Installation av luckan på vinden med trappan med egna händer: Storleken och avståndet från väggen + Video

På vinden är ett bra ställe att sätta olika gamla saker, kläder och andra tillbehör. Även om du behöver det, behöver du ett speciellt arrangemang av luckan, vilket hjälper dig att komma till det utan stor svårighet. Om de olika typerna av luckor på vinden och om deras egenskaper mer detaljerat nedan.

Välja luckans placering på vinden och förberedelserna för arbete

Syftet med vinden är vanligtvis ett förråd. Det lagrar olika saker som används regelbundet eller säsongsmässigt.

Och för att snabbt få dem måste du ha konstant tillgång till vinden.

För dessa ändamål rekommenderas att enheten släpper ut, vilket gör det möjligt för dig att komma ut ur vinden, eventuell nödvändig sak.

Det finns två sätt att gå in på vinden. I den första metoden är en speciell ingångsöppning gjord på gaveldelen, där vinddörren är monterad. Denna metod är tillräckligt bra och i taket är det inte nödvändigt att göra ett hål och bryta mot dess övergripande integritet. När du använder dörren är det nödvändigt att installera en speciell stege, vilket kräver vissa materialkostnader och det är osannolikt att spara pengar. Den andra metoden, som är lättare och består i att arrangera luckan till vinden, som kommer att ligga på taket.

Hatchway med stege

Dessutom ska luckans utformning vara i harmoni med husets övergripande stil.

Om installationen av en fast trappa är planerad bör den inte heller skapa ett hinder i fri rörelse runt om i rummet.

Om takbjälkar ligger i taket måste du ta hänsyn till att luckan inte ligger exakt på dem, eftersom takets styrka kan minska betydligt.

Luke in på vinden med egna händer borde ha följande egenskaper:

 • attraktivitet;
 • enkel installation;
 • tillförlitlighet, hållbarhet och säkerhet;

Egenskaper och typer av vindarluckor

Luke på vinden, beroende på dess läge och designfunktioner är:

 • horisontell typ;
 • vertikal typ;
 • vinkeltyp.

I den första versionen är luckans montering på takets yta. Dessa luckor kännetecknas av hög användbarhet och enkel implementering.

Den andra typen av luckor kallas också ett manhål. Luckans hörn typ är installerad på vinden, med förbehåll för förekomsten av en sluttande typ av tak.

Isolerad lucka till vinden

För uppbyggnaden av den uppvärmda luckan är det nödvändigt att tillämpa följande instruktioner:

 1. Före installationen måste du göra en ritning av luckan på vinden, vilket indikerar dess form, storlek och speciella designfunktioner.
 2. För konstruktion av luckans ram är det nödvändigt att förbereda brädor, vars tjocklek kommer att vara lika med 2 cm. Av dem ska man bygga en rektangulär struktur.
 3. Alla vinklar ska vara plana. Vanligtvis är storleken på standardluckan lika med 600x1200 mm. Luckans storlek beror också på konstitutionen för de personer som kommer att använda den och följaktligen på storleken på de saker som kommer att lagras på vinden.
 4. Nästa steg är att klippa öppningen i taket, och öppningen ska vara 5 cm större än luckans ursprungliga dimensioner till vinden. Huvudsyftet med denna ersättning är täckningen av öppningen med en särskild ram.
 5. När du arbetar i trähus, är samma trä som klipps från taket lämpligt för luckans produktion. Eller köp lämpligt trä i affären.
 6. När man väljer trä är det bättre att välja lerk, eftersom denna typ av trä beter sig bra när den används och har höghållfasta egenskaper.
 7. Sidan att fixera gångjärnen på luckan beror på ägarens individuella önskemål.
 8. För att ge extra styrka till taket, måste du ta hand om att installera en speciell diagonalstöd, den är fastsatt med skruvar eller stålhörn.
 9. För att säkerställa isolering av träluckan, använd isolering. Ofta används sådant byggmaterial som i isoleringen på vinden, till exempel mineralull.
 10. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till att en ångspärr måste installeras längst ned på locket, eftersom dessa typer av värmare är mottagliga för fukt och en fuktig miljö och form kan uppstå.
 11. Därefter installeras tillbehör, dvs. olika spärrar och stängare. Att montera en tätning runt luckans omkrets hjälper till att hindra inblåsning av kall luft från vinden i rummet.
 12. Rammen är mantlad på insidan med hjälp av ett platband, för ett vackert utseende av luckan.
 13. Det sista steget är installationen av trappan, som hjälper till att klättra och gå ner från vinden.

Montering och montering av luckan på vinden

Installation och installation av luckan på vinden, köpt i en maskinvaruhandel, är lite enklare än en provisorisk lucka. Även om det i denna fråga finns några nyanser som måste följas.

Kostnaden för butikluckan beror direkt på materialet från vilket det tillverkas. Priset på en metalllucka på vinden, högre än träet.

Innan du köper en luktstege på vinden, måste du först mäta höjden på taket i rummet och laddningsinstallationsplatsen.

Fördelarna med de inköpta butiksglidstegen för luckor är följande:

 • Användarvänlighet och kompaktitet;
 • multifunktionalitet;
 • Enkel installation och installation;
 • Vackert och attraktivt utseende.

Att lägga trappan på vinden behöver du inte göra mycket. På grund av detta är köpta modeller av utdragbara luckor mycket vanligare än hemlagade.

För att montera luckan och trappan behöver två personer. Man kommer att ligga på vinden och lyfta den färdiga strukturen till toppen.

Innan du fixerar ramen är det nödvändigt att installera två plankor på undersidan, och det är på dem att luckan läggs i framtiden.

Vidare är hela strukturen monterad på dem och utjämnad med speciella kilar. För kvalitetskontroll av jämnheten i hörnfogarna, använd byggnivån.

På grund av detta kommer du att kunna undvika olika deformationer av luckan under installationen och installationen. Efter fixering av stegen på ramen är luckan fastsatt med skruvar.

Om ett litet mellanrum uppstår används ett skum för att fylla det.

