Hur man böjer ett profilrör med egna händer: teknik och enheter för böjning

Profilrör är oumbärliga i processen att montera ramar för byggnadsstrukturer. Växthus, olika växthus, lusthus och andra föremål byggs med hjälp snarast snabbt och effektivt. Men saker är inte så enkla.

Att böja ett sådant rör måste man använda dyr specialutrustning, vilket inte alltid är acceptabelt för en hantverkare. Låt oss prata om hur man böjer profilröret hemma.

Rörprofil: Vad är det

Profilrör anses ha en annan sektion från rundan. Den kan vara rektangulär, oval, hexagonal eller kvadratisk. Röret har hög hållfasthet, eftersom dess fasetter tar rollen som förstyvningsmedel. Profilprodukter hanterar betydande böjbelastningar, så de är ett bra val för byggandet av metallrambyggnader för olika ändamål.

Högkvalitativt eller låglegerat stål blir ofta råmaterial för produktion av formade rör. Beroende på tillverkningsmetod skiljer sig elektriska, kalla och varmvalsade, sömlösa rör.

Produkterna skiljer sig från väggtjocklek och profilhöjd. Sådana rör kan användas för tillverkning av olika delar i form av ramar, stegar och räcken. Rörprofilen används oftast i konstruktion för konstruktion av välvda strukturer och som ersättning för järnbalken vid ramkonstruktionen.

Profilböjning: vilka komplikationer kan uppstå

Den faktiska böjningen av ett sådant rör är processen att ge elementet en krökt jämn konfiguration. Detta kan endast göras under tryck, eftersom delen har hög hållfasthet. För att minska kraften som krävs för böjning, kan du använda värdet i det böjbara fragmentet.

Trots operationens uppenbara enkelhet, resulterar böjning inte alltid i elementen i den önskade konfigurationen. Det finns ofta problem. Tre är bland de vanligaste komplikationerna. Det första är att insidan av profilen är vikad med en slags veck som liknar en korrugering. I rätt version är det jämnt reducerat.

Den andra svårigheten är rupturen av profilrörets yttervägg. Under böjningen sträcker den sig. Ibland kan metallen inte motstå kraften och bristerna. Det tredje problemet är att röret, som byter form, kan förlora koaxialiteten hos elementen. Detta innebär att dess fragment i ett böjt tillstånd ligger i olika plan. Och detta är oacceptabelt. Övning visar att alla svårigheter uppstår på grund av det felaktiga valet av böjningsmetoden.

För att välja den korrekt måste du ta hänsyn till profilens rörs plastmöjligheter. De bestäms av sektionens storlek och form, liksom tjockleken på väggarna på produkten. Baserat på dessa värden är det möjligt att beräkna minsta möjliga radie av avrundning. Försök att runda en mindre radie är starkt avskräckt.

För att bestämma minsta radie behöver vi en sektionshöjd. Det beräknas enligt följande. Profilhöjden mäts, den dubbla väggtjockleken hos produkten subtraheras från den. Det resulterande talet kommer att vara önskad höjd, vi betecknar det med h. För rör med tvärsnitt i form av en rektangel och en kvadrat gäller följande regel. Om profilhöjden är högre än 20 mm bibehåller delen böjning på sektionen, vars minsta längd är hх3.5.

Produkter med en profil under 20 mm kan böjas på längden hx2.5 och mer. Denna regel gäller för alla rör. Emellertid påverkar väggens tjocklek också begränsningarna vid böjning. Ju tunnare det är ju högre sannolikheten är för en paus eller krossning av delen. Experter rekommenderar starkt att man inte försöker böja breda produkter vars väggtjocklek är mindre än 2 mm. I detta fall, den bästa användningen av svetsmaskinen.

En sak du behöver veta om. Rör från låglegerade och kollegeringar är mycket elastiska och kan efter böjning på något sätt "spring up", försöka ta samma form.

Detta innebär ytterligare arbete med produkten, eftersom det måste anpassas efter en förlagd mall. Det är därför rekommenderat att ta reda på värdet av plastens ögonblick i motståndet hos detta profilrör och att böja med denna indikator i åtanke. Ju mindre det är, desto mindre detaljer kommer att "springa".

Funktioner av olika sätt att profilera böjning

Det finns två huvudmetoder för att böja profilröret: kallt och varmt. Den första förutsätter att böjningsprocessen utförs utan föregående temperaturexponering av delen. Medan den andra utförs endast med ett förvärmt rör. Det måste erkännas att uppvärmning av en del väsentligt ökar sin plasticitet och underlättar böjningsprocessen.

Det finns inga standarder som strängt reglerar användningen av kalla och heta metoder för böjning för specialprodukter. De är bara för rör med en rund sektion. Enligt dessa standarder används varmbockning för delar vars diameter är 100 mm eller mer. För rektangulära och fyrkantiga rör gäller något olika regler.

Professionella rekommenderar att böja på ett kallt sätt alla rör med en profilhöjd på mindre än 10 mm. Produkter vars profilhöjd är 40 mm och mer böjda med hetmetoden. Hur man böjer detaljerna, med profilens höjd från 10 till 40 mm, bestäms av artisten. För att inte misstas kan du göra ett provböjning. I allmänhet, om det finns en rörbender, kan den böja röret utan någon uppvärmning.

Om det inte finns något speciellt verktyg är det värt att utföra en provböjning av profilröret. För att göra detta är en kant av delen fastklämd i en skruvstycke. Ett rör som är större än diametern på böjbarheten sätts i den andra änden. Den resulterande "axeln" bör dra kraftigt, böja produkten. Om delen böjer, kan du använda den kalla böjningsmetoden. Om inte, böjning med förvärmning appliceras.

Hot böja subtiliteter

Böjning av ett fragment av ett profilrör inträffar efter dess uppvärmning. Det är önskvärt att utföra operationen i ett enda tillvägagångssätt, eftersom upprepad uppvärmning av metallen är oönskad. En produkt som kyls till en ljus körsbärsfärg kan brista. Därför är den här metoden idealisk för att utföra en vinkelbenk. Att böja en profil under en cirkelbåge bör användas med försiktighet, eftersom upprepad uppvärmning är oundviklig i det här fallet.

För att böj profilröret med dina egna händer på ett varmt sätt ska du använda ett fyllmedel. Detta förhindrar eventuell krossning av delen. Sand används vanligen som fyllmedel. Det bästa alternativet är medelspannad sand. Om det inte är, lämpligt material från barnens sandlåda. Först måste du rengöra det från onödiga föroreningar.

