Hur man gör en ram från en metallprofil för gipsmur?

Installera en ram gjord av metallprofiler för gips gör att du kan göra helt platta tak och väggar, dölja kommunikationer och kanaler och genomföra de mest våldsamma designprojekten. Den enda nackdelen med denna teknik är minskningen av det inre utrymmet. Med rätt tillvägagångssätt kan allt arbete ske på egen hand eller med deltagande av ett minimum antal assistenter. Processen börjar med att utarbeta ett diagram och beräkna den önskade mängden material och fortsätter till installationen efter att ha förberett väggarnas eller takens ytor, helst innan golvbeläggningen börjar.

Valet av material och verktyg

Följande typer av metallprofiler används för att montera ramen för gips:

Direkt gipsskivor tillverkas till den hårdaste och bredaste takprofilen. Resterande arter är extra och inte alltid nödvändiga. PU (vinkel) används för att stärka de inre eller yttre rätvinklarna, PA (välvd) - under runda öppningar eller upphängda krökta strukturer, utan att det behövs skärning och mödosam böjning av PS-segment.

Vid montering och montering av ramar för gips kommer dessutom att krävas:

 • Rakformade U-formade suspensioner med perforerade "öron" som hjälper till att fixera takprofilen och göra ramen stabil.
 • En eller två nivå krabbor för att stärka skärningspunkten för vinkelräta linjer.
 • Kopplingar som används vid montering av en struktur längre än 3-4 m i längd.
 • Ankarhängare och specialklipp - för att justera höjden på taket på gipsskivan.

Hårdvara kräver särskild uppmärksamhet, till vanliga väggar av betong eller tegel, är element fasta med hjälp av expansionsdukar 6 × 40 eller 6 × 60: ju mer porösa basen desto längre är ankaret nödvändigt. Vid arbete med trä används skruvar med en diameter av 6 mm och en längd av 70-80. Separata metallprodukter kommer att anslutas med små 3,5 × 9 eller 3,5 × 11 självgängande skruvar (även kallade nitar eller "loppor"). Vid plastering av ramen med ett gipsskivark är deras minsta längd 25 mm (det exakta värdet beror på skivans tjocklek, men fästets ände måste helt passera genom det och metallprofilen och sticka ut 9-10 mm). Upphängda tak hängs på specialiserade dowels fjärilar.

Huvudverktyget är en skruvmejsel, i sin frånvaro är det omöjligt att montera ett system med egna händer. Du behöver också en penna, måttband, plumb bob, sladd, nivå, skruvmejsel, hammare, metall sax, och en borr eller stans för att förbereda hål i väggarna för installation. Den rekommenderade typen av munstycke för skruvmejseln är märkt RP-2. GCR-ark sätts in i rummet 1-2 dagar före starten för att acklimatisera dem, ett verktyg för att skära dem bör också förberedas i förväg.

Nyanserna av installationsarbetet

Först och främst bör du bestämma hur gipsskivans syfte är, den kan stödja väggar, skiljeväggar eller takkonstruktioner med olika komplexitet. Med full stängning av alla horisontella och vertikala ytor rekommenderas att man börjar från toppen. Ordningen är obligatorisk, det är planerat med hänsyn till bifogandet av lederna i angränsande ark på en enda profil. Separata bitar bör inte sakta, när de täcker rum ovanför plattans standardlängd (2,5 m) upprättas en ytterligare profil under sin övre kant. Placeringen av dörr- och fönsteröppningar, ledningar och kanaler för kommunikation beaktas, det är oacceptabelt att fästa vid de senaste gipsplattorna.

Handboken för montering av taklocket innehåller följande steg:

 • Bestämning av den mest låga vinkeln. Det är lättast att göra mätningar från golvet med ett måttband, men det är endast tillåtet om du redan har en beläggning i bruk och är säker på att den är jämn, i andra fall krävs en laserpekare. Märkningen utförs runt omkretsen, när arbetet utförs oberoende för att eliminera fel, noteras den nedre nivån av den spända sladden.
 • Utarbeta systemet med hänsyn till området och form av rummet. Den rekommenderade orienteringen av arken är mot fönstret, det är särskilt sant när man anordnar långsträckta rektangulära rum.
 • Suspension mount. Den maximala tillåtna höjden är 60 cm. Om så är nödvändigt monteras ramen för en takhöjd på flera nivåer i 2 eller flera rader.
 • Installation av guider runt omkretsen av rummet, med hänsyn till den tidigare gjorda markeringen. I flera tierade system behöver några rader.
 • Monteringen av bärarprofilen i styrningarna och fäst dem på ankarupphängningarna.
 • Förstärkning av krabbarna.

Vid arbete med monterade konstruktioner rekommenderas att alla elektriska ledningar i förväg monteras och placeras på alla anslutningspunkter för belysningsenheter och grenar till väggarna under uttagen. Vid behov kan kassen monteras i trästänger, i det här fallet är den monterad på samma ankarupphängningar med skruvar, alla element är förbehandlade med antiseptiska och flamskyddsmedel. Fixeringsprocessen börjar från kanterna och slutar i mitten.

Instruktioner för att förbereda ramarna för väggarna

I allmänhet förblir tekniken för installation av stöd för gipsplastik oförändrad, men alla ytor är klädda i följd (till skillnad från taket, som är helt och omedelbart stängt). När markeringen utförs, söker man den närmaste punkten på väggarna, vilket gör det möjligt att bevara jämnheten i hörnen. Ett undantag görs endast när man planerar installationen under isoleringsark, kommunikation eller inre nischer. Placeringen av den första raden (och sekvensen för fästning av styrprofilen) beror på väggens lutning: om den övre delen sticker ut börjar arbetet från taket och vice versa. Vid montering på relativt plana ytor rekommenderas märkningen att starta från golvet.

Vid utformningen av anordningens ordning beaktas fönstret och dörröppnarnas antal och placering först och dessa områden anses problematiska. Den horisontella styrprofilen (PN) placeras först med en packning av spjälltejp under metall och fästanordningar 60 cm i höjd. Suspensioner under vertikala stolpar börjar stapla från fönstret i samma intervall, minst en PS är anordnad i hörnet av rummet. När du installerar en PS, utförs den slutliga fixeringen med självgängande skruvar först efter en noggrann nivåkontroll.

Instruktioner för att skapa partitioner och nischer

De är monterade från rack- och styrprofiler med en bredd av minst 50 × 50 respektive 50 × 40 mm. Dessa dimensioner är minimala, kraven på tillförlitligheten av ramverket för partitioner är högre än för väggen. Markeringen av den första raden utförs på golvet och överförs till taket, styrprofilen är endast kopplad till kapitalstrukturen. Det rekommenderas att minska stigningen på de vertikala stolpen från 60 cm till 40, erfarna byggare kontrollerar längden på var och en av dem (avståndet mellan golvens golv kan vara annorlunda).

Märkning av axlar för dem rekommenderas att inte göra på styrningarna, men på golvet eller taket, så blir det enklare att plätera gipsskivan. Varje rack är säkert fastsatt med självgängande skruvar.

Svårigheter uppstår när du lägger dörrar. Det enklaste alternativet är att stärka träskivorna, förbehandlade med antiseptika, runt omkretsen av den framtida passagen. Mer komplicerat och tillförlitligt - placera lådan på rätt ställe och fäst där ytterligare vertikala inlägg på båda sidor. Ett tunt skikt av tätningsmedel eller skum finns mellan framtiden och PS-profilen, de är åtskruvade med självgängande skruvar på minst 16 cm. Efter att ha kontrollerat nivån läggs en horisontell bro - från takskenorna.

För att säkerställa tillförlitlighet och säker drift följs de allmänna reglerna vid monteringen av ramen: guider och alla enskilda element är fasta på minst 3 punkter, kanterna på intilliggande gipsplattor är anslutna i en lane, stigningen av vertikala och horisontella stolpar överstiger inte 60 cm. I vissa fall är profilen lagd runt omkretsen - när man anordnar dörröppningar, laddade hyllor eller nischer, montering av flertäckande tak. Förstärkning krävs vid ställen för framtida placering av tunga föremål: ljuskronor, fästen för möbler eller utrustning, eller vid behov användningen av tjockare och tätare plattor.

