Tält tak gör det själv

Tält tak struktur består av trekantiga backar. I regel är antalet skridskor fyra, men om så önskas kan ägaren ändra sitt nummer. Det viktigaste att den färdiga konstruktionen var pålitlig och symmetrisk.

Externt liknar en sådan takkonstruktion ett tält, för vilket det fick sitt namn. Taket har inga gavlar, vilket gör det möjligt att spara på konstruktion och efterbehandling av takmaterial. Förutsatt kompetent arrangemang ett sådant tak kommer att ha ett attraktivt och originellt utseende.

Arrangemang av höfttaket kräver att exekutören har särskild kunskap och färdigheter. Med konstruktionen av en höft takkonstruktion kan du själv göra det. Det viktigaste är att korrekt utföra de nödvändiga beräkningarna och följ instruktionerna noggrant vid varje händelse.

Innehåll steg för steg instruktioner:

Obligatoriska beräkningar

Innan du går till affären för erforderliga material, bekanta dig med förfarandet för att göra beräkningar och utarbeta ett takprojekt som passar specifikt för ditt fall.

Grundläggande information

Höjtak för lusthus

Traditionellt innehåller det betraktade takets struktur 4 lutande sluttningar.

Om grunden av strukturen har formen av en vanlig kvadrat beräknas strukturens område genom att multiplicera arean av en takhöjd med 4.

Tält takram

Om emellertid basen av systemet har formen av en rektangel, måste vi först bestämma det totala värdet av områdena i två olika rektanglar och dubbelklicka sedan det resulterande numret.

För att fastställa takhöjdsytan, som är en likvärdig triangel, är det nödvändigt att multiplicera längden på grunden av figuren med värdet av dess höjd och dubbelklicka sedan det resulterande talet.

När du utför beräkningarna måste du veta värdet av området av gardinformade överhängningar som är i form av ett isosceles trapezium. Denna beräkning utförs genom att multiplicera formens höjd med exakt 50% av summan av längden på basen av trapezformen.

Beräknings tält taksystem kan utföras på två sätt. Den första innefattar beräkningen med hjälp av värdet av åsens höjd och längden på takkonstruktionens botten. I enlighet med den andra beräkningsmetoden är det nödvändigt att ta hänsyn till längden på diagonalt flakelement, liksom längden på grundkretsen.

Dessutom är det i beräkningsförfarandet nödvändigt att uppmärksamma parametrarna för en mängd ytterligare komponenter som utgör takkonstruktionen. Dessa element innefattar:

 • diagonala trussben
 • ligger ner
 • stödstänger;
 • kuggstång;
 • Mauerlat, etc.

Beräkningsexempel

Tiltvinkel och längd av spjäll

För att göra beräkningsprincipen mer begriplig, erbjuder vi dig ett enkelt exempel på genomförandet av de viktigaste avvecklingsåtgärderna. bakgrund:

 • husets dimensioner - 6x6 m;
 • längden på diagonalstången - 521 cm;
 • ås höjd - 297 cm;
 • sluttning takhöjder - 35 grader;
 • takhöjd bredd - 600 mm.

För det första av de två tidigare nämnda metoderna bestämmer du värdet av taktangens höjd. För att göra detta, använd Pythagoras teorem, enligt vilken beräkna kvadraten av höjden som du behöver subtrahera från värdet på torget av längden på takhöjden halva bredden på basen, också kvadrerad.

I det här exemplet kommer beräkningen att visa att kvadraten av höjden är 4,24 m i torget. Med en enkel formel kan det bestämmas att området med en triangulär lutning blir 12,72 m 2.

På grund av att takets botten är en kvadrat med en sida på 6 m, måste det beräknade värdet av området ökas med 4 gånger. Som ett resultat bestämmer du det totala området av takhöjder, lika i detta exempel till 50,88 m 2.

Bestäm området av hörnsljuset. Längden på den kortare basen av den trapesformiga figuren du redan vet är 6 m. För att fastställa längden på den större basen måste du använda den enklaste formen som är relevant för sådana figurer.

Fyrkantigt tak (höft)

I enlighet med beräkningarna kommer längden på den större basen att vara 704 cm och området för figuren blir resultatet 4,76 m 2.

För att ställa in det totala området för överhänget multiplicerar du det värde som beräknades vid föregående steg med 4.

Som ett resultat blir den totala mängden höft takkonstruktion 69,91 m 2.

Vad behöver du veta om raftersystemet?

Exempel på ett höfttak

Höft takkonstruktionen kan monteras med hjälp av ett ombord eller hängande system. Den slutliga versionen väljs i enlighet med villkoren för en viss situation.

Till exempel är det ganska svårt att hantera installationen av hängande takfackar personligen, och det skulle vara en orimlig tid att reparera en sådan konstruktion. Sådana takbjälkar är vanligtvis utrustade i situationer där det inte finns några inre väggar i huset, och spjälkarna kan lita enbart på strukturens stödväggar.

Installation av hängande hissystem

Installation av hängande karmar

Tekniska egenskaper hos hängande takfästen

Upphängda spjäll är enklare och ekonomiskt fördelaktiga i arrangemanget. Systemet är placerat på mittlagerlagret samt mellanliggande stödstolpar fixerade på en armerad betongbotten.

Knutar nashlon spärrar

Upphängda spjäll används oftast för installation av höft takkonstruktioner med en sluttning på mer än 40 grader.

Det är viktigt att välja rätt version av stöd för taktaket. Om huset är ram, ska taket stödjas på överdelen. När det gäller tegel- och stenbyggnader utför mauerlat funktionen som stöd, och vid montering av taket på ett hus från ett timmerhus är taksystemet fixerat till de övre kronorna.

Rekommendationer för att välja storlek på huvudelementen

Bestäm det optimala tvärsnittet av truss fötter. För att göra detta måste du veta ett antal parametrar, nämligen:

 • Installationssteg av trussystemelementen;
 • sluttningar taket sluttningar;
 • uppskattad snö, vind och andra laster;
 • span storlek etc.

Det är viktigt att känna till de grundläggande parametrarna för elementen i en höfttakstyp.

Så om spännbenen har en längd av högst 300 cm, ska spjällen placeras i steg om 110-135 cm. Logens optimala diameter för en sådan situation är 100 mm och storleken på brädet är 100x80 mm.

Om de lutande spärrarna måste förlita sig på den extrema hängande gården, beror principen om att skapa ett fäste av sidoskruvbenets tvärsnitt

Om korgbenen har en längd i intervallet 300 till 400 cm, bör de fixeras på ett avstånd av 140-170 cm. För att anordna ett sådant korssystem rekommenderas att man använder trästrålar med en diameter av 150 mm eller brädor med dimensioner på 100x90 mm.