Ta sedan bort brädorna, vilket säkerställer luckan från skeden, men det bör tas i beaktande att tills skummet helt hårdnar, är det omöjligt att använda luckan.

Luke in på vinden med egna händer

Om du planerar en lucka till ett vindrum på armerade betonggolv, rekommenderar vi att utrusta luckan vid korsningen av två plattor. På grund av detta kommer du att kunna förhindra en minskning av styrkan i hela strukturen.

För produktion av standard- eller brandsäkra luckor på vinden är det nödvändigt att göra ett speciellt hål för betongplattan, och arbetet tar minst två timmar. För att göra ett hål behöver du en kvarn, med speciella munstycken för metall, och du behöver också en hammarborr, krångel och en slädehammer.

Först och främst är det nödvändigt att göra en märkning, och hålets storlek på betongplattan ska vara ett par centimeter större än luckans storlek.

För att få en strikt vertikal änddel av luckan behöver du en stans och en borr i den, vars längd är större än betongplattans tjocklek.

Det är nödvändigt att se till att stansen är strikt vertikal i förhållande till arbetsytan. I varje av de utsedda hörnen måste du borra ett hål.

Med hjälp av en diamantskiva måste du skära igenom en av märkningslinjerna. Och det är nödvändigt att strikt följa att skivan inte kommer i kontakt med ankaret för att undvika skadorna. Efter slitsarna har förberetts, använd en perforator för att hitta de tomma områdena av betongplattan, borra genom dem.

Med hjälp av en slädeshammare, bryta plattan, vid kontaktpunkterna i betongen med metallförstärkningen, använd kullstången.

Så snart du har böjt runt hela betongen, skar av allt metallförstärkningen noggrant, utjämna eventuella oegentligheter som uppstod på metallets yta med hjälp av nivellering. Det bör noteras att noggrannheten och kvaliteten på luckans installation kommer att bero på att öppningen är jämn och jämn.

När luckan på vinden tas med egna händer, ska den vara kvar på båda sidor två centimeter.

För tillverkning av luckan på vinden måste du först bygga en ram som är monterad i öppningen med ankar. För att säkerställa en smidig stängning eller öppning av luckan behöver du köpa speciella stängare.

Och ytan på locket ska likna taket trim. Idealisk - användningen av polystyrenplattor, som kommer att vara mantlad ovanpå spånskivor.

Rekommendationer för tillverkning av luckan på vinden

Den färdiga vindsäcken måste vara försedd med tätningar och ansiktsplattor. Och hålet för installationen, och installationen måste ske med maximal precision.

För denna typ av arbete är det bättre att klättra in på vinden och börja från denna del. Det är nödvändigt att markera golvet i förhållande till de yttre dimensionerna på det färdiga höljet där luckan ska installeras.

Använd kvarnen för att ta bort överlappningen över det övre lagret. I närvaro av ett lager av vattentätning och isolering i taket måste du försiktigt ta bort dem. För att kunna se omkretsen av luckans uppläggningsarrangemang i rummet måste du göra flera hål.

Därefter måste du ta luckan och fästa den på golvytan på vinden, jämföra storleken med de hål som görs. Luckans ram måste placeras i öppningen så tätt som möjligt. I närvaro av sprickor, för att täta dem, använd monteringsskum. Och börja bara arbeta med det efter en noggrann och högkvalitativ inriktning av luckans läge.

Om det finns spärrar på båda sidor måste en tredje sida installera en stråle på vilken luckan ska fixas.

Arbeten med installation och installation av luckan kräver viss kompetens och kunskap. Den maximala lasten på luckan och trappan är 200 kg.

Installation och installation av luckan kräver följande steg:

 • rammontering och installation i hålet;
 • montera fälgen på ytan på spärren ovanpå eller på balkarna;
 • montera fälgen från botten av rummet;
 • fastsättning av luckan på luckan;
 • anslutning av luckan med stegen;
 • slutkontroll av hela systemet.

Brandluckor på vinden

Dessa luckor har mycket enkla designegenskaper. De består huvudsakligen av en stålram, en värmare för vilken ett icke brännbart material används och en ståldörr som snäpps på automatiskt efter att den är stängd.

Att gå in i vindsäkerhetsmonterade trappor. Innan du installerar luckan, bekanta dig med dess funktioner:

 1. Brandbeständighet upp till en timme.
 2. Tjockleken på det stål som den är gjord av är minst 1 cm. Det är möjligt att täcka luckan med samma material som ytbehandling av rummet för att säkerställa sin fullständiga harmoni i inredningen.
 3. Förekomsten av ett speciellt icke brandfarligt värmebeständigt aktivt tätningsmedel, vars expansion blockerar inkomsten av rök i vinden eller in i rummet.
 4. Intern fyllning är mineralull eller annat brandbeständigt byggmaterial.
 5. Förekomsten av tillbehör (stängare, handtag, lås - all hög kvalitet).
 6. När du installerar luckan på trätaket måste du dessutom köpa byggmaterial som installeras mellan luckans hål och luckan själv.
 7. Efter luckan är monterad och installerad enligt ovanstående rekommendationer. Dessutom, om du installerar en inköpsenhet, beskrivs funktionerna i dess installation i sina tekniska dokument.

Trädtrappor med lukt: särdrag

Attic-apparat med manhål placeras för att spara utrymme i bostadshus och tvättstugor. Lyftstege gör att du kan få tillgång till övre våningen, vinden eller någon annan punkt i låg höjd. Design ger vikningsmekanismer med ett annat transformationssystem. Material av tillverkning av strukturer är olika. Vi förstår de särdragen hos vinden trappor med en lucka.

Särskilda funktioner

Trappan med ett manhål är avsedd för tillträde till vinden eller vinden, som kan användas för olika behov. Skillnaden mellan vinden och vinden är att vinden inte värms upp. Attic kan väl bli en plats för ensamhet, arbetsutrymme, verkstad, sovrum och till och med ett vardagsrum. Attic passar ofta under lageret.

