Online-kalkylator för beräkning av vinkel, trussystem och battens av gambreltaket

En ganska populär typ av tak är höft. Denna variation tillskrivs chetyrehskatnyh mönster.

Takstrukturen är mycket tillförlitlig och låter dig bygga ett bostadsområde under taket.

Men vid utformningen är det nödvändigt att ta hänsyn till vikten av olika parametrar, eftersom byggandet av ett höfttak inte är en enkel process. Beräkningar som krävs i konstruktionsprocessen måste vara korrekta, annars lovar det konstruktionen av en bräcklig struktur.

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du beräknar höfttaket + online-kalkylatorn med ritningar och foton.

Takkonstruktion

För att göra beräkningsförfarandet så enkelt som möjligt är det nödvändigt att bli bekant med enheten av höfttakstypen. Det här låter dig förstå exakt vilka element som behöver beräkningar.

Designen består av:

 • Seahorse. Den representeras av en stång som ligger vid den högsta punkten av strukturen i horisontalplanet. Det fungerar som ett stöd för de flesta av spärren.
 • Centrala spärrar. Trästrukturens element, som ligger i hela längden och höjden av backarna och åsen.
 • Höftspärrar. Skapa höfter, fäst på ena sidan till åsen och den andra till hörnet spjällen.
 • Hörnspärrar. Liksom åsen, hör detta element till takets huvudbärande del. Stångens läge är lutande, vilket slutar vid kanten av huset eller på kort avstånd från den. Utgångspunkten för fästet är åsen.

Ritningssystem

Hur man beräknar området med det hippade taket?

Det är möjligt att schematiskt representera höfttakstypen med en rektangel, som är basen, två trapezoider - strukturens ytor och två isosceles trianglar.

Baserat på en sådan representation av strukturen är det möjligt att utföra beräkningar enkelt och utan fel.

Varje tak i konstruktionsprocessen bestäms primärt av lutningsvinkeln.

En sådan parameter väljs utifrån ett antal faktorer och är det värde från vilket alla andra beräkningar görs.

Algoritm för beräkning av byggnadsområdet:

 1. Den första formeln som behövs i beräkningarna är h = b / 2 * tanA. I denna formel är b bredden på byggnaden, A är sluttningen av höjden, h är höjden på åsen. Med tangentbordet är värdet av denna vinkel igenkänt och beräkningen utförs.
 2. Med hjälp av cosinusvärdet av samma lutningsvinkel är längden på hörnspärren igenkänd. Formeln för beräkningar är c ​​= b / 2 * cosA, notationen är liknande.
 3. För att ta reda på längden på höftspärrarna måste du beräkna kvadratroten med följande formel: d = h 2 + b 2/2, notationen liknar.
 4. Området på hela taket är när alla villkorligt separerade strukturelement läggs till, nämligen trapezium, trianglar och rektangel. Formeln för beräkningarna är följande: S = 2 * (c * b) + 2 (a - b) * c = 2 * c * (b + a - b) = 2 * c * a.

Efter beräkningar rekommenderas att alla värden kontrolleras. Detta kommer att bidra till att undvika felaktigheter och fel i byggandet.

Häftak beräkning online kalkylator

Hur man beräknar längden på taket på taket? Du kan beräkna det fyrsidiga taket med hjälp av vår online assistent.

Du kan beräkna inte bara antalet mjuka tak, utan även systemet med mantel och spärrar.

Kalkylatorn beräknar taket på höfttaket.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen. Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Beräkningen av takytan på fyrkantiga taket med hjälp av onlinekalkylatorn nedan.

Beteckning av fält i räknaren

Beräkningsresultat

Kalkylator Fält Beskrivning

Snöbelastningsregionen

Typer av takläggning

Vid bestämning av typen av tak och takmaterial beaktar de alltid värdet av lutningsvinkeln. När det gäller en takkonstruktion är det möjligt att inte uppmärksamma denna parameter så nära, eftersom nästan alla takmaterial kommer att göra.

Typer av beläggningar:

 • Plattor. I denna typ av takmaterial, som ofta används i takhytten av höftyp, finns det många sorter. Det finns en kakel från cement, från keramik, bituminös version som annars kallas en mjuk kakel och metall.
 • Slate. Alla typer av skiffer appliceras på höftyps takaggregat utan undantag. Men när man väljer denna typ av material beror mycket på behovet av att bygga en bostadstyp vindsurf eller vind. I det här fallet är det bättre att inte använda metallskiffer (metallprofilerad plåt), det kan inte skapa en bekväm atmosfär i ett rum under taket. För att täcka höfttaket, där det finns en bostad, är det bättre att använda Euro-skiffer. Materialets sammansättning är glasfiber och impregnering av bitumen, tack vare vilket taket är försedd med tillförlitlighet och goda värmeisoleringsegenskaper.
 • Vip omslag. Denna beläggning är den perfekta lösningen för taket. Det kan sättas i nivå med skiffernivån av kakel, taktak, vilket ger en majestätisk utsikt över huset, speciellt om de är täckta med ett höfttak. Det finns bara en minus i det här fallet - den höga kostnaden för material, men med hänsyn till andra egenskaper och egenskaper hos vip-material tillverkas på högsta nivå.

