Konstruktioner, typer och egenskaper av takstaket

Det är ingen hemlighet att i vinter kan snön som ligger på taken under vissa omständigheter falla ner och skada människor och deras egendom. För att förhindra att en lavinliknande snöfall, samt skydd mot skador på personer som arbetar på taket, är takfäktning ordnat.

För enhetlig konvergens av snöskikten från taket installeras snöhållare på den. Då genomgår taket staket speciella prov. De tillåter att göra en slutsats om takets skick och dess förmåga att säkerställa säker drift av människor på den.

I europeiska länder är det nödvändigt att teknisk provning av inneslutande takkonstruktioner är i drift vid ett föremål. Hans frånvaro ger dig inte rätt att försäkra dig om sådan fastighet.

Konstruktionsproduktionstekniken har också sina egna krav på strukturen av omslutande strukturer. Därför bör SNiP vid utformning av takfäktning beaktas och anses som grund för högkvalitativt installationsarbete. De måste göras innan taket görs.

Funktioner av takfäste

Taket, som andra delar av byggnaden, kräver periodisk inspektion, underhåll och reparation. För att utföra sådant arbete är det nödvändigt att säkerställa människors säkerhet. Av detta skäl är det nödvändigt att utföra arbete på fästen på taket under byggandet av byggnader.

Byggnadsstandarder och GOST takstaket, förplikta att installera det när höjden på byggnader överstiger 10 meter och takhöjden är högst 12?. Detta bör göras även när höjden på huset är mer än 7 meter, på takets sluttning - mer än 12?. Det är också nödvändigt under några förutsättningar att bygga ett sådant staket på

 • platta tak
 • loggior och balkonger;
 • utomhus gallerier;
 • stegar och plattformar utomhus.

Det är ingen hemlighet att byggnader skiljer sig från en inte bara med sina fasader, men också med typen av tak eller snarare deras konstruktion. Enligt typen av byggnad av taket är platt och lutad.

Beroende på takkonstruktion kan antal och placering av sluttningar, höjda tak vara en-, två- eller fyrahöjning. Tak av denna typ är stugor, hus och stugor.

Tak Mansard typ skiljer sig ganska brant sluttning. I detta avseende är det oftast omöjligt att göra takstaket på det.

Flera tak har flera backar som är ordnade i en komplex order i förhållande till varandra. Att göra staket på dem är också ganska svårt.

Av ett antal skäl är vanliga plana tak särskilt populära idag. Dessutom används de inte bara i höghusbyggande utan även i byggandet av stugor, hus och kontorsbyggnader. Tack vare denna design är det möjligt att få ett extra utrymme på taket för utflykter, rekreation etc. Ett sådant tak kan betraktas som en sorts balkong och därför spelar höjden på taket i detta fall inte bara en skyddande men också en estetisk roll.

Oavsett utformningen är alla typer av tak indelade i två typer - drivna och outnyttjade. Det spelar ingen roll om de är kasta eller platta.

Inhägnad tak

Det opererade taket har en design som gör att människor kan gå ut på taket och utföra olika arbeten där - att installera utrustning, ta bort snö etc. Allt detta innebär att för ett tillförlitligt skydd för människor måste det ha en solid och pålitlig takfäste. Enligt dess krav är det identiskt med ett balkongstängsel, nämligen:

 • När en byggnad har en höjd på mindre än 30 m ska häckens minsta höjd vara 110 cm och med en höjd av mer än 30 m - 120 cm.
 • När du installerar ett parapet-stängsel minskar häcket på staketet till hålen på parapet.
 • De vertikala och horisontella elementen i staketet måste ligga på ett visst avstånd från varandra. Vertikal - högst 10 cm, horisontellt - högst 30 cm.
 • Takstakar andra än en gallerstångsram kan utrustas (enligt GOST) med en gångjärnskärm, som är tillverkad av specialglas.

De exploaterade taken kännetecknas av det faktum att de är utrustade med en stel bas, på vilken materialet sedan läggs för det slutliga takbeläggningen. Tack vare denna grund får människor möjlighet att ofta dyka upp på taket och utföra olika arbeten - att reparera själva taket, installera nödvändig utrustning och periodiskt rensa snön. Takbarriärer vid denna tidpunkt fungerar som deras skydd.

Reglerar kraven på fästen av taket GOST 25772-83 "Staket av trappor, balkonger och ståltak".

Fäktning av taket under exploatering

Även om det outnyttjade taket inte är utformat för det faktum att människor ska visas på det med dess designfunktioner, behöver det fortfarande regelbundna reparationer och konstant underhåll. Takhinder, i detta fall, säkerställa säkerheten för de som är involverade i sådana arbeten. Höjden måste vara minst 60 cm och beror inte på byggnadens höjd och antalet golv.

De horisontella elementen i ett sådant takstängsel bör inte placeras mellan sig på ett avstånd av mer än 30 centimeter.

Fäktning av taket under exploatering

Eftersom rörelsen av människor på ytan av ett oexploderat tak inte är tillhanda- hållet är det inte nödvändigt att installera en styv botten för takläggning. Men som livet visar kan det finnas oförutsedda situationer när utseendet på en person på taket blir helt enkelt nödvändigt. För sådana fall, ett särskilt fäktningstak. Dessa kan vara övergångsbroar eller speciella stegar, vars syfte är att minimera risken för att en person faller från taket. De hjälper till att jämnt fördela viktbelastningen från närvaron av människor på hela takytans yta.

Kraven för SNiP gäller även för denna typ av tak, men de tekniska parametrarna som anges av GOST är något annorlunda:

 • Takhöjden har ett minimivärde - 60 centimeter. Det är inte direkt beroende av byggnadens höjd eller på dess höjd.
 • Avståndet mellan balustrar och tvärstänger, som är separata delar av staketet, är högst 30 cm.

För att säkerställa säkerheten vid drift och reparation av lövtak, används de för att installera ytterligare element - snödrivare, takstegar, broar samt takfäste.

Takfönster - från vilka material?

Modern teknik som används vid tillverkning av staket för taket möjliggör tillverkning av enskilda element och strukturer av metall, som är belagd med en pulverlackering. Med det moderna skyddet kan du göra taket av taket mer motståndskraftigt mot miljöpåverkan. Samtidigt förbättras dess estetiska egenskaper, och det blir ett attraktivt element i den konstruerade strukturen.

