Gör det själv - Hur man gör det själv

Ofta i våra hem vindar bara plats kvar i reserv för utbyggnad av bostadsutrymme. Detta är mest sant för stugor med en våning.

När det gäller taket är dess huvuduppgift att skydda vårt hus och oss från alla slags nederbörd - regn, snö etc. Därför bör dess konstruktion ges tillförlitlighet och styrka, och därför i rymden under taket (minst enkel vind) kommer nästan hela rymden att tas upp av strukturens element (trussystem). Detta är ett av de största problemen när man försöker göra ett bostadshus eller för att helt enkelt bygga ett vindrum med egna händer - raftersystemet är en enda helhet och du kan ta ett par bitar av det och klippa ut några bitar, vilket gör att hela takets konstruktion kommer att försämras.

Innan du är en artikel som berättar om ett relativt billigt sätt på hur du kan omvandla vindsvåningen till ett bostadshus, vilket resulterar i att bostadsområdet i huset kommer att öka med nästan en och en halv gång.

Vilka är alternativen för tak (inklusive de så kallade mansardtak)

Den vanligaste är en gavel med en ram av triangulära trusser. Basen på var och en av karmarna är en takstråle som vilar på väggarna. Det finns vanligtvis inget prat om användningen av sådana våningar som bostadshus, men det finns möjlighet att omstrukturera dem. För att göra detta är det nödvändigt att ändra de bärande strukturernas konstruktionsdesign.

Tänk på flera alternativ för att omarbeta de vanligaste vindsvåningarna. I den första av dem (fig 1) är spärrar 2 och golvbalkar 3 förstärkta med överlägg 8 respektive 9, binder sistnämnda med pelare 10. Därefter fäst fästen 7 på stagen 4 och armerade spärrar, vilka har slagit spår 4 och 5, vilka tidigare var var bärare.

Om kuporna på vinden ligger ganska ofta (i inkrement på ca 600 mm), överförs fördelningen från taket till golvbalkarna. Efter byte av golvbeläggningens strukturella kraftplan, blir belastningen på golvbalkarna omfördelade och kommer att öka, eftersom vikten på möblerna och invånarna i andra våningen kommer att läggas till. Därför är det bättre att installera ytterligare I-balkar med trähyllor och en metallbalkad vägg, över vilken du säkert kan lägga golvet.

Det bör noteras att det är nödvändigt att omarbeta överlappspartier konsekvent för att undvika överdriven avböjning av taket och dess skada. Denna design frigör utrymme på gårdar som sträcker sig i bredd från 3 till 4 m.

Efter att ha ändrats med garret gårdar, är det nödvändigt att ta hand om fönster som ska skäras i ett tak och uppvärmning av framtida lokaler.

I en annan variant (fig 2) med ett toppat tak används centrala pelare 2 och två stag 3 i ramkrokar. När de befinner sig i steg från 500 till 1000 mm, bör stag 1 och takstråle 6 förstärkas, vilket fördubblar deras tvärsnitt.

Mansard tak gör det själv - typer av taksystem

Fig. 1. Hus med ett klassiskt gaveltak - Trissystemets konstruktion: 1 - tak; 2 - takfläkt; 3 - golvstråle; 4,5 gammala struts; 6 - stöd; 7 - Ny åtdragning 8 - förstärkande kudde av brädor på stiftet; 9 - förstärkning av takstrålen; 10 - stativ.

Fig. 2. Hus med toppad gaveltak - Trissystemets konstruktion: 1 - takfläkt; 2 - det centrala stället; 3 - stöd; 4 - Ny åtdragning 5 - en ny stammargård 6 - golvstråle; 7 - tak.

Då måste du fixa åtstramningen 4 på spjällen och mittstället 2 på takhöjden och lutande balkar 5, vilket hjälper till att omfördela lasten från taket till takbalkarna 6. Därefter kan du ta bort de nedre delarna av rackarna 2 och rekvisita 3, vilket frigör utrymme för det framtida rummet.

Efter att ha genomfört det förberedande arbetet och ser till att inget hotar taket och taket, bör du isolera det framtida bostäderna och klippa fönstren.

I den tredje versionen av taket med mjuka backar (fig 3), som ofta finns på platser med heta klimat, är det först nödvändigt att öka höjden på taket på den framtida vinden. Detta kan endast göras genom lokalerna under det.

Detta arbete är svårt eftersom du måste demontera taket och fixa golvbalkarna 9 på bottenväggens väggar, över vilka golvet ska ordnas. Men för att inte skämma bort nedre våningens lokaler är det nödvändigt att välja lämpliga nischer i dess väggar, om det givetvis tillåter deras tjocklek. Först efter det bör fortsätta till vidare rekonstruktion.

Allt ovanstående är inget annat än allmänna rekommendationer, eftersom det kan finnas många alternativ för omarbetande av hus, särskilt privat byggande. I detta fall är en individuell inställning till valet av tvärsnitt av balkar, strutar och andra byggnadselement nödvändiga genom att beräkna deras styrka.

Samtidigt måste alla skyddas mot de negativa effekterna av miljön. Enligt gällande byggkoder och föreskrifter (SNiP), för att en person ska trivas, måste takhöjden vara minst 2,5 m.

För värme- och ljudisolering används i de flesta fall mineralull med ett lager upp till 200 mm tjockt, vilket sätts in mellan spjällen och golvbalkarna. Skiljeväggar på vinden är ofta gjorda av lättmetallprofiler, på vilka de fixar gipsskivor med efterföljande efterbehandling. (Du kan läsa mer här - Skiljeväggar på vinden med egna händer)

Bostadshus (vind) med egna händer - foto

Två personer i tio dagar kan konverteras konvertera vinden i vardagsrummet. För att göra detta behöver de: en nivå, en hammare, en bygghäftapparat, en cirkelsåg, en perforator, en sladdlös skruvmejsel, en kniv, en hacksåg och en såg på metall.

På bilden med figurer, faserna av takets konstruktion och konstruktionen av kanten:

1. I-balkar levereras och staplas horisontellt dagen innan arbetet börjar. Vid regn bör de täckas med folie. (inget foto - här och så är allt klart)

2. En del av taket avlägsnades från kanten av en av takhöjningarna för att höja balkarna på vinden.

3. Golvbalkar är installerade på vinden.

4. Efter att I-bjälkarna har monterats är trussorna av kapparna tillfälligt fästa på dem med skruvar.

5-6. I taket på första våningen är det nödvändigt att göra en öppning mellan takbjälkarna och stärka den med ett band från limmade lameller. För detta görs träfogar på I-balkarnas flänsar, och metallhörn, som är stöd av böjande balkar, är fästa vid dem nedan.

