Hur man gör en husram från ett format rör med egna händer

Ramkonstruktion är ett relativt nytt sätt att bygga bostads-, kommersiella, kommersiella och industriella byggnader. Byggnadens höjd är begränsad till tre våningar. För att skapa en metallram används olika typer av stålformigt och rörformigt stål. Ett av alternativen är kvadratiska och rektangulära rör. Dessa metallprodukter kombinerar låg vikt på grund av den ihåliga delen, med hög hållfasthet som tillhandahålls av fyra förstyvningsmedel.

Funktioner av användningen av formade rör för att skapa husramar

Skälen till den ökande populariteten hos profilrör för ramkonstruktion:

 • Kostnadsminskning, jämfört med traditionell teknik för uppförande av byggnader från tegelstenar, block, med monolitisk teknik. Jämfört med träbyggnader är hus av formade rör dyrare.
 • Arbetets hastighet. Minskar betydande konstruktionstiden för förvärvet av en uppsättning prefabricerade ramelement, som är monterad på ett gängat fästelement. När du skapar en egen ram av profilrören för ett bostadshus kräver du färdigheter för att utföra svetsarbeten.
 • Ingen krympning. Avslutningsarbeten i en sådan struktur kan utföras omedelbart efter slutförandet av huvudbyggnadsarbetena.
 • Tack vare sektionens rektangulära form, bra kompis med plana ytor.
 • Bristen på processer i samband med cementmortel och betongblandningar, vilket möjliggör konstruktion, utan att tillgripa ytterligare åtgärder vid negativa temperaturer.

Byggandet av ramhus från ett profilrör har vissa nackdelar, bland annat:

 • Komplexiteten i beräkningarna av belastningar, vilket gör det möjligt att bestämma det optimala rörområdet - storleken på tvärsnittet och väggtjockleken. När man skapar små föremål - gazebos, växthus, små hushållsbyggnader - kan sådana beräkningar göras självständigt med hjälp av onlinekalkylatorer. Men projektdokumentationen med ritningarna av ramen för ett bostadshus av formade rör ska utvecklas av en specialiserad organisation. Endast ett professionellt tillvägagångssätt ger dig möjlighet att köpa en profil som klarar de beräknade belastningarna, vilket undviker de extra ekonomiska kostnaderna för att köpa för massiva rör.
 • Komplexiteten av värmeisoleringsåtgärder. När de utförs felaktigt, fungerar elementen i ramverket som kalla broar och kommer att underlätta penetrering av kalla luftmassor i det inre utrymmet.
 • Behovet av ytterligare effektiva korrosionsåtgärder.

Rammonteringsförfarande

Innan du gör ett hus med en ram av kärnrör, välj den optimala typen av fundament. Vid byggnad med användning av en metallram används oftast monolitiska monolitiska monolitiska monolitiska fundament, som ligger under frysdjupet. Rörets tvärsnitt och väggtjocklek väljs beroende på byggnadens höjd, materialet som används för taket och andra planerade permanenta och periodiska belastningar. Till exempel, vid byggandet av ett hus med en yta på 6x8 m, används en fyrkantig profil med en sida på 100 mm och en väggtjocklek på 4 mm. För hjälpstöd - profil med sid 60 mm.

Steg-för-steg-instruktioner för att skapa ett skelett av formade rör för byggandet av en bostadsbyggnad med egna händer:

 1. Bottenbandet är gjord, vilket är fixerat till stålförstärkning, släppt från fundamentet för att bilda en stark bindning mellan husets och ramens botten.
 2. Hörnstolparna är svetsade till bottenplattan.
 3. Mellanhyllor har en omkrets i steg som är lika med eller något mindre än det isolerande materialets bredd.
 4. Elementen i överdelen är svetsade till ändarna på stolparna.
 5. För att ge strukturen styvhet med hjälp av horisontella och vertikala anslutningar gjorda av rör med mindre tvärsnitt.
 6. Rör som ska fungera som golvlister är svetsade på underdelen. Steget mellan dem ska inte överstiga 0,6 m.

Värmeisolering och ytbehandling

Prestandaegenskaperna hos ett ramhus av formade rör bestäms inte bara av ramsystemets egenskaper utan också av materialen som används för isolering och efterbehandling.

 • Det bästa, men inte det billigaste alternativet för inredning, är sågat lövträ sågat trä behandlat med antiseptika och flamskyddsmedel - bio- och flamskyddsmedel. Brädor används som en undergolv. Linoleum och laminat är oftast efterfrågade att skapa en ytbehandling.
 • Värmeisoleringsmaterial. Mineralull, polystyrenskum eller polystyrenskum kan användas. Utvidgad polystyren utför inte bara isolerande utan även funktion. Därför är det han som är mest populär i ramkonstruktion.
 • Extern vändning. Det kan vara foder från naturligt trä, ett professionellt blad, en sidospår. Siding är en separat panel med speciella låselement och perforerade kanter för naglar. Materialet är vänd av PVC, aluminiumlegeringar, galvaniserat stål med ytterligare polymerbeläggning.

Definition! Ny version - keramisk sidospår, tillverkad av lera i kombination med andra ämnen av naturligt ursprung. Sådana paneler kännetecknas av miljörenlighet, brandsäkerhet, hypoallergenicitet.

Funktioner av enheten av taket på ett ramhus

Taket kan tillverkas på olika sätt. Ett av alternativen - gör gårdarna från rörledningarna. Massiviteten hos det valsade stålet som används för karmarna och tekniken för deras tillverkning bestäms av det valda takmaterialet. Ljusklackar, som därefter ska beläggas med cellulärt polykarbonat eller ondulin, kan monteras på marken och klättra uppåt som färdig produkt. När det används som takmaterial, samlas wellpapp, skiffer, metallplattor, krossar och svetsas direkt på taket.

Innan du bygger ett hus ur formade rör måste du vända dig till specialister som kan avgöra huruvida en sådan lösning är genomförbar, utarbeta ett projekt med rör av optimalt sortiment, välj efterbehandling och värmeisoleringsmaterial. För att optimera kostnaderna i ramkonstruktionen av hus, garage, växthus, skur, kombinerar de ofta profilrör med andra typer av metallprofiler.

Hur man bygger ett hus från ett profilrör med ramkonstruktionsteknik

Ramkonstruktion är en relativt ny riktning på den ryska marknaden. Den snabba konstruktionen av ramverket av ett hus från ett format rör eller träbalkar gör en sådan teknik för att bygga bostäder och arkitektoniska former av liten storlek som är populära.

Profilrör har sina fördelar och egenskaper hos applikationen, och ramkonstruktioner har många fördelar.

Kortfattad information om ramkonstruktion

I de tidiga utvecklingsstadierna användes metallramkonstruktion endast vid byggandet av industribyggnader. Workshops, lager och hangarer uppfördes på profilrörets eller kanalens ramar.

