Avstånd mellan spärrar: korrekt beräkning

Takets tillförlitlighet och dess livslängd beror huvudsakligen på hur bra beräkningarna görs.

En av de viktigaste parametrarna i trussystemet är hur långt spärren är placerade från varandra.


Efter allt beror fördelningen av belastningen på ramen på den önskade parametern.

Om beräkningen görs felaktigt, kan deformation uppträda och taket kollapsar.

Det är därför oerhört viktigt att göra en exakt beräkning av intervallet mellan truss fötter vid upptagning av tak.

Huvudbestämmelserna i beräkningen

Stegspärrar är avståndet från ett spår till det andra.

Under byggandet av tak av privata hus är detta värde lika med 1 meter.

Men den här siffran är ungefärlig.

För att erhålla intervallets exakta storlek är det nödvändigt att utföra beräkningen av bärkapaciteten hos trussystemet av den valda typen.

För att utföra rätt beräkning ska du använda följande schema:

 • Först måste du bestämma vad som är längden på takhöjden;
 • nu ska den resulterande siffran divideras med värdet av den grovt valda trusshöjden. Om du tidigare valde sitt värde på 1 meter måste du dela med 1.

Om du väljer 0,8, ska du dela med 0,8 mm.

 • Efter det, lägg till en till resultatet och runda upp det. Denna åtgärd är nödvändig för att få det exakta antalet spärrar som måste installeras på en ramp;
 • Höjdenas totala längd måste divideras med antalet trussben som erhållits i föregående beräkning. Och vi får det exakta avståndet mellan dem.
 • För att bättre förstå allt, låt oss titta på ett exempel.

  Mät längden på takhöjden, fick 27,5 meter.

  Välj ett steg på 1 meter för att göra det enklare att räkna.

  Ytterligare beräkningar kommer att se ut så här:

  Lägg nu till enheten 27,5 m +1 = 28,5 m.


  Runda upp till närmaste värde och få nummer 29.

  Det är på en sluttning av vårt tak måste du installera 29 trussben.

  Nu är takets längd dividerat med deras antal: 27,5 / 29 = 0,95 m.

  Så, i vårt fall, bör steget med rafterben vara 0,95 meter.

  Detta är en allmän beräkning.

  Vid vilken funktionen av ett specifikt takmaterial inte beaktas.

  Och han kan väsentligt ändra denna parameter.

  När du vet exakt vilket material du ska använda på taket måste du göra några ändringar i beräkningsordningen.

  Optimalt och minimalt värde

  Steg är en kontonhet.

  Det beror först och främst på belastningen på takets ram och tvärsnittet av stänkbenen.

  Du kan ta en tjock bräda för sin konstruktion och göra ett intervall på 120 cm mellan dem.

  På detta avstånd kan kistan börja sakta.

  Ja, och isolering hur man lägger sig?

  När allt kommer omkring har de flesta material en bredd på 1 meter.

  Så de tar i beräkningen ett ungefärligt steg på 1 meter.

  Minsta avstånd mellan truss fötter är 70 cm.

  För att få det optimala värdet för varje material är det nödvändigt att utföra en beräkning.

  Bestämning av tonhöjden för ett skurtak

  Skurtak är det enklaste.

  Faktum är att i taket är ett sådant tak bara trussben.

  Det finns inga strutar, strutar, hängslen i sin design.

  De brukar ordna sådant tak i garage, tillägg, badhus.

  För att bestämma steget med spärrar på ett ensidigt tak kan du använda bordet:

  Beräkning av steget och avståndet mellan spjällen

  Takets kvalitet och hållbarhet är i stor utsträckning beroende av korrekt beräkning av stegspärrarna. Det påverkar placeringen av isolering, montering av takmaterial och installation av ytterligare delar. Observera endast kraven på avståndet under takplåtarna, då kan det finnas problem med isoleringsplattor. Omvänt kan justering mot isoleringens dimensioner göra ramen för svag, och på vintern kommer det att bli ett hot om att kollapsa. Hur räknar man avståndet mellan takstakarna? Låt oss prata om detta i vår artikel.

  Grunderna för att bestämma spärrar

  Som regel beror tonhöjden mellan spjällen på flera faktorer. Men vanligtvis varierar avståndet mellan 0,6 och 1,2 meter. Dessa indikatorer är avrundade, i praktiken kan avståndet skilja sig åt flera centimeter i mindre riktning. För en noggrann bestämning är det nödvändigt att utföra följande beräkningar:

  1. Bestäm längden på lutningen, genom att mäta kanten av huset. Antag att det visade sig vara 17,8 meter.
  2. Dela den resulterande siffran på de planerade stegspärrarna. Om det bestämdes att avståndet mellan strålarna skulle vara 0,8 meter, då 17,8 / 0,8 = 22,25.
  3. Därefter avrundas resultatet och vi lägger till en: 23 + 1 = 24. Vid detta tillfälle bestäms antalet behövande spärrar.
  4. Nu beräknar vi avståndet mellan balkarnas axlar. För att göra detta måste längden på lutningen divideras med antalet spärrar: 17,8 / 24 = 0,74 m.

  Så bestämmer du det faktiska avståndet på vilket spärrar för metalltak eller något annat material ska stå.

  Ofta, när du planerar en takram, används specialkalkylatorer. De anger grundläggande data och får det färdiga resultatet. Programmet borde dock inte vara helt betrodat, eftersom endast en person kan ta hänsyn till vissa villkor. Vid beräkning är det möjligt att förstå hur systemet fungerar, vilken mängd handling. Om det behövs görs justeringar för att stärka eller underlätta utformningen. Oberoende beräkning kommer att bidra till att mer exakt bestämma det nödvändiga stegspjällets dubbla och enkla taktak.

  Beräkning av tonhöjd beroende på takmaterialet

  För varje beläggning utvecklas egna standarder och dimensioner för trussystemet. Huvudfaktorerna är materialets styrka, dess vikt och motståndskraft mot yttre belastningar. Tänk på huvudtyperna av beläggningar.

  trall

  Steget med spärrar för böljande golv kan variera från 0,6 till 0,9 m. Slutresultatet beror på ytterligare villkor, vilket kommer att diskuteras nedan. Om av någon anledning steget ska vara längre, lägg till ett tvärsnittskort med en större sektion. I det här fallet är spärren själva vanligtvis valda i mått på 50x100 eller 50x150 mm.

  Utöver spärren, applicera en kista på 30x100 millimeter. Klyftan mellan brädorna borde vara ca 0,5 meter. Det kan vara mer, det beror helt på typen av plåt och våghöjd. Kratskivor som sticker ut över takskenorna bör vara 1,5 cm tjocka än vanligt. Detta görs på grundval av behovet av att fixa ventilation, skorsten eller dränering.

  Keramiska plattor

  Den största svårigheten att designa en karmram för keramiska plattor är den stora vikten av materialet för taket. Den är tyngre än korrugerad 10 gånger och det är 40 till 60 kg per kvadratmeter.

