Installera en vindlucka i taket

Om du är fast besluten att aktivt använda vinden utrymme, kommer du troligen att tinker in på vinden. I byarna under de senaste åren har denna uppgift varit helt enkelt - det var nog att använda stegen, men för en modern person kan en sådan tvivelaktig metod knappast kallas lämplig. Definitivt behöver du ett bekvämt manhål från insidan av huset, och inte från utsidan, som det praktiserades tidigare. Det finns färdiga lösningar till salu, men du måste fortfarande ta itu med installationen själv, och strukturens dimensioner kan inte gå. Denna artikel kommer att diskutera hur man gör taket beboeligt.

Köp eller gör?

De som planerar att köpa en färdig produkt kan använda instruktionerna för att installera den, vilket också kommer att ges i den här artikeln, och de som vill göra en bekväm lucka till vinden med egna händer kommer att vara intresserade av fullständig information om processen som vi erbjuder för att läsa. Så här är några viktiga nyanser som kommer att vara användbara i arbetet:

 • Valet av en plats för en bländare väljer så att du inte stöter på huvudet mot takfläkten eller taket när du lyfter uppåt.
 • Under takbalkarna är ingången till husets tak inte konstruerad;
 • om övre våningen fortfarande inte värms är det nödvändigt att göra värmeisolering;
 • öppningen måste stärkas. För träkonstruktioner lämpliga träbjälkar, och i betonghus utförs förstärkning med metallhörn;
 • det är nödvändigt att tillhandahålla ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

Om du kommer att göra luckan med stegen själv, var inte lat för att noggrant studera alla stadier av processen, då kommer du inte att stöta på svårigheter att arbeta och det verkar inte vara svårt för dig.

Tillverkningssteg

Innan du gör en lucka på vinden, måste du göra ritningar, som markerar alla nödvändiga mätningar och parametrar: Takets tjocklek, täckmantelns dimensioner och öppningen som du kommer att klippa ut. Tänk på att de uppvärmda rummen kan förses med ett vanligt lock medan de kalla värmen kräver ytterligare värmeisolering. Det spelar ingen roll hur du gör systemet - för hand på papper eller i ett speciellt datorprogram, är det viktigaste att ta hänsyn till alla nödvändiga dimensioner. När ordningen är klar kan du gå vidare till den praktiska sidan av frågan samt förbereda verktyg för arbetet.

Klippöppning

Om det under byggnadsfasen av huset inte fanns ett manhål för taket, måste du klippa det själv. Självklart, om det redan finns en sådan öppning för att installera dörren, passeras detta skede av arbetet.

Till att börja med utförs en märkning med förväntan att öppningen ska vara 5-6 cm större än luckans ram. I framtiden kommer spalten att bidra till att kompensera för tjockleken på de brädor som rammen kommer att göras från. Materialet från den snittiga delen av taket kan användas för att täcka locket förstås, om det har ett normalt estetiskt utseende.

Monteringen av ramen

Här behöver vi brädor med en tjocklek av 2-3 cm, det är denna kaliber som gör basen stark. Ramen kan vara rund eller kvadratisk. Det andra alternativet ger den obligatoriska enkelheten i alla vinklar. Standardramstorleken kan betraktas som 60x120 cm, och sådana dimensioner är lämpliga för den absoluta majoriteten av husägare. Du styrs av personliga preferenser och öppningsdimensioner, du kanske vill öka manhålet på husets tak, men vi rekommenderar inte att du gör det mindre. Efter montering är ramen monterad på sitt säte i taköppningen.

Mästerskap

Som tidigare nämnts kan det vanligaste locket monteras från de utskurna golvplattorna som bildades som en följd av att skåra ut öppningen. Den monterade dörren måste förstärkas på baksidan med en tvärgående stång. Då måste den fixas på den valda platsen med loopar längs lockets långa eller korta sida. Titta på vilken sida det är bekvämare för dig att öppna dörren, och bara sedan fortsätta att fixera den på ramen. Också överväga hur luckan som leder till taket på huset ska öppna, inuti eller utanför rummet.

Vi arbetar med uppvärmning och efterbehandling.

