Gör det själv - Hur man gör det själv

Även om ytterbeklädnaden ofta kallas dekorativ, är det förstås nödvändigt att det är tillförlitligt att skydda strukturella element i strukturen. Jag ska berätta för oss hur vi trimmade våra badrums gavlar.

I slutet av hösten, efter att ha slutfört installationen av metalltak, bestämde de sig för att inte bygga gavlarna, eftersom det här arbetet var mycket tunt och ganska mödosamt, och dessutom hade materialet ännu inte köpts. Men jag ville inte lämna taket överhängen inte hemmed för vintern: det var hög sannolikhet att snö faller under taket under en snöstorm. Även om isoleringen på takets sluttningar är skyddad av en hållbar vattentätfilm, men när snön som fallit under taket smälts, kommer överskott av fukt att skada kassan.

Enligt reglerna skulle det vara nödvändigt att skära av gavlarna först och först då överhängen så att mellanrummen mellan hudens element på angränsande ytor var minimala. Men vi bestämde oss, med utgångspunkt från den nuvarande situationen, att medvetet dra sig tillbaka från de accepterade byggnadsstandarderna och förbereda åtminstone överhäng för vintern. 16 för-målade tung- och spårskivor lagrades för detta under en baldakin.

Den första etappen - vattentätningspediment

Bara nästa sommar återvände vi till gavlarna. Det skulle vara möjligt först att demontera de räfflade brädorna från överhängen, och sedan att engagera sig i plätering av pediment, men på detta sätt tycktes vi vara alltför besvärliga. Därför fortsatte omedelbart installationen av vattentäta gaveln från utsidan. För detta ändamål användes en ånggenomsläpplig Tyvekfilm, som också behövs för att vindsäkerheten ska kunna säkras på ett säkert sätt. Filmen fästes på strandpromenaden med brett parentes med en Novus elektrisk häftapparat. Börjades med bottenklippet med kanvasens tillägg. Efter att ha naglat sin övre kant i mitten började de fixa den här kanten med häftklamrar,

gradvis rör sig först i en riktning, och sedan i den andra. Undersidan av duken naglades till den andra loggen från kanten av fälgen för att stänga gavelns korsning med ramen och trimmades sedan på platsen för tygtillägget.

Den andra duken fixades ovanför den första för att ge en överlappning på 15 cm. Den andra kanvas undersida limmades till den första med hjälp av dubbelsidigt självhäftande tejp, varefter de spikades mot basen med häftklamrar.

När installationen av vattentäthet på gaveln slutfördes limades de fria ändarna av filmerna som skyddar isoleringen under taket till vattentätheten i gaveln och skapade därmed en sluten skyddande "lock".

Crate för gavel trim

För batten tog de standard "inch" (brädor med ett tvärsnitt på 25 x 100 mm) istället för de vanliga taklisterna i en mindre sektion. De trodde att det skulle vara mer tillförlitligt. Kassen fixerades vertikalt med ett steg på 70 cm, och längs takets sluttningar skruvade de insatserna i samma sektion. Sedan skarades ändarna av sidostoppbrädorna (gjorda under föregående säsong) i spol med batten. Mellan bottenbrädorna sträckte filsidans överhängning strängen och klippte manteln på botten längs den.

Foderet på gaveln "imitation timmer"

Från de tidigare målade "Pinotex" -spåren ("imitation of a bar" 150 mm bred) valde vi det jämnaste för det undre grundelementet i höljet. De såg det i längd så att det förmodligen täckte ändarna på skivorna på båda sidokantarna. Efter att ha fäst de bärande blocken under filtbrädorna i de laterala överhangen lagde de detta grundelement med en spik uppåt och markerade de områden som måste avskäras på platsen.

Längden på den övre kanten (med en spets) av det monterade första hudelementet bestämde längden på nästa element och mätt det på kanten med ett spår. Med hjälp av Malka på det markerade gavlar av ändarna, vilket exakt skulle motsvara taket på taket sluttningar. Att klippa så rent som möjligt, vid klippning, använde de en cirkelsåg.

Vid markering av brädorna ("timmerimitation") fanns det 10 mm mellanrum mellan de färdiga beklädnadselementen och takets tak över taket på varje sida. I annat fall kommer det helt enkelt inte att vara möjligt att sätta ett annat element på spetsen av den föregående utan skada.

Om det följande klädselementet inte visade sig vara mycket slät, pressades det av nageltraktorn i fixeringszonen med skruvar på manteln. Stödstången fästs samtidigt på kassen över klädselementet på ett sådant sätt att du också kan använda fodret för att skydda elementets spets. Ett höljeelement fästes på varje mantelplatta med två självuttagande skruvar och de övre skruvas till slutet först efter installationen av nästa element - det är lättare att docka angränsande element.

Planer för framtiden

De återstående luckorna vid korsningen av huden med gaveltopparna, vi kommer någon gång att täcka med trähörnprofiler, men även nu är de inte alls uppenbara. Och sannolikheten för att falla i dessa luckor av snö och regn är liten. Dessutom överlappar de bakom beklädnaden bäddarna.

Det skulle inte vara mycket svårare att skära en gavel med ett fönster om vi inte hade bestämt oss för att bygga en carport på den, som skulle täcka den planerade verandan och huvudentrén till badhuset (nu använder vi en tillfällig ingång med en plywooddörr). Men att göra en baldakin är en annan historia.

Måla de brädor du behöver installera

Ofta, för att påskynda arbetet och spara färg, är träpaneler målade efter installationen. Men efter ett tag leder det till ökad vridning av brädorna. Dessutom, under torkning av trä, kommer törnen ut ur spåren och deras ommålade områden uppträder. Den färg som appliceras på den sammansatta huden klistrar spikarna i spåren, vilket komplicerar den efterföljande reparationen. Därför är det nödvändigt att måla de räfflade skivorna före installationen.

Det är bättre att måla långrullade brädor (till exempel "imitation of a bar") i öppet utrymme. För att arbeta behöver du en kapacitet att kasta färg in i den. När du försiktigt skär ner botten av en stark plastbehållare, t.ex. från ett bilbrickglas, får vi en bra enhet som kan sättas på en vågrät yta (om det inte finns någon stark vind), det är bekvämt att hålla det befintliga handtaget och under en paus i arbetet kommer var att sätta borste.

För plätering behöver du mycket brädor. Att hitta en plats för att torka alla färgade är inte lätt. Men om du gör stöd för dem, har du kört naglar i stativet i två rader under en liten lutning (längden på naglarna och steget mellan dem väljs beroende på bredden på brädorna), så kommer de lackerade brädorna att ta upp mycket lite utrymme.

Vi skär ut elementen i huden

Monterat det första elementet i höljet av målade spår- och spårbräda, tätt förenade med bladen för det med nästa element. Med den fasade änden av det färdiga elementet som en basyta överförde linjalen markeringen, först till ena sidan av arbetsstycket, sedan till den andra. En styrskena för en cirkelsåg fastgjordes längs markeringslinjen applicerad på arbetsstycket. Riktigheten av däckets installation styrdes dessutom av den inställda massan.

Arbetsstyckets kanter sågades med en cirkelsåg så att skäret visade sig smidigt och smidigt. Dessutom finns en antiskolklämma av elastisk plast på arbetsskenans arbetsyta, tack vare vilket inga onödiga spår av bearbetning lämnas på framsidan. Enligt denna teknik gjordes alla element i huden, från och med den andra. Det visade sig ganska snabbt.

