Hur man gör ett kapsel av profilröret korrekt - instruktioner

Temat för en baldakin är alltid relevant för ägare av privata hushåll, villor, garagebyggnader. Profilrörprodukter anses vara det mest lämpliga materialet för dem. Installation av en sådan struktur är enkel och kan byggas med egna händer.

Profilrörets baldakin, uppförd på gården eller på tomten, ser modern ut och kan ge territoriet intill huset originalitet. Sådana strukturer måste ha den erforderliga styrkan och styvheten för att kunna klara olika typer av laster. Innan installationen måste du utföra ett antal aktiviteter.

Förberedelse för konstruktion

Innan du fortsätter med installationsarbetet bör du:

 • Beräkna uppskattade belastningar - om det behövs
 • för att göra detaljerade ritningar av kupéramen från ett profilrör - dimensionerna bör också anges på dem;
 • förbereda en uppsättning verktyg;
 • välj och köpa byggmaterial.

Oberoende av profilprodukterna kan du bygga flera alternativ för skjul, nämligen:

Utseendet och formen av den framtida byggnaden är i stor utsträckning beroende av personens preferenser hos stugan eller huset och storleken på det lediga utrymmet på tomten. Den mest prefabricerade och mest kompakta med avseende på det ockuperade området anses vara en mager-to-canopy från ett professionellt rör.

Ungefärlig beräkning av profilrörets kupé

Som ett exempel kan storleken på en 6x9 meter byggnad tas som startdata. Han har framför en av parterna en fri plattform med sidor på 7 och 9 meter. På väggen av ett 9 meter långt hus planeras en baldakin med en avståndsstorlek på 6 meter (läs: "Preliminär beräkning av ett baldakin från ett profilrör, anvisningar för att göra trusser").

Som ett resultat är canopyområdet 6x9 meter. Samtidigt är höjden på kanten som ska höjas lika med 3,5 eller 3,6 meter och låg - 2,4 meter. Som ett resultat av skillnaden mellan höjderna kommer lutningsvinkeln att vara 12-13 grader.

För att bestämma graden av sannolika belastningar används vind- och snökartor i det specifika området där markytan är belägen. På grundval av ovanstående uppgifter fyller du på kupéritningarna från profilröret med egna händer.

Förutom att de kan dras personligen finns det speciella datorprogram. För att uppnå maximal noggrannhet i beräkningarna är det önskvärt vid denna tidpunkt att vara på platsen där strukturen kommer att placeras.

Element av bägaren av profilprodukterna

Designen har flera grundläggande delar, inklusive:

 • kuggstång;
 • hypotekslån;
 • basplattor;
 • valv;
 • guider;
 • takläggning;
 • andra - de kan till exempel vara belysnings- och dräneringssystem.

För tillverkning av reoler och poler passar båda rören från profilen och produkter med tvärsnitt av rund form. Det senare alternativet har en signifikant nackdel, vilket är den mer komplexa konfigurationen av knutpunkterna hos stöd och fästelement.

För att säkerställa gränssnittet mellan ramdelarna, som ligger i en vinkel på 90 grader, är den ideala lösningen den kvadratiska formen av rörformiga produkter. Denna typ av sektion ger lika stor styvhet i båda riktningarna - i längd och tvärgående.

För att bygga på en baldakin av ett format rör av vilken form som helst, används svetsning samt gängade eller bultade typer av anslutningar. Vid tillverkning av krossar eller balkar rekommenderar experter att ta rektangulära produkter, eftersom de har en betydande belastning i tvärriktningen, nämligen från topp till botten. Samtidigt finns det praktiskt taget inga ansträngningar längs axeln.

Egenskaper hos formade rörprodukter

För att bygga en baldakinram från ett format rör och för att göra alla nödvändiga beräkningar är det nödvändigt att bestämma egenskaperna hos de tillverkade rörformiga produkterna. För produkter med ett kvadratiskt tvärsnitt anges de nödvändiga värdena i specialtabeller.

För rektangulära rör beräknas den maximala laststorleken på den större sidan. Resultatet kan också ses i ett speciellt sammanställt bord där, utöver det önskade värdet, anges spännlängden och rördimensionerna.

Beräkning av värden för baldakinställningar

Gör valet av parametrar av rack, förutföra beräkningen av de utövade belastningarna och rita en detaljerad ritning. Produktens styvhet påverkas av väggens bredd och tjocklek, vilket i sin tur beror på produktens längd.

Till exempel, när man väljer vilket profilrör som ska användas för en baldakin, är det möjligt att använda både en tjockväggig produkt med ett litet tvärsnitt och med tunna väggar men med en stor hylla bredd.

Det bör beaktas att den vertikalt riktade belastningen som utövas på hyllan genom överlappningarna av höljet är obetydlig och därför kommer det tunna röret att motstå det utan den minsta deformationen. Profilrörets baldakin måste innehålla de exakta dimensionerna för varje element.

För byggnader med medelparametrar är produkter med ett tvärsnitt i intervallet från 50 till 100 millimeter det bästa alternativet. Om ställen är placerade ofta är det acceptabelt att minska storleken på de använda rören. I fallet då en enda skurning kommer att ha fyra pelare, kommer storskaliga rörprodukter att användas.

Gård som ramelement

Gårdarna utför funktionen av en ytterligare anslutningsdel vid arrangemang av ett överhäng. De ger ramen större stabilitet och hållbarhet (läs: "Hur man gör en ram från ett format rör till ett hus - teori och övning"). För dem borde du särskilt rita en ritning. Enligt normerna krävs beräkningar för karmar av rör vars lutningsvinkel är mer än 6 grader. Men experter tror att det är nödvändigt att bygga på 8 grader.

Faktum är att på vintern kommer fallande snö att ackumuleras på takytan vid en liten lutningsvinkel. Det optimala värdet är lika med 15 - 20 grader. Denna lutning av takets lutning är lämplig för beläggning av wellpapp, skiffer, plast, polykarbonat och andra moderna material.

Gårdarna kan ha följande form:

 • triangulär;
 • välvd;
 • rektangulär;
 • bryta;
 • trapetsformad.

Inuti kuporna finns dessutom monterade ställ, lister, axlar, strutar. Ritningen måste ange både måtten och listan och materialmängden som kommer att krävas.

