Installera en vindlucka i taket

Om du är fast besluten att aktivt använda vinden utrymme, kommer du troligen att tinker in på vinden. I byarna under de senaste åren har denna uppgift varit helt enkelt - det var nog att använda stegen, men för en modern person kan en sådan tvivelaktig metod knappast kallas lämplig. Definitivt behöver du ett bekvämt manhål från insidan av huset, och inte från utsidan, som det praktiserades tidigare. Det finns färdiga lösningar till salu, men du måste fortfarande ta itu med installationen själv, och strukturens dimensioner kan inte gå. Denna artikel kommer att diskutera hur man gör taket beboeligt.

Köp eller gör?

De som planerar att köpa en färdig produkt kan använda instruktionerna för att installera den, vilket också kommer att ges i den här artikeln, och de som vill göra en bekväm lucka till vinden med egna händer kommer att vara intresserade av fullständig information om processen som vi erbjuder för att läsa. Så här är några viktiga nyanser som kommer att vara användbara i arbetet:

 • Valet av en plats för en bländare väljer så att du inte stöter på huvudet mot takfläkten eller taket när du lyfter uppåt.
 • Under takbalkarna är ingången till husets tak inte konstruerad;
 • om övre våningen fortfarande inte värms är det nödvändigt att göra värmeisolering;
 • öppningen måste stärkas. För träkonstruktioner lämpliga träbjälkar, och i betonghus utförs förstärkning med metallhörn;
 • det är nödvändigt att tillhandahålla ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

Om du kommer att göra luckan med stegen själv, var inte lat för att noggrant studera alla stadier av processen, då kommer du inte att stöta på svårigheter att arbeta och det verkar inte vara svårt för dig.

Tillverkningssteg

Innan du gör en lucka på vinden, måste du göra ritningar, som markerar alla nödvändiga mätningar och parametrar: Takets tjocklek, täckmantelns dimensioner och öppningen som du kommer att klippa ut. Tänk på att de uppvärmda rummen kan förses med ett vanligt lock medan de kalla värmen kräver ytterligare värmeisolering. Det spelar ingen roll hur du gör systemet - för hand på papper eller i ett speciellt datorprogram, är det viktigaste att ta hänsyn till alla nödvändiga dimensioner. När ordningen är klar kan du gå vidare till den praktiska sidan av frågan samt förbereda verktyg för arbetet.

Klippöppning

Om det under byggnadsfasen av huset inte fanns ett manhål för taket, måste du klippa det själv. Självklart, om det redan finns en sådan öppning för att installera dörren, passeras detta skede av arbetet.

Till att börja med utförs en märkning med förväntan att öppningen ska vara 5-6 cm större än luckans ram. I framtiden kommer spalten att bidra till att kompensera för tjockleken på de brädor som rammen kommer att göras från. Materialet från den snittiga delen av taket kan användas för att täcka locket förstås, om det har ett normalt estetiskt utseende.

Monteringen av ramen

Här behöver vi brädor med en tjocklek av 2-3 cm, det är denna kaliber som gör basen stark. Ramen kan vara rund eller kvadratisk. Det andra alternativet ger den obligatoriska enkelheten i alla vinklar. Standardramstorleken kan betraktas som 60x120 cm, och sådana dimensioner är lämpliga för den absoluta majoriteten av husägare. Du styrs av personliga preferenser och öppningsdimensioner, du kanske vill öka manhålet på husets tak, men vi rekommenderar inte att du gör det mindre. Efter montering är ramen monterad på sitt säte i taköppningen.

Mästerskap

Som tidigare nämnts kan det vanligaste locket monteras från de utskurna golvplattorna som bildades som en följd av att skåra ut öppningen. Den monterade dörren måste förstärkas på baksidan med en tvärgående stång. Då måste den fixas på den valda platsen med loopar längs lockets långa eller korta sida. Titta på vilken sida det är bekvämare för dig att öppna dörren, och bara sedan fortsätta att fixera den på ramen. Också överväga hur luckan som leder till taket på huset ska öppna, inuti eller utanför rummet.

Vi arbetar med uppvärmning och efterbehandling.

Frågan om isolering, som vi sa tidigare, kommer helt och hållet att bero på hur mycket värmeisolering på övervåningen är. Ett uppvärmt golv kan göra med ett elementärt isoleringslager, men vi rekommenderar dig att uppmärksamma ljudisolering. Ett kallrum behöver naturligtvis en högkvalitativ isoleringsbeläggning. För detta är det nödvändigt att lägga ett skikt av ångspärrmembran och ett skikt av isoleringsmaterial enligt standardschemat för en sådan process. I sista skedet behöver du producera yttre trim.

Som du redan har förstått är den lättaste luckan som leder till taket på huset monterad så här. Till mer komplexa lösningar ingår design med en infällbar stege. Installationsprocessen görs på samma sätt med endast vissa skillnader.

Komplexa strukturer

Luckan till vinden kan utrustas med stationära trappor. Här börjar också arbetet med öppningen utbrott. Processens vidare process beror på vilken design du valde, och i vilken ordning du kommer att göra det. Lägg omedelbart en reservation om att arbetet med montering och installation av luckan med stegen i detta fall kommer att bli något mer komplicerat än i ovanstående variant. Var noga med att se till att alla dimensioner av de interagerande elementen matchar:

 • utdragbar stege;
 • dörrar;
 • öppning;
 • taktjocklek.

Alla dessa parametrar kan du mäta dig själv eller ta bort från den köpta produkten, om du inte gör det själv. I detta fall måste locket ha ett utrymme som rymmer den längsta delen av den infällbara stegen i monterat läge.

Kom ihåg också att stegens vikt måste bibehållas med ett lock med en marginal, annars är det omöjligt att undvika brott och i värsta fall skada. Vi får inte glömma en tillförlitlig spärrhake som håller fast strukturen i takets öppning.

Alla processer som vi har nämnt tillhandahålls schematiskt, men om du bestämmer dig för att bygga en lucka på vinden själv, behöver du inte mer detaljerad information eftersom du förmodligen har vissa färdigheter, men generella rekommendationer med en illustration kommer inte att skada någon. Samma person som köper en färdig lucka för tillgång till taket på ett hus kan använda instruktionerna för installationen, som nödvändigtvis är anslutna till produkten.

Gör det själv - Hur man gör det själv

Hur man gör någonting själv, med egna händer - hemsidan för hemmästaren

Hur man gör utgången till taket - 7 sätt

Gör själva taket - visningar och enheter

Det är svårt att föreställa sig underhållet av taket, rengöring av takrännor, reparation av antennanordningar, underhåll av solfångare eller arbetet med en skorstenssvep utan åtkomst till taket. Valet av vägen till det beror på vinkeln på dess sluttningar och syftet med utrymmet under det. Tillträde till taket kan tillhandahållas av en vertikal stegladder eller en stege monterad utanför, en intern vikningsstege med gångjärnslåda samt en rad luckor - isolerade och oisolerade. Bekvämt att gå på taket hjälper trappor och gångbanor installerade på taket. Stigen till taket måste vara tillförlitlig. Därför är det inte så viktigt hur det utförs, så länge det garanterar en snabb och säker klättring till taket.