Möjliga sätt att förbättra tillförlitligheten och bärkapaciteten är att öka styrkanas höjd, fördubbla stöttorna (rekommenderas för montering, konstruerad för betydande viktbelastningar), ligga inuti en träbalk behandlad med antiseptika eller genom att använda bredare och hållbara produkter av galvaniserad metall. Med förtroende för bärarnas tillförlitlighet, men ökade krav på strukturernas hållfasthet, är väggarna eller skiljeväggar mantlade i två lager med förskjutna fogar, taket belastas därmed i exceptionella fall.

Rekommendationer, möjliga fel

De huvudsakliga kränkningarna av monteringen av ramen från profilen under gipset inkluderar:

 • Skruvklämmor eller skruvar ligger inte i rätt vinkel.
 • Mäta avståndet mellan kanterna, inte mittpunkten. Det enda rätta alternativet är att markera axlarna, centreringen av suspensionerna bör sammanfalla med dem helt.
 • Fel vid profilvalet, till exempel användning av PS för horisontella bärande strukturer.
 • Unbending sidorna av produkterna eller skär dem med en kvarn. För en snygg och jämn skärning är endast speciella saxar lämpliga.
 • Fästningsguider till en svag bas.
 • Planering av kommunikation efter montering och mer plätering GKL.
 • Brist på dämpband under profilen runt omkretsen av rummet nära golvet och taket.

Montering av metallprofilens ram under gipset

Den utbredda användningen av gips som ett färdigmaterial på grund av inte bara dess enastående tekniska egenskaper utan också ett brett sortiment av utfört arbete. Med hjälp av gips kan du inte bara anpassa väggarna och taken, men också förvandla rummet, skapa en mängd olika partitioner, nischer eller bågar. Nyckeln till framgångsrikt arbete är högkvalitativ och korrekt monterad ram för gips. Installera det enkelt även med egna händer.

Material som används för montering av ramen

En person som först bestämde sig för att bygga en ram från en gipsprofil med egna händer kan väl vara förvirrad av den olika beteckningen av profiler som finns i olika källor, samt ett stort sortiment av fästtillbehör som erbjuds av byggmaterialmarknaden. Du borde inte vara rädd här: det är inte så svårt att förstå syftet med metallprofiler och av olika fästelement för installation, bara en liten del krävs.

Typer av metallprofiler:

 • Guide. Vid märkning har beteckningen UD eller Mon. Ligga grunden för hela strukturen, det är från dem börjar ramkonstruktionen.
 • Rack. De är betecknade med kombinationer av CW eller PS. De sätts in i guider och bildar vertikala stolpar till vilka gipsplattor är fastsatta när väggarna nivelleras.
 • Tak. Till sådana metallprofiler, med förkortningen CD eller PP, är ett ark av gipsmur fastsatt när taket nivelleras. De sätts in i speciella takguider, som har en kombination av bokstäver UD eller PNP i beteckningen.
 • Det finns också välvda och hörnprofilmodeller. Behovet av deras användning bestäms av den konstruerade strukturen.

För att fixa ramen på väggen eller taket, liksom för att fästa elementen ihop, används flera typer av fästelement.

 1. För att förlänga metallprofilen till önskad storlek används en enkel koppling, och för att förstärka skärningsprofilen är dess tvärformade sort, kallad "krabben", användbar. När taket utjämnas används en tvåhöjd "krabba" för att säkert fixa profilen på den nedre nivån till taket.
 2. Ytterligare fastsättning till tak eller vägg tillhandahålls av direkt eller ankarbälgar. Med deras hjälp visas alla strukturella element i ett gemensamt plan.
 3. Fastsättning av suspensionerna och styrprofilerna utförs med hjälp av klämmor med en diameter av 6 mm, profilerna är fästa tillsammans med skruvar. Installation av gips på den monterade ramen utförs med självgängande skruvar med en diameter av 3,5 och en längd av 25 mm. Det är att föredra att använda hårdvara av galvaniserat stål.

Takrammontering

Om du planerar att jämföra med gips väggar och tak i rummet, då bör det börja med den senare. Sällan vilket rum kan skryta med perfekt rätvinklar. I det här fallet, efter att ha nivellerat väggarna, måste lakan på taket vara rätt arbetsmässigt anpassad till önskade geometriska parametrar. Om du börjar från taket kommer alla luckor mellan gipsplåt och vägg i framtiden att stängas när väggarna nivelleras.

Markera nyanser

Märkning är en av de viktigaste stadierna av ramkonstruktionen. För att välja rätt avstånd mellan det och taket, är det nödvändigt att i förväg bestämma höjden på armaturerna inbäddade i taket. Det här avståndet är avsatt från den lägsta punkten i taket, och sedan används nivån för att markera de platser där takledarprofilerna monteras längs hela rummets omkrets.

Markeringen av takprofiler utförs på ett avstånd av 600 mm från varandra. Således slutar vi med ett räcke på 60 cm rutor på taket genom att göra handmarkeringen.

Innan du monterar ramen med egna händer, ska du avsluta arbetet med kommunikation, som därefter kommer att ligga bakom gipsplåten. Det kommer att vara korrekt att sträcka alla ledningar i förväg, montera uttag och andra delar. Det är bättre att lämna ledningarna under lamporna med en marginal på 10-15 cm, så det blir mycket bekvämare att ansluta dem.

Förloppet av installationen

 • Med hjälp av de applicerade markeringar, längs hela omkretsen av rummet, är en takstyrningsprofil monterad på väggarna.
 • Ett hålhål borras mitt på sidan av varje markerad torg och en direktfjädring är installerad. Således kommer vi att få steg med ytterligare fästningar av metallprofilen till 600 mm taket.

I processen att markera ramen för både tak och väggar är det nödvändigt att ta hänsyn till följande förutsättning: alla leder av ark av gipsmur borde ligga på profilen.

 • Vi sätter in takprofiler i PNP-profilerna och fixar dem vid gränssnittet med självgängande skruvar.

Eftersom geometri av rum i lägenheter ofta lämnar mycket att önska är det bättre att mäta längden på varje element separat, vilket minskar avståndet mellan väggar med 2-3 cm.

 • Klippskärare eller saxar för metallkorsband 60 cm långa, fäst dem också med skruvar. Platser med tvärformad sammanslutning av metallprofiler förbättras med hjälp av en "krabba".
 • Den resulterande ramen med suspensioner som visas i ett enda plan. För detta appliceras en nivå på varje profil och efter den nödvändiga justeringen fixeras takprofilens position med hjälp av suspensioner. Deras antenner är vikta med tänger och fästs med skruvar till profilen på önskat avstånd från taket.

Montera ramen för gips på väggen

Hur man gör en ram för gips när du mäter väggen? Allmänna principer förblir oförändrade, bara vissa nyanser förändras.

 • Efter att ha bestämt avståndet mellan väggen och konstruktionen som ska byggas, efter att ha genomfört all kommunikation, ritas en linje på taket längs vilket styrprofilen kommer att monteras. Med en plumb line reproduceras en identisk linje på golvet.
 • Fästa styrprofilerna, gå till de horisontella ställenas layout. De bör placeras med ett steg på 600 mm så att varje ark av gipsmur fixerades på tre ställen. En kommer att ligga mitt i arket, och vid de två ytterligheterna kommer det att finnas en fog med andra lakan.
 • Efter markeringen och installationen av direkta upphängningar på den sätts de horisontella stolparna in i styrningarna och fixeras med skruvar.
 • Horisontella tvärstänger är monterade på liknande sätt. Efter deras fastsättning är hela strukturen inriktad i ett plan, för vilket nivå och direkta suspensioner används igen. Krabbaanslutningen är överlagd på platserna för korsning av metallprofiler.

Installation är mycket mer komplicerat om det finns fönster på väggen som ska jämställas. I det här fallet är först och främst fasta horisontella stolpar på båda sidor av fönstret, och ytterligare markering av profiler med ett steg på 60 cm utförs från dem.

