Byggnad av taket av huset från timmer

Taket för ett timmerhus kan installeras av vilken typ som helst: dubbelsidig, fyrplan, mansard, flertang, etc.

Alla väljer vad han gillar mer, men oftast gör de en dubbelsidig. Det är lättare och mycket mer lönsamt i ekonomiska termer.

Först av allt, överväga de viktigaste delarna av taket.

Takelement

Rafters för tak av sådana hus är gjorda av staplar som mäter 100 × 50, 150 × 50 eller 200 × 50 mm.

Utgångsfästen för väggen måste vara minst trettio centimeter, så att vattnet som flyter från taket inte faller senare på väggarna, vilket leder till att de förstörs.

Kassen kan vara tillverkad av 25 mm bräda, och räknaren är gjord av 40 × 50 mm stång.

Taket ska innehålla i sin design skridskor, tvärstänger, loggar, vertikala ställen, stag, puffar, skorsten och dräneringssystem.

Husets tak från strålen behövs inte, det viktigaste är att installera en klämma för att minska trycket på väggarna. Mauerlat kommer att vara det högsta virket.

Hästen heter horisontell del av taket, som bildas vid korsningen av sina två rampor.

Ibland skridskor kallas timmer, som är fast på vertikala stolpar, vilar på balkar av överlappning eller åtdragning. På detta virke är spjällen i sin tur baserade.

Det finns en annan version av åsen - när högsta punkten sys upp med brädor, som bildar åsen elementet.

Någon delar konceptet av takets tak och tak, någon gör det inte. Takets tak är beläggningen som täcker gapet på toppen som bildas efter att takmaterialet lagts. Ryggelementets material är samma som taket. I form kan detta element vara något.

Åsen är monterad i takkonstruktionens sista steg och på ett sådant sätt att det finns ett mellanrum i takytan för ventilation. Samtidigt läggs ventilationsmaterial, till exempel mineralull. Det behövs för att skydda utrymmet under taket från penetration av fåglar och insekter, såväl som nederbörd.

Förresten är byggandet av taket av huset från en bar det sista steget. Innan du når det, är det nödvändigt att lägga grunden för ett hus ur en bar, bygga väggar, skapa golv. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt byggandet av stiftelsen, eftersom Detta är grunden för alla hem.

Glöm inte, om du har valt att bygga ett hus från en bar med ett fackfönster, förstärks grunden för fönstret till samma nivå som under ramen. Om andra funktioner i byggandet av ett sådant hus beskrivs här.

Tvärstången är nödvändig för att ge strukturen styvhet. Den är installerad mellan kepsbenen, förhindrar konvergens och divergens.

Avståndet från åsen till tvärstången ska vara ungefär en och en halv meter. Om den är inställd för hög eller låg, kommer taket att falla ifrån varandra.

Struts (underrun legs) kallas struts, som är monterade mellan taket och takets stödelement.

Du kan samtidigt montera stag och bultar. Denna design kommer att vara hållbar även med stora spänner.

Åtdragning är nödvändig för att minska takbelastningen på de bärande väggarna och inte heller att ge spjällbenen att sprida sig.

För rack använder du en stångsektion på 10 × 10 eller 15 × 15 cm. De är nödvändiga för att överföra lasten från taket till byggnadsramen, för att förhindra att taket förstörs.

Lent är en horisontell stapel där vertikala rack på ett tak installeras. Det fördelar jämnt belastningen från dem. För träbäddar använd en stång av samma sektion som för ställen.

Tak för timmerhuset: valet av isolering

Mycket mer värme går genom taket än genom golvet eller väggarna - 30-45%. Därför måste du ta hand om att välja en pålitlig isolering när du bygger taket på ett hus från en bar. Nu på byggmarknaden finns det ingen brist på sådana material.

Idag är plåtar av mineralull, polystyrenskum, polyuretanskum populära. Isolatorer av företag Izover, Ursa, etc. är också utbredd.

Vid installation av isolering är det nödvändigt att arrangera ånga och vattentätning.

Takmaterial för taket av timmerhuset

Det är möjligt att täcka taket på ett hus från en bar med nästan alla takmaterial, allt från skiffer till metalltak.

På byggarbetsplatser används idag:

 • Ondulin
 • Mjukt tak
 • Metallplattor
 • Onduvilla
 • bältros
 • Naturplattor
 • trall

Kostnaden per kvadratmeter material är ganska överkomligt.

Speciellt tillgänglig profilerad. Installation av wellpappade golv är enkelt, snabbt, inte tidskrävande och inte särskilt dyrt.

Men om du vill att taket ska sticka ut från andra hus rekommenderar vi att du använder bitumen eller keramiska plattor. Funktioner av montering av bältros som du kan läsa här, och installationen av keramik här.

Takvård

Varje tak behöver repareras över tiden. För att förhindra att denna process kommer att fånga dig överraskad, rekommenderar mästarna årligen att inspektera taket för skador.

Så snart snön smälte, armar vi oss med en stege och utforskar aktivt ytan. Om några brister identifieras, bör de snabbt elimineras. Om vi ​​misslyckas med regelbunden inspektion av taket, kommer det i framtiden att bli svårare att återställa skadade områden.

Oftast finns det två defekter - avböjning och läckage. Avböjningen kan elimineras genom att montera ytterligare bultar och strutar. Läckage elimineras genom att byta ut en del av takmaterialet.

Fel som uppstod vid montering av taket

Här är några misstag som bör undvikas i arbetsprocessen och inte bara:

Felaktig installation av takmaterial

Det är nödvändigt att strikt följa installationstekniken för att undvika förekomst av luckor och andra defekter. Till följd av felaktig installation av material faller fällningarna in i taket, vilket leder till skador på elkablarna och byggmaterialet. Om installationen av taket inte gör sig själv, kontakta då ett betrodat företag, spara inte.

Bearbetning av lastmatchning

Strukturens lagerelement måste tåla både permanenta och temporära laster, liksom uthärda lokala klimatförhållanden. Därför är det nödvändigt att noggrant utföra beräkningarna: Ta inte en sektion av spärrar från taket, spjälsängar och kontrastgallar, såväl som deras installationssteg, använd ett tillräckligt antal stödelement för att ge taket önskad styrka.

Vid isolering av taket är det nödvändigt att använda isolering av tillräcklig tjocklek, för att inte lämna hålrum och sprickor genom vilken kall luft kommer in i rummet. Det är förbjudet att komprimera isoleringen och försöka skjuta den in i utrymmet mellan spjällen. På båda sidor måste den skyddas med ångspärrfilmer eller diffusionsmembran.

Bristen på ventilation är anledningen till att mikroorganismer börjar utvecklas snabbt under taket. De kommer snabbt att leda till dess förstörelse. För att förhindra konsekvenserna är det nödvändigt att lämna ventilationskanalerna.

Gör inte sådana misstag och ansvarsfullt närma sig arbetet!

Hur man bygger ett tak från en bar?

Typ av tak bestäms vid husets konstruktionsstadium. Valet av blankett beror på byggnadens storlek, antal våningar, lokalernas layout, närvaro av vind och andra saker. Eftersom installationen av komplexa konfigurationer endast kan göras av specialister, bör du överväga alternativ som du kan göra med egna händer.

Takalternativ

Skönheten i det arkitektoniska utseendet beror till stor del på takets form. Vackra hus kronade med brutna polykomplexa mönster med torn, fönsteröppningar, välvda element. Konstruktionen av sådana konstruktioner kräver teknisk kunskap, speciell kompetens och erfarenhet.

Det finns flera typer av tak:

 • lean-to, används främst för uthus, garage;
 • gavel, den vanligaste och inte svåra att ordna;
 • gavel, plucked, med ett separat toppat element som liknar ett fågelhus;
 • chetyrehskatnye, inklusive höft;
 • bruten, flernivå med bostadsinteriör, vind.

Varje typ har sina egna alternativ, till exempel chetyrekhskatnye kan hippas, halv höft, hårnål. För alla mönster används olika typer av tak.

Det är viktigt! För ett bostadshus kan en enkel släp definitivt inte användas, det kommer inte bara att förstöra, göra det primitivt, förenkla sitt utseende, men också begränsa vardagsrummet (ingen vind), komplicera uppgiften att skapa ett högklassigt mikroklimat som är nödvändigt för bekvämt boende.

Titta på färdiga bad på länken, oftare i sådana små byggnader använder bläckfiskversionen. Vilket är bekvämare att bära.

Fördelarna med ett gaveltak för ett timmerhus i materialens kompatibilitet, enkelhet i design, den relativa lättanvända installationen. Det är möjligt att krona ett hus med en gavelstruktur utan att involvera bygglag, det är bekvämt och enkelt att göra isoleringen. Loftrummet är ganska rymligt, kan användas som ett vardagsrum eller som ett lager. Budgettet är inte bra, särskilt när man själv upprättar, gör det möjligt att använda nästan alla takbelagda material så att taket är det mest populära. Nackdelarna innefattar komplext underhåll under drift, vindkraft.

Praktiskt när det gäller underhåll och reparation är höfttaket. Fyra backar ger högkvalitativ samling av snö och regnflöden. Designen är mer tillförlitlig och hållbar än alla andra. På grund av sin låga höjd har den utmärkt vindmotstånd. Loftet är stort, det är lättare att isolera vindsutrymmet inuti, men det är mycket svårare att utrusta höfttaket. Beräkningar med formler, noggranna mätningar, noggrann och noggrann, kommer att krävas. Du kan göra ett höfttak med egna händer, men du kan inte göra det utan att samråda med experter.

Det är viktigt! Husets tak från en bar bör inte belastas med tungviktiga väggar och grunden. Ju mer komplexa designen desto mer tyngd. Beräkningen av takets totala last, bestående av egen vikt, med hänsyn till vindens påverkan är av största vikt.

Rafter taksystem

Rafter system - grunden för design. För att skapa den använder vi virke med en sektion av 150x100mm, 50x100mm, 150x200mm. Valet av stångsektion för spärrar beror på området för takets, sluttning och klimatförhållanden i regionen.

Utgången av takstänger får inte vara mindre än 30 cm, det är nödvändigt att skydda väggarna mot regn. Du behöver en bräda för batten, du kan inte klippa 25mm, för diskbänken strålen är 40x50mm. Dubbel takkonstruktion består av:

 • skridsko;
 • truss system;
 • mauerlat;
 • tvärbalkarna;
 • blossen;
 • vertikala ställen;
 • hängslen;
 • takläggning;
 • dräneringssystem.

Skorstenen är också en integrerad del, i alla hus finns en spis eller gasuppvärmning.

Mauerlat är grunden till konstruktionen, den är gjord av en stor sektionsbar och ligger runt väggens omkrets, men det är inte nödvändigt att montera mauerlat för huset från baren, det ersätts av den övre väggstrålen.

