Online-kalkylator för beräkning av vinkel-, hissystem och taktak

Husets tak ska vara tillförlitligt och vackert, och det är möjligt med korrekt bestämning av lutningsvinkeln för denna typ av takmaterial. Hur man beräknar takets vinkel - i artikeln.

Syftet med underrummet utrymme

Innan beräkning av takets lutningsvinkel är det nödvändigt att bestämma hur salen ska användas. Om du planerar att bygga bostäder, måste lutningsvinkeln vara stor - så att rummet är rymligare och taket är högre. Det andra sättet är att göra ett trasigt mansardtak. Oftast är detta tak gjord av dvuhskatnoy, men det kan ha fyra backar. Det är bara det i den andra versionen är trussystemet mycket komplicerat, och du kan helt enkelt inte göra utan en erfaren designer och föredrar mest att göra allt på egen hand, med egna händer.

Ju högre åsen, desto större är det effektiva området på takytan. Men ökar samtidigt takets yta

När du ökar vinkeln på takhöjden är det värt att komma ihåg några saker:

 • Betydligt ökade kostnader för takmaterial - ökar området för skridskor.
 • Vindar är tyngre på stora skridskor. Om vi ​​jämför lasten på samma hus med en vinkel på 11 ° och 45 °, kommer det i andra fallet att bli nästan 5 gånger mer. För att taket skulle kunna tåla sådana laster, är stegarystemet förstärkt - balkar och spärrar av större sektion installeras med en mindre tonhöjd. Och det här är en ökning av dess värde.
 • Om lutningens lutning är över 60 ° beaktas inte snöbelastning - nederbörden rullar ner och stannar inte. Men vid konstruktion av ett brutet mansardtak beaktas snölast vid beräkningen av dess övre del - planen har en lutning på mindre än 60 °.
 • Inte alla takmaterial kan användas vid branta backar, så titta noggrant på den maximala lutningsvinkel som dessa tak kan användas.

Lutningsvinkeln visas genom förhållandet mellan åsens höjd och halva bredden på byggnaden

Det betyder inte att ett tak med liten lutning är bättre. De är billigare vad gäller material - mindre takytor, men de har sina egna nyanser:

 • Kräv snöskyddsåtgärder för att förhindra snöskred.
 • Istället för snöhållare är det möjligt att göra uppvärmningen av taket och avloppssystemet - för gradvis smältning av snön och omedelbar avledning av vatten.
 • Med liten förspänning är det hög sannolikhet att fukt kommer att strömma in i lederna. Detta medför förbättrade vattentätningsåtgärder.

Så ett tak med liten lutning är inte heller en gåva. Slutsats: Det är nödvändigt att beräkna takets lutningsvinkel för att hitta en kompromiss mellan den estetiska komponenten (huset ska se harmoniskt ut), praktiskt (för bostadsunderlagsutrymme) och material (kostnaderna bör optimeras).

Kantvinkel beroende på takmaterial

Taket på huset kan ha nästan något utseende - det kan ha låga backar, det kan - nästan ren. Det är viktigt att korrekt beräkna parametrarna - tvärsnittet av stiftbenen och steget för installationen. Om du vill lägga en viss typ av takmaterial på taket måste du ta hänsyn till sådana indikatorer som den maximala och minsta lutningsvinkeln för detta material.

Hur man beräknar takets lutning - viktiga funktioner

För att byggnadens tak ska kunna utföra alla funktioner som är tilldelade till det, är det nödvändigt att ta hänsyn till ett antal parametrar när den skapas. En av de viktigaste parametrarna på taket är dess sluttning, vilket säkerställer avlägsnande av nederbörd från ytan och påverkar förmågan att motstå yttre belastningar. Hur man beräknar takets lutning och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Bestämning av takets sluttning - vad bestämmer

För att korrekt beräkna takets lutning är det nödvändigt att ta hänsyn till flera faktorer, bland vilka de mest framträdande är följande:

 1. Vindbelastning. På sluttningarna av backarna påverkas väldigt mycket av vinden. Så att taket normalt kan motstå dess effekter, måste du välja rätt vinkel. Om hörnen är för stora kommer belastningen på dem att vara hög, men en överdriven minskning i vinkeln kan också vara farlig - en mild vindsvamp kan helt enkelt riva av det platta taket.
 2. Snö och regnbelastningar. Allt är ganska enkelt med snö - att öka lutningsvinkeln förenklar dess nedstigning från takets yta. När taket lutar mer än 45 grader, kommer snön nästan inte att dröja kvar på den. Med regnfall samma situation - om takets lutningsvinkel är för låg kan vattnet strömma in i lederna eller stagnera på takytan.

Baserat på dessa faktorer kan du beräkna lutningsvinkeln på sluttningarna. Dessutom bör du uppmärksamma de rekommenderade indikatorerna innan du beräknar vinkeln på ett dubbelhöjt tak. För områden med starka vindar kommer en lutning på 15-20 grader att göra och i andra fall är den optimala lutningen 35-40 grader. Naturligtvis måste du förstå att taket i varje enskilt fall beräknas individuellt, och det är helt enkelt oönskade att välja medelvärden.

Beräkningsmetod

Vid konstruktion av taket är det nödvändigt att utföra ett antal beräkningar, bland vilka det alltid måste finnas en beräkning av ramparnas lutningsvinkel. Denna parameter påverkar direkt takkonstruktionen: När höjden ökar minskar snöbelastningen, men vindseffekten ökar, därför måste taksystemet stärkas ytterligare. För arrangemang av sluttningar från en stor vinkel krävs också mer material, vilket negativt påverkar byggnadskostnaden.

Innan du känner till takets lutningsgrad måste du beräkna driftsbelastningen på taket, vilket kräver två parametrar:

 • Takets totala massa
 • Toppnivåer av snöfall, typiskt för regionen där byggandet äger rum.

Den förenklade beräkningsalgoritmen reduceras till följande åtgärder:

 • Först måste du bestämma vikten på en kvadratmeter taktaket;
 • Det resulterande värdet multipliceras med takets totala yta.
 • Takets massa multipliceras med en faktor 1,1.

