Dubbelsidig tak - typer av design och installationsalternativ. 110 bilder av byggandet

Takkonstruktion är det sista steget i konstruktionen, om vi överväger standardalternativen, så är uthusen byggda med en ensidig konstruktion och hus med dubbelt sluttande tak. Konstruktionstekniken har en lång historia, verksamhetssekvensen förblir praktiskt taget oförändrad, trots att moderna takmaterial används idag.

Fördelar med dubbla lutningskonstruktioner

 • Olika arkitektoniska system
 • Kostnadsbesparingar
 • Enkla beräkningar
 • Naturligt lager av regn och snö
 • Geometrisk form minskar risken för takläckor
 • Möjlighet att ordna vindsutrymme på vinden
 • Underhållbarhet, tillförlitlighet, lång livslängd, slitstyrka.

Takvariationer

Symmetrisk. Detta val är ganska motiverat: en pålitlig konstruktion bildas av symmetriska ramper, lasten fördelas jämnt. Vid behov ökar belastningen som sätter korssystemet.

Asymmetric. Längden av backarna är gjorda i olika vinklar, på den ena sidan kommer ägaren att kunna utrusta rummet. I detta fall fördelas lasten ojämnt, du måste noggrant beräkna belastningskapaciteten hos fundamentet med bärande väggar, välja rätt takmaterial, beräkna deras antal, ändra isoleringsmetod, yttre dekoration och vattentätning.

Asymmetric. Strukturen kännetecknas av närvaro av en intern eller extern fraktur, som på bilden av ett dubbelt sluttande tak.

Var och en av alternativen har sina egna egenskaper och fördelar som bör studeras noggrant för att inte misstas i valet av design.

Förberedande stadium före byggandet av taket

Det rätta dvukhskatnaya-taket skapas först på ritningen, i de flesta fall väljs strukturens form enligt husets projekt.

Det är viktigt att ta hänsyn till många faktorer: storleken på huset, det material av vilket bärväggarna är byggda samt den geografiska platsen för markytan. Det är nödvändigt att noggrant beräkna vilken belastning dubbelt sluttaket tål under driften.

Om rampen har en lutningsvinkel på 400 eller mer är möjligheten att utrusta ett fullt vindrum på vinden högt begränsat.

När lutningsvinkeln är 100 eller mer ökar lasten på taket från nederbörd och vind. Ägare som vill bygga en vind på vinden är rekommenderade att välja ett asymmetriskt tak.

Hur beräknas gaveltaket?

Genomföra beräkningar, följ axiom - desto mindre takbelagda material, desto mindre belastningen på grunden och byggnadens väggar. Om du bygger ett tak av trä, måste du välja rätt trä för att göra träelementen mer hållbara, du måste öka sin tvärsnitt.

Huvudparametern vid beräkningar är det totala takområdet, det är lättast att beräkna det för en symmetrisk konstruktion: perimetervärdet av en lutning multipliceras med 2, och ett korrekt resultat erhålls.

Byggnadens långa väggar måste tåla takkonstruktionens grundbelastning: ett trussystem är skapat för att omfördela belastningen jämnt.

Om huset inte är längre än 6 m, är det inte nödvändigt att installera rekvisita, ett system med hängande spjäll är lämpligt. När det är planerat att bygga en stor förortsbyggnad används slitsbalkar, som har en mer komplex konfiguration.

Ritningen av dubbeltaket ska ange platsen för alla nödvändiga komponenter och element:

 • mauerlat;
 • taksystem;
 • skateboards med skridskor;
 • spjällåda;
 • värmeisolering och fuktskydd;
 • taktäckning.

Det brutna dvukhskatnaya-taket är byggt av egna händer, då projektet ger möjlighet att bygga en fullfjärdig vind på vinden.

Monteringsarbete

Mauerlat är konstruerad för att motstå takets vikt, det ger en jämn fördelning av belastningen på fundamentet med väggar, strålens bredd för tillverkningen är lika med väggens bredd. Fastsättning utförs med hjälp av ståltråd, parentes, dubbar, metallplattor, ankare eller träaggregat.

Vinklarna och nedre delen av lathingen är fixerade på en mauerlate eller en bar med en mindre tvärsnitt, det sista elementet skruvas eller spikas i övre delen.

Stråtaket är gjorda av trästänger 200x100 mm, kassen placeras på längsgående balkar med ett steg på 50 eller 60 cm, de är fastsatta på mauerlat med långa naglar (200 mm). Racksystemet är tillverkat av balkar med en sektion på 100x50 mm, höjden på varje rack är lika med avståndet mellan golvet och den övre delen av strömplattan.

Erfaren byggare, som vet hur man bygger ett dubbelt sluttande tak, är säker på att sy upp ett pediment, för detta ändamål kan du använda siding, professionella lakan eller väggpaneler. För att ventilera och belysa det inre på vinden, lämnas en fönsteröppning i gaveln.

Ett hörn och plastavloppssystem installeras längs hela omkretsen. Installation av taket kräver ånga, vatten och värmeisolering, takläggning, ondulin och andra används som takmaterial.

Hur gör ett tak med olika höjder - typerna av tak- och installationsregler

Att bygga ditt eget hem är uppenbarligen inte en lätt uppgift. Svårigheter börjar inte med väggarrangemanget eller ens med fundamentets läggning - det svåraste är att välja den optimala konstruktionen, att designa byggnaden så att den är både funktionell och visuellt attraktiv nog.

En av de mest påtagliga delarna av byggnaden är taket, så dess design måste genomtänkas i förväg och i detalj. När man väljer typ av tak, glömmer de flesta utvecklare att det finns gable strukturer med asymmetriska sluttningar. I denna artikel kommer att betraktas som ett gaveltak med olika backar och dess funktioner.

Bakgrund till utseende av asymmetriska tak

Under hela mänsklighetens existens har arkitekturen genomgått betydande förändringar. Ett stort antal olika mönster uppfanns, byggdes och redone - och om och om igen fanns nya, mer och mer sofistikerade arkitektoniska lösningar och idéer, som genomfördes så långt som möjligt och ibland blev oavsiktliga mästerverk.

Allt detta gäller helt för takkonstruktioner. Taket av bostadshus under de senaste årtiondena har förändrats otroligt, genom en rad historiska eraser och geografiska drag. Vid olika tillfällen användes detta element i byggnaden både för att lösa särskilt praktiska problem och för att visa friheten att flyga kreativ tanke.

Med tiden började mode för sofistikerade lösningar passera - kanske just för att kreativ tanke började gå emot sunt förnuft och funktionellt syfte med taket. Den förvärvade kunskapen och den intressanta utvecklingen har inte gått någonstans, de började bara använda dem mer rationellt och klokt.

När det gäller gaveltaken var en av lösningarna, som visade sig vara ganska lönsam, följande:

 • En av taket sluttningarna var belägen på södra sidan;
 • Den motsatta rampen var belägen i en annan vinkel eller ökad i längd;
 • Lasterna på taket var noggrant beräknade, liksom de inre ytorna i byggnaden.

Att göra sådana förändringar i takets klassiska konstruktion tillåts öka effektiviteten och ge den en original look. En viktig faktor är möjligheten att mer intelligent fördela det fria interna rymden i byggnaden.

Utveckling av gaveltak med olika sluttningar

Taket med olika längder på sluttningar - det här är inte en ny uppfinning. Naturligtvis är de exakta datumen och perioderna okända, men det kan antas att de allra första takalternativen redan var asymmetriska - om bara för att byggare av dessa tider helt enkelt inte hade kunskap och förmåga att bygga nivån.

För mätningar användes en lång nötkreatur med en sladd och en plumb bundet i ändarna. Rohatina installerades vertikalt så att plumb line indikerade mitten av den framtida byggnadens ändvägg. Kanterna på ledningen sträckte sig till byggnadens hörn. Efter att ha bestämt överhänget naglades en bräda till väggen. Resultatet var en helt förståelig struktur som speglar gränserna för den framtida takkonstruktionen.

Den första lutningen av de speciella svårigheterna uppstod inte, men arrangemanget av det andra var förknippat med ett antal problem. Om runda stockar användes för att bygga ett hus (och ofta var det), var nivellering av väggarna på samma nivå nästan en oöverstiglig uppgift, och försök att göra en platt struktur på grund av detta var också misslyckade.

Noggrannheten i mätningarna krävde en vattennivån - det var tillåtet att taket jämnades så att åsen låg i mitten och ramperna var likformiga. Arkitekter och professionella stadsbyggare hade tillgång till bra verktyg, men i byar och byar var de tvungna att bygga hus utan noggranna mätningar, så taket var ofta asymmetrisk.

Den ofrivilliga asymmetri kan emellertid inte kallas en avsiktlig och tidtestad tid - det uppnåddes av en slump och hade inga karaktäristiska drag. Det är en helt annan sak - de medvetna skapelserna av erfarna arkitekter, som isolerade raznoskatnuyu-taket i en separat arkitektonisk form. Ofta användes sådana konstruktioner i arrangemang av hus av rika människor och var nödvändiga för att demonstrera deras ägares rikedom.

Det fanns många metoder för att ordna tak med olika backar. Ofta var en vanlig konstruktion bestående av flera separata byggnader med egna tak. Strålarna kan vända sig i olika riktningar och skiljer sig åt i alla parametrar. Naturligtvis var dessa konstruktioner inte lika med moderna asymmetriska gaveltak, men vissa likheter kan helt enkelt inte förbises.

