Stärka truss strukturer: hur man gör förstärkning

Förstärkning av trussystemet krävs vanligen om taket inte under drift kan stå emot belastningen och deformeras. I regel är detta resultatet av fel i beräkningarna eller under installationen.

Förhöjning av lagerförmågan hos stänkbenen

Husets, garage, badrums och andra byggnaders hissystem bör kontrolleras regelbundet för skador och deformation. Med tiden kommer förstärkning av spärrar att undvika förstörelse av taket och kostsamma reparationer. Vid ett garage kan en bil också skadas, vilket är förknippad med allvarlig ekonomisk skada. Förstärkning av bärarnas bärkraft kan krävas i alla typer av kuggsystem. För detta ändamål används installering av lossningsbalkar ("hjälp"), installation av stag eller dubbelsidiga förband oftast.

Om spärren är valda enligt styrkaegenskaperna, har de inte alltid de nödvändiga indikatorerna för avböjning, vilket motsvarar belastningen och påverkan SNiP. Således är det nödvändigt att öka tvärsnittsarean hos hävarmen. Förstärkning av tunna träspärrar på taket av ett garage eller annan konstruktion utförs med hjälp av ytterligare träbjälkar - ovanpå. Strålen är fäst på spännens undre gänga i spännvidden mellan spårfoten och kraftplattan. Som fästelement kan man använda en metalltandad platta eller skruvklämmor.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt förstärkning av enheten som stöder den kontinuerliga trissfoten på stagbenet.

I stället för att stödja det kontinuerliga taket på ett hus eller ett garage uppstår ett maximalt böjningsmoment på stutet. Det är nödvändigt att undvika avböjning i denna nod, för vilken det är nödvändigt att höja tvärsnittet av spärrbenet med de pads som är installerade på båda sidor. Dimensionerna på träplattorna väljs utifrån de beräknade parametrarna för sektionen vid det maximala böjningsmomentet. Förstärkningen av spärrbenet med träplattor utförs med skruvklämmor eller naglar. Om du ökar längden på förstärkningar och föra den till kanten av lagret på staget, då strålen samtidigt kommer att fungera som ett foder, förstärkande stödenhet, förutom att öka styvheten i span.

Vid återuppbyggnaden krävs ofta att taket utför en brant takhöjd. För att inte byta hela trussystemet i ett garage, badhus eller lägenhetsbyggnad, montera nya spjäll och fäst dem med de gamla. Splicing av träelement utförs med hjälp av en tvärplanad nagelvägg. Den resulterande gården har en specificerad sluttning och ger ökad styvhet av strukturer. Man bör komma ihåg att det här tillvägagångssättet inte tillåter att öka taket på vinden eller vinden när man bygger om taket.

Stärka botten av truss strukturer

De mest sårbara delarna av trusskonstruktioner i ett garage, hus eller andra byggnader inkluderar de nedre delarna av trussben, vilka stöds på elplattan och strömplattans strålar själva. Om de används i konstruktionen av strukturer av råvirke eller trä inträffar på grund av fukt läckage eller otillräcklig vattentätning av taket mellan murverket och mauerlat garage eller hem inträffar träelement röta och minska den strukturella hållfasthet. Orsaken till ingrepp eller kondensering av fukt kan också fungera som skada på ångspärren, blockering eller skada på ventilationsprodukter.

För att stärka takramen installeras ytterligare struts. En sådan sträng är fastsatt på botten av spjällen och vilar på en kraftstråle eller ett ytterligare golv. För att öka stabiliteten hos trussstrukturerna, bör de nedre ändarna av strutarna, som dessutom är installerade, flyttas något från varandra. Om du lägger ner stagarna i det extra golvområdet kan du ta bort böjningsmomentet från spännet mellan subrafterbenet och mauerlatet.

Förstärkning av ett skadat taksystem

Om det är nödvändigt att byta ut den rotta delen av mowerlat eller sektionerna av taket på ett garage eller annan byggnad, läggs ytterligare foder. Förstärkning med hjälp av träförband utförs med enstaka skador på enskilda spärrar. Plattorna är fästa med bultar eller naglar, och dynan ska stödjas på botten av plåtens undre ände och dessutom fixeras på den med en vridad tråd.

Förstärkande strukturer med barproteser används för massiva skador på träspärrar. I detta fall innebär förstärkning att demontera de skadade delarna av strukturer. Den skadade trussfoten är fixerad på temporära stöd, då är en del av taket demonterad, och den ruttna delen av häftapparaten skärs ut. En "protes" är gjord av en ny stång - ett element vars dimensioner motsvarar det sågade stiftet. Protesen är installerad i stället för det borttagna fragmentet med stöd på strömplattan.

Om förstärkningen av strukturer kräver en delvis ersättning av Mauerlat, utförs förstärkning av takramen enligt följande teknik. Bakbenen är fixerade på temporära stöd, det ruttna fragmentet av kraftplattan demonteras. På kryckor som hamrats i murverk är det nödvändigt att lägga en stråle av lämplig sektion, vars längd ska vara ca 1 meter. En bit av samma längd som ligger på taket eller väggen läggs. Då måste trussbenet stärkas med två strängar som vilar på den nya strålen.

Förstärkning av spärrar: praktiska tips

Förstärkning av ett sluttande taks struktur innebär en uppsättning aktiviteter som syftar till att korrigera skador på träelement som utsätts för biologisk förstöring eller eliminera deformationer av spärrar och fästpunkter. Oftast kan du stöta på ett sådant problem som avböjning av takfötter under takets funktion, men du bör också noggrant överväga kvaliteten på att fästa spärren vid scenen när du tar upp ett garage eller andra byggnader.

En av de väsentligen viktiga noderna är fästen av takbjälken i takets tak. Om det finns skillnader, är det nödvändigt att omedelbart korrigera denna defekt. Arbetstekniken kan kräva användning av en jack för att säkerställa en tätt passform av hävarfoten i ryggdelen. Platsen där spärren är sammanfogade, är det nödvändigt att stärka kvaliteten. Förstärkningen utförs med en metallperforerad remsa eller ett träfoder från ett bräda på minst 2 cm tjockt. Padret är monterat direkt under åsen.

Vidare bör avböjningen av spjällen elimineras. För detta ändamål är hydraulcylinderen inblandad. Med hjälp av självgängande skruvar rekommenderas att montering av trekantiga stopp på insidan av spjällen. Efter det är rafteren rakt med hjälp av en hydraulcylinder och en styv bågebro är installerad, vilket hindrar taket från att deformeras under yttre belastningar.