  Under denna beläggning använd torra strålar, med en vattenhalt av endast 15%. Deras tvärsnitt ska vara antingen 50x150 eller 60x180 mm. Med sådana indikatorer kan det maximala tillåtna avståndet mellan spjällen vara 1,3 meter. Den minsta tillåtna höjden genom vilken spjällen kan installeras är 0,8 m. Takets höjd påverkar det slutgiltiga beslutet: vid 15 ° görs tonhöjden 0,8 m, vid 75 ° - 1,3 m.

  Längden på kepsfoten beaktas också. Ju kortare det är desto större är klyftan och vice versa. Dessutom, om lutningen är mindre än 45 °, och planering på ytan är planerad, monteras balkarna i steg om högst 0,85 m.

  Avståndet mellan batten på batten väljs så att varje korsning av plattan har sin egen bas. Materialets standardlängd är 400 mm och mängden överlappning under installation varierar mellan 55 och 90 mm. Det visar sig att avståndet mellan binds centrala axlar kan vara antingen 310 eller 345 millimeter.

  Metallplattor

  Under senare år är frågan särskilt akut: hur man bestämmer avståndet mellan spjällen under metallplattan? Det imiterar dyrare keramiska material, men har samtidigt positiva egenskaper hos plåtarna. Installation av en sådan beläggning är enkel och kräver inte stora finansiella kostnader. Allt detta gör materialet attraktivt för tak av privata hus.

  Metallens vikt är mindre keramisk, så en enklare ram krävs. Sektionen av strålarna minskar till 50x150 mm och avståndet mellan kassen ökar. Spjällhöjden för metallplattor varierar mellan 0,6 och 0,95 m.

  För metall rekommenderar experter att man använder isoleringstjockleken på 0,15 meter. Men om du planerar att göra bostadshus, montera mattor eller plattor 0,2 m tjocka.

  Ondulin

  Den tillåtna höjden för beläggningen av ondulin är 0,6-0,9 meter. Standardtvärsnittet av spjäll är 50x200 millimeter. Sådana dimensioner tillåter att klara takets takbelastning på gaveltaket.

  På toppen av motgaller är fästet en rattkorg som mäter 40x50 millimeter. Tonvikten mellan den centrala axeln är 600 mm.

  Ytterligare faktorer

  Vid beräkningen av spärren uppmärksammar inte bara typen av takläggning. Många andra punkter beaktas, uppgifterna om vilka finns i referensböcker och SNiPs. Här är några av faktorerna:

  1. Snö och vindbelastning. Ju mer snö faller på vintern och ju starkare vinden blåser desto mindre är avståndet mellan strålarna. Men om du ökar takets lutningsvinkel över 45 °, får du öka steget.
  2. Valet av isolering. För att minska kostnaden för isoleringsplattor rekommenderas att de överväger deras standardstorlekar. De producerar mattor med bredd 600, 800 och 1200 mm. Om vi ​​försummar detta tillstånd kommer det att visas ett stort antal underbud, kalla broar och konstruktion kommer att försenas.
  3. Kvaliteten på timmer. Det tar hänsyn till träslag, sort och sektion. Som nämnts ovan påverkas styrkan av hur väl strålen torkades. När du köper trä, var uppmärksam på jämnheten och förekomsten av en defekt i form av knutar och spår av skadedjur.
  4. Balkar av överlappning och åtdragning. Om du byggar ett vindsvåning under ett taktak, ska det maximala avståndet mellan spjällen vara 0,75 meter.

  Beräkningen av avståndet mellan strålarna för dubbelt och enkelt taktak varierar. Även om det gör flera stingrays, är det nödvändigt att göra beräkningen individuellt för varje. Detta gäller speciellt för byggnader med olika längder av takväggar.

  Med tanke på alla dessa faktorer är det möjligt att bestämma genom vilket avstånd att installera spärrar. Även om alla beräkningar kan göras självständigt, eftersom referensdata är fritt tillgängliga, är det bättre att kontakta de professionella. De har erfarenhet av att designa, de kommer snabbt att bestämma det avstånd som krävs mellan taken. Så, du kommer att undvika möjliga misstag och vara säker på säkerheten.

  Stegspärrar för olika typer av tak och takmaterial

  Truss konstruktion är ett grundläggande element i ett sluttande tak. Felaktigt beräknat avstånd mellan spjällen, felaktig bedömning av belastningen på det uppställda systemet med strålar, deras felaktiga installation, kommer sannolikt att leda till deformation och kollaps. Trissystemets stabilitet beror på:

  1. från hållfasthetens fäste till mauerlat nedanför, till åsen i övre delen;
  2. Drakens giltighet stöder för spärren, med hänsyn till längden på spännvidden;
  3. träkvalitet;

  Det är uppenbart att det viktigaste villkoret för takkonstruktionens tillförlitlighet är korrekt beräknat avstånd mellan spjällen. Hur man bestämmer detta värde för en enda, gavel, höft tak, du kan räkna ut det.

  Vad är beräkningarna för längden på spännerna?

  Kompetent designberäkning, där steget på alla stegar är beräknat enligt samma princip för vilken typ av tak som helst, baseras på följande indikatorer:

  1. last på 1m2 tak
  2. typ av takmaterial (metall, skiffer etc.);
  3. avstånd (spänn) mellan intilliggande stöd
  4. Vinkeln där fötterna på hävarmen är fastsatta.

  För att beräkna den maximala lasten på taket, vilket är viktigt, måste du analysera och sammanfatta:

  • vikten av häftapparat;
  • isoleringsvikt;
  • takvikt
  • mantelvikt
  • snö;
  • vind;

  vikten på den person eller personer som därefter kommer att vara förlovad, reparera själva taket och föremålen på den.

  Snö och vind - värdena för varje region är olika, du måste leta efter dessa indikatorer i referensinformationen för ett visst område, region.

  Hur man beräknar kuporna

  Det exakta avståndet mellan stolpbenen beräknas med hjälp av komplexa matematiska formler, materialstyrka, men många hantverkare hanterar denna uppgift på egen väg. Efter beräkningen av den maximala belastningen bör du utföra följande åtgärder:

  • mäta takets längd;
  • Det erhållna resultatet divideras med takramens spänn eller ett ungefärligt steg för montering av spärrar, (spärrsteg är avståndet från en fot till det andra av spännsystemet, vanligtvis medräknat standardvärdet, ungefär valt);
  • lägg till en enhet till resultatet, runt det erhållna värdet;

  Därefter ska längden på takhöjden divideras med det erhållna värdet (antalet krossar) - du får de önskade stegspjällen.

  Ett exempel på beräkning. Lutningen har en längd på 27m, det valda steget är 0,8m.

  27: 0,8 = 33,75
  33,75 + 1 = 34,75
  avrundning = 35, betyder antalet 35 att du måste sätta 35 spjäll.

  Bestäm avståndet mellan spjällen: 27: 35 = 0,8. Det vill säga foten är avskild från varandra på ett avstånd av 80 cm.

  Den allmänt accepterade standarden är ett värde som är lika med 1 meter, ett steg på åttio, sjuttio, nittio cm kan också vara optimalt. Beräkningsförfarandet kan givetvis inte kallas korrekt eftersom typen av takmaterial inte beaktas.

