Takräcke: typer och installationsdetaljer

Varje tak, även i ett bostadshus, måste utrustas med staket. Detta gäller särskilt när människor bor nere. Förr eller senare kommer toppen att lyftas för olika ändamål, och då kommer bara fäktningsstrukturen att bli den sista barriären mot olycka.

Särskilda funktioner

Tak stiger av olika skäl. Någon solar eller granskar grannskapet. Någon rensar snön. Någon reparerar taket eller installerar något (demonteras) på toppen. Under alla omständigheter kan säkerheten endast garanteras enligt de fastställda standarderna. Varje formulering, varje siffra i förordningarna beräknas mycket noggrant, och deras bristande överensstämmelse kan bli extremt obehagliga konsekvenser. Således hindrar höjden på 1200 mm säkerligen att personer i vilken höjd som helst faller av misstag, oavsett hur otrygg deras position är (i alla sinnen).

Inbyggnadsstrukturerna är ganska olika. Tack vare snöskyddet är det möjligt att undvika kollaps av tjocka lager av snö och is. De kan döda eller förlamna någon, skada bilar och träd. Beroende på situationen är ett sådant system monterat endast på enskilda platser eller på hela omkretsen av byggnadens övre del. Moderna tillverkare har lärt sig hur man skapar snöfångare avsedda för säker fastsättning på ett vikt tak.

Med övergångsbroar kan du göra rörelsen på byggnadens tak det säkraste. Att introducera kopplingselementen i konstruktionen, öka broarnas längd, medan ytterligare detaljer inte skulle orsaka besvär. Det rekommenderas att välja sådana modeller där lutningsvinklarna varierar beroende på situationen.

Väggtrappor är utformade för att:

 • lösa problemet med säker klättring upp;
 • hjälpa till med genomförandet av en mängd olika steeplejack-arbeten;
 • underlätta evakuering och penetration av räddningstjänsten inuti huset i extrema situationer.

Dess funktioner har ett staket för platta och sluttande tak. Det är lättast att installera en barriär för ett platt tak, och kvalificerade specialister utför detta arbete mycket snabbt och enkelt. Det är svårare att skydda dem på sluttande tak, listan över krav växer betydligt. En säkerhetsanordning på ett gavel eller chetyrehskatnoy tak bör ta hänsyn till en betydande lutningsvinkel, särskilt på vinden. Och på takets multicore-variant är förebyggande åtgärder i allmänhet individuella och beräknas separat varje gång.

Fäktmärke Borge absorberade erfarenheterna av svenska utvecklare under det senaste halva århundradet. Upprepade gånger testades barriärerna för detta märke i de svåraste och oförutsägbara livssituationerna - och de mötte alltid förväntningarna på dem. Det är viktigt att samma lösning kan appliceras på mjuka plattor, metallplattor och vikta tak: ingen anledning att tänka på vilken möjlighet att föredra. Tillverkaren anordnar regelbundet de mest allvarliga inspektionerna av sina produkter för att matcha hans rykte. Exakta testrapporter, tillsammans med deras resultat och utvärderingskriterier, sprids via Internet.

anordning

Alla nyanser av stängselarrangemang regleras av regleringsdokument. Enligt SNiP 1997 är staket av taket med handräcke absolut nödvändigt om höjden på byggnaden är 10 m eller överstiger detta märke. På den här typen av höga strukturer kan man inte göra sluttning brantare än 12 grader. Dess lutning kan endast ha ett större värde i korridoren från 7 till 10 m. GOST 25772-83, som beskriver installationsarbetet, har också specifika krav.

Byggkoderna föreskriver att i hus upp till 30 m krävs att man sätter barriärer på minst 1,1 m höga, och om byggnaden är ännu högre, så är minsta siffran i allmänhet 1,2 m. Samtidigt läggs höjder av strukturer. Standardkraven måste uppfyllas under byggandet. Avståndet mellan de horisontella ställen är högst 300 mm och mellan vertikalt - endast 100 mm. Det är ganska tillåtet att använda glasgardinskärmar (från speciella sorter av höghållfast glas), men alla parametrar bör strikt anges i projektdokumentationen

Huvuddelen av takets inneslutande konstruktioner är nästan alltid metallställ. De kan göras både från rör och från profilelement. Viktigt: provet måste utföras på marken innan sådana delar lyfts upp till toppen. Förstärkningsdiametern som används för att skapa ramverkets tvärstänger bör vara 0,4 till 0,8 cm. Anslutningselementen - olika vinklar och grosteins - tillåter att spärren monteras på alla ytor och lutas vid behov.

För att knyta konstruktionen tillsammans, använd:

Normalt tak har vertikala barriärer med en höjd av 0,6-0,9 m; Detta värde låter dig vila mot barriären på hösten eller höfterna eller midjan beroende på höjd. Horisontella stänger kan ha en längd på upp till 290 cm. Dessa horisontella stänger är anslutna till varandra med kopplingar. Varje metalldel ska täckas med en korrosionsbeläggning som gör att du inte kan vara rädd för de negativa effekterna av väderförhållandena. Att ordna en parapet stängsel är mycket svårare, men dess skyddande egenskaper och estetik är mycket högre.

funktioner

Inbyggnadsstrukturer kan:

 • förhindra att falla från taket av semesterfirare och arbetare;
 • undvika snabba kollaps av snömassor;
 • eliminera kollaps av balkar, tegelstenar, antenner och andra föremål;
 • förbättra takets estetiska egenskaper.

Typiskt utförande av barriären syftar främst till att säkerställa säkerheten. Dekorativa stunder och organisering av rymden är sekundära.

Staketet är installerat i sådana fall:

 • Byggnadens totala höjd överstiger 10 m;
 • höjden till takskenorna är 7 till 10 m, och takhöjden överstiger 6,8 grader;
 • utrustade plana tak av någon höjd är utrustade;
 • placeras i spola med galleriets tak, balkonger och loggier;
 • öppna yttre trappor, trappor och plattformar visas på taket.

Det är nödvändigt runt omkretsen så nära som möjligt för att ansluta alla element. Det är strängt förbjudet att använda strukturer som är defekta eller brutna svetsar. Situationen är oacceptabel när de inneslutande delarna passerar eldstoppet eller stör något med användningen. Höjden av brandsläckarna måste vara minst 300 mm. Vid provning tillämpas den nödvändiga belastningen i minst 120 sekunder.