Frågan om isolering, som vi sa tidigare, kommer helt och hållet att bero på hur mycket värmeisolering på övervåningen är. Ett uppvärmt golv kan göra med ett elementärt isoleringslager, men vi rekommenderar dig att uppmärksamma ljudisolering. Ett kallrum behöver naturligtvis en högkvalitativ isoleringsbeläggning. För detta är det nödvändigt att lägga ett skikt av ångspärrmembran och ett skikt av isoleringsmaterial enligt standardschemat för en sådan process. I sista skedet behöver du producera yttre trim.

Som du redan har förstått är den lättaste luckan som leder till taket på huset monterad så här. Till mer komplexa lösningar ingår design med en infällbar stege. Installationsprocessen görs på samma sätt med endast vissa skillnader.

Komplexa strukturer

Luckan till vinden kan utrustas med stationära trappor. Här börjar också arbetet med öppningen utbrott. Processens vidare process beror på vilken design du valde, och i vilken ordning du kommer att göra det. Lägg omedelbart en reservation om att arbetet med montering och installation av luckan med stegen i detta fall kommer att bli något mer komplicerat än i ovanstående variant. Var noga med att se till att alla dimensioner av de interagerande elementen matchar:

 • utdragbar stege;
 • dörrar;
 • öppning;
 • taktjocklek.

Alla dessa parametrar kan du mäta dig själv eller ta bort från den köpta produkten, om du inte gör det själv. I detta fall måste locket ha ett utrymme som rymmer den längsta delen av den infällbara stegen i monterat läge.

Kom ihåg också att stegens vikt måste bibehållas med ett lock med en marginal, annars är det omöjligt att undvika brott och i värsta fall skada. Vi får inte glömma en tillförlitlig spärrhake som håller fast strukturen i takets öppning.

Alla processer som vi har nämnt tillhandahålls schematiskt, men om du bestämmer dig för att bygga en lucka på vinden själv, behöver du inte mer detaljerad information eftersom du förmodligen har vissa färdigheter, men generella rekommendationer med en illustration kommer inte att skada någon. Samma person som köper en färdig lucka för tillgång till taket på ett hus kan använda instruktionerna för installationen, som nödvändigtvis är anslutna till produkten.

Hur man gör en lucka på vinden - sätt för olika mönster

När du bygger ditt eget hem borde du ta hänsyn till alla, till och med en mindre detalj. Eventuella defekter vid det inledande skedet kan orsaka problem som utdrag eller obehaglig lukt. Mycket ofta husbyggare ignorerar eller helt enkelt inte kommer ihåg ett sådant obetydligt byggnadselement som luckan på vinden.

I de flesta fall ersätts denna design med en tunn hatt. Som ett resultat kommer kall luft in i rummet från vinden och våt ånga stiger från rummen, vilket gör att isoleringen bryts ner. Dessa skäl kräver att luckan på vinden är utrustad enligt alla regler.

Syftet med vindluckan

Innan du gör luckan till vinden bör du veta att denna design är utformad för att utföra följande funktioner:

 • Kallskydd.
 • Hinder på väg ut ånga.
 • Åtkomstbegränsning för gnagare, som ofta rustar sina bo på vinden.
 • Fri entré till vinden.
 • Ett slags hinder mot eldens väg i händelse av tändning av de nedre rummen.

Brandsläckning kräver särskild uppmärksamhet. Därför uppstår frågan hur man gör en lucka i taket till vinden, så att konstruktionen skulle förhindra spridning av eld och skydda den från giftig gas och rök. För att göra detta måste du göra flera lager isolering från olika material. Varje skikt har en individuell expansionsgrad under påverkan av hög temperatur, vilket undviker ögonblicklig antändning och bristning av isoleringen.

Det isolerande skiktet är nödvändigt för luckan, eftersom röken från vardagsrummet kommer att stiga upp genom detta hål, vilket resulterar i att takisoleringen absorberar fukt.

Manhole Typer

För att lösa problemet med hur man gör en lucka på vinden med egna händer kan du använda två metoder:

 • Ett enkelt alternativ innebär ett enda lock.
 • Ett mer komplicerat sätt är två omslag, varav en är gjord i form av en smörgås.

Standarddörren till vinden är en träram som är täckt med fiberboard. Polystyrenskum placeras mellan dem med en tjocklek av 3-6 cm. Det inre locket är oftast utfört med en tjocklek av 3,5-6,5 cm. För att täta det görs följande: ett spår skärs i lådan med en skärare i vilken en packning placeras.