Eftersom kuporna består av ihåliga delar, blir vikten av ramen för att ordna kupén försumbar. Horisontellt är de fäst ihop med varandra med hjälp av element av profilerade metallprodukter med ett litet tvärsnitt (läs: "Fästningsegenskaper för formade rör, krabba, klämmor, fördelar med användningen").

Montera sedan kassen från en stång med en höjd av 50 millimeter. Det behövs för att fixa taket. Trä timmer bör förbehandlas med en antiseptisk eller målad färg för att förhindra skador på träet.

Konstruktion av en struktur

Monteringsarbetet utförs i steg:

 1. Innan du gör ett kapsel av rör, förbereda först grunden.
 2. Mät och skär sedan de material som anges i ritningen.
 3. Gör en gård.
 4. Sidoväggar samlas in från strukturen.
 5. Anslut takplattorna och färdiga sektioner.
 6. Producera verifiering av monteringselementens korrekthet, med hjälp av nivån och rouletten.
 7. Montera och säkra fast ramen på det förberedda området.
 8. Bearbeta metallytor med skyddande ämnen.
 9. Förbered material för arrangemang av taket, montera dem och fixa.
 10. Skär bort överskottstak.
 11. Återställ order i det omgivande området.

Under beredningen av basen för konstruktionen på de ställen där det kommer att finnas stöd från det formade röret, ta bort marken. Ett lager av spillor hälls på botten av de utgrävda groparna. Sedan, för att fixa ställen, installerar de en inteckning där boltarna är svetsade. Om så önskas, förstärka du strukturen ytterligare med hjälp av förstärkning. Se även: "Hur man svetsar en gård från ett profilrör - anvisningar och rekommendationer."

Cementlösningen hälls i ledigt utrymme. Sidoväggarna är monterade på ett av de valda sätten, som förbinder trusser och pelare som fungerar som stöd. Om man bygger en mager kapsel monteras sidosektionerna på basen tills takfacken är installerade.

Under arbetet är det nödvändigt att kontrollera att dimensionerna för konstruktionen av ritningsdokumentationen och den vertikala positionen av elementen i alla faser av kapselkonstruktionen överensstämmer. Skivmaterial för plätering ska skäras med en liten marginal, vilket korrigerar de fel som görs under mätningarna.

Urval av material och bearbetning av verktyg

Huvudkravet för profilprofilens kvalitet är hållbarhet. För att säkerställa stabiliteten hos de stödjande delarna av konstruktionen av dem måste du välja rör med minsta parametrar som är lika med 80x80 millimeter. För ytterligare element kommer den optimala storleken på sektionen att vara 40x20 millimeter.

För att bestämma mängden takmaterial, beräkna först området på den täckta ytan, och sedan ökas resultatet med 5%. Fäste utför takbultar och specialkuddar.

Designen samlas på ett av sätten:

 1. Svetsning. Men för detta är det nödvändigt att inte bara ha en svetsmaskin med elektroder tillgängliga, utan också att veta hur man svetsar en baldakin från ett profilrör. Utan färdigheter kan sådant arbete inte ske.
 2. Använda gängade anslutningar. Detta kräver metallhjul och fästbultar.
 3. Med användning av speciella klämmor.

En baldakin gjord med egna händer är mycket billigare än en baldakin. Det kommer att uppfylla de krav som omfattas av strikt överensstämmelse med tekniken i sin konstruktion.

Hök från profilröret gör det själv

Överlappningen av ett litet utrymme runt huset ger dig möjlighet att skydda mot nederbörd och dåligt väderställe eller lagring av vissa fastigheter. Ofta används baldakiner för detta ändamål. Denna typ av struktur har inte stationära väggar runt omkretsen, även om tyg eller annan beläggning kan användas för att förbättra skyddsfunktionerna.

Baldakin är praktiskt taget en ljus ram med ett tak monterat på det. Det är sålunda mest fördelaktigt att göra en baldakin från material som är tillräckligt starka för axiell kompression och böjning, med en minsta vikt med maximal anpassningsförmåga. Erfarenheten visar att det är bäst att göra en baldakin från ett format rör. Du kan göra jobbet helt eller en stor del av det med egna händer.

Typer av stålprofil.

Den moderna industrin producerar ett stort sortiment av stålrörsprodukter, vanligtvis med rektangulär eller kvadratisk sektion. Väggens bredd varierar från tio millimeter till tio centimeter eller mer. Tjockleken hos metallen som används i produkten kan vara från en millimeter till en och en halv centimeter. Olika rör och tillverkningsmetod. De är:

 • kallvalsad;
 • varmvalsad;
 • elektriskt.

Fig.2 Stålprofilör

Varje typ av rör har sina fördelar och huvudsakliga tillämpningsområden. För tillverkning av enkla byggnadsstrukturer, som inkluderar skjul, är de kallvalsade och elvätska rören bäst lämpade.

Element av en baldakin från ett profilrör

Liksom alla rumsliga strukturer består ramarna av ett baldakin av ett format rör av rack, golvplattor och delar av horisontella och vertikala anslutningar. Racks eller pelare för en baldakin kan vara gjord av ett format rör, även om det är möjligt att använda ett vanligt rör med cirkulär tvärsnitt. En viss nackdel med runda rörkolumner är den mer komplexa utformningen av lager- och fästkomponenterna.

Figur 3. Rörsektion

Det är bättre att göra stöd från fyrkantigt rör. Denna form är idealisk för parning av element i rät vinkel. Fästelementen monteras enkelt på en platt och rak yta genom svetsning, bultning eller gängade anslutningar. Sektionsformen, som är en liksidig ruta, ger jämn profilstyvhet i längd- och tvärriktningen.

För tillverkning av balkar eller karmar är ett rektangulärt rör bäst lämpat. Till skillnad från reoler upplever spolar betydande kraft i tvärriktningen, det vill säga från topp till botten. Och nästan inga laster längs axeln. Därför är användningen av kvadratiska eller runda profiler absolut inte tillrådligt.

För tillverkning av delar av vertikal och horisontell anslutning är profiler av rörsektionen inte nödvändiga att använda. Det bästa för detta är ett stålhörn med liten bredd.

Racks of a canopy från ett profilrör

Beroende på längden på elementet, välj väggens bredd och tjocklek. Valet av dessa parametrar görs bäst på grundval av beräkningen av lasterna, men samtidigt för att bygga en enkel skurning verkar sådana svårigheter överflödiga. Det bör noteras att tjockleken på väggen och dess bredd påverkar stativets styvhet. Du kan använda ett tjockare rör med en mindre sektionsbredd eller ett tunnväggigt rör med en bred hylla.

