etc.

Båda versionerna produceras av industrin i form av prefabricerade och solida metallkonstruktioner. Tidigare var de gjorda uteslutande av trä, varifrån mästerskapshantverkare gör taksteg för denna dag.

Oavsett den direkta destinationen måste stegen garantera:

 • Säkerhet när man rör sig upp och ner längs sina spår.
 • Tillförlitlighet, styrka av anslutningsdetaljer av designen.
 • Stabilitet, förmåga att flytta till närliggande gångbanor eller monteringssteg utan förlust av balans.
 • Bekvämlighet i bruk, avståndet, tillräckligt för bekväm rörelse, på bredd och på ett steg i ett arrangemang av steg i stege.
 • Uteslutning av skador på taket.

I en typisk utföringsform är takstegen en elementär struktur. Dess bärande element är två parallella balkar-bowstrings eller kosouri, mellan vilka på ett lika bekvämt avstånd för steget installeras stegbalkarna.

Skillnaden mellan dessa två sorter är i metoderna för fixering på taket, vilket medför användning av vissa strukturella skillnader.

Bärbara stegar för takläggning

Mobila stegdesign är utformade för att utföra engångs eller sällan utförda operationer. Därför fixas de tillfälligt med hjälp av enkla element som kan garantera stabilitet.

Krav på byggande av tillfällig användning

Behovet att regelbundet flytta och tillfälligt säkra webben bör inte påverka säkerhetsparametrar och bekvämlighetskriterier. Bärbar stege för takläggning ska vara:

 • säkert fastsatt i en stabil position på taket;
 • klara avståndet till rokaren upp till 150 kg;
 • berövad av den minsta bakslaget på delar;
 • lätt förflyttad inom det stigna planet;
 • oskadlig mot taksystemets element.

De uppräknade kraven uppfylls av en stegdesign med en monteringsbygel som kastas över takets takkant. Sådana fabriksbyggda produkter är utrustade med hjul som underlättar rörelse runt lutningen.

För att installera dem behöver du bara rulla upp stegen på lutningen, och när du når åsen i ryggen är det trivialt att vända den så att dess krokformade grepp omger åsen och låses på den.

Stegar av fabriksproduktion tillverkad av en rund eller profil metallrör. De är en-sektion för tak med tvärsnittshöjningar upp till två meter och flera sektioner, bestående av flera dukar för större områden. Vid tillverkning av stållegeringar och aluminium.

Hushållerska som är skickliga i svetsare kan lätt svetsa en takstege från ett stålrör, ett hörn eller en remsa, orientera sig på dimensionerna av industriprodukter och dimensionerna på ett sluttande tak som är förberedt för läggning eller reparation.

Metallmonteringsstegen med konsol är en efterföljare av en träprototyp utrustad med likhet med denna fästkrok. Nu är det vanligtvis byggt av sågat trä, i extrema fall använder de runt virke. Med pris och tekniska egenskaper passar granen perfekt. För anordningens strålar används oftast brädan 50 × 150 eller 100 × 150 mm. En 30 × 50 mm stång eller en stolpe med en medeldiameter av 60 - 70 mm används för konstruktion av steg.

Träbyggnadsalternativ

För att göra en hemlagad trätrappa inte skrapa eller skada golvet, lägg underkanten på stödbjälkarna för att göra filtbeklädnaden. Istället kan du sy och fästa på botten av bågstången 4 små kuddar, fyllda med trasa, bomull eller halm.

Du kan göra en enkel trästege för taket med händerna i flera versioner:

 • I form av en stege. I denna utföringsform är stegen av en stav av 30 × 300 mm eller 50 × 300 mm. Därför är varje 30 cm med spikspikare eller med självuttagande skruvar fäst en bar på 40 × 60 × 420 mm så att kanterna på dessa särdrag sträcker sig över gränsen på stegen med 50 mm på båda sidor. För motsatt lutning är en liknande stege konstruerad, vilken hålls ihop med den första remsan av plåt.
 • I form av stegar på kosourah. Basen är gjord av två plankor av 100 × 150 eller 50 × 150 mm, där en stapel är fäst på toppen av galvaniserade skruvspikar på 10 cm vardera. Monteringsfästet är uppbyggt av 4 till 5 brädor fastspända på den övre delen av stegbladet eller stödstrukturen på 6 stycken tjockt bräda.
 • I form av en stege på bågsträngarna. Det skiljer sig från den tidigare versionen genom att tvärbalkarna installeras mellan balkarna och inte spikas ner ovanifrån. Arbetet är mer känsligt och tidskrävande, men resultatet är helt ofarligt för beläggningar, för fästpunkter finns i balkarna på sidan. I stället för en trästång blir det mer lämpligt att använda en skruvstång av lämplig storlek.

Längden på en självbyggd trätrappa väljs så att längden på plåten i kontakt med rampen är kortare än den med ca 10 cm. Korsstängerna installeras efter 300 mm, det rekommenderade avståndet mellan strålarna är 400-450 mm. Innan du gör takstege är det självklart bättre att göra sitt projekt och tänk igenom vilken metod som är bäst att arrangera arket och fästet själv.

En snyggt tillverkad bärbar stege med konsol kan enkelt hanteras som en stationär, om den är fäst vid kassen genom golvet 2 till 3 extra monteringshakar. De kommer att behövas för att fixera duken så att den inte kommer att bli sönder av gustyvindar.

Före installationen bör du noggrant mäta avståndet mellan tvärbalkarna, vilket måste förlita sig på krokarna, så att "landningen" på alla punkter är tät.

Monteringshakar hjälper till att vrida en vanlig stege i ett takalternativ. För att göra detta, är de fäst på kassen genom 1,2 - 1,5 m, och sedan bara "hänga" trappan. Observera att en enda bilagpunkt för stabilitet inte räcker. Det är önskvärt att knivens läge fixeras 3, minst 2 krokar, men i det senare fallet måste knäpunkten också behöva försäkring.

Det enklaste och billigaste sättet att vända en vanlig stege till en takplattform är att lägga en bräda med en stor spik spikad mot motsatt lutning. Den övre stången måste vara fastsatt på spiken. Om rampen inte är för brant och det finns förtroende för att en sådan struktur kommer att stödja masterns vikt, kan du använda den.

Montering och installation av stationära trappor

Trappor för permanent användning, fast på taket efter arrangemanget, är nödvändiga för att ge en utgång för att utföra inspektioner av taket och utföra reparationer. De är också nödvändiga för att betjäna andra system som ligger på utsidan eller korsar strukturen. Dessa inkluderar ventilationsanordningar, skorstensledningar, externa block av luftkonditioneringskretsar, antenner, etc.

Den stationära takstegen kan, analogt med den tidigare, köpas för montering och installation i form av en uppsättning färdiga delar, eller det kan tillverkas oberoende av trä eller valsad metall. Låt oss undersöka de grundläggande principerna för konstruktionen av modulerna för fabriksproduktion, baserat på vilken storlek och anslutningssystem du kan göra en hemlagad design.

Design och preliminära beräkningar

Stegar för underhåll, reparation och städning av snöfallar från tak är installerade genom att fästa i kassen, mindre ofta till taket.