I takt med utvecklingen av teknik blev det möjligt att använda rörets ram för konstruktion av följande föremål:

 • Bostadshus med lågt antal våningar (byggnad tillåts inte mer än 3 våningar).
 • Stugor.
 • Byggnader för kommersiell användning (butik, café, bensinstation, kontor).
 • Offentliga byggnader.

Dessutom möjliggör konstruktionen av metallramkonstruktion strukturen för överbyggnaden av golv, byggandet av en vind eller en vinge. Populära metallramar för växthus, skjul och garage. Det ser bra ut som lusthus, terrass eller bad från röret. Se också: "Hur man gör ett lusthus från ett format rör - en steg för steg instruktion."

De främsta fördelarna med hus på en metallram

Tekniken för byggandet av hus på grundval av metallramar används över hela världen. Sådan teknik har fått den största distributionen i USA, Japan och Västeuropa. Bostadsbyggnaderna i dessa länder, byggt på ramteknik, uppgår i genomsnitt till cirka 60%, och denna konstruktion fortsätter att växa.

Ramhus har följande fördelar:

 • Låg kostnad. Jämfört med byggnaderna, vars uppförande använde traditionell teknik, kräver ramhus inte stora utgifter. Det är dock värt att komma ihåg att ramen av träbalkar kostar mindre än en liknande konstruktion av ett profilrör. Kostnaden för metallelement till ramen beror också på rörsektionen.
 • Snabba erektion. Bostadshus med ramteknik byggs snabbare än med traditionell konstruktion. Genom att använda kärnröret som huvudmaterial för ramen är det möjligt att förkorta husets byggtid flera gånger.
 • Eliminering av våta processer. Husets ram från profilröret gör att du kan bygga hus året runt i alla väder. Det enda undantaget är arrangemanget av stiftelsen.
 • Ingen krympning. Ramhus kräver inte tid för krympning, antingen under byggprocesser eller vid drift av en byggnad.
 • Låg arbetskraftskostnad. Du kan bygga ramen på huset från profilröret med egna händer. För byggandet av huset på ramen behöver tekniken bara några hjälpers tjänster. Det är möjligt att utföra huvudbyggnaden av huset inom en månad. Kommer bara att sluta inuti huset. Samtidigt är traditionell konstruktion under sådana förhållanden helt enkelt omöjlig.

Tillsammans med många positiva egenskaper hos ramkonstruktionerna finns också nackdelar. Den största nackdelen med tekniken, som huset är byggt av ett professionellt rör, kan kallas en komplex design. För att korrekt beräkna belastningen på profilröret på en viss plats hemma behöver du hjälp av en professionell. Bara han kan noggrant beräkna den vikt som profilröret kan tåla.

Det är också svårt att välja materialets tvärsnitt och tjocklek och beräkna profilrörets storlek. Det är värt att beakta att beräkningen av träbjälkar är mycket lättare.

En annan nackdel är priset. Jämfört med en träram är metallramen mycket dyrare. Ytterligare svårigheter kan uppstå vid direktval av röret. Du kan köpa ett tjockare material med en tvärsnitt av 10 * 10 cm och en väggtjocklek på 0,8 cm, samtidigt som du spenderar mer pengar, men har fått en styrka. Du kan köpa ett rör tunnare, till exempel 6 * 6 cm, spara pengar, men minska styrkan egenskaper hos huset. Läs också: "Hur man gör en kappa från ett format rör - typer och metoder för installation".

Vi kan inte säga om problemen med värmeisolering. Att vara en slags kall bro kräver metallramen bättre isolering. Och det leder oundvikligen till extra kostnader.

Tekniken för konstruktion av ett metallramhus

Den synliga enkelheten hos ett hus på en metallram är bara en illusion. Faktum är att utformningen av sådana byggnader är ganska komplicerad. Dess huvudsakliga element kan kallas:

 • Stiftelsen av huset. Du kan använda lätta typer av stiftelser, men du kan inte försumma denna del. Basen är inte nödvändig för transportabla byggnader, som omfattar växthus eller växthus. I detta fall utförs beräkningen av profilröret med lämpliga justeringar.
 • Metallram. Ett profilrör med en kvadratisk sektion av 10 * 10 cm eller 6 * 6 cm är lämplig för byggandet av denna del av byggnaden. Du kan bestämma de nödvändiga dimensionerna av röret med hjälp av en profilrörsräknare genom att ta måtten på huset under uppförande.
 • Kappa väggarna inuti huset. Det bästa alternativet för inredning är en 4-6 cm bred räfflad bräda gjord av barrträd. Materialet måste nödvändigtvis behandlas antiseptiska föreningar och lösningar som förhindrar brand.
 • Grovt golv och dess finish. Lags läggs av ett liknande format rör, ett grovt golv av brädor läggs ovanpå dem och täckt med någon profilbeläggning.
 • Isolering. Det mest populära materialet för uppvärmning av ett ramhus är extruderat polystyrenskum med en tjocklek av 6-10 cm. För ytterligare uppvärmning av ett skelett från ett profilrör kan du använda remsor av penoizol.
 • Avsluta de yttre delarna av huset. För ytbehandlingar utanför byggnaden kan fasadgips eller sidospår användas. Med en tillräcklig byggnadsbudget är möjligheten att slutföra huset med naturligt trä inte uteslutet.
 • Takläggning. Taket på taket på deras profilrör kan monteras som en separat struktur eller som en av ramelementen. Beroende på takmaterial och takvinkelns monteringsvinkel beräknas rörparametrarna. Ju lättare takmaterialet är och ju större vinkeln mellan spjällen är, ju mer ström kan röret användas.

Steg för byggandet av ramhuset

Hus från ett profilrör är byggda med egna händer i en viss ordning:

 • Stiftelsen. För byggande av ramhus kan du använda en solid betongbas, såväl som icke-kapital, till exempel på skruvhögar. Hus på andra basen kan transporteras, eftersom de är transportabla.
 • Monteringsram. I detta skede är användningen av färdiga ramar av fabriksproduktion tillåten. Montering av sådana ramar kräver ingen svetsning, alla element är anslutna till skruvar. Det är inte uteslutet en oberoende konstruktion av profilrörets ram. Det är viktigt att inte bara övervaka det ömsesidiga arrangemanget av element utan också att kontrollera anslutningskvaliteten. Det är dessa platser som anses vara den svagaste punkten i byggandet av ramhus från formade rör. Installationsarbetet måste utföras från botten till toppen. I det här fallet installeras de första inläggen och kolumnerna, för anslutning av vilka horisontella element från rör i mindre sektion används. För att stärka de vertikala elementen med hjälp av fästning.
 • Montering av taket. Takdelen är monterad i det sista steget i huvudbyggnaden. I detta fall kan byggherren delas upp i två delar: den ena är förlovad i taket, den andra går till isolering och dekoration.
 • Efter avslutad montering av ramen kan du gå vidare till inredningen.