Ett exempel på beräkningen av takets lutning i grader

För att förstå hur man beräknar takets vinkel är det värt att överväga beräkningen med ett visst exempel. Till exempel kommer följande data att tas: lathen är 2,5 cm tjock, en kvadratmeter tak väger 15 kg, isolerande material 10 cm tjock används som isoleringsmaterial, en kvadratmeter har en vikt på 10 kg och ondulin 3 kg används för beläggning per kvadratmeter.

Beräkningen av takhöjden utförs i enlighet med ovan beskrivna metod. Substitutionen av tillgängliga data leder till följande uttryck: (15 + 10 + 3) x1,1 = 30,8 kg / kvm. Det resulterande värdet är ganska acceptabelt - den genomsnittliga belastningen på taket på bostadshus är lite mindre än 50 kg / kvm. Dessutom har formeln en koefficient på 1,1, vilket något ökar takets faktiska vikt och låter dig senare byta takbeläggningen med en tyngre.

Hur man känner till takets vinkel

Det finns ett direkt samband mellan takets sluttningar och snöbelastningen. Om takets lutningsvinkel är mindre än 25 grader, är snöbelastningskoefficienten 1 och vid vinklar från 25 till 60 grader ökar denna koefficient till 1,25. Ett tak med en stor lutningsvinkel kommer inte att utsättas för snölast alls, så att de inte beaktas i beräkningarna.

För att bestämma takets lutningsvinkel måste du använda Bradis-bordet och en enkel metod: takkonstruktionens höjd divideras med längden på gaveln uppdelad i två, varefter det återstår att hitta bordsvinkeln som motsvarar resultatet.

Takets höjd i åsen bestäms enligt följande:

 • Det första steget är att beräkna bredden på spänningen;
 • Det resulterande värdet divideras med 2;
 • Resultatet av föregående beräkning multipliceras med en koefficient som motsvarar en viss lutningsvinkel.

Till exempel är genomförandet av en sådan beräkningsmetod följande: med en byggbredd på 8 meter och en 25 graders takhöjd är den uppskattade koefficienten 0,47. Som ett resultat av substitution av värden erhålls ett uttryck av följande form: 4x0,47 = 1,88 m. Det erhållna värdet är höjden på taket, vilket motsvarar tillgängliga initialdata.

Valet av takläggning, beroende på takets lutning

Takmaterial finns på marknaden i ett stort sortiment, så det kommer inga speciella problem att välja rätt alternativ. Takbeklädnad skiljer sig åt i egenskaper och applikationsmöjligheter, och alla parametrar måste studeras före mätning av takets tak - endast i det här fallet kommer det att vara möjligt att skapa en pålitlig och effektiv design.

Att välja materialet för taket är värt att åberopa från följande rekommendationer:

 1. Om takvinkeln är mellan 2,5 och 10 grader är det best att stenkross eller grusbeläggningar är bäst. I det första fallet har beläggningens toppskikt en tjocklek på 3-5 mm och i den andra - 10-15 mm.
 2. När vi lutar mer än 10 grader, blir grovkornet eller valsat material, kompletterat med bitumen vattentätning, det bästa alternativet.
 3. För arrangemang av hälltak med en lutningsvinkel på högst 20 grader används vanligtvis profilerad eller ark asbestcement. Alla leder och leder mellan takmaterial måste behandlas med tätningsmedel.
 4. Om takets lutningsvinkel ligger i intervallet 20-60 grader, är det oftast täckt med metallplåt. Materialens leder i detta fall måste förseglas utan att misslyckas.

slutsats

Att veta hur man tar reda på takets lutningsgrad i grader kommer att förenkla processens design och låta dig skapa den mest tillförlitliga konstruktionen som kan skydda lådan i byggnaden väl från nederbörd, vind och kyla.

Beräkning av takets minsta och optimala lutningsvinkel i procent och grader, beroende på typ av tak och takmaterial

Taket upptar en viktig plats vid utformningen av alla typer av byggnader, eftersom den är ansvarig för att tillhandahålla grundläggande komfortförhållanden och tillåter inte yttre faktorer att skada husets dekoration.

För högkvalitativt skydd är det naturligtvis nödvändigt att ta hänsyn till många faktorer i designprocessen. En av huvudpositionerna i detta sammanhang är beräkningen av takets lutningsvinkel.

Varför är det så viktigt och vad du behöver veta så att beräkningen är korrekt och senare behöver du inte göra om taket delvis, om inte helt? Om detta och prata i den här artikeln.

Beräkningen av takets lutning görs bäst med hjälp av en speciell online-kalkylator, som ligger nedanför.

Varför mäta beläggningens lutningsvinkel och vilka faktorer detta värde beror på

Vinkeln på takhöjden är den geometriska bildningen av korsningen mellan två plan. Av dem menas ett horisontellt plan och en liknande yta av en sluttning.

Så varför mäta takets vinkel:

 1. Mätning av konstruktion azimut, först och främst, möjliggör att "uppskatta" takkonstruktionens lämplighet med hänsyn till det valda takmaterialet, klimatfunktionerna, sikten och takets struktur.
 2. Dessutom är det efter räkningarna möjligt att rationalisera framtida finansiella kostnader, men också för att verifiera korrekthet och tillförlitlighet hos konstruktionen, vilket inte medför förluster på grund av läckor, fall, raviner och andra incidenter.
 3. Takets lutning sker beroende på två parametrar - det första gäller väderförhållandena och mängden nederbörd, och den andra kännetecknas av specifika typen av tak. Följaktligen, när det gäller norra och snöiga områden, kommer det framtida taket att ta itu med anständiga laster. Invånarna i bergsområdena känner inte till sådana svårigheter.
 4. Vissa tak måste klara snöskydd i 6-8 månader om året. Under dessa förhållanden har ägare av snötäckta hus betydligt förenklat livet av en brant lutningsgrad. I sin tur tillåter ett sådant bygglager att höften rationellt hanterar nederbörd och dess konsekvenser i form av smältvatten. Även med detta tillvägagångssätt ökar storleken på det användbara området.

