Hur man värmer mansardtaket och hur man förbereder taket på ett privat hus för vinterlivet

Utrustningen takisolering är en av de viktigaste stadierna av takets konstruktion, som är konstruerad för långsiktig drift.

Värmeisolering av taket på ett privat hus ger en bekväm vistelse i huset.

Särskilt om det finns en vind under taket.

Processen kan utföras självständigt, först förstå nyanserna av arbetet och välja rätt material för isolering.

I den här artikeln lär du dig hur man isolerar mansardtaket för vinterlivet.

Vilken typ av isolering är bättre

När det är fråga om väderläggningen av takkonstruktionen är alla typer av material som är avsedda för sådana ändamål viktigast. Vad är den bästa isoleringen för ett mansardtak?

Med tanke på alla individuella designparametrar väljer du materialet från de som erbjuds på marknaden i enlighet med deras egenskaper.

Mineral och glasull

Sådana materialtyper är mest populära, speciellt för processen att värma sina egna händer. De kännetecknas av en hög grad av värmeledningsförmåga och brandsäkerhet.

Att lägga isolering är ganska enkelt, utan några luckor mellan den. Under driften förblir formen densamma, ändras inte, vilket garanterar en lång livslängd.

Dessutom är ljudisoleringsegenskaperna för dessa typer av isolering också på en hög nivå. Kostnaden för isolering är låg, medan de har säkerhet i bruk och miljövänlighet.

Skillnaderna i deras råvaror, som används för produktion. Mineralvaran är framställd av smälta stenar och glasull från glassmältning. När det gäller termopil är den lägre i glasull än i mineralanalog men den är motståndskraftig mot frysning.

Förekommer i egenskaperna hos dessa värmare och nackdelar som bör beaktas vid valet. På grund av det faktum att fukt- och ångabsorptionsnivån är hög nog, förlorar den, när den är våt, de flesta av dess egenskaper, vilket leder till behovet av en fullständig omutrustning av takisoleringsskiktet.

Detta problem löses under installation, vilket ger vattentätning med en speciell film eller folie. Efter att ha gjort allt arbete snyggt och korrekt, kan man inte frukta för överträdelsen av isolationsstrukturen och förekomsten av olika uppdelningar.

Dessutom kräver arbetet med att utföra arbetet särskild vård och överensstämmelse med säkerhetsåtgärder, eftersom ingrepp av partiklar av material till öppen hud eller slemhinna orsakar kroppsskada.

Skumplast

Också ganska populär i byggandet av isolering för vinden taket, men inte det bästa valet. Även om detta material har en hög grad av värmeledningsförmåga och fuktmotstånd kännetecknas låg vikt och låg kostnad av vissa nackdelar.

Polyfoam är opålitligt med avseende på brandsäkerhet. Dessutom är processen med installationen mycket svår, särskilt på taket, som har olika vinklar.

I processen att skära i fragment sönder skummans skikt, vilket leder till bildandet av stora luckor och därmed en minskning av värmeisoleringsegenskaperna. Sådant material smuler inte bara under skärning utan även under livslängden.

Extruderat polystyrenskum

Ett av de bästa alternativen för att arrangera isoleringsskiktet på taket utanför, vilket ligger under taket. Ej benägen att elda och behåller sin ursprungliga form, kan fälla fukt och ånga.

Också mycket lämpligt vid konstruktionen av isoleringsskiktet är det faktum att ett tillräckligt tunt lager av detta material behövs. Kostnaden för polystyren är dock hög och samtidigt har den inte miljövänlighet, eftersom den är gjord av konstgjorda råvaror.

Polyuretanskum

Den viktigaste egenskapen hos denna typ av isoleringsmaterial är att dess installation består i att spruta ut skum med hjälp av specialutrustning.

Denna teknik gör det möjligt att undvika luckor i skiktet. När skummet hårdas, behåller formen hela användningsperioden, men är inte utsatt för brand och är resistent mot hög luftfuktighet och saknar inte vattnet.

Av nackdelarna med detta material finns det bara en - det är oförmågan att hoppa över ånga, vilket leder till en hög luftfuktighet på vinden. För att övervinna denna nackdel är det nödvändigt att installera ett ventilationssystem med tvångstyp.

Ecowool

Först och främst är denna typ av isolering gjord av miljövänliga råvaror. Utrustningen på takytan utförs på samma sätt som polyuretanskum.

Hög fuktmotstånd och ångpermeabilitet, som är resistent mot förbränning, har låg vikt. Installationsarbetet är mycket enkelt.

Attic Cake

Innan du börjar arbeta med takisolering är det värt att förstå strukturen och tjockleken på en sådan struktur. Annars kallas det "vinden tårta".

Med tanke på alla nyanser av en sådan struktur är kraven för det isolerande skiktet speciella.

Detta förklaras av det faktum att enligt byggandet av väggkonstruktionen representeras av sluttningar av byggnadens tak och gavlar, i vissa fall finns det en tätt passform till backarna.

Detta medför snabb uppvärmning av luftmassor i rummet under sommarperioden och snabb kylning på vintern.

När det gäller strukturen i strukturen är det följande:

 • Ett lager av ångspärrmaterial;
 • Isolerande skikt;
 • Ventilationsavstånd;
 • Vattentätande material;
 • Takbeläggning.

Mer uppmärksamhet ägnas åt ventilationssystemen och värmeisoleringsskiktet, det beror på hur bekvämt och bekvämt det är att vara i rummet.

Hur man värmer upp taket

Hela väsentligheten i processen med att lägga isoleringsmaterial är att förbereda ytan och utrymmet för det isolerande skiktet, utföra läget själv och fixa hela strukturen.