För detta siktas sikt genom en sikta med celler av 2-2,5 mm i storlek. Så du kan bli av med stora stenar och skräp. Om det vid böjning av en sådan inklusion befinner sig direkt vid rörväggen, kommer det att bilda en lättnad som är helt onödig. För små korn behövs inte heller. Under uppvärmningsprocessen kan de sintra, vilket är oönskat. Därför måste sanden siktas igen, nu genom en fin sil. Storleken på dess celler bör vara ca 0,7 mm. Vi kalcinerade siktad sand.

Fyllmedlet är klart. Nu kan du göra detaljerna. Först måste du annea röret i det område där böjningen kommer att utföras. Då kan du börja göra pluggarna. Det kommer att ta två delar av samma storlek som täcker båda ändarna av profilröret så att sanden i det inte spolas ut. Pluggar är bara gjorda av trä, annat material kan inte användas.

Vi bestämmer storleken och formen på delar. Det måste vara en pyramid, längden på var och en är tio gånger större än basens bredd. Dimensionerna av basen själv bör vara nästan dubbelt så stor som hålet som stängs av denna plugg. Förberedda produkter måste prova på röret.

Om allt är normalt utförs på varje sida av en av pluggarna ett längsgående spår. Genom dessa spår kommer ackumulera från arbetsstycket ackumulerat under uppvärmningsgas. Du kan börja fylla röret. För att göra detta, ta pluggen utan spår och sätt den på plats. En vanlig tratt infogas i motsatta änden av delen. Om röret är långt placeras det i vinkel mot marken, om den är kort - vinkelrätt.

Sand hälls i små portioner genom en tratt. Efter varje del tar de en gummi- eller trähängande mantel och knackar detaljerna grundligt under, vilket hjälper sanden att fördelas så jämnt som möjligt och tjockna. När du hör en tud när du slår hela längden på röret, måste arbetet stoppas. Det innebär att delen är helt fylld med sand.

Det sandfyllda arbetsstycket stängs av en andra stub. Nu behöver du krita gränsarna för webbplatsen, som bör utsättas för värme. Dess längd ska vara lika med minst sex diametrar av arbetsstycket. Delen är ordentligt fastsatt i en klämma eller i en skruvstycke. Om röret är svetsat måste det fästas så att sömmen ligger utanför böjningen. Om det är inuti kan delen brista.

Nu är det nödvändigt att värma rörfragmentet till en röd-körsbärsfärg. Detta kan göras med en blowtorch eller en gasbrännare. En viktig punkt. Hela området ska värmas jämnt. Det är omöjligt att förhindra överhettning av enskilda fragment. Om detta händer bör sådana områden kylas. En indikator på ett tillräckligt uppvärmt rör är den skala som återhämtar sig från den.

Efter uppvärmningen sätts ett fragment av en större del av röret på sin ände. Så att kanten av detaljerna inte nåde framtidens böjning. Då böjs röret försiktigt till önskad form. Detta bör ske i ett steg med en smidig translationsrörelse i vertikalt eller horisontellt plan. Den resulterande böjningen kontrolleras mot mönstret.

Det böjda röret bör svalna, varefter det ska jämföras med mallen och se till att den givna formen är korrekt. Om så är fallet slås pluggarna ut. Det är ofta svårt att göra, då kan du bara bränna ut träkorkar och häll ut sand. För att göra böjningen klar, utan vikningar och tårar, måste du fylla röret så nära som möjligt med sand och jämnt värma delen.

Kalla böjningsfunktioner

Böj profilen utan uppvärmning kan vara på olika sätt. Det enklaste sättet att göra detta är med ett speciellt verktyg, nämligen en profilböjningsmaskin. Du kan köpa det eller göra det själv, vilket är ganska svårt. Att köpa ett verktyg motiverar dock inte om du bara behöver böja några detaljer. Därför är många människor intresserade av hur profilröret böjer sig med egna händer och om det är möjligt alls.

En sådan operation är ganska möjlig. För genomförandet krävs en enkel fixtur i form av en dorn eller böjplatta. De kan enkelt monteras från skrotmaterial. Innan du böjer måste du bestämma på fyllmedlet för röret. Om profilens höjd är mindre än 10 mm är det inte nödvändigt att fylla delen. För produkter med högre höjd krävs fyllmedel. Detta kan vara sand, beredd som beskrivet ovan, eller våren.

I det senare fallet valdes delar av stål, med snäva lindningar. Diametern bör vara sådan att den passar tätt in i profilrörets hålighet. Endast på detta sätt kan det effektivt förhindra en för skarp förändring i rörets tvärsnitt vid böjningen. Så att i slutet av arbetet kan fjädern lätt avlägsnas, är en bit tråd fast fastsatt i kanten innan den monteras.

Nu måste du bestämma vilken typ av enhet som ska böjas. Detta kan göras, med kännedom om höjden på profilen för produkten. För ett tunt rör med profilhöjd mindre än 10 mm används en böjplatta med stift som fungerar som stopp. De är ordnade i enlighet med böjningsradien av delen. Röret läggs mellan stoppen och ger den önskad form.

Börja lägga delen från mitten, så det är lättare att utföra operationen. Gå sedan gradvis till kanterna av produkten. En signifikant nackdel med denna böjningsmetod är behovet av stor ansträngning. Dessutom är det ganska svårt att böja exakt enligt mönstret, det är mycket troligt att det kommer att finnas några avvikelser från den givna formen.

Rör med profilhöjd på mer än 10 men mindre än 25 mm böjs med specialutrustning utrustad med en vals. Den fungerar enligt principen för den så kallade Volnov-maskinen. Det händer som följer. Detaljerna är ordentligt fastsatta i en skruvstycke. Genom rullen appliceras en kraftig kraft på den, vilken böjer elementet. Denna metod möjliggör böjning mer exakt och effektivt.

Men i det här fallet kommer det att vara nödvändigt att göra en väldigt stor fysisk ansträngning för att få det önskade resultatet. Om du vill få en del med en stor böjradie, till exempel, används en båge för ramkonstruktion, plan-parallella plattor eller en dorn. Enheten är en fast mall med rundad form, på vilken klämmorna är utformade för att fixera delen.

Profilröret med ansträngning sätts i ett spår, vilken storlek exakt motsvarar en produktprofil. Låsklämmorna håller delarna på plats tills hela elementet är placerat i fixturen. Röret ges således den önskade formen.

De enklaste enheterna för kall böjning

Överväg hur du gör dig själv två mycket enkla verktyg som hjälper till att böja ett profilrör.