Den vertikala belastningen från kapellens överlappning, uppfattad som resistent, är inte så stor och till och med ett tunnväggigt rör kan uppfatta det utan deformation. Rörets styvhet beror på sektionens höjd. Därför är användningen av hyllan med en bred hyllning och en tunn vägg mer lämplig och mer ekonomisk.

Figur 4. Baldakinritning

Storleken på ett profilrör för en medelstor baldakin, till exempel en bil, kan vara från femtio till hundra millimeter. Om hyllor är placerade oftare kan rörets tvärsnitt minskas. När du stöttar taket på en baldakin på fyra pelare är det bättre att göra dem från rör med en större sektion.

Element av anslutningar är fästa på höljet, som förhindrar förskjutning i det vertikala planet under påverkan av vindbelastningar. De ska fixeras på stativen strikt, genom svetsning eller fastsättning vid två punkter på varje plan av stödet. Anslutningar etableras tvärs i längd- och tvärplanet.

Rackar bör fixeras i fundamentet stift, inbäddade i betongkroppen eller monteras med ankar installerade i stiftets övre skära. När du installerar kolumner för ett baldakin från ett profilrör, är det nödvändigt att styra sin vertikalitet med en vattennivå eller laserpummet. Stativet, fastat med ankare, kan jämställas under installationen. Härdad under installationen är det praktiskt taget omöjligt att nivåera efteråt.

Nästan allt arbete som är förknippat med tillverkningen av lagerelement i ramen på profilrörets tak kan utföras med egna händer. Betongfundering och montering av ställen kräver ingen hög kvalifikation och är tillgänglig för alla utvecklare. På detta stadium kan du göra utan svetsning.

Taklucka

Taket på en baldakin är det främsta målet för vilket allt annat arbete utförs. Komplexiteten i dess tillverkning och installation beror direkt på längden på den överlappade sidan och stigningen på stöden. Ju större längden på profilrörets bälte eller trästaket är, desto svårare och dyrare kommer produkten att vara. Det bästa alternativet kan betraktas som en tre meter lång spänning, så att du får tillräckligt med utrymme till minimal kostnad.

En enklare lösning är en takhytt på taket, baserat på enkla körningar från ett profilrör. För tillverkning av balkar är bäst lämpade element i en rektangulär profil. I detta fall installeras den större sidan av strålsektionen vertikalt, och den mindre är basen.

Beräkningen av balkarna på profilrörets tak kan tilldelas en specialist eller välja profilens storlek själv. För att göra detta beräknar du den förväntade belastningen på strålen, som beror på klimatzonen, banans räckvidd och längden samt takets täckning. För en strålängd på tre till fyra meter kan vi rekommendera en profilhöjd på 80 till 100 mm.

För att minska profilens höjd kan den användas istället för ett kontinuerligt körsvetsat truss. Ritningar av karmar från ett profilrör för en skur är det enklaste att söka på Internet eller göra på grundval av ritningar av metallkrossar, vilket minskar proportionellt i förhållande till längden. Gården bör inte bli svårt, förutom den triangulära utformningen av de nedre och övre banden, som är ansluten med ett centralt rack, är det tillräckligt att stärka den övre strålen med en stav. För en sådan konstruktion kan det vara tillräckligt att ha en profil med en längd av sextio millimeter på den större sidan i det nedre bältet och mindre för de återstående elementen i båren.

Glöm inte att dessa exempel motsvarar minsta spänner och låg belastning på strålen eller trussen. När någon parameter ökas ska beräkningarna överföras till specialister med nödvändiga kvalifikationer.

Trissens delar ska förseglas genom svetsning. Om du inte vet hur man svetsar en baldakin med egna händer, måste du överlåta det här arbetet till en kunnig svetsare. Svetsrörsektioner är inte en lätt uppgift och det här hantverket behöver läras. Svetssömmen ska rengöras och skyddas mot korrosion med en speciell primer.

På de avgränsade bjälkarna eller karmarna installeras en kista från en bar femtio millimeter hög, kallad kista. Kassen är konstruerad för montering av takplåt. Om du inte jagar den exotiska, är det bästa alternativet för den här typen av konstruktion metallplattor eller plåtar baserade på polymerer. Montera manteln och lägg kupén på taket av profilröret med egna händer, nästan alla utvecklare kan. Träet från vilket kistan är gjord bör förimpregneras med en antiseptisk komposition eller lackeras med en speciell färg för att förhindra att träet ruttnar. Efter att ha installerat virket i designpositionen blir det svårare att göra detta, och kvaliteten på de utförda operationerna blir mycket värre.

Gårdar eller baldakiner är fästa vid varandra från horisontalplanet med korsformade banden av en profilmetall med liten tvärsektion. Precis som på ställen bör banden vara fasta vid stöden, helst genom svetsning.

Alla metallkonstruktioner måste skyddas mot korrosion med speciella färger för metall. Denna funktion görs bäst innan du monterar elementen i designpositionen. Efter installationen är det nödvändigt att återställa den skyddande beläggningen på de platser där den skadades. Om svetsning eller andra fixeringsarbeten utfördes under installationen av elementen, är det nödvändigt att applicera beläggningen på de nakna ytorna.

Som det framgår av beskrivningen, trots den design som verkar enkelt, innehåller den många element av olika storlekar, installerade vid olika höjder. För att förhindra brister i arbetet och kontrollera utförandet av uppgifter från inbjudna experter, före arbetets början rekommenderas att göra den mest detaljerade baldakinritningen av ett profilrör. Vid tillverkning av truss måste också denna ritning göras med tillämpningen av dimensionerna på alla element. Du kan rita en hölje med händer med egna händer på papper eller med en dator om du har lämpliga färdigheter.

Efter dessa rekommendationer kan du göra jobbet med tillräcklig kvalitet och inte ångra pengarna.

Hur man gör en baldakin av formade rör med egna händer

Profilrör som byggmaterial används ganska ofta. En sådan struktur som ett skydd, som finns på alla förortsområden, är inget undantag. Profilrör är det mest populära och bekväma materialet för denna design. Det är lätt att installera och billigt. Hur man bygger en baldakin med egna händer - se i detalj nedan.

Ska jag välja ett profilrör?

