Tak av timmerhuset

Trä har alltid varit ett populärt material för byggandet av bostadshus. Bland alla möjliga alternativ för byggandet av virket uppfördes oftast på förorterna tomter. Och deras popularitet växer varje år. Huvudelementen i en enda sådan byggnad omfattar inte bara väggarna, golven och grunden i form av en stiftelse utan också taket på ett trähus. Hon är skyldig att vara i harmoni med byggnaden. Enligt den här ägaren måste du veta alla möjliga varianter för att kunna välja en sådan struktur korrekt.

Typer av tak för timmerhuset

Alla yttre element i en trästruktur bestämmer sitt utseende. Taket på timmerhuset är inget undantag bland dem. Dessutom skyddar den byggnaden från nederbörd, vilket orsakar betydande skador på trä. Därför, när man väljer ett tak när man bygger ett hus måste man veta att det kan vara:

 1. Skur, där stödstrukturen på båda sidor har en annan höjd. Oftast är det skapat för terrasser, uthus och verandor. I det här fallet, ovanför trähusets huvudsakliga bostadsutrymme, är ett sådant tak nästan aldrig uppfört.
 2. Gable, vilket är det vanligaste. Det kan ha en annan lutningsvinkel på varje sida. Vid dess skapande är släpvagnar och spärrar gjorda.
 3. Polychip, som är installerad på byggnader med komplex form. Sådana byggnader har alltid mer än fyra hörn. Denna typ av tak i deras design har många fenor.
 4. Konisk, byggd på byggnader som har en rund form.
 5. Tält, där huvudelementen är symmetriska ramper. De är baserade på sidor av isosceles trianglar. Spetsarna på alla sådana geometriska figurer är alltid på en punkt. Typiskt är dessa tak uppförda på byggnader som har formen av en kvadrat eller en polyhedron.
 6. Mansard-typ, som är skapad från backarna, belägen under olika backar. I de flesta fall ligger dess övre nivå i en mer mild vinkel än den nedre. Denna typ av tak är väldigt populär bland ägarna av hus på landet, som på vinden rum är ordnade ytterligare bostäder.

Konstruktionen av alla typer av konstruktioner utförs i hela byggnadens konstruktion. I grund och botten görs sådant arbete av speciella organisationer. Det är i detta skede att val av lämplig typ av tak för ett visst hus utförs. Detta händer med deltagande av inte bara designingenjörer utan även designers.

Taket av huset från en bar med egna händer

Oberoende konstruktion utförs ofta för att spara pengar. Taket på ett hus från en bar kan byggas med egna händer, om en person har åtminstone minimal kunskap om sin struktur. Även för arbetet krävs en uppsättning av alla nödvändiga verktyg.

För det första är förberedande arbete alltid gjort. Vid detta tillfälle väljs det material som täcker taket. Det här är väldigt viktigt, eftersom typen av trussystem beror på beslutet. Det måste tåla takmaterialets vikt.
Typiskt är trussystemet skapat av barrved. Sådant material utan knutar och blått ska ha en vattenhalt av 20%. Förutom det, när du bygger ett tak med egna händer behöver du:

 • ånga och vattentät
 • isolering;
 • hårdvara;
 • naglar;
 • järnklammer.

Vid nästa steg behandlas timret med antiseptika. Sådana ämnen förhindrar ruttning av trä. Tack vare användningen ökar livslängden hos träkonstruktioner. Vidare utförs monteringen av stänkbenen. På den lägsta punkten vilar de alltid på mauerlat, vilket är takets botten. De övre ändarna av spärren kan vara sammanlänkade eller monterade på en skridsko. Följaktligen bildas gårdar. De döps med strutar eller strutar.

Efter alla spjällen är installerade på dem fasta kista. Denna del av taket kan vara fast eller ha luckor. Dess typ beror på takmaterialet. Före fastsättning läggs mantelfjädringen på manteln. Om det finns en bostad i taket, utförs uppvärmningen. Ofta utförs sådant arbete med skum eller mineralull. Dessa material är fastsatta i mellanslag.

Tak för taket av timmerhuset

Modern teknik har tillåtit att skapa ett stort antal material. Ofta används byggandet av taket på ett timmerhus inte bara skiffer, men också olika typer av plattor. De kan vara gjorda av metall och keramik. Också applicerat deponerat material, tillverkat på basis av bitumenmastik.

Det är att föredra att använda lätta takmaterial. Tack vare dem kommer takets bärande konstruktion att minska. Det innebär att mindre material krävs vid konstruktionen. Detta gör att du kan påskynda hela processen med att bygga ett hus.

Konstruktion och isolering av taket av huset från timmer

Husets krona från en bar är anordningen av ett tak och läggning av takmaterial. För installation av taket av trähus brukar man använda flexibla, keramiska eller metallplattor, är det senare materialet enklare att installera. Lär dig hur man bygger ett enkelt tak på ett trähus och hur man isolerar det ordentligt, du kan genom att läsa detta material.

Utformningen av taket av timmerhusets taktak

Taket kompletterar komplementets arkitektur. Takets form, liksom från vilka material det är gjort, på många sätt, kan du bedöma ägarens smak och preferenser.

Det finns flera grundläggande strukturer av tak av hus från ett trä. Det enklaste att utföra och ekonomiskt när det gäller förbrukningsbart material är utformningen av ett gaveltak. Den presenteras i form av två plan, som ligger i en vinkel relativt varandra. Lutningsvinkeln kan vara annorlunda och är vanligtvis 20-40 ° och längden på överhänget är 40-50 cm. Ju starkare lasten på taket är desto större är lutningsvinkeln. I de områden där starka vindar är frekventa bör dock lutningsvinkeln vara minimal - annars kan byggnaden drabbas av stora belastningar på taket. Dessutom är lutningsvinkeln beroende av det takmaterial som används och dess kostnad (med en ökning i lutningsvinkeln ökar förbrukningen av material).

I den övre delen av huset på takets taktak finns en åsstråle och gavlar ligger i ändarna, som smidigt passerar in i väggarna. Under taket ordnas ofta vinden.

Husets gaveltak från en bar, uppfört med egna händer, har flera fördelar. För det första är dess design enkel så, utan att göra särskilda ansträngningar för att bygga det själv. För det andra kräver byggandet av sådant tak inte användningen av dyra material. För det tredje är taket nästan alltid torrt på grund av effektiviteten av urladdningens urladdning, och det finns ingen tvekan om dess tillförlitlighet.

Montering av taket på ett privat trähus med egna händer (med video)

Innan du börjar arbeta med att bygga ett taktak av ett hus från en bar, är det nödvändigt att korrekt beräkna belastningen som kommer att vara på den. Montering av taket på ett trähus utförs i flera steg.

I de mest generella termerna är dess sekvens följande: För det första installeras bärbalkar, sedan lathing utförs, och vid avslutning av arbetet läggs takmaterialet. Grunderna för backarna är takbjälkar, som är gjorda av timmer. Kassen är fäst på dem och bildar en takram.