Skidbadkar gör det själv foto

 1. Överhäng av taksidan och gaveln - vi symade på hösten. De fria ändarna av skyddsfilmerna är tillfälligt säkrade med häftklamrar för att förhindra att vinden stör dem.
 2. Vid våren blev pedimentens styrelser blåa, men det hade praktiskt taget ingen effekt på deras styrka. Men deras utseende behöll inte oss.
 3. För det första behöver gavlarna vattentätning, och hela konstruktionen, särskilt badet, är också vindtätt.
 4. Den vertikala kassen tillåter fukt, av någon anledning som bildas på ytan av skyddsfilmen, att fritt strömma ner.
 5. På en solid kista och tung trim håller sig säkert.
 6. Höjningen av sidokantarna och de nedre höljeskärningarna körde mot varandra.
 7. Vid installationen av det första klädselementet avslöts en konvexitet av gavelramens bottenplatta. Jag var tvungen att dra ut den med bultar och fixa den med metallhörn, fästa den på kammarens övre krona.
 8. Beklädnadselementen fixerades till kistan med anodiserade självgängande skruvar. För en stram anslutning åtgärdades elementen med en spikfångare med ett tillfälligt stopp.

Tak gavel: vad det är och hur man gör det rätt

Vakttaket är den övre delen på byggnadens främre fasad, avgränsad av två takets tak och en krona. Dess otillbörliga konstruktion kan ha de sorgligaste konsekvenserna, från förekomsten av sprickor i väggarna till deras kollaps.

Vad ska jag leta efter när man utformar en gavel?

Huvudorsakerna till olyckor i gavelens väggar är som regel fel som gjordes när de beräknades och ett projekt upprättades. Designers uppmärksammar ofta inte den aspekt som gavlarna kräver ytterligare förstärkning. När man skapar ett projekt är det nödvändigt att ta hänsyn till att vissa av dem kommer att uppleva tunga belastningar som orsakas av vindar under drift.

När du gör byggnaden av byggnadens gavel måste du ta hänsyn till:

 • Dess riktning i förhållande till kardinalpunkter, vindhastighet och typ av tak
 • Höjden som huset har över havet
 • Egenskaper för området där du behöver bygga
 • Byggnadsmotstånd mot maximala vindkrafter

Vid bestämning av dessa parametrar bör man komma ihåg att strukturens geometri under olika driftperioder kan variera. Som ett resultat varierar området med många konstruktionselement, inklusive gavlar, som utsätts för vindar, också.

Den aerodynamiska koefficienten för en färdig byggnad med bostadshus bör vara ca 0,7. Vid byggnaden av gavelens vägg har fragment av triangulär form.

De upplever samma effekter som segel i vinden. Därför lägger någon erfaren designer som vet vad ett pediment på taket, som ritar ritningar, i dem en aerodynamisk koefficient på 1,4-1,6.

Gaffelväggarnas hållfasthetsegenskaper beror till stor del på bredd och höjd. Låga väggar är mer hållbara och resistenta än höga och tunna väggar.

Därför är det inte nödvändigt att stärka dem med ytterligare strukturer. Hög gavel är instabil, så det kan kollapsa från ett svagt slag. Som en konsekvens måste sådana väggar stärkas.

Viktiga aspekter av byggandet

Med modern lågkonstruktion uppstår problemet med sprickbildning på gavelväggarna, eller till och med deras kollaps, ofta. Denna omständighet förklaras av det faktum att lätta byggmaterial används för konstruktionen.

De är mycket populära på grund av att de har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Men några av de moderna byggnadsstrukturerna tål inte starka vindbelastningar. Därför kan gavlarna inte byggas från dem.

Väggarna i gamla bostadshus var byggda av tegel och var 38-41 cm tjocka, ibland 25-27 cm. Ytterligare strukturer användes ofta för att stärka dem - pilaster och kronor. Därför var densiteten hos sådana väggar mer än 800 kg / m².

Vid konstruktion av nuvarande byggnader används ofta dubbelskiktiga väggar, vars lagerdel är cellbetong eller keramikblock. Deras tjocklek är sällan mer än 25 cm. Byggnader med enskiktiga väggar är mer hållbara, eftersom deras tjocklek är 36 till 44 cm.

De mest hållbara låghusen har nu tre lager väggar. De har ökat motstånd mot vindbelastningar, deras tjocklek varierar mellan 39 och 54 cm.

Innan du gör bäddarna på badets tak, måste vi komma ihåg att om muren har fönster eller på andra våningen finns en balkong med en dörr så kommer det att uppleva en ökad effekt av vindarna.

Hur skapar man extra styvhet?

För att ge ytterligare styrka till en gavelvägg kan du tillämpa de tekniker som beskrivs nedan.

Den gamla och beprövade metoden att stärka gaveln är konstruktionen av separationsväggen. Den är gjord på vinden och borde vinkelrätt mot gavelväggen. Tjockleken på skiljeväggen måste vara minst 24 cm. Det är värt att notera att det inte kommer att fungera för att öka pedimentets styvhet på grund av en tunn eller gipsvägg.

Pilasters eller kolumner - ett bra sätt att ge extra styrka till gaveln. Men under byggandet av bad används denna metod väldigt sällan, eftersom det är svårt att jämföra med sin design.

När du förstärker en gavel med en armerad betongram, notera att för ett ångbad med små dimensioner är en 2,5 m sektion tillräcklig. Den bör förstärkas med fyra stavar med en diameter av 1 cm. Det bör förstås att när man bygger ett bad i en region där Konstant stark vind blåser, en sådan ram ger inte tillräcklig styrka åt gaveln.

Byggande av takbaden

Bad - en komplex konstruktion, vars konstruktion är möjlig med egna händer, men kommer att kräva teknisk kunskap och tid. Taket kräver särskild uppmärksamhet och beräkning, eftersom den största värmeförlusten sker genom beläggningen - från 30 till 45%. Takets konstruktion kräver en balanserad tillvägagångssätt och en korrekt förståelse av typen, takets konstruktion och materialets täckning, även innan byggandet börjar.

Steg för byggandet av taket över badet

Arbetet på takets enhet i badet, med hänsyn till alla standarder och föreskrifter, genomförs i flera steg:

 1. Valet av takets variant, beläggningsmaterial och stödkonstruktion.
 2. Samla laster, utföra ritningar och beräkningar av stödstrukturen, upprätta uppskattningar och en lista över nödvändiga material.
 3. Inköp av material, förberedelse av byggarbetsplatsen och nödvändiga verktyg.
 4. Construction.

Väljer ett takalternativ

Valet av takkonstruktion påverkas av beläggningsmaterialet, uppgiftens uppgift - det kommer att värmas upp med vindsolv eller kylning samt vind- och snöbelastningsgraden i det område där konstruktionen görs.

Typer av taktak som används i enskild konstruktion:

 1. Singelskjul Lutande tak med en enda lutning används ofta för att täcka små strukturer som bad, om det behövs, för att bygga snabbt och billigt.
  Skurtak har den enklaste designen och är byggd mycket snabbt
 2. Gable. Om du behöver en större lutning på taket och du vill ha ett fullt vindrum, bygga ett mer komplext gaveltak.
  Taket är svårare att montera, men det ger dig möjlighet att få ett fullt utrustat vindrum för att lagra badtillbehör
 3. Hip och poluvalmovye. Sådana tak har 4 backar - i stället för gavlar i husets ändar, utför de också ett täcke med en sluttning. Tak av denna typ är konstruerade i klimatområden med stor vindbelastning. Taket, i vilket änden sluttar - höfter - går ner till halva längden på huvudtaket, som kallas halvhänt.
  Höfttaket är väl resistent mot starka vindar på grund av installation av ytterligare ramper i stället för ändgallar
 4. Tält. Detta är ett speciellt fall av höfttaket, som är konstruerat ovanför torghusen i planen, liksom ovanför de baser som passar in i cirkeln.
  Höfttaket är detsamma som höfttaket, men det har ingen ås, eftersom alla höfterna går med på en punkt
 5. Flera och kombinerade. Flera tak används för skydd av komplexa strukturer i form av L-formade eller U-formade byggnader, och samtidigt kan beläggningarna använda olika typer av takformer.
  Flera tak består av flera takkonstruktioner kombineras till en
 6. Dormer. Detta är en mycket populär typ av tak för bostadshus. De kommer i mycket olika former, och de förenas med närvaron av ett varmt vardagsrum på vinden. Det finns sådana tak och bad. Enhetens mansardtak gör att du kan få ett fullt utrustat bostadsområde på andra våningen

Det enklaste alternativet för konstruktion är ett skurtak. Det används ofta när badkaret är anslutet till huvudhuset och med en liten lutning av beläggningen. Under byggandet av ett fristående bad är gaffeltaket mest efterfrågat.

Takdesign

Faktorer som påverkar takkonstruktionen:

 • snöbelastning på taket, vilket bestäms utifrån byggnadens geografiska läge
 • normaliserat motstånd mot värmeöverföring, också beroende av klimatregionen. Denna parameter påverkar valet av isoleringstjocklek;
 • vikten av strukturen. Det beror på takmaterialet;
 • valet mellan vinden och vinden. Uppvärmning av taket över vinden påverkar dess struktur och ger en extra belastning på spjälkarna;
 • typ av bad - ett bifogat rum eller en separat byggnad: förlängningen kan täckas med en enskild byggnad, medan en separat byggnad är mer ekonomisk att slutföra med ett gaveltak
 • takets vinkel. Hans val påverkas av takets material, såväl som det avsedda syftet med taktaket och personliga preferenser hos ägarna.

Samla laster på takbärningselementen

Snö och klimatområden bestäms individuellt av de kartor som bifogas SP 50.13330.2010 "Termiskt skydd av byggnader" SNiP 23-02-2003, den uppdaterade upplagan. Dessa kort bestämmer den specifika snöbelastningen på taket under vintern. Beläggningens vikt varierar från 6 kg / m 2 (Ondulin) till 55 kg / m 2 (keramiska och cement-sandplattor).

Efter att ha planerat en varm vind över badet, läggs vikten på isoleringen, ångspärren och inredningen till takets vikt, från 30 till 55 kg / m 2 beroende på vilken typ av isolering och vända material som helst. Om vinden över badet inte värms upp, läggs endast vikten av det under takmembran som kan försummas.

Vikten av barrved (tall, gran, lark), från vilket takkonstruktioner oftast utförs, definieras som produkt av densitet och volym. Tätheten av trä är 600 kg / m 3.

Tabell: Speciell snöbelastning beroende på region

Regionnumret bestäms av snödastfördelningskartan, som Roshydromet utfärdar.

Varje region i vårt land är tilldelat ett antal beroende på snittbelastningens genomsnittliga intensitet.

Passagerarens höjd under takets lutning normaliseras och måste vara minst 1,6 m för att kunna genomföra en periodisk inspektion av konstruktionens tekniska tillstånd.

När du väljer takets tak till 20 o kan det täckas av metallprofilerade plåtar, inklusive metall, med en lutning på 20 till 40 o. Du kan använda takmaterial, med undantag för bituminiumpolymermaterial.

Tabell: Takets lutningsvinkel beroende på beläggningsmaterialet

Strukturella takspjäll

Beräkning av takkonstruktioner tillverkad enligt SP 64.13330.2011 "Träkonstruktioner", men du kan använda tabellerna med medelvärden. Denna metod är mycket enklare, även om resultatet kommer att överstiga det konstruktiva minimumet, eftersom borden är utformade med hänsyn till de maximala snöbelastningarna och takets vikt. För att bestämma snittets tvärsnitt är det tillräckligt att veta byggnadens spännvidd och ställa in avståndet mellan spjällen.

Tabell: längd och storlek på sektionen av spärrar beroende på avståndet mellan dem

När du köper ett material, kom ihåg att längden på spjällen i det här fallet är storleken från stödet till stödet, det vill säga att spjällen kommer att vara längre vid avgången av takets tak och trimmas i en gavel.

Utformningen av lådorna

Utformningen av batten beror på beläggningsmaterialet:

 • Taket på metallöverdraget på överhänget och takets åsar kräver en solid golv med en bredd av 450 mm, steget med mellanliggande lathing motsvarar korrugerings tvärgående profil och utses av materialtillverkaren;
 • Takläggning av bituminösa plattor (till exempel "bältros"), plattor, små backar av böljande takläggningar (Ondulin euro skiffer) kräver kontinuerlig golv av brädor eller fuktbeständiga brädmaterial (OSB, DSP).

Regleringsreglerna för "Takläggning" (SNiP II-26-76) normaliserar minsta storleken på elementen hos batten vid 30x50 mm.

Utförande av en uppsättning ritningar

En uppsättning takteckning innefattar:

 • takplanering;
 • kopplingsscheman över lagerelementen;
 • detaljerade ritningar av varje strukturelement
 • bilagor;
 • En sektion av taket med en flagga på vilken takets skiktskiktskomposition visas.
 • uttalanden om behovet av material;
 • allmän information om ritningar med installationsanvisningar och materialkrav.

De vanligaste delarna av trissystemet av trä

Vid beräkning av avståndet mellan spjällen är det nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av vertikala strukturer, till exempel en skorsten.

Utan ingenjörsutbildning är det omöjligt att slutföra ritningar, därför bygger enskilda byggare element för hand eller utskrift av noder från teknisk litteratur och specialiserade webbplatser. Den bästa lösningen är dock att beställa ett takprojekt i företag som specialiserat sig på denna typ av arbete. Således kommer alla krav i nuvarande standarder att uppfyllas, vilket garanterar takstrukturens hållbarhet.

Video: design av ett taktak

Fotogalleri: Gable Roof Drawings

Installation av taksystem för bad

Sekvensen för takanordningen för ett bad analyseras med hjälp av exemplet på en takkonstruktion.

Obligatoriska verktyg

För byggnaden av taket kommer det att krävas en uppsättning mät-, skärnings- och snickeriverktyg:

 • rouletter av olika längder från 5 till 20 meter;
 • markörpenna;
 • slangens längd
 • hammerspik
 • sax för metall;
 • takkniv;
 • spatel;
 • skottband;
 • hacksåg, motorsåg, elektrisk borr och skruvmejsel, olika borrar och munstycken för dem;
 • horisontell och vertikal nivå
 • rake, linjal;
 • polyuretanskum och silikon tätningsmedel.

Verktyg under arbetet på taket ska ligga i verktygssäcken.

För säkerheten för det arbete som krävs:

 • säkerhetsbälte, rep;
 • säkerhetsglasögon;
 • handskar;
 • en uppsättning arbetskläder.

Steg-för-steg installationsanvisningar för ett gaveltak

Taket startar när balkarna på vindsvåningen är monterade. Innan du börjar arbeta med balkar är löpande golvbeläggningar av brädor eller tallrikar av spånskiva, TsSP, OSB, som kan motstå lasten från personen och konstruktionen som monteras. Alla trätakstrukturer är impregnerade med brandskyddsmedel, en antiseptisk och en fungicid eller ett preparat för komplext skydd mot brand, ruttning och svamp.

Alla delar av beläggningen är förberedda för installation på marken på mallen. Färdiga krossar lyfts till installationsplatsen och tillfälligt fixeras med brädor.

Välbyggda verk utförs i följande ordning:

 1. Installation av stödfältet - mauerlat. Mauerlat, som säkerställer takets stabilitet och överför lasten från taket till husets väggar, är önskvärt att vara tillverkat av tät lövträ, resistent mot förfall (ek, lönn, lark). Minsta storleken på ett virke är 100x100 mm, det vanligaste träet är 100x150 mm, beläget minst 5 cm från väggens yttre yta. Montera timret på väggen genom tätningen av vattentätningsmaterial på tapparna som läggs under väggens konstruktion. Hålen för tapparna placeras jämnt längs timmerlängden, inte i kombination med fästpunkterna på spärren. Hålen för tapparna läggs ut och borras före strålningen till designpositionen.
  Mauerlat är fäst vid väggen med jämnt fördelade stift som tidigare är inbäddade i ramen
 2. Bygg ett trussystem. Att montera en struktur bestående av ett par korsben och åtdragning är lättare att utföra på marken i ett mönster. I så fall kommer alla takbalkar att ha samma storlek. Det är sant att konstruktionens vikt kan vara betydande, och en kran krävs för att lyfta.
  Ryggstänger är enklare att montera på marken och sedan lyfta på taket.
 3. Montering av takfack. För det första installeras strukturerna i husets ändar, temporärt fäst dem med hjälp av monteringsbrädor, rack och stag. För att underlätta installationen av efterföljande element i åsen mellan de installerade karmarna kan du dra i sladden. Montera sedan den mellanliggande gården. När alla element i trussystemet är installerade, är de slutligen fixade vid alla punkter och tillfälliga stöder tas bort.
  För att förenkla installationen av mellanliggande trusser mellan de yttre spärren kan du dra i sladden
 4. Installation av ett superdiffusionsmembran med hjälp av en motgaller, huvudkasseanordning. Med hjälp av diskgitteret fixar vi ett superdiffusionsmembran på spjällen. Beroende på det valda beläggningsmaterialet monterar vi batten - glesa eller kakelgolv.
  Vid montering av takpannan är det viktigt att observera det ventilerade gapet mellan membranet och takbeläggningen
 5. Montering av beläggningen. Att lägga beläggningsmaterialet leder uppåt från vänstra hörnet. Arbetet utförs enligt tillverkarens anvisningar. Utför alla nödvändiga anslutningar till vertikala strukturer (till exempel skorsten), takets tak är täckt med ett speciellt åselement.
  Metallplåtar är fastsatta på manteln med skruvar med neoprenpackning
 6. Installation av dräneringssystem (om projektet tillhandahålls). Vattendränssystem skyddar väggarna mot överdriven fuktighet. Med takets höjd upp till 4 meter är dess struktur valfri, men närvaron av en rännor och rör kommer att öka byggnadens livslängd och kostnaderna kommer att löna sig. Det är bättre att köpa en uppsättning av avloppssystem samtidigt med inköp av takmaterial, för att matcha takets färg eller en kontrasterande färg, beroende på ägarens smak. Sammansättningen av dräneringssystemet omfattar:
  • avloppsrännan;
  • hållare av takrännan;
  • rännstänger;
  • downpipe:
  • knä nedröret;
  • tapprörledning;
  • hållare av avloppsröret. Avloppssystemet skyddar byggnadens väggar mot vattenloggning och ökar deras livslängd avsevärt
 7. Installation av byggvaror, arkivering av tak. I byggnader av murverk är gallar vanligtvis gjorda av väggmaterial. I hus av timmer eller stockar sys upp pedationer efter montering av spärrar, fixeringsställ och löpar på änden av spärren som sys med brädor eller metallprofiler.
  Badvaror är vanligtvis sys upp med sidospår eller träfoder på batten som är fäst vid ändbenet

Video: tak, vind och dragkrok på badet

Om du inte känner dig själv korrekt att beräkna trussystemet, fyll i ritningarna och bygg upp taket - överlåt den här delen av arbetet till proffs. Om du bestämmer dig för att övervinna svårigheter själv, kom ihåg att byggandet av taket tar mer än en vecka, eftersom allt arbete kräver noggrannhet och sekvens.

Hur man gör en gavel för taket av badet självständigt

Gables kallas den del av taket som ligger mellan de två delarna av dubbelhöjningskonstruktionen. Det här elementet spelar en viktig roll för att slutföra badet, eftersom hur väl det är utrustat beror på hur länge byggnadens tak kommer att vara och hur det kommer att se ut om några år.

Typer av gavlar

En funktion av dubbelt sluttaket är att du kan utrusta ett extra rum under taket, så kvaliteten på pedimentet påverkar bekvämligheten och det visuella överklagandet hos det mottagna hushållsrummet.

Det finns flera typer av gavlar:

 • keeled. Detta namn är inte oavsiktligt: ​​gaveln ser ut som en inverterad köl av fartyget. Efter att ha valt detta utseende, kommer badhushållaren att lägga till rummet sofistikeringen av den gamla ryska husbyggnadskulturen.
 • luchkovye. Pedimentet är format som en båge;
 • den cirkulära. Det visar sig att om du vill öka ett segment av en cirkel av en båge gavel;
 • halvcirkulär. Pediment, erhållet genom att separera cirkulerande med hälften;
 • slits. Utseendet liknar en cirkelformad gavel, men på toppen av bågen konvergerar de inte, vilket resulterar i utrymme för att placera ett föremål, till exempel en hästsko;
 • raskrepovan. Gabeln har konvexa element;
 • Samtsova. Gabeln är gjord av stockar och fälgändgen finner sin fortsättning i den;
 • trapetsformad. Pedimentet har formen av en trapezoid;
 • triangulär. Detta takelement är representerat i form av en likriktad triangel.

Hur och varför att göra en gavel

Byggnaden av pedimentet är inte ett vanligt infall av badets ägare. Oftast är den uppförd av badhushållare som bor i mellersta klimatzoner. Det här elementet är ganska praktiskt, men med alla dess fördelar är det omöjligt att montera gaveln i ett enkelt tak. Dessutom, om regionen kännetecknas av frekventa orkaner, måste den överges.

Det är lätt att bygga ett pediment om du i förväg beräknar takets lutningsvinkel, vilket avstånd ska det finnas mellan kanterna och vilket material som ska väljas för att täcka detta element. Tänk också på att ha och ha kapacitet i hemmet.

Fördelen med att bygga en gavel är att den, till skillnad från andra delar av taket, kan monteras på nästan vilken som helst tidpunkt. Om det är utrustat i förväg, då med byggandet av taket kommer inga frågor. Om emellertid trussystemet är fäst vid gaveln, måste det i alla fall först installeras.

Om ägaren byggar det här elementet när taket är nästan klart, kommer efterbehandlingen att ske med vissa svårigheter, eftersom vinden är klar. Det finns emellertid ett betydande plus: beräkningsfel är uteslutna.

Konstruktion av gaveln

Fronten är ett funktionellt element som ger ett attraktivt utseende av badet, därför att dess täckning av olika material används: trä, gips, metallprofil, sayting, tegelsten.

För att undvika problem vid konstruktionen av detta takelement är det nödvändigt att bestämma åtgärdssekvensen. Så definierar många byggare följande plan:

 • beräkna höjden och formen på gaveln;
 • Beräkna storleken på ändarna med formeln: S = (h * a) / 2, där h är höjden på änden och är dess bredd;
 • Montera en mast vertikalt när du monterar pedimentet i toppen.
 • binda en mantel på masten, fäst längs takhöjderna;
 • att bygga en gavel.

Höjden på detta element beror naturligtvis på badarens ägare, men denna lyx är möjlig om taket ännu inte har monterats. Om taket är klart beror höjden på vinden på taket. Eftersom badet är ett rum som inte är avsett för permanent bostad, ska höjden på gaveln inte överstiga 0,7 m. För att ge ett extra rum, kan du utrusta det med ett takfönster och använda det som viloparti.

När du uppför ett pediment är det viktigt att komma ihåg att det måste vara starkt och hållbart eftersom vi måste uppleva följande effekter:

 • takvikt
 • vindhastighet och styrka.

Därför är det viktigt att ta hänsyn till de särdrag i regionen där badet ligger, höjden över havsnivå, etc. före byggnadens början.

För att bestämma de tillåtna belastningarna på gaveln är det viktigt att ägna tid åt sin beräkning och beräkning av hela badets prestanda. Det bör noteras att det inbyggda badet ska ha en aerodynamisk belastningsfaktor på 0,7. Denna indikator är relevant för byggnader med sluttande tak, för ett tak med fyra sluttningar kan den nå 1,6.

Oberoende konstruktion

Byggnaden av gaveln utförs i flera grundläggande åtgärder:

 • front- eller takskivor är fastsatta på spärrenas ändsida.
 • hemming takflöjterna, är det viktigt att lämna ett gap för penetration av luft i strukturen;
 • materialet är fast på kassen, det är bättre om dessa är element behandlade med lack eller speciell färg;
 • i slutet rekommenderas att installera ett galler som kommer att skapa ett hinder för insekternas penetration i strukturen.

Hur man förstärker gaveln

Trots sin tydliga kraft är gaveln en ganska bräcklig konstruktion. Om foderet på den här delen av taket utförs av en icke-professionell kan det förekomma sprickor och spår av annan skada. Dessa fel kan ge upphov till gavelväggarnas fall. Otillförlitligt pediment är också en följd av felaktiga beräkningar.

Därför är det viktigt att stärka denna del noggrant. Ofta saknas denna procedur, vilket ökar belastningen på badstommen och bidrar inte till stabiliteten i hela strukturen.

Gabelns styrka kan ge:

 • konstruktionen av separationsväggen på vinden, vars bredd är 24 cm;
 • byggandet av kolumner, som också kan dekorera rummet;
 • Montering av armerade betongramar, vars tvärsnitt ska vara lika med 250 cm.

Ett vackert pediment hjälper till att göra badet unikt, så allt är i dina händer.

Vi bygger ett tak för ett bad med egna händer: steg för steg instruktioner, tips och nyanser

Taket utför flera funktioner samtidigt. Först och främst skyddar den byggnaden från atmosfärisk nederbörd, och är också en dekoration av huset. När det gäller badet används det ofta de enklaste alternativen som du kan bygga med egna händer. Men för detta är det nödvändigt att strikt följa byggreglerna.

Typer av tak för ett bad

Den enklaste konstruktionen av ett badtak innehåller två huvudelement: ett taksystem och ett takbeläggning, för installation av vilket det är nödvändigt att göra en batten och lägga ett vattentätningsskikt. I vissa fall finns det en vind, men för det här måste du ordna ett taktak, vilket inte alltid är lämpligt för ett bad.

Med taket kan du utrusta vinden

Shed tak

Ofta kan skurtak hittas i baden, som ingår i en annan byggnad. Lutningsvinkeln för sådana tak kan variera från 5 till 45 grader. Värdet beror på många faktorer, till exempel typen av takmaterial och vädret. Den plana takkonstruktionen består av:

 • truss system;
 • mantling;
 • isolering;
 • yttre gavlar;
 • takläggning.

Shed-taket har den enklaste konstruktionen och används i fall där huvudprioriteten är snabb och låg kostnad för arbetet.

Beroende på byggnaden kan olika typer av hissystem användas:

 1. Glidsystem. Lämplig för bad från en stock, eftersom den klarar av krympning av strukturen upp till 15%. Den speciella egenskapen hos den här konstruktionen är att flänsbenen på den övre väggen är fastsatta på kraftplattan och på den nedre väggen - till speciella anordningar.
 2. Bunk system Lämplig för byggnader med liten krympning. Det kännetecknas av stödjande tak på takbjälkarna, medan de övre ändarna måste ligga på en hög vägg. För att öka stivheten som används stag och stativ.
 3. Hängande design. För ett skurtak används sällan, eftersom höjden på alla väggar måste vara densamma, och själva systemet består av karmar. Dessa gårdar måste monteras på marken och först då installeras på taket av huset.

Beroende på längden på spännvidden används olika typer av stopp och strutar i trussystemet

Skurtak kan ha en ej ventilerad konstruktion, som är monterad med en höjd av högst 5 grader och försiktigt isolerad, och ett ventilerat tak med en sluttning på upp till 45 grader, vilket har ledigt utrymme under takbeläggningen.

Fördelen med ett skurtak:

 • effektivitet;
 • enkel installation;
 • låg takvikt
 • högt motstånd mot nederbörd, men endast om det är ordentligt lutande;
 • stort utbud av takmaterial.

Det har nackdelar:

 • Det finns ingen möjlighet att utrusta vinden.
 • behöver tid för att städa snön.

Innan arbetet påbörjas är det nödvändigt att göra en fullständig ritning av taket, i synnerhet för att korrekt bestämma lutningsvinkeln och längden på lutningen. Lutningsvinkeln beror främst på typen av takmaterial och nivån på snöbelastningen i byggområdet.

Vinkeln på taket beror på det valda takmaterialet

Nödvändiga material och verktyg

För att arbeta måste du förbereda:

 • 40-60 mm kantad bräda för balkar och spärrar;
 • kretskort;
 • takbräda;
 • vattentätning film;
 • takläggning;
 • isolering;
 • antiseptisk.

Du måste också ta hand om tillgängligheten av:

 • en kniv;
 • en hammare;
 • roulette;
 • skruvmejsel;
 • sticksåg;
 • häftapparat.

Installation av skurtak

Installationsprocessen i sig består av följande steg:

 1. Konstgjort öka utstrålningen av en av väggarna, styrd av utkastet.
 2. Gör takbjälkar. De som kommer att fortsätta att förlita sig på balkarna, impregnera med en vattentätande förening och linda in takmaterial. Sätt dem i spåren. Säkra med speciella fästen eller dubbar. Rafters på de övre mauerlate dragplattorna. Om takets längd överstiger 4 m, är det dessutom nödvändigt att installera stag eller stöd.

Strålar på mauerlate måste fixas med metallplattor, som tidigare har gjort en lämplig utskurning i dem

Vanligtvis är badväggar mantlade med samma material som väggarna.

Foget mellan skorstenen och takbeläggningen måste skyddas mot penetration av fukt.

Uppvärmning av taket är gjord av plåt mineralull, som passar in i mellanrummen mellan spjällen.

Inte varje värmare är lämplig för ett bad. Kvalitetsmaterial ska vara:

 • lätt, eftersom belastningen ska vara minimal;
 • fuktbeständig, varigenom det kommer att vara lång tid att behålla sina egenskaper;
 • med låg ledningsförmåga
 • säker;
 • självsläckande;
 • väl intill ytan
 • resistent mot plötsliga temperaturfluktuationer.

För badet kan du använda glasfiber, mineralull, polyuretanskum, extruderat polystyrenskum, basaltull. Vissa hantverkare använder naturmaterial som halm eller tång.

Den mest populära isoleringen för badets tak är mineralull

Video: bygga ett skurtak snabbt och utan kostnad

Bad med brutet tak

Byggandet av ett trasigt tak över badet innebär arrangemang av ett vindrum för olika ändamål. Systemet med trasigt tak kännetecknas av närvaron av ett stort antal leder. Även om det är vackert, blir det mycket dyrt.

Under det sluttande taket kan du utrusta ett fullt utrustat vardagsrum där du kan utrusta till exempel ett rekreationsrum eller ett spelrum.

Funktioner av takstenssystemet under det trasiga taket:

 1. Närvaron av förstyvningar, som representerar hyllan, ger styrka till taket och skapar en slät vägg inuti vindsalen.
 2. Förekomst av huvudstock och åtdragning mellan installerade spärrar, som tjänar som ett extra stöd.

Ett brutet tak har ett antal ytterligare element som förstärker dess struktur: huvudstocken, åtdragningen, strutarna och ibland slagsmål

Takets sluttningshöjd ska överstiga 15 grader. Det är nödvändigt för effektivt avlägsnande av utfällning. För installation av trussystemet rekommenderas att man använder brädor eller vedar av barrträd, endast de kan klara av betydande temperaturfluktuationer och inte försämras från den konstanta exponeringen för fukt.

Huvudknutarna i trussystemet behöver sticka eller metallplattor

Byggande av ett trasigt tak

Monteringsarbeten vid byggandet av ett brutet tak ska göras i följande ordning:

 1. En kraftplatta och takbjälkar är installerade, vilket kommer att tjäna som tak för första våningen. Det rekommenderas att behandla alla träkonstruktionselement med ett antiseptiskt material.

Om badet är trä, är installationen av mauerlat inte nödvändig, dess roll spelas av den sista kronan av ramen.

Golvbalkar sätts in i speciella slitsar på mauerlate

Truss trussar är bäst kombinerade med golvbalkar med metallplattor

Nu kan du värma vinden och göra inredning. För isolering lämplig mineralull, skum eller penoizol. För att täcka taket kan du använda:

 • ondulin - den kan tolerera plötsliga temperaturförändringar och konstant exponering för ultraviolett strålning;
 • skiffer är det billigaste materialet;
 • metallplatta.

För att skapa en bekväm atmosfär på vinden rummet rekommenderas att använda en speciell takpannan. Så du kan skapa optimal fuktighet.

Om det är nödvändigt att utrusta en helårig bostad på vinden, är det nödvändigt att helt behålla tekniken för att lägga takpannan med alla rekommenderade ventilationsluckor

Video: vindsurfutrustning i badet

Gavel tak för ett bad

Oftast monterade gaveltak, som gör att du kan utrusta ett rum, till exempel för lagring av badtillbehör. Denna design gör att du snabbt kan ta bort nederbörd från taket. Det enklaste systemet med spärrar är efterföljande, vilket innebär att endast stöttar två punkter på spännbenen. Ryggbenen på toppen är fixerade med en åsbar.

Gabeltaket är en av de mest populära lösningarna för ett bad, eftersom det lätt uppställs och ger dig möjlighet att få extra vind

Konstruktion av ett taktak

I förväg är det nödvändigt att utarbeta ett projekt och beräkna de grundläggande parametrarna, i synnerhet för att bestämma lutningsvinkeln. Installationen i sig består av flera steg:

 1. Förbereda väggarna. Om badet är byggt av träslogan, så kommer taket att installeras på den övre kronan, om det är en tegelsten, då är det nödvändigt att lägga på plåten. Därför skärs spår i kraftplattan. Att fixa virket kan användas med dubbar eller metallfästen.

Det är mest lämpligt att fästa på mauerlatets övre ände med studs inbäddade inom ramen för huset

Golvutrymmen kan användas för att lagra badtillbehör och torkningsbyxor.

Battens tonhöjd beror på typen av takmaterial.

Video: gavel taksystem

T-format tak

Det finns två typer av T-formade tak:

 1. Samma bredd på gavlarna, medan åsen ligger på samma nivå och lutningsvinkeln på sluttningarna är densamma.
 2. Lutningsvinkeln och bredden på backarna ändras, vilket leder till skridternas placering i olika höjder.

Före installationen måste du rita en plan av väggarna. Detta bestämmer takets parametrar. På projektet är det nödvändigt att dra sig tillbaka 50 cm från den yttersta linjen i varje av de fyra väggarna och rita takets omkrets, med hänsyn till överhängen. Det är också nödvändigt att markera platserna på takkanterna. Därefter bestämmer du dalen, för vilken en rak linje ska ansluta stängningsvinkeln på de två taken: huvuddelen och tillägget. På dessa ställen är det nödvändigt att göra installation av snedspetsar.

T-formade tak är väl lämpat för bad, eftersom det ger dig möjlighet att utrusta väntrummet

Processen att installera ett T-formigt tak i sig går genom flera steg:

 1. Installation av gavlar.
 2. Installation och fixering av överlapp och strömplattor.
 3. Montering av vertikala rack och ryggbrädor. Dessutom rekommenderas att montera en stativ för ett centralt rack från en 10 * 15 cm stråle. Alla andra ställen kan tillverkas av brädor.

Den centrala vertikala stativet under åsen måste fixeras med en tillfällig strut.

I fogarna i backarna läggs speciella skyddsremsor - ändamål, för detta ändamål sätter de separata spärrar

Chalet tak

Egenheten hos denna stil är ett starkt överhäng av överhängen över väggarna. Detta gör att du kan skydda badet helt från sol och regn. I vissa fall når taket bortom väggen 3 m. En sådan design sparar badrummet från fukt. Dessutom bildas ett extra användbart utrymme under överhängen.

Taket på stugan har långa överhäng som skyddar det mot fukt och regn.

På vintern kan ett sådant tak hålla en stor mängd snö, vilket ger rummet ytterligare värmeisolering. Det rekommenderas att dessutom förstärka taköverhängen med stöd.

Vid beräkningen måste taket beaktas:

 • väderfunktioner;
 • mängd utfällning;
 • används takläggning.

För taket på stugan kan du använda mycket originala takmaterial:

 • bältros eller lerkärl

Som takläggning för taket på stugan kan du använda bältros

Badet täckt med vass ser mycket ovanligt ut och behåller värmen väl.

Taket på stugan kräver inre isolering, och det behövs ett luftgap mellan isoleringen och taket. Monteringen av ångspärren krävs också.

Chaletens takkonstruktion kan monteras oberoende. Den innehåller tak och takbjälkar som sträcker sig bortom några meters väggar. Det viktigaste i denna process är att ställa knutarna på rätt sätt, och fixa spärren till åsen med parentes-pads och överlappa bara.

Det är möjligt att öka livslängden på taket om du täcker alla leder med en speciell förening och tar spjälkarna och puffarna ur väggarna med minst 1,5 m. Efter slutet av det här steget måste du sätta en gallerstång.

Ovanliga tak för ett bad

Det är tillåtet att kombinera badet med andra byggnader. Till exempel är ett lönsamt alternativ en bastu med ett garage. Detta minskar kostnaden för bygg och uppvärmning. Vid utformning av ett projekt, överväga följande:

 • nivån av vattentätning i båda rummen ska vara tillräcklig;
 • det är nödvändigt att välja ett tak så att det inte är svårt att rengöra snö och is, det är bäst om det är ett gaveltak;
 • taket på sidan av garaget kräver ett extra vattentätningsskikt, detta gäller även den intilliggande väggen.

Taket på garaget intill badet bör vara välisolerat och vattentät

Bad kan vara intill huset. Detta har också sin fördel - det kommer inte vara nödvändigt att göra en lång promenad nerför gatan för att återvända hem från badet. Det finns flera sätt att placera ett bad:

 • på bottenvåningen;
 • i bilagan
 • i ett angränsande rum med badrum och toalett.

Taket på förlängningsbadet kan inte knytas till husets huvudtak

Ett separat tak för ett sådant bad krävs endast om det finns i bilagan. Kom ihåg att med ett sådant arrangemang kommer två rör fram på taket på byggnaden samtidigt, vilket innebär att det kommer att finnas två hål på taket. Därför är det mycket viktigt att tänka över badets ventilationssystem, särskilt för att göra ett ventilerat tak.

Det ser väldigt originalbad i kombination med ett lusthus. En sådan byggnad har som regel ett gemensamt tak. Vanligtvis är det gjort gable.

När man kombinerar en bastu med ett lusthus, erhålls en bra besparing av byggmaterial.

Kom ihåg att oavsett taket på ditt badhus är det nödvändigt att ge tillgång till det. Detta möjliggör en regelbunden inspektion av trussystemet och takläggningen, så att du kan upptäcka läckor och deformationer av taket i tid och fixa dem så i tid.

Hur man sitter på framsidan av taket på huset: En överblick över populära metoder för tätning och beklädnad

Pedimentet är en viktig del av det stigande taket, som utför en barriär och estetisk funktion. Grundligt överväga alternativen för sina enheter och ytbehandlingar bör ligga i konstruktionens konstruktion.

I den här artikeln föreslår vi att bekanta sig med den mästerliga ägaren av huset med de sätt på vilka de sitter och uppför en takgavel. Vi kommer att analysera och jämföra varandra alla de tekniker och material som används i den här verksamheten, så att du kan förstå vad du måste möta.

innehåll

Varianter av enhetens gavlar

Väggen är den övre delen av byggnadens mur, avgränsad nedanför taket och ovanför av planen i en av de stigna strukturerna. Dessa är oundvikliga satelliter för uppbyggnad av en gavel, sluttande, enkel-sluttning eller danska fyrkantiga tak.

Konstruerad i strikt vertikal riktning, har oftast en triangulär eller trapezformad form, mindre ofta rundad eller polygonal.

Gable väggar gränsar från ändarna av bostadshus eller vinden utrymme utrustade för bostäder. Beroende på villkoren för den planerade operationen kan de isoleras eller inte. Värmeisolering placeras mellan takhyllorna av kalla tak eller bäddar av uppvärmda loft placeras mellan taken på taken.

I allmänhet anses gavlarna enligt byggnadens terminologi vara triangulära toppar av stödväggarna, gjorda av sten, skumbetong eller tegelsten. Liknande träelement kallas tangar, för vilka taken kallas "gavel".

I lågkonstruktion kombineras båda angivna kategorierna stillsamt i klassen av pedimenter. I deras arrangemang används liknande material, även om det finns skillnader i konstruktionstekniken.

Tekniska egenskaper hos enhetens gavlar kan delas in i två grupper:

 • Mantelväggar, byggda på ramprincipen. Den enklaste implementerings- och budgetmetoden tillgänglig för en oerfaren artister. Aktivt i efterfrågan i privat byggnad som det mest lämpliga alternativet för byggandet av ett ljust praktiskt tak.
 • Mantelfast framvägg, uppbyggd under byggandet av hus av tegel, skumblock, timmer, stockar. En metod som kräver åtminstone initiala färdigheter hos en snickare eller en murare. Det används huvudsakligen under ombyggnaden av bygg- och reparationsarbetet. Det används ibland för att höja statusen för ett hus byggt av billigt byggmaterial.

På trimningsområdet fanns hus av en massa olika material. Bland dem finns ark av fuktresistent plywood och gipsskiva med efterföljande färgning, polymerpaneler, däck och även ogenomskinligt polykarbonat.

Listan är emellertid säkert försedd med bra gamla brädor och vinylskärning, med avundsvärd uthållighet som skjuter ut timmer ur marknaden.

Täckande ramgallvägg

Det är svårt för en oerfaren mager att klara avläggningen av trekantiga väggar gjorda av tegelstenar eller skumblock. Utan färdigheter blir det svårt att bygga en jämn man - ett slags pediment över ett trähus.

Men styrplattans eller balkens gavelvägg ger inga problem. Trä är lätt att bearbeta. Tillverkad av sågade trävaror gör åtminstone byggnadsstrukturen, eftersom den mest populära.

Gables med en foder av timmer nöjd med ramteknik. dvs För det första är ramen hos gavelväggen konstruerad, på vilken en stapel, kantad eller rillad bräda sys. Gaffelställen fungerar ofta som grund för batten, där installation av professionellt ark, sidospår och liknande material.

Tak med ramvaror är uppförda inte bara över kanadensiska byggnader. De fullföljer framgångsrikt sten-, tegel- och betonglådor, säkerställer trussystemets stabilitet, och på grund av att ljusstyrkan inte tvingar dem att förstärka stödstrukturerna.

Regler för konstruktion av ramvaror

Beroende på materialet från vilket väggarna i lådan ska tillverkas, ligger ramvarorna på toppkanten, kraftplattan eller golvbalkarna. I fall av överhängningar upp till 30 cm breda bildas de genom att manteln avlägsnas.

Och vid konstruktion av överhängningar på mer än 30 cm är de nöjda genom att installera korta strålkastare belägna vinkelrätt mot spjällen.

Konstruktion och konstruktion av rambyggnader i låghus måste uppfylla följande krav, reglerad av joint venture 31-105-2002:

 • Monteringssteget på gavelväggstativen ovanför ramrutan bör vara lika med avståndet mellan höljet på huvudväggen. De borde placeras över varandra. Monteringen av gavelelementen är gjord till ramkonstruktionens övre del.
 • Monteringssteget på gavelstativen ovanför tegelstenen, kvadratisk, skumbetongfot beror på vindbelastningen i regionen. Varierar huvudsakligen inom intervallet 60 cm till 1 m.
 • Vid avståndet mellan gavelstöden bestämmer vattentankens vallar bredden på plattan eller värmeisoleringsmattan som måste placeras i utrymmet mellan stödstolparna.
 • Vid värmeisolering är yttre sidan försedd med ett vattentätande material, den inre ångspärren är skyddad med membran eller polyeten.
 • Extrema spjäll används som de övre elementen i pediment trimming, vilket är förknippat med ett överhäng på upp till 30 cm. För tillförlitlighet monteras parade spärrar, sydda från två brädor, längs kanterna på taken.
 • En fästbalk används som toppkanten av gavlar som är förenade med brett överhäng. Den är monterad parallellt med takflänsarna, men lägre. Det är nödvändigt att flytta omhäftningsstången så att den övre kanten av den kantiga strålen installerad ovanpå är i spol med det konventionella planet på spännsystemet.
 • Väggen på gavelväggen med ett överhäng av upp till 30 cm spolas med ytterkanten på takflänsarna.
 • Foderet på gaveln med ett brett överhäng görs i spol med den yttre konturen på hjälpstången som är installerad för att fästa plagget.

Vid konstruktion av ramvaror råder nagelanslutningar. För att stärka de kritiska noderna, till exempel när man anbringar stöd till kraftplattan, fästen, tandade plattor och hörn används.

Teknisk granskning

Foderet på ramvaran av ett hus under uppförande kan utföras både innan manteln av manteln under taket och därefter. Hemmästare väljer ofta det första alternativet, eftersom mjuka främre väggar:

 • Öka byggnadens styvhet, vilket ger bekvämlighet till takläggare.
 • De minskar vindstödet på det uppställda taket, vilket är mycket värdefullt i områden med hög vindkraft.
 • Ställ in de geometriska parametrarna i trussystemet, så att du snabbt kan identifiera och korrigera brister.

Ett viktigt argument till förmån för enhetens gavlar före läggning av laths är att öka säkerhetsnivån för arbete i höjd.

För att ordentligt stänga ramvaran måste du först ordna lådan. Du kan bygga den från en metallprofil eller ett hörn, men prioriteringen är en 40 × 50 eller 50 × 50 mm stång på grund av att den är enkel att bearbeta, prisvärd och kompatibel med klädmaterial.

De som bestämmer sig för att göra en metallkorg ska ta hänsyn till de termiska skillnaderna i material. Mellan metall och träelement måste du lägga vattentäta dynor, till exempel bitar av takmaterial.

Skillnaden i värmekonstruktion leder stadigt till kondensatets utseende, vilket har en destruktiv effekt på både metall- och trädelar.

Reshetiny installeras i korset till elementen i framtida plätering i 40 cm. Plätering kan göras i vertikal och horisontell riktning. Om det horisontella förseglingen av det kalla takets gavel är planerat finns inget speciellt behov av batten. Det är tillåtet att helt enkelt lägga till en stapel i utrymmet mellan rackarna, om installationssteget var mer än 80 cm.

Det är tillåtet att använda en oförhängd bräda i höljet om du väljer ett fjärdedel på båda långsidorna i den. Häftade golvbrädor eller klädesplåt kommer att göra, om ägarna inte är alltför begränsade av medel. Det rekommenderas att skära upp startkammen innan den monteras.

Gångens gavelände börjar från bottenbrädan, på husen med gavelfärg från en bar monterad längs linjen för att fästa ebben med gavelväggen. Det är nödvändigt att placera brädorna med ett spår ned, även om det är obekvämt att montera dem på samma sätt som tungan. Vid omvändning, kommer atmosfäriskt vatten lätt att strömma in i fogen och kommer att bidra till förfall.

Detaljer om höljet som löper före battenheten under taket, är det inte nödvändigt att noggrant mäta och rita i storlek. Efter avslutning av klädbearbetningen kan kanterna som skjuter ut utanför trussystemet sås av.

Fönster och dörröppningar i svängarna med låga kalla tak får skäras efter tillverkningen av plätering. Prioritering är dock det preliminära arrangemanget. I de uppvärmda konstruktionerna installeras fönstret och dörrkarmarna före tätning av gavelväggarna.

Användning av praktiska sidospår

Vinylskärning är avsiktligt skapad för att avsevärt minska lättheten hos fasadbehandlare, som är bekanta med segmentet av inbyggnad av gavelväggarna. Beständig mot luftfyllnadsmaterial är lätt att installera, påverkar inte nästan byggkonstruktionens vikt.

Fasadsidor tillverkas i en omfattande artdiversitet. De imiterar träbearbetning med sillben, lägger stenplattor, plank och logytor etc. Panelerna innefattar likheten mellan två eller tre element av standardplätering, vilket påtagligt minskar tiden för framställning av efterbehandlingsarbeten.

Lätta, slitstarka paneler förenas genom att snäppa i lås på långa kanter. Vinylmantel är fastsatt på väggen eller i kassen med skruvar, naglar eller klammer.

För bildning av leder, hörn, dekoration av ytbehandlingskanterna, produceras ett antal ytterligare element: start-, kopplings- och slutprofiler, lister, hörndelar, fönsterfält, etc. Vi noterar att täckmaterialet och dobori måste köpas i samma märke så att det inte finns några offensiva skillnader i ramstorlekar.

Fästregler för vinylpaneler

De som vill veta hur man trimmer husets gavlar med sidospår behöver information om materialets specifika egenskaper. Eftersom polymeren ersätter stenplattor och timmer har egenskaperna att expandera vid upphettning och ta originalstorleken när den kyls. Hård fästning är strängt förbjudet, annars kommer huden att varpa eller spränga.

Vid anslutningspunkterna på sidospåren är det nödvändigt att lämna en reserv för enkel rörelse:

 • Sidingpanelen ska vara 1,0 - 1,5 cm kortare än den aktuella storleken på gaveln. Den ungefärliga storleken på det angivna strecket är tillämpligt på paneler upp till 3 m långa. Det är lämpligt att beräkna injektionen självständigt och styras av parametrarna för linjär expansion som indikeras av tillverkaren av "inhemska" material.
 • Det ska finnas ett mellanrum på minst 1 mm mellan nagel- eller skruvhuvudet och vinylhuden. Dra åt skruven för att lossa en halv varv. Häften och naglarna bör inte vara färdiga till gränsen.
 • Fästning görs exakt i mitten av de ovala hålen som är utformade för att fixera panelerna.

Fastsättning av vertikalt installerade paneler och ytterligare delar av horisontell plätering utförs enligt andra regler. De övre monteringspunkterna är inställda mot hålets övre kant, resten - som vanligt.

Det antas att vertikalt anordnade delar expanderar endast uppåt med 1/3 av normen för linjär expansion. Så, med en allmän expansion på 1,5 cm, måste bara 0,5 cm återgå från ovan, lämna ett 1,0 cm gap i botten.

Hölje för polymerbeläggning

Siding kan fixeras till väggarna i skelettstrukturen utan förberedande förberedelse. Sant, förutsatt att de byggs obefläckat.

Vid montering av polymerpaneler till tegel, logg, skumbetongväggar, en kista är installerad framför taklisterna. Det kommer att inrikta icke-idealiska ytor och kommer att bilda en ventilationsgap, vilket väsentligt förlänger livscykeln för byggmaterial som används vid konstruktionen av lådan.

I anordningen används mantel:

 • Torkbar barfuktighet på minst 12%. Siding tillverkare rekommenderar att en av sidorna av stången är 60 mm så att monteringspunkterna faller strikt i mitten av de hål som är avsedda för dem. Den andra sidan av linjen är från 25 till 50 mm beroende på de individuella kraven på styrka.
 • Galvaniserade profiler tillverkade för att fixera gipsskivor. Storleken liknar en stapel.

Byggnaden av batten börjar med installationen av extrema laths, mellan vilka styrkabeln är spänd. I enlighet med indikationerna på den spända styrningen monteras vanliga stänger.

Laths installationsriktning är traditionellt vinkelrätt mot panelernas monteringsriktning. Den optimala stigningen är 40 cm, i områden med en karakteristisk vindbelastning, kan siktens avstånd minskas till 20 cm. Vid gavelväggen är mantelelementen fixerade i 50 - 70 cm.

Montera sidospår på gaveln

Innan vi öppnar och installerar vinylpaneler, arrangerar vi inramningen av takfönster och dörren, om det finns en. I början är vattentätning i form av tenn, aluminium eller bitumen flexibla förkläden anordnade i öppningarna.

Tjockleken på gavelväggen bestämmer sättet för arrangemang av öppningarna:

 • Fönster- och dörrklockor med kalla tak tillverkas med speciella ramar eller J-profiler.
 • Öppningarna av de uppvärmda taken är inramade av fönsterprofiler avsedda för vändningar.

Efter att ha arrangerat öppningarna börjar de tillverka de mallar som krävs för att skära sidospåren i enlighet med storleken och formen på gaveln.

Förbereder monteringsprofiler

Layoutmallar utförs manuellt. För arbete behöver du två godtyckliga beskärning J-profil. Den första appliceras längs överlappslinjen, den andra placeras under överhänget. Det kommer att klippa av på första trimslinjen, upprepa lutningen på lutningen. Den skisseras med en penna, sedan skära av överskottet enligt markeringen.

Den vänstra delen av J-profilen är markerad. Botten läggs ut och beskäras med ett inverterat mönster. Den trimmade profilen appliceras på installationsplatsen för att markera nästa skärlinje i skateområdet. För den exakta märkningen, använd en rörlampa sedan det ska vara vinkelrätt mot överlappningen.

Då är den högra delen gjord med ett inverterat mönster. På rätt profil är bara nagelbaren trimmad, du behöver inte röra på den främre delen. När två profiler är installerade på deras avsedda plats, görs fixering enligt reglerna för fastsättning av vertikala delar. Fästpunkterna installeras i spola med hålets övre kant.

Den oomskårda övre delen av den högra profilen sätts in i kanalen i den vänstra profilen för att bilda en sluten nod. Paneler före installation i profiler fastade längs omkretsen är faktiskt trimmade.

Funktionen hos J-profilen när trimmiga gavlar är extremt bra exekverade av vinkelförbindande analoger. Det här alternativet är mycket mer praktiskt, om det samtidigt ska utföras utläggning av gavelöverhängen. Vinkelprofilen låter dig fästa element från två sidor: det är otroligt bekvämt att arbeta och det visar sig vackert.

Panelmontering: horisontell och vertikal

För att ordentligt installera vinylskinnet i horisontell riktning, ska du återuppta mallar som tillverkats med den metod som beskrivs ovan. Med hjälp av två skrapor av siding måste du identifiera och markera sluttningsledningen.

Mallar på varje sida av taket görs separat, eftersom det alltid finns en viss skillnad, även med perfekt konstruktion. För arrangemanget av det brutna takets gavel har fyra mallar.

Mallar används för skärning av vanliga sidospår. Vid skärning av paneler är det nödvändigt att noggrant observera temperaturförskjutningen från gavelns reella kant. Vid panelen, som är placerad högst upp, är det nödvändigt att skära av nagellisten helt och borra ett hål på toppen för montering med en självgängande skruv.

Poängen för borrning bestäms empiriskt i processen att applicera på installationsplatsen. I vilket fall som helst kan hålet inte borras nära panelens trimmade kanter. Det är nödvändigt att dra sig tillbaka från kanten på minst 3 cm.

Med vertikal montering av sidospår är värt besväret om du vill uppnå ett perfekt resultat. Du måste vara tålmodig och regelbunden mallar.

Algoritm för vertikal installation av vinyl trim:

 • Hörn- eller J-profiler monteras längs gavelens omkrets.
 • En rörlina släpps från toppen av taket, enligt vilken det är nödvändigt att skissera centralaxeln.
 • På den ritade linjen installeras antingen två J-profiler, distribueras till varandra eller en H-profil. Det sista alternativet är bättre eftersom det inte har en läckande ledning.

Montering av paneler, utskurna enligt de faktiska datamönstren, startar uteslutande från hörnet om centralaxeln är utrustad med parade J-profiler. När du använder H-profilen i mitten av gaveln kan du montera vinylpaneler både från hörnet och från mitten.

Video val för att hjälpa mästare

Processen att försegla gaveln av det kalla taket, obehandlat bräda:

Teknologiska nyanser av trimväggar sidospår:

De sista stadierna av vändning mot gavelkanten:

Vi presenterade beprövade alternativ med en detaljerad analys av vad och hur bäst att sy upp gavlarna. Den information vi erbjuder hjälper dig att välja det bästa sättet och personligen genomföra idén.