Bland de mest effektiva materialen som används vid tillverkning av staket anses rostfritt stål. Den har hög styrka och har ett attraktivt utseende. Användningen av specialglas, som kombineras med metall, kan avsevärt öka kapaciteten hos designers och artister som skapar individuella takstaket. De bör inte bara vara tillförlitliga utan också utåtriktade och harmoniskt anpassade till strukturens allmänna sammansättning och inte locka för mycket uppmärksamhet.

Sådana konstruktioner är tillförlitliga eftersom de är gjorda av metall som är belagd med ett speciellt dekorativt och skyddsskikt. Pulversprutning kan avsevärt öka byggnadshöljets hållbarhet. Taket stängsel "Metallprofil" för idag anses vara den mest moderna och attraktiva.

Bortsett från det faktum att det handlar om stängselns tillförlitlighet och attraktion, måste det uppfylla sin direkta funktion - att vara ansvarig för människors säkerhet. Med överensstämmelse med installationstekniken och tillämpningen av normerna och kraven på regeldokument kan du vara helt säker på sin skyddande funktion.

När fästning på takets tak inträffar bör takets fästning skyddas mot korrosion med ett speciellt tätningsmedel. Särskilda pluggar kommer att kunna skydda de intilliggande delarna av taket.

För att förbättra människors säkerhet utöver fästen på taket, genomförs övergångsbroar, vilket bidrar till att minska snöslagets vikt och storlek under vintersäsongen.

Om du väljer att utföra underhåll eller reparera arbete på taket, där det inte finns något stängsel, riskerar du din hälsa och liv! Att på ett kompetent sätt samla upp material och utföra takstaket på ett bra sätt, minskar risken att falla under sådant arbete.

Ett av alternativen för att fästa taket

Sådan konstruktion som takstaket är ganska enkelt och utförs enligt allmänt accepterade standarder. Den består av vertikala stöd och två horisontella tvärstänger, som är fast fastsatta ihop. Ett stålhörn används som ett stöd, som är böjd i form av en triangel i nedre delen. Den horisontella delen av denna triangel är fäst på takytan, den vertikala är utformad för att acceptera funktionell belastning, och den diagonala komponenten används för att ge ytterligare styvhet till strukturen.

Arrangerar takets staket, stödnivå i förhållande till takets sluttning och fixeras med bultar. Därefter fixeras det på träet i takets nedre del med hjälp av 3 galvaniserade självgängande skruvar, som är utrustade med speciella gummitätningar.

Var uppmärksam! Takhinder bör utföras med följande parametrar: höjden på stöden upp till 70 cm, avståndet mellan stöden och takkanten - minst 35 cm, avståndet mellan intilliggande stöd på 90-120 cm.

Materialet för de horisontella tvärstängerna är stålrör med en längd av 3 meter. De är installerade i speciella hål i stöden, där tvärbalkarna fixas med hjälp av skruvar med en borr. Den andra änden av röret är stängd med en plugg.

Takhinder kan vara gjorda av rostfritt och galvaniserat stål, koppar, aluminium och annat material. Om det är nödvändigt kan de målas i vilken färg som helst som är mest kompatibel med taket på taket.

Rostfritt stål räcke

Huvudsyftet med räcken är att skydda en person från att falla eller falla i en zon som utgör en fara för honom.

Adjektivet "leer" har kommit till vårt lexikon från sjöfartsskepp, men används nu inte bara på fartyg och båtar.

I denna artikel kommer vi att undersöka typ och egenskaper i denna klass av fäktning.

definition

Ursprungligen är ordet "Leer", som översatts från nederländska, en sträckt kabel som är fast vid ändarna på element i fartygsbyggnader (rack, falskt brädor, coaming, etc.), som länge använts av utländska sjömän. Det första omnämnandet på ryska språket går tillbaka till 1720 och var inskriven i "Charter of the Sea" i betydelsen av en repskena. Därför fixades den första definitionen av järnväg - utformningen av däckfäktningen.

För närvarande är definitionen i varvsindustrin avtagbar eller stationär fästning av det öppna däcket, övergångsbroar, olika öppningar och löpluckor, bestående av metallposter som är belägna på lika avstånd från varandra och räcken sträckta sig mellan dem.

Denna utformning av fartygets ombordstigning visade sig vara ganska framgångsrik, förutom att den var förknippad med vissa med tillförlitlighet, för andra med glans eller lite chic av de bästa sjöarna och yachterna. Och idag är denna definition fast etablerad på mark i byggande.

Med en smak av jorden låter definitionen redan så här: railing är vertikala fäktningsstrukturer bestående av rackar (balustrar) lika fördelade, horisontellt sammanlänkta av flera flexibla eller styva prefabricerade strukturer eller olika aggregat. Därför är det huvudsakliga syftet med järnvägsstängsel att blockera passagen och passagen över strukturen för människor och mekanismer.

Vad används och används för plastskydd av vägar - läs i detta material.

All detaljerad information om tekniken för arkpiling finns här.

Se bilder på olika plattskiffer i denna artikel.

arter

Det statliga dokumentet som idag definierar och reglerar tillverkningen och användningen av räcken är GOST 12.4.059-89 "Construction. Fäktningsskyddslista. Allmänna tekniska villkor.

Railings särskilja:

 • efter installationstyp:
  • stationärt;
  • hopfällbar;
  • tid.
 • på installationsplatsen i förhållande till gränsen för farozonen:
  • extern;
  • inre.
 • efter omfattning:
  • marina;
  • väg;
  • dekorativa och skyddande;
  • balkong;
  • takläggning;
  • Stair.
 • efter funktion:
  • skydd;
  • selar;
  • signal;
  • vägleda.
 • enligt installationsmetod:
  • landslag;
  • svetsas;
  • bärare;
  • Hänglås.

Den ursprungliga produkten för tillverkning av vertikala element av räcken är de mest hållbara strukturerna: armerade betongstolpar, rör, olika profiler, vinklar och kanaler. Huvudmaterialet från vilket reolarna är gjorda är: järn eller rostfritt metall, gjutjärn, aluminiumlegeringar.