Gör så här genom att utföra följande manipuleringar:

 • Vid uppbyggnaden av taket beaktas behovet av framtida värmeisolering när stegen för att arrangera spärren beräknas. I det här fallet avstörs de från parametrarna av materialmattorna, som bör ligga nära varandra mellan spjällen;
 • Utrusta lager paroizolyatsii, som placeras ovanpå trussystemet. Vid användning av isolering med fukt- och ångbeständiga egenskaper passar detta lager inte;
 • Konstruera konstruktionskontrobreshetki, som lägger på ett vattentätt, ånggenomträngligt membran. Avståndet som bildas i klyftan mellan gallret och isoleringen kommer att ge ventilationssystemets funktioner. Dessutom kan ventilationshål göras i takkonstruktionen, men detta är inte en obligatorisk uppgift.
 • Skedet för att lägga ut materialet för isolering kräver särskild vård. Dessutom, att lägga mattor eller isoleringsplattor bör ligga nära spärren, det är värt att komma ihåg att ett sådant lager är frånvarande i stället för montering av spjällen. I de flesta fall är spärrena av trä eller metall, vilka genom värmeledningsförmåga skiljer sig avsevärt från det specialiserade lagret. På platsen för spjällen finns det en "kall" plats, som också är isolerad;
 • Värmeanläggningar installera trussystem som utförs ovanpå strukturen. Med tanke på det faktum att trussystemet kommer att döljas genom isolering, och senare behöver vissa element fixas till denna struktur, är det värt att markera delarna av takramens läge.
 • En ånggenomtränglig film läggs ovanpå värmeisoleringsskiktet, varefter allt är ordentligt fixerat med hjälp av den inre lathing.

Scheme isolering mansard tak

Processen att isolera ett trasigt tak

Taket taket är isolerat, antingen från insidan eller utsidan.

Varje metod har ett antal funktioner som beaktas innan arbetet påbörjas.

Metoden för yttre läggning av uppvärmningsskiktet på grund av bättre kvalitet på resultatet har stor popularitet.

För att förstå hur man bäst ska utföra isoleringsinstallationen under takpannans arrangemang måste du bekanta dig med de stegvisa instruktionerna för arbetet. Först då kan du självständigt inte bara isolera, men också bygga ett tak.

Utomhusisolering

En sådan process är inte komplicerad och utförs enligt följande algoritm:

 1. Först av allt är spärren på undersidan hämmad med plywood eller kantade brädor.
 2. Därefter lägger du ett lager av isolering. Skiktets och joints yta är limmade med folieband. Det är mycket viktigt att lägga ångspärren på höger sida, eftersom det här materialet kan fungera i en riktning.
 3. Nästa passande isoleringsmaterial. Samtidigt bör fritt utrymme undvikas, det är nödvändigt att isoleringen ligger tätt.
 4. Nästa steg är att lägga ut en hydrobarriär ovanpå trussstrukturen. Bondning utförs också med specialband.
 5. Den sista men en gör ventilationsluckor. Utför denna process med en skena, som placeras ovanpå barriären. Höjden på lamellerna väljs beroende på takparametrarna. Om taket är av den vågiga typen är stavens standard 20-30 mm, om taket är av platt typ, sedan 50 mm.
 6. Senast installerar batten och lägger taket.

Med tanke på att materialet för värmeisolering inte har skydd mot nederbörd, bör arbetet utföras endast i klart väder.

Isolering av vinden taket från insidan

Vid första anblicken kan du bestämma att denna isoleringsmetod är mer tillförlitlig och praktisk på grund av att nederbörd inte faller på materialet eftersom skyddad av takläggning.

Denna metod har dock nackdelar:

 • Det är mycket obekvämt att utföra installationen av det mesta av materialet från undersidan uppåt, och det är omöjligt att fixa rullmaterialet på vissa ställen.
 • I systemet med spärrar finns element för att stärka strukturen, vars gränssnitt inte är skyddade av värmeisolerande material.

Steg för installation av det isolerande skiktet internt:

 1. Installationen börjar från botten av taket och filmen läggs ut med vattentätande egenskaper överlappade, förseglade med tejp. På platser som ligger nära väggarna bör beläggningen ha en större marginal, som justeras efter fullbordandet av hela processen.
 2. Utrusta konstruktionen med hjälp av kontrakycklar, som är fästa vid trussystemet med naglar. Detta är nödvändigt för att säkerställa ventilationsgapet och de täta passagerna på lagren till varandra.
 3. Efter det spenderar man isolering.
 4. Det sista steget är utrustningen för ångspärrmembranet, som är fast med överlappande byggnadsfästen.

slutsats

Vilken typ av installation att välja för att arrangera värmeisoleringsdesignen för ett mansardtak beror till stor del på strukturens individuella parametrar. Du bör först och främst utforska alla nyanser av hemdesign och förhållanden.

Användbar video

Här lär du dig hur man korrekt isolerar taket:

Hur man värmer upp vinden från insidan för vinterlivet

Innehållet i artikeln

 • Hur man värmer upp vinden från insidan för vinterlivet
 • Hur och med vilka material ska värmen på vinden
 • Hur man isolerar vindsvåningen

Först och främst, byggherrarna, som bestämde sig för att isolera taket från förkylningen med egna händer från insidan, måste beräkna den önskade tjockleken hos den valda värmeisolatorn. Annars kommer ansträngningen för väderpåverkan att ha en minimal effekt. För beräkning av materialets tjocklek vid självplätering används vanligtvis en förenklad formel: δ = R x λ, där:

 • R är takets motstånd mot värmeöverföring;
 • X är isolatorns värmeledningsförmåga.

Värdet på den första indikatorn beror på vilka typer av material som används för tillverkning av taket självt och bestäms av speciella tabeller. Värmekonduktiviteten hos en isolator är inte heller svår att lära. Denna parameter kan ses inklusive på etiketten från tillverkaren.

Faktum är att proceduren för uppvärmning av vinden från insidan består i att montera det valda materialet mellan takets tak. Överlapp förutsatt kvalitetsisolering sluttningar ägare av hus på landet vanligtvis inte isolera, installera på denna plats bara paroizolyator. Men för tillförlitlighet kan du lägga isoleringen och golvet på vinden.

Hur man värmer upp vinden: en fasad arbetsordning

Atticisoleringsteknik som använder polystyrenskum och mineralull är nästan identisk. Nuanserna av förfarandet för att täcka dessa material är givetvis tillgängliga. Men i de flesta fall är de obetydliga.

Utför arbete på vindisolering från insidan i flera steg:

 • vattentäta ramper;
 • installera isoleringsplattor;
 • Montera ångspärren;
 • montera innerfodret.

Uppvärmning av ett våningsplan om nödvändigt utförs vid slutstadiet.