Enligt experter på arkitekturområdet kommer metallramteknikerna att ta ledande positioner i framtiden. Det innebär att byggandet av ett ramhus från ett profilrör med egna händer gör att du kan få vissa färdigheter som kan vara användbara inte bara för personliga ändamål utan också som en extra specialitet.

Ramverket för metallprofilens hus. Husets ram från profilröret gör det själv

Byggandet av ett ramhus har flera fördelar. Du kan bygga ett sådant hus snabbt, ekonomiskt och effektivt. Metallramar är ljusare och mer hållbara, har ökat brandmotstånd. De uppvärmda husen på grundval av metallramar har höga energibesparande egenskaper. Montering av en metallram har sina egna nyanser som måste beaktas under konstruktionen.

Fördelarna med en metallram hemma

Metallramar har några obestridliga fördelar framför trä. En av dess främsta fördelar är det relativt låga priset. Vanligtvis är priset på nyckelfärdiga ramar avhängigt av materialvalet från vilket de kommer att tillverkas, på den använda fästanordningen, på bekostnad av installationsarbetet.

Metallramar är gjorda av stål, vilket återspeglas i deras andra namn. Dessa produkter kallas också LSTC, som kan tolkas som lätta stål tunnväggiga strukturer.

En annan obestridlig fördel med en sådan ram är dess styrka och ljushet. Dessa ramar väger mindre än andra, men mycket starkare. De kan tåla långa och tunga byggnader.

Ramar av metall i fabriken med ett preliminärt utkast, som fixar dimensionerna för alla delar. I dessa delar kan du ordna dolda kablar. Eftersom de är gjorda av stål, har de ökat motstånd mot eld och är inte föremål för korrosion.

Huvudegenskaper av lätta stål tunnväggiga strukturer

Egenskaper hos montering av hus från metallprofiler

Teknik LSTK utvecklades under det senaste århundradet. Metallramar är byggda från profilen, som har slitsar. Detta gör att du kan undvika utseendet på kalla broar inuti. Uppgifterna för värmeisolering och ljudisolering kan lösas med hjälp av moderna värmare.

I metallramkonstruktioner är särskild uppmärksamhet åt installation av ett lager för ånga, hydraulisk och värmeisolering. Detta beror på det faktum att duggpunkten i dem ligger i huset. Av denna anledning är det också nödvändigt att kompetent skydda mot vinden. Dessutom är det nödvändigt att göra så att det finns ett ventilationssystem mellan skiktet av yttre vattentätning och isolering. Du kan göra det själv. Detta underlättar snabb avlägsnande av fukt. I bostäder av denna typ är det nödvändigt att organisera ett kompetent elskydd.

Tidigare var användningen av metall som ram i tvivel. Detta berodde på ökad värmeledningsförmåga. Detta problem löstes med hjälp av galvaniserade perforerade metallprofiler. Hålen är fyllda med isolering, vilket gör det möjligt att minska värmeledningsförmågan. Denna indikator påverkas också av väggtjockleken. Därför avser recensioner från sådana hus isolering.

Ett av de problem som man måste möta vid byggandet av sådana hus är deras ökade elektriska ledningsförmåga. Det löses dock med korrekt jordning.

Hur man väljer en grund för ett metallramhus. Kommer det att vara annorlunda än en träram?

Till skillnad från källaren under huset med träram, under byggandet av LSTC behöver man inte bygga en massiv grund. Ett sådant hus är ganska lätt och behöver inte en massiv grund. Utvecklaren behöver inte ta itu med jordbruksarbeten, och det är inte nödvändigt att bygga formen, två meter i höjd, för att installera fast vattentätning. De kan byggas på vilken typ av jord som helst. Konstruktion av tejpbasen är inte nödvändig.

Efter att ha analyserat jordens egenskaper kan du välja typ av grund för ditt ljushus. Ett utmärkt alternativ kan vara kolumner, skruvar.

Metallrammonteringsteknik

Vid montering av metallramen är det nödvändigt att ta hänsyn till materialets egenskaper. Försiktighet måste vidtas för att inte skada den under transporten. Under installationen måste du sträva efter att skapa rumsliga block, platta ramar och stärka dem så mycket som möjligt.

Under stiftets förberedelse appliceras laterala risker på den, vilket ska motsvara axlarna i framtida ram, stödytor och ankarbultarnas placering. Med hjälp av ankare kommer det att vara möjligt att korrigera felaktigheter i installationen.

Anslutningar av metallbalkar kan inte bara bultas utan även svetsas. Ramen i sig består av nedre och övre trimmen. Det finns också en koppling mellan dem. I förväg är det nödvändigt att designa dörr- och fönsteröppningar, metallmantel.

 1. Profil trimmad till storlek;
 2. Om nödvändigt böjer sig i en förutbestämd vinkel;
 3. De resulterande delarna är svetsade eller bultade enligt ordningen.

Det finns tre alternativ för att omsluta strukturer:

 1. Arkmontering;
 2. Kassettprofil;
 3. Användning av sandwichpaneler tillverkad på fabriken.

Valet av material för installation av dessa inneslutande strukturer sker efter kundens val. Se typerna i fotot.

Utsida av huset

Det är en av de viktigaste stadierna. Typ av finish bestäms av kunden och kan tillverkas med olika material:

 1. Om du vill göra en budgetversion av mållinjen, är det meningsfullt att använda vinylskärning, blockhus, installera en ventilerad fasad och andra konstruktioner av gångjärnstypen.
 2. Om du gör målgipset kommer huset att ge intryck av en Medelhavet stuga.
 3. Rimliga priser och enkel installation attraherar de som använder en rad paneler som ser ut som naturmaterial.
 4. Efterbehandling med kakel, naturliga och konstgjorda stenar ser väldigt imponerande ut. Huset blir som ett solidt och dyrt, men det behåller alla fördelar med en metallramstruktur.

video

Titta på videohandledningen om konstruktion av metallramhus.

Metallprofil - ett material som används allmänt inte bara i produktionen utan även i konstruktion. Speciella konstruktioner utvecklas som är ganska snabbt och enkelt monterade enligt plan.

Föremålet är mycket enkelt och prisvärt, eftersom kostnaden för metallprofilen är betydligt lägre än andra byggmaterial.

Subtiliteter av att värma metallramen


Processen hos enheten är organiserad mycket snabbare, och metalllegeringar är mycket enklare och mer tillförlitliga. Detta bidrar till metallprofilens popularitet som grund för stugan.

De viktigaste kriterierna för bostadshus - låga byggkostnader, enkelhet och driftsäkerhet, miljövänlighet, komfort och skönhet. I byggandet av bostäder, först och främst, uppmärksamma tekniken för att bygga ett hus med minst ekonomisk, arbetskraft och tidskostnader.