Under alla omständigheter bildas hål i taket för att installera fästpunkter. Eftersom fel i platsen för duken, dess demontering, överföring och liknande åtgärder är extremt oönskad. Det är bättre att förutse allt på förhand, bedöma situationen och välj en genomtänkt plats.

Valet av plats för den fasta monteringen av takstegen bör ta hänsyn till:

 • Bekväm säker passage till föremålen på taket som behöver underhåll och reparation. För att kunna flytta i önskad riktning till alla punkter i taksystemet används en stationär trappa vanligen i ett par med gångbanor.
 • Rationellt arrangemang av takplåten. Det bästa alternativet är enheten bredvid ingångsgruppen.
 • Typ av takläggning. För montering på ett vikat tak måste till exempel bladets mitt sammanfalla med den vertikala sömmen, eftersom en extra konsol är installerad på den. För installation på kakelplatta, skiffer, metallprofil takläggning, är det nödvändigt att välja monteringspunkterna för parenteserna i profilfördjupningarna.

Tillvägagångssättet till de stationära trapporna kan placeras från gavelens sida eller från takets överkant. Den första av dessa layouter är svårare att genomföra, eftersom kräver en tydlig utställning av duken till horisonten. Trapporna installeras oftast på rampen: det är enklare, men kräver också en grundlig studie av lösningen.

Valet av trappans läge påverkas av typen av batten, vilket är direkt relaterat till takbeläggningen som används i arrangemanget. Efter allt kan fästena endast fästas till en fast bas.

Under bältros, till exempel, ordna en solid golv, eftersom installationen av trappan kan göras nästan var som helst. En spetsig kista är byggd under metallplattan med ett steg på 30 till 35 cm, och stegarna måste falla i lathen.

Under designperioden är det nödvändigt att bestämma huruvida en väggstege ska användas för att säkerställa säker lyftning och överföring till takplåt eller gångväg. Placeringen av föremålet som är konstruerat påpekas i förväg beträffande element i avloppet, ventilationssteg, skorstenar etc. Efter att ha bestämt platsen för stegen bör du beräkna längden på webben installerad på lutningen.

De flesta tillverkare av takstegar levererar dukar i två storlekar: 1800 (1860 mm) och 3000 mm. Knivarna kan förlängas till önskad längd genom att ansluta sektionerna och trimma överskottet med en klippsåg. Man bör komma ihåg att alla tillverkare förbinder sig att skära trappor med en polymerbeläggningsmaskin.

Enligt reglerna ska trappan fästas på taket och i åsen, men den sista åtgärden är inte obligatorisk. För fästning till åsstrålen släpper de en speciell typ av fästelement. De är gjorda i form av en långsträckt metallremsa med fästen. Under monteringsperioden startar takfästen delvis under åsen.

Det är nödvändigt att besluta om ansökan eller avslag på fästet i åsen vid beredning av projektet, eftersom:

 • Om fixeringen kommer att göras endast till lutningen är trappans längd mindre än bredden på lutningen med endast 20 cm. 10 cm i streck på toppen och botten.
 • Om nötkreatur och åsarmar ska användas, kommer laddens längd att vara mindre än höjden på bredden med 10 cm av den undre delen och 45 - 50 cm som behövs för att montera fästet.

Fästena för fastsättning i backar är tillverkade för olika typer av takläggning. Enligt standarderna för varje trappsektion på 1,8 m måste det finnas 4 fästen, om installationen är gjord på metallplatta, professionell plåt, ondulin, keramik eller bitumenplattor. För att fixa bladet behöver 3 m ha 6 fästen.

På sömnadens tak monteras trappan med hjälp av specialiserade fästen som är fasta på stående söm. Detta fästelement är placerat i mitten av sektionen, installerat i ca 1,5 - 1,8 m. Det används som ett tillägg till konventionella vinklade armar eller plastben, beroende på rekommendationerna från trappans tillverkare.

Monterings- och installationssteg

Installationsarbetet börjar med att förbereda delar av den framtida ladderutformningen för installation. Vid behov skärs tyget från kanten som ligger mitt emot krympningen. Anslutningen av målningarna utförd på det sätt som anges av tillverkaren av produkterna.

Installationsoperationerna utförs från topp till botten, d.v.s. i riktning från kanten av takskenorna till toppen av taket - åsen. Fastsättning till burken genom beläggningen sker med 8 × 50 mm självgängande skruvar med muttrar och plastskivor som ger täthet.

Steg för steg utförande av arbete:

 • Markera installationsplatsen för de extrema paren parentes. Det nedre paret bör återgå från kanten av takskenorna på 20 cm. Det övre paret ska placeras så att det ligger mellan den övre och föregående tvärstången, men så nära som möjligt till det övre steget.
 • Vanliga hakparentes, placerade mellan extremt, installeras i ca 80-81 cm steg. Om duken monterades från flera sektioner, måste konsolen installeras under korsningspunkten.
 • Markerade punkter, om nödvändigt, förbereda sig för att installera trappan.
 • Fäst duken och glöm inte att använda skivor som säkerställer täthet vid takets korsningspunkter.
 • Vi sätter ihop fästkonsoler till trappbalkarna och fäster dem i åsen.

Pitched trappor är inte konstruerade för att motstå snöbelastningar. Ovanför dem rekommenderas att installera punktsnöthållare som omdirigerar nedbördströmmar. Om det inte finns anordningar för skydd mot skräpuppsamling av ackumulerad snömassa, bör permanent fasta dukar rengöras regelbundet.

Installation av fasaddesign

Konstruktionen av främre trappan är en valfri procedur. Dess funktion kommer att genomföras framgångsrikt av en ytterligare motsvarighet. Däremot kommer dess enhet avsevärt att öka graden av säkerhet för tillträde till taket, speciellt eftersom de färdiga modulerna för framdelen är utrustade med bekväma räcken.

Längden på den främre duken beräknas så att dess övre steg ligger direkt mittemot kanten av kronhjulets överhäng. Avvikelser i höjd inom 10 cm i båda riktningarna är tillåtna. Mellan jordens yta och botten av trappens bärbalkar bör det inte vara mer än 1 meter avstånd.

Sektioner på samma sätt ökas och förkortas genom trimning med en hacksåg. Montering av duken utförs på marken, och en redan färdig struktur lyfts upp till toppen. Fästena, som är avsedda att fixera den vertikala stegen på väggen, är fästa med klämmor till dess strålar. De monteras parvis i steg om cirka 45 cm. För att fixa fästena väljs fästena i enlighet med den typ av material som väggarna viks på.

För tillförlitlighet dupliceras det övre fästparet med hängande fästen som är fästa på spjällen. Denna metod omfördelar lasten och tar bort överskottsspänningen i strukturen när man klättrar trappor.

Efter montering av huvuddelen, fäst handräcken, för fastsättning av vilken en bult M 10 × 35 mm appliceras på balkarna. Den motsatta sidan av räcken är fäst på taket eller till balkarna i den sluttande trappan med hjälp av fästen som finns i den kompletta uppsättningen av främre trappan. Om så önskas kan handlängdernas längd traditionellt minskas genom trimning.

Spänningen av fästanordningar av både den stigande och den främre delen av trappan under det första driftsåret måste kontrolleras minst tre gånger. Om fixeringspunkterna inte behöver ytterligare åtdragning och förstärkning, är det tillräckligt att genomföra en inspektion årligen.