För installation av horisontella inneslutningselement används stålprofiler av olika sektioner, stål- eller polymerkablar, metall- och plastnät, olika former av järngjutning och smide, glasplåtar och -plattor, samt en kombinerad fyllning med olika material.

Funktioner av användning

Ett stort antal områden där staketet appliceras, ställer vissa egenskaper och krav på design och interna egenskaper.

varvsindustrin

På alla typer av fartyg, utan undantag, för att förhindra att en person kommer in i vattnet, används denna typ av staket. Huvudspecifikiteten här är att skydda basstrukturen från effekterna av aggressiva medier. Materialet är antingen ursprungligen korrosionsbeständigt, eller det är belagt med speciella väderbeständiga färger, och på senare tid används allt oftare polymera beläggningar.

Leers måste vara hållbara och klara de påfrestningar som uppstår under drift. Fästelement och fästelement ska fästas så att de inte försvagas av vibrationer.

Höjden på fönstret på det öppna däcket är inte mindre än 110 cm och måste vara fyrradig eller fyllas med ett speciellt nätverk med celler som inte är större än 80x80 mm. Säkerhetsstängseln får inte installeras mer än 45 cm från fartygets sida eller kanten på däcken. Spalten i skyddsskenor är endast tillåtet för stängda passager och vid behov installation av utrustning. Kedjorna får endast användas för passage av människor.

Vägbyggnad

De europeiska standarder som kom in i våra liv återspeglades också i vägarnas säkerhet. På vägar med ett intensivt flöde av fordon började man installera skyddsskenor.

Ursprungligen byggdes stötstopparna av armerade betongstolpar upp till en meter hög med runda ögon på vardera sidan för fastsättning av 2 eller 4 stålkablar med en diameter av 25 mm.

I dag är barriärvägarna en struktur bestående av stålpelare (gjorda av kanaler och I-balkar) enhetligt drivna i marken (3 meter långa horisontella balkar fixerade på dem och gjorda av 4-5 mm tjocka korrugerade stålband). Strålarna är fästa på ställen genom fästena-stötdämpare med skruvförband. Balkar monteras för säkerhet överlappar strängt i riktning mot trafiken.

Fördelen med denna design är en liten återhämtningstid för det skadade området.

Takfönster

Tak med en höjd av mer än 10 meter över marknivå måste skyddas. För befintliga tak ska skyddsfältets höjd vara minst 110 cm, signal - 80-110 cm, och för outnyttjade tak är säkerhetsskenor med höjder från 30 till 60 cm tillåtna.

På de betjänade taken installeras ett skyddshissar av svetsade strukturer. På höjda tak läggs element av hörnsträckningar till strukturen, vilket ger vertikal stabilitet.

säkerhet

Alla typer av skyddsskenor efter installationen testas för regleringsbelastning. Säkerhetsgaller kontrolleras för en belastning på 400 N / m, prickat på räcken, säkerhetsskyddet måste upprätthålla integritet med en koncentrerad belastning på minst 700 N / m och motstå en belastning på 100 kg, faller från en höjd av 1 meter.

Fotogalleri av skyddande strukturer

På bilden - olika områden av applikationsskyddsskyddet:

Takräcke: typer och installationsdetaljer

Varje tak, även i ett bostadshus, måste utrustas med staket. Detta gäller särskilt när människor bor nere. Förr eller senare kommer toppen att lyftas för olika ändamål, och då kommer bara fäktningsstrukturen att bli den sista barriären mot olycka.

Särskilda funktioner

Tak stiger av olika skäl. Någon solar eller granskar grannskapet. Någon rensar snön. Någon reparerar taket eller installerar något (demonteras) på toppen. Under alla omständigheter kan säkerheten endast garanteras enligt de fastställda standarderna. Varje formulering, varje siffra i förordningarna beräknas mycket noggrant, och deras bristande överensstämmelse kan bli extremt obehagliga konsekvenser. Således hindrar höjden på 1200 mm säkerligen att personer i vilken höjd som helst faller av misstag, oavsett hur otrygg deras position är (i alla sinnen).

Inbyggnadsstrukturerna är ganska olika. Tack vare snöskyddet är det möjligt att undvika kollaps av tjocka lager av snö och is. De kan döda eller förlamna någon, skada bilar och träd. Beroende på situationen är ett sådant system monterat endast på enskilda platser eller på hela omkretsen av byggnadens övre del. Moderna tillverkare har lärt sig hur man skapar snöfångare avsedda för säker fastsättning på ett vikt tak.

Med övergångsbroar kan du göra rörelsen på byggnadens tak det säkraste. Att introducera kopplingselementen i konstruktionen, öka broarnas längd, medan ytterligare detaljer inte skulle orsaka besvär. Det rekommenderas att välja sådana modeller där lutningsvinklarna varierar beroende på situationen.

Väggtrappor är utformade för att:

 • lösa problemet med säker klättring upp;
 • hjälpa till med genomförandet av en mängd olika steeplejack-arbeten;
 • underlätta evakuering och penetration av räddningstjänsten inuti huset i extrema situationer.

Dess funktioner har ett staket för platta och sluttande tak. Det är lättast att installera en barriär för ett platt tak, och kvalificerade specialister utför detta arbete mycket snabbt och enkelt. Det är svårare att skydda dem på sluttande tak, listan över krav växer betydligt. En säkerhetsanordning på ett gavel eller chetyrehskatnoy tak bör ta hänsyn till en betydande lutningsvinkel, särskilt på vinden. Och på takets multicore-variant är förebyggande åtgärder i allmänhet individuella och beräknas separat varje gång.

Fäktmärke Borge absorberade erfarenheterna av svenska utvecklare under det senaste halva århundradet. Upprepade gånger testades barriärerna för detta märke i de svåraste och oförutsägbara livssituationerna - och de mötte alltid förväntningarna på dem. Det är viktigt att samma lösning kan appliceras på mjuka plattor, metallplattor och vikta tak: ingen anledning att tänka på vilken möjlighet att föredra. Tillverkaren anordnar regelbundet de mest allvarliga inspektionerna av sina produkter för att matcha hans rykte. Exakta testrapporter, tillsammans med deras resultat och utvärderingskriterier, sprids via Internet.

anordning

Alla nyanser av stängselarrangemang regleras av regleringsdokument. Enligt SNiP 1997 är staket av taket med handräcke absolut nödvändigt om höjden på byggnaden är 10 m eller överstiger detta märke. På den här typen av höga strukturer kan man inte göra sluttning brantare än 12 grader. Dess lutning kan endast ha ett större värde i korridoren från 7 till 10 m. GOST 25772-83, som beskriver installationsarbetet, har också specifika krav.