Vid uppbyggnad av partitioner bör särskild uppmärksamhet ägnas åt dörröppningen. Det bör stärkas genom att sätta in en träbalk i profilerna som bildar dörrkarmens omkrets.

Tips: Eftersom skiljeväggen inte kommer att sättas fast på väggen, bör dess celler vara mindre än på väggen eller taket. Det rekommenderas att bilda dem från rutor med en sida på 40 cm. Detta kommer att uppnå den önskade styvheten hos partitionen.

De största problemen kan uppstå när du bygger dina egna skelett under nischer. I detta fall är det nödvändigt att kombinera element av vägg- och takfästprofiler. Dessutom måste du ha bra rumsligt tänkande. Men enheten och de allmänna principerna för fästning och fixering av metallprofiler förblir oförändrade.

Hur man monterar en ram från en gipsprofil. Profiltyper. Rackfästen. Ytbehandling. Rammontering

Gipsmur har blivit så populärt material att utan att det kostar några reparationer. Det spelar ingen roll om du behöver för att göra hyllan, tak, oblitsevat vägg montera partitionen, dörr båge, en nisch - grunden för varje design ram av metallprofiler för gipsskivor.

Schablonsystemet för taket på HL

Var uppmärksam!
Sådana remsor är gjorda av tunna, slitstarka stål eller aluminiumplattor.
De har ett brett användningsområde och är oumbärliga för montering av inredningsdetaljer.
Profiler ger optimal styvhet till gipskonstruktioner utan att göra dem för tunga.

annons

klassificering

Innan du skapar en ram för gipsskiva av metall, låt oss titta på klassificeringen.

Profiltyper

För närvarande finns det fem huvudtyper av metallprofiler för GCR.

 1. Guider (markering - PN eller UW). Standard djup - 40 mm, bredd - 50, 75 och 100 mm. Sådana remsor utgör grunden för fastsättning av tak- eller rackkorsstrålar.
 2. Takguider (PNP eller UD). De har liknande funktioner och är nödvändiga för installation av gipsskivstak. Fäst längs väggens omkrets.
 3. Tak (PP eller CD). De är fastsatta på bottenlocket med ankerklämmor eller hängare som bildar ett självgaller.
 4. Rack-mount (PS eller CW). Används för att montera grunden för skiljeväggar och väggar av gipsskivor. Fäst i styrskenor.
 5. Hörn (PU). Deras syfte är att stärka och nivåera strukturens hörn.

Att räkna det önskade antalet lameller, kom ihåg att de har två standardstorlekar - 3 och 4 meter.

fästen

Fästelement för profiler.

Olika fästelement för metallbattar gör att du kan montera en växthusram från en gipsprofil eller en liten hyllplan för vardagsrummet. Det återstår att klargöra syftet med var och en av elementen. (Se även artikeln Rikta in väggarna med gips utan ram: funktioner.)

 • krabbaanslutningar behövs för vinkelrätt tvärgående
 • förlängningssladdar;
 • ankerklämmor;
 • direkta suspensioner
 • kontakter på två nivåer.

Monteringskasser

När ramen är gjord för gipset från profilen är det första steget beräkning och markering.

Ytbehandling

 1. Den första av linjerna du behöver slå på golvet längs väggen.
 2. Bestäm gapet från markeringen till väggen, med fokus på bredden på styrskenorna och det avstånd som krävs för läggning av teknik- och kommunikationssystem.
 3. När du arbetar, överväga graden av planhet av väggarna.
 4. Vidare måste linjen överföras till taket. För att göra detta, använd en rörledning. Det är nog att notera 3 poäng: i hörnen av väggen och i centrum.
 5. Nu måste dessa etiketter vara kopplade av en rad, det kommer att markera placeringen av de övre staplarna.

Rammontering

Fäste Mon Reek

Instruktioner för monteringskasser gör det själv:

 1. Fixa de nedre skenorna till golvet, den övre - till taket. Tonhöjden mellan fästorganen ska vara lika med 0,8-1 m.
 2. Gör markering för PP-profiler. För detta ändamål rita flera vertikalt arrangerade linjer på väggen. Lägg dem bort från någon av de intilliggande väggarna, på ett avstånd av 60 cm (halva bredden på ett standard GCR-ark). Varför så? Tre remsor är monterade under det solida arket: två längs sina kanter, en - i mitten. Om en bit material med en bredd på mindre än 50 cm är installerad, behöver man inte installera en mellanliggande skena.
 3. Efter märkning för mellanliggande remsor kan du börja installera direktavstängningar. När ramen på profilerna för gipsskivan är monterad, fästs hängarna med hjälp av klackar med ett steg på 100-150 cm.

Var uppmärksam!
Innan du börjar installera PP-remsorna, skära dem till 0,5 cm, så kommer du enkelt att kunna infoga dem i MO-remsan.

 1. Rikta in takprofilerna på den trasiga linjen och fäst dem till styrningarna med hjälp av självgängande skruvar försedda med pressbrickor. För hängare, fixa dessa skenor med utskjutande plattor som kan böjas inåt och fästas på profilerna med skruvar. (Se även artikeln Design av gipsloft: funktioner)
 1. För att ge strukturen ytterligare styvhet, montera horisontellt placerade hoppare av MO-lameller. De måste placeras på kanterna av arken GCR.

Sammanfattning

Nu vet du om hur komplicerade batten är och hur man sys upp profilens ram med gips. För att mer exakt förstå den tekniska och praktiska frågan finns på vår hemsida en detaljerad bild- och videoinstruktion, där du hittar nödvändig information om denna fråga. Lycka till!

Skapande av en ram från en metallprofil under gips papp

Arbetet med att skapa en ram från metallplåtar för gipsmur uppfattas av många som en mycket enkel händelse som inte kräver att vissa regler följs. På grund av detta finns det situationer där den skapade ytan på GKL-plattorna visar sig ha många nackdelar, för vilka eliminering är det nödvändigt att utöva mycket ansträngning och finansiella kostnader.

Självklart är själva arbetet inte så svårt. Bokstavligen kan alla klara sig, men det finns några nyanser som måste beaktas. Och gör även installationsstegen korrekt.

Fördelarna med metallprofilen

Det finns två huvudmaterial för byggandet av batten - träbalk och metallprofil. Det är den andra typen av material som är mest föredragen.

Metallprofilen är sådan på grund av vissa egenskaper:

 • För det mesta (med korrekt lagring och transport) - har inga brister (krökning). Men om du väljer ett virke måste du sortera igenom mycket material.
 • Metallelement kan användas i nästan vilket rum som helst, utan att vara uppmärksam på temperaturfluktuationer. Detta innebär att ytan inte kommer att deformeras.
 • Galvaniserade delar kan vara väldigt långa. Därför kan de även användas i rum med stor mängd fukt. De påverkas inte heller av svampar och rot.
 • För monteringsprofil finns det olika element som gör att du kan skapa en pålitlig och robust konstruktion.

Materialval

Det är värt att uppmärksamma valet av nödvändiga material, speciellt när man väljer delar av batten. Det finns följande typer av profiler som gör att du kan skapa en ram för gipsskivans väggar:

 1. Guide (PN). Detta element är utformat för att skapa en struktur som tjänar till att säkra rackprofilen. Det beror på konsolideringen av denna typ av profil, hur ytan kommer att se ut i framtiden.
 2. Rack (PS). Den används för att skapa lådor eller andra partitioner. Det kan ges olika kurviga alternativ.

En speciell plats upptas av delar för takkonstruktioner: takprofil (PP), takguideprofil (PNP).

Du bör också överväga möjligheten att använda sådana ytterligare element:

 • Vinkelprofil (PU). Kanske - externt och internt.
 • Bågformad profil (PA). Används för att skapa bågar.
 • Suspension (U-formad). Det används för att fästa strukturen på väggarna och taket.
 • Connector ("Crab"). Det är mycket bekvämt att fästa mellan de vinkelräta delarna.
 • Förlängningskabel Ansluter mellan olika delar av profilen.
 • Dowel och skruvar (för metall).

Det är på detta stadium att många gör ett mycket viktigt misstag. Det ligger i det faktum att de förvärvar en icke-specialiserad profil. Namnlösa: Takelementen är nämligen förvirrade med väggelement.