Naturligtvis är inte allt så bra med en skarp rumba, eftersom behovet av ytterligare volymer av både takmaterial och strukturella element ökar proportionellt genom att öka höjden. Det blir också relevant att öka motståndet hos lagerdelarna.

Inte mindre viktigt vid beräkning av lutningen är materialets specifikationer, vilket kommer att komplettera kapselns struktur från utsidan. Det är ingen hemlighet för någon att varje typ av bostadsläge särskiljs av dess operativa egenskaper och kostnad.

Samtidigt kan det finnas nyanser som endast är karakteristiska för denna typ av takskikt. Du kan till exempel behöva lägga ut ytterligare lager, eller du behöver stora kostnader för värme och vattentätning.

Lutningsvinkel beror på vindrosa

Kanske är den tredje viktigaste faktorn som beräknad sluttning beror på att etablera exploaterad eller icke utnyttjad status. Den oanvända ytan ger utrymme för uteslutning av tak vid korsningen av taket och den yttre skyddsstrukturen.

Visuellt ser tolkningen av konceptet mycket enklare ut, eftersom vid syn på platta höfter eller när det finns en liten lutning (i intervallet 2-7%) blir det omedelbart tydligt varför det fick ett sådant namn. Opererade vindar indikerar närvaro av vinden utrymme.

Beräkning av takets vinkel: en räknare

Hur man beräknar takets vinkel och inte gör ett misstag i beräkningarna? Detta hjälper dig med vår byggkalkylator.

Denna räknemaskin beräknar täckningen för ett gaveltak.

Innan du går till beräkningarna, i det övre högra hörnet av kalkylatorn, måste du välja takbeläggningen.

Nedan finns räknare för andra typer av tak:

Fältbeteckningar i räknaren

Beräkningsresultat

Snöbelastningsregionen

Tolkning av räknefält

Takhöjd i procent och grader

Hur bestämmer du takets lutningsvinkel i grader? Den lutande vinkeln, liksom någon liknande siffra enligt geometriska kanoner, mäts i grader.

Men i många dokument, inklusive SNiP, visas detta värde i procent, så det finns inga strikta krav och motiveringar som endast styrs av en mätenhet.

Det viktigaste i denna situation är att veta proportionerna för förhållandet, om du plötsligt behöver konvertera grader till procenttal och vice versa, till exempel, för enkelhet under beräkningsåtgärder.

I allmänhet varierar konverteringsfaktorn för grader till procentsatser från 1,7 (för 1 grad) till 2 (för 45 grader). I de fall då indikatorerna, inte uttryckt i procent, är grundläggande viktiga, används ppm i den digitala displayen - hundratals%.

Om du litar på teorin, kan lutningarna nå 60 eller till och med 70 grader, men i praktiken ser det inte ut som det passar. Och i utseende är intrycket "so-so", förutom att ditt hus ligger någonstans i Alperna och du måste bygga ett tak som ständigt upplever snöbelastningar.

Konvertera grader till procent

Specificitet av platt och hälltak

Plana golv representeras inte av en strikt vågrät yta, oavsett hur missvisande namnet är. Konstruktion azimut i denna situation har också en lutning, men inte betydande - dess minsta värde bör vara 3 grader.

När det gäller de optimala värdena för plana ytbeläggningar fluktuerar det platta taket runt 5-7 grader. Detta beror på det faktum att taket med en vinkel på över 10º är svår att ringa platt. I sin tur behandlas 12-15 grader i de flesta situationer redan som ett minsta tröskelvärde för höjda ytor. De optimala värdena är tillräckligt breda.

Den optimala lutningsvinkeln för taket för snösmältning är 40-50 grader.

Platt takhöjning

Till exempel antas 20-30 grader för snedställda tak och i fallet av gavlar stiger denna siffra till 45º. Det är bara ett sådant volymintervall i större utsträckning indikerar de enskilda egenskaperna hos typen av tak och klimatfunktioner.

Minsta takhöjning

Takmaterial, vilket är ett av huvudelementen i uppbyggnaden av det övre planet, ger också vissa rekommendationer av lutningen beroende på dess typ.

 • Vid profilerad plåt är vinkeln inställd på 12 grader, för metallplattor bör denna siffra ökas till 15º.
 • Ondulin eller mjuk kakel på vanligt språk kan läggas på en sluttning på 11 grader. Men endast i detta fall finns också en nyans, som består av en kontinuerlig kista.
 • Vid täckning av keramiska plattor ska lutningen vara minst 22º. Det är också värt att överväga att trussystemet är föremål för tunga belastningar vid en lutning i lutningen. För att undvika överbelastning bör denna faktor antas under design.
 • Skiffer är en av de vanligaste typerna av ytbeläggningar. Vid läggning av asbestcement-korrugerade ark bör takindikatorn inte överstiga 28%. Samma krav på stålplan.
 • Minsta lutningen på taket på smörgåsplattorna enligt normerna är 5 grader, om fönster planeras i panelerna ökar höjden till 7 grader.

Av vilken SNiP ser takhöjden? Du kan se den optimala och minsta höjden på takmaterialet i SNiP II-26-76 Tak.

Beroende på höjden på valet av takläggning

Hur man bestämmer takets lutningsvinkel själv

För att mäta lutningsvinkeln kan du använda en mirakelanordning som kan lindra hela beräkningsbelastningen. Apparatens namn talar för sig själv - inklinometer (grader).

I allmänhet kan du be om hjälp och till den mekaniska protractorn - ett budgetalternativ, men ytterligare problem utesluts inte, särskilt om du använder en sådan enhet för första gången.

Vi kommer dock att berätta specifika för den här enheten - kanske tack vare det, kommer vår läsare snart att vara i omlopp på "dig" med detta element.