Byggkoderna föreskriver att i hus upp till 30 m krävs att man sätter barriärer på minst 1,1 m höga, och om byggnaden är ännu högre, så är minsta siffran i allmänhet 1,2 m. Samtidigt läggs höjder av strukturer. Standardkraven måste uppfyllas under byggandet. Avståndet mellan de horisontella ställen är högst 300 mm och mellan vertikalt - endast 100 mm. Det är ganska tillåtet att använda glasgardinskärmar (från speciella sorter av höghållfast glas), men alla parametrar bör strikt anges i projektdokumentationen

Huvuddelen av takets inneslutande konstruktioner är nästan alltid metallställ. De kan göras både från rör och från profilelement. Viktigt: provet måste utföras på marken innan sådana delar lyfts upp till toppen. Förstärkningsdiametern som används för att skapa ramverkets tvärstänger bör vara 0,4 till 0,8 cm. Anslutningselementen - olika vinklar och grosteins - tillåter att spärren monteras på alla ytor och lutas vid behov.

För att knyta konstruktionen tillsammans, använd:

Normalt tak har vertikala barriärer med en höjd av 0,6-0,9 m; Detta värde låter dig vila mot barriären på hösten eller höfterna eller midjan beroende på höjd. Horisontella stänger kan ha en längd på upp till 290 cm. Dessa horisontella stänger är anslutna till varandra med kopplingar. Varje metalldel ska täckas med en korrosionsbeläggning som gör att du inte kan vara rädd för de negativa effekterna av väderförhållandena. Att ordna en parapet stängsel är mycket svårare, men dess skyddande egenskaper och estetik är mycket högre.

funktioner

Inbyggnadsstrukturer kan:

 • förhindra att falla från taket av semesterfirare och arbetare;
 • undvika snabba kollaps av snömassor;
 • eliminera kollaps av balkar, tegelstenar, antenner och andra föremål;
 • förbättra takets estetiska egenskaper.

Typiskt utförande av barriären syftar främst till att säkerställa säkerheten. Dekorativa stunder och organisering av rymden är sekundära.

Staketet är installerat i sådana fall:

 • Byggnadens totala höjd överstiger 10 m;
 • höjden till takskenorna är 7 till 10 m, och takhöjden överstiger 6,8 grader;
 • utrustade plana tak av någon höjd är utrustade;
 • placeras i spola med galleriets tak, balkonger och loggier;
 • öppna yttre trappor, trappor och plattformar visas på taket.

Det är nödvändigt runt omkretsen så nära som möjligt för att ansluta alla element. Det är strängt förbjudet att använda strukturer som är defekta eller brutna svetsar. Situationen är oacceptabel när de inneslutande delarna passerar eldstoppet eller stör något med användningen. Höjden av brandsläckarna måste vara minst 300 mm. Vid provning tillämpas den nödvändiga belastningen i minst 120 sekunder.

Fäktning för det icke-operativa taket enligt standarderna förutsätter närvaro av övergångsbroar och speciella stegar. Det är omöjligt att förutse när och var exakt folk kommer att dyka upp. Oavsett hur många våningar, och oavsett absolut höjd i meter, måste du sätta hinder på 60 cm i höjd. I det här fallet bör gapet mellan rackarna och korsstängerna i strukturen vara högst 30 cm, annars uppfattas det som opålitligt.

För det utnyttjade taket gör reglerna ännu högre krav. Det är inte tillåtet att beställa byggnader av någon höjd, där barriärstrukturer kommer att vara mindre än 1,1 m. Fäktning av metallprofiler kan göras i olika variationer, bland vilka gallerskärmar används mest. Vid tillverkning med både vanligt och rostfritt stål. Den verkliga lönsamheten för den första varianten avskrivs av låg hållbarhet och behovet av att nödvändigtvis använda en isolerande blandning från väderförändringar.

I de flesta moderna konstruktioner utförs sådan bearbetning redan i produktionen, vilket frigör kunderna från att ta hand om det och minskar den tid som krävs för installationen. Taket på smörgåspanelarna är skyddat på ett speciellt sätt: om du monterar barriärerna på tapparna kommer kakans integritet att brytas. Därför rekommenderas att använda parenteser i ett speciellt prov, de är mycket mer sparsamma för basen. Monteringsfästet har hål i den övre delen i vilken systemet som blockerar människors väg till fara är fast. Fästning av barriärer på armerad betong bör ske med hjälp av gångjärnsfästen - de erkänns av experter som det mest kompetenta och tillförlitliga sättet att lösa detta problem.

Om byggnaden är täckt med ett vikat tak måste du använda flera andra metoder. Det bästa sättet att blockera tillgången till kanten är konstruktionen av formade rör eller av samma material som takets huvuddel. För att förbättra staketets estetiska kvalitet, hjälper han färgning med pulverfärger. För att fixa de element som används universella fästen som fästs på liknande delar av takbultarna. Två andra typer av parentes behövs - hatt och häftklammer.

Monteringsmetoder

Byggnadens höjd påverkar inte särskilt arbetsmetoderna, men typen av tak och material som används är mycket viktigare. Standardkraven är att hålla barriären rak och rak utan att avbryta hela omkretsen. Det är vanligtvis avlägsnat från takkanten över 350 mm eller mer. Men detta är inte alltid möjligt, och därför föreskrivs bestämmelserna för en alternativ lösning - montering på parapeter eller tak. Alla tvärgående rör är fastsatta med en speciell krympning in i det angränsande röret och hålls på plats med bultar.