7. Skruvarna sätter fast skruvarna på stagarna och spjällen.

8. Klipp ner karmens karmar för att frigöra utrymme på vinden och börja lägga golvet.

9. Innan du lägger golvet, rör dig bara längs takbalkarna för att inte kliva på det gamla taket.

10. Innan du lägger mineralullen mellan balkarna i taket på första våningen ska du placera el och VVS-kommunikation.

11. Fuktbeständiga golvbasplattor läggs på takbjälkarna och hålls fast med skruvar.

12. Golvet på vinden är anordnat över hela rummet, inklusive utrymmet under takets nedre del, vilket effektivt kan användas genom att utrusta förvaringsutrymmen här.

13. Windows bör installeras efter isolering, men öppningarna i taket för dem måste göras i förväg.

14. Fästena på puffarna och spjällen är konstruerade för montering av metallramen för framtida skiljeväggar och ligger med ett steg på 1,2 m.

15. Tvångsventilationsrör måste installeras innan du fixerar plåtar av gips.

16. Där det antas installation av dörrar, öppnar formar av trästänger.

17. Mineralull i skiljeväggarna gör det möjligt att minska bullernivån i rummen.

18. Gipsskivor är fastsatta med självgängande skruvar på metallramen.

För framställning av artikeln användes materialen av författaren J. DeCroy (Frankrike)

Rekonstruktion av taket i mansard - typiska fel

Bland de olika projekten av hus har byggnader med mansardtak länge blivit bekanta. Deras popularitet sjunker inte av en enkel anledning: det är i hus där takhöjden består av två delar. På taket är ett volymrum bildat, där varje meter kan bokstavligen användas så effektivt som möjligt.

Denna arkitektoniska lösning populiserades av den franska arkitekten Francois Mansard. I förhållande till de nuvarande ryska förhållandena har vinden gått långt efter att ha genomgått väsentliga strukturella förändringar.

Vi har ofta temperaturfall, snöfallar häller massor av snö på taken, så trussystemet används förstärkt.

Attic refit

För att återskapa taket på vinden, först måste du bestämma graden av dess lämplighet. För att skapa en bostad under taket är ett dubbelt sluttande tak lämpligt, där spärren ligger i en vinkel på 45 grader i basen eller en trasig (mansard) struktur.

Det finns andra typer av tak där du kan använda takutrymmet rationellt. Kraven för SNiP för storleken på det mottagna utrymmet är gjorda för alla, och huvudindikatorn är takets höjd.

Minsta höjd för rumsarrangemang:

 • 1,2 m - vid 30 graders sluttning;
 • 0,8 m - vid 45-60 grader;
 • inte begränsat till - vid 60 grader och mer.

Om trussstrukturen gör att du kan skapa ett rum med önskad storlek, kan beläggningen inte demonteras.

Du bör noggrant undersöka alla konstruktionselement, anslutande noder, och om spärren är i ordning, kan du gå vidare till nästa steg. Om det upptäcks ruttna eller skadade staplar, byts de ut.

Därefter avlägsnas innerfoderet på fläskbenen, golvet läggs, kommunikationen läggs. I de speciellt gjorda öppningarna installerades fönsterluckor och isolerade väggar. Värmeisoleringsmaterial placeras vanligtvis mellan spjällen. Före installationen förstärks den vindsäkra filmen, efter att isoleringsången är fixerad.

Och sedan är inredningen klar. Det är viktigt att inte glömma ventilation: utan mellanrum mellan tak och isolering sjunker takets liv kraftigt.

Vad ska man leta efter

Mansard tak har ett antal funktioner.

Det utför inte bara skyddsfunktionen mot förväxling, men förhindrar också värmeförlust från rummen. När den så kallade kalla vinden används, är bara taket isolerat. Här kommer isolering att kräva överlappning, och gavlarna och mellan spjällen behöver du lägga en värmeisolator - det vill säga, förbrukningen av material ökar kraftigt.

Dessutom är takkakan påverkad av fukt, vilket är mycket mer i vardagsrummet än i en kall vind.

Om överbyggnadstaket är brant lutat, bör man rikta uppmärksamhet åt materialvalet och kvaliteten på arbetet vid tätning, säkerställande av vattentäthet och skydd mot värmeförluster. Varje försummelse vid tillverkning av takarbeten kan leda till obehagliga konsekvenser.

Observera att det finns misstag som byggare tillåter endast under byggandet av ett mansardtak eller dess rekonstruktion. Men många stora misstag är typiska inte bara för konstruktion eller rekonstruktion av mansard, men också för andra typer av tak.

Låt oss undersöka de viktigaste bristerna vid konstruktionen eller återuppbyggnaden av trussystemet och takpannan.

Urval och lagring av timmer

Om man bestämde sig för att bygga ett nytt tak, bör det träd som är avsett för detta ändamål torkas väl, impregneras med brandskyddsmedel.

Under inga omständigheter borde trunkar som är orenade av bark användas för takbjälkar (vissa olyckliga montörer gör det här, varefter träborrarnas larver under barken "avslutar" spjälkarna snabbt).

Brädor, stockar bör lagras stuvade, skyddade mot fukt. Användningen av fuktig trä har den mest negativa effekten på stingrays geometri.

Mount mount

När teatern börjar med en hängare börjar taket med en mauerlat. Otillförlitlig fästning av denna bar - och taket flyger bokstavligen bort med den första starka vinden, vilket är mycket sorgligt bevis.

Tvärsnitt av trussben och deras steg

Dessa indikatorer fastställs av projektet, beräkningen utförs med hänsyn tagen till takbeläggningens vikt, permanenta och temporära belastningar och andra faktorer.

Takets ojämna lutningar ser inte bara visuellt ut, men leder också till ytterligare problem.

Åtminstone om förvrängningarna i trussystemet förhindrar installation av ett fönster.

Tvärsnittet av huvudelementen i ramen måste uppfylla projektet. Om det är mindre, kan taken inte tåla lasten, om det är mer - takets vikt kommer att skapa ytterligare tryck på väggarna och fundamentet.

Dåligt utförd fästning av spettben till mauerlat och till väggen (och sådana fall är tyvärr inte ovanliga) kan leda till att taket förstörs.

Enhet av lathing och counterribribe

Ojämnhet av lathing leder till utseende av luckor mellan arken av material och penetration av vatten i dessa hål. Det kommer också vara svårt att göra låsanslutningar - de två elementen kommer inte att matcha.

Förresten, när man utvecklade dold montering av metallplatta, togs även en jämn termisk expansion av metall i beaktande.