Om spärren har en längd i intervallet 400-500 cm, måste de fixas med ett steg i intervallet 110-135 cm, med hjälp av stockar med en diameter av 200 mm för konstruktionen, samt brädor med dimensioner på 200x80 mm.

Tält tak gör det själv

Vid placering av systemet med spärrar av element som inte är längre än 650 cm ska spärrar placeras med en höjd i intervallet 110-140 cm, med hjälp av stockar med en diameter av 240 mm eller brädor med dimensioner på 220x120 mm för att arrangera konstruktionen.

För att ordna balkarna, använd en 100x50 mm bar eller stockar med en diameter på 160 mm.

Mauerlat är traditionellt uppställd av ett 100x50 mm trä eller en stock med en diameter på 120 mm.

Rackar, balkar och strutar är gjorda av virke med en sektion på 100x50 mm eller stockar med en diameter av 120 mm.

Det är viktigt att krukbenen är exakt lika långa, och kvinnornas arbetare ska förenas i en körning.

Den vanligaste lutningen på sluttningar av höft takkonstruktioner hålls inom intervallet 40-60 grader, men beroende på parametrarna för det färdiga takmaterialet kan lutningen variera något. Beroendet är följande:

 • vid användning av plattor hålls lutningen inom intervallet 30-60 grader;
 • Vid användning av takmaterial och material baserade på asbestcement kommer lutningen att vara i intervallet från 14 till 60 grader;
 • Vid användning av valsade material kommer lutningen att vara 8-18 grader.

Takinstallationsförfarande

Processen att arrangera ett höfttak omfattar flera steg.

Första etappen

Gör ett designprojekt och gör de nödvändiga beräkningarna i enlighet med tidigare givna rekommendationer.

Andra etappen

Köp önskad mängd material, med hänsyn till de dimensioner och egenskaper som godkänts av projektet.

Tredje etappen

Lägg tråget längs hela byggnadens längd. Det kommer att installeras truss fötter.

Om huset är byggt av tegel, ligger mauerlat bäst på väggens insida. I detta fall måste ett vattentätande material läggas mellan kraftplattan och väggen. Takmaterial används ofta för vattentätning. För att förhindra att stänkbenen sänks, är det nödvändigt att montera gallret med lämpliga parametrar.

Om huset är byggt av trä, kan den övre delen av logghuset i de flesta fall klara av mauerlatens funktioner.

Fjärde etappen

Montera en stödstråle för spärrar (balk) överst på spännet. Stödbalken måste placeras parallellt med kraftplattan. Det rekommenderade avståndet mellan de två nämnda elementen är upp till 450 cm.

Femte etappen

Montera diagonala hängslen, hängslen och stöttor.

För tillverkning av diagonala band används vanligen brädor 250-450 mm. De måste spikas på foten på foten.

Du måste utrusta det planerade antalet rampar (vanligtvis 4). Arbeta i enlighet med dina befintliga ritningar.

Sjätte etappen

Isolera taket. För det första är ett vattentätningsmaterial fäst, en värmare placeras under den och en membranångspärrfilm placeras under värmaren.

Crate på dalen och åsar på taket

Sammanfattningsvis måste du bara sätta det önskade efterbehandlingsmaterialet och installera olika typer av tilläggsdelar, t.ex. takrännor etc.

Nu är du medveten om huvudfunktionerna i höft takkonstruktionen, du vet i vilken ordning systemet beräknas, vilka huvudelement som ska vara och i vilken ordning takmonteringen utförs. Följ anvisningarna, samtidigt som du fokuserar på bestämmelserna i det befintliga projektet, och allt kommer att fungera.

Höjtak: design, beräkning, ritningar, genomgång

Höfttaket är en färgstark och ovanlig arkitektonisk design. På grund av bristen på gavlar och relativt korta balkar anses ett sådant tak vara mer ekonomiskt, men konstruktionen är ganska svår att genomföra och kräver noggranna beräkningar och vissa färdigheter. Under alla förhållanden erhålls ett estetiskt attraktivt och tillförlitligt element i strukturen, och sluttningarna av backarna tar bort kvalitativt regn och smältvatten. Men utan erfarenhet bör du inte ta för att installera det här taket - det är bättre att överlämna saken till proffs.

Funktioner höft tak

Om utseendet på denna version av höfttaket säger sitt namn - det ser verkligen ut som ett tält. Basen är vanligen en kvadrat eller rektangel, och själva taket liknar ett kuvert. Skidorna har konfigurationen av isosceles trianglar, vars hörn möts vid en punkt. Höjtaket kan vara mångfacetterat och symmetriskt runt. Men huvudfunktionen är densamma för alla typer - strikt symmetri. Om inte, då blir taket en vanlig flerhöjning. En annan skillnad tält tak - ingen topp skate. Det ersätts av ett centralt stöd (om det används snedställda kupéer) eller toppen av hängande kupor.

Höjtaket ger huset ett vackert utseende och ett tillförlitligt skydd.

Fördelarna med ett höfttak är:

 1. Jämförande besparingar av byggmaterial.
 2. Låg viktbelastning.
 3. Strukturell hållfasthet och hållbarhet.
 4. Motstånd mot dåligt väder och starka vindar.
 5. Bra uppvärmning på soliga dagar.
 6. Presentabel och exotisk typ av byggnad.
 7. Självrenande av snö.

Nackdelarna med höfttakstyp:

 1. Komplexiteten i beräkningen, installationen och reparationen.
 2. Minskad vindstorlek på grund av värmeisolering.
 3. Ett stort avfall av material i övre ytan (speciellt för metallplattor).

Typer av hakade tak

Tälttak, beroende på design, är indelade i följande typer:

 • trasig linje - med indirekta, tvådelade sluttningar; Broken höft tak är mest föredraget för vinden arrangemang
 • med karmfönster eller yandovaya. Yandovoy kallade vanligtvis taket på buktfönstret, och huvudet kan vara höft, gavel eller höft; Bay fönster utrustad med ett yandovoy tak
 • mansard - det kan se ut som en trasig linje, eller dormer fönster finns på fjärrkonsoler. Ett hus med sluttande tak är ett extra område och en intressant designlösning.