Typer av takläggning

Beräkning av takläggning

För att göra beräkningar av takmaterialet så exakt som möjligt, utförs de oftast efter installationen av trussystemet.

Först efter slutförandet av samlingen av strukturer kan bestämmas med ett mer lämpligt material för att täcka taket.

De väljer materialet, med hänsyn till väderförhållandena på marken, mängden nederbörd och tillgången till finansiering för byggande.

Dessutom är mängden material alltid större än takets yta.

Förutom det faktum att materialet som läggs för värme, ånga och vattentät påverkar detta värde, lägger sättet att lägga materialet, vilket ofta utförs med en överlappning, också till.

Dessutom är mängden takmaterial påverkat av närvaron av ytterligare element.

I alla beräkningar hjälper du kalkylatorns höfttak - online.

Den sista försiktigheten att överväga är mängden materiell förlust. Med tanke på anordningens höftvariabler av strukturen, som representeras av trapezformala och triangulära sluttningar, är det nödvändigt att skära materialet.

I denna process försvinner ca 30%. Den optimala lösningen för att undvika sådana stora förluster är användningen av bituminösa plattor eller materialstycke för taket.

Standardprincipen för beräkning av mängden takmaterial:

 • Den totala takytan beräknas;
 • Den är uppdelad i området av ett ark av material;
 • Detta tar inte hänsyn till det totala arealet av materialet för taket, men på dess användbara del, d.v.s. på den som täcker ytan. För att göra detta, dra avståndet från det totala materialområdet avståndet som går till bryggan och överlappningar. Vanligtvis är detta värde 15 cm.

För en tydligare uppfattning om beräkningarna kan du överväga två exempel med en annan typ av takmaterial: skiffer och metallplattor.

För skiffer är beräkningsexemplet enligt följande:

 1. Vanligtvis används för att täcka sju ark vågskiffer, vars effektiva yta är lika med 1,335 m 2.
 2. Om 8 ark av sådant material används är värdet av användningsområdet 1,56 m 2.
 3. Vidare divideras värdet av takets totala yta med värdet av materialets användbara område. Om takytan exempelvis är 26,7 m 2, är antalet skifferplattor som krävs för takutrustning 20 stycken.

Exempel beräkning för metallplattor:

 1. När man väljer ett liknande material att täcka är det värt att veta att ju mindre materialets storlek desto större är storleken på lederna.
 2. Initialt multipliceras det totala området med en korrigeringsfaktor på 1,1.
 3. Därefter delas det resulterande värdet av området in i användningsområdet av kakan, beroende på dess storlek och följaktligen storleken på bluffen.

Om takbeklädnadens konstruktion är kombinerad och komplex kan värdet av överkörningen uppgå till 60%.

Takräknare

Stegspärrar

Värdet av avståndet som bildas mellan två spärrar kallas steg. De flesta av strukturerna är gjorda på ett sådant sätt att steget är lika med 1 m. Det har fastställts att det minsta tillåtna värdet för en sådan parameter är 60 cm.

Processen att beräkna avståndet mellan spjällen är som följer:

 1. Ursprungligen måste du välja det beräknade uppskattade steget i trussystemet. Du kan trycka på ovanstående värden, d.v.s. avståndet är 1 m.
 2. Nästa värde du behöver är längden på skate (skate).
 3. Därefter delas längden på häftapparaten i ett grovt valt stegvärde. Resultatet erhålls avrundas till ett större värde, varefter det ökar med 1.
 4. Det sista i beräkningen är uppdelningen av höjds totala längd med värdet från föregående stycke. Det här är det nödvändiga avståndet som ska följas vid installationen av trussystemet.

Till exempel kan du överväga konstruktionen, längden på lutningen är 12 m och det ungefärliga valda stegavståndet är 0,8 m:

 1. 12 / 0.8 = 15. Om numret i beräkningen visade sig vara icke-heltal, ska det avrundas till närmaste heltal.
 2. 15 + 1 = 16. Ökning per enhet för mer exakta beräkningar av antalet ben i strukturen.
 3. 12/16 = 0,75 m. Detta värde kommer att vara det optimala stegavståndet för trussstrukturen.

Val av höjden på taket och bestämning av åsens höjd

Som vid tidigare beräkningar beror processen för att bestämma höjden på åsen på den valda höjden. Trots att takdesignen gör det möjligt att bygga ramper, med olika vinklar, är det bäst att bygga en struktur med samma vinklar.

Detta gör att lasten kan fördelas jämt och ha ett tak estetiskt utseende.

En mer specifik definition av en sådan parameter påverkas av:

 1. Faktorn för ökad snöbelastning innebär konstruktion av en struktur med en brant sluttning.
 2. Om vinden i området av huset är stark och gusty, rekommenderas det att göra en sluttning på högst 30 grader.
 3. Avsikten med vinden rum att använda under bostaden. I det här fallet är det bekvämt att rör sig på vinden och möjligheten att tillhandahålla alla kommunikationsbyggnader på samma sätt, så att de kan vara tillgängliga om det är nödvändigt.
 4. Beläggningen som väljs ut för taket spelar också en viktig roll. När du väljer ett visst material måste du fråga om de minimala tillåtna egenskaperna med hänsyn till lutningsvinkeln.