Fäktning för det icke-operativa taket enligt standarderna förutsätter närvaro av övergångsbroar och speciella stegar. Det är omöjligt att förutse när och var exakt folk kommer att dyka upp. Oavsett hur många våningar, och oavsett absolut höjd i meter, måste du sätta hinder på 60 cm i höjd. I det här fallet bör gapet mellan rackarna och korsstängerna i strukturen vara högst 30 cm, annars uppfattas det som opålitligt.

För det utnyttjade taket gör reglerna ännu högre krav. Det är inte tillåtet att beställa byggnader av någon höjd, där barriärstrukturer kommer att vara mindre än 1,1 m. Fäktning av metallprofiler kan göras i olika variationer, bland vilka gallerskärmar används mest. Vid tillverkning med både vanligt och rostfritt stål. Den verkliga lönsamheten för den första varianten avskrivs av låg hållbarhet och behovet av att nödvändigtvis använda en isolerande blandning från väderförändringar.

I de flesta moderna konstruktioner utförs sådan bearbetning redan i produktionen, vilket frigör kunderna från att ta hand om det och minskar den tid som krävs för installationen. Taket på smörgåspanelarna är skyddat på ett speciellt sätt: om du monterar barriärerna på tapparna kommer kakans integritet att brytas. Därför rekommenderas att använda parenteser i ett speciellt prov, de är mycket mer sparsamma för basen. Monteringsfästet har hål i den övre delen i vilken systemet som blockerar människors väg till fara är fast. Fästning av barriärer på armerad betong bör ske med hjälp av gångjärnsfästen - de erkänns av experter som det mest kompetenta och tillförlitliga sättet att lösa detta problem.

Om byggnaden är täckt med ett vikat tak måste du använda flera andra metoder. Det bästa sättet att blockera tillgången till kanten är konstruktionen av formade rör eller av samma material som takets huvuddel. För att förbättra staketets estetiska kvalitet, hjälper han färgning med pulverfärger. För att fixa de element som används universella fästen som fästs på liknande delar av takbultarna. Två andra typer av parentes behövs - hatt och häftklammer.

Monteringsmetoder

Byggnadens höjd påverkar inte särskilt arbetsmetoderna, men typen av tak och material som används är mycket viktigare. Standardkraven är att hålla barriären rak och rak utan att avbryta hela omkretsen. Det är vanligtvis avlägsnat från takkanten över 350 mm eller mer. Men detta är inte alltid möjligt, och därför föreskrivs bestämmelserna för en alternativ lösning - montering på parapeter eller tak. Alla tvärgående rör är fastsatta med en speciell krympning in i det angränsande röret och hålls på plats med bultar.

Ibland visar knutens dimensioner sig för stor, och i sådana fall är det nödvändigt att skära metallen strängt med hand eller elektriska sågar. Användningen av slipmedel är oacceptabelt kategoriskt! Punkterna där fästena kommer att stå är täckta med en gummitätning. Genom den skruvas delen till brädorna med självgängande skruvar, placera fästena i steg om högst 100 cm. Därefter måste du fästa justeringsfästena, i vilka stöden som blockerar banan sätts in.

Dessa konstruktioner är fixerade strikt vertikalt, gångjärnsblocket är fixerat med en bult- eller dynbrickor. Korsa tvärstångsledningen genom de förberedda hålen och stärka bultarna. Produktionen av barriärsystemet fortsätter genom att säkra pluggarna i rörens ändar, varvid varje anslutning behandlas med ett tätningsmedel. Räcken görs lite annorlunda: på taket som ska drivas ska det vara tillverkade av svetsade delar, och på backarna används vinkelelement som ökar den totala stabiliteten. Skyddsskenan krävs för att bära en testbelastning på 700 newton meter som tillämpas på ett godtyckligt valt ansvarigt område.

Barriären på gavelens sida längs metallplattan sammanfogar profilerna direkt genom materialens ark. Det är omöjligt att fästa de inneslutande elementen endast på plattan själv. Sektionerna är anslutna med bultförbindelser. Stegen på kudden kan monteras både i stationär och i mobila utföranden. I grund och botten är sådana konstruktioner monterade nära rökgas- och ventilationsrören, eftersom de behöver systematiskt underhåll. Ryggstegar rekommenderas att vara utrustade med fotstöd som förhindrar oavsiktlig glidning.

På höfttaket är fäktningsstrukturer gjorda från hörnen av rören. Sådana element är fasta på metallplattor med en höjd av 300-400 mm, och framförallt är de monterade på universella konsoler med en höjd av 110 cm. Element från Borge är utrustade med vinkelövergång. Tack vare honom förenklas skapandet av hinder som stängs runt omkretsen. En snöfälla kan ingå.

Professionella tips och knep

Testning av staketet före godkännande rekommenderas i flera steg. Först inspekterar de det, sedan upprepar inspektionen efter ett tag, inklusive med en möjlig starkare vind. Synliga fel elimineras genom svetsning och installationsarbete. Vid kontroll ska endast kvalificerade specialister vara inblandade och varningsskyltar placeras längst ner och i far radien. Vart femte år bör staketet, oavsett - i en privat eller flervåningsbyggnad - omprövas i största möjliga utsträckning.

Video installationsanvisningar för fäktning tak och snö slutar vänta på dig i videon nedan.

Alla rättigheter förbehållna, 14+

Kopiering av material på webbplatsen är endast möjligt om du installerar en aktiv länk till vår webbplats.

Husbyggande

Det idealiska taket omfattar inte bara högkvalitativt och dyrt material för dess täckning, komplexitet i konfigurationen eller unik design, men också ett säkert staket. I Europa kommer den byggda byggnaden inte att tas i bruk om inte ett skyddssystem är installerat. Den består av ett snöskydd, en stege, säkerhets krokar, övergångsbroar och själva fäktningsdesignen.

innehåll:

Fäktning av taket med räcke förhindrar att en person faller under reparationsarbetet på taket, installerar antennen, rengöringsventilation eller skorstensrör, och under vintermånaderna och vårmånaderna kommer det att fördröja snö eller is. Dessutom skyddar människor och egendom från oavsiktliga fall av föremål under takarbete. Fäktning för taket är en stålgitter, som är i form av balustrar eller parapeter, högt uppe över taket.