Åsen är den andra stödjande delen av strukturen, den horisontella linjen tjänar för att fixera två ramper, den kan vila på vertikala pelare, den kan genom trussstrukturen. Åsen kan formas av brädor i vilka de övre delarna av spjällen kommer in och sys upp. Ett sådant åselement bör inte förväxlas med takelementet, vilket stänger klyftan på toppen av taket, som bildas av takmaterialet som ligger på batten. Spalten ger utrymme för ventilationstäckning.

Områden kallas detalj, som är installerad mellan benen på spärrar för systemets styvhet, det tillåter inte att proteiner rör sig eller rör sig ifrån varandra. Bulten är monterad på ett avstånd av 1,5 m från åsen elementet.

Ungefär samma funktion utförs av puffar, dessutom minskar belastningen på väggarna.

Det är viktigt! Teorin fungerar bara när den stöds av visuell uppfattning. Se bilder och bilder, det hjälper mycket!

Stödbenen är strängar monterade mellan spjällen och bärelementen i strukturen. De monteras samtidigt med bultar för att balansera belastningen.

Rackar av timmer 10x10mm, 15x15mm, vertikala stöd som överför lastens tak till lagerväggarna monteras på golvet. Det är en horisontell streck av samma sektion.

Trussystemets huvudparametrar

Låtsystemet kommer att vara tillförlitligt och stabilt om avståndet mellan dess huvudelement beräknas korrekt. Beräkningen baseras på följande faktorer:

 • last på 1m²;
 • typ av tak
 • span storlek;
 • takvinkeln.

För att bestämma lasten, ta hänsyn till vikten av spärren, isolering, mantel, till detta lägger vikten av snö och vindbelastning. Typiska indikatorer för de senare två kan hittas i regionens egenskaper. Till det mottagna beloppet är inte överflödigt för att lägga personens vikt. Under takets drift är det nödvändigt att reparera, rengöra skorstenen och så vidare.

För att bestämma antalet spärrar måste du dela längden på takhöjden i ett standardsteg, lägga till en enhet och runda det resulterande värdet. Exempel: Längden på lutningen 30m, standard stegspjällen 0,8m, vi betraktar 30: 0,8 +1 +1 = 38,5. Efter avrundning 38. Medel krävs 38 häftapparat.

Spjällhöjden för det här taket kommer att vara 780mm. Längden på lutningen är dividerad med antalet spärrar - 30: 38 = 0.78. Ett stort misstag kommer inte att vara definitionen av ett steg på 1m. Detta är ett gemensamt värde. Ett fel i sådana enkla beräkningar är att typen av tak och dess vikt inte beaktas här.

För profilerad lakan rekommenderas ett steg på 60-90 cm spån, en höjd på 50 cm av mantel vid takvinkel på 15 °. Samma parametrar för metallplatta och ondulin. Tung skiffer kräver 65 cm per stegspärrar.

Det är viktigt! För att göra oberoende beräkningar skulle det inte vara överflödigt att använda standarden SNiP2.01.85, där du kan hitta alla befintliga typer av laster och motsvarande värden på parametrarna i takkonstruktionen.

Några ord om den självständiga konstruktionen av höfttaket

Den gångjärniga takanordningen kräver en karmkonstruktion, med justerade vinklar, korrekt gjorda anslutningsnoder. Beräkning av belastningsförfarandet är nödvändigt, beroende på hur man använder spärren, som stöd för höfterna eller de själva utför funktionen av höfterna.

Det övre virket (mauerlat) är inte det huvudsakliga stödet som i den vanliga gavelkonstruktionen, här faller huvudstödet på åselementet. Installationen börjar med åsen, för vilken dess enheter gör tegelstöd.

Höfttaket består av:

 • takbjälkar, vinklar, korta (narozhnik), centrala laterala (revben) och mellanliggande;
 • åsar
 • fästen
 • fyllig, vilket ger en ökning av avlägsnandet av takets vägg;
 • vindstrålar;
 • Mauerlata (övre krona för timmerhus);
 • Sprengel, diagonalbjälkar, som ger styvhet för anslutning av fyra ramper med varandra;
 • hängslen;
 • körningar.

Körningen är klyftan mellan fästet på fästet till åselementet.

Installationen av höfttaket är enligt följande. På strålen som ersätter mauerlat sätter en markering, där alla de strukturella elementen som förbinder med den.

Placera sedan taket. Det är bättre att täcka det med brädor på en gång så att det är bekvämt att gå.

Nästa steg är installationen av ställen som hästen är fastsatt på.

På den är monterade de centrala spärrarna av höftbackar och mellanliggande balkar på takets främre sidor.

Installera sedan de diagonala spjällen som förbinder åsen med hörnen.

Montering av förkortade trussben och stegar på diagonalstrålen

De är fastsatta av fransar, strängar, sprengeli, vindstråle.

Nästa steg blir installationen av batten, ångspärren, takpannan med isolering, motbeläggning och takmaterial.

Noder höft tak för självtillverkning är av särskilt komplexitet, liksom metoder för att fixera trussystemet. Det finns några sätt att installera. Rafters är naslonnymi och hängande, beroende på detta och välj metod för fastsättning.

För att taket ska vara starkt, kunna klara av laster och under lång tid var det nödvändigt att göra beräkningar korrekt, för att kunna välja rätt fästen korrekt, för att använda mätverktyg. Det är bättre att använda råd från erfarna takåkare, när man själv installerar taket kan deras råd vara ovärderligt.

Shed takstång: En analys av byggteknik med specifika exempel

Varje masterovita-ägare drömmer om ett personligt arrangemang av förortsägda ägodelar. Men för allvarliga föremål har inte alla tillräckligt med tid och energi. Men med enkla konstruktioner som baldakiner och skjul är det väldigt trevligt att tinker. Särskilt om du är nöjd med resultatet. Enkla byggnader är färdiga med en mild lutning. Rackersystemet består av separat lagda stänger.

Konstruktionen tar vanligtvis ett par dagar. För att göra föreningen av enkelhet och snabbhet en riktig orsak till ägarens stolthet, bör du dock veta hur man bygger ett mager tak av en stråle, i vilken ordning arbeten utförs.

innehåll

Regler för byggandet av "odnoskatki" av trä

Principen att bygga ett skurtak med hjälp av ett trä som en takfäste skiljer sig inte från metoderna för att bygga analoger från brädet. Rafters passar separat på två väggar som skiljer sig i höjd.

En av de stödande väggarna eller båda kan också formas av en rad pelare. Skillnaden är att bärens kapacitet är mycket större. Storleken på avsnittet ger rätt att öka installationssteget. Enligt tekniska föreskrifter varierar avståndet mellan strålarna från 150 till 200 cm med användning av material som inte understiger 50 × 100 mm.

Ett ganska seriöst steg med installationsrafter som är attraktivt för tak med en genomskinlig och genomskinlig plastbeläggning. Kassen under deras styling är vanligtvis inte nöjd, försöker säkerställa optimal öppenhet eller konstruera den med största möjliga steg.

Ett liknande system används främst när man installerar skjul över terrasserna som är fästade vid huset. Resultatet av arbetet ser bra ut, men ger inte skuggning. Om du vill skapa skydd från den brännande solen, är strukturerna belagda med samma metod, men med en polymer som inte tillåter UV att passera.

Förutom att önskan att öka installationssteghöjaren på valet av virke för tillverkningen påverkar den imponerande snöbelastningen i byggområdet. Om beräkningarna av rafter-trussystemet indikerar att brädet kan böja sig under massan av vinterfall, föredrar de att installera virket. I det här fallet beräknar du först detaljerna i takramen, vilket minskar styrningens installationssteg. Så det är nödvändigt att välja det mest ekonomiska alternativet enligt kriterierna för materialförbrukning.

Men i de flesta fall är det mer effektivt att öka storleken på delen av element. Att minska tonhöjden kommer inte bara att öka byggkostnaderna utan också göra spärren cirka 1,5 gånger mer arbete på installationsprocessen.

Steget att installera trussben är inte direkt relaterat till typen av batten, som Det är valt beroende på ytbeläggningen. Till exempel kräver läggning av bältros en solid version av batten, oavsett avståndet mellan spjällen och materialet som används vid tillverkningen. Det är sant att trissystemet av timmer gör att du kan öka avståndet mellan sikten under enhetens viktak och därigenom spara arbete och material. Även med en ökning av bärens bärkraft är det möjligt att inte anordna en dubbelskiktskasse, om enligt projektet det borde vara.

Tvärsnittet påverkar inte komplexiteten hos trussystemet. I enlighet med allmänt accepterade regler:

 • När överlappning spänner upp till 4,5 m installeras spärren utan ytterligare detaljer som ökar strukturen i styvheten.
 • När överlappning sträcker sig från 4,6 m upp till 6,0 m, krävs varje häftare på lut-till-taket för att stödja en subrafterfot.
 • När överlappande spänner från 6,1 m till 9,0 m stöds stift av två stagor.

Spänner över 9m är indelade i flera segment, vid gränsen till vilken en drivram är installerad, vilket ger ytterligare ett stopp. Inom varje av de resulterande segmenten utförs ökningen i styvhet i ett av ovanstående system enligt de angivna reglerna.

Minsta tvärsnittet av virket för tillverkning av stag 80 × 80, för spåren 150 × 150 mm. I stället för ett massivt virke för tillverkning av subrafterben är det tillåtet att använda ett sydd kartong, vars tvärsnitt som ett resultat kommer att ge den erforderliga storleken.

Reglerna för byggande av taksystem för enkeltackor observeras i vilket fall som helst: om det är installation av metallplatta, läggning av profilerat takstål eller täckning av taket med skifferplattor. Rafters läggs antingen på väggar av olika höjder eller på deras ersättningsstrukturer.

Hur man gör en skjul med transparent skiffer

Byggnaden av taket med en genomskinlig skiffer är ett exempel som är mycket användbart för sommarboende och anhängare av förortsliv. Vi erbjuder möjlighet till en carport kopplad till huset - ett förenklat enkelskaligt tak av trä, som utan problem anpassar sig till enskilda förhållanden.

Den övre delen av häftapparaten kommer att placeras på två balkar kopplade till en tegelvägg, botten på två konventionella väggar, som var och en innefattar två stödstolpar från en stång 90 × 90 mm. Ett jämnt tvärsnitt är monterat mot husets vägg för att fästa staket. Lutningen är försedd med en höjdskillnad. Himmelshöjden nära husets vägg är 2300mm, på motsatt sida är 1960mm.