 • De korrekta geometriska formerna av materialet behåller en hög nivå av dess styrka. Naturliga förstyvningar är motsatta väggar av formade rör.
 • Det finns raka och krökta profilrör.
 • Valsvalsade analoger av formade rör är svåra att tillverka. På grund av detta är det senare materialet mycket billigare.
 • Trots den lilla massan är skelettet hos de profilerade rören ganska stabila.
 • Ramelementen är sammankopplade genom svetsning och bultar.
 • Du kan bygga en stationär eller hopfällbar ram.
 • Vägtjockleken hos det profilerade röret är inte mer än 2 millimeter. Tack vare detta kan taket fästas direkt på ramen och inte spendera pengar på ett stort antal verktyg.

Viktiga nyanser

Först och främst är det nödvändigt att bestämma placeringen av den framtida strukturen. Baldakiner byggs fristående eller som en förlängning till huset. Ta sedan hand om syftet med baldakinen.

Den kan byggas för hushållens behov. I det här fallet kan du lagra olika verktyg och annan inventering. Vissa täcker sin bil. Eller det kan skapas ett rekreationsområde och täcka dem, till exempel en lekplats eller en pool.

Också avgöra om din baldakin kommer att vara stillastående eller hopfällbar. Stationära byggnader används när som helst på året. Foldningsalternativ - tillfälligt. Vanligtvis är det bara inställt för sommaren. Huvuddelen för den senare, så att den är lätt att montera, var hållbar och vindbeständig.

Skurarnas form är också annorlunda och du måste också bestämma det innan alla arbeten påbörjas. Distinguish kupol, pyramid, båge, välvda, sluttande, gavel och 4-hskatnuyu tak. Naturligtvis är ju svårare din baldakin är i form, desto svårare är det att bygga.

Storleksberäkning och ritning

Det första steget är att skapa en skiss. Ta till exempel en baldakin, vars tak kommer att vara tillverkat av polykarbonat. På skissen är det nödvändigt att visa framkomsten av den framtida strukturen och dess ungefärliga dimensioner. Då är det nödvändigt att göra alla mätningar på den plats där strukturen ska installeras och skapa en detaljerad ritning. Baldakin kan byggas som fristående, och som bifogas huset.

Till exempel har du ett hus på 9x6 meter, och framför det är ett ledigt utrymme på 9x7 meter. I det här fallet kan bredden på baldakan vara lika med bredden på husets vägg, det vill säga 9 meter. Avgång kan göras till exempel på 6 meter. Således visar det sig en kapell storlek på 9x6 meter.

Lågt paradis är optimalt för att göra en höjd av 240 centimeter, hög - 350-360 centimeter.

Enkel matte är beräknad vinkel. I det här fallet är det lika med 12-13 grader.

För att välja rätt takmaterial, överväga styrkan och riktningen av vinden i ditt område, liksom hur mycket snö som faller. Detta är nödvändigt för att välja takmaterial som klarar av belastningen.

Nu när alla mätningar har gjorts kan du skapa en ritning. Truss trusses måste avbildas i en separat ritning.

SNiP rekommenderar en minsta lutningsvinkel på taket på 6 grader. Men experter rekommenderar att öka den till 8 grader. Således kommer inte snö på taket på vintern att ackumuleras.

Efter det att allt förberedande pappersarbetet har gjorts kan du beräkna önskad mängd byggmaterial. Köp alltid dem med minst 5 procent. Detta är nödvändigt om du stöter på defekta produkter eller förstör något i processen.

Verktygslista

 • Arbetshandskar.
 • Byggnivån.
 • Roulette / meter.
 • Skyffel.
 • Apparater för svetsning.
 • Bulgariska.
 • Puncher.
 • Bultar.
 • Skruvar för takläggning med packningar.
 • Profilerade rör.
 • Area.
 • Plåt
 • Fläns.
 • Betongblandning.
 • Schebonka.
 • Sand.

Canopy konstruktion stadier

Det finns tre huvudtyper av profilerade rör:

 1. Omålade.
 2. Rör belagda med galvaniserad beläggning skyddar dem mot rost.
 3. Rören är täckta med annan specialdammsugning.

Olackerade, rena rör kan bearbetas oberoende. Detta sparar upp till 30%.

Förberedande arbete

Det första steget är att förbereda byggarbetsplatsen.

 1. Smid ytan på marken under uppbyggnad.
 2. Om nödvändigt, ta bort ett litet lager jord.
 3. Rengör området från skräp, vegetation och stenar.
 4. Se till att det inte finns kablar och vattenförsörjning på byggarbetsplatsen.
 5. Det är bäst att bygga en baldakin på en plan yta eller på en kulle. I det senare fallet löses problemet med dränering automatiskt, eftersom allt vatten kommer att gå nerför sluttningen. Det är sant att det också måste tas bort därifrån. Rensa marken och installera en träpenna
 6. Då måste du göra en markering av territoriet med hjälp av pinnar och ett rep som sträcker sig mellan dem.

Hur man svetsar, gör och installerar ramen

 1. Nästa steg är att gräva hål för inbyggda delar. Botten måste komprimeras, grottans kudde ska läggas och förseglas igen. Gruvor kan grävas inte bara med en spade, men också med en borr
 2. Installera inbyggda delar. Använda en nivåkontroll vertikalitet.
 3. Betonggrop.
 4. Som ett alternativ kan du skapa en monolitisk bas under en baldakin. För att göra detta, gräva en grop runt strukturens omkrets. den
  formen är installerad, en grottkudde kryper in och betongen hälls med obligatorisk förstärkning. Monolitisk plats under en baldakin
 5. Stålkvadratar ska svetsas till de nedre rutorna på de upprättstående stolparna. Storleken på dessa rutor bör vara lika med storleken på inbäddade delar. Hål för bultar måste de matcha.

Bearbetningen av metallramen med antikorrosionsföreningar och dess färgning sker före montering av takmaterialet.

Om profilröret köptes med det redan förberedda skyddet, gör det fortfarande igen, eftersom skyddsskiktet under montering kan skadas.

Typer av fästelement med varandra

 • Genom bultar eller skruvar.

En ganska vanlig metod för fastsättning. För dem som inte har färdigheter att arbeta med en svetsmaskin, kommer detta monteringsalternativ att vara perfekt. Fixering av element sker med hårdvara med en borr och en borr för metall. Storleken på bultar eller självgängande skruvar väljs beroende på vilken sektion av profilrören. Säljare av hårdvaruaffärer kan hjälpa dig att välja rätt artiklar specifikt för ditt fall.