För att förstärka träbalkar med hjälp av metoden att bygga timmer, är det nödvändigt att förbereda ett trä av den önskade bredden - den måste motsvara storleken på spjället eller överstiga dem något. Innan du utför en pålitlig fixering av förstärkningsstrålen, monteras det här elementet bäst på spärren med skruvar. Därefter måste du göra flera genomgående hål genom spännfoten och förstärkningsstången för fästelement med stiften.

Hålen ska vara förskjutna, i steg om 30-50 cm. Denna princip av fästelement gör det möjligt att öka motståndet hos konstruktionen under böjning av belastningar. Hålens diameter måste exakt matcha fästarnas diameter. Gängade tappar sätts in i de förberedda hålen, breda brickor sätts i ändarna och självlåsande muttrar är inskruvade - det här gör att du kan skapa en pålitlig fästanordning som inte blir lös medan trussystemet är i drift. Åtdragning av muttrarna utförs tills ljudet av sprickande trä.

Hur man gör ett tak

Tall eller trävar anses vara det mest lämpliga materialet för takramen. Detta beror på deras hållbarhet.


Viktiga krav på begagnade barer och brädor är deras integritet och avsaknad av skador. Före installationen direkt i takkonstruktionen ska de behandlas med antiseptiska och eldfasta lösningar.

Det finns följande typer av tak: singel och dvukhskatnye, höft chetyrehskatnye, halvfinger, tält eller polychiphöjd. Alla listade typer visas på bilden:

Mount mount

Mauerlat är grunden för vilken en betydande del av belastningen på hela strukturen faller. Mauerlat består av balkar, sektion 15x15 cm, installerad parallellt med åsen. Dessa strålar kräver en säker passform. Förstärkningen av denna grund läggs till, även när man lägger väggarna, när en så kallad trådstång läggs mellan tegelstenarna - en tjock tråd. I framtiden är dess fria ändar bundna timmer.

Rammontering

Ramverket kallas spjäll, mäts med en kraftplatta. Deras monteringsanordning består av tre naglar per knut. I detta fall drivs två naglar tvärs genom rafteren direkt in i mauerlat och den tredje är vinkelrätt mot ytan. Bommarnas ändar överlappas till varandra som naglar eller bultar.

Takförstärkning

En sådan anordning som en bult används för att förstärka tak - det här är balkar som fäster spärrar motsatta varandra. Fästet är också spik.

Vid montering av ramen kan det vara problem att montera taket i rätt vinkel. Så hur inte att misstas i beräkningarna?


Vinkeln på taket kan bero på det lokala klimatet. För områden med kallt klimat är en sluttning på 40-45 grader typiskt, vilket förhindrar ackumulering av snö på takytan. I heta områden kan lutningsvinkeln sjunka ner till tre grader. Vinkeln ska mätas med "inklinometer", efter det att den har beräknats med formeln. Så ska takets längd delas i två, och åsens höjd ska delas med det erhållna resultatet.

svarvning

Innan överlappning är taket lathing. Skivans dimensioner är 25 cm tjocklek och 2 m långa. Vid dubbla mantlar ligger det första lagret parallellt med åsen, den andra - vinkelräta.

ventilation

Ventilationssystemet är en separat lucka i lådan, med varje kanal på sidan av lutningen har flera kanaler. De börjar längst ner på överhänget och avslutas så högt som möjligt och når utloppet på huven.

Dropp och foder

För att förhindra skadliga effekter av kondensat på takytan är kistan försedd med ett foderlager. Hans matta sprider sig bara över gränserna på ytorna där fukt kan läcka.


För att skydda takskenorna från fukt, monteras droppfästen. Metallplattor spiktade på åsen och takkanten.

Installation och typ av plattor

Bituminösa bältros - en av de vanligaste typerna av kakel takläggning. För en förenklad överlapp av taket är det nödvändigt att införa det från mitten av takskenorna. På skridskan limar hon överlapp. Vid rör är speciella bussningselement fästa längs kanterna på klippans snitt.

Installation av metallplattor är alltid samma mönster: det första arket appliceras och justeras i slutet, medan det andra ligger på toppen. Det tredje arket appliceras sida vid sida, och det fjärde över det andra. Denna design är fixerad med skruvar.


Keramiska plattor måste monteras från botten upp och från vänster till höger för att undvika överbelastning av spjällen. Den är fäst på dem med galvaniserade skruvar. Arken har initialt lås, genom vilka intermeshing inträffar.

Cornice arkivering


Arkivering - det sista steget i takets konstruktion. Det mest använda materialet i arkivering är trä. I sig är det en låda som är kopplad till fortsättningen av spjäll.
Rammen består av två plankor, som är inbördes sammankopplade på grund av det faktum att en av dem är fastsatt längs kanten av överhänget mot väggen, och den andra vinkelrätt mot den går ner från spjällen. Lådans hörn skärs och fästs med skruvar och metallfästen.


Över hela det nedre området är rammen stoppad med styvt fasta brädor.

warming

Uppvärmning av taket kan delas in i två underarter - isolering över batten och internt.
Det första steget i uppvärmning överlappar hela ytan på taket med en vattentätfilm. Därefter läggs mineralull i mellanlager mellan flera lager. Ovanpå det appliceras en ångspärrfilm, vars nedre kant är nödvändigtvis fastsatt på spjällen.

Som ett resultat får vi vad vi ska göra med taket av huset med egna händer en snabb process, men kräver noggrann uppmärksamhet åt de minsta detaljerna. För att strukturen ska fungera under många år är det nödvändigt att observera alla nödvändiga krav och nyanser under konstruktionen.


Slösa inte tid på valet av byggmaterial, eftersom det kommer att spela en minuskvalitet. Alla brädor och beläggningsmaterial ska kontrolleras för integritet och kvalitet.

Hur man gör förstärkningsstavar - alternativ för att stärka trussystemet

Det kommer att vara nödvändigt att stärka spånsystemet om det under drift visade sig att det inte klarar av att motstå den nödvändiga belastningen och börjar deformeras. Nedan beskriver vi i detalj hur man förstärker trussystemet från insidan för att eliminera alla de misstag som gjordes under beräkningarna före installationen.

Förstärkning av trussben

Ursprungligen är det värt att notera att taksystemet i huset, garaget, badet och andra byggnader ska kontrolleras i tid för eventuell skada och deformation. Tidig förstärkning av spärrar hjälper till att förhindra eventuell förstörelse av taket och den stora kostnaden för reparationer. Om taket på garaget är skadat kan bilen skadas. Stärkande spärrar kan vara nödvändiga för ett spaktsystem av något slag. För att göra detta, ställer du ofta ut stående strålar - "förstärkningar", strutar eller dubbelsidigt foder.