Det finns ett stort urval av både material och färger på staket, lämplig för alla typer av takmaterial: från rostfritt och galvaniserat stål, aluminium och koppar. En sådan mångfald gör det möjligt för dem att harmoniskt passa in i byggnadens övergripande utseende.

Element av byggnaden av fäktningstak

Snegozaderzhatel, förhindrar att det faller ett skikt av snö. Dess installation kan utföras runt byggnadens omkrets eller att stänga endast en del av byggnadens tak, och installera endast på problemområden. Den är tillverkad med båda universella fästelement för någon form av beläggning och med en fäste som är utformad speciellt för det vikta taket.

Övergångsbryggor används för säker rörelse på taket. Med hjälp av anslutningselement ökar deras längd, medan fästfragmenten inte stör den fria rörelsen. Vid behov kan lutningsvinkeln justeras.

Väggstegar ger en säker klättring till taket för olika typer av arbete, och kan också fungera i nödsituationer, vilket ger tillgång till byggnaden.

Krav på fäktningstak

Tak är uppdelade efter typ av konstruktion: platt och ställd, och underhålls - och oexploaterad. Även om den senare typen av tak inte förutsätter närvaro av människor på den, är det fortfarande nödvändigt att utrusta med ett staket, minsta höjden ska vara 600 mm, oberoende av höjden på själva byggnaden.

Mansardtak har ofta en ganska brant lutningsvinkel, därför är anordningen att fästa taket ganska svårt, och ofta inte alls möjligt.

Enligt byggnadsstandarder måste en byggnad med takhöjningsvinkel på upp till 12% och en höjd på mer än 10 m samt en byggnad med en höjd på mer än 7 m med takhöjd över 12% installeras fästning.

Avståndet från takkanten vid installationen ska vara 35 cm. Takets höjdhöjd beror på höjden på konstruktionen, om den är upp till 30 m, bör strukturen vara 1100 mm, om mer än 30 m, därefter 1200 mm. Strukturen, ursprungligen utrustad med en parapet, skyddas av ett spärrsystem i dess höjd.

Avståndet mellan stigarna ska inte överstiga 1200 mm och kan, beroende på takmaterialet, justeras.

Takräcken ska vara säkra och lätta att installera. Det monterade systemet samt fästelementen på det sluttande taket måste passera ett hållfasthetsprov för att bestämma dess tillförlitlighet.

För detta ändamål läggs en horisontell belastning motsvarande 54 kgf på punkter som inte är mer än 10 m från varandra, efter ett par minuter avlägsnas den. Om det inte föreligger någon kränkning av strukturens integritet och är frånvarande, innebär den resterande deformationen att testet var framgångsrikt.

Vad är ett fäktningstak

Som regel är det en hopfällbar design som gör det möjligt att utföra installationen på en ganska kort tid. Dess installation kan utföras på absolut alla typer av takmaterial och till och med en vågig yta. Nedan är en ritning av taket stängsel.

9-skruv med sexkanthuvud 8x50 mm;

Fästen och diagonala stopp ger det styvhet. Med hjälp av ett gångjärn monteras staketet på taket med nästan vilken lutning som helst.

Profil för takets metallfäste har olika tjocklek och konfiguration. Men i alla fall spelar kvaliteten på materialet för tillverkningen och för alla komponenter en viktig roll. Det vanligast använda galvaniserat och rostfritt stål, sorbitol, belagt med en speciell pulversammansättning eller koppar.

Typer av material och deras egenskaper

Galvaniserat stål på grund av rullning med ökad noggrannhet används för tillverkning av fästanordningar och någon form av fäktning. Hög korrosionsbeständighet uppnås genom att applicera en zinkbeläggning. Produkter gjorda av denna metall kan användas i genomsnitt 50 år. Dessutom är galvaniserat stål motståndskraftigt mot temperatur extremiteter och kan tåla från -80 ° C till + 300 ° C, medan det har en låg grad av värmeledningsförmåga och är betydligt billigare än andra material med liknande egenskaper.

Galvaniserat stål med en speciell beläggning, vars sammansättning bidrar till en ökning av livslängden, liksom användningen av det, kan du ge produkten flera färg nyanser.

Rostfritt stål - det innehåller olika legeringskomponenter, till exempel krom, titan, nickel, molybden etc. När huvuddelen av legeringen är krom (upp till 20%), desto högre dess innehåll i stål, ju högre grad av korrosionsbeständighet. Den resulterande filmen skyddar stålet mot exponering för omgivande atmosfär.

Koppar är ett värme- och elektriskt ledande material med utmärkta korrosionsegenskaper, smältpunkten är 1083 ° C. Efter ca 10-15 års drift är produkterna täckta med en mörkgrön patina som blir en ogenomtränglig barriär mot exponering för atmosfäriska ämnen.

Slutförande av skyddskonstruktionen

Satsen innehåller stödstolpar med fästen för fastsättning och 3 m rörfäste. Om höjden på ställen är 600 mm behövs två rörledningar med en höjd på 800 mm, tre eller flera linjer. Beroende på konstruktionen ingår det önskade antalet skruvar och bultar i förpackningen.

För högkvalitativ och bekväm installation, innehåller satsen alla nödvändiga fästanordningar och andra tilläggsdelar som: pluggar för rack som förhindrar för tidig utveckling av korrosion på sin inre, omärlade yta. Samt gummitätningar som förhindrar inmatning av fukt i hålen under installationen.

I vissa utföranden görs anslutningen av rören av övergångstypen av mamma-pappa, vilket gör att du kan öka längden utan att använda skärnings- och svetsutrustning.

Monteringen är en viktig plats vid montering av stället på takytan. Fixering till det vikta taket sker med hjälp av en klämanordning - en klämma, den här metoden tillåter inte att bryta mot den vikta bildens täthet och integritet.