 • Svetsning är ett annat mycket populärt alternativ för att kombinera element.

  För arbete måste du använda en el- eller gassvetsmaskin. Svetsning är mer tillförlitlig tack vare det faktum att det inte bryter mot strukturella elementers integritet. I det första fallet är det nödvändigt att borra hål för bultar eller skruvar. Detta försämrar rammens hållfasthet. Men samtidigt är ett sådant fixeringsalternativ det svåraste. Med otillräcklig erfarenhet eller brist på arbete med svetsmaskinen kan hela strukturen skadas. Därför är det bättre att anställa specialister eller fästa ramelementen med bultar och skruvar.

 • Om baldakan är liten och de formade rören i den har en diameter av högst 25 millimeter, kan speciella klämmor (krabbsystem) användas för fästning.

  Beroende på hur många ändar av röret som ska anslutas separeras T- och X-formade klämmor. De är bultade med bultar med muttrar (6x20 eller 6x35). Den största nackdelen med en sådan anordning är att vid användning av den, kan delar av ramen bara anslutas till en 90 ° vinkel. För ett profilrör med ett sådant litet tvärsnitt används inte svetsning.

  Sätt pluggar på alla delar av ramelementen, eftersom insidan av röret inte behandlas med korrosionsmedel.

  Hur man sätter taket (bord)

  Taket i denna konstruktion är huvudelementet.

  Metallkorken gör det själv

  Absolut någon ägare av en stuga eller ett lanthus står inför behovet av att ordna en baldakin för sin järnvän. Denna omständighet beror främst på designens universalitet, eftersom den inte bara kan användas för bilen utan även för lagring av trädgårdstillbehör och små tekniska enheter. Utöver detta blir denna byggnad mer relevant när det är nödvändigt att parkera fordonet under en liten tid. I artikeln kommer vi att förklara hur man gör en metallkapning med egna händer för bilen, vi kommer att ge steg för steg instruktioner, foton och videofilmer.

  Designfunktioner och en mängd olika typer

  Före byggnadsarbetet ska stallets framtida läge bestämas, bestämma vilket syfte och typ av konstruktion som ska byggas. Dessutom är det nödvändigt att välja mellan stationära och mobila vyer.

  Fördelarna med stationär konstruktion är praktiska och hållbarhet och mobil rörlighet. En rörlig baldakin kräver dock tillverkning av en hållbar ram, så den är byggd i sällsynta fall när det är nödvändigt att tillfälligt skydda bilen från nederbörd, direkt solljus och damm.

  Efter typ av placering är markiserna lossna och gjorda som förlängning. Bifoga strukturer bildar en enda struktur med en närliggande byggnad och kombineras ofta med ett gemensamt tak.

  Enkel carport på parkeringsplatsen

  Taket på en fristående baldakin kan vara kupol, båge, välvd, enkel-sluttning och dubbelhöjning.

  Vanliga metall- eller formade rör, tegel och ved kan användas som stödpelare. Samtidigt finns takmaterial i överflöd: plankor, naturplattor, polykarbonat, metallplattor etc.

  Typ av baldakin och material bestämmer komplexiteten och varaktigheten av installationen av strukturen. Som regel, för en enklare och mer ekonomisk montering med metallprofiler och wellpapp. Tjockleken på pelare och golv är vald beroende på strukturens storlek och den förväntade belastningen.

  Förberedande arbete

  För ett framgångsrikt genomförande av uppgiften är det nödvändigt att göra en ungefärlig skiss av framtida skjul, förbereda verktyget, köpa förbrukningsmaterial och tillbehör. Obligatorisk verktygslåda:

  • konstruktion nivå och måttband;
  • Bulgariska eller såg för metallskärning;
  • borra med perforator och en uppsättning borrar och bitar;
  • klepalnik;
  • metallskruvar eller nitar.

  En fullständig och objektiv bedömning av mängden förbrukningsvaror, liksom den önskade storleken av fästanordningar, beror på den exakta ritningen av ritningen, därför bör upprättandet av det nämnda dokumentet uppmärksammas särskilt. Dessutom glöm inte säkerheten när du arbetar med metallprodukter.

  Webbplatsberedning

  Börja med att utföra arbetet, det är värt att förbereda platsen för konstruktion. För att göra detta, enligt en skiss, planerar vi och komprimerar marken på platsen för den föreslagna konstruktionen. Därefter gräver vi hål längs omkretsen för stödkolumner med ett djup av 50 till 100 cm. Fördjupningarna är utrustade så att en rektangel bildas, vanligtvis i två rader med 2-3 hål.

  Installation av stöd

  Metallprofilen ska skäras i enlighet med antalet stödpelare, deras längd ska vara 3 m. Beroende på vilken konstruktion du väljer, bestäms sättet att fästa inläggen. Under konstruktionen av en stationär baldakin installeras stöden på nivån och betongas, medan konstruktionen av sin rörliga motsvarighet kräver ytterligare skärning av metallrör med en diameter som är något större än den hos stödröret och en längd som är lika med grunddjupet. Beredda metallbitar monteras i groparna och fyllda med cementmortel. Sedan sätts en profil i var och en av röret. Hål borras i röret och profilen, och hela stödet är bultat ihop.

  Takinstallationsprocess

  För att ge styvhet och förhindra för tidig förstörelse kan du använda de beskrivna skyddsdäcken när du ställer en stationär struktur. Den enda skillnaden från mobilskenor är att profilen måste svetsas till ett metallrör.

  Takkonstruktion

  Taket är fast och hopfällbart. Deras primära skillnad ligger i sättet att fästa elementen ihop: i det första fallet är komponenterna svetsade, och i det andra är de bultade ihop. Dessutom är mönstren odnoskatnymi och gavel.

  Monteringstrummor gängad anslutning

  Med hjälp av exemplet på ett icke-separerbart gaveltak ser vi tekniken för installationen. Det kommer att vara nödvändigt att svetsa bitar av en metallprofil för att stödja kolumner på ett sådant sätt att en vanlig rektangulär ram erhålls. Sedan börjar vi svetsa spärrar. På marken svetsar vi på balk och på den andra sidan vi delar av metallprofil med ett steg på 1 m i en vinkel på högst 30º. Det är viktigt att komma ihåg att den resulterande strukturen skulle sticka något utöver gränserna för den svetsade överramen. Sätt sedan de svetsade elementen på den stödande rektangeln, koka i lederna.