När det gäller höjden på åsen är det väldigt enkelt att bestämma det, med kännedom om lutningsvinkelns värde. I konstruktionen är det nödvändigt att villkorligt välja en rätt triangel, i vilken en av sidorna kommer att vara önskad höjd.

Formel: h = b / 2 * tanA.

Takvinkel

slutsats

Steget att designa ett hus och alla delar av sin konstruktion är ganska komplicerat och mödosamt. Det är mycket viktigt att noggrant utföra alla beräkningar och varje gång att kontrollera dem igen. En sådan uppgift kan underlättas av en visuell bild i en mindre skala av hela framtida strukturen.

Beräkning höft tak

Med hjälp av en räknare för beräkning av höfttaket kan du bestämma lutningsvinkeln, antalet lattar och beräkna låssystemet. Du kommer också att få detaljerad information om den önskade mängden byggmaterial. Utför onlineberäkning av höfttak.

Beräkningsresultat

Om räknaren

Online kalkylator höft tak hjälper till att beräkna dess parametrar: volymen av takläggning och isoleringsmaterial, battens, styrkan på trussystemet, korrekthet av lutningsvinkeln på takhöjderna. Kalkylatordatabasen innehåller information om de flesta takmaterial. Detta är en metallplatta, bituminös, keramisk och cement-sandplatta, bituminös och asbestcementskiffer, ondulin och andra material. Därför kan du med hjälp av denna räknare noggrant beräkna strukturen och bestämma om framtida konstruktion. Denna räknare anser den klassiska versionen av höfttaket med lika lutningar och lika vinklar av sluttningarna i förhållande till takets botten.

Innan du utformar ett höfttak, läs de reglerande dokumenten, som SNiP 2.08.01-89 "bostadshus".

Höfttaket är en märklig variant av ett gaveltak, men i profil som representerar formen av en trapezoid. Vid änden av höfttaket är backar, formade som trianglar (den så kallade höften). Taket har totalt 4 backar (två sidor och två ändar) och 4 kanter (den så kallade diagonal takfläkten).

Denna design, även om den är mer komplicerad än vanliga gaveltak, har dess fördelar, dessutom ser höfttaket ut.

Det finns också halvhängda tak där höftskenorna är mindre i längd och når inte takskenorna.

För ytbehandling av höft tak kan du använda alla typer av takmaterial. När du väljer dem ska du ta hänsyn till regionens särskilda klimat och vara uppmärksam på de prestandaegenskaper som materialet visar.

När du fyller i räknarens fält kan du ta reda på ytterligare information under skylten.

Om du har några frågor eller har några förslag till denna räknare kan du skriva till oss med hjälp av kommentarformuläret längst ner på sidan. Ser fram emot att höra din åsikt.

Ytterligare information om resultaten av beräkningarna

Takvinkel

Här kommer du att se ett meddelande om huruvida den angivna lutningsvinkeln på taket uppfyller kraven för takmaterial. Om vinkeln inte överensstämmer, rekommenderas du att ändra den.

Lyfthöjd

Takets höjd från basen till åsen (överskridanden räknas inte).

Ryggstrålens längd

Ryggstången har en viss längd mellan höfterna.

Takytan

Området på hela ytan, inklusive tillgängliga överhäng. Denna parameter hjälper dig att beräkna de nödvändiga materialen för konstruktion.

Ungefärlig vikt av takmaterial

Den totala massan av det valda takmaterialet som krävs för taket av en viss storlek.

Antal rullar av isoleringsmaterial

Den önskade mängden isoleringsmaterial. Numret anges i rullar, baserat på standard - 15 meter lång, 1 meter bred. Beräkningen tar också hänsyn till överlappningen på 10%.

Ladda på taksystemet

Den maximala vikten som utövas på hissens system. Vind- och snöbelastningen i det valda området, takets lutningsvinkel och hela konstruktionens vikt beaktas.

Sidobeläggarnas längd

Den beräknade längden på spjällen, med hänsyn till överhängen.

Längden på de diagonala spaltarna

Längden på var och en av de fyra diagonala spärren (kanterna).

Antal sido- och höftspärrar

Det totala antalet spärrar för sido- och höftrampar, som inte räknar de fyra diagonala spjällen.

Minsta tvärsnittet av spjäll / spärrvikt / timmervolym

 1. Den första kolumnen visar tvärsnitt enligt GOST 24454-80 Barrskog. Här är de avsnitt som kan användas vid uppbyggnad av ett höfttak med angivna parametrar. Utgångspunkten för beräkningarna är den totala belastningen på strukturen. Därefter presenteras motsvarande del av spärrar som presenteras i denna tabell.
 2. Den andra kolumnen visar den totala vikten av takbjälkarna, vilket skulle ha erhållits om de brukade bygga hela taket.
 3. Den tredje kolumnen visar den totala volymen av spärrar i kubikmeter. Denna indikator kan vara användbar för dig när du beräknar kostnaden.