Stepladder på väggen

(Alternativ för plana tak)

Den enklaste lösningen är en vertikal stegladdare, förstärkt på ytterväggen. Stegets nedre kant ska ligga i en höjd av ca 1 m från marken, detta tillåter inte barn att klättra på taket, och vuxna kan använda den vanliga stegen i det här fallet. En liknande lösning är en sektionsstege, bestående av två delar. Dess lägre, tillsatta sektion har en höjd av ca 1,5 m och används om det behövs.

Det är viktigt att stegen i stegen inte är hala. För att göra detta är de gjorda av bølgat stål eller förstärkning av en periodisk profil (med seglformade utsprång).

Den stegladder monterade på övervånings vägg, som leder till taket från en balkong eller terrass, är säkrare. Dess enda besvär är att för tillgång till taket är det nödvändigt att passera genom insidan av huset. Stegenens metallstrukturer ska ha en antikorrosiv beläggning med färg-och-lack eller polymerpulverkompositioner.

Utomhus trappa

(För plana tak)

Jämfört med en vertikal stegladder är den branta yttertrappen som leder från terrassen på nedre våningen till terrassen (eller plattformen) på taknivå bekvämare och attraktivare. Utformningen av en sådan stege är gjord av stålrör med parentes svetsade till den - för installation av steg. Deras slitbanor är gjorda av böljat plåt eller av behandlat trä (ek, bok, ask). Och räcken kan vara tillverkad av rör, stavar, kablar etc. Vanligtvis är ytorna på alla stålelement i trappan skyddad mot korrosion av färg och lackbeläggningar. Men en sådan stege kan vara gjord av polerat eller borstat rostfritt stål.

Element av metalltrappan till taket kan beläggas med polymera pulverkompositioner eller gjorda av rostfritt stål

taklucka

(både för platt och för hälltak)

Vanligtvis placeras utloppsluckorna ovanför trappans övre plattform. Placeringsplatserna för luckorna i de stigande taken beror på spjällets steg. Avståndet mellan luckkassen och de angränsande spärren till vilken den är fastsatt får inte överstiga 7 cm. Om detta gap är större måste du installera två tvärgående stänger och en vertikal stång mellan spjällen (ena sidan av luckan är ansluten till den). När luckan är bredare än avståndet mellan spjällen, är det nödvändigt att klippa ett fragment av en spånarfot och stärka dess trimmade kanter till de tvärgående frontbalkarna som överför lasten till angränsande spärrar. Om en sådan lösning inte tillhandahålls av projektet, är det nödvändigt att få slutsatsen av konstruktören, arkitekten om möjligheten att utföra detta arbete. På ett tak med ett stort område med flera skorstenar är det bättre att installera två luckor. Då är det inte nödvändigt att springa broar för skorstenen sop. Luckor bör ligga nära skorstenen. Marknaden erbjuder luckor av flera storlekar: den minsta - 45 x 55 cm, den största - 120 x 120 cm. Du kan också beställa en anpassad lucka. Men priset på en sådan lucka kommer att vara 20-30% högre än kostnaden för en serieproduktionslucka med liknande dimensioner. Månghålskyddet är färdigt med galvaniserat takstål, ytan är primerad och belagd med lack eller pulverfärg.

Så att manhålet på takets yta inte är iögonfallande, är det fodrat med det material som används i taket. Efterbehandling av brunnsöverdraget på taket av bitumensten eller stålplåt är lättare att utföra. Men det är bättre att överlåta en professionell övertalare som kommer att göra jobbet bättre. Omslaget kan vara transparent, fyllt med glas eller polykarbonat. Luckan öppnar sig eller till sidan. I öppet läge kan locket fixeras av två servomotorer (gasfjädrar). Seriellt tillverkade luckor är utrustade med anordningar som utesluter okontrollerad stängning av locket. Om luckan är monterad ovanför ett uppvärmt rum (trappa, garderob, tvättstuga), är dess isolerande egenskaper av stor betydelse. Vissa tillverkare erbjuder isolerade luckor, vars konstruktion kan ha värmeöverföringsresistans R = 1,5 m2 * K / W (polykarbonatskydd har R = 0,45 m2 * K / W). De manschetter som luckorna är färdiga gör att de kan installeras i taken med en beläggning av olika material, både platt och vågig, med vågor av både vanlig och hög profil.

Ibland är luckor utrustade med inbrottsskydd, deras bländskydd är dessutom förstärkt från insidan, och axelns gångjärn tillåter inte att ta bort dem med locket stängt. Luckan kan vara utrustad med en gitter med ett lås som finns i den nedre delen av luckan. Du kan beställa en lucka med ett lås som har en trevingarad deadbolt eller med ett lås utrustad med en certifierad låsinsats.

Vikbar stege med lock

(både för platt och för hälltak)

Vanligtvis vikfällda trappor för tillgång till vinden eller på ett platt tak.

I det andra fallet har trappluckan två lock: yttre och inre (täcker den vikta trappan).

Det inre locket är en smörgås: en träram limes på båda sidor med träfiberskivor, mellan vilka det finns ett ark av expanderad polystyren 3-6 cm tjock.

Tjockleken på de inre locken är 3,6-6,6 cm. Interna omslag med tjockare isoleringsskikt rekommenderas installeras i plana tak och tak mellan rum med stor temperaturskillnad (mellan bostäder och lokaler).
Värmeöverföringsresistansen hos ett sådant skydd R är 1,54 m * K / W (med expanderad polystyren 3 cm tjock, med R = 0,91 m * K / Bt).

Tätningen av det inre lockets korsning ger en packning med cirkulär tvärsektion belägen i lådans frätade spår.

Det finns två typer av trappor - snitt och sax. Mer populära sektionsstegar, som består av tre eller fyra viknings- eller glidande sektioner. Stegar har olika längder, de är valda beroende på rummets höjd. Stålmonterade hörn av trappan på trappan gör att du kan ordentligt fixa sektionen i utfällt tillstånd och justera stegens vinkel. Stabilitetens stabilitet ger en mekanism för att öppna locket, det fixerar det i öppet läge.

Snittrappor är gjorda av stål eller trä. En stege på båda sidor kan ha räcken eller handtag som ger en säker och bekväm uppstigning eller nedstigning längs den.

Saxstegar är gjorda av stål, de är vikta "dragspel". Dekomponera dem svårare än sektionellt. Stegets yta, oavsett trappsteg, ska inte vara hala - för detta är det tillräckligt att göra spår på ytan av trappstegets trappsteg.