Att klättra upp behöver du en stege. Takhissar med luckan är tillräckligt bekväma. De tekniska egenskaperna hos vinden struktur är något annorlunda än de vanliga stationära trapporna. Trädens version av trappan karakteriseras av liten storlek. En minskad prestanda bör dock inte påverka säkerheten. Därför är det viktigt att följa några regler för att ordna en vindhiss.

Tekniska egenskaper hos konstruktionen innebär obligatorisk isolering på luckan, utan det är värmeläckage möjligt. Eftersom isoleringen brukar användas gummiband. Luckhålet är en vanlig rutorram. Det är fanerade huvudsakligen fiberboard eller plywood.

Luckhålet i konstruktionen med en stege är försedd med ett lock, det stänger slaget i monterat tillstånd. Inköpta mönster ger de ursprungliga slotsystemen som skyddar rummet och håller säkert stegen inuti luckan. Trapphuset är inte synligt, antingen i nedre rummet eller över. Öppningen av systemet sker smidigt tack vare speciella fjädrar i enheten.

Montering och demontering av strukturen utförs med en specialnyckel av stångtypen. Trappens grund består av två parallella segment av trä eller metall, mellan dem är placerade steg. Sidoelementen och stegen ger slipskyddsmaterial. Det bidrar till bättre säkerhet i strukturen. För att säkerställa ökningen eller uppstigningen säkerställer hantverkare ofta stegen med gummiblommor.

Huvudmekanismerna för att lyfta och sänka trapporna själva är vinkel gångjärn och gångjärn. Dessa element är vanligtvis metall, de ligger på toppen av strukturen och är fastsatta i taket. Stegsegmenten i det vikta tillståndet måste nödvändigtvis sammanfalla med luckans dimensioner. Anslutningsdesign ger ett speciellt spaksystem. Placera vindsurfstrukturen inuti eller utomhus. Interna system är vanligtvis mer bekväma. De utesluter tillgång till gården om det behövs för att klättra in på vinden.

material

Strukturer är gjorda av olika material. De är valda beroende på hur trappan ligger: utomhus eller inuti den. Många människor uppmärksammar tillgången på vissa stiftelser. Den mest tillgängliga basen anses vara ett träd. Vanligtvis används låga träslag i produktion.

Sällan finns sidopåverkade trappor av tall eller ek. Ofta anses träalternativ som inte ruttnar och spricker. Särskilt är de relevanta om det antas långsiktiga driften av vinden trapporna. Normalt billigt trä behandlas med lämpliga preparat som förhindrar förfalskningsprocessen.

Trädtrappor kan vara metall. Stegar av rostfritt stål eller aluminium överför ofta användning och länge tjänar sina ägare. Val av en metall som grund bör man ta hänsyn till designvarianten. En produkt tillverkad av metall i form av en stege kan vara mycket tung. Om metall används för en extra struktur, är den vanligtvis kombinerad med trä. I det här fallet kommer trappan att vara lättare men hållbart.

Huvudkravet för trappan till vinden är säkerhet. Detta krav måste följas vid montering av steg och räcken. Till exempel, om de är metall, kan händerna glida av. Träräcken har en grov yta. Om träet är obehandlat kan splinter och andra sår vara kvar på armarna.

Hjälpmedel används ofta för att skydda händerna mot skador. Till exempel gummi klackar eller PVC insatser. Gummipåstrykt tvärstång, fodrar stegen. Gummihattar på bågsträngarna, fastsatta i botten och överst, kommer att förhindra att strukturen flyttas, skydda golvbeläggningen om strukturen placeras i rummet.

arter

Attic trappa är ett intressant alternativ för tillgång till bostadens övre nivåer. Varianter av mönster är olika, det är inte alls nödvändigt att konstruera traditionella system som vanligtvis tar upp mycket utrymme. Dessutom bryter de traditionella metoderna för stigning och nedstigning ofta mot rymdstilen, så du måste göra om allt.

Laz på vinden är ofta mer kompakt, även om vissa mönster kan vara voluminösa. Kompakt utdragbar design stör inte balansen, störs inte utrymmet, det ser lämpligt ut där det finns lite utrymme och i rymliga rum. Kompaktitet är det mest efterfrågade kriteriet på vindsurfstrukturer, som har flera sorter. Tänk på huvudtyperna.

stationär

Denna version av vinden trappor med lucka fast fastsatt på golvet och taket, det kan inte vikas och avlägsnas om så önskas.

Fasta alternativ är representerade av flera sorter:

 • Raklinjer Universella produkter som kräver mycket utrymme för placering.
 • Rotary. Vanligtvis installeras de på hörnet av huset. Detta alternativ ger en mer rationell användning av utrymme.
 • Med ett litet steg. Det ideala arrangemanget, om strukturen inte kan installeras under en brant sluttning. Det är obekväma och osäkra att klättra och gå ner längs sådana steg.
 • Skruv. Vanligtvis monterad med ledigt ledigt utrymme. Denna design är ganska voluminös, den värderas inte för att spara utrymme, men för möjligheten till installation där det finns en skillnad i höjd.

Folding

Foldningsmodeller är utmärkta i hus med ett litet område. Strukturerna viks för att spara utrymme.

Modellerna är gjorda av trä, metall, andra material och deras kombinationer:

 • Utdragbara modeller är kompakta, vikta i form av ett dragspel tills det stannar. En exceptionell egenskap är dess tillverkning, där det är nödvändigt att använda metallelement.
 • Teleskopmodellen bryts ned enligt teleskopprincipen. Som ett resultat erhålls en standardtrappa från en liten struktur. När den är hopfälld döljer trappstegen ett till ett. Fixering i det oveckade tillståndet utförs i ett förutbestämt läge. För dessa teleskopiska alternativ använder stegar ofta metall.
 • Vikningsmodellen skiljer sig i standarddimensioner, det är särskilt populärt. Huvuddelarna är sektioner av samma storlek. Som fästelement använder gångjärnselement. Hela strukturen är utlagd som en bok. För tillverkning av denna design med metall och trä.
 • Vikningsdesign är inte inbördes samband med luckans storlek. Huvudelementen är kosouri: monterad på väggen och vikning. När ett sådant element skiftas är steg på den försedda med gångjärn.

förlängning

Stegar är inte sammankopplade med luckan, de lagras separat. Om så behövs flyttas ett sådant stegsystem lätt till önskad punkt. Bilagor är lämpliga om det inte finns möjlighet att montera en stationär eller vikande struktur inomhus. Särskilt ofta används sådana system i det tillfälliga arrangemanget av uppgången till toppen.

utformning

Om stationära versioner av stegen väljs för uppstigning till vinden, bland annat stoppar användarna oftare på modeller av kryssnings- och skruvtyp. Båda alternativen har anständiga funktioner och installationsfunktioner. Men de är inte utan nackdelar. Till exempel är trapporna av marsch typ de enklaste modellerna.