Men självklart kommer inte heller det ideala materialet att ligga platt på botten av krokigt spikade brädor.

ventilation

Effektiv isolering är inte möjlig utan högkvalitativ ventilation. Fukt som fångas i isoleringen förstör dess isolerande egenskaper.

Förutom motgaller är det också viktigt att i beaktande av alla extra hinder för luftens fria rörlighet, särskilt vid svåra tak, i ventilationsarrangemanget vara viktigt.

Till exempel kan takfönster vara sådana hinder.

warming

Att använda ett värmeisolerande skikt av samma tjocklek som husets väggar, eller ännu mindre, är ett grovt misstag. På grund av att vinden är högst uppvärmd, är den uppvärmd och avkyld, vilket kräver en starkare isolering.

Användningen av vissa typer av isolering leder till att de glider över tiden medan den övre delen av taket fryser.

För att undvika sådana överraskningar måste man, innan man köper, inte bara intressera sig för materialets värmeisoleringsegenskaper utan även motstånd mot deformation, krympning och glidning, vikt och brandsäkerhet - det handlar om bostadshus. Alla dessa egenskaper har till exempel stenull i plåtar.

Gable väggar bättre isolera utsidan.

Ångspärr

Men det händer så att "experterna" monterar en ångspärrfilm... med fel sida inåt.

Också brister i arbetet kan övervägas om komplexa områden, såsom dammfönstret, fogar och korsningsområden inte kontrollerades ytterligare.

takläggning

Huvudråd när du installerar takläggning - du måste exakt följa tillverkarens rekommendationer.

Använd till exempel inte kvarnen för skärning av metall - det kommer att förlänga materialets livslängd avsevärt.

Under installationen kan byggare flytta runt golvet och leda till att slinga eller skrapa på ytan. För att förhindra sådana situationer bör man gå på taket med stor försiktighet och endast där kassen är under locket, och även att använda skor med en softsula.

avloppsvatten

Ofta installeras takrännorna strikt horisontellt, vilket leder till ackumulering av vatten och förekomsten av iskramar under den kalla årstiden.

fästdon

Fästdon är under allvarlig stress och måste därför vara av hög kvalitet - det är en oföränderlig lag. Produkterna väljs under det material som de är avsedda att fixa. Ideellt, om du vill fästa takelementen, ska du gå med honom i satsen.

Den främsta fienden av metallfästen är korrosion, som över tiden kan förstöra det bifogade materialet.

Experter bör känna till alla nyanser, även i småbitar: till exempel, skålformade klämmor, som ofta används för att fästa isolering, blir de så kallade kalla broarna.

takfönster

Placeringen av ljusöppningarna måste noggrant övervägas. Innehavare på vinden kommer att känna lite psykiskt obehag om exempelvis ett fönster sitter 150 cm från golvet: då är utsikten för personen som sitter på stolen svårt. Det optimala avståndet från underdelen från golvet är 90-110 cm.

Fogarna mellan fönstret och ramen måste försiktigt förseglas. Komplett med vissa modeller av fönster är speciella isolerande förkläden.

Vanliga misstag inkluderar lågkvalitetsanslutning till ramen för takvattentätning, användning av skum som isolator och en fuzzy inriktning av rampen i förhållande till ramen, vilket leder till en snedvridning. Det sista problemet kan uppstå som ett resultat av krympning hemma.

Trädtrappa

För att få tillgång till takytan, ombyggd från en kall vind till vardagsrummet, måste du göra en entré - oftast är det en lucka med en stege av glidning eller vikningstyp.

Oftast finns det fel inställning till installationen, eller ännu mer korrekt att säga, montering av en sådan struktur.

Gångjärnen som förbinder delarna av vikningsstrukturen måste fästas korrekt, annars kommer stegen helt enkelt att öppna i fel riktning. Också ibland tar köparna inte hänsyn till höjden på stegen i utfällt tillstånd.

Förändring av taket med en "kall" vind i bostadshuset. Personlig erfarenhet

Steg för återuppbyggnad och isolering av det gamla huset, som fick öka sitt användbara område.

Tillsammans med de ämnen som beskriver detaljerna om att bygga stora stugor på FORUMHOUSE, är rapporter mycket populära där portalanvändare delar sin erfarenhet av att renovera småhus. I den här artikeln visar vi dig hur, med cirka 600 tusen. Rubel, och en stor önskan att ge din familj med en normal bostad, för att göra om ett gammalt hus med en "kall" vinden i en bekväm stuga med en beboelig vinden. nämligen:

 • Hur man utökar bostadsutrymme på bekostnad av vindsvåningen.
 • Hur man korrekt rekonstruerar och isolerar det gamla huset.
 • Vad är en dubbelventilerad lucka på det uppvärmda taket, täckt med metallplattor.
 • Vilka är funktionerna vid installationen av ventilerad fasad.

Vi ökar området i huset på grund av den uppvärmda vinden

Situationen inför användaren av vår portal med smeknamnet Soboleff är bekant för många invånare i vårt land. Originalen: Det finns ett hus byggt "av vad som var" i sovjetiska tider. Faktum är att det tidigare sommarköket på 6x4 m, som så småningom utvidgades och omvandlades till ett envåningshus på 8x8 m, med en yta på cirka 60 kvadratmeter. m.

Väggarna är gjorda av silikat ("vit") tegelsten. Läget lämnar mycket att önska. Tillbaka framväggen, delad med en granne. Grunden - bout.

Trots "shoals" är huset starkt, det finns inga sprickor. Därför är det inte lämpligt att de erfarna byggherrarnas populära råd om att det är billigare att riva en gammal byggnad och bygga en ny på sin plats. Dessutom är budgeten begränsad, och vi måste leva "här och nu".

Användaren själv har kopplat till huset ett badrum på 6 kvadratmeter. m. Avlägsnade de inre partitionerna i köket, bytte ut den gamla gaspannan med en modern väggmonterad "tvåkrets". Som ett resultat: på första våningen visade sig att utrusta ett kök (14 kvm), en plantskola (20 kvm), ett sovrum (15 kvm).

Men för att ge växande barn med mer bostadsutrymme bestämde sig Soboleff att demontera det gamla taket och bygga på andra våningen. Saken var komplicerad av det faktum att det var riskabelt att sätta en hel (sten) andra våning på svaga väggar och i själva verket en saknad full grund. Exit - för att bygga en ljusare vindsurf.

Stadier av återuppbyggnad av det gamla huset

Jag bestämde mig för att göra externa mansardväggar med en höjd av 1,2 m. Höjden i mitten, från golvet till åsen - 3,5 m. På andra våningen kommer det att finnas två barnrum på 16 kvadratmeter. m. Takbeläggning - metall. Uppvärmningsplan för att göra stenull. Väggarna är 15 cm inuti, taken är 20 cm + yttre väggisolering är 5 cm.