Monteringen på profilerade och plana tak utförs med hjälp av fästskruvar, tätningsbrickor. Skruvskruven deformerar packningsbrickan, som fyller utrymmet runt monteringshålet. Montera staketet på det stigna taket, vars vinkel är 15-45%, hjälper gångjärnet utan att använda ytterligare verktyg.

Ett sådant fäktningssystem bär både en funktionell och en dekorativ komponent. Vid behov kan den dessutom vara utrustad med snöskydd.

Montering av takfäste på svängbara fästen

För den här typen av fästning krävs en kontinuerlig kista. Det är värt att notera att installationen kan utföras både före takläggning och efter.

Arbetet börjar med att bestämma platsen där stativets stöd ska fästas. Mät det önskade avståndet från kanten av takskenorna. Efter att ha monterat konsolen på önskad punkt, placeras en gummipackning med självgängande skruvar, den är fastsatt i burken genom beläggningsmaterialet, och höjden mellan stöden ska vara 900 mm. Om takytan är täckt med ett vågigt material, görs fästet i stället för dess avböjning.

Då måste du justera önskad lutningsvinkel för stödet och fixa gångjärnsenheten vid önskad punkt med brickans tätningar. Vidare passerar röret genom de färdiga hålen och fixeras med bultar, samma manipuleringar bör utföras med den andra och tredje tvärstången (om sådan tillhandahålls av konstruktionen).

Det sista steget av arbetet innefattar installation av pluggar och bearbetning av tätningsmedel.

Principen och framsteg för installationen av staketet på kappskyddet är detsamma, endast monteringssystemet är annorlunda. För denna typ av tak används en specialanordning, som är en åtdragningsfäste. Den är monterad på vagnens höjd med hjälp av en speciell klämma, vilket helt säkerställer takbeläggningens integritet och därigenom eliminerar läckage.

Design för fäktning gör det själv

För taket av boskapstyp rekommenderas att använda förstärkta staket av fabriksprestanda. En struktur som liknar en räcke, lämplig för plana tak med en plan horisontell yta, kan byggas med egna händer. Det viktigaste att komma ihåg är att människors säkerhet beror på högkvalitativa material och väl utförda arbeten med att ansluta alla komponenter.

För ramen på en sektion med en höjd av 600 mm och en längd på 2,5 m behöver du:

 • 6,5 m U-formad metallprofil 40x25 mm;
 • 4 m profil 25x25 mm eller stavar Ø 16 mm;
 • skruvar (fästbultar) för att fästa sektionen på taket.

instrument:

 • svetsmaskin;
 • bulgarian;
 • borra med metallborr;
 • Du kan behöva en stansning.

Från profilen (40x25) med hjälp av slipmaskinen är det nödvändigt att förbereda följande delar: 2 stöd på 600 mm vardera, 2 horisontella tvärstänger på 2,5 m vardera; Från en 25x25 mm profil eller en metallstav med en tvärsektion på 16 mm, skärs 8 horisontella tvärstänger med en längd av 500 mm och 2 hållarstolpar på 400 mm vardera. Behöver även 4 metallplattor med en tjocklek av 10 mm och en storlek på 7x10 cm.

Arbetsfaser:

 • Alla 4 plattor är förborrade monteringshål för efterföljande fastsättning på takets botten, borrets diameter bör vara något större än skruvens eller förankringsbultens diameter.
 • stödben är svetsade på plattan i en vinkel på 90 °;
 • sedan fasthållande element svetsas till metallplattan i en vinkel som är lika med inte mindre än 30 °;
 • Vidare är ett vertikalt övre tvärsnitt svetsat till två raka stolpar;
 • 500 mm mäts från den och installationen av den andra gränslinjen utförs;
 • Återstående clearance på 100 mm tillåter inte att damm, löv eller snö hänger på taket.
 • vertikala linjer är monterade mellan tvärbalkarna från en profil eller stång, vars höjd är ungefär 300 mm. De kan fästas både från insidan och från utsidan av strukturen;
 • Det återstår att fästa stöd till den färdiga ramen.
 • Konstruktionen är monterad i kassen med skruvar. Om takytan är tillverkad av betong, är det nödvändigt att göra hål med perforator och använda förankringsbultar som fastsättningsmaterial, vars längd ska vara minst 160 mm.

Det bör noteras att för att öka längden på strukturen kan det vara nästan oändligt med hjälp av ytterligare sektioner. Varje efterföljande block utförs dock utan den första stödkolonnen, i det här fallet svetsas horisontella tvärstänger till sista raden i föregående ram.

Uppskattat takfäste

Ovan har presenterats en detaljerad lista över alla nödvändiga material. Den totala kostnaden beräknas individuellt för varje tak och beror på ett stort antal faktorer. Men för att få en uppfattning om sin slutliga kostnad finns nedan en lista över priser på material för att fästa taket.

Det är viktigt att observera alla försiktighetsåtgärder vid installation av någon typ av takstängsel. Ett sådant system är ett oumbärligt element i vilken struktur som helst, vilket säkerställer säkerheten hos både personer på taket under reparationer, liksom fastigheter som ligger i omedelbar närhet av byggnaden från fallet av olika byggnadsartiklar.

Takräcke för ditt tak

Takfäste - en obligatorisk åtgärd i byggandet av byggnader för något ändamål. De ger en säker vistelse på taket, inte bara för hantverkare och arbetare, men också för att bara slappna av. Säkerheten på de arbeten som utförs på ett tak beror direkt på kvaliteten på takskydd.

I länderna i Europeiska unionen är teknisk provning av taket ett obligatoriskt förfarande innan objektet tas i bruk. Objekt som inte har genomgått detta förfarande kan inte försäkras.

Typer av takfäste

Tak varierar i byggnadstyp:

Takreling på ett platt tak

Plana tak är mest populära. Detta beror på det faktum att det kan användas som ett extra område för olika ändamål: går i frisk luft, olika typer av rekreation (inklusive aktiv), etc. Ett sådant tak kan spela rollen som en balkong, så fäktning är viktigt, inte bara för säkerhetsändamål utan också av estetiska skäl.

Platta och plana tak kan delas in i exploaterbara och outnyttjade.