Lucklocket kan vara metall eller trä med ytterligare isolering eller utan det. Lockets huvudelement är mekanismen genom vilken den kommer att öppna och stänga.

Lådans höjd måste matcha trappans parametrar, vilket är en integrerad del av strukturen. I de flesta fall motsvarar dessa parametrar inte tjockleken på vinden, men komplikationer av denna anledning är mycket sällsynta.

Idag är det möjligt att möta luckorna utrustade med brandskydd. Ett element av denna typ har ensidigt eller tvåsidigt skydd, och strukturens sidodelar är gjorda av metall. En sådan luktstruktur kan tåla spridningen av eld i en halvtimme.

I vissa utföranden tillhandahålls inneslutande element, de kan användas både för kyl- och bostadsrum. Om entrén till vinden utförs mycket ofta är det bättre att inte försumma en sådan konstruktion. Staketet kan vara en del av trappan och kan säljas separat.

På produkter som tillverkas av de flesta moderna tillverkare listas parametrarna i ren form. Följaktligen har luckan en viss yttre dimension, för vilken öppningen i taket ska vara flera centimeter större. Men ibland visar tillverkaren de exakta parametrarna för öppningen, vilket betyder en mindre storlek på luckan.

Mycket ofta kan du hitta omoderna mönster. Detta låter dig måla dig själv i enlighet med bostadets inre.

Trädtrappor av industriproduktion uppfyller tyska DIN-standarder, vilket motsvarar parametrarna för europeiska byggnader. Hus i Ryssland är byggda enligt andra normer, så att vinden bör öppnas i förväg. Förenkla förfarandet kan preliminärt inköp av luckan med en stege. I detta fall utförs installationen av öppningen i enlighet med den köpta modellen. Oberoende tillverkning av luckan gör det möjligt att bygga in strukturen enligt parametrarna på vindytan.

Standardhålet är ett träpanel med en tjocklek av 16 till 20 mm. Den självisolerade luckan till vinden är något tjockare, ca 32 mm. Rammen sys upp med plåt av hardboard eller spånskiva, fyller utrymmet med skum eller polyuretanskum. Förstärkt isolering har en tjocklek på över 30 mm.

Bland nyheterna ingår omslag med dammsäker funktion. Designen innefattar användning av en vikstege som inte samlar in damm. Följaktligen, även efter en lång paus, kommer en stege som sänks ner inte att orsaka obehagliga känslor. Eftersom parallell med det dammtätande skiktet fungerar som en extra värmeisolering, får konsumenten en dubbel fördel genom att samtidigt lösa problemet med hur man värmer luken till vinden med egna händer.

Enheten kläcker på vinden i betonggolvet

Installationen av luckan på vinden, med ett betongtak, är följande:

 • Markera den plats där luckan ska placeras. För enkelhets skyld kan du använda mätaren, måttbandet och penna.
 • Använd en perforator i betonglocket genom hål i hörnen av den ritade rektangeln. För att göra detta, ta en borr, vars längd är större än betongplattans tjocklek. Under borrning är det viktigt att övervaka vertikaliteten. Genomgående hål hjälper till att orientera när du utför markeringen nedan.
 • Med hjälp av kvarnen, som har en speciell skiva för att arbeta med betong, dras en linje längs luckans omkrets. Detta gör det möjligt att upptäcka tomrum i taket och underlätta borrningen.
 • Betong i de upptäckta svaga punkterna bör krossas med en slädehammer, och betong bör avlägsnas från armeringsstängerna med skrot.
 • Vid slutet, klippa förstärkningens stavar och utför den slutliga inriktningen med en diamantbelagd skiva.

Hur man gör en lucka i trägolvet

Du kan göra en kvadratisk öppning för en lucka på vinden i träloftet självt, processen består av ganska enkla steg. Men om du planerar att göra en öppningsrunda form, bör du överväga några nyanser.

Klipp ut luckan i detta fall är nödvändigt enligt följande instruktioner:

 • På taket på bostadsgolven utförs layouten av den framtida öppningen och tjockleken på målningen bör läggas till de planerade dimensionerna. Om det finns svårigheter med att applicera markeringarna överst, kan du använda ett enklare alternativ: Dra markeringarna på öppningen på golvet i rummet och sedan med en rörledning projicera den på bottenytan på vinden.
 • Installera sedan rekvisita. Det kan vara trästänger eller jackstativ.
 • Ett genomgående hål borras mitt i den avsedda öppningen och utför operationen nedan.
 • Nu måste du gå upp på vinden och sätt in en metallstift i det befintliga hålet. Med en sträng och en penna ritas en cirkel på vinden.
 • Klipp ett hål på den ritade cirkeln. Sammankopplade balkar på klippets väg ska hoppas över, de kan skäras ut efter huvudarbetet.
 • Utför böjningsmaterialet för registrering av öppningen i form av en cirkel.