  Intervaller mellan spjällen som används för olika typer av takmaterial

  Vid beräkningen av fotstängarnas tonhöjd är det nödvändigt att ta hänsyn till takmaterialets egenskaper och dimensioner. De mest populära är följande typer av takläggning:

  • professionella golv;
  • keramiska plattor;
  • metallplattor;
  • Ondulin;
  • skiffer.

  Dessa typer av takläggning används för montering av tak av hus, bad, uthus. För varje typ av tak och takform, ensidigt, dubbelsidigt eller på annat sätt används ett visst mellanrum mellan spjällen.

  trall

  Profilerat modernt hållbart material av galvaniserat ark, formad i en specifik profil. Materialet är lätt, hållbart. När du använder den, är beräkningen av avståndet mellan angränsande spärrar 60-90 centimeter. Längre avstånd är endast möjligt om det finns en fästbalk med stor tvärsnitt. Lathing för wellpapp är gjord av trettio brädor, monterade 50 cm från varandra, om takvinkeln är 15 °, läggs det profilerade arket på batten, täckt utan luckor.

  Steget med spärrar under ett professionellt golv beror inte på dess varumärke. Så, C44 är det tyngsta materialet som är fäst vid kassen med ett spänne på 30 cm, men stiftet stiger inte.

  Keramiska plattor

  Beräkningen av stavbalkarnas tonhöjd under keramikplattan, ett material av stor vikt, dyrt, är något annorlunda än de andra. För materialvikten, som är stor, används endast torkade starka balkar med en sektion av 50x150, 60x180 cm. De optimala standarderna för standarderna mellan spjällen varierar från 80 till 120 cm. Valet av intervall beror på lutning och typ av tak. Beräkningen måste göras med hänsyn till längden på spännbalken. För den längsta höjden krävs en minsta höjd och vice versa tillåter den lilla längden på hävarmen användningen av en höjd med maximal bredd.

  Metallplattor

  Metallplattor kan kallas ledare bland alla takmaterial. Den används för komplexa, höft, gavel, hippade, ensidiga tak. Montera det är mycket lättare keramiska plattor. Metallplattor kan sättas på det gamla taket, byt ut den keramiska plattan, skiffer, med det gamla steget. Metallplattan är mindre än 10 gånger mindre, så strålar med en mindre sektion 50x150 används, steget mellan spjälorna är 60-90 cm, standardvärden. Det är särskilt lämpligt att isolera ett sådant tak genom att inkludera bredden på rull- eller arkisoleringen i beräkningen.

  Ondulin

  Denna typ av mjukt tak blir allt populärare, lättviktigt, bekvämt att installera, hållbart och hållbart. Ondulinfolierna är fästa i överlappningen på 40x50-kassen av nålskogsplankor (60 cm stigning).

  Steget med rafterben på samma gång från 60 till 90 cm. Strålar är nödvändiga med en sektion 50x150 eller 50x200.

  skiffer

  Skiffer används ofta för att täcka hushållsbyggnader, badhus, hus, garage. Därför är det många som känner till hur stor avståndet mellan spjällen när man använder det här takmaterialet. Användningen av detta material skapade systemet av stegspärrar 60-80, battens 50x50. Kassen är gjord av stavar 50x50 eller 30 stycken, beroende på lutningen. För ett platt sluttande tak används en 45 cm gitterhöjd för ett taktak - 65 cm.

  Hur skiljer sig stegens spjälsängar och tak med ett sluttande tak

  Varje typ av tak har sin egen styrka. Av det faktum att säkerhetsmarginalen bör läggas vid montering av en viss typ av tak beror på stegstrålarna.

  Skurtak, som är typiska för enkla byggnader för hushållsändamål, gjorda av barer, befästa på väggarna. Avståndet mellan takets tak är beroende av längden. Det är också viktigt att ta hänsyn till tvärsnittet av den använda strålen, förutsatt att ju längre klyftan är desto större blir belastningen.

  Avståndet mellan spjällen: Principer och exempel på beräkningar av stegspårningssystemet

  Uppgiften att korrekt beräkna avståndet mellan spjällen är mycket viktigt. Inte bara tillförlitligheten och hållbarheten på taket, men också allt efterföljande arbete på det beror på hur seriöst du går vidare till sin lösning: lägger isolering, installerar takläggning, installerar ytterligare element. Om du jonglera spärren steg under takets tak, så många som det är, är det inte ett faktum att det finns värmeisolering mellan spjällen.

  Om du bara fokuserar på isoleringen - kommer den allra första vintern med den rikliga ryska snön att krossa taksystemet. Det är därför som hela poängen är att välja det optimala steget av spärrar för alla rampar, och nu ska vi lära dig denna färdighet.

  innehåll

  Här är en bra video handledning om hur man självständigt kan beräkna avståndet mellan spjällen:

  Vad bestämmer stavplatsens placering?

  Så avståndet mellan spjälkarna bestäms av sådana viktiga faktorer:

  1. Takets form (gavel, enkel eller flera lutningar).
  2. Takets vinkel.
  3. Parametrar av virke, som används för tillverkning av spärrar (bredd, tjocklek).
  4. Trissystemets konstruktion (ombord, hängande eller glidande).
  5. Totaliteten av alla laster på taket (beläggningsvikt, atmosfäriska fenomen etc.).
  6. Materialet i lathing (20x100 eller 50x50) och dess parametrar (fast, med utrymmen 10 cm, 20 cm eller fast av plywood)

  Och var och en av dessa parametrar måste beaktas, vilket är exakt vad den här artikeln handlar om.

  Online-räknare vs. anteckningsbok och penna

  För korrekt beräkning av spjällens tvärsnitt och steg för deras installation finns idag många komplexa formler. Men kom ihåg att sådana formler utvecklades mer och mer så att det inte var så mycket möjligheter att idealiskt beräkna takkonstruktioner för att studera arbetet med sådana element.

  Till exempel är dagens okomplicerade online-program som ganska väl beräknar parametrarna av takspettar populära. Men helst, om du självständigt kan bestämma specifika uppgifter och beräkna allt du behöver. Det är viktigt att förstå i detalj vad som händer exakt i taksystemet under drift, vilka slags krafter det påverkar och vad som belastar. Ett datorprogram kan inte alltid ta hänsyn till allt som mänsklig hjärna märker. Därför rekommenderar vi dig att göra alla beräkningar på samma sätt manuellt.

  Dekorativa taktrar: 0% belastning

  Först av allt, bestämma den viktigaste punkten: typen av tak och dess syfte. Faktum är att taket på ett bostadshus på vintern tål en stor hatt av snö, en konstant vind i höjd och det är ofta isolerad från insidan, men taksystemet av en liten trädborr, gömd under trädkonsolen, har helt olika krav.

  Om du till exempel bygger en pergola i sin klassiska mening, spelar det ingen roll hur mycket avstånd det kommer att få mellan spärren - det här är en rent estetisk faktor:

  I ovanstående illustration är det uppenbart att även i en sådan byggnad finns ett taksteg. När allt kommer omkring ger det både den estetiska faktorn och styvheten hos själva strukturen. Men välj ett steg på en godtycklig väg.

  Funktionella spärrar: detaljerad beräkning

  Vi närmar oss huvudfrågan: Vilken avstånd ska det finnas mellan taken på taket i en bostadsbyggnad? Här är du tålmodig och noggrant undersöker alla nyanser.