Takvideokompilering

Instruktioner för montering och montering av metallkonstruktion:

Plot av tillverkning av trä takstege:

Nyanser av personlig produktion:

De metoder som vi har skisserat för självständig produktion av monteringsstegar och installation av stationära analoger hjälper till att utrusta taket och öka säkerheten väsentligt när du går till taket.

Typer av tak trappor

I enlighet med kraven i moderna byggnormer och regler måste taken på privata hus och uthus som har en lutningsvinkel, vars värde är mer än en viss indikator, vara utrustade med stegar som tillåter takarbeten utan risk för förlust av balans. Stegen för taket är nödvändig för att taket bör inspekteras regelbundet för att identifiera skador på det. Av yttersta vikt är trapporna för taket av metall, vilket är känsligt för korrosion och rost. Sådan skada bör repareras vid bildandet, så trapporna till taket ska alltid vara till hands.

Behovet av trappor på taket

Förutom möjligheten att regelbundet övervaka takets tillstånd, gör närvaron av en specialstege på taket att du kan utföra följande aktiviteter:

 • inspektera penetreringen på taket för avlägsnande av skorsten, ventilationsrör och annan kommunikation;
 • studera skates skick, vilket kräver noggrann övervakning
 • Dessutom är stegen till taket en garanti för integriteten hos det material av vilket taket är gjort, när det rör sig om det.

Den senare omständigheten är viktigast eftersom de flesta typer av takmaterial, särskilt metallplattor, är mycket känsliga för stress och kan deformeras av kroppens vikt. Stegen för arbete på taket gör det möjligt att jämnt fördela lasten, vilket nästan helt eliminerar risken för skador på takmaterialet.

Svara på frågan om du behöver en stege på takets tak, du måste ta hänsyn till det faktum att det är garant för säkerheten att vara där person. Det finns en hel del fall av skador på olyckliga byggare som har försummat behovet av en stege på taket på ett hus.

Takstegen för metallplattor och tak från andra material kan köpas i affären i färdig form eller tillverkas för hand. Stegar på ett tak från en metallplatta säljs i regel som tilläggsdelar, tillsammans med skridskor, droppare och andra liknande produkter.

Huvudtyper

Trappor på taket av ett privat hus, utformat för takläggning, är gjorda av följande material:

 • timmer;
 • metall. Sådana stegar på takets tak kan vara fasta eller lag.

På taket av metall kan man installera en produkt av något slag. Installation bör utföras med hänsyn till egenskaperna för placering och montering på backarna.

Träprodukter

Produktionen av träkonstruktioner utförs från en standard uppsättning ämnen, som innefattar:

 • stödguider;
 • hoppare, vars antal bestäms av takets sluttningar;
 • barer som tjänar som ämnen för att fästa på taket;
 • fästelement (om du installerar en fast struktur).

Installation av denna typ av konstruktion är enkel. Den läggs direkt på taket och fixeras med fästelement. Det finns inga speciella armaturer på det metallbelagda taket, därför bör stegen fastas vid botten av vågan vid montering.

Metalltrappor

Metallkonstruktioner tillverkas oftast av stålrör med liten diameter, mindre ofta från en aluminiumprofil. Installation sker med hjälp av specialfästen. Monteringen av stegen på taket utförs med gummerade packningar vid kontaktpunkterna med taket.

Metallstegen kan ha vilken färg som helst, beroende på husets ägares preferenser. Branschen producerar ofta produkter av svarta, vita och bruna färger.

Om takets storlek är ganska stor kan den idealiska lösningen vara att använda en fällningsstege. Sådana produkter görs genom att bygga flera moduler ovanpå varandra utan att använda svetsning. Produkten är fäst vid åsen och sluttar med hjälp av specialfästen, vars val beror direkt på takkonfigurationen.

För att fästa trappan på metallets tak används från 2 till 10 takfästen och 2 åsar. En sådan uppsättning fästelement kan användas för att installera stegen på taket av wellpapp.

Den kombinerade stegen på ett tak består av två delar: vägg och takläggning. Således går stegen att klättra till taket nästan från marken själv. Installation bör utföras med hänsyn till det faktum att avståndet från det övre steget till takskenorna inte får vara mer än 100 millimeter. Samtidigt bör konstruktionen inte avlägsnas från väggen med mer än 200 millimeter.

Takdelen är fastsatt på väggen med specialfästen. För att uppnå den önskade längden av sektioner utförs laddningsmodulernas anslutning genom bultning. Samtidigt är den övre länken fixerad på åsen.

Kombinerad stege för taket är en utmärkt anordning för arbetet. Det är inte värre än en stege, där du kan sitta bekvämt och ha alla nödvändiga material och verktyg fritt tillgängliga.

Vid korsningen av tak- och väggsektionerna ska stegen vara utrustad med räcken. Detta ger en säker klättring.

Andra typer

Apparater avsedda för säker lyftning på taket har fortfarande många klassificeringar. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt en av modifieringarna - en produkt för gaveltak. Användningen utförs oftast i privata hem.

Naturligtvis kan du använda två konstruktioner för dubbla taktak, men användningen av sådana strukturer är inte alltid fördelaktig ur ekonomisk synvinkel. Det är enklare och billigare att installera en produkt än två. Det är bäst att använda det ovan beskrivna monteringsalternativet, utrustat med en hiss, å ena sidan. På stegen i denna design kan du bekvämt sitta på båda backarna på taket och utföra det nödvändiga arbetet.

Hur man gör en vikningsstege på takkanten

Ingen teknisk verksamhet i samband med uppdatering av takläggning, reparation, kontroll och förebyggande av verktyg som passerar genom taket eller arrangera dess övriga element kan utföras kvalitativt om befälhavaren inte har tillförlitligt stöd. I ett ord kräver detta en grund som inte särskilt hindrar arbetaren i rörelserna. Men det skulle garantera takets integritet och skydda den mot deformation. En sådan anordning blir en stege som borde vara väl säkrad på åsen - permanent eller endast under arbetets varaktighet.

Hur man gör en vikningsstege på takkanten

Omedelbart bör det noteras att konstruktionen som används för att arbeta i höjd måste vara mycket tillförlitlig och helt säker. Därför, om det behövs, att ha en vikningsversion av åsstegen, rekommenderas att köpa den i färdig form. Dessutom är sådana förslag i hårdvaruaffärer tillräckligt. Ändå har många ägare av privata hus en fråga om hur man gör en hopfällbar stege på takets tak. Låt oss försöka lyfta fram det här problemet mer detaljerat.

Varför behöver du en stege på taket?

För att förstå hur nödvändigt stegen installeras på takets lutning, är det meningsfullt att börja referera till reglerna. I enlighet med standarden enligt GOST 12.4.059 - 89 "Arbetssäkerhetsstandardsystem" bestämdes det därför att vid arbete på tak med en höjd på mer än 25% (14 grader i vinkeldimensionen) på bärbar, täckt med frost eller snö, bärbar Arbetsgångar, med en bredd av minst 300 mm, gjorda av två plankor fästa med tvärgående plankor. Vid arbetet måste gångarna vara ordentligt fastsatta.

Det verkar inte som branta backar i backarna, men att arbeta för dem utan speciella anordningar är förbjudet.