  Takstänger

  För att förenkla proceduren för att bygga en takbur, förstärka den rektangulära metallbasen som är belägen på stöden med tvärgående balkar längs mitten av varje sida. Sedan svetsade vi 20-30 cm sektioner av profilröret till den centrala säkerhetsbommen, som kommer att fungera som stöd för framtida skridskoåkning. Ytterligare rör från en profil fäster de ökade bitarna med varandra och den rektangulära basen.

  Efter avslutad installation av ramen, fortsätt till trimprofilen. Plåtarna är fästa direkt på den förberedda ramen på spjällen som överlappar varandra med nitar, självgängande skruvar eller bultar.

  När man själv tillverkar en carport är det viktigt att följa instruktionerna och observera dimensionerna för de beståndsdelar som återspeglas i de färdiga ritningarna baserat på exakta beräkningar. Alla dessa förhållanden, tillsammans med rätt tillvägagångssätt och due diligence, låter dig bygga en högkvalitativ metallkupé.

  video

  Den här videon beskriver i detalj detaljerna i tillverkningen av en metallkupé:

  På bilderna kan du se olika alternativ för att arrangera en metallkupé:

  Arched metal canopy

  Baldakin i ett privat hus

  Baldakin med smidda pelare

  Över stenen grillen

  Metallbalk på tegelstöd

  Metallbalk i stugan

  Liten baldakin över braziern

  system

  Om du bestämmer dig för att göra en metallkork, kan det medföljande systemet hjälpa dig att göra en lämplig konstruktion för dig:

  Svetsning av formade rör

  Skuror installeras ofta på gården för att skydda mot regn och ljus sol medan de samtidigt är i frisk luft. Svetsstänger för ett tak av formade rör är ett enkelt jobb, men det kräver kunskap om beräkning, materialval och konstruktion.

  Med svåra färdigheter kan du få ett vackert och tillförlitligt skydd för en bil eller en liten carport över verandaen.

  Faktorer som påverkar beräkningen

  Innan du börjar arbeta måste du bestämma storleken och höjden på strukturen. Detta arbete utförs i flera steg.

  Först bör du bestämma täckmaterialet. Polykarbonathyllor är mest efterfrågade på grund av ljusstyrkan och hållbarheten. Från materialvalet beror på antalet gårdar och installationsstegställningar. För en liten visir gör gårdar inte nödvändigt.

  Före svetsning och andra arbeten är det nödvändigt att utföra en skiss av ett baldakin av formade rör, på vilka dimensioner och typ av karmar, delarnas dimensioner bestäms. Det är bättre att göra en separat specialisering, med storleken på profilerna och längden på delarna.

  Vid skärning kan ett sådant system hjälpa till att inte misstas och spara material. Ritningar eller skiss av en baldakin kan utföras på en bärbar dator med hjälp av ett speciellt program eller ritas för hand.

  Exakta dimensioner kan endast erhållas på platsen för installation och tillverkning av en carport. I det här fallet är det nödvändigt att ta hänsyn till metoden för montering och fastsättning av alla stativdelarna.

  Om kupén ligger på ena sidan av väggen, är det möjligt att göra inbyggda delar och fixa dem på platser där karmar är installerade.

  Vad att tänka på när man bygger

  Vid svetsning och montering av en baldakin nära ett av byggnadsväggarna, bör stödets längd och bredd göras något kortare. En sådan operation kommer att möjliggöra frigöring av täckmaterial och regnvattenavledning i rännorna. En annan fördel med metoden är att spara mer än 2 m av profilröret på varje bondgård.

  Den lägsta delen av baldakan ska vara minst 2,2 m hög. Vid ankomsten av en gazelle bör höjden ökas till 2,6 m.

  Men en regel för takläggare bör beaktas. Takets sluttning ska inte överstiga 120, därför borde den totala höjden på konstruktionen vara mindre än 4 m.

  Vid lokalisering och val av plats är det nödvändigt att ta hänsyn till de viktigaste vindriktningarna och den typ av nederbörd som är typiskt för regionen.

  Beroende på dessa värden, välj storleken på hyllorna i huvudprofilen för svetsning, rör för rack och kvadrat för fästelement. För huvuddelarna av profilrörets baldakiner förbereder man en separat ritning med alla storlekar, fästanordningar och styvheter.

  Det finns en hel del alternativ för formen på takets tak - ensidigt, välvt, tvåsidigt (litet) komplex. Varje design har sina nackdelar och fördelar.

  Det vanligaste är ett skurtak, svetsning som inte är svårt. Trissens vinkel bör inte vara mindre än 8%. Om detta värde inte följs, samlas snö på takets tak på vintern, och en sådan visir kommer inte att pågå länge.

  Fördelar med profilrör

  Gårdar från fyrkantiga rör har ett antal fördelar jämfört med andra rullade produkter:

  1. Materialet har gott motstånd mot höga temperaturer. Integritet och frånvaro av deformationer vid brand är en av de främsta fördelarna med formade rör;
  2. kvadratisk form och fyra förstyvningar gör det möjligt för profilen att klara tunga belastningar;
  3. det är ganska enkelt att böja i profiler. Med hjälp av ett profilrör kan olika typer av strukturer fästas;
  4. Den totala vikten av strukturen är mycket mindre än den för skålar med samma dimensioner, gjorda av en annan metallrulle;
  5. Materialet tjänar under en lång tid.

  För att utföra hela arbetscykeln, inklusive svetsning och målning, måste du utföra flera grundläggande operationer. För tydligheten tar vi dimensionerna av konstruktioner med dimensionerna på ett konventionellt garage för en bil - 6 m lång och 4 m bred. En sida är fäst vid byggnadens vägg.

  Förberedande arbete

  För en sådan baldakin är det tillräckligt att svetsa en profil med en hylla på 30 mm. Väggtjockleken är 1,5 mm. Tjockare behövs inte, det kommer bara att öka byggkostnaden.

  Den enklaste och mest tillförlitliga versionen av baldakinen är en skjul. I det här fallet kommer längden på den övre lutningen att vara 3900 mm, det nedre segmentet minskas med 80 mm, så kanten på kanten skärs till vinkeln för att sammanfoga.

  Storleken på den största distansen mellan de horisontella rören på tråget kommer att vara 600 mm, totalt är 7 distanser gjorda för hela byggnadsdetaljen. För bättre anslutning samlas den första kapellgården på en plan yta.