Hela vinteren har man spenderat beräkningarna (huset började redone 2013), med början av våren började användaren omarbeta och renovera huset, för vilket han anställde ett team av arbetare.

Att ha demonterat taket, men lämnade det gamla taket, vilket stöddes av stöd, eftersom i huset bor och tar bort takmaterialet såg byggarna den ledsna bilden.

Förändring av taket på det gamla huset under vinden: funktioner i beräkningen och enheten

Moderna människor försöker maximera användningen av sitt hemområde. Därför är förslaget att utrusta ytterligare utrymme under taket alltid uppfyllt med entusiasm. Det är mycket lättare att planera byggnaden av vinden på scenen för att bygga ett hus, men du kan göra en extra överbyggnad ovanför den gamla byggnaden.

Hur man gör en vind i det gamla huset

Närvaron av ett penthouse ökar inte bara bostadsytan utan ger också byggnaden ett färgstarkt utseende.

Attic gör ett lanthus i en fantastisk byggnad

Ett gammalt hus kan uppgraderas genom att bygga ett tillägg i enlighet med gällande bestämmelser.

Överbyggnaden börjar med beräkningar av styrkan i det gamla huset

Först måste du bestämma huruvida den befintliga grunden och väggarna kan tåla lasten på vindsvåningen och det nya taket. Om de har en tillräcklig säkerhetsmarginal kan du börja omarbeta huset. Annars borde de stärkas.

Gamla tegelväggar verkar ibland vara starka, men med en extra belastning kan det förekomma sprickor i lösningen över tiden. Därför är det nödvändigt att omedelbart överväga deras tillstånd och, om nödvändigt, binda dem med ett hårt band. Detta görs enligt följande:

 • metallpilar med en sektion av 10x10 cm sätts in i fundamentet med underkanten och den övre är ansluten till bottenvåningsarmbandet. Installerad på husets omkrets varje 2 meter;
 • Metallbeslag med ett tvärsnitt på 12 mm passar in i pentaderna och knyter huset längs väggarna: från fönstets botten var 2 meter uppåt;
 • Ett metallnät med en cellstorlek på 2x2 cm, som efter färdigställandet av allt arbete är täckt med gips, kryper över förstärkningen.

Stiftelsen stärks genom att koppla förstärkningsbältet från alla håll.

Om den gamla grunden inte kan tåla vinden, måste den vara klädd med förstärkning

Efter att ha definierat förstärkningen av byggnaden kan du gå vidare till valet av projektet för framtida överbyggnad. Det ska se harmoniskt ut mot andra byggnader och matcha hela husets stil.

Beräkningen av storleken på det inre övre rummet och de nödvändiga materialen för konstruktion beror på typen av mansardtak

Det finns flera typer av mansards:

 • tak i tak med enkel nivå, lågt i tak med ett litet vardagsrum Enkelt våningsplan med taktak - den enklaste typen av överbyggnad för små byggnader
 • enkelplan med ett sluttande gaveltak - ökat interiörutrymme, men en allvarlig kostnad för tid och pengar för byggandet; Envånings vinden med ett sluttande gaveltak byggs vanligtvis på ett tegelhus
 • Enstaka nivåer med cantileverutflöden är en komplex struktur som gör det möjligt att få ännu mer utrymme, eftersom vindsramen sträcker sig bortom byggnaden och windows installeras vertikalt. En våningsplan med enstaka takterrasser gör att du kan få mycket internt utrymme genom att öka den övre strukturen
 • Multilevel med blandat takstöd - Används vid byggandet av ett nytt hus, byggt endast av specialister. Multi-nivå vind med blandat takstöd på gamla hus är vanligtvis inte installerat på grund av komplexitet och stora mängder arbete.

Video: omarbeta hälften av det gamla taket till vinden - ett lättviktigt sätt

Byte av taket på vinden är ett relativt billigt sätt att öka bostadsutrymmet. I ett privat hus placeras vanligen taket, så du kan skapa ett extra rymligt och ljust rum med egna händer.

Trädets inre beklädnad gör att vinden är varm och ljus

Och om huset är tillräckligt stort i längd så kan vinden bli ett riktigt golv: med flera rum och till och med en balkong.

Stor vind tillåter dig att dela området i olika bostadsområden

Fördelarna med att skapa en vind:

 • Möjligheten att anbringa ett eller flera nya vardagsrum Laken med lågt tak under taket är bekvämast att inreda låga bäddsängar
 • små utgifter i jämförelse med byggandet av den fullfjädrade våningen eller lateral förlängning till huset;
 • uppdatering av byggnadens yttre del; Ett hus med ett vindhus under uppbyggnad lockar alltid ögonen på förbipasserande och är intresserad av slutresultatet
 • möjlighet att observera en vacker utsikt från vindfönstret. Mycket solstrål passerar genom fönstren på vinden, belyser rummet hela dagen

Denna lösning har dock vissa nackdelar, vilket också måste beaktas:

 • Behovet av isolering och ljudisolering av taket och det nya taket, installation av flera dubbelglasade fönster;
 • Komplexiteten i den extra uppvärmningen och belysningen i den övre delen av det gamla huset - du måste kombinera med hushållsledningar eller använda en autonom anslutning. För uppvärmning av vinden med tillgång till balkongen kan du använda spisen
 • Layout av bostadsutrymmet under trappan som leder till vinden. Trappan som leder till vinden är alltid säkrad för säkerheten.
 • behovet av att köpa speciella möbler för ett sluttande tak eller inköp av squat modeller: låga skåp, soffor och bord. Låg möbler passar bäst för inredningen på vinden

Närvaron av sluttande väggar gör rummet ovanligt och romantiskt, men med detta beslut måste du ta en mer ansvarsfull inställning till designen. Du kan själv skapa möbler för en lutande överbyggnad eller montera ett enda komplex av befintliga flerhöjdsmodeller och måla allt i en färg.

Möbler, upprepa höjden på vinden, du kan göra dig själv

Så den största nackdelen med att omarbeta vindytan under vinden är behovet av att investera, men det är värt det.

Byggnaden av vinden kommer att bli mycket billigare än skapandet av ett extra golv, oavsett vilket material som ska användas för väggkonstruktion. När allt kommer omkring krävs det grundläggande materialet, isoleringen och finishen, medan man bara behöver en takisolering och ett nytt trussystem för mansardöverbyggnaden.

Överbyggnaden är gjord symmetrisk eller asymmetrisk. Inre väggar är utformade både lutande och vertikala.