Tja, om någon teknisk process utförs på taket, som har en höjd på mer än 33% (mer än 18 grader) eller på överhängen av någon branthet av takkonstruktioner som inte har stängsel, ska arbetstagarna bära säkerhetsbälten med säkerhetskablar. Härdar är fastsatta på säkert installerade takelement som klarar av belastningar som skapas av en persons vikt.

Om stegen är ordentligt fastsatt på takhöjdsytan är det ganska möjligt att få fotfäste när man arbetar på en höjd för den.

Så är närvaron av en temporärt installerad eller permanent fixad version av stegen på takets sluttningar, vilket garanterar människans säkerhet vid arbete i höjd, en nödvändighet för att utföra följande processer:

 • Genomför regelbundna granskningar av skorstenens och ventilationskanalens tillstånd och utför rengöring. Kvalitetskontroll av vattentäta områden som gränsar till taket till dem.
 • Förebyggande undersökning, och vid behov, och genomförandet av reparation (inklusive - med fullständig ersättning av vissa delar) av åsen och lederna på taket.
 • Installation på taket av ytterligare konstruktioner - rack eller master, solfångare, takfönster mm
 • Rengöring av tak och delar av dräneringssystem från snö eller ackumulerade skräp.

På grund av att vissa takbeläggningar är ganska bräckliga och inte klarar av punktbelastningar kan de spricka eller deformeras när en person rör sig längs dem. Därför är stegen ett element som är nödvändigt för nästan alla operationer som utförs på taket. Det är en annan viktig funktion att skydda takmaterialet när man arbetar på taket genom att flytta en person längs sitt lock.

Takplattor, särskilt krävande noggrann inställning, kan omfatta membranbeläggningar, skiffer och ojämna plåtar, bältros, bastu med låg profil, som lätt kan gnidas bort när de utsätts för det till fots.

Om en specifik trappmodell behövs för montering på taket, kan den köpas på en specialaffär. Dessutom kan inte alla versioner av stegen tillverkas oberoende utan särskild utrustning.

Men intresset för ägarna av privata hus till frågan om att göra en stege för taket med egna händer försvinner inte. Därför kommer detta ämne vidare att beaktas från olika sidor.

Varianter av trappor till taket ås

Ursprungligen är det värt att överväga typ av stegar för tak, som kan delas upp i enlighet med deras design- och produktionsmaterial.

Konstruktioner av trappor

Enligt trappornas övergripande utformning kan de delas in i stationär form och installeras tillfälligt, efter behov.

 • Stationära stegar är ordentligt fastsatta på elementet i trussystemet och taket. De är konstruerade för att säkert klättra upp på taket för reparationer, rengöring av skorstenskanaler, samt att frigöra taket från snö.

En sådan struktur är fixerad på en omedelbart vald plats, som regel nära skorstenen, eftersom det ofta kräver förebyggande underhåll. Det är uppenbart att på grund av det faktum att det inte kan omarrangeras i olika delar av taket, kan en sådan stege endast installeras på stabila konstruktionselement. Det läggs vanligtvis på tak med en hållbar beläggning som inte kommer att sakta och kan inte skadas på grund av punktbelastningar, och det kan användas för att utföra vissa arbeten på andra delar av taket. Dessutom ska taket ha en liten sluttning, högst 25 grader.

Stationär stege till takets tak: Det är omöjligt att flytta det till ett annat ställe för att utföra arbete på taket

För att undvika oavsiktlig skada på jämnt hållbart takläggning, installeras ofta stationära stegar i kombination med moderna metallgångar. De är monterade på permanent fast längs åsen eller något under den, så att du vid behov kan komma till alla kommunikationskanaler. Förutom gångvägarna innehåller säkerhetskomplexet takflöjtsstopp, vilket också kan tjäna som betoning för benen, om en glid ner. Dessa element i form av metallrör eller profiler fixerade längs takets kant kan samtidigt fungera som begränsare för snöbelastning. De tillåter inte att snön kommer ned från taket samtidigt - långvarigt smälter det gradvis, och smältvattnet rinner ner i rännorna i avloppssystemen. Med detta system kan du på ett säkert sätt utföra tak- och underhållsarbete och eliminerar också risken för att du faller på snö och isblock på våren.

 • Mobila (bärbara) stegar kan ligga på taket eller lagras i tvättstugor och användas när arbeten behövs på taket.

Bärbara stegar på takkanten - du kan alltid installera exakt var det behövs

Det är en flyttbar version av trappan kan vara en solid design, vikning eller glidning. Denna stege kan överföras och installeras i alla takytor och används för att utföra både underhålls- och reparationsarbeten samt för takarbeten och installation av ytterligare delar av beläggningen.

Bärbar vikningsstege kan köpas i färdig form eller göra egna händer. Men genom att göra det själv är det nödvändigt att göra noggranna beräkningar som gör sin applikation på en höjd absolut säker - den måste säkert motstå vikten av personen som rör sig längs den.

Material tillverkar trappor på åsen

Tidigare var takstegar huvudsakligen gjorda av trä. Idag kan du inte bara hitta trä, men även metallkonstruktioner av aluminium eller stål. Metallversioner av trappan kan vara fasta eller hopfällbara.

Aluminium vikstege - enkel, bekväm att installera och tillförlitlig

När man väljer en metallstege är det bäst att föredra en som är tillverkad av aluminium, eftersom den är mer motståndskraftig mot effekterna av aggressiva yttre faktorer och är mycket lättare än stål, vilket är särskilt viktigt för mobila vikningsstegar.

En och alla modeller av stegar kan användas för arbete på tak täckta med takmaterial. Om de är fasta eller tillfälliga installeras, är det dock nödvändigt att ta hänsyn till de särdrag som finns på platsen samt fästa på åsen och sluttningarna.

 • Trätrappor är det mest populära alternativet. Både mobila och stationära modeller är gjorda av detta material. Fällbara strukturer av trä gör det självklart svårare, men fortfarande möjligt.

För tillverkning av trätrappa krävs en standard uppsättning delar. Vanligtvis ingår två stödbalkar, installerade längs ramplinjen och horisontella tvärstänger. Antalet av dessa tvärstänger kan vara annorlunda, och det beror på storleken på lutningen, där användningen av trappor är planerad.

Stationära trätrappor monteras direkt på takbeklädnaden, vanligen längs linjens placering av stänkbenen (för ökad tillförlitlighet) och fastsatta på dem och till batten guider på flera ställen. Till exempel, på ett tak som är täckt med en metallplatta, korrugerad golv, skiffer eller ouljat, är stegen fixerad av speciella klämmor installerade vid vågens nedre punkt. Därför är det nödvändigt att beräkna avståndet mellan vågorna och planera tillverkningen av trappor för sådana takläggningar. Utifrån denna parameter väljer du bredden på stegen.

Ritningen av en enkel hemlagad stege monterad på takets tak är en okomplicerad konstruktion, helt testad av tiden.

I stället för trappor föredrar vissa ägare av privata hus att göra stegar, som består av ett brett brädor och tvärbalkar som är fasta på det med ett visst steg. Den här enheten är bekväm eftersom den är lättare och smidigare än den vanliga stegen, men när det gäller arbetssäkerhet, förlorar den verkligen det.

