Hur man gör rätt lucka på vinden: arbetsordningen

Loftrummet används ofta som förvaringsrum. De lagrar en mängd saker som, men sällan, kan behövas när som helst. För att komma till vinden måste du ta hand om ingången till det. På hur man ordentligt gör luckan till vinden, kommer vi att prata här.

För rättvisans skull kommer vi att göra en reservation om att det finns ett annat sätt för passagen till vinden rummet - utomhus. Denna metod innebär att göra i ingångsöppningens gavel, som är utrustad med en vindsurf.

Å ena sidan är en sådan ingång en bra lösning, eftersom takets integritet inte äventyras, jämfört med luckans tätning i taket. Å andra sidan behöver du en stege som kommer att ligga vid gaveln och förstöra byggnadens övergripande utformning. Eller, till exempel, mycket snö har staplat upp, men du måste komma till vinden och få något ut därifrån. Att kringgå sådana "små" olägenheter och kom upp med en ingång på vinden från inuti rummet.

Du kan använda inköpslösningen, dvs. köp en färdig lucka med en fällbar stege eller gör en lucka på vinden med egna händer från början till slut. Vi kommer att överväga båda dessa alternativ.

Plats och kriterier för att välja en vindlucka

Installationsplats för luckan (brunnsöppning) är vald så att när du öppnar locket uppåt stör det inte. Omslagsdesignen ska passa in i rummets allmänna inredning. Om stationära trappor ska användas, ska det inte störa rörelsen runt i rummet och vara i harmoni med det allmänna konceptet för rumsdesign.

Det är önskvärt att luckans monteringsplats inte faller på takbalkarna och därigenom bevarar takramens integritet.

Kriterier som måste uppfylla luckan på vinden:

 • modern design som passar inredningen i rummet där den kommer att ligga;
 • enkel installation, vilket möjliggör oberoende installation
 • tillförlitlighet, hållbarhet och funktionalitet för hela strukturen;
 • företrädesvis närvaron i isoleringshålets isolering;
 • Bekvämlighet vid användning - närvaro av handtag, argument och andra tillbehör.

Förfarandet för installation av luckan gör det själv

Med en plats för framtiden för lukten bestämdes. Vi fortsätter till tillverkningen av hela strukturen:

 1. För att skapa en ram brukar du ta en bräda med en tjocklek på 25-30 mm. Därefter gör de en rektangulär ram, med respekt för jämnheten i alla vinklar. Ramarnas dimensioner för ett mangan på vinden är vanligtvis standard 60 x 120 cm, även om du kanske har andra dimensioner som passar dig själv.
 2. Därefter fortsätt för att klippa öppningen i taket. Öppningsdimensionerna gör mer med 50-60 mm. Detta är bara den totala ersättningen för tjockleken på de brädor som används. En sådan ersättning är nödvändig för att skära in öppningsramen, utan att minska dess planerade storlek.
 3. Om taket är trä, så kommer det snidade materialet som erhålls efter öppningen att användas för att möta en trälucka på vinden från insidan av rummet.
 4. Gångjärn på luckans lock kan fixeras med både bredden och längden på sidan. Allt beror på ägarnas särskilda fall och idéer.
 5. För att ge styrka till brunnsöverdraget, installera dessutom en distans diagonalt. Den kan fästas med hörn och skruvar.
 6. Det är nödvändigt att ta hand om isoleringen av ingången till vinden från huset. För detta är ganska lämplig isolering, som användes för att överlappa vinden. Det vanligast använda mineralullet eller polystyrenskummet (skum), förebyggande ångspärr vid botten av luckan.
 7. Vid behov, installera handtagen, spärren och stängarna.
 8. En tätning är fastsatt längs ramens hela omkrets för att säkerställa att locket är ordentligt fastsatt och att luften förhindras att komma in från vinden.
 9. Från takets sida är det möjligt att skära ramen med ett hölje för att ge ett attraktivt utseende.
 10. Avslutningsstadiet - valet av trappor. Detta kan vara en hemlagad eller köpt design. För större bekvämlighet, trapporna trampas.

Installera en inköpt lucka på vinden

En vindlucka kan också köpas på hårdvaruaffären. Det kännetecknas av förekomsten av installerad isolering i locket och närvaron av en vikningsstege, som är fritt omformad och "lämnar" upp med luckans lucka. För en så kompakt och funktionell enhet kommer luckan på vinden att överbetala lite, men det är värt det.

Vi betonar fördelarna med att använda ett sådant system:

 • för installation av två personer nog. Det kan till exempel vara dig och din assistent;
 • Trappans höjd kan enkelt anpassas till höjden på ditt rum;
 • Låset är placerat på insidan av brunnsöppningen, därför är inga strukturella element synliga från utsidan.
 • Stegets profil är gjord på ett sådant sätt att det är omöjligt att glida på dem.
 • kompaktitet och design.

Eftersom en inköpt produkt är en design med givna dimensioner måste du, innan du går till affären, mäta:

 1. Dimensionerna på rummet där trappan kommer att vara i utfällt tillstånd.
 2. Öppningen under hålet på vinden, om du redan har gjort det.
 3. Takhöjd.
Varje tillverkare har en detaljerad monteringsanvisning, så du har inga problem att installera för hand.

Installation kommer från enkla och enkla steg. Vi ger arbetsordningen när du installerar designen hos en av tillverkarna:

 1. Hela konstruktionen med det nödvändiga verktyget stiger till vinden.

Innan du monterar ramen på den, monteras två tillfälliga monteringsplattor upptill. Detta görs för att säkerställa att strukturen inte faller ner, eftersom rammen ännu inte har fixats till taköppningen.

Vissa tillverkare installerar studs på ramens fyra kanter (istället för brädor).

Sedan lägger de på metallband för att hålla strukturen. På muttrarna vindar muttrarna. Genom att justera höjden på mutterns vridning är det således möjligt att uppnå anpassning i luckans utformning och taket.