För att installera dem är en lämplig fri vägg tillräcklig. För komfort av rörelse och kompaktitet i ett steg gör antiskid. Det finns zabezhnye steg. De är belägna i slutet och i trappans början.

Marching mönster har flera sorter, de är indelade i:

 • traditionell singelmarsch
 • dvuhmarshevye med en vridning av 90 grader.
 • dvuhmarshevye med en vridning av 180 grader och en mellanzon.

Marschering är inte kompakt. Under dem behöver du skickligt placera platser. De viktigaste enheterna av skruvar sorterar dig att placera trappan var som helst i inomhusutrymmet.

Hela strukturen är sammankopplad med typen av stödstruktur, som har flera sorter:

 • Stegen är placerade på lagerets vertikaler och mittröret. Trappens utseende beror på vertikalens tillstånd.
 • Som stöd för stegen använder du krökta bågar, som fungerar som staket. Delar av stegen är fixerade i spåren.
 • Alternativet att stödja steg på en bågstring är möjlig (hända unary eller two-beam).
 • Fastsättning av steg kan vara konsoltyp (inuti det centraliserade stödet). Fler steg kan stödjas på höljet.

Attic konstruktion design är:

 • öppnas uppåt, inuti vindsutrymmet (bekvämt om designen är vikbar);
 • öppnar nedåt in i rummet i rummet (bekvämt när trappan är inbäddad i brunnen).

Automatiserade strukturer används ofta för vikning av trappor, den manuella versionen är också i efterfrågan.

installation

Före konstruktion är det nödvändigt att mäta öppningen. Det måste exakt matcha produktens dimensioner. För att installera strukturen är det viktigt att förbereda basen och verktyget i förväg. Indragbara vindsurfönster är billiga. Observera, installationsarbetet hos sådana system är bekvämare att genomföra tillsammans. Vanligtvis arbetar en mästare högst upp med hjälp av ett verktyg.

Ladder med manhål måste levereras på övervåningen. För dessa åtgärder är det lämpligt att installera lämpliga strumpor. De borde vara vid kanten av mangan och stegen. På denna plats bildas en vinkel på 90 grader. Lådan är fixerad två gånger med skruvar.

Nästa steg förutsätter att befälhavaren som har stannat i rummet tar bort strutarna som håller vinden. I en öppen dörröppning, montera andra delar av strukturen. Om det finns ett mellanrum mellan konstruktionen och öppningen är den fylld med monteringsskum. Skruvarna som säkrar stegen får skruva upp (allt kommer att utvecklas).

Observera att stegen efter detta måste förbli nivå (oavsett vilken typ av material som produceras). Tillåtet justering av lutningsvinkeln genom att flytta hålen på sidostödet. Om ett metallhål är monterat, är stängerna fixerade inte med skruvar, utan med en sladd. Samtidigt kommer arbetet också att kräva en grader, samt en nyckel för 10 och en skruvmejsel eller skruvmejsel.

dimensioner

För installation av luckan med vikningsdesign är det viktigt att överväga höjden på rummet. Tillåten takhöjd - från 2 till 3 meter. I denna utföringsform får du en mer bekväm lutningsvinkel av trappdesignen. Den optimala vinkeln för stegar är 45 grader. Om vi ​​betraktar ett färdigt manhål med en fabriksbyggd trappa, levereras den med 10-15 steg. Godtagbar höjd mellan dem är ca 20 cm. Den totala längden på strukturen överstiger inte tre meter.

Öppningen att flytta under taket är svårast att utföra om överlappningen är gjord av betong. Arrangemang av trägolv kräver också särskild vård: du kan skada de bärande bjälkarna. Det är viktigt att överväga avståndet mellan bärbalkarna (det ska vara minst 60 och inte mer än 100 cm). Om konstruktionen är vikbar kan måttet på brunnet variera från 60 till 80 cm med en bredd på 100 till 140 cm.

En viktig punkt: Vid konstruktionens utformning bör belastningen på taket falla på balkarna. Installation av trappan måste göras parallellt med dem och inte över. Tjockleken på trästegen ska vara 2 cm, bredden kan vara från 25 till 30 cm. Trappens standarddimensioner påverkar komforten och säkerheten hos clamshell. Systemet ska kunna hantera en viktbelastning som är lika med den som en person har. Med tanke på ovanstående parametrar av trappan, är rammens lämpligaste dimensioner från 70 till 120 cm. I det här fallet verkar passagen i taket inte vara för stor, du behöver inte stänga en stor trappa med obehagliga steg.

Vilken man ska välja?

Vanligtvis är trapphusets takkonstruktioner utvalda för ett gemensamt interiör eller till exempel en dörr, en dörröppning. Samtidigt ta hänsyn till hissens direkta syfte (på vinden, vinden, för huset). Träprodukter ger betydande ekonomiska besparingar. Samtidigt passar de perfekt i de klassiska och moderna stilistiska designriktningarna (till exempel klassisk, neoklassisk, modern, italiensk, landstil).

Några glidande metallanordningar är också vackra, men oftast förenklar metadrapp utseendet hos en uthus. Även om det är lättare att ta hand om metall, och en sådan konstruktion kommer att vara längre. Enligt recensioner är de bästa alternativen för alla fall trägolvtrappor. Metallalternativ föredras av dem som inte gillar frekvent rengöring. Metallanordningar väljs oftare för sommarstugor och tillfälliga stugor.