Drift av. De skiljer sig åt i design, så att människor kan gå på taket för olika arbeten (installation av utrustning, snöborttagning etc.), för hushållsändamål (hängande kläder, etc.) eller fritid. Av denna anledning ställs stränga krav på fäktningens styrka och tillförlitlighet.

Oanvända tak behöver också fäktning, trots att det inte finns några människor på den. Anledningen är att det är omöjligt att utesluta oförutsedda omständigheter som kan tvinga att fungera på taket - skada eller försämring av taket. Dessutom minskas takets livstid avsevärt utan konstant underhåll.

Så, eftersom outnyttjade tak inte ger upphov till människors permanenta vistelse, är det inte nödvändigt med en stel grund. För att säkerställa personens säkerhet under reparation eller underhåll av taket, installera speciella stängsel som jämnt fördelar viktbelastningen över hela ytan. Sålunda minimeras risken att falla från ett tak.

Typer av takfäste

Gridged metall fäktning är det billigaste och mest prisvärda alternativet. Som regel, före installationen, är strukturen belagd med speciella antikorrosionsmedel, som sedan fixeras ytterligare med en pulverspray. Det mest pålitliga materialet för tillverkning av staket är rostfritt stål på grund av dess motståndskraft mot både mekaniska och kemiska effekter. Det finns också galvaniserad och koppar fäktning.

Massiva skärmar av plexiglas, infogad i metallramen. För att ge ett mer estetiskt utseende till staketet, i kombination med metall, används speciellt höghållfast glas. Sådana staket ser bäst av allt, men priset är lämpligt.

Pleksiglasskärmar

Förstärkta betongparapeter installeras på inversion tak utan misslyckande. De används ofta med metallgaller.

Komponenter och storlekar av staket

Element och nodar

Takhinder är rektangulära gitterkonstruktioner fasta på takets yta med metallhörn eller fabriksbyggda specialfästen. Paketet innehåller:

 • Racks från ett metallrör eller en profil.
 • Ribban. Samma som hyllan, men med en mindre sektion.
 • Universella fästen.
 • Muttrar, bultar och andra fästelement.

Dimensionerna på staket regleras tydligt av statliga standarder, samt byggkoder och föreskrifter.

Krav på GOST och SNiP

Enligt byggkoder och GOST är takfäste en obligatorisk åtgärd när objektet är över 10 meter högt och takhöjden inte överstiger 12 grader. Dessutom ska taket vara inhägnad med en höjd av mer än 7 meter och en lutning på mer än 12 grader. Och det spelar ingen roll om taket är i drift.

Alla platta tak, loggior och balkonger, yttre gallerier, öppna trappor och plattformar ska vara inhägnade.

Med en bygghöjd på upp till 30 m ska häckens höjd vara minst 1,1 m. För byggnader över 30 m ska häckets höjd överstiga 1,2 m. Förekomsten av räcken vid stängsel är obligatorisk. Höjden på höljet på det outnyttjade taket beror inte på höjden på byggnaden och måste vara minst 60 cm.

I närvaro av en parapet läggs dess höjd i häckens höjd. Den totala höjden måste vara minst 0,6 m.

Det finns också ett krav på avståndet mellan de horisontella och vertikala elementen i staketet. Mellan vertikal - högst 100 cm, mellan horisontell - högst 30 cm.

Installation och montering på taket

Dimensionerna på staketet väljs i enlighet med byggnadens höjd och takets utseende före byggandet.

De har en relativt enkel design. Installation sker enligt allmänt accepterade standarder:

 • Märkning av bilagor stödjer.
 • Fästelement på taket. Bultar, gummitätningar används.
 • Justering av hörnstöden till önskat läge i förhållande till takytan.
 • Installera distanserna och bultningen (inte till slutet).
 • Sätt i rör i hålen.
 • Fixeringsrör med skruvar på skruvar.

Installation och fastsättning

Kvaliteten på installationen har en direkt inverkan på livslängden. På ställen för fäste på taket bör metalldelar behandlas med speciellt korrosionsskyddande tätningsmedel. Stubbar kan fungera som ytterligare skydd.

Obligatoriskt förfarande är att kontrollera staketets stabilitet omedelbart efter installationen. Alla fästanordningar måste provas med en last på 150 kg.

För att stärka strukturen svetsas stödelementen ibland i takets yta.

För arbetarnas säkerhet utförs installationen uteslutande i lugnt väder utan nederbörd.

reparationer

Takstaket har en mycket enkel struktur och är lätt att reparera. Den vanligaste reparationen är att demontera och byt ut eventuella felaktiga komponenter.

De garanterar säkerheten för personer på taket. Sådana strukturer bör tillverkas av kvalitetsmaterial och installeras i enlighet med alla krav i GOST och SNiP.

Takfäste: GOST och monteringsegenskaper av barriärstrukturer

Takstrukturen i någon struktur är ganska komplex, den består av många element som kompletterar varandra, vilket ökar styrkan, tillförlitligheten och hållbarheten. Erfaren takmästare noterar att inte bara takets bärkraft är viktigt, men också dess säkerhet vid drift.

Takräcken är en av de viktigaste faktorer som säkerställer säker användning och underhåll av tak, de är monterade på lutande och plana tak. I avsaknad av reglerande stängsel på taket kan byggnaden till och med förhindras att användas. I den här artikeln kommer vi att berätta om GOST, som reglerar installation av fäktning, typer av parapet och hur det ska ordnas.

Behovet av staket

Takreling är ett obligatoriskt element i takkonstruktionen, vilket säkerställer säker drift, reparation och underhåll. Enligt GOST bör alla tak vara utrustade med barriärstrukturer som skyddar mot nedstigning av snö, som faller från höjden av människor och föremål. Höjden av blockerande parapet bestäms av typen av takkonstruktion, sluttningen av sluttningarna och antalet våningar i byggnaden. Beroende på vilken typ av tak som utförs, kommer fästningen av byggnadens tak att utföra följande uppgifter:

 • På de opererade taken, på vars yta det är möjligt att bo, för att utrusta viloplatser eller till och med för att bryta upp trädgårdar, enligt GOST, är parapeten fastsatt för att förhindra att människor faller från en höjd. Säkerhetsbarriären måste vara tillräckligt hög för att säkerställa säker drift av byggnaden.
 • Takräcken installeras också på oexploaterade taktak. Men dess huvudsakliga funktion är inte skydd från personer som faller från en höjd, men snöhållande. Staketet, som installeras längs taket, hjälper till att hålla sig från fallande snömassor som ackumuleras på sluttningens yta.