 • Vidare fästs ramen till öppningen med skruvar. Det händer ofta att ett litet mellanrum kvarstår mellan öppningen och ramen. I detta fall ska du använda foderplattor för att fylla hålrummen, vilka är placerade i skruvskruvarna. Rammen är fast runt omkretsen.
 • Hål fyllda med isolering, till exempel mineralull.
 • Ta sedan bort monteringsplattorna eller metallremsorna (allt beror på ditt val).
 • På sidoelementen, lossa bultarna för att släppa och frigöra uppläggningen av trappan.
 • Stegen "ben" skärs med en hacksåg på ett träd i önskad vinkel för att få en nära passning av "fötterna" till golvet.
 • På ladderens ben fäst tips för att skydda golvet från repor.
 • För större tydlighet rekommenderar vi att du bekanta dig med videon, som visar i detalj hur du installerar luckan på vinden med egna händer.

  Installera en vindlucka i taket

  Om du är fast besluten att aktivt använda vinden utrymme, kommer du troligen att tinker in på vinden. I byarna under de senaste åren har denna uppgift varit helt enkelt - det var nog att använda stegen, men för en modern person kan en sådan tvivelaktig metod knappast kallas lämplig. Definitivt behöver du ett bekvämt manhål från insidan av huset, och inte från utsidan, som det praktiserades tidigare. Det finns färdiga lösningar till salu, men du måste fortfarande ta itu med installationen själv, och strukturens dimensioner kan inte gå. Denna artikel kommer att diskutera hur man gör taket beboeligt.

  Köp eller gör?

  De som planerar att köpa en färdig produkt kan använda instruktionerna för att installera den, vilket också kommer att ges i den här artikeln, och de som vill göra en bekväm lucka till vinden med egna händer kommer att vara intresserade av fullständig information om processen som vi erbjuder för att läsa. Så här är några viktiga nyanser som kommer att vara användbara i arbetet:

  • Valet av en plats för en bländare väljer så att du inte stöter på huvudet mot takfläkten eller taket när du lyfter uppåt.
  • Under takbalkarna är ingången till husets tak inte konstruerad;
  • om övre våningen fortfarande inte värms är det nödvändigt att göra värmeisolering;
  • öppningen måste stärkas. För träkonstruktioner lämpliga träbjälkar, och i betonghus utförs förstärkning med metallhörn;
  • det är nödvändigt att tillhandahålla ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

  Om du kommer att göra luckan med stegen själv, var inte lat för att noggrant studera alla stadier av processen, då kommer du inte att stöta på svårigheter att arbeta och det verkar inte vara svårt för dig.

  Tillverkningssteg

  Innan du gör en lucka på vinden, måste du göra ritningar, som markerar alla nödvändiga mätningar och parametrar: Takets tjocklek, täckmantelns dimensioner och öppningen som du kommer att klippa ut. Tänk på att de uppvärmda rummen kan förses med ett vanligt lock medan de kalla värmen kräver ytterligare värmeisolering. Det spelar ingen roll hur du gör systemet - för hand på papper eller i ett speciellt datorprogram, är det viktigaste att ta hänsyn till alla nödvändiga dimensioner. När ordningen är klar kan du gå vidare till den praktiska sidan av frågan samt förbereda verktyg för arbetet.

  Klippöppning

  Om det under byggnadsfasen av huset inte fanns ett manhål för taket, måste du klippa det själv. Självklart, om det redan finns en sådan öppning för att installera dörren, passeras detta skede av arbetet.

  Till att börja med utförs en märkning med förväntan att öppningen ska vara 5-6 cm större än luckans ram. I framtiden kommer spalten att bidra till att kompensera för tjockleken på de brädor som rammen kommer att göras från. Materialet från den snittiga delen av taket kan användas för att täcka locket förstås, om det har ett normalt estetiskt utseende.

  Monteringen av ramen

  Här behöver vi brädor med en tjocklek av 2-3 cm, det är denna kaliber som gör basen stark. Ramen kan vara rund eller kvadratisk. Det andra alternativet ger den obligatoriska enkelheten i alla vinklar. Standardramstorleken kan betraktas som 60x120 cm, och sådana dimensioner är lämpliga för den absoluta majoriteten av husägare. Du styrs av personliga preferenser och öppningsdimensioner, du kanske vill öka manhålet på husets tak, men vi rekommenderar inte att du gör det mindre. Efter montering är ramen monterad på sitt säte i taköppningen.

  Mästerskap

  Som tidigare nämnts kan det vanligaste locket monteras från de utskurna golvplattorna som bildades som en följd av att skåra ut öppningen. Den monterade dörren måste förstärkas på baksidan med en tvärgående stång. Då måste den fixas på den valda platsen med loopar längs lockets långa eller korta sida. Titta på vilken sida det är bekvämare för dig att öppna dörren, och bara sedan fortsätta att fixera den på ramen. Också överväga hur luckan som leder till taket på huset ska öppna, inuti eller utanför rummet.

  Vi arbetar med uppvärmning och efterbehandling.

  Frågan om isolering, som vi sa tidigare, kommer helt och hållet att bero på hur mycket värmeisolering på övervåningen är. Ett uppvärmt golv kan göra med ett elementärt isoleringslager, men vi rekommenderar dig att uppmärksamma ljudisolering. Ett kallrum behöver naturligtvis en högkvalitativ isoleringsbeläggning. För detta är det nödvändigt att lägga ett skikt av ångspärrmembran och ett skikt av isoleringsmaterial enligt standardschemat för en sådan process. I sista skedet behöver du producera yttre trim.

  Som du redan har förstått är den lättaste luckan som leder till taket på huset monterad så här. Till mer komplexa lösningar ingår design med en infällbar stege. Installationsprocessen görs på samma sätt med endast vissa skillnader.

  Komplexa strukturer

  Luckan till vinden kan utrustas med stationära trappor. Här börjar också arbetet med öppningen utbrott. Processens vidare process beror på vilken design du valde, och i vilken ordning du kommer att göra det. Lägg omedelbart en reservation om att arbetet med montering och installation av luckan med stegen i detta fall kommer att bli något mer komplicerat än i ovanstående variant. Var noga med att se till att alla dimensioner av de interagerande elementen matchar:

  • utdragbar stege;
  • dörrar;
  • öppning;
  • taktjocklek.

  Alla dessa parametrar kan du mäta dig själv eller ta bort från den köpta produkten, om du inte gör det själv. I detta fall måste locket ha ett utrymme som rymmer den längsta delen av den infällbara stegen i monterat läge.