Varning! Värmeisolering av utloppsluckan från bostäder till bostäder kan förbättras genom att dessutom placera ett 10 cm tjockt polystyrenark på innerlocket.

Fällbar sektionsstege står emot upp till 160 kg

Stål saksstege är mycket bekvämt, men det är svårare att vikas och vikas

Taksteg och stegar

(Lämplig för hälltak)

Fri rörlighet för människor på ytan av det stigna taket tillhandahålls av steg och löpbanor som är installerade på taket. På tak med sluttningar på sluttningar mindre än 30 °, måste stegen monteras med ett avstånd på 70 cm (i varje andra raden av plattor). Om takets sluttning är mer än 30 ° ställs stegen i 35-40 cm (i varje rad av kakel). Ramparna är vanligtvis 25 cm breda och 40 till 300 cm långa.

Basen av steget är gjord av platt stål (40 x 4 mm) och handtaget är av stålplåt med en tjocklek av 2 mm. Stegen, som ligger i varje andra raden av kakel, rör sig som om på en stegladder. En lång stege längs åsen fungerar som en horisontell väg som leder från luckan till skorstenarna. Passerar stegen och plattformen på gångarna är gjorda av galvaniserat stålplåt, vars yta är lackat eller målat med pulverkomposition till takmaterialets färg.

Stålstegar kombineras inte visuellt med takbeläggningen, till exempel med bitumenbältros. Ett alternativ till en vanlig metallstege skulle vara en stege med en plattform av trästänger med 40 mm snitt, impregnerat under tryck. Dessa stavar är fastsatta ovanför stegarna. Stegarna och trappens botten kan ligga på stavarna som fästs på spjällen med skruvar. Basfästena är valda beroende på typ av takmaterial: keramiska och cementplattor, metallplattor, platt eller profil takstål, takfilt eller bituminösa bältros.

Avståndet mellan stegarna ska inte överstiga 80 cm. Om skorstenen är hög är fästen monterade på den för att lyfta till munnen.

Steg och stegar ska ha en riven eller perforerad yta som förhindrar glidning.

För att installera stegen på taket använd specialelement av kakel med aluminium eller betongfodring. Dessa element är valda beroende på vilken typ av kakel som används i taket. Kakelelementet med ett steg är fäst i baren med två bultar (till exempel 4,5 x 45 mm), och baren är fastsatt på spärren med naglar

Löpande stegar, plattformar och taksteg ger bekväm rörelse på taket under underhåll

Skylight

Och för höjda och plana tak

Den kan installeras i något vindrum. Fram till nyligen fanns det bara fönster för hälltak, men nu erbjuder tillverkare av dessa produkter fönster för plana tak. Båda typerna av fönster kan utföra funktionerna i en nödutgång till taket (om deras storlek uppfyller kraven i standarderna). Installera ett fönsterutlopp i ett platt tak, på dess stödkonstruktioner är ett träfönsterhus monterat, vars övre del har en sluttning på 19 °. I det här fallet installera fönstret självt.

Vanligtvis har dessa fönster dimensioner på 66 x 98 (eller 118) cm eller 78 (eller 94, 114) x 140 cm och är avsedda för installation i uppvärmda rum. Därför fästa vid sina kanter, intill takbeklädnaden, speciella tätningsmuffar. Plastmassan applicerad på manschettans undersida främjar en tät förbindelse mellan manschetten och ytbeläggningsmaterialets yta, garanterar nödvändig värmeisolering och eliminerar vattenläckage. Vissa företag erbjuder universella manschetter avsedda för alla typer av takläggningar, andra - två typer av manschetter, avsedda för installation ovanför vågiga och plana takmaterial.

Manschetter är vanligtvis gjorda av aluminium och koppar, men du kan beställa en manschett av en legering av titan och zink.

Varning! För att låsa isoleringen ordentligt runt luckans lådans yta, måste öppningens dimensioner i taket vara 5-7 cm större än fönsterlådan.

Utgångsfönstret för ett sluttande tak väljas beroende på lutningsvinkeln för dess lutning. Marknaden erbjuder fönster avsedda för installation i tak med sluttningar på sluttningar 15-85 °, 20-65 °, 20-85 °.

Utgångsfönstret kan gångjärnas eller vikas upp. Vissa av dem är utrustade med gas servomotorer som underlättar öppningen. Nödutgångsfönster kan slutföras med en enhet som automatiskt lyfter fönsterfönstret. Vanligtvis är lådor och fönsterramar gjorda av lager av laminerat trä (vanligtvis furu) och täckt med flera lager lack. Utsida glas är gjord av härdat glas. Isolerat glas måste garantera en liten värmeförlust. Om fönsterglaset har ett värmeöverföringsmotstånd på R = 0,91 m2 * K / W, blir fönstret R ungefär 0,67 m2 * K / W.

Utloppsfönstret på taket måste uppfylla kraven för nödutgång och mäta minst 60 x 80 cm

Ouppvärmt luckor

(alternativ för både höjda och plana tak)

Sådana luckor är konstruerade för installation över bostadshus, när isoleringen ligger i taket på den sista våningen. De är vanligtvis monterade i backar med en lutning på 15-65 °. Värmeöverföringsmotståndet hos fönster med energieffektivt glas är R = 0,4 m2 * K / W, och med konventionell -0,28 m2 * K / W.

Luckor för oisolerade lokaler öppnas eller till sidan.

UAZ 469 Малыш> Logbok> Reparation av taket. Del 3. Hemlagad taklucka.

En tanke klev in i mitt medvetande att jag helt enkelt behövde ha lucka i taket, ja, inte det jag skulle ha, men vad han skulle ha varit där. Jo, du vet aldrig, fallen är olika, plötsligt i en andlig impuls, du vill sjunga sångerna, med en maskingevär runt distriktet att rida, eller vänner som vill skaka sina bröst, kort sagt bestämde jag mig för att luckan är en nödvändig och användbar sak. I nätverket hur man gör luckan fanns det lite information, det finns ännu färre bilder i jävla kvalitet. Kanske kan händerna när man söker växa från röven, men om händerna är gyllene så oavsett var de växer från. Som jag förstår, skulpterar folk luckor från 25: e hörnet. Köpte den och rusade.

Men på väg till min lycka fick taket spar, men det spelar ingen roll, överför.

Takproducenterna, som alltid, var på sitt bästa och släppte mig inte, motståndssvetsning borras enkelt och svetsarna skars av som urverk.

Jag markerar den framtida luckan.

Sedan såg jag en bulgarer och hörnen med en sticksåg med en metallfil.
E-maj shozh gjorde jag (((((

Längre från 25: e hörnet gör jag en inre ram, ca 1 cm "kläm" inåt längs kanterna på ett relativt klippt hål.

Varför behöver du soltak?