  De går med och svetsar en smal kant. Montera sedan en bred strut och svetsa lederna. Markera installationsplatsen för nästa förstyvning, mäta storlek, klipp arbetsstycket och montera det i gården. Operationen upprepas med resterande 5 ribbor, som gradvis minskar deras storlek.

  Nu har vi den exakta storleken på truss öppningar, och ytterligare 4 kommer att behövas. Det är nödvändigt att skära hela billet för montering av karmar för en baldakin. Den första delen, för enkelhets skyld, kommer att fungera som en mall.

  Därefter lägger du ut och fixar de två huvudfransarna med klämmor, först svetsar de extrema lederna och lägger lintels, ta tag i dem, men koka inte dem.

  Mitts måste sättas på alla sidor av korsningen för ökad tillförlitlighet för förmonteringen. För stickar exponerar en liten svetsström - detta kommer att bidra till att undvika överskridande hål i anslutningen.

  Efter att ha monterat trussstrukturen tar du bort den från mallen och utför svetsning i nedre positionen. Då, på samma sätt, skördas de återstående krossarna och skållas.

  Vissa experter rekommenderar dig att svetsa strukturen med hjälp av sneda stag från en mindre profil. För sinnesro kan du installera ytterligare förstyvningsmedel, men detta kommer att kräva inköp av extra dyra material.

  Därför kan du, om du vill, fästa de första 2 bredaste fönstren. Resten är bättre att dra åt, skölja på sidans leder av trekantiga plåthalsdukar.

  exekverings installation

  För att utföra installationen, på husets vägg, kommer det att vara nödvändigt att fixa varje 1500 mm från det extrema trusset med 3-4 självgängande skruvar för att trimma ett hörn med 30 mm hyllor.

  Sådana fästpunkter kommer att vara 5 stycken, beroende på antalet gårdar. Tvärtom, på ett avstånd av 3060 mm från väggen, grävs eller borras hålen för profilrörets hylla med en hylla bredd på 80 eller 100 mm.

  Skär fem ämnen med en längd på 2900 mm. Vid profilens övre ände måste svetsas femplåt. Det kommer inte att tillåta vatten och snö att komma in och ger pålitliga obvarku ställningar och karmar. De är installerade i hålen och begravd 800 mm.

  Från nivån på det huvudsakliga rena golvet bör höjden på höljet vara för en personbil 2100 mm. Stoevye måste installeras strikt i upprätt läge och fästa dem med axlar. Häll sedan hål i marken med betong. Nu kan du ta en paus för en dag för fullständig stelning av betong.

  Rammontering

  För att montera baldakens ram monteras en smal kant på gården på racket och gripas till ett hörn på väggen. Det är nödvändigt att svetsa racket och den smala kanten mellan dem.

  Innan det måste du kontrollera nivån på positionen på alla delar av webbplatsen. Huvuddelen är att svetsa den första kanten ordentligt för att förhindra att hela strukturen snedställs.

  När den första trussen är installerad, installeras de andra i samma ordning och ställer dem ihop med broar på ett avstånd av 500 mm över tråden.

  Resultatet var en design med styva delar, som kommer att fungera länge. Nu måste vi slå slaggen från alla leder, kontrollera kvaliteten och fullheten av sömmen.

  Vid svaga ställen med stora handfat måste en ytterligare söm läggas. Slipmaskinen och avfallsstenen bearbetar svetsplatserna, avfettar alla ytor med vilket lösningsmedel som helst, låt det torka och applicera ett primerlager till metallen.

  När primern är torr, måla den i vilken färg du vill. Det återstår att fästa polykarbonatplåtarna med specialskruvar, och kåpan är klar.

  Viktiga punkter

  Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att bestämma storleken på strukturen, profilen och den mängd material som krävs. Svetsning av en baldakin från formade rör utförs av en manuell bågeapparat. Var noga med att bära skyddskläder och en mask.

  Rusa inte vid svetsning, det är nödvändigt att säkerställa pålitlig penetrering av metallen. Elektroder är bättre att använda MP-3 eller ANO-21. Det är nödvändigt att placera delarna korrekt när de sammanfogas och svetsar strukturen.

  Under drift av baldakin och rostbildning på den, rengörs det skadade området med sandpapper och lackeras med primer. Med kraftigt snöfall avlägsnas snö från takets tak.

  Hur man gör en baldakinstruktur av ett format rör med egna händer

  Baldakinen tjänar till att skydda verandan, parkera bilen från de skadliga effekterna av den brännande solen och nederbörd. Och även denna konstruktion spelar rollen som ett dekorativt element som harmoniskt passar in i den anlagda trädgårdsplanen. Det är möjligt att göra en baldakin från ett profilrör med egna händer om du följer de stegvisa instruktionerna.

  Omfattning och allmän enhet

  Baldakinen är konstruerad för att skydda mot de svåra väderförhållandena i ett litet område, oavsett om det är en veranda, en plats där något lagras eller parkeras för en bil.

  En baldakin av formade rör är oftast en lätt ram med ett tak av polykarbonat och täckt med självgängande skruvar.

  Design av en baldakin från ett profilrör

  Först och främst måste du bestämma om syftet med baldakinen, det blir bara en visir ovanför verandan eller en carport över parkeringsplatsen. Vid utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att överväga:

  1. Storlek. Det beror på syftet med att bygga skjulet och det område som det är utformat för att skydda.
  2. Takmaterial. Dess tjocklek påverkar belastningen av elelementen i ramen, och därmed valet av stöd.
  3. Mängden säsongens nederbörd och vindkraft. Detta påverkar valet av material för stödelementen och taket.
  4. Typ av monteringsskydd till huset.

  För att installera en visir som kräver tillägg till huset måste du få tillstånd.

  Nödvändigt verktyg

  För att utföra kapselproduktionen behöver du följande verktyg:

  • svetsmaskin för båg- eller halvautomatisk svetsning, universella elektroder;
  • Bulgariska med skär och slipskivor;
  • roulettlängd från 5 m;
  • markör;
  • nivå, vattenhalt eller lasernivå;
  • skruvmejsel, borra;
  • skiftnyckel,
  • spade eller burka.
  • ögon och handskydd.

