Dormer fönster på taket

En person som planerar att bygga ett hus drömmar om att skapa något speciellt, inte som alla byggnader som fanns tidigare.

Under två århundraden har folk framgångsrikt dekorerat sina hem med en enhet på taket av olika fönsterhissar.

Det är denna typ av "höjdpunkt" som kan ge ett hem en personlighet, göra den igenkännlig, minnesvärd. För att uppnå önskat resultat måste du noggrant överväga detta element, hämta material och fungera bra.

Lite historia

Europa. Tak med dormerfönster uppträdde i XIX-talet i alla europeiska länder nästan samtidigt. De framkom som ett funktionellt element i byggnaden för luftning och belysning på vinden, så att vinden var lämplig för byggandet av bostads- och affärslokaler.

Men omedelbart började dörrfönstren att tjäna för att dekorera byggnader. För Europa på 1800-talet var lucarnes karaktäristiska - utsökt dekorerade takfönster i samma stil som fasaden av byggnaden, vare sig den är gotisk, renässans eller barock. Och i olika länder såg de annorlunda ut.

Ryssland. Utseendet av dormerfönster i Ryssland är förknippat med byggandet av manege 1817 till ära för femårs segern i det rysk-franska kriget. Denna storslagna byggnad med en bredd på 45 m täcktes med trästackar, till vilka det upphängda taket hämmades. Men sedan byggandet gjordes bråttom, var larverna för strukturerna fuktiga, sprickor i strukturerna visade sig snart, taket var krökt.

Enligt legenden åtalade artelarbetaren Alexey Slukhov korrigeringen av defekter, med namnet "dormer windows" kopplade. Under hans ledning skars rektangulära öppningar på byggnadens tak och dekorerades med extra strukturer i form av hus med väggar, tak och glasfasad - ett fönster genom vilket byggnaden ventilerades. Designen har visat sin effektivitet - takplattor, och som ett resultat höjde taket.

Den första erfarenheten var framgångsrik, den storslagna byggnaden av Manege finns fortfarande med dörrfönster, vilket utan tvekan är dess dekoration. www.youtube.com/watch?v=eHG4QUszYhs

Så den här arkitektoniska designen har slagit rot i Ryssland, efter att ha skapat huskammar, först och främst av Moskva och St Petersburg, beboeliga. För det mesta bosatte sig människor med små inkomster här. Förutom bostäder var det verkstäder och andra bryggor i vindarna. Genom dörrfönstren var det lätt att komma på taket för att reparera det, och också att undkomma vid naturkatastrofer - eld eller översvämning.

Designen har visat sin vitalitet - idag kan du observera ett brett utbud av fönsterhissar.

Fönster klassificering

 1. I gavelväggen;
 2. Dormer:
  1. triangulär,
  2. fyrkantigt med ett sluttande tak
  3. trapetsformad,
  4. segment med trapesformat tak (panoramautsikt)
  5. välvda ("bat", "tjurar");
 3. Antidormer;
 4. lutning;
 5. Lantern mot luftfartyg.

Denna klassificering är inte uttömd. Tack vare utvecklingen av byggteknik förbättras framväxten av nya material, gamla fönsterkonstruktioner och nya utvecklas.

Konstruktiva lösningar

Det finns fyra grundläggande diagram över dormer windows.

I gavelväggen

Fönstret är anordnat i en gavel (överdelen av ändväggen i form av en triangel, avgränsad av takets sluttningar) i fasadplanet. Enhetsfönstret kräver ingen ytterligare konstruktioner, genom det kan du lätt komma ut på trappan till vinden.

Dormer

Fönstret ligger helt ovanför takets sluttning. Enheten i ett sådant fönster kräver förstärkning av takets strukturella element och noggrann vattentätning. Ur arkitekturens synvinkel är detta den vanligaste och mest spektakulära typen av fönsterramar, som har ett stort antal modifikationer.

Diagram över vissa typer av dormers fönster av dammtyp visas här.

Antidormer

Fönstret sticker inte utöver takets sluttning, är inbyggt och minskar därmed den användbara volymen på vinden. Denna typ av fönster används inte allmänt, även om det är enklare att utföra än dammare. Alternativet är mer ekonomiskt när det gäller materialförbrukning och enklare i vattentätning.

Hinkat (mansard) fönster

Den ligger direkt i takets plan. För närvarande har effektiva vindsurfstrukturer utvecklats, i synnerhet metallplastfönster av olika former: standard rektangulär, cirkulär, triangulär.

Lantern mot luftfartyg

Det är ett helt glasfönster, det kan ha olika former. Designen ger maximal belysning. Den används på tak av industriella och offentliga byggnader.

Dormer fönster på taket foto - exempel på användning i enskilda bostadshus

Vakttaket med ett takfönster är ett traditionellt beslut. Den ligger i väggens plan på takets sluttning.

Shed konstruktion, består av tre fönster med väggar.

Höftfönster framkallar känslor av antiken, komfort och måttligt liv. Med denna lösning är lutningsvinklarna på taket och höften lika.

Den triangulära dormerfönstret på taket är en frekvent egenskap hos ett romantiskt, ibland tomt fabrikshus.

Nackdelen är en begränsad mängd ljus.

Det välvda fönstret "tjurens öga" kommer att ge de inre egenskaperna hos den patriarkala herrgården.

Dormerfönster på taket kan ordnas vertikalt i grupper utöver den vanliga horisontella positioneringslösningen.

Panoramafönster ger en bred överblick och maximal belysning.

Fönsterets sidoväggar med trapesformat tak saknas. Allt dess täckning utförs av takmaterial.

Du kan använda olika typer av takfönster i samma tak.

På det här stora taket finns tre typer av fönster. Men kanske de mest intressanta av dem är fönstren, som kallas "fladdermus" eller "grodans mun" på grund av igenkännliga konturer. Deras enhet på kaklataket utvecklades grundligt av kakel tillverkaren Roben.

Windows "bat" ser spektakulärt ut och på taken med en minsta lutning.

Användningen av plana takfönster är svår att dekorera byggnaden.

Ändå sänder de perfekt ljus, kräver inte ytterligare strukturer och, tack vare den välutvecklade installationstekniken, ger pålitlig vattentätning.

Grundläggande designkrav

Antalet fönster, typ och storlek bestäms av lokalt syfte, den nödvändiga belysningen, orienteringen av byggnaden till kardinalpunkterna, byggnadens allmänna arkitektoniska koncept och material som används. Det vill säga, dimmarmönstren är utformade i skisssteget, och inte på takplanets utvecklingsstadium.

Kraven på SNiP bör observeras vid utformning av fönster i vilken form och stil som helst. Detta är ett nödvändigt villkor för att säkerställa styrka och integritet takkonstruktionen och byggnadens hållbarhet som helhet.

Fönstret överdelas med godtyckligt beroende på takets storlek. Ju högre det är desto mer ljus kommer in i rummet.