Var uppmärksam! Takfästen med snöskydd kan ha olika mönster och färger. Oftast är det en svetsad konstruktion av stålrör eller hörn, installerad längs överkanten. På grund av sitt snygga utseende gör barriärstrukturerna driften av byggnadens tak säkrare, men förstör inte utseendet.

Fäktningsfunktioner

Moderna byggkoder reglerar tydligt typ och höjd på staket, som ska vara utrustade med ett tak beroende på dess typ, sluttningshöjd och antal våningar i byggnaden. Många utvecklare, som utnyttjar kundens okunnighet, sparar på arrangemanget av barriärskärmen. Enligt GOST kan byggnaden dock inte ens tas i bruk om taket inte är utrustad med fästning av önskad höjd. Takfästen enligt SNiP utför följande funktioner:

 1. Förebyggande av spontan nedstigning av snö från takhöjder. De hinder som ligger vid kanterna på överhänget försenar eller minskar snöhastigheten för fallande snö som glider nerför sluttningarna. Detta hjälper till att undvika skador när de faller från taket av snö och is på huvudet på en person. Snöhållande konstruktioner installeras på stigade tak med en lutningsvinkel på 15 grader. Ju större sluttningen är desto kraftigare bör snövakterna vara.
 2. Säkerställa människors säkerhet under drift, reparation eller underhåll. Montering av takstaket utförs för att förhindra att en person faller från taket under underhåll, rengöring av skorstenar, montering av antenner, reparation av takläggning.
 3. Förhindra avrinning av vatten. Fäktning av ett plant tak utöver barriärfunktionen förhindrar att vatten strömmar ut ur ytan, vilket ofta orsakar en oskärpa av det blinda området och fundamentet.

Intressant kan takets metallfäste inte bara utföra enhetsfunktioner för att förhindra att höjden faller under underhåll, reparation och underhåll av strukturen, det kan vara ett dekorativt element som förbättrar byggnadens utseende.

Element av barriärstrukturer

Enheten på takets hängning beror på typ och typ av takets användning, höjden på sluttningarna, antalet våningar i byggnaden, typ av takläggning. Alla parametrar av barriärstrukturer regleras tydligt av GOST och SNiP och tillämpas på ritningen i byggdesignen. De klimatförhållanden som är typiska för den region där konstruktionen utförs har viss inverkan på parapetens antal och höjd. Typiskt innefattar kompositionen av barriärstrukturer:

 • Snöfällor. Apparater monterade på takets överdel för att fälla snömassan på takhöjderna. Enligt deras funktioner är de uppdelade i snöskärare som skär snöpastaen, glider från lutningen till tunna plattor, minskar dess hastighet och snöhinder - staket som helt stannar snön. Dessa enheter måste installeras på hälltak runt omkretsen eller bara på platser där människor är farligt nära överhänget.

Det är viktigt! Alla barriärstrukturer är gjorda av slitstark, korrosionsbeständig metall. Moderna byggkoder föreskriver obligatorisk provning av takstaket för hållbarhet efter installation. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till vikten av hindren och belastningen som de lägger på takramen så att taket inte deformeras under deras vikt vid utformningen.

Barriärkrav

Fäktning av det stigna taket regleras av GOST, samtidigt som alla krav är uppfyllda, är det möjligt att göra strukturen mer lättare och säkrare. Höjden på takets höjd, avståndet mellan de vertikala stöden, avståndet från taket till nedre skenan av parapeten beror på byggnadens höjd, vilken typ av taket som används och höjden av höjden. Därför beräknas dessa parametrar individuellt och förhandlas fram av projektet. Vid inrättande av takbarriärer beaktas följande säkerhetskrav:

 1. Takhinder är monterade på byggnader med en höjd av mer än 10 m, om lutningen inte överstiger 12 grader, och på byggnader mindre än 7 meter, om lutningsvinkeln på sluttningarna är mer än 12 grader.
 2. Minsta höjden på parapetet för outnyttjade tak är 600 mm, och för de som är i bruk - 1200-1500 mm, beroende på konstruktionens höjd.
 3. Avståndet mellan parapetens vertikala stöd får inte överstiga 120 cm, men vanligtvis är denna indikator mycket mindre för att öka styrkan i strukturen.
 4. Avståndet från taket till bålens botten ska inte överstiga 35 cm.

Tänk på att för att bestämma lämpligheten för driften genomförs test fäktning tak för styrka. Det består i att införa i två punkter som ligger på ett avstånd av 10 m eller närmare varandra, en horisontell belastning på 54 kgf appliceras i 2-3 minuter. Efter avlägsnande av varorna utvärderas strukturernas tillstånd, om de inte deformeras kan de användas säkert.

Korrekt montering av takstaket

Utan takstaket kan det inte vara fråga om en persons säkerhet när de bor på taket. Staket är installerade på tak av industri- och bostadshus med det enda syftet att inte tillåta en person som har förlorat sin balans på taket att falla ner.

I vissa fall är det dock inte det enda syftet med takfäste att skydda människors säkerhet. När det monteras tillsammans med hållaren är det också förutsatt att snömassorna på taket hålls från att omedelbart komma ner. Betydelsen av installation av stängsel är svår att överskatta: på byggnader med en höjd av mer än två meter kan de rädda människoliv.

Typer av takfäste

Beroende på de olika parametrarna (takmaterial, bygghöjd, användning av taket av invånare eller besökare i byggnaden, takhöjning), installeras olika typer av takhinder på taket.

Så, om det finns en parapet på taket, kommer det att installeras hinder av en annan natur än för taket utan det. Skillnaden mellan dessa två typer av takhinder från varandra är bara ett sätt att montera dem på tak och höjd.