  Punkt 1. Väggens längd och valet av stegspärrar

  Det första steget är att monteringen av takbjälkar på taket av en bostadsbyggnad vanligtvis konstrueras byggnadsens storlek, även om man tar hänsyn till många andra faktorer.

  Till exempel är det lättast att installera spärrar i steg om 1 meter, så för en vägg 6 meter lång är 7 spjäll standard. Samtidigt kan du spara genom att placera dem med ett avstånd på 1 och 2 meter, och du får exakt 5 spärrar. Du kan också placera med ett avstånd på 2 och 3 meter, men stärka sedan kassen. Men det är extremt oönskat att få spjälkarna att gå mer än 2 meter.

  Punkt 2. Effekten av snö och vindbelastning på takets form

  Så stannade vi på det faktum att det genomsnittliga avståndet mellan taken på ett konventionellt tak är 1 meter. Men om området har en betydande snö- eller vindbelastning, eller om taket är mer eller mindre platt eller bara tungt (t ex täckt med lera plattor), så ska avståndet minskas till 60-80 cm. Men på taket med en lutning på mer än 45 grader till och med öka med ett avstånd på 1,2 m-1,4 m.

  Varför är detta så viktigt? Låt oss se. Faktum är att luftflödet kolliderar på väg med väggen under byggnadens tak, och det finns en turbulens, varefter vinden träffar takfoten över taket. Det visar sig att vinden strömmar runt takets sluttning men samtidigt försöker lyfta den. Och i taket just nu finns det krafter som är klara att bryta eller bryta om det - det här är två vindsidor och en hiss.

  Det finns en ytterligare kraft som uppstår av vindens tryck och verkar vinkelrätt mot lutningen, försöker som om man trycker på takljuset inåt. Och ju större lutningsvinkeln på takhöjden är, desto viktigare är säker vindkraft och mindre tangent. Och ju större lutningsvinkeln är, desto mindre måste du sätta takbjälkar.

  Den här kartan över den genomsnittliga vindbelastningen hjälper dig att förstå om du kan göra ett högt tak eller ett platt tak:

  Den andra punkten: I den ryska regionen påverkar ett atmosfäriskt fenomen som snö ständigt husets standardtak. Och här måste du också beakta att snöspiken brukar ackumuleras mer på någon sida av taket än på den andra.

  Det är därför på platser där en sådan väska är möjlig, måste du sätta ihop parade korsben eller göra en kontinuerlig kista. Det enklaste sättet att bestämma sådana platser är av vindrosen: Enstaka spärrar placeras på vindsidan och paras på leksidan.

  Om du bygger ett hus för första gången hittar du inte din egen världsutsikt, men bestämmer snittbelastningen för ditt område enligt officiella uppgifter:

  Punkt 3. Frågan om isolering och mattens standardbredd

  Om du värmer taket, är det lämpligt att placera spärren steg under standarddimensionerna av isoleringsplattor, som är 60, 80 cm och 120 cm.

  Moderna värmare idag säljer en standardbredd, vanligtvis vid samma standard stegspärrar. Om du tar dem och anpassar dem till redan befintliga parametrar, kommer det att bli mycket avfall, sprickor, kalla broar och andra problem.

  Punkt 4. Kvalitet och styrka hos det använda timmeret

  Av stor betydelse är också det material som du använder för byggandet av trussystemet. Så för varje träart finns det en egen regleringsdokumentation som avser dess bärkapacitet:

  eftersom För tillverkning av taklocksystemet i Ryssland används oftast furu och gran, deras böjhållfasthet och användningsegenskaper har länge förskrivits. Om du använder trä av andra arter, kommer det att vara möjligt att härleda en korrigeringsfaktor.

  Dessutom, om spärren kommer att ha sektioner, skär eller bulthål, bör den bärande kapaciteten i baren beräknas med en koefficient på 0,80.

  Punkt 5. Avstånd mellan puffar och golvbalkar

  En annan punkt: Om taket är byggt med karmstolpar kopplade till varandra, och deras lägre ackord används samtidigt som golvbalkar, måste avståndet mellan karmarna ske inom 60-75 cm för att ta hänsyn till framtidens golv.

  Punkt 6. Lasten på trussnoderna

  Så här är de viktigaste lasterna som fungerar på taket

  1. Statisk, som inbegriper vikten av trussystemet själv, takets vikt, snö ligger på taket och ytterligare element.
  2. Dynamisk, som inkluderar vindkraft, oväntad skada på taket, en persons vikt och utrustning för reparation och liknande faktorer.

  Och alla dessa faktorer kan vid en viss tid påverka taket samtidigt, och därför finns det en sådan sak som ett kritiskt värde. Det här är exakt värdet på de laster där taket inte står och deformeras.

  Om byggnaden är under uppbyggnad med betydande spänningar, så används stålbalkar nödvändigtvis. Faktum är att spänningen i sådana stavar redan är frånvarande, och hela belastningen faller på noderna - här påverkas de av tryck- och dragkrafter. Och avståndet mellan sådana gårdar beräknas beroende på taktyp och uppbyggnad av taket självt.

  Vanligtvis placeras en enhetlig gård med en spännvidd på sex, och därför görs ett avstånd på 1,5 meter mellan truss noderna.

  Artikel 7. Taket av taksystemet och takpannan

  Glöm inte att det huvudsakliga syftet med takbjälkar är att hålla hela taket på sig själv, och vikten är avgörande:

  Punkt 8. Bekväm installation av takläggning

  Faktorn mellan det valda takbeläggningen påverkar också avståndet mellan spjällen. Ju högre takets tak är, desto mer takmaterial kommer att användas. Och ju hårdare de är, desto oftare måste de sätta spärrar under dem. Men hur är det med fast obreshetka? Faktum är att hon har sin egen vikt:

  Varje typ av tak har sina egna optimala stegspärrar. När allt kommer omkring måste många standardark på kanterna monteras direkt i takfästet eller kassen, och det är viktigt att de matchar. Annars blir arbetet med att täcka taket lätt till ett levande helvete på en höjd, tro mig.

  Det är därför innan du börjar installationen det är nödvändigt att göra en layout, kolla allt flera gånger. Och veta några viktiga detaljer om varje typ av beläggning.

  Bestämning av totalbelastningen på taket som helhet och takfläkten separat

  Så vi har bestämt att förutom andra designfaktorer, fungerar en hel mängd laster samtidigt på takets taksystem: takets vikt, locket på snö, vindtrycket. När du har lagt till alla laster tillsammans, var noga med att multiplicera dem med en faktor 1,1. Så alla räknar med oväntade gynnsamma förhållanden, det vill säga att lägga ytterligare 10% procent styrka.

  Och nu måste du bara dela upp den totala belastningen med det planerade antalet spärrar och se om var och en av dem kommer att klara sin uppgift. Om det verkar som att konstruktionen blir smidig - lägg till 1-2 spjäll till summan, och du kommer att vara lugn för ditt hem.

  Du måste göra beräkningen för förstörelse, dvs. vid full belastning, som fungerar på taket. Alla dessa belastningar bestäms av de tekniska egenskaperna hos material och byggkoder.