Om valet av spärrar utfördes med hänsyn till hållfasthetsegenskaperna, kommer deras ansträngningar för avböjning alltid att motsvara de nödvändiga indikatorerna, vilka regleras av motsvarande SNiP "Laster och effekter". Det visar sig att vi kommer att behöva öka tvärsnittet av stänkbenen. För att förstärka tunna taksparrar, använd träförstärkningar. De är fastsatta på hävarmens nedre kant i intervallet mellan häftapparaten och mauerlat. I fästets roll är ståltandade plattor eller krage med bultar.

Hur man stärker ordentligt och tillförlitligt - reglerna för att stärka takstrukturen

Särskilt noggrant är det nödvändigt att närma sig att stärka elementet i lagret av en kontinuerlig trussfot på staven. Det beror på att det inte borde finnas någon avböjning på ett sådant ställe, vilket betyder att spårets tvärsnitt ökas med hjälp av foder, vilka är installerade på båda sidor. Dimensionerna på fodret bestäms utifrån avsnittsdesignparametrarna med det begränsande böjmomentet. Fästning av foderplattorna utförs med hjälp av skruvklämmor eller naglar.

Överlägg kan fungera som en monterad arm om du ökar längden och tar den utöver gränsen på lageret på stödet. I det här fallet kommer det inte bara att ge extra styvhet till spänningen, men kommer även att kunna öka stödfunktionerna för denna nod.

I vissa fall, för att förbättra takets prestanda, för det görs brantare backar. I det här fallet kan den gamla ramen inte demonteras, men att montera ett nytt trussystem och ansluta dem tillsammans. En sådan förstärkning av karmkonstruktioner kommer att göra taket mer styvt, men under takytan, som fungerar som ett vind- eller icke-bostadshus, ökar inte. Det är möjligt att ansluta elementets struktur till varandra med hjälp av fästning av stiftben på båda sidor, fast i tvärriktningen.

Arbeta för att stärka trussystemet

Mauerlatbjälkar och rafterben i nedre delen av dem är oftast förstörda. Detta händer till följd av dålig vattentätning av mauerlat mot tegelväggen på grund av läckage av regn och smältvatten genom taket eller på grund av den initiala installationen av otillräckligt torkat sågat virke. Dessutom kan ingreppet av fukt till träkonstruktioner uppstå på grund av täppning av ventilationskanalerna eller åsidosättande av ångspärrmembranets integritet.

Det är möjligt att förstärka takfacken i deras undre del med hjälp av hjälpstöd. Dessa element är fastsatta på underkanten av stiftbenet med betoning på ett extra golv eller mauerlat. För att ge den resulterande gården ytterligare stabilitet, kan du, om du något trycker ned de undre ändarna på stöttorna. Om du fokuserar staget på den extra installerade nivån, kan du eliminera böjningskrafterna mellan kraftplattan och subrafterelementen.

Reparera skadat taksystem

För att reparera trästrådsben eller en kraftstråle används ytterligare förband. Denna metod används om enskilda spärrar har skadats. De fixar sådana element med naglar eller bultar, vilar nedre delen på mauerlat och fäster den med stickningstråd.

Vid bestämning av hur man förstärker trussystemet i närvaro av flera lesioner används barproteser vanligen. I detta fall måste alla deformerade och försämrade träelementen tas bort. Först och främst är hävarmen fixerad med tillfälliga stöd, varefter en bit av takmontering demonteras och det skadade området avlägsnas. I sitt ställe är fäst ett liknande element - "protesen", gjord av färskt trä. För pålitlighet måste den förlita sig på maralen.

Om det är nödvändigt att byta ut enskilda delar av strömplattan, utförs arbeten i följande ordning:

 • innan du förstärker husets tak, installeras tillfälliga stödstolpar under takramen;
 • Demontera sedan den skadade delen av Mauerlat strålen;
 • Förbered en stråle av lämplig storlek (ca 1 meter) och lägg den på tapparna i murmuren.
 • då är en trä av samma storlek monterad på vägg- eller takbjälkarna;
 • i slutet av häftapparaten fixeras dessutom med två strängar, vilka är baserade på den nya strålen.

Rekommendationer för att stärka trussystem från insidan

Frågan om hur man förstärker spärren uppstår i fall där det är nödvändigt att eliminera brister i träkonstruktioner som har uppstått av naturligt slitage eller förlust av trästramens styvhet och skador på dess individuella element. Som regel är deformationerna först och främst utsatta för spärrbenen, som börjar sakta. Ett sådant fenomen kan inträffa om byggnaden av ett hus eller ett garage inte utfördes av alla regler.

Platsen för sammanfogning av karmar med en takbalk är en av de viktigaste. Om de minsta avvikelserna upptäcks ska takets takspjälkar förstärkas så snabbt som möjligt. Ibland används en jack för att locka spärrar till bägaren eller till varandra. Därefter förstärkas fogen med en perforerad metallremsa eller ett träfoder med en tjocklek av minst 2 cm. Installera en sådan kudde under åsen.

Vid nästa steg fortsätter de till att jämna ut spärren. För att göra detta, använd hydraulcylindern. Innan du förstärker spärren och anpassar dem, är de trekantiga trästängerna fästa från insidan med skruvar. Efter installationen kan du räta ut spärrbenet med en hydraulcylinder och montera en stativ som skyddar takramen från externa belastningar i framtiden.

Innan du förstärker husets tak genom att bygga ytterligare stavar, bör du köpa materialet med önskad bredd (den ska uppfylla eller överstiga spårets tvärsnitt) och längd. För det första är det förberedda virket monterat på spärrbenet på skruvarna. Därefter borras en serie hål genom trävaran och takfläkten, så att dessa element kan fixeras med dubbar.

Borrhål ska vara indragna vid 30-50 cm i ett rutmönster. Således uppnås förstärkning av ramverkets böjningskraft. Hålen och monteringsplintarnas tvärsnitt måste följa. Gängade tappar är gjutna i de förberedda hålen, lägg på brickorna och dra åt självlåsande muttrar. De kommer att ge högkvalitativ montering och drift av taket utan att dra åt fästdonet. Det är nödvändigt att dra åt muttern tills en karaktäristisk träknytning dyker upp.

Förstärkning och reparation av befintliga truss strukturer

För att öka lagerkapaciteten hos takflänsar (bild 68), både i naslon- och hänglåssystemen, används installationen av lossningsbalkar (förstärkning), dubbelsidiga klädselar och strutar.