Nödvändigt verktyg

Naturligtvis är fastandet av metallramen för gips helt enkelt omöjligt utan användning av specialverktyg. Men oroa dig inte, allt du alltid hittar i alla hantverkare.

Verktyg och material som behövs för att installera gips på ramen

 1. Sticksåg med metallfiler eller saxar för galvaniserande skärning.

Varning! Omedelbart är det värt att notera att du inte kan använda kvarnen. Anledningen är ganska enkel. Vridmomentet för ett sådant verktyg är mycket högt och den galvaniserade profilen är ganska tunn. På grund av detta upphettas materialet som skärs snabbt och deformeras. Och även följt av förstörelsen av det skyddande skiktet och utseendet av rost.

 • Plumb och nivå (eller mer moderna elektroniska enheter). Endast användningen av dessa enheter gör det möjligt att skapa en platt ram gjord av metall.
 • Linjal, måttband och penna (markör).
 • Borrar eller slag för att skapa hål i väggarna. Deras val beror på ytmaterialet. Och glöm inte heller på borrar eller borrar.
 • En uppsättning skruvdragare och bättre skruvmejsel. Med nödvändiga färdigheter kan du använda borren (genom att ställa in önskad effekt).
 • Monteringsarbete

  Allt du behöver är förberedt, verktyget väntar i vingarna. Det verkar som om du redan kan börja jobba. När allt kommer fort, desto snabbare börjar det, men du borde inte skynda dig. Först måste du bestämma vilka händelser som ska hållas. Monteringen av ramen har funktioner för olika typer av arbete.

  Monteringen av ramen för att skapa partitioner av gipsskivor har signifikanta skillnader från installationen av batten för gipsskivans väggar

  väggar

  I princip anses arbetet med väggar vara det enklaste. Det är med sitt bästa att börja, om det inte stämmer mot scenerna i reparationsarbetet.

  Tips! För att undvika obehagligt (rattlande) buller som kan uppstå efter installation av en metallbatt appliceras en tätningstejp mellan ytan och styrningarna.

  • Framställningen av ramen börjar med markeringen. Det är bäst om profilen ligger så nära som möjligt för den yta som ska fästas. Men denna regel gäller inte när det är planerat att utföra ytterligare isolering eller bana kommunikation. Markeringen startar från golvet och överför data till taket. Nu kan du göra märken på sidoväggarna och direkt på huvudytan. Det tas hänsyn till att pelareprofilens steg är 50-55 (upp till 60) cm.

  Skapa layout och inställningsguideprofiler

 • Rassverlovka gjort under fästelement. Du kan omedelbart installera de U-formade hakarna.
 • Det är dags att säkra alla delar av strukturen. Först sätta PN - det visar sig den slutna designen som sätter in joint venture. Med hjälp av skruvar för metall - skruva ihop dem (botten och överst). Rack mount är fäst på hängare.

  Montering och fastsättning av rackprofiler

 • Suspensioner har en funktion att gå utöver profilen. Det innebär att utskjutande "öron" bildas. De måste böja sig. Detta bör göras inuti, för att inte störa installationen av GCR-plattorna.

  Om det är nödvändigt att ge en ytterligare styvhet till gipsramen, används horisontella ytor för detta. De är lätta att göra från själva profilen, som skärs i önskad storlek (med liten marginal). Var uppmärksam på deras monter.

  Skapa horisontella hoppare

  Gör ofta detta:

  1. Metallskjuvar skär profilens ändar längs kanterna.
  2. Ribbenna är vikta. Genom dem och fästa band till rackarna. Den centrala delen lämnas utan en skruv, annars kommer du att få en kulle.

  septa

  Dessa strukturer skapas för att skilja lokalerna, samt att helt skilja mellan varandra. Arbetsordningen liknar i princip den som presenteras ovan, men har egna tekniska egenskaper.

  1. Först av allt bör det förstås att skiljeväggen kräver tillräcklig styvhet. Detta beaktas speciellt när strukturen inte har stöd för de två huvudväggarna.
  2. Arbetet börjar med fastsättningsguider. För att göra detta, använd en dowel med en skruv, med hänsyn till steget - 45-50 cm. Installation av styrprofilen

  Tips! Det är nödvändigt att uppmärksamma byggandet av skiljeväggar där dörröppningar tillhandahålls. Naturligtvis sänker den nedre styrningen och installerar ytterligare vertikal rack.

 • Installera nu vertikala ställen. Mellan sig fixar de horisontella band. Fästelement bärs ansikte mot en av väggarna. Det visar sig att båda sidor av partitionen har en kant för att fixera gipsskivan. Därför, om du planerar en seriös isolering eller ledningskommunikation, välj sedan profilen för önskad storlek.

  Installera upprättningar

 • Alla konstruktionselement är vridna säkert med metallskruvar.
 • I sidoelementen (slutet) - sätt in en trästång av lämplig storlek. Det är nödvändigt för tillförlitlighet.

  Färdigställd inredningspartition

 • Funktioner för att skapa dörröppningar och fönsteröppningar

  Ramverket från en metallprofil för gipsskivor behöver ofta skapande i det olika öppningar. Med dörrarna fortsätt så här:

  • Kommer till dörrramen. I vilken hänger tidigare dörrbladet. För att ställa in nödvändiga avstängningar (eftersom lådan inte är fast) - sätt in kilar från fiberplåt eller hårddisk.
  • Börja nu lägga upp stället, som ligger intill dörren. De sätts vertikalt och förstärks med en träbar. Applicera polyuretanskum och dra lådan med skruvar.
  Diagram för att skapa en dörröppning i en gipsskiva partition

  Tips! Den beskrivna metoden är ganska mödosam, den är mer lämplig för fall då dörröppningen inte lämnades i förväg. Därför är det bättre att spendera tid på preliminära beräkningar och markup samt att bestämma storleken på dörrbladet. Då kan du omedelbart skapa en dörröppning (med nödvändig marginal) och snabbt montera dörren in i den.

  När du skapar ett ljusfönster finns sådana funktioner:

  1. Du måste installera två horisontella hoppare (topp och botten).
  2. Vertikala ställen görs bäst med träpantelån.

  Åtgärder för att stärka ramen och öka ljudisoleringen

  Det bör noteras att en enkel kista inte har tillräcklig styvhet. Därför behöver du, om det behövs, ge det en boost. Detta är vanligtvis nödvändigt i rum där möbler kommer att placeras på väggarna.

  Det enklaste sättet:

  • Istället för joint venture och NP på 50 mm - ta 75 eller 100 mm.
  • Minska steget mellan ställen.
  • Vertikala element i par.
  • Använd hypotekslån i form av en träbar.
  Förstärkning av metallramen med horisontella skruvar från timmer

  Tips! Om möjligt, använd sedan ett helt annat alternativ. Namnlösa - Gipsmur på ramen passar in i två lager. Överlappa i det här fallet sömmarna i det första lagret.

  Också uppmärksamma och ljudisolering. Faktum är att den ihåliga ramen ger en signifikant ljudeffekt.

  1. Mineralull läggs i ramen. Därför bestäms omedelbart med steget av vertikala rack och lintar.
  2. När du skapar partitioner - gör en dubbelsidig ram. Sedan fästes varje platta GKL på dess sidokasser.
  Dubbelsidig ram

  Något arbete kräver vård, även om det verkar som att göra en ram för gips är mycket enkel.

  Hur man monterar en ram från en gipsprofil - debriefing

  Reparation är en känslig sak... Du kan lista många välkända byggmaterial, med hjälp av vilket du kommer att kunna dekorera en lägenhet smart, men kanske är det helt enkelt omöjligt att hitta en så oumbärlig som gips.

  På grund av det faktum att grunden för gipsskivkonstruktioner är metallramar av speciella metallprofiler, har de uppförda skiljeväggar, tak och väggar tjänat i många år. Rammet på metallprofilen under gipset ruttnar inte och kommer inte att rosta, det är inte räddat för skadedjur och tid.