Antal rader av lådor

Antalet radermantel, vilket kommer att behövas för hela taket med de angivna parametrarna. Var noga med att ange det önskade antalet rader av kasser för det valda takmaterialet, du kan göra det från säljarna av takmaterial.

Uniform avstånd mellan battens

För att jämnt ordna lådan bör du använda det steg som anges här. Det kommer att ge takets nödvändiga styrka och spara material.

Mängden battskivor

Volymen av brädor på kassen (för hela taket). Detta värde hjälper dig när du beräknar kostnaden för timmer.

Beräkning av höfttaket

Hämta, spara resultatet.

Välj spara metod

Information

Höjtaket har högpresterande och komplex struktur, men tack vare online-kalkylatorn kan varje husägare beräkna den. Vår räknemaskin beräknar på ett tillförlitligt sätt höfttaket. Enligt resultaten av beräkningarna bildas en 2D-ritning av taket och 3D-visualisering utförs.

Höjtaket har fyra backar - slut i form av trianglar och sida i form av en trapezform. Skidorna ligger i samma vinkel mot basen. Deras sidor är förenade med höfter (sluttande revben), och topparna - med en ås. Längs husets omkrets låg en mauelrat, på vilken takbjälkarna vilar. Det hinkade taket har ett tak i taket, beroende på vad du föredrar.

Fördelar och nackdelar med höfttaket

Även om beräkningen av höfttaket är komplext, är det en av de mest populära konstruktionerna för ett privat hus. Det har flera fördelar:

 • Streamline takläggning;
 • Strukturell styvhet;
 • Inga gavlar

Höfttaket har också flera nackdelar:

 • Komplexiteten i beräkningarna och installationen av taket;
 • Stort avfall (särskilt MCH).

Således finns det fler fördelar, och en online-kalkylator med takteckning i detalj kommer att hjälpa till vid beräkningen.

Specifikationen av räknemaskinen beräknar höfttaket

Vår räknemaskin gör en omedelbar beräkning av gångjärnssystemet - längden och antalet spärrar (inklusive diagonal), längden på åsen. Husägaren är skyldig att ange endast de ursprungliga parametrarna: längden och bredden av huset, takets höjd, höjden. Det bör noteras att brädans bredd för spärrar måste väljas utifrån laster, både från vind och snö och från massan av materialet till taket. Om du gör ett varmt tak, bör avståndet mellan spjällen matcha isoleringens bredd för att bli av med trimningen och inte avfallet.

mantling

Battenbrädet används vanligtvis med en tjocklek av 30 mm. Bredden kan vara annorlunda, för en metallplatta med ett steg på 35 cm i enlighet med längden på längdaxeln för modulen MCH "Monterrey" är den optimala bredden på plåten 100 mm. För andra typer av beläggningar kan stavets steg och bredd vara olika. Glöm inte att på manteln för ett mjukt tak läggs OSB eller plywood på toppen av en massiv matta.

Vid enheten av ett varmt tak är det nödvändigt:

 • Isoleringstjocklek 100 mm, men bättre än 150-200 mm.
 • Vattentätning, ångspärr;
 • Kontrobreshetka inte mindre än 30 mm tjock.

Som du redan förstod är det väldigt lätt att beräkna höfttaket på en online-kalkylator, även med mycket liten kunskap om konstruktion. Huvudtakets huvudsakliga designfunktioner liknar läroplanens geometri, så låt oss ta det tillsammans.

Hip Roof Calculator

Mängden material som krävs och antalet ytterligare element beror på takets geometri. Ju hårdare taket är, desto mer grundläggande och förbrukningsartiklar kommer att krävas.

Mät och fyll i data. Om takets konstruktion är komplex, bryts den in i separata plan och mäter alla avstånd för skärning av material och geometrisk konstruktion. Vid beräkning bör särskild uppmärksamhet ägnas åt takytan, men till storleken på varje sluttning.

Varje material har sina egna installationsfunktioner, olika tilläggsdelar och fästelement. Därför, innan du gör en beräkning, är det nödvändigt att bestämma direkt på materialet.

Ovanför taklayouten finns produktprofilomkopplare, så att du kan välja önskad profil med hänsyn till arbetsbredden och förbjudna längder. För att se layouten på ark på rampen, välj rampen genom att klicka på den. Använd pilarna för att ändra längden på lakan för att passa ditt behov för den valda rampen.

Höjtak

Höfttaket är en typ av tak med fyra backar, med främre backar som har en triangulär form (kallad "höfter") och sträcker sig från åsen till takkanten. Två andra trapesformiga backar. I händelse av att sluttskenorna slår av och inte når takskenorna, heter taket en halvhängig (nederländsk).

Hip Roof Calculator

Beräkningsresultat

Online-kalkylator för beräkning av byggmaterial för byggandet av höfttaket, med hänsyn till klimatförhållandena

Höjtak: det är ett fyrkantigt tak: två sluttningar är trapezier, och de andra två, från ändväggarna, är trianglar (de kallas höft). Varianter av höfttaket är halvhöft och danska tak (en hybrid av höften och gaveln, gavlar ligger i den övre delen av de korta sluttningarna, vilket gör det möjligt att bygga fullfjädrande vertikala fönsterblock). I Japan (och Kina) finns en analog av danska taket, som heter irimoya (irimoya, japanska).