Ibland visar knutens dimensioner sig för stor, och i sådana fall är det nödvändigt att skära metallen strängt med hand eller elektriska sågar. Användningen av slipmedel är oacceptabelt kategoriskt! Punkterna där fästena kommer att stå är täckta med en gummitätning. Genom den skruvas delen till brädorna med självgängande skruvar, placera fästena i steg om högst 100 cm. Därefter måste du fästa justeringsfästena, i vilka stöden som blockerar banan sätts in.

Dessa konstruktioner är fixerade strikt vertikalt, gångjärnsblocket är fixerat med en bult- eller dynbrickor. Korsa tvärstångsledningen genom de förberedda hålen och stärka bultarna. Produktionen av barriärsystemet fortsätter genom att säkra pluggarna i rörens ändar, varvid varje anslutning behandlas med ett tätningsmedel. Räcken görs lite annorlunda: på taket som ska drivas ska det vara tillverkade av svetsade delar, och på backarna används vinkelelement som ökar den totala stabiliteten. Skyddsskenan krävs för att bära en testbelastning på 700 newton meter som tillämpas på ett godtyckligt valt ansvarigt område.

Barriären på gavelens sida längs metallplattan sammanfogar profilerna direkt genom materialens ark. Det är omöjligt att fästa de inneslutande elementen endast på plattan själv. Sektionerna är anslutna med bultförbindelser. Stegen på kudden kan monteras både i stationär och i mobila utföranden. I grund och botten är sådana konstruktioner monterade nära rökgas- och ventilationsrören, eftersom de behöver systematiskt underhåll. Ryggstegar rekommenderas att vara utrustade med fotstöd som förhindrar oavsiktlig glidning.

På höfttaket är fäktningsstrukturer gjorda från hörnen av rören. Sådana element är fasta på metallplattor med en höjd av 300-400 mm, och framförallt är de monterade på universella konsoler med en höjd av 110 cm. Element från Borge är utrustade med vinkelövergång. Tack vare honom förenklas skapandet av hinder som stängs runt omkretsen. En snöfälla kan ingå.

Professionella tips och knep

Testning av staketet före godkännande rekommenderas i flera steg. Först inspekterar de det, sedan upprepar inspektionen efter ett tag, inklusive med en möjlig starkare vind. Synliga fel elimineras genom svetsning och installationsarbete. Vid kontroll ska endast kvalificerade specialister vara inblandade och varningsskyltar placeras längst ner och i far radien. Vart femte år bör staketet, oavsett - i en privat eller flervåningsbyggnad - omprövas i största möjliga utsträckning.

Video installationsanvisningar för fäktning tak och snö slutar vänta på dig i videon nedan.

Typer och tillämpning av skyddsskenor

Begreppet skyddsreling förenar flera typer av skyddshyllor. En vanlig egenskap är att skydda en person från att falla.

För första gången började denna term tillämpas på fartyg. På däckens kanter fanns det installerade specialskenor för att skydda mot att falla överbord.

Definitioner och sorter

Termen "Leer" (ledare från led - till bly) - gick från de nederländska navigatörerna, det betyder en väl utdragen kabel. Båda kanterna på kabeln var fixerade på fartygets extrema strukturer: master och rack. I mitten av kabeln är fästet på de speciella ställen, som är lika långt ifrån varandra.

Markstrukturerna är gjorda på samma princip som fartyget. De används för att blockera människors passage eller tekniken.

Omfattningen av lärandelen:

 • fartyget;
 • takläggning;
 • väg;
 • balkong;
 • dekorativa;
 • Stair.

De kan installeras både utomhus och inomhus. Förutom stationär, ibland installera hopfällbar temporär design. Till exempel vid utförande av bygg- och reparationsarbeten.

Gillar du produkter gjorda av kall smide? Lär dig hur man gör kall smide med egna händer utan att använda sofistikerad utrustning.

Vill du ha ett pålitligt staket av hög kvalitet? Läs här allt om tillverkning av staket från wellpapp, snabbt och enkelt.

Det är också viktigt att välja högkvalitativa stolpar för staket på denna länk: http://chastokol.com/zabory/ogradki/bloki-dlya-zaborov-vozvedenie-betonnyh-ograzhdenij.html du kan lära dig allt om pole-enheter för stängslet.

Sådana stängsel började användas för skyddande ändamål, men idag kan syftet vara annorlunda. Med funktionalitet är de uppdelade:

Vertikala ställen av sådana hinder är gjorda av starka hållbara material. Oftast används:

När extern installation rekommenderas att använda korrosionsbeständig metall: rostfritt stål eller aluminium. Vid användning av järnmetaller, var noga med att utföra korrosionsskydd.

Horisontella lintar kan tillverkas av både flexibla kablar och styva strukturer. Mest använda:

 • Stålprofiler av olika sektioner;
 • Polymer- och metallkablar;
 • Plast och stålnät;
 • Järngjutning;
 • Smidda produkter;
 • Plastpaneler;
 • Glasplåt;
 • Kombinerade lösningar.

Takräcke

Takskenor

Räcken av staket måste installeras på tak som är mer än 10 meter höga. Installation krävs även på outnyttjade tak.

Beroende på typ av tak installeras en räcke av olika höjder. På taket som används ska skyddshöjdens höjd vara minst 110 cm. Signalvariantens höjd måste vara minst 80 cm.

För ett outnyttjat tak ska säkerhetshinder installeras med en höjd av minst 30 cm.
Installationen av denna typ av staket garanterar arbetstagarnas säkerhet på taket. Det kan också vara ett skydd mot obehörig tillträde och ha brandsäkra funktioner.
Med ett sådant arrangemang av konstruktion är det nödvändigt att använda material som är resistenta mot atmosfärisk utfällning. Den vanligaste stela svetsade konstruktionen av rostfritt stål.

Med en sluttande typ av tak håller räcken snö bra från att rulla. Detta är särskilt viktigt om trottoaren går direkt runt huset.

Som regel är detta staket täckt med samma färg som taket.

Balkongtyper

Balkong räcke

Staketet är ofta installerat som skydd i moderna balkonger. Därför används metallkonstruktioner av svetsade och monterade typer.

Det mest pålitliga och slitstarka materialet, i detta fall kommer att vara rostfritt stål. Men det här alternativet är ganska dyrt.