Innan du bygger ett trätak i huset, måste du köpa det nödvändiga timret, och sedan kan du fortsätta med genomförandet av de stödjande strukturella elementen. Dessa inkluderar lathing, spjälsar och mauerlat. Ytterligare fästelement är reoler, bultar, strutar, olika typer av distanshållare. Alla tjänar för att stärka taket och ge den nödvändiga styvheten. Taket är takets huvudelement, ofta i form av en triangel. Mauerlat är ett trä som läggs på ytterväggens kant. Den är konstruerad för montering av stödspärrarna vid basen. Det är möjligt att fästa kronan av mauerlat med speciella metallfästen. För att para stavarna i sina hörn med kopplingsmetoden för halv trä, fäst dem med fästen, naglar eller bultar.

Rafters kan vara sluttande eller hängande. I det första fallet, när man monterar taket på ett privat hus, kan spännvidden som bildas av stöden vara 4,5 m. Om spänningen ökas, monteras strängarna under spjällen. Upphängda spjäll är lämpliga om huset har en mitthållfast vägg. Nedre änden av dessa spärrar ligger vid mauerlat, genom vilken lasten från taket överförs till väggen. Väggarna ska vara massiva nog för att klara de laster som tas emot från takkonstruktionen.

För att utföra hängande karmar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt tillverkningen av skikt. Sådana takbjälkar är lämpliga för ramljushus, eftersom de inte överför lasten på väggarna.

Arrangerande hängande spärrar, du kan blockera en stor spänn. Konstruktioner av dem kan vara både enkla och komplexa. Den enkla designen förutsätter närvaron av två spärrar, vars övre ändar är konvergerade i åsarbalkens område, förbindelsen är gjord i halvträdet. De nedre ändarna av spjälorna vilar mot ett timmer som ligger horisontellt. För att undvika böjning av spjällen skärs en bult i dem, varefter de är fästa med fästen. Om spännens bredd är större än 7,5 m och mindre än 10 m, utförs en truss truss, för vilken styrka som huvudstocken är fastsatt till skridskoåten samt på puffen.

Vid montering av taket på huset är överhängen med egna händer gjorda av blanketter - brädor med en sektion av 5 x 10 cm, med önskad längd. Spjäll är fästa på spännbenet.

I det fallet, om huset med vinden, då kan taket brytas. Den är gjord om takets storlek inte passar in i den övergripande strukturen. I ett hus med en bärande vägg i mitten är taktaket byggt på takbalkar. Hennes undre bälte kan bli lättare. Interfloor strålar fungerar som puffar av en sådan truss.

Innan du bygger taket av huset från en bar, måste du montera de kraftplattor som läggs över vattentätningsbeläggningen. För att överföra lasten från spärren till väggarna för att vara likformig, utför kraftplattor från stockar med en diameter på mer än 18 cm.

De är fästa på väggen med speciella metallfästen eller ankare. Sedan görs märken på material och spår för installation av spjäll är valda. Hängande takbjälkar är vanligtvis installerade redan monterade - med bultar och puffar. Efter att deras position har verifierats är spärren anslutna till kraftplattan. För att bygga ett hustak med egna händer, används bakre fästen för att fixera spärren av stockar, för spånar av brädor - vridningar av bakad tråd med en diameter på 3-4 mm. I det senare fallet görs kopplingen till kryckan, som tidigare hamrats i väggen och ligger under Mauerlat. För att göra taket på taket är filéerna fäst på spetsbenen på ett visst ställe med hjälp av naglar.

Sticklingar, bultar, klämmor, fästen och naglar används för att gränsa elementets element. Den mest tillförlitliga fästningen erhålls när delar är sammankopplade med bultar. Korsstänger med stiftben är kopplade till en stekpanna (halvvägs), fäst den första med knölar och bultar.

För att göra taket på timmerhuset så starkt som möjligt måste du förstärka noderna, för dessa metallkonsoler. Stödbenen och huvudstommen av hängande karmar är förbundna med en kåpa och förstärktes med klämmor och konsoler.

För att lägga taket är det nödvändigt att kasta spärrar. Dessa är parallella stavar eller brädor som ligger vinkelrätt mot spännbotten. Beroende på vilken typ av tak som planeras att användas, är kistan gjord av plankor eller stänger, som kan läggas så nära som möjligt eller i urladdning.

Skärbrädor kan utföras under installationen. De utskjutande ändarna är sågade i en rak linje. Om det finns en önskan kan brädets kanter avrundas med hjälp av en planer. För att lägga på ståltak, asbestcementplattor eller lerplattor är en gleskista lämplig. Klädselarna på manteln är fästa på spjälkarna med hjälp av naglar. Deras längd bör vara lika med dubbla tjockleken på staplarna. Korn i ett trähus kan vara öppet eller stängt. De är nöjda med att plätera ändarna på truss fötter.

Titta på videon "Installation av taket av huset med egna händer" för att bättre förstå processtekniken:

Installation av keramiska, flexibla och metalltak med egna händer (med video)

En unik utsikt ger träramen ett tak av keramiska plattor. Det är i harmoni med trädets konsistens. Dessutom är keramiska plattor ett miljövänligt material, vars tak är inte bara hållbart, men också hållbart. Eftersom keramikplattan är ganska tung, bör takkonstruktionen förstärkas ytterligare.

Att lägga keramiska plattor när du monterar taket överlappas. För-lash kan vara singel (för enkellags takläggning) och dubbel (för dubbelt eller tre lager takläggning). Den senare är utförd med användning av plana plattor. De översta raderna överlappar de nedre raderna med mer än hälften. Samtidigt ökar takets vikt avsevärt.

För att stänga åsen bar, applicera en speciell åsen kakel. När du monterar taket på plattorna med egna händer överlappar översta raden med 5 cm, så är åsrematerialet fastsatt med cementkalkmortel.

Det enklaste är installationen av sådant takmaterial, som metall. Det är vanligtvis tillverkat av aluminium eller galvaniserat stål. Detta takmaterial har en relativt liten vikt vilket minskar kostnaden för att stärka spärren. På båda sidor är varje metallplåt täckt med ett lager av film som skyddar taket från all slags förväxling, såväl som ultravioletta strålar. Arkmontering under installation är inte nödvändig. Installation av metalltäckning utförs för det mesta utan avfall.

Också kan taket göras av bältros, som kommer i olika former. Detta takmaterial är motståndskraftigt mot låga temperaturer och täthet. Det finns ett självhäftande skikt på undersidan av varje täckplåt. Installation av taket av bältros ger inte svårigheter och passerar snabbt.

Videon "Installation av takbältros" visar hur det här arbetet är gjort:

Montering av taket av trähus från andra material

Det finns två huvudsakliga sätt att lägga skiffer. Installation av plåt gjorda från botten upp. I det första fallet utförs läggandet av takmaterialet med förskjutningen av arken i varje efterföljande rad med en våg. Den andra metoden för läggning anses vara svårare, eftersom det innebär att skära hörnen av arken staplade ovan. Läggande görs från höger till vänster.

För att taket ska vara pålitligt, slitstarkt och vackert samtidigt, är det möjligt att använda plåtmaterial i sin konstruktion.

Den moderna byggmaterialmarknaden erbjuder ett brett utbud av alla typer av metallplåt för detta ändamål - koppar, stål, aluminium, zink och titan. Montering av takmaterialet är enkelt och bekvämt, arken själva är ganska lätta och slitstarka jämfört med materialet.