Höjtak: beräkning, design och korrekt installation

Ett höfttak är en typ av vinden tak. Det installeras ofta i hem där det är planerat att bygga ytterligare bostads- eller bostadsutrymme. Designen av höfttaket chetyrehskatnaya. De två sidodelarna - sluttningar, har en trapezform, de båda ändarna - höft-triangulära.

Fördelarna med höfttaket:

 • Möjligheten att stå fast även med starka vindgustar;
 • Stark konstruktion minimerar takdeformation;
 • Estetiskt utseende, förmågan att visuellt göra byggnaden mer kompakt;
 • Möjligheten att utrusta stora sidoväggar överhäng, vilket ger ytterligare skydd för byggnadens väggar från effekterna av nederbörd.

Nackdelarna med höfttak inkluderar komplexiteten i design och installation, hög kostnad.

Taket taket är taket. Rafters är oftast gjorda av barrträd, behandlade med en speciell förening för att förhindra råtta och insekter som bosätter sig i den.

För att stödja spärrarna på höfttaket är det monterat en slåtterbräda, som också är avsedd att fördela belastningen på byggnadens väggar. Det centrala elementet är höfttakets ås, till vilket de flesta av spjällen är fastsatta.

Det finns tre typer av dem:

 • Central (privat) - fäst vid åsbalken på samma avstånd från varandra;
 • Diagonal - förenas med vinklar
 • Hörn - fäst vid åsen och ansluten med diagonala spjäll på olika höjder för att strukturen ska kunna få extra styrka.

Efter montering av trussystemet är manteln monterad, isoleringsmaterial och beläggning läggs på den. Samtidigt byggs skorstenar, dräneringssystem och ventilationssystem.

Rafter höft tak - en komplex struktur som kräver noggranna beräkningar före installationen. En av de viktiga parametrarna är höfttakets vinkel. Det beror på den förväntade lasten på taket, kraften av yttre faktorer, till exempel vind, snö. Takmaterial påverkar också takets lutningsvinkel. Den maximala rekommenderade för skiffer är 22 °, minsta för flerskiktsrullat material är 5 °. Materialet som kan täckas med ett höfttak i någon lutningsvinkel är ett membrantak.

En noggrann preliminär beräkning av höfttaket hjälper till att undvika onödiga kostnader och obehagliga stunder under installationen. Det finns flera metoder för beräkning, liksom många onlinekalkylatorer för att bestämma området för höfttaket, höjden på höfttaket och andra designparametrar. Men de bästa resultaten demonstreras med hjälp av speciell programvara. Om några minuter, kommer du in i basdata, kommer användaren att få exakta och tillförlitliga beräkningar, baserat på vilken du säkert kan gå vidare till byggandet. Programmen är bra eftersom de ger alla parametrar för den mest objektiva beräkningen.

Beräkning av parametrarna med fyra sluttningar

Kalkylatorn beräknar längden på spjälkarna, höjden och arean på taket på ett 4-takigt tak.

På begäran av användaren Beräkna området med 4-takts tak publicera en räknare som beräknar längden på spjällen, höjden och arean på det 4-takiga taket.
För beräkningen är det nödvändigt att känna till längden och bredden på basen och lutningsvinkeln på sluttningarna (det antas att lutningsvinkeln för alla 4 lutningarna är densamma). Som ett resultat beräknar kalkylatorn längden på de diagonala (höft) truss fötterna, längden på de tvärgående spjälkarna, takets höjd vid högsta punkten och takets yta. Detaljer om beräkningarna är omedelbart bakom räknaren.

Beräkning av 4 taktak

Vinkeln på sidorna (lutningar) på taket i grader

 • Förhållandet mellan takhöjden (h) och avståndet från basens mittpunkt till närmsta kanten av taket (b / 2) motsvarar lutningens lutning. Härifrån, med vetskap om lutningsvinkeln kan du uttrycka höjden på taket:
 • På liknande sätt kan längden på sidospärrarna (e) uttryckas i termer av cosinus av lutningsvinkeln:
 • Längden på de diagonala (höft) spjälkarna (d) kan beräknas två gånger med hjälp av Pythagoreas teorem enligt följande:
 • Slutligen hittar vi takytan som summan av områdena av 4 trianglar för ett höfttak plus området med insatser med 2 rektanglar för långa trapeziska sluttningar vid ojämna sidor av basen:

Följande kalkylator kan användas för att beräkna samma parametrar om takets höjd är känd och lutningsvinkeln ska beräknas:

Beräkning av hisstakets hussystem: hur man gör det rätt och undviker misstag

Det första du bör göra innan du börjar bygga ett tak är att göra noggranna beräkningar. En detaljerad beskrivning av alla anslutningar och montering, en exakt ritning av hela taksystemet och godkännande av detta av en erfaren person är nödvändig.

Det låter svårt, men i verkligheten är allting enklare - inte svårare än barndesigner, det är bara viktigt att göra allt korrekt. Och om du letar efter hur man beräknar taksystemet på ett höfttak hittar du all nödvändig information här!

innehåll

Vad är ett höfttak?