Fig. 68. Förstärkning av trussben med hjälp av

Som framgår av beräkningarna för den gamla lasten och påverkan SNiP, passerade spärren i spännet mellan kraftstrålen och trunnionen med tvärsnittsdimensioner som valdes utifrån hållfasthetsegenskaperna ofta inte beräkningen av avböjningen och var tvungen att öka sin höjd. Det är möjligt att göra ett stiftben av variabelt tvärsnitt genom att ta med en ytterligare trästråle i den. Hjälpen är fixerad i spännvidden mellan mauerlat och subrafterbenet, höjden upptas av höjden på häftarens tvärsnitt så att den passerar enligt beräkningen av avböjningen. Fäst på räddningsklämmorna eller metalltandade plattor.

En annan farlig knut i det kontinuerliga trussbenet är lagret på stutet. Har du någonsin brutit en käpp genom knäet? Så i detta beräkningssystem är strutmen det mycket knäet, här uppstår det största böjningsmomentet, för vilket det är nödvändigt att öka tvärsnittet av hela trussfoten. Det finns ingen avböjning i denna knut, därför är det möjligt att öka inte höjden på hävarmen, men dess bredd, genom att fixera bilaterala plankplattor (bild 69). Plattans bredd väljs vid beräkning av snittets tvärsnitt för maximalt böjmoment. Kuddarna är fästa med naglar, bultar eller, som i föregående fall, med skruvklämmor. Om häftapparaten redan är förstärkt av hjälp, måste den göras längre och ta kanten utöver lagernodet till klippningen. I det här fallet löses två problem på en gång: förstärkning av referenskoden och avböjningen i spänningen.

Fig. 69. Förstärkning av referensnoden genom att öka bredden på häftapparaten

Under rekonstruktionen av taket under en brant sluttning, installeras nya takbjälkar, sammanslagning av dem med det gamla (om de inte har förfallit) bordskiktsvägg. Nya takbjälkar kan introduceras, både på toppen av gamla spjäll och under dem. Den resulterande gården ger inte bara en ny lutning, men också en ökad styvhet i lådstrukturen (fig 70). Med denna metod kan man inte demontera det gamla taket och påskynda arbetet, men också under takytan ökar inte. Om ändamålet med att byta lutningens lutning var vindsubstansanordningen, kommer solens volym att förbli densamma.

Fig. 70. Förstärkning av spärren med anordningen av brädan och spikparken.

Ibland händer det att enden av en karmfot blir ruttad, lageret på mauerlatet är opålitligt, i det här fallet kan ytterligare strängar fästas på den nedre änden av klackbenet, som ligger mot samma stråle eller i ett extra golv (bild 71). Det rekommenderas att trycka ned de övre ändarna på de extra strängarna - de ger den bästa stabiliteten hos hävarmen. Och stagarna, som stöds på ett extra ben, kan delvis minska spjällets avböjning i spännvidden mellan spårbenet och kraftplattan. Ytterligare strängar är fastspiktade med stödet i skenor på spjäll.

Fig. 71. Förstärkning av bottenbeslagets fotmontage av ytterligare stag

Vid användning av taket av obehandlat trä (fuktighet över 25%) och otillräcklig ventilation av den kalla vinden, med höga dörrfönster, i sitt lilla område eller i frånvaro av vindsvängningar, är det möjligt att den nedre änden av spännbenen eller kraftplattan ruttnar.

Förfall kan också inträffa i frånvaro eller skada på ångspärren och luftkanalerna vid konstruktionen av ett uppvärmt mansardtak eller blockering av deras ändar. Antingen när man fuktar trä av takflänsar och Mauerlat i tak av vilken typ som helst när taket läcker, eller om det inte finns ett vattentätlager mellan trä- och murmurar och fuktning av ved från murverk.

Det finns flera sätt att återställa och stärka skadade strukturer.

1. Användningen av träföremål. De används för enstaka skador på stänkbenen. Förstärkning utförs genom att förstärka träplattor med bultning eller spikning. Bearbetning av överlägg på mauerlat bör vara sluten med den efterföljande installationen av trådtvridning (fig 72).

Fig. 72. Reparation av en montering av stödjande spärrar på en mauerlat med förband och proteser

2. Användning av barproteser. De används för massiva skador på stänkbenen. Före arbetets början stärks det skadade trussbenet på tillfälliga stöder, locket är demonterat och den ruttna delen av trussbenet skärs ut. Protesen sätts på rafterbenet och placeras på mauerlat. Den sågade änden av korsbenet vilar på protesens stödplatta, vilket förhindrar att den glider ut. Styvheten hos protesens övre komprimerade bälte ger en stränggrill.

3. Användning av fodringar baserade på strålen. Det här alternativet används när det är nödvändigt att byta ut den ruttna delen av Mauerlat och slutet på hävarfoten (bild 73). Innan arbetet påbörjas, stärkas benet med tillfälliga stöd, skär ut rotta ben och Mauerlat-delar, lägger kryckor i murverket och lägger en 1 m lång stråle på dem. Om vägg- och takkonstruktionen tillåter, och oftast så är fallet då mätaren styckegods sliprar. Två strängar ligger an mot denna stråle, fäst på naglarna på båda sidor av spärrbenet. Crate stöd nya långsträckta felik.

Fig. 73. Reparation av stödmonteringsspärren vid skador på strömplattan

Med otillräcklig luftutbyte på vinden, och som ett resultat av utvecklingen av svampsporer och träruttning av trattakkonstruktioner, tas ett antal åtgärder för att återställa ventilationen (Fig. 74). På vinden bör du studera luftens rörelse, bestämma lufttemperaturen vid den övre gränsen för isoleringen (den ska inte överstiga 2 ° C vid någon negativ utetemperatur) och ordna ytterligare luftvägar och dimmarmönster. Tvärsnittsytan på takfönstren och luftventilerna ska vara 1 / 300-1 / 500 av vindsvåningsytan. Bredden på luftkanalerna ska ligga inom 2-2,5 cm. Det är nödvändigt att mäta och vid behov öka till den beräknade tjockleken på isoleringen. Tät isolering måste lossas ungefär vart femte år. För ytterväggar med en bredd på upp till 1 m kan tjockleken ökas upp till 50% över den beräknade. Det bör kontrolleras och, om nödvändigt, återställa ångspärren under ett lager av isolering.

Fig. 74. Enheten normal process av luft i taket tak

Förstärkning av andra träkonstruktioner, väggar, tak och stiftelser finns i en särskild del av webbplatsen.