 • Standard inklinometern utan elektroniska klockor och visselpipor presenteras i form av lameller med fästram. Vid korsningen av lamellerna är axeln på vilken pendeln är fixerad. Dess speciella kit innehåller 2 ringar, en vikt, en tallrik och en pekare. Enheten kompletteras med en skala med uppdelningar, som ligger i den inre delen av hakan. Om skenan sätts horisontellt, kommer pekaren att sammanfalla med nolldelarna på skalan.
 • Vi vänder nu till huvudprocessen för vilken enheten är avsedd. Rikta upp längden på räkenskapens räta vinkelrätt mot åsen. Därefter visas det önskade värdet på pendulens pekare i grader.
 • Alternativet baserat på att utföra sin egen beräkningsuppgift för mätning av lutning med hjälp av matematiska beräkningar är inte särskilt attraktivt. Under alla omständigheter kommer vi att försöka berätta på ett tillgängligt sätt hur du gör det själv. Det första steget är att räkna ut längden på hypotenusen och benen. När det gäller att mäta lutningens lutning är den direkta lutningen en bild av hypotenusen.
 • Då beräknar vi längden på det motsatta och intilliggande benet. Den första av dem är representerad som ett avstånd som skiljer överlapp och ås, och storleken på den andra ska tas som avståndet mellan överlappningens mitt och taket på taket av en viss sluttning.
 • Nu har vi redan fått två värden, det är inte svårt att hitta den tredje genom att tillämpa trigonometri. Som ett resultat, beräknar vi sinus, cosinus eller tangent (beroende på komponenternas storlek), med hjälp av en ingenjörsberäknare, beräknar vi det digitala värdet av lutningen i procent.
 • Några frågor? Titta på videoklippet nedan eller använd vår online-kalkylator.

Förhållandet mellan åsens höjd med spänning

Generellt kan algoritmen för utförande av avvecklingsoperationer uppdelas i fyra steg. För det första tar vi hänsyn till externa naturliga faktorer som påverkar det framtida ytskiktet, kontrollerar våra byggplaner med prislapp för nödvändiga resurser i nätbutiker, bestämmer typen av takmaterial och slutar inte rita information från specialiserade platser och om möjligt rådfråga professionella.

När det gäller lasterna är det bättre att inte stör med minimala förspänningar, eftersom detta kan sluta dåligt för ett "friskt" tak. Men om taket är platt och det finns ingen plats att gå, försumma inte de förstärkande redoubtsna.

Vid beräkningen av kostnaden ska du också uppmärksamma sådana begrepp som massan av husstrukturen och igen belastningen från nederbörd - det här hjälper dig att hitta inte bara rätt men också en ekonomiskt trevlig lösning för din plånbok.

Om lutningen är upp till 10 grader, blir grusytorna ett lämpligt alternativ och upp till 20º - korrugerad golv och skiffer. Stål och kopparplåt rekommenderas redan i mycket "branta" fall, när figuren på den övre rumba når 50-60 grader.

Det är faktiskt all information du behöver för självberäkning av takets lutningsvinkel.

Användbar video

Hur man beräknar takets lutningsvinkel i videofilmet:

Hur man beräknar takets vinkel

Projekt uppförda hus kan ta hänsyn till de många krav, önskningar och till och med quirks eller "whims" av deras ägare. Men de är alltid relaterade till en gemensam funktion - ingen av deras byggnader kan göra utan ett pålitligt tak. Och i den här frågan, inte så mycket kundens arkitektoniska läckerheter, men de specifika kraven för detta element av strukturen borde komma fram. Det här är tillförlitligheten och stabiliteten hos hela trussystemet och takläggningen, den fulla implementeringen av taket med sitt avsedda syfte - skydd mot fuktintrång (och i vissa fall dessutom värme- och ljudisolering), om nödvändigt - funktionaliteten som ligger direkt under taket på lokalerna.

Hur man beräknar takets vinkel

Takkonstruktionens utformning är extremt ansvarsfull och ganska svår, särskilt i sina komplexa konfigurationer. Det skulle vara mer rimligt att överlåta denna verksamhet till proffs, som är bekanta med metoden för de nödvändiga beräkningarna och lämplig programvara för detta. Husägaren kan dock också vara intresserad av några teoretiska punkter. Det är till exempel viktigt att veta hur man beräknar takets lutningsvinkel, åtminstone ungefär - för en början.

Detta kommer att ge möjlighet att omedelbart uppskatta möjligheten att genomföra sina egna "författares uppskattningar" - enligt uppfattningen om de reella förutsättningarna i regionen, enligt själva takets arkitektur, enligt det planerade takmaterialet, om användningen av ett vindsrum. I viss utsträckning kan den beräknade vinkeln på takhöjden bidra till att göra en preliminär beräkning av parametrarna och mängden sågat virke för trussystemet, takets totala yta.

Vad är det bekvämaste sättet att mäta takets vinkel?

Det verkar - en helt onödig fråga, eftersom alla från skolan vet att vinkeln mäts i grader. Men klarhet behövs fortfarande här, för i tekniska litteratur och referensbord, och i vanliga användningsområden hos några erfarna hantverkare, uppträder ofta andra måttenheter - procentandelar eller relativa bildförhållanden.

Och en ytterligare nödvändig förtydligande - vad tas för takets lutningsvinkel?

Vad menas med takets vinkel?

Lutningsvinkeln är den vinkel som bildas av korsningen mellan två plan: horisontalplanet och takets sluttning. På bilden visas det med det grekiska alfabetets bokstav α.

De akuta vinklarna av intresse för oss (stumma vinklar kan inte vara helt enkelt per definition) ligger inom området från 0 till 90 °. Rampar brantare än 50 ÷ 60 ° i "ren" form är extremt sällsynta och som regel för dekorativa dekorationer av taken - i byggandet av spetsiga torn i gotisk stil. Det finns dock ett undantag - lutningarna på taket i taket kan vara så branta.

Mansards nedre spjäll kan placeras i en mycket stor vinkel

Och ändå måste du ta itu med stingrays som ligger i intervallet från 0 till 45 °

Med grader är det tydligt - alla, antagligen representerar en grader med sina divisioner. Och hur ska man vara med andra enheter?