Metallkonstruktion är en ny och utvecklande konstruktion av enskilda hus. Det kännetecknas av plastteknik - alla hus under metallramen.

Den tekniska processen innebär inte förfining och justering av ramen och består av flera steg. Planera byggnadsobjektet, samtidigt som man tillämpar ett standard- eller individuellt projekt.

Ett exempel på ett metallramhus

Bestämd med typen av ytmaterial, listan över komponenter, beräkna parametrarna och skapa en 3D-modell av strukturen. På automatiserade produktionsmaskiner böjs stål till önskade profiler. Vidare tillverkas, märks och transporteras elementen till byggnadens byggarbetsplats. Det återstår bara att montera enligt ritningarna.

En individuell siffra beräknas, enligt vilken varje bestämmer själv om projektet passar priset. Faktorer som påverkar kostnaden: husets område, typ av planering, projektets arkitektoniska komplexitet, antal komponenter i ramen, klassen av beslag.

I ramhusen, som i andra byggnader, finns det obligatoriska element som säkerställer tillförlitlighet och hållbarhet:

 • Vertikala stödpelare
 • Horisontell ram
 • Rafter farm.

Att lägga grunden för ett metallramhus utförs på traditionellt sätt. Under gynnsamma markförhållanden stannar de vid en mindre arbetsintensiv band- eller höftbältesversion. Med stålkonstruktion är belastningen på fundamentet låg, så en liten bredd är acceptabel.

Fördelar med ett ramhus

Fördelarna med en metallprofilram är uppenbara - tillförlitlighet, enkla moduler och enskilda element. Gårdarna gör det möjligt att få spännarna utan extra stöd, vilket resulterar i rymliga interiörer fyllda med luft och ljus.

 • Lätt att utföra alla steg;
 • Rummet kyler inte ner länge, håller sig varmt.
 • Projektet innehåller en exakt beräkning av strukturens vikt
 • Alla delar, element och komponenter tillverkas i ett företag;
 • Snabb produktion;
 • Bekvämlighet i reparation och enkel rekonstruktion;
 • Möjligheten till nedmontering
 • Små utgifter för transport och leverans på grund av kompaktitet och lätta byggnadsdelar;
 • Vid byggande av ett hus används inte tung maskin, installation av specialstöd krävs inte.
 • Konstruktionen utförs när som helst på året.
 • Vid installation används endast bultade anslutningar;
 • Skruvmejsel montering;
 • Det finns inga rester och sopor på byggarbetsplatsen.
 • Den låga kostnaden för ramen;
 • Hållbarhet och praktiska egenskaper;
 • Klarbyggda byggsystem och dess enskilda delar behöver inte behandlas med speciella skyddande ämnen.
 • Säkerhet, hypoallergena;
 • Arbete med metallkonstruktion kräver inte mycket erfarenhet och kunskap.
 • Alla delar är markerade med plats och syfte.
 • Fullständighet av leverans;
 • Brist på krympning, "våta processer";
 • Ett brett utbud av arkitektoniska och designlösningar;
 • Möjligheten att dölja all kommunikation inuti;
 • Högklassig hygien;
 • Mögel och svamp är uteslutna;
 • Kräver inte kostnaden för luftkonditionering i värmen.

Nackdelar med ett metallramhus

Nackdelar och negativa egenskaper är lättare att överväga när man jämför med andra byggsystem.

 • Termodynamiken hos huset lider på grund av väggens ojämna struktur (det är inte överallt fylld med isolering), vilket inte är fallet med trähus.
 • Stålprofilen förlorar styrka under inflytande av eld;
 • Svårigheter vid installation av inbyggda möbler och apparater;
 • Använd inte tungt takmaterial.
 • Fukt kondenseras på metallprofilen;
 • Jordningsåtgärder kommer att krävas
 • Låg ljudisolering.

Vid uppbyggnad av ett stålprofilhus anses det att en dålig kvalitetsmontering har negativ inverkan på livslängden. Dålig försegling av ramprofilens leder minskar värmeledningsförmågan. Ett modernt stålprofilhus är en högkvalitativ byggnad, inte sämre än byggnader av annat material.

Typer av stålprofiler för rambyggnadsobjekt

Flera typer av metallprofiler produceras för konstruktion av väggar av olika slag och tjocklekar. Den kompletta konstruktionen levereras till konstruktionen som separata komponenter, system eller moduler och monteras på plats. I en produktionsmiljö tillverkas inte bara metallramar utan även färdiga väggar med efterbehandling, kommunikation, fönster och uppvärmning. Bygg ett hus i åldrarna? Det bästa valet är en herrgård från en termisk metallprofil.

För prefabricerad metallramhus används C, Z, U, Ʊformade galvaniserade profiler, belagda med korrosionsföreningar.

För tillverkning av lätta stål-tunnväggiga konstruktioner (LSTC) används en tunn metallplåt med ett minsta tvärsnitt. Med den här tekniken kan du bygga ramkonstruktioner och rambyggande husbyggnader, göra tillägg och tillägg.

 • Ramramar - Lätta värmeprofiler produceras med en längsgående perforering, på grund av vilken metallens värmebeständighet bildas, kondensatet förhindras och strukturen fryser. Profilen får hög värmeledningsförmåga. På de ställen där det är nödvändigt att stärka husets struktur eller för att öka stabiliteten i strukturen, använd profiler med ytterligare förstyvningsribb. Den färdiga ramens specifika vikt är 25-55 kg / m², vilket gör det möjligt att bygga byggnader på marken, där det är omöjligt att använda begravda stiftelser.
 • Ramskärm - Principen för sådana byggnader i en stel träram fylld med isolering. Dessa är färdiga fabrikstillverkade sköldar. För montering i brädorna finns spår. Strukturen är fastsatt med övre omslag, varefter taket är monterat, fönster och dörrar installeras.

De bygger också hus med en ram gjord av ett fyrkantigt format rör. Denna teknik inbegriper svetsarbete och kräver strikt överensstämmelse med säkerheten.

Installation och uppvärmning av konstruktioner från LSTK

Byggandet av ett ramhus motsvarar konstruktionen av konstruktionen - du måste fästa de färdiga profilerna i enlighet med markeringen och ritningarna. När bärprofilerna är monterade, kontaktas all kommunikation. Stålram - inramning av husets väggar. Den första som utför installationen av korrugerad, fortsätt sedan till isoleringen.

Bekväma förutsättningar för att bo i en herrgård beror på värmeisolering. De viktigaste kraven för isolering: höga värmekarakteristika, icke-toxicitet, brandbeständighet, miljörenlighet, allergivänliga, säkerhet för människors hälsa och miljön. Valet av värmeisoleringsmaterial: ekoliv, mineralullskivor, skumbetong, polystyrenskum, luftbetong, polyuretanskum. Efter att plattorna har förstärkts, täckt med limblandning. Sedan kommer ett lager av ångspärrmaterial alls, även på svåråtkomliga platser. Ytterligare omslag och efterbehandling.