Området av takfönster i bostadshus bör vara 1 / 6-1 / 8 av golvområdet.

Design och montering av dammaren ska utföras i enlighet med kraven i SNiP. Oavsett utformning och utformning av den valda strukturen är det nödvändigt att följa byggregler och föreskrifter. Detta gör att du kan tillhandahålla den nödvändiga tillförlitligheten och hållbarheten hos denna konstruktion utan att försvaga de operativa parametrarna för byggnadens tak.

De viktigaste kraven för SNiP på dormer windows inkluderar:

 • installation är tillåten om takets sluttning är 35 grader eller mer;
 • Överbyggnader bör placeras på ett reglerat avstånd från byggnadens ytterväggar.
 • öppningar som öppnar och ligger på takfönstret bör ha en minsta storlek på 0,6 × 0,8 m, vilket innebär att den tillåtna storleken på taket blir 1,2 × 0,8 m;
 • Om arrangemanget av ett fönster med ett höfttak och en fyrkantig öppning är anordnad, kan dess fasad inte vara en förlängning av byggnadens vägg.

Takfönster, design

Grunden för utformningen av takfönstret är en ram som är monterad samtidigt med takkroppssystemet.

Konstruktionen är oftast gjord av trä, även om sidoväggarna kan tillverkas av tegelsten.

Montering av takfönstret utförs efter takramen - gavlarna ska monteras och byggnadens taksystem ska monteras. Vid monteringsställena på dimmervinduerna görs öppningar. Om öppningen är mer än 110-130 cm, för att kompensera för den ökade belastningen från fönsterdesignen, bör spärrbenen som inramar öppningen fördubblas eller struktureras. Sidoväggarna på dammfönstret är installerade vinkelrätt mot ytterväggen baserat på golvbalkarna.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt vattentätning. Dörrfönsterets konstruktion ska isoleras med samma isoleringslag som taket. Ytterväggsbeklädnad görs vanligen med samma material som byggnadens fasad.

Dormer fönster på taket

På moderna husets tak kan du hitta originala mönster som ser ut som ett fågelhus, med olika former kan du dekorera taket på ett ovanligt och vackert sätt. Denna design kallas dormerfönstret.

Auditiv kallas fönsteröppningar som ligger på taket av hus på vinden rum. För första gången uppträdde de i början av 1800-talet, i andra halvåret uppfanns mansardstrukturer, som är något annorlunda än det ljudformiga. Det är de som för närvarande är de vanligaste.

Attiska strukturer skapas i ett lutande område, i samband med detta ger de mer ljus, trots att de inte tar upp mer utrymme på taket än hörbara. Enheten av dormer-windows är enklare.

Den mest utbredda är dammfönstren i en triangulär design, takhöjningarna är brantare. Samtidigt ligger den främre väggen av den här konstruktionen i samma plan med ytterväggarna, direkt ovanför den vanliga fönsteröppningen. Detta gör att du kan skapa en harmonisk fasad, designen sticker inte ut och bildar en enda helhet med husets väggar.

Omfattning och funktioner

Dormer fönster skapas oftast på stigade tak. Lutande väggar används för att skapa naturligt ljus för inre utrymmen direkt under taket. De kallas också mansard.

Ursprungligen skapades dessa element för att kunna ventilera vinden.

Numera när hallrummen i allt högre grad används, har deras funktioner expanderat lite:

 1. På stigade tak tillåter de dig att komma ut på taket, ventilera rummet och organisera naturbelysning.
 2. I små hallrum, där taket ligger ganska lågt, kan de öka användbar yta. Speciellt när väggarna börjar direkt från vinden på vinden eller vinden. Samtidigt underlättas tillvägagångssättet till fönstren.
 3. Tak med takfönster ser attraktivt ut och ovanligt. Deras organisation gör att du ursprungligen kan planera ett rum under taket.

utformning

Det finns 4 alternativ för konstruktiv design av hörselstrukturer:

 1. Antidormer - design, som ligger inom takets sluttning, är inbäddad i taket. På bekostnad av vad det finns en minskning av vindsummets användbara yta. Detta alternativ är enkelt att genomföra, kräver ingen extra kostnader för material och ökad vattentätning. Det är dock inte så populärt.
 2. Dormer - belägen ovanför takets sluttning. Det finns många varianter av enheten med liknande design, det kräver ytterligare förstärkning av takelementen och skapandet av högkvalitativ vattentätning. Denna designmetod är den vanligaste.
 3. I gavelväggen. Fönstret är organiserat i samma plan med fasaden, ändväggen är aktiverad, som har formen av en triangel. Samtidigt behöver enheten inte skapa ytterligare strukturer, vilket underlättar installationen. Inträde till vinden genom det här fönstret är gratis - utanför byggnaden kan du klättra upp stegen.
 4. Det lutande fönstret är skapat på vinden rum, mönster och former kan vara olika: rektangulär, rund, triangulär. Ligger i takets plan.
 5. Antiaircraft lampa - fönstret är helt tillverkat av glas, vilket gör att du kan skapa den mest effektiva naturbelysningen av det inre taket. Oftast används liknande konstruktioner på industribyggnader.

Det finns vissa krav på konstruktion och installation av takfönster, som anges i byggkoderna. Normer och regler säkerställer maximal tillförlitlighet av konstruktionen, dess hållbarhet och säkerhet.

Viktiga punkter:

 1. Installationen kan endast utföras om takets lutning har en vinkel på minst 35 grader.
 2. Deras läge bör skapas på ett visst avstånd i förhållande till byggnadens yttervägg.
 3. Ventilernas minsta dimensioner ställs in i följande gränser: 0,6 * 0,8 meter.
 4. Höjtakets fasad, på vilken öppningen är installerad, ska inte utgöra en fortsättning på ytterväggen.

Facing, enligt GOST, kan utföras med följande material:

Typer av mönster

För närvarande utvecklas konstruktionstekniken aktivt. På grund av detta finns det fler och fler alternativ för registrering av öppningar.

Men de vanligaste typerna är följande:

 1. Strukturer i ett taktak.
 2. Halkad (mansard).
 3. Lantern mot luftfartyg.
 4. Dormer. Beroende på typen av tak finns det undertyper av denna typ:

 • triangulär och fyrkantig;
 • enkel och dubbel sluttning;
 • trapets;
 • gambrel;
 • Panoramautsikt (från enskilda segment, skapat på trapezigt tak);
 • platt;
 • välvd;
 • Antidormer.
 • utformning

  Att skapa ett projekt för att bygga ett tak med takfönster krävs. I designprocessen är det nödvändigt att ta hänsyn till några av de nödvändiga nyanserna.