Så vad är det gångjärnssystem med takbeläggning? Detta är en fyrfaldig design, dvs sådan som har fyra plan. Ett sådant tak är mycket mer komplicerat än en gavel, men starkare och mer pålitlig i drift. Ja, och hon ser över hela världen som en av de mest framgångsrika och estetiska.

Här är de viktigaste fördelarna med denna design:

 • På grund av närvaron av triangulära änden sluttningar i höft taket kan du installera vanliga takfönster.
 • På grund av avsaknaden av en vass utskjutning vid höfttaket finns det högre motstånd mot olika atmosfäriska fenomen.
 • Hip tak anses ekonomiskt - på grund av att det inte har gavlar.
 • Tillfälliga deformationer av sådant tak reduceras till noll - allt tack vare dess speciella konstruktion.
 • Isolering av ett sådant tak är mycket enklare än en gavel (inte alla samma problemgavel).
 • Bra motstånd mot vindbelastningar i området - på grund av lutningsvinkeln.
 • Möjligheten att lättare och enklare omvandla vindsvåningen i ett bekvämt loft. Och det här är en värdefull ökning av bostadsutrymme hemma.

Av bristerna slår vi ut huvudet: Hacktaket är mer komplicerat än en konventionell, och installationen kommer därför att kosta dig mer, men du kommer att spara på murverk.

Typer av höft takkonstruktion

Så, låt oss se vilka typer och subtyper höfttak är byggt idag:

 • Valmat. Detta är ett traditionellt hakatak med trekantiga backar på alla sidor.
 • Taket, där höften inte når takskenorna, kallas en halvhängsling.
 • Ett höfttak kallas ett höfttak, där identiska trianglar är förbundna med en övre punkt. K ord, en gång i Ryssland byggdes alla sådana tak utan undantag.
 • Korsformat höfttak - ett sällsynt utseende på grund av den höga kostnaden för utförande och högt arbetskrävande arbete. Vanligtvis är det byggt på hus med komplex layout eller separat bara ovanför ingångsdörrarna.

Vårt system hjälper dig att förstå mer:

Som vi har sagt, om höften inte når framsidan, kallas taket halvhängigt. Bara på dessa ställen sätter du dörrfönstren, som helt löser problemet med behovet av lutande takfönster. Men vad gäller komplexitet och byggkostnad är det halvvåda taket högre än andra.

Det enklaste exemplet på ett höfttak (ganska estetiskt, not) är ett triangulärt formade tak. Alla rampar här är lika stora, och alla vinklar är likvärdiga. Om en sådan höjd och design passar dig, ge det här preferensen - du kommer att undvika många fallgropar och nyanser!

Den enda punkten: Höftstaket i sin klassiska version är dåligt eftersom det inte har vertikala plan och takfönster eller vindrutor måste placeras på de sluttande väggarna. Som ett resultat blir dessa element mest oskyddade när det gäller läckage under regn.

Höft tak arkitektur i detalj

För enheten speciellt höft tak erfarna byggare rekommenderar att ta rektangulära barer av barrved, och stabiliteten i hela systemet stöds av ytterligare stålelement. När allt kommer omkring, förutom spärren själva, behöver du i alla fall följande konstruktion:

 • Mauerlat är ett lägre stöd för takbjälkar.
 • En körning är en stråle som måste placeras parallellt med kraftplattan som ytterligare ett extra stöd.
 • Racks och struts är stödelementen för konstruktionen med den så kallade multi-span.
 • Crossbars är specialelement som hjälper till att hantera expansion (en frekvent förekomst med felaktig installation).
 • Sprengel - ytterligare ett tillägg av ett stativstöd.
 • Lentine - specialstöd för ställ och stativ.

Så köpte byggmaterialet? Lägg nu alla delar i en hög eller torka upp dem. Det viktigaste - tänk på skydd mot regn.

Hur man undviker misstag vid beräkning?

Och nu låt oss undvika det allra första och mest irriterande misstaget att designa ett höfttak - bristen på mätningar av huset självt. Problemet är att även utbildade mästare lyckas börja arbeta med att utarbeta en plan och dra ett tak, men de arbetar inte med basen, väggarna. Men vid första anblicken verkar det som att väggarna är helt släta, allt är parallellt med varandra och liknande, men i själva verket är även ett helt nytt hus långt ifrån idealiskt. Och då, redan endast under byggprocessen, detekteras vissa fel som förhindrar att de första stöden installeras korrekt.

Först och främst, innan vi gör några beräkningar på höfttaket, befäster vi oss själva med linjal och nivå. Vi kontrollerar höjden, parallelliteten hos väggarna, diagonalen (korrektheten av de rektangulära väggarna) och utarbetar en mätplan för huset. Låt oss säga att du kommer att bli förvånad av vissa felaktigheter. Och nu bestämmer vi hur vi ska fixa vad:

 • Mindre fel i parallelism korrigeras med en strömplatta.
 • Obetydliga skillnader i höjderna hos olika väggar korrigeras med packningar.
 • Betydande skillnader korrigeras med ytterligare delar av trussystemet, vilket vi nödvändigtvis gör i beräkningarna.