Tält takramen består av följande element:

 1. Den övre (åsna knut), som påminner om en bergstopp. Den är formad vid korsningen av flätade ben. Alla delar av strukturen stöds av stödstolpen - huvuddelen av takkaktsbelastningen faller på den.
 2. Fyra sluttningar av triangulär form. Deras sluttning varierar från 20 till 50 grader.
 3. Trussystemet själv. Den bär bruntet av takpannan, och triangeln skärningar ger styrka.
 4. Taktak - kasse, motgaller, vattentätning och yttre takläggning. För installation lämplig för både mjuk och hård. I synnerhet metall, bältros, skiffer, korrugerad. Om en varm vind är planerad, läggs ett lager av värme och ångisolering till kakan.
 5. Överhäng. Detta är en fortsättning på konstruktionen, de måste skjuta ut 30-50 cm bortom byggnadens väggar för att skydda fasaden från nederbörd. Hängande och lutande takspetsar används vid konstruktionen av höfttaket.

Hip tak design

I kärnan av konstruktionen finns det nödvändigtvis en mauerlat (en kraftfull bar eller en logg), sköt ner i en solid ram i form av basen och läggs över det pansarbältet. Hela systemet med spärrar är knutet till Mauerlat. Det ser ut som fyra lutande balkar med en sektion av 50 till 100 mm, fäst i mitten av taket (strålens storlek beror på storlek och vikt av det framtida taket). Om huset är tillverkade av sten eller tegel, fungerar väggpanelens övre rör som en mauerlat, i trähus är den övre kronan av timmerhuset. Mauerlat är nödvändigtvis vattentät (till exempel takmaterial). Då är det fixerat på insidan av de förberedda och jämna väggarna.

Höjdtakets åsna knut är ansluten vid en punkt

Konstruktionen av taket med fyra sluttningar kräver användning av ett stort antal träelement. Före användning ska de behandlas med brand och antiseptisk.

För byggandet av byggnader med ett karmfönster är höfttaket inte lämpligt, eftersom dess boxform är kvadratisk. Därför används vanligtvis ett halvhängigt tak.

Typer av taksystem för höft tak

Enligt sin struktur kan trussystemet i ett framtida höfttak antingen vara näsalt eller hängande. Det hängande trussystemet är annorlunda eftersom balkarna ligger direkt på väggarna. Det används oftast för stora spänner, när det inte finns något annat stöd, men inga stöd ges. Med detta alternativ bildas en horisontell expansionskraft, och för att minska den används åtdragning.

Overhead-systemet rekommenderas inte för sluttningar över 40 °.

Processen att bygga och reparera ett sådant tak är komplicerat, därför är det vanligtvis att föredra att använda ett lutande taksystem. Det är bekvämare ur installation och drift, och belastningen på väggarna är praktiskt taget frånvarande. För sin installation lämpligt tak, som har en lutning på inte mer än 40 grader. För installation krävs en inre lagervägg eller extra stöd i mitten av taket. Det behövs inte utrymmen på väggarna i det här fallet, eftersom taket har stöd på toppen och på takflänsarna.

Tack vare de extra stöden är det monterade trussystemet bekvämare för installation och drift.

Den tillåtna storleken är ca 4,5 m. Om den är större och inte kan begränsas till ett centralt stöd, är strängarna installerade.

Stödbenen är stöd för stiftben.

Element av truss konstruktion

Trissystemet takstaket innehåller följande huvudelement:

 • Mauerlat - stödram för nedre delen av spjällen;
 • diagonala eller sydda spjäll installerade vid hörnen av huvudramen;
 • narozhniki - förkortade spärrar fästade vid planen;
 • stativ och stag - stöd för stiftben;
 • Ben - staplade på tegelstolpar som stöd för axlar och stagor;
 • tvärstänger för betoning av stänkbenen varandra i närheten av toppen;
 • körs - balkar parallella med mauerlat (används beroende på typ av konstruktion och tillgängliga stöd);
 • Sprengeli - extra stöd för att ge konstruktionens styvhet.

Metallraftsystem

Rafters från metallkrokar har stor styrka och tål stora belastningar, vilket gör byggnaden mer hållbar. Metallbalkar kan användas i över 100 år. Vanligtvis används de om längden på backarna överstiger 10 meter. Det är enklare att montera en sådan konstruktion än en träram, eftersom det är möjligt att köpa element som redan är färdiga för installation. Den enda nackdelen med metallkrokar är att det är svårare att värma dem. De verkar kondens, vilket har en förödande effekt på takpannan. Därför är bostadshus föredraget träd.
Du kan också kombinera metall- och träspärrar. Men samtidigt bör trädelarna behandlas väl med antiseptiska medel.

Metallspjäll används oftare för industribyggnader.

Beräkning av lutningsvinkeln och höfttakets yta

För beräkningar är det nödvändigt att känna till endast två parametrar: takets lutningsvinkel och längden på byggnadens vägg längs ytterkanten. Eftersom systemet med takstänger av denna typ i de flesta fall består av ett visst antal isosceles trianglar, beräknas vinkeln som sluttningarna bildar. Det är nödvändigt att beräkna ytan av en siffra och multiplicera med deras totala antal. Så kommer du att känna till byggnadsområdet, där du kan bestämma hur mycket takmaterial som behövs. När basen är en rektangel och ett hakat tak är planerat, beräknas området för triangeln (lutning) först. Vidare beräknas ytan av överhängen - takfotar, som liknar trapezier. Minsta överhänget är 30 cm.

 1. Längden på den centrala rafteren C beräknas med formeln av en rätvinklig triangel där rafteren spelar rollen som en hypotenus, halva längden på husets vägg är a det kända benet, α är lutningens lutning: C = a / 2 * cosα.
 2. Längden på häftapparaten beräknas med hjälp av Pythagoreas teorem, där en av benen är a / 2, den andra är C. Och L (längden på häftaren är) är kvadratroten av summan av kvadraterna a / 2 och C: L = √ ((a / 2) 2 + C2).
 3. Takets höjd eller den centrala vertikala pelaren beräknas också av Pythagoreas teorem. Området med en sluttning beräknas med formeln: S = C * a / 2.
Taket beräknas med formlerna för enkla geometriska former.

Det är också möjligt att beräkna lutningsvinkeln på Internet - med hjälp av en onlinekalkylator.

Video: granskningsberäkare för att beräkna höfttaket

Välja takets vinkel

Vanligtvis vid val av vinkel beaktas följande kriterier:

 1. Klimatförhållanden. Med en stor vindbelastning ska sluttningarna vara plana, eftersom ju lägre lutningen är, desto säkrare är grundstrukturen.
 2. Nederbörd. Ju mer nederbörd, ju högre sluttningen ska vara så att de rullar av taket i tid.
 3. Takmaterial. För varje art, dess kriterier för sluttning av sluttningen.