  Det finns vissa regler för placeringen av strukturer, vars icke-iakttagande, som praktiken visar, leder till problem vid takets funktion:

  1. De kan inte vara belägna nära åsen, kronhjortet, och i närheten av gavlarna.
  2. Om flera öppningar skapas måste avståndet mellan dem hållas minst 0,8 meter. Detta gör det möjligt att fritt utföra rutinmässiga inspektioner av taket, förhindrar ackumulering av snö på taket.

  Placeringen och formen av dessa element väljs utifrån fastighetsägarens personliga preferens, valet kan bero på modetrender på fastighetsmarknaden samt huvudmålet som förverkligas när man skapar fönsteröppningar på taket - de kommer att användas praktiskt eller bara som dekorativa element.

  Tips! Detta arkitektoniska element komplicerar byggnaden av taket. Nivån av komplexitet kommer att bero på vilken typ av fönster design som valts, takbeläggningsmaterialet. Det är bättre att överlåta byggnaden av taket med takfönster till professionella takläggare.

  Den exakta ritningen av ett sådant element måste reproduceras på papper. För detta görs alla mätningar försiktigt. Antalet och storleken är direkt beroende av taket i taket.

  Grundregeln att tänka på vid beräkningen är följande:

  Windows kan vara i en eller två rader. Undre kanten kan vara minst 0,8 meter från golvet på vindsvåningen, och placeringen av den övre kanten beror på höjden på rummet.

  DIY konstruktionsteknik

  Genom att bygga ett tak med dessa element är det nödvändigt att närma sig med fullt ansvar:

  1. En miniatyrbild skapas för att skala. Bredden på öppningen lika med avståndet mellan spjällen skulle vara idealisk.
  2. Om ett sådant tak sätts i en flervåningsbyggnad krävs ett tillstånd.

  Därefter bör du förbereda materialet och verktygen för arbete.

  För installation krävs:

  • naglar av olika storlekar;
  • triangel och protractor;
  • måttband;
  • kopplingar;
  • bågfil;
  • mejsel;
  • film;
  • timmer (ofta använt materialstorlek på 10 * 5 centimeter);
  • ett fönster (det är bättre att köpa en som inte kräver komplex vård);

  För att skapa ett standard dormer-fönster krävs vissa steg.

  Arbetsplanen är som följer:

  1. Den plats där arbetet är gjort bör skyddas.
  2. Broar skapas under arbetshålet.
  3. Varningsskyltar visas nedan för att indikera att farligt arbete pågår.
  4. Konstruerad ramfönsteröppning.
  5. Fönstret installeras.

  Gör ett hål:

  1. Två podbalerochny skärs ut ur strålen, som placeras mellan balkarna. De är fasta på båda sidor med naglar.
  2. Två fler timmer klipps av för att skapa vinst, de är placerade mellan de yttre strålarna, för detta är använt vice. De är också spikade.

  Skapa en förstärkt struktur för hörnhöjningar:

  1. Skär en bit timmer för det nedre stödet. Dess längd bör vara lika med rykten på rykten + 20 centimeter. Fäst den underifrån, parallellt med ramen, direkt till golvet. Han bör agera på gränsen för postpersonen från två sidor i lika delar.
  2. Två bitar (för en och andra sidan) skärs lite längre än avståndet mellan taket och golvet. Märken görs på dem vid ställen av förstärkningstrålar. På dessa märken är träet avskuret.

  Hörnstället är installerat:

  1. För att mäta två balkar bör storleken överstiga höjden på det framtida fönstret. Var och en av dem spikas på två ställen - till förstärkningsstrålen och till stödet nedan.
  2. Den övre förstärkningsstrukturen är uppbyggd på armeringsstrålen samtidigt som den pressas mot stativet och passerar i hörnet och spikas sedan på denna ställning. För att öka behovet av att använda en vice. På samma sätt fästes lägre struktur. Arbeten utförs från två sidor i ordning.

  Justera hörnposten:

  1. Virket skärs till fönsterdjupet och lägger till 25 centimeter. En ände appliceras på podbalochnik, den andra - på hörnstrukturen. Horisontaliteten kontrolleras, varefter linjen skärs längs segmentets botten vid kontaktpunkten med stativet och förstärkningsstrålen.

  Överstången är installerad och taket på strukturen bildas:

  1. En längd av timmer som är lika med avståndet mellan ändarna av de yttre hörnstolparna mäts. Den är installerad på skäret på stativet och fast med naglar. Ett tak på taket blir en stapel som användes för att anpassa hörnstolparna.

  Skapa en fönsterbräda:

  1. Avståndet mellan stolparna mäts, timmeret tas 2 centimeter mer än detta avstånd. I hörnet är stolparna skårna för fönsterluckan, djup - 1 centimeter. Dessa platser måste rengöras väl.
  2. Därefter sätts fönstret i de preparerade spåren och fästs med naglar. Fönsterkarmen är fixerad av ytterligare två stycken, som också spikas.
  3. Från takets sida monteras tvärgående takbjälkar. Det finns bara tre av dem, längden är lika med avståndet längs sidokantens inre kanter. De monteras i steg om 40 centimeter till sidoväggarna. Sedan spikas sidopostarna i samma intervall. Det är bara att skära strukturen.

  Takmontering:

  1. Antalet snedställda takremsor beräknas enligt följande: takets bredd är uppdelad med 30 centimeter. Stavarna på den erhållna längden skärs av. Steg tillbaka från änden av en centimeter, en linje ritas diagonalt på varje element. Ett snitt görs längs dessa linjer.
  2. Remsorna med en förminskning sätts platt sida ner, det breda ända ser mot huset, och den smala ligger på sidotaget. I sin tur är alla remsor fastsatta, avståndet mellan dem är 2,5 centimeter. Ovanpå denna design är fixering av plywood eller spånskiva.
  3. Det återstår att spika täckplankorna och vända taket runt fönstret, bearbeta sprickorna med tätningsmedel från fukt, fixa droppstången. Då är fönstret installerat.

  Dormer fönster design på taket

  Ett takfönster på taket är vanligtvis utrustat för att ge ventilation på vinden eller vinden.

  Dessutom tjänar de också till att skapa det vackra utseendet på taket och hela huset.

  Dormer eller dormare på vinden är en ram med glas som är inbyggt i takets plan.

  Det kan ha en mängd olika former och mönster, så att hela huset ser ut som original och unikt och byggnaden förvärvar sin egen stil.

  Vad är dörrfönstren?

  Typer av dörrfönster bestäms av takets form ovanför fönstret och designfunktionerna:

  • med ett platt tak
  • fyrkantiga lutande;
  • med höfttak
  • triangulär;
  • fyrkantig med ett gaveltak
  • Panoramic Trapezoid Roof;
  • vinden;
  • rund eller halvcirkelformad;
  • fullt glas och många andra alternativ.

  Dormer fönster på taket tjänar till att ventilera ett rum där ingen bor, så att alla trästrukturer inte kommer att ruttna.