Inte heller något komplicerat.

Det relativa bildförhållandet är den mest förenklade fraktionen, som visar förhållandet mellan höjden av höjningen i höjden (i figuren ovan anges av latinska H) till utskjutningen av takhöjden på horisontalplanet (i diagrammet - L).

L - det kan bero på takkonstruktionen, halvdelen av spännytan (med ett symmetriskt gaveltak), hela spännvidden (om taket är singelhöjd) eller, för komplexa takkonfigurationer, ett riktigt linjärt segment som definieras av projektionen som dragits till horisontalplanet. Till exempel i mansardtakschemat är en sådan sektion väl visad - längs en horisontal stråle från själva hörnet till en vertikal pelare som sträcker sig från toppen av den nedre spånen.

Lutningsvinkeln registreras som en fraktion, till exempel "1: 3".

I praktiken är det emellertid ofta så att det skulle vara extremt obekvämt att använda värdet av lutningsvinkeln i en sådan representation om siffrorna i en fraktion är icke-cirkulära och icke-sammandragliga. Till exempel kommer ett förhållande på 3: 11 att säga lite till en oerfaren byggare. I det här fallet är det möjligt att använda ett annat mått på takhöjdsmätningen - procent.

Detta värde är extremt enkelt - du behöver bara hitta resultatet av att dela andelen som redan nämnts och multiplicera den med 100. Till exempel i exemplet ovan 3: 11

3: 11 = 0,2727 × 100 = 27,27%

Så den erhållna lutningen av takets sluttning, uttryckt som en procentandel.

Vad ska man göra om man vill gå från grader till procent eller vice versa?

Du kan komma ihåg detta förhållande. 100% är en vinkel på 45 grader när benen i en rätvinklad triangel är lika med varandra, det vill säga i vårt fall är höjden på höjden lika med längden på dess horisontella projektion.

I detta fall 45 ° / 100 = 0,45 ° = 27'. En procent av sluttningen är 27 vinklar.

Om att närma sig å andra sidan, då 100/45 ° = 2.22%. Det är vi får att en grad är 2, 22% av lutningen.

För att enkelt överföra värden från en till en annan kan du använda tabellen:

Hur man beräknar takets vinkel

Att bygga något tak är inte så enkelt som det verkar. Och om du vill att den ska vara pålitlig, hållbar och inte rädd för olika laster, då måste du göra mycket beräkningar, även i designfasen. Och de kommer inte bara att inkludera mängden material som används för installation, men också bestämningen av lutningsvinklar, ramperna, etc. Hur beräknar du takluckans vinkel korrekt? Det är av detta värde att de andra parametrarna i denna design till stor del kommer att bero på.

Hur man beräknar takets vinkel

Varför är detta viktigt?

Design och konstruktion av tak är alltid en mycket viktig och ansvarsfull fråga. Särskilt om vi pratar om taket på ett bostadshus eller ett tak av komplex form. Men även den vanliga, som är installerad på en icke-duktil skjul eller garage, behöver också preliminära beräkningar.

Om du inte bestämmer vinkeln på taket i förväg, ta inte reda på vilken optimal höjd åsen ska ha, då finns det hög risk att bygga ett sådant tak som kollapsar efter det första snöfallet, eller hela ytbeläggningen kommer att blåsas av med ens en måttlig stark vind.

Beräkning av takets vinkel

Takets vinkel påverkar också höjden på åsen, området och dimensionerna av backarna. Beroende på detta kommer det att vara möjligt att noggrant beräkna det belopp som krävs för att skapa ett trussystem och efterbehandlingsmaterial.

Hästen är en viktig del av trussystemet.

Måttenheter

Påminner om den geometri som alla studerade i skolan är det säkert att säga att takets lutningsvinkel mäts i grader. Men i böcker som ägnas åt konstruktion, samt på olika ritningar kan du hitta ett annat alternativ - vinkeln anges i procent (här menar vi bildförhållandet).

I allmänhet är lutningsvinkeln för lutningen den vinkel som bildas av två skärande plan - överlappningen och direkt takets lutning. Det kan bara vara skarp, det vill säga ligga i intervallet 0-90 grader.

Liten sluttning av ramper

Tips! Mycket branta backar, vars lutningsvinkel är mer än 50 grader, är extremt sällsynta i sin rena form. Vanligtvis används de bara i takets dekoration, kan vara närvarande på vinden.

När det gäller att mäta takets vinklar i grader är allting enkelt - alla som har studerat geometri i skolan har denna kunskap. Det räcker att skissa takets schema på papper och med hjälp av en grader för att bestämma vinkeln.

Valet av takmaterial, beroende på takets lutning

När det gäller procentsatserna är det nödvändigt att veta höjden på åsen och bredden på byggnaden. Den första indikatorn är dividerad med den andra, och det resulterande värdet multipliceras med 100%. Således är det möjligt att beräkna procentsatsen.

Tips! Med en procentandel av 1 är den vanliga graden av höjning 2,22%. Det vill säga en lutning med en vinkel på 45 grader är lika med 100%. Och 1 procent är 27 vinkla minuter.

Tabell över värden - grader, minuter, procentandelar

Vilka faktorer påverkar lutningsvinkeln?

Takets lutningsvinkel påverkas av ett mycket stort antal faktorer, allt från önskemål från den framtida ägaren till huset till det område där huset kommer att ligga. Vid beräkningen är det viktigt att överväga alla detaljer, även de som vid första anblicken verkar obetydliga. Vid en tidpunkt kan de spela sin roll. För att bestämma lämplig vinkel på taket bör vara att veta:

 • typer av material från vilken takpannan kommer att byggas, från taksystemet och slutar med den yttre ytan;
 • klimatförhållanden i området (vindbelastning, rådande vindriktning, regnfall etc.);
 • formen av den framtida strukturen, dess höjd, design;
 • Syftet med byggnaden, alternativ för användning av vinden.