Hur man gör en vattentätning

Denna procedur utförs med uppvärmning av vinden från insidan ganska sällan. Trots allt är det kalla taket initialt vattentät, vanligtvis vid monteringssteget. Men ibland är det fortfarande nödvändigt att installera fukttät material när taket är isolerat från vinden. Vid utförandet av en sådan operation är det viktigt att uppnå fullständig täthet på takpannan. I synnerhet bör vattentätning av skridskor genomföras noggrant vid användning av mineralull som värmare. Detta material, till skillnad från expanderad polystyren, är tyvärr hygroskopisk. Det innebär att mineralull lätt absorberar fukt och förlorar dess värmebesparande egenskaper.

För att isolera vinden från insidan kvalitativt måste du först fästa den fuktsäkra filmremsan mellan spjällen. För fixering av detta material kan man använda smala lameller eller en häftapparat. Filmen är fäst på takkonstruktionerna med en överlappning på 15 cm på spjällen. En extra täthet är åstadkommet genom att lima fogarna med maskeringstejpen.

Montering av isoleringsplattor

Så, hur man isolerar vinden på ett hus från insidan korrekt? Faktum är att installationen av den valda värmeisolatorn i sig också utförs i flera steg:

 1. Skär och skär tallrikarna. För att göra detta, mät först avståndet mellan spjällen. Utvidgad polystyren skärs strikt i enlighet med den erhållna figuren. Mineralull är skuren med en marginal på 2-3 cm.
 2. Monterad isolering på backarna. Utvidgad polystyren är monterad mellan spjällen och fastsatt på takets huvudstruktur med speciella plastskruvar med tätningar. För mineralull är en sådan fixering vanligtvis inte nödvändig. På grund av det tillgängliga lageret på 2-3 cm blir sådana plåtar och så mellan spjällen tillräckligt täta och faller inte ut. I extrema fall kan du dessutom säkra ullen med en tråd eller fiskelinje sträckt på naglarna.

När man installerar isolering i flera lager bör man bland annat se till att lederna mellan isolatorplattorna på olika nivåer inte matchar varandra. Klyftan mellan arken av polystyrenskum och spärrar behöver dessutom blåsa skum eller limband.

Hur man isolerar vinden för vinterlivet: installation av ångspärr

Det här steget när vindplätering i syfte att värma bör inte missa i vilket fall som helst. Och speciellt när det inte är avsett att isolera vindsvåningen. Den varma luften från de nedre rummen i huset enligt fysikens lagar, som det är känt, stiger upp. Som ett resultat hämtas mycket kondensat på vindsväggarna, som utan att använda en ångspärr kan fukta bomullsullen eller polystyrenskummet samt takstrukturen under dem.

Ångisoleringsmaterial installeras vid isolering av vinden från insidan över plåtar av mineralull eller polystyrenskum, på spjäll. I det här fallet läggs filmremsorna horisontellt med en överlappning på minst 15 cm. Det är bäst att fasta ångisolatorn mot spärren med breda remsor längs korsningen av remsorna.

Slutstadiet

Således är svaret på frågan om hur man isolerar vinden med egna händer från insidan enkel. Efter installationen av isolatorplattorna kan arbetet på vinteravdelningen i princip anses vara klart. Men utan inre dekorativa beklädnader ser salongen på ett lanthus naturligtvis inte särskilt estetiskt tilltalande. Dessutom kan ångisolatorn i sig själv lätt skadas. Därför är det i sista skedet nödvändigt att sätta upp vindrutan med OSB-plattor, klädplatta eller annat liknande material. Fyll på efterbehandlingsmaterialet på vinden kan vara direkt på skenan och fixera ångspärren.

Så här värmer du vindgolvet för vinterlivet: gör det själv

Uppvärmning av ditt eget hem, särskilt under den kalla årstiden, är inte billigt. Dessutom faller dess effektivitet om vissa villkor inte uppfylls.

Många som vill göra huset varmare, lägger stor vikt vid sina väggar. Det är osannolikt att spara dig, det kommer fortfarande att behöva spendera mycket på uppvärmning. Varmluft kommer att förångas och stiger upp under taket.

Innan du spenderar pengar på värme och takuppvärmning, bör den värmas, med hänsyn till byggandet av bostadshallen och alla funktioner i driften.

Antag att du inte planerar att göra taket taket bostäder. Men i detta fall är det inte tillräckligt med värmeisolering. Så att resten av huset inte drabbas av värmeförlust på grund av den kalla vinden, måste du isolera hela vinden, du behöver bara göra golvisolering på vinden.

Låt oss fortfarande överväga möjligheten när du fortfarande planerar att utrusta vinden för vinterlivet. Men i det här fallet kan du inte göra utan ett ordentligt isolerat tak.

Beroende på klimatförhållandena

Värmeisoleringsmaterial för mansardtaket och deras möjliga användning beror i stor utsträckning på din bostadsområde. I SNIP kan du se medeltemperaturerna i din klimatzon. Om temperaturen på vintern inte är extremt låg är det inte nödvändigt att värma upp "Siberian". Och därmed vice versa. Ju lägre temperaturen i regionen är, desto mer allvarligt är det nödvändigt att närma sig frågan om värmeisolering av vinden.

Nedan följer en lista över parametrar som måste beaktas vid val av värmeisoleringsmaterial:

 • Material som används vid väggläggning
 • Gabel (dess tjocklek)
 • Klimatbälte
 • Typ av tak - Mansard, pitched, etc.
 • Befintlig last på tak och golv

Isolerat mansardtak behöver högkvalitativa isoleringsmaterial som kommer att fungera bra. Men det är möjligt att göra isolering på vindsvåningen med hjälp av enkla material, till exempel utökat leraaggregat och jämnt sågspån.

Valet av material för isolering vindsvåning

De viktigaste kriterierna att överväga är:

 • Livslängd anges av tillverkaren
 • Värmeledningsförmåga (de borde vara så låga som möjligt)
 • Likgiltighet från insekter, gnagare och alla typer av svampar, men materialet måste vara miljövänligt och säkert för dig
 • Materialets obrännbarhet är kanske det allvarligaste kravet på isolering, de bör inte försummas.