Fördelar och nackdelar med glidande tak

Det asymmetriska taket på gaveln har många egenskaper. Först och främst är det värt att överväga de visuella egenskaperna - de är mest märkbara, och även av dem är det möjligt att förstå om det är nödvändigt att använda ett sådant tak i ditt eget hus. En byggnad med ett asymmetriskt tak kommer att stå klart ut mot bakgrunden av klassiska gavelstrukturer, så det är bara att bestämma en enkel fråga - huruvida en sådan struktur är behaglig eller inte.

Nästa aspekt, som inte är så märkbar vid första anblicken, men som är nära kopplad till den unika typen av split-tak - förmågan att använda insidan av byggnaden till det maximala. Det traditionella dubbla sluttaket är inte så bekvämt i detta avseende, eftersom det skapar en viss ram för att gå utöver vad som inte är möjligt.

Med taket med korta och långa backar kan du kombinera byggnaden med alla förlängningar och kombinera dem under ett tak. Om så önskas, under razoskatnuyu taket, kan du installera inte bara ett bostadshus, men också ett garage, lusthus eller veranda. Det viktigaste är att förebilda framtidens konstruktion på papper och korrekt utforma alla dess element.

Som regel är ett gaveltak med olika lutningsvinklar installerade om andra våningen i byggnaden ska ha ett mindre område än det första. Förutom en mer rationell rymdutrymme kan du med denna design lossa fundamentet och är perfekt för installation av olika utrustningar (till exempel solpaneler).

Nästa positiva kvalitet på asymmetriska tak är förmågan att motstå olika naturfenomen. Om i det område där byggnaden är under uppbyggnad blåsar vinden kontinuerligt i en riktning, då en mild sluttning ska vara placerad på den blåsiga sidan, och på motsatt sida kan det vara en brant sluttning. Förutom vindmotstånd är denna design också lämplig för snöregioner.

Ett annat viktigt plus i treasury av fördelarna med raznoskatnyh tak - de är bra för att dekorera ett bostadshus. Standardgallkonstruktionen saknar några fördelar, särskilt vinden i det ser ofta inte väldigt bekvämt ut. Självklart finns det många sätt att fullt ut använda detta utrymme, åtminstone visuellt, men i de flesta fall är det bara halva åtgärder.

Ett tak med olika vinklar ger dig möjlighet att expandera det användbara området på andra våningen utan ytterligare överbyggnader. Ökningen i området kommer inte att vara verklig men visuell - men det blir möjligt att använda det lediga utrymmet mer rationellt än under två traditionella backar.

Om du samlar alla fördelar och nackdelar med ett taktak med olika backar, kan du komma till följande slutsatser:

 • Asymmetriskt tak har unika visuella egenskaper, gör att du kan implementera olika designlösningar och använda det tillgängliga området mer effektivt.
 • Det största problemet är komplexiteten i takets arrangemang med olika backar.

Om de svårigheter som oundvikligen kommer upp under konstruktionen och installationen av ett asymmetrisk tak inte är hemska, skulle en sådan konstruktion vara en utmärkt lösning och ge byggnaden ett mycket intressant utseende.

Typer av raznoskatny tak med korta och långa backar

Alla konstruktioner av raznoskatny tak kan delas upp i flera huvudkategorier:

 1. Asymmetriska tak. I denna design konvergerar sluttningarna till åsen och ligger under samma sluttning. Asymmetri uppnås på grund av att en lutning har en ökad längd. Ökningen får inte vara så stor - taket ser fortfarande ut ovanligt, även om den långsträckta rampen inte fångar ögat.
 2. Delvis brutna tak. Huvudskillnaden för denna typ av tak från de traditionella gavellösningarna är att en lutning har en trasig form, vilket gör att du kan blockera förlängningen. Att designa ett tak med en paus kräver samma beräkning som för alla razoskatnogo tak.
 3. Asymmetriska tak. Denna typ av konstruktion anses vara den mest ursprungliga. Asymmetrisk tak är den bästa lösningen för att göra vinden extremt bekväm, ljus och rymlig. Designfunktionen hos ett sådant system är att ändra längden och lutningen på en av backarna.
 4. Asymmetriska tak med ett offsetcenter. Vid första anblicken skiljer sig ett sådant tak inte från den vanliga dubbla lutningen, men vid närmare granskning är skillnaden fortfarande kvar där - takets kantlinje i detta fall förskjuts i förhållande till mitten. Denna förskjutning leder naturligtvis till en förändring i längden på lutningen och lutningsvinkeln hos strukturen. Sådana tak är mycket praktiska att använda, men deras konstruktion och installation kräver maximal insats.

Standarddesign av dubbla sluttande tak med olika lutningsvinklar

Byggnaden av taket med olika sluttningar kan ha många mindre nyanser, men det kommer att finnas några grundläggande parametrar. Till exempel kan sluttningarna i ett asymmetrisk tak ha samma längd, men ligger i en annan vinkel, eller vice versa - sluttningarna installerade i en vinkel kommer att ha en annan längd.

Det finns flera standarddesignalternativ som är värda att överväga lite mer:

 1. Samma längd av backarna, en annan lutningsvinkel. En av sluttningarna i denna design ligger i en stor vinkel. Ett sådant tak tillåter å ena sidan att utrusta en bra terrass och att placera bryggor under en nedre sluttning. Det skulle vara olönsamt att göra hela taket platt - i så fall skulle för mycket snö ackumuleras. Denna version av det asymmetriska taket är ganska enkelt och kräver inte mycket ansträngning - i synnerhet är det inte nödvändigt att stärka grunden. Det är sant att en nackdel fortfarande finns där - du måste tinker med designen noggrant. Taket med samma sluttning av backarna är mycket lättare att designa.
 2. Samma lutningsvinkel, olika längd på backarna. Detta designalternativ är det exakta motsatsen till den föregående. Genom att öka längden på en sluttning kan du täcka alla förlängningar i närheten av huset, till exempel verandor och gazebos. I det här fallet finns heller inga speciella krav till stiftelsen, eftersom en del av takbelastningen kommer att falla på förlängningen. Men i avsaknad av förlängningar eller andra nyanser av konstruktion kan du öka längden på rampen ovanför huvudbyggnaden. I allmänhet har även ett sådant enkelt schema stor variation.
 3. Olika längder och form av sluttningar. För att optimera lasterna som kan hänföras till husets taksystem, används ofta razoskatnaya tak med olika längd och form av backarna. Huvuddragen i denna konstruktion är förekomsten av en fraktur, på grund av vilken del av belastningen som elimineras. Det är sant att sprickorna uppstår, och de måste kompenseras av ytterligare strängar - men det är en ganska rimlig betalning för att balansera krafterna som verkar på taket.
 4. Anpassade mönster. Robusta tak ger som standard maximal frihet i arrangemanget, så det finns inget överraskande i utseendet på mycket intressanta strukturer. Till exempel finns ett schema där alla ansträngningar syftar till att skapa en intressant andra våning. Om du skär byggnadens hörn kan du minska graden av tryck på fundamentet och därigenom spara på konstruktionen.
 5. Tak med förskjutet ås. Det är det svåraste att arbeta med sådana strukturer, men med ett korrekt genomförande av alla arrangemangets stadier blir det kanske det mest intressanta taket. Huvudproblemet ligger i den exakta beräkningen av lasten på hissystemet, speciellt när det gäller trähus - de sätter sig ett tag, så du måste förhindra att taket lutar.

Det finns andra ritningar på gaveltaket med olika sluttningar, men ovan beskrivna konstruktioner uppträder oftast.

Installation av ett taktak med olika sluttningar

Anordningen av ett asymmetriskt tak, som det kan slutsas från allt ovan, kan inte kallas enkelt. Även de mest primitiva taken med olika backar är mer komplicerade i arrangemang än traditionella dubbelhöjdsstrukturer. Om vi ​​pratar om tak med ett offsetcenter ökar komplexiteten i design och installation omedelbart med en storleksordning. Huvudbelastningen i asymmetriska tak är inte koncentrerad på åsen, så de klassiska vertikala stöden är inte meningsfulla i det här fallet.

Beräkningsförfarandet och uppfattningen av en sådan komplex struktur kan emellertid förenklas - det är tillräckligt att föreställa sig taket inte i form av ett asymmetriskt system, men i form av två trianglar med olika sidor och vinklar. Självklart kommer båda trianglarna att vara i en komplex samverkan, så det är omöjligt att helt enkelt beräkna dem separat från varandra - men en sådan övervägning av takstrukturen förenklar processen för dess arrangemang allvarligt.

En av de viktigaste delarna av strukturen, som möjliggör fullt utrustade asymmetriska tak, är kraftplattan, som utgår från hela lasten från taket. Korrekt beräkning och installation av kraftplattan är redan halva striden om det är en fråga om en razoskatnoy-design.

Beräkning av taket med olika backar

För att takkonstruktionen ska vara av hög kvalitet och pålitlig måste den beräknas korrekt. För beräkningar är det bäst att använda lämpliga program som gör att du exakt kan beräkna belastningen som kan hänföras till strömplattan och bestämma platsen för de nödvändiga stöden. Oberoende beräkning av dessa parametrar är möjlig, men processen i det här fallet blir för komplicerat - och arrangemanget av taket med olika sluttningar är inte redan utmärkande av enkelhet.

Om vi ​​beskriver beräkningen av taket med olika backar med flera avhandlingar, så kommer allt detta att se ut som följer:

 • En lång sluttning har störst effekt på taksystemet och husets vägg under det;
 • För att kompensera för lasten från den långa lutningen är det nödvändigt att installera en eller flera extra stöd;
 • Om byggnaden är gjord av slitstarkt material och installerat på en tillräckligt stark grund, kan du utan extra element.