För att bilda ett trussystem krävs en stapel 78 × 58 (80 × 60). Från det kommer du behöva skära ut 5 spärrar 3m vardera. Däremot är balkarna som är fasta på väggen 2950 respektive 2400 mm långa på vänster respektive höger sida. Balkar som förbinder stöden vid ingången är 2660 och 1660 mm långa för samma delar av samma material. För batten bör man köpa fem staplar 60 × 40 × 6100 mm.

För att göra anslutningarna behöver du hörnkontakter, ihåliga metallplattor, klämmor, galvaniserade skruvar, skruvar med brickor, ramankar 135. Välj ditt eget material för taket på skjulet och facket. I exemplet användes två ark av 6000 × 1000 polykarbonat och ett ark 6000 × 1500 mm. För fäktning, kommer vi att köpa polymerpaneler eller vanligt polykarbonat 2930 × 115mm.

Det finns en signifikant subtilitet: baldakens stöd var installerade på fabriksgjorda skumbetongspår. Galvaniserade kuddar med regulatorer är fastsatta på toppen av produkterna, vilket gör det möjligt att fixera ett virke med en sektion av 60-140 mm i dem. Om du inte kan få en sådan charm, behöver någon form av likhet ske personligen.

Ett av sätten är att hälla betongkolumner på byggarbetsplatsen i specialtillverkat förarbete. Den andra metoden är att installera betongblock. I båda fallen läggs vattentätning mellan betongstolpar och trästolpar.

Konstruktion av en baldakin i steg:

 • Vi utför en märkning av en vägg av huset och plattformen enligt designdata.
 • Vi skär timmer på rack och balkar med designdimensioner.
 • Vi bearbetar förberedda trädelar med olja med brandskyddsmedel och antiseptika eller liknande.
 • I balkarna som är fästa vid väggen borar vi hål för ramankarna med klämmor. Avståndet mellan hålen är 40-50cm.
 • Lossa temporärt bjälkarna på väggen, till exempel genom att placera timret på naglar som hamrats i murverkskikten.
 • Genom hålen i bjälkarna borrar vi hål i väggen, hammar dyvarna i dem och spänner ankaret.
 • Vi installerar supportstativet. Vi kontrollerar deras position efter nivå och fixar dem med tillfälliga jaggier.
 • Rackar är anslutna med balkar och bildar därmed terrassens väggar. Hjärtfogarna är fastsatta med metallhörn.
 • Vi lägger spetsben på balkar. Ett mellanrum på 3-5 mm borde förbli mellan träelementet och väggen. Vid snygg passform bör en vattentätning placeras mellan träet och tegelstenen. Vi fixerar takets övre kanter med metallklämmor, fäst botten med naglar som hamrats i vinkel eller med självgängande skruvar, skruvade på botten.
 • Vi markerar monteringspunkterna för lathsna längs spjällen, staplar dem och fixar dem med självgängande skruvar.
 • Vi fäster ark av plastskiffer till latharna med ett steg som regleras av tillverkaren. Fäst den med självgängande skruvar. Skikt av transparent lock staplat med en överlappning på 20cm.

Det återstår att bygga ett dräneringssystem. Bifoga rännan behöver både balkarna på terrassens främre väggar. En acceptabel version av avloppet nu är inte för svårt att hitta. Vi hoppas att de lyckliga mästarna kommer att ha tur att köpa speciella fästen för plastskiffer. De är fästa vid strålarna, och samtidigt fixa kanten på beläggningen, förhindra dess deformation.

Hur man gör ett skjul med ett skurtak

De som har behärskat tekniken för att bygga ett skjul bör undersöka en mer komplex metod för att bygga ett skjul, ett badhus eller en skjul med ett ensidigt bartak. En sådan struktur kommer att kräva en snickars initiala färdigheter, eftersom Några anslutningar görs av hemming i halvtreet. Byggnaden är mer solid och viktig. Installationen är gjord på en kolonnformig grund av skumbetongblock med en kraftfull grillning av ett trä, kopplat av sticklingar i hörnen.

Den nedre kronan är monterad från en stapel 100 × 150, som läggs på en bred kant. Den övre raden är konstruerad av 100 × 100 timmer. På grund av skillnaden i storlek utgör den nedre raden ett slags steg som hjälper till att ordna undergolvet. Lutning ger en skillnad på ca 50-70cm i höjd på fram- och bakväggsstolparna. De är gjorda av 100 × 100 timmer. Ett material som är lika i tvärsnitt kommer att krävas för toppkanten, och en stång 50 × 100 kommer att vara lämplig för takbjälkar och takbjälkar.

Algoritmen för en enstaka takbeläggning över en rambyggnad kan inte beskrivas utan att notera arbeten på ramkonstruktionen. Därför börjar vi med det:

 • Installera hörnstöden. Efter att ha kontrollerat vertikaliteten, fäst dem med två metallhörn. Snabbt fixa skurarnas läge.
 • Vi bildar ramens väggar. Markera punkterna för installation av vanliga stöd och sätt dem enligt markeringen.
 • Konstruera överdelen. Vi lägger timmerna uppför baksidorna av fram- och bakväggarna. Det är bra om strålens längd blir mer än motsvarande ramstorlek med 40-60cm. Dessa överskott kommer att ge tak i taket. Vi kontrollerar de liggande stavarnas horisontella läge, fäst den med hörn eller naglar som är snett snett.
 • Montera takbjälkar. På rack på en hög mur noterar vi längden på låga stöd. Välj ett hak över längden på ett 10 cm djup på 5 cm. Den valda urtagningen är nödvändig för att installera kanten på takstrålen i den.
 • Vi gör en mall av flätade ben. Vid slutet av ramen i framtids taket applicerar vi en stapel 50 × 100 för att markera linjerna i spåren. Från kontaktpunkten av den nedre delen av bandningen uppåt lägger du 2 cm. Från den erhållna punkten ritar vi det horisontella - det här blir klippet.
 • Montera trussystemet. Klipp ut mönsterskyddarna på plats, fäst hörnen.
 • Vi anordnar manteln av oförsedda eller kantade brädor med en ton som uppfyller tillverkarens instruktioner för takläggning.
 • Vi lägger polyeten på kassen som en vattentätning. Vi fixar det med en häftapparat.

Vi slutför byggnaden av taket genom att lägga den valda typen av takläggning. I exemplet användes ondulin. Observera att det färdiga materialet ska väljas vid konstruktion eller utvecklingsfas av det enklaste systemet för konstruktion. Lutningsvinkeln av lutningen beror på typen av tak, därmed skillnaden i höjden på stödstolparna.

Om lådans väggar har samma höjd

Den viktigaste tekniska egenskapen hos ett skurtak är närvaron av väggar av olika höjder. Den angivna skillnaden är nödvändig så att regn och smältvatten strömmar säkert från en enda yta.

Det finns dock projekt av hus och hushållsbyggnader med ett ensidigt tak från en bar, vilket gör det möjligt att utrusta foten med lika höga bärlagerstrukturer. Genomförandet av dessa konstruktionslösningar är att bygga en konsolbalkram över en av väggarna för att kompensera för brist på höjd.

Ramar med balk på toppen är monterade på tegel, skumbetong, timmerverk och andra väggar. För fullständig klarhet i frågan, låt oss överväga den enklaste metoden att bygga ett tak med en enda sluttning över en rambyggnad. Typ av grund för ramobjektet beror på syftet med objektet som byggs. Under garaget hälls tejpen, under ladugården eller kompakt lantgård finns det tillräckligt med pelare monterade från skumbetongblock.

Algoritm för byggnadsarbeten:

 • Vi gräver gropen. På platsen för konstruktion avlägsnar vi mark- och vegetationsskiktet, då väljer vi marken till djupet av säsongens frysning plus 20-30 cm. Det finns en åsikt att för att installera pelare är det tillräckligt att gräva grävar. Men i det här fallet blir det svårt att uppnå en jämn nivå av grus-sand kudde, ordnad under stolpen. I planet måste dimensionerna av gropen vara större än designdata med ca 50 cm på varje sida.
 • Vi ordnar en kudde under stiftelsen. Först, vi manipulerar med ett märkligt golv, då faller vi i sömn med ett 10-15 cm lager av grus och samma lager av sand. Återigen, häll ram, om det behövs, häll sand i urtagen. För att uppnå maximal densitet rekommenderas det att blöta sanden ovanifrån.
 • Vi gör en sammanfattning av webbplatsen. Sätt på omkretsen med borttagning av pinnarna. Vi förenar dem med en fiskelinje eller en sladd, som upprepar raderna av framtida stöd och sammanfattningen av stiftelsen som helhet.
 • Fyll grundstämpeln. Vi staplar formen på kanten av skraparna av tummar som placeras på platserna för framtida stöd. Hon planerar att vara mer än en kolonn på 5 cm på alla sidor.
 • Vi bygger stöd, inte glömma att lägga i dem ett ankar för att fästa en trägrill, som samtidigt är ramverkets bottenram.
 • Konstruera bottenplattan. Vi lägger delar av takmaterial på stöden, varefter vi installerar strålen 100 × 100, först på båda sidor. Vi väljer spår i kanterna för att ansluta halvvirke med stänger av angränsande väggar.

Förstod med grunden för ramkonstruktion. Nu kan du säkert gå vidare till huvuddelen av arbetet:

 • Vi arrangerar golvet på den inbyggda trimmen. Styrgolv läggs med ett gap på 2-3 mm för värmeutvidgning. Vi hammar från varje kant till ett bräde på två naglar.
 • Installera rack, skärs från en stapel 100 × 100. Först och främst monterar vi hörnelementen i ramen, sedan rank och fil. Glöm inte att fixa tillfälliga strängar, så att de inte störs under arbetet.
 • Konstruera överdelen. Vi lägger den plana brädan 25 × 100 i två rader med överlappningen av lederna i den nedre raden i ett stycke övre raden. För fästning använd naglar eller skruvar.
 • Vi bygger en konsol-balkram. Vi installerar korta ställen på 50 × 100 timmer på fasadväggen i en rambyggnad. Deras höjd måste beräknas i förväg, för de skapar takets nödvändiga lutning. Korta rack kopplar ihop balk. Bredvid vart och ett lägger vi balkar i taket, de är gjorda av 50 × 100 timmer samt balken.
 • Göra en mallstavare. Fäst tum till slutet av det konstruerade taket. Vi märker på det snittet för tät läggning av häftfoten på bältet till bottenplattan. Längden av framtida spärrar bör ta hänsyn till överhäng på båda sidor.
 • Bygg ett trussystem. På en mall förbereder vi spärrar, vi etablerar dem motsatta korta ställen. Fäst på toppen av hörnen, längst ner på glidstöden, vilket ger möjlighet att röra sig under termisk expansion.
 • Ordna ramen. Vi installerar dörr- och fönsterkonstruktioner, vi sitter på väggarna. I exemplet var trimmen gjord före taket. Men om det finns ett hot om regn, är det bättre att täcka strukturen innan du utför täckningen.
 • Vi monterar vindbrädan 25 × 100 på takets omkrets.
 • Vi arrangerar en kontinuerlig kista från styrelsen eller plywood. Kammarens delar är belagda med de obligatoriska uppklaringarna så att golvet inte har oönskade utbuktningar på grund av ökningen i storlek under segisäsongperioden.
 • Vi tvingar kammarens vattentäta material. Vi fäster polyeten med en häftapparat, bitumenskydd är limt på eller klistras på mastik.
 • Vi lägger ytbeläggningen: vikta takplåt av järn, korrugerad, två- eller tre-lags bitumen eller bitumen-polymer takläggning.