Avloppssystem kommer att kräva dräneringsrör, rännor och stormtratt. De beställs eller tillverkas med egna händer efter att ha fastställt de karakteristiska egenskaperna hos dräneringssystemet som utvecklats i projektet.

Hur man bygger ett enkelt tak av ett trähus från en bar med egna händer

Läs de stegvisa instruktionerna om hur man bygger taket på ett trähus.

Steg 1

Längs omkretsen av huset är översta trimmen. Använd en trädel av 15 × 15 cm. Bindningen är ordentligt fastsatt. Kontrollera den staplade stapelns horisontella läge med en nivå.

Detaljerna i trussystemet utförs. För detta ändamål används skärabrädor med ett tvärsnitt på 5 X 15 cm. På platserna för fastsättning av stänkben med balkar i överdelen är skivor gjorda enligt mallen.

Lyft upp delar och samla två karmar. De är installerade i husets ändar, med hjälp av en rörledning kontrolleras den vertikala positionen, tillfälliga stöd installeras. Anslut spärren överlapp eller sluta till slut, med en metallfäste och skruvar för att ansluta delarna.

Steg 2

Sträcka mellan karmarna tre stycken sladd. Detta hjälper till att installera trussystemet korrekt. Rafterben har enligt projektet. Avståndet mellan dem är vanligtvis 0,6-1,2 m.

Träämnen bör ligga mot takets balkar. Varje struktur förstärks under installationen med tillfälliga stöd. Under drift kontrolleras kupens placering mot byggnaden av huset från insidan. Använd vid behov hjälpskivor som placeras över golvbalkarna. Genom att placera hjälpbrädet i mitten är kapparna fixerade.

Steg 3

Kontrollera att avståndet mellan skorstenen och gårdarna uppfyller brandsäkerhetsstandarden vid montering av kammare i skorstenen med ett måttband. Häcksystemet styrs upptill med åsplattor på båda sidor. Avståndet mellan höjderbenen ovanför och undersidan är verifierad. Det borde vara detsamma.

På varje truss gård under tvärstången är installerade på båda sidor av ett vertikalt rack. Tillfälliga backup rekvisita. Från insidan är en vattentätfilm fäst med en bygghäftapparat (med en enda panel i storleken på en sluttning eller överlappad med remsor). På toppen av filmen utföra den inre kassen.

Steg 4

Crate utförs. För att göra detta, använd brädans sektion på 2,5 x 10 cm, fästa dem på stiftbenen på samma avstånd från varandra. Huvudförhållandet: Manteln måste tåla lasten på den och motsvara typen av tak.

Från utsidan mellan taken placeras isolering. Spärren är täckta med en vattentätfilm och monterad med en bygghäftare.

Enligt projektet utförs gavelöverhängning. För detta ändamål är en vindbräda med ett tvärsnitt på 2,5 X 15 cm fastsatt på utsidan av batten som vetter mot utsidan av batten. Läggande takmaterial, som kan vara metall, keramiska plattor, strykjärn, skiffer etc.

Nu vet du hur du bygger ett tak på rätt sätt, vilket innebär att det är dags att lära känna reglerna för dess isolering.

Videon "Husets tak från en bar med egna händer" visar alla stadier av den tekniska processen:

Hur man isolerar taket i ett trähus av trä

Plåtar, rullat material, sprayning av polyuretanskum kan användas för isolering av ett dubbelt sluttak av ett hus från en bar, men oftast används mineralull och skum för detta ändamål.

Mineralull är det lämpligaste materialet för takisolering. En sådan isolering liknar en "takkaka" - en teknik som används för att ordna isoleringen av ett magert tak från insidan.

Isolera taket i ett trähus, eftersom jag råder professionell, kan du använda skum. Tekniken för värmeisolering med skumplast är nästan densamma som vid användning av mineralull. Det är tillräckligt att låsa isoleringen i ramens ram eller mellan spjällen, vilket är vanligare, eftersom de flesta takkonstruktionerna är avtagande och spjällelementen är en integrerad del av dem.

Endast i det fall då en värmeisoleringskonstruktion med större tillförlitlighet krävs, från takets inre sida är en kista monterad på dess yta, i vilken isoleringsplattor eller remsor sedan läggs. Men om du använder den här metoden för att isolera taket i ett trähus, så som praktiken visar, kommer takytans yta att minskas märkbart.

Shed takstång: En analys av byggteknik med specifika exempel

Varje masterovita-ägare drömmer om ett personligt arrangemang av förortsägda ägodelar. Men för allvarliga föremål har inte alla tillräckligt med tid och energi. Men med enkla konstruktioner som baldakiner och skjul är det väldigt trevligt att tinker. Särskilt om du är nöjd med resultatet. Enkla byggnader är färdiga med en mild lutning. Rackersystemet består av separat lagda stänger.

Konstruktionen tar vanligtvis ett par dagar. För att göra föreningen av enkelhet och snabbhet en riktig orsak till ägarens stolthet, bör du dock veta hur man bygger ett mager tak av en stråle, i vilken ordning arbeten utförs.

innehåll

Regler för byggandet av "odnoskatki" av trä

Principen att bygga ett skurtak med hjälp av ett trä som en takfäste skiljer sig inte från metoderna för att bygga analoger från brädet. Rafters passar separat på två väggar som skiljer sig i höjd.

En av de stödande väggarna eller båda kan också formas av en rad pelare. Skillnaden är att bärens kapacitet är mycket större. Storleken på avsnittet ger rätt att öka installationssteget. Enligt tekniska föreskrifter varierar avståndet mellan strålarna från 150 till 200 cm med användning av material som inte understiger 50 × 100 mm.

Ett ganska seriöst steg med installationsrafter som är attraktivt för tak med en genomskinlig och genomskinlig plastbeläggning. Kassen under deras styling är vanligtvis inte nöjd, försöker säkerställa optimal öppenhet eller konstruera den med största möjliga steg.

Ett liknande system används främst när man installerar skjul över terrasserna som är fästade vid huset. Resultatet av arbetet ser bra ut, men ger inte skuggning. Om du vill skapa skydd från den brännande solen, är strukturerna belagda med samma metod, men med en polymer som inte tillåter UV att passera.

Förutom att önskan att öka installationssteghöjaren på valet av virke för tillverkningen påverkar den imponerande snöbelastningen i byggområdet. Om beräkningarna av rafter-trussystemet indikerar att brädet kan böja sig under massan av vinterfall, föredrar de att installera virket. I det här fallet beräknar du först detaljerna i takramen, vilket minskar styrningens installationssteg. Så det är nödvändigt att välja det mest ekonomiska alternativet enligt kriterierna för materialförbrukning.

Men i de flesta fall är det mer effektivt att öka storleken på delen av element. Att minska tonhöjden kommer inte bara att öka byggkostnaderna utan också göra spärren cirka 1,5 gånger mer arbete på installationsprocessen.