Du måste utföra en ganska stor mängd arbete. När allt kommer omkring behöver en bostadslak ta upp tak, tak, väggar och golv. I annat fall kommer isoleringen att leda till onödigt slöseri med pengar, och resultatet kommer inte att uppnås - vinden kommer förbli oförmögen att leva på vintern.

Alla ovanstående arbeten utförs från insidan av vinden, och det kommer naturligtvis att minska mängden bostadsyta.

För att undvika en stor förlust av golvyta på vinden, bör du välja material med en minsta tjocklek men bra isolerande egenskaper.

Du bör också ta reda på materialets ungefärliga vikt. När allt kommer omkring är det nödvändigt att beräkna den slutliga belastningen på spjälkarna och strålarna. Det är nödvändigt att förstå huruvida de kommer att tåla eller ytterligare förstärkning av takkonstruktionen kommer att krävas.

Vissa värmare kräver byggande av ytterligare konstruktioner av trä och spånskiva, vilket ger en extra belastning på taket. Tänk bara på att vissa värmare utan ordentlig vattentätning kan öka vikt.

Monteringsmetoder. En platta med vanlig polystyren limes eller fästs på ytan med skruvar. För mineralull och bulkmaterial är ramverket för de brädor som beskrivs ovan krävs.

Vattentätning var särskild uppmärksamhet. Trots allt är regn och snö i kontakt med först och främst med taket, vilket medför att risken för fukt penetrerar inuti.
Du bör inte tro att vattentätning tar dig för mycket styrka. När allt kommer omkring har vi länge uppfunnit material som inte är rädda för fukt. Polystyrenskum och polyuretanskum är ett levande exempel.

Isoleringsmedel som mineralull ska vara vattentäta med folie eller film. Vid ett fall av fuktighet kommer detta material att "gå upp i vikt", samtidigt som de har vänt sig in i en våt klump. Detta härdas bara genom ersättning, vilket medför extra kostnader.

Tänk också på att ett antal värmeisoleringsmaterial med konstant temperaturfall förlorar sina egenskaper eller helt förstörs.

Än att värma taket på vinden

Husets ägare kan hämta isolering för varje smak och ficka för sin vind Utvidgad polystyren, mineralull och skumglas hanterar helt sina direkta ansvarsområden, och du kommer inte att lämna utan byxor.

Polystyren och expanderad polystyren är ledande i listan över budgetvärmare. Du kan köpa det plattor av önskad storlek.

Detta material för uppvärmning av mansardtaket är 90% av luft, och därför tenderar deras värmeledningsförmåga att vara noll.

Polyfoam har en signifikant nackdel - många av dess modifieringar är brandfarliga. Men samtidigt blir lasten och taket minimal, vattentäthetskvaliteterna - i en höjd, liksom det är absolut inte utsatt för attack av gnagare och mögel.

För att säkerställa att det inte finns några nackdelar, köp en expanderad polystyren, som har en ingrediens som gör detta material icke brännbart. Det värsta som kan hända med honom är korruption, men det är osannolikt att det orsakar brand.

Mineralull har utmärkt miljöprestanda, vilket är praktiskt taget ofarligt för dig. Material av detta slag är en produkt av att bearbeta andra saker som är ofarliga för människor, såsom stenar.

Det brinner inte, perfekt ljudisolerat utrymmet, och livslängden kommer gärna överraska dig. Men det finns fortfarande nackdelar med denna värmeisoleringsmetod.

Som tidigare nämnts kan mineralull absorbera fukt och bli värdelös om den inte är vattentät med film eller folie. Detta leder till förlust av kroppsisolerings- och värmeledande egenskaper.

Under installationen av sådant material, var noga med att skydda mot de minsta materialpartiklarna på huden och slemhinnorna. Arbeta i en mask och handskar, tillåter inte mellanrum mellan klädseln. Vid överensstämmelse med installationsteknik kan glasull kunna tjäna upp till ett halvt sekel.

Hur man värmer upp taket på vinden

Som vi skrev ovan, om ditt tak på taket inte är planerat att leva, blir processen väldigt förenklad och reduceras till enbart takets isolering.

Stegor av golvisolering:

 • Vi installerar en träram
 • Somna i intervaller claydite, sågspån eller stelim minvatu
 • Isolering läggs i flera lager - det är nödvändigt att blockera ramen av trälister
 • Vi vattentäta isoleringen med en film eller med en folie, både underifrån och uppåt
 • Vi avslutar golvbrädorna för efterföljande installation av golv

Med termisk isolering färdig har vi nu ett extra rum som kan användas på sommaren.

Vad ska du göra om du planerar att använda taket på taket för året runt?

Isolering i detta fall kommer att bli mycket allvarligare.

Det täcker hela vinden:

 • tak backar
 • gavelstruktur
 • överlappning

Värmande tak tak kan utförs utanför huset. Vi föreslår att det görs med expanderad polystyren. Montering av plattorna görs med lim, och byggnaden är förstärkt med naglar, "paraplyer".

För vidare ytbehandling av den uppvärmda väggen kommer vi att applicera gips. Innan du applicerar gipset bör du använda ett speciellt galler för att förstärka gipset.

Sådan värmeisolering av mansardtaket utanför kommer inte att stjäla en del av det användbara utrymmet från dig. Livslängden på denna design kommer att mätas i tiotals år.

Men tillbaka till frågan om hur man gör mansardtakets isolering från insidan, för att värma taket från utsidan, tyvärr (och kanske lyckligtvis) inte kommer att fungera.

 • Först stramar vi vattentätningsmaterialet - detta är nödvändigt för att skydda vår isolering mot fukt.
 • Vi förbereder en värmare - om du använder en rullande värmare, bör den vara förskuren i bitar med en vanlig klärkniv
 • Vi lägger isolering mellan takbjälkarna, och vid sprickor förseglas dem med tejp eller skumtätningsmedel
 • Inlagd isolering stängd vattentätning (olika typer av filmer och folier)
 • Det sista steget - kosmetisk yta, ovanpå isoleringsmaterialet

Tak Takventilation

Uppvärmning av taket på vinden med egna händer, processen är inte komplicerad men kräver strikt överensstämmelse med instruktionerna. I annat fall kommer du att finna kondens på ytorna på vinden när du byter temperatur.