Profil Mandrel

Basen för enheten kommer att vara en arbetsbänk. Det är viktigt att inte bara arbetsområdet, men också utrymmet omkring det ska vara ledigt. För att säkra dornen måste du göra flera tätt placerade hål i ena sidan av bänkskivan. Den faktiska dornen eller mönstret är gjord av plywood. Detta alternativ är dock endast acceptabelt om du tänker utföra flera delar.

Om du behöver böja ett stort antal rör på detta mönster, är dornen bäst gjord av stålvinkel. I vissa fall måste profilprodukten böjas i olika vinklar. För det här arbetet behöver du flera mallar samtidigt, som bör förberedas i förväg. Innan dornen sitter fast är den fast fastsatt på basen med klämmor.

Ett rör som ska böjas är säkert fastsatt vid dess kant. Då görs det flexibelt. Verksamheten utförs smidigt, utan plötsliga ryckningar. Kraften som appliceras på röret bör öka gradvis. Under böjningsprocessen tar delen sig i form av en dorn. Detta kommer att kräva en stor ansträngning.

Avancerad böjplatta

Detta är en bekväm multifunktionsenhet som gör att du kan använda högkvalitativ profilböjning med egna händer. Anordningen är en fast metallbasplatta monterad på en piedestal. Den senare är fastsatt på verkstadsgolvet med hjälp av fästbultar.

Alternativt kan du överväga en liknande enhet, monterad på en arbetsbänk. Efter arbetet är böjplattan lätt att demontera och ta bort, eller du kan använda den som stativ för andra VVS-verksamheter.

För tillverkning av sådana anordningar behöver en tjock metallplåt. Det är svetsat till ett teleskopstativ. För stopp under böjning på basplattan görs två hål. De lägger bultarna. De sätts på och fixeras munstycken av olika radier, vilket gör att du kan böja röret efter behov. En tryckplatta är skuren från tjockt stålplåt.

Dess användning är nödvändig så att böjdelens koaxialitet inte störs, eftersom det genom att böja profilröret utan pipbender kan det oavsiktligt deformeras i två olika riktningar. Plattan är fastsatt ovanför munstyckena på bultstopparna.

Faktum är att böjningsprocessen är enligt följande. En bit rör är fast i fixturen, varefter den dras med kraft över motsatt kant. Delen bör börja böjas. Om detta inte händer på grund av otillräcklig kraft kan du försöka öka axeln och sätta delen med ett rör med större diameter.

Användbar video om ämnet

Böj röret med en dorn från stålhörn:

Så här gör du enkelt och snabbt för att göra en hemlagad rörbänk:

Det enklaste sättet att böja ett profilrör:

Det finns många sätt att manuellt böja profilerade rör. Och de har alla en gemensam nackdel: det krävs mycket för att böja dem. En fysiskt oförberedd mästare kan inte klara av sådant arbete. Böjning av delar med hjälp av specialanordningar är mycket lättare, mer exakt och kräver inte mycket fysisk ansträngning.

Problemet är att kostnaden för sådan utrustning är ganska hög. Därför köper en enhet bara för att utföra ett engångsarbete är definitivt olönsam. Det bästa alternativet är att hyra specialiserad utrustning, vilket möjliggör en liten avgift för att få profilprodukterna böjda exakt enligt mönstret.

Vi böjer profilröret hemma utan en rörbender på flera sätt.

Under konstruktionen av små arkitektoniska former står tillverkningen av toppar, baldakiner eller installation av värmesystem (vattenförsörjning) hemmahantverkare inför behovet av att böja rören.

Funktioner med formning av rör med en kvadratisk (rektangulär) sektion

Till skillnad från ett runda rör, där materialet är spänt relativt jämnt, har profilen vinklar på 90 °. Profilens inre del kan inte böja utan att deformera sidoväggarna. Som ett resultat bildas veck på den inre raden, och luckor är möjliga utanför.

Utan att gå in i tekniken, hur man böjer ett rör utan pipbender, förstör många DIY-hantverkare arbetsstycket eller bryter materialets styrka.

I industriella rörbenders för att jämnt fördela belastningen bildas en stans på insidan av radie. För att göra detta, på rullar eller dorn (beroende på rörbenens design), är en speciell tidvattensida anordnad.

All "extra" metall böjs inåt, utan att bilda veck. Som ett resultat fördelas belastningen jämnt, och det är möjligt att böja ett fyrkantigt rör med en tillräckligt liten radie.

Böj profilerade rör korrekt utan extra kostnad.

Det finns många sätt att böja ett profilrör hemma utan att använda en industriell rörbender.

Sektorsvetsning

Denna metod är tillgänglig med en svetsmaskin. Behöver fortfarande bulgariska, men du kan göra med en hacksåg och metall. Metoden består i att göra jämnt fördelade sektorsnedskärningar på insidan.

Mängden material är reducerat, och du kan inte oroa dig för bildandet av veck och raster i metallen. Efter att ha klippt sektorerna antar profilen enkelt en förutbestämd form, och de bildade styckena är svetsade på något sätt möjligt.

Metoden är mödosam, men du kan böja röret till någon radie, inklusive med ett variabelt värde. Om du är en erfaren svetsare försämras inte arbetsstyckets täthet och hållfasthet.

Den enda nackdelen - den färdiga produkten ser inte ut så estetiskt tilltalande. Tekniken är inte lämplig för en dekorativ visir över verandan, men du kan böja profilröret för ett växthus med egna händer. Återigen krävs en svetsmaskin.

Varmformning som ett sätt att böja ett rör utan rörbender

I det här fallet behöver du en gasbrännare eller blåsbrännare. Vid uppvärmning blir metallen mjuk och smidig att sträcka eller krympa. Sannolikheten för bildandet av veck och tårar reduceras praktiskt taget till noll.

Hur metoden fungerar:
Grunden för tekniken är lokal uppvärmning av böjningen med en brännare.

Om böjningsradien är liten behöver inga extra verktyg eller material behövas, såvida inte ett styrmönster. Denna metod är lämplig för ämnen av liten längd.

För övergripande produkter, speciellt med tunna väggar, behöver du förberedande operationer:

 • Rörhålets hålighet måste fyllas med sand. Materialet siktas preliminärt och kalcineras (till exempel på ett stålplåt) vid en temperatur av 100 ° C till 150 ° C. Om detta inte är gjort kommer ånga att bildas under uppvärmning och komprimering av sanden kommer att vara ojämn. Ena änden av röret är tyst av en tät kork av trä, och den beredda sanden hälls i hålrummet.

Därefter kan den behandlade platsen doseras med vatten för härdning. Om lasten inte är ett litet arbetsstycke - du kan inte göra det här. Vid slutet av formningen avlägsnas pluggarna med en kraftig skruv eller helt enkelt brännas med en gasbrännare.