Det vanligaste alternativet för fastsättning av trätrappor på åsen

Den vanligaste metoden att fixera en trästege eller stege på åsen är en slags krok av samma material som är fastsatt på stegen på framsidan eller baksidan i en vinkel där takhöjderna konvergerar (för stora lutningar) eller under rak, för små sluttningar.

 • Metallstegar kan tillverkas av stål eller aluminium, konventionella eller formade rör av lämplig storlek. Den stationära versionen av konstruktionerna är fastsatt på takhöjden med hjälp av specialfästen - rack, som vanligtvis är monterade på gummipackningar - för att försäkra sig om att dessa anslutningsnoder förseglas.

Att fastställa en fast stege på taket bör diskreditera anslutningsnodens täthet för att förhindra beläggningsläckage

Prefabricerade trappor kan vara enstaka sektioner, avsedda för användning på tak med sluttningar av högst 2000 mm, liksom flersektioner som behövs på tak som har en stor längd av sluttningar. Fabriksmetallkonstruktioner tillverkas oftast av galvaniserade stålrör, på vars yta en skyddande pulverbeläggning appliceras. Målningens färg är vald beroende på husägarens preferens och takets skuggar - utbudet erbjuds ganska brett.

Avslutade stegar säljs oassemblade och monteras utan svetsning med hjälp av fästen som ingår i förpackningen.

Det bästa alternativet för stationära metalltrappor är ett komplex som består av moduler för olika ändamål. En av dem är fast på takets sluttning och den andra - på väggen. Detta gör att du enkelt kan klättra upp dem från marken till åsen. Det är vanligtvis tillhandahållet och staketet på den farligaste under uppstigningen och nedstigningen av platsen - vid övergången från den lutande till den vertikala ytan.

Ett exempel på ett trappkomplex som ger en persons rörelse från jordens yta till takets tak

Satsen består vanligen av följande element som visas i illustrationen:

1 - Fäste, med vilken stegen är fastsatt på takets tak.

2 - Stegar, monterade längs takets sluttning och byggnadens vertikala väggar.

3 - Handräcken för att säkerställa övergångsäkerheten från den vertikala till den lutande delen av trappan.

4 - Fäste för att fästa stegen på takytan.

5 - Suspensionskonsol för ömsesidig fastsättning av tak och takmodul på stegen.

6 - Fäste för att fästa den vertikala modulen på väggytan.

Vid montering av en sådan konstruktion är det nödvändigt att ta hänsyn till att avståndet mellan väggmodulens översta steg och takskenorna inte får vara mer än 100 mm och avståndet mellan väggen och trappan ska vara minst 200 mm. Installationen av ett sådant kit är dock meningsfullt att överväga mer detaljerat.

Installation av en komplett uppsättning av metalltrappor på väggen och taket

Innan du köper ett färdigt stegkit, är det nödvändigt att bestämma platsen för sin installation, vilken väljs enligt följande kriterier:

 • Behovet av att säkerställa fri tillgång till alla lokaler på taket och kräva periodisk inspektion, och vid behov reparation, beaktas. Dessutom kan gångbroar monteras längs åsen för fri rörelse längs hela linjen.
 • Om takbeläggningen har en jämn yta, bör gångväg vara utrustad för att säkerställa ett säkert tillvägagångssätt för alla noder som kräver periodisk förebyggande inspektion.
 • En stege som består av tak- och väggmodul kan installeras på sidan av överhänget av en sluttning eller på framsidan av byggnaden. Om strukturen är monterad från framsidan, kan den omedelbart gå till gångbroen i övre delen.
 • Placeringen av stegen på taket påverkas också av konstruktionen av batten, eftersom fästena som håller modulerna kan fixeras exklusivt på en styv botten.
 • Om under takmaterialet är utrustad med en kontinuerlig lathing, förenklar detta något uppgiften, eftersom stegen kan sättas fast någonstans på rampen.
 • Vid konstruktion av en stege för taket är det nödvändigt att omedelbart bestämma huruvida väggdelen av konstruktionen kommer att installeras, vilken är konstruerad för att säkerställa en säker klättring till sluttningen. Den ska också vara försedd med en optimal plats, med bekväm tillgång, men inte att störa placeringen av föremål på gården och inte förstöra utseendet på byggnaden, om det verkar så för ägarna.

De flesta tillverkare gör trappor med en längd av 1860 och 3000 mm. Om så är nödvändigt kan modulerna anslutas. Tja, överskottstrukturen är lätt sågad med en hacksåg, varefter kanten rekommenderas att bearbetas, för att undvika bildandet av ett korrosionscentrum. Det rekommenderas inte att göra skärpilar i trappor med en polymerbeläggning med hjälp av en vinkelslipmaskin. Först, kanterna på skäret från denna perekalivayutsya, som bidrar till den fortsatta utvecklingen av korrosion. För det andra kan gnistor som flyger under skärning bränna genom metallets skyddande beläggning.

Reglerna för montering av stegen kräver en säker fastsättning på lutningsytan samt på rygglinjen. Fastställande av metallstrukturen till åsen är dock en valfri åtgärd. Men om du vill utföra installationen enligt alla regler, behöver du en speciell typ av fäste - det här är stålband med hål. När du ställer upp stegen med dessa delar, kommer de under takets åsdel.

Möjlighet att montera stegmodulen på taket: med raka fästen till lutningsytan och metallperforerade fästen - i åsen.

Huruvida fästet till skridskoåden kommer att användas, är det nödvändigt att bestämma när projektet utarbetas på grund av att:

 • När du bara fastar stegen till takets plan kan stegen göras kortare än längden på lutningen med 200 mm, avgår från botten och överst med 100 mm.
 • Om båda typerna av fäste används kommer stegen att vara kortare med 550 ÷ 600 mm. I detta fall ska 100 mm från takkanten och 450 ÷ 500 mm från åslinjen, som behövs för montering av åkfästet, återgå.

För att fästa stegen på taket används olika fästelement, vilket måste motsvara typ och avlastning av takmaterialet. Enligt de etablerade säkerhetsnormerna bör fyra fästbeslag användas vid varje sektion på 1860 mm och för alla tre fästen för tre meter sektionen vid installation av stegen ovanpå keramiska, bitumen- och metallplattor samt på golv och ondulins tak.

Montera åsstegen på taket med ett tak i metallfall

För att installera stegen på det vikta metallyttet, utöver de vanliga fästarna, används speciella, monterade i den centrala delen av stegen i strukturen, vanligtvis behöver de två stycken per modullängd på 1860 mm.

Den rekommenderade platsen för den vertikala väggenmodulen

Om modellen av en stege med en väggmonterad modul är vald, måste fästets längd bestämmas under konstruktionen. Den här parametern beror på bredden på taket, eftersom trappan ska vara 200 mm från kanten av takskenorna.

Sådana trappkomplex försöker placeras på sidoväggens eller bakväggen, så att de inte kastar sig i ögat.

Väggfästen för stegar är fastsatta i steg om högst 1000 mm.

Väggstegarets övre steg ska vara i spol med takskenan på ± 100 mm, och den nedre tvärstången - över marknivå med 1000 ± 200 mm, beroende på komforten för klättringen för husägaren. Men för att komma in i denna stege brukar en liten anteroom vanligtvis användas, vilket i onödan går i pension till tvättstugan. En bra försiktighet mot det faktum att trappan till taket inte blev föremål för barnspel.