Den beskrivna tekniken är lämplig för byggandet av olika anläggningar. Bilderna och fotonna visar ett bad med ett lut-till tak i en bar. Samma metod kan användas för att bygga en ladugård, ett sommarkök eller en fördjupning på en obebodd landplot.

Video för att hjälpa oberoende byggare

Studien av tekniska alternativ för byggandet av ett skurtak är en fråga som inte bara är nödvändig för fristående hantverkare. Nära bekanta med olika metoder är också användbar för ägare av fastigheter som anställer lag utifrån. Du borde inte villkorslöst lita på sabbats imaginära erfarenhet, men för den kompetenta kontrollen av deras handlingar behöver vi den information vi erbjuder.

Konstruktion och isolering av taket av huset från timmer

Husets krona från en bar är anordningen av ett tak och läggning av takmaterial. För installation av taket av trähus brukar man använda flexibla, keramiska eller metallplattor, är det senare materialet enklare att installera. Lär dig hur man bygger ett enkelt tak på ett trähus och hur man isolerar det ordentligt, du kan genom att läsa detta material.

Utformningen av taket av timmerhusets taktak

Taket kompletterar komplementets arkitektur. Takets form, liksom från vilka material det är gjort, på många sätt, kan du bedöma ägarens smak och preferenser.

Det finns flera grundläggande strukturer av tak av hus från ett trä. Det enklaste att utföra och ekonomiskt när det gäller förbrukningsbart material är utformningen av ett gaveltak. Den presenteras i form av två plan, som ligger i en vinkel relativt varandra. Lutningsvinkeln kan vara annorlunda och är vanligtvis 20-40 ° och längden på överhänget är 40-50 cm. Ju starkare lasten på taket är desto större är lutningsvinkeln. I de områden där starka vindar är frekventa bör dock lutningsvinkeln vara minimal - annars kan byggnaden drabbas av stora belastningar på taket. Dessutom är lutningsvinkeln beroende av det takmaterial som används och dess kostnad (med en ökning i lutningsvinkeln ökar förbrukningen av material).

I den övre delen av huset på takets taktak finns en åsstråle och gavlar ligger i ändarna, som smidigt passerar in i väggarna. Under taket ordnas ofta vinden.

Husets gaveltak från en bar, uppfört med egna händer, har flera fördelar. För det första är dess design enkel så, utan att göra särskilda ansträngningar för att bygga det själv. För det andra kräver byggandet av sådant tak inte användningen av dyra material. För det tredje är taket nästan alltid torrt på grund av effektiviteten av urladdningens urladdning, och det finns ingen tvekan om dess tillförlitlighet.

Montering av taket på ett privat trähus med egna händer (med video)

Innan du börjar arbeta med att bygga ett taktak av ett hus från en bar, är det nödvändigt att korrekt beräkna belastningen som kommer att vara på den. Montering av taket på ett trähus utförs i flera steg.

I de mest generella termerna är dess sekvens följande: För det första installeras bärbalkar, sedan lathing utförs, och vid avslutning av arbetet läggs takmaterialet. Grunderna för backarna är takbjälkar, som är gjorda av timmer. Kassen är fäst på dem och bildar en takram.

Innan du bygger ett trätak i huset, måste du köpa det nödvändiga timret, och sedan kan du fortsätta med genomförandet av de stödjande strukturella elementen. Dessa inkluderar lathing, spjälsar och mauerlat. Ytterligare fästelement är reoler, bultar, strutar, olika typer av distanshållare. Alla tjänar för att stärka taket och ge den nödvändiga styvheten. Taket är takets huvudelement, ofta i form av en triangel. Mauerlat är ett trä som läggs på ytterväggens kant. Den är konstruerad för montering av stödspärrarna vid basen. Det är möjligt att fästa kronan av mauerlat med speciella metallfästen. För att para stavarna i sina hörn med kopplingsmetoden för halv trä, fäst dem med fästen, naglar eller bultar.

Rafters kan vara sluttande eller hängande. I det första fallet, när man monterar taket på ett privat hus, kan spännvidden som bildas av stöden vara 4,5 m. Om spänningen ökas, monteras strängarna under spjällen. Upphängda spjäll är lämpliga om huset har en mitthållfast vägg. Nedre änden av dessa spärrar ligger vid mauerlat, genom vilken lasten från taket överförs till väggen. Väggarna ska vara massiva nog för att klara de laster som tas emot från takkonstruktionen.

För att utföra hängande karmar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt tillverkningen av skikt. Sådana takbjälkar är lämpliga för ramljushus, eftersom de inte överför lasten på väggarna.

Arrangerande hängande spärrar, du kan blockera en stor spänn. Konstruktioner av dem kan vara både enkla och komplexa. Den enkla designen förutsätter närvaron av två spärrar, vars övre ändar är konvergerade i åsarbalkens område, förbindelsen är gjord i halvträdet. De nedre ändarna av spjälorna vilar mot ett timmer som ligger horisontellt. För att undvika böjning av spjällen skärs en bult i dem, varefter de är fästa med fästen. Om spännens bredd är större än 7,5 m och mindre än 10 m, utförs en truss truss, för vilken styrka som huvudstocken är fastsatt till skridskoåten samt på puffen.

Vid montering av taket på huset är överhängen med egna händer gjorda av blanketter - brädor med en sektion av 5 x 10 cm, med önskad längd. Spjäll är fästa på spännbenet.

I det fallet, om huset med vinden, då kan taket brytas. Den är gjord om takets storlek inte passar in i den övergripande strukturen. I ett hus med en bärande vägg i mitten är taktaket byggt på takbalkar. Hennes undre bälte kan bli lättare. Interfloor strålar fungerar som puffar av en sådan truss.

Innan du bygger taket av huset från en bar, måste du montera de kraftplattor som läggs över vattentätningsbeläggningen. För att överföra lasten från spärren till väggarna för att vara likformig, utför kraftplattor från stockar med en diameter på mer än 18 cm.

De är fästa på väggen med speciella metallfästen eller ankare. Sedan görs märken på material och spår för installation av spjäll är valda. Hängande takbjälkar är vanligtvis installerade redan monterade - med bultar och puffar. Efter att deras position har verifierats är spärren anslutna till kraftplattan. För att bygga ett hustak med egna händer, används bakre fästen för att fixera spärren av stockar, för spånar av brädor - vridningar av bakad tråd med en diameter på 3-4 mm. I det senare fallet görs kopplingen till kryckan, som tidigare hamrats i väggen och ligger under Mauerlat. För att göra taket på taket är filéerna fäst på spetsbenen på ett visst ställe med hjälp av naglar.

Sticklingar, bultar, klämmor, fästen och naglar används för att gränsa elementets element. Den mest tillförlitliga fästningen erhålls när delar är sammankopplade med bultar. Korsstänger med stiftben är kopplade till en stekpanna (halvvägs), fäst den första med knölar och bultar.

För att göra taket på timmerhuset så starkt som möjligt måste du förstärka noderna, för dessa metallkonsoler. Stödbenen och huvudstommen av hängande karmar är förbundna med en kåpa och förstärktes med klämmor och konsoler.

För att lägga taket är det nödvändigt att kasta spärrar. Dessa är parallella stavar eller brädor som ligger vinkelrätt mot spännbotten. Beroende på vilken typ av tak som planeras att användas, är kistan gjord av plankor eller stänger, som kan läggas så nära som möjligt eller i urladdning.

Skärbrädor kan utföras under installationen. De utskjutande ändarna är sågade i en rak linje. Om det finns en önskan kan brädets kanter avrundas med hjälp av en planer. För att lägga på ståltak, asbestcementplattor eller lerplattor är en gleskista lämplig. Klädselarna på manteln är fästa på spjälkarna med hjälp av naglar. Deras längd bör vara lika med dubbla tjockleken på staplarna. Korn i ett trähus kan vara öppet eller stängt. De är nöjda med att plätera ändarna på truss fötter.

Titta på videon "Installation av taket av huset med egna händer" för att bättre förstå processtekniken:

Installation av keramiska, flexibla och metalltak med egna händer (med video)

En unik utsikt ger träramen ett tak av keramiska plattor. Det är i harmoni med trädets konsistens. Dessutom är keramiska plattor ett miljövänligt material, vars tak är inte bara hållbart, men också hållbart. Eftersom keramikplattan är ganska tung, bör takkonstruktionen förstärkas ytterligare.

Att lägga keramiska plattor när du monterar taket överlappas. För-lash kan vara singel (för enkellags takläggning) och dubbel (för dubbelt eller tre lager takläggning). Den senare är utförd med användning av plana plattor. De översta raderna överlappar de nedre raderna med mer än hälften. Samtidigt ökar takets vikt avsevärt.

För att stänga åsen bar, applicera en speciell åsen kakel. När du monterar taket på plattorna med egna händer överlappar översta raden med 5 cm, så är åsrematerialet fastsatt med cementkalkmortel.

Det enklaste är installationen av sådant takmaterial, som metall. Det är vanligtvis tillverkat av aluminium eller galvaniserat stål. Detta takmaterial har en relativt liten vikt vilket minskar kostnaden för att stärka spärren. På båda sidor är varje metallplåt täckt med ett lager av film som skyddar taket från all slags förväxling, såväl som ultravioletta strålar. Arkmontering under installation är inte nödvändig. Installation av metalltäckning utförs för det mesta utan avfall.

Också kan taket göras av bältros, som kommer i olika former. Detta takmaterial är motståndskraftigt mot låga temperaturer och täthet. Det finns ett självhäftande skikt på undersidan av varje täckplåt. Installation av taket av bältros ger inte svårigheter och passerar snabbt.

Videon "Installation av takbältros" visar hur det här arbetet är gjort:

Montering av taket av trähus från andra material

Det finns två huvudsakliga sätt att lägga skiffer. Installation av plåt gjorda från botten upp. I det första fallet utförs läggandet av takmaterialet med förskjutningen av arken i varje efterföljande rad med en våg. Den andra metoden för läggning anses vara svårare, eftersom det innebär att skära hörnen av arken staplade ovan. Läggande görs från höger till vänster.