Ett mer ekonomiskt alternativ skulle vara konstruktionen av järnmetall följt av målning. Beroende på färgkvaliteten kommer beläggningen att vara 5-10 år. Efter utseende av sprickor och korrosionsbeläggning måste uppdateras.

För efterföljande målning och rengöring av barriären är det viktigt att tillgången upprätthålls över hela ytan av strukturen.

En viktig fördel med denna typ av balkonggaller är dess fullständiga genomskinlighet, vilket gynnsamt skiljer järnvägen från loggia.

Trappsteg

Trappa skyddslist

Leer installeras inte bara utomhus, men också inomhus. Så de används ofta vid landningar.

De kan ha både en skyddande och en dekorativ funktion.

Tillförlitliga material används i skyddsstrukturer. Som regel är det rostfritt stål och smidda föremål.

Rostfria stålkonstruktioner korroderar inte och slits inte ut från mekanisk påverkan. Därför ställs de ofta som toppstången, där folk håller fast på räcken.

Dekorativa trappsteg kan monteras längs väggen för att skydda väggen eller för dekorativa ändamål. Dekorativa paneler av trä eller glas installeras ofta i sidoväggar av sådana modulära staket.

Det är viktigt att designen passar helt in i rummets design. De flesta sorter installeras under slutbehandling.

Skyddsvägen

Skyddsskyddsskenor

Denna typ av stängsel används också för defensiva ändamål på snabba vägar och längs farliga delar av vanliga vägar.

Två typer av sådana strukturer har bevarats: Betongstolpar med metallkabel och fasta metallremsor.

Gammal konstruktion i form av armerade betongstolpar med en höjd av mindre än en meter. De är monterade metallkabel i två eller fyra rader.

När en bil kommer in i kabelns område absorberar den perfekt och skyddar passageraren så mycket som möjligt. Men när du kör på en betongstolpe får bilen maximal skada. På grund av detta övergår sådana strukturer gradvis.

Det är nu accepterat att upprätta den europeiska versionen av den skyddande vägarlegen. Ett sådant barriärgärde är installerat på metallbjälkar en halv meter över marknivå.
Avståndet mellan strålarna är 3 meter. De är anslutna av korrugerade stålremsor, 4-5 mm tjocka.

Banden är överlappade, i riktning mot trafiken. De är sammanfogade och fästas till stolparna med hjälp av metallbultar.

Denna typ av design skyddar mycket bättre bilar från en nödutgång från motorvägen.

Vill du göra ett original staket? Det är väldigt enkelt att göra ett vackert trästak från en croaker själv.

Och på den här adressen: http://chastokol.com/zabory/derevyannye-zabory/kak-postroit-derevyannyj-zabor-svoimi-rukami.html kan läsa om andra alternativ för trästaket i olika utföranden.

Det finns inget vackrare än en välskött häck. På den här sidan kan du läsa hur man gör en dekorativ häck runt huset.

Frakt sorter

Fartygsfäste

Denna typ av staket är nödvändigtvis installerat på alla typer av fartyg. Räckenets konstruktion och läge ligger vid fartygets konstruktionsstadium.

Egenskaper och konstruktion av detta staket beskrivs i detalj i GOST 5.2124-81 (Produkter av skyddshissar. Tekniska förhållanden.)

Ett sådant staket bör ha en höjd av minst 110 cm. Racks är anslutna med fyra längsgående broar eller specialmask.

Staketet ska vara fast och omsluta hela däckets omkrets. Gap är endast tillåtna på platser där specialutrustning är installerad eller för passagerare. I stället för förbrukning av passagerare installeras seminella kedjebarriärer.

Avståndet mellan pärlan och räcken ska vara högst 45 cm.

Höjd och säkerhet

Tillförlitlig räcke utför olika funktioner, men de måste alla klara den regelbundna bördan för att skydda personen. Skyddsräcken ska stå emot 400 n / m.

Säkerhetsmodifieringar inställda med en tillåten regulatorisk belastning på 700 N / m. De måste också stå emot en vikt på 100 kg, som faller från en höjd av 1 meter.

Räckens höjd är helt beroende av användningen och materialet.

Ritualhöljen är en ganska enkel design. Lär dig hur du snabbt gör det själv en grepp på graven utan att använda extra sofistikerade verktyg.

Men staketet för en plastbädd kan köpas redan redo, här kan du läsa om de olika alternativen för ett sådant staket.

Olika Staket för trädgård och dekorera ditt hem kommer att glädja ägarna i många år, mer i detalj med hänvisning: http://chastokol.com/zabory/ogradki/zabor-na-dache-svoimi-rukami.html

Videodemonstration av skyddsegenskaper för väggjutning

I videon kan du se hur skyddsräcken skyddar bilen från att gå in i den kommande trafiken:

Vad behövs takfäste, och vilka typer?

För tak som stiger mer än 10 meter över marknivå krävs ett speciellt takstängsel. Huvudsyftet är att säkerställa människors säkerhet under takets drift under underhåll och reparation. Dessutom skyddar sådana anordningar även själva taket.

Fäktning av det opererade taket är obligatoriskt, eftersom det minimerar risken för olyckor för personalen, till exempel vid rengöring av ytan från snö på vintern. Dessutom bör det noteras att installationen av lådor för det ska ske i kontinuerlig. Detta kommer i sin tur att säkerställa rörelse på taket, vilket minimerar risken för olyckor och skador. Förutom ett sådant system bör snövakter, olika broar och stegar avsedda för arbetarrörelser ges.

Installationen av staket på taket utförs i enlighet med SNiPs byggkoder. Staketet ska vara tillförlitligt material. Detta bör beaktas och faktorn för utseendet på byggnaden. Vertikala ställdon ger speciella fästelement, vilket bör säkerställa tillförlitligheten av fästkonstruktioner på taket.

Den vanligaste höjden av tak säkerhetselement, som är monterade på den takfoten nivå av 60-80 cm och stegstänger samtidigt får inte överstiga -. 30 cm Deras närvaro är nödvändig, oavsett vilken typ av tak - oavsett om det är falsad, pitched eller platt.

takläggning på ett platt tak sätts vertikalt

Valet av material av vilket taket är gjort och fästsystemet är beroende av två parametrar:

 • typ av takläggning och
 • typ av tak.