  De används som dörr till taket för reparation och underhåll, samt en nödutgång vid brand och andra incidenter.

  Om du har en bostad på vinden har du möjlighet att använda belysningsfönstret för belysning.

  Det är sant att experter säger att sådana öppningar tillåter mycket mindre sol att komma in i huset än vindrutor, eftersom sidoväggarna hindrar ljus från att komma in.

  De kan installeras på taket av nästan vilken struktur som helst - enhöjning, dubbelhöjning, fyrahöjning, trasig, multi-tunga.

  Det finns en mängd olika alternativ för att kombinera taket på ett hus med utsikt över öppningen, och det kan placeras både på taket och på gaveln.

  Om du väljer ett platta takalternativ för ditt hus, bör du beakta att en sådan apparat ska vara utrustad med ytterligare rännor för dränering.

  Därför ska taket göras med en lutning på ca 5 till 15º.

  Varianten av den fyrkantiga formen med ett gavel och ett lutande tak är likformigt i ett fönster med ett platt tak, men lutningsvinkeln på sluttningarna ska vara 15º.

  På taket av privata hus och stugor finns ofta trekantiga alternativ. Istället för sidoväggarna i hans backar.

  Så du kan montera den med ett mindre antal leder, men ljuset i rummet kommer att falla mycket mindre.

  Ser mycket intressant alternativ rund form. Det gör utseendet på huset mycket ovanligt.

  Det mest intressanta alternativet, både vad gäller funktionalitet och utseende, är ett takfönster i form av en zenitlampa.

  Det gör huset visuellt lättare och luftigare, och solen i rummet saknar mycket.

  Takfönstret är också fäst mellan spjällen. Använd dem på sluttningarna av 15 - 20º. Detta är ett hinder för flödet av vatten, så enheten av detta alternativ är mycket svårt.

  Att göra denna produkt med egna händer är nästan omöjlig, så det är bäst att beställa färdiga trä- eller plastfönster från specialister.

  Avslutade produkter från tillverkare har en särskild lön som, när den öppnas, skyddar rummet från vattenintressen.

  Dormer fönsterdesign

  Innan du skapar en ritning av din framtida dormare, bör du bekanta dig med kraven i SNiP. Överensstämmelse med SNiP är nödvändig för att dorn- eller dörrfönstret ska kunna användas med egna händer.

  Genom att följa kraven i SNiP får du en pålitlig och hållbar produkt med kraftfulla driftsparametrar.

  De viktigaste kraven för SNiP att darmer windows:

  • Installation är endast möjlig om taket har en sluttning på 35º;
  • Överbyggnader bör placeras på ett klart begränsat avstånd från ytterväggarna;
  • Enligt kraven i SNiP bör rampen inte vara mindre än 0,6 med 0,8 m, det vill säga öppningsstorleken bör vara minst 1,2 med 0,8 m;
  • Om du vill göra en öppning med ett höfttak, kommer det inte att fortsätta husets vägg.

  När det gäller material, för plätering använd koppar, metallplattor, plattor. Vissa alternativ kan ha sitt eget tak, ledningar, takrännor.

  Om taket har en mycket stor öppning, kan den fungera som en balkong.

  Baserat på vilka parametrar i ditt hus, beror det på vilken typ av dörrfönster du kan göra med egna händer.

  Dormerram

  När du har bestämt måtten på din öppning, bör du utveckla ritningarna av den framtida produkten. Det bör inte bara uppfylla sina funktioner, men också dekorera fasaden av huset.

  Experter säger att den totala bredden på hörhålen ska vara mer än hälften av vinden på bredden.

  När du har gjort ritningen kan du starta enheten med egna händer. Tillverkning måste börja när man installerar takstödsystemet för hela konstruktionen.

  Taket på öppningen har sina egna stödstrukturer och en kista, om det är gavel, då är det en egen ås. Designen av den hörbara bländaren liknar byggandet av taket på ett hus, bara en miniatyr.

  Först utförs gavlar på taket av huset, sedan är åsen bar och spärrar fäst. På rätt platser gör öppningar.

  De är skyddade av mycket starka takfästen, eftersom de kommer att bära hela lasten. Du kan använda dubbla och jämnt tripplar.

  Därefter fästs bjälkarna på spärren. Den nedre strålen kommer att placeras i nivå med byggnadens yttervägg. Och toppen - som framgår av storleken på det framtida fönstret.

  Nästa på den underliggande strålen sätta racket, som förbinder toppstången. Ytterligare anordning innebär att man kopplar strukturen med toppljuset med hjälp av stänger.

  Detta är ett ramverk som ännu inte har sitt trussystem.

  Om du har skapat en ram måste du göra det till ett trussystem. När du lägger bjälkar, lintar, kan du inte skära ned urtagen i huvudbalkens huvudbalkar.

  Så spärrar kan förlora sin bärkraft. Fäst alla element du behöver på metallfästen.

  Därefter ska du kolla ramen i alla riktningar och fortsätt sedan med monteringen av åsen och ramen på taket.

  Rafters kan skäras ut i ett mönster som avsevärt förenklar enhetens öppning.

  Väggarna är klädda med fuktbeständiga material, och taket görs tillsammans med taket på hela huset.

  Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att isolera lederna från fukt för att förhindra läckage.

  Membraner, silikon tätningsmedel, tryckplattor används som isolerande material.

  Om du vill göra ett takfönster med egna händer, installeras en sådan enhet direkt i taket.

  Deras fördel är att de släpper in mer solljus i rummen, och installationen är mycket snabbare.

  Hur man gör ett sådant fönster i det färdiga taket?

  Ofta behöver husägare installera ett takfönster på vinden.

  Att göra om det helt är inte billigt, vilket innebär att många människor är intresserade av hur man gör ett sådant fönster på egen hand. Att göra detta alternativ är inte svårt.

  Det är bättre att placera dörrfönstren i mitten mellan bärbalkarna. Så fönstret blir starkare och stabilare.

  I takmaterialet är skuren öppning. Efter montering av ramen på lagerbultarna.

  Fixa den med skruvar, fäst väldigt tätt.

  Fönsteröppningen bör försiktigt förseglas med bitumen, silikon eller akryltätningsmedel eller ångtätande tejp.

  Enheten av dörrfönster: Tekniken för installation av fönsterkonstruktioner för taket

  Tak tak linne smyckar säkert taket. Men fortfarande, framförallt, är de nödvändiga för att ge naturlig belysning och ventilation på vinden rum, kallt och bostadsområde. De är slående i deras mångfald, för att inte tala om de unika mönster som ger strukturen en individualitet, en smak som är unik för dem.

  Enheten i dammfönstret börjar med monteringen av ramen, men först, bestämma vad dammfönsterkonstruktionen är.