Dessutom rekommenderar vi att du inte gör en enkel tvådimensionell ritning av taket, utan att skapa en tredimensionell modell som ger dig en klar bild av ditt höfttak. Vid första anblicken kan du förstå huruvida du gillar vad du får eller inte. Att remake något är ganska svårt. Och hjälpa dig i det här moderna datorprogrammet, vilket är ganska mycket.

Om du letar efter en färdig ritning av taket som passar de nödvändiga parametrarna, ta inte för detaljerade ritningar med latinska förkortningar och formler: de behövs bara av befälhavaren som kan läsa dem. Och så att du har en uppfattning om vad som väntar på dig, erbjuder vi dig en enkel mästerklass på byggandet av ett höfttak där alla element är tydligt synliga:

Vilka data behövs för byggandet?

Här är parametrarna för det framtida taket du borde veta innan du börjar bygga det:

 1. Vinkeln på taket, på varje sida höftbackarna.
 2. Takets vinkel från sidorna.
 3. Det exakta området för hela takytan
 4. Det framtida takets vikt och den exakta belastningen på takmaterialet på taket.
 5. Längden på diagonala spärrarna.
 6. Spärrets tvärsnitt, med hänsyn till de regionala vind- och snöbelastningarna, spjällets steg och takmaterialets vikt.
 7. Den önskade volymen av alla spärrar i kubikmeter.

Den totala ytan som du behöver veta för att kunna köpa den önskade mängden takmaterial och beräkna dess framtida vikt i förväg:

Nästa - spärrar. På höfttaken är takbjälkarna inställda på väggarnas hörn - internt och externt, och kallas snedstreck eller diagonal. Den andra är längre än vanliga spärrar, och förkortade stöds på dem - stegar. Som ett resultat bära sådana spärrar lasten redan 1,5 gånger mer än vanligt.

Längden på de diagonala spjällen är mer än standardlängden, så de görs parade. Deras fördel är att dubbelsektionen är konstruerad för ökad belastning och är följaktligen en solid, oklippad styrelse. Som ett resultat är konstruktiva lösningar av ett sådant tak ganska enkla. Och för att säkerställa ett flertäckt höfttak, är det nödvändigt att sätta ett eller två stöd under det krökta benet.

Om du redan har köpt byggnadsställningen för takets konstruktion, räkna sedan spärrenes steg med utgångspunkt från sektionen av de färdiga brädorna. Om du inte har köpt det ännu - sök nu innan du skriver ett projekt. När allt kommer omkring är det ofta en situation när projektet är klart och gott trä erhålls för att få alla de parametrar som planerades.

Vi erbjuder dig en speciell gratis kalkylator för beräkningar.

Vad ska beaktas vid beräkning?

Takprojektet med fyra sluttningar är en av de mest komplexa. Här är det extremt viktigt att inte misstas i beräkningarna, eftersom höfttaket är ett stort antal mycket olika element, och var och en har en viktig funktion.

Höjden på höftaket varierar vanligtvis från 5 till 60 °. På den här grunden och välj ett takmaterial: rulla omslag för små backar och kakel för branta ytor. Men räkna samtidigt att ju större lutningsvinkeln på ett sådant tak är, ju mer kommer du så småningom att lämna takmaterialet. Och ju mindre vinkeln desto hårdare måste ramen byggas, eftersom en stor belastning nu kommer att läggas på den.

För det slutliga beslutet måste du ta hänsyn till alla dessa faktorer:

 • Den totala vikten av det planerade takmaterialet.
 • Extra vikt vattentätning och isolering.
 • Vind- och snölast i ditt område.
 • Lokala klimatfunktioner (kontrollera med dina grannar).
 • Typ spjäll och tillgång till ytterligare element för att behålla takets styrka.
 • Alla enheter och utrustning som du hissar på taket.

Det är viktigt att ta hänsyn till vind- och snöbelastningen så att ditt tak inte bryter massor av snö och bryter inte den blåsande vinden och väderförhållandena i ett visst område indikerar eventuella deformationer av trussystemet genom åren (till exempel fukt, havsluft etc. )..

Observera att med vindbelastning på höft taket är det vanligtvis inga problem, men med snö - nästan alltid. Anledningen är att höfttaket alla plan är benägna. Dålig för vinden, men bra för snön.

Beslutade om ett projekt? Gjorde alla nödvändiga beräkningar? Fortsätt sedan!

Beräkning av höfttaket: designfunktioner och beräkning på en miniräknare

Om du ska bygga ett hus och räknar med din ekonomi kommer det inte att skadas åtminstone ungefär för att ta reda på hur mycket material som behövs. I den här artikeln kommer vi att beskriva hur man korrekt beräknar takytan på ett hakatak och hur den här online-kalkylatorn kan hjälpa till.

Beräkningen av höft taket börjar med specifikationen av längden på väggarna i huset

Takkonstruktion

För att förenkla beräkningarna är det nödvändigt att veta hur höfttaket består av vilka element det består av. Designen innehåller:

Åsen är en bar som ligger vid högsta punkten och är ett stöd för de flesta spärren.