  Metallram för gipsskivor

  Utan tvekan är egenskaperna imponerande, men hur man gör en högkvalitativ ram för en gipsmur från en metallprofil, om du för första gången utför ett sådant arbete? Nu ska vi försöka lista ut det.

  Monteringsfunktioner

  Stommen under gipset, för att rikta in huvudväggarna

  Faktum är att ett gipsskivskonstruktion med en metallprofilbas inte bara kan jämföra väggarna utan också för att spara mycket utrymme - den kompakta konstruktionen tar inte mycket utrymme.

  märkning

  Det är vanligt att börja montera en ram från en gipsprofil med en markering:

  1. Till att börja med ritar vi på golvet en rak linje som går parallellt med väggen (detta görs med en nivå och roulette). Den resulterande linjen markerar gränsen för ansiktshålan. Hur får man reda på hur mycket inslaget är? För att göra detta, lägg ihop tjockleken på profilen och gipsskivan och lägg bredden på inmatningen från väggen längs vilken kommunikationen läggs.
  2. Nästa steg är att dra en liknande linje i taket. Detta görs med hjälp av samma nivå och plumb. Plumb måste sänkas från taket - så att dess skarpa ände ligger rakt på golvlinjen.

  Illustrativt markup exempel

  Tips! När du beräknar det nödvändiga avståndet från väggen, försök att inte glömma väggens ojämnhet.

  mount

  Nu kommer vi till den mest intressanta delen - vi monterar en ram för gips från profilen.

  • Det första är att montera golvprofilen mot taket och golvet. För att göra detta måste du sätta en guideprofil på linjen som dras av dig och, med hjälp av klämmor eller vanliga naglar, fästs på golvet. Monteringssteget får inte överstiga 50-60 cm.

  Fast golv Mon profil

  • Vi gör liknande manipulationer med PN i taket.
  • Efter montering av guidemetallprofilen, fortsätt till installationen av suspensioner. Varför behövs de? Dessa enheter används för att fixera och säkra PP-profilen i vertikalt läge.

  En sådan konstruktion bör visa sig efter tidigare arbete.

  Var uppmärksam! Det är nödvändigt att i förväg besluta om de vertikala guiderna för att undvika missförstånd efter reparationen.

  • Profilen ska monteras så att steget mellan de vertikala profilerna är ungefär hälften av gipsskivan, eller mer exakt 120 cm. Efter att du har bestämt platsen för PP-profilen måste du fortsätta med montering av suspensionerna. Allt är enkelt här - fixa suspensionerna på naglarna och ordna dem längs linjen på väggen där PP-profilen ligger.

  Installera mellanprofiler

  Det sista steget i ramkonstruktionen

  Vid detta tillfälle kommer profilprofilen för gipsskivan att få sitt slutliga utseende och kommer att vara täckt med lakan. För att slutföra rammonteringen är det nödvändigt att ta PP-profilen och skära den längs längden lika med höjden på rummet (professionella gör profilerna 0,5-1 cm kortare, vilket underlättar installationsarbetet).

  Klipp av PP-profilerna som vi kör in i håligheten på den monterade Mon-profilen och skruva fast dem med hjälp av skruvar. Så vi kom till sista delen - vi kopplar PP-profilen med suspensioner (för detta behöver du en skruvmejsel och skruvar med en pressbricka). Om skruvarna sticker ut lite på framsidan - det är inte dåligt, för att du enkelt kan böja dem.

  Om du vill stärka profilens ram för gips, kan de övriga delarna av profilen användas som en extra bindning.

  Varning! Ytterligare hoppare bör göras närmare centrum, eftersom detta område av strukturen är den svagaste punkten.

  Tips! Innan du fortsätter med installationsarbetet på montering av gipsskivor, bör du i förväg bestämma om framtida arrangemang av möbler och hushållsapparater i rummet. Det rekommenderas att installera extra hängare och armaturer på platsen för fastsättning av hängande möbler.

  Montera panelen på ramen

  Installation av gips på ramen

  Hur suger du profilens ram med gips? Mycket enkelt - var uppmärksam på de självuttagande skruvarna när de monteras. De bör inte vara för nära kanten (det rekommenderade avståndet från kanten är 10 mm). När skruvarna skruvar (skruvar), se till att de går in i gipsskivans yta och ramen i rätt vinkel.

  För att få en perfekt platt yta, ska skruvens huvuden vara lite inbäddade i arket när man spänner (1-2 mm). Därefter är groparna spatel.

  Var uppmärksam! Skruvarna vrider inte bara på arkets omkrets. De måste skruvas i både vertikala och horisontella lintar, vilket garanterar tillförlitlig fastsättning av hela gipsplattans yta.

  Tips mästare

  Nu överväga några praktiska tips om användningen av metallprofiler:

  • Om du glömde att köpa suspensioner eller de inte räckte, kan du inte springa till affären, men gör dem själv. För detta passar den vanliga PP-profilen. Till att börja med beräknar vi längden på upphängningen och sedan, med saks för metall, skär vi av metalldelen av önskad längd från profilen.
  • I händelse av att väggen värms upp ska gapet mellan det och gipsskivan vara lika med isoleringens tjocklek.

  Gipsskiva vägg med isolering

  • Kommunikationen bör läggas först efter montering av metallramen och först därefter fortsätt arbetet med ledningen av kommunikationen i huset.
  • Grönhuset i profilen för gips - en annan rationell lösning för företagande ägare. Varför beställa dyra ramar, om du kan göra det själv. Samtidigt blir priset på metallramen från profilen flera gånger billigare!

  Vacker ram gjord av profiler för framtida växthus

  Vi hoppas att vår artikel om hur du installerar ramar korrekt från en gipsprofil kommer att vara till nytta för dig. När frågor uppstår, och du vet inte vem du ska kontakta, välkommen till vår sida! För var och en av dina frågor har vi detaljerade foto- och videoinstruktioner där du kan lära dig mycket nya och intressanta saker om modern konstruktion.

  Hur man monterar en ram från profilen under gipset med egna händer - instruktioner

  I någon gipsbyggnad anses huvuddelen vara en ram som utför uppgiften att stödja. Hur korrekt det görs beror på utseende och livslängd för byggandet av gipsskivor.

  Material för att skapa en ram

  För att skapa en ram med egna händer, applicera en speciell remsa av gipsskivor, träplankor eller metallprofiler.

  Varianter utan revben och med dem

  Och det senare alternativet är att föredra, eftersom metallramen är hållbarare och inte utsätts för fukt och temperaturförändringar i rummet. På byggmaterialmarknaden hittar du fem typer av metallprofiler:

  • Guide. I en sådan profil, enligt standarden, är bredden 50, 75 eller 100 mm och djupet är 40 mm. Bredden väljs beroende på hur tjock väggen är. En sådan metallprofil utför funktionen av en skena, vilken är fast stativ eller takremsor.
  • Takguide. I utseende och syfte är denna form mycket lik den första, med ett undantag - det är lämpligt att installera en gips takram. Denna metallprofil är fastsatt runt väggarnas omkrets.
  • Takremsor. Sådana element av metallprofiler är fastsatta i huvudloftet med hjälp av ankerklemar eller speciella suspensioner. Tack vare dem är kistan uppnådd.
  • Rackmonterad metallprofil. Lämplig för montering av basen på en vägg eller gipsskiva partition. Montera profilen på styrskenorna.
  • Corner. Designad speciellt för att nivellera eller stärka hörnen i den framtida strukturen.
  Märkningar och tolkning för profilvariationer

  Markerar grundramen

  Efter valet av metallprofiler går du till layouten på ramen på ramen. Till att börja med markera indrymmet, vilket blir ramen. För väggarna tar 10 cm, men för taket på olika sätt, beroende på vilken kommunikation som läggs in i ramen. Det här kan vara elektriska ledningar, rör för centraliserad uppvärmning eller vattenförsörjning. För markering skapar du nödvändigtvis en ritning.

  Framställning av ramperimetern

  Efter markering starta installationen av ramens omkrets. Det är väldigt viktigt att se till att det visar sig vara jämnt, därför kommer mätinstrument som en spårare, en lasernivå och ett måttband att komma till räddningen. Som en följd av detta stadium av att skapa skelettet erhålles en idealiskt platt rektangel, vid vars kanter en startprofil är monterad.