Trädtrappa med lucka: sorter och urval

I privata hem är en plats under taket ofta inte lämplig för att ordna ett bostadsområde. Att lämna det tomt och oanvändbart är opraktiskt. Loftrummet kan fungera som ett utmärkt ställe att lagra stora mängder hushållsartiklar. Den behöriga organisationen av vinden kommer att kräva en mängd olika bygglösningar, varav en är arrangemanget av en vindtrappa som är bekväm, pålitlig och funktionell.

Varianter av trappanordning

Om vinden är ett vardagsrum, då det bekvämaste arrangemanget av stationära trappor. Med frekvent användning är pålitlighet och användarvänlighet ett viktigt kriterium som beaktas vid val av denna typ av stege. Denna enhet har en stor storlek och tar därför mycket utrymme, värdefullt för ett privat hus.

Typer av trappor med lucka

Efterfrågan på den moderna marknaden har trappor med lucka ett brett utbud. Enligt materialet av tillverkning särskilja trä och metallstrukturer. Ofta finns en kombination av dessa material, där trappan är av trä, vilket minskar enhetens vikt och glidmekanismer och fästanordningar av metall, vilket ger styvhet och hållfasthet.
När du väljer ett material för en installerad stege, är det nödvändigt att ta hänsyn till intensiteten av dess funktion. För frekvent användning är det bättre att välja en modell som helt och hållet är tillverkad av metall, de är mer hållbara. Träkonstruktion slits ut snabbare, men med sällsynt bruk visar utmärkt prestanda.

Teleskopmekanism

Utformningen av teleskopstegen består av sektioner som, när de viks ut, flyttar varandra. De nedre delarna är tjockare och när de stiger blir de tunnare, passande varandra. Därför tar enheten upp en minimal mängd utrymme. De är gjorda av aluminium, så de är lätta.

Glidmekanism

Konstruktionen av den uppdragbara stegen består av metallremsor och liknar en sax som är kopplad i par, med ändar. Vid skärningspunkten för banden är stegen fasta, med undantag för deras rotation. En sådan stege bildas enligt en dragspelets princip och lyfter ett av stegen, alla andra, som är sammanlänkade hävstångar, sätts i rörelse. Den glidande enheten är lätt att använda, utför fullt ut de funktioner som tilldelats den och tar upp lite utrymme när det är vikat.

Mindre vanligt är glidmekanismen hos en stege som består av sektioner, som var och en består av flera steg. Sektioner glider längs varandra längs speciella styrningar. Videon visar en stege av denna design:

Foldningsmekanism

Den mest populära trappa vinden vikar, kompakt och hållbar. När den är monterad är hela strukturen dold bakom luckan på vinden på vinden. I det oveckade tillståndet ska benen vara fast mot golvet i en vinkel på 70-75 grader. Fällningsstegar består vanligtvis av tre sektioner, sammanlänkad med speciella fästdon, gångjärn och gångjärn, vilket säkerställer en praktisk vikning och utfällning av modellen.

Trappstorlek

Om du väljer att installera en vindstege med egna händer, bör du börja arbeta genom att förbereda en plats i taket för luckans framtida placering. Dess storlek beror på den valda modellen. De flesta färdiga strukturerna behöver en lucka med dimensionerna 70-120 cm. Ett sådant hål kommer framgångsrikt att klara av uppgiften att placera den vikta stegen och är bekväm för lyftning. För att välja rätt enhet för säker och pålitlig användning, måste du vara uppmärksam på de grundläggande parametrarna för valet:

 • Trappans längd beror på höjden på taket i rummet;
 • trappans bredd och längd bör vara bekväm att flytta längs trappan;
 • stegens höjd, dvs avståndet mellan dem bör vara lämpligt för användarens steg och beror på trappans vinkel;
 • Maximal belastning som strukturen klarar av.

Trädtrappa med lukt: fördelarna och nackdelarna

Design och arrangemang av ett privat hus eller lägenhet kräver ibland en speciell design som skulle ge hyresgäster tillgång till vinden. Dessutom ska enheten vara lätt att använda och viktigast av allt - tillförlitlig. Loftet trappor kan hänföras till denna typ av enhet, som är representerad på marknaden av olika modeller, så att man kan köpa en design som uppfyller alla krav och önskemål från konsumenten.

Särskilda funktioner

Eftersom trappan för tillträde till vinden är ofta en nödvändig komponent i huset, måste du närma dig valet av design med fullt ansvar, med tanke på vikten av nyanser och egenskaper hos huset och designen.

För att rationellt kunna använda bostadsutrymmet och kunna komma in på vinden när som helst på året, ska trapporna placeras inuti huset. Det här alternativet eliminerar behovet av att gå utåt för att komma till toppen, på grund av vilket valet av alternativ för att använda vinden utrymme kommer att utvidgas kraftigt.

Konstruktionen, som kommer att ligga inne i huset, kommer inte att förstöra inredningen, eftersom en stor variation av dess modeller och sätt att expandera, inklusive råmaterial för tillverkning av enheten, gör det möjligt att skaffa en intressant, vacker och högkvalitativ vinden trappor. Och funktionerna i dess konfiguration gör det möjligt att städa det på begäran i ett speciellt takfönster.

Zolvutrymmet kan omvandlas till olika behov, inklusive arrangemang av extra bostadsutrymme, skafferi, omklädningsrum, etc. Det viktigaste är att välja luckan korrekt och bestämma vilken typ av stege som effektivt ska utföra sina funktionella uppgifter samtidigt som det inte hinner utrymme.

Baserat på designens särdrag kan ett antal positiva egenskaper som är inbyggda i vindsteget identifieras:

 • Den första och mest uppenbara fördelen med dessa produkter är utrymmebesparing, men endast i fallet då valet görs till förmån för vikbara och bärbara modeller, eftersom det måste finnas tillräckligt med utrymme för installationen för att rymma stationära strukturer. De två första typerna gör det möjligt att snabbt och enkelt komma till vinden utan att ta bort de användbara kvadratmeterna i huset. Stationära trappor är inte mindre funktionella, men samtidigt upptar de en viss del av området i huset.
 • Säkerhet är en viktig och oumbärlig egenskap hos alla trappsteg. För att säkerställa det är trapporna tillverkade med speciella skåror på stegen som förhindrar att foten glider under lyftning. Även produkter har räcken. När det gäller säkerhet under utbyggnaden av strukturen kompletteras den nödvändigtvis av ett låsningssystem och en låsbult med slitsskydd på vikningsbenen.
 • Styrkan i hela strukturen gör det möjligt att motstå en belastning på 250 kg.