Ju högre lutningsvinkeln desto större är takets yta. Detta bör beaktas vid beräkningen. Den mest vindbeständiga anses vara taket med en lutning på 25 grader.

Montering av en höfttakstyp: stegvisa instruktioner

Innan du tar en så svår uppgift som att bygga ett höfttak, behöver du få en detaljerad uppfattning om principen om dess montering. Trussystemet måste installeras innan taket installeras i rummet. Arbetssekvensen:

 1. Alla storlekar och mängder material är konstruerade och beräknade.
 2. Komponenter av rätt storlek och specifikationer köps. Alla åsningselement måste vara gjorda av samma träslag. De mellanliggande typstängerna måste tåla en fast last, så de måste vara hållbara. Barrträd är lämpliga som material, eftersom de är mer motståndskraftiga mot yttre påverkan.
 3. När det gäller ett tegelsten eller stenhus, på väggens övre del hälls ett skikt, i vilket tapparna är monterade för att fästa kraftplattan.
 4. På den torkade screed passar ruberoid.
 5. Förmontering av basen av hela strukturen ligger fortfarande under. Benen är fastsatta vid mauerlat. Elementen kontrolleras för överensstämmelse med alla storlekar, sedan demonteras de igen och sedan går de på övervåningen där de monteras igen. Till den övre delen av väggarna är mauerlat fastsatt på knopparna och muttrarna fästade på knopparna. Efter montering läggs stegen på toppen för att röra sig. Det rekommenderas inte att göra bindningar direkt i mauerlat - för att inte försvaga det. Rafters till kraftplattan kan fixeras på ett hårt och glidande sätt.
 6. Stramningar läggs - först de centrala är installerade, och sedan är alla andra inställda på sidorna av dem. Vidare monterad vertikal stativ, som borde placeras strikt i mitten. Den är fast med två stygn. Efter montering av stället kommer de diagonala spjällen att vända. Diagonala ben vilar på en stödspol eller toppar av närliggande spärrar
 7. De centrala spärren är fästa på stället från toppen och till botten av stället med hjälp av överlägg och hörn av metall. Från toppen av stödet till stödbalkens hörn är spänningen spänd, över vilken slingorna är installerade. Mount på topp bör vara dubbel-tappade. Vid montering av spärrarna till skenans bottenkant är fast, vilket kommer att fungera som ett stopp och inte låter dem glida ner till anslutningen. På sidorna av spärren är fästen för stegar eller ett fyrkantigt virke förpackade. Efter förberedelse vilar balterna mot slutet av det centrala stödet och arkiveras diagonalt. Detta görs vanligtvis med en elektrisk såg. På samma sätt installeras de återstående spjällen. Om deras längd är mer än 4,5 m, förstärks de dessutom av ställen. Det är viktigt att fästa dem bra i husets lagerväggar. För detta görs beslag i väggarna och spärren är skruvade med tjock 5-6 mm tråd (metallfästen används för trähuset). Rafters och damer bör gå utöver gränserna för strukturen med 300-500 mm. Sådana takskyddar säkerställer gott avlägsnande av utfällning. På överhängen fyllda vindbräda. För bättre skydd mot nederbörd, ska överhängen i taket utskjuta minst 30 centimeter.
 8. Det återstår att montera uppstolparna - för att ge strukturen styvhet. De är monterade under skytten (i mitten). Det rekommenderas att installera en stödpost under varje lamm vars längd är mer än en meter. Diagonala anslutningar är gjorda av 25-45 cm plankor. Kornslipan görs av brädor, fuktresistent plywood eller annat material. Eaves kan hemmed med brädor, plywood, clapboard, professionella ark
 9. Efter installationen av kupén kan du fylla manteln, ordna vattentätning och montera det avsedda taket. Montering av det övre taket på trämanteln

Video: Montering av höft takram

Taktacka

Takpannan för höfttaket ordnas på samma sätt som för någon annan. Om taket är kallt så ser den så här ut:

 • taksparrar;
 • mantling;
 • plywood eller OSBi;
 • beklädnad
 • ytterkåpa.

Värmeisolering behövs om det finns ett mansardrum under taket. Efter isoleringsmembranet är ångspärrfilmen fäst. Materialen är fixerade på toppen med lameller för att undvika sagging, och gips eller annat ytmaterial slits på toppen av lamellerna.

När ramen är helt klar kan den vara mjukt. Från botten upp längs taken överlappar vattentätningsrullarna. Hon är skjuten av en bygghäftapparat och latharna är fastspikade på fläkten. Valet av lathing beror på beläggningen - du behöver en solid plywood eller bräda för ett mjukt tak och ett sparsamt arrangemang av element passar för ett hårt tak. Ett takbeklädnad är installerat på batten, vars installation överensstämmer med det valda materialet.

När man bygger en takkaka är det viktigt att följa lagens sekvens.

Välja ett ytterhölje för ett höfttak

Utsidan av taket kan vara något, men valet tar hänsyn till sluttningarna av backarna:

 • från 12 till 80 grader - metallprofiler, ondulin, bältros;
 • från 30 grader - keramiska plattor.

Toppskiktet på hakade tak läggs på ett speciellt sätt - från mitten. För att bestämma mittpunkten från topp till mauerlat, lägg en märkledning. Vid beräkningen måste du lägga till minst 15% av beståndet för material som överlappar varandra och 20% av det avfall som slösas bort.

Valet av yttre beläggning är ganska bred

Ytterligare element för höft tak

Takräcke - det här är den övre delen av taket, som ligger på kanterna av korsningslederna.

Fadet utför både en skyddande och en dekorativ funktion.

Huvudsyftet med åsen är att stänga mellanrummen mellan sluttningarna och skydda inter-takytan från fukt, skräp och insekter. Den sekundära funktionen är dekorativ. En väl monterad åsplatta kommer också att vara nyckeln till bra taktak under taket, eftersom det är genom den konstruktiva klyftan mellan taket och åsens plan att luften byts ut.

fästdon

Förutom ett stort antal träelement behöver du metallfästen - förankringsbultar, skruvar på trä och naglar. Professionella råder att välja flytande fästen. Det här gäller spärranslutningar med strömplattan. Således kommer inte taket att vara rädd för naturlig krympning av timmerhus eller stockar.

För byggandet av ett höfttak, förutom trä, krävs metallfästen.

Installation av luftare

Bristen på takventilation kan leda till sorgliga konsekvenser. Under takets fuktighet ackumuleras takmaterialet försämras och läcker ut. För att undvika sådana problem installeras speciella ventilationskanaler eller luftdämpare på taket. Tack vare dem cirkulerar luften fritt under taket, för mycket fukt förångas och takpannan är torr.
Vid arrangering av loftet är inte bara rekommenderade men också nödvändiga. Vanligtvis är de gjorda av hållbar plast. Luftare är ås (kontinuerlig) eller punkt.