Till exempel används en stålskyddskonstruktion för galvaniserad metall, och inneslutningselementet för ett hopfällt tak är gjord av formade rör, krogar och stänger. För att förbättra utseendet och öka livslängden målas de med pulverpolymerfärg.

Takstaket konstruktion ↑

Enligt standarden, dessa skyddande takelement är av en prefabricerad struktur inkluderande pelare och strävor, dvs de vertikala stöden, och ett antal horisontella balkar, och ser ut som levereras vinkelrätt stålgaller eller en liten staket bestående av vinkelräta strävor, vilka vid olika nivåer förbinds med tvärstag.

Stödbenen och kuggstången finns i botten med böjningsben som vilar på golvet. Säkerhetselementen är fastsatta med hjälp av träskruv, som hamras in i lådan. För detta ändamål tillhandahålls speciella hål på benen på strutarna och strutarna. När det gäller ett kopparvikt tak är en fästning nödvändig, vilket inte bryter mot dess beläggnings integritet och samtidigt som effektivt som möjligt klarar av dess huvudsakliga funktion.

Vid val av ett sådant skyddssystem är det viktigt att ta hänsyn till den kemiska konjugeringen av olika metaller. Till exempel kräver ett koppertak endast en kopparskyddshämmare. I detta fall bör klämmuttrarna och bultarna vara gjorda av en sådan metall som inte kommer in i en oxidativ reaktion med koppar under påverkan av yttre atmosfärsfaktorer.

Eldfasta fästen på taket kan utföras på taken eller med hjälp av dessa säkerhetselement för att skydda mot obehörig tillträde. Du kan också utföra ett kombinerat alternativ: ett skyddssystem tillsammans med ett snöskydd.

Typer av takstaket ↑

En av de mest tillgängliga är takräcken

Schematiskt diagram över enheten ↑

 • Vertikal rack. Höjden (60-90 cm) beror på den genomsnittliga höjden hos en person - om han är hotad med ett fall, kommer han att kunna hålla sig och luta sig in i enheten ovanför höfterna eller midjan. På särskilt farliga områden kan höjden på racket nå 1,2 m. Den kan ha en lutning på 0 °, 25 °, 35 ° eller 45 °. För strukturell stabilitet monteras den från flera (två till fyra) stavar.
 • Horisontell stapel. Beroende på takets egenskaper kan den nå 2,9 m långa.
 • Kopplingar. Med hjälp av dem förbinder horisontella stänger stängsel.
 • Ytterligare komponenter. Bultar som stavarna fixar på stället och kopplar ihop dem.
 • Självdragande skruvar

Alla metalldelar måste ha en korrosionsbeständig beläggning så att produkten inte är rädd för nederbörd och temperaturfluktuationer.

Svårare är takets takfäste, som helt omger taket. En sådan struktur är emellertid praktiskt taget oöverträffad hållbarhet och tillförlitlighet. Dessutom kan den utföras som ett konstnärligt dekorativt element.

Låt oss sammanfatta några resultat.

Vad är staketet för taket? ↑

 • Säkerhet. En apparat som kan skydda en person från att falla från en höjd i färd med att reparera eller använda ett tak kan definitivt betraktas som en av de mest tillförlitliga och viktigaste säkerhetskomponenterna i en byggnad.
 • Komfort och skönhet. Skyddsanordningar av metall, i synnerhet rostfritt stål, tillför en viss stil och charm till utsidan.
 • Act. För bostads- och offentliga byggnader med en höjd på mer än fem våningar, i enlighet med kraven i Ryska statens byggkommitté, är förekomsten av sådana skyddssystem obligatoriskt.

Oavsett huvudsyftet är det dock mycket önskvärt att sådana säkerhetsanordningar harmoniskt passar in i byggnadens arkitektur. Om det är nödvändigt att de inte lockar för mycket uppmärksamhet åt sig själva, kan de målas i beläggningens ton.

Hur man installerar en takstängtyp snö stoppar i praktiken.

Takräcke


STATSSTANDARDEN FÖR UNIONEN SSR

Inledningsdatum 1984-01-01

1. UTVECKLAD av Kiev zonal forskning och design institut av typiska och experimentella design av bostäder och offentliga byggnader (KyivZNIIEP) Gosgrazhdanstroya

VV Samoilovich, Cand. tehn. Vetenskap (ämneschef); LB Zayonchkovskaya; NP Babich; NI Aivazova; IM Karpilov; VP Poddubny

2. GODKÄNT OCH INTRODUKTERAT I resolution av Sovjetunionens statskommitté för byggnadsverk daterad 04.18.83 nr 72

3. Inspektionsperioden är 1995, periodiciteten är 5 år.

4. FIRST TIME ENTERED

5. REFERENS REGULATORISKA TEKNISKA DOKUMENT


Hänvisning till referensdokumentet till vilken referens ges


6. REVISION (mars 1994) med ändring nr 1, godkänd i maj 1989 (IUS 8-89)

1. Typer, grundläggande parametrar och dimensioner

1. Typer, grundläggande parametrar och dimensioner

1,1. Syftet med staketet är uppdelat i de typer som anges i tabellen. 1.


För trappan:

För landningar:

- byggnader upp till 30 m

- byggnader hög av sv. 30 m

- rökfria trappor

1,2. Genom att fylla ramens staket delas in i typer:

1,3. Huvuddimensionerna av staket och dimensionerna mellan staketens element ska överensstämma med de som anges i tabell. 2.

1,4. Staketet på taken som används måste ske i enlighet med kraven på balkonggaller.

1,5. Ståltakstångar monterade på parapetet måste ha en höjd minus höjden på parapetet.

1,6. Symbolen för varumärkessättet accepterar i enlighet med ordningen:


Ett exempel på symbolen för märket av trappstängsel av den inre trappan med en längd av 2700 och en höjd av 900 mm, gitter:

MV 27,12-27,9 P GOST 25772-83


Detsamma, höljet av trappan på den yttre trappan med en längd av 2400 och en höjd av 1200 mm, skärm:

PN - 24,12 E GOST 25772-83


Samma fästning av tak utan parapet 3800 lång och 600 mm hög, trellised:

KO - 38,6 P GOST 25772-83

2. Tekniska krav

2,1. Staket ska tillverkas i enlighet med kraven i denna standard, GOST 23118, standarder eller specifikationer för specifika typer av fäktning enligt arbetsritningar, godkända på föreskrivet sätt.