Installation av dörren till vinden i sträcktaket med egna händer

Sträcktak är en komplex struktur, så om möjligt borde du inte montera ett sådant tak på den plats där det är planerat att få tillgång till vinden. Det kan dock vara nödvändigt att installera luckan efter reparationen. I det här fallet har processen några svårigheter. Det största problemet - materialet kan lätt skadas under luckans installation. Men noggranna åtgärder och följa anvisningarna hjälper dig att hitta en lösning. Syftet med arbetet är att maskera soltaket mot takets allmänna bakgrund utan att skada utseendet.

Detaljerad steg-för-steg-instruktioner är följande:

 • Vid det första steget monteras en ram, för tillverkningen av vilken det är nödvändigt att fylla träblock längs den avsedda öppningens omkrets.
 • Tak aluminium profilen är fixerad på staplarna.
 • Nu, längs öppningens omkrets, är det nödvändigt att fixera profilen på sträcktaket. Om luckans placering på vinden är ett lutande plan, krävs installation av en ytterligare separationsprofil.
 • Sedan tar de mätningar från luckan och tar en duk som liknar det allmänna taket.
 • Utför installation av sträcktak, lindas och fixera hela strukturen till öppningen.

Uppvärmning av vindluckan

Om du köper en färdig vindsläckningsdesign med en stege i satsen, kan du inte oroa dig för isoleringen på vinden. I de flesta fall produceras designen isolerad. När man själv tillverkar en trälucka på vinden, rekommenderas det inte att försumma värmeisoleringssteget. Dessutom kräver processen själv noggrann överläggning.

Klar varmlucka till vinden kan köpas i en komplett uppsättning, vilket inkluderar speciella värmebesparande plattor på luckans framsida. Förekomsten av dessa element skapar önskad effekt och förhindrar värmeförlust. Arrangemanget av vindluckan med egna händer innebär uppvärmning av luckan som används för att värma upp vinden.

Innan du gör dörren till vinden, bör du bekanta dig med processen med självisolering av luckan, som består av följande åtgärder:

 • Först bör du förbereda ett ark av plywood och isoleringsmaterial.
 • Nu behöver du göra mätningar av öppningen.
 • Enligt de erhållna uppgifterna monteras en ram av brädor som inte är mer än 3 cm tjocka.
 • Nu kan du börja montera luckans lock, det borde vara lite mindre än öppningen. Detta gör att du kan täta investera isolering.
 • Sätt sedan ett ångspärrslag, och allt är fixat med lim eller träplankor.
 • Avslutar installationen av isoleringsplåt av plywood, vilket täcker locket.
 • Locket på vinden är dekorerad i enlighet med den allmänna inredningen av bostaden.
 • Glöm inte behandlingen av träelement i luktens antiseptiska lösningar.
 • Det färdiga locket är fastsatt i öppningen med skruvar och gångjärn.

Tips för att skapa komfort

Att gå ut till vinden var bekvämare, du kan lyssna och genomföra några tips från erfarna hantverkare:

 • För bekväm lyftning på vinden kan du bygga stöd runt luckan.
 • För snabb och enkel öppning kan du göra en speciell slinga på locket. Och om du gör ett långsträckt handtag, kommer det att vara möjligt att öppna utloppet till vinden utan ytterligare stativ.

Genom att använda de speciella ritningarna på luckan på vinden med egna händer kan du göra jobbet utan att förstöra det övergripande interiören i rummet.

Monteringen av vindluckan oberoende

Loft i ett privat hus är nödvändigt som luft. Detta är ett utmärkt tvättställe där du kan lagra gamla eller säsongsvaror, tomma behållare, burkburkar. Hitta inte en bättre plats för torkning av örter, svampar, bär. Ett rum på vinden är ett utmärkt alternativ för sommarsemester, djup sömn åtföljd av regn om vinden är utrustad med bekväm funktionell tillgång.