Närvaron av ventilation är mycket önskvärt i det här fallet, eftersom överflödig fukt kan hitta en utväg. En korrekt gjord vattentätning tillåter inte värmaren att absorbera vatten.

Med hjälp av isoleringsmedel som inte utsätts för fukt, sparar du dig från ytterligare arbete på vattentätningen.

Och ändå gör ventilationen extremt viktig. Par kommer att cirkulera fritt passera genom tak och väggar.

Glöm inte om en sådan underbar isolering för ett mansardtak, som polyuretanskum. Det appliceras lätt på ytan som isoleras genom sprayning. Under härdning bildar detta material en nästan perfekt yta, utan brister. Det kommer att fylla i alla luckor och sprickor. Fukt polyuretanskum är absolut inte hemskt, men på grund av sitt liv kommer du att bli positivt överraskad. Under de närmaste 30-50 åren behöver du inte tänka på uppvärmning!

Närma processen kreativt men klokt. Belöningen för dina byggnadsfärdigheter kommer att vara ett varmt rum under taket. Och din omtänksamma älskarinna kommer att göra henne till ett paradis!

Golvisolering från insidan: val av material och arbetsorder

Loft i huset - ett utrymme med stor potential. Den har ett rymligt område för att tjäna som en plats för att lagra saker eller en säsongsbetonad semester och en icke triviell form som kan ligga till grund för förverkligandet av designidéer. Att inte använda sina möjligheter är en stor underlåtenhet.

Ordna golvrummet på olika sätt. Men de mest rationella av dem är arrangemanget för bostäder. Detta kommer att hjälpa självuppvärmande vind från insidan. Valet av material och arbetsordning kommer inte heller att vara svårt efter en detaljerad bedömning av materialets egenskaper och isoleringsprocessen.

Varför varmt?

En bra varm vind har ett antal fördelar över ett ouppvärmt golv:

 • Kan användas som vardagsrum året runt.
 • Ointressant form lämplig för inredning i en ovanlig stil.
 • Övre våningen på grund av dess isolering och singularitet kan fungera som sovrum, studie eller barnrum. Särskilt på vinden, naturligtvis, barn.
 • Dormer fönster är ordnade annorlunda än vanligt och släpper in mycket ljus. Detta är användbart om det finns ett barnrum, och även lämpligt för andra ändamål, eftersom naturlig belysning alltid är bättre än artificiell.
 • När du överför funktionen av något rum i huset till vinden golvet, är mycket användbart utrymme släppt.

Samtidigt arbetar vindenisoleringen, trots namnet, i motsatt riktning. Sommarfyllhet och värme, koncentrerad under taket av huset - inte de bästa kompanjonerna av komfort. Så att luften i vinden på golvvärmen inte värms upp eftersom solen värmer taket hela dagen, behöver du värmeisolering.

Många glömmer det, väljer isolering på vinden från insidan, och istället för ett rum för hela säsongsanvändningen får man möjlighet att övervintra. På sommaren är det omöjligt att stanna där på grund av höga temperaturer och täppt luft.

Varför varmt är vinden klar: att öka det användbara området i huset genom att vrida vinden i ett bostadsområde. Vilken typ av rum detta kommer beror på familjens individuella behov. Det kan finnas ett växthus, ett matsal (vilket är väldigt bekvämt, eftersom det blir lättare att ordna huven och luktarna av mat kommer inte exakt att tränga in i andra rum), ett barnrum, ett sovrum, en studie, ett rum för husdjur, ett omklädningsrum, ett gästrum.

Takbyggnadsalternativ

Bekvämligheten på vinden för att leva beror i stor utsträckning på takets storlek och form, som bildar väggarna och taket på rummet. Komplexiteten hos uppvärmningsförfarandets form påverkar också. Typ av tak läggs under konstruktion enligt byggnadens konstruktion.

Totalt finns det ett dussin typer av tak, i varierande grad, lämpliga för att dekorera vinden:

 • Pent. Lutningen kan vara på vänster eller höger sida. Detta bestämmer framtida husets plan, utformad i enlighet med byggkoder. Denna typ av tak är inte det bästa, men inte det mest obekväma alternativet för bostadslokaler. Minst hälften av vinden är lämplig för att en person ska passa in i sin fulla höjd och kunna röra sig fritt. Den andra kan tas under organisationen av lagringssystem eller säng.
 • Gavel eller gavel. Den är utbredd både i symmetriska och asymmetriska versioner. På vinden av denna typ är allt ledigt utrymme koncentrerat på den plats där taket är den högsta punkten. Under backarna är det mindre och mindre, och om lutningen är platt, kommer det mesta av området inte att användas.
 • Valmat. Taket har fyra backar: två i form av en trapezform, två i form av fasade trianglar.
 • Tält. Ett slags höfttak, som är uppfört ovanför basen av ett kvadratformat hus. Alla 4 lutningar i detta fall har samma typ av fasade trianglar.
 • Poluvalmovaya. Det här är ett slags taktak, som i praktiken syftar på sidolägen på gaveldelen. Det är bekvämare att ordna vindgolvet än de två föregående alternativen.
 • Något mindre vanligt polupalmovaya chetyrehplatnaya tak. Dess gavel delar är bildade av fönster, och under dem är backar.
 • Mansard tak. Det anses vara optimalt eftersom det är närmast den välskötta U-formen av bostaden. Ett sådant tak innebär inte några begränsningar för arrangemanget av funktionella områden inuti vinden. Det är lätt att placera barnets rum i det, som senare kan omvandlas till sitt eget kontor eller sovrum.
 • Polygonal eller polyklin. Dessa är alternativ för komplexa designideer. Det är omöjligt att entydigt säga hur passande de är för att ordna en varm vind, eftersom deras form kan vara mycket varierande. Men de arter som mest liknar U-formade, är definitivt lämpliga för detta ändamål.

Lastberäkning enligt SNiP

När det gäller vindisolering är det nödvändigt att överväga flera typer av SNiP: allmänna regler för arrangemang av bostadshus och regler för val av material för värmeisolering av bostadsbyggande.