Från utsidan är det obligatoriskt att installera en vindsäker film. För utemöbler är ofta använda värmeblock, tegel, vinylfasad, ventilerade fasadsystem.

"Vad kommer de inte att tänka på!" - Det här är förmodligen den första tanken hos de flesta läsare som för första gången stötte på ett sådant koncept som metallramade ramhus. Användningen av metall som stödjande struktur verkar som ett ganska konstigt beslut, men rusa inte till slutsatser - studera alla aspekter av frågan.

1 Metallhus - finns det någon erfarenhet?

Som en stödjande struktur har de använts under mycket lång tid, många shoppingcentra, skyskrapor är levande exempel på detta. Det är sant att de tekniker och material som används vid konstruktionen av sådana stora föremål inte rättfärdigar sig själva i privatbyggnad - metallprodukter är mycket tunga, skrymmande, speciella tekniker för svetsning och nitning används för att ansluta enskilda element, ett sådant hus kan inte byggas.

Allt förändrades när lätta stålväggiga strukturer uppfanns - hädanefter LSTC. För sådana konstruktioner är endast tunna stålplåtar utformade i en Z-formad profil med genom spår eller perforeringar, vilka skulle behålla förkylningen, lämpliga. Denna typ av LSTC kallas också termoprofil, och om vi pratar om privat konstruktion är det önskvärt att bara använda det.

Naturligtvis, oavsett vilka knep producenterna kom med, kvarstår metallen med ett material med hög värmeledningsförmåga. Detta faktum i de flesta fall skrämmer också bort personer som tittar över alternativ av ramhus. Problemet löses av högkvalitativ isolering, som är en flerskiktskaka. Beräkning av isolering, bestämning av daggpunkten bör endast utföras av specialister med stor erfarenhet, annars riskerar du att få mycket problem vid driften av huset.

Den andra punkten som avskyr konsumenterna är metallkorrosion. Utan att gå in på detaljer om kemiska reaktioner vet vi alla att metallen rostar, inklusive stål. Rostbildning har direkt inverkan på metallstrukturen, i vårt fall styrkan i huset "skelett". Detta problem löstes genom varmförzinkning, varvid metallkonstruktioner mottog en tjocklek på 20 mikron tjock. Med korrekt installation och säkerställande av pålitligt skydd mot fukt kan det förlänga metallets livslängd till 100 år!

2 Fördelarna med en metallram - trädet vilar?

Metalloframe hus - en teknik som osannolikt kommer att tvinga trädet ut. Det maximala som förbereds för dem är att utvecklas parallellt. Och det är helt rättfärdigt - att metallen, att träramarna har fördelar och nackdelar. Kanske är det i denna jämförelse att det är bäst att överväga metallramhus - hur är de bättre och sämre än trä?

Metall, som nämnts ovan, har en hög värmeledningsförmåga - trä i detta avseende är mycket bättre, det är i sig ett värmeisolerande material som deltar i det allmänna systemet för husisolering. I metallramkonstruktionen finns det inget hopp på ramen - alla värmevärdena faller på isoleringen och beklädnaden.

Att bo i ett fullt byggt hus med egna händer är bekvämare. Träet andas och fyller luften med aromer. Men det här levande materialet har många fiender - träborrar, fukt, svamp. Självklart finns det idag många sätt att skydda dig från alla dessa faktorer, men det leder till höga kostnader. Dessa fiender är inte rädda för metall, förutom kanske fukt, även om processerna i båda fallen kommer att fortsätta med olika hastigheter till fördel för metallen.

Det är sant att det finns en annan sida i frågan - i ett modernt hem finns det för många hushållsapparater som påverkar ramen, magnetiserar den. Detta kan påverka välbefinnandet hos särskilt känsliga invånare. Låg vikt LSTC (upp till 50 kg per m 2) gör att du kan bygga på den lättaste grunden. Även på höjande markar som inte tillåter användning av begravda stiftelser, är det möjligt att bygga ett stort rymligt hus. Metallramen saknar sådana träfel som krympning och krympning.

Noggrannheten hos montering av metallramelement är alltid överst. På grund av detta sparas tid, arbetskraft och därmed ekonomi - konstruktion från LSTC är billigare. Billigare och kostnaden för själva föremålen.

3 Nackdelar med en metallram - förvarna betyder underarm!

Konstigt nog, men metallramen under en eld uppträder mycket sämre än trä. Du borde inte tro att man med hjälp av metall i byggnad skyddar dig mer än vid en träbalk - bränder i de flesta fall starta utomhus (i brand) eller inuti huset (hushållsapparater), där det finns många material som kommer att skjuta eld och bränna ut - Möbler, saker, dekoration.

Det viktigaste är att under elden kunde alla hyresgäster framgångsrikt evakuera - ju mer tid de har innan huset kollapsar desto större är chansen! Därför förlorar ramverket av metall betydligt evakueringstiden - vid höga temperaturer förlorar husets skelett dess styvhet, på grund av vilket huset vrider i en spiral, faller, varpar. Ett brinnande träd håller huset långt ifrån destruktion - träet är förkolat, men inne håller det sin form.

En annan nackdel som upptäcks nästan omedelbart under design och drift är svårigheten att installera inbyggda möbler och apparater. Som standard finns det ingen hård, säker bas i metallramen, där du kan montera hyllorna med egna händer eller installera massiva skåp och behållare ovanpå. Så byggherrarna, tillsammans med husets ägare, måste i förväg bestämma de platser som kommer att behöva stärkas med ytterligare profiler och plattformar från styrelserna.

Bärförmågan hos LSTK begränsar betydligt antalet våningar och användningen av tunga byggmaterial. Du kan inte använda tunga keramiska plattor, installera en öppen spis på de övre våningarna. I det senare fallet är det generellt svårt att kombinera stålprofiler med strukturella material (tegel, cement).

Det viktiga ögonblicket är skyddet av husstrukturen från industriella strömmar och atmosfäriska utsläpp. Metallprofiler är utmärkta ledare av el, och kan därför vara farliga för invånarna i huset. Detta problem löses av det potentiella utjämningssystemet, beräkningen och installationen av vilken är mycket professionella.

4 Installation av LSTK - vi samlar designer!

Att bygga ett hus från LSTK motsvarar verkligen en sammansättning av en designer för barn. Före installationen skapas ett projekt av det framtida hemmet - i projektet är alla detaljer tänkta, helt ner till där möbler och hushållsapparater kommer att installeras. Det är mycket önskvärt att förutom ritningen borde ett 3D-projekt av huset också utvecklas - så ser kunden själv huset.