En soltak är en av de viktigaste delarna i en byggnad. Det fungerar som en utgång till taket, för inspektion, underhåll av olika element och taksystem, det kan absolut ha någon variation, vara gjord av olika material. Vad är luckorna på taket efterfrågade?

Taket av taket.

Syftet med luckan och dess prestanda

Taket på något hus bör regelbundet underhållas och noggrant inspekteras. Detta kan ske med hjälp av en bekväm lucka för åtkomst till takets yta, som en hopfällbar eller fast trappa ofta leder till. Denna lucka borde vara i något hus med något område, för stora byggnader är det fastgjort i SNiP 21-01-97, men för byggnader med en yta på mindre än 100 kvadratmeter. meter och tillgång till sådana golv på ena våningen är valfri, men rekommenderas.

En sådan lucka kan inte bara fungera, det är ofta samtidigt eldfast, fungerar ibland som ett fönster för att belysa vindsutrymmet. Antalet sådana utlopp på taket är inte begränsat av något (men inom rimliga gränser).

Typer av luckor, fönster för mansardtaket.

Så varför behöver du en lucka på taket? Faktum är att det är på taket att det finns element som skorstenar, olika lykta, ventilationssystemutlopp som behöver underhåll och regelbundna reparationer. Övervakning krävs även för takläggning, vilket kan vara skadat. Sådana arbeten kan inte alltid utföras från insidan av huset, ofta krävs en bekväm och säker tillgång till taket.

Ett annat viktigt ändamål med takluckorna är brandsäkerhet. Dessa luckor kan bära funktionen av inte bara en säker utgång från huset, men också avlägsnande av rök. Och för mansards har sådana strukturer länge blivit till bekväma och attraktiva fönster. Antalet sådana fönster kan vara mycket annorlunda, det dikteras endast av husets externa estetik.

Typer av luckor: fördelar och nackdelar

Idag kan utloppet till taket vara det mest varierade, det är inte alltid ett blindlock, som en stege är fastsatt, vilket är fallet i många gamla hus, en liknande dörr kan göras mycket attraktiv och funktionell utan att förstöra takets yta och det inre av huset. Tänk på de olika alternativen för en sådan utmatningsenhet, fördelar och nackdelar med var och en av alternativen.

Diagram över lukttrappan.

 1. Luckfönstret är praktiskt och bekvämt för installation i ouppvärmda rum (vindar). Sådana strukturer på taket av huset används i det fall då det är nödvändigt att ge tekniskt tillträde till takets yta, samtidigt som det skapar en naturlig vindsurfbelysning. Ramar är vanligtvis gjorda av polyuretan, aluminium eller trä, rampen öppnas till utsidan, dubbla glasrutor förstärks. Av fördelarna bör det noteras enkel installation, möjligheten till naturlig belysning av inredningen, ofta dörrarna sätts på ventilation. Av minuserna - omöjligheten att fästa trappan (du kan bara använda bifogad), för att öppna eller stänga fönstret måste du gå upp till det. Detta utlopps fönster används oftast, det är bekvämt, har ett attraktivt utseende.
 2. Operationslucka är en låda med bländskydd, som ofta är utrustad med en lättmetall av metall. Denna utgång till taket används för höghus och industribyggnader, uthus, som har ett platt tak. Oftast för tillverkning av sådana modeller som ett material med vanlig metall, tar det inte mycket tid att installera dem, de sätts i monterad form. Av fördelarna är det nödvändigt att notera möjligheten att använda icke-standardiserade storlekar och former, närvaron av galvanisering och ett lager av färg, värmeisolering. Nackdelar: Sådana modeller ser sällan dekorativa ut, även om locket är gjort inte dövt, men med en genomskinlig beläggning.
 3. Träkonstruktioner med speciella vikningsstegar. En sådan utlopp till taket brukar användas för små privata hus, det är en isolerad trälucka, till vilken en bekväm vikningsstege är fastsatt på insidan. När utloppet till taket är öppet, kan du snabbt och bekvämt gå upp på trappan längs sådana trappor. Vid vikning är luckan ett vanligt träskydd som inte förstör interiören med ens bostadsyta.

En av fördelarna bör noteras enkel användning och tillgång till taket av huset, estetik, enkel installation av minuserna - behovet av att täcka den yttre träytan med material som skyddar mot väderförhållanden.

Hur man gör ett taklucka i huset?

Det är inte så svårt att göra takfönster eller brandlucka på taket, vilket det kan tyckas vid första anblicken, även om det är nödvändigt att strikt följa alla rekommendationer. Ja, det här arbetet tar lite tid och kan orsaka många frågor som vi kommer att försöka svara på så mycket som möjligt.

Schema för luckans mekanism.

Så först måste du bestämma platsen där luckan kommer att gå ut ur takets inre, bestämma sedan dess design, förbereda verktyg och material. Det är bäst att köpa en färdig ram med tillbehör, för det här behöver du:

 • presenning;
 • naglar, hammare;
 • plumb, konstruktion nivå, penna;
 • träbalk med en sektion av 5 * 10 cm;
 • förstärkning av trästänger;
 • barer för jambs;
 • gips;
 • vattentätande material;
 • stege, skydd för arbete på taken.

Layout av luckan.

Installation av utloppet till taket börjar med en exakt bestämning av platsen där det kommer att vara. Nu väntar vi på att vädret är varmt och torrt, men det ska stå i minst några dagar, medan vinden också kan bli ett hinder, så vi tittar på våra prognoser! Från insidan av taket bestämmer vi platsen där utloppet kommer att vara, markera det, ta bort isoleringsskiktet, vattentätning.

Utgångsanordningen börjar med det faktum att den på innerytan först drivs in av en spik i varje hörn av den framtida luckan, varefter utsprånget överförs till spärren med hjälp av en rörledning, är märkena förbundna med en tjock linje av karadashen. På den plats där luckan kommer ut på taket, eller snarare runt omkretsen, spikar vi de förberedda trästängerna från insidan, och naglarna måste genomborras genom takbeklädnaden!

Den kompletta uppsättningen mansard fönsterlucka.

Många gör ett vanligt misstag och försöker att placera markeringar på husets tak och på samma gång, och därigenom erhålls snedställda och ojämna snitt. Du bör inte komplicera din uppgift, bara driva naglarna till de angivna punkterna från den inre ytan, och det kommer att vara möjligt att skära ut beläggningen med fokus på platsen.

Efter att takmaterialet har klippts är det nödvändigt att notera placeringen av förstärkningsstängerna och skära ned spärren. Nu följer botten och toppen av den resulterande öppningen för att slå skotten i stället för spjäll, vilket hjälper till att bibehålla den totala vikten. Således får vi på detta stadium en öppen dörröppning på taket, helt redo att installera luckan. Om det finns behov av att fortsätta arbeta nästa dag, rekommenderas att stänga denna öppning med en förberedd presenning och inte låta den vara öppen över natten.