Åsen är installerad längs hela längden på åsen och ser ut som ett vinkelfaktor med öppningar täckta med hinder från skräp och insekter. Dess installation är ganska enkel och rekommenderas för tak med en lutning på 12-45 grader.

Ryggluftaren är monterad längs hela längden på åsen.

Punktluftaren är monterad på separata sektioner - på sluttningar eller skridskor på ett avstånd av 0,5-0,8 m från horisontella ribbor. Det liknar ett ventilationsrör med skyddskåpa. Den är ansluten till taket med en platt bas eller kjol.

Punktluftaren är monterad i separata områden och ansluten till taket med en kjol

Video: tält tak av metall

Att bygga ett taktak är inte en lätt uppgift. Felaktigheter i beräkningarna eller bristen på kunskap kommer att vara dödliga vid konstruktionen av en så komplex struktur. Därför bör du, innan du påbörjar arbetet, noggrant bedöma dina möjligheter och noggrant studera hårdvaran. Och då blir resultatet tillfredsställande.

Höjtak gör det själv: från projekt till installation till installation

I processen att bygga ett hus eller ett lusthus uppstår frågan oundvikligen vilken takkonstruktion som föredrar. Om byggnaden är uppbyggd har en fyrkantig, och företrädesvis kvadratisk form, formgivare och arkitekter ofta slutat att plocka på det hakade taket. Komplexiteten i den här designen med torusen betalar det ursprungliga utseendet, utmärkt värmeisolering och aerodynamiska egenskaper. Denna artikel kommer att berätta hur man bygger och monterar ett höfttak med egna händer.

Hip tak design

I konstruktion är det vanligt att betrakta höfttaket som en variation av höftbenet, där åsförbandet omvandlades till en åssknut, det vill säga ändras från linje till punkt. Taket av höftypen är en pyramid, vars sidor bildas av fyra sluttningar i form av isosceles trianglar. Vilken rektangulär byggnad som helst kommer att vara lämplig för installation, men den kvadratiska formen möjliggör perfekt symmetri, vilket ger bästa resultat.

 • Ridge knut. Topptak, högsta punkten på taket, som bildas av anslutningen nakosnyh rafterben.

 • Stingrays. Höfttaket består av fyra lutande plan med sluttningar av triangulär form. Längden av lutningsvinkel ligger inom gränserna 20-50 grader, men erfarna takmästare anser den optimala vinkeln på 40 grader.
 • Rafter system. Ramverket som tjänar till att stödja takets konstruktion. Häcksystemet bär sig själv och fördelar takets täthets vikt, sätter rampernas geometri. Den är byggd på basis av trianglar, de mest styva och stabila siffrorna som garanterar takets stabilitet och tillförlitlighet.
 • Takbeläggning. Material i form av rullar, lakan, enskilda moduler eller element med hög slitstyrka, bra vattentäthet. För dessa ändamål, använd metall takläggning, wellpapp, ondulin, takfilt eller skiffer.

 • Överhäng. Taköverhängningar sträcker sig utöver bottenomkretsen och skyddar väggar från vatten under regn och vind. Överhängslängd på 40-50 cm anses vara tillräcklig för att deras uppgifter ska kunna utföras på ett effektivt sätt.
 • Konstruktionsstadier

  Projektskapande

  Höjtak med egna händer är byggt endast på grundval av ett väl utformat projekt som garanterar dess tillförlitlighet. Innan du gör ritningar måste du komma ihåg skolens kurs i geometri, för att göra beräkningar av lutningsvinkeln på sluttningarna, åsens höjd och sluttningarna. För att utföra beräkningarna finns en enkel instruktion:

  1. Först och främst är det nödvändigt att bestämma sluttningarna av backarna med rekommendationer från tillverkaren av takmaterial och data om byggnadsklimatologi, som delar vårt lands territorium i åtta zoner enligt snö och vindbelastningar. Det bästa är en sluttning på 30-40 grader, vilket passar nästan alla typer av takläggning.

 • Nästa steg är beräkningen av åsens höjd. För denna beräkning är det nödvändigt att känna till dimensionerna av takets tak och vinkeln på dess sluttningar. Om du föreställer dig ett höfttak som en pyramid, är den raka linjen som förbinder sin vinkel och rygg i rät vinkel sin höjd och du kan beräkna dess längd med hjälp av Pythagoras teorem.

 • Genom att känna till lutningsvinkeln, höjden och storleken på basen kan du ta reda på längden på höjdbenen och höjden. Dessa beräkningar är nödvändiga för att beräkna det nödvändiga byggmaterialet - trä för taksystemet och takläggningen.
 • Glöm inte att höfttaket med en rektangulär bas, till skillnad från samma design med en kvadrat, har backarna en annan lutning och en annan längd på rafterbenen. Det bör beaktas i beräkningarna och installationen!

  Projektet skapas manuellt eller med hjälp av ett datorprogram som inte bara utför beräkningarna för längden på trussystemelementen utan väljer även deras tjocklek. Resultatet av designfasen är ett diagram med dimensionerna och sammansättningen av takelementen, vilket kommer att bli ett stöd för installationsarbetet.

  Konstruktion truss system

  Tältförstärkarsystemet är tillverkat av barrträd och består av följande huvud- och tilläggsdelar:

  • Mauerlat och Lezh. Stöden från en stång, som är nödvändiga för fördelning av lastning på omkretsen av lagerväggar. Mauerlat läggs på de yttre skiljeväggarna och ligger på insidan. I trähus utförs stödbjälkens roll av den övre kronan av en bar eller logg. Konstruktioner av tegel och block kräver arrangemang av ett armerat betongbälte, där metallpinnar är inbäddade, på vilka en kraftplatta läggs genom ett tätskikt.
  • Rack. Vertikalt monterade stöd som stöder åsen knut eller truss fötter.
  • Skråbenben. De avgår från åsen knut till hörnen av strukturen och bildar kanterna av det sluttande höft taket. De sneda benen är längre än normalt och utsätts för ökad belastning, så deras tjocklek bör också vara dubbelt så stor.