När designdokumentationen har bearbetats överförs ritningarna till produktionslinjen. Delar av ramen görs separat, numreras, förpackas och skickas till byggarbetsplatsen. De färdiga profilerna har redan hål för fixeringar och ingenjörskommunikation. Anslutningselement går också i ett komplex.

Med en termoprofil är det svårare - i de flesta fall erbjuds byggare färdiga dimensioner och former som bör beaktas vid konstruktionen. Det är bäst att inte ändra den befintliga längden, skära inte något och förkorta inte det. I varje fall är varje detalj förpackad och märkt, enligt ritningarna av husets projekt. Byggare behöver inte hämta detaljerna - du behöver bara fästa profiler med egna händer, enligt märkning av enskilda delar. Detta tillvägagångssätt ökar väsentligt byggprocessen.

Konstruktionen av LSTC lockar allt mer intresse från moderna konsumenter tack vare en viktig fördel - möjligheten till fri planering. Med ljusstrålar kan du skapa spänningar upp till 14 meter långa utan ytterligare element som är ansvariga för stöd. Rummen inuti huset är mycket rymliga, gratis, fyllda med luft.

Man bör komma ihåg att ju större rummet, ju svårare det blir att värma dem, desto bättre bör du värma väggarna med egna händer. Icke brännbar mineralull, såväl som fuktresistent polystyrenskum, ekolog, har visat sig vara bäst. LSTC, även om det inte är för vänligt med andra byggmaterial, är lätt att avsluta, det är ett blockhus som imiterar en rundad logg eller keramisk granit, vilket kommer att ge byggnaden uppkomsten av en solid struktur.

Den mest hållbara och slitstarka av de material som används för att konstruera husets ram, är formade rör. Det här materialet är relativt enkelt och enkelt att klippa, böja och montera, så att alla med rätt teknik kan göra ramen för ett hus ur ett format rör med egna händer.

Först och främst, på grundval av husets projekt, måste du beräkna med hjälp av en online-räknare på profilröret det önskade tvärsnittet av röret och hur många rör du behöver. Det är absolut nödvändigt att överväga vilka delar av byggnadsramen som ska göras av metall. När du bygger ett hus på egen hand med hjälp av ett profilmetallrör kan du:

 • ram yttre väggar;
 • ramar inre partitioner;
 • ram tak och tak
 • ram av nedre balkar och golvbalkar.

Förberedelser för raminstallation

För en oberoende anordning av rörramen kan du använda det färdiga fabriken alternativet. Därefter består dess montering endast i montering av rör i en hel struktur med hjälp av skruvförband. Om ramen är planerad att tillverkas oberoende, är det nödvändigt att använda svetsning för att montera strukturen. Montering av metallramen måste utföras direkt på byggarbetsplatsen i enlighet med alla säkerhetskrav.

Vid framställning av ramen måste försiktigt genomföras svetsstrukturer. Dålig svetsning kan orsaka betydande strukturella skador. Det är också nödvändigt att noga kontrollera vertikaliteten och horisontaliteten hos de installerade konstruktionselementen och deras ordinarie gemensamma arrangemang med hjälp av nivåer.

På grund av det faktum att ramens metallstruktur är relativt lätt kan du använda en enkel stapel eller blockeringsfas för konstruktion.

Efter att stiftelsen stärkt kommer det att vara möjligt att montera ramen.

Installationssteg

Montering av profilramens huvudram görs i flera steg:

 • Enheten på underdelen, som är fastsatt vid svetsning till stiften som sticker ut från fundamentet. Detta bidrar till att ge strukturen styvhet och immobilitet.
 • Fäst hörnstolparna, svetsa dem i bottenröret.
 • Montering av vertikala stolpar längs ytterväggarnas omkrets på ett avstånd från varandra som är lika med eller 3-5 cm mindre än bredden på det material med vilket väggarna kommer att vara mantlade.
 • Anslutning av ställen mellan varandra genom svetsning.
 • Fästning, med hjälp av svetsning, ställningar och rörledningar med rörstöd för att ge strukturen styrka och tillförlitlighet.

För installation av strukturella element är det önskvärt att använda rör med en sektion av 100x100 mm och en tjocklek av 8 mm, de delar av det som kommer att bära en stor belastning, såsom till exempel element i bottenplattan eller vertikala stolpar. Spacers kan tillverkas av rör med en sektion av 60x60 mm.

Nästa steg i monteringen kommer att vara installationen av en metallrörsplåt, som därefter läggs på ett grovt golv. Lags är fastsatta genom svetsning på balkarna på den nedre omslaget. Avståndet mellan lagsna ska vara högst 60 cm, så att golvet inte böjer sig.

Vidare är ramen för interfloor-överlappning monterad. Rammen består av sidobalkar som är fästa vid väggarna, golvbalkar och lathing längs botten av dessa balkar, på vilka takplattan ska monteras,

Till överlappningen var ganska svårt och under böjningens belastning böjde inte avståndet mellan balkarna överstiga 60 cm.

Takets strålar med hjälp av svetsning monteras på ramens övre ram parallellt med byggnadens ändväggar.

Den sista installationen av trussystemet. Ett sådant tak kan göras som en separat struktur eller som en del av byggnadens övergripande ram. Om taket är planerad att göra en beläggning av lättviktsmaterial såsom Ondulin, polykarbonat, transparent Slate et al., Är det mer praktiskt att laga mat på jorden individuell design gård, och höja dem till toppen av byggnaden, svetsas i den redan färdiga konstruktionen. Men om du planerar att ta ett tak av tungt material måste trussystemet tillverkas av rör med större sträcka. Och det betyder att det blir tungt, och utan speciell utrustning blir det omöjligt att lyfta det till taket. Därför måste svetsning utföras på plats.

Stiftelsen timmer är en kraftplatta, den måste vara gjord av en kraftfull kanal, eftersom det senare kommer att vara nödvändigt att fixa takstödstrukturen till den. Alla andra delar av takbjälkarna, balkarna, skridskostödena är också bättre gjorda av formade metallrör,

När man bygger ett hus utifrån en metallram, måste man komma ihåg att det kan bli en "kall bro". Därför bör man försiktigt isolera ett sådant hus. Rackramen kan isoleras ytterligare med Penoizol.

Nu kan du självständigt klara det här arbetet, eftersom du är bekant med tekniken för att bygga ett skelett av formade rör.

Huset på profilröret gör det själv

Nyligen har en ny trend av ramhus blivit utbredd i byggprocessen. Av de många materialen för byggandet av sådana lokaler kan du välja även de som låter dig bygga ett hus på egen hand.

Du kan till exempel stoppa valet på profilerade rör. När allt kommer omkring är sådana produkter lätta att hantera med egna händer för att skära rör, böja, fästa med varandra. Nästan alla bra mästare, sådant arbete kommer att vara i kraft.