  I SNIP på installationen av lyukaren visade att

  • Dörrfönsterområdet är 1/300 av takets horisontella utskjutning;
  • Takbjälkar, som tjänar som stöd för taket och dess ram, placeras direkt ovanför lukarnaya;
  • på vinden har en täckhöjd på inte mindre än 35˚;
  • Antal dörrfönster på taket, beräknat på grundval av det obligatoriska villkoret att deras totala bredd inte ska vara mindre än halva bredden på vinden.

  Rammen utförs samtidigt med installationen av trussystemet. Beroende på konstruktionen kan det innefatta lathing, ås och spärrar. Med andra ord är det samma tak, bara i miniatyr.

  Dormerfönster på taket - utformningen av den triangulära lyukarnyen ↑

  Den mest populära konstruktionen av lucarnes idag anses vara triangulär, vars karakteristiska egenskap är brantheten i backarna. Pedimentets tak ska inte gå ut ur planet som bildas av byggnadens yttervägg, med andra ord har en vägg av en sådan lucarna ingen genomträngning i taket.

  En anordning med liknande konstruktion utförs exakt längs samma axel som det underliggande fönstret. Detta gör det möjligt att uppfatta takfönster som helhet med fasaden av byggnaden. Utrymmet som bildas under taket har en ganska stor höjd, därför finns det på lutarna lucarnes med ganska stora ramar.

  Det är emellertid inte nödvändigt att prata om att höja användningsområdet på vinden för en sådan design. Detta beror på den väsentliga - ca 64 ° -höjden av dess backar.

  Dormerfönster med triangulär form har ett tak. Hon går ner till husets huvudtak före rännans organisation. Därför finns det inget speciellt behov av vattentätning av sidoväggarnas och takets korsning, vilket underlättar vattentätningen av takfönstren och byggnadens huvudtak.

  Takfönsterram ↑

  Montering av dörrfönster görs på ramen. Vid lyukarens placering mellan taket av det installerade systemet, gör öppningar. Inramningen är gjord av dubbla eller tredubblade spärrar, eftersom de upplever en betydande belastning som överstiger inverkan på någon annan del av systemet.

  I tvärriktningen, i två sektioner, är balkar monterade på spärrar: den första är i botten av ytterväggen, och den sista är överst - enligt det befintliga projektet på spjällen och förstärkts. På de första uppsättning vertikala ställen och binda dem ovanpå den tvärgående stången, få en ram. Den senare måste fästas på toppljuset. Gör detta med hjälp av längsgående stavar. Således visar det sig ram lyukarny, men hittills utan ett system av spärrar.

  Ryggsystem av takfönstret är anordnat på samma sätt som huvudtakets konstruktion. Ramelementen är fixerade med metalldelar.

  Därefter fortsätt till att lägga taket och takbjälkarna på åsen. De senare klipps ut på fönstret i ett mönster och fixeras i ena änden mot åsen och den andra till rammens struktur.

  Gables sheathe fuktsäkra material, till exempel plywood av denna typ. I detta fall bör manteln placeras på samma nivå som yttermantelens mantel.

  Endova enhet på toppen av lucarna ↑

  Vid första anblicken liknar lukarnerna i enheten, som har form av en triangel, ganska lik installationen av ett flervärdigtak. Men i verkligheten finns det stora skillnader mellan dessa tekniker. I synnerhet, till skillnad från takhöjningar, som regel med samma sluttning, har den triangulära öppningen ett tak med en sluttning på 60-70. Det vill säga vid korsningen av taktaket på huvudtaket och lucarnas sluttningar bildas icke-standardiserade dalar.

  Enheten i tråget i dammfönstret innebär installation av diagonala spjäll, som tjänar som stöd för korta trussben. För installation av en liknande design är det nödvändigt att beräkna följande parametrar:

  • Endova-takstråle, det vill säga dess längd och tvärsnitt, och du måste ta hänsyn till att i båda öppningarna antas två strålar av denna typ, som är spegelsymmetriska;
  • ledningsvinklar bildade mellan sidoväggarna och åsstången.

  Phased device endova (razhellobka) ↑

  1. Med hjälp av en rörledning eller en lång nivå överförs korsningen av dalen och lucarnesryggen först till golvet.
  2. Bygg en horisontell utskjutning av sådana element i ramen, som stolpen på åsen och endova. Projektionen av endova erhålls genom att koppla den erhållna punkten och vinkeln på väggen, åsen bar, som ett horisontellt segment i utsprånget kommer att vara samma segment.
  3. Bestäm vinkeln som bildas av utsprången och gash under den änden av endovaträdet längst ner. En sådan operation kommer att säkerställa dess exakta samverkan med öppningens sidovägg.
  4. Hörnet på den här väggen och skridstrålen är ansluten till en sladd och drar den ordentligt. Nu kan du noggrant bestämma två värden: längden på endova-strålen och den önskade skärvinkeln vid nedre änden.
  5. Sedan överförs projektorns projektionslinje till sidoväggen, till dess övre stråle, vilket gör att man kan ta reda på vad som ska vara längden på den bärande hävarmen i den nedre sektionen.
  6. Efter att mätningarna har slutförts, fortsätt arbetet med märkning av arbetsstycket direkt vid monteringsstället. Den skärs längs längden och sås från de tvärgående kanterna vid de beräknade vinklarna och läggs på plats.

  Anordningen av lucarnes nedre del ↑

  Installationen av denna del av konstruktionen har sina egna detaljer.

  Dormerfönster på takkonstruktionen

  Dormer fönster på taket: med tanke på enheten

  Dormer fönster på taket ger inte bara dagsljus på vinden och vinden rummen, utan också till attraktionskraften på utsidan av byggnaden. Det finns olika alternativ för deras mönster och stilar. Vi kommer att prata om de mest populära implementeringssystemen i den här artikeln.

  Typer av dörrfönster

  Till enhetens fönster är kraven ganska höga. Konstruktionen måste ha tillräcklig styrka, ge tillräcklig belysning och ventilation av rummet under taket, passa organiskt i arkitekturens utseende, vilket gör det igenkänt.

  Dormer fönster har varit populära i många århundraden. Modet för sitt utseende förändrades ständigt, och idag kan dammar- och takfönstren variera betydligt i deras designfunktioner och design.

  Förutom fönsterkonstruktioner, monterade direkt i takplanet, är fönster med vertikala glasrutor populära:

  • utan sidoväggar, med ett pediment i byggnadens plan
  • med sidoväggar och gavel i byggnadens plan
  • med sidoväggar och gavlar utanför byggnaden.

  Små trekantiga, trapezformade och välvda öppningar med glasering av hela vertikalplanet används aktivt. Bland strukturerna med sidoväggar skiljer sig dörrfönster på taket av typen av taket:

  • Shed;
  • dubbel sluttning;
  • valmat;
  • välvda (med en halvcirkelformad eller välvd båge);
  • platt fransk.

  Platsen och typen av fönster bör väljas enligt byggnadens stil, placeringen av de vanliga rutorna. Annars kommer de att uppfattas som ett främmande element på taket.