Efter att ha studerat planerna på en nivå våning med olika typer av tak, är det lättare att bestämma valet vid planering

Förändring av vinden under vinden kräver inte demontering av alla befintliga strukturer. Men du måste se till att taket är tillförlitligt: ​​kontrollera dess skick, förstärka det med trä eller metallbalkar, sköt det med en ny bräda. Då kan det motstå vikten av möbler och människor.

För ofta uppstigning till vinden, behöver du göra en bekväm trappa, försörja installationen av ventilation, naturlig och konstgjord belysning, utföra interiörtrimningen - allt detta skapar ett mysigt och bekvämt rum.

Överbyggnaden med ett sluttande tak, inrett i ljusa färger, ökar visuellt utrymmet och färgpunkter ger ljusstyrka till inredningen.

Vid konstruktion av vindsvåningen måste följande villkor vara uppfyllda:

 • Spärren är gjorda av limmade lameller med en tjocklek av minst 250 mm, så att den önskade mängden isolering kan läggas.
 • skumad polystyren används för isolering på grund av dess låga och höga värmeisoleringsegenskaper;
 • Det finns ett mellanrum mellan värmeisoleringen och takmaterialet för att ge naturlig ventilation.
 • Det hydro- och ljudisoleringsskiktet måste läggas.

Byte av taket på vinden med egna händer

Under byggandet av huset är vanligtvis inte tillräckligt med pengar, så många vägrar att bygga andra våningen. Eller en annan situation kan uppstå när ett gammalt envåningshus med ett litet område förvärvas tillsammans med platsen. I båda fallen finns det ett prisvärt alternativ för att öka platsen att bo - omstruktureringen av vindsalen på vinden med egna händer.

Projektskapande

Innan du börjar jobba måste du göra en plan och utveckla ett projekt med exakta ritningar. Korrekt beräkning ger dig möjlighet att få ett bekvämt, hållbart och pålitligt rum. Du kan själv utföra alla beräkningar eller anförtro det till experter.

Det är möjligt att rita en plan och utveckla ett skissprojekt genom att studera olika alternativ på Internet.

Förstärkning av väggar och fundament kan behövas vid fullständig ersättning av takbjälkar. Om taket delvis är omformat kan förstärkning endast vara nödvändig för överlappning. Du måste också omedelbart bestämma vilka typer av fönster som ska användas på vinden: vinsten i trussystemet kommer att bero på detta.

Placeringen av alla fönster i taket på vinden bör påpekas i förväg och göra dessa uppgifter i planprojektet

Rafter system

Rafters kan vara sluttande eller hängande. De första vilar på husets inre väggar eller ytterligare stöd, och den andra - på ytterväggarna.

Vadderade och hängande spjäll används på vinden

Hängande takpannor är bäst för vinden.

Loftet med hängande takspett ser vackrare ut och vinner i storleken på det inre området

Attic tar vanligen upp allt utrymme på vinden, och dess väggar är kombinerade med yttre.

Det bästa alternativet att skapa en vind är nacelle truss-systemet

Rafter systemet består av olika lager barer. För att förstå strukturen i hela strukturen och korrekt konstruera den måste du förstå syftet och funktionen av dess enskilda element.

Bilden av takets individuella element bidrar till att förstå strukturen i hela strukturen

Åter utrustning av rummet

Med en tillräcklig höjd på vinden är det inte nödvändigt att byta hissystem. Det är nog att inspektera de gamla spjällen, identifiera eventuella brister och eliminera dem.

Om taksystemet är i gott skick kan du gå vidare till golvläggningen. Mellan lagren läggs isoleringen först, varefter ytan är täckt med vanliga brädor eller spånskivor, spånskiva.

Golvet på vinden är isolerat och täckt med brädor.

All nödvändig kommunikation är monterad mellan spjällen innan isoleringen läggs, platser för fönster skärs i taket. Montering av dörrfönster utförs före isolering.

Alla ledningar och rör i kommunikationen ska placeras i speciella korrugeringar

Det är nödvändigt att ta hand om att skapa naturlig ventilation av takytan genom luftvägarna så att fukt inte ackumuleras inuti rummet.

Takisolering

Det är nödvändigt att värma taket ordentligt och effektivt - mikroklimatet under taket kommer att bero på det. Vanligtvis används mineralull, polystyrenskum eller sprayat polyuretanskum som isolering.

Ett tjockt lager av värmeisolator är väl anpassad och fastsatt mellan spjällen så att det inte finns några luckor eller luckor kvar. På takets övre del - mellan taket och isoleringen - är vattentätningen monterad, så är isoleringsmaterialet placerat från sidan av rummet. Sedan är insidan täckt med en ångspärrfilm från insidan.

För bättre ventilation lämnas ett litet avstånd mellan takmaterialet och isoleringen: det här är hur luft cirkulerar genom hålen i kronkanten och åsen. Om taket är täckt med korrugerade ark, bör tjockleken på gapet vara 25 mm, om det är ett platt material, då är det nödvändigt att ta det till 50 mm.

När du skapar vindisolering är det nödvändigt att strikt följa sekvensen av lager

Utgång till vinden golv

Planerar att klättra upp på vinden, du måste ta hand om bekvämligheten och säkerheten i rörelsen. Därför är trappan vanligtvis monterad inuti huset. Den är tillverkad av trä eller metall: det kan vara både en skruv och en marschering.

Trappor på vinden kan vara av olika typer och mönster, vilket gör det möjligt att passa in i vilket interiör som helst

I taket på första våningen skärs en öppning, vilken är förstärkt runt omkretsen med metall eller träband.

Utformningen av trappan till vinden bör vara stark, pålitlig, säker och vacker

Inredning

I de flesta fall används gipsplattor för väggbeklädnad, sömmen mellan dem är plasterad. En tapeter sitter fast på toppen eller dekorativt gips appliceras. Alternativt alternativ - foder eller naturligt trä.

Om vissa takbjälkar visar genom väggen in på vinden, kan de vara utformade som dekorativa element, eller till och med använda som en horisontell stång för upphängning en hängmatta, gungor, ljuskronor och andra enheter.

Att göra de synliga delarna av spjällen på insidan av vinden är en intressant och kreativ affär.

Användning av tunga ytbehandlingar på vinden är inte rekommenderat, eftersom de ökar belastningen på väggarna, golv och byggnadens grund.

Det finns många alternativ för inredning på vinden, men det är önskvärt att endast använda lätta material.

För att täcka golvet kan du använda laminat eller linoleum, och från kakel eller porslin är det bättre att vägra.