Derivatet av denna metod är tillverkningen av ämnen, som sedan svetsas till långa spannar. Denna metod är bra när profilröret är för stort och arbetsplatsutrymmet tillåter inte införande av fria ändar.

Ja, och sand för sådana ämnen kommer att kräva mycket, för att inte tala om vikten av den fyllda strukturen. Röret är skuren i bitar av önskad längd, de är böjda enligt ett mönster, sedan konstrueras konstruktionen genom svetsning.

Trots den uppenbara komplexiteten är detta det mest populära sättet att böja ett profilrör med egna händer. En svetsmaskin (och en erfaren svetsare) behövs inte, många mästare har en blåsbrännare eller en gasbrännare, sand är inte alls ett bristfälligt material.

Böj rörledningarna "på den kalla"

Denna metod är endast lämplig för en liten profil, och när man arbetar med stora radier. Fördel - inga ytterligare material och utrustning krävs. Att böja profilröret utan en pipbender på kallt sätt måste du göra en mall. Det görs bokstavligen från betesmaterial.

Huvudvillkoret - tillräcklig styrka av mallen, ansträngningen när man arbetar med allvarliga. Om du behöver böja en hel serie identiska ämnen är det bättre att anpassa för detta till en jack eller en hand-vinsch.

Beroende på platsen för arbetsområdet kan mallen placeras inte horisontellt, men vertikalt, till exempel på väggen på en skjul. Det är lättare att styra processen och fixa de mekaniska enheterna.

Om den färdiga mallen har en pålitlig arbetsstyckesklämma, kan arbetet utföras "i ena handen" utan assistent. Förresten används sådana anordningar inte bara av hantverkare.

Utbytbara mallar av metall är vanliga i verkstäderna som arbetar med massproduktion av metallämnen, så att utrustningen kan klassificeras som halvprofessionell.

Om du inte har gratis material för att göra en fullskalig form kan du skapa en mall med hjälp av punktformade böjpunkter. Kraftfulla bultar, skruvar eller krokar kommer att göra. Stöden är placerade på den dragna böjningsradien på det minsta möjliga avståndet från varandra.

Naturligtvis måste fästpunkterna vara starka, de måste tåla en stor belastning. Fördelen med metoden: med ett modellplan (som regel är det flerlagigt plywood inte mindre än 12 mm tjockt), är det möjligt att böja olika former av arbetsstycket. Det är tillräckligt att omorganisera stöden.

I närvaro av en svetsmaskin är mallen gjord av stålplåt (4-6 mm). En sådan anordning är användbar för massproduktion av samma typ av delar. Mönstret är mer arbetskrävande när det gäller tillverkning, men dess styrka och kvalitet på arbetet gör det möjligt att böja böjningen inte sämre än på industriella rörbenders.

Ledaren för böjning av proftruby

Om du måste böja arbetsstycken med olika radie är det ingen mening att göra mallar för engångsbruk varje gång. Du kan ta en solid och tjock yta (stål från 10 mm eller textolit) och borra hål i den med samma tonhöjd.

Genom att installera bussningar (eller bultar) i hålen kan du snabbt konfigurera mallen för valfri radie.

Den obestridliga fördelen är mångsidighet. Bristen på design - böjens kvalitet är mycket värre, jämfört med mallar i full storlek. Dessutom kommer tillverkningen av en sådan design att kräva mycket ansträngning och kostnad.

Det enklaste sättet: Använd en spak med ett munstycke

Kvaliteten på bearbetningen lämnar mycket att önska, men effektivitet och mångsidighet i höjden.

Nedre raden:
Att bedöma omfattningen av arbetet med tillverkning av ämnen från ett format rör har befälhavaren möjlighet att välja: köp industriutrustning, kontakta en specialiserad verkstad eller skapa en egen enhet.

Det sista alternativet vi diskuterade i artikeln. Detta är inte en uttömmande lista, du kan självständigt utveckla en maskin för att böja röret för vissa uppgifter.

Video - hur man böjer ett profilrör utan en rörbender för en baldakin

Hur man böjer ett profilrör

Innehållet i artikeln

 • 1 Flexing för hand
 • 2-vägs bockning
 • 3-vägs böjning med svetsning
 • 4 Böjning med benders
 • 5 Välja den bästa böjningsmetoden.
 • 6 Videor

En av de populära typerna av byggnadsmetall är en profil, som är ett rör av oval, kvadratisk eller rektangulär sektion. Utbredd vid tillverkning av metallkonstruktioner, stödkonstruktioner, skur, prefabricerade ramar fick rektangulära och fyrkantiga stålrör. De hittar tillämpning i privat bostadsbyggande (för byggnad av staket, växthus, olika paviljonger och skur).

Den enda nackdelen är den mer komplexa processen att böja dem och ge dem önskad form. Låt oss överväga mer hur du böjer profilröret själv.

Manuell böjning

Låt oss prata om hur man böjer rören för hand.

Hot böjningsmetod

Det enklaste manuella sättet är den "heta böjningen". Med den här metoden kan du få ganska smidiga linjer och önskad form utan betydande förändringar i profilens geometri. För att förhindra utplattning vid böjningsprocessen fylls röret med torkad kvartsand. För detta ändamål drivs en träpluggskiva i ena änden och, efter att den fyllts med torkad sand, är den andra änden också ansluten till en liknande plugg. Vid ena änden av röret borras ett litet hål för att tillåta luft att flöda fritt. Värm därefter det önskade området lokalt med gassvetsning och ge önskad form. Som ersättning för gassvetsning för uppvärmning kan du använda en blåsbrännare eller en gasbrännare.

Röret bör inte överhettas, eftersom det oundvikligen kommer att leda till skenans utseende och minska metallens kvalitet. Upprepad uppvärmning försämrar även metallens kvalitet, så försök att böja metallen första gången.

Efter att ha erhållit den önskade formen, ta bort pluggarna och häll ut sanden (om det behövs kan det återanvändas). Det enklaste sättet att ta bort pluggarna är att värma ändarna av röret med en fackla. När de brinner faller kilar lätt ut.

Användningen av sand för fyllning gör det möjligt att undvika sprickor och oregelbunden deformation. Med en viss färdighet kan du böja profilen tillräckligt snabbt, så du bör inte ens försöka göra det utan att slipa - du förstör bara materialet.

Man bör komma ihåg att galvaniserade rör inte kan böjas på detta sätt, för Under uppvärmning kommer zinkskiktet att brinna och sluta utföra sin anti-korrosionsfunktion.