  Kom ihåg också att stegens vikt måste bibehållas med ett lock med en marginal, annars är det omöjligt att undvika brott och i värsta fall skada. Vi får inte glömma en tillförlitlig spärrhake som håller fast strukturen i takets öppning.

  Alla processer som vi har nämnt tillhandahålls schematiskt, men om du bestämmer dig för att bygga en lucka på vinden själv, behöver du inte mer detaljerad information eftersom du förmodligen har vissa färdigheter, men generella rekommendationer med en illustration kommer inte att skada någon. Samma person som köper en färdig lucka för tillgång till taket på ett hus kan använda instruktionerna för installationen, som nödvändigtvis är anslutna till produkten.

  Typer av luckor på vinden och deras storlekar

  I bostäder där det inte finns någon vind, används vindar ofta för hushållsändamål. Där kan du lagra användbara saker, visa kommunikation. För att bekvämt komma till toppen måste du göra en lucka på vinden och det är bättre om det är inne i huset. Hur man arrangerar och väljer luckans storlek på vinden kommer att berätta i den här artikeln.

  Funktioner vind trappa

  Oavsett form och typ du väljer Laz, blir det svårt att komma över utan en stege. Om luckan av metall eller trä lätt kan döljas i taket, då när du väljer en trappa måste du tänka på inredningen av rummet. Det finns flera designalternativ:

  • Stationär. Monteras under byggandet av huset. De kan inte överföras eller vikas, så speciell uppmärksamhet ägnas åt design och utseende.
  • Portable. Denna trappa lagras vanligtvis i skafferi och ger extra problem. Det ockuperar inte bara det användbara rummet, men även när det är nödvändigt att klättra in på vinden måste det överföras.
  • Folding. Detta är det mest praktiska alternativet för användning i en bostadsbyggnad. Boendemängden sparas, ingen anledning att göra särskilda ansträngningar för att kunna använda den. Den enda nackdelen är svårigheten att montera en vikningsstege.

  Beroende på vilken version av trappan som valdes och i vilken vinkel den är inställd, bestämmer den luckans storlek på vinden. Den tillåtna bredden varierar från 0,7 till 1 meter. Liftens praktiska lutning är 65 ° och den bekväma är 45 °. I det första fallet tar inte ut mycket utrymme, och i det andra kan du enkelt klättra in på vinden.

  För de flesta trappor är 10-15 steg utan stigningar tillräckliga. En lämplig stegbredd anses vara 250-300 mm. För att spara material och inte förlora i praktiken görs avståndet mellan stegen lika med 190 mm. Välj starka träslag, 20 mm tjocka. Denna tjocklek kan klara en vikt på mer än 150 kg.

  Manhole Typer

  Beroende på husets designbeslut, den valda stegen och driften av vinden, används olika typer av luckor. De vanligaste designlösningarna är följande alternativ:

  • Horisontell. Den används i situationer där du ofta måste höja upp på vinden. Du kan göra det själv, kraschar in i taket och ställer trappan.
  • Vertical. Lämplig för byggnader med flera nivåer rum. Om ett av rummen inte har ett vindsvåning, och kombinerat med taket. En sådan lucka är inbyggd i väggen som skiljer bostads- och bostadslokalerna. Används sällan i privat konstruktion.
  • Vinden. Luckan kombineras med utgången till taket. Svårt att genomföra projektet, som vanligtvis ges till specialiserade studior. Funktionell och vacker lösning för bostäder med vinden.
  • Revision. Med små backar på taket är det svårt att komma till vinden. Om du fortfarande behöver kontrollera utrymmet ovanför gör rummen en liten lucka. Vanligtvis används antingen vika eller bärbara stegar för det.

  I den klassiska versionen görs manhål på vinden kvadratiskt med en vit ram. Om så önskas kan du göra eller beställa en design som passar in i färgen på insidan av huset. Stora brunnar är utrustade med två dörrar, och i vissa fall, för penetration i vinden, är det tillräckligt att vända den ena halvdelen av dörren öppen.

  Om vinden inte är uppvärmd, är det nödvändigt att ta hand om tillräcklig mangelisolering. Butikerna säljer färdiga alternativ, så det är inte nödvändigt att beräkna isoleringens tjocklek och samla luckan.

  Populära luktmaterial

  Som nämnts ovan används två huvudmaterial för manhål på vinden: trä och metall. Var och en av dem har sina egna fördelar och nackdelar, liksom subtiliteter under installationen.

  Å ena sidan är metallstrukturerna pålitliga, och å andra sidan är de tunga. Produktens storlek och vikt avvisar många husägare. Faktum är att ett tungt lock kan skada och orsaka skada vid stängning. Dessutom är det ganska svårt att installera produkten ensam.

  Metall leder värme bra, så om vinden är ouppvärmd måste du göra ett tjockt lager isolering. Detta ökar konstruktionens totala vikt vilket gör det nödvändigt att förstärka vindsurfgolvstrukturen. För att underlätta driften av en sådan lucka bygger tillverkarna i ett hydrauliskt system.

  Ett enklare och billigare alternativ - träluckor på vinden. Även om styrkan är sämre än metall, men trä har sina fördelar. Till exempel är detta material en utmärkt värmeisolator och låter inte förkylningen på vintern. Bladens låga vikt gör det möjligt att använda alternativet säkrare. Den enkla utformningen och tillgängligheten av material gör att du kan göra en lucka med egna händer.

  Förutom materialet är vindluckorna olika i öppningsväggen. Vissa mönster är gjorda så att flikarna viks upp. För sådana alternativ måste du ha bra fysisk styrka. Men med dem kan du använda de fasta och stationära trapporna.

  Manhål, där luckorna är öppna nedåt, är vanligtvis utrustade med glidstegar. På grund av designens komplexitet är sådana alternativ svårt att göra på egen hand. Därför köps sådana luckor vanligtvis i specialaffärer. Ändå är det här alternativet att föredra, eftersom det sparar utrymme i huset och gör vinden hål osynlig.