Vad påverkar takets vinkel

I de områden där det finns en stark vindlast rekommenderas att man bygger ett tak med en lutning och en liten lutningsvinkel. Då, med en stark vind vid taket är det mer troligt att motstå och inte slits av. Om regionen kännetecknas av en stor mängd nederbörd (snö eller regn), är lutningen bättre för att göra mer brant - det gör att nederbörd kan glida / tömma från taket och inte skapa ytterligare belastning. Den optimala lutningen på ett enkelt taktak i blåsiga områden varierar mellan 9 och 20 grader, och där det finns mycket nederbörd, upp till 60 grader. En vinkel på 45 grader tar inte hänsyn till snöbelastningen som helhet, men i detta fall är vindtrycket på taket 5 gånger större än på taket med en lutning på endast 11 grader.

Tips! Ju fler parametrar av takhöjden desto större mängder material krävs för att skapa den. Kostnaden ökar med minst 20%.

Crate frekvens för olika takmaterial

Rampvinklar och takmaterial

Inte bara klimatförhållandena kommer att ha en betydande inverkan på backarnas form och vinkel. En viktig roll spelas av de material som används för byggande, i synnerhet takläggning.

Montering av profilerad plåt för takläggning

Tabell. De optimala vinklarna för lutning för tak av olika material.

Hur man beräknar takets vinkel och får en pålitlig design?

Kronan att bygga ett hus är alltid taket, och hur det kommer att bero beror inte bara på hyresvärdens önskemål utan också hur man beräknar takets vinkel.

Vad behöver du innan du beräknar takets vinkel?

Det är vanligtvis inte svårt att installera stiftben, men om du har nödvändiga fästelement, verifierar du vinkeln där ramperna läggs, men du kan göra ett misstag om du inte känner till några av finesserna. Till exempel kommer ett mycket högt tak i områden med starka vindar ständigt att utsättas för tunga belastningar och kommer troligen att förstöras. För att undvika detta, är det därför ibland värt att föredra ett inte alltför spektakulärt men stabilt lågt tak. Det finns många sådana exempel, men ta hänsyn till de faktorer som själva påverkar takets höjd. Vad kan det bero på?

Som det redan har blivit klart innan det beräknas takets lutningsvinkel är det först och främst nödvändigt att ta hänsyn till områdets klimatfunktioner. Så, till exempel, skarpare gaveltaket, ju sämre snön håller på det och regnvattnet rinner ner från det lättare. Men vad är det med sådan en brant sluttning, med en stark vind, vet vi redan. På de ställen där solen är varm är det bättre att bygga sluttningar med en minsta lutning eller till och med utan dem, det vill säga att takytan är platt, vilket desto starkare tar emot och överför värmen ner, desto större är dess område. Den senare ökar i proportion till sluttningen.

Ju mer tak i taket är desto större är sannolikheten att starka vind- och regnvindar kommer att driva fukt under takets kanter.

Du bör bland annat tänka på hur utrymmet under taksystemet kommer att användas - som ett vinden eller som bostadshus. I det första fallet får avståndet till åsen vara mindre än en persons genomsnittliga höjd. I det andra fallet är det nödvändigt att det finns tillräckligt med utrymme för rörelse, det vill säga att avståndet i mitten av rummet ska vara minst 2,5 meter och helst minst en och en halv meter vid den lägsta punkten av taket. En signifikant inverkan på takets lutningsvinkel kan ha ett beläggningsmaterial som endast kan läggas med en viss grad av branthet i lutningen.

Beräkningen av det erforderliga värdet av lutningen på taket på vinden

Det viktigaste i vilket rum som helst är det användbara området, det vill säga det som kan användas för att ordna möbler och rörelse samt för att lagra saker. På vinden är det ibland svårt att använda vissa delar av utrymmet där den lägsta punkten av takbeklädnaden är belägen. Sådana platser kan dock bara tas under lagring av saker, där man gör inbyggda skåp och skåp. En annan sak - zonen för fri rörlighet, dess område beror på höjden på åsen, och därmed takets tak.

Tänk på ett exempel. Låt oss säga att bredden på huset är 9,5 meter. Om du vill ha utrymme ovanför huvudet inom 3 meter åtminstone i mitten av rummet, ska vinkeln mellan sluttningarna vara minst 35 grader, eftersom redan vid 30 höjden på skridskoåten blir något mer än 2,5 meter. Dock bör man komma ihåg att bredden på det utrymme som är tillgängligt för fri rörlighet (upp till taket på två meter) kommer att vara något över 3,5 meter. Om du håller dig i samma höjd vid de nedre punkterna i det sluttande taket och samtidigt gör takvinkeln 30 grader, kommer bredden på rummet att minskas till 2,4 meter. Det blir mest bekvämt på vinden under taket med en vinkel på mer än 40 grader, men det bör noteras att en sådan konstruktion, jämfört med en mild sluttning (ca 10 grader), ökar vindbelastningen nästan 5 gånger.

I allmänhet underlättar takets vinkel på höjden av åsen endast beräkningarna av trussystemet.

Takvinkelräknare

Men för beräkningar är det nödvändigt att känna grunden för geometrin ganska bra. Tvärsnittet av takkonstruktionen på sidorna av gavlarna är oftast en triangel, liksidig, ensam eller av en annan typ. Följaktligen kan man med hjälp av de enklaste formlerna beräkna längden på varje sida och vinkeln intill den, med kännedom om basen och höjden. I det här fallet behöver vi, förutom mätrulletten, Bradisbordet, eftersom vi måste ta itu med tangenter.

Så vi tittar på pedimentet och ser en liksidig triangel bestående av två rektangulära, en av benen som är vanlig. Det finns en formel enligt vilken tangenten av vinkel A vid basen är lika med förhållandet mellan det motsatta benet och den intilliggande, det vill säga Tg A = H / (L / 2). Med andra ord är det i vårt fall höjd H dividerad med hälften av basen L. Vi tar samma bredd på 9,5 meter, den halva den motsvarar 4,75, vi delar med detta värde höjden på åsen, som vi anser vara bekväma, till exempel 4 meter. Som ett resultat får vi 4 / 4.75 = 0.84, titta på Bradis-bordet, leta efter motsvarande position i tangentbordet och se att vi behöver en vinkel på 40 °.