Vi kan säga följande om processen för manuell beräkning av ett asymmetriskt tak - i slutändan kommer det att minskas för att bestämma parametrarna för två enkla taktak, som reduceras till en enda ås. Med tanke på de faktorer som beskrivits ovan kan du konstruera strukturen rätt noggrant.

Fördelningen av laster i backarna

Konstruktionerna ovan beskrivna är bara de mest populära typerna av tak. Det finns också en massa andra, mer sofistikerade och komplexa former, vars genomförande endast är tillgänglig för professionella byggare. Men du kan alltid försöka, men på spel blir effektiviteten hos hela byggnaden. Huvudsyftet med takets arrangemang är fortfarande att skydda mot nederbörd och frost.

För att säkerställa att takkonstruktionen är tillförlitlig utförs ett antal beräkningar för att jämnt fördela belastningarna över ramparna. Taket måste vara fullt utbyggt på alla väggar i byggnaden, annars kommer vind- och snöbelastningar att leda till snedvridningar eller till och med fullständig förstörelse av takkonstruktionen.

I det inhemska rymden har raznoskatnye tak ännu inte fått tillräcklig popularitet, så det är svårt att entydigt säga något om deras effektivitet och hållbarhet. Att döma av erfarenheter från utländska byggare är de asymmetriska taken ganska jämförbara med konventionella dubbelhöjningsstrukturer, men endast under förutsättning att korrekt beräkning av ramper, taksystem och laster på byggnadslådan.

Och i sista stund - i avsaknad av förtroende för att dubbeltaket med olika backar kommer att visa sig vara av hög kvalitet, är det bättre att överge sitt arrangemang. Ändå är självkonstruktion av sådana strukturer ganska komplicerad och kräver närvaro av relevant erfarenhet. De flesta professionella byggare med sådan erfarenhet vägrar helt enkelt att arbeta med asymmetriska tak, med hänvisning till vägran av svårigheter som uppstår vid installationen av sådana strukturer.

slutsats

Duplex tak med olika sluttningar, trots sin långa historia, är inte bara föråldrad, men har blivit en mycket modern lösning. Korrekt utformat och utrustat tak kan fungera lika mycket som mer traditionella motsvarigheter, samtidigt som man uppvisar ökad effektivitet när det gäller värmebehandling och rationell användning av ledigt utrymme.

Gabeltak med olika backar: erövra geometri av asymmetri

Ska du bara bygga ditt hus och letar efter ett ovanligt och energibesparande projekt? Då är det dags för dig att tänka på ett tak med olika armar, som också kallas asymmetriskt eller asymmetriskt tak. Detta skiljer sig från det vanliga taket eftersom dess två backar har olika längder eller lutningsvinkel.

Oftast realiseras ett gaveltak med olika sluttningar när det är nödvändigt att skapa ett enda komplex från ett hus och en förlängning, även om nyligen klassiska kanon av takkonstruktion har glömts om vanliga arkitektoniska uppgifter. Vill du veta varför? Det här är intressant!

innehåll

Fantasy spel eller ovärderliga fördelar?

Amerikanska arkitekten Frank Lloyd sa en gång: "Stor arkitektur är bevis på mänsklighetens storhet." Och evakueringen av taket från antiken till nutiden är fantastiskt. Att bara arkitekter av olika tider inte fungerade med taket på en bostadsbyggnad!

Och vilka former skapade de inte. Trots att arkitekturen under det senaste århundradet är särskilt förvånande med sin mångfald, var, i strävan efter singularitet, originalitet och vansinne, enkla bostadshus i projekt och projekt förvandlade till verkliga rymdobjekt.

Ibland hade designerns våldsamma fantasyinkarnationer inte ett enda igenkännbart arkitektoniskt element - inga tak, väggar i klassisk mening också... Och vid sekelskiftet minskade mode för sådana byggnader kraftigt - troligen på grund av irrationell utformning av själva besluten.

Men mänskligheten fick många fördelar med detta: till exempel flyttade ett ljust hjärta från de oförändrade klassikerna av byggandet av tak och noterade nya rationella idéer. Som ett resultat började de bygga riktigt vackra, även om ovanliga tak av privata hus. Till exempel:

 • placera en sluttning söderut;
 • den andra ligger i en annan vinkel, eller längre, i norr;
 • korrekt beräkning av alla laster från vind och snö;
 • klokt organisera husets inre utrymme,

En sådan byggare uppnår mycket mer effektivitet från sin skapelse än om han hade byggt ett vanligt tvåhushus under ett taktak. dvs alla nackdelar omklassificerades till fördelar och originaliteten var överst:

Som moderna arkitekter har beräknat, reducerar enheten med en vinkel över 45 grader det oanvända området i huset. Och det kostar mycket.

Intressant historiskt faktum

Du skulle bli förvånad, men det asymmetriska taket är inte så nytt. Även de gamla byggarna hade inte i sin arsenal av moderna datorprogram och exakta mätverktyg samt tillräcklig kunskap om stereometri. Därför tänkte de inte för länge om hur perfekt de ens behövde göra tak.

Som huvudmätinstrumentet använde de en lång slanghot och i sina ändar bundet de en sladd och en rörledning. Slingshot höjde sig så att röret pekade precis i mitten av byggnadens ändvägg. Därefter sträckte ändarna av sladden till hörnen av huset. Om nödvändigt höjdes slingan högre eller sänktes tämligen lägre. Så snart överhänget valdes, naglades en speciell styrelse till husets vägg. På dessa sele fästes sladden. Så visade det sig en tydlig visuell gräns för takets framtida sluttningar.

Svårigheter uppstod bara med takets andra sluttning. Faktum är att det var svårt att placera det andra styrelsen på samma höjd som den första eftersom långa i Rysslands hus byggdes av runt trä. Att fördela sådana väggar i samma plan till horisonten är nästan omöjligt. Därför var överföringen av storleken av ett bräde till den andra hopplös.

För mer noggranna mätningar var vattennivån redan nödvändig. Endast med hjälp av det här verktyget är det framtida takets horisont relativt platt och åsen ligger i mitten. Men i de flesta fall, inte särskilt när byggandet ägde rum i avlägsna landsbygdsområden, var lokalbefolkningen inte bortskämd med sådana verktyg, och därför var nästan allt gjort. Och ja, takens sluttningar var inte sällan riktigt annorlunda.

Vad är ännu mer intressant, ett riktigt asymmetriskt raznozkatnaya-tak möttes i det antika Ryssland och som en separat specifik typ av arkitektur. I grund och botten kunde de ses i träkamrar och palats som tillhörde rika människor. Då var det med hjälp av arkitektur att betydelsen av rikedom av ägarna till sådana byggnader överfördes:

Därför letade lokala arkitekter av denna tid efter alla sätt att göra samma torn som skiljer sig från en enkel hut. Här var det redan beslutat att täcka varje timmerstuga med ett separat tak, även om byggnaderna byggdes för en vän från en vän.

Varje ramp gick och förpackades på ett speciellt sätt, med hjälp av en mängd möjliga färdigheter. Och loggarna själva byggdes på olika höjder, varifrån taken ofta märkbart raznoskatnymi.

Men vi kommer att notera att det ofta förekommande raznoskatnytaket, där ramparna inte konvergerar i en skridsko från ovan, kan inte kallas en dubbel sluttning. Det är snarare två separata singeltak, som är byggda separat och var och en enligt sina egna regler.

Fördelar och nackdelar med raznoskatny tak

Vad är så bra asymmetrisk tak, för dess fördelar, många är villiga att riskera och fästningen i huset, och takets hållbarhet över sitt eget huvud? Låt oss lista dem.

Unikhet och design

Asymmetrisk tak ser alltid snygg ut på något ställe. I vårt land, efter så många århundraden av oföränderlig konstruktion av gavlar, är sådana projekt redan slående, orsakar överraskning och lämnar outplånliga intryck.

Dessutom, om du vill skapa en helt unik arkitektur i huset, är det lättast att belysa din galna idé bara med hjälp av en sådan lösning som olika ramper.

Lönsam arkitektur

Observera att arbetet med ett asymmetriskt gaveltak är trevligare och intressant för någon arkitekt. När allt kommer omkring behöver han inte först rita husets konturer - en typisk rektangel, och då kan han bara passa där allt han och hans kund hade planerat. Nu finns det inga ramar: först utformar du husets inre utrymme, gör det som du vill, och en sådan form som din fantasi ledde till dig.

Nu placerar du ett garage, en veranda och ett lusthus nära huset, och du behöver inte oroa dig för att bygga allt på samma grund och fästa olika tak. Nu, då ditt projekt är klart på papper, ritar du bara taket ovanifrån så att det täcker allt.

Och många mer värdefulla fördelar:

Ofta byggs ett asymmetriskt tak när andra våningen i huset är planerad att vara ofullständig. Till exempel är ytan på första våningen 120 kvadratmeter och den andra är endast 60. I det här fallet täcker taket bara två eller tre rum på övervåningen och resten av utrymmet är öppen.

Vilken bra är den här konstruktionen, och vad är attraktivt om ett sådant projekt? Först och främst är det faktum att grunden för ett sådant hus redan har mycket mindre tryck än en fullfjädrad tvåvåningsbyggnad. Och samtidigt behöver stiftelsen inte längre byggas för bred, konstruerad för extra kvadratmeter.

Ofta används även asymmetriskt tak för att installera all nödvändig utrustning, såsom solpaneler.

Motstå elementen

Raznozkatnaya taket är bra för att med hjälp av denna design löser problem med starka vindar och snöfall. Faktum är att om det i ett visst område råder nästan samma vindriktning, är det vettigt att bygga ett sluttande tak så att det har en mildare sluttning på den blåsiga sidan och en brant sluttning på tystare sidan.