  Förbereder en plats att installera

  Du kan inte bara slumpmässigt identifiera slitsen för montering av vinden. I taket finns bärbalkar och om de är skadade kommer det att bli obehagliga konsekvenser. Detsamma gäller trussystemet. Specialister identifierade flera rekommendationer för placeringen av passagen:

  1. Om du har en hopfällbar eller bärbar stege, bör det finnas tillräckligt med utrymme för den. Vid beräkning var uppmärksam på både höjden på konstruktionen och bredden. Väl valda mått gör det lättare för hissen att fungera.
  2. Takluckan ligger mellan takets takbjälkar. Med rätt montering av taket är ett hål i taket inte svårt.
  3. Välj en plats så att du inte närmar dig på taket när du klättrar upp till vinden.
  4. Luckans dimensioner och hålen i taket måste exakt matcha, annars kommer det att bli sprickor, kalla broar. Över tiden kommer det att bli ett hot om att strukturen förstörs.

  Normalt säljs vindluckor redo för installation. I sin design är en vikningsstege ofta förinstallerad, och yttre lameller längst upp och ner. Kom ihåg att du kommer att montera tillsammans med ytterhöljet och fästningsmetoden beror på den.

  När du har köpt luckan, ta bort alla dimensioner från den och överför dem till taket. Det bekvämaste sättet att göra detta från vinden. Borra styrhålen i hörnen med en elektrisk borr. Vidare, så snart den exakta markeringen gjordes, klippa hålet i taket med sticksåget.

  När luckan installeras skadar inte isoleringsskikten av isoleringen. Om så behövs, skära försiktigt av den önskade mängden film och riva inte den.

  När hålet har gjorts rör sig arbetet inuti huset. Ta bort locket från luckan och prova på de resulterande öppningarna. Om bredden eller längden inte är tillräcklig för installation, klippa de nödvändiga dimensionerna. Samtidigt var försiktig så att luckorna mellan överlappningen och luckan var minimala.

  Monteringslucka

  Det är bekvämare att starta installationen från vinden, och först måste du fixa ytterstången. Sätt sedan in luckan i hålet och fixa det. Gå nu in i huset och sätt ned den nedre baren, fixa den på taket. Gör allt så att vindluckan spolas i taket. Det är bara för att säkra omslaget och hela arbetet är klart.

  Innan du börjar använda en stege, kontrollera dess lastbärande kapacitet. Den är konstruerad för 150-250 kg belastning. Gradvis öka vikten tills du når maximivärdet.

  Nu är det fortfarande att slutföra dekoration av vindsurets lucka eller att gömma den med hjälp av materialen i takdekorationen. Om du har en trästruktur är det tillräckligt att klädda på den inre delen med remsor, och om det är metall, måla dörrarna i önskad färg.

  Utför installationen i enlighet med anvisningarna som bifogas den inköpta vindhuren. En enkel beskrivning hjälper dig att installera strukturen själv. När allting har gjorts kan du fritt klättra in på vinden på vilken tidpunkt som helst på året.

  Trädtrappor med lukt: särdrag

  Attic-apparat med manhål placeras för att spara utrymme i bostadshus och tvättstugor. Lyftstege gör att du kan få tillgång till övre våningen, vinden eller någon annan punkt i låg höjd. Design ger vikningsmekanismer med ett annat transformationssystem. Material av tillverkning av strukturer är olika. Vi förstår de särdragen hos vinden trappor med en lucka.

  Särskilda funktioner

  Trappan med ett manhål är avsedd för tillträde till vinden eller vinden, som kan användas för olika behov. Skillnaden mellan vinden och vinden är att vinden inte värms upp. Attic kan väl bli en plats för ensamhet, arbetsutrymme, verkstad, sovrum och till och med ett vardagsrum. Attic passar ofta under lageret.

  Att klättra upp behöver du en stege. Takhissar med luckan är tillräckligt bekväma. De tekniska egenskaperna hos vinden struktur är något annorlunda än de vanliga stationära trapporna. Trädens version av trappan karakteriseras av liten storlek. En minskad prestanda bör dock inte påverka säkerheten. Därför är det viktigt att följa några regler för att ordna en vindhiss.

  Tekniska egenskaper hos konstruktionen innebär obligatorisk isolering på luckan, utan det är värmeläckage möjligt. Eftersom isoleringen brukar användas gummiband. Luckhålet är en vanlig rutorram. Det är fanerade huvudsakligen fiberboard eller plywood.

  Luckhålet i konstruktionen med en stege är försedd med ett lock, det stänger slaget i monterat tillstånd. Inköpta mönster ger de ursprungliga slotsystemen som skyddar rummet och håller säkert stegen inuti luckan. Trapphuset är inte synligt, antingen i nedre rummet eller över. Öppningen av systemet sker smidigt tack vare speciella fjädrar i enheten.

  Montering och demontering av strukturen utförs med en specialnyckel av stångtypen. Trappens grund består av två parallella segment av trä eller metall, mellan dem är placerade steg. Sidoelementen och stegen ger slipskyddsmaterial. Det bidrar till bättre säkerhet i strukturen. För att säkerställa ökningen eller uppstigningen säkerställer hantverkare ofta stegen med gummiblommor.

  Huvudmekanismerna för att lyfta och sänka trapporna själva är vinkel gångjärn och gångjärn. Dessa element är vanligtvis metall, de ligger på toppen av strukturen och är fastsatta i taket. Stegsegmenten i det vikta tillståndet måste nödvändigtvis sammanfalla med luckans dimensioner. Anslutningsdesign ger ett speciellt spaksystem. Placera vindsurfstrukturen inuti eller utomhus. Interna system är vanligtvis mer bekväma. De utesluter tillgång till gården om det behövs för att klättra in på vinden.

  material

  Strukturer är gjorda av olika material. De är valda beroende på hur trappan ligger: utomhus eller inuti den. Många människor uppmärksammar tillgången på vissa stiftelser. Den mest tillgängliga basen anses vara ett träd. Vanligtvis används låga träslag i produktion.

  Sällan finns sidopåverkade trappor av tall eller ek. Ofta anses träalternativ som inte ruttnar och spricker. Särskilt är de relevanta om det antas långsiktiga driften av vinden trapporna. Normalt billigt trä behandlas med lämpliga preparat som förhindrar förfalskningsprocessen.

  Trädtrappa med lukt: fördelarna och nackdelarna

  Design och arrangemang av ett privat hus eller lägenhet kräver ibland en speciell design som skulle ge hyresgäster tillgång till vinden. Dessutom ska enheten vara lätt att använda och viktigast av allt - tillförlitlig. Loftet trappor kan hänföras till denna typ av enhet, som är representerad på marknaden av olika modeller, så att man kan köpa en design som uppfyller alla krav och önskemål från konsumenten.