 • Narozhniki. Strålar av olika längder, fästa vid de krokiga benen och kraftplattan, som bildar ytan av backarna.
 • Stödbenen. Ett element i hissystemet ligger i 45 graders vinkel mot spjällen, vilket hindrar spärren från att slingra.
 • Åtdragningsbult. En vågrät hoppare mellan de två spjällen som dämpar den böjningseffekt de har på väggarna.
 • Svarvning. Grunden för vilken taket läggs. Beroende på vilken typ av, använd gitter eller fast typ av lådor.
 • Vid konstruktion av ett höfttak används ett hängande eller nylon taksystem beroende på kapaciteten i byggnadens layout. Det är dock inte rekommenderat att erfarna takmästare använder flatbäddstypen, om sluttningarna av sluttningarna överstiger 40 grader.

  Progress av installationen

  När projektet är godkänt och materialet köps kan du göra installationen av ett höfttak med egna händer:

  1. Först installera mauerlat, golv och balkar i taket. Om projektet ger startbalkar, är de också monterade. Börja ligga med den centrala, steg fram och tillbaka från det i båda riktningarna, flytta till kanterna.

 • Exakt i mitten av ett framtida höfttak är ett centralt rack installerat, för det används ett virke med en tjocklek av 150x150 mm eller mer. För att hålla den upprätt, är den tillfälligt fixerad med två karmar.

 • Montera centrallyftaren. I överdelen fixar vi dem på hyllan med metallplattor och i nedre delen till elplattan. Dra på en sladd från ryggknuten till hörnen av mauerlatkabeln, de monterar nakosny rafterben. För att installera dem, gör en dubbel insats på den övre delen. Överhängen av spärrar binder vindbräda. Om det finns behov av att installera stag och tvärstänger.

 • Då filma och nagla alla kvinnliga arbetare. Skärmarna, som stöds av balkarna, är dessutom förstärkta med ställen för att lossa dem. Eaves hemmed av en brädor eller fuktresistent plywood.

 • En vattentätfilm läggs på spärren med ränder och överlappar den vid lederna på 15-20 cm. Fäst folien med en bygghäftare och fäst motmanteln längs spännbensbenen. Montera kassen. Om det är planerat att vara fast, behövs plywoodark, och om gitter - obehandlat bräda på 40x150 mm.

 • Läggande takläggning. För att göra detta ska du först skära och ta hänsyn till det faktum. Att lakan och ränderna är fästa inte i fogen, men i en överlappning. Som fästelement är det nödvändigt att använda speciella, försedda med takmaterial, galvaniserade självgängande skruvar eller naglar med gummikåpa, som efter inskruvning informar och stänger hålet.

 • Det sista steget är installationen av ett dräneringssystem som består av en vattenintag, en rännan och ett avloppsrör och snöhållare.
 • Några delar av trissystemet tak gångjärn har en längd över 6 meter, standardvärdet av timmer. Därför är det nödvändigt att producera spärrar, bestående av flera delar, eller limmade.

  Gör-själv-byggandet av ett höfttak - hårt och tidskrävande arbete, men de resultat som uppnås, vilket skiljer ett hus eller ett lusthus bland liknande grannar, kommer att belöna dig för dina insatser och din styrka!

  Hängande takhissystem: En detaljerad beskrivning av två byggnadsalternativ

  Hippade tak stiger dramatiskt över privata hus, uthus, lusthus, sommarkök. De är oftast konstruerade ovanför fyrkantiga lådor i planen. Mindre vanligt är de ordnade över objekt som liknar en vanlig polygon med ett jämnt antal sidor. Förteckningen över fördelar med ett höfttak innehåller alla typer av fördelar med höfttakskonstruktioner.

  De är ekonomiska och står helt emot atmosfäriska attacker. Sant truss system höft tak är byggt enligt särskilda regler. De är värda att studera hantverkare som vill arbeta hårt inom en oberoende roofer.

  innehåll

  Innehåller tält taksystem

  Taket på kuvertet är höftstrukturens andra namn, vilket visar sin konfiguration i planen. Byggandet av en höftram görs enligt de regler som reglerar konstruktionen av fyrsidiga tak, men i enlighet med sina egna detaljer. Designen saknar helt hästen själv. Dess funktion utförs av det centrala stödet, vid toppen av vilket alla stödjande trusselement konvergerar.

  I geometrisk mening består höfttaket av fyra eller flera likformiga trianglar. Baserna av trianglarna vilar på väggarna genom mauerlat, övre fälgar eller nivelleringsbrädor. Vertikaler luta sig antingen på en stödstolpe eller anligga varandra.

  Val av byggnadsmetod

  I analogi med sluttande tak i anordningen av en höftkonstruktion används två typer av rafterben:

  • Utåt - spärrar, med två tillförlitliga stöd i övre och nedre delarna. Användningen av naslon truss ben är möjlig om det finns en innervägg i lådan som ska utrustas, på vilken det centrala stödet är upprättat. Istället för en vägg kan en stödstol användas som installeras i källaren eller på vinden betonggolv.
  • Hängande - spärrar, som endast har ett nedre stöd. De installeras om den installerade rutan inte har en innervägg, och installationen av centralpolen är opraktisk.

  Valet av nylon eller hängande typ hissar bestämmer metoden för installation av elementen i andra strukturella detaljer.

  Oftast inom området för enheten över privata hus av takfästen för hakade tak används marintekniken. Hängkretsen är svårare att installera och obekväma att reparera. En del av dess komponenter är ömsesidigt beroende, därför är det ofta nödvändigt att demontera intakta delar samtidigt vid byte av skadade element.

  Diagonala och förkortade spärrar

  Högerna på lådan och överdelen av höftstrukturen förbinder diagonal eller på annat sätt nososnye, de är också vinklade spärrar - obligatoriska deltagare i konstruktionen av fyrsidiga tak. Dessa är de längsta och mest laddade elementen i trussystemet. Det är på dem som stympade spjältar - naroshniki - som bildar planen av de trekantiga sluttningarna av de fyrkantiga taken - höfter vila. Om längden på diagonalstången är mer än 4,5 m är den konstruerad av två brädor, symmetrare sektion av samma material. I allmänhet är det enligt reglerna vanligt att initialt klippa benen från en dubbelstygd bräda avsedd för tillverkning av centrala höftbenben och damer.

  Bredden på brädan, från vilken den är planerad att bygga en ram för det isolerade taket, beräknas med hänsyn till bildandet av ett ventilationsspalt på 2-3 cm. Den ska bildas mellan höjets övre plan, bildat av karmramen och värmeisoleringsplattor. Till exempel, om isoleringstjockleken är 125 mm, bör bredden på brädet vara 150 mm etc. Om måtten på materialet som erbjuds på marknaden eller på byggmarknaden inte tillåter att skapa en ventilationsgap av de erforderliga dimensionerna, spikas en motgrill från baren till spärren från utsidan.