Denna metod löser problemet med fördelningen av lasten från vind och snö, medan det oftast är svårt att bestämma huruvida taket ska spetsas, så att det har blivit av med massor av snöflingor eller en mild så att den inte bryts i den första stormen.

Och hur svårt är det vanligtvis att beräkna snö och vind takbelastningar, kommer den här videon att berätta:

Verklig "frälsning" för vinden

Faktum är att en typisk vindsäng under det vanliga gaveltaket är det mest förlorande och obehagligt, det pressar till och med psykologiskt. Hela saken ligger i interiörets geometri: det oförståeligt mörka utrymmet under höga åsen avtar helt och hållet intrycket av vinden som vardagsrum, och den skarpa lutningen av backarna och de skarpa hörnen av mysigheten är säkert inte fäst.

Naturligtvis är moderna designers underhållande och listiga och har redan lärt sig att använda alla dessa nackdelar för det goda, arrangera garderober och organisera sådant utrymme som något fördelaktigt och snyggt. Om man tittar på en sådan färdig inredning av en sådan vind, så visas den så kallade "wow-effekten" omedelbart och det verkar som att bo på en sådan vind är ett rent nöje.

Men i själva verket är allt detta för det mesta vackert - bara på en blank bild, men i verkligheten har en sådan vind, som det visar sig, för lite användbart område. Därför, ett gaveltak med olika backar - en mycket mer optimal lösning. Särskilt taket, som har en skate skiftad.

I det här fallet visar vinden på geometri inte så ovanligt, och en av väggarna kan väl vara vertikal, om du utan ånger förlorar en halv meter av akut utrymme under denna lutning:

Några arkitekter rekommenderar även att bygga asymmetriska tak för mansardhus, och speciellt gavlar med olika backar. Så att corniceen framkallades och var en separat uttrycksfull arkitektonisk mottagning. Men vi noterar, dubbelt sluttaket med olika backar i 90% av fallen är verkligen byggt utan ett vindsvå.

Att göra eller inte göra ett sådant tak?

Faktum är att vi har två aspekter på skalorna:

 • På den första skålen: unikhet, design och några funktionella fördelar.
 • På andra sidan: komplexiteten i genomförandet av sådana projekt.

Därför bestämmer du själv vad som är viktigare för dig: unikhet eller enkelhet, och om du är redo att göra en detaljerad ritning under många långa timmar, beräkna varje detalj och risk, i själva verket hela byggnaden om du inte har tillräckligt med erfarenhet. Men för att vara stolt över sig själva och ha extra bekvämt utrymme i huset. Låt oss bara säga: I detta avseende blir moderna utvecklare blivit djärvare och djärvare!

Typer av konstruktion raznoskatnyh tak

Observera att det klassiska gaveltaket är den enklaste konstruktiva lösningen. Välj de viktigaste typerna av raznoskatnyh tak:

 • Asymmetric. I det här taket är sluttningarna kopplade i en skridsko och ligger i samma lutningsvinkel. Men samtidigt kan en lutning vara mycket längre än den andra, på grund av vilken ett sådant tak uppfattas som original och ovanligt. Och ibland är skillnaden mellan backarna inte stor, och i ett sådant tak, även vid första anblicken, finns det ingen asymmetri.
 • Delvis trasig. Ett sådant tak skiljer sig från en klassisk gavel endast genom att en av dess backar har en kink - till exempel täcker en förlängning. Men, trots byggnadens likhet med den vanliga, görs en sådan beräkning av lasterna annorlunda.
 • Asymmetriskt tak. Det här är det mest originella och ovanliga taket, det är ett sådant tak som byggs när de vill ha ett rum på andra våningen eller på vinden att vara rymliga, mer bekanta och inte ha mörka vassa hörn. I det här fallet har en lutning en annan lutningsvinkel och längd. I denna design finns det många fördelar, tro mig.
 • Asymmetrisk med centrumförskjutning. Ett sådant tak har praktiskt taget samma konstruktion som standarden, men dess ås är nu centrerad med viss förskjutning. Längden på lutningen och lutningsvinklarna för ett sådant tak kommer givetvis redan att vara annorlunda. Som ett resultat är denna design mest överraskande, men den har de mest värdefulla fördelarna när det gäller vindsurfrymme, som inte behöver vara blygsam eller obekväma.

Till exempel är det moderna hus av "Solomon" -projektet, för det första, av att de har ett gaveltak med olika backar. Och själva utformningen av bostadshus av typen "Solomon" är bra för att du kan göra egna förändringar här, fördjupa husets design och arkitektur.

Översikt över de mest framgångsrika projekten och exempel på konstruktion

Som du redan har gissat, om du bygger ett gaveltak med olika ramper, finns det inte mycket val för arkitekten: samma ramper, men olika vinklar, olika ramper, men i en vinkel, deras variationer och variant med en förskjuten ås. Och vart och ett av dessa projekt har sina egna fördelar och nackdelar, som vi diskuterar separat.

Olika tiltvinkel men lika långa sluttningar

I detta exempel har backarna samma längd, men ligger i en annan vinkel: den ena är högre, den andra är lägre. Det var tänkt för att placera på ena sidan av huset en rymlig terrass och å andra sidan - en liten uthus. Om hela taket var så platt som en av dess backar, skulle husets ägare ha problem med ackumulering av snö. Men hozblok kräver vanligtvis inte ett högt tak.

Det bör noteras att detta alternativ är mest lämpligt för utformningen av ett delat tak och det utövar nästan inte ett annat tryck på fundamentet. Och här är hur man bygger ett gaveltak med olika lutningsvinklar av samma sluttningar längs längden:

Den enda nackdelen med detta alternativ är design. Tro mig, det är mycket lättare att beräkna ramperna, som ligger i en lutningsvinkel, och det är mycket lättare att montera dem i åsen.

Olika längder på sluttningarna, men en vinkel

I denna utföringsform är en av backarna något eller signifikant längre än den andra. Som i det här exemplet:

Här är en av backarna mycket längre än den andra, tack vare vilken taket inte bara täckte huset, men den intilliggande verandan. Och medan den långa lutningen själv litar på inte bara på huset utan också på förlängningen, därigenom upprätthåller en balans i lasten från taket.

Här är ett annat bra exempel på att bygga ett sådant tak, även om den längre lutningen här inte täcker en förlängning, men en del av huset själv:

Ett annat projekt:

Men i det här projektet har taket på huset å ena sidan samma ramper, och å andra sidan är det annorlunda:

Strålar av olika former och längder

Men det här alternativet är mer rationellt när det gäller att jämnt fördela belastningen på husets väggar, för att tack vare kinken finns det inte längre någon brytkraft i trussystemet:

Observera att vid brytning av ett sådant tak har ytterligare rekvisita. Och kom ihåg att några kinks alltid är de mest problematiska ställena på taket.

De mest ovanliga gable-raznoskatnye tak

Sådana konstruktioner av takraster är inte längre bland de som anges ovan på grund av deras icke-standardiserade. Men det finns sällan något:

I det här projektet var hela poängen att göra ett elegant och ovanligt andra våningslokal istället för en typisk hörn vind. En intressant idé, håller med om? Sådana skärgolv utövar två gånger mindre tryck på stiftelsen, och därför måste mycket mindre pengar spenderas på byggandet (såväl som vid uppvärmning av hela huset). Och grunden, som du vet, kostar minst 30% av kostnaden för att bygga hela huset.

Och ett annat projekt som ett exempel, med en trasig sluttning:

Gabeltaket förskjuts i mitten av åsen

Det är redan svårare att räkna ut åsen, men allt är möjligt:

Men speciellt noga måste du konstruera lasten från den förskjutna åsen på träets konstruktion. När allt kommer omkring sätter väggarna sig tillräckligt under det första året, upp till 15%, och därför är det viktigt att inte låta hela taket skeva:

Hur man bygger ett gaveltak med olika backar

Så, som du redan förstod, är taket med olika backar i sin struktur ganska komplicerat. Varför så? Faktum är att vid ett sådant tak ligger åsen sällan i mitten och som ett resultat överför inte sluttningarna jämnt lasten. Det är därför som arkitekten, när man arbetar med sådana projekt, måste noggrant beräkna trussystemet, och med helt olika formler än vanligt.

Så, till exempel, kommer den centrala belastningen inte längre att gå från skridsken själv, och därför måste subcortex sitta lite ifrån varandra. Men i sin essens består det asymmetriska dubbla sluttaket fortfarande av två trianglar - bara denna gång ojämn.

Men den här takgeometrin har också din formel. Så om du vill ändra något i en av trianglarna kommer ändringar att ske i hela det asymmetriska taket. Tänk på att när du bygger sådana arkitektoniska läckerheter kommer du inte att kunna prova allt på syn. Och ännu mer, då kommer du inte göra några ändringar.

Och först och främst måste du ordna en sådan takhållbar mauerlat, så att ojämna belastningar åtminstone på något sätt fördelas horisontellt:

Beräkning av raznoskata

Så hur kan du självständigt beräkna och bygga ett asymmetriskt gaveltak? Du kommer att få hjälp av moderna datorprogram som kan beräkna det nödvändiga trycket på spärrar på strömplattorna och den exakta platsen för den nödvändiga centrala säkerhetskopian. Det kommer vara svårt att beräkna allt detta på egen hand, även om det är möjligt.

Så om vi talar om ett symmetriskt tak, som bara har olika längder ramper, så kom ihåg att rampen som är längre sätter mer tryck på hela taksystemet och på byggnadens vägg. På grund av att det tog mer byggmaterial och mer takläggning. Vanligtvis spelar detta inte en speciell roll för husets starka väggar, men om du bygger en ramkonstruktion eller väggar av block skapar du ett extra stöd för en sådan ramp, till exempel nästan vid takkanten.