  Särskilda funktioner

  Eftersom trappan för tillträde till vinden är ofta en nödvändig komponent i huset, måste du närma dig valet av design med fullt ansvar, med tanke på vikten av nyanser och egenskaper hos huset och designen.

  För att rationellt kunna använda bostadsutrymmet och kunna komma in på vinden när som helst på året, ska trapporna placeras inuti huset. Det här alternativet eliminerar behovet av att gå utåt för att komma till toppen, på grund av vilket valet av alternativ för att använda vinden utrymme kommer att utvidgas kraftigt.

  Konstruktionen, som kommer att ligga inne i huset, kommer inte att förstöra inredningen, eftersom en stor variation av dess modeller och sätt att expandera, inklusive råmaterial för tillverkning av enheten, gör det möjligt att skaffa en intressant, vacker och högkvalitativ vinden trappor. Och funktionerna i dess konfiguration gör det möjligt att städa det på begäran i ett speciellt takfönster.

  Zolvutrymmet kan omvandlas till olika behov, inklusive arrangemang av extra bostadsutrymme, skafferi, omklädningsrum, etc. Det viktigaste är att välja luckan korrekt och bestämma vilken typ av stege som effektivt ska utföra sina funktionella uppgifter samtidigt som det inte hinner utrymme.

  Baserat på designens särdrag kan ett antal positiva egenskaper som är inbyggda i vindsteget identifieras:

  • Den första och mest uppenbara fördelen med dessa produkter är utrymmebesparing, men endast i fallet då valet görs till förmån för vikbara och bärbara modeller, eftersom det måste finnas tillräckligt med utrymme för installationen för att rymma stationära strukturer. De två första typerna gör det möjligt att snabbt och enkelt komma till vinden utan att ta bort de användbara kvadratmeterna i huset. Stationära trappor är inte mindre funktionella, men samtidigt upptar de en viss del av området i huset.
  • Säkerhet är en viktig och oumbärlig egenskap hos alla trappsteg. För att säkerställa det är trapporna tillverkade med speciella skåror på stegen som förhindrar att foten glider under lyftning. Även produkter har räcken. När det gäller säkerhet under utbyggnaden av strukturen kompletteras den nödvändigtvis av ett låsningssystem och en låsbult med slitsskydd på vikningsbenen.
  • Styrkan i hela strukturen gör det möjligt att motstå en belastning på 250 kg.

  Installation av luckan på vinden med trappan med egna händer: Storleken och avståndet från väggen + Video

  På vinden är ett bra ställe att sätta olika gamla saker, kläder och andra tillbehör. Även om du behöver det, behöver du ett speciellt arrangemang av luckan, vilket hjälper dig att komma till det utan stor svårighet. Om de olika typerna av luckor på vinden och om deras egenskaper mer detaljerat nedan.

  Välja luckans placering på vinden och förberedelserna för arbete

  Syftet med vinden är vanligtvis ett förråd. Det lagrar olika saker som används regelbundet eller säsongsmässigt.

  Och för att snabbt få dem måste du ha konstant tillgång till vinden.

  För dessa ändamål rekommenderas att enheten släpper ut, vilket gör det möjligt för dig att komma ut ur vinden, eventuell nödvändig sak.

  Det finns två sätt att gå in på vinden. I den första metoden är en speciell ingångsöppning gjord på gaveldelen, där vinddörren är monterad. Denna metod är tillräckligt bra och i taket är det inte nödvändigt att göra ett hål och bryta mot dess övergripande integritet. När du använder dörren är det nödvändigt att installera en speciell stege, vilket kräver vissa materialkostnader och det är osannolikt att spara pengar. Den andra metoden, som är lättare och består i att arrangera luckan till vinden, som kommer att ligga på taket.

  Hatchway med stege

  Dessutom ska luckans utformning vara i harmoni med husets övergripande stil.

  Om installationen av en fast trappa är planerad bör den inte heller skapa ett hinder i fri rörelse runt om i rummet.

  Om takbjälkar ligger i taket måste du ta hänsyn till att luckan inte ligger exakt på dem, eftersom takets styrka kan minska betydligt.

  Luke in på vinden med egna händer borde ha följande egenskaper:

  • attraktivitet;
  • enkel installation;
  • tillförlitlighet, hållbarhet och säkerhet;

  Egenskaper och typer av vindarluckor

  Luke på vinden, beroende på dess läge och designfunktioner är:

  • horisontell typ;
  • vertikal typ;
  • vinkeltyp.

  I den första versionen är luckans montering på takets yta. Dessa luckor kännetecknas av hög användbarhet och enkel implementering.

  Den andra typen av luckor kallas också ett manhål. Luckans hörn typ är installerad på vinden, med förbehåll för förekomsten av en sluttande typ av tak.

  Isolerad lucka till vinden

  För uppbyggnaden av den uppvärmda luckan är det nödvändigt att tillämpa följande instruktioner:

  1. Före installationen måste du göra en ritning av luckan på vinden, vilket indikerar dess form, storlek och speciella designfunktioner.
  2. För konstruktion av luckans ram är det nödvändigt att förbereda brädor, vars tjocklek kommer att vara lika med 2 cm. Av dem ska man bygga en rektangulär struktur.
  3. Alla vinklar ska vara plana. Vanligtvis är storleken på standardluckan lika med 600x1200 mm. Luckans storlek beror också på konstitutionen för de personer som kommer att använda den och följaktligen på storleken på de saker som kommer att lagras på vinden.
  4. Nästa steg är att klippa öppningen i taket, och öppningen ska vara 5 cm större än luckans ursprungliga dimensioner till vinden. Huvudsyftet med denna ersättning är täckningen av öppningen med en särskild ram.
  5. När du arbetar i trähus, är samma trä som klipps från taket lämpligt för luckans produktion. Eller köp lämpligt trä i affären.
  6. När man väljer trä är det bättre att välja lerk, eftersom denna typ av trä beter sig bra när den används och har höghållfasta egenskaper.
  7. Sidan att fixera gångjärnen på luckan beror på ägarens individuella önskemål.
  8. För att ge extra styrka till taket, måste du ta hand om att installera en speciell diagonalstöd, den är fastsatt med skruvar eller stålhörn.
  9. För att säkerställa isolering av träluckan, använd isolering. Ofta används sådant byggmaterial som i isoleringen på vinden, till exempel mineralull.
  10. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till att en ångspärr måste installeras längst ned på locket, eftersom dessa typer av värmare är mottagliga för fukt och en fuktig miljö och form kan uppstå.
  11. Därefter installeras tillbehör, dvs. olika spärrar och stängare. Att montera en tätning runt luckans omkrets hjälper till att hindra inblåsning av kall luft från vinden i rummet.
  12. Rammen är mantlad på insidan med hjälp av ett platband, för ett vackert utseende av luckan.
  13. Det sista steget är installationen av trappan, som hjälper till att klättra och gå ner från vinden.