Takmontering vindsvåning

Taket på bostadsbyggnaden ska bestå av följande lager (platsens ordning - från gatan till det inre utrymmet):

 1. Takmaterial - När du väljer det, tar hänsyn till takets konfiguration, klimatzonen på husets plats och ägarnas ekonomiska möjligheter.
 2. Subrooffilmen - skyddar mot fukt om mjukt takläggning inte används.
 3. Vattentätning - från fuktpenetration, flödet av regnvatten.
 4. Takfläktssystemet är vindsramen: tillsammans med lathing garanterar den hela konstruktionens tillförlitlighet.
 5. Isolering - upprätthåller den optimala temperaturen i rummet.
 6. Ångspärr - tillåter inte kondensat att reglera på isoleringen inuti rummet.
 7. Naturlig ventilation - gör att du kan ta bort överskott av fukt från takytan. Vid arrangering av taket på vinden är det nödvändigt att lämna ventilationsgapet, annars kommer isoleringen snabbt att förlora sina egenskaper, mögel och svamp kommer att börja utvecklas

Video: varför och hur man lagar lag på taket på vinden

Mansard takberäkningar för huset

Det är viktigt att korrekt beräkna mansardtaket, för att vara säker på dess tillförlitlighet.

Bestämning av takets totala vikt

För att beräkna den totala vikten av takmaterial är det nödvändigt att multiplicera den specifika vikten av en kvadratmeter täckning av det totala området av mansardtaket. För att få en vikt på en kvadratmeter är det nödvändigt att lägga till den specifika vikten av alla material som utgör takpannan och multiplicera den med säkerhetsfaktorn (1.1).

Om tjockleken av listen är 25 mm, är dess specifika vikt 15 kg / m 2, 10 cm tjock värmeisolerande material har en specifik vikt av 10 kg / m 2, och Ondulin takmaterial har en vikt av 3 kg / m 2. Erhålles: (15 + 10 + 3) × 1,1 = 30,8 kg / m 2.

Enligt befintliga standarder ska belastningen på golvet i en bostadshus inte överstiga 50 kg / m 2.

Bestämning av takytan

För att beräkna ytan av ett brutet tak, är det nödvändigt att bryta upp det i enkla former (kvadrat, rektangel, trapezoid etc.) och bestämma deras område och lägg sedan till allt. För att bestämma ytan på ett gaveltak multiplicera längden med bredden, multiplicera det resulterande värdet med två.

Istället för ett vindsum bygger vi en vind

Dela med vänner

I centrala Ryssland är ett platt tak inte populärt. På vintern måste det stå emot ett stort och tungt skikt av snö, det vill säga från en ingenjörssynpunkt är det en komplex och dyr struktur. Med hänsyn till de klimatiska egenskaperna är traditionellt tillräckligt höga tak uppförda med en takhöjd på minst 30 ° till horisonten, så att snön under egen vikt kryper från taket och det finns ingen regnvattenstagnation på den.

Tre typer takläggning

Höjden på taket innebär ett tillräckligt stort vindsutrymme under det. Till exempel, med en husbredd på 6 m, blir ett enkelt gaveltak med en vinkel på 45 ° 3 m hög. Även om man tar hänsyn till det faktum att man kan göra meterbackar, är bruksytans bredd ca 4 m. Det är synd att inte ta tillfället i akt och inte göra en sådan vind vind, om än liten. Dessutom kommer ett sådant tillvägagångssätt för företag inte att leda till en ökning av kostnaden för byggandet.

Gable broken roof kommer att kosta lite mer, men kommer att öka det effektiva utrymmet på vinden. Dessutom är det bekvämare att ordna möbler längs de resulterande vertikala väggarna. När den brutna formen av taket på nedre delen av vinden tar en brant sluttning (60-70 °) och toppen - en mild (15-30 °).

Det finns ett annat sätt att arrangera vindsutrymmen, vanligen kallad "halv penthouse". I det här fallet är väggarna på andra våningen inte uppförda i full höjd men 1,5 m. Vidare är byggnaden blockerad av ett tak.

Mycket viktigt!

Om huset är tillförlitligt isolerat tak, och vinden (i vilken vinden är ombyggd) är planerad att användas endast på sommaren, kan ytterligare uppvärmning av taket göras.

Om du behöver ett fullt utrustat bostadsutrymme där taket fungerar som praktiskt taget väggar, är det viktigt att vara uppmärksam inte bara på värmeisolering utan även på korrekt ventilation av taket.

Otillräcklig takventilation är det vanligaste misstaget vid ombyggnad av en vind till en vind. Faktum är att kondensat bildas på takets inre yta, vilket i sin tur kan leda till dämpning av stödkonstruktionerna och isoleringen, vilket oundvikligen förstör byggmaterialet. Därför är det viktigt att skapa en ångspärr som hindrar passage av fuktig varm luft genom värmeisolering mot taket.

Dessutom mellan isoleringen och takmonterade vattentätningsskiktet. Och själva taket är installerat på något avstånd från isoleringen för ventilation.

Vi gör från vinden ett varmt vinden. Golvisolering hemma

Synligt ökande nyttjanderätten i ett lanthus kan bero på isoleringen av det stigna taket och enheten i underdäckytan på ett annat bostadshus. Men kom ihåg att lösningen av detta problem kräver en väl övervägd, tekniskt sund metod och strikt överensstämmelse med tekniska instruktioner. I den här artikeln kan du bara överväga hur du kan göra en vind från vinden.

§ Artikelns innehåll:

§ Först bedöma situationen

Först och främst är det nödvändigt att bedöma situationen. Faktum är att inte alla vindar kan redone. För att rymma bostadshus i djupet av hustaken på ett hus borde det vara ganska voluminöst. Det är osannolikt att du kommer att njuta av att bo i skåp med låga, bokstavligen krossande tak. Därför behöver vi en rumshöjd på minst 2,5 m.

Det är uppenbart att det lutande takplanet begränsar den fullfjädrade bostadsvolymen. Men det finns en gräns för allt. Om mer än hälften av vindytan har en höjd på mindre än 1,8-2 m, är det bättre att överge vindenheten eller besluta om en stor ombyggnad av taket.

Mellan lutningselementens lutande element Dess tjocklek bestäms utifrån värmekalkylering, vilket tar hänsyn till lokala klimatförhållanden och andra parametrar. Om höjden på häcksektionen är otillräcklig för att tillgodose värmeisoleringen, ökar häcksegmentet.