Steget att installera trussben är inte direkt relaterat till typen av batten, som Det är valt beroende på ytbeläggningen. Till exempel kräver läggning av bältros en solid version av batten, oavsett avståndet mellan spjällen och materialet som används vid tillverkningen. Det är sant att trissystemet av timmer gör att du kan öka avståndet mellan sikten under enhetens viktak och därigenom spara arbete och material. Även med en ökning av bärens bärkraft är det möjligt att inte anordna en dubbelskiktskasse, om enligt projektet det borde vara.

Tvärsnittet påverkar inte komplexiteten hos trussystemet. I enlighet med allmänt accepterade regler:

 • När överlappning spänner upp till 4,5 m installeras spärren utan ytterligare detaljer som ökar strukturen i styvheten.
 • När överlappning sträcker sig från 4,6 m upp till 6,0 m, krävs varje häftare på lut-till-taket för att stödja en subrafterfot.
 • När överlappande spänner från 6,1 m till 9,0 m stöds stift av två stagor.

Spänner över 9m är indelade i flera segment, vid gränsen till vilken en drivram är installerad, vilket ger ytterligare ett stopp. Inom varje av de resulterande segmenten utförs ökningen i styvhet i ett av ovanstående system enligt de angivna reglerna.

Minsta tvärsnittet av virket för tillverkning av stag 80 × 80, för spåren 150 × 150 mm. I stället för ett massivt virke för tillverkning av subrafterben är det tillåtet att använda ett sydd kartong, vars tvärsnitt som ett resultat kommer att ge den erforderliga storleken.

Reglerna för byggande av taksystem för enkeltackor observeras i vilket fall som helst: om det är installation av metallplatta, läggning av profilerat takstål eller täckning av taket med skifferplattor. Rafters läggs antingen på väggar av olika höjder eller på deras ersättningsstrukturer.

Hur man gör en skjul med transparent skiffer

Byggnaden av taket med en genomskinlig skiffer är ett exempel som är mycket användbart för sommarboende och anhängare av förortsliv. Vi erbjuder möjlighet till en carport kopplad till huset - ett förenklat enkelskaligt tak av trä, som utan problem anpassar sig till enskilda förhållanden.

Den övre delen av häftapparaten kommer att placeras på två balkar kopplade till en tegelvägg, botten på två konventionella väggar, som var och en innefattar två stödstolpar från en stång 90 × 90 mm. Ett jämnt tvärsnitt är monterat mot husets vägg för att fästa staket. Lutningen är försedd med en höjdskillnad. Himmelshöjden nära husets vägg är 2300mm, på motsatt sida är 1960mm.

För att bilda ett trussystem krävs en stapel 78 × 58 (80 × 60). Från det kommer du behöva skära ut 5 spärrar 3m vardera. Däremot är balkarna som är fasta på väggen 2950 respektive 2400 mm långa på vänster respektive höger sida. Balkar som förbinder stöden vid ingången är 2660 och 1660 mm långa för samma delar av samma material. För batten bör man köpa fem staplar 60 × 40 × 6100 mm.

För att göra anslutningarna behöver du hörnkontakter, ihåliga metallplattor, klämmor, galvaniserade skruvar, skruvar med brickor, ramankar 135. Välj ditt eget material för taket på skjulet och facket. I exemplet användes två ark av 6000 × 1000 polykarbonat och ett ark 6000 × 1500 mm. För fäktning, kommer vi att köpa polymerpaneler eller vanligt polykarbonat 2930 × 115mm.

Det finns en signifikant subtilitet: baldakens stöd var installerade på fabriksgjorda skumbetongspår. Galvaniserade kuddar med regulatorer är fastsatta på toppen av produkterna, vilket gör det möjligt att fixera ett virke med en sektion av 60-140 mm i dem. Om du inte kan få en sådan charm, behöver någon form av likhet ske personligen.

Ett av sätten är att hälla betongkolumner på byggarbetsplatsen i specialtillverkat förarbete. Den andra metoden är att installera betongblock. I båda fallen läggs vattentätning mellan betongstolpar och trästolpar.

Konstruktion av en baldakin i steg:

 • Vi utför en märkning av en vägg av huset och plattformen enligt designdata.
 • Vi skär timmer på rack och balkar med designdimensioner.
 • Vi bearbetar förberedda trädelar med olja med brandskyddsmedel och antiseptika eller liknande.
 • I balkarna som är fästa vid väggen borar vi hål för ramankarna med klämmor. Avståndet mellan hålen är 40-50cm.
 • Lossa temporärt bjälkarna på väggen, till exempel genom att placera timret på naglar som hamrats i murverkskikten.
 • Genom hålen i bjälkarna borrar vi hål i väggen, hammar dyvarna i dem och spänner ankaret.
 • Vi installerar supportstativet. Vi kontrollerar deras position efter nivå och fixar dem med tillfälliga jaggier.
 • Rackar är anslutna med balkar och bildar därmed terrassens väggar. Hjärtfogarna är fastsatta med metallhörn.
 • Vi lägger spetsben på balkar. Ett mellanrum på 3-5 mm borde förbli mellan träelementet och väggen. Vid snygg passform bör en vattentätning placeras mellan träet och tegelstenen. Vi fixerar takets övre kanter med metallklämmor, fäst botten med naglar som hamrats i vinkel eller med självgängande skruvar, skruvade på botten.
 • Vi markerar monteringspunkterna för lathsna längs spjällen, staplar dem och fixar dem med självgängande skruvar.
 • Vi fäster ark av plastskiffer till latharna med ett steg som regleras av tillverkaren. Fäst den med självgängande skruvar. Skikt av transparent lock staplat med en överlappning på 20cm.

Det återstår att bygga ett dräneringssystem. Bifoga rännan behöver både balkarna på terrassens främre väggar. En acceptabel version av avloppet nu är inte för svårt att hitta. Vi hoppas att de lyckliga mästarna kommer att ha tur att köpa speciella fästen för plastskiffer. De är fästa vid strålarna, och samtidigt fixa kanten på beläggningen, förhindra dess deformation.

Hur man gör ett skjul med ett skurtak

De som har behärskat tekniken för att bygga ett skjul bör undersöka en mer komplex metod för att bygga ett skjul, ett badhus eller en skjul med ett ensidigt bartak. En sådan struktur kommer att kräva en snickars initiala färdigheter, eftersom Några anslutningar görs av hemming i halvtreet. Byggnaden är mer solid och viktig. Installationen är gjord på en kolonnformig grund av skumbetongblock med en kraftfull grillning av ett trä, kopplat av sticklingar i hörnen.

Den nedre kronan är monterad från en stapel 100 × 150, som läggs på en bred kant. Den övre raden är konstruerad av 100 × 100 timmer. På grund av skillnaden i storlek utgör den nedre raden ett slags steg som hjälper till att ordna undergolvet. Lutning ger en skillnad på ca 50-70cm i höjd på fram- och bakväggsstolparna. De är gjorda av 100 × 100 timmer. Ett material som är lika i tvärsnitt kommer att krävas för toppkanten, och en stång 50 × 100 kommer att vara lämplig för takbjälkar och takbjälkar.