För att taket ska vara pålitligt, slitstarkt och vackert samtidigt, är det möjligt att använda plåtmaterial i sin konstruktion.

Den moderna byggmaterialmarknaden erbjuder ett brett utbud av alla typer av metallplåt för detta ändamål - koppar, stål, aluminium, zink och titan. Montering av takmaterialet är enkelt och bekvämt, arken själva är ganska lätta och slitstarka jämfört med materialet.

Avloppssystem kommer att kräva dräneringsrör, rännor och stormtratt. De beställs eller tillverkas med egna händer efter att ha fastställt de karakteristiska egenskaperna hos dräneringssystemet som utvecklats i projektet.

Hur man bygger ett enkelt tak av ett trähus från en bar med egna händer

Läs de stegvisa instruktionerna om hur man bygger taket på ett trähus.

Steg 1

Längs omkretsen av huset är översta trimmen. Använd en trädel av 15 × 15 cm. Bindningen är ordentligt fastsatt. Kontrollera den staplade stapelns horisontella läge med en nivå.

Detaljerna i trussystemet utförs. För detta ändamål används skärabrädor med ett tvärsnitt på 5 X 15 cm. På platserna för fastsättning av stänkben med balkar i överdelen är skivor gjorda enligt mallen.

Lyft upp delar och samla två karmar. De är installerade i husets ändar, med hjälp av en rörledning kontrolleras den vertikala positionen, tillfälliga stöd installeras. Anslut spärren överlapp eller sluta till slut, med en metallfäste och skruvar för att ansluta delarna.

Steg 2

Sträcka mellan karmarna tre stycken sladd. Detta hjälper till att installera trussystemet korrekt. Rafterben har enligt projektet. Avståndet mellan dem är vanligtvis 0,6-1,2 m.

Träämnen bör ligga mot takets balkar. Varje struktur förstärks under installationen med tillfälliga stöd. Under drift kontrolleras kupens placering mot byggnaden av huset från insidan. Använd vid behov hjälpskivor som placeras över golvbalkarna. Genom att placera hjälpbrädet i mitten är kapparna fixerade.

Steg 3

Kontrollera att avståndet mellan skorstenen och gårdarna uppfyller brandsäkerhetsstandarden vid montering av kammare i skorstenen med ett måttband. Häcksystemet styrs upptill med åsplattor på båda sidor. Avståndet mellan höjderbenen ovanför och undersidan är verifierad. Det borde vara detsamma.

På varje truss gård under tvärstången är installerade på båda sidor av ett vertikalt rack. Tillfälliga backup rekvisita. Från insidan är en vattentätfilm fäst med en bygghäftapparat (med en enda panel i storleken på en sluttning eller överlappad med remsor). På toppen av filmen utföra den inre kassen.

Steg 4

Crate utförs. För att göra detta, använd brädans sektion på 2,5 x 10 cm, fästa dem på stiftbenen på samma avstånd från varandra. Huvudförhållandet: Manteln måste tåla lasten på den och motsvara typen av tak.

Från utsidan mellan taken placeras isolering. Spärren är täckta med en vattentätfilm och monterad med en bygghäftare.

Enligt projektet utförs gavelöverhängning. För detta ändamål är en vindbräda med ett tvärsnitt på 2,5 X 15 cm fastsatt på utsidan av batten som vetter mot utsidan av batten. Läggande takmaterial, som kan vara metall, keramiska plattor, strykjärn, skiffer etc.

Nu vet du hur du bygger ett tak på rätt sätt, vilket innebär att det är dags att lära känna reglerna för dess isolering.

Videon "Husets tak från en bar med egna händer" visar alla stadier av den tekniska processen:

Hur man isolerar taket i ett trähus av trä

Plåtar, rullat material, sprayning av polyuretanskum kan användas för isolering av ett dubbelt sluttak av ett hus från en bar, men oftast används mineralull och skum för detta ändamål.

Mineralull är det lämpligaste materialet för takisolering. En sådan isolering liknar en "takkaka" - en teknik som används för att ordna isoleringen av ett magert tak från insidan.

Isolera taket i ett trähus, eftersom jag råder professionell, kan du använda skum. Tekniken för värmeisolering med skumplast är nästan densamma som vid användning av mineralull. Det är tillräckligt att låsa isoleringen i ramens ram eller mellan spjällen, vilket är vanligare, eftersom de flesta takkonstruktionerna är avtagande och spjällelementen är en integrerad del av dem.

Endast i det fall då en värmeisoleringskonstruktion med större tillförlitlighet krävs, från takets inre sida är en kista monterad på dess yta, i vilken isoleringsplattor eller remsor sedan läggs. Men om du använder den här metoden för att isolera taket i ett trähus, så som praktiken visar, kommer takytans yta att minskas märkbart.

Tak av timmerhuset

Ramhus från timmer får allt mer popularitet, men komforten att bo i huset kommer inte att vara komplett utan att skapa ett pålitligt tak med utmärkta värmeisoleringsegenskaper.

Nedan kommer du att få veta om alla nyanser som är förknippade med takets montering. Vad är takets delar - åsar, tvärstänger, strutar, åtdragning, pelare och lezhin. Hur man väljer isoleringsmaterialet och vilka typer av isolering som är mest populära just nu. Hur man utför kompetent underhåll av taket och en lista med stora fel vid takmontering.

Vad är de typer av tak av strukturer av timmer och med vilka verktyg de är installerade. Hur man beräknar spjällen för taket, vilket spjällsystemet för ett taktak består av och huvudparametrarna i spjällsystemet. Tips för byggandet av ett höfttak.

Hur man utför en kompetent installation av taket och varför det är så viktigt i det preliminära skedet att ta hänsyn till belastningsfaktorn. Tips och rekommendationer för installation av keramiska, flexibla och metalltak. Vad är det alternativa materialet att täcka. Detaljerade anvisningar för enkel montering av taket på virket med tips av högkvalitativ beläggning av värmeisoleringsmaterial.

Hur man utför den grundläggande beräkningen av parametrar för ett gaveltak - med hänsyn till förhållandet mellan åsens höjd och branthetens sluttning, hur längden på stänkbenen bestäms, valet av det bästa avsnittet och bestämning av neddragningsbelastningen på taket, bestämning av takets yta, beräkning av kostnaden för material för takläggning på batten.

Stegvisa instruktioner om hur man skapar ett tak med egna händer - köp och förbereda timmer, lägger takläggning och installerar taksystem, vad är en kraftplatta och hur man skapar en pålitlig takgräns för taket.

Bestämning av tjockleken på spjällen, hur man utför anslutningen samt stärka skyddet säkert.

Takelement

Rafters för tak av sådana hus är gjorda av staplar som mäter 100 × 50, 150 × 50 eller 200 × 50 mm.

Utgångsfästen för väggen måste vara minst trettio centimeter, så att vattnet som flyter från taket inte faller senare på väggarna, vilket leder till att de förstörs.
Kassen kan vara tillverkad av 25 mm bräda, och räknaren är gjord av 40 × 50 mm stång.

Taket ska innehålla i sin design skridskor, tvärstänger, loggar, vertikala ställen, stag, puffar, skorsten och dräneringssystem.

Takrygg

Hästen heter horisontell del av taket, som bildas vid korsningen av sina två rampor.

Ibland skridskor kallas timmer, som är fast på vertikala stolpar, vilar på balkar av överlappning eller åtdragning. På detta virke är spjällen i sin tur baserade.
Det finns en annan version av åsen - när högsta punkten sys upp med brädor, som bildar åsen elementet.

Takrygg

Någon delar konceptet av takets tak och tak, någon gör det inte. Takets tak är beläggningen som täcker gapet på toppen som bildas efter att takmaterialet lagts. Ryggelementets material är samma som taket. I form kan detta element vara något.

Åsen är monterad i takkonstruktionens sista steg och på ett sådant sätt att det finns ett mellanrum i takytan för ventilation. Samtidigt läggs ventilationsmaterial, till exempel mineralull. Det behövs för att skydda utrymmet under taket från penetration av fåglar och insekter, såväl som nederbörd.

tvärslåar

Tvärstången är nödvändig för att ge strukturen styvhet. Den är installerad mellan kepsbenen, förhindrar konvergens och divergens.

strävor

Struts (underrun legs) kallas struts, som är monterade mellan taket och takets stödelement.

Du kan samtidigt montera stag och bultar. Denna design kommer att vara hållbar även med stora spänner.

toke

Åtdragning är nödvändig för att minska takbelastningen på de bärande väggarna och inte heller att ge spjällbenen att sprida sig.

Står

För rack använder du en stångsektion på 10 × 10 eller 15 × 15 cm. De är nödvändiga för att överföra lasten från taket till byggnadsramen, för att förhindra att taket förstörs.

korsört

Lent är en horisontell stapel där vertikala rack på ett tak installeras. Det fördelar jämnt belastningen från dem. För träbäddar använd en stång av samma sektion som för ställen.

Tak för timmerhuset: valet av isolering

Mycket mer värme går genom taket än genom golvet eller väggarna - 30-45%. Därför måste du ta hand om att välja en pålitlig isolering när du bygger taket på ett hus från en bar. Nu på byggmarknaden finns det ingen brist på sådana material.

Idag är plåtar av mineralull, polystyrenskum, polyuretanskum populära. Isolatorer av företag Izover, Ursa, etc. är också utbredd.
Vid installation av isolering är det nödvändigt att arrangera ånga och vattentätning.

Takmaterial för taket av timmerhuset

Det är möjligt att täcka taket på ett hus från en bar med nästan alla takmaterial, allt från skiffer till metalltak.

På byggarbetsplatser används idag:

 • Ondulin
 • Mjukt tak
 • Metallplattor
 • Onduvilla
 • bältros
 • Naturplattor
 • trall

Kostnaden per kvadratmeter material är ganska överkomligt.

Takvård

Varje tak behöver repareras över tiden. För att förhindra att denna process kommer att fånga dig överraskad, rekommenderar mästarna årligen att inspektera taket för skador.

Så snart snön smälte, armar vi oss med en stege och utforskar aktivt ytan. Om några brister identifieras, bör de snabbt elimineras. Om vi ​​misslyckas med regelbunden inspektion av taket, kommer det i framtiden att bli svårare att återställa skadade områden.

Fel som uppstod vid montering av taket

Här är några misstag som bör undvikas i arbetsprocessen och inte bara:

Felaktig installation av takmaterial

Det är nödvändigt att strikt följa installationstekniken för att undvika förekomst av luckor och andra defekter. Till följd av felaktig installation av material faller fällningarna in i taket, vilket leder till skador på elkablarna och byggmaterialet. Om installationen av taket inte gör sig själv, kontakta då ett betrodat företag, spara inte.