Ordningen på enheten varm vind (eller vind) ↓

För isolering av vindar och mansardtak används mineralullisolering - basaltprodukter (ROCKWOOL - Ryssland-Danmark, NOBASIL - Slovakien, PAROC - Finland, LINEROCK - Saint-Gobain-gruppen, ISOROC och TechnoNicol - både Ryssland och andra) eller glasfiber (ISOVER - internationell angelägenhet Saint-Gobain; URSA - spanska bekymmer URALITA, Knauf Insulation - internationellt företag och andra). Detaljhandelspriset är $ 20- $ 70 / cu. meter (från $ 1 per m2). Säljs i förpackningar (förpackningar) och rullar.

Stenisolering är en specialplåt, glasfiber - mattor eller tallrikar också. Mineralullsoleringsmaterial är hållbara, brinner inte, är resistenta mot olika yttre påverkan, ånggenomträngliga. Basaltull utmärks av sin formstabilitet - det klumpar inte och krymper över tiden. Dessutom förbättras brandskydd hemma. Sten värmeisolator förhindrar spridning av eld, upprätthålla temperaturen upp till 1000 ºC.

Produkter av glasfiberglas kännetecknas av ökad elasticitet, vilket gör att de perfekt anpassas till funktionerna på installationsplatsen. Dessutom, när förpackningsmattor och plåtar komprimeras. I kompakt form tar materialet mindre utrymme, vilket har en positiv effekt på den beräknade byggkostnaden (minskade transport- och lagerkostnader). Vid uppackning av glasfiberisolering tar dess ursprungliga form. Förutom att värma taken och installera lutande fönster på vinden, bör du ta hand om tekniska tjänster: elkablar, värme, rörmokare mm

↑ Varianter av uppvärmning av huset: med vattentätning och utan det.

§ Vattentätande membran

Vattentätningsmembranet är monterat på utsidan av isoleringen (marknadspriset på PVC-membran är $ 4- $ 8 / m2) vilket skyddar det från yttre fukt. Materialet är fastsatt i motgitteret (spåren spikas på spjällen) och pressas på toppen av motgitteret. Som ett resultat bildas två luckor: mellan membranet och takbeläggningen, liksom mellan membranet och värmeisolatorn. Vädring av vatten från taket på taket ger naturlig ventilation.

Men i processen att konvertera en kall vind till en varm vind, är det extremt svårt att montera ett vattentätt membran. För att göra detta måste du demontera taket på taket i huset, ta bort kassen, etc. Under tiden kan du gå åt andra hållet. Jag måste säga att det ordentligt lagda taket inte saknar regn och smältvatten. På isoleringen, dagg, det vill säga kondensat som bildas på innersidan av taket med skarpa fluktuationer i temperatur och fuktighet, mestadels "droppar". Det mesta av vattnet strömmar från metallmaterial till takets tak (metallplattor, vikta tak av stål, koppar, zink-titan, aluminium). Naturbeläggning, tvärtom, dögen är inte för generös. Och sällsynta droppar skadar inte mineralull, eftersom materialet behandlas med vattenavvisande impregnering i fabriken). Vatten har inte tid att absorberas, eftersom det kommer att bäras av vinden, "går" i ventilationsgapet mellan isoleringen och taket.

§ Golvisolering: varm underlag för tak

Mineralull placeras mellan spjällen, utan användning av några ytterligare fästelement. Detta skapar ett kontinuerligt isolerande skikt utan luckor och kalla broar. Det är oacceptabelt att acceptera eller täta isoleringen, kör den i en given ram. Isoleringen läggs efter montering av takfönster, samt efter avslutat arbete med återuppbyggnad och förstärkning av takkonstruktionen.

1. På flera punkter mäta avståndet mellan spjällen i ljuset på höjden.

2. Elementet i den erforderliga storleken ritas på mineralullplattan. Till avståndet mellan spjällen lägger 2 cm (för montering av isoleringsisolering).

3. Plattorna skärs med en speciell kniv för att arbeta med mineralull.

4. Skärelementet sätts in mellan de två spärren. Värmeisolering läggs över hela djupet. Isoleringen ska inte gå utöver och blockera inte ventilationsgapet (3-5 centimeter) mellan taket och värmeisolatorn.

5. Runt fönsterblocket skapar en värmeisolerande kontur av mineralullremsor. Samtidigt bildas "varma" inre backar.

6. Fortsätt sedan till installationen av ångspärr. Först isolera sluttningarna av vindrutan. Kombinationen av filmen till konstruktionselementen är förseglad med självhäftande tejp. Ångspärrfilmen sätts på väggarna och fixeras till ramarna med en bygghäftare.

8. Filmen läggs på hela ytan av sluttningen. Laken läggs överlappade och fästas på spjällen. Samband är stängda med självhäftande tejp.

9. Ytterligare tätning av ångspärren ger ett speciellt tejp - det förstärker alla leder och anliggningar. På samma gång beteckna läget av spjälkar och andra element som de kommer att fixa lamellerna för gips.

10. Under gipsskivorna är det monterade träplattor med en räckvidd på högst 40 cm. Lattans horisontella läge styrs av byggnadsnivån.

11. Slatsarna måste vara i samma plan. För att göra detta, använd en garn (speciell hållbar tråd), som på ett visst sätt drar på skruvarna.

12. Och redan den sista fästningen av lamellerna utförs på ett nät av sträckt garn.

§ Vi renoverar vinden under vinden: väggdekoration

För roughing väggarna med gips. Om det i framtiden är planerat att installera vertikala väggar eller inbyggda skåp i undergolvets nedre zon, kommer "tak" gipsskivor med en tjocklek av 9,5 mm (från 4 $ för ett ark på 1200 × 2500 mm) att vara lämpliga för plätering. Det är dock rekommenderat att finera väggarna med mer solidt gipsskivor - 12 mm tjockt. Dessutom utförs den grova ytan ofta i två lager.

I enlighet med lagstadgade krav, monteras kablar och annan kommunikation före väggarna. Huden måste göra hål för uttag och omkopplare. Gipsskivan är skruvad med skruvar, avståndet mellan dem får inte överstiga 16 cm. Mellan gipsplåt lämnar ett gap på 6-8 mm. I framtiden är fogarna primerade, limmade med en serpyanka (specialmask) och kitt. När kittet torkar slipas sömmarna med sandpapper. Resultatet är en helt platt bas för efterbehandling - måla, klistra in med tapeter. Klädsel med keramiska plattor är också möjligt. I det här fallet är det dock nödvändigt att använda fuktbeständig gips- eller gipsfiberplattor. Innan bearbetningen avslutas är väggarna belagda med en lämplig primer.

↑ För att påskynda avslutningsarbetet, i skatezonen, spikas tvärbalkarna på spjällen, som gipsskivfodret är fastsatt på. Dessutom förbättrar denna teknik takets utseende. Det viktigaste - att göra allt smidigt och noggrant.