Böjningsmetod med svetsning

Ett alternativt sätt att självhäftande böja hemma är användningen av svetsning och slipning. I detta fall utförs arbetet enligt följande:

 • Beräkna först den önskade krökningsradien.
 • För att underlätta processen, med hjälp av en kvarn, längs hela böjens längd, görs likformiga tvärsnitt på profilens tre sidor (på utsidan av den planerade böjningen).
 • I nästa steg ges det formade röret den erforderliga formen, skärningar görs och slipningssvetsar.

Böjning med benders

Rör bender kallas en fixtur eller maskin, utformad för att ändra rörets form. Utrustningen gör att du kan böja i enlighet med önskad form och storlek. Korrekt användning av det gör att du kan behålla materialets hållfasthetsegenskaper, samtidigt som du undviker flätning och veck.

Beroende på typ av enhet är rörböjare:

 • Handhållen
 • Elektro.
 • Hydraulic.

Den största fördelen med handverktyg är enkelhet och relativ cheapness. Men att arbeta med dem kräver en stor fysisk ansträngning, så att använda dem för stora mängder arbete är ganska tröttsamt.

Hydraulisk och elektromekanisk utrustning kräver inte stor ansträngning vid arbete, vilket gör att rören kan böja snabbt och noggrant.

Välja den bästa böjningsmetoden

Om mängden arbete är en gång och liten, är användningen av en "varm böjning" eller manuell maskin optimal. Alternativt kan du inte köpa en manuell pipbender för att utföra engångsarbete och hyra det.

Om du ständigt behöver böja profilrören, så är det meningsfullt att köpa utrustningen eller göra det själv.

Du kan också hitta ett företag som har specialiserad utrustning - profilegibs, som gör att du snabbt och noggrant kan utföra allt arbete och ge rören en komplex och invecklad form. Om priset på tjänster passar dig, är det här alternativet mest föredraget för en stor del av arbetet.

Om du väljer det bästa sättet och jobbar på ett bra sätt får du mer attraktiva och enklare att använda rör (jämfört med runda), som kommer att hitta en bred tillämpning när du planerar ditt hem.

video

Vi uppmärksammar tomten, som visar arbetet med en hemmagjord rörbender.

Hur man böjer ett profilrör för ett växthus: De enklaste metoderna och reglerna för tillverkning av ämnen

Växthuset med en kvadratisk eller rektangulär sektion lockar tillförlitlighet och livslängd. En mycket hållbar metallkonstruktion låter genom max ljus eftersom dess pelare, stöd och screeds är mycket tunnare än trä rivaler. Underlägsen metallteknik. Utan kunskap om nyanser är det svårt att göra en välvd båge eller ram för en dörr från ett direktämne. På grund av dessa komplikationer föredrar "gröna hus" med en metallbas helt förgäves att köpa. Men om du noggrant räknar ut hur man böjer ett profilrör för ett växthus är det möjligt att bygga en billig välvd struktur med obetydliga kostnader.

Kärnan och problemen med att böja profilrörsvalsning

Böjning av metallprodukter, oavsett form av sektionen, består i att ge dem en partiell eller fullständig smidig krökt konfiguration. Ett av de vanliga VVS-förfarandena utförs antingen under tryck eller under tryck i kombination med upphettning av böjningssektionen. Vid denna tidpunkt påverkas delen av den ihåliga metallposten samtidigt av kompressionskrafterna från arbetsstyckets insida och dragkrafterna längs ytterväggen. Komplikationerna är det:

 • materialet i processen att ändra formen kan förlora koaxialiteten hos segmenten, d.v.s. delar av det böjda arbetsstycket kommer inte att ligga i ett enda plan;
 • utdragbar yttervägg vid böjningsplatsen kan inte motstå påverkan och trite burst;
 • i stället för en likformig sammandragning kan en komprimerbar innervägg vikas i veck som liknar en korrugering.

Utan kännedom om subtiliteten att böja en profil finns det risk för att man helt enkelt krossar produkten, förstör arbetsstycket. Men hänsynslöshet är inte vår väg! Speciellt om det åtföljs av materiella förluster. Till den rationella ekonomins ära kommer vi att ta hänsyn till alla vagaries av profilen och egenskaperna hos "järn" materialet. Låt oss inte glömma måtten på sektionen, tjockleken på profilrörets väggar, den nödvändiga böjningsradie och elasticiteten hos stållegeringen. Med fokus på de angivna parametrarna väljer vi rätt teknikväg - det är också en flexibel metod.

Varför behöver jag veta profilens egenskaper?

Profilrörets rullning skiljer sig från standardrunda-versionen genom sektionens form, som kan vara kvadratisk, oval, rektangulär eller platt oval. Enligt reglerna i GOST R nr 54157-2010 ingår också en rund produkt i listan över profilprodukter. I växthusbyggnad används produkter med kvadratiska och rektangulära sektioner oftast, eftersom det är lättare att fästa en beläggning på sina jämnt plana väggar.

För en mängd olika nationella ekonomiska behov tillverkas produkter i ett stort antal storlekar. Det skiljer sig i konfigurations- och tvärsnittsarea och naturligtvis i väggtjocklek. Kombinationen av storlekar bestämmer plastens möjligheter. På professionellt språk kallas de minsta tillåtna krökningsradie. Så innan du lär dig hur du gör arbetsstycket för ramen, måste du ta reda på vad den minsta radie av platt omformning kan "överleva" arbetsstycket utan skada.

För att bestämma minsta böjningsradien för en kvadratisk eller rektangulär profil behöver vi höjd h, eftersom:

 • Produkter med en profilhöjd på upp till 20 mm kommer att böjas utan att bli olämpliga för avvisning, om böjning utförs i en längd av 2,5 × h eller mer.
 • rörrullning med en profilhöjd på mer än 20 mm utan förlust kan motstå deformationen i en sektion på 3,5 × h och mer.

De angivna gränserna är nödvändiga för dem som avser att göra hyllor, hyllor och fönsterkarmar eller dörrar. Tjockleken på väggarna gör också justeringar inom begränsningsområdet. Breda rör med tunna väggar upp till 2 mm tjocka rekommenderar inte böjning alls. Bättre att använda svetsning.