  Direkt rammontering

  När omkretsen beräknas och installeras i väggen börjar de montera ramen. Metallprofilen är fastsatt med hjälp av klämmor eller skruvar, med klämmor som är bättre att använda på stenmurar och skruvar på ytor av trä. Därefter fästs huvudprofilen till suspensionerna, som sätts in i startprofilen. För att konstruktionen ska vara pålitlig är det bättre att applicera den rutiga tekniken, det vill säga först att montera tvärsnittet, och sedan vinkelrätt mot den - den längsgående delen.

  Fel som uppstår när en ram skapas från en metallprofil

  • Icke-överensstämmelse med ramkonfigurationstekniken

  Om du avviker från den allmänt accepterade och utvecklade tekniken för montering av ramen, kan du få en kortlivad konstruktion eller förstöra materialen så att de inte längre kan användas. Detta gäller speciellt på krökta ytor. Kom ihåg att metallprofilen vid installationen måste vara placerad med den släta sidan nedåt, eftersom gipsplåtar är fastsatta på den.

  Ramverk för figurdesign

  • Fel vid profilskärning

  Här är det faktiska ordsteget "Åtgärd sju gånger och skära en gång", för om profilen inte är skuren till storlek eller skarp, kommer ramkonstruktionen inte att konvergeras. I slutändan kommer det antingen att bli mycket spetsigt, eller det kommer inte att fungera alls. Därför används specialutrustning för dessa ändamål, men kom ihåg - det är absolut omöjligt att använda en vinkelslipmaskin (med andra ord en kvarn).

  Skärelementet i verktyget roterar ganska snabbt, vilket medför att det värmer metallen, zink smälts och i framtiden kommer det att finnas korrosion på denna plats. Det är bättre att använda speciella saxar för metall, el eller manuell. Skär så försiktigt som möjligt så att du inte skadar den motsatta hyllan, eftersom det är på den att gipset monteras.

  • Felaktigt profilval

  När du köper byggmaterial väljer du exakt de typer som är lämpliga för de angivna ändamålen. Till exempel kan ramens ramar inte göras från takprofilerna och vice versa.

  Dålig konstruktion kommer snabbt att bli värdelös

  Du kan inte i stället använda styrstället och så vidare. Om detta villkor är kränkt garanterar ingen att ramen blir tillförlitlig och stabil, och själva strukturen, belagd med gipsskivor, kommer att klara sina uppgifter, bland annat en ljudisoleringsfunktion.

  På komplexa ytor beslutar många byggare att inte installera suspensioner, men det är en blunder som leder till att strukturen börjar bryta ner över tiden. Detta händer på grund av att metallprofilerna är sammankopplade strikt och utan ett lager. Efter en tid kommer det säkert att uppstå sprickor i ett sådant tak eller vägg av gipsskivor. Tänk på att avståndet mellan profilerna ska vara densamma, ca 50 cm, för ökad tillförlitlighet.

  Användningen av suspensioner är obligatorisk

  • Metallprofil böjning

  Metallprofilen är inte byggmaterialet som kan böjas, sedan raka och starta installationen.

  Integritet bryts mot sådana manipuleringar, vilket medför att den förlorar sin styvhet och inte kan garantera tillförlitligheten i den framtida ramen.

  • Installation av plåtar av gipsplåt tillbaka

  Ett sådant fel kommer också att leda till att designen snabbt kommer att misslyckas. Anledningen är att gips är ett vattentätt byggmaterial. Genom att montera den på höger sida kommer du att förhindra att arket blir vått och förhindrar därmed svampbildning.

  På arket kan du se vilken sida det behöver fixas

  • Felaktig installation av gips

  För att förhindra att sprickor och flis förekommer vid lederna av gipsplåtar måste de installeras korrekt. Och för att göra fogar mindre, är det bättre att använda lakan av stora storlekar.

  Placera ramen under metallprofilens gipsmur

  I vår artikel kommer vi att se på grunderna att montera ramen under gipset från metallprofilen med egna händer.

  Detta arbete är ganska enkelt, vilket inte kräver några speciella färdigheter och komplexa verktyg, som vi kommer att försöka övertyga om.

  Typer av gips

  Gips - ett modernt bygg- och efterbehandlingsmaterial, vilket är mycket populärt för reparationer.

  Med hjälp av gips kan du göra det själv för att ordna en hylla på den plats du behöver, nivåera ytan på väggarna och taket, gör ingången till rummet i form av en båge, gör en nisch i väggen, installera en extra partition i rummet.

  De föreslagna bilderna visar oss intressanta interiörlösningar med hjälp av GCR.

  Det finns brandbeständiga och fuktresistenta typer av gipsskivor samt höghållfasta gipsskivor och gipsskivor med hög ljudisolering som används för att avsluta väggarna i industrilokaler.

  Trots det stora utbudet av applikationer kräver detta material noggrann hantering vid leverans och installation, eftersom mekanisk spänning (slag, tryck, böjning) kan orsaka chipping och sprickbildning.

  Baserat på detta görs installationen bäst med minst två personer, med ark med en sida på högst 90 cm.

  Gipset fixeras antingen direkt på nivelleringsytan med speciell gipsmastix eller med skruvar till en förmonterad metall eller träkista.

  Förberedande skede

  Monteringen av ramen för gipsplattor är ganska lätt, installationen tar inte mycket tid, det räcker med att skaffa de nödvändiga materialen, priserna som behagar överraska dig, att få en liten uppsättning verktyg och ha lite skicklighet i hanteringen av dem.

  Genomförandet av metallprofilens ram, du får en mer hållbar, jämfört med trä, konstruktion, tar installationen av metallramen själv mindre tid.

  Trä kan vara föremål för vridning, försämring av buggar, ruttning, vilket kommer att påverka strukturen på ett gott sätt.

  Dessutom visar en enkel beräkning att träramens vikt är mycket större än metallprofilens system.

  Så vi bestämde oss för att montera en metallprofilram med egna händer. Följande material används för montering av metallbatten (du kan titta på bilden på några av dem).

  • guide - utformad för att fixa hjälpprofilerna på en linje, det är rammens huvudsakliga strukturella element;
  • tak - gör att du kan installera ramen på taket;
  • rackmontering - det är nödvändigt att montera lathing av väggar, montering av partitioner, med hjälp du kan göra med egna händer både rätvinklar och bågformade fragment av inredningen.

  Och behöver också:

  • direkt eller förkortad upphängning - fixerar kolonnen eller takelementen till väggarna eller taket;
  • enstaka kopplingstyp "krabba" - fäster ihop metallprofilprofilerna vinkelrätt mot varandra, används ofta för takmantling, för att förstärka väggmanteln;
  • förlängningsanslutningar - fäst olika delar av profilen;
  • metallskruvar;
  • pressbrickor;
  • dymlingar.

  Tak- och rackprofiler är hjälpämnen i ramen, där du sedan installerar gips.

  Profilens ram för gips - detaljerade anvisningar för montering av väggkonstruktion från en professionell

  Vad är det enklaste sättet att göra den perfekta väggen för någon form av efterföljande inredning? Montera metallprofilens ram och skär den med ett eller två lager gipsskiva (gipsskiva). Vi kommer att berätta hur du minimerar svårigheten att välja det material du behöver och montera ramen för gips.

  GKL (gipskartong) är ett universellt material för grov efterbehandling av alla typer av uppvärmda lokaler. Väggytan, gjord med detta material, är minimalt lämplig för målning, limning av tapeter, läggning av alla typer av plattor. Nu används och används ofta ramlösa tekniker, vilket innebär installation av gipsskivor direkt på basväggen med speciallim. Men fortfarande är den huvudsakliga metoden för att skapa en väggyta gjord av gipskartong anses vara den preliminära skapandet av en batten, på vilken gipsskivor hälls.