  Fönsterdesign

  Design och installation av dormaren bör utföras i enlighet med kraven i SNiP (SNiP II-26, SNiP 21-01). Oavsett utformning och utformning av den valda strukturen är det nödvändigt att följa byggregler och föreskrifter. Detta gör att du kan tillhandahålla den nödvändiga tillförlitligheten och hållbarheten hos denna konstruktion utan att försvaga de operativa parametrarna för byggnadens tak.

  De viktigaste kraven för SNiP på dormer windows inkluderar:

  • installation är tillåten om takets sluttning är 35 grader eller mer;
  • Överbyggnader bör placeras på ett reglerat avstånd från byggnadens ytterväggar.
  • sashöppning och placerad på takfönstret bör ha en minsta storlek på 0,6 × 0,8 m, vilket innebär att det tillåtna fönsterstorleken på taket blir 1,2 × 0,8 m;
  • Om arrangemanget av ett fönster med ett höfttak och en fyrkantig öppning är anordnad, kan dess fasad inte vara en förlängning av byggnadens vägg.

  GOST innebär användning av olika material för beklädnad. Detta kan vara koppar, plåt, bältros. Enligt deras designfunktioner kan takfönster skilja sig från frånvaron eller närvaron av ett takhäng, ett eget tak eller en takrännan. En stor öppning kan ha en balkong, som ser särskilt intressant och attraktiv ut. Lucarny-fönster utmärks av närvaron av sidoväggar och en helt glaserad fasad.

  Triangulärt dormerfönster

  Om du planerar att göra ett dormerfönster med egna händer, är det oftast en triangulär öppning med branta takhöjningar. Denna gemensamma konstruktion kännetecknas av att öppningens främre vägg är installerad utan att tränga in i taket - den ska placeras i samma plan med motsvarande yttervägg.

  Triangulära öppningar i taket ska placeras i linje med fönstren under byggnadens väggar för att inte störa byggnadens arkitektoniska proportioner.

  Takhöjningar av triangulära öppningar är belägna i en stor vinkel (60-70 grader), så det finns praktiskt taget ingen ökning av vindens effektiva yta. Fördelen med triangulära fönster är estetisk överklagande, förmågan att utföra den ursprungliga uppställningen på vinden rummet.

  Om du tänker installera ett triangulärt takfönster med egna händer, bör du ta hänsyn till att taket ligger intill taket på byggnaden och går ner till platsen för bildandet av gallen. Således kräver arrangemanget inte vattentätning av sidoväggarnas och takets leder, vilket i hög grad förenklar och påskyndar tätningen och avslutningen av öppningen och huvudtaket av byggnaden.

  Strukturella ram

  Innan du fortsätter till ramkonstruktionen, är det nödvändigt att utföra rammen på taket av huset - att bygga gavlar, montera trussystemet. Mellan stänkbenen, i stället för installation av fönster, är det nödvändigt att tillhandahålla öppningar. Takflätsystemet i dammfönstret har sina egna egenskaper: spjutbenen som inramar sådana öppningar måste göras dubbla eller tredubbla, eftersom de kommer att bära den ökade belastningen i framtiden.

  Enligt SNiP borde gavlarna i de öppningar som är anordnade i taket stödjas av sidoväggar, vilka är installerade vinkelrätt mot ytterväggen i byggnaden och har en höjd av 1,5 meter. Sidoväggsramarna stöds på takbalkarna.

  Sidoväggarnas ram monteras efter montering av trussystemet på byggnadens tak. Därefter borde du binda de horisontella tvärstängerna och kuggstängerna på öppningarna.

  Ytterligare arbete utförs i flera steg:

  1. Eftersom gavlarna i det triangulära fönstret är belägna i samma plan med byggnadens väggar, bör de nedre ändarna av spärrbenen intill väggarna avknippas med väggbeklädnaden.
  2. Jumperbalkar är monterade mellan de dubbla spärrarna på öppningsramens ram. Det rekommenderas att använda metallplåster. Det är inte tillåtet att använda stekar och ramar som försvagar takstrålarna.
  3. Öppningarna måste kontrolleras på gavelramens vertikalitet, inklusive vid montering av en ryggstång på den.
  4. Rafters på en fönsteröppning skärs ut på en mall och monteras på mattan och botten av ramen.
  5. Foderramen på gavelramarna ska vara i jämnhet med ytterväggen. Vanligtvis används konstruktion vattentät plywood.

  Enhet endov

  Enheten på takfönstret på taket, som har en triangulär form, kan externt likna arrangemanget av ett flervärdigtak. Men det finns en märkbar skillnad i monteringsteknik. Långsidan av ett polychiptak har ofta samma lutning, medan den triangulära öppningen är försedd med ett tak med sluttningar vars vinkel är 60-70 grader. Förbindelsen av fönsterkantens sluttningar med höjden av byggnadens tak utförs således med bildandet av icke-standardiserade dalar (rännor).

  För arrangemanget av takfönstret användes rafterbultar, vilka stöds (i en vinkel på 60-70 grader) av kvinnliga arbetare - förkortade rafterben. För installationen av denna konstruktion är det nödvändigt att beräkna längden och tvärsnittet av razhelobkovy-spjällstrålen, hörnen på sidoväggarnas och balkbommens korsning. För varje triangulär taköppning krävs ett par spegelsymmetriska strålar av denna typ.

  Det rekommenderas att utföra förkortade spärrar med en universell mall, vilket påtagligt ökar arbetet.

  Nedre dormerfönstret

  Med tanke på hur man gör en dormare är det nödvändigt att noggrant överväga funktionerna vid montering av botten. Den måste placeras på ett sådant sätt att det mjuka takets insida är dolt i det med hjälp av sidoväggarna och inte synligt från insidan. För att göra detta, använd en förenklad metod för montering av en tarmen.

  Rännstrålen är installerad ovanpå taket på taket. Den undre änden av fönstret på takets gaveltak ligger mot denna stråle. Vid slutstadiet är konstruktionen belagd med lakanplattor, på vilken takmaterialet är fastsatt. Kryssfiner trim börjar från skridskoåken av takfönstret, takmonteringen sker från botten uppåt.

  Om det är planerat att installera fönsteröppningar med egna resurser, rekommenderas att bekanta sig med installationsfunktionerna i dessa strukturer. Beräkning och uppställning av fönster av originalformar, installation av komplexa takkorsningar rekommenderas att tilldelas yrkesverksamma.

  Relaterade nyheter

  Kommentarer (0)

  Dormerfönster på taket: typer av konstruktioner, enhetsregler, installationssteg

  Vid arrangering av vinden eller vinden, blev installationen av dimmervinster populär. Och det är inte bara takets design, som ser mer raffinerad ut och omvandlar utseendet på huset. Funktionen hos en sådan struktur består i ytterligare ventilation av rummet, dess naturliga belysning och expansion av utrymmet.