Hemhantverkare som har bestämt sig för att göra bågar för ett välvt växthus bör ta hänsyn till att hushållsprodukter gjorda av vanligt kol eller låglegerade stållegeringar tenderar att lite "springa upp" efter tillämpning av kraft till dem. De verkar försöka återvända till sitt tidigare tillstånd. Därför, efter att nybörjare mekaniker fullbordar bockningen av alla bågar med egna händer, måste han upprepa behandlingen och omjustera bågarna till mönstret. Det är önskvärt att initialt ta hänsyn till värdet av plastmomentet för resistans Wp. Det anges vanligtvis i dokumenten för det sålda byggmaterialet. Än det här ögonblicket är mindre, desto mindre är det med passformen.

Bockningsmetoder och deras egenskaper

Böj profilröret i både kallt och varmt. Uppvärmning med en gasbrännare ökar signifikant duktilen. Materialet i en liten sektion böjer sig perfekt och utan överdriven temperaturexponering, eftersom tunna rör är tillräckligt plast och är lättare att applicera på den kraft som appliceras på dem.

Det finns inga exakta instruktioner om användningen av värme för böjning. Standarden indikerar endast dimensionerna på rundstången, enligt vilken det är nödvändigt att påverka det behandlade området med en flamma med Ø 100 mm och mer. Med fyrkantiga och rektangulära former sker allting lite annorlunda. Baserat på erfarenheterna från hantverkare:

 • med en profilhöjd på upp till 10 mm böjda ämnena unikt på kallt sätt;
 • med en profilhöjd på 40 mm eller mer, är rören böjda med upphettning.

Eftersom det är lättare och lättare hemma att böja profilen med en höjd i intervallet från 10 till 40 mm, måste utövaren själv bestämma sig. Om trollkarlen har en profileb i arsenalen kan den användas för att skapa en välvd rundning utan uppvärmning. Det finns ingen apparat, det är bättre att testa din styrka i förväg. För att göra detta håller du ena änden av materialet i en skruvstycke. På den andra änden sätta på ett rör med en storlek som är större än profilens höjd och dra över "axeln" förstorad på detta sätt. Om det fungerar är det ingen mening att värma metallprodukter.

Alternativ 1 - böjning med uppvärmning

Icke-mottagligt material kommer att deformeras genom hetmetoden, förfyllning med sand. Och kvaliteten på bearbetningen kommer att öka, och böjens enhetlighet kommer att säkerställas. Låt oss lägga upp på jobbet "på varmt" med dukvattens och fortsätt:

 • Vi kommer att göra två pyramidala pluggar från skrapor av timmer eller stockar, vars längd ska vara 10 gånger bredden på basen. Basområdet för varje hemmagjord kork bör vara nästan 2 gånger det kvadratiska eller rektangulära hålet, vilket det måste plugga
 • Låt oss försöka hur "pluggarna" kommer "sitta ner", då på en av dem väljer vi längsgående spår från fyra sidor. De behövs för att frigöra den gas som ackumuleras när fyllmedlet värms upp.
 • pre-annealing billet på platsen för den framtida veckan;
 • förbereda fyllmedlet. Som det tar vi ren byggsand av medelkorn. I avsaknad av bulkbyggnadsmaterial använder vi sand från barnens sandlåda. Vi siktar den först genom en sikt med 2 eller 2,5 mm celler för att ta bort grus och fårskinnbägare från förpackningen. Stora inneslutningar på rörytan kan leda till onödig lättnad. Sedan siktas massan igen "igenom", men redan genom en fin sil med 0,7 mm celler, så att dammpartiklarna inte kakas vid uppvärmning. Alla skärningar, som fyllmedel i slutet av åtgärden, kommer att returneras till sandlåten;
 • tänd fyllmedlet vid en temperatur på 150ºє
 • Vi hamrar ena änden med ett träpropp där det inte finns några kanaler för avlägsnande av gaser. Sätt i tratten i andra änden. Beroende på storleken på arbetsstyckets storlek i vinkel eller vinkelrätt mot marken. Vi fyller fyllmedlet i portioner genom tratten. Från tid till annan knackar vi på väggarna på produkten från botten upp med en trä- eller gummibåt så att sanden är komprimerad. En signal om tillräcklig komprimering blir ett tråkigt ljud;
 • Stäng det färdiga arbetsstycket med det andra stoppet.
 • vi noterar med krita på blankt värmesektionen;
 • Fäst arbetsstycket antingen i ett skruvstycke med en mall eller i klippet. Materialet med en svetsad söm är inställd så att den svetsade leden sitter på sidan. Det är oönskat att sträcka eller komprimera längs sömmen;
 • vi värmer det markerade området rött hett och försiktigt ge blanken den önskade formen. Vi böjer i ett steg med progressiv oskarp rörelse i ett strikt horisontellt eller vertikalt plan;
 • Efter kylning, jämföra resultatet med mallen. Om allt är i ordning slår vi ut eller bränner ut pluggarna och häller ut sanden.

Den beskrivna metoden är bra för att bilda enkla hörnböjningar, sedan Det rekommenderas starkt att värma rör flera gånger. Metall från upprepad temperaturchock förlorar sin styrka. Men när man skapar en rundad båge är upprepad uppvärmning oundviklig. Det är trots allt orealistiskt att göra arbetet i ett steg, men kylt till en ljus körsbärsfärg, dvs upp till 800 º, kan arbetsstycket enkelt brista.

Alternativ # 2 - kallmetod

Plastisk deformation av det kalla stålet "kallt" tillverkas både med fyllmedel och utan användning. Material med profilhöjd upp till 10 mm behöver inte fyllas. Ett tjockare rör är bättre att fylla med sand eller kolofonium. Ett alternativ till sandfyllnadsmedlet är en fjäder av tät lindning, vars dimensioner gör det möjligt att passa tätt in i håligheten på behandlingsstället. En fjädrande packning förhindrar en skarp förändring av profilens tvärsnitt vid böjpunkterna.

Böjning "i kylan" hemma kan du:

 • manuellt använda de enklaste enheterna, såsom böjplattor, skruv och dorn;
 • med hjälp av mobil profilegib - en förbättrad analog av en manuell rörbender. Profilebib skiljer sig från anordningen för att böja rundade rör endast i form av hak i arbetsrullen;
 • genom att rulla på en hemgjord eller fabriksprofilböjningsmaskin, som kan tillverkas för hand eller köpas i färdig form.

Tekniska mekanismer för mekanisering är mer rimliga och lönsamare att hyra ut för hyra om de behövs för en enstaka byggnad av ett växthus. Om i framtiden byggandet av gröna hus för släktingar och grannar eller byggandet av ett vackert metallfäste finns det till exempel en anledning att få din egen böjinstallation.

Böjverktyg och maskiner

I familjen enheter och enheter för böjning finns representanter av olika grad av teknisk komplexitet. Börja med att överväga medel för dem som är förbryllade av frågan om hur och med hjälp av vad du kan böja ett profilrör utan användning av specialutrustning. Fortsätt sedan vidare till hemlagade rullande växter.