Oberoende armeringsspärrar

Förstärkning av karmkonstruktioner kan krävas i fall där misstag gjordes vid konstruktion eller konstruktionsstadiet. Felaktigt beräknade laster eller materialegenskaper kan leda till partiell deformering av taket, och till och med till dess fullständiga förstöring. I detta fall blir förstärkning av spärrar ett snabbt nödvändigt förfarande som kan spara ditt hem.

Sätt att stärka trussystemet.

Rafters, som ligger till grund för ett tak, bör kontrolleras regelbundet för eventuella fel eller skador som uppstår på grund av takets funktion. Om de hittas är det nödvändigt att stärka och stärka taksystemet i huset, garaget, skjulet, badet eller andra byggnader. Fel i installation och beräkningar kan uppstå med någon typ av taksystem, så hantverkare behöver förmågan att stärka spärren för var och en av dem.

Förstärkning av trussben

Device truss-systemet.

Stärkande spärrar kan utföras på flera sätt, i detalj beskrivs de viktigaste nedan. Dessa metoder kan tillämpas både individuellt och i sin helhet. I varje fall måste husägare själva lösa problemet. Men det är bäst att inte spara pengar och ta hänsyn till att förstörelsen av taket över samma garage kan skada en bil och orsaka väsentlig materiell skada, för att inte tala om risken för deformation av husets takkonstruktion.

Således utförs förstärkning av bärarfunktionerna med användning av:

 • "Hjälp", balkar, som tar över en del av lasterna som kan hänföras till byggnaden av spjällen;
 • installation av struts;
 • bilaterala överlagringar.

Förstärkningarna är installerade i fall där felaktiga beräkningar har gjorts av belastningarna på spjällen, och som ett resultat krävs en ökning av balkarnas tvärsnitt som håller hela takets konstruktion. Att utföra en sådan ökning är ganska lätt, för det här måste du installera och fixa den här ytterligare strålen mellan kraftplattan och subrafterfoten. Den är fäst antingen med skruvklämmor eller speciella stålplattor med tänder.

De viktigaste typerna av taksystem.

Platsen där krukfoten appliceras på stutet kräver också husägarens speciella uppmärksamhet, eftersom det är på denna plats att det maximala böjningstrycket uppträder. För tydligheten, kom ihåg hur du bröt en käpp genom ditt knä som barn, det är knäets roll som stången utför. För att minska belastningen och risken för deformering av kontinuerliga spärrar på den plats där de vilar på stutet, rekommenderar vi att du ökar balkens tvärsnitt på bekostnad av att täcka den med överlägg av brädor. Tjockleken på dynorna beror på beräkningen av den erforderliga sektionen för strukturen vid de planerade böjbelastningarna. Spjällen är anslutna till förstärkningsplåtar med olika fästelement, men oftare med naglar eller specialbultar. Om samtidigt stödets längd sträcker sig bortom stödet, är det möjligt att öka inte bara strålens styrka utan också hela anslutningsenheten.

Ibland kan ett projekt ha ett fel vid bestämning av takets lutningsvinkel och operationen avslöjar denna felberäkning. Till exempel, om lutningen inte är tillräckligt brant, samlas snö, vilket kan skada taket. I det här fallet är det nödvändigt att införa några förändringar i konstruktionen av spjällen. För detta ändamål fästs nya delar av spärren till de gamla elementen med hjälp av träväggar och naglar, tack vare vilka de nybildade gårdarna blir styva och ändrar takhöjden i rätt riktning.

Med den här metoden kan du göra ändringar på karmarna och samtidigt montera inte hela taket, men det går inte att göra några speciella ändringar på taket under taket, eftersom ingen förstoring eller på något sätt kan konfigureras.

Förstärkning av de nedre delarna av spärrar

Förstärkning av planläggningsbalkar överlagringar.

Takkonstruktionen av vilken konstruktion som helst är mest utsatt i sin nedre del, det är här det oftast behöver stärkas - det här är botten av krukbenen och mowerlat-trädet. Orsaken till denna sårbarhet är att det ligger i kontaktområdet för ved och murverk som kondensering oftast bildar och fukt blir vid skada på takets integritet. En annan anledning är användningen av trä av dålig kvalitet, som var antingen rå eller torkad i strid med teknik. Allt detta leder till bildandet av putrefaktiva processer i trä och dess förstörelse. Därför är det under konstruktionen viktigt att uppmärksamma valet av kvalitetsmaterial och säkerställa pålitlig vatten- och ångisolering. Avsaknad eller felaktigt fungerande ventilationskanaler kan också orsaka fuktackumulering och träförstöring.

För att stärka takramen i detta fall, använd struts. De är fästa på trissfotens nedre ände och ligger vid Mauerlat eller Lezhen. Antalet sådana ytterligare hängslen beror på din situation. För att ge ytterligare stabilitet är strängarna fästa något i vinkel, det vill säga att deras nedre del är något fördelad på sidorna. Det är en betoning på golvet som gör att du kan ta bort effekten av böjning deformation på spärren av spärren i denna del.

Förstärkning av de ruttna delarna av hissystemet

Förstärkning av skärmarna med ytterligare hållare.

Om det emellertid inte var möjligt att skydda dig mot de skadliga effekterna av råtta på trä, kan du försöka stärka de skadade delarna av spjällen eller kraftuttaget i ditt hus eller garage. Om vi ​​pratar om ett fall av skador på spärren, så kan du göra med träplankor. De är fästa med naglar eller bultar, medan deras undre del av brädet ska ligga mot mauerlat, för att säkerställa ytterligare tillförlitlighet av fixering, medan fodret på denna plats är bättre fastsatt vid mauerlat med ståltråd.

Men om vi redan talar om massiv skada på spärren, när deformation eller rutt påvisas på många spärrar, måste ett speciellt protessystem användas. Dessa proteser är gjorda av stålstänger och monterade på en intakt sektion av strukturen, medan den deformerade delen helt enkelt avlägsnas. För denna operation är det nödvändigt att fixera spärren med speciella tillfälliga stöd och ta bort den skadade delen (för det här måste du demontera en del av taket). Då ska du skära en protes av samma storlek från samma träd och placera den i stället för ett avlägset område, med dess undre del ska den ligga mot kraftplattan. Stålstängerna i protesen ger ytterligare fixering av hela strukturen.

Om förstärkning med partiell utbyte inte krävs av en stiftfot, utan av en mauerlat, ska följande manipuleringar utföras:

 • fixerad av tillfälliga stöd för takramspärlorna;
 • den rotta delen av mowerlat skärs och tas bort;
 • stålkryckor hamras in i murverket, där trädet på den erforderliga sektionen läggs, med en längd av minst en meter;
 • På överlappningen satt en längd längd lika med linjen;
 • sedan är löpbensbenet fixerat på båda sidor med strutar som vilar på den nyligen installerade strålen.