  Takets standardkonstruktion är takbjälkar, gitterbalkar, och var och en av dessa element fungerar endast på lasten som lägger tryck på den och inte på det gemensamma taket som helhet. dvs Varje last på takfläkten har sin egen belastning, totalt men dividerad med antalet stänkben och genom att ändra platsens tonhöjd, ändrar du belastningsytan på spjällen - reducerar den eller ökar den. Och om du ändrar steget med spärrar obehagligt för dig, arbeta sedan med parametrarna i avsnittet av stänkbenen och takets totala bärförmåga ökar betydligt:

  I den här beräkningen försök att försäkra dig om att den längsta spåren var i ditt projekt inte mer än sex och en halv meter, annars - skarva längden längs. Nu kommer vi att förklara mer detaljerat. Så, på taken med sluttningslängder upp till 30 grader är spjäll de så kallade "böjningselementen". dvs de arbetar just för böjning, och det finns vissa krav på dem. Och möjligheten att avböjning av spärrar beräknas med hjälp av en speciell formel, och om resultatet överstiger normen, höjs spärren i höjd och gör en ny beräkning igen.

  Men på taket med en höjning av lager på mer än 30 grader vilka takbjälkar redan betraktas som "böj-komprimerade" element. Det vill säga att de inte bara påverkas av en likformigt fördelad belastning, vilket orsakar böjning av spjällen, men också av krafter som redan verkar längs axelns axel. I enkla termer böjdar spärren här inte bara en bit under takets vikt, men klämmer också från åsen till kraftplattan. Dessutom måste spänningen kontrolleras av bulten, som vanligtvis håller tillbaka två rafterben.

  Som du kan se kommer även människor som är långt ifrån konstruktion att klara sådana beräkningar. Det viktigaste är att ta hänsyn till allt, var uppmärksam och redo att spendera lite mer tid på design, så att allt arbete fortsätter som klockverk!

  Vilka steg spjäll att använda vid takläggning

  Taket är ett av huvudelementen i huset, så du bör ägna särskild uppmärksamhet åt den korrekta beräkningen av takramen. Vilket ska utföra skelettets funktioner i ditt hem. Felaktig beräkning av alla laster kan leda till katastrofala resultat i form av takdeformation följt av kollaps.

  innehåll:

  Innan du börjar med takläggning, är det nödvändigt att beräkna trussystemet, vilket beror på vilket material som används, konstruktion, klimatförhållanden.

  Vad du bör uppmärksamma före beräkningen

  Innan byggnaden av taket måste du välja typ av trussystem. Därefter beräkna alla laster som kommer att falla på taket. Huvudbelastningen omfattar - ramens vikt, takmaterial, isolering, tak, och tar också hänsyn till tillfälliga laster, bland annat - vikten av snötäcke, möjliga vindstrålar, en persons vikt under installationen och takets funktion.

  Avståndet mellan spjällen beräknas utifrån den valda typen av spjäll och materialet som täcker taket.

  Typer av takter

  Vid konstruktion av tak av olika konstruktioner med hängande eller slitsspärrar. Glidning - Används vid montering av enkla eller dubbla sluttande tak. De har två punkter av stödbärande väggar eller bärande vägg och ryggstråle. Hängande takbjälkar används när det är nödvändigt att blockera stora spänner eller ett brutet tak skapas. I det här fallet lutar spärren i ena änden på väggen och den andra på räknaren. Kvaliteten på det material som rammen är tillverkad av påverkar direkt taket på hela taket.

  Material för spjäll

  För närvarande används trä och metall. En träbar eller en logg används vid byggandet av bostadshus, garage och andra byggnader. Förstärkt betong eller metallspärrar används vid konstruktion av industrianläggningar, köpcentra där stora spänningar behövs.

  Beräkningsmetod

  Avståndet mellan höjdbensbenen kallas häftappsteget. Den får inte överstiga en meter och minimivärdet - 60 cm. Före beräkningen är det nödvändigt att mäta takets lutningsvärde. Därefter uppdelas det resulterande värdet av ungefärliga stegstorlek honungspärlor. En enhet läggs till i resultatet och avrundas till ett heltal. Så vi vet hur många takbitar vi behöver. För att få reda på det exakta värdet av avståndet mellan spjällen, måste vi dela längden på takfönstret med antalet rafterben.

  För större tydlighet, överväg beräkningsexemplet:

  taklängd - 28,5 m

  Steg mellan spjällen välj lika med 80 cm

  Vidare beräknar vi: 28,5 / 0,8 = 35,625 m

  lägg till enheten till det mottagna numret: 35.625 + 1 = 36.625

  Resultatet är att vi behöver 37 truss ben

  Strålarnas exakta stegstorlek kommer att vara lika med: 28,5 / 37 = 0,77 m

  Detta är en allmän beräkningsmetod som kräver justering beroende på takmaterialet.

  Beroende steg spärrar från takets material

  De vanligaste takmaterialen är skiffer, metall, korrugerad, ondulin, mjukt takläggning.

  Rafter konstruktion för skiffer tak

  Skiffer har en stor användning som takmaterial på grund av sin låga kostnad, motstånd mot temperatur extremiteter. På grund av materialets svårighetsgrad är det nödvändigt att installera ett kraftigt trussystem. Avståndet mellan spjällen i detta fall beror på strålens tvärsnitt. Det optimala värdet är 80 cm, vilket inte bara klarar av ökad vikt utan också betydande snö- och vindbelastningar. I det här fallet är kistan gjord med ett bräda på minst 3 cm. Beroende på typ av skiffer, är kassen gjord fast för släta skikt eller glesa för vågskivor.

  Viktigt: Skifferet måste ha minst tre stödpunkter längs kanterna och mitten.

  Steg mellan spärrar för metallplatta

  Metal takläggning blir allt vanligare bland takmaterial. Vilket kännetecknas av en enkel installationsprocess, och hjälper dig att skapa ditt hem ett unikt utseende. Skivor av metallplatta har liten vikt, vilket gör det möjligt att öka avståndet mellan spjällen från 600 till 950 mm, med ett tvärsnitt av en bar 150x50 mm. Kassen i detta fall kommer att bero på vågsteget på arket. Så för en våg av 350 mm är avståndet mellan brädorna 30-40 cm möjligt.

  Viktigt: På takkanten av takskenor, kantar på kantar blir ett obreshetkas steg minimalt för att taket blir mer tillförlitligt.

  Stegspärrar under professionell golv

  Den professionella golvet är ett galvaniserat stålplåt belagt med en speciell beläggning som skyddar den mot miljöens skadliga effekter. Ett stort urval färglösningar, bredden på korrugeringarna, gör att du kan skapa ett pålitligt och estetiskt attraktivt tak. Steget med spärrar för wellpapp kommer att bero direkt på egenskaperna hos den typ av profil som används, takets lutningsvinkel och dess konfiguration. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att lathing under det professionella arket är monterat vinkelrätt. Strålsystemet är gjord av stavar med en sektion på 50-75 mm eller från ett bräda med tjockleken 20-50 mm och en bredd av högst 15 cm. Lathinget kan vara fast med ett mellanrum mellan brädorna på högst 10 mm, med en vanlig höjd på 20-40 cm och gles - Avståndet mellan brädorna är 50-75 cm. Spjällhöjden för böljande golv beräknas enligt det allmänna systemet och är 60-90 cm.