2,2. Ytkvaliteten och utseendet på staket måste överensstämma med referensprover godkända på föreskrivet sätt. Det ska inte finnas någon mekanisk skada, burrar, krökning, skalning eller rost på fästytan.

2,3. Staket måste stå emot den last som föreskrivs av SNiP 2.01.07.

2,4. Material för stångfäste bör godkännas enligt SNiP II-23.

2,5. Fäktningsramar ska svetsas. Svetsning bör utföras enligt SNiP III-18.

2,6. För balkonger av bostadshus, med undantag för balkonger av icke-rökbara trapphus, bör endast skärmstängsel användas.

2,7. Staketet på barnhemens trappor och balkonger får inte ha mellanliggande sluttande och horisontella element.

2,8. Skärmens utformning och kombinerade fäktning ska vara utrustade med element som ger montering och byte av skärmar.

2,9. Begränsningar av storlekar och avvikelser i form av staket från nominellt anges i tabell. 3.

Staketets vinkelrätt (med undantag för trappor)

Den angivna vinkeln för parningselement (för trappor)


Obs. Begränsningsavvikelser från rakhet gäller både staketet som helhet och dess individuella element.

2,10. Staket måste skyddas mot korrosion enligt SNiP 2.03.11.

3. Fullständighet

3,1. Staket måste levereras komplett. Paketet måste innehålla:

3,2. Paketet innehåller inte skärmar för skärm och kombinerad fäktning.

4. Godkännande regler

4,1. Barriärer bör godkännas av tillverkarens tekniska kontrollavdelning i partier. Partiet bör betraktas som staket av samma märke, tillverkat av samma teknik.

4,2. För att styra utseendet, storleken och kvaliteten på anti-korrosionsbeläggningen väljs 5% av barriärer från olika paket i varje sats, men inte mindre än 5 st.

4,3. När otillfredsställande kontrollresultat erhålls, åtminstone i en av kvalitetsindikatorerna, upprepas denna indikator för två gånger antalet prov som tas från samma sats.

4,4. För att kontrollera staket för att uppfylla kraven i klausul 2.3, kontrolleras ett staket när det sätts i produktion, när design- eller tillverkningstekniken ändras.

4,5. Konsumenten har rätt att genomföra en kontrollkontroll av huruvida hindren överensstämmer med kraven i denna standard, samtidigt som man respekterar det angivna förfarandet för att välja hinder och tillämpa de angivna kontrollmetoderna.

5. Metoder för kontroll

5,1. Ytkvaliteten och utseendet (klausul 2.2) av de valda höljena bestäms visuellt genom jämförelse med ett referensprov som är godkänt på det föreskrivna sättet.

5,2. Kontroll av stängsel för överensstämmelse med kraven i punkt 2.3 utförs enligt testsystem för stängsel av en viss typ som godkänts på det fastställda sättet.

5,3. Kvaliteten på stål och svetsmaterial måste vara certifierad av leverantörsintyg eller enligt tillverkaren av staket.

5,4. Kvalitetskontroll av svetsar och deras storlekar (avsnitt 2.5) bör utföras i enlighet med SNiP III-18.

5,5. Linjära dimensioner av staketet (avsnitt 2.9) styrs med ett band 2-mått i enlighet med GOST 7502, en metalllinje enligt GOST 427 och en tjocklek enligt GOST 166.

5,6. Avvikelsen från vinkelrättigheten (s. 2.9) kontrolleras med en metallkorg med en sida av 1 m längd, gjord enligt ritningar som överenskommits med statens standardmyndigheter, och en metalllinje enligt GOST 427. Torget är konsekvent placerat på alla fyra hörnen av staketet. Ena sidan av torget är tätt pressad till staketet och mäts av en metalllinjespelare den största luckan mellan andra sidan av torget och staketet.

5,7. Avvikelsen från den angivna vinkeln för gränssnittet till trapphinderns (avsnitt 2.9) element kontrolleras med en metallkorgsmall med en sida av 1 m längd, gjord enligt ritningar som överenskommits med Gosstandart-kropparna och en metallhalsare enligt GOST 427. Torget läggs successivt på två snedställda vinklar. Ena sidan av torget är tätt pressad till staketet och mäts av en metalllinjespelare den största luckan mellan andra sidan av torget och staketet.

5,8. Avvikelsen från rakhet (s.2.9) kontrolleras genom mätning med en metalllinje enligt GOST 427 mellan gapet mellan staketet och strängen fast vid ändarna av staketet eller dess element.

5,9. Kvalitetskontroll av skyddande beläggningar mot korrosion (punkt 2.10) - per SNiP 3.04.03.

6. Förpackning, märkning, transport och lagring

6,1. Staket är förpackade i förpackningar enligt tillverkarens ritningar, godkända på föreskrivet sätt. Förpackning av förpackningar måste säkerställa skydd av staket och skyddande beläggning mot mekanisk skada.

6,2. Märkning som anbringas på en metall-, plast- eller trämärkning som är fäst i förpackningen måste innehålla:

6,1, 6,2. (Ändrad version, ändring nr 1).

6,3. Varje försändelse av stängsel som skickas måste åtföljas av ett dokument som innehåller:

6,4. Staketet ska förvaras av märke i påsar med träkuddar och fodrar som stöds.

6,5. Vid transport av staket är det nödvändigt att förse förpackning av förpackningar med en beskrivning på träbeklädnader och förband i enlighet med klausul 6.4. Staket transporteras av någon typ av transport i enlighet med reglerna för godstransporter som gäller för denna typ av transport.

6,6. Villkoren för transport av stängsel under påverkan av klimatfaktorer - OZH1, lagringsförhållanden - OZH2 enligt GOST 15150.

6,5, 6,6. (Ändrad version, ändring nr 1).

7. Monteringsanvisning

7,1. Monteringen av staket ska ske i enlighet med kraven i GOST 23118 och SNiP 3.03.01.

7,2. Mellanrummen mellan elementen i staketet och armerade betongplattor och marscher bör vara enligt vad som anges i tabell. 4.