Varianter av de enklaste enheterna

Användningen av elementära "hjälpare" för kall deformation reglerar materialets storlek:

 • tunn rörvalsning med profilhöjd upp till 10 mm böjd med en horisontell platta med hål. Metallpinnar fixas i hålen, vilket spelar rollen som stopp. Böj produkten, placera den mellan stoppen som är installerade i hålen enligt böjradien. Börja från mitten av arbetsstycket och rör sig gradvis till kanterna. Nackdelar med metoden vid tillämpning av avsevärd muskulös ansträngning och i en ganska låg noggrannhet av deformation;
 • rör med en profilhöjd på upp till 25 mm böjs med rullande enheter som arbetar enligt principen för en Volnov-maskin. Metallämnet är ordentligt fixerat i en skruv, och en fysisk kraft appliceras genom rullen till den del som ska bearbetas. Böjning görs mer kvalitativt och enhetligt än i föregående fall. Men från konstnären genom analogi kommer det att krävas anmärkningsvärda ansträngningar.

För bildandet av en böjning med en stor krökningsradie, såsom bågar för den välvda ramen, används fasta cirkulära mallar med bindestänger för att fixera arbetsstycket. Dessa anordningar är relaterade till utmatningen av plan-parallella plattor. Arbetsstycket med ansträngningen "placerad" i spåret, vars dimensioner är lika med rörets storlek. Manuell böjning med ett dornrör har formen av en given kontur.

Moderniserad böjplatta

Om husets låssmed inte berövas fysisk styrka, behöver han för sitt eget behov det enklaste verktyget för den ganska arbetsintensiva deformationen av profilröret. Den kan tillverkas i form av en panel som är fastsatt av klämmor på skrivbordet eller på arbetsbänken. I det fall som visas på bilden, svetsas böjplattan på metallpistolen, men här är den bultad med fyra bultar till verkstadens betonggolv. För att ta bort fixturen efter arbetets slut kommer det att räcka för att ta bort bultarna. Efter demontering förblir inga fäststift och stiger inte ovanför golvytan, vilket innebär att ingenting kommer att störa rörelsen och skapa traumatiska hot.

Principen för produktion av arbetsplanet är extremt enkelt:

 • En böjplatta är en panelskärning av tjockt plåt.
 • Panelen är svetsad i profilröret, installerat enligt teleskopreglerna i pelarstativet.
 • Två bulthål borras i arbetsplanet, vilket stannar.
 • Böjningsradieen justeras genom att man monterar en av bultarna av lämplig storlek till en av bultarna.
 • För att bevara koaxialiteten hos segmenten intill böjningen är en metallplatta fixerad ovanför arbetsstycket, fixerat med bultar.

Piedestalen är multifunktionell. Dess ägare har möjlighet att använda den som en miniatyr arbetsbänk för att utföra ett imponerande antal VVS-verksamheter.

Mantel för böjning av profilröret

Metoden är lämplig för produkter med en vägghöjd på upp till 25 mm. Befälhavaren behöver en stor arbetsbänk och en stor mängd ledigt utrymme runt arbetsområdet. En kanten av arbetsbänken är perforerad av ofta placerade hål för att fästa dornen och för att välja den optimala positionen för den del som säkrar röret. Mallen för den kommande plastdeformationen skärs av tjock plywood. Det är sant att plywooddornen endast är lämplig för en-gångs böjningsprocedurer. Om böjningen fungerar mycket, är det bättre att svetsa dornen från stålhjulet.

Använda Manual ProfileBib

Betydande mängder arbete på deformation behöver mekanisering. Massproduktion av krökta delar kommer att ta för mycket hälsa från artisten. För att underlätta böjning är det önskvärt att göra maskinen enligt ritningen. De används främst för arbete med storstorlek. De viktigaste arbetsorganen i den manuella enheten är tre rullar, varav två är fasta. Att ändra positionen för den tredje rörliga rullen bestämmer böjningsvinkeln.

Om ovanstående metoder inte är acceptabla, så har framtida ägare av växthuset två val - hyra en manuell installation eller beställa tillverkning av avrundade delar. Processen av deformation av arbetsstycket demonstrerades av videon: hur lättare det är att böja ett profilrör - genom upprepad rullande eller fysisk inverkan är det för artisten att bestämma.

När man arbetar manuellt är det viktigt att följa reglerna för böjning av profilrör och inte göra plötsliga rörelser. Det är nödvändigt att övervaka enhetligheten av deformation från bilens yttre och inre sida. Men man får inte bli för upprörd på grund av de små vikningarna på böjens inre yta: de kan fixeras av hammarslag. Innan du börjar jobba är det nödvändigt att göra mallar från tråd, spånskiva eller hyposplattor för att kontrollera och få resultatet som motsvarar projektet.

Egenskaper och metoder för att böja profilrören radiellt med egna händer

Profilrörrullning representeras av produkter som har ett tvärsnitt av olika former. Dessa inkluderar runda, plana ovala, fyrkantiga och ovala rör. Denna produktsortiment ger möjlighet att skapa ljusbågade strukturer av olika slag. De används både i hushåll och i produktion. De mest populära profilerna är fyrkantiga produkter. Det böjda profilröret i detta tvärsnitt gör det enkelt att fixa eventuell yttre beläggning på plattväggen. Innan du kan göra flexibla rör hemma borde du vara bekant med deras tekniska parametrar och arbetsmetoder.

De viktigaste problemen med profilböjning

Profilrören som tillverkas av industrin har vissa geometriska parametrar, som är den avgörande faktorn för deras plastmöjligheter. Den tillåtna minsta böjningsradie beror på tjockleken på metallvals väggarna och tvärområdet. Denna parameter ger profithrubens avrundningsvärde utan mekanisk skada.

Vid mekanisk verkan på produkter från metallprodukter ges de en hel eller delvis böjning. I detta fall påverkas metallprofilen av tryckkraften (på insidan) och dragkraften (på ytterytan). Det är de som orsakar de största svårigheterna att böja metallprofilen, vilket innebär följande problem:

 • När den metallformade produkten är böjd kan segmenten av rörmaterialet förlora sin koaxialitet, vilket leder till placeringen av de rörvalsade sektionerna i olika plan.
 • Ytterväggen hos de valsade produkterna som sträcker sig kan brista under påverkan av ökad belastning;
 • På insidan av den böjbara profilen kan det förekomma veck som liknar en korrugering.