Algoritmen för en enstaka takbeläggning över en rambyggnad kan inte beskrivas utan att notera arbeten på ramkonstruktionen. Därför börjar vi med det:

 • Installera hörnstöden. Efter att ha kontrollerat vertikaliteten, fäst dem med två metallhörn. Snabbt fixa skurarnas läge.
 • Vi bildar ramens väggar. Markera punkterna för installation av vanliga stöd och sätt dem enligt markeringen.
 • Konstruera överdelen. Vi lägger timmerna uppför baksidorna av fram- och bakväggarna. Det är bra om strålens längd blir mer än motsvarande ramstorlek med 40-60cm. Dessa överskott kommer att ge tak i taket. Vi kontrollerar de liggande stavarnas horisontella läge, fäst den med hörn eller naglar som är snett snett.
 • Montera takbjälkar. På rack på en hög mur noterar vi längden på låga stöd. Välj ett hak över längden på ett 10 cm djup på 5 cm. Den valda urtagningen är nödvändig för att installera kanten på takstrålen i den.
 • Vi gör en mall av flätade ben. Vid slutet av ramen i framtids taket applicerar vi en stapel 50 × 100 för att markera linjerna i spåren. Från kontaktpunkten av den nedre delen av bandningen uppåt lägger du 2 cm. Från den erhållna punkten ritar vi det horisontella - det här blir klippet.
 • Montera trussystemet. Klipp ut mönsterskyddarna på plats, fäst hörnen.
 • Vi anordnar manteln av oförsedda eller kantade brädor med en ton som uppfyller tillverkarens instruktioner för takläggning.
 • Vi lägger polyeten på kassen som en vattentätning. Vi fixar det med en häftapparat.

Vi slutför byggnaden av taket genom att lägga den valda typen av takläggning. I exemplet användes ondulin. Observera att det färdiga materialet ska väljas vid konstruktion eller utvecklingsfas av det enklaste systemet för konstruktion. Lutningsvinkeln av lutningen beror på typen av tak, därmed skillnaden i höjden på stödstolparna.

Om lådans väggar har samma höjd

Den viktigaste tekniska egenskapen hos ett skurtak är närvaron av väggar av olika höjder. Den angivna skillnaden är nödvändig så att regn och smältvatten strömmar säkert från en enda yta.

Det finns dock projekt av hus och hushållsbyggnader med ett ensidigt tak från en bar, vilket gör det möjligt att utrusta foten med lika höga bärlagerstrukturer. Genomförandet av dessa konstruktionslösningar är att bygga en konsolbalkram över en av väggarna för att kompensera för brist på höjd.

Ramar med balk på toppen är monterade på tegel, skumbetong, timmerverk och andra väggar. För fullständig klarhet i frågan, låt oss överväga den enklaste metoden att bygga ett tak med en enda sluttning över en rambyggnad. Typ av grund för ramobjektet beror på syftet med objektet som byggs. Under garaget hälls tejpen, under ladugården eller kompakt lantgård finns det tillräckligt med pelare monterade från skumbetongblock.

Algoritm för byggnadsarbeten:

 • Vi gräver gropen. På platsen för konstruktion avlägsnar vi mark- och vegetationsskiktet, då väljer vi marken till djupet av säsongens frysning plus 20-30 cm. Det finns en åsikt att för att installera pelare är det tillräckligt att gräva grävar. Men i det här fallet blir det svårt att uppnå en jämn nivå av grus-sand kudde, ordnad under stolpen. I planet måste dimensionerna av gropen vara större än designdata med ca 50 cm på varje sida.
 • Vi ordnar en kudde under stiftelsen. Först, vi manipulerar med ett märkligt golv, då faller vi i sömn med ett 10-15 cm lager av grus och samma lager av sand. Återigen, häll ram, om det behövs, häll sand i urtagen. För att uppnå maximal densitet rekommenderas det att blöta sanden ovanifrån.
 • Vi gör en sammanfattning av webbplatsen. Sätt på omkretsen med borttagning av pinnarna. Vi förenar dem med en fiskelinje eller en sladd, som upprepar raderna av framtida stöd och sammanfattningen av stiftelsen som helhet.
 • Fyll grundstämpeln. Vi staplar formen på kanten av skraparna av tummar som placeras på platserna för framtida stöd. Hon planerar att vara mer än en kolonn på 5 cm på alla sidor.
 • Vi bygger stöd, inte glömma att lägga i dem ett ankar för att fästa en trägrill, som samtidigt är ramverkets bottenram.
 • Konstruera bottenplattan. Vi lägger delar av takmaterial på stöden, varefter vi installerar strålen 100 × 100, först på båda sidor. Vi väljer spår i kanterna för att ansluta halvvirke med stänger av angränsande väggar.

Förstod med grunden för ramkonstruktion. Nu kan du säkert gå vidare till huvuddelen av arbetet:

 • Vi arrangerar golvet på den inbyggda trimmen. Styrgolv läggs med ett gap på 2-3 mm för värmeutvidgning. Vi hammar från varje kant till ett bräde på två naglar.
 • Installera rack, skärs från en stapel 100 × 100. Först och främst monterar vi hörnelementen i ramen, sedan rank och fil. Glöm inte att fixa tillfälliga strängar, så att de inte störs under arbetet.
 • Konstruera överdelen. Vi lägger den plana brädan 25 × 100 i två rader med överlappningen av lederna i den nedre raden i ett stycke övre raden. För fästning använd naglar eller skruvar.
 • Vi bygger en konsol-balkram. Vi installerar korta ställen på 50 × 100 timmer på fasadväggen i en rambyggnad. Deras höjd måste beräknas i förväg, för de skapar takets nödvändiga lutning. Korta rack kopplar ihop balk. Bredvid vart och ett lägger vi balkar i taket, de är gjorda av 50 × 100 timmer samt balken.
 • Göra en mallstavare. Fäst tum till slutet av det konstruerade taket. Vi märker på det snittet för tät läggning av häftfoten på bältet till bottenplattan. Längden av framtida spärrar bör ta hänsyn till överhäng på båda sidor.
 • Bygg ett trussystem. På en mall förbereder vi spärrar, vi etablerar dem motsatta korta ställen. Fäst på toppen av hörnen, längst ner på glidstöden, vilket ger möjlighet att röra sig under termisk expansion.
 • Ordna ramen. Vi installerar dörr- och fönsterkonstruktioner, vi sitter på väggarna. I exemplet var trimmen gjord före taket. Men om det finns ett hot om regn, är det bättre att täcka strukturen innan du utför täckningen.
 • Vi monterar vindbrädan 25 × 100 på takets omkrets.
 • Vi arrangerar en kontinuerlig kista från styrelsen eller plywood. Kammarens delar är belagda med de obligatoriska uppklaringarna så att golvet inte har oönskade utbuktningar på grund av ökningen i storlek under segisäsongperioden.
 • Vi tvingar kammarens vattentäta material. Vi fäster polyeten med en häftapparat, bitumenskydd är limt på eller klistras på mastik.
 • Vi lägger ytbeläggningen: vikta takplåt av järn, korrugerad, två- eller tre-lags bitumen eller bitumen-polymer takläggning.

Den beskrivna tekniken är lämplig för byggandet av olika anläggningar. Bilderna och fotonna visar ett bad med ett lut-till tak i en bar. Samma metod kan användas för att bygga en ladugård, ett sommarkök eller en fördjupning på en obebodd landplot.