Hur kan materialet påverka takhöjden?

Varje tak är en slags lagkaka gjord av vatten- och ångisolering, isolering, lådor och yttre beläggning. Allt detta läggs på taksystemet i en viss vinkel, vilket begränsar användningen av ett visst material. Huvudvis bör du styras av instruktionerna som föreslagits av tillverkaren, som också gäller för lutningskrav för ramper. Takmaterial är rullade, inlagda (kakel och skiffer), ark, såväl som flexibla delar, och för varje typ finns en minsta takvinkel.

För valsade beläggningar anses en lutning på högst 15 grader vara optimal, förutsatt att materialet placeras i 2 lager. Om taket är gjord av tre lager, ska det vara ännu grundare, ca 5 grader, medan ytterligare lathing krävs för att öka styrkan vid en ökning av temporär last (snö, regn). Men det finns ett undantag - membranbeläggning som kan användas vid takets lutning.

Typiskt material tolererar inte heller branta backar, av den enkla anledningen att de kan flytta under egen vikt med den minsta förutsättningen för detta, som en stormvind av vind. Det är emellertid också omöjligt att göra vinkeln för liten eftersom i detta fall belastningen av takmaterialet i onödan kommer att belasta stödstrukturerna, dvs spärren, batten och andra element. En optimal vinkel på 22 grader anses vara tillräcklig så att luften under regn löper fritt och blåser inte av vinden under lederna.

Beträffande balsammetall och metallplattor är minsta lutningen 12 respektive 14 grader, tillräckligt plan så att utfällningarna strömmar från taket och dess täthet vid lederna inte stördes. På ett stort sätt kan lutningen öka utan begränsningar, dock med hänsyn till det faktum att ett stort område av taket har en solid massa. Också, glöm inte vindbelastningen och hög vindhastighet med tak i 45 grader vinkel. Den optimala lutningen är ca 27-30 grader.

Men i mjukt kakel, som består av enskilda bitar av material av typisk storlek, är takets vinkel förknippad med bindans densitet. Om backarna är mycket skonsamma bör avståndet mellan lamellerna göras så litet som möjligt. Detta beror på det faktum att snömassan kan bli en outhärdlig last för beläggningen. I fallet då sluttningarna av sluttningarna bibehålls inom 30-40 grader tillåts gitterhöjden vara större, upp till 45 centimeter.

Beräkning av taket: hur man beräknar takets vinkel, längden på taket och takmaterialets tak

Vid konstruktion av taket på taket på ett privat hus måste du kunna beräkna takets vinkel korrekt. Hur man navigerar i olika måttenheter, enligt vilka formler som ska beräknas och hur lutningsvinkeln på vind- och snöbelastningen på taket kommer vi att prata i den här artikeln.

Taket på ett privat hus, byggt på ett enskilt projekt, kan vara mycket enkelt eller överraskande snyggt. Lutningsvinkeln för varje lutning beror på den arkitektoniska lösningen av hela huset, närvaron av ett vind eller en vind, det använda takmaterialet, den klimatzon där trädgårdsplanen är belägen. I kompromissen med dessa parametrar måste du hitta den optimala lösningen som kombinerar takets styrka med den fördelaktiga användningen av under takytan och utseendet på huset eller byggnaden av byggnader.

Takvinkelenheter

Lutningsvinkeln är värdet mellan den horisontella delen av strukturen, plattorna eller balkarna och taket eller takens yta.

I referensböckerna finns SNiP, teknisk litteratur, olika enheter för mätning av vinklar:

En annan måttenhet av vinklar - radianer - används inte i sådana beräkningar.

Vad är grader, vi kommer alla ihåg från skolprogrammet. Bildförhållandet mellan en rätvinklig triangel, som bildas av basen - L, höjd - H (se bilden ovan) och takbeläggningen uttrycks som H: L. Om a = 45 ° är triangeln lika sidor och bildförhållandet (ben) är 1: 1. I det fall då förhållandet inte ger en klar uppfattning om lutningen, säger de om procentandelen. Detta är samma förhållande, men beräknat i fraktioner med omvandling till procentandelar. Till exempel med H = 2,25 m och L = 5,60 m:

Det numeriska uttrycket för vissa enheter via andra visas tydligt i diagrammet nedan:

Formler för beräkning av takets lutningsvinkel, längden på spjällen och området täckt av takmaterial

För att enkelt beräkna dimensionerna av takets och kepsens element måste vi komma ihåg hur vi löste problem med trianglar i skolan med hjälp av de grundläggande trigonometriska funktionerna.

Hur hjälper det här med att beräkna taket? Vi delar de komplexa elementen i enkla rätt trianglar och hittar lösningen för varje enskilt fall med hjälp av trigonometriska funktioner och pythagoranska teoremetoden.

Det enklaste sättet att beräkna ett enda eller dubbelt gaveltak. Höjden på åsen och spännvidden är känd, vinkeln och längden på spjällen är enkelt bestämda.

Mer vanliga är mer komplexa konfigurationer.

Till exempel måste du beräkna längden på spjällen i slutet av höfttaket, vilket är en likriktad triangel. Från triangeln av triangeln sänker vi vinkelrätt mot basen och får en rätt triangel, vars hypotenus är takets mittlinje. Att veta spännets bredd och höjden på åsen, från en struktur uppdelad i elementära trianglar, kan man hitta höjningsvinkeln för höjden - α, takets lutningsvinkel - β och få längden på spärren i den triangulära och trapetsformiga stingrayen.

Formler för beräkningen (längdenheterna ska vara desamma - m, cm eller mm - i alla beräkningar för att undvika förvirring):

Varning! Beräkningen av längderna av spärrar enligt dessa formler tar inte hänsyn till överhängets storlek.

exempel

Tak - höft, höft. Höjden på åsen (CM) är 2,25 m, spännvidden (W / 2) är 7,0 m, takets sluttningshöjd (MN) är 1,5 m.