  Montering och montering av luckan på vinden

  Installation och installation av luckan på vinden, köpt i en maskinvaruhandel, är lite enklare än en provisorisk lucka. Även om det i denna fråga finns några nyanser som måste följas.

  Kostnaden för butikluckan beror direkt på materialet från vilket det tillverkas. Priset på en metalllucka på vinden, högre än träet.

  Innan du köper en luktstege på vinden, måste du först mäta höjden på taket i rummet och laddningsinstallationsplatsen.

  Fördelarna med de inköpta butiksglidstegen för luckor är följande:

  • Användarvänlighet och kompaktitet;
  • multifunktionalitet;
  • Enkel installation och installation;
  • Vackert och attraktivt utseende.

  Att lägga trappan på vinden behöver du inte göra mycket. På grund av detta är köpta modeller av utdragbara luckor mycket vanligare än hemlagade.

  För att montera luckan och trappan behöver två personer. Man kommer att ligga på vinden och lyfta den färdiga strukturen till toppen.

  Innan du fixerar ramen är det nödvändigt att installera två plankor på undersidan, och det är på dem att luckan läggs i framtiden.

  Vidare är hela strukturen monterad på dem och utjämnad med speciella kilar. För kvalitetskontroll av jämnheten i hörnfogarna, använd byggnivån.

  På grund av detta kommer du att kunna undvika olika deformationer av luckan under installationen och installationen. Efter fixering av stegen på ramen är luckan fastsatt med skruvar.

  Om ett litet mellanrum uppstår används ett skum för att fylla det.

  Ta sedan bort brädorna, vilket säkerställer luckan från skeden, men det bör tas i beaktande att tills skummet helt hårdnar, är det omöjligt att använda luckan.

  Luke in på vinden med egna händer

  Om du planerar en lucka till ett vindrum på armerade betonggolv, rekommenderar vi att utrusta luckan vid korsningen av två plattor. På grund av detta kommer du att kunna förhindra en minskning av styrkan i hela strukturen.

  För produktion av standard- eller brandsäkra luckor på vinden är det nödvändigt att göra ett speciellt hål för betongplattan, och arbetet tar minst två timmar. För att göra ett hål behöver du en kvarn, med speciella munstycken för metall, och du behöver också en hammarborr, krångel och en slädehammer.

  Först och främst är det nödvändigt att göra en märkning, och hålets storlek på betongplattan ska vara ett par centimeter större än luckans storlek.

  För att få en strikt vertikal änddel av luckan behöver du en stans och en borr i den, vars längd är större än betongplattans tjocklek.

  Det är nödvändigt att se till att stansen är strikt vertikal i förhållande till arbetsytan. I varje av de utsedda hörnen måste du borra ett hål.

  Med hjälp av en diamantskiva måste du skära igenom en av märkningslinjerna. Och det är nödvändigt att strikt följa att skivan inte kommer i kontakt med ankaret för att undvika skadorna. Efter slitsarna har förberetts, använd en perforator för att hitta de tomma områdena av betongplattan, borra genom dem.

  Med hjälp av en slädeshammare, bryta plattan, vid kontaktpunkterna i betongen med metallförstärkningen, använd kullstången.

  Så snart du har böjt runt hela betongen, skar av allt metallförstärkningen noggrant, utjämna eventuella oegentligheter som uppstod på metallets yta med hjälp av nivellering. Det bör noteras att noggrannheten och kvaliteten på luckans installation kommer att bero på att öppningen är jämn och jämn.

  När luckan på vinden tas med egna händer, ska den vara kvar på båda sidor två centimeter.

  För tillverkning av luckan på vinden måste du först bygga en ram som är monterad i öppningen med ankar. För att säkerställa en smidig stängning eller öppning av luckan behöver du köpa speciella stängare.

  Och ytan på locket ska likna taket trim. Idealisk - användningen av polystyrenplattor, som kommer att vara mantlad ovanpå spånskivor.

  Rekommendationer för tillverkning av luckan på vinden

  Den färdiga vindsäcken måste vara försedd med tätningar och ansiktsplattor. Och hålet för installationen, och installationen måste ske med maximal precision.

  För denna typ av arbete är det bättre att klättra in på vinden och börja från denna del. Det är nödvändigt att markera golvet i förhållande till de yttre dimensionerna på det färdiga höljet där luckan ska installeras.

  Använd kvarnen för att ta bort överlappningen över det övre lagret. I närvaro av ett lager av vattentätning och isolering i taket måste du försiktigt ta bort dem. För att kunna se omkretsen av luckans uppläggningsarrangemang i rummet måste du göra flera hål.

  Därefter måste du ta luckan och fästa den på golvytan på vinden, jämföra storleken med de hål som görs. Luckans ram måste placeras i öppningen så tätt som möjligt. I närvaro av sprickor, för att täta dem, använd monteringsskum. Och börja bara arbeta med det efter en noggrann och högkvalitativ inriktning av luckans läge.

  Om det finns spärrar på båda sidor måste en tredje sida installera en stråle på vilken luckan ska fixas.

  Arbeten med installation och installation av luckan kräver viss kompetens och kunskap. Den maximala lasten på luckan och trappan är 200 kg.

  Installation och installation av luckan kräver följande steg:

  • rammontering och installation i hålet;
  • montera fälgen på ytan på spärren ovanpå eller på balkarna;
  • montera fälgen från botten av rummet;
  • fastsättning av luckan på luckan;
  • anslutning av luckan med stegen;
  • slutkontroll av hela systemet.