  Stegspärrar från ett ondulintak

  Ondulin är en vågig plåt som har hög hållfasthet och hållbarhet. Med ett sådant tak är trussystemet tillverkat av tallskivor med en sektion på 50x200 mm, i steg om 60-90 cm. En tunnburk på 40x50 cm är gjord ovanifrån.

  Viktigt: om taket har en lutningsvinkel som är större än 50 grader, ska kassen vara fast.

  Bestämning av spjällsplattform för enstaka taktak

  Shed-taket är enkelt och kräver inte speciella installationsfärdigheter från dig. Det är oftast installerat på garage, bad, förlängningar. Takets ram består av barer som vilar på byggnadens väggar. Avståndet mellan takbjälkarna i taket beror på längden på spjällen. Här är det nödvändigt att närma sig valet av timmerets tvärsnitt, ju desto större avståndet desto större belastning på spärren. För det korrekta valet av taket med enkelhöjds tak bör man använda data från tabellen:

  Avståndet mellan spjällen för dubbeltaket

  Dubbelhöjdstaket är mest utbrett, inte bara på grund av enhetens enkelhet, men också på grund av dess höga tillförlitlighet. Stegtaket gaveltak beräknas enligt det allmänna systemet. Om fasaderna är desamma på båda sidor kan en del beräknas. För att göra detta bestämmer vi vinkeln för lutningen, här bör du beakta det material med vilket du täcker taket. Så i en vinkel på 45 grader eller mer kan du använda alla typer av beläggningar. För skiffer, plattor är minsta lutningsvinkel 22 grader, för professionellt golv och mjuka plattor - 12 grader, för metallplattor - 14 grader, för ondulin - 6 grader. Längden på spjälkarna för ett dubbelsidigt tak beräknas med hjälp av Pythagoreas teorem, där längden är hypotenus och takets höjd och halva bredden är benen. Om spännen är mer än 6 meter, förstärks trussystemet dessutom med axlar och huvudstockar, vilket inte tillåter deformering av trussbenen under takmaterialets vikt.

  Steg spärrar gaveltak

  Avståndet mellan spjällen: Lär dig att välja rätt

  Avståndet mellan spjällen är en av nyckelparametrarna som påverkar styrkan i strukturen. Kompetent beräkning av monteringssteget på spärren gör att du kan bygga ett tak som är motståndskraftigt mot höga belastningar.

  Takbelastning och beräkning av trussystemet

  Utvecklingen av ett projekt med ett tak med ett eller dubbelt tak börjar med valet av typ av korssystem, lutningsvinkeln (takhöjd) och material för konstruktion av konstruktionen. Beräkningen av avståndet mellan stänkbenen utförs med hänsyn till de belastningar som taket upplever under drift. Fasta laster inkluderar:

  • vikten av de material av vilka trussystemet är tillverkat;
  • takvikt
  • vikten av takpannans material (vattentätning, ångspärr, isolering);
  • vikten av elementet på bostaden vind eller vinden.

  Förutom konstanta belastningar upplever taket också tillfälliga belastningar, vilket inkluderar:

  • vindbelastning;
  • snöskyddsvikt
  • vikten av en person vid underhåll och reparation av taket.

  För att korrekt beräkna installationssteget är det nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av takisolering, tvärsnittet av konstruktionselementen, typen av takmaterial och batten. Beräkningen utförs på grundval av SNiP 2.01.85 "Laster och effekter".

  Under tonhöjden menas avståndet mellan spjällen i en sluttning. Genom att utföra beräkningen av en enkelhöjd, gavel eller komplext tak följer vanligtvis följande schema:

  • längden på den framtida takhöjden mäts;
  • det erhållna värdet divideras med det optimala numeriska värdet av häftsteget;
  • en enhet läggs till det resulterande värdet, resultatet avrundas;
  • Takets sluttningslängd delas av det avrundade resultatet.

  Slutresultatet kommer att avgöra avståndet genom vilket stänkbenen ska placeras. Definitionen av steget kan inte vara extremt noggrann, eftersom det är nödvändigt att ta hänsyn till ett antal ytterligare faktorer, inklusive isoleringens bredd, installationen av batten för olika typer av takmaterial. Om taket är konstruerat med en skorsten kan steget justeras så att det passar platsen, så att du inte behöver ta bort en del av stativet i framtiden och installera en stödkonstruktion, som ett speciellt trussystem.

  Avståndet mellan spjällen under skifferet

  Skiffer är ett traditionellt takmaterial. Dess fördelar är sådana egenskaper som motståndskraft mot yttre påverkan (exklusive mekanisk) och låg kostnad. Skiffer kan du skapa ett takskydd, vars reparation kan reduceras till att ersätta enskilda delar. Slate är tung och kräver installation av ett ganska kraftigt trussystem. Beräkningen av avståndet vid vilket det är nödvändigt att placera spärren under skifferet utförs med hänsyn till strålens tvärsnitt för tillverkning av spånbensben.

  Den optimala lösningen är att installera systemet under skiffer, där mellanrummet mellan spjällen ska vara minst 800 mm. För att skifferkonstruktionen ska tåla inte bara materialets vikt utan också ökade yttre belastningar är lathen gjord av en stång eller bräda med ett tvärsnitt på minst 30 mm. Genom att utföra beräkningen av taksystemet under skiffer bör det läsas att det här materialet har tillräckligt stora begränsningar för valet av rampens lutningsvinkel.

  Rafters under metallplattan

  Metal takläggning används aktivt som ett praktiskt och estetiskt takmaterial för att arrangera en enkelhöjd, gavel, höft eller komposittak. Ramverket under en metallplatta bygger på standardprinciper. För att beräkna på vilket avstånd det är bättre att placera takfångare, är det nödvändigt att ta hänsyn till lasten och takets lutningsvinkel. Metallplattan karaktäriseras av en relativt liten vikt, så att den kan fungera som ersättning för det gamla skifferet eller det keramiska taket. I det här fallet behöver spärren inte stärka eller ändra steget i deras installation.

  Standardsteget av spärrar under en metallplatta gör 600-900 mm. Tvärsnittet av element kan vara 50-150 mm - det här räcker för att skapa en pålitlig ram för metallplattor. Men om isolering ska användas, vars lager ska vara 200 mm i områden med låga vintertemperaturer, rekommenderas att man använder en 200x50 bar för takbjälkar under metalltak för att inte installera ett extra system som håller isoleringen. Det är bättre att passa klyftan mellan spärren under metallplattan till bredden på arket eller rullvärmeisolatorn.

  Decking: spjäll och obreshetka

  Det professionella golvet hör till enkla och praktiska takmaterial i applikation. Galvaniserad eller täckt med ett dekorativt och skyddande lager av böljande golv kan användas för montering av ett enkelt tak i ett tvättstuga eller ett garage och för ett dubbelt sluttande tak i en bostadsbyggnad. Hur beräknar man det avstånd som krävs för att installera spärren under profilen?