Video för att hjälpa oberoende byggare

Studien av tekniska alternativ för byggandet av ett skurtak är en fråga som inte bara är nödvändig för fristående hantverkare. Nära bekanta med olika metoder är också användbar för ägare av fastigheter som anställer lag utifrån. Du borde inte villkorslöst lita på sabbats imaginära erfarenhet, men för den kompetenta kontrollen av deras handlingar behöver vi den information vi erbjuder.

Takbyggnad av ett trähus

Trähus idag är mycket populärt bland många utvecklare. Och det här är trots att kostnaden för sådana byggnader kan överstiga priset på ett hus av moderna material, och jämförelsen av fördelar ligger inte alltid på sidan av trähus. En av nackdelarna - trähus ger en naturlig krympning, och detta ökar den totala byggtiden. Faktum är att vissa arkitektoniska konstruktioner endast kan byggas på stabila lagerkuddar, och timmerets fasadväggar ändrar sina dimensioner i ungefär ett år. Denna regel gäller även taket.

trähus tak

Listan över element i dess strukturer beror på vilken typ av trussystem. Vilka taksystem rekommenderas för ett trähus?

Taksystem i ett trähus

Trähus har sällan stora storlekar och golv. En annan egenskap hos sådana byggnader är att de ständigt ändrar de linjära parametrarna något på grund av fluktuationer i timmernas fuktinnehåll. Till följd av detta ställs ökade krav på tillförlitlighet på taksystem, de måste kompensera för möjliga fluktuationer.

Ju mer komplexa taket, desto mer ytterligare element har det, och det här tillsammans minskar dess styrka och tillförlitlighet. Slutsats - för trähus rekommenderas det inte att välja komplexa multi-skidtak.

Det enklaste anordningssystemet har ett tak med en lutning, som ligger i en vinkel från 14 till 26 °

Design funktioner höft tak

Alla typer av tak kan vara varma eller kalla. Låt oss mer i detalj se över vilka slags enskilda element takkonstruktionen består av.

Allmänna krav på trussystem

Taket på ett hus, oavsett dess strukturella egenskaper, måste uppfylla kraven på byggkoder och föreskrifter.

Beständig mot permanent och tillfällig last

Under konstruktionen av konstruktionen beaktas de snö- och vindbelastningar som finns i regionerna, vikten av takmaterial, kraftfördelningsplottor bland noder etc. Samtidigt använder arkitekter alltid säkerhetsfaktorn för att tak av trähus är inställt på inte mindre än 1,4. Detta beror på det faktum att inte alla material kan uppfylla de beräknade indikatorerna för styrka, vissa avvikelser från teknik är möjliga etc. Dessutom har trähus fluktuationer av linjära dimensioner, trussstrukturen bör kompensera för dem genom ökad stabilitet.

Ladda på taksystemet

Minsta möjliga vikt

Ju lägre belastningen på grunden, desto säkrare är strukturen. Taket på ett trähus måste tåla dynamisk och statisk ansträngning och samtidigt ha en minsta vikt. Under designberäkningen bestäms den optimala varianten av korselementets tvärsnitt. För att sänka vikten kan skärmens tvärsnitt minskas (de påverkar huvudsakligen konstruktionens vikt) genom att installera olika stopp och stag. Att minska takkonstruktionens vikt samtidigt leder till en minskning av dess beräknade kostnad.

Kvalitet timmer

För tillverkning av takkroppssystem är det nödvändigt att använda timmer som inte är lägre än den första klassen. Trä är ett unikt levande material, det är omöjligt att hitta två brädor av samma kvalitet med exakt samma tekniska parametrar. Var och en har sitt eget nummer och plats för knutar, defekter av naturlig utveckling, mindre sprickor och avvikelser i storlek. Vid val av brädor och brädor för taket bör närmar sig mycket noggrant, för att göra en granskning av timmer innan de används. Alla avvisade material kan användas för konstruktion av icke-kritiska eller lossade strukturer i ett trähus.

Vilka är elementen i byggandet av taket på ett trähus

Det finns ett brett utbud av typiska trussystem, men varje mästare gör egna förändringar av byggnadens specifika egenskaper och tillgången på en rad timmer.

mauerlat

Den används som en stödjande konstruktion av hävarmar av häftappar, tillverkad av 100 × 100 mm bar. Om det inte finns trä, kan dubbla plankor 50 mm tjocka användas för mauerlat. Loghyttarna gäller inte, funktionen av mauerlat utförs av den övre kronan. För att öka stabiliteten är den fastsatt på de nedre fälgarna med metalldoppar. Inramat trähus är detta strukturella element i trussystemet installerat, vilket gör det möjligt att jämnt fördela punktbelastningar runt hela belastningen av de bärande väggarna och förhindrar avböjning av det ömtåliga övre bältet.

taksparrar

Takets huvudsakliga strukturella element bildar geometri och utseende. Rafterbenen tar på sig alla laster, inklusive vikten av takbeläggningen. Oftast är de gjorda av 50 × 150 mm plankor, steget av stänkbenen beräknas individuellt eller kan vara standard. Standardsteget används i de fall där det är planerat att bygga ett varmt tak. Detta görs för att förenkla och påskynda takprocessens installationsprocess. Faktum är att alla värmare, oberoende av tillverkningsmaterialet, har en bredd på 60 cm. Standardhöjden på höjdbensbenen är mellan 57-58 cm, vilket gör det möjligt att omedelbart installera värmare i nischer utan att först måla dimensionerna.

För spärrar behöver du bara välja högkvalitativa brädor, om längden inte räcker, får de öka.

Splitspärrar i längdriktningen

Beroende på längden på spjällen, typen av taksystem och klimatzonen på byggplatsen, alternativen och platserna för spåren, stoppen och spännbanden väljs. Klackbenens klackar kan fixeras till mauerlat eller övre kronan rigid eller med hjälp av speciella anslutningar, vilket möjliggör ömsesidiga rörelser under krympning och förändringar i linjära parametrar i ett trähus.

körningar

De tjänar som en anliggande punkt för långa trussben, tillåter inte trussystemet att böja under påverkan av olika styrkor. Mycket ofta används i mansardtak, på grund av dem är det möjligt att avsevärt öka höjden på lokalerna.

Löpningar är av timmer, vertikala ben vilar mot husets stödstrukturer. Beroende på installationsplatsen kan de vara sidor eller åsar.

Kör - träbalk, med mötet för att stödja spärren (låt dem inte böja sig)

åtstramning

Särskilda bjälkar, installerade speciellt för tyngdlyftaren i frånvaro av en kraftplatta. Puffar samtidigt tjäna som takbjälkar. De är gjorda av 100 × 100 mm trä eller 50 × 100 mm brädor. De tar bort sprängbelastningarna från ett trähus väggar, rekommenderas för användning vid övervakning av gamla byggnader. Puffar ökar väsentligt takkonstruktionens stabilitet, de nedre delarna av de vertikala stöden kan dessutom fixas till dem.

Hård klämning av åsstrålen mellan de två trussarna. Denna hissaranslutningsenhet ger hög styvhet i trussystemet.