Kom bara ihåg att taket med olika sluttningar beräknas med andra formler. Faktum är att du måste göra så många som två beräkningar av två lutar till tak, som helt enkelt är kopplade ihop med en ås.

Fördelningen av laster på ramper

Vad vi har listat är inte det enda alternativet för byggandet av raznozatny gaveltak. Faktum är att arkitekterna i dag inte längre följer strikta regler om sådan design, och mer ger upphov till fantasin. Vad värderas som specialister.

Vår huvuduppgift är att säkra ditt hem från nederbörd och förkylning. Och allt detta uppnås med hjälp av en genomtänkt konstruktion, och det behöver inte nödvändigtvis vara standard, som en hut eller ett torn. Trots det faktum att razoskatnaya taket ligger lite långt ifrån den klassiska gavelens konstruktion, måste dess taksystem också noggrant beräknas.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt lasterna och deras korrekta fördelning på byggnadens väggar. Trots det är det viktigaste misstaget i privat konstruktion, när taket är konstruerat, ovanligt, och till och med dess förmåga att motstå vind och snö görs av hantverkare korrekt, men taklocket ingår inte i lasten.

Vad hotar det med? Hittills i vårt land finns inte så många realiserade projekt med raznoskatnye tak, och därför är det svårt att spåra vad exakt händer med sådana hus på 20-30 år. Det finns helt enkelt ingen sådan erfarenhet. Men vi kan försäkra dig om att det i praktiken redan har fallit när lasten från taket beräknades felaktigt, och följaktligen kollapsade byggnaden med tiden, för att inte tala om allvarliga snedvridningar. Vi vill inte ha det här?

Och det här är arbete med ritningar och datorberäkningar. Det är trots allt viktigt att göra det nya taket anmärkningsvärt att motstå belastningar och vara stabil både under tung snö och under vindar.

Om din arkitekt är emot

Observera att vissa arkitekter idag idag står emot konstruktionen av ett tak med två sluttningar med olika backar. Det beror på det faktum att ett taktak i Ryssland i mer än ett sekel var nästan den enda formen. Idag, för många yrkesverksamma, vad gäller taket är symmetri det avgörande elementet.

På taket vill de se otvetydiga former och klara linjer som förenar sig på toppen. Det bör noteras att ett så smart klassiskt dubbelhöjdstak också uppfattas som bekvämare och mer välbekant, varför kunderna själva ofta vägrar från okonventionella projekt.

Men för dagens mer avancerade arkitekter är moderna tak framförallt nya tekniska lösningar. De är utformade för att förbättra sådana indikatorer för privat konstruktion som tillförlitlighet, hållbarhet och funktionalitet. Därför är prioritering när det gäller att bygga tak idag inte tradition och ideal geometri, men ekonomi av byggmaterial, originalitet, som saknas nu och den mest effektiva fördelningen av användbar bostadsyta.

Asymmetrisk dubbelt sluttak med olika sluttningar

Du bestämde dig för att bygga ditt eget hus i ett landritning, letar du efter ett icke-standardiserat byggprojekt? Då bör du tänka på asymmetrisk eller asymmetrisk takläggning. En sådan konstruktion skiljer sig från ett standardtak, eftersom det har två backar av olika längd eller med olika höjder. Gångtaket i en byggnad med olika backar är vanligtvis avgjort när man kombinerar en bostadshus med ytterligare en förlängning.

Varför gör olika stingrays

En liknande fråga ställs till nybörjare byggare. Valet av takdesign bygger huvudsakligen på prestanda och utseende.

Om du vill bygga ett vackert hus, inte som närliggande, måste takdesign beaktas vid byggandet av ett byggprojekt. Symmetriska strukturer har blivit tråkiga för alla länge, nuvarande trender i konstruktionen av byggnadsstrukturer föreslår snedvridning av stereotyper och vanliga geometriska former.

Därför skiljer sig gaveltaket med olika sluttningar effektivt mellan symmetriska motsvarigheter. Möjligheten att ändra parametrarna i den klassiska triangeln ger utrymme för att skapa originella konstruktioner av dubbelhöjda takkonstruktioner. Det låter dig också markera huset mot bakgrunden av närliggande byggnader, för att uppmärksamma det, eftersom det är taket som visar utseendet på en byggnad.

Hur väderförhållandena påverkar takberäkningen

Takets strukturella egenskaper är också baserade på dess geometriska former.

 • Hur effektivt kan taket motstå effekterna av den naturliga miljön, beror på takets lutningsvinkel. Den bygger på de klimatiska indikationerna för regionen där byggnaden uppfördes, den mest optimala takhöjden väljs.
 • När man bygger ett byggprojekt är det nödvändigt att ta hänsyn till vindens ros, studera information de senaste åren. Detta gör att du kan bestämma den vanligaste vindriktningen, dess styrka.

Organisation av takytor

Att öka lutningsvinkeln för det asymmetriska takets lutning ger möjlighet att lönsamt använda takytan, till exempel:

 1. Under taket kan du utrusta ett ganska rymligt skafferi eller ett mysigt vardagsrum.
 2. En längre takhöjd kan sträcka sig över flera våningar i taget.
 3. Vid arrangemang av en terrass kan en längre takhöjd också fungera som visir.

Ett av de vanliga sätten att öka området är användningen av trasiga takkonstruktioner, när lutningsvinkeln på takhöjden ändras, når inte basen. Det här är naturligtvis en extra kostnad för byggmaterial, och takets montering är något mer komplicerat.

Beräkning av ramen för det asymmetriska taket

Vid beräkningar för dubbelt sluttande tak med olika sluttningar beaktas alltid följande punkter:

 • massa av takmaterial
 • vindbelastningar, deras rådande riktning;
 • klimatförhållanden i regionen där huset byggdes.

Alla dessa nyanser skapar samtidigt generella krav på systemet med spärrar:

 • vilket material som bäst används för konstruktionen av ramen
 • kvantitet, tjocklek, steg av stänkbenen.

Enligt de färdiga ritningarna av ett asymmetriskt gavel kan du läsa vilka element som behövs för konstruktionen av stödstrukturen:

 1. Mauerlat - stark ram, med vilken spjällen är fastsatta i byggnaden.
 2. Kanten körs är det andra stödelementet för takhöjningar, som är monterat på de övre gavelhjulen.
 3. Rafters - stöd taklocket, koppla takkanten med byggnadens lagerväggar. Metall- eller träband är monterade som förstärkningselement mellan de motsatta spärren.
 4. Sidopor - fast parallellt med taket. För att minska belastningen på deras utgång lite längre än gaveln.

Det asymmetriska taket på taket är en djärv lösning för ett lanthus, som ordnar sitt eget hus med en takstomme, vilket gör det möjligt att utnyttja det fria utrymmet optimalt under det.

Gabeltak med olika ramper

Gabeltak med olika backar: erövra geometri av asymmetri

Ska du bara bygga ditt hus och letar efter ett ovanligt och energibesparande projekt? Då är det dags för dig att tänka på ett tak med olika armar, som också kallas asymmetriskt eller asymmetriskt tak. Detta skiljer sig från det vanliga taket eftersom dess två backar har olika längder eller lutningsvinkel. Oftast realiseras ett gaveltak med olika sluttningar när det är nödvändigt att skapa ett enda komplex från ett hus och en förlängning, även om nyligen klassiska kanon av takkonstruktion har glömts om vanliga arkitektoniska uppgifter. Vill du veta varför? Det här är intressant!

innehåll

Amerikanska arkitekten Frank Lloyd sa en gång: "Stor arkitektur är bevis på mänsklighetens storhet." Och evakueringen av taket från antiken till nutiden är fantastiskt. Att bara arkitekter av olika tider inte fungerade med taket på en bostadsbyggnad!

Och vilka former skapade de inte. Trots att arkitekturen under det senaste århundradet är särskilt förvånande med sin mångfald, var, i strävan efter singularitet, originalitet och vansinne, enkla bostadshus i projekt och projekt förvandlade till verkliga rymdobjekt.

Ibland hade designerns våldsamma fantasyinkarnationer inte ett enda igenkännbart arkitektoniskt element - inga tak, väggar i klassisk mening också... Och vid sekelskiftet minskade mode för sådana byggnader kraftigt - troligen på grund av irrationell utformning av själva besluten.

Men mänskligheten fick många fördelar med detta: till exempel flyttade ett ljust hjärta från de oförändrade klassikerna av byggandet av tak och noterade nya rationella idéer. Som ett resultat började de bygga riktigt vackra, även om ovanliga tak av privata hus. Till exempel:

 • placera en sluttning söderut;
 • den andra ligger i en annan vinkel, eller längre, i norr;
 • korrekt beräkning av alla laster från vind och snö;
 • klokt organisera husets inre utrymme,

En sådan byggare uppnår mycket mer effektivitet från sin skapelse än om han hade byggt ett vanligt tvåhushus under ett taktak. dvs alla nackdelar omklassificerades till fördelar och originaliteten var överst:

Som moderna arkitekter har beräknat, reducerar enheten med en vinkel över 45 grader det oanvända området i huset. Och det kostar mycket.

Du skulle bli förvånad, men det asymmetriska taket är inte så nytt. Även de gamla byggarna hade inte i sin arsenal av moderna datorprogram och exakta mätverktyg samt tillräcklig kunskap om stereometri. Därför tänkte de inte för länge om hur perfekt de ens behövde göra tak.