Ram och monteringsdesign

Fortsätt sedan till ramkonstruktionen för takluckans framtid. Träbommar med ett tvärsnitt på 5x10 cm spikas på den plats där strålarna var placerade. Dessutom inuti vi tappade ner och två skon i taket för att hålla vikten på de redan sågade bjälkarna. Således bör vi ha en mycket hållbar och tillförlitlig ram för framtida tillgång till taket. För att stänga denna ram täcker vi först det med vattentätande material. Efter att vi har fastnat fuktresistent gips.

Det är viktigt att du inte glömmer bort ventilationen när du går ut till taket, för vilken det finns fasta fördröjare eller reflektorer av plywood, som ligger nära takets lutning, vilket leder luftflödet förbi isoleringsskiktet.

Det sista steget är att installera luckan själv, vars ram är fäst på ramen med naglar eller skruvar (beroende på design). Fogar måste förseglas med speciella tätningsmedel och mineralull.

Brand, ljus, mansardluckor - det här är alla mönster som har en ganska rik funktionalitet. De tillåter inte bara att klättra upp på taket, men också för att säkerställa att röken avlägsnas vid behov, luftning och utmärkt belysning för vinden. Du kan göra en sådan utgång till taket med egna händer, med färdiga design av luckor och fönster som säljs idag. Många modeller har även bekväma viknings- eller glidstegar som gör att de snabbt kan lyftas till taket om det behövs.

Typer och tillverkning av luckor för taket av huset

Taket på varje hus bör betjänas från tid till annan och tittade också på. För detta ändamål är hus utrustade med en lucka som du kan få på taket på huset. Denna lucka är nödvändig för alla hus, med undantag för en-berättelse, vars område inte överstiger 100 kvm.

På taket av huset finns många element som behöver vård: såsom skorsten, tv-antenner, ventilationsutlopp etc. Ofta kan underhåll inte utföras från insidan, så du behöver en bekväm och säkert passande utgång som leder till taket.

Ett annat ändamål är brandsäkerhet, för genom luckan kan du inte bara lämna vinden, men också ta bort röken.

Hur man gör ett soltak gör det själv

Luckan som leder till taket på huset är installerat med hänsyn till stegarna, eftersom lådan kommer att fästas direkt på dem. Klyftan mellan den intilliggande fläkten och luckans lucka måste vara lika med 7 mm.

Hatch på taket

I det fall då avståndet mellan spärren överstiger luckans storlek, installera en extra ram.

Luckans utformning är vanligtvis kvadratisk: dess sida är 120 cm eller 45 cm, och det möjliga antalet luckor är desto större är, desto större är takytan.

Sekvensen av åtgärder när luckan installeras

 1. Först och främst måste du skapa en öppen dörr som leder till taket och klippa av takmaterialet: dörröppningen skärs ut och vilar på naglarna som drivs i hörnen av denna dörröppning.
 2. Följande är konstruerad lucka ram. Detta kommer att kräva trästänger med en tvärsnitt av 5 x 10 cm - de är fastspikade på platsen för strålarnas tidigare läge. På insidan spikas två skon på taket: för att hålla balkens vikt.
 3. Vid installation av luckan är det nödvändigt att ta hand om ventilation. För att göra detta, nära takets sluttning, installerade fördröjare eller reflektorer av plywood för att omdirigera luftflödet från isoleringsmaterialet.
 4. Det sista steget - installation av luckan. Rammen sitter fast på ramen med naglar eller skruvar. När du installerar, av uppenbara skäl, måste du försegla lederna. Du kan göra det med tätningsmedel.

Takluckor

Idag finns det många typer av luckor som kombinerar funktionerna i visuell appell och funktionalitet. Luckan är inte alltid ett enkelt lock med en stege kopplad till den: i de flesta fall skadar inte utseendet på taket, bryter inte mot husets inre utrymme. Tänk på flera typer av takluckor: taklucka, drift, trä.

Lucka fönster

Det är främst installerat på vindsutrymmen där det inte finns några värmesystem. Denna lucka gör att du kan få tillgång till ytan och taket, samt skapa naturlig belysning på vinden.

Taklucka på taket

Ramar kan vara tillverkade av trä, aluminium eller polyuretan. Fördelen är också enkel installation. Nackdelarna innefattar brist på möjligheten att fixera trappan: endast fästet används.

Driftlucka

Designen är en låda med döva lock. Ofta är lådan utrustad med en stege av metall. Dessa luckor är vanligtvis utrustade med höghus eller industribyggnader. Luckan levereras i monterat skick, och installationen tar inte mycket tid.

Operationsluckan kan se ut så här

Fördelen är förmågan att driva atypiska former och storlekar av luckan. Metalllåda är galvaniserad, målade och har värmeisolering.

Driftluckan är dock inte dekorativ, även vid byte av ett konventionellt lock med en genomskinlig.

Trälucka

Träluckan med utvecklingsstegen appliceras vanligtvis i privata hus. Skillnaden i design är tillgängligheten av en vikningsstege, fäst på en trälucka.

Loftlucka i ett privat hus

Vikningsstegen kan snabbt komma till taket. När det är vikt, ser luckan ut som ett enkelt träskydd. För att undvika att svamp uppträder måste trädet behandlas med skyddsmedel.

Var uppmärksam!

1 kommentar

Jag köpte så småningom mig själv och installerade en taklucka VILPE ​​(Vilpe HUOPA), som perfekt kombineras med ett bituminöst tak. Självklart kommer inte alla att göra, för en sådan lucka är inte transparent och inte alla kommer att tycka om det, men det passar perfekt för mitt plana tak. Också, jag ville inte komplicera taket med listiga mönster. Men efter den slutliga installationen trodde man att priset var för högt två gånger för dessa modeller, så igen rekommenderar jag att jag inte rusar för att köpa medvetet. Även under operationen fanns inga klagomål på Vilpa-luckan. Solen är kall, inget värms och luckan från insidan stänger på en deadbolt, ganska pålitlig i sensationer. Nåpa, Vilpa kläcker för dem som inte kommer att bära alla sorters saker fram och tillbaka genom det, med tunga saker i luktens omfamning, kan du även skada.
Jag betraktade också luckor med en träram, men du vet att taket är temperaturskillnaden, där det är fuktigt och torrt. I mitt område faller betydande droppar.
De rekommenderade även FAKRO och Velux, men till slut bestämde jag mig för att inte göra vindfönstret, även med hänsyn till skyddet av vindrutan på vindrutan på takets yttre sida.

Hur man gör ett taklucka

Vad är soltaket? I bostadshöjningar på taket görs en lucka för att gå ut, vilket ofta arrangeras ovanför landningen. Denna design kan betraktas som universell, eftersom den är lämplig för det stigna och plana taket.

Enhetens metalltaklucka.