  Varför är gipsskivans ram på väggen en prioritet? Denna teknik har flera olika fördelar, såsom:

  • Bekvämlighet med dold installation av olika kommunikationer (från elektriska ledningar till avloppsrör);
  • möjlighet att lägga sig i klyftan mellan basytan och fodret av isolering eller ljudisolerat material;
  • strukturell styrka och lång livslängd
  • förmågan att skapa en plan yta som uppfyller moderna krav på efterbehandling (när man installerar gips med lim, är det svårt att uppnå ett idealiskt resultat).

  Metallram för gips är inte mycket dyrare än trä, men mycket mer hållbart

  Enligt det använda materialet är battarna för den efterföljande manteln trä och metall. När tekniken just introducerades prioriterades trästrukturer. Det fanns flera anledningar till detta:

  • Det fanns inga metallprofiler för gips på försäljning, om de visade sig, var deras kvalitet låg;
  • Det fanns inget val av ytterligare fixeringsanordningar (suspensioner, krabbor, etc.), nödvändig hårdvara för montering av en ram för en gipsskivor av metallprofil;
  • Tekniken för montering av metallkonstruktioner kunde inte behärskas, så hantverkarna föredrog intuitiva trästänger och lameller till metallprodukter.

  Nu har situationen förändrats radikalt. Valet av komponenter för montering av ramen är stor, med kvaliteten på delar på en höjd. För varje position kan du välja mellan 2-3 typer av produkter från olika tillverkare. Till den totala kostnaden kommer metallkonstruktionen ut lite mer expensivt trä, men kanten från profilen är bekvämare att montera och mycket hållbarare. Av dessa anledningar gör de i de flesta fall en ram från en gipsprofil, och träkassar blir gradvis en sak av det förflutna. Tekniken för montering av en väggkonstruktion av galvaniserad metallprofil har studerats grundligt och kompletterats med några förbättringar av hantverkare. Om dess regler och subtiliteter diskuteras senare, berätta nu vilken uppsättning material du behöver arbeta.

  För att montera en metallkista behöver du många olika komponenter, vilket med antalet som med namn. Låt oss börja med namnen på ramens delar och deras syfte.

  Det kommer att ta många olika delar.

  Så, oavsett hur mycket arbete som ska utföras, kommer följande material att behövas för att skapa väggstrukturen:

  • profiler av två typer - guider (PN) och lager (de är - tak (PP));
  • direkt suspensioner eller "peshki" (på konstruktionsslang);
  • enkelprofilprofiler eller krabbor;
  • Specialskruvar för metall ("flea");
  • självuttagande skruvar för montering av gips;
  • Snabba klämmor eller skruvar på trä (beroende på materialet på bottenväggen, taket och golvet);
  • GCR.

  Trots det faktum att vi pratar om montering av ramen, är gipsplattan köpt omedelbart. Varför? Förstå beskrivningen av processen.

  Nu mer om varje typ av nödvändiga material. Profiler för montering av ramar är väldigt olika i konfiguration och storlek. För väggkonstruktion behöver du bara två typer. Månprofilen är utformad för att skapa en omkretsguide för exakt installation av de övriga komponenterna i batten. Rumpan har dimensioner 270/270 mm och en jämn yta. Från PP-profilen bildas stödjande struktur, där dessa delar utför funktionen av vertikala ställen. Lagrets profil är 540/270 mm. Dess sidoytor (hyllor) har tre längsgående spår och baksidans främre yta är många små dimples. Vad är de som andra profiler är 3 och 4 meter långa. Den erforderliga mängden av PN-profilen beräknas utifrån det metriska området av väggarnas väggar, PP-profilen beräknas utifrån de valda pelarstativen (40 cm eller 60 cm).

  Rakhängare är styva perforerade plattor av galvaniserat stål. Deras uppgift är att ansluta lagerhållarna på gipsskivans ram med basytan. De kallades "pajer", eftersom plåtarna i arbetsläge (efter böjning) är U-formade. Suspensioner kommer i olika längder och styvheter. Ju längre "pshka", desto tjockare och hårdare metallet. Minsta längd på delarna är 25 cm (i utökad form), maximalt 70 cm. För montering av vägg obreshetki används vanligtvis de kortaste (mindre ofta) eller medellånga (40 cm) raka hängarna. "Peshki" beräknas enligt följande - 3 stycken för varje rack upp till 2,5 m hög och 4 stycken i en höjd av 2,5-3,5 m.

  "Krabbor" behövs för att montera korshållare mellan stolparna, skuren från PP-profilen (ytterligare styvhet). Konstruktionen av "krabba" gör att du snabbt och säkert kan koppla bärarens profil i samma plan och ömsesidigt vinkelrätt mot riktningen. I stället för "krabbor" använder mästare ofta andra enklare metoder för tväranslutning, men om man strikt följer tekniken är det nödvändigt att använda enstaka kontakter. Antalet av dessa delar beror på antalet förstärkande revben. Du behöver en "krabba" för varje rack med en tvärstång.

  För att ansluta de olika metalldelarna i ramen med varandra, använder de "loppor" - små självgängande skruvar (slangnamnet beror på dess storlek) utrustad i slutet med en borrbit. Tack vare denna loppdesign är det inte längre nödvändigt att borra ett hål före skruvning i den lilla anslutningsskruven vilket väsentligt ökar arbetet. Antalet lopppärlor tas willigt med en marginal (självgängande skruvar är billiga och säljs i förpackningar från 100 till 1000 stycken).

  För att fästa gipsskivan på stolparna och korsdelen av batten behöver du speciella självgängande skruvar. De liknar svarta träskruvar, men har en frekventare trådhöjd. För att skapa en vägg av gips behöver självgängande skruvar 25 mm långa med enskiktigt plätering och 45 mm vid montering av två lager gipsskivor. För högkvalitativ installation av en hel plåt gips behöver du cirka 50 skruvar.

  Guider är fastsatta på väggen med klämmor och skruvar

  För att installera styrprofilerna och fixa de direkta suspensionerna till basväggen behöver du klämmor eller skruvar på trädet. Dubblar (6x40 mm eller 6x60 mm) med snabb installation är användbara om väggen är tillverkad av tät byggmaterial (tegel, betong). Om den grundläggande byggnadsstrukturen är gjord av poröst material (skumblåsor, luftbetong, skalsten) eller trä, används självgängande skruvar på trä som fixeringsutrustning. Samma situation med taket (taket) och golvet vid installation av styrprofilerna. För att fixa en hängare behöver du 2 fästanordningar, för montering av 1 m av PN-profilen 1,5-2 dowels (självgängande skruv).

  Vägggipsskivans tjocklek på 12,5 mm är av flera typer. Fuktbeständig (angiven av GKLV), brandbeständig (GKLO) och utrustad med motståndskraft mot fukt- och temperatureffekter samtidigt (GKLVO). För vanliga rum med normalt mikroklimat väljs enkel gips, för badrum och kök - fuktbeständig. Om du behöver skona ett ouppvärmt pannrum, ska du välja GKLVO. Oavsett egenskaperna finns väggplåtar i två storlekar - 120x250 cm och 120x300 cm. Den erforderliga mängden gipsmur beräknas utifrån väggens totala yta plus en liten marginal (ca 5%) för ett eventuellt mönster.

  Installation av en ram för gipsmassa innebär inte bara tillgången på nödvändiga material i tillräcklig mängd, men också valet av en uppsättning nödvändiga verktyg. Listan över verktyg för montering av batten presenteras i följande lista:

  • Du behöver en perforator för att borra hålen för klämmorna, så du borde utrusta elverktygen med en borrbit med 6 mm diameter.
  • skruvmejseln är den mest krävda enheten när man monterar en lagermetallstruktur, det kommer att behöva två bitar - en regelbunden figur en och med en begränsare för skruvning i gipsskivans självgängande skruvar när de täcker den färdiga manteln;
  • Bulgariska (LBM) med en skiva för metall eller sax för metall för skärning av profiler av önskad längd (det är bättre att arbeta med sax, men det finns hantverkare som brukar använda kvarnen - för vilken det är bekvämare);
  • Bubbla nivå (anda nivå) och plumb kommer att behövas för att styra vertikaliteten när du installerar guideprofiler och stödhållare.
  • färgtråd med färg hjälper till att enkelt beskriva konturerna enligt vilka MO-profiler kommer att fästas;
  • mätband - om verktyget som du inte kan påminna om igen;
  • tjock fiskelinje eller kaprongänga kommer att behövas som riktlinje när man placerar stödställen i samma plan;
  • konstruktionskniv med en uppsättning utbytbara blad för skärning av GKL.