Bearbetning av lastmatchning

Strukturens lagerelement måste tåla både permanenta och temporära laster, liksom uthärda lokala klimatförhållanden. Därför är det nödvändigt att noggrant utföra beräkningarna: Ta inte en sektion av spärrar från taket, spjälsängar och kontrastgallar, såväl som deras installationssteg, använd ett tillräckligt antal stödelement för att ge taket önskad styrka.

Isolationsfel

Vid isolering av taket är det nödvändigt att använda isolering av tillräcklig tjocklek, för att inte lämna hålrum och sprickor genom vilken kall luft kommer in i rummet. Det är förbjudet att komprimera isoleringen och försöka skjuta den in i utrymmet mellan spjällen. På båda sidor måste den skyddas med ångspärrfilmer eller diffusionsmembran.

Brist på ventilation

Bristen på ventilation är anledningen till att mikroorganismer börjar utvecklas snabbt under taket. De kommer snabbt att leda till dess förstörelse. För att förhindra konsekvenserna är det nödvändigt att lämna ventilationskanalerna.

Typer av takhus av timmer: gör-det-själv-konstruktion

Det vanligaste alternativet för takläggning för privata trähus är ett taktak (gavel). Dess popularitet är förknippad med enkel installation (utan att behöva använda specialverktyg), lågkostnadsbyggnadsmaterial och pålitlighet. Dessutom kan olika takmaterial läggas på den.

Förutom dvuhskatnogo-typen är det mer komplicerat, till exempel höfttak, och för stora strukturer gör en trasig typ av taket på en bar. Höfttaket har fyra backar och anses vara det svåraste och dyraste i form av konstruktion. På grund av sin höga kostnad är den här typen av tak inte särskilt populär, men den är en av de mest hållbara och långvariga. Byggnaden, utrustad med ett höfttak, är inte bara tillförlitligt i sin design, men också mycket vackert.

I de flesta fall används höfttaket i regioner där starka vindar råder, eftersom strukturen är hållbar och stabil. Tack vare den fyrkantiga formen kommer taket av huset från träet att fördela vindbelastningen på ett sådant sätt att luftflödet inte fördröjs men strömmar runt det över planet medan man inte laddar individuella konstruktionselement. Detta gör det möjligt att göra byggnaden längre. Det är också möjligt att lägga till en annan våning.

Innan du börjar bygga ett höfttak är det nödvändigt att planera trussstrukturen. När ritningen är klar beräknas belastningen och styrkan. Vid beräkningar och design bör du välja vilken av alternativen som ska användas för konstruktion: om spärren ska användas som höfter eller vice versa, kommer höfterna att läggas på spjällen.

Från början av konstruktionen monteras en trästång med dimensioner som motsvarar Mauerlatparametrarna på takets kanter. Monteringen av taket måste börja med åsen, eftersom det är huvudstödet för hela konstruktionen. Av denna anledning markeras början och slutet på ritningen. För skridskoåkning är det nödvändigt att separat montera stöd av tegel eller ved.

Vilka verktyg kan behövas för att bygga taket på huset med en bar med egna händer

 • en yxa;
 • en hammare;
 • kraft såg;
 • borr;
 • konstruktion nivå, måttband, släp;
 • skruvmejslar;
 • naglar, skruvar;
 • punch;
 • timmer.

Taket för ett timmerhus måste uppfylla de nödvändiga parametrarna för styrka och samtidigt vara lätt, eftersom grunden inte får överbelastas. Takets vikt är direkt beroende av designkomplexiteten.

Även om virket för taket och klarar stora belastningar, kan det inte överbelastas, eftersom spärren och stockarna börjar deformeras.
När det är upprättat, utför först beräkningen för eventuell överbelastning. Huvudelementet i något tak är en ram monterad från stänger, vilka byggare kallar trussystemet.

Rafters av trä är huvudbyggnadskomponenten. Deras huvuduppgift är att ta större delen av lasten från taket och fördela den till väggarna. Trissystemets stänger är förbundna med varandra genom förframgjorda utsprång och spår.

Efter installationen måste du utföra en kopplingssidoslag i den övre raden, vilket ger möjlighet att minska belastningen på sidorna, vilket uppträder när du installerar trisslagret. Slipsen är gjord på grund av väggens anslutning mot varandra med staplarna 150x100 mm i storlek. För plåtar används endast massivt trä. Fästelement utföres vid takets nivå.

Antalet sängar, inklusive deras storlekar, beror direkt på typ av byggnad av huset. Efter installationen av golvbalkarna på ytterbandet, som läggs ovanpå balkarna, monteras balkar och beläggningar.

Bindning av timmer, i kombination med solstolar och beklädnader, är förstärkt med metallplattor, vilket gör det möjligt att förhindra utseendet av spåren från spåren under deformation av träet. Därför är konstruktionen för taket hållbart och stabilt, vilket fungerar som en pålitlig grund för hela konstruktionen.

Lastnivån beror på takhöjden. Det vill säga, den tillåtna höjden på taket beror på lutningsvinkeln. Vindströmmar har stor påverkan på hög nog, och vinterfall i form av snö mer. Valet av typ av tak beror därför huvudsakligen på klimatförhållanden.

Beräkning av takbjälkar för taket av huset från en bar med egna händer

Trussstrukturen består av många repetitiva komponenter. För att dessa element ska förbli desamma används en mallkomponent för sin handgjorda produktion. Byggandet av taket på byggnaden börjar med installation av flera spärrar, förbundna med varandra i en vinkel som är direkt proportionell mot takets vinkel.

Vid högsta punkten av hörnet utförs koppling av spärren överlagring. Som främsta stödkonstruktioner är spärren tillverkad uteslutande av högkvalitativt trä med en tjocklek av 50 mm. Bredden på virke som används för byggnaden beror på byggnadsvolymen och höjningsindexet.

Längden på stången på 6 m gör det möjligt att nå olika bredder, som kan vara 150 mm. I så fall ökar bredden till 180 mm om längden överstiger 6 m. För att få de nödvändiga parametrarna kan du fästa flera staplar. Men skarvspärrar är endast möjliga med en överlappning på minst 500 mm. Vanligen är steget med spjälor 2,5 m. Om det av en eller annan anledning är stor, måste du använda en kompetent beräkning.

Mellan taket monterat i lodrätt läge, vilket är lika med takets höjd. Tillsammans med spärren bildar trä en likriktad triangel, men den har inte någon bas.

Strukturen, som bildas som ett resultat, stiger upp till takets höjd och är monterad på parallella stänger, med spärrarnas ändar vila på omslaget. När kontakt har inträffat, görs märken, och sedan läggs spår på dem för efterföljande fästen. Dessa stopp och gash i dem kommer att vara ansvariga för hela belastningen, därför bör slitsanslutningen göras så ordentligt som möjligt.

Ytterligare arbete med byggandet av taket av huset med en bar

Det färdiga taket ska ha lika lutningar som exakt liknar varandra. En sådan yta kommer att underlätta den efterföljande uppbyggnaden av taket. Taket är ett system av lager som liknar en tårta. Hon ansvarar för att taket på byggnaden är skyddad, och inuti är det bekvämt och mysigt. Takläggning kan också betraktas som ett alternativ för att skydda spärren.

Eftersom taket liknar en skiktkaka i struktur, bör en ångspärr fungera som det första skiktet. För att öka skyddet av ett hus från en bar mot fukt och ånga är det nödvändigt att täcka taket med en speciell film över hela området. Ångspärr skapar ett område som är skyddat från förångning. Det andra lagret är värmeisolering. Byggnadsisolering bör vara så effektiv som möjligt och skydda husets lokaler från de klimatförhållanden där de befinner sig.

Det värmeisolerade skiktet ska inte skada invånarnas hälsa och motstå hög luftfuktighet eller plötsliga temperaturförändringar. Basalt, mineralull och glasfiber används som isolering för taket. Skiktet läggs både från insidan och från utsidan av taket. En förutsättning: mellan skiktet av vattentätning och värmeisolering måste du ordna en luftgap för ventilation av byggnadens inre.

Material för taket på ett hus från en bar väljs utifrån klimatförhållandena i området, utvecklarens smak, inklusive hans ekonomiska kapacitet. De mest populära inkluderar följande material:

 • takplattor;
 • takläggning;
 • flexibel kakel (bituminös);
 • metallplatta.

Huset från en bar anses vara en av de mest populära alternativen i byggandet av villor och hus. Mikroklimatet i en sådan byggnad skulle vara till nytta för hälsan. Efter byggandet av ett timmerhus i 1-2 år sker krympning. Den bästa tiden på året att bygga en sådan byggnad är vinter, eftersom på vintern börjar den optimala perioden för krympande trä.

Värme och vattentätning i huset läggs från utsidan. För konstruktion är det att föredra att använda en fyrkantig bar, ofplanerad och hyvlat. När krympande trä är inte krökt. Innan du arbetar, klippa klämmorna, som skruvas in i virket för att ansluta det med underdelen.

Rafter taksystem

Rafter system - grunden för design. För att skapa den använder vi virke med en sektion av 150x100mm, 50x100mm, 150x200mm. Valet av stångsektion för spärrar beror på området för takets, sluttning och klimatförhållanden i regionen.

Utgången av takstänger får inte vara mindre än 30 cm, det är nödvändigt att skydda väggarna mot regn. Du behöver en bräda för batten, du kan inte klippa 25mm, för diskbänken strålen är 40x50mm. Dubbel takkonstruktion består av:

 • skridsko;
 • truss system;
 • mauerlat;
 • tvärbalkarna;
 • blossen;
 • vertikala ställen;
 • hängslen;
 • takläggning;
 • dräneringssystem.

Skorstenen är också en integrerad del, i alla hus finns en spis eller gasuppvärmning.

Mauerlat är grunden till konstruktionen, den är gjord av en stor sektionsbar och ligger runt väggens omkrets, men det är inte nödvändigt att montera mauerlat för huset från baren, det ersätts av den övre väggstrålen.

Åsen är den andra stödjande delen av strukturen, den horisontella linjen tjänar för att fixera två ramper, den kan vila på vertikala pelare, den kan genom trussstrukturen. Åsen kan formas av brädor i vilka de övre delarna av spjällen kommer in och sys upp. Ett sådant åselement bör inte förväxlas med takelementet, vilket stänger klyftan på toppen av taket, som bildas av takmaterialet som ligger på batten. Spalten ger utrymme för ventilationstäckning.