  Oavsett storleken på huset kommer ingen att ge upp de extra användbara mätarna. De flesta takkonstruktioner är utformade på ett sådant sätt att takfläktssystemet sänker området avsevärt, vilket påverkar komforten. Dormerfönster på taket fyller dessa brister. Det moderna rummet är ljust och bekvämt att använda.

  Titta på en video om designen av dormer windows

  Typer av dörrfönster design

  • I gavelväggen på fönstret på framsidan av taket. De är inbyggda fönsterramar med ventilation och belysning. Det effektiva området är inte ökat. Hål görs inte i taket.

  • Dormer är en ramkonstruktion som skjuter ut över taket. På grund av ökningen i rymden förändras inte bara takkonfigurationen utan även utseendet på huset. För praktiskt taget installeras flera fönster samtidigt, som kan ligga på ena eller båda sidorna av takhöjderna.

  • Antidormer liknar dammarens designfunktioner, men ramen går djupare in i takets plan, vilket minskar det effektiva området på vinden. Denna typ används på stora områden, där gömning av utrymmet inte kommer att skapa obehag under driften.

  Se även: Utvändig isolering av huset

  • Lutande fönster som består av endast en fönsterram, är monterad i takets plan. Funktionaliteten kommer ner till belysning och vindsugning.

  Ofta används i arrangemanget på vinden är dammar sorter, motiverade av den stora funktionaliteten:

  - Förbättra strukturens övergripande utseende.

  Formen på takfönstret kan upprepa olika geometriska former:

  Bland de populära konfigurationerna av ramen med en välvd öppning, vilket förbättrar det övergripande utseendet på huset.

  Regler för byggandet av takfönster i taket

  Det finns inga tydligt definierade regler för att installera fönster i takytan. Håller sig huvudsakligen till gemensamma byggteknik och förordningar. Och ändå finns det några nyanser som bör uppmärksammas.

  • Installation av takfönster är endast tillåtet på ett tak med en lutning på 35 grader.

  • Ventilernas minimiparametrar är 0,6 x 0,8 m.

  • Placera fönster nära åsen, gavlar, gardinstänger är oacceptabla.

  • Fönsterkonstruktioner är inbyggda mellan spjäll. Endast arkivering av en liten del av bärbalkarna med efterföljande omfördelning av belastningen på angränsande takter är tillåten. Det är förbjudet att göra en komplett sågklinga, eftersom takets styvhet och förlusten av dess bärkraft kan vara störd.

  Se även: Hur man bygger ett ramhus med egna händer? Typer av ramkonstruktioner

  • Dormerfönster bör inte skjuta ut över husets yttervägg.

  • Vid installation av flera fönster i rad, observera ett intervall på minst 0,8 m.

  • Att bestämma antalet fönster och deras parametrar, ta hänsyn till proportionalitetsreglerna: Indikatorn för summan av bredden på alla öppningar ska motsvara halva längden på vinden.

  • Fönstersystemets konstruktion är byggd enligt alla regler för takkonstruktioner. Innehåller: takbjälkar, battens, takläggningar, dräneringssystem.

  Steg om montering av takfönstret

  Liksom varje konstruktion börjar installationen av ett fönsterkonstruktion med utvecklingen av projektet, vilket tar hänsyn till viktiga faktorer:

  - välj typ av fönsterkonstruktion;

  - bestämning av antalet fönster och deras parametrar

  - Beräkning av takets bärkraft och byggnaden som helhet.

  - Monteringsalternativ och material som används.

  Ritning av ritningar kommer att underlätta den efterföljande installationen.

  Efter avslutad konstruktion och förberedande arbete fortsätt till installation. Den första är att montera ramverket av dammfönstret, där batten därefter görs i steg om 50-55 cm. Därefter monteras åsen och trussystemet är monterat. Om installationen görs under uppförande av taket, är den färdiga ramen fastsatt på takpanelens takpanel. Vid utrustningen av det befintliga taket med fönster skärs först en plats under det hörande föremålet i takkakan ut utan att skada lagerbalkarna. Montera sedan ramen och fäst den till spjällen.

  Se även: Modern konstruktion

  Det sista steget består i att täcka gavlarna med fuktresistent plywood, säkra vattentätfilmen och täcka fönsterkonstruktionen med takmaterial. Särskild uppmärksamhet ägnas åt adjacencies, eftersom det är genom dem som ett flöde kan bilda.

  Från insidan är mantelfönstret mantlat med en efterföljande kartong eller klädbräda. Att använda gips och andra blandningar är opraktiskt.

  Tips / rekommendationer

  • Skärning av ett fragment av takpannan bör ske noggrant för att inte skada vattentätningsskiktet på huvudtaket.

  • Dormer väggbeklädnad görs bäst med stålspår. Det kommer inte bara att ge ett presenterbart utseende, men ger också ett gott skydd mot vind och nederbörd.

  • Behandla alla fogar och leder i dammfönstret med tätningsmedel.

  • Vid konstruktion av ramen används endast material med parametrarna som anges i projektdokumentationen. Att spara på storleken kan vara dödlig för den färdiga konstruktionen, inte motstå vindkraft eller snödrift.

  • Fönsteröppningarna kan ordnas i flera rader, om takytan tillåter.

  När du skapar dörrfönster är det viktigt att passa dem harmoniskt i det övergripande konceptet av huset. Samma lutning av taket, repetitiva dekorativa element, samma typ av takläggning förändrar strukturens utseende, ger elegans och presentabilitet.

  Vi rekommenderar att du läser:

  Dormer fönster på taket: designen och vad den serverar

  Tälttak är annorlunda än tak av andra typer av ett intressant strukturelement - ett takfönster som används i nästan alla bostadsbyggnader med denna typ av tak. Det är sant att de flesta av dörrfönstren som sågs på vinden kan inte berätta exakt för vilka ändamål de är nödvändiga, och bara ett fåtal personer vet om det är möjligt att bygga tak utan att använda sådana strukturer. Förklara varför vi behöver en sådan konstruktion som ett takfönster på taket, liksom hur man korrekt ritar en ritning av sådana fönster kan vara civilingenjörer, erfarna takläggare och arkitekter. För framtida ägare av privata hus är det viktigt att veta och förstå varför takhissar behövs, dessutom behövs denna kunskap om du redan har ditt eget hus.

  Dormer fönster på taket och dess funktionalitet

  Ett dammfönster är en speciell öppning / öppning, installerad i taket av husbyggnaden. Ett sådant fönster skiljer sig från den vanliga vanliga öppningen för ett fönster av dess mindre storlek och dess funktionalitet. Huvudsyftet med takfönstret på taket är att utföra följande funktioner:

  Ett exempel på ett takfönster på taket

  1. Ger tillgång till naturligt ljus på vinden.
  2. Ventilation och luftcirkulation i takytan.
  3. Extra tillgång till taket - direkt från vinden.