Står

Monteras i vertikalt läge, ta böjbelastningen på spjällen. Antalet och avståndet mellan ställen beräknas individuellt för varje takkonstruktion. Elementen är gjorda av virke 100 × 100 mm, i den övre delen görs snett gash på ett sådant sätt att betoningen var över hela ytan. För att förhindra glidning används speciella fixeringsmetoder eller tryckbrädor är packade.

strävor

De kan arbeta självständigt eller i ett par med ställningar, anligga mot flänsbenen i rät vinkel. Möjligheten att installera struts bestämmer en erfaren roofer. Om du planerar att använda vindsutrymme under vinden, blir strängarna inte gjorda - de minskar avsevärt det fria utrymmet. De rymmer relativt små belastningar, de kan vara gjorda av samma brädor som rafterben.

Sträckmärken

Anslut de två trussbenen till en enda gård, motverka båtinsatserna. Sträckt arbete på stretching som gör att du kan ansöka om tunna brädor. Faktum är att dragbräda fungerar mycket bättre än kompression.

Sträckmärken och andra element på diagrammet

korsört

Långstråle i mitten av trähuslåda. Det rekommenderas att installera i fall där trissystemets konstruktion kräver en körning under åsen. Elementet kan vara fast eller förlängt, produktionsmaterialet är en stapel 100 × 100 mm. Lent måste nödvändigtvis vara belägen ovanför ett trähus lagerpartier, vilar de nedre delarna av ryggstödets stolpar på den.

Lägg på diagram

svarvning

Typ beror på takmaterial. Under trähusens mjuka omslag tillverkas endast en kontinuerlig mantel av OSB eller plywood, det finns alternativ för att göra en fast mantel av sina kantade brädor. Men de används mycket sällan - dyr, lång och svår.

Under metall eller stycke takmaterial är lathing gjord av oförsedda eller kantade brädor och lameller. Battens tonhöjd väljs med hänsyn till de tekniska parametrarna för beläggningarna.

Docka elementen i kassen längs spärren, fäst varenda ände med naglar eller klammer

Kontrobreshetka

Detta strukturella element i trussystemet är installerat endast för varma tak med mineralullisolering. Motgallerens uppgift är att ge effektiv naturlig ventilation av takytan.

Taket av taket

Mineralull är mycket negativt relaterad till en ökning av relativ fuktighet, dess värmeledningsförmåga ökar många gånger, effektiviteten av isoleringen minskar avsevärt. Vidare orsakar långvarig kontakt med våtull med trästrukturer i trussystemet utseendet av putrefaktiva processer med alla negativa konsekvenser. Inga modernaste ångspärr kan helt eliminera penetrationen av ånga i bomullsull. Ventilation krävs för avlägsnande, men det är omöjligt att inte täcka isoleringen, den kalla vinden blåser varm luft, vilket också sänker värmebesparingen. För att lösa problemet används en speciell vindruta som gör att fukt kan avdunsta och skydda mineralullen från vinden. Fukt måste ständigt avlägsnas, för detta, och räknaren gitteret är gjord. Det finns en luftluft mellan vindrutan och takmaterialen, processen för naturlig ventilation avlägsnar effektivt den fukt som har avdunstats från mineralullen.

sto

De används för att ekonomiskt öka längden på spännbensbenen. Tunna brädor är spikade på tjocka brädor, de bär inte betydande belastningar. På grund av förlängningen av spjällen är det möjligt att öka skyddet av fasadväggarna i ett trähus, för att justera parametrarna för spånhängets överhäng.

Upphängda och hängande tak av trähus

Hängande tak

Används endast för småhus. Egenskapen hos sådana konstruktioner - stolpbenen vilar endast mot den övre kronan eller mauerlat och i åsen mellan dem. Faktum är att huset inte har några inre bärande väggar, så att man kan installera tillförlitliga vertikala stopp eller horisontella balkar. För att förhindra rastiraniya-spjällen är de fasta med band.

I vissa fall kan takbalkar fungera som ett stopp. Men detta bör göras mycket noggrant och bara om styrkan på balkarna gör att du kan klara ytterligare belastningar.

Schema - spärrar med glidstöd och räffla

Upphängt tak

Praktiska råd. Om det är ett brådskande behov att göra vertikala stöder med puffar, så ska de vara tillverkade av flera tunna brädor fästa vid varandra, monterade på kanten. Sådana strukturer har signifikant större motståndskraft mot böjning än en stång av samma bredd.

Sluttande tak

Monteras på stora byggnader, är extra stivhet av trussystemet tillhandahållet av struts eller horisontella körningar installerade på golvet.

Anslutningselement för taksystem

Tidigare konstruerades mönster på vanliga naglar och häftklamrar, individuella element kombinerades i gash. Detta är ganska jobbigt arbete, de kräver praktiska färdigheter. Nuförtiden är det sällsynt att träffa hantverkare med gammal teknik, industrin producerar ett stort urval av metallfästen som förenklar och underlättar byggprocessen.

Delar för montering av spjäll

Sätt att fixera truss ben

Förutom dessa standardanslutningselement kan stift användas för att ansluta övre delen av stänkbenen. En sådan anslutning har en grad av frihet, vilket gör det möjligt att kompensera för fluktuationer i storleken på ett trähus.

Diagram över åskans anslutningssystem

Anslutningen av spjäll i ryggdelen

Anslutning av spärrar med metallplattor och bultar

Praktiska råd. Om du korrekt ansluter takets stödkonstruktioner, är vanliga naglar när det gäller tillförlitlighet inte sämre än moderna element. Dessutom är det mycket lättare och snabbare att driva några naglar än att skruva 5-8 självuttagande skruvar i varje stråle eller bräda.

Och en ny nyans. Antalet skruvar bör ligga inom rimliga gränser. Om det finns många av dem, kommer timmerets styrka att märkbart minska, de kan delas även med relativt liten ansträngning.

Antalet skruvar måste vara inom rimliga gränser.

Praktiska råd

Varje trähus kan ha sina egna problem, vi kommer att ge några tips om hur man eliminerar dem.

Så här justerar du kupens plan på ojämn krona av kammarhuset

Sådana situationer uppstår när man bygger ett hus från en vanlig, avrundad logg. En vanlig log har olika diametrar i längd, vilket inte tillåter att skapa ett idealiskt horisontellt plan för den övre kronan. Och alla rafterbenen måste ligga strikt i samma plan, det är ett axiom av byggandet av något tak. Positioninriktningen måste göras i följande ordning:

 1. På väggens övre kant och på skridskoggen markera monteringsplatserna på spärren, ta hänsyn till deras tonhöjd. Se till att spjällen är parallella med varandra, kontrollera ständigt stegen. Tänk på att platserna i de övre kronloggarna måste tvättas ner, varefter de inte kommer att kunna flyttas några centimeter för att korrigera fel under markeringen.

Steg 1. Gör markeringen

Steg 2. Dragd tråd

Steg 3. Mät avståndet från tråden till stocken

Steg 4. Mät bredden på brädet

För att snabbt kunna mäta skärningsdjupet på en motorsåg gör du ett märke på däcket varje centimeter. Detta gör det möjligt att styra arbetet samtidigt med sågen, och att inte ta ut varje gång sågen för mätning.