 • Beräkning av lasten på byggnadens stödstruktur. Egen vikt och tjocklek på material, dekorativt trim, inredning av vinden, ökar väsentligt belastningen på stödkonstruktionerna i ett hus av vilken typ som helst. Den maximala tillåtna belastningen för varje alternativ är olika, men de planerade ändringarna får inte överstiga den.
 • Den rätta bedömningen av de uppförda strukturerna. För rekonstruktion av huset, som i många fall kommer att tillskrivas omorganisationen av vinden i bostadshallen, behöver vi lagliga skäl. Varje enskilt fall är individuellt.

I en, om dokumenten körs korrekt och huset är byggt omedelbart med vinden, kan det ändras på något sätt utan onödig byråkrati.

I en annan kan vinden betraktas som olaglig expansion av området. Detta medför en fin och demontering av byggnaden på egen bekostnad.

I ett privat hus beror byggnaden av ett loft endast på golvens höjd och överensstämmelse med belastningen på stödkonstruktionerna, i en lägenhetsbyggnad är det viktigt att överväga sin status. Om detta är ett arkitektoniskt monument, kommer byggnaden av vinden inte att lyckas.

 • Överensstämmelse med hygienstandarden. De reglerar minsta höjden på vinden rummet, graden av belysning och insolation - skydd mot ultravioletta strålar.
 • Antalet golv i huset. Konstruktionsstandarder tillåter högst tre våningar, medan källar- och halvkammaren rum, som skjuter ut över marken med mer än en meter, övervägs också. Om det efter att vinden isoleras blir det ett fullvärdigt vardagsrum och fjärde våningen i huset, kommer en sådan byggnad att anses vara olaglig. I teorin är det föremål för rivning.
 • Graden av brandmotstånd. Det mäts i minuter och i de flesta positioner är:
 1. för nedre våningarna 60 minuter,
 2. för vinden - 30, eftersom elden sprider sig uppåt och risken för tändning av de nedre våningarna från vinden är mindre.

Förnyelse av vinden, särskilt trä, under vardagsrummet, måste du uppfylla alla krav: behandlat trä speciella impregneringar, flamskyddsmedel, välj brandsäkra material av hög kvalitet bana av kommunikation.

Det är också viktigt att beräkna vilket lager som behövs vid användning av olika material. Som regel anges den rekommenderade tjockleken och densiteten hos skummet, mineralull, polyuretanskum eller skumglas av tillverkaren eller GOST för ett visst material.

Granskning av material: Fördelar och nackdelar

Byggmaterialmarknaden erbjuder sig i överflöd. Det är emellertid inte tillräckligt med isolering, eftersom tekniken innebär att skiktet använder material för olika ändamål:

 • Material för takläggning och väggar. Dessa är de element som ligger till grund för vinden. Husets väggar kan vara trä, tegelsten, kvarter. För taket väljer du professionella lakan, ondulin, skiffer, metallplatta eller keramikplattor.
 • Barer för motbribbar. Trä används trä, monterat på spjäll. Kontragitteret är nödvändigt för att skapa luftcirkulation så att ingen kondens bildas under takets arkmaterial.
 • Vindisolering och vattentätning. Polypropylen och polyetenfilmer, olika icke-vävda rullmaterial används. I filmens prioritet med anti-kondensatbeläggning. De läggs överlappade med 20-25 cm mellan staplarna och takmaterialet, limmade ihop.
 • Värmeisolering. Olika typer av isolering, som placeras på ett avstånd av 25 cm från vattentätningsfilmen under skiffer eller kakel och 45-50 cm under arkmaterialen.
 • Ångspärr. Det behövs från utsidan av isoleringen för att skydda den från ångor och fukt i luften inuti rummet. Olika film- och foliematerial används för att förhindra bildandet av kondensat och växthuseffekten.
 • Invändig kista. Dekorativ dekoration av tak och väggar. I vissa fall, när höjden på taket tillåter, kan du "hylla" taket. Luftutrymmet mellan det och taket gör isoleringen effektivare.

Om med de flesta frågor av frågor inte uppstår, då valet av en värmare - det mest ansvarsfulla ögonblicket. Hans val är brett, vilket är både ett plus och en minus, eftersom det är nödvändigt att utvärdera ett stort antal alternativ.

Isolera vinden:

 • sågspån;
 • mineralull;
 • ecowool;
 • basaltyp av ull;
 • polyuretanskumplattor;
 • extruderat skum;
 • Penoplex;
 • skumglas;
 • konstruktion skum;
 • folie och värmereflekterande material.

Används för värmeisolering av sågspån - en beprövad och effektiv metod. Det är billigt, blandningarna framställs med egna händer, men i närvaro av alternativa material är metoden redan föråldrad. Mycket tid spenderas, arbetet med sågspån är rent men obehagligt, och golvet kommer inte att skilja sig från hållbarheten. Ekologisk renlighet i detta fall är förmodligen inte till hands, eftersom träfibrer är en utmärkt miljö för reproduktion av organismer.

Av materialet i det förflutna gäller och vanligt skum. Det har ett antal fördelar: låg vikt, lågt pris, enkel montering ensam, ganska lång livslängd, bra isolerande egenskaper. Men nackdelarna är fortfarande signifikanta: Bräcklighet och bräcklighet, behåller fukt inuti, lämplig miljö för reproduktion av levande organismer, du behöver ett tjockt lager av material.

Mineralull - mer relevant isolering. Dess fördelar:

 • hög värmeisoleringskoefficient
 • motståndskraftig mot fukt, kemikalier och alkalier;
 • ger god ventilation i rummet;
 • bidrar till att öka ljudisoleringen;
 • hög brandmotstånd
 • lång livslängd
 • hållfasthet;
 • säkerhet för bostadsanvändning.

nackdelar:

 • Med dålig organisering av vattentätning och ångspärrskikt, kontakt med nederbördsmaterial, minskar mineralull några procent av värmeledningsförmågan.
 • Kan ackumulera damm över tiden.
 • Kvalitet mineralull är ganska dyr men är miljövänlig. På marknaden finns det ofta förfalskningar där formaldehydhalten överstiger normen. De är hälsofarliga och är förbjudna för användning i bostadsområden.