Enheten och principen att montera komplexet, inklusive vägg- och takstegar

För att ta bort en del av lasten från den övre väggfästet är den dessutom fixerad med en upphängningsfäste, vilken i övre delen är ansluten till fästet på takets takpanel.

Efter de viktigaste delarna av stegen, det vill säga tak- och väggmodulerna, installeras, räcken är monterade för fastsättning som vid kanterna av väggmodulens vertikala element används en bult M -10 × 35. Den andra sidan av räcken sitter fast på trappans takpanel med hjälp av fästen som levereras i satsen. Om det behövs kan trappstången göras kortare genom att trimma dem med en hacksåg.

Hur bra stegarna sitter fast bör kontrolleras minst tre gånger under det första året efter installationen, i framtiden kommer en årlig revision att räcka.

Fastsättning av trappan på sluttningen i övre delen utförs i enlighet med rekommendationerna från tillverkaren av produkten och med hänsyn tagen till takets egenskaper. Illustrationen visar huvudalternativen:

Alternativ för fastsättning av takstegmodulen på takytan

1 - Modulen är endast fastsatt med fästen på takmaterialets yta.

2 - Fäste med speciella fästelement som kastas över åsen.

3, 4, 5 - Ytterligare fixering med hjälp av speciella fästen som är fasta på de övre ändarna av takstegens vertikala pelare och den andra sidan - till åsen.

Och illustrationen nedan visar funktionerna i flera fler fäst- och anslutningsenheter:

Fästknutar av metallstegar

Väggfästena är fasta på en styv och hållbar bas, som betong eller tegel. Fästelement väljs i enlighet med materialet från vilket väggarna är byggda. Fästena monteras parvis på ett avstånd som är lika med trappans bredd, eftersom de håller modulernas vertikala stolpar.

Väggfästena är anslutna till trappstången med hjälp av klämmor som är bultade ihop.

Räckenna är bultade till stegväggsmodulen och på takmodulen med U-fästen.

Om det behövs kan de hängande fästena som kopplar takmodulen med väggmonteringen passera genom takskenorna (eller gaveln beroende på installationsplatsen) takets takhöjd, som visas i bildens högra del.

Video: Demonstration av installationen av ett stegkomplex på taket

Varianter av att använda färdiga aluminiumstegar som ås

Om ägarna redan har en tillförlitlig aluminiumtrappa, är det mycket möjligt att anpassa den till användning, om det behövs, som takalternativ. Detta kommer att vara en av de olika sorterna av den fällbara åsstegen, som inte kan lämnas på taket, men snabbt till "alert" när det behövs.

Vanlig aluminiumstege kan användas som takläggning, om den är utrustad med en speciell krok för fastsättning på takkanten

 • Till exempel kan du köpa en speciell krok, som är utformad för att fästas på trapphyllorna. Den är utformad för alla takhöjdsvinklar, så den kan kallas universell, som är lämplig för olika takdesigner och typer av takläggning.

Ofta är sådana konstruktioner utrustade med en rulle med ett mjukt pneumatiskt skydd - detta underlättar rörelsen för trappan på taket utan risk för skador på beläggningen av någon typ. Högkrokfästen skadar aldrig takets åselement, även med en stor belastning på stegen. Och på sidan som vindar upp åsen, är fästena kopplade med en stark träplatta. Det kommer att eliminera sannolikheten för en punktpåverkan på taket på installationsplatsen, med sitt stora område som fördelar lasten som faller på hakanordningen.

En av de genomtänkta modellerna av aluminiumhakar, som gör det möjligt att vrida en aluminiumstege i en ås

Efter att ha fixat en sådan bekväm apparat från alla synpunkter på den färdiga trappan, kan du på ett säkert sätt utföra arbete på taket.

Krokar för att fästa stegen i åsen kan ha en annan design. Denna illustration visar en annan version av sådana innehavare.

 • Det finns enheter enklare och billigare. Bilden ovan visar enkla krokar som också lätt vänder en vanlig aluminiumstege till en takstege.
 • Ovan visades alternativen när krokarna vid behov inte tas bort tillsammans med stegen. Men krokar kan monteras på taket och permanent. Om du till exempel inte planerar att fixa en vanlig aluminiumstege på taket permanent, är det möjligt att för tillfället installera det på olika delar av taket (de som kräver de vanligaste besöken). Speciella krokbeslag som är fastsatta på battens eller på golvytan fasta kasser.

Installation av parentes-krokar - flera alternativ för olika typer av takläggning

Dessutom är denna typ av parentes ganska hög styrka. Sådana krokar kan väl användas för att säkra guiden säkerhetsbälte till dem vid reparation av tak eller andra arbeten.

Vapen (krokar) monteras oftast framför golvet på takets sluttningar. De kan också installeras på det redan färdiga taket. Arbetet med deras installation görs i följande ordning:

- Om sådana krokar måste monteras på ett tak som är täckt med tak, måste en del av beläggningen temporärt demonteras.

- När fästet är fast, återgår takbeläggningen till dess plats. Den undre kanten på arket eller plattan täcker krokfästets placering till elementen i batten, och själva fästet kommer ut ur locket, som det var. Detta skyddar enheten mot läckage.

Om det är nödvändigt att använda en skridstege på taket, sätts den på med en tvärstång på de fasta fästena. Illustrationen visar också hur säkerhetskabeln kan fästas i konsolen samtidigt som stegen.

Göra trätrappor för taket

Som nämnts ovan är trä det enklaste materialet att bearbeta, så det är mycket lättare att göra någon stege från den. Det är nog att ha verktyg som i regel redan finns i "arsenalen" hos den genomsnittliga ägaren av ett privat hus. Detta är en handsåg eller elektrisk pussel, skruvmejsel, plan, mejsel och elektrisk borr.

För installation på taket kan du göra den vanliga stegen, stegen eller vikning eller glidning. Som regel är alla trätrappor mobila, det vill säga de kan omplaceras längs lutningsytan till önskad plats. Och det betyder att alla är fästa på takets tak med specialtillverkade trä- eller metallkrokar.

En välgjord träkolstege kan enkelt tävla med metall för hållbarhet.

I rättvisa måste man säga att korrekt valt och behandlat trä kan tjäna inte mindre än metallstrukturer. Men det är lättare än metall, så det blir lättare att flytta det till det önskade taket.

Nästa kommer att betraktas som flera alternativ för tillverkning av sådana trappor. En av dem, vi hoppas, kommer att vara lämplig för taket hos en intresserad läsares hus.

Omedelbart bör det noteras att för tillverkning av trappor till taket, som inte kommer att gå någonstans, kommer att utsättas för de aggressiva effekterna av den yttre naturmiljön, det bästa passformiga träketräet eller annat barrved. Träet måste behandlas med antiseptiska föreningar - de är många till salu. För detta ändamål är normal linolja också lämplig, vilken bör mätta väl de färdigmonterade delarna av strukturen.

Häftande delar kan göras med naglar, men det är bättre att använda skruvar av lämplig längd för detta ändamål.