  För att ge den nödvändiga styvheten i strukturen, är det tillräckligt att installera spärrar under korrugerad golv med ett steg på 600-900 mm. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på takets vinkel. Beräkningen visar att med höga yttre belastningar är täckplattan bättre placerad på systemet med minimisteget. Men om avståndet mellan spjällen under böljande golv ligger nära maximet, och takets lutningsvinkel är liten, blir konstruktionen förbättrad med hjälp av hyppigare battar. I det här fallet bör höljet på manteln under professionell golv vara ca 50 mm, bredden på elementen - inte mindre än 100 mm.

  Rafter system under det mjuka taket

  Mjuka tak omfattar bitumen och bitumenpolymervalsade material, takmembran och mjukt kakel. Ett mjukt tak kännetecknas av en relativt liten vikt och det behöver inte installeras en massiv truss struktur.

  Minsta avstånd mellan stolpbenen är 600 mm, maximalt 1500 mm. Vid montering av ett stöd för ett mjukt tak är det viktigt att ta hänsyn till lutningsvinkeln i sluttningarna: Ju mindre vinkeln är, desto mindre är avståndet mellan stöden för en fast batt. Valet av tonhöjd påverkas också av materialets tjocklek - ju tjockare arket av plywood eller OSB, desto större steg kan man installera häftapparna.

  Ondulin: beräkning av spärrar

  Ondulin (bituminös skiffer) läggs på en platt kontinuerlig kista, gjord av plåtmaterial. Detta gör att taket framgångsrikt kan motstå vind- och snöbelastningar. Lutningen under ondulin vilar på spjällen, som måste placeras med ett steg på 600-1000 mm, beroende på lutningsvinkeln för dubbelsidigt eller ensidigt tak.

  Rafrar för ondulin är gjorda av virke med en sektion på 200 × 50 mm. Att välja på vilket avstånd som ska placeras för byggnadsarbeten under ondulin rekommenderas att hänsyn tas till isoleringsmaterialets bredd för att förenkla installationen. Med denna beräkning kan du minska de ekonomiska kostnaderna för takets arrangemang.

  Tak av sandwichpaneler

  Takmacka rejste ofta på gärspanelernas hus eller byggnader av hangartypen. En egenskap hos smörgåsen är dess böjstyvhet, vilket gör att du kan göra utan att installera traditionella spjäll. Små spänner från åsen av det dubbla sluttande taket till den övre delen av väggen (eller avståndet mellan stödstrukturerna i det enkla sluttaket) möjliggör installation av en smörgås utan extra stöd.

  Om spänningen överstiger 4 meter måste ytterligare körningar installeras. För installation av ett smörgåstak i en bostadshus är det traditionella trussystemet ofta installerat, men i det här fallet kan spjälkarna placeras med en stor tonhöjd - de tjänar som stöd för körningarna. Avståndet mellan kappbenen väljs utifrån längden på det material som är tillgängligt för klackarna och längden på stödväggarna. Smörgåsens tekniska parametrar gör det möjligt för taket att motstå höga driftsbelastningar.

  Polykarbonat: konstruktion av stödkonstruktionen

  Polykarbonat har nyligen använts aktivt som takmaterial. Först och främst är polykarbonat efterfrågan i byggandet av lusthus, skjul och vinterträdgårdar. Lathing och trussystem för polykarbonat kan tillverkas av trä eller metall.

  Polykarbonat varierar i vikt beroende på arkets tjocklek. Kassen för polykarbonat rekommenderas att tillverkas med ett steg på 600-800 mm. Batten (trä eller metall) är monterad på spärrar, som kan vara raka eller ha en välvd form. Vanligtvis är gapet mellan spjällen under polykarbonatet från 1500 till 2300 mm. För att kunna beräkna på vilket avstånd det är bättre att pissa på spjällen är det nödvändigt att ta hänsyn till glasrutans yta, storleken och tjockleken på arken, för att ta hänsyn till att polykarbonatet är fastsatt med luckor för termisk expansion.

  Efter vilket avstånd läggs spärren för dubbla och enkla taket - beräkning för olika typer av takläggning: däck, metallplatta, ondulin etc.

  Innan trussystemet installeras uppstår frågan med vilket steg att sätta golvbalkarna. Att korrekt beräkna avståndet mellan spjällen innebär att förhindra deformationen eller till och med förstörelsen av takramen. Efter att ha läst artikeln till slutet kommer läsarna att ta reda på hur avståndet mellan spjällen ska vara för olika typer av takläggning och hur man beräknar korrekt.

  Metoden för beräkning av takramens tak

  Även vid träningsbyggnadsstadiet måste du göra alla beräkningar av lasterna. Detta gäller taksystemet. Detta är särskilt viktigt vid trähusbyggande, eftersom ofta den övre länken används istället för mauerlat. Det är svårt att korrigera fel i en sådan design senare. För korrekt beräkning av avståndet mellan strålarna finns en teknik.

  Taket på takramen för byggandet av ett hus från ett trä är mer än 1 m i standard och det minsta tillåtna värdet är 60 cm. Dessa siffror är angivna i statens standard (se fig.). Beräkna längden på spjällen korrekt, deras steg kan vara följande alternativ:

  Med hjälp av tejpmåttet mäts takets längd, resultatet divideras med takets storlek på takramen. Till exempel, om avståndet mellan spjällen är 1 m, är det nödvändigt att dela med 1, om 70 cm, därefter med 0,7. Den resulterande siffran summeras från 1 och avrundas till närmaste större antal. Så du kan bestämma antalet strålar för en takhöjd.

  Resultatet ska delas med längden på framtida sluttning. Resultatet är ett avstånd mellan varje takfläkt.

  Tänk exempelvis på taket, vars lutning är lika med 25,5 m och i 0,6 m steg. Beräkna följande figurer: 25,5: 0,6 = 42,5 till 42,5 + 1 = 43,5. Denna siffra är avrundad till närmaste större heltal, vi får 44. Det här är antalet rafterbalkar per 1 höjning av det framtida taket.

  Nu beräknar vi spännvidden mellan spjällen: 25,5: 44 = 0,58 m. Det visar sig att du måste sätta rambenen genom 58 cm. Därför kan du enkelt beräkna höjden på en takram på ensidigt eller komplex, utan att ta hänsyn till taket. Men professionella rekommenderar sina beräkningar under en viss typ av takläggning.

  Step rafter beroende på materialet

  Eftersom varje smide material har sina egna egenskaper och egenskaper. Bland de vanligaste är:

  1. Trall. Den har en annan tjocklek och form av den trågliknande böjningen. Det kostar från 120 rubel.
  2. Keramiska plattor. Kostsamt material från 670 rubel. Den har 12 färgalternativ.
  3. Metallplattor. Detta är ett billigare material, till skillnad från keramik och kostnader från 320 rubel.
  4. Ondulin. Mjukt tak ljudisolering hus från regn, hagel etc. Det kostar från 340 rubel.
  5. Slate. Det mest ekonomiska alternativet från 90 rubel.

  Stegstorleken för de vanligaste typerna av täckning kommer att diskuteras nedan.