Några tips för att stärka

Arbetet med att stärka takets takbjälkar är ett helhetskomplex av arbeten, som innefattar olika åtgärder för att korrigera deformationen och förstörelsen av träelementen själva eller fastningsplatsen.

Fästpunkterna på kardborrsystemet.

Deformationer uttrycks oftast genom krökning och sprickbildning i staplarna och taken och andra träelement i taket, men ibland behövs ingrepp och när det är nödvändigt att fixa bindning av dålig kvalitet mellan delar av systemet.

I det senare fallet bör du vara uppmärksam på nyckelkorsningarna. Först och främst, se till att taket och taket på ditt tak är ordentligt fastsatt, i det här sammanhanget uppstår problem ofta med otillräcklig uppmärksamhet vid installationen.

Vid korrigering av defekter är det nödvändigt att uppnå den mest täta sammansättningen av spjällen och ryggstrålen. Detta kan hjälpas med hjälp av en speciell jacka. För högkvalitativ förstärkning av denna webbplats använder du olika tekniker. Denna enhet är fastsatt med hjälp av antingen en speciell stålremsa med perforerade hål eller olika träplankföremål eller genom att montera spärrar på en stålfästbult. I var och en av dessa metoder kan man skilja mellan olika alternativ, till exempel kan träfodral monteras både ovanför och under åsen, det finns flera typer av metallplattor för säker fixering av spärrar och foder.

Det finns några hemligheter för att korrigera avböjningen av spjäll. För att göra detta, på insidan av bjälkarna är de speciella trästoppen ordentligt fastsatta, varefter med hjälp av en jack är räfflorna rakade, och mellan dem är alternativa korsande starka lintar införda. Ett sådant system kommer att hjälpa till att motstå yttre tryck på taket och taken och stoppa deformationen av den senare.

När du stärker fötterna av spärrar genom att bygga en bar, måste du välja rätt parametrar. Bredden ska vara antingen lika med takfläkten eller något bredare. För att underlätta installationen är träet fastgjort med självgängande skruvar till trussstrålen, och sedan borras det genom hål genom båda elementen, varefter hela konstruktionen är monterad på speciella stålbultar eller knoppar.

Dessa hål borras bäst på ett förskjutet sätt vilket ökar det strukturella motståndet mot stress under böjning. Borrets diameter och monteringstopparna bör vara lika. Fästet är tillverkat av stålpinnar med självlåsande muttrar och brickor. Denna design är inte bara enkel att installera, men också pålitlig i drift. Det kommer inte att bli lös och kommer att vara så länge som träet kan tåla.

Fastspänningsbultar Enkelt taktak: En grundlig analys av de noder som används

Takets frestande enkelhet med en enda lutning inspirerar tankar om möjligheten att bevisa sig inom en framgångsrik byggmästare. Konstruktionen av en anspråkslös konstruktion består i banal läggning av flätade ben på stödväggar. Inga komplicerade knutar, knepiga och många anslutningar.

Men även i det enklaste snickeriarbetet finns det knep som kräver noggrann studie. Framtidsutövaren behöver vara medveten om hur man monterar ett skurtakets böjning för att förhindra deformation och skada på ramsystemets element.

innehåll

Traditionella "trä" problem

Utformningen av karmtaket på taket till taket är enkelt. Det är en serie parallella plankor eller stavar, som stöds av kanter på två väggar som skiljer sig i höjd. För montering och montering av trussben till byggnadsstrukturen används en övergångsdel av trä.

Beroende på vilken typ av låda som är konstruerad och väggmaterialet, överförs övergångselementets funktion av:

 • Mauerlat. I skurtaket är det två separata träbjälkar som kompletterar betong- eller tegelväggarna.
 • Toppkonstruktion med ramkonstruktion. Monterad ovanpå slaktkolarna, en dubbelstygd bräda eller strålbälte.
 • Fotens övre krona, bestående av timmer eller stockar.

Ryggben och element i kontakt med dem är gjorda av trä, som har möjlighet att ändra sina egna dimensioner efter fluktuationer i fuktig bakgrund och temperaturförändringar. På våren och hösten, ibland, under regnperioden, kommer längden på stänkbenen att vara något längre än i torr sommar och frostig vinter.

Föreställ dig vad som kommer att hända om häftapparaten stramt fast på toppen och botten ökar i storlek. Det kommer att finnas luckor i vattentätningen, fästena kommer att lossna, skifferplattorna kommer att röra sig, metallplattan kommer att röra sig. Dessutom kommer avböjning och höjning av takramen säkert att påverka dess hållbarhet.

Ändringar i de linjära dimensionerna av spjälsar är emellertid inte alls de viktigaste kopplingarna i trissystem. En obehaglig överraskning, om den inte beaktas, kommer att vara utkastet till den nybyggda lådan.

Det är mest uttalat på träväggar, men det är också mycket karakteristiskt för konstruktioner av betong och tegel. Minns att skurtak är baserade på väggar med olika höjder. Utan beräkningar kan man förstå att de kommer att sjunka med olika kvantiteter. dvs det finns ett hot att det nya taket inte bara förändrar lutningsvinkeln på grund av skillnaden i väggens neddragning. Det kommer att finnas en sannolikhet att knycka knutarna med extremt negativa förstörande konsekvenser.

Trots enkelheten av skurtak och riktningen för att lägga takbjälkar nära horisonten, bör man inte glömma de listade riskerna. De noder som används för att fästa spjälkarna från ett lut-till-tak, måste ta hänsyn till "lurar" av trä.

Arbetet hos utvecklaren av det egna enkla taktaket är att hitta rätt lösning på tre viktiga uppgifter enligt vilka:

 • Det måste vara möjligt att flytta trädelarna i förhållande till varandra.
 • Alla sannolika orsaker till störda anslutningar bör uteslutas.
 • Det är nödvändigt att ge spärren möjlighet att anpassa sig till effekterna av väggsänkning så att de kan hålla sig stadigt.

Rafterben av skurtak uppförda över väggar med samma höjd tillhör kategorin naslonnyh. Hängande typ används om lådan är konstruerad har väggar med samma höjd och rampen är formad av truss trianglar.

Vid montering av trianglar är allt klart: med den horisontella sidan är de monterade på omslaget eller mauerlat, har det maximala sammanfogningsområdet med stödelementen, fixas på vanligt sätt.

Med nakna rafterben är allting mycket mer komplicerat. De är installerade i vinkel mot stödelementen. Utan bearbetning och förberedelse för montering har spärren endast två otillförlitliga kontaktpunkter med band eller kraftplatta.