  Ytterligare stöd för nakosny-element

  För att öka strukturens styvhet och förhindra att långa lutade ben sätts fast, installeras ytterligare stöd under dem. Antalet och typen av ytterligare stöd beror på spännens storlek, överlappad av ett diagonalt ben:

  • På ett avstånd av 7,5 m ger det diagonala benet en styvhet en sträng som ligger i den övre delen av spännvidden.
  • På avstånd från 7,5 till 9 m, förutom stutet, är ett stöd också installerat i nedre delen, belägen på ett avstånd av ungefär en fjärdedel av spännens längd från ytterpunkten. Som ett extra stöd används antingen vanliga reoler av timmer eller T-formade trusser på upp och ner.
  • Vid ett avstånd på mer än 9 meter installeras ytterligare ett extra stöd i mitten, vilka byggnadsstandarder tillåter att installeras endast på armerade betonggolv.

  Stödbenen sätts i godtycklig vinkel från 45º till 53º, trussed, trussed trusses och står strikt vertikalt.

  Lösningar för "ridge" knuten

  I anordningens ramar för hakade tak används naturligtvis inte åsar. I de överväldigande majoriteten av fallen skärs de diagonala spjälkarna och de centrala benen på höfterna i en enda bärande kolonn. Det enda övre stödet för tältet har i sin tur också tre alternativ för stöd:

  • På nedre våningen. Detta är inte den mest efterfrågade metoden, som tar bort en del av det användbara rummet och bestämmer de karakteristiska orderna i designen. Ofta används den i sommarbågar, vilket möjliggör användning av en massiv bärbar pelare för enheten runt det gemensamma bordet.
  • På takstrålen som ligger på den inre lagerväggen. Oftast är detta alternativ det mest rationella i lågkonstruktionen. Ibland läggs strålen på strålen, som det är mer rimligt att montera stöttorna för att inte försvaga överlappningen.
  • På hörnen anslutna till de övre klackarna på de centrala höftspjällen. Med den angivna anslutningsmetoden kan spreads överföras till mauerlat. Eftersom varje höft är utrustad med en kopplingsbult.

  Typiska metoder för att bygga ett trussystem med eller utan stöd under ett taktak visas i bilden och diagrammen:

  Nyanserna att installera en lärling

  Den nedre fästpunkten för trunkerad spjäll - kvinnor som arbetar på arbete är ordnade i analogi med nodarna på de centrala höftbenen. Om de installeras med marinteknik, avvika inte från principen. Det övre lagret på diagonalelementet utförs på olika sätt:

  • Genom att skära dem i det massiva träet som används för att ordna skörden.
  • Genom lagring på hjälpstången naglas längs diagonalens nedre kant.
  • Genom en banal surfa med två eller tre naglar 82mm i storlek, om det inte finns några ökade krav på styrindikatorer på plantare.

  Den mest rimliga anses vara installationen genom stödstången, spikad med spolens nederkant. Och styrkaindikatorerna för diagonalbenet kommer inte att påverkas, och sammansättningen av kvinnornas flugor kommer att hållas i en högre takt. Dessutom är det inte nödvändigt att observera förkortningen av takspärrar vid markering och montering. Men när man klättrar kvinnornas croppers övre klackar med klackarna är det förbjudet att konvergera på samma eller nära punkter.

  Installationssteget för både vanliga och förkortade spärrar i det uppvärmda taket är vanligtvis lika med isoleringskortets bredd. Om de övre noderna är fästa med naglar eller skåror är det dock tillåtet att ändra tonhöjden för att skifta de övre klackarna hos intilliggande skridskor i förhållande till varandra.

  Exempel på konstruktion av ett höfttak

  Vi har bekantat med subtiliteten i konstruktionen av ett taksystem och variationer på temat, nu ska vi direkt överväga processen med en detaljerad studie av faserna. Grunden för konstruktionen kommer att vara en låda med dimensioner på 10 × 10 m med en bärande innervägg i mitten.

  Före arbetet ordnar vi en kraftplatta runt omkretsen så att den ligger i spol med boxens inre kontur. Vi lägger den på inre partitionen. Längs ytterstenen på tegelväggen byggs en sida i en tegel, som är nödvändig för att kompensera för expansion. Mellan sig är stolparna i Mauerlatramens träramar förenade med snedade buskar, duplicerade med skruvar, bultar eller naglar. Hörnfogar är fastsatta med parentes, de används också för att ansluta ramen till väggarna. Enligt den installerade mauerlat markeras de nedre noderna på trussystemet.

  Överlappad till horisonten, mauerlatbalkar ligger, vars centrala del ligger på stödväggen. Om en längd av strålen inte räcker för anordningen av en fast stråle är korsningen av de två elementen placerade direkt ovanför lagerets inre partition. Vid ändarna av strålarna med lämpliga projekt är korta balkar fästa i steg, vilka utför de överhängen som bildar sig över det andra paret av lådväggar. De är fästa till ytterstängerna från motsatt sida på en spik eller en hållbar stav som en kungstift, och inuti hörnen på utkanten av utposterna dupliceras med LK-typ hörn.

  Installation av stöd och höftspärrar

  Konstruktionen av takflänsramen under det hippade taket utförs i tre standardsteg. Under den första av dessa installeras stödposten och de centrala höftspjällen.

  Vi kommer att bygga den initiala bärdelen av trussystemet enligt följande:

  • Montera rackhöjden på konstruktionen mitt i takets mitt. För tillverkning av hyllan använder vi baren 150 × 150 mm. Före fästning kalibreras vertikaliteten hos en väldigt viktig del av en plumb. Om allt är bra, fäst med naglar och klammer. För att förhindra att det centrala stödet vrids under konstruktionen, fixa det dessutom med ett par tillfälliga stötdämpare.
  • Vi gör mallstakarna enligt metoden för bilden. Vi försöker på brädan till takstrålen och till det installerade stödet. För att stödja den övre hälen kommer en 5 cm djup klippning att göras. För att bestämma den exakta linjen på det nedre sågskäret måste en stav av liknande tjocklek sättas på strålen, så att med hjälp utan oönskat problem omedelbart rita allt som behövs.
  • Mönstret gör bara två motsatta spärrar, vilka övre stycken måste vila mot varandra. Vi monterar dem och fäster med en spik så att de inte störs under arbetet.
  • På ett visst sätt följer vi vid tillverkning och montering av trussben, som ligger i korset på det installerade paret. Den övre sågskärningen måste ligga mot slutet av anslutningen av de första spärren.
  • Efter installationen sys benen ihop med naglar eller i samband med metallhörn.