1. Installation av plating starta från taket. Skivor av gipsskivor skruvas till lamellerna med skruvar.

2. Skivorna läggs 25 cm från varandra. Skruvarna är skruvade med en skruvmejsel eller en borr med ett speciellt munstycke, vilket begränsar strokedjupet, vilket säkerställer samma position hos huvudet (nästan spola med ytan av huden). För bekvämligheten används ett hemlagat stöd som håller arket i ett lutande läge.

3. Den horisontella sluttans utskjutande kant justeras av planet under huden.

4. Lägg ut arbetsstycket med hjälp av hjälpskivan och skär ut vertikala sluttningar på markeringen.

5. Vertikala och nedre horisontella sluttningar är fästa med självgängande skruvar. Hjulen förstärks med en perforerad hörnprofil.

6. Joder och hörn behandlas med gipsplatta.

Slutligen, vi kommer ihåg att vinden i huset var komplett, förutom att värma ramperna och installera sluttande fönster på taket, bör du ta hand om alla nödvändiga tekniska tjänster: elkablar, värme, rörmokare etc. Även om du vill kan du oragnizirovat fönsterhantering. En sådan modern lösning kommer att göra tidstiden ännu bekvämare och bekvämare.

Kära läsare, snälla betygsätt artikeln :)

Mina idéer för stugor och trädgårdar

Hur man gör en obekväm vind till en bekväm vind, gör det till sommarrummet, och kanske inte en! Hur man isolerar det, att utföra uppvärmning och leva i det även på vintern? Hur man bygger ett vindsvåning från början?

Det finns många frågor om konstruktion, förändring och dekoration av hus och privata hus... Jag kommer att försöka hjälpa dig genom att ge riktning och sju bästa idéer från Internet om denna fråga!

Taktak - takisolering

En bra artikel om isoleringen av taket på huset, som är nödvändigt för att omvandla vinden till vinden. Om du vill isolera det redan färdiga vinden utrymme, så är den här artikeln för dig!

De grundläggande principerna för att skapa en "takkaka" av isolering, vattentätande film och motstående material (plywood, OSB, annat timmer eller gips) beskrivs.

Det beskrivs i detalj om typerna av isolering, isolering av glasfiber och basaltfiber från olika tillverkare på den ryska marknaden.

Om du just har börjat dyka upp i frågan om att värma ett hus på vinden, läs noggrant igenom denna information. Det här är exakt var man ska starta projektet för att sätta upp vinden på en vind.

Hur man planerar ett loft

Om du redan har bestämt dig för inköp av slutmaterial och isolering, gå till nästa steg - planera en ny vind. Om du har en rymlig hög vind, så kommer den att göra en hel vind, om den är låg, då kommer du inte att bygga mer än ett rum med ett lågt stympat tak i det.

I det första fallet kan vinden uppdelas i rum med inredningsväggar, i det andra - det borde du inte göra, det är bättre att lämna ett rum.

På sidan strport.ru/stroitelstvo-domov/otdelka-mansardy-svoimi-rukami

Du ser materialet på vinden dekoration. Författarna berättar inte bara om takskyddsisoleringens isolering, det är också väggarna på vindsalen men också om de olika alternativen för vindsurfning med gips, klädbräda och till och med konstruktionen av inredningar av trä eller kanal.

Frågor om att avsluta vinden

I den här artikeln diskuteras frågan om uppvärmning och efterbehandling av vinden, presenterar olika sätt att klara av olika material - klädbräda, imitation av timmer, golvbräda, gips.

I slutet av artikeln kan du titta på en videokollage om vindisolering och väggklaffplatta. Detta är det vanliga sättet att slutföra vinden. Även om mansardväggarna, som samtidigt är höjderna på taket på ett hus, är ganska komplexa i konfigurationen, är det helt möjligt att klara det här arbetet på egen hand.

Hur man gör takfönster

Separat betraktar vi frågan om dörrfönster. här

Du kommer att hitta viktig information om typ och utformning av dörrfönster och hur man installerar ett dormerfönster med egna händer. Takfönstret är en komplex struktur.

Även om författarna starkt rekommenderar att man själv sätter in fönster i takets sluttande väggar, berättar de ändå om denna teknik i stor detalj.

Hur man väljer ett takfönster, hur man väljer ett ställe i taket för att installera det och förbereda det för korrekt installation av fönstret, hur man sätter in ramen, vilka funktioner ingår i installationen av fönster från olika tillverkare: Velux, Fakro, Roto och hur olika installationen av dessa fönster är, hur man installerar vattentät förkläde - allt detta beskrivs i artikeln på ett intressant och förståeligt språk.

I slutet av artikeln finns en videoinstruktion om hur man installerar Roto-takfönster. Mycket intressant och användbar information!

Inredning hall

På den här sidan kan du läsa tips om hur man ordnar vindsutrymme när det gäller att skapa en distinkt inredning. Först och främst, skimp inte på sidofältet på flera takfönster, desto lättare är det här ursprungliga rummet. Och det är originalet av det faktum att det inte har vertikala väggar, men lutande väggar.

Inredningsdesignern erbjuder olika alternativ för ett sovrum, ett barnrum eller ett rekreationsområde, ett kök (tillsammans med en matsal) eller en studie på vinden. Författaren pratar intressant om färgen på varje interiör. Artikeln innehåller många bilder. Läs, se bilder. Intressant information!

För och nackdelar med vinden

Om du bara bygger ett hus och vill göra övervåningen på vinden, då denna artikel

för dig! Du kommer att läsa artikeln om konstruktionen av mansardtaket och upprepa det med egna händer, om skillnaderna mellan mansardtaket och det vanliga taket, om nackdelarna och fördelarna med mansardtaket.

Ett exempel på en verklig vindsurfkonstruktion med egna händer

Verklig byggnad på vinden våningen i landet hus - video från Andrey Adamov.

Författarna talar om sin erfarenhet av att bygga en vind i ett lanthus. När man uppför en vind på ett tegelhus är byggnadsprinciperna dock samma, med undantag för metoden att fixera vindsurets mauerlat på väggarna på första våningen i huset.

Den verkliga värden av en riktig värd är det som gör den här videon värdefull! Och här är den andra delen

Titta noggrant, använd den verkliga erfarenheten från andra människor till förmån för din egen konstruktion!

Jag hoppas att jag hjälpte dig att navigera i en stor mängd information om byggnaden av vindsvåningen samt omformningen av det färdiga vinden rummet till ett bostadshus. Lär dig informationen och bygg med nöje!