Luckan på det stigande taket har utseendet av en skjul eller en baldakin, som har sidoväggar. Utgången till höjden är ordnad, med utgångspunkt i steget att montera hävarpbenen, eftersom luckan låser sig på dem.

Takluckans utformning har en fyrkantig form, vars sida är 120 eller 45 cm och mängden beror på takytan.

Vad är luckan för?

Typer av luckor, fönster för mansardtaket.

Taket på något hus behöver servas och inspekteras från tid till annan. Detta kan göras med hjälp av en praktisk lucka för att nå takytan, till vilken trappan leder. Denna design ska vara tillgänglig i alla hem.

Denna design är inte bara operativ, det är ofta samtidigt, och eld, i vissa fall kan användas för att belysa vinden. Du kan göra flera av dem.

Så varför behöver vi en takutloppslucka? På taket finns sådana konstruktioner som skorstensrör, olika belysningsdetaljer, ventilationssystemutlopp som kräver obligatoriskt underhåll och regelbundna reparationer. Det är också nödvändigt att observera takbeläggningen, som försämras över tiden. Sådant arbete kan inte göras inomhus, så du behöver en bekväm och säker tillgång till taket. Ett annat viktigt syfte med sådana luckor är skydd mot brandrisk. Luckor på taket på huset kan utföra rollen som inte bara en säker utträde från lokalerna, men också utföra funktionen av rökavlägsnande. För penthouses har sådana element länge funnits som praktiska och attraktiva fönster. Du kan göra dem allt du vill ha. Allt beror på husets yttre estetik.

Vilka är luckorna för husets tak?

Hittills kan tillgång till taket av huset vara mycket varierat. Det kan inte bara utseendet av ett dövt lock som en trappa leder till.

Designen kan vara ganska attraktiv och funktionell, vilket inte bara kommer att förstöra taket, men tvärtom dekorera det.

Det finns följande typer av luckor:

Diagram över lukttrappan.

 1. Luc-box. Sådan design är mycket bekväm för icke uppvärmda rum. Denna typ av lucka kan användas när det är nödvändigt att ge tekniskt tillträde till taket. Samtidigt görs naturlig belysning. Ramarna kan vara gjorda av polyuretan, aluminium eller trä, fönstret öppnas på utsidan, har ett förstärkt dubbelglasat fönster. Fördelar - enkel installation, möjlighet till naturlig belysning inomhus, ofta fönster sätts på luftning. Nackdelar - stegen kan inte lösas.
 2. Operationslucka. Det har utseende på en låda med döv lock, som ofta har en lätt metalltrappa. Denna konstruktion används för höghus och industribyggnader, som har ett platt tak. Ofta, för att utföra dessa modeller med konventionell metall, tar deras installation inte mycket tid: de är installerade i monterad form. Fördelarna med sådana luckor är att du kan använda ovanliga former och storlekar, det finns galvanisering och ett lager av färg, värmeisolering. Nackdelar - dessa luckor har sällan ett dekorativt utseende, även när locket är tillverkat inte med döv, men med en genomskinlig beläggning.
 3. Träluckor med speciella vikningsstegar. Denna typ av luckor används för små privata hus. Det är en isolerad trälucka, till vilken en bekväm vikstege är fastsatt inuti. Med öppen utgång till taket kan du snabbt och snabbt klättra upp denna stege. När takluckan är vikad, har den det vanliga träslaget som inte förstör inredningen i någon bostadsbyggnad. Fördelar - komfort i drift och utlopp genom luckan på taket, enkel installation, estetik. Nackdelar - kräver beläggning av trädets yttre yta med skyddande medel.
 4. Attic fönster. Sådana luckor belyser rummet väl, de är bekvämt ventilerade. Conception fönster är ett element i inredningen, dekorera vinden, taket. Nackdelar - högt pris, svår installation.

Luckinstallation

Schema för luckans mekanism.

Först måste du göra med egna händer för att placera luckans placering på taket och i varje hörn för att köra i 1 spik. Överför sedan dessa naglar till spärren med en rörledning.

Vidare är märkena anslutna med djärva linjer. För att stärka spärren ovanför och under hålet måste du spika på baren, vars dimensioner är 50 * 100 mm.

Därefter måste du markera öppningshornen, hammar en spik i dem så att de passerar genom takets yttre yta. Takplattor och plätering skärs ut.

Markerad placering av staplar för att stärka. Spjällen, som är inuti öppningen, måste sågas och skorna spikas över och under öppningen för att hålla tyngden.

För rampassformiga balkar 50 * 100 mm. Ett timmer måste spikas mellan öppningarna till var strålarna sågades. 1 jamb klipps och spikas från 2 sidor av öppningen i taket så att de kan hålla vikten på de sågade bjälkarna.

Längs öppningens omkrets måste du fästa gipset. Runt öppningen finns en ram med 50 * 100 mm balkar. Sedan inuti mantlad med gips. Under det måste det sättas isolering.

Nu vet vi hur man gör brandlucka. Lycka till i ditt jobb!

Luke in på vinden med egna händer

Installera en vindlucka i taket

Om du är fast besluten att aktivt använda vinden utrymme, kommer du troligen att tinker in på vinden. I byarna under de senaste åren har denna uppgift varit helt enkelt - det var nog att använda stegen, men för en modern person kan en sådan tvivelaktig metod knappast kallas lämplig. Definitivt behöver du ett bekvämt manhål från insidan av huset, och inte från utsidan, som det praktiserades tidigare. Det finns färdiga lösningar till salu, men du måste fortfarande ta itu med installationen själv, och strukturens dimensioner kan inte gå. Denna artikel kommer att diskutera hur man gör taket beboeligt.

Köp eller gör?

De som planerar att köpa en färdig produkt kan använda instruktionerna för att installera den, vilket också kommer att ges i den här artikeln, och de som vill göra en bekväm lucka till vinden med egna händer kommer att vara intresserade av fullständig information om processen som vi erbjuder för att läsa. Så här är några viktiga nyanser som kommer att vara användbara i arbetet:

 • Valet av en plats för en bländare väljer så att du inte stöter på huvudet mot takfläkten eller taket när du lyfter uppåt.
 • Under takbalkarna är ingången till husets tak inte konstruerad;
 • om övre våningen fortfarande inte värms är det nödvändigt att göra värmeisolering;
 • öppningen måste stärkas. För träkonstruktioner lämpliga träbjälkar, och i betonghus utförs förstärkning med metallhörn;
 • det är nödvändigt att tillhandahålla ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

Om du kommer att göra luckan med stegen själv, var inte lat för att noggrant studera alla stadier av processen, då kommer du inte att stöta på svårigheter att arbeta och det verkar inte vara svårt för dig.