  Materialval

  För tillverkning av en lättvisd ram av visiret, kallvalsade eller elektriskt svetsade fyrkantiga rör med en väggtjocklek på 2 mm passar perfekt, eftersom de har hög tryck- och böjhållfasthet och lätt mates i ställen för svetsade leder. Vid tillverkning av gårdar är det bättre att använda rör med rektangulär sektion. Vid tillverkning av en carport för en bil är det värt att välja professionella rör med en bredd på 5 till 10 cm som stöd. De klarar en hög sidolast.

  Polykarbonat (bikak, mer sällan monolitisk) plåt eller metallplatta används vanligen som takbeläggning.

  Ritningar och beräkning av material

  Beräkningen av materialet som krävs för tillverkning av en baldakin, är uppgiften inte svår. Det är nog att bestämma om framtida visirets storlek och dra sedan en ritning. Baserat på det är det nödvändigt att beräkna den totala längden på profilröret med hänsyn till skivans skärbredd.

  Vid byggandet av en carport för en bil och en viloplats måste du ta hänsyn till att du måste lägga till vertikala stöd och genomföra installationen av inteckningar i stiftelsen.

  Hur man lagar en ram med egna händer

  Den enklaste konstruktionen av en baldakin är en enkelhöjd baserad på enkla bälkar, eftersom det inte är nödvändigt att böja profilrören vid tillverkningen. De monteras med hjälp av karmar med parallella bälten som är fastsatta på stöden i en vinkel.

  Därefter måste du ta några steg:

  1. Först måste du mäta och skära från profilröret alla kraftelement i strukturen.
  2. Att montera ramelementen måste expanderas i horisontalplanet och möjligt att fixera klämmor för att skydda mot onödiga rörelser. Ta tag i korsningssvetsen, se till att ritningens dimensioner och svetsa lederna helt.

  Farm Making

  Metallbalk är en stödjande struktur med zigzagformade kraftelement mellan banden. Det finns olika konstruktioner av karmar som används vid konstruktion av ett kupé av formad rör.

  Sekvensen av tillverkning gård:

  1. Dessa element är svetsade enligt ritningen på ett horisontellt plan. I det här fallet måste du trycka dem med klämmor först på klämningen. Sedan försäkrar du att måtten är korrekta, lederna är helt kokta.
  2. Den första gården är mönstret för svetsning av resten.
  3. Efter avslutad verk lederna behöver rensa upp i kvarnen, sedan borra hålen för fixering av taket på den övre sidan av gården.

  Hur man böjer rör

  För välvda krossar är det nödvändigt att böja profilrör. För att göra detta kan du använda en manuell eller elektrisk böjmaskin. Om det inte finns någon kan du göra det här arbetet manuellt, på ett av flera sätt.

  Nadrezka

  Böjningen utförs enligt följande:

  1. Första är det nödvändigt att göra snitt på den övre ytan grinder röret stigning av 10-15 cm (beroende på den planerade bågen radien).
  2. Nu kan du böja röret från mitten, förspänna arbetsstycket i en skruvstycke.
  3. I slutändan är det nödvändigt att brygga de expanderade styckena, liksom släta ut sömmarna med kvarnen.

  stamp sand

  En metod som inte kräver specialverktyg. Detta arbete utförs enligt följande:

  1. Först måste du brygga eller korka ena änden av röret.
  2. Nu kan du fylla sanden i hålrummet, täpp korken från andra änden.
  3. Värm skäraren, böja längs den önskade radie.

  Video: hur man böjer ett rör utan pipbender

  Montering och fastsättning av stöd för skur

  Denna fas av arbetet utförs enligt följande plan:

  1. Först måste du städa platsen för att beskriva installationsplatsen för en baldakin.
  2. Därefter måste du gräva hål (50 * 50 cm, 70 cm djup) under kolonnstativet.
  3. Nu kan du göra betong genom att blanda cement, sand och krossad sten (fraktioner 5-20) i ett förhållande av 1: 2: 2.
  4. Häll det i groparna, tampa, sätt in inteckningar. Stiftelsen måste lämnas i 4-5 dagar, täckt med plastfilm ovanpå. Med detta varje dag måste det vattnas.
  5. Nu kan du börja installera support. De måste klippas med en marginal på 5-10 cm, eftersom små oregelbundenheter på platsen är möjliga.
  6. Det är nödvändigt att exponera dem en efter en, kontrollera vertikalen med hjälp av en nivå. Nu stöder kan svetsas till inteckning.
  7. Nu, med hjälp av en lasernivå eller en hydraulisk nivå, måste du hitta den lägsta punkten på stöden, placera markeringen i önskad höjd. Det måste "överföras" till de återstående stöden. På detta sätt ser du till att alla etiketter kommer att ligga i samma horisontella plan.
  8. I slutet av stödet på märkena behöver du klippa kvarnen.

  Konstruktion montering

  Sida och takbalkar kan monteras på marken om det finns en kran eller annan lyftutrustning. I deras frånvaro, är det arbete som utförs separat, det vill säga första sida ansluten till stöd gård och sedan fackverket.

  För det första sker fixering på flera punkter, varefter det är nödvändigt att kontrollera planens geometri och svetsa fogarna helt.

  Efter montering rengörs ramen och försiktigt primeras med en korrosionsförening. Kvaliteten på denna behandling beror på strukturens hållbarhet.

  Efterbehandling och takläggning

  Det är nödvändigt att måla tidigare rengjord och primerad yta. Om det finns platser med rost kvar någonstans, rekommenderas att täcka ramen med en blandning av givare, primer och färg. Du kan använda den med en penselborste.

  taktäckning

  Det vanligaste materialet för takbelysning är cellulärt polykarbonat. Det återspeglar en del av solens strålar, samtidigt som man skapar en skugga. Några funktioner när du arbetar med detta material:

  1. Skivor försöker först på ramen och noterar sedan skärlinorna för dockning, liksom hålplatsen, som sammanfaller med de borrade hålen i metallen.

  Det är nödvändigt att köpa anslutningsprofiler, termoelementer och ändprofiler för att säkerställa täthet.

  Video: gör-det-själv carporttillverkning

  Fotogalleri: färdiga alternativ för baldakiner från ett profilrör

  Profilrörets baldakin är multifunktionell. Det kan vara en bra ersättare för garaget. Dess produktion är tillgänglig även till icke-professionella svetsare. Dessutom behöver det inte krävas stora finansiella investeringar. Ägare av hus och fullfjädrade hus bör vara uppmärksamma på det.