Hur man beräknar den mängd material som krävs

Innan du börjar bygga bostäder, är det nödvändigt att åtminstone sketchy för att skapa sin plan. Gör till exempel en penna skiss på ett pappersark. En sådan ritning blir en assistent vid beräkning av det erforderliga antalet byggmaterial som behövs för att erhålla önskat resultat. Ett brett utbud av byggmaterial som presenteras i nätbutiken Phoenix Center http://fenixcentr.com.ua/. För kunder av en byggmaterialbutik finns rabattprogram och för vanliga kunder - ett flexibelt rabattsystem.

För att få en mer exakt beräkning, ta reda på hur många rör du behöver köpa, hur länge de kommer att vara, och vilken sektion kan du använda några miniräknare speciellt skapade för detta, vilket lätt kan hittas på Internet. Det är på detta steg i projektbildningen att du måste bestämma vilka element i de framtida strukturrören som ska användas.

Dessa delar av huset kan vara:

 • delar av väggarna som ligger utanför huset
 • skiljeväggar mellan rummen
 • skiljeväggar mellan golv, mellan golvet och taket,
 • golvbeläggningsskikt som ligger på fundamentet.

Hur man skapar en grund för byggandet av ett ramhus

Om vi ​​jämför väggar av betongmaterial och väggar gjorda utifrån en metallram, finner vi en stor fördel med den senare, de är mycket enklare. Och det gör det i sin tur möjligt att avsevärt minska kostnaden för stiftelsens kostnader och göra det strålande eller blockera. Efter att stiftelsen har upprättats kommer det att vara möjligt att fortsätta direkt till huvudbyggnadens installationsarbete.

Varianter av anslutning av enskilda ramelement

Att bygga ett hus kan du dra nytta av olika förslag, i synnerhet att använda för detta ändamål en färdig ram tillverkad av många byggföretag. Skaparna har i en sådan struktur tillhandahållit en ganska enkel fastsättningsmetod, när alla delar kan bultas ihop.

Men om du börjar göra ramen själv, kommer den här typen av anslutning av delar inte att användas, i det här fallet är det bättre att använda svetsutrustning.

Fästningen av alla delar av ramkonstruktionen med hjälp av en svetsmaskin måste göras mycket effektivt och med särskild försiktighet. Annars kommer strukturen inte att vara mycket hållbar och kommer att hålla en mycket kort tid. Dessutom måste du noggrant övervaka den svetsade platsens placering på de andra delarna. Det är nödvändigt att kontrollera positionen av delar med hjälp av en nivå och se till att de vertikala elementen är placerade strikt vertikalt och horisontellt, strängt horisontellt.

Man bör komma ihåg att det bästa stället för montering av ramen och andra åtgärder för installation är den plats som tilldelas för framtida hus.

Det finns flera steg av installationsarbetet vid byggandet av en bostadsstruktur av profilerade rör:

 1. Först läggs barer eller annat material på fundamentet, det här blir den lägre bindningen. Detta gör konstruktionen hållbar och pålitlig.
 2. sedan hörnfogarna i de framtida bostadsställen, förbinder dem genom svetsning till bottenbandet.
 3. Det framtida rummets väggar bildas, vertikala stolpar installeras. De bör vara på ett avstånd som är mindre än bredden på det material som är avsett för tillverkning av väggar.
 4. toppröret är format, vilket också är anslutet till de vertikala stolparna genom svetsning.
 5. Strutar är svetsade in, vilket ger styrka till väggarna och tillförlitligheten och stabiliteten helt genom hela ramen.
 6. golvlister och golv mellan golv är monterade.

Rör med större tvärsnitt och större väggtjocklek bör användas vid tillverkning av delar av ramen som kommer att ha huvudbelastningen. Mest sannolikt kommer det att vara element i bottenbandet och vertikala ställen. På strutarna blir belastningen mindre, vilket innebär att det i det här fallet är möjligt att använda rör med mindre sektion.

När man lägger könet och överlappar golvet, bör man inte glömma att avståndet mellan delarna ska vara litet, inte mer än sextio centimeter. Om sådana parametrar överskrids kommer det att finnas en stark golvböjning mellan taken.

Innehåller monteringsarbetet vid montering av taket

Det sista ögonblicket när man monterar byggnadsramen kan betraktas som det ögonblick då takfästena är installerade. Själva sättet att installera taket på ett hus beror på vilket material som används för att täcka det. Det beror på detta, om det kommer att vara en fortsättning på huvudstrukturen eller kommer att installeras separat.

När husets plan ger ett urval av lätta material för husets övre kåpa kan spärren vara små i tvärsnitt och inte vara mycket tjocka. I denna situation kan elementen anslutas separat, och sedan installeras ovanpå huvudstrukturen och fästs på den genom svetsning.

Om taket överlappar med något slags tungt material, är det bättre att montera delarna direkt på toppen och omedelbart förbinder med husets ram.

Det är bättre att ta takets lagerdelar från en hållbar metallprofil och välja ytterligare delar från profilerade rör.

Som vid användning av ett profilerat rör som byggnadsmaterial kan en betydande del av värmen avlägsnas utanför. Därför är det nödvändigt att seriöst ta hand om bostadsisoleringen, särskild uppmärksamhet bör ägnas inte bara till väggarna utan också till stolparna med ett speciellt poröst polymermaterial.

Aluminiumprofilrör: Tekniska specifikationer

Hur man snabbt bygger en husram från ett format rör med egna händer

Ramkonstruktion av bostadshus är en relativt ny riktning på den inhemska byggmarknaden. Grunden för varje liten arkitektonisk form på detta sätt är monterad snabbt, så tekniken blir populär. Om du förstår metoden att gå med metalldelar, kommer du att bygga byggnader utan hjälp av byggare. Låt oss se hur man bygger en husram från ett format rör med egna händer och diskuterar även fördelarna och nackdelarna med denna design.

Metalframehus

Metallkonstruktion har tidigare använts i konstruktion. Denna byggnadsmetod användes vid konstruktion av industribyggnader: verkstäder, gårdar, växthus, lager och hangarer.

Efter modernisering av teknik används ramarna från profilröret för byggandet av offentliga och kommersiella byggnader (kaféer, butiker, bensinstationer), stugor och låghusbyggnader. Teknik används vid rekonstruktion och reparation av byggnader - byggandet av uthus och mansards, överbyggnadsgolv.

Fördelarna med ramkonstruktion

Hela världen använder metallramteknik i konstruktion. I USA, Västeuropa och Japan byggs 70% av bostadshus med hjälp av denna metod. Fördelarna med teknik är tillräckliga för att stoppa valet på det när man planerar byggandet av sina egna bostäder.