Tillverkningssteg

Innan du gör en lucka på vinden, måste du göra ritningar, som markerar alla nödvändiga mätningar och parametrar: Takets tjocklek, täckmantelns dimensioner och öppningen som du kommer att klippa ut. Tänk på att de uppvärmda rummen kan förses med ett vanligt lock medan de kalla värmen kräver ytterligare värmeisolering. Det spelar ingen roll hur du gör systemet - för hand på papper eller i ett speciellt datorprogram, är det viktigaste att ta hänsyn till alla nödvändiga dimensioner. När ordningen är klar kan du gå vidare till den praktiska sidan av frågan samt förbereda verktyg för arbetet.

Om det under byggnadsfasen av huset inte fanns ett manhål för taket, måste du klippa det själv. Självklart, om det redan finns en sådan öppning för att installera dörren, passeras detta skede av arbetet.

Till att börja med utförs en märkning med förväntan att öppningen ska vara 5-6 cm större än luckans ram. I framtiden kommer spalten att bidra till att kompensera för tjockleken på de brädor som rammen kommer att göras från. Materialet från den snittiga delen av taket kan användas för att täcka locket förstås, om det har ett normalt estetiskt utseende.

Monteringen av ramen

Här behöver vi brädor med en tjocklek av 2-3 cm, det är denna kaliber som gör basen stark. Ramen kan vara rund eller kvadratisk. Det andra alternativet ger den obligatoriska enkelheten i alla vinklar. Standardramstorleken kan betraktas som 60x120 cm, och sådana dimensioner är lämpliga för den absoluta majoriteten av husägare. Du styrs av personliga preferenser och öppningsdimensioner, du kanske vill öka manhålet på husets tak, men vi rekommenderar inte att du gör det mindre. Efter montering är ramen monterad på sitt säte i taköppningen.

Som tidigare nämnts kan det vanligaste locket monteras från de utskurna golvplattorna som bildades som en följd av att skåra ut öppningen. Den monterade dörren måste förstärkas på baksidan med en tvärgående stång. Då måste den fixas på den valda platsen med loopar längs lockets långa eller korta sida. Titta på vilken sida det är bekvämare för dig att öppna dörren, och bara sedan fortsätta att fixera den på ramen. Också överväga hur luckan som leder till taket på huset ska öppna, inuti eller utanför rummet.

Vi arbetar med uppvärmning och efterbehandling.

Frågan om isolering, som vi sa tidigare, kommer helt och hållet att bero på hur mycket värmeisolering på övervåningen är. Ett uppvärmt golv kan göra med ett elementärt isoleringslager, men vi rekommenderar dig att uppmärksamma ljudisolering. Ett kallrum behöver naturligtvis en högkvalitativ isoleringsbeläggning. För detta är det nödvändigt att lägga ett skikt av ångspärrmembran och ett skikt av isoleringsmaterial enligt standardschemat för en sådan process. I sista skedet behöver du producera yttre trim.

Som du redan har förstått är den lättaste luckan som leder till taket på huset monterad så här. Till mer komplexa lösningar ingår design med en infällbar stege. Installationsprocessen görs på samma sätt med endast vissa skillnader.

Komplexa strukturer

Luckan till vinden kan utrustas med stationära trappor. Här börjar också arbetet med öppningen utbrott. Processens vidare process beror på vilken design du valde, och i vilken ordning du kommer att göra det. Lägg omedelbart en reservation om att arbetet med montering och installation av luckan med stegen i detta fall kommer att bli något mer komplicerat än i ovanstående variant. Var noga med att se till att alla dimensioner av de interagerande elementen matchar:

Alla dessa parametrar kan du mäta dig själv eller ta bort från den köpta produkten, om du inte gör det själv. I detta fall måste locket ha ett utrymme som rymmer den längsta delen av den infällbara stegen i monterat läge.

Kom ihåg också att stegens vikt måste bibehållas med ett lock med en marginal, annars är det omöjligt att undvika brott och i värsta fall skada. Vi får inte glömma en tillförlitlig spärrhake som håller fast strukturen i takets öppning.

Alla processer som vi har nämnt tillhandahålls schematiskt, men om du bestämmer dig för att bygga en lucka på vinden själv, behöver du inte mer detaljerad information eftersom du förmodligen har vissa färdigheter, men generella rekommendationer med en illustration kommer inte att skada någon. Samma person som köper en färdig lucka för tillgång till taket på ett hus kan använda instruktionerna för installationen, som nödvändigtvis är anslutna till produkten.

Soltak på taket.

Många människor är vana vid det faktum att soltaket är ett dövt lock, till vilket en stege är fastsatt, eftersom taket på de flesta gamla husen har en sådan enhet. Nu är det möjligt att göra en sådan lucka funktionell och attraktiv, vilket inte kommer att förstöra takets yta och det inre av huset.

Det finns flera alternativ för takluckan, som alla har sina egna fördelar och nackdelar:

1. Soltak på taket. Det är bekvämt och praktiskt att installera i ouppvärmda rum (vindar). På husets tak används sådana strukturer om det är nödvändigt att ge tillgång till takets yta och att skapa naturligt ljus på vinden. Ramar är vanligtvis gjorda av trä, aluminium eller polyuretan, förstärkta dubbla glasrutor installeras, och sashen öppnas på utsidan. Fördelarna med denna version av luckan är möjligheten till naturlig belysning av inredningen och enkel installation. Och omöjligheten med att fästa trappan (du kan bara använda bilagan) - en minus av denna design, för att öppna eller stänga fönstret, måste du gå upp till det. Men använd fortfarande det här utloppsfönstret, eftersom det är bekvämt och har ett attraktivt utseende.

2. Driftlucka. Denna lucka på taket är en låda med bländskydd, som ofta levereras med en lättmetallstege. För industriella, höghus och uthus med platt tak används denna utgång. För tillverkning av modeller av en sådan lucka används vanlig metall, de är redan monterade och därför tar deras installation inte mycket tid. Av fördelarna bör det noteras närvaron av värmeisolering, ett lager av färg och skalning, samt möjligheten att använda icke-standardiserade former och storlekar. Nackdelar: Även om locket är tillverkat inte dövt men har en genomskinlig beläggning, ser dessa modeller sällan ut dekorativa.

3. Träluckor på taket med speciella vikningsstegar. En sådan lucka på taket används för små privata hus, det är gjord i form av en isolerad trälucka, från insidan till vilken en bekväm vikningsstege är fastsatt. När utgången är öppen för taket, då på en sådan stege kan du klättra upp snabbt och bekvämt. Ett vanligt träskydd är en lucka i det veckade tillståndet, vilket inte förstöra inredningen även i en bostadsbyggnad.

Även fördelar är estetik, enkel montering, enkel åtkomst till taket på huset och en minus av sådan lucka är att skydda vädret mot yttre förhållanden, den yttre träytan måste täckas med material.