Den optimala storleken och utformningen av vinden trappor med lucka

Trädtrappor, i en eller annan form, är nödvändiga för alla ägare av ett privat hus. Därför är det nödvändigt att närma sig sitt val ganska ansvarsfullt. Idealiskt - att placera trappan inne i huset så att du inte måste gå ut på vinden på vindsäsongen under den kalla årstiden. Och så att en sådan trappa inte förstör inredningen, kan den döljas i en särskild vindsurlucka. Om honom, i själva verket idag pratar vi.

Egenskaper trappa på vinden

Trappor på vinden är olika, men en sak är tydlig - de är absolut nödvändiga. Luken kan vara tillverkad av trä eller metall, det blir nästan osynligt i taket. Men med val av trappor bör bestämmas mer noggrant. De är icke-bärbara (stationära), bärbara och vikande. Den första versionen av uppgången på vinden kan inte omarrangeras eller vikas någonstans. Det är endast relevant när du har tillräckligt med ledigt utrymme och stegen kommer inte att störa någon. Det andra alternativet är mer besvärligt, eftersom stegen måste flyttas hela tiden från plats till plats. Det tredje alternativet är den mest funktionella, bekväma och vackra.

Luckans dimensioner på vinden är ganska enkla att beräkna, de beror på trappans bredd och vinkel. Bredden kan vara från 70 cm till 1 meter. Lutningsvinkeln bör inte vara mer än 65 grader, men för frekvent användning är det bekvämare att vinkla 45 grader. Designen ska bestå av 10-15 steg, helst utan stigare. Stegbredden är från 25 till 30 cm, och avståndet mellan dem är inte mer än 19 cm. Den rekommenderade tjockleken på steget är 2 cm. Med sådana dimensioner kan trappstegets konstruktion vara säker på att stödja en vikt på 150 kg eller mer.

Typer av luckor

Även om det kan tyckas att många som luckan är den enklaste delen av designen, är det inte riktigt. De är av flera typer:

 • Horisontell. Detta är en typisk lucka monterad i taket. Det installeras oftast när man monterar trappan på vinden.

 • Vinden. Det är både en lucka och utgång till taket. Mycket funktionell, men designen är komplex, så den här luckan måste beställas i en specialiserad studio.

 • Revision. Det tjänar mer att kontrollera utrymmet ovanför rummet. Den kan installeras om det finns mycket lite utrymme på vinden och rummet ska kontrolleras regelbundet.

Takluckans storlek och färg är ungefär lika överallt. Den är vit och kvadratisk. Men för enskilda beställningar kan du designa något. Golvluckans lock kan bestå av två halvor eller vara integrerade. Det första alternativet är lämpligt när öppningen är tillräckligt bred. Du behöver inte lyfta hela locket, du kan helt enkelt vika en sida.

Om du utrustar stugan i en uppvärmd vindsvåning rekommenderas att luckan är ordentligt isolerad. Om så önskas kan du köpa redan uppvärmda klara luckor.

Trädtrappa

Sådana strukturer kan vara stationära eller vikta. Om det finns mycket utrymme i rummet och trappan inte blinkar ständigt framför ögonen, kan du installera en. Men den vikande trappstegen kommer att bli mycket mer original och intressant. Tack vare designers och designers, kan de ha någon storlek, bara typen av vikning är annorlunda.

Fällningsstrukturer finns länge och framgångsrikt installerade i privata hus eller stugor. Trappan är fullformad i öppningen på taket, det är nästan inte märkbart. En specialplatta är fastsatt i botten, som kan slå samman med taket i färg och textur. Ansåg den bästa storleken 60x120. Det har kontrollerats mer än en gång att en bredare eller smalare öppning inte kommer att vara så bekväm. Vikningsstegar kan tillverkas av trä eller aluminium. Träversionen ser rik och dyr ut, men den är inte lika hållbar och hård som metall. Det är därför rekommenderas för frekvent användning av aluminiumkonstruktion.

Fällningsstegen kan monteras med små metallrullar och slipfria steg. Detta gör det mer bekvämt och säkert.

Också värt att markera glidande trappor. Detta är bara en otrolig uppfinning och bekväm lösning samtidigt. Denna design visas med en handrörelse, luckan på taket kan vara mycket mindre. Trappan är ett slags dragspel, mekanismen, om nödvändigt, sträcker sig och skapar en hiss till övervåningen. Då behöver du höja konstruktionen och stänga toppluckan. Till skillnad från vikning är glidstegar mycket kompakta. De är bara gjorda av metall, så det här nöje kan vara ganska dyrt. Men det är värt det!

Hur och var att placera

Vid första anblicken verkar det som att välja en plats för luckan och klippa ut det är ganska enkelt. Men många glömmer att takbalkarna är baserade på balkar. När luckan installeras i alla fall inte att falla på dem, gäller lika för takets tak. Det finns några grundläggande regler att följa:

 • Trappor måste vikas så att de inte rör taket eller väggarna på vinden. Mät avståndet från stegen horisontellt och vertikalt. Då kan du vara säker på att konstruktionen, som en följd av installationen, placeras fritt på vinden, lätt att vikas och vikas ut;
 • Takluckan ska falla mellan balkarna, takstakarna bör inte påverkas. Om du passerade alla rekommendationer för byggandet av taket i huset, skära sedan ett hål för vinden luckan tar inte mycket tid,
 • Luckans riktning och dess läge borde bero exakt på riktningen på takbjälkarna.
 • Dimensionerna hos luckan i sig måste exakt matcha det förberedda hålets dimensioner i taket. I annat fall kommer luckan inte att bli stram, luckor kan bildas och på grund av felaktiga installationssprickor bildas över tiden i själva taket.