Områden kallas detalj, som är installerad mellan benen på spärrar för systemets styvhet, det tillåter inte att proteiner rör sig eller rör sig ifrån varandra. Bulten är monterad på ett avstånd av 1,5 m från åsen elementet.

Ungefär samma funktion utförs av puffar, dessutom minskar belastningen på väggarna.

Teorin fungerar bara när den stöds av visuell uppfattning. Se bilder och bilder, det hjälper mycket!

Stödbenen är strängar monterade mellan spjällen och bärelementen i strukturen. De monteras samtidigt med bultar för att balansera belastningen.
Rackar av timmer 10x10mm, 15x15mm, vertikala stöd som överför lastens tak till lagerväggarna monteras på golvet. Det är en horisontell streck av samma sektion.

Trussystemets huvudparametrar

Låtsystemet kommer att vara tillförlitligt och stabilt om avståndet mellan dess huvudelement beräknas korrekt. Beräkningen baseras på följande faktorer:

 • last på 1m²;
 • typ av tak
 • span storlek;
 • takvinkeln.

För att bestämma lasten, ta hänsyn till vikten av spärren, isolering, mantel, till detta lägger vikten av snö och vindbelastning. Typiska indikatorer för de senare två kan hittas i regionens egenskaper. Till det mottagna beloppet är inte överflödigt för att lägga personens vikt. Under takets drift är det nödvändigt att reparera, rengöra skorstenen och så vidare.

För att bestämma antalet spärrar måste du dela längden på takhöjden i ett standardsteg, lägga till en enhet och runda det resulterande värdet. Exempel: Längden på lutningen 30m, standard stegspjällen 0,8m, vi betraktar 30: 0,8 +1 +1 = 38,5. Efter avrundning 38. Medel krävs 38 häftapparat.

Spjällhöjden för det här taket kommer att vara 780mm. Längden på lutningen är dividerad med antalet spärrar - 30: 38 = 0.78. Ett stort misstag kommer inte att vara definitionen av ett steg på 1m. Detta är ett gemensamt värde. Ett fel i sådana enkla beräkningar är att typen av tak och dess vikt inte beaktas här.

För profilerad lakan rekommenderas ett steg på 60-90 cm spån, en höjd på 50 cm av mantel vid takvinkel på 15 °. Samma parametrar för metallplatta och ondulin. Tung skiffer kräver 65 cm per stegspärrar.

Det är viktigt! För att göra oberoende beräkningar skulle det inte vara överflödigt att använda standarden SNiP2.01.85, där du kan hitta alla befintliga typer av laster och motsvarande värden på parametrarna i takkonstruktionen.

Några ord om den självständiga konstruktionen av höfttaket

Den gångjärniga takanordningen kräver en karmkonstruktion, med justerade vinklar, korrekt gjorda anslutningsnoder. Beräkning av belastningsförfarandet är nödvändigt, beroende på hur man använder spärren, som stöd för höfterna eller de själva utför funktionen av höfterna.

Det övre virket (mauerlat) är inte det huvudsakliga stödet som i den vanliga gavelkonstruktionen, här faller huvudstödet på åselementet. Installationen börjar med åsen, för vilken dess enheter gör tegelstöd.

Höfttaket består av:

 • takbjälkar, vinklar, korta (narozhnik), centrala laterala (revben) och mellanliggande;
 • åsar
 • fästen
 • fyllig, vilket ger en ökning av avlägsnandet av takets vägg;
 • vindstrålar;
 • Mauerlata (övre krona för timmerhus);
 • Sprengel, diagonalbjälkar, som ger styvhet för anslutning av fyra ramper med varandra;
 • hängslen;
 • körningar.

Körningen är klyftan mellan fästet på fästet till åselementet.

Installationen av höfttaket är enligt följande. På strålen som ersätter mauerlat sätter en markering, där alla de strukturella elementen som förbinder med den.
Placera sedan taket. Det är bättre att täcka det med brädor på en gång så att det är bekvämt att gå.

Nästa steg är installationen av ställen som hästen är fastsatt på.

På den är monterade de centrala spärrarna av höftbackar och mellanliggande balkar på takets främre sidor.

Installera sedan de diagonala spjällen som förbinder åsen med hörnen.

Montering av förkortade trussben och stegar på diagonalstrålen

De är fastsatta av fransar, strängar, sprengeli, vindstråle.

Nästa steg blir installationen av batten, ångspärren, takpannan med isolering, diskbänk och takmaterial.

För att taket ska vara starkt, kunna klara av laster och under lång tid var det nödvändigt att göra beräkningar korrekt, för att kunna välja rätt fästen korrekt, för att använda mätverktyg. Det är bättre att använda råd från erfarna takåkare, när man själv installerar taket kan deras råd vara ovärderligt.

Montering av taket av ett privat trähus med egna händer

Innan du börjar arbeta med att bygga ett taktak av ett hus från en bar, är det nödvändigt att korrekt beräkna belastningen som kommer att vara på den. Montering av taket på ett trähus utförs i flera steg.

I de mest generella termerna är dess sekvens följande: För det första installeras bärbalkar, sedan lathing utförs, och vid avslutning av arbetet läggs takmaterialet. Grunderna för backarna är takbjälkar, som är gjorda av timmer. Kassen är fäst på dem och bildar en takram.

Den är konstruerad för montering av stödspärrarna vid basen. Det är möjligt att fästa kronan av mauerlat med speciella metallfästen. För att para stavarna i sina hörn med kopplingsmetoden för halv trä, fäst dem med fästen, naglar eller bultar.
Rafters kan vara sluttande eller hängande. I det första fallet, när man monterar taket på ett privat hus, kan spännvidden som bildas av stöden vara 4,5 m. Om spänningen ökas, monteras strängarna under spjällen. Upphängda spjäll är lämpliga om huset har en mitthållfast vägg. Nedre änden av dessa spärrar ligger vid mauerlat, genom vilken lasten från taket överförs till väggen. Väggarna ska vara massiva nog för att klara de laster som tas emot från takkonstruktionen.

För att utföra hängande karmar bör särskild uppmärksamhet ägnas åt tillverkningen av skikt. Sådana takbjälkar är lämpliga för ramljushus, eftersom de inte överför lasten på väggarna.

Arrangerande hängande spärrar, du kan blockera en stor spänn. Konstruktioner av dem kan vara både enkla och komplexa. Den enkla designen förutsätter närvaron av två spärrar, vars övre ändar är konvergerade i åsarbalkens område, förbindelsen är gjord i halvträdet. De nedre ändarna av spjälorna vilar mot ett timmer som ligger horisontellt. För att undvika böjning av spjällen skärs en bult i dem, varefter de är fästa med fästen. Om spännens bredd är större än 7,5 m och mindre än 10 m, utförs en truss truss, för vilken styrka som huvudstocken är fastsatt till skridskoåten samt på puffen.

Vid montering av taket på huset är överhängen med egna händer gjorda av blanketter - brädor med en sektion av 5 x 10 cm, med önskad längd. Spjäll är fästa på spännbenet.
I det fallet, om huset med vinden, då kan taket brytas. Den är gjord om takets storlek inte passar in i den övergripande strukturen. I ett hus med en bärande vägg i mitten är taktaket byggt på takbalkar. Hennes undre bälte kan bli lättare. Interfloor strålar fungerar som puffar av en sådan truss.

Innan du bygger taket av huset från en bar, måste du montera de kraftplattor som läggs över vattentätningsbeläggningen. För att överföra lasten från spärren till väggarna för att vara likformig, utför kraftplattor från stockar med en diameter på mer än 18 cm.

De är fästa på väggen med speciella metallfästen eller ankare. Sedan görs märken på material och spår för installation av spjäll är valda. Hängande takbjälkar är vanligtvis installerade redan monterade - med bultar och puffar. Efter att deras position har verifierats är spärren anslutna till kraftplattan. För att bygga ett hustak med egna händer, används bakre fästen för att fixera spärren av stockar, för spånar av brädor - vridningar av bakad tråd med en diameter på 3-4 mm. I det senare fallet görs kopplingen till kryckan, som tidigare hamrats i väggen och ligger under Mauerlat. För att göra taket på taket är filéerna fäst på spetsbenen på ett visst ställe med hjälp av naglar.

Sticklingar, bultar, klämmor, fästen och naglar används för att gränsa elementets element. Den mest tillförlitliga fästningen erhålls när delar är sammankopplade med bultar. Korsstänger med stiftben är kopplade till en stekpanna (halvvägs), fäst den första med knölar och bultar.

För att göra taket på timmerhuset så starkt som möjligt måste du förstärka noderna, för dessa metallkonsoler. Stödbenen och huvudstommen av hängande karmar är förbundna med en kåpa och förstärktes med klämmor och konsoler.

Skärbrädor kan utföras under installationen. De utskjutande ändarna är sågade i en rak linje. Om det finns en önskan kan brädets kanter avrundas med hjälp av en planer. För att lägga på ståltak, asbestcementplattor eller lerplattor är en gleskista lämplig. Klädselarna på manteln är fästa på spjälkarna med hjälp av naglar. Deras längd bör vara lika med dubbla tjockleken på staplarna. Korn i ett trähus kan vara öppet eller stängt. De är nöjda med att plätera ändarna på truss fötter.

Installation av keramiska, flexibla och metalltak med egna händer

En unik utsikt ger träramen ett tak av keramiska plattor. Det är i harmoni med trädets konsistens. Dessutom är keramiska plattor ett miljövänligt material, vars tak är inte bara hållbart, men också hållbart. Eftersom keramikplattan är ganska tung, bör takkonstruktionen förstärkas ytterligare.

Att lägga keramiska plattor när du monterar taket överlappas. För-lash kan vara singel (för enkellags takläggning) och dubbel (för dubbelt eller tre lager takläggning). Den senare är utförd med användning av plana plattor. De översta raderna överlappar de nedre raderna med mer än hälften. Samtidigt ökar takets vikt avsevärt.

För att stänga åsen bar, applicera en speciell åsen kakel. När du monterar taket på plattorna med egna händer överlappar översta raden med 5 cm, så är åsrematerialet fastsatt med cementkalkmortel.

Det enklaste är installationen av sådant takmaterial, som metall. Det är vanligtvis tillverkat av aluminium eller galvaniserat stål. Detta takmaterial har en relativt liten vikt vilket minskar kostnaden för att stärka spärren. På båda sidor är varje metallplåt täckt med ett lager av film som skyddar taket från all slags förväxling, såväl som ultravioletta strålar. Arkmontering under installation är inte nödvändig. Installation av metalltäckning utförs för det mesta utan avfall.

Också kan taket göras av bältros, som kommer i olika former. Detta takmaterial är motståndskraftigt mot låga temperaturer och täthet. Det finns ett självhäftande skikt på undersidan av varje täckplåt. Installation av taket av bältros ger inte svårigheter och passerar snabbt.