När man väljer rätt typ av takstaket utvärderar man rammens fullhet:

 • takhinder. Skärmslängder är gjorda i form av solida stängsel, vars vägg består av en metallram fylld med kaklat eller plåtmaterial.
 • gitterbarriärer för taket. Takgrindar av gittertyp är gjorda i form av ett metallgaller, som är monterat på taket med fästen som fixerar dess botten. Ett sådant staket består av metallprofiler med vertikala baser och tvärgående balkar, som bildar en gitter;
 • kombinerade takhinder. För den kombinerade typen av stängsel används båda teknikerna: i ett avsnitt kan en galler monteras, å andra sidan - en skärmbarriär, annars utför den nedre delen av barriären enligt skärmtypen.

Dessutom är det vanligt att fördela fler typer av stängsel, beroende på vilken typ av tak de ska installeras på:

 • hinder för taket som inte används
 • hinder för det opererade taket.

Egenskaper av taket

Takstängsel är inte en monolitisk struktur: det är en landsbygdsstruktur bestående av ett antal oersättliga element.

Naturligtvis, beroende på vilken typ av staket, dess syfte, tillverkaren, taket som den behöver installeras på, och många andra faktorer, kan takstaket ha ytterligare strukturella element. Men i standardkonfigurationen av varje staket finns:

 • stöder (de är rack) takstaket, som är ett rör med en rund, men ibland och kvadratisk sektion. Används ofta rör med en metalltjocklek på 1,4 mm. Stöden är stödelementet i staketet, som monteras på taket i vertikalt läge och "håller" alla efterföljande delar av staketet. Höjden på stöden beror enbart på syftet med taket stängsel och platsen för dess installation;
 • Takskenor. Plank takstaket kallas också basen: det är ett rör av rund eller kvadratisk sektion, som är installerad parallellt med takets plan och fixeras genom att skruva på stöden. Längden på varje plank är standard, men för att kunna skapa ett kontinuerligt staket längs takets hela omkrets, komprimeras ena änden av röret;
 • universell konsol. Denna konsol används för montering av staketets stöd på takets yta;
 • justeringsfäste. Denna konsol används för att fixera taket på taket i strikt vertikalt läge.
 • fästanordningar. Vid montering av takstaket användes skruvar, bultar, muttrar och många andra fästelement.

Installationssekvensen kommer att vara enligt följande: universella konsoler är monterade på taket, där justeringsfästet är installerat. Nästa steg är installationen av stöd i parenteserna. Sedan bildar de vertikala stöden tvärstänger.

Ta reda på allt om de typer av fäktning för taket i vår artikel.

Standarder för installation och provning av takstaket finns här.

Fäktning av exploaterade tak

Det opererade taket måste ha en bas med tillräcklig styvhet för att klara vikten av människor, utrustning, snö, vilket kommer att vara här under ganska lång tid.

Enligt koden för byggregler och föreskrifter från 01/21/1997 måste ett sådant tak, om det ligger i en höjd av mer än 10 meter från marken och lutande i en vinkel på mindre än 12 grader, vara utrustad med takhinder utan att misslyckas. Samma regel gäller även om taket lutar i en vinkel på mer än 12 grader och ligger i en höjd av mer än 7 meter från markytan.

Statligt standard (GOST) nummer 25772 ställer vissa krav på stängsel av balkonger, trappor och ståltak: alla måste vara utrustade med takstaket. Dessutom gäller de krav som gäller för balkongrullar också på takstaket.

Således uppger statsstandarden att taket på taket på en byggnad som inte överstiger 30 m höjd, ska vara ca 110 cm, men inte mindre än den angivna höjden. Om byggnaden är över 30 meter ska takstaket installeras högre - 120 cm.

Om det finns betongparapeter på takets konstruktion, får man sänka takhöjden till höjden på parapetet. Till exempel om byggnaden är 30 meter lång och parapetet är 60 cm hög, ska takbommen installeras på parapet och ha en egen höjd på 60 cm.

Det reglerar statens standard och fyllnadsramens fullhet: mellan två vertikala delar av takstaket (stöd) ska det vara ett avstånd på högst 1 meter och mellan två tvärgående delar - högst 30 cm.

GOST anger att taket ska installeras på taket kontinuerligt, inte ha luckor och klara av en belastning på 0,3 kN / m. GOST-krav gäller för de flesta industri- och bostadshus.

Fäktning av ej drivna tak

Trots det faktum att ett sådant tak ursprungligen inte ger människor tillgång till dem och deras närvaro här uppstår olika situationer där människor måste gå ut på ett oexploaterat tak: behovet av att reparera taket, installera utrustningen, rädda liv i händelse av brand osv.

Det är för sådana situationer att takstaket installeras på outnyttjade tak. Koden för byggregler och föreskrifter från 01/21/1997 reglerar reglerna för montering av staket för både de opererade och oexploaterade taken, utan att föreslå separata krav för var och en av dem. Statens standard 25772 definierar emellertid de tekniska parametrarna för staket på oexploderade tak.

Således, enligt kraven i GOST, oavsett höjd, antal våningar eller syftet med byggnaden, måste takets höjd på taket vara 60 cm eller mer. Mellan de två vertikala och mellan de två horisontella elementen i staketet bör det vara ett avstånd på högst 30 cm.

Monteringsanvisning fäktning

Takfäste sätter en solid rak linje utan att avbryta den längs hela takets omkrets. Den optimala platsen för montering av takstaket ligger ovanför takskyddet, minst 35 cm från det. Detta är dock inte alltid möjligt: ​​i sådana fall är taket monterat på parapet eller till och med takhöjden.

För att ansluta barriärstrukturerna mellan varandra används inga ytterligare "främmande" element: en speciell krympning är närvarande vid varje tvärgående rör av barriären, som sätts in i det angränsande röret och korsningen fixeras med bultar.

Om det uppstår en situation där takbommen bör trimmas (förkortas) är det tillåtet att endast använda en sågsåg för metall (elektriska sticksåg) för dessa ändamål. Slipverktyg kan inte användas!

Processen att installera fäktning börjar med att bestämma platsen för fästning av konstruktionen: stödstolparna måste ligga på ett avstånd av 35 cm eller mer från kanten av takskenorna. En gummipackning sätts in i fästets monteringsplats, genom vilken fästet är fäst med skruvar till fackplattan.

Kom ihåg: Steget mellan stöden ska inte vara mer än 1 m!