  Steget med takstrålar under ett professionellt golv

  Avundas avståndet mellan takbalkarna från storleken på det ark som har profilerat. Taket på takramen under golvplattor är vanligtvis inte mindre än 60 cm och inte mer än 90 cm.

  Om detta avstånd är större, är det mellan stavbalkarna fasta brädor med en stor sektion. Tvärsnittet av stänkbenen under profilen är vald 50x100 eller 150 mm.

  Det viktigaste som du måste ta hänsyn till när du ska fixa profilerade golv är kassen. De gör det från ett bräda med en sektion på 30x100mm, det är nödvändigt att montera den med en spänning på 50 cm. Det beror på märket och tjockleken som wellpappret har och takets lutning.

  Därför är taket av professionellt golv på 15 grader C 10 professionellt golv monterat på en kontinuerlig kista. C 21 professionell golv är monterad på en kista med en längd på 30 cm. Den största C 44 professionella golvet är installerat på en kista med ett steg från 50 cm till 1 m. Samtidigt måste du tänka gratis innan du installerar kistan passage av skorsten, ventilationshuv, etc.

  Stegstrålkastare under keramiska plattor

  Specifikationerna för installationen av ett trussystem för att lägga keramikplattor är relaterade till takets vikt. Keramiska plattor är gjorda av lera, och detta tak har en vikt som är större än metallens 9-10 gånger. Beräkningen av lasten på taksystemet i keramiska plattor är 40-60 kg / m 2.

  Avståndet mellan spjällen under de keramiska plattorna

  Gör balkar för takkroppssystem för keramiska plattor endast av torkat material. Sektion lämplig 50x150 eller 60x180 mm. Standardavståndet mellan krukbenen vid taket på kakan är 80-120 cm. Kretskortet beror på takets lutning. Vid en vinkel på 15º är spetsen mellan spjälorna 80 cm och vid 750 till 1 m 30 cm.

  Vid beräkningen av steget måste du ta hänsyn till strålens längd. Med maximal längd är avståndet mellan spjällen minimal. Och tvärtom, med den minsta längden på spjällen är steget maximalt.

  När du lägger keramiska plattor är det viktigt att tänka på att du måste flytta runt taket. Det säkraste steget med spettben för sådan rörelse är 80 cm.

  När du lägger keramiska plattor är det viktigt att beräkna spännvidden. Detta avstånd är direkt relaterat till takmaterialets storlek. Standardplattan har en längd på 40 cm. Placering sker med en överlappning på 50 till 90 mm. Beräkningen av kratsteget subtraheras storleken på överlappningen från kakelens längd. Resultatet är ett steg i 305-345 mm.

  För ett skurtak för att bygga ett hus från en profilerad stråle är det inte svårt att göra en beräkning. Om taket är en komplex flervägd form, beräknas varje avstånd mellan spjälkarna med hjälp av battens steg separat. Efter att ha fäst sladden på motsatta sidan av takhöjden är det lätt att markera raderna.

  Funktioner av takets ram under metallen

  Metallplattan används oftare än keramiska eller professionella golv. Externt, taket liknar keramiska plattor, men till skillnad från det är det lättare att installera och tändare.

  Metallplattan väger från 35 kg / m 2 av taket. Detta gör det möjligt att underlätta konstruktionen av hävarmen och använd balkar av mindre sektion. Steget mellan takramen på takrammen ökar och är lika med 60 till 90 cm. Strålen används med en sektion på 50x150 mm.

  Om under monteringen under metallplattan placeras en värmare med en tjocklek av 150 mm, kan vindrummet användas under vinden. För större tillförlitlighet kan du ta isoleringen på 200 mm (för mer information om isolering av ett trätak, läs här).

  För att skapa ett ventilerat utrymme i balkarna under takborrade hål med en diameter av 12-13 mm.

  Takramens konstruktion för metalltak är inte mycket annorlunda än bägare eller keramiska plattor. Men det finns en liten funktion: stödet på toppen är monterat på åsen från ovan, och inte på sidan, som i andra fall. Så under metallplattorna förekommer ett ventilerat mellanrum som eliminerar ackumulering av kondensat.

  Funktioner rafterben ondulin

  Ondulin är ett mjukt tak som används för att bygga hus från laminat finér eller av annat material. Ondulin produceras i form av lakan, ser ut som målade skiffer, men ljus. Detta material är utmärkt för trähus som låga och stora.

  Tunnelbalkarna för ondulin placeras med ett avstånd på minst 60 cm, högst 90 cm. För trussystemet används ett trä av nåtskog med en sektion av 50x150 eller 50x200 mm. Ett mindre tvärsnitt kommer inte att ge tillräcklig styrka för trussdragen.

  Kassen på spjällen är gjord av material med en sektion på 40x50 mm med ett steg på 60 cm. Det är tillräckligt för att fästa ondulinplåtarna med en överlappning på 30 cm. Ondulinen är fast med speciella naglar som säljs i satsen.

  Egenskaper av taksystemet under skiffer

  Skiffer används sällan för att täcka taken på moderna hus. Men i landbyggnaden och hushållen. byggnader detta material är oumbärligt. Det är lågt och enkelt att installera.

  Rafters under skiffer

  Ryggben under skiffer används med en sektion på 50x100 eller 50x150 mm. Fastspänningen mellan spjällen är minst 60 cm och inte mer än 80 cm.

  Crate för skiffer är gjord av 50x50 mm barer eller 30x100 mm breda brädor. Crate stelaut steg beroende på takets lutning. För ett brant lutatak är det lika med 45 cm. Konsumtionen är 4 bar per 1 skifferplatta. För ett plant ensidigt eller dubbelsidigt tak 63-65 cm minskar förbrukningen till 4 bar per ark.

  Olika trappsystem under skiffer takkonstruktionen. För hushåll. byggnader är inte sällan monterade odnoskatny.

  Särskilt av storleken mellan takbjälkarna vid det enda och dubbla gaveltaket

  Det beror på takets form om en säkerhetsmarginal behövs under installationen. Och avståndet mellan rafterbalkarna beror direkt på detta.

  Single pitch truss system

  Skurtaket är hållbart och lätt att montera. Tjockleken på spjällen är vald beroende på träslaget, dess styrka och specificitet, vilken en eller annan konstruktion har. Steget mellan dem kan vara 60-140 cm. När avståndet tas med i beräkningen kommer strukturen att isoleras? Om ja, måste steget matcha isoleringens bredd.

  Gable truss system

  Gabeltak isolerat nästan alltid. Därför är stavbredden på stagbalkarna gjord med hänsyn till isoleringens bredd. Från vad blir steget, avundsjuka inställning av takets framtidens repor. Standarden är 1-1,2 m. Vi talade redan om designen av trussystemet av ett gaveltak här.

  Om du utför beräkningen av tonhöjden på en enkelhöjd eller annan typ av tak är inte korrekt, kan taket leda bort och strålen kommer att sakta och böja sig från konstruktionens vikt. I det här fallet kan enkla reparationer inte göra, måste återställa hela strukturen. Därför är det viktigt att beräkna avståndet mellan rakstångens ben, beroende på materialet på taket som används: golvbeläggning, keramik eller metallplatta, Ondulin eller skiffer etc.