Centrala takräcken - installeras på ramperna med hänsyn till deras parametrar.

Hörnspärrar - det här är den viktigaste delen av taket, som ligger snett från åsen till kanten av huset.

Höftspärrar - fast på åsen, samt hörnspärrar.

Funktioner höft tak

Den liknande typen av tak skiljer sig i utmärkt operativa egenskaper, men enhetens komplexitet. Designen består av fyra sidor - två ändar, som har formen av en triangel och sidan, som liknar en trapezformad. Överdelen är ansluten med en ås och sidorna är höftribben. I förhållande till basen har ytorna samma vinkel. Med tanke på dina önskemål kan taket ha ett hörnhänge.

Endast en specialist kan göra en korrekt beräkning av taket på taket med fyra sluttningar, men preliminära "uppskattningar" kan göras med hjälp av en onlinekalkylator.

Vid beräkningen används dessa längder av sluttningar, väggar och övre åsar. På vår hemsida kan du hitta kontakter av byggföretag som erbjuder service för att beräkna och installera takläggning av komplexitet samt rekonstruktion och ombyggnad av nyckelfärdiga hus. Du kan direkt kommunicera med representanter genom att besöka "Low-Rise Country" -utställningen av hus.

Trots komplexiteten i beräkningarna och anläggningarna hänvisar höfttak till de mest populära strukturerna. Detta beror på flera fördelar:

Det finns vissa nackdelar:

Många avfallsmaterial

Beräkningarna är komplexa

Kräver speciella installationsfärdigheter

Med tanke på att fördelarna är mycket större, och svårigheterna inte skrämmer dig, kommer kalkylatorn på taket på taket med fyra sluttningar att hjälpa till att utföra ungefärliga beräkningar. Enligt deras resultat är det redan möjligt att bilda en ritning med visualisering av preferenser.

Utför en beräkning

Beräkningen av takytan på taket med fyra höjder baseras på summan av de trapesformiga sidorna och två trianglar med samma höfter. För att utföra beräkningar av höftbackar kan du använda formeln av en likriktad triangel. För att ta reda på området för de trapesformiga sidorna behöver du en formel för beräkning av trapesformen, som är inbäddad i höfttakets räknare.

Standard geometriska formler används för att beräkna området på takets sidor.

Databasen med miniräknare innehåller information om de mest populära takmaterialen. För att få resultatet är det nog att notera:

parametrar av takets botten;

uppskattade stegspärrar;

föredraget takmaterial

typ och storlek av trä som ska användas för att skapa lådor;

Systemet utför självständigt en fullständig beräkning av taket på det fyrsidiga taket och kommer att producera det färdiga resultatet.

Vid beräkningar beaktas utvecklingsområdets meteorologiska situation. Samtidigt undersöks intensiteten av nederbörd, liksom vindhastigheten och styrkan i dess flöden. Men det är nödvändigt att ta hänsyn till att alla formulär av räknare respektive de inneboende felen ligger inuti gränssnittet, därför kan ingen onlineläsare ge en garanti för noggrannhet.

Det kan vara intressant! I artikeln på följande länk, läs om online-kalkylatorn om kostnaden för att bygga ett hus.

Beräkningsresultat

Rapporten från vår räknare innehåller följande punkter:

Tak. Baserat på de angivna kraven kommer räknaren att rekommendera den optimala vinkeln på trussystemet. Dessutom bestäms mängden av erforderlig ruberoid, såväl som massan av täckmaterialet.

Takbjälkar. Den optimala längden på spjällen ges, med hänsyn till överhängen och den nödvändiga mängden för takets konstruktion.

Svarvning. Kalkylatorn bestämmer antalet rader som krävs för att skapa batten på det angivna området, såväl som den önskade volymen av annat sågat virke.

För att få rätt data drivs alla tillgängliga parametrar i räknarens fält.

Under beräkningarna tar programmet hänsyn till alla detaljer: takparametrarna, dimensionerna på taklisterna, framkantens överhäng. Denna information hjälper till att utföra beräkningen av höfttakets höfttak med en ritning.

Typer av takläggning

Vid bestämning av materialet som används för en viss typ av tak beaktas lutningsvinkeln hos ytorna.

kakel

Det vanligaste materialet för takläggning av denna typ. Kakel är cement, keramik, mjuk bitumen, metall.

skiffer

Gäller alla typer av höfttak. Typ av material påverkas av typen av vinden. Om du planerar att skapa en vind, ska metallskiffer (profilerade ark) överges. Optimal för bostadshus är en euroslate, bestående av glasfiber- och bitumenimpregnering. Nackdelen är bara den höga kostnaden.

Videobeskrivning

Exempel på beräkningar för ett fyrsidigt tak i en video:

slutsats

Att bygga ett hus är en komplex och noggrann process. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt beräkningarna, ompröva varje resultat. En onlinekalkylator hjälper dig att utföra nödvändiga beräkningar, men du bör alltid komma ihåg att sådana onlinetjänster är mer sannolika assistenter vid uppskattning av kostnader och materialmängder. För att använda data som erhållits på detta sätt kommer data inte att vara någon självrespekt specialist.