Som huvudmätinstrumentet använde de en lång slanghot och i sina ändar bundet de en sladd och en rörledning. Slingshot höjde sig så att röret pekade precis i mitten av byggnadens ändvägg. Därefter sträckte ändarna av sladden till hörnen av huset. Om nödvändigt höjdes slingan högre eller sänktes tämligen lägre. Så snart överhänget valdes, naglades en speciell styrelse till husets vägg. På dessa sele fästes sladden. Så visade det sig en tydlig visuell gräns för takets framtida sluttningar.

Svårigheter uppstod bara med takets andra sluttning. Faktum är att det var svårt att placera det andra styrelsen på samma höjd som den första eftersom långa i Rysslands hus byggdes av runt trä. Att fördela sådana väggar i samma plan till horisonten är nästan omöjligt. Därför var överföringen av storleken av ett bräde till den andra hopplös.

För mer noggranna mätningar var vattennivån redan nödvändig. Endast med hjälp av det här verktyget är det framtida takets horisont relativt platt och åsen ligger i mitten. Men i de flesta fall, inte särskilt när byggandet ägde rum i avlägsna landsbygdsområden, var lokalbefolkningen inte bortskämd med sådana verktyg, och därför var nästan allt gjort. Och ja, takens sluttningar var inte sällan riktigt annorlunda.

Vad är ännu mer intressant, ett riktigt asymmetriskt raznozkatnaya-tak möttes i det antika Ryssland och som en separat specifik typ av arkitektur. I grund och botten kunde de ses i träkamrar och palats som tillhörde rika människor. Då var det med hjälp av arkitektur att betydelsen av rikedom av ägarna till sådana byggnader överfördes:

Därför letade lokala arkitekter av denna tid efter alla sätt att göra samma torn som skiljer sig från en enkel hut. Här var det redan beslutat att täcka varje timmerstuga med ett separat tak, även om byggnaderna byggdes för en vän från en vän.

Varje ramp gick och förpackades på ett speciellt sätt, med hjälp av en mängd möjliga färdigheter. Och loggarna själva byggdes på olika höjder, varifrån taken ofta märkbart raznoskatnymi.

Men vi kommer att notera att det ofta förekommande raznoskatnytaket, där ramparna inte konvergerar i en skridsko från ovan, kan inte kallas en dubbel sluttning. Det är snarare två separata singeltak, som är byggda separat och var och en enligt sina egna regler.

Vad är så bra asymmetrisk tak, för dess fördelar, många är villiga att riskera och fästningen i huset, och takets hållbarhet över sitt eget huvud? Låt oss lista dem.

Asymmetrisk tak ser alltid snygg ut på något ställe. I vårt land, efter så många århundraden av oföränderlig konstruktion av gavlar, är sådana projekt redan slående, orsakar överraskning och lämnar outplånliga intryck.

Dessutom, om du vill skapa en helt unik arkitektur i huset, är det lättast att belysa din galna idé bara med hjälp av en sådan lösning som olika ramper.

Observera att arbetet med ett asymmetriskt gaveltak är trevligare och intressant för någon arkitekt. När allt kommer omkring behöver han inte först rita husets konturer - en typisk rektangel, och då kan han bara passa där allt han och hans kund hade planerat. Nu finns det inga ramar: först utformar du husets inre utrymme, gör det som du vill, och en sådan form som din fantasi ledde till dig.

Nu placerar du ett garage, en veranda och ett lusthus nära huset, och du behöver inte oroa dig för att bygga allt på samma grund och fästa olika tak. Nu, då ditt projekt är klart på papper, ritar du bara taket ovanifrån så att det täcker allt.

Och många mer värdefulla fördelar:

Ofta byggs ett asymmetriskt tak när andra våningen i huset är planerad att vara ofullständig. Till exempel är ytan på första våningen 120 kvadratmeter och den andra är endast 60. I det här fallet täcker taket bara två eller tre rum på övervåningen och resten av utrymmet är öppen.

Vilken bra är den här konstruktionen, och vad är attraktivt om ett sådant projekt? Först och främst är det faktum att grunden för ett sådant hus redan har mycket mindre tryck än en fullfjädrad tvåvåningsbyggnad. Och samtidigt behöver stiftelsen inte längre byggas för bred, konstruerad för extra kvadratmeter.

Ofta används även asymmetriskt tak för att installera all nödvändig utrustning, såsom solpaneler.

Raznozkatnaya taket är bra för att med hjälp av denna design löser problem med starka vindar och snöfall. Faktum är att om det i ett visst område råder nästan samma vindriktning, är det vettigt att bygga ett sluttande tak så att det har en mildare sluttning på den blåsiga sidan och en brant sluttning på tystare sidan.

Denna metod löser problemet med fördelningen av lasten från vind och snö, medan det oftast är svårt att bestämma huruvida taket ska spetsas, så att det har blivit av med massor av snöflingor eller en mild så att den inte bryts i den första stormen.

Och hur svårt är det vanligtvis att beräkna snö och vind takbelastningar, kommer den här videon att berätta:

Faktum är att en typisk vindsäng under det vanliga gaveltaket är det mest förlorande och obehagligt, det pressar till och med psykologiskt. Hela saken ligger i interiörets geometri: det oförståeligt mörka utrymmet under höga åsen avtar helt och hållet intrycket av vinden som vardagsrum, och den skarpa lutningen av backarna och de skarpa hörnen av mysigheten är säkert inte fäst.

Naturligtvis är moderna designers underhållande och listiga och har redan lärt sig att använda alla dessa nackdelar för det goda, arrangera garderober och organisera sådant utrymme som något fördelaktigt och snyggt. Om man tittar på en sådan färdig inredning av en sådan vind, så visas den så kallade "wow-effekten" omedelbart och det verkar som att bo på en sådan vind är ett rent nöje.

Men i själva verket är allt detta för det mesta vackert - bara på en blank bild, men i verkligheten har en sådan vind, som det visar sig, för lite användbart område. Därför, ett gaveltak med olika backar - en mycket mer optimal lösning. Särskilt taket, som har en skate skiftad.

I det här fallet visar vinden på geometri inte så ovanligt, och en av väggarna kan väl vara vertikal, om du utan ånger förlorar en halv meter av akut utrymme under denna lutning:

Några arkitekter rekommenderar även att bygga asymmetriska tak för mansardhus, och speciellt gavlar med olika backar. Så att corniceen framkallades och var en separat uttrycksfull arkitektonisk mottagning. Men vi noterar, dubbelt sluttaket med olika backar i 90% av fallen är verkligen byggt utan ett vindsvå.

Faktum är att vi har två aspekter på skalorna:

 • På den första skålen: unikhet, design och några funktionella fördelar.
 • På andra sidan: komplexiteten i genomförandet av sådana projekt.

Därför bestämmer du själv vad som är viktigare för dig: unikhet eller enkelhet, och om du är redo att göra en detaljerad ritning under många långa timmar, beräkna varje detalj och risk, i själva verket hela byggnaden om du inte har tillräckligt med erfarenhet. Men för att vara stolt över sig själva och ha extra bekvämt utrymme i huset. Låt oss bara säga: I detta avseende blir moderna utvecklare blivit djärvare och djärvare!

Observera att det klassiska gaveltaket är den enklaste konstruktiva lösningen. Välj de viktigaste typerna av raznoskatnyh tak:

 • Asymmetric. I det här taket är sluttningarna kopplade i en skridsko och ligger i samma lutningsvinkel. Men samtidigt kan en lutning vara mycket längre än den andra, på grund av vilken ett sådant tak uppfattas som original och ovanligt. Och ibland är skillnaden mellan backarna inte stor, och i ett sådant tak, även vid första anblicken, finns det ingen asymmetri.
 • Delvis trasig. Ett sådant tak skiljer sig från en klassisk gavel endast genom att en av dess backar har en kink - till exempel täcker en förlängning. Men, trots byggnadens likhet med den vanliga, görs en sådan beräkning av lasterna annorlunda.
 • Asymmetriskt tak. Det här är det mest originella och ovanliga taket, det är ett sådant tak som byggs när de vill ha ett rum på andra våningen eller på vinden att vara rymliga, mer bekanta och inte ha mörka vassa hörn. I det här fallet har en lutning en annan lutningsvinkel och längd. I denna design finns det många fördelar, tro mig.
 • Asymmetrisk med centrumförskjutning. Ett sådant tak har praktiskt taget samma konstruktion som standarden, men dess ås är nu centrerad med viss förskjutning. Längden på lutningen och lutningsvinklarna för ett sådant tak kommer givetvis redan att vara annorlunda. Som ett resultat är denna design mest överraskande, men den har de mest värdefulla fördelarna när det gäller vindsurfrymme, som inte behöver vara blygsam eller obekväma.

Till exempel är det moderna hus av "Solomon" -projektet, för det första, av att de har ett gaveltak med olika backar. Och själva utformningen av bostadshus av typen "Solomon" är bra för att du kan göra egna förändringar här, fördjupa husets design och arkitektur.

Som du redan har gissat, om du bygger ett gaveltak med olika ramper, finns det inte mycket val för arkitekten: samma ramper, men olika vinklar, olika ramper, men i en vinkel, deras variationer och variant med en förskjuten ås. Och vart och ett av dessa projekt har sina egna fördelar och nackdelar, som vi diskuterar separat.

I detta exempel har backarna samma längd, men ligger i en annan vinkel: den ena är högre, den andra är lägre. Det var tänkt för att placera på ena sidan av huset en rymlig terrass och å andra sidan - en liten uthus. Om hela taket var så platt som en av dess backar, skulle husets ägare ha problem med ackumulering av snö. Men hozblok kräver vanligtvis inte ett högt tak.