  Den första delen av arbetet kräver ökad uppmärksamhet och kontroll i storlek, horisontell och vertikal riktning. Om allt är ordentligt anpassat i processen, så blir det mycket lättare. Det finns ingen anledning att anpassa, korrigera och göra varje element separat. Säkerställ att konstruktionen av den första delen av trussystemet är felfri, vi spikar spånen längs omkretsen.

  Montering av diagonal takfäste

  Innan du lägger kupébenen är kupén uppdelad av en sladd. Den sträcker sig från toppen av centrala stället till hörnen som bildas av takskenorna. Fokusera på snedställningen i takets hörnsegment, prova, tillverka och installera hörnets korta balkar. För att göra detta appliceras ett längsgående lämpligt segment av strålen, som användes för överlappningsanordningen, ovanpå det ofyllda hörnutrymmet. Efter att ha sett sig ner nedan skisserar vi linjerna i de kommande sågklyftorna. Fäst hörnförlängningen till mauerlat och de intilliggande takbalkarna med naglar och metallhörn.

  Vi fortsätter till tillverkning och montering av diagonala rafterben:

  • Välj någon av hörnen på den monterade delen av ramen och upptill bokstavligen med "manuell" val, men med hjälp av ett mått finner vi en plats som är lika med dubbla tjockleken på spånskivan. Markera den med en penna.
  • Vi fäster på toppen av vår "pyramid" ett stycke bräda med mått lika med tvärsnittet av materialet som används vid tillverkning av centrala höftspärrar. En av kanterna på trimningen ska gå precis utmed snören. Rita en rad vertikala sågklipp och kör den.
  • Med hjälp av en konstruktionskarakteristik mäter vi vinklarna mellan angränsande takräcken som redan är installerade. Resultatet ska delas i hälften, eftersom i hörnet måste du placera ett element som är sydt från två brädor.
  • Vi skär ner kanten på brädet trimmad som ett resultat av att vinkeln fördelas åt höger eller vänster vertikalt. Som ett resultat fick vi en mall för den övre noden på diagonalstången. Om tidigare allting gjordes utan klagomål, kan det trimmade skrotet tjäna sju gånger. Om inte, kommer det ändå att fungera, men med några justeringar och passform.
  • När du sätter ihop eller tillfälligt häftar de två övre mönstren, måste du försöka igen och notera platsen för utklippet, om den nedre kanten på diagonalstången passerar kanten på stativet. Om installationen inte kräver skärning, är det lättare att på förhand se till att fitta med passar på taket.
  • I botten applicerar vi ett stycke bräda på linan igen och anpassar dess kant med vår sträckta guide. Den kombinerade kanten måste upprepa vinkelförskjutningens mittaxel. Markera raden på den nedre gashen. Justera kanten vertikalt, enligt "läsningarna" på kanten.
  • På samma sätt utför vi arbete med produktion av ett spegelveckat nedre par.
  • Med hjälp av mallarna tillverkar vi båda delarna av diagonalbenet, som efter installationen måste sys ihop med ett steg på 30-40 cm i intervallet.

  Om längden på spännvidden, överlappad med en överlappssnäckare, är mer än 4,5 m är det uppenbarligen tillverkad av fyra delar. Till exempel är den högra sidan sys med den övre gash och den vänstra sidan med den nedre gash. Efter att ha installerats på plats, sys de saknade delarna rakt på objektet.

  Efter den beskrivna algoritmen tillverkades och installerades tre ytterligare rörelser. Efter att du har slutat fixeringen av diagonalbenen, sätt stagarna och stödena enligt de ovan beskrivna tekniska föreskrifterna.

  Tillverkning och installation

  Centrala höftspärrarna smyckar redan på rätt plats. Det återstår att fylla en sorts trianglar mellan de diagonala och centrala höftbenen. Den nedre hälen på de korta spjällen vilar på takeawaysna och på balkarna, den övre delen på spjällspjällen.

  I analogi gör vi mallar med lägre och övre gash. Elementens längd mäts i själva verket, i enlighet med storlek och mönstrad information som vi gör plankmakarna och installerar dem. Det återstår att ordna lådan, som används för installation av metall, profilerat golv, skiffer eller annan typ av beläggning.

  Takkuvert för trädborrning

  Det finns många fler applikationer för höftteknik än det kan tyckas vara en upplyst person i taket. Som ett intressant exempel, som är tillgängligt för självinkarnation, överväga metoden att bygga ett tak med två våningar ovanför sommarstugan. Konstruktionen är nontrivial, men inte för komplicerad.

  Faktum är att en enda hilar miniatyr stiger ovanför huvudtrussystemet av ett konventionellt höfttak. Endast sekvensen av arbeten är något annorlunda:

  • Först och främst är diagonala stavar installerade.
  • Därefter monteras dubbelhoppare på projektets höjd, som utför arbetet med takbjälkarna och baserna för arrangemanget av den övre hipplade kupolen. När det gäller lintar bör de bilda en kvadrat med tydligt symmetriska sidor.
  • Huvudets centrala spärrar är fastsatta på toppen till lintelsna, längst ner till kraftplattan, i det beskrivna fodret till verandaens sele.
  • Utan mycket hänsyn till försvagningen av det framtida trussystemet är punkterna för installation av de kvinnliga flugorna markerade. Även om det är nödvändigt att fästa dem med naglar, skadar ljuskonstruktionen inte för mycket den angränsande av kvinnornas övre delning till diagonalerna på samma eller närliggande plats.
  • Mönstret för utförande av nedre snittet kan göras en för hela höften. För obefläckad konstruktion kan det allmänt vara i singularen. Det kommer att finnas flera mönster för övre sågsnitt: för spärrar som gränsar till hoppare, för ben som gränsar till knutpunkter för att ansluta hoppare med diagonaler, och för element som är fästa vid diagonalerna, kommer sågsnittet att vara annorlunda.

  Kupolen är lättare att göra på marken, och sedan lyfta upp den. I exemplet ovan har miniateltältet ramväggar som företrädesvis är täckta med en finmetall eller polymernät. Du kan sheathe ljusledande paneler.

  Detta är inte det enda sättet att bygga ett anpassat takkuvert. Hur annars kan du bygga ett trussystem med ett höfttak för ett lusthus kommer att leda till en träningsvideo:

  Inom en artikel är det svårt att beskriva alla möjliga alternativ för byggande av tak med ett höljehölje. Vi har bara beskrivit allmänna principer, som bör följas när det gäller att bygga karmkonstruktioner för alla sådana tak. Med hjälp av tekniska principer kan du självständigt designa trussystemet för din favorit uthyresfastighet och genomföra dina planer med framgång.