Förberedelse av hålet under luckan

När du väljer vindluckan ska du med all hjälp vara uppmärksam på att den redan säljs färdigt för installationsstrukturer, med externa remsor längst upp och ner. När du förbereder en plats för det, blir det lättare för dig att ta mätningar och förberedande arbete. Det är tydligt att göra layouten enklare och bekvämare från insidan av vinden. Det enklaste sättet att borra hål runt omkretsen, med hjälp av en elektrisk borr. Tänk på att du måste montera vindluckan med ytterhöljet. Detta är viktigt eftersom det är nödvändigt att i början ta hänsyn till takets tjocklek och takbjälkarna så att den installerade luckan "spolas" med taket. Efter den mest exakta märkningen och förberedelsen kan du börja klippa ett hål. För detta är det bäst att använda pussel.

Alla tak, skikt av vattentätning och isolering ska inte dras eller dras ut. Du måste noggrant klippa dem och få dem. Annars kan integritet skadas.

Resten av arbetet kommer att vara bekvämare att genomföra från botten, direkt på vinden. När hålet är klart kan du gå vidare till "passar". Ta bort dynorna, lämna en rak ram, han måste sitta mycket tätt i öppningen, för detta och utföra så noga mätningar.

Fixa vindluckan

Det är nödvändigt att börja montera och fixera de flesta vindluckor från övervåningen. Fäst den övre ytterskenan på luckan och fäst i hålet. Sedan från nedre våningen måste du fästa den nedre ytterplanken och fixa den på taket. Fäst vindluckan. Kontrollera trappans styrka gradvis, beroende på takets tjocklek och styrkan i själva strukturen, kan vindstegen stå emot en vikt av 150-250 kg. Men du borde inte omedelbart ge henne den maximala belastningen, det är bättre att kontrollera installationens tillförlitlighet och andra saker gradvis.

Om du vill kan du snyggt dekorera den nya entrén till vinden. Detta kan göras med samma material som taket eller på ett sätt som ursprungligen skiljer sig från det allmänna interiören. Den mest imponerande är trä- och träelement i inredningen. Metallluckan kan målas.

Hur man installerar vinden trappor

Fördelarna med vindluckan med trappor

 • Med all designens elegans kan den klara sig upp till 250 kg.
 • På trapporna finns det speciella skåror och präglade mönster, så att de är lika säkra och bekväma att använda som möjligt.
 • Konstruktionen är pålitlig och hållbar, det finns praktiskt taget inget känt om en snabb nedbrytning eller avveckling.
 • Kostnaden beror på komplexiteten hos konstruktionen och materialet i tillverkningen. Men det är ganska tillgängligt för varje kund.
 • En mängd olika mönster. En sådan stege kan väljas för ett rumsinteriör med vilken konstruktion som helst.
 • Enkelhet och funktionalitet.

Installera en hopfällbar stege i ditt hus, och du själv kommer att kunna uppskatta alla fördelar med en sådan lösning. Designen ser harmoniskt ut både i moderna hus och i byggnader av äldre typ. Men utan tvekan är en vindsväxa med trappa alltid vacker, solid och funktionell.

Trädtrappa med lucka

Atticutrymme är en värdefull resurs för att förbättra bostadsförbättringen. För att kunna använda det rationellt behöver du vinden trappor. Förvirra inte vinden och vinden. I det första fallet - detta är ett potentiellt tvättställe för långvarig lagring av tillfälligt ej nödvändiga eller sällan använda saker. Bekväm och säker tillgång till det kommer att ge en vindtrappa med lucka, som kan köpas i vårt "Fasadtak".

Typer av vinden trappor

Att klättra upp kan du köpa en fast eller vikande vindstege. För uppstigning uppåt kan den integrerade och vikande garret stegen användas. Det första alternativet är enklare och billigare, men det andra är mycket bekvämare och praktiskt, vilket det är värt att betala mer. De som vill köpa en garretstege med lucka har möjlighet att välja produkter med följande egenskaper:

 • på konstruktivt material - trä, metall och en kombination av dessa material;
 • på layouten - vikning (sektionell och sax typ) och glidande (teleskopisk);
 • av dimensioner: Monteringsdimensionen på vindtrappen med luckan bestämmer öppningens storlek (från 110x60 till 130x70 cm) och höjden på rummet (2,2-3,35 m);
 • på lagringskapacitet (tillåten last) - från 150 till 500 kg.

Alla dimensioner av en vindtrappa med lucka är standard, vilket måste beaktas under installationen. Dess sektioner och element har kopplingar som gör att stegen kan vikas inuti luckans dimensioner utrustade med en låsningsmekanism i en stängd position (monterad).

Trädtrappa tillverkare

De som ännu inte köpt en vinden stege, tänker ibland på hur man gör denna design självständigt. Detta är verkligen möjligt, men en hemgjord kopia är sannolikt den mest primitiva och till och med farliga. Om du köper en hopfällbar industriell vindstege, är du garanterad att få maximal bekvämlighet och säkerhet. Bland de ledande tillverkarna av vinden trappor är:

Köp vinden trappa med en lucka i Voronezh från de bästa tillverkarna i företaget "Fasad-takcenter." Vi garanterar de mest acceptabla förhållandena, inklusive finansiella. Du kommer säkert att vara nöjd med valet. För varje kund erbjuder vi produkter som helt uppfyller deras smaker, önskemål och möjligheter. Modeller av vinden trappor med lucka kan köpas mycket billigt i "Fasadtaket", priserna börjar från 7 000 rubel.

Trappa med lukt på vinden: typer och designkrav

Även i det rymliga huset finns det ingen extra lagringsutrymme. Därför försöker många husägare att maximera användningen av vindarutrymme. Och för att komma till det utan problem behöver du en trappa med lucka till vinden. Dessutom bör det vara bekvämt, säkert och helst harmoniskt blanda sig in i interiören.

Vad är sådana stegar, vilken typ att välja på ett eller annat sätt, och vad ska man söka när man väljer? Om du är intresserad av svaren på dessa frågor hittar du dem i den här artikeln.