Ecowool representerar inneboende cellulosafiber tre fjärdedelar av konvojen, och återstoden, som står för material, gör det möjligt att använda cellulosa som byggnadsmaterial - är borax och borsyra. De ökar eldbeständigheten hos bomullsull, förhindrar utseende av mikroorganismer, svampar, råtta.

Fördelarna inkluderar förmåga och god termisk isolering för att hålla värmen i rummet att inte hindra ventilation, högkvalitativ isolerande egenskaper, naturlig och säker råvara vid basen av cellulosafiber.

Materialet har en minus, och en signifikant. Ecowool är inte gjord i form av plattor eller lakan, det är en smulig fiber som måste appliceras våt vid användning av specialutrustning. Och att arbeta med utrustningen behöver kvalificerade installatörer.

Utöver ekologisk utrustning erbjuder utländska tillverkare andra typer av isolering baserade på växtfibrer: ekologisk bomull och bomullstygsisolering.

En annan typ av ull är basalt. Det är relaterat till mineral. Eftersom dess komponenter är närvarande i kompositionen, men basen av materialet är basaltsten. Basalt ger materialet unika egenskaper.

Dess fördelar:

 • Komponenter av organiskt ursprung utan formaldehyder och skadliga hartser;
 • värmeisolering kvalitet, isolering;
 • antänds inte, upprätthåller inte förbränning
 • biostabilitet;
 • Plattorna är bekväma och lätta att använda;
 • serverar dussintals år.

nackdelar:

 • den höga kostnaden för att värma en kvadratmeter med basaltplattor;
 • absorberar fuktbrunn.

Den tredje typen av bomullsull - glasull har liknande egenskaper. Det är mer praktiskt att använda eftersom materialet rullas.

Extruderad polystyren eller extruderad polystyren kombinerar kvaliteterna och fördelarna med mineralplattor och konventionell polystyren tack vare en speciell produktionsteknik.

Dess prestandaegenskaper är mest positiva:

 • lätt, men slitstark - det låter dig använda det för uppvärmning i stora mängder, bara med det;
 • stängda porer av materialet är fuktbeständiga;
 • lätt att skära i fragment, det är icke-krusigt och smälter inte;
 • orsakar inte intresse, som livsmiljö, varken i svampar eller i gnagare;
 • låg kostnad

Nackdelarna innefattar: ångpermeabilitet, låg brandbeständighet.

Gruppen av gasfylld plast i den nya generationen innefattar polyuretanskum (PUF). Dess fördelar gör materialet räckvidd att isolera vindsvåningen: det är lätt, fuktbeständig och brandsäkra, inte samlar damm, innebär inte levande organismer, är mycket tålig.

Det finns två typer: ark och sprutas. Plåtmaterialet är väldigt bekvämt, eftersom det inte smuler i processen att klippa fragment och detaljerna är noga monterade på delen. Spridd typ av skydd skapar ett monolitiskt skikt under taket, på grund av vilket han inte är rädd för att komma in i nederbörd, kallt. Den har också god vidhäftning med olika ytor, är resistent mot mikroorganismernas utseende och möjliggör installationsarbetet så snart som möjligt.

Spraymaterial skapar bättre isolering och hjälper till att dämpa yttre ljud, men det har två allvarliga nackdelar. Först kommer applikationen att behöva en dyr tjänst av professionella med särskild utrustning. För det andra är det så tätt att det "andas inte". Rummet kommer att ackumulera fuktig och sultrig luft om det inte var möjligt att organisera ytterligare ventilation.

Det är lämpligt att använda båda typerna av PUF samtidigt. Stora områden är täckta med plåtmaterial, och svårtillgängliga platser och spår sprutas. Detta kommer helt att lösa problemet med även den kallaste vinden.

Skumglas är ett ovanligt och orättvist förskjutet material. Anledningen till detta är enkelt - ett mycket högt pris. Skumglas, som namnet antyder, tillverkas av skummande glasfiber. Det visar sig poröst (cellulärt) material, som absolut inte är känsligt för eld, säkert, slitstarkt och uppfyller alla krav på isolering. Om finansiella möjligheter tillåter ska skumglas som värmeisolering betraktas som först.

En separat grupp från derivat av plast och glas är försmält material för uppvärmningsrum från insidan. De har i sig en liten tjocklek, så de kombineras ofta med olika variationer av skummade cellulära material som ligger inuti två skikt av folie.

Fördelarna med reflekterande material är uppenbara:

 • Lätt vikt och liten tjocklek. Att vinden är sällan stor, speciellt med tanke på att dess dimensioner döljs av takets form och 20 mm folieark är mycket praktisktare än 200 mm skumplast.
 • Materialet är lätt att skära, smälter inte, glider inte på ytan.
 • Det finns varianter av självhäftande ark, där den ena sidan är täckt med ett reflekterande skikt och det andra med ett limhäftande. De förenklar ibland installationsarbetet.
 • Folie är en utmärkt värmereflektor. Tack vare sin förmåga, under den kalla årstiden, lämnar värmen inte rummet, och i varmt väder förblir det ute.
 • Reflekterande beläggningar är hydrofoba, de avstänger bara vatten.
 • Det är samtidigt isolering från nederbörd, damm, vind, kallt.
 • Trots minsta tjocklek klarar av ljudisoleringens funktion.
 • Elastisk och flexibel.
 • Biostabilitet.
 • Utsläpp inte toxiner och formaldehyd vid upphettning.
 • Hållbara.

Hur man väljer?

Valet av en lämplig värmare är ett viktigt steg i arrangemanget av bostadslokaler på vinden.

Det finns flera viktiga faktorer att tänka på:

 • Beaktande av klimatförhållanden. Om svåra frost rasar i regionen under den kalla årstiden, bör isoleringen vara cellulär eller porös. Dess struktur gör det möjligt för den varma luften att fylla de tomma utrymmena och behålla värmen i rummet. Det fungerar som PVC-profiler och dubbelruta på fönster. Ju fler lager av celler, ju bättre materialet, så ska tjockleken på lagret vara större än 1-2 cm.
 • För regioner med hög luftfuktighet är i första hand materialets hydrofobicitet. Alla typer av ull är oönskade här, men derivat av polyeten och plast kommer att vara rätt. Du kan säkert använda polystyrenskum och polyuretanskum.
 • Med stor utfällning på vintern, vilket ger lasten på taket, föredras lätta material. Till exempel skum och folie.