Första alternativet

Detta är den enklaste versionen av den rörliga träkanten. Det kommer vara ganska lätt att själv göra en bokstavligt inom några timmar, förstås, om du har alla nödvändiga material och verktyg.

Alla husmästare kan göra en sådan åsstege ensam, även om han aldrig har gjort sådant arbete tidigare.

För tillverkningen av denna modell är det nödvändigt att förbereda följande material:

 • För vertikala inlägg behöver du två brädor med en sektion på 25 ÷ 30 × 150 mm. Deras längd beror på höjden.
 • Korsstång (steg) på en stege är bitar av trä 50 × 30 eller 50 × 40 mm, med en längd som är lika med bredden på stegen.
 • För stödkonstruktionen kan du använda en stapel 50 × 50 mm eller flera plankor - varav två ska ha ett tvärsnitt på 25 × 100 mm och en längd som motsvarar trappans bredd och fyra segment med en storlek av 25 × 150 × 300 mm.

Takstegeens stödnod, med vilken den är fastsatt på rygglinjen. Diagrammet visar sin ganska enkla enhet ganska bra.

 • Förutom timmer behöver du fästelement - naglar eller skruvar på 80 ÷ 100 mm i längd.

Arbetet med tillverkningen av denna trappsteg utförs i följande ordning:

 • Alla nödvändiga strukturella detaljer är skurna från träet och brädorna som behandlas av planet.
 • Då bör de täckas med linolja eller annan antiseptisk primer med hydrofoba egenskaper och vänta tills det absorberas i materialets struktur.
 • Om trappan kommer att användas på ett tak som är täckt med ett vågigt material, måste trappans bredd beräknas så att dess vertikala stolpar placeras på botten av takvågen.
 • För steg-tvärbalkar, en bar eller ett brett bräda är bäst, de storlekar som anges tidigare, stödet av foten på dem kommer att vara bekvämare än på en smal bräda. Stegen är fixerade med en räckvidd på minst 500 mm, eftersom om de installeras oftare och mer, ökar detta strukturens vikt och skapar besvär under rörelsen på trappan.
 • Nästa steg är att de vertikala pelarna måste läggas horisontellt bredvid varandra och markera installationen av tvärstänger. Och det är bäst att omedelbart notera deras bredd.
 • Vidare, längs de skisserade linjerna kan du skära spåren, vars bredd ska vara 3 mm större än bredden på stångkorset. Spårets djup kan vara från 5 till 15 mm - de kommer att installeras steg. Du kan självklart vara begränsad till markering, inte klippa spåren, men med spåren blir mer tillförlitliga.
 • Nu kan du gå vidare till installationen av steg. Om de skruvas på stolparna med självgängande skruvar, rekommenderas att du först borrar hål för dem - detta förhindrar att träet spricker längs kanterna på delarna. När de används för att fästa naglarna måste de gå igenom leden av korsdelen och stå och sedan böja sig från baksidan av stegen. Fastsättning med naglar fungerar inte om stegen är installerad på ett tak täckt med bältros, eftersom de vänstra och böjda delarna av fästet fortfarande kan skada den.
 • För att fixa modulen på rygglinjen, är det högst uppe på stegen att fixera stödelementet, som oftast placeras i rätt vinkel mot huvudstrukturen. Den är fastsatt på baksidan av hylla eller till ändarna. Det första monteringsalternativet är dock mer tillförlitligt och hållbart. En stark stång kan tjäna som ett stöd, eller (helst) den design som presenteras i illustrationen ovan, bestående av sex brädor.

Barstycket används ibland som ett stödelement. Samtyck, den här kroken ser inte väldigt tillförlitlig ut, och det är bättre att hålla sig till den ovan föreslagna modulutgåvan.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt stödelementets fastsättningsstyrka, eftersom tillförlitligheten att fastställa stegen på åsen beror på den.

En sådan stege kan användas som ett bärbart eller stationärt alternativ för att klättra in i takets yta. Om det är planerat att installera det permanent på en viss plats, måste den placeras så att den kan användas för att göra så mycket förebyggande och reparationsarbete som möjligt. Om ett sådant arrangemang inte är möjligt rekommenderas dessutom att fixa gångbanor på rampen, vilket ger tillgång till alla delar av takkonstruktionen som kräver regelbunden övervakning och underhåll, framför allt till ventilations- och skorstenskanalerna.

Andra alternativet

Denna steg skiljer sig från den tidigare modellen i storleken på delar och konfiguration av stödelementet, men den är gjord på ett liknande sätt. Först är de vertikala ställen markerade, så är stegen fixade på dem, och slutligen monteras stöddelen, som bara har en något mer komplicerad struktur.

På många sätt liknar den tidigare designen, som också är lätt att göra på egen hand

För tillverkning av sådana trappor behöver följande material:

- två kvalitetsskivor med en sektion på 100 × 30 mm, en längd som motsvarar höjden;

- brädstycken för tvärsteg 100 × 30 × 710 mm - deras antal beror på längden på de längsgående stagena;

- tryckbrädans storlek 100 × 30 × 850 mm - en bit;

- Monteringsplatta 100 × 30 × 607 mm - Två stycken;

- spacerbräda 100 × 30 × 462 mm - två stycken;

- Anslutningsplatta 100 × 30 mm, dess längd ska vara lika med trappens bredd - en bit.

Hur dessa detaljer monteras i en enda design av hitch knot - du kan inte berätta. Illustrationen visar väldigt tydligt sin enhet. som inte behöver särskilda förklaringar, som det verkar.

Nodanordningen för fastsättning av trappan på takets tak

Det kan endast noteras att för de större styrkan hos enheten, är de två tvärgående styren i kroken i den visade utföringsformen också åtdragna ihop med en trådtvridning.

Och ett annat intressant ögonblick.

Om det är nödvändigt att ha en universell stege som kan användas överallt kan en variant med ett vikningsunderlag vara användbart, till exempel ett segment av ett brett, kraftfullt styrelse. Dvs. det kan fixeras inte permanent, skruvas med skruvar eller spikas men installeras på kraftiga gångjärn, vilket begränsar öppningen enbart till en vinkel på 90 grader eller den under vilken takhöjderna ligger i förhållande till varandra.

Om vi ​​gör en sådan konstruktion med hög kvalitet, då det är installerat på taket, räcker det bara för att öppna stödelementet och fixa stegen på taket. Vid andra tillfällen kan den användas som en vanlig bilaga för annat arbete runt huset eller trädgården.

Tredje alternativet

En annan, så att säga "ljus" - en variant av takstegen - är en stege, vars utformning kan kallas det enklaste att tillverka. Det enda som är viktigt att ta hänsyn till i beräkningarna är ladderens förmåga att fast hålla sig på åsen och tåla lätt husägarens vikt.

Hur lång tid tar det för att tillverka en sådan ram ramp? Knappt mer än ett par timmar, med en mycket högkvalitativ montering

Gangvägen kan vara gjord av ett bräde och korsstänger, eller om du behöver ett större stöd på taket, så används två brädor som grund.