Designkrav

Det första du behöver göra är att bestämma luckans och trappans placering. Genom platsen på taket, som tycks vara det mest praktiska, kan du passera bärbalkgolvet. Eller ovanför blir det lite utrymme på vinden för att stå vid utgången i full tillväxt.

Trappan själv bör inte störa lätt åtkomst. Och i fallet med en hopfällbar eller glidande design ska den inte röra möbler och andra föremål i rummet när de utvecklas. Om en lämplig plats finns, kan du fortsätta att studera kraven på strukturerna själva.

När det gäller luckan:

 • Det måste vara mycket hållbart så att du kan gå på det utan risk att falla ner
 • Luckans storlek med trappan till vinden bör vara minst 0,8 kvm. - annars kommer det att vara obekvämt för dig att gå igenom det, särskilt med bagaget i dina händer;
 • Om du bor året runt i ett hus och taket inte är uppvärmt, måste du ta hand om kvalitetsisoleringen av utloppet till vinden, eftersom de största värmeförlusterna sker bara genom taket.
 • Om vinden är beboelig, är det nödvändigt att installera ett staket runt luckan.

Nu om trappan:

 • Dess bredd måste vara minst 60 cm;
 • Vertikal höjd - högst 250 cm;
 • Den rekommenderade lutningen är inte mer än 65 grader till horisontalen;

Detta är viktigt. Om det finns mycket lite utrymme, och stegen bara stiger med en stor lutning, kräver säkerhetsanvisningarna att du rör dig längs den bara mot stegen.

 • Designen måste vara stabil, hållbar och klara av den största personens vikt i huset.

Ett annat krav som måste uppfyllas och trappan och luckan på vinden, refererar inte till strukturerna själva, utan till deras utseende. Det borde vara i harmoni med designen av rummet.

Vilka material gör vinden trappor

De mest populära materialen som används för att göra trappor med en vindlucka är trä, metall och vissa typer av plast. Och valet beror på platsen för trappan (utanför eller inuti huset), typ av konstruktion och designkrav.

 • Tree - det vanligaste och överkomliga alternativet. Interna trappor är oftast gjorda av det, men i detta fall behöver trä också behandling med föreningar som förhindrar ruttning, bränning och skador av insekter. Och om designen är en del av inredningen, så är lackmaterialet.

Rådet. Om du använder vinden från tid till annan väljer du tallskog - priset är det mest prisvärda. Designen i det här fallet kan du välja en sida och ta bort trappan i garderoben eller garderoben när det inte behövs.

 • Metall - materialet är hållbart och hållbart. Aluminium och dess legeringar används vanligtvis för stegar, såväl som rostfritt stål. Men den senare har stor vikt och kostnad, så det kombineras ofta med trä eller plast. Det är möjligt att tillverka trappor av järnmetall, men det måste skyddas mot korrosion med speciella färger.
 • Plast. Ganska sällsynt material för användning i vårt fall. För det mesta används plast för tillverkning av enskilda element. Men bara stegar är helt plastiska.

Rådet. Oavsett din trappa är tillverkad av, måste den vara säker. För att hindra dina fötter från att glida på trappan, och det finns inga splinter i händerna, använd gummiblommor eller annat mjukt och glidbart material.

Typer av vinden trappor

Strukturellt är trappan till vinden med lucka uppdelad i: ytterligare, vikande och stationär.

förlängning

När det gäller drift är detta alternativ det mest obekväma. Men det enklaste utförandet, vilket inte kräver stora materialkostnader och fördelning av utrymme för konstruktionen.

Allt kan göras med hand: och luckan till vinden utan trappor och trappan själv. Du kan dock köpa det, välja en produkt med lämplig längd och design från färdiga förslag.

Rådet. Hatch täcker kan också hittas i försäljning. Men de är som regel dåligt isolerade, så du måste ta hand om det själv.

Stegar är olika med avseende på materialet som används och designen:

Välja eller göra en trappa med egna händer, du måste vara säker på att den kommer in i luckans öppning i bredd och glider inte längs golvet. För att förhindra glidning sätts gummi "skor" på kosurernas nedre ändar, eller de klistrar enkelt på bitarna av gummi.

stationär

Med det här alternativet är allt precis det motsatta:

 • Det är mycket praktiskt att använda, ingången till vinden är tillgänglig när som helst och är så säker som möjligt,
 • Tillverkningen av en stationär struktur kräver stora arbeten och finansiella investeringar, och det kommer själv att äta ett betydande område inomhus.

Var uppmärksam. Om du har planerat en stege eller stationär trappa till vinden, måste du göra luckan öppen uppåt.

Strukturellt är sådana produkter inte mycket olika från de inre trapporna till vinden eller andra våningen, speciellt om vinden används ofta. Om den används som lager av säsongsvaror, och ingången till det leder från tvättstugan, förenklas designen och reduceras till det maximala.

I små rum är den svåraste uppgiften att hitta en plats för stationära trappor. I sådana fall kommer designlösningar till räddning. Ett exempel är de senaste bilderna: Luckan och trappan till vinden har blivit ett unikt konstobjekt och ytterligare lagringsplatser. Samtidigt passar de organiskt in i interiören utan att slösa utrymme.

vikning

Men det här alternativet är en typ av symbios av de två första med alla sina fördelar, men utan brister:

 • Att använda vikande strukturer är lika enkelt och säkert som stillastående;
 • När de inte behövs avlägsnas de från taket genom en enda rörelse av handen, medan de inte kräver någon fysisk ansträngning eller extra utrymme i garderoben.
 • Detta är den mest optimala lösningen för finansiella och arbetskraftskostnader.

Den huvudsakliga konstruktiva skillnaden mellan luckor för sådana trappor, från stationära och tillhörande - de öppnar alltid ner och vikstegen är fastsatt på dem och gömmer sig när de stängs på vinden. Synligt i rummet är bara dörren, som om så önskas kan förtäckas under taket.

Vikande trappsteg av de mest mångsidiga i design, driftsprincip och tillverkningsmaterial: