Hur man gör en mansard stege?

Beslutet att omstrukturera vindsutrymmena för vinden arrangemanget görs, om så önskas, för att öka bostads- eller annat utrymme som används i huset utan att upprätta ytterligare förlängningar till byggnaden. Men för den normala driften av nya rum behöver du en bra trappa till vinden, som är ganska kapabel att göra med egna händer. Och för att inte göra misstag i sin konstruktion, bör du förstå i förväg de befintliga strukturerna i trappan och välja det lämpligaste alternativet för ditt hus.

Allmän klassificering

Stegar till vinden golvet kan delas upp i flera kategorier av:

 • plats;
 • typ av konstruktion;
 • applicerade material.

I vissa fall kan den senaste klassificeringsindikatorn inte riktigt bestämma varianterna av vinden trappan, eftersom ibland olika material kombineras för dess produktion.

Trappplats

Bekväma klättring till vinden kan installeras inte bara inuti huset, men även utanför, på gatan. I det här fallet, för att gå uppför, måste du lämna huset. Men en sådan extern plats kommer att vara mycket bekvämt när man bor i samma hus med till exempel en vuxen son eller dotter. Ditt mogna barn kommer att ha egen entré och eget rum.

Det vanligaste alternativet är att installera trappan till vinden i huset. För att göra detta väljer du en plats där den inte tar upp mycket utrymme och ger en bekväm och säker klättring till toppen. Vanligtvis är det en av hörnen i allrummet, korridoren eller stället nära tomväggen utan fönster.

Tillämpliga rumsliga strukturer

Bland de möjliga alternativen för monterade stegar finns sex olika typer av strukturer:

 • rak one-shot;
 • roterande dvuhmarshevye med en mellanliggande horisontell plattform;
 • med zabezhny steg;
 • vertikal spiraltrappa till vinden i ett litet hus;
 • involut komplex geometrisk konfiguration;
 • vikning och lyftning.

One-shot stegar kan anses vara den enklaste. Det är en struktur bestående av en rak marsch och en skyddsräcke som omsluter den. Deras huvudsakliga nackdel är den stora mängden upptaget internt utrymme i rummet där de är installerade.

Att minska längden ökar lyftvinkeln och gör den för brant och obekväm. Därför arrangeras en-trappsteg till sista våningen i stora hallar eller stora rum upp till 3 meter höga.

Dvuhmarchevaya upptar ett mycket mindre område, men svårare att tillverka och installera. Förutom två raka marscher inkluderar konstruktionen en säkert fixerad horisontell plattform för möjlighet att rotera i rätt vinkel eller 180 grader.

Sådana stegar placeras i hörnet av ett rum eller en speciellt tillhandahållen rumslig nisch. Genom att installera skivspelaren kan du få en bekväm vinkel vid vilken takhöjd som helst.

Stegar med zabezhny steg är ännu mer kompakta. Detta uppnås genom att den horisontella skivspelaren ersätts med trapezformade steg. Deras smala sida är mindre än den breda delen och riktas mot mitten av svängen. De kan vara ett-, två- eller tre-flygsystem som installeras i relativt små utrymmen vid vilken höjd av taket som helst.

Spiraltrappor är mycket originella, vackra, men ganska obekväma för permanent användning. Speciellt för äldre. Dessutom måste möblerna lyftas genom fönstren eller före montering av en skruvlift. Sådana strukturer har ett centralt axiellt stöd och är fullt monterade från stoppstegsstegen.

Involute trappor från bottenvåningen är en mellanliggande lösning mellan huvud och spiral rumsliga strukturer. De ser väldigt snygga och ursprungliga. Men de kännetecknas av hög komplexitet av tillverkningsdelar och aggregat på deras plats.

Att tillverka ett sådant system kommer själv troligen inte att fungera och du måste bjuda in en specialist. Som en följd blir det en bekväm men dyr lösning på problemet.

Vikbara små strukturer är ett system för vikning eller glidning i varandras sektioner. Ganska svårt att tillverka, men i försäljning kan du alltid hitta en mängd olika trappor till mycket överkomliga priser.

Det här är en bra variant av trappanordningen till vinden med ett litet område - om du vill kan du alltid ta bort det på vinden och stäng dörren med en nedåtgående lucka.

Vad är trappan av?

Valet av material för tillverkning av trapp beror först och främst på den valda konstruktionen, den önskade designen och den ekonomiska förmågan hos utvecklaren. De är gjorda av:

 • timmer;
 • metall;
 • betong;
 • naturlig och konstgjord sten.

Delning av olika material tillämpas allmänt. Stödstrukturen är till exempel gjord av metall, och stegen och räcken är gjorda av trä. Tja, eller stödja - metall, stensteg och räcken - från glas och trä.

Trätrappor är inte bara vackra och lämpliga för någon inredningstyp, men skapar också extra komfort och en känsla av närheten till naturen. Trä är det mest prisvärda och lämpliga materialet för självproduktion och installation.

Men de flesta sorter av trä kännetecknas inte av ökad styrka och hållbarhet, och täta sorter är dyra och är inte så väl mottagliga för bearbetning. När stegen är klar bör de inte vara överpolerade, eftersom de blir hala och minskar säkerheten.

Metall i det inre av lokalerna ser alltid elegant ut och lockar uppmärksamhet, speciellt om smidda eller förkromade element används för tillverkningen. Metallkonstruktioner kännetecknas av tillförlitlighet och hållbarhet, och materialets plasticitet gör det möjligt för dem att ges någon rumslig konfiguration.

För tillverkning av metalltrappor med egna händer måste du dock ha färdigheter med låssmältning och erfarenhet av en svetsare som garanterar pålitligheten och hållbarheten hos lederna.

Betongtrappor är tunga, massiva och kräver en robust förstärkningsbur, och i vissa fall stöder metallkonstruktioner. Det bästa sättet att installera dem är att bygga en utomhushallen entré.

Dessutom bara för stenbyggnader. I en träbyggnad kommer en sådan skrymmande konstruktion att bli löjlig. Men att göra en konkret trappan ensam är inte så svårt.

Steg från en naturlig eller konstgjord sten ser vacker ut. Samla på metallbärande kosourah. Hållbar och pålitlig. Vid installation av smidesjärn räcken, skapa en känsla av lyx och prata om ägarens rikedom. Den största nackdelen med dessa material är den höga kostnaden och behovet av att anställa erfarna installatörer.

Rekommendationer till början byggmästare

För att svara på frågan om hur man gör trappan till övervåningen måste man bestämma:

 • där den är installerad
 • val av typ av konstruktion;
 • vilka material kommer att användas för tillverkning.

Delar tillverkning och installation

En byggare utan yrkeserfarenhet rekommenderas att välja en okomplicerad marschstruktur av trä. I så fall kommer trappan den 1 mars att ligga längs en tom vägg som inte har fönster, där den dessutom kan fixeras.

Den dvuhmarchevaya ligger i hörnet av rummet eller också längs väggen med den nedre marschen av en liten storlek som vrider 90 grader mot rummet. Installationen av en mansardstege på verandan, som blir en varm förvaring och skyddar rummet från förkylningen, kan vara en bra lösning.

Vad krävs för arbete

Trä för tillverkning måste väljas från täta lövträd. De mest lämpliga anses vara ek, lark, björk, cederträ. Allt inköpt material måste tas in i rummet och hållas i 3-4 dagar innan arbetet börjar. Under denna tid kommer träets temperatur att vara lika med temperaturen i rummet och förvärva rätt installationsstorlek.

Det rätta valet skulle vara att installera ett 65x25 mm stålrör som en lagerskena. Detta kommer att stärka konstruktionen och tillåta användning av svetsning för montering av stöd för trästeg, vägrar att använda mindre tillförlitliga spikar och självgängande skruvar. Dessutom kommer det att tillåta användning av metall för att installera räcken eller underlätta installationen av träbalustrar.

För att skydda träet från effekterna av fukt, träbearbetningsinsekter, vid brand och få ett vackert utseende, är det nödvändigt att köpa lämplig impregnering, fläck och lack. För målning av metall - primer och färg.

verktyg

En uppsättning nödvändiga verktyg beror på platsen för tillverkning av ämnen. Om detaljerna i stegen görs under förhållandena för en snickeriverkstad, så är det bara ett verktyg för montering:

 • sticksågar;
 • elektrisk borrning;
 • elektrisk planerare;
 • vinkelkvarn (bulgariska);
 • hacksåg för trä;
 • mejsel och mejsel
 • hammare och hammare.

Vid användning för montering av stålrör och hörn behöver du en svetsmaskin och elektroder.

Den beräknade delen av arbetet

För att säkerställa en bekväm och säker drift av stegstrukturen är det nödvändigt att följa följande lagkrav:

 • stigningsvinkeln för marscherna är 20-40 grader (gränsvärde 45);
 • Passagerarens bredd är 800-1000 mm;
 • djupet av ett steg är 200-320 mm;
 • höjden på stigaren 150-200 mm;
 • smala kanten av trapezium minst 100 mm.
Rekommenderade stegstorlekar.

Den stora delen av inåtgående steg är inte standardiserad. Den rekommenderade bredden på den mellanliggande horisontella plattformen är 800 mm, längden ska motsvara den intilliggande stegen.

Beräkningen börjar med mätningen av höjden på nedre våningens rum, med hänsyn tagen till vindens rena golv. För att bestämma antalet steg är det nödvändigt att dela upp det värde som erhållits före detta av stigarens antagna höjd. Det väljs så att när det delas upp visar det sig ett jämnt heltal som motsvarar det normativa intervallet.

Så, med en golvhöjd på 3 meter, kommer en stigarstorlek på 187 mm att göra. I detta fall kommer antalet steg att vara 16,04, vilket kan avrundas upp till 16. Då är längden på en stegen med en stege med en bredd på 280 mm steg 16 x 280 = 4480 mm.

Beräkning steg stege.

Nu måste du mäta den lediga längden på rummet, vilket ska vara lika med 4480 + 800 = 5280 mm. Om trappsteget inte överensstämmer med de erhållna uppgifterna måste du lägga en dubbeltrafikstege.

De delar av byggnadskonstruktioner som sticker ut från väggarna och storleken på den fria passagen på trappans övre trappor bör säkerställa en fri passage med en höjd av minst 1.850 mm, optimalt 2000 mm.

Om luckans dimensioner visar sig vara för stora bör höjden på stigaren ökas, vilket kommer att minska trappans längd och öka lutningsvinkeln. Längden på kosuren beräknas med hjälp av Pythagorean formel: summan av benens kvadrater är lika med hypotenusens kvadrat.

Trappans vinkel.

Överför resultaten till papper som ett grovt utkast. I så fall måste du minska storleken på stigaren till tjockleken på det bräda som används vid stegen.

Ett exempel på ritning av trappan.

Tillverkning av komponenter och installation

Så kom nära hur du gör trappan till vinden. De delar som krävs för montering av stegen tillverkas i enlighet med ritningsdata. Ursprungligen skärs kosouri från två 5-meters brädor.

Med hjälp av en fyrkant och en linjal, gör de nödvändiga luckorna för att installera steg på en av dem, klippa ut dem med sticksåget. En annan kosour gör exakt mönstret av den första.

Fäst en korsstång i slutet av vinden golvet för att stödja kosouren. Därefter görs två skarvar för skivans tjocklek som ska monteras och 150 mm längre än stegets bredd. Om taket är betong, välj sedan en balk tjockare och gör skärningar i den. Säkra den andra strålen mellan de två sidorna i dragkraft. Minsta tvärsnittet av strålar är 50 x 80 mm.

Lägg de färdiga flätorna på plats och säkra dem med hårdvaruluckor, klämmor eller dubbar. Om en av brädorna går längs väggen, ge ytterligare fästning till byggnadsstrukturer.

Därefter fortsätt till installationen av stegen, som kan sättas fast på skruvarna med skruvar eller på trisspinnstift med lim.

Det sista steget - installation av balustrar och räcken. Dessa delar är bättre att köpa färdiga, tillverkade på fabriken. Detta kommer att underlätta arbetet mycket, vilket gör det enkelt och förståeligt.

Trappor på vinden i ett litet hus - hur man gör det själv?

Golvet i ett litet hus ökar det användbara området, men en bekväm trappa är nödvändig för att kunna använda den som bostadsyta. Det kan ordnas utanför, vilket något minskar funktionaliteten på andra våningen. Den interna övergången till toppen förvandlas till ett fullt utrustat vardagsrum. Marknaden erbjuder vackra, tillförlitliga mönster, men det är svårt att välja exakt storlek. Gör en beställning, inte alla har råd med. Do-it-yourself vindseter är idealiska. Du kan välja den lämpligaste typen, materialet, beräkna den optimala storleken.

Har bestämt sig för att ordna en permanent trappa från rummet till vinden, bestämma dess läge. Om på andra våningen finns någon sovrum och du behöver ett separat drag, är det inte dåligt att ordna det utanför. Samtidigt ökar sannolikheten för inkräktare in i huset.

De flesta föredrar att ordna trappor i rummet. Det begränsade området ställer kravet på kompakt design fram. Om du korrekt beräknar platsen och alla storlekar, tar det inte mycket utrymme, men det blir ett bekvämt, vackert och pålitligt inslag i inredningen. Det bästa materialet för en trappa är trä.

Alla stationära trappor är indelade i grupper. Den första inkluderar marschering, bestående av en sektion, samt två eller flera. En rak linje med en enda spänn tar upp för mycket utrymme, därför är det bättre att arrangera plattformar eller svängar - det finns stoppsteg.

Skruvtypen (spiral) trappas runt en central pelare eller vilar en kant mot en vägg. De är ordnade med en stark brist på ledigt utrymme. Det är inte särskilt bekvämt att använda, särskilt för äldre människor, och det är även farligt för små barn. Att hämta möbler på dem är utrustning problematisk. Tillverkningstidskrävande kräver noggranna beräkningar.

En annan faktor som beaktas är ramen. Det mest populära bärande elementet är kosoura. De är strålar med utskurna öppningar under de steg som bygger på dem. En annan fastsättningsmetod är en bågstring, i vilken spår är gjorda i vilka lagringsdynorna sätts in.

Man bör komma ihåg att konstruktionen på kosoura tar upp mindre utrymme, det är mer hållbart. Hela belastningen faller på stöden. Bowstrings spelar en stödjande roll, som håller ihop stegen.

Mellan de två lagerelementen på toppen och botten ordnas ett slips från de gängade stavarna, så att konstruktionen inte lossnar.

Erfarenheten av proffs föreslår de bästa platserna för trappanordningen till vinden:

 • välj den del av huset som används mindre än andra;
 • platsen är mer ekonomisk när det gäller utrymme och utförande än slitbanorna;
 • en metallstege installeras 1,5 år efter byggnaden av huset, när den krymper helt;
 • se till att du kan göra ett hål i taket för att nå vinden.

Den viktiga rollen spelas av lutningsvinkeln: konstruktionen med stor lutning tar mindre utrymme. Å andra sidan är en alltför brant stigning obekvämt - det är svårt för de sjuka och de gamla att använda. Det optimala värdet är från 27 till 40 grader.

Med någon lutning är avståndet från steget till överlappningen inte mindre än 2 meter så att personen inte rör takets huvud.

Det rekommenderas att använda kosouri som lagerelement: spara utrymme, produkten är starkare och lättare att tillverka. Förutom balkarna behöver de brädor eller plywood på trappsteg, balustrar och räcken för räcken.

Efter att ha bestämt lutningsvinkeln väljer du trappans bredd. Den mest bekväma är 125 cm, men i ett hus med ett begränsat område och ett litet antal människor behöver de inte någonting. För en person är 90 cm tillräckligt, och om det sällan finns hyresgäster i huset är det 70 cm.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt parametrarna i stegen. Vanligtvis består de av två delar: slitbanor för benstödet och de steg på vilka höjden beror. I vissa utföringsformer är den frånvarande.

Det finns formler där du kan beräkna storleken, bestämma vilken som är mest bekväm och säker. Som ett resultat visar det sig fortfarande att det är ungefär följande: höjd 17 cm, bredd 27-28. Det är inte alltid möjligt att följa de optimala värdena. De ändras på ena sidan, men du bör inte gå längre: stegens höjd är från 15 till 22 cm, bredden är minst 22 cm och högst 40. För enkel användning är numret udda.

I nästa steg, hitta trappans höjd: mäta avståndet från basen till golvet på vinden. Från detta värde beräknas antalet steg. Den totala höjden är dividerad med antalet steg. Till exempel, med en trapphöjd på 2,9 m och steg på 17 cm behöver du 17 plattformar.

Längden beräknas genom att multiplicera antalet steg (minus en) med sin bredd. I exemplet: 16 × 27 = 432. Dessa är ganska stora storlekar. Om vi ​​minskar stegen till ett lägsta värde på 22 cm, då 16 × 22 = 352. Men det här är inte det enda sättet att ändra trappens parametrar.

En rak single march design kräver ganska mycket utrymme. Med sin brist på ett litet hus konstruerar de produkter med varv. Mellan de två spannarna arrangerade lekplatsen. Dess längd är 100 cm, och bredden är lika med trappan.

När de vänder med hjälp av zabezhnyh-steg är de nöjda med minst tre. Krav för dem:

 • bred kant från 40 cm, mitt på minst 20;
 • rotation utförs med en radie av 30 cm;
 • För en bekväm åktur följer trapporna steg för steg följden av flygningen.

Minsta bredd på slitbanan med en smal kant väljs 14 cm. Sedan är mellansidan, som huvudsakligen rör sig, tillräcklig för den mänskliga foten.

Spiraltrappen består av steg anordnade i en cirkel med olika kanter. Det upptar ett mycket mindre område, och detta är dess fördel. I mitten finns ett stödstativ och runt omkretsen - slitbanan. Deras längd är lika med hela strukturs radie. Stegets höjd beräknas på samma sätt som marstrappan.

Ordna en spiraltrappa, ta hänsyn till viktiga faktorer:

 • slitbanans längd och spänningsbredd som är lika med avståndet från racket till deras kant;
 • Stegen har en trapezform med en minsta bredd på 20 cm på den smala sidan och högst 40 cm på motsatt sida.
 • För bekväm lyftning och sänkning görs slitbanans höjd så liten som möjligt.
 • vertikala varv är anordnade i en höjd lika med två diametrar.

Det är ganska svårt att beräkna spiraltrappen på egen hand, vi föreslår att du använder en färdig ritning.

Namnet berodde på den ursprungliga formen av slitbanor. Installeras i ett litet hus vid behov, betydande besparingar i rymden, lutning från 45 ° till 65 °. Bara halv steg bred, den andra - minsta storleken. Bestäm först vinkeln och utför sedan de återstående beräkningarna med hänsyn till följande:

 • för benstöd stegbredd 30 cm, kan vara mindre;
 • Dimensionerna på den smala sidan beror på styrkan hos det valda materialet.
 • slitthöjd på 15 cm, det är inte nödvändigt att öka kraftigt - det är osäkert för människor.

Strukturellt utförs trappan till vinden "gåssteg" i form av en marsch eller en skruv.

Stöd till spänner är kosoura. Detta är den enklaste och mest pålitliga designen. Men produktionen bör kontaktas ansvarsfullt: det minsta felet, och stegen kommer att vara kurvor. Styrelse 80 × 160 såg längs med en marginal.

Den mest subtila funktionen är att skära ändarna i rätt vinkel så att de passar snyggt mot golvet och golvstrålen. Arbetsstycket är löst fastsatt i kosourens framtida plats och övre delen är sågad så att den står på takets sida. Därefter görs samma operation med nedre änden.

Man bör komma ihåg att det från första gången är osannolikt att det ska kunna klippas exakt och måste upprepas. Det är viktigt att inte skära bort överskottet.

Split kosour i längdriktningen i tre delar, inte nödvändigtvis absolut lika. Enligt etiketter (det finns två av dem) utförs horisontella linjer med en nivå. Nu är varje segment uppdelat i lika delar, vars antal motsvarar antalet steg. Gör horisontella markeringar.

En linje dras längs hela brädan, avgår från kanten på 50 mm eller mer. Vid dess korsning med horisontella markeringar bildas vinklar från vilka vertikala linjer dras. De tar bort det tillfälligt fasta kortet, kontrollera avstånden, vid behov, göra ändringar. Placerade färdiga kosour på andra styrelsen och klippa en exakt kopia.

Bowstringens markeringar är likartade. Bara i stället för att klippa bitar av strålen måste man göra spår för stegen i den. Det är bättre att arbeta bärbar frezer. Användningen av handverktyg kräver hårt arbete och mycket tid. För att hålla sig till noggrannheten används ett förtillverkat mönster av plywood.

För att stödja spiraltrappen installeras ett tjockväggigt metallrör med en diameter på 50 mm. Den är fastsatt på golvet i strikt upprätt läge. För montering av stegen är bussningar gjorda, vilka finns fritt på stigaren, och mellan dem är placerade brickor. Den totala höjden för varje enskild nod är lika med avståndet mellan slitsarna.

Trots skillnaden i design är trappan med kosoura eller bowstring nästan ingen annorlunda, förutom initialt skede - tillverkningen av lagerdelarna själva.

Ett bräda är fastsatt på väggen med bultar, fasta på toppen och botten. Bredden på marschen parallellt ställer in den andra och kontrollerar den horisontella positionen av fästet på stegen. De måste matcha i båda produkterna. Avvikelser korrigeras genom att den lösa konstruktionen flyttas upp och ner.

Montering av trappan börjar med montering av stigarna. Ett torrt bräda med en tjocklek av 20 mm tas till produktion. Installera på kosouram mycket lättare än i spåren i strängen. I alla fall används trälim och skruvar. Det finns produkter utan stöd steg, vilket ger dem en ljusare, elegant utseende.

För stödplatser använd ett bräda med en tjocklek av minst 36 mm, bredden är lika med eller större än stegen. De kan göra lite. Billets mala, runda kanter. Fix på lim och skruvar.

Räckenets komponenter är balustrar och räcken. Balustrar gjorda av fyrkantiga lameller eller köp gjorda på en svarv. Över och under installera mer robusta element, mellan dem mellanliggande vid varje steg. Fästning utförd med skruvar eller spikar. På toppen av räcken har. Acceptabelt stakethöjd är 85 cm.

Utformningen av mid-flight stege med varv är svårare respektive respektive installationen. Följande schema rekommenderas: 3 steg till marken, sedan resten. Om zabezhnye steg används: första två raka, sedan tre roterande. Installera ytterligare stöd under svängelementen.

Monteringen av spiraltrappen visas i figuren. Nod A - Anslutning av stödröret och stängsel på vinden. På framsidan finns en bult som en ledstång sätts genom spåret. Allt är täckt med dekorativt lock. B-gängad anslutning av stödet och hylsan in i steget. B - brickor och ärmar. G - fäste stöd till basen.

Alla kan välja den mest lämpliga konstruktionen enligt deras kapacitet. Det enda problemet är beräkningsfasen. Om du utför dem noggrant, installera lagringsstöden korrekt, då kommer en pålitlig stege att komma ut.

trappa

Att köpa en färdig trappa till vinden är inte alltid rätt beslut. Rummets inre dimensioner är olika, och designen kan helt enkelt inte vara lämplig i storlek. En enskild order är dyr. Därför tänker många på att göra trappan med egna händer.

Arbete på plats är det bästa tillvägagångssättet. Således kommer det att vara möjligt att ta hänsyn till nyanser av husets layout och i tid för att eliminera felaktigheter. Konstruera en trästege korrekt under kraften hos någon hantverkare med minsta snickeriegenskaper.

Alternativ för trappor till vinden: fördelar och nackdelar med huvudtyperna

Byggnaden av ett vindsrum är en aktuell och effektiv metod för att utöka vardagsrummet för ett privat hus. Men i detta fall är det nödvändigt att lösa problemet med att klättra till översta våningen. Fel som gjorts vid konstruktion och installation av en stegen design, kan "upphäva" alla fördelar med ett vindsrum. Oskälig placering och typ av konstruktion kan "äta" extra meter, förvärvade under vardagsrummet.

Baserat på varianten av trappans läge i förhållande till huset finns det två typer av strukturer: externt och internt.

Externa trappor kan användas som tillfälliga eller permanenta. Den yttre designen har några funktioner:

 1. Trädgolv med separat ingång gör att du kan avgränsa vardagsrummet. Detta gäller speciellt om ägaren på "vinden" rummet vill komma till sitt hem utan att störa resten av hushållet.
 2. Den utvändiga trappan klotter inte upp inomhusutrymmet, vilket är mycket viktigt för hus med ett litet område.
 3. Man bör komma ihåg att inkräktare och tjuvar ofta försöker tränga in i den yttre trappan. För hemförbättring i en obevakad semesterby är det bättre att välja interna kompakta strukturer.

Trappans interna layout - det vanligaste alternativet. Om området i huset tillåter, är denna design den bästa lösningen. Loftet trappan kan bli en inredning, och på vintern kommer det inte vara nödvändigt att gå över gatan för att klättra upp till andra våningen. En möjlig nackdel är användningen av det användbara området.

Efter typ av konstruktion finns det fem huvudtyper av trappor på vinden:

 1. Trappan i mars är det enklaste för självständig produktion, bestående av ett trappsteg utan vändningar. Det här alternativet passar dock inte i alla hus - trapporna ska vara platt noga så att det är bekvämt att klättra och det finns ofta inte tillräckligt med utrymme för att uppfylla detta villkor. Dessutom krävs en höjd på mer än 2,5 m för en normal höjdvinkel (30-45 °) och skapandet av en lång öppning i taket, vilket ytterligare reducerar vindsummets bostadsyta.
 2. Tvåmars konstruktionen med en plattform är en bekväm trappa för installation i rum med medelstora och stora dimensioner. Övergångsplattformen placeras i en vinkel på 90 °, 120 ° eller 180 ° - det här gör att du kan optimera lutningsvinkeln på stigningen och skapa gynnsamma förhållanden för att gå i trappan. För den mest effektiva användningen av rymden rekommenderas att du installerar en sådan stege i hörnet.
 3. Marschera med zabezhnymi steg. I den här konstruktionen placeras trapezformiga steg i stället för skivspelaren, vilka är placerade med en smal sida i rotationsvinkeln. En sådan trappa tar upp mindre utrymme än en konstruktion med en plattform, medan säkerheten och komforten hos klättringen inte minskar.
 4. Det mest ekonomiska alternativet när det gäller användningen av det användbara området är en spiraltrappa. Utformningen av denna typ av sätt att förvandla interiören och bli de centrala designelementen i huset. Spiraltrappen består av en stödkolonn, till vilken stoppstegen är fastsatt. Vissa modeller av "vertikala" projekt passar på en kvadratmeter, vilket gör dem extremt populära när man ställer trapporna till vinden i ett litet hus.
 5. Vikbara trappor - ett prisvärt och enkelt sätt att klättra på "vinden" rummet. Den största nackdelen är besväret att använda. För det första måste vikstegen ständigt vikas och vikas, och för det andra är sådana stegar inte lämpliga för tunga belastningar - det kommer vara problematiskt att bära möbler.

Att jämföra fördelarna och nackdelarna med hänsyn till rummets dimensioner och de befintliga omständigheterna kommer att visa sig att den optimala utformningen av trappan för huset är avgörande.

Enheten trappas upp på vinden: grundläggande villkor

Trappans huvudsakliga strukturella element är: kosour, slitbana och stigare.

Kosour - bärbalk. Faktum är att detta är ett bräde på vilket fragment för att installera stegen skärs. Vid tillverkning av trätrappor bör tjockleken på kosouren inte vara mindre än 50 mm, den minsta tillåtna bredden är 250 mm. Använd som regel två lagerbalkar. Ytterligare kosour är monterad om vindstegeens bredd överstiger 1,2 meter.

Gången är den horisontella delen av steget, som går på gång medan du går. Vid utveckling av en ritning är det nödvändigt att ta hänsyn till att ju större avståndet mellan lagerbalkarna är desto starkare måste stegen vara. För tillverkning av dessa delar används brädor med en tjocklek av 25-50 mm. Slitbanor har en hängning över rätt steg i storleken 20-40 mm.

Stigarna är den vertikala delen mellan slitsarna. Denna komponent bär normalt inte lasten. I vissa versioner av trappan är stigarna helt frånvarande - en sådan ökning visuellt verkar lättare.

Valet av material för tillverkning av trätrappa till vinden

Trappdesignen är en fulländad del av inredningen, och i fallet med en yttre trappa till vinden är ett viktigt arkitektoniskt element. När du väljer konstruktion och material i trappan, måste du fokusera på insidan av huset.

Trätrappor passar många stilar och passar lätt in i interiören. Dessutom är det lättare att arbeta med trä än med annat material. Därför är det bättre att välja trä om du planerar självtillverkning.

Det är viktigt! Trä behöver en skyddande behandling som ökar materialets motståndskraft mot fukt och eld.

Det är möjligt att bygga en stege både från barrträd och lövträ. Idealisk från barrträd - ceder och lark. Veden ser bra ut, är lätt att hantera och ruttnar nästan inte.

Gran är lite sämre i dess egenskaper. Dess huvudsakliga nackdel är närvaron av ett stort antal knop. Det är lätt att arbeta med tall, ett extra plus av trä - ett överkomligt pris.

Från lövträ för att skapa en trappa är bättre lämpad ek. På andra plats i form av prestanda är bok, och på tredje plats är aska.

Metall mansard trappor betonar individualiteten i husdesignen. Designen är mycket hållbar och pålitlig. Du kan ge metallen eventuell färg eller orderförkromning - beslutet beror på vindsalen och hela rummet.

Oberoende att bygga en stege av metall är ganska svårt - du behöver en svetsmaskin och uppleva det.

Sten- eller betongtrappor - tungviktar, som visuellt förvärrar insidan av huset. En sådan hiss är bättre att bygga utanför huset. Därefter kan trapporna gipsas och målas i en lämplig nyans.

Hur man gör en trappa till vinden: stegvis installation av en marschdesign

Välja en plats att installera trappor

För att installera trappan är det nödvändigt att bestämma den mest optimala platsen:

 1. Det är optimalt om entrén till vinden ligger i ett separat rum som en förlovning. Detta kommer att möjliggöra att utrusta trappan med lämpliga dimensioner och ge ytterligare isolering av rummet. Om det behövs kan förvaret helt enkelt stängas och den kalla luften från vinden kommer inte att falla på nedre våningen. Detta är praktiskt om vinden endast används som vardagsrum på sommaren.
 2. I avsaknad av en förhöjning är det bättre att bygga upp en lyftstruktur nära rummets yttervägg. Detta arrangemang sparar användbart utrymme, och stegen kommer inte att störa promenad runt rummet.
 3. När du planerar installationen av vikningsstegen är det bättre att i taket inte bara ge en passage, utan en lucka - det här hjälper till att minimera värmeförlusten i rummet.

Beräkning av trappan och ritning av ritning

Det finns vissa regler som bestämmer de tillåtna värdena för de grundläggande parametrarna för trappan. Produktion av konstruktioner i överensstämmelse med de etablerade dimensionerna säkerställer säkerheten och bekvämligheten av rörelsen på trappan. Du måste följa följande regler:

 • Trappens bredd ska inte vara mindre än 80-100 cm;
 • Praktisk stegbredd - 20-32 cm (optimalt - 30 cm);
 • Den smala delen av inloppssteget är inte mindre än 10 cm;
 • stigarens höjd - 15-19 cm;
 • sluttning av mittflygningsstegen - 20-40 °.

Det ungefärliga förfarandet för att beräkna trappans dimensioner:

 1. Mät golvhöjd - skillnaden mellan nivån på det färdiga golvet på nedre våningen och vinden. Antag att värdet är 250 cm.
 2. Bestäm höjden och antalet steg. För att göra detta ska lyfthöjden divideras med stigarens höjd (18 cm), dvs: 250/18 = 13,88 bitar. Eftersom fraktionstal inte passar, bör 13,88 avrundas till 14 stycken. Följaktligen kommer den verkliga höjden av stegen inte att vara lika med 18 cm, men 17,85 cm (250/14).
 3. Beräkna längden på marschen. Om du tar stegens bredd på 27 cm, blir marschens totala längd lika med 405 cm (14 * 27).
 4. På grundval av de utförda beräkningarna gör du en ritning och tillämpar markeringen.
 5. Mäta sedan avståndet mellan vindgolvets kanter. Markera linjerna i ritningen.
 6. Mäta avståndet från kanten på vindsvåningen till trappstegen. Enligt GOST bör detta värde vara minst 185 cm för obegränsad rörelse på trappan. Om den här storleken är mindre, bör längden på marschen minskas genom att öka stegens höjd och minska antalet.
 7. Beräkningen av kosour utförs enligt formeln: steghöjd + steglängd * 4,76. Det är: 4,05 + 2,5 * 4,76 = 4,75 m.
 8. Kosourens bredd ska vara dubbelt så stor som stigaren, det vill säga: 17,85 * 2 = 35,7 cm.

Monteringsförfarande för trappan

Förbered brädor för kosour - de bör köpas med en liten marginal. Till exempel med en längd på en kosour på 4,75 m är det nödvändigt att ta en bräda med en längd av 5 m. Markeringen av spåren på kosouren ska göras med hjälp av en snickarevinkel. Rita ut platserna för att skära steg och numrera dem.

Eftersom beräkningarna utfördes utan att ta hänsyn till brädans tjocklek bör detta värde beaktas vid skärning av kosourens nedre del.

Det är viktigt! Efter att ha kollat ​​kosuren är det nödvändigt att jämföra dem med varandra - de måste tydligt sammanfalla, annars kommer det inte att vara möjligt att montera en solid stege.

Nästa steg är att klippa plattformsstrålen. Storleken på strålbredden beräknas enligt följande: Stegets bredd (90 cm) + Dubbel kosourtjocklek + 14 cm (beroende på stegens parametrar). Så, enligt det givna exemplet, är fältstrålen lika med: 90 + 2 * 5 + 14 = 114 cm. Du behöver två sådana strålar.

I de beredda bjälkarna, gör en gash, avgår från kanten med 7 cm. Gashbredden ska motsvara kosuraens tjocklek. Då är balkarna fixerade på golvet med ankare.

In i spåren för att installera flätor och fästa dem på balkarna med stift eller stiften. Kosour, som dockar nära väggen för att fästa den med ankare. Därefter sätts steg och stigare. Fästning av konstruktionselement utförs på ett av sätten: skärning, skruvar eller dowels.

Det sista steget är installationen av balustrar och montering av räcken.

Montering av en spiraltrappa på vinden

Spiraltrappens konstruktion har ett antal funktioner som måste beaktas vid konstruktion och installation:

 • i spiraltrapparna är vanligtvis frånvarande stigarna;
 • När människor flyttar är mitten av stegen utsatt för huvudbelastningen, därför måste bredden på denna del vara minst 20 cm;
 • Den smalaste delen av steget bör inte vara mindre än 10 cm;
 • Skruvdesignens optiska diameter är 220 cm;
 • trappens grenar måste ligga på ett avstånd av ca 2 meter från varandra;
 • stegen är ordnade med en liten överlappning - detta ger ytterligare strukturell styrka, kanterna av de intilliggande stegen är kopplade till konsoler.

Spiraltrappmonteringssekvens:

 1. Monteringsstödkolumn. Strålen är fastsatt på trägolv med speciella fästelement, till cementgolvet är den betongad med streckmärken.
 2. Klipp ut hålen i slitbanorna och lägg dem på stödstödet.
 3. Dela stegen mellan ärmarna på önskad höjd. Placera säkerhetsskivor mellan grader och bussningar.
 4. Tilldela steg enligt plan och fixa med parentes.
 5. Montera räcken och räcken.

Trappor på vinden i ett privat hus: foto

Trappa till vinden: strukturens storlek möjliggör effektiv användning av rymden. Under trappan finns ett inbyggt minikök och ett bibliotek.

Kompakta trappor till vinden, installerad i hörnet - det bästa alternativet för små utrymmen.

Metall utomhustrappa till vinden: bilder

Trappa till vinden gör det själv

Med hänsyn till ordentligt arrangemang blir ett vanligt vindsrum till ett bekvämt och perfekt passande vindrum för att leva. För att säkerställa säker och bekväm tillgång till vinden, måste du installera en säker trappa. Vid montering och montering av trappan, om du vill, kan du klara dig själv. Läs instruktionerna och fortsätt.

Trappa till vinden gör det själv

Innehåll steg för steg instruktioner:

Typer av vinden trappor

Det finns flera huvudtyper av trappor som är lämpliga för tillgång till vindsalen.

Typer av trappor och deras enhet

Stege-lucka

Det kompakta och lättillgängliga alternativet. Sådana steg samlas och döljer sig bakom ett lock som täcker ingången till taket.

Designen är baserad på en fjädermekanism som gör att du snabbt och enkelt kan öppna stegen - du behöver bara dra luckan ner, varefter spännarna slätar sönder. Det sista trappsteget måste vanligtvis läggas ut manuellt.

För att lyfta upp strukturen är det bäst att installera en speciell automatik - det blir enkelt och bekvämare att använda stegen med den.

Marching Attic Trappor

Marching Attic Trappor

Det traditionella och vanligaste alternativet. Sådana stegar är de mest tillförlitliga och lätta att använda. Stegets steg kan sättas på bågar, bultar och kosourah.

Installation av en konventionell envägsstege utförs i en viss vinkel. Höjdens specifika värde väljs individuellt, med hänsyn till höjden på tak i rummet. Om avståndet från golvet till taket är stort kommer trappan att ha en ganska brant nedstigning, vilket inte är särskilt bekvämt.

Marching Attic Trappor

Med hjälp av trappor med två och tre marscher kan du ordna den mest säkra och bekväma uppstigningen till vinden. För att rymma sådana roterande strukturer behöver emellertid mycket utrymme. Typiskt finns dessa trappor vid taket på taket.

Marching Attic Trappor

Skruva mansardtrappor

Spiraltrappa till vinden kan uteslutas med de främre stegen. Den här konstruktionen kan avsevärt spara användbart utrymme, men trapesformiga steg kan knappast kallas helt säkert och mycket bekvämt, särskilt för äldre och småbarn.

Skruva mansardtrappor

En spiraltrappa måste vara utrustad med en bekväm och stabil räcke.

Involute trappor

Mycket vacker och original design. Det är ordnat på en krökt kosour. Det är extremt svårt att beräkna och montera en sådan stege utan tillräckliga färdigheter.

Men, förutsatt kompetent arrangemang, är den inbyggda trappan ett utmärkt tillskott till någon inredning.

Rekommendationer för val av trappstorlek

Var uppmärksam på konstruktionen av trappan till vinden. Stegets optimala djup är värdet 30 cm. Det mest bekväma steget mellan stegen är ca 15 cm. Trappan med sådana parametrar kan bekvämt och säkert klättra och stiga ned och förlita sig på hela fotens yta på trappan.

Stegberäkningsplan

Indikatorn på 80-100 cm anses vara den bekvämaste bredden på trappan. Om trappens bredd överstiger 1,2 m, ska en extra central kosour ingå i designen.

En person med medeluppbyggnad kommer att känna sig bekväm när man använder en stege med en halvmått bredd.

Spännets lutning, försök att göra inte mer än 45 grader.

Nuvarande regleringsdokumentation kräver att trappstegen har ett djup på 25-40 cm, och stigaren på höjden var 12-22 cm.

Försök att utforma trappan så att det finns minst 200 cm ledigt utrymme mellan varje steg och taket. Även långa människor kommer inte att uppleva obehag på sådana trappor.

För resten, styras av dina egna preferenser, inte glömma personlig komfort och, naturligtvis, säkerhet.

Vad ska man göra stege?

För arrangemang av mansardtrappor användes en mängd olika material. Deras lista innehåller:

I praktiken är stegar oftast gjorda av trä eller använder en kombination av material. I detta ögonblick borde du fatta ett beslut självständigt, med inriktning på inredningen, personliga preferenser och en överkomlig budget.

Varje material har ett antal starka egenskaper, liksom vissa nackdelar.

Till exempel, metalltrappor med steg i glas ser väldigt imponerande ut, men de är ganska dyra.

Metalltrappor med glassteg

Träkonstruktioner ger en viss elegans och komfort till inredningen, men de kräver kompetent och regelbundet underhåll.

Allmetall- och betongkonstruktioner klarar även mycket stora laster, men passar inte mycket bra in i bostadshus och skapar stora belastningar på botten (golv).

I allmänhet, när du väljer material för tillverkning av trappor, styras av dina personliga preferenser.

Var ska man installera stegen?

Stegen till vinden golvet kan installeras på gatan och inomhus. Det lämpligaste alternativet är förstås den inre placeringen av trappan. I en sådan situation behöver du inte gå ut, vilket är särskilt uppskattat i dåligt väder.

Utomhus trappor på vinden

Men i vissa situationer finns det behov av ett externt arrangemang av trappan för isolering av vinden. Yttertrappan är bäst av metall. I en sådan situation, var noga med att installera pålitliga dörrar vid ingången till vinden för att skydda din egendom från inkräktare.

Utomhus trappor på vinden

Du kan komma med ursprungliga alternativ för utformningen av gatan trappor. Till exempel lägger ägarna ofta till huset ett vackert torn runt stegen. Liknande beslut ger höjdpunkten i en arkitekturs arkitektur.

Trappor på vinden

Välj det bästa alternativet för att placera trappan på vinden, med hänsyn till ovanstående rekommendationer. Om möjligt, försök att föredra strukturens interna arrangemang.

Trä stationära trappor gör det själv

Trä stationära trappor

Det enklaste alternativet för självuppbyggnad är en en-marshall steg, vars utformning är baserad på kosouri. Denna design är praktisk och praktisk. Det kräver inte mycket ledig plats och utan några svårigheter löser sig själv. Det är monteringsordningen för en sådan struktur som kommer att övervägas senare.

Ställ för arbete

 1. Limt laminerat trä (helst tillverkat av tall eller annan fast sten) för konstruktion av kosourov.
 2. Styrelse för registrering steg. Använd element med en tjocklek på minst 4-5 cm. Trappor kan också köpas i färdig form. Gör som du vill.
 3. Brädor för tillverkning av risers. Den optimala tjockleken på elementen är 2 cm. I de flesta fall (om belastningen på stegen inte är för stor) kan du vägra att använda dessa komponenter i strukturen.
 4. Fästelement.
 5. Railing att välja mellan.
 6. Ståndare.

Denna guide innehåller instruktioner för att göra en stege med snidade utsprång.

Tillverkning av en kostyr

Tillverkning av en kostyr

Börja förbereda kosoura. För att göra detta gör du en markering på den ursprungliga strålen. Produkten måste delas in i trianglar. Hypotenusen för varje sådan triangel kommer att fungera som strålens kant, en av benen kommer att vara ansvarig för stegets djup och den andra för stigarens höjd.

Tillverkning av en kostyr

Klipp ut trianglar med ett lämpligt verktyg. Bekvämt och snabbare görs detta med en cirkelsåg.

Mala kanterna på produkterna. Den optimala avfasningsstorleken är 2-5 mm.

För mer bekvämlighet kan prestandan av markeringsarbetet förbereda en mall-triangel av önskad storlek.

Diagram över enhetsstegarna på kosourah

Montering kosour

Fortsätt att installera kosouren på den angivna platsen. Produktens överkant ska vara intill golvets ände. Som ett resultat kommer ett tillförlitligt och stabilt system att skapas.

Fixeringsmetoden bör väljas i enlighet med trappans konstruktion, balkens tjocklek och andra relevanta parametrar.

Det bästa alternativet för att fixera kosuren till strålen ovanför är med att dunka. Du kan också montera kosuren med ett samtal under ytan av webbplatsen och utan att direkt hoppa in i strålen.

Inbäddningstekniken är den mest tillförlitliga och vanliga. För att göra en sådan anslutning, gör en gash av lämplig storlek i stödstrålen och sätt in kanten på kosuren i den. Skapat gash borde inte vara för stort, för några indragningar leder till en minskning av designens styrka och tillförlitlighet.

I stället för att dunka kan du använda alternativ med montering på bultar eller hörn. Sådana monteringsalternativ är dock lämpliga uteslutande för lätta trappmönster.

Kosour bör fixas så strikt och säkert som möjligt så att risken för skjuvning är helt utesluten. För att fästa kosyrans nedre ände kan du använda två metoder.

Tilläggsalternativ kosour

I enlighet med den första metoden, från elementets botten är det nödvändigt att göra en vinkelutskärning för bärarbalken. Ett spår av lämplig storlek bereds direkt i strålen. Som ett resultat behöver du bara sätta in kupongen ur kupan i spåret som är förberedt i stödstrålen och fixera elementet med hjälp av hörnen eller dra av det med vertikala stift.

I enlighet med den andra metoden skapas en utklipp direkt i stödstrålen, varefter det nedre hörnet av stegkalkuren sätts in i den. Ett sådant fixeringsalternativ är tillförlitligt, men i denna situation bör stödstrålen ha ett ganska stort tvärsnitt.

Om du planerar att göra en trappa med två marscher, bestämmer du platsens dimensioner. Plattformen måste sättas fast före montering av kosour. För att göra detta, se till att väggarna är stabila och tillförlitliga inteckningar. Om det inte går att fästa plattformen mot väggen, använd stödjande vertikala kolumner.

Monteringssteg

Det är bäst att använda skruvar och lim för att ansluta slitbanorna och stigarna. Nails kommer lossna med tiden.

Låselementen placeras i spol. Dessutom kan hörn och trimmer användas för att fästa strukturen. Dessutom är ett ganska pålitligt och mycket hållbart anslutningsalternativ installationen med trädockor.

Hur man fixar trappan med egna händer

Om stegen är gjord av massivt trä rekommenderas fäststift att vara gjorda av mjukt trä och vice versa. I annat fall delas fästelement av huvudmaterialet.

Fäst stegen så att deras kanter sträcker sig 2-4 cm från stigarna.

Montera slitbanan till kosour

Säkra alla schemalagda steg.

Sammanfattningsvis måste du montera räcken och balustrarna, och sedan bearbeta alla träelement i strukturen med ett antiseptiskt medel. Det kommer inte vara överflödigt att täcka veden med brandskyddsmedel. Materialet kan också utsättas för sådana behandlingar även innan stegens slutliga montering. Gör som du vill.

Om du önskar kan du täcka trappan med en färg-och-lacksammansättning eller dekorera den med ett annat efterföljande material efter eget val.

Klar trappa till vinden

Läs också på vår hemsida artikeln - byggnaden av vinden med egna händer.

Hur man gör en stege på vinden med egna händer

Om ditt hus har en vind, kan det omvandlas till ett mysigt och funktionellt utrymme för vila eller arbete. Detta kommer att spara dig från behovet av att bygga ytterligare tillägg och golv. Det primära steget i vinden på vinden är installationen av trappan, tack vare vilken du enkelt och säkert kan klättra in på vinden. Vi kommer att berätta om varianter av mansardtrappor, vilket material som ska ge företräde och om det är möjligt att utföra byggnadens struktur med egna händer.

Konstruktion av mansard trappor

Baserat på hur mycket utrymme finns i ditt hem för installation av strukturen kan du välja helt olika produkter. Tänk på alla nuvarande befintliga typer av vinden trappor:

 • "Anka steg". Steg som har skåror i en kant installeras genom en.
 • Insugbar med lucka. Används vid begränsat utrymme. Trappan stiger till toppen och ingången till vinden är stängd av en lucka.
 • Spiral. Ett bra alternativ för att lyfta till vinden med brist på ledigt utrymme. Designen är en stödjande axel med steg i en spiral.
 • Rak trappa med en central stråle. Steg sitter fast i mitten till stödstrålen.
 • Direkt ett-skott. Den vanligaste versionen av trappan, trots att det tar mycket utrymme.
 • Rotary dvuhmarchevaya. En variation av enstegsstege som har en extra vridning för att spara utrymme.

Varianter på bilden

Som du kan se finns variationer av denna produkt i överflöd. Ägare av privata hus föredrar emellertid ofta enkla marchstrukturer. Som stöd kan de vara spettar, bolza eller åsbyggande. I landhus, är vanligtvis installerade trappor på kosoura, eftersom de anses vara den mest hållbara och hållbara. Som ett exempel, överväga anordningen av en rak trappa, byggd parallellt med väggen. Dessutom är konstruktionen relativt lätt att tillverka och alla ägare med grundläggande teknisk kunskap och byggfärdigheter kommer att kunna installera en sådan produkt.

Viktigt: Förvärvet av en färdig trappa är inte alltid berättigad, eftersom de privata husens interna dimensioner ofta skiljer sig åt. Därför jobba på plats i det här fallet - det mest korrekta beslutet. Så du kan ta hänsyn till eventuella avvikelser och korrekta felaktigheter.

Innan du fortsätter till arbetsflödet är det lämpligt att bekanta dig med alla termer som används vid installation av trappor.

Strukturen av trappan till vinden

Kosour är ett stödjande element i strukturen, som är en stark stråle (metall eller trä) med speciella tänder under stegen. Oftast marscherade stegar har två kosoura. Men vid uppförande av en stor konstruktion, vars bredd överstiger 1,2 m, ska den tredje (centrala) strålen installeras.

Viktigt: Minimal tjocklek på en kosour tillverkad av en bar bör vara 50 mm och bredd - 250 mm. Detta säkerställer tillräcklig styrka för hela strukturen.

Slitbanan är trappans horisontella yta, det vill säga stället där du står. Denna konstruktion är ofta gjord av brädor 25-50 mm tjocka. I det här fallet desto större bredd på stegen, närmare bestämt avståndet mellan kosoura, desto starkare bör styren användas. Slitbanan bör inte deformeras under en persons vikt. Alla steg har ett litet utskjutande hängande över den nedre slitbanan. Dess värde bör ligga i intervallet 20 till 40 mm. Stegen övre kanten behandlas med en kvarn för att förhindra att chips uppträder.

Stigarna är avståndet mellan intilliggande steg vertikalt. I trätrappor är det ofta stängt med lite lätt material, till exempel plywood upp till 15 mm tjock. Du kan dock inte stänga klyftan. I det senare fallet kommer du att minska laddningstillfället, materialförbrukningen och också förenkla processen för att tvätta och städa trappan.

Materialval och verktygsberedning

När vi gör trapporna på kosoura med egna händer, kommer vi att använda trä som ett material. Metallkonstruktioner är också bra, eftersom de har hög hållfasthet och har ett attraktivt utseende. Men för genomförandet av ett sådant projekt krävs en svetsmaskin och förmågan att arbeta med det. Barrträd och lövträd är utmärkta för att bygga trätrappor. Så, från barrträd används oftast:

 • Det mest föredragna alternativet - lark eller cederträ. Dessa raser har ett vackert utseende, är lätta att hantera och har lite rutt.
 • Gran. Också bra timmer, men det har många knutar. Därför krävs ytterligare ytbehandling.
 • Pine - det mest budgetalternativ. Samtidigt är dess största fördel enkel att bearbeta.

När det gäller lövträ, är ek ledande här, då bok och aska.

Nyttigt tips: Innan du köper timmer, se till att det inte finns några skador (sprickor, marker, böjar) på den. Också, köp inte trä, drabbat av insektsgrinders.

För träskivor, för byggandet av trappan behöver du förbrukningsmaterial som lack, färg och skruvar. Och för arbetet behöver du naturligtvis följande verktyg:

 • hacksåg eller cirkelsåg
 • sticksågar;
 • byggnadsnivå;
 • metallhörn;
 • en penna
 • borr;
 • slipmaskin eller sandpapper;
 • trä lim;
 • penslar för målning.

Innan du börjar montera trappan till vinden med egna händer, måste du studera installationsdesignfunktionerna och utföra en kompetent beräkning.

Installationsregler

Kärnpunkten i konstruktionen av konstruktioner är att följa lutningsvinkeln. Om den senare är mindre än 20 °, blir en sådan trappa mer som en ramp. Med en vinkel på konstruktion över 50 °, kommer du att kunna gå ner på den bara med din rygg framåt. Den korrekta lutningen är 30 ° -38 °. Men på vinden, ökar den vanligen till 45 °. Stegen och stigarnas dimensioner bestäms beroende på trappans vinkel. Så desto mindre vinklar vi, ju djupare djupare och de lägre stigarna ju brantare lutningsvinkeln desto större är avståndet mellan stegen och deras djup - mindre. Det finns dock vissa begränsningar:

 • Maximal och minsta steghöjd är 20 cm respektive 12 cm;
 • Det största och minsta djupet är 38 cm respektive 30 cm;

Det kan noteras att om vi lägger till ytterdimensionerna på slitbanan och stigaren får vi 50 cm. Det här värdet får sänkas till 45 cm. I de flesta flerhusbyggnader är till exempel trappstegets trappsteg cirka 32 cm, medan 17 cm

Det finns också speciella formler och diagram som du kan bestämma det perfekta förhållandet mellan dessa storlekar. Dessa metoder används emellertid endast för typisk design. På grund av det faktum att när man bygger en trappa i ett privat hus med egna händer är det ganska svårt att klara alla dessa parametrar, många bygger på de verifierade ungefärliga värdena:

 • Om lutningsvinkeln är 33 ° -37 ° - stigarens höjd är 16 cm;
 • vid en vinkel av 38 ° -42 ° - 18 cm;
 • i en vinkel på 45 ° - 20 cm.

När det gäller trappans bredd är det optimala värdet 80 cm. Om mer än två personer bor i huset, kan detta avstånd ökas till en meter. Dessutom är det ett krav på design för passagerarens höjd, som måste vara minst 2 m.

Valet av plats för installation av trappan

Efter att ha bekantat med kraven för installation av trappan, kan du fortsätta till valet av platsen för installationen av produkten. Det perfekta alternativet är utgången till vinden i ett separat litet rum, till exempel en uppvärmd vestibul. Detta kommer att göra det möjligt att bygga en stege av vilken storlek som helst, samt ge god värmeisolering. Om det inte finns någon förhöjning ska stegen installeras mot ytterväggen. Således kommer konstruktionen inte att störa promenad runt rummet och tar inte mycket utrymme ut.

Skapar en lucka

Installationen av trappan till vinden börjar med genomförandet av inloppsluckan. Det första steget är att göra en markering på våningen på vinden. I det här fallet är det lämpligt att inte komma på takstrålen. Om det inte finns golv på vinden, är det lite lättare att bestämma närvaron av stödelementet. Det finns dock fall där strålar inte kan bestämmas visuellt. Till exempel, om på byggnadsstadiet låg ett lager av isolering och vattentätning i taket. Om strålarna inte är synliga kan du därför bestämma luckans optimala läge med hjälp av ett slag med en lång tunn borrning. Utför flera vertikala hål i taket, därmed skissera skissen av framtida ingång till vinden. Dra sedan en penna med luckans exakta läge.

Nästa steg innebär att skära igenom överlappningen. Använd en cirkelsåg för detta. Skärning bör ske mycket noggrant och i hållbara handskar, för att inte skada dina händer. Faktum är att i överlappningen kan man få hårdvara. Det är också lämpligt att sätta på en sågskiva med de hårdaste tänderna. Efter att ha klippt taket, ta bort isoleringsmaterialet och ta bort alla onödiga delar av taket. Som ett resultat borde du ha ett jämnt genomgående hål som kommer att vara ingången på vinden.

Viktigt: Genom att beräkna mängden material kan det bara gå efter att luckan har skapats. Att göra några mätningar med en obefintlig "ingångsdörr" till övervåningen är meningslös. När allt kommer omkring kan takets egenskaper och de stödjande balkarnas placering påverka trappans monteringsplats och dess dimensioner.

Layout och skärning av kosur

Användbar rådgivning: Att göra spår på kosuren kan vara ett annat sätt. På ett tätt rep montera brädet på väggen. I enlighet med lutningsvinkeln ritar du stödstrålens steg med hjälp av byggnivån.

Layouten hos de återstående strålarna är liknande. För att göra konstruktionen symmetrisk och inte skev, följ de andra och tredje (om nödvändigt) spettarna, noggrant iakttagande av alla de första dimensionerna.

Bygg upp trappan

Processen att installera trappan på vinden kan inte kallas en enkel ockupation, men det är inte en mycket svår uppgift. Om du vill bygga din egen pålitliga och slitstarka konstruktion, följer du strikt alla ovanstående regler och rekommendationer.