För ett professionellt rör med höjd (h) upp till 20 mm måste böjdelens längd vara mer än 2,5 × h. Valsad metall med en profilhöjd på mer än 20 mm böjt smärtfritt i områden med en längd av minst 3,5 × h. Definitionen av minsta böjningsradier kan bestämmas från tabellen.

Korrekt genomförd teknisk process gör det möjligt för dig att få en perfekt platt rullad böjning och låter inte produkten kollapsa eller brista. Genom att välja lämpligt teknologisk alternativ är det nödvändigt att ta hänsyn till de geometriska parametrarna samt egenskaperna hos materialet i produkten. Profilröret kan böjas på två sätt: med förvärmning och i kallt tillstånd.

Använd förvärmning

Denna operation utförs för produkter som har en profil med en höjd av mer än 40 mm. Sand hälls inuti röret och träpluggar installeras i ändarna. Bulkmaterialet gör det möjligt för metallen att få en enhetlig uppvärmning över hela längden. I en av pluggarna tillverkas speciella hål för att avlägsna den gas som bildas under uppvärmning.

Sand för att fylla metallprofilen används renad, med en genomsnittlig kornstorlek. Om det är frånvarande, kommer materialet från gårdsandlådan, som måste förberedas i förväg, också att vara lämplig. Till att börja med siktas den genom en sikta, som har celler högst 2,5 mm för att avlägsna små stenar och grus. För att få högkvalitativt fyllmedel passerar den dessutom celler genom en storlek upp till 0,7 mm. Denna process kommer att utesluta sintring av dammintag i sanden under uppvärmning. Det beredda materialet kalcineras vid en temperatur av + 150 ° C. I processen att fylla sand i röret rekommenderas att man trycker på ytan för bättre fördelning av bulkmaterialet.

Innan du böjer profilen för växthuset med egna händer, är det nödvändigt att säkerställa säkerheten för utfört arbete. Använd speciella handskar av tjock presenning, som skyddar dina händer mot kontakt med hetmetall, och placerar också brandbekämpningsutrustning i närheten. Området för den produkt som skall böjas är förhärdad. Metallprofilen är monterad i en speciell klämma eller i en skruvstycke tillsammans med den färdiga mallen. Dockningssvetsen som finns tillgänglig på bilen måste nödvändigtvis vara på sidan av produkten. Detta skyddar det mot alltför stora belastningar vid komprimering eller sträckning av materialet.

Det förmarkerade kritområdet är uppvärmt av en röd varmbrännare. Fullt uppvärmd metallprofil långsamt och smidigt böjd på en gång. De applicerade krafterna måste vara strikt i ett plan (horisontellt eller vertikalt). Den kylda produkten jämförs med mallen, varefter det sandiga fyllmedlet avlägsnas från det.

Denna metod, som är lätt att använda i ett garage, används när det är nödvändigt att erhålla en enkel vinkelböjning. Vid upprepad uppvärmning av hårdvaran minskar dess styrka. Detta bör beaktas vid beredning av läxor för olika delar av den välvda konstruktionen av en trädborrning, växthus, skur eller annan struktur.

Kall böjning

Bent metallprofil med användning av kall teknik erhålls med sin höjd upp till 40 mm. Det är möjligt att böja så rullande både manuellt och mekaniskt. Med metallprofilens storlek upp till 10 mm behöver man inte fylla den med sand. Att böja rörledningarna utan att använda föruppvärmning är möjlig med hjälp av extra enheter. För tunnväggiga produkter av liten storlek appliceras en flexibel fjäder som placeras inuti. Det låter dig böja metallen utan mekanisk skada.

Före böjning av rörprofilen fixeras fjäderens kanter med ledning vid rörets ändar. Detta fixar det inuti produkten och tillåter inte att det hoppar ut under mekanisk åtgärd. I denna enklaste metoden är det nödvändigt att observera huvudvillkoren: Fjädern ska ha en storlek endast något mindre än insidan av röret. Böj rörledningarna på detta sätt kommer att fungera utan att metallet skadas. Den korrekta storleken på våren gör att du snabbt och enkelt kan ta bort det i slutet av processen.

Närvaron av en rörbender tillåter arbete med produkter med en minsta profilstorlek på 10 mm och högst upp till 40 mm. Innan du böjer profilen för växthuset med egna händer bestäms metoden för att arbeta med metall. Ett litet, enklaste experiment visar om det är nödvändigt att förvärma metallen eller inte. För detta är klämänden klämd fast med en skruv, och en profil med en stor inre storlek sätts på den andra. Om du manuellt kan tvinga stål att böja, kan du göra jobbet utan att använda förvärmning. Förutom manuell eller elektrisk profilegib finns det många mandrels och böjningstabeller. De är lämpliga för tillverkning av aluminium- eller stålbågprofiler med en maximal höjd på upp till 10 mm.

Använd rörbender

Vid stora volymer krävs en speciell maskin, profilböjningen för att erhålla en krökt metallprofil. Med det böjer en mängd olika formade rör snabbt och enkelt. Med en pipbender kan du förbereda en ljusram för visir, växthus eller annan dacha-konstruktion. Plåt eller wellpapp kommer att vara bekvämt fastsatt på profilväggarna.

Kraftfull universell maskinbockningstyp måste arbeta med stora tvärsnittsrör. Strukturellt består den av tre rullar, varav två har en fast fixering. Ändringspositionen för den tredje valsen medför att produkten böjer sig till önskad radiell storlek. Den här kraftfulla enheten drivs av en kedjedrivning och ett operatörstyrt handtag.

Bendersna som erbjuds i affärerna är manuella, hydrauliska och även elektriska, där böjningen av profilen längs radien utförs med hög precision. PG-6 är en av de kraftfullaste manuella profilböjningsmaskinerna som gör att du kan böja ett stort profilrör. Denna enhet kan samtidigt böja en uppsättning profiler upp till 120 mm breda.

Förekomsten av ett stort antal varianter av rörböjningsanordningar ger möjlighet till full användning vid framställning av många produkter. Med deras hjälp skapas växthusramar, skur och många välvda stålkonstruktioner. De gör det möjligt att få en profilrör böjd i viss mån, en metallprofil som är krökt i en båge och en cirkel.

Göra profilegib själv

Att göra en profilböjningsanordning med egna händer kommer att spara personliga medel avsevärt. Med hjälp av ritningar och speciella videor tar inte processen med att skapa en enhet mycket tid. Närvaron av ritningarna ger möjlighet att lägga till några förbättringar av standarddesignen. De presenterade bilderna och storlekarna för självproduktion av profilegib kan anpassas för personliga behov.