Efter fixering av alla fästen runt takets omkrets monteras justeringsfästena. De installeras själva stödbarriärer. Därefter är det nödvändigt att fixa stöden i önskad position (strikt vertikalt), säkra gångjärnsmekanismen med en bult eller packningsbrickor (beroende på taket på taket).

Nästa steg är installationen av korsstänger: rören passeras genom de färdiga hålen, sedan fixeras med hjälp av bultar. På så sätt installeras alla korsstänger. Efter att staketet är fullt installerat fixeras rörens ändar med pluggar, och alla fogar behandlas med tätningsmedel.

Takfäste är ett av de viktigaste delarna av säkerhet på taket, när du installerar dem, glöm inte de grundläggande installationsreglerna:

 • staket på ett avstånd av 35 cm från takets kant
 • I industribyggnader måste höjden på hindren vara minst 60 cm;
 • på bostadshus - minst 120 cm;
 • på administrativa byggnader - från 90 cm;
 • Platsen för alla anslutningar måste behandlas med tätningsmedel!

Hur man väljer takfäktning - vem frågade inte den här frågan? Nu kan du läsa om det på vår hemsida.

Hur man installerar ett räcke på det stigna taket finns här.

Takräcke. Konstruktion och montering

Taket på en stor byggnad består inte bara av taket, men har också många ytterligare element. Ju mer komplexa takstrukturen desto mer motfogar i den med ytterligare strukturer - noder. Vid montering av taket måste de vara noga utrustade och förseglade. Detta kommer att undvika läckage under drift.

Fäktning på taket kommer att säkerställa hennes säkerhet under arbete och rörelse.

Takskenor

Takfäste är en viktig del av takkonstruktionen, vilket säkerställer säker drift av taket och möjligheten till kvalitetsservice. Obligatorisk närvaro av fäktningsanordningar på tak på byggnader med en höjd av mer än 10 m anges i de gällande föreskrifterna i byggbranschen.

Monteringsanvisning takfäste.

För varje typ av tak (vallad och platt) finns det olika standarder för montering av staket. De beskrivs i SNiPs och beaktas vid konstruktionsstadiet. För metallfäste rekommenderas de ungefärliga dimensionerna för fäktning:

 • höjden på stöden - 70 cm;
 • Avståndet på stöden från takskenorna - inte mindre än 35 cm;
 • mellanrum mellan stöden - 90-120 cm.

Fäktningsanordningar av standardtyp har formen av en kompositstruktur. De består av vertikala stöd och horisontella tvärstänger, fast fastsatt på taket och mellan sig. Stödena är gjorda av ett hörn böjd i form av en triangel. Horisontella tvärstänger kan vara gjorda av stålrör 3 m långa. De är monterade i stöd genom speciella hål och bultar (topp - M10x35, botten - M8x55). Hålen i rörens ändar är stängda med plastlock. Galvaniserat och rostfritt stål används som material för tillverkning av takets fäktning.

På inversionstakarna som drivs under sommarperioden är fasta armerade betongbarriärer - parapeter utrustade. På dessa typer av tak är de monterade oavsett antal våningar. Den normaliserade höjden på gallret staketet i detta fall reduceras av parapetens höjd.

Takhinder, som snöhållare, är uppdelade i rörformiga och krökta metallplåtar. Deras fästning utförs på samma sätt som den som omsluter.

Typer av takfästen med fäktning

Ordningen om fästning av taket.

Anslutningen av stöden på de inneslutande konstruktionerna med takytan kräver särskild uppmärksamhet vid installationen, takets funktion är beroende av styrkan. Anordningen av korsningspunkter är planerad i förväg vid montering av taket. Särskilda inbyggda element installeras under vattentätningsskiktet eller speciella konstruktioner är konstruerade med tillämpning av ett extra vattentätningsskikt.

Den vertikala metallstativet i det triangulära stödet bär den funktionella belastningen på den, den horisontella skapar konstruktionens fäststruktur på taket. Diagonalstången ger stavhet i staketet. Stödet är jämnt i takt med takets lutning, fast med bultar. Knuten är fastsatt på takfältet med hjälp av tre galvaniserade M8x60 självgängande skruvar och gummiblommor.

Fästpunkterna på säkerhetsskyddet på takkonstruktionerna ska vara så tillförlitliga som möjligt och utesluta möjligheten att självlösa fästdon.

Crate under dem är kontinuerlig. Vid användning av universella fästen justeras fästets läge i takt med takets lutning. Intervallet mellan parenteserna är lika med spjällets steg. Fästdonet är täckt med silikon tätningsmedel. Särskilda pluggar läggs på taksektionerna intill fästet.

Vissa företag producerar staket för tak med uppsättningar fästelement för olika typer av tak: vikning med naturliga och metalliska plattor, wellpapp, bitumen etc. Anpassade staket är också gjorda som stämmer överens med utseendet på taket och byggnaden som helhet. Avslutade skyddselement och tätningsbrickor. Vid skruvning i skruven deformeras brickorna och fyller de borrade hålen i materialet.

På taket av en metallplatta eller fällningsfäste monteras fästpunkter vid vågens nedre punkt i stödstrålen. Fäktning kan också monteras på beläggningen av smörgåspaneler och profilerade ark märken H114, H75, H60. Efter installationen måste alla delar av lederna förseglas. Alla gränssnitt på taket och fästet är försiktigt belagda med kall bitumen mastik eller kompositioner med tillsats av fibrösa fyllmedel.

Använd också en klämma för att montera säkerhetsstrukturen på det vikta taket. Samtidigt störs inte integriteten och tätheten hos vikta målningar.

Bent stålplattor 5 mm tjocka är installerade på asbestcement-tak för pålitlig fixering av stöden på vågen av vågorna i takskivorna. Skruva fast dem med skruvar och muttrar genom en träpackning. Under bälken svetsas hörnen av en halv meter längd till plattorna och häfthållare är redan fästa vid dem. Racks är tillverkade av förstärkande stål Ø16 mm.

Efter avslutad installation av fäktningsstrukturer utförs särskilda provningar av fästningsfästpunkter. I europeiska länder, utan byggande av säkerhetsstrukturer på byggnadens tak och deras testning, kan husbyggnad inte försäkras.