  Förutom de angivna funktionerna fungerar ett sådant hörande fönster som en dekorativ detalj av husets externa dekoration, när den är utrustad med ägarens individuella egenskaper och smak.

  Även en sådan dormare på taket, designen och ritningen, som kan vara någon, ger följande fördelar för enskilda hus:

  • oavsett hur högkvalitativ värmeisolering av golvtak, är värmeförlusten på vinden utrymme oundviklig. Med andra ord tenderar de uppvärmda luftmassorna alltid uppåt mot takets yta, där de står inför en kallare takytan - tritichin, stål, chiffin. Kondensat bildas på takytorna, och fukt förstör inte bara träspärren.
  • i ett fuktigt och upplyst rum, bildas och utvecklas svampar och formar kraftigt, och deras sporer kommer över tiden att tränga in i husets insida;
  • När det inte finns någon solljus och normal cirkulation av luftmassor på vinden, blir luften inaktuell och till och med farlig för människoliv: den är fylld av svarta formers sporer, vilket orsakar allvarliga problem för människors hälsa.
  • De auditiva rutorna fungerar också som en backventil med stark vind. Sådana starka vindbelastningar kan bryta taket eller ens slita det från sin plats, eftersom vinden som blåser under ytan bildar glesa strömmar som lyfter kanterna på taket. Det är takfönstren som kan ta emot sådana väderpåverkningar, och vindarna kommer att krossa dem snabbare än att det helt kommer att riva av taket från husbyggnaden.
  • även om husbyggnaden är väldigt stor, med ett massivt tungt tak och risken att vinden kommer att riva den från sin plats är minimal, är det fortfarande nödvändigt med hörlösa takfönster.

  Det är också viktigt att veta: Hur man beräknar takets vinkel

  De spelar rollen som en ventil som hindrar vibrationernas utseende, vilket inte gynnar bostadsbyggandet.

  Varianter av Dormer Windows

  Auditerande fönster kallas ofta mansardfönster, eftersom de ligger i detaljerna i trusskonstruktionen som bildar taket på husbyggnaden. Strukturellt är dessa fönstertak typiska - en öppning / hål i takytorna. Takbyggarna uppfann emellertid olika typer av dessa element, på vilka takkonstruktionen av husbyggnadstaket beror direkt på:

  Dormer fönsterkonfigurationer

  • med sidoväggar och arrangemanget av taket över fönstret
  • utan väggar och takets utformning på hörselöppningen - den här designen kallas ett taklampa;
  • direkt i framplanet och med sidoväggar.

  Dessa fönsterakustiska öppningar skiljer sig också från varandra genom deras geometri:

  1. I form av en halvcirkel / båge.
  2. I form av en trapezoid.
  3. I form av en triangel.
  4. Rektangulär form i kombination med taket i form av en båge.

  Av typ av tak över öppning av det hörande fönstret:

  1. Med två stigna plan.
  2. Gambrel.
  3. Med ett planat plan.

  Viktigt: Fönstertakningsöppningen kan utrustas direkt i taket på byggnaden med att gå bortom eller med glasrutor av hela takets takfönster.

  Dormer fönster på takkonstruktion, ritning, designfunktioner

  Som med den oberoende utformningen av andra takkonstruktioner kräver utformningen av takfönstren genomförandet av byggkoder och andra byggregler och regler som godkänts av olika statliga myndigheter och med beaktande av alla tekniska egenskaper i arrangemanget för vissa delar av privata hus. Med hänsyn till sådana standarder kommer hörapparater att vara tillförlitliga och slitstarka och kommer inte heller att minska byggnadens övergripande prestandaegenskaper.

  Dormer teckning

  Experter har följande grundläggande krav för utformning av fönstertakningsöppningar av denna typ:

  1. Takets lutning ska vara mer än 35 grader.
  2. Överbyggnaden ovanför taköppningen måste avlägsnas från de yttre väggarna i den enskilda huskonstruktionen vid ett visst avstånd.
  3. Skyddsglasögonets takfönster måste också vara av en viss storlek:
   • minimum - 60 × 80 centimeter;
   • max - 120 × 80 centimeter.
  4. En fyrkantig öppning med höfttak ska inte vara en förlängning av väggen på taket (tak).

  Dessutom innehåller dessa krav tips om hur man väljer byggnadsmaterial för beklädnad, som används för att arrangera takfönster. För dessa ändamål är den bästa passformen:

  Det är viktigt att komma ihåg att under utarbetandet av ett projekt görs under alla förhållanden en ritning av varje planerad del av strukturen som byggs upp. När det är svårt att rita ett sådant projekt på egen hand, behöver du kontakta högkvalificerade specialister för hjälp.

  Konstruktion av hörlösa takfönster

  Strukturella egenskaper hos fönstertakningsöppningen beror på dess ram.

  Det är också viktigt att veta: Takräknare: uppskattningar av byggnader

  Utformningen av ramen för det hörseliga fönsteröppningen

  Huvudegenskaperna hos ramverket av takfönstret:

  • Bredden på fönstertakningsöppningen måste vara större än 1/2 bredden på det direkta vindrummet.
  • Skelettet av detta element är avgjort samtidigt med takets stödkonstruktion, eftersom det också har sitt eget stödsystem och kasse (med öppningar av gaveltypen och ryggknuten);
  • installation av tillförlitliga spärrar, de distribueras till de totala belastningsanläggningarna;
  • detaljer i fönsterkonstruktionen kan skäras ut enligt mallen, vilket i hög grad underlättar installationsprocessen;
  • Alla komponenter i konstruktionen av det hörande takfönstret är fästa med stålfästen;
  • Sidoväggarna i en sådan öppning i takytan sutureras med byggmaterial som är resistenta mot fukt och de fungerar på samma sätt med lederna (detta kommer att hjälpa till att förhindra läckage).

  Som fuktisoleringsmaterial är det rekommenderat att använda:

  1. Membranfilmer.
  2. Silikon tätningsmedel.
  3. Klämslamor.

  I det redan byggda taket kan du också köra dörrfönster av nästan vilken typ som helst. För dessa ändamål är det nödvändigt att följa följande regler i sitt arrangemang:

  • Fönstertakets öppning ligger i mitten av takhöjden / vindsväggen - mellan stödspjällen;
  • Efter skärning av öppningen installeras bärbjälkar och en fönsterram monteras på dem (fästs tätt med självgängande skruvar);
  • Det sista steget är tätningen av det konstruerade hörselfönstret.

  I detta fall utförs tätningen med ett tätningsmedel med en akryl / silikonbas eller vattentät film.

  Viktigt: I typiska projekt med takfönster på taket upprepar konstruktionen (ritningen) nästan helt den allmänna formen på taket, men i en mycket reducerad form.