Takstakets enhet - med dimensionerade dimensioner för självproduktion

För tillverkning av stegen behöver du följande material:

 • En plåt 300 mm bred eller två, med en bredd av 150 ÷ ​​200 mm, tjocklek på 25 mm. Längden på brädorna kan variera beroende på takhöjden. Styrelsen kommer att behövas för rampens botten.
 • Två stödbrädor med en sektion av 100 × 25 mm och en längd av 700 ÷ 1000 mm, samt ett bräda med en bredd av 200, en tjocklek av 20 och en längd som överskrider bredden på basen med 200 mm. Den är avsedd för ett gäng stödplattor - dessa detaljer kommer att krävas för att bilda strukturen av stödkonstruktionen av strukturen.
 • En stång med en sektion av 30 × 30 eller 40 × 40 mm - för tillverkning av steg. Längden på sådana tvärstänger måste överstiga bredden på basen med 200 mm, det vill säga stegen måste utskjuta på varje sida av vertikalt monterade brädor med 100 mm. Antalet steg beror på stegens höjd. De måste installeras i steg som kan variera från 200 till 500 mm - den här parametern beror på att det är lätt att lyfta en viss person.
 • Dessutom kommer naglar eller skruvar att behövas för att montera strukturen. Vid användning av naglar måste de böjas på baksidan av huvudbrädorna, så längden måste vara minst 100 mm. Skruvarna ska emellertid ha en längd något kortare (med 5 ÷ 7 mm) av hela tjockleken på steget och basen.

En annan "handskriven" men ganska förståelig för takmonterings ritning

Monteringsordningen för stegen är inte mycket annorlunda än tillverkningen av trappan. Det utförs enligt följande:

 • På en plan yta läggs en eller två plattor av basen. Om två brädor används, bör ett litet mellanrum lämnas mellan dem, vilket kan vara 5 ÷ 10 mm. Det är nödvändigt för ventilation, samt att kompensera för temperatur och fuktighet linjära fluktuationer av trä.
 • Sedan ställs stegen upp - den här processen utförs med hjälp av ett måttband och en enkel penna eller markör. Längs de markerade linjerna blir det lättare att navigera vid fastsättning av korsstängerna, speciellt om basen är gjord av två brädor.
 • Nästa steg längs de markerade markeringslinjerna är att fästa stegen till övre och undre stavar i basen. De kommer att fästa stegen på stegen mot varandra, och därför kommer resten av korsstycken att fixas mycket lättare.
 • Vidare avgår från toppkanten på 150 mm, på huvudskivornas sidoändar, monteringsplatsen på stödbrädorna. Deras kanter skulle sticka ut över ladderytan också med 150 mm och under - från 500 till 1000 mm. Dessutom är det nödvändigt att installera dessa stödjande delar, med hänsyn till vinkeln på sluttningarna i förhållande till varandra, eftersom de måste passa snyggt mot åsen och ytorna. Stödbräden är fastsatta med självgängande skruvar, som måste skruvas i steg på 40 ÷ 50 mm genom förborrade hål med mindre diameter.
 • Det sista steget i montering av strukturen är att installera en tvärgående bräda som stift kommer att ansluta stödbrädorna.

Fjärde alternativet

Om det är nödvändigt att göra en bärbar stege som är planerad att användas inte bara för arbete på taket, men också för andra behov, och det är nödvändigt att det förlängs i längd, om det behövs, bör du vara uppmärksam på den glidande designalternativet. Förresten är det också lämpligt om det finns flera uthus med tak i komplexet med huset, som skiljer sig åt i rampernas storlek. I det här fallet kan en glidande trappa, med moduler av olika längder, användas för att inspektera eller reparera taket på alla byggnader.

Glidstegarna kan variera i längd

Det bästa alternativet kan vara en stege som består av två moduler som helt kan separeras eller fästas i konstruktionen av olika längder. Den kan användas som takstege eller tillägg, och kan användas för att rengöra eller reparera, till exempel ett avloppssystem, fastgjort på taket.

Detta schema hjälper till att förstå konstruktionen av den uppdragbara stegen och förbereda alla nödvändiga delar för montering.

För tillverkning av tvåmoduldesign som presenteras i diagrammet behöver du följande material:

 • Fyra strålar av 60 × 35 mm i tvärsnitt - för tillverkning av ställen. Deras längd kan vara annorlunda eller densamma, till exempel kan den vara 1800 mm.
 • Timmerstorlek i sektion 30 × 25 mm - för tillverkning av steg, som kommer att sättas i steg om 350 mm. Bredden på stegen, som alltid kommer att ligga i nedre delen, enligt diagrammet, ska vara 520 mm och den övre delen - 450 mm, eftersom den borde gå in mellan stolparna i den första. Följaktligen kommer längden på stegen för olika moduler att vara olika. För huvudmodulen ska denna parameter vara 470 mm och för de översta 400 mm. Antalet korsstänger beror på den valda höjden för varje modul. I detta fall måste steget vara samma för alla delar av den hopfällbara stegen.
 • Förutom timmer måste du förbereda:

- Två tillförlitliga krokar som är fastsatta på övre ändens övre ändar. Med hjälp av dem kommer han att vara ansluten till fästen monterade på skridskan;

- Vid de övre ändarna på den nedre huvudmodulen ska fästena fixas, där övre modulen ska sättas på, och med hjälp av dem kan stegens längd ökas med hälften.

- För en säkrare montering av toppmodulen i botten behöver du två fästen som fästs på insidan av stativet strax över det nedre steget.

- På nedre sidor av modulernas kuggstångar är det nödvändigt att tillhandahålla metallfodral, som sätts på stativen på stativen;

- För att fastställa stegen på ställen kan en halvtätningsförbindelse användas, genom att sätta steg genom spår- och spårmetoden. Och diagrammet visar användningen av speciellt konstruerade för detta ändamål fästanordningar av slagtålig plast, som skruvas fast med skruvar på insidan av stativen. Steg sätts in i dessa klipp, och deras kanter kommer att skyddas mot fukt. Om du vill fixa stegen kommer ett av sätten att infoga att väljas, så måste stegen göras lite längre. En överdriven längd kommer att användas för arrangemang av anslutningar.

- Metallhållande delar-fästen, fästa under alla steg, eller åtminstone under de där en stor belastning kommer att falla. Särskilt är sådan förstärkning sedd som särskilt nödvändig, då den är avsedd att fästa fästena som förbinder de två modulerna.

Om du tittar på denna design kan du dra slutsatsen att det inte är något svårt i tillverkning och montering.

Arbetet på montering av en sådan infällbar stege är nästan samma som vanligt. Var och en av modulerna monteras separat, som en standardstege, men till var och en då, på vissa ställen, är de fästen som är nödvändiga för anslutning till en enda konstruktion fixerade.

Således presenterades relativt enkla alternativ för tillverkning av takläggning och installation av färdiga fabriksstrukturer. Om trappan till åsen på ditt hus inte är tillgänglig är det värt att ta hänsyn till frågan om att hitta den - vare sig du köper den eller installerar den själv. Det är mycket viktigt att det finns möjlighet till fri tillgång till all kommunikation som ligger på taket av byggnaden, till takytorna. Alla problem kommer att lösas på kortast möjliga tid, och regelbunden inspektion och förebyggande av skorstenar och ventilationskanaler garanterar ett bekvämt och säkert boende i huset.

Och i slutet av publikationen - förmodligen kommer läsaren att vara en intressant och informativ video som visar de ursprungliga enheterna som säkerställer arbetets säkerhet på taket.