4. skyltar Detta är en slags luckor för tillgång till taket av huset. De belyser perfekt rummet och det är bekvämt att använda dem för ventilation. Ofta fungerar dessa fönster som ett utmärkt interiörelement, som inte bara dekorerar takets yta utan också själva vinden.

Och bristerna manifesterar sig i följande: en ganska hög kostnad och komplicerad installation, vilket är bäst förtroende för proffs.

Luke på vinden - vi organiserar ett bekvämt manhål utan hjälp av specialister

Loftet i ett privat hus fungerar i de flesta fall som ett förrådsrum. I det lagras det onödigt och används sällan saker som går ner efter behov. För att snabbt få något föremål från vinden, måste du utrusta en praktisk ingång till den. Låt oss se hur detta kan göras.

Vissa människor utrusta ingången till vinden på framsidan av huset. Det här alternativet är praktiskt eftersom det inte finns något behov av att utföra byggverksamhet i hemmet. Minus dörrar på gaveln - behovet av byggandet av trappor, vilket kommer att tillåta att komma till vinden. Dessutom, på vintern är det extremt obekvämt att använda en sådan entré. Klättring (fallande) på isiga trappor, du kan glida och falla. Av dessa skäl är gavel ingångarna inte särskilt populära.

Det är mycket klokare och mer rationellt att installera en lucka på vinden i vardagsrummet. En sådan operation är lätt att göra själv. Luckor är gjorda av plast, metall, trä. Den största efterfrågan är träkonstruktioner, de är vertikala, horisontella, vinklade.

Experter rekommenderar att man tillverkar och installerar isolerade luckor så att kallluftflöden inte tränger in i bostaden.

Vertikala strukturer kallas ofta manhål. De byggs ganska sällan. Vanligare är horisontella luckor. Deras installation görs direkt på takets yta. Att använda dem är ganska bekvämt. Och självmonteringsprocessen är inte svår för hantverkare. Hörnluckor, som regel, är installerade i hem med sluttande tak och vind.

Strukturer av intresse för oss, oavsett typ och tillverkningsmaterial, måste uppfylla flera krav:

 • lätt att installera utan att specialister engagerar sig
 • ha ett modernt och attraktivt utseende som inte förstöra inredningen i rummet;
 • Utrustas med handtag och vid behov stängare för att förenkla driften.
 • kännetecknas av höga säkerhetsnivåer och tillförlitlighet.

Det är förbjudet att montera luckan på takbalkarna. Detta minskar styrkan hos sistnämnda. Du bör också ta hand om att vinden intill öppnas utan de minsta hindren och svårigheterna.

För att organisera öppningen i taket är det lättast att använda inköpta luckor. De säljs i många byggbutiker. När du köper en lucka kan du omedelbart se upp för en bekväm rörlig stege för att lyfta på den. Innan detta måste du naturligtvis göra preliminära mätningar av höjden på rummet. Avslutade stegar är olika:

 • enkel installation;
 • kompakt storlek (på grund av detta är de lätta att installera, även i ett litet rum);
 • vackert utseende;
 • multifunktionalitet.

Ladder glidande mönster, förutom, enkelt utvecklas och visas. Många hantverkare gör luckor på egen hand, med hjälp av de material som står till deras förfogande. Men trappan föredrar att köpa fabriken. Installationen av fabrikssatsen (ladder plus lucka) med en förberedd öppning i taket är riktigt snabb. Detta jobb kräver två personer.

Installationsschemat är följande:

 1. 1. Klipp öppningen i taket. Montera ramen (om det här är mer likartat i nästa avsnitt), placera två brädor på den.
 2. 2. Vi lägger den förvärvade luckan på de beredda träelementen. Med hjälp av kilar justerar vi vår konstruktion, kontrollerar exaktheten av dess installation av byggnivån.
 3. 3. Fixa stegen på ramen.
 4. 4. Med hjälp av skruvar kombinerar vi stegen och luckan i en design. Om dessa små luckor kvarstår, släng dem ut med skum.
 5. 5. Demontera försiktigt brädorna.

Nu kommer vi att vänta en stund tills skummet fullständigt härdar, varefter vi börjar lägga upp stegen till önskad höjd. Nuance. Innan stegen läggs lossar vi fästbultarna på sina sidor. Justera sedan glidstrukturen. Vi måste se till att det är helt smidigt. Vi uppnår detta genom att vrida bultarna. Vi använder ingången till vinden när som helst!

Att betala pengar till fabriksluckan är inte nödvändigt. Det är ganska möjligt att göra det själv, och sedan göra installationen av strukturen med egna händer. Först rita en tegning av luckan, där vi anger dess geometriska parametrar, form och andra funktioner. Sedan tar vi fram ramen för vår framtida vindsvåning (i själva verket omslaget). För tillverkningen använder vi 2-4 cm tjocka brädor. Luckans standardmått för ett privathus är 60x120 cm. Men vi kan göra en design med stora parametrar. Den färdiga ramen ska motsvara de dimensioner som visas på ritningen, och har också perfekt släta hörn. Det måste försöka.

Därefter arbetar vi enligt detta schema:

 1. 1. Vi gör en öppning på rätt plats i taket. Vi tar dess dimensioner med 5 cm mer än parametrarna på omslaget, som vi kommer att montera. Extra centimeter behövs för att slutföra öppningen.
 2. 2. Fyll brädorna på den tidigare gjorda ramen. Det är lämpligt att använda lerkrä. Den har utmärkt styrka och prestanda, är inte mättad med fukt, kännetecknas av en lång livslängd. Om trädet skärs från taket när du organiserar öppningen är av hög kvalitet, kan vi applicera den på ramstoppet.
 3. 3. Fäst på luckan. Vi lägger dem på sidan vi behöver.
 4. 4. Sätt en stut på locket (diagonalt). Således kommer vi att öka sin styrka avsevärt. Montera avståndet med metallhörn eller konventionella skruvar.
 5. 5. Vi fixerar ångspärrfilmen på luckans botten, täcker den med en mineralull, skumplast eller annan isolering ovanifrån.
 6. 6. Vi installerar closers, en latch.
 7. 7. Montera förseglingen längs omkretslocket. Det behövs för att förhindra att luft kommer in i huset från vinden.
 8. 8. Med hjälp av ett dekorativt platband (träram) sitter vi luckan på insidan (vi lämnade ett mellanrum för detta ändamål).
 9. 9. Montera stegen.

Om golvet i huset är tillverkade av trä, men av betongplattor, kommer luckans installationsprocess att försenas. Att göra ett hål i ett sådant material är inte lätt. Du måste lagra på en perforator, en kvarn med munstycken för metall, en släthammare och en krångel. Efter att ha förberett verktyget, fortsätt till layouten på luckans installationsplats. Och sedan en lång och hård skär genom öppningen i betongen, med hjälp av dessa enheter. För ett par timmar av "plåga" ska allt dyka upp. Därefter monterar vi locket enligt det ovan beskrivna systemet.