Det bör noteras att detta alternativ är mest lämpligt för utformningen av ett delat tak och det utövar nästan inte ett annat tryck på fundamentet. Och här är hur man bygger ett gaveltak med olika lutningsvinklar av samma sluttningar längs längden:

Den enda nackdelen med detta alternativ är design. Tro mig, det är mycket lättare att beräkna ramperna, som ligger i en lutningsvinkel, och det är mycket lättare att montera dem i åsen.

I denna utföringsform är en av backarna något eller signifikant längre än den andra. Som i det här exemplet:

Här är en av backarna mycket längre än den andra, tack vare vilken taket inte bara täckte huset, men den intilliggande verandan. Och medan den långa lutningen själv litar på inte bara på huset utan också på förlängningen, därigenom upprätthåller en balans i lasten från taket.

Här är ett annat bra exempel på att bygga ett sådant tak, även om den längre lutningen här inte täcker en förlängning, men en del av huset själv:

Ett annat projekt:

Men i det här projektet har taket på huset å ena sidan samma ramper, och å andra sidan är det annorlunda:

Men det här alternativet är mer rationellt när det gäller att jämnt fördela belastningen på husets väggar, för att tack vare kinken finns det inte längre någon brytkraft i trussystemet:

Observera att vid brytning av ett sådant tak har ytterligare rekvisita. Och kom ihåg att några kinks alltid är de mest problematiska ställena på taket.

Sådana konstruktioner av takraster är inte längre bland de som anges ovan på grund av deras icke-standardiserade. Men det finns sällan något:

I det här projektet var hela poängen att göra ett elegant och ovanligt andra våningslokal istället för en typisk hörn vind. En intressant idé, håller med om? Sådana skärgolv utövar två gånger mindre tryck på stiftelsen, och därför måste mycket mindre pengar spenderas på byggandet (såväl som vid uppvärmning av hela huset). Och grunden, som du vet, kostar minst 30% av kostnaden för att bygga hela huset.

Och ett annat projekt som ett exempel, med en trasig sluttning:

Det är redan svårare att räkna ut åsen, men allt är möjligt:

Men speciellt noga måste du konstruera lasten från den förskjutna åsen på träets konstruktion. När allt kommer omkring sätter väggarna sig tillräckligt under det första året, upp till 15%, och därför är det viktigt att inte låta hela taket skeva:

Så, som du redan förstod, är taket med olika backar i sin struktur ganska komplicerat. Varför så? Faktum är att vid ett sådant tak ligger åsen sällan i mitten och som ett resultat överför inte sluttningarna jämnt lasten. Det är därför som arkitekten, när man arbetar med sådana projekt, måste noggrant beräkna trussystemet, och med helt olika formler än vanligt.

Så, till exempel, kommer den centrala belastningen inte längre att gå från skridsken själv, och därför måste subcortex sitta lite ifrån varandra. Men i sin essens består det asymmetriska dubbla sluttaket fortfarande av två trianglar - bara denna gång ojämn.

Men den här takgeometrin har också din formel. Så om du vill ändra något i en av trianglarna kommer ändringar att ske i hela det asymmetriska taket. Tänk på att när du bygger sådana arkitektoniska läckerheter kommer du inte att kunna prova allt på syn. Och ännu mer, då kommer du inte göra några ändringar.

Och först och främst måste du ordna en sådan takhållbar mauerlat, så att ojämna belastningar åtminstone på något sätt fördelas horisontellt:

Så hur kan du självständigt beräkna och bygga ett asymmetriskt gaveltak? Du kommer att få hjälp av moderna datorprogram som kan beräkna det nödvändiga trycket på spärrar på strömplattorna och den exakta platsen för den nödvändiga centrala säkerhetskopian. Det kommer vara svårt att beräkna allt detta på egen hand, även om det är möjligt.

Så om vi talar om ett symmetriskt tak, som bara har olika längder ramper, så kom ihåg att rampen som är längre sätter mer tryck på hela taksystemet och på byggnadens vägg. På grund av att det tog mer byggmaterial och mer takläggning. Vanligtvis spelar detta inte en speciell roll för husets starka väggar, men om du bygger en ramkonstruktion eller väggar av block skapar du ett extra stöd för en sådan ramp, till exempel nästan vid takkanten.

Kom bara ihåg att taket med olika sluttningar beräknas med andra formler. Faktum är att du måste göra så många som två beräkningar av två lutar till tak, som helt enkelt är kopplade ihop med en ås.

Vad vi har listat är inte det enda alternativet för byggandet av raznozatny gaveltak. Faktum är att arkitekterna i dag inte längre följer strikta regler om sådan design, och mer ger upphov till fantasin. Vad värderas som specialister.

Vår huvuduppgift är att säkra ditt hem från nederbörd och förkylning. Och allt detta uppnås med hjälp av en genomtänkt konstruktion, och det behöver inte nödvändigtvis vara standard, som en hut eller ett torn. Trots det faktum att razoskatnaya taket ligger lite långt ifrån den klassiska gavelens konstruktion, måste dess taksystem också noggrant beräknas.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt lasterna och deras korrekta fördelning på byggnadens väggar. Trots det är det viktigaste misstaget i privat konstruktion, när taket är konstruerat, ovanligt, och till och med dess förmåga att motstå vind och snö görs av hantverkare korrekt, men taklocket ingår inte i lasten.

Vad hotar det med? Hittills i vårt land finns inte så många realiserade projekt med raznoskatnye tak, och därför är det svårt att spåra vad exakt händer med sådana hus på 20-30 år. Det finns helt enkelt ingen sådan erfarenhet. Men vi kan försäkra dig om att det i praktiken redan har fallit när lasten från taket beräknades felaktigt, och följaktligen kollapsade byggnaden med tiden, för att inte tala om allvarliga snedvridningar. Vi vill inte ha det här?

Och det här är arbete med ritningar och datorberäkningar. Det är trots allt viktigt att göra det nya taket anmärkningsvärt att motstå belastningar och vara stabil både under tung snö och under vindar.

Observera att vissa arkitekter idag idag står emot konstruktionen av ett tak med två sluttningar med olika backar. Det beror på det faktum att ett taktak i Ryssland i mer än ett sekel var nästan den enda formen. Idag, för många yrkesverksamma, vad gäller taket är symmetri det avgörande elementet.

På taket vill de se otvetydiga former och klara linjer som förenar sig på toppen. Det bör noteras att ett så smart klassiskt dubbelhöjdstak också uppfattas som bekvämare och mer välbekant, varför kunderna själva ofta vägrar från okonventionella projekt.

Men för dagens mer avancerade arkitekter är moderna tak framförallt nya tekniska lösningar. De är utformade för att förbättra sådana indikatorer för privat konstruktion som tillförlitlighet, hållbarhet och funktionalitet. Därför är prioritering när det gäller att bygga tak idag inte tradition och ideal geometri, men ekonomi av byggmaterial, originalitet, som saknas nu och den mest effektiva fördelningen av användbar bostadsyta.

Gable roof system: beräkning och hur man gör

Den mest populära byggnaden av taket på ett lanthus är en gavel: det här taket är motståndskraftigt mot vind- och snöbelastningar, skyddar mot fukt och är hållbart. Bäraren och ramen för takläggning är kupén på taket.

Komponenterna i trussystemet

1. Mauerlat: Stödram för fastsättning av ramen, belägen längs väggarnas omkrets. Krävs för sten-, tegel-, skum- och betongkonstruktioner. På timmer- och träväggarna är mauerlatet inte tillverkat, den övre kronan av stockar eller den övre strålen fungerar som ett stöd.

Mauerlat kan vara fast (från en fast eller kompositstång) eller i form av enskilda stavar, som endast är belägna under spjällen.

2. Riggbar gaveltak. Monteras på de övre hörnen av gavlarnas trianglar, är det andra stödet för spärren. Med en liten längd (upp till sex meter) är det att föredra att utföra det från en solid bar. Om längden är längre är det nödvändigt att använda byggkrokar och installation av en kompositbalk.

3. Sida körs. De ligger parallellt med åsen och lutar också på gavlarna. Ändarna på sidostängerna (liksom åsen) går vanligtvis utöver gavelytan på utsidan, vilket minskar lasten på mitten av taket.

Tecknad gaveltak

4. Rafters. De binder åsen och väggarna, utgör grunden för takläggning. För att förbättra designen är spärren förenade med trä eller metallpåsar. Det finns två konstruktioner av spärrar: upphängd och hängande, symmetrisk och ett gaveltak med olika sluttningar.

Gabeltak med olika ramper

Hängande har inga extra stöd i form av inre väggar i huset och andra delar under taket, navyen är sådana stöd.

5. Ytterligare stöd: hängslen, hängslen, diagonala ledband, stöttor.
Hävarmen är en diagonal stråle som stöder pedimentet. Den andra änden av strålen vilar på taket i mitten.

Stativet är ett stöd för en häftapparat: vilar på den i en vinkel på 45 grader.

Racks - vertikala balkar, som används vid konstruktion av vindar och andra "brutna" tak: Sådana strukturer kräver installation av ytterligare sidobjälkar och vertikala stöder är gjorda för dem.

Diagonalbandet är ett förstärkande strukturelement i blåsiga områden. Det här är en stråle som förbinder grannar med spetsar diagonalt, från nedre änden av ett ben till mitten av den andra.

6. Eaves överhäng. Existerar för att skydda väggarna från nederbörd. För detta ändamål sträcker sig spärren sig bortom väggen på ett avstånd av ungefär en halv meter, eller ytterligare brädor, så kallade, sys på spjällen. ston.

Beräkning av taksystemets taktak

1. Beräkning av taksystemets taktak. Detta inkluderar vind- och snöbelastningar, liksom takets vikt. Klimatindikatorer är olika för olika regioner, dvs. Värdena för vind- och snöbelastningen varierar.