  Brandluckor på vinden

  Dessa luckor har mycket enkla designegenskaper. De består huvudsakligen av en stålram, en värmare för vilken ett icke brännbart material används och en ståldörr som snäpps på automatiskt efter att den är stängd.

  Att gå in i vindsäkerhetsmonterade trappor. Innan du installerar luckan, bekanta dig med dess funktioner:

  1. Brandbeständighet upp till en timme.
  2. Tjockleken på det stål som den är gjord av är minst 1 cm. Det är möjligt att täcka luckan med samma material som ytbehandling av rummet för att säkerställa sin fullständiga harmoni i inredningen.
  3. Förekomsten av ett speciellt icke brandfarligt värmebeständigt aktivt tätningsmedel, vars expansion blockerar inkomsten av rök i vinden eller in i rummet.
  4. Intern fyllning är mineralull eller annat brandbeständigt byggmaterial.
  5. Förekomsten av tillbehör (stängare, handtag, lås - all hög kvalitet).
  6. När du installerar luckan på trätaket måste du dessutom köpa byggmaterial som installeras mellan luckans hål och luckan själv.
  7. Efter luckan är monterad och installerad enligt ovanstående rekommendationer. Dessutom, om du installerar en inköpsenhet, beskrivs funktionerna i dess installation i sina tekniska dokument.

  Gör trappan till självhushållet: valet av design och monteringsteknik

  Praktiskt taget i varje privathus finns ett vindsvåning, i överväldigande delen av fallen är ingången till det ordnat från inredningen. Stegar som leder under taket kan vara olika: komplexa och lätta att tillverka, vikning eller stationära. För arrangemang av varje behöver ett individuellt tillvägagångssätt.

  Genom konstruktion är vinden trappor indelade i flera typer:

  • vikbar;
  • glidande;
  • Stationära hissar;
  • Bärbara strukturer.

  Vilken typ av hiss att välja

  Stationär design, i motsats till vikning eller glidning - den mest stabila och säkra. Det är lätt att designa och tillverka. Trädtrappor med lucka är den vanligaste typen av tak i ett privat hus, speciellt om marschen leder till vinden, som ofta används av husets ägare. Den duplexa lägenheten är också utrustad med en fast trappa för rörelse mellan nivåerna.

  Fällbara stegar (vikning) skiljer sig inte åt i stabilitet, men har kompakta storlekar. I de fall då de övre rummen sällan används, är det här en riktig upptäckt: Om det behövs tar de ut trappa och rensas som onödigt, och det upptar inte en användbar plats i vardagsrum och korridorer. Detta är särskilt användbart när man lämnar små platser. Stegen och luckan är ofta sammankopplade: Viksteg är fästa på locket som överlappar manhålet från lokalerna till taket. För att öppna den måste du därför dra lockhandtaget (dörren), ta det undre steget och dra ut strukturen, rätta ut de enskilda elementen om nödvändigt. Den mekaniska öppningsmetoden anses vara den mest tillförlitliga, men moderna tillverkare erbjuder självgående vikningar på en elektrisk enhet.

  I soltakets anordning döljer inte bara den mobila trappstegens vikningsmekanism. Locket är utformat så att det undre rummet är så skyddat som möjligt från värmeförlust genom manhålet.

  Bärbara trätrappor - den mobila versionen av arrangemanget för återhämtning. Oftast hittas i gamla byhus och gårdsbyggnader. Den appliceras på vinden luckan eller hålet, om det behövs, för att komma in i rummet, och sedan rengöra. Det räcker att luta produkten mot väggen i elverktyget eller helt enkelt lämna den under luckan. Den främsta minusen av uppstigningen är osäker, eftersom stegen inte är fixad alls.

  Vilket material som ska användas för konstruktion

  Stationära och infällbara trappor kan tillverkas av:

  Trä är det bästa materialet för tillverkning av en lyftstruktur. Steg och räcken av trä är "varma", behagliga att röra och harmoniskt titta i alla inredningar, även i sin råa form. Å andra sidan är metall hållbart, men inte så behagligt för huden.

  Du kan kombinera trä och metall genom att skapa en kombinerad stege.

  Gör en plan

  Det är inte svårt att göra en trappa till vinden, det är inte nödvändigt att kontakta professionella tjänster för installation. Tillverkning av komponenter (steg, skenor, slitbanor) kan också göras på förhand.

  Det första du behöver förbereda innan du börjar allt arbete - en ritning. Det här kan vara en skala, det är mycket bekvämare att arbeta med. Vad är planen för:

  • Det bestämmer antalet och storleken på alla strukturella element;
  • Underlättar montering och montering av delar i designposition.

  För varje typ av stege beräknas vissa parametrar.

  En stationär trappa ska uppfylla flera storlekar:

  • Mars bredd - inte mindre än 650 mm;
  • Stegbredd - från 260 mm;
  • Höjden på stigaren - ca 20 cm;
  • Den optimala vinkeln är 45 ° mot golvet;
  • Måtthålen på brunnet (lucka) - 600x1200 mm

  Dessa normer är rekommendationer som bör följas vid utformningen av systemet. Parametrar kan ändras i enlighet med utvecklarens preferenser.

  Dimensionerna på vindstegen av vikningstyp skiljer sig från de stationära, ett exempel på fördelningen av värden visas i bilddiagrammet.

  Ju större luckan är, desto bekvämare passager genom den. Stegen i det rakade tillståndet ska ligga i vinkel mot golvet, och den platta konstruktionen får inte göra en spetsig vinkel med den.

  Glidstegen är liknande i sin konfiguration till vikningsstegen, endast transformationsmekanismen är annorlunda (se bild och diagram).

  Den bärbara stegen är den enklaste konstruktionen. Dess storlek är begränsad endast av befälhavarens preferens. En glidprodukt blir en mer mångsidig lösning, om det behövs kan den användas för att lyfta till olika höjder. Mekanismen att vika den har samma som glidningen, fäst vid luckan.