Sätt och egenskaper på vindsurfning

Det finns många som försöker skapa högkvalitativa och bekväma vindar. Men för att uppnå denna uppgift utan tillförlitlig isolering är det omöjligt. Och på grund av de olika alternativen för isolerande material bör funktionerna i deras användning ges särskild uppmärksamhet.

Särskilda funktioner

På stugan och i stugan försöker alltid att ge maximal komfort och bekvämlighet. Därför är ofta rum för vinterliv utrustade på vinden, vilket inte ursprungligen var avsett för människors liv alls. Och detta skapar ett antal skillnader från det vanliga trähuset med en kall vind

Till skillnad från alla andra rum i ett privat ramhus är vinden mycket varm på sommaren och avkylad på vintern. Inte ett enda rum, även med ett stort glasområde, har ett sådant problem. Väggens geometri duplicerar taktakets yttre konturer med alla sina backar, och därför är det nödvändigt att överge användningen av någon bulkisolering. Ja, och mjuka rullealternativ, benägna att snabbt rulla, inte heller lämpligt. Det är mycket viktigt att använda det mest effektiva isoleringsmaterialet så att ett relativt tunt och litet lager av det utför sin uppgift utan att trycka för mycket på spärrar och väggar.

Vid uppvärmda lokaler finns ytterligare nyanser. Utkastet till golv är fäst på lagren nedanifrån, och du måste komma överens med denna omständighet - trots allt kommer golvets främre yta att fixeras på toppen. Därefter kommer ångspärren och i själva verket det isolerande materialet. Oavsett om man ska lägga vattentätning, kan även experter inte äntligen komma till en gemensam åsikt. Golvskivor tunnare än 4 cm ger helt enkelt ingen mening, även under de mest slanka och lätta personerna kommer de att slingra.

Hur man väljer en värmare?

Det finns ett stort antal värmare på marknaden, och om inte alla är lämpliga för att skydda väggarna på vinden från insidan, kan nästan alla sättas i golvet "tårta". Men det är nödvändigt att ta hänsyn till egenskaperna hos ett visst ämne och de strukturer som skapas av det, främst värmevärdet.

Valet av isolering på vinden är mycket svårt, och med den minsta svårigheten med det bör konsulteras med professionella. Men med tanke på de välkända egenskaperna, fördelar och nackdelar med varje alternativ, kan du i de flesta fall själv bestämma.

I årtionden har skummet använts i stor utsträckning för isolering av olika strukturer. Under normala förhållanden, denna komponent:

 • Mättar inte luften med giftiga ämnen.
 • utesluter infektion med mikroorganismer och deras biologiska sönderdelning;
 • längs vägen som den utför funktionen av ångspärr i rummet;
 • har en mycket låg massa;
 • skiljer överkomlig kostnad och tjänar lika mycket som isolerade byggnader.

Men det är omöjligt att inte nämna svagheten hos sådant värmebeskydd. Så blir låg densitet till en otillräcklig mekanisk styrka. Om nitrokraska kommer på skumplastens yta, kollapsar det snabbt. Detta material är inte ventilerat, vilket kan skapa ett antal problem på vinden. Och det kan finnas möss eller andra gnagare; bara ett pålitligt yttre lager hjälper till att motstå invasionen, men det belastar strukturen och gör den tjockare.

Ett stort antal människor använder polyuretanskum (PUF), vilket är bättre än vanligt skum i ett antal indikatorer. Men användningen av denna isolering kommer bara att vara korrekt om du överger ett antal skadliga myter. Erfarenheten av dess användning i den här kapaciteten har funnits i mer än ett halvt sekel, och under hela denna tid har invånare i hus med polyuretanisolering ingen anledning att vara arg. Varje person, om han bara inte har ett extremt stort komplex, kommer tyst att gå längs golvet och värmas med skum. Det viktigaste är att skorna ska vara mjuka och inte ha skarpa spikar och andra utskjutande element.

Förväxla inte polyuretanskum, lagda i "pies" av golv, med monteringsskum. Deras kemiska sammansättning är nära, men det är här likheterna slutar. När ett hårt material polymeriseras bildas slutna celler i den, vilket möjliggör en fenomenalt hög nivå av värmeisolering. Att ge samma med materialet till hands eller ens med andra fabriksbyggda produkter misslyckas. Det finns emellertid faktorer på grund av vilket polyuretanskum ännu inte har förträngt (och kommer aldrig att förskjuta) andra typer av isolering:

 • Det ska inte placeras där ultraviolett ljus kan agera;
 • Det är oacceptabelt att använda även de bästa sorterna av polyuretanskum i kontakt med mycket uppvärmda ytor eller nära en öppen flamma.
 • Värmeförlusterna som tillverkats av tillverkarna är en idealisk produkt med högsta densitet (och det är mycket svårt att skapa en);
 • över tiden minskar effektiviteten av termiskt skydd på grund av utbytet av gasfyllmedlet med luft;
 • Den högsta vidhäftningen är garanterad, men inte för ytor som absolut inte är beredda.

För vinden används ofta, och andra värmare. Om polyuretanskum är resultatet av framsteg, har uppvärmning av sågspån använts i många århundraden. Tydliga fördelar med denna metod är dess tillgänglighet till människor, låg kostnad för material och förmågan att självständigt kontrollera kvaliteten på det färdiga skiktet.

För att förbättra materialets kvalitet behandlas den med borsyra eller kopparsulfatlösning, blandad med kalk, gips och cement. Då börjar inga skadliga djur inuti, och risken för brand kommer att elimineras.

Det naturliga ursprunget av sågspånsisolering gör att vi kan betrakta dem så säkra som "förfader" - trä. Tidigare exponering krävs i 12 månader och grundlig torkning av materialet. Om ledningarna passerar i värmeisolerade väggar, golv eller tak placeras det i brandskyddade höljen. Det stora problemet är att även korrekt bearbetad sågspån kommer att smula över tiden. Därför är de inte särskilt lämpliga för uppvärmning av väggar och andra vertikala ytor.