Montering av taket av trähus från andra material

Det finns två huvudsakliga sätt att lägga skiffer. Installation av plåt gjorda från botten upp. I det första fallet utförs läggandet av takmaterialet med förskjutningen av arken i varje efterföljande rad med en våg. Den andra metoden för läggning anses vara svårare, eftersom det innebär att skära hörnen av arken staplade ovan. Läggande görs från höger till vänster.

För att taket ska vara pålitligt, slitstarkt och vackert samtidigt, är det möjligt att använda plåtmaterial i sin konstruktion.

Den moderna byggmaterialmarknaden erbjuder ett brett utbud av alla typer av metallplåt för detta ändamål - koppar, stål, aluminium, zink och titan. Montering av takmaterialet är enkelt och bekvämt, arken själva är ganska lätta och slitstarka jämfört med materialet.
Avloppssystem kommer att kräva dräneringsrör, rännor och stormtratt. De beställs eller tillverkas med egna händer efter att ha fastställt de karakteristiska egenskaperna hos dräneringssystemet som utvecklats i projektet.

Hur man bygger ett enkelt tak av ett trähus från en bar med egna händer

Läs de stegvisa instruktionerna om hur man bygger taket på ett trähus.

Längs omkretsen av huset är översta trimmen. Använd en trädel av 15 × 15 cm. Bindningen är ordentligt fastsatt. Kontrollera den staplade stapelns horisontella läge med en nivå.

Detaljerna i trussystemet utförs. För detta ändamål används skärabrädor med ett tvärsnitt på 5 X 15 cm. På platserna för fastsättning av stänkben med balkar i överdelen är skivor gjorda enligt mallen.

Lyft upp delar och samla två karmar. De är installerade i husets ändar, med hjälp av en rörledning kontrolleras den vertikala positionen, tillfälliga stöd installeras. Anslut spärren överlapp eller sluta till slut, med en metallfäste och skruvar för att ansluta delarna.

Sträcka mellan karmarna tre stycken sladd. Detta hjälper till att installera trussystemet korrekt. Rafterben har enligt projektet. Avståndet mellan dem är vanligtvis 0,6-1,2 m.

Träämnen bör ligga mot takets balkar. Varje struktur förstärks under installationen med tillfälliga stöd. Under drift kontrolleras kupens placering mot byggnaden av huset från insidan. Använd vid behov hjälpskivor som placeras över golvbalkarna. Genom att placera hjälpbrädet i mitten är kapparna fixerade.

Kontrollera att avståndet mellan skorstenen och gårdarna uppfyller brandsäkerhetsstandarden vid montering av kammare i skorstenen med ett måttband. Häcksystemet styrs upptill med åsplattor på båda sidor. Avståndet mellan höjderbenen ovanför och undersidan är verifierad. Det borde vara detsamma.

På varje truss gård under tvärstången är installerade på båda sidor av ett vertikalt rack. Tillfälliga backup rekvisita. Från insidan är en vattentätfilm fäst med en bygghäftapparat (med en enda panel i storleken på en sluttning eller överlappad med remsor). På toppen av filmen utföra den inre kassen.

Crate utförs. För att göra detta, använd brädans sektion på 2,5 x 10 cm, fästa dem på stiftbenen på samma avstånd från varandra. Huvudförhållandet: Manteln måste tåla lasten på den och motsvara typen av tak.

Från utsidan mellan taken placeras isolering. Spärren är täckta med en vattentätfilm och monterad med en bygghäftare.

Nu vet du hur du bygger ett tak på rätt sätt, vilket innebär att det är dags att lära känna reglerna för dess isolering.

Hur man isolerar taket i ett trähus av trä

Plåtar, rullat material, sprayning av polyuretanskum kan användas för isolering av ett dubbelt sluttak av ett hus från en bar, men oftast används mineralull och skum för detta ändamål.

Mineralull är det lämpligaste materialet för takisolering. En sådan isolering liknar en "takkaka" - en teknik som används för att ordna isoleringen av ett magert tak från insidan.

Isolera taket i ett trähus, eftersom jag råder professionell, kan du använda skum. Tekniken för värmeisolering med skumplast är nästan densamma som vid användning av mineralull. Det är tillräckligt att låsa isoleringen i ramens ram eller mellan spjällen, vilket är vanligare, eftersom de flesta takkonstruktionerna är avtagande och spjällelementen är en integrerad del av dem.

Endast i det fall då en värmeisoleringskonstruktion med större tillförlitlighet krävs, från takets inre sida är en kista monterad på dess yta, i vilken isoleringsplattor eller remsor sedan läggs. Men om du använder den här metoden för att isolera taket i ett trähus, så som praktiken visar, kommer takytans yta att minskas märkbart.

Beräkning av parametrar av ett gaveltak

Monteringen av trussystemet och takets uppläggning ska alltid börja med nödvändiga beräkningar. Vad är uppgifterna i det här fallet? Först och främst är det nödvändigt att hantera förhållandet mellan "höjden på åsen - brantens takhöjder". Därefter kommer det att vara möjligt att noggrant beräkna längden på trussbenen, både "rena" och fulla, det vill säga med hänsyn till de planerade gardinkotten. Längden på spjällen och det uppskattade steget från anläggningen gör det möjligt att bestämma tvärsnittet av materialet som är lämpligt för tillverkningen, med hänsyn till de förväntade belastningarna på taket. Eller tvärtom, utifrån det tillgängliga materialet, välj den optimala tonhöjden och placera ytterligare stödpunkter - genom att installera förstärkningselementen, som nämnts ovan.

De angivna parametrarna tillåter den mest exakta konstruktionen och ritningen av trussystemet, rätt placering av alla dess element. Enligt det befintliga systemet blir det mycket lättare att beräkna hur mycket och vilket material som krävs för installationen. Du måste känna till det totala området av takhöjderna. Detta är nödvändigt för inköp av takmaterial, hydro- och ångspärrmembran, isolering, om termisk isolering av taket är planerat.

Huvuddimensionella parametrar av gaveltakens taksystem, till de beräkningar som vi nu vänder om. Huvuddimensionella parametrar för taktakets taksystem, till de beräkningar som vi nu vänder D - bredden på huset (dess främre vägg). Vk - höjden på taket i åsen ovanför Mauerlat- eller golvbalkens plan, beroende på vad de nedre ändarna på spännbenen ska fästas på; och - takets lutningsvinkel C är arbetslängden på trissfoten, från åsen till mauerlat; ΔC - förlängning av trissfoten för bildandet av det planerade taket W - steg monteringsbensfötter. Vi börjar överväga ovanstående frågor i ordning.

Förhållandet mellan branthetens sluttningar och höjden på takets tak

Dessa två kvantiteter är nära sammanhängande. Och deras beräkning kan närmar sig från olika vinklar och tar de ursprungliga kriterierna för en eller annan. Till exempel ser ägarna sitt hem med ett högt tak, något som på något sätt liknar den gotiska arkitekturen. Det är uppenbart att med ett sådant tillvägagångssätt höjs taket i åsen och därmed ökar brantheten i sluttningarna kraftigt. Men det bör inte glömmas att sådana tak upplever maximal vindbelastning på grund av deras uttalade "segel". Men snön på sådana backar dröjer nästan inte.

Så det är värt att överväga dessa två faktorer i början. Det är möjligt att för en plats som är stängd för vindarna, men med en övervägande av snöiga vintrar, är detta alternativ i allmänhet det mest acceptabla. Snabbt branta sluttningar och en hög åsna - snön på ett sådant tak dröjer inte alls, men vindseffekten blir max. Viss branta sluttningar och höga åsar - snön på ett sådant tak dröjer inte alls, men vindseffekten blir maximal ju längre trussbenen är, desto svårare kommer systemet att vara i arrangemanget, vilket kommer att kräva många förstärkande delar. En annan övervägning är att göra taket längre så ofta önskan att ha ett funktionellt vindusrum, Hämta utrustningen i det fullt utrustade vardagsrummet.

För vinden rum, naturligtvis, helst ett trasigt truss system. Men om gaveln fortfarande är planerad äts mycket utrymme upp av hörnzonen längs anslutningslinjen mellan spjällen med elplattan. Det är nödvändigt att öka brantheten i backarna (se ovan). Det kan vara en godtagbar lösning. Till exempel ligger mauerlat inte i nivå med överlappningen, som i den "klassiska" versionen utan på sidoväggarna, som medvetet lyfts över golvet till en viss höjd.

Sedan, med en stor branthet i backarna, och utan mycket komplikation av systemdesignen, kan magnonen uppnå mycket rymliga vindsrum. Husets sidoväggar med den mauerlat som ligger på den går upp över vinden. Detta ger det nödvändiga utrymmet på vindsrummet, även i små hörn av takhöjden. Husets sidoväggar med den mauerlat som ligger på den går upp över vinden. Detta ger det nödvändiga utrymmet på vindsrummet, även i små hörn av takhöjden. Förresten, det här är det alternativ som kommer att beaktas nedan, när berättelsen handlar om installationen av ett trussystem. Det händer att ägarna till det kommande huset, tvärtom, bestämmer om minsta vinklar av takets branthet.

Detta kan orsakas av materialbesparande anläggningar, bristen på behov av användbart utrymme på vinden, de särdrag hos lokala förhållanden - till exempel väldigt blåsig men inte mycket snöig terräng. Taket kan vara väldigt platt. Bra för små snöiga och blåsiga regioner. Men ingen takbeläggning är lämplig för sådana sluttningar. Taket kan vara väldigt platt. Bra för små snöiga och blåsiga regioner. Men ingen takbeläggning är lämplig för sådana backar. Men med detta tillvägagångssätt får vi inte glömma att något takbeläggning har vissa nedre gränser för lutningsbromsen.

Till exempel, om du planerar att lägga en bit av kakel, är det nödvändigt att ge en brantvinkel på minst 20, och för vissa modeller - även 30 grader. Så om planerna redan har det här eller det där taket täcker, borde du korrelera dess egenskaper med takets höjd och branthet. Så, hur är beräkningen. Husets bredd längs gavelväggen (D) fungerar som ett konstant värde - en konstant. Med hjälp av den välkända trigonometriska formeln är det lätt att hitta höjden (VK), från den planerade sluttningen av sluttningarna (vinkel a). Sol = 0,5 × D × tg a Det är uppenbart att för beräkning av ett symmetriskt gaveltak är halva byggnadsbredden tagen, det vill säga 0,5 × D. En annan nyans. Vid beräkning enligt detta förhållande tas höjden som skillnaden i höjder på åsen och Mauerlat-planet. Det vill säga, överskottet över vinden golvet är inte alltid menat - detta bör tas i beaktande.