  Göra en statisk stege

  Det är lätt att göra en statisk stege om du väljer den vanliga konfigurationen av strukturen - 1 mars utan varv. Hur man bygger det:

  1. Vi gör en plan, beräknar lutningsvinkeln hos styrbalkarna, bestämmer antalet steg. Baserat på resultaten förbereder vi materialet och går ner till jobbet. Vi tror att Laz på vinden har redan gjorts.
  2. Sågblad med skär (balkar på vilka steg och andra element som läggs) stöds på en av sidorna av genomgående hålet. Fäst strålen med den avfasade änden till manhålets sidoyta med naglar eller skruvar.
  3. Wall kosour för styrka fäst vid väggen på flera ställen för att fixa sin position.
  4. Stödbalkarnas undre ändar skärs i vinkel så att de klibbar fast vid golvet och fäster eller hammar naglar.
  5. Om spettar togs med färdiga nedskärningar sätter vi steg på dem. För utdragna balkar bör metallhörnställningar svetsas, på vilka spännarna och stigarna kommer att monteras.
  6. Nu kan du installera räcken. De kan ställas in endast upp till taket eller till slutet av stigningen. Det senare alternativet är mest lämpligt, särskilt om det finns barn och äldre i huset.

  Den främsta fördelen med en statisk trappa är dess stabilitet, och närvaron av en ledstång gör driften säker. Så att klättringen inte klotter upp det användbara rummet är det lämpligt att leda marschens botten till hörnet av rummet, om möjligt medföra stegan närmare väggen på ena sidan.

  Folding alternativ

  Det är värt att notera att strukturen i det här fallet inte gömmer sig på övre våningen men gränsar till väggen. Det här alternativet är möjligt när du lämnar de sårbara lokalerna från korridoren eller det tekniska rummet. För arbete behöver du:

  • Grundverktyg: skruvmejsel, träskruvar:
  • Kortslingor för trappor;
  • Metallkrok;
  • 2 barer med en längd lika med brunnet på brunnet;
  • 2 barer längre än trappans längd med 15-20 cm;
  • Ankare för montering av konstruktioner;
  • Den färdiga trätrappen, som är 20-30 cm högre än höjden på lyft.
  1. Vi fäster korta stänger till början och slutet av trappan från baksidan;
  2. På ett avstånd av 2/3 från manhålet såg vi marschen i halva mellan stegen, koppla delarna tillbaka med hjälp av kortslingor från botten;
  3. Långa barer fastnar snett på baksidan av stegen för att ge den styvhet.
  4. Vi lägger marschen i arbetsposition, vi trycker på övre stången till brunnen och fastar den med ankare.
  5. Vi fäst slingan från kroken till en av kosouren på sågplatsen och vik upp strukturen;
  6. Fäst en krok på väggen och haka den i slingan.

  På samma sätt kan stegen tillverkas, vilken kommer att sättas vid en sida mot väggen med hjälp av kortslingor, marschens andra sida kommer att förbli rörlig. Således kommer vikningen att vara längsgående, ej tvärgående.

  I de fall där övre våningen inte är uppvärmd, är det nödvändigt att blockera hålet med en uppvärmd dörr.

  Fällbar stege med lucka

  Attic lucka med en stege som kan tas bort om det behövs - ett bra sätt att organisera stigningen under taket från vilket rum som helst. Den största fördelen med denna design är den dolda transformationsmekanismen och möjligheten att ta bort marschen när det inte behövs.

  Steg 1: manhålberedning

  Om hålet i taket inte är gjort, måste det klippas ordentligt. För att göra detta, ta önskad storlek på passagen, till exempel 70x120 cm och lägg till 1-2 cm. Skjut genom manhålet.

  Vid hålets inre storlek är luckans lock. Om det övre rummet är kallt måste dörren isoleras och sömmen är försedd med en tätningstejp runt omkretsen. Vi sammanfogar ett ark med MDF (eller annat material), skärs till storleken på mangan, isolering, ändarna är stängda med bräda eller plywood. Dörren ska installeras på andra sidan manhålet, varifrån trappan läggs ut. Vanligtvis är detta den korta sidan av gången.

  Steg 2: vi ska marschera

  Som ett tomt kan du använda ett färdigt trappa eller göra det själv. Man bör komma ihåg att dess totala höjd ska vara 30-50 cm längre än avståndet från golvet till taket (beroende på önskad lutning).

  Vi skär den färdiga trappan i 3 lika delar. Så att den kan vikas, gör vi arbetsstyckena med loopar (hörn) så att hela strukturen monteras på ett luckans lock. Det är på en sågskärning vi lägger gångjärnen på ena sidan, å andra sidan - motsatt. Sålunda staplas sektionerna när de är vikta ovanpå varandra.

  Bilden visar den installerade trappan som är uppbyggd i fyra.

  Steg 3: fixering av uppbyggnadens komponenter

  När luckan och marschen är klara, kan de förenas. För att göra detta placeras den övre delen av stegen på luckans lucka, så att kosouren vid öppningen vilar på luckans styva botten. De övre delarna av stödbalkarna är anslutna till dörren. Fixering sker med hjälp av skruvar.

  Det visar sig att den övre modulen på stegen är fixerad på locket. För bekvämligheten med att lyfta till samma del låses små konsoler - räcken (se bilden ovan).

  För en smidig och bekväm öppning av trappan, är speciella stödarmar fästade på transformationsstrukturen, vilket underlättar transformationsprocessen. De kan köpas på maskinvaruavdelningen i byggnaden eller möbelaffärerna.

  En detaljerad installationsprocess med alla de finesser som presenteras i videon.

  Teleskoptrappa

  Från namnet kan du gissa att denna typ av stege utvecklas på principen om ett teleskop, d.v.s. på en axel, inte ett dragspel, som i föregående fall.

  En sådan stege anses vara mer stel på grund av de kraftfulla mekanismerna för webfixering. Men det är värt att notera att denna mekanism är svår att reproducera hemma: i själva verket kan du använda en enda stege och klippa den, som i föregående metod. Men fästena, som håller sektionerna, är fästa på ett speciellt sätt, för deras rörelse behövs speciella spår i marschen. Eftersom det är ganska svårt att göra en sådan mekanism, rekommenderar experter att köpa en färdig glidstege. Den kan vara tillverkad av både metall och trä.

  Gör sedan följande:

  1. Enligt ovanstående algoritmer förbereder vi luckan och locket;
  2. Fäst stegen på locket.

  Installationsprocessen liknar sammansättningen av en vikningsmarch och kommer inte att orsaka svårigheter. Resultatet är ett trappsteg som inte går ut, men rör sig in på vinden, gömmer sig under luckans dörr när den senare är stängd.