Oavsett hur kraftfull fästet är, är två punkter inte tillräckligt för en fast passform av delen. Även med liten inverkan kommer en sådan lutning trivialt att röra sig ner tillsammans med en solid kista och en flerskiktig takkaka. Det finns emellertid metoder som uppfanns av de gamla byggarna för att undvika sådana problem.

För att förhindra oönskade rörelser ökar kontaktytan mellan häftapparaten och stödelementet;

 • Fragment samling. Den är skuren i form av en triangel eller en triangel med en tand. Klipp dem bara på spjällen, för att inte försvaga bärplattan.
 • Han tvättade över den övre eller nedre kanten på trussfoten, vilket skapar en stödplattform som förbättrar stabiliteten. Körs vertikalt eller horisontellt.

Beroende på typ och plats för sågning eller trimmning kan snitt och gashålla begränsa och inte begränsa trädelens rörelse. Begränsningar betraktas som relativa, eftersom det inte finns några absoluta styva fixeringar vid konstruktion av enkla tak. Experter klassificerar noderna som används enligt grader av frihet: från en till fyra.

Vid uppförande av tak med en lutning uppträder oftast:

 • Fästpunkterna med en grad av frihet är praktiskt taget fastsatta fogar, vilket gör att fästet kan rotera något runt fästpunkten.
 • Monteringspunkter med två frihetsgrader är anslutningar som ger möjlighet att rotera runt ett fästelement och en liten horisontell förskjutning.
 • Fästen med tre grader av frihet - anslutningar som tillåter rotation och förskjutning horisontellt och vertikalt.

Förekomsten av grader av frihet betyder inte att spånen kan fritt rotera och röra sig runt på platsen. De fixeras ganska styvt, eftersom de måste hålla kistan, korrugerade golv eller en annan typ av beläggning, snötäcke.

Anslutningen kommer att visa sina egna egenskaper endast vid överskottsbelastning. Sedan flyttar rafterbenen bara och tar en ny position, och systemet kommer att förbli utan skada.

Vilket som helst schema av ett skurtak visar tydligt närvaron av minst två anslutande noder. Låt oss dela dem villkorligt i övre och undre. Vid byggandet av takramar är regeln: om en av noderna är fast fast, då ska den andra ha fler möjligheter till rörelse.

Vid projicering och förenkling av den tekniska principen kan man säga: om fixeringarna i det enkla takets övre noder görs stela, bör de nedre anslutningarna vara mer lediga för att tillåta förskjutning när trycket överskrids. Och vice versa: om bottenmonteringen är nästan rörlös, måste du på toppen av spjällen ge dig en reserv för rörelse och rotation.

Detaljer om enkla pivot tak nodar

Efter att ha blivit bekant med den teoretiska sidan om montering av takbjälkarna kan man börja praktiska studier av de eftertraktade nodalplanerna. Observera att de flesta av projekten med enhällssystem är konstruerade för montering av spjäll, vilket bildar överhängningar på grund av sin egen längd. Men när det överlappar stora spänner händer det att det saknas standardstorlekar av timmer. I dessa fall fylls fylla på spjällen, vilket skapar ett överhäng. De är installerade på sidan av det etablerade benet och påverkar inte principen om knutbildning alls.

Den andra anledningen till användningen av fyllor i bildandet av överhäng är för kraftig häftapparat, vilket är mycket svårt att lyfta och installera. Den tredje förutsättningen ligger i de speciella egenskaperna hos nodalfästen: om den nedre hälen är monterad på en glid med en infällbar kant.

Nr 1: Stöd längst upp och ledad botten

Ett system med en styv topp och en relativt mobil botten används vid konstruktion av tak över uthusen, vid konstruktion av föremål med brant tak och en signifikant skillnad mellan stödväggarnas höjd.

Enkelt uttryckt, där den övre kanten på stativet ligger på en träbalk, lämnas inte huvudgatan eller väggarna i huvudbyggnaden och utrymme för rörelse. Den nedersta noden i sådana situationer beräknas på bilden, vilket möjliggör ett litet skift.

Algoritmen i den klassiska versionen med stöd av toppen på spåret:

 • Vi installerar stöden på balkramen. På ramkonstruktionen från motsatta sidor installerar vi stöd, tillverkad av tre 25 × 100 plankbitar. Mellansegmentet ska vara 75 mm kortare än yttersta för att skapa ett märkbart spår.
 • Konstruera balkramen. I urtaget låg brädan 25 × 150 längd.
 • Vi applicerar en 25 × 100 bräda av godtycklig längd till slutet av det framtida taket, men mer än en diagonal ritad från toppen av balkramen till selen, med cirka 30 cm. Markera den vertikala linjen på den övre gashen, som beskriver det närbelägna ansiktet på balken. Markera linjen i bottenvinkeln och vertikal för att trimma kantens kant.
 • Vi klipper ut spjället enligt märkena, försök efter det, om nödvändigt, justera spjället.
 • Enligt det gjorda mönstret skär vi ut och monterar korsben.

Typ av fästelement väljer, baserat på den beräknade belastningen. Det är bekvämare att fixa toppen med hörn och botten med hörn, dra åt inte mer än tre självgängande skruvar i dem eller glidstöd. Om det behövs kan den undre knuten stabiliseras - sy en stödstång till spärrbenet nedanifrån.

Anslutningsnoden med bälken kan utformas lite annorlunda: häftappen läggs på strålen med hjälp av en inskärning. Här är spåret valt strikt enligt materialets storlek. Men om det är nödvändigt att öka graden av frihet, klipps den horisontella väggen av klippet i en liten vinkel och den nedre noden är utrustad med ett systropp.

Nr. 2: Överst och nedre gångig immobil

Ordningen är tillämplig i arrangemang av lådor, vars väggar redan har genomgått intensiv krympning. Passar till frilagda föremål. Den övre noden är gjord i form av ett triangulärt snitt, botten - i form av gash med en tand som anligger mot mauerlat.

Processen med att bygga ett enda pitch truss system:

 • Bräda kant på brädorna Mauerlat var som helst på taket.
 • En välskuren bit ombord läggs platt på den nedre mauerlat. Vi lägger det så att ytterkanten sammanfaller med Mauerlats inre kant. Efter att ha skisserat ett stycke får vi översikten av den lägre bilagan.
 • Skäret överförs till det övre greppområdet och vi skisserar det, eftersom den nedre hälen på spjällen kommer att sjunka med exakt detta belopp.
 • Ett ämne med de dragna och sedan skurna knutpunkterna kommer att fungera som en mall. Med hjälp av det gör vi antalet ben som specificeras av projektet.
 • Montera spjäll. Fixa bottenfästena eller stiften, hörnen på toppen.