Montering av spån i propyl

Hur man fixar en gavel

Det är nödvändigt att korrigera det efter vårdslös byggare av en avverkning. Om de inte har säkrat elementet ordentligt, så över tiden kommer det nödvändigtvis att luta sig i en riktning eller en annan. Det är omöjligt att göra ett trussystem på ett sådant hus, äktenskapet måste korrigeras.

 1. För att slå bommen över de installerade spjällen, bör den hålla ihop minst 4-5 element i spännsystemet. Det är nödvändigt att tillhandahålla den nödvändiga styvheten.
 2. Ta bort spärrhaken som tidigare fixerade gavelns läge.
 3. Gör en tjock plank på baksidan av pedimentet och tryck den mot spärrbenet med stora klämmor.

Arbeta försiktigt, regelbundet med en hammare av en axel eller en släthammare, tryck på stången på pedimentet, så att de blir enklare att falla på plats. Med praktisk erfarenhet kan du helt inrikta gavlarna.

Video - Aligning spärrar

Stepan Rusovs huvudredaktör

Utgivare 11.02.2018

Gilla den här artikeln? Spara för att inte förlora!

 1. 5
 2. 4
 3. 3
 4. 2
 5. 1
5

Frågor och svar

Hur länge kommer keramiska plattor att fungera?

På en keramisk plattor ganska stort livslängd. Och det bästa beviset på detta är att de gamla plattorna ofta används för restaurering av byggnader. Dessutom bekräftar arkeologiska fynd det långa livet på detta takmaterial. Åldern för vissa prover är till exempel mer än 5 tusen år.

Vad ska man göra om det är knäckt skiffer?

Ett sådant problem löses bättre genom att ersätta ett skiffer, men det är svårt att klara av det. Den snabbaste och enklaste lösningen är att placera skiffer på den skadade platsen eller dess (plats) tätning. Om skiffer kan ses hål från naglarna, kan de också förseglas; Som ett alternativ kan du lödda en bit av takmaterial med en ficklampa.

Vad är lasten på taket?

Lasten på taket kan sträcka sig från 70 kg till 200 kg per 1 m² horisontell projektion. Vad som är karakteristiskt, måste taket - oavsett hur mycket det väger - också klara de så kallade tillfälliga lasterna, som inkluderar reparationer, snölager på vintern och dess (snö) rengöring.

Hur tätar hålen i skruvans profil?

Den enklaste lösningen är att skruva nya skruvar in på dessa ställen. Om det inte finns någon sådan möjlighet av någon anledning eller annat, kan hålen förseglas med en polyuretan eller akryltätningsmedel.

Har ett mjukt tak brister?

Det mjuka taket har sina nackdelar och signifikanta. Så det är inte alltid möjligt att helt täta ångspärrskiktet, eftersom vattenånga, som kommer in i isoleringsmaterialets lager, ackumuleras där (trots allt på grund av den täta vattentätningsmattan, avdunstar inte fukten). Med tiden börjar fukten som ackumuleras i isoleringen att strömma ner och våta fläckar uppträder i taket. Dessutom fryser fukten vid frysningstemperaturen, volymen ökar och vattentätningen, som ett resultat, kommer från basen. Även under drift utsätts vattentäthet för mekanisk / klimatpåverkan, på grund av vilka sprickor som förekommer på den. Genom dessa sprickor går vattnet in i huset, och det är ibland ganska svårt att upptäcka och eliminera orsaken till sådana läckor.

Hängande takspetsar - vad är det?

Hängande kallade dessa taksparrar, som endast är baserade på två ytterväggar. Det här är en slags takkarmar som loftet är monterat på. Om spännvidden i de hängande spärren överstiger märket på 6 meter, läggs dessutom en vertikal hängande bar mellan de övre ändarna på spännbenen. Om spänningen varierar från 6 till 12 meter kompletteras spjällens konstruktion med stag, vilket minskar längden på spjällbenen.

Hur bryr du om en metallplatta?

För att säkerställa en lång livslängd och optimala förhållanden för användning av metallplattor, är det nödvändigt att regelbundet inspektera taket. Så att polymerbeläggningen hålls ren är det ofta tillräckligt med regnvatten, men här faller inte fallna löv och andra föroreningar i alla fall. Därför är det nödvändigt att rengöra ytan minst en gång per år. Detsamma gäller för dräneringssystem.

Använd vatten och en mjuk borste för att avlägsna smuts och mörka ytor. Taket kan rengöras med en ström av vatten (trycket ska inte överstiga 50 bar), och för att avlägsna envis smuts, använd rengöringsmedel avsedda för färgade polymerbeläggningar. Innan du börjar arbeta, var noga med att läsa instruktionerna för diskmedel för att se till att den passar exakt för en sådan yta. Om föroreningar inte avlägsnas kan du försöka ta bort dem med en trasa fuktad med alkohol. Taket måste tvättas, flyttas från topp till botten, så att tvättmedlet är helt tvättat. Därefter tvättas ytan och dräneringssystemet med vatten.

När det gäller snö rullar den vanligtvis upp från taket, och det som återstår är helt i överensstämmelse med strukturens bärkraft.

Vad är det bästa sättet att värma taket?

Det är viktigt att det material som ska användas för att isolera taket, hade goda värmeisoleringsegenskaper och var:

 • säkert (det vill säga hade inte i sammansättningen av skadliga ämnen);
 • Effektivt (isolerat material måste uppfylla alla energieffektivitetskrav);
 • tillförlitlig (de ursprungliga egenskaperna hos isolatorn bör inte gå förlorade under hela strukturen).

Vad är behovet av ångspärrstak?

Dampbarriärens huvuduppgift är att förhindra att en "daggpunkt" uppträder inuti byggnaden. Vem inte vet, med "daggpunkt" avses den temperatur vid vilken luftfuktigheten är över 100%, vilket medför att överskott av fukt blir dugg (kondensation uppstår) och fryser. Dessutom orsakar det mögel och mögel, både inuti takkakan och i själva byggnaden.

Tippat tak - vad är det?

Det är svårt att överskatta alla fördelar med halmtak. På sommaren är det coolt under det, och på vintern är det varmt, byggnaden "andas" och lever i allmänhet ett lugnt lugnt liv. Även ljudet av regn i närvaro av ett sådant tak "släckt" kännetecknas det av motstånd mot vindar och andra atmosfäriska influenser. Förutom allt detta, halmtak kan betydligt spara pengar på grunden och överlappningen, eftersom de inte behöver förlita sig på tunga belastningar.

1 - halm (reed), 2 - mesh, 3 - kakel, 4 - framre, 5 - skena, 6 - dragkabel, 7 - karmsystem, 8 - 5 mm fästtråd, 9 - 11 - spännplatta, 12 - förstyvning, 13 - ångspärr, 14 - OSB-lista

Tippat tak kan läggas på taket av absolut vilken design som helst, det finns inga begränsningar vad gäller form i detta fall. Slutligen når livet på ett sådant tak 50 år. På originalitetens design är det inte värt att prata om!