Efter att ha erhållit värdena för synd (a) och tg (β), är det möjligt att bestämma värdet av vinklarna med hjälp av Bradis-tabellen. En komplett och korrekt tabell upp till en minut är en hel broschyr och för grova beräkningar, som i detta fall är giltiga, kan du använda ett litet värderingsbord.

Tabell 1

För vårt exempel:

 • synd (a) = 0,832, a = 56,2 ° (erhållen genom interpolering av intilliggande värden för vinklar på 55 ° och 60 °)
 • tg (p) = 0,643, P = 32,6 ° (erhållen genom interpolering av intilliggande värden för vinklar på 30 ° och 35 °)

Kom ihåg dessa nummer, de kommer att vara användbara för oss när du väljer ett material.

För att beräkna mängden takmaterial måste du bestämma täckningsområdet. Vändtakets lutning är en rektangel. Dess område är partiets produkt. För vårt exempel - höfttaket - det kommer ner för att bestämma områdena av en triangel och ett trapezium.

För vårt exempel ska området med en triangulär sluttning med CN = 2,704 m och W / 2 = 7,0 m (beräkning utföras med hänsyn till takets förlängning bortom väggarna, ta längden på överhänget - 0,5 m):

 • S = ((2,704 + 0,5) · (7,5 + 2 x 0,5)) / 2 = 13,62 m 2

Arean av en lateral trapetsformad sluttning vid W = 12,0 m, Hmed = 3,905 m (trapetshöjd) och MN = 1,5 m:

Vi beräknar området med hänsyn till överhängen:

 • S = (3,905 + 0,5) · ((12,0 + 2 x 0,5) + 9,0) / 2 = 48,56 m 2

Den totala täckningsområdet för de fyra backarna:

Rekommendationer för takets lutning, beroende på syfte och material

Ett tak som inte används kan ha en minsta lutningsvinkel på 2-7 °, vilket garanterar immunitet mot vindbelastning. För normalt snöfall ökar vinkeln bäst till 10 °. Sådana tak är vanliga vid byggandet av uthus, garage.

Om takytan ska användas som vinden eller vinden, måste höjden av singeln eller gaveltaket vara tillräckligt stor, annars kommer personen inte att kunna stå upp och det effektiva området kommer att "ätas" av trussystemet. Därför är det lämpligt att i detta fall tillämpa ett trasigt tak, exempelvis på vinden. Minsta takhöjd i ett sådant rum bör vara minst 2,0 m, men helst för en bekväm vistelse på 2,5 m.

Alternativ för vinden arrangemang: 1-2. Duplex klassiskt tak. 3. Tak med variabel vinkel. 4. Tak med fjärrkonsoler

Med detta eller det här materialet som takläggning är det nödvändigt att ta hänsyn till kraven på minsta och maximala lutning. Annars kan det finnas problem som kräver reparation av taket eller hela huset.

Tabell 2

Erhållen i vårt exempel ligger lutningsvinklarna inom intervallet 32-56 °, vilket motsvarar skiffertaket, men utesluter inte några andra material.

Bestämning av dynamiska belastningar beroende på lutningsvinkeln

Husstrukturen måste stå emot statiska och dynamiska belastningar från taket. Statiska belastningar är vikten på kepsen och takmaterialet samt utrustningen på takytan. Detta är ett konstant värde.

Dynamiska belastningar är variabler som beror på klimat och tid på året. För att korrekt beräkna belastningen med hänsyn till deras möjliga kompatibilitet (simultanitet) rekommenderar vi att du studerar SP 20.13330.2011 (avsnitt 10, 11 och bilaga G). I sin helhet kan denna beräkning, med beaktande av alla möjliga faktorer för en viss konstruktion, inte beskrivas i den här artikeln.

Vindbelastningen beräknas med hänsyn till regionalisering, samt platsfunktioner (leeward, windward side) och takets lutningsvinkel, höjden på byggnaden. Basen för beräkningen är vindtryck, vars medelvärden beror på regionen i huset under uppförande. Resten av data behövs för att bestämma koefficienterna som korrigerar ett relativt konstant värde för en klimatregion. Ju större lutningsvinkeln är, desto mer seriös vind laddar taket upplevelser.

Hur man beräknar takets vinkel

Takets sluttningar - på vad det beror på och vad det mäts.

Ett sådant viktigt faktum för taket är dess sluttning. Takets lutning är takets lutningsvinkel i förhållande till den horisontella nivån. Takets sluttningshöjd är lutande (skonsam), medellång och tak med branta (starkt sluttande) sluttningar.

Ett lågsidigt tak är taket, vars installation utförs med den minsta rekommenderade lutningsvinkeln. Så för varje takläggning finns det en rekommenderad minsta lutning.

Vad bestämmer takets lutning

 • Från takets förmåga att skydda strukturen från yttre faktorer och influenser.
 • Från vinden - ju större takets lutning är, desto större blir vindvärdet. Med branta backar minskar vindmotståndet och vindkraft ökar. I regioner och platser med starka vindar rekommenderas att man applicerar en minimal takhöjd för att minska belastningen på takstödsstrukturerna.
 • Klar lock (material) - För varje takmaterial har sin egen minsta lutningsvinkel där du kan använda detta material.
 • Från arkitektoniska idéer, lösningar, lokala traditioner - så i olika regioner ges preferensen till en eller annan takstruktur.
 • Från nederbörd: snöbelastningar och regnar i regionen. På taken med en stor sluttning ackumuleras inte i stora mängder snö, lera och löv.

Vad är takets sluttning

Beteckningen av takets lutning på ritningarna kan vara både i grader och i procent. Takets sluttning indikeras av latinska bokstaven i.

I SNiP II-26-76 anges detta värde i procent (%). För närvarande finns det inga strikta regler för beteckningen av takets sluttning.

Mätningsenheten på takets sluttning anses vara grader eller procentandelar (%). Deras förhållande visas nedan i tabellen.