Om du behöver öka graden av frihet, analogt med den tidigare metoden, måste den vertikala kanten på den övre skärningen behöva svagt klippas. Skärets vinkel är då inte 90º, men 95-97º. Erfarna snickare gör enkla sticklingar direkt på objektet, vrider ämnet uppåt. Nybörjare bör inte imitera i de tidiga stadierna.

Mallstavare används endast vid takkonstruktion när det inte finns några tvivel om boxens geometriska egenskaper. I omvända situationer försökas spärrar och tillverkas individuellt. Först installeras de extrema elementen i systemet, sedan på snören sträckte sig mellan de vanliga benen.

En av variationerna på temat med två gångjärnsmonterade montering innebär installation av en vertikal gash ovanpå och skär med en tand i botten. Arbetet på deras enhet är följande:

 • Montera den tomma kartongen på mauerlat så att dess nedre hörn ligger direkt ovanför strålens ytterkant.
 • Överst med hjälp av brädans sektion markerar vi den vertikala linjen tvättas ner (x) och mäter dess längd.
 • Vi överför längden på den övre gash till området av den nedre noden. Lägg längden på gash (x) upp vertikalt från Mauerlats inre övre kant.
 • Från den mottagna punkten ritar vi en horisontell linje. Resultatet är en ben med en tand.
 • Vi såg ut märkena på noderna, satt på plats, fäst hörnen, duplicera de lägre noderna med parenteser.

Med en ökning i storlek (x) ökar takhöjningen, medan minskningen minskar.

Nr 3: Fri topp och svängbar botten

Det ideala systemet för konstruktion av ett skurtak med takfästen, vars kanter är utfärda för väggarna. Efter några justeringar kan appliceras i arrangemanget av förlängningar.

 • Vi monterar arbetsstycket med en kant på den övre och nedre strålkastaren med avlägsnande av kanterna bortom väggarna. Här behöver du en assistent för att hålla styrelsen under baldakin.
 • Vi tillämpar brädans mall - otortsovanniska skrot successivt till nedre och övre mauerlat så att mönstrets yttre yta sammanfaller med stångens yttre yta. Markera raden av kommande gash.
 • Vi väljer nedskärningarna enligt de skisserade linjerna. Den vertikala väggen på den övre skärningen är något klippt.
 • Montera hävarmen, fixa på toppen med naglar eller hörn, längst ner med fästen.
 • Vi gör och monterar de resterande spjälorna på samma sätt.

Det är uppenbart att rörlighet med sin antagonist är relativa begrepp. Du kan emellertid inte behandla dem med svalhet. För att ta hänsyn till graden av frihet hos noden krävs under designperioden och när man väljer fästelement. Brist på rörlighet i strukturen kommer att leda till deformation, överskottet kommer att bidra till instabilitet.

Nr 4: Mobilitet för båda fästpunkterna

Schemat med två rörliga noder kan användas om båda fästorganen inte är mer än två frihetsgrader. dvs Blandning horisontellt utesluter begränsningsanordningarna installerade ovan och nedan.

Tänk på ett exempel där spärrarna av en förlängning läggs överst i nischerna som skärs i väggen. Följaktligen är den horisontella förskjutningen utesluten, det är möjligt att rotera och viss rörelse vertikalt. Bottenplanterna planteras med ett snitt, men i horisontell riktning begränsas av metallhörn.

Åtgärder för byggare "odnoskatki" steg:

 • Förbereder ett objekt för arbete. På murens murägg lägger vi en mauerlat av 100 × 150 bar. Vi lägger den på den breda sidan närmare väggens inre yta. Fäst ankare genom 80cm. I byggnadens huvudvägg skära ner spåren under takets övre klackar. Skärets djup är 12cm, steget mellan dem är 70cm. Om du inte vill röra med gnidning kan du använda metallfästen som är bultade på väggen.
 • Göra ett spånmönster. Styrplatta uppsättning med spårets övre kant, botten på mauerlat. Steg tillbaka från arbetsstyckets nedre hörn 10 cm i horisontell riktning, ritar vi två triangulära skär.
 • Enligt mallens vittnesbörd gör vi takbjälkar. Installera dem, fixa positionen av metall hörn.

Metoden för enheten är giltig när överlappning spänner upp till 4,5 m. Om du vill täcka spänningen mer, behöver spärrarna en stödgrupp i strängarnas sammansättning.

Nr 5: Rigid Mount till Incline

Metoden används i ramkonstruktion, eftersom det är möjligt att lägga stödelementet i en vinkel endast på ställen vinklade i en vinkel. Antingen rack på ramen själv eller av konsol-balk konstruktionen monterad på lådan är lutande. I princip är det senare alternativet ganska lämpligt för byggandet av ett skurtak på betong och tegelväggar.

Enhetsstegen skjuter taket på den lutande seleen:

 • Vi monterar konstruktionen som skapar takets lutning. På framkanten av ramkonstruktionen monterar vi korta stolpar med övre kanten tvättas ner i vinkel.
 • På en sluttande topphyllan låg brädan i en rad för små uthus, i två för mer allvarliga hus.
 • Takramens ändsidor är i form av en högra triangel, vars hypotenus ska upprepa höjden.
 • Vi bifogar takfläkten till takets ände för att markera linjen på bottenflänsen.
 • På en mall gör vi det nödvändiga antalet rafterben. Vi installerar dem på omslaget, fixar elementenes placering med metallhörn.

Utan tvekan kommer vi att ange den senare metoden till den enklaste kategorin. Av alla metoder för att fästa takfästen på bandets och parallellstängerna i mauerlatet på ett skurtak är detta det mest gynnsamma för försök till självförverkligande.

Avslutningsarbete

Efter att ha installerat hela serien av truss fötter, kontrollerar vi elementets designposition, avstånden mellan dem. Vi bifogar en godtycklig brädan platt till lutningsramen, avslöjar brister och korrigerar bristerna. Då fixar vi spärren med fästen eller buntar till väggarna genom en i regioner med medelstora och låga vindkraftverk. Vi fixar varje ben i områden med hög vindbelastning.

Filéer, om de är planerade att installeras, är gjorda av ett material med dimensioner som är halva storleken på stänkbenen. Sy dem på sidan av häftapparaten. Längden på det sydda området i genomsnitt 60-80cm.

Video för en visuell studie av processen

De presenterade metoderna och systemen för fästelement av en skurtak testas genom övning. De används oftast i "ren form". Vissa justeringar av specifika specifikationer utesluts emellertid inte.