  Du kan klippa profilen med grindern

  Byt ut plummet och i många fall kan byggnivån lasernivå. Det är mycket bekvämare att använda detta verktyg och resultatet blir mer exakt i slutet, så om det finns en lasernivå tillgänglig, är det synd att inte använda det.

  Om man bestämmer sig för att applicera en kvarn för att klippa profilen, ta hand om elementära säkerhetsregler. Var noga med att bära glasögon när du skär metallprofiler, arbeta inte med verktyget överhängande och ta inte bort det "störande" skyddslocket med vinkelslipan.

  Efter att ha samlat in en uppsättning nödvändiga verktyg till hands och har fyllt med material för montering av en metallprofilram för gips, kan du läsa nästa avsnitt och starta den praktiska implementeringen av planen.

  I sammansättningen av strukturen från profilen för gipsskivans trim behöver du en assistent, speciellt om väggens yta och höjd är signifikanta.

  Innan du börjar montera lådorna måste du ge några poäng. Först beskrivs all kommunikation som planeras här först. Särskild uppmärksamhet ägnas åt ledning och layout av strömbrytare och uttag. Det är nödvändigt att separera kablarna på ett sådant sätt (inte glömma att "gömma" dem i kabelkanalerna) så att du inte söker efter de nödvändiga ledningarna när ramen är täckt av gipsskivan.

  För det andra är det nödvändigt att föreskriva installation efter avslutad bearbetning på gångjärnsobjekt, i synnerhet skrymmande och tunga ("toppen" av en köksenhet, en panna, en väggmonterad värmepanna, en tv, etc.). För att undvika problem med tillförlitlig installation av sådana föremål, är det lämpligt att fästa tjocka träblock i basytan i väggens vägg som ska installeras och markera koordinaterna i skissen. (Efter avslutad målning kan du inte återkalla monteringsplattornas exakta placering). Det är bekvämare att göra detta efter montering av ställen innan de täcker dem. Det viktigaste - glöm inte.

  Det är nödvändigt att montera ramen från gipsprofilen så att alla hörnen i rummet som ett resultat blir riktiga. För att göra detta görs i första hand perimetermarkeringar på golvytan, med hänsyn till kardansens hörn (maskeringsgängan används) och avståndet från väggen. Efter att ha gjort en sådan markering och se till att hörnen är raka (vi använder skolkunskap - Pythagorasatsystemet) fortsätter vi till installationen av golvstyrprofilen - vi lägger den på golvet så att ytterhylsan sammanfaller med draglinjen och lockar till ytan.

  Därefter övervägs hur man gör en ram för gips på exemplet av en vägg. Klipp av ett fragment av PN-profilen för en centimeter mindre än höjden på taket och sätt in den i styrelementet som är monterat på golvet nära en av väggarna. Vi exponerar det vertikalt och fixar det på ytan. Gör också den andra sidan. Med hjälp av en färggänga slog vi av en rak linje i taket som motsvarar de yttre hyllorna av vertikalt installerade profiler. På samma sätt som golvet fixar vi takdelen av PN-profilen. Resultatet är en styrkrets som är installerad i ett vertikalt plan. Den fortsatta processen ser ut så här.

  1. 1. Montera bärhållare. Skär av PP-profilens och plantans höjd i battens nedre och övre styrelement. Vi exponerar dem genom lika avstånd och tar en av väggarna som en referenspunkt. Om du behöver en förstärkt ram, välj höjden på hylla 40 cm, standardutformningen tar avståndet mellan stödprofilerna 60 cm. Ett annat steg är omöjligt, eftersom det måste vara ett flertal av gipsskivans bredd. Efter 30 cm ger det ingen mening att montera ställen - för det första är det överflödigt, och för det andra - kommer det att vara svårt att fästa profilerna till suspensionerna.
  2. 2. Fixa "peshki" till väggen mittemot varje rack. Med en takhöjd på ca 2,5 m ska suspensionerna placeras enligt följande: den första är 55-60 cm från golvet, den andra är 110-120 cm, den tredje är på halva avståndet från den andra "pes" till taket. Hängare är fästa raka och böja innan de kopplas ihop med rackarna.
  3. 3. Efter att ha fäst vikterna på väggen sträcker vi orienteringstråden mellan de yttre hyllorna i de vertikala styrprofilerna, först böjer lätt stativet mot bottenväggen. Med fokus på tråden exponeras PP-profiler växelvis på tråden och fasta "buggar" på de böjda hängarna. De utskjutande ändarna på monteringsplattorna är böjda mot väggen (de behöver inte klippas av).
  4. 4. Det sista steget är att installera de tvärgående plankorna. Enligt tekniken installeras de ungefär i nivå med en meter från golvet, men det förhindras inte att installera ytterligare förstyvningsmedel. För att ytterligare öka styrkan i strukturen kan varje tvärledare stärkas genom att installera en direktupphängning.

  Montering av ramen - huvuddelen av arbetet när du klipper med gips

  Kassen på den angränsande väggen är också gjord med skillnaden att en av de vertikala styrningarna inte kommer att fästas vid basväggytan utan på elementen i den förmonterade ramen. Det här kan du göra: Först klä den färdiga delen av batten med gips, och fortsätt sedan till konstruktionen av konstruktionen på en angränsande vägg. Det kommer inget fel i detta och ett sådant drag påverkar inte styrkan på det monterade metallverket.

  Gör en ram för gips - det mesta av tekniken för att skapa en grov finish av gipsskivor. Sheathe gjorde strukturen enklare och snabbare än att montera den. Men det finns också nyanser i installationen av gipsskivor, som du kommer att lära dig om i nästa avsnitt.

  I de flesta fall är skinnet på den skapade väggkassen en GCR tjock. Detta är helt berättigat om keramiska plattor eller annat liknande material antas vara färdigbeklädnad, vilket ger väggen ytterligare styrka. När det finns tapeter, målning eller ett tunt lager av dekorativt gips på väggen är det troligt att mekanisk skada på gipsskivor är skadad, vilket är en följd av förändring av hela väggen, inklusive demontering av gipsskivan. Om aktiviteten ska vara inomhus (gym, biljardrum), är det bättre att skära ramverket av metallprofilen i två lager gips. Att bryta igenom ett dubbelskikt av plätering är mycket svårt, även om det är önskvärt.

  Men först överväga installationen av ett (eller första) lager av gips. Installation börjar från det hörn från vilket steget i lagerprofilen beräknades. Det första arket ligger vanligen utan att det behövs ett sidmönster - GCR justeras endast i höjd. Efter att mätningar har gjorts, är överskottet avskuret med en konstruktionskniv. Först görs en grundskärning av den främre kartongen, varefter gipskärnan är trasig och baksidan "papper" är skuren.

  Laken görs 1-1,5 cm kortare än avståndet från golvet till taket. Innan du lägger gipsskivan på ramen under den, lägger du ett stativ på ca 0,5 cm, som avlägsnas efter skruvning av gipsskivan. Således bildas deformationsluckor mellan ytmaterialet och byggytorna. Skruvat ark med ett avstånd av skruvar ca 20 cm till varje profil. Det är omöjligt att fasta skruvarnas huvuden, samt att de sticker ut över frontytan. Korrekt vriden skruv bör försänkas i kartongen med ca 1,5 mm. Hjälper till att påskynda processen för att dra åt skruvarna och reglera graden av nedsänkning i speciella bitar med gipsskivor med ett stoppstopp.

  De återstående arken installeras också nära de tidigare. Extrem på väggen KGL skärs ut på sidan enligt avståndet till den intilliggande väggen. För att fästa det första lagret av gipsskivor används skruvar 25 mm långa. Om ett andra lager av gipsskiva antas, behövs längre skruvar (45 mm). Det finns inget svårt vid installationen av gipsskivan med det andra lagret - allt är gjort exakt samma, endast arken förskjuts av en profil så att sömmen inte matchar.