 • Den första fördelen med att bygga ett ramhus från ett profilrör med egna händer är den låga kostnaden. Traditionell teknik är dyrare. Priset på designen beror direkt på de material du tänker använda. Kostnaden för ramen beror på rörets tvärsnitt, och tvärsnittet väljs beroende på byggnadens skala. Till exempel, om du behöver montera en ram av en stege från ett profilrör (sektion 60x40 mm), kommer materialet att bli billigare än för ramen till ett hus där sektionen är mycket större. Dessutom byggdes enhustiga hus från rör med mindre diameter än de två våningarna.
 • Nästa plus är hastighet. Användning av formade rör som ram minskar byggtiden flera gånger.
 • I ramen ger ingen teknik "våta" processer, så väderförhållandena påverkar inte konstruktionen. Undantaget lägger grunden. Men ofta är basen samlad och utan grund. Till exempel, om du bygger en växthusram eller en provisorisk ram från ett profilrör.
 • Det finns ingen krympning i byggnader uppförda enligt ramteknik. Under konstruktion och drift förändras inte byggnaden och spricker inte. Detta är ett annat plus.

Den största fördelen är mindre arbetskraft jämfört med traditionell teknik. För att bygga ett hus behöver du bara ett par hjälpare och en månads semester. Under den här tiden kommer du att ha tid att slutföra byggnadsstadiet och lämna det interna arbetet fram till nästa semester. Garagans ram byggs av profilröret med egna händer på en vecka.

Nackdelar med hus med metallram

Startkonstruktion väger för och nackdelar med rambyggnader. Tekniken har tillräckliga fördelar, men det finns också nackdelar. Den största nackdelen är en komplex design. Det är inte lika lätt att beräkna belastningen på profilröret vid knutpunkterna som det verkar vid första anblicken. Om du inte kan göra det själv, kontakta en professionell. Det hjälper till att beräkna den tillåtna belastningen per meter av röret. Vid val av rörets tvärsnitt och tjocklek, använd online-räknaren på profilrören.

En annan nackdel är kostnaden. I jämförelse med en träbar är metallmaterialet dyrare. När man köper rör, står de inför problemet med att välja: ta det billigare och spara pengar eller välj ett tjockare rör och se till att du har hållbarhet i många år. Här domar alla på grundval av budgeten, men det är bättre att inte spara. Speciellt om det är ett hus och inte en ram för profilrörets garage.

Sådana hus är svåra att värma - det här är också en minus. Problem med värmeisolering härrör från att metallramen bidrar till kylflödet i byggnaden. I sådana rum kyls luften snabbt, även trots intensiv uppvärmning. Därför behöver du isolera byggkvaliteten: inifrån och ut. Det är, du måste spendera extra.

Byggande av huset från ett profilrör

För att kunna engagera sig i sådan konstruktion är det nödvändigt att förbereda, för att studera alla detaljer i designen och arbetssekvensen. Faktum är att enkelheten i konstruktionen av ramen - det är bara en uppenbar åsikt. I verkligheten är designen ganska komplicerad. Allt beror på dina färdigheter och förmågor.

konstruktionsdesign

Bostadsbyggnad - inte en enkel byggnad. Här är dess huvuddelar:

 • fundament;
 • ram hus;
 • interiör trim;
 • isolering;
 • yttre yta;
 • takram gjord av profilrör.

Grunden för ramhuset är obligatoriskt, utan strukturen blir inte hållbar. Dess sammansättning och konstruktion är mycket enklare än i traditionell konstruktion. Utan grund läggs små strukturer (växthus, växthus) som senare överförs från en plats till en annan.

För ramen brukar man använda fyrkantiga rör 100x100, mindre ofta - 60x60. Avsnittet beror på storleken på ditt hem i framtiden. För inredning, använd en kon med barrträ (bredd 40-60 mm), behandlad med antipyretika och antiseptika. Ytbehandling görs med sidospår eller fasadplast. Med tillräckliga medel rekommenderas naturligt trä.

Över lagret av röret läggs ombord som en undergolv. Träet kan fördröja den kalla överförda utsidan genom metallen. Ovanstående lägger någon profilbeläggning.

Extruderad polystyrenskum eller skumplast (tjocklek - 60-100 mm) används som isolering. Med hjälp av remsor av penoizol isoleras ytterligare värmeisoleringsramställen.

Taket är gjort på två sätt: som en separat ramkonstruktion eller som ett element i en gemensam ram. Takstavar är gjorda av formade rör beroende på planerad täckning. Ju lättare materialet och ju större rammens vinkel desto tunnare röret.

Steg-för-steg instruktioner för byggandet av huset

Byggandet av en byggnad bör börja med installationen av stiftelsen. Men innan det läggs, studera noggrant jordens bärkraft och grundvattnets höjd vid framtidsbyggnaden. För ramkonstruktion lämplig betongramsstiftning. Kom ihåg: Ju starkare och starkare grunden, desto längre kommer byggnaden att stå. Korrigering av fel i fel stiftelse är mycket dyrt.

Om huset är litet placeras det på en icke-kapitalbas. Detta kommer att ge möjlighet att transportera huset från plats till plats. Plattformar eller skruvbunkar används också i fall där djupet av markfrysning inte tillåter att bygga ett hus lågt. Denna teknik används ofta vid installation av fundamentet under ramen för växthuset från ett format rör när man bygger en varm vinterträdgård. Till skillnad från växthus och växthus behöver grunden för ett bostadshus definitivt byggas.

Husets ram från profilröret är monterat efter att fundamentet lagts. Monteringen av fabriksramen utförs utan användning av en svetsmaskin, allt är fastsatt med hjälp av skruvanslutningar.

Med hemlagad grund för hemarbetet mer. För att montera metallramen från ett format rör är det nödvändigt att kontrollera anslutningskvaliteten och elementenes placering. Utan en svetsmaskin kan det inte. Glöm inte att den mest utsatta punkten i ramen är svetsade fogar av dålig kvalitet.

Monteringen av ramen börjar med installationen av vertikala element (kolumner och rack) som kommer att anslutas till de horisontella delarna av tunna rör när de monteras. Vidare förstärks strukturen med hängslen. Anslutningen av ramens element baseras på principen om "bottom-up".

Takdelen monteras senast. På detta stadium börjar inredning, isolering och exteriörarbete. Återstående material ska inte kastas bort. De kommer att behövas för byggandet av ekonomiska byggnader. Växthus, småhus växer från rörsektioner eller används som bågar för att stödja en film över växter. Om bitarna är långa kommer de att göra en baldakinram från ett format rör med egna händer. Efter byggandet av garaget höljet fritt demonteras.

Om du byggde ett hus, så kommer du i framtiden att kunna bygga någon annan byggnad. Nu har dina händer möjlighet till någonting. Även rammen av hangaren från profilröret du samlar in dig själv, det viktigaste - önskan!