Beläggningens vikt beror på det material du valde valet på och anges i dess tekniska egenskaper.

2. Enligt resultaten av beräkningen av lasterna justeras takets lutningsvinkel och konstruktionen av konstruktionen är upprättad: antal element, steget i takstångens takstång, behovet av ytterligare stöd, tjockleken och materialet hos komponenterna.

Steg spärrar gaveltak

Hur man gör ett gaveltak

1. Behandling av alla träelement med antiseptiska medel, brandskyddsmedel och vattenavvisande medel.

Video "rafter system gavel tak":

2. Installera ett strömkort, om det behövs.

Tips: När du installerar en kraftplatta på en tegelvägg är det lämpligt att stänga det från utsidan med en tegelsten: det här skyddar stödet från yttre påverkan och denna design kommer att se mer estetisk ut.

3. Montering av en triangulär ram för gavlar.

4. Montera gaveltakets åsar.

Video "Hur man gör ett gaveltak":

5. Installera sidoprogram.

6. Montering av trissben: Den ena sidan av spjälorna ligger på åsen, den andra - på mauerlat eller trähusets övre krona.

7. Anslutningsstänger puffar (vid användning av hängande takfästen - krävs).

8. Installation av extra stödgallak i enlighet med projektet.

Fästning av trädelar görs med skruvar, skruvar, naglar och klammer. När den används för trussystemet av metallelement - maskinvara som finns i satsen.

När truss taksystem är klart mellan spärren, isoleras och på båda sidor (under spjällen och mellan dem) stängs den ångisoleringsfilmen. Då kan du göra en kista under takmaterialet eller lägga den direkt på spärren (beroende på materialet självt).

Gabeltak med olika ramper: beskrivning och design

Gabel kallas taket, bildat av två lutande ytor. De är riktade mot varandra, och korsningen är ansluten med en ås parallell med husets långsida. Vakttaket med olika sluttningar är en typ av konstruktion. Från den traditionella symmetriska konstruktionen kännetecknas först och främst av geometriska parametrar, och endast då - av specifika egenskaper.

Fundamentals of geometry

För att förstå hur det här taket fungerar måste du överväga dessa egenskaper och jämföra foton på två typer av strukturer. Eftersom vi pratar om en gavelsort, bildar en sådan form alltid en triangel i profilsektionen. Byggnadens övre tak är basen av figuren och tjänar som stödytan av strukturen. Taket sluttningarna är sidorna av triangeln.

Med tanke på det symmetriska taket (det första fotot) kan du se att de lutande ytorna är lika långa och ligger i samma vinkel mot triangeln. Åsen som skjuter korsningen av sluttningarna ligger exakt i mitten av byggnaden och passerar genom symmetriaxeln. Robust konstruktion kännetecknas av olika längder av sluttningar och olika vinklar vid basen (andra fotot). Ett sådant koncept är resultatet av en geometrisk transformation. Mellan elementen i triangeln finns ett proportionellt förhållande. Om du ändrar en, konverteras alla andra.

Foto nummer 1 - taktak med samma sluttningar

Baserat på detta beroendet särskiljs två huvudparametrar för den betraktade takstrukturen: längden på sluttningarna och sluttningen. Med det här namnet skulle det sista värdet räknas korrekt i procent. För att göra detta är det nödvändigt att beräkna tangentens vinkel vid takets tak multiplicerat med 100%. För enkelhets skull och snabb förståelse används grader oftast som en måttenhet. Sålunda präglas varje lutning vid ett asymmetrisk tak av en separat längd och lutning.

Foto nummer 2 - takkonstruktion med olika backar

Varför behöver vi olika ramper

En sådan fråga kommer att ställas av en nybörjare. Valet av design är baserat på två riktningar: design och driftsegenskaper.

Utseendet på taket är viktigt från början för någon som vill göra byggnaden vacker, unik från estetisk synvinkel. Symmetri i allt är ofta irriterande, och många nuvarande trender inom designområdet är beroende av att bryta stereotyper och undvika rätt geometriska former.

Det är därför som i en sådan plan står konstruktion med olika ramper. Möjligheten att spela med dimensioner och vinklar, även i den klassiska triangeln, gör det möjligt att bygga original och intressanta tak. Variabilitet ger en chans att få byggnaden att sticka ut från andra för att göra det mer märkbart. Allt eftersom taket är huvudelementet som bildar utseendet på byggnaden.

Påverkan av väderförhållandena på designberäkningen

Tekniska egenskaper kommer från samma geometriska parametrar. Från lutningens sluttning beror på hur strukturen kommer att överleva väderförhållandena. Det är enligt klimatdata som vinkeln bestäms, vilket säkerställer takets tillförlitlighet och hållbarhet. Ett rimligt steg i planeringen blir studien av vindrosen under de senaste 2-3 åren i en engångsarea.

På den kan du döma vindstyrkan och dess vanligaste riktning. Från sidan av taket, där impulser kommer från i de flesta fall, rekommenderas att installera en ramp med en mindre lutningsvinkel. Detta kommer att minska belastningen på bärkonstruktionen, såväl som att minska bruset som alstras av takets vibrationer.

Beräkningen av backarna påverkas av nederbörd. I torra och varma områden kan vinklarna vara minsta och längderna - den största. Terrängen med kraftigt regn kräver att brantare sluttningar från strukturen, så att all fukt och fasta utfällningar lämnar taket så fort som möjligt, stagnera inte och skapa inte stora belastningar. Takvinklar varierar i stor utsträckning: från 11º till 70º.

Valet av takdesign, beroende på takets lutning

Rymdorganisation

Att öka takets lutning medför lönsam användning av utrymme på vinden. Med detta tillvägagångssätt, under taket kan du ordna ett rymligt skafferi, ett bekvämt rum eller en rymlig vind. Ofta överlappar ett taköverdrag två våningar av ett spann. Detta är fallet när sluttningarna uppenbarligen skiljer sig från varandra. Det blir också möjligt att arrangera en terrass, vars topp är fortsättningen av en av backarna.

Vanliga metoder för att öka området inkluderar användning av trasiga strukturer, när en av skridskorna, som inte når basen, ändrar lutningsvinkeln. Det är uppenbart att sådana förbättringar medför kostnaden för ytterligare byggmaterial och genomförandet av komplext arbete.

Byggmaterial

Taket på taket ligger på trussystemet. Trä har traditionellt använts som ett material för byggande från tidigt tider, men det kan vara metall eller armerad betong. Den första är ledande tack vare möjligheten till exakt bearbetning, hållbarhet och optimal vikt av ramen. För konstruktion av strukturer välj vissa träslag:

 • Universal är en tall. Softwood är slitstarkt, smolyanistiskt, vilket minskar risken att ruttna. Trädets stam är rak och lätt. Den låga kostnaden för tallskog på grund av sin breda fördelning.
 • Larken är hållbar.
 • Gran är också slitstark, men mer mottaglig för fukt.
 • Kraftig ek är tillämplig för kritiska element, till exempel Mauerlat. Det är lätt att hantera. Materialet är dyrt jämfört med andra raser.
 • Aspen är fjädrande, men finns ofta med en rutt kärna som begränsar dess räckvidd
 • Bok är hållbar, tjänar i många år, men är svår att bearbeta.

Med trä i byggandet av gaveltak med olika sluttningar rekommenderas det starkt att endast använda barrträd eller lövträd för alla ramelement.

Metall, såväl som armerad betong, bygger på skapandet av en stödjande struktur endast för stora byggprojekt, där raznoskatnye tak är sällsynta. En solid span kan nå 2-3 tiotals meter. Annars är det mycket sämre än trä: dyrt, svårt att bearbeta, hoppar över kyla, ackumulerar kondensat.

Enhetsramen och korrekt beräkning

Vid beräkning av en raznoskatnoy design tar hänsyn till klimatförhållanden, vindkrafter, takets vikt. Det sista är viktigt: beläggningsskiktet skapar en konstant belastning på ramstöden. Till exempel, keramiska plattor har en stor vikt, mjukt tak är mycket lättare. I kombination bildar alla dessa faktorer de allmänna kraven för takkroppssystemet och bestämmer sådana parametrar som takhöjd, antal element, stråltjocklek och rammaterial.

I ritningen av gavelkonstruktionen kan du förstå vad den bärande strukturen består av:

 • Spjälorna är fastsatta i byggnaden med hjälp av en mauerlat - en stark ram, som ligger vid sidan av väggarna av tegelstenar, block. Från byggnadens utsida rekommenderas det att införa detta ramelement med en extra tegelrad för pålitlig fixering.
 • Åsen är den andra pelaren på skridskor. Den är installerad på gavlarnas översta hörn.
 • Sidobjälkar är monterade parallellt med takets tak. Tillsammans med centralstrålen tas de bort lite längre än pedimentet för att minska belastningen.
 • Rafters - stöd för taket. De tjänar som korsningen av åsen och lagerväggarna. För att förbättra de motsatta balkarna är de förbundna med specialband av trä eller metall. Monteringen av takelementen görs på två sätt: bak och nylon. Den första kännetecknas av det faktum att räknebultarna håller varandra starka förbindelser, takets tak ökar. Den upphängda konstruktionen innehåller ytterligare centrala stöd som förbinder loggen och åsen. En sådan anordning används i närvaro av inre lagerväggar. Förekomsten av olika backar innebär installationen mellan spjälkarna och andra strålar ytterligare avlopp, som reglerar lasten.

Ett gaveltak med asymmetriska ytor är ett djärvt steg av byggaren av ditt eget hus. Detta är ett tillfälle att utrusta ditt bostadshus tak med effektiv användning av utrymme.