Luckan som ger passagen till toppen bör vara voluminös, bekväm, men inte bara. Trappan som går upp till vinden bör dekorera rummet i taket som det finns en dörr till. Självklart kan banalstegen inte anses vara en sådan prydnad.

Vad kan vara vindluckan

Attic hål eller lucka - ett hål i taket kan vara olika, olika i material som är gjorda och design funktioner. Luckan till vinden är gjord av metall eller trä.

Metallluckan är pålitlig. Men den stora vikten av det överdimensionella locket minimerar fördelarna, för detsamma måste en sådan lucka värmas upp, det betyder att öka sin vikt. När man installerar en metalllucka bör man komma ihåg att när det är svårt att stänga det, kan det orsaka skada genom att stänga det. Fast metallingång på vinden bör vara utrustad med hydraulcylindrar, fjädrar, monterade på en solid grund.

Företrädesvis en trälucka. Trots det faktum att trädets styrka med metall inte kan jämföras, har träklaffluckor utan tvekan fördelar.

Även värms inte, det släpper inte in kylan ovanifrån och förhindrar att värmen läcker ut ur rummet. Träluckan är lätt och attraktiv. På vinden med en sådan dörr kan vem som helst klättra utan ansträngning. Ja, och design och installation av en trälucka är mycket lättare.

Luckan på vinden kan vara av olika storlekar, kan vikas upp på olika sätt, sänkas ner och kan flyttas från varandra. Luckan måste öppnas med ett försök som inte är väldigt bekvämt, detsamma kan sägas om den fallande luckan. Dessutom, om luckan öppnar ner - hur man ställer in trappan. Luckan på vinden med den nedre öppningen innebär installation av en glidande trappa, denna design är bekväm, original. Det mest intressanta alternativet är en glidande ingång till vinden, men att göra det själv är ganska problematisk.

Vad kan vara trappan till vinden luckan

Alla stegar är strukturellt desamma, men likaledes är det skillnader. Stegen för vindluckan kan vara:

 • ADDL;
 • indragbar;
 • soffa;
 • teleskopisk.

En stege är en primitiv design som består av trappsteg, utdragningen kan vikas som ett dragspel, vikningsstegen för en vindsvåning har flera sektioner på gångjärn som viks i en "bok". När teleskopiska delar viks i varandra.

Det är möjligt att använda vikningsstrukturer, de är inte fasta på luckan, om så är nödvändigt kan de flyttas till sidan.

Det är viktigt! Särskild uppmärksamhet bör ägnas inte bara till trappans fastsättning utan också till stöd för benen för att inte glida. Det är viktigt att planera en bekväm sluttning för uppstigning och nedstigning.

Loftluckanordning

Laz vind består av två element, en låda och en dörr. Utformningen av ingången till vinden kan utrustas med ventiler och gångjärn.

Lådan är lagerelementet, dörren eller luckan sitter fast. Gör en låda av hållbart trä, ek, björk, asp, lerkär.

Det är viktigt! Tillverkning av en låda från en stapel är faktiskt den mest tillförlitliga och praktiska för installation. Virket har en liten återstående fuktighet, en tydlig geometri, att arbeta med det kräver inte komplexa snickeriarbeten och färdigheter.

I den övre delen av strålen skärs ett säte för lucka i kvartvidd längs omkretsen. Vissa människor rekommenderar att man inte hakar i virket, men för att fylla brädorna för luckan stöd, hur bra det är att mästaren ska bestämma. Lådan består av fyra delar, monteringens ändar kan limmas ihop om fogen tar 45 ° vinkel men det är bättre att montera genom att koppla listerna 90 ° längs spåret och spåret. Dockningsplatserna är limmade med trälim eller använd fästelement med skruvar, naglar. Och låsen, och omslaget, som du själv gör, ska behandlas med speciell brandimpregnering.

Det är viktigt! Det är nödvändigt att börja med försiktiga mätningar av vindsöppningen. Korrekt planterad låda - en garanti för säkerhet.

Lådan ska inte bara vara stark och pålitlig. För att en person ska luta sig på honom måste han vara väl behandlad, förfinad. Det här är inte ett banalt manhål på vinden, det är en dörr som motsvarar det inre av rummet där det ligger.

Samma krav på luckan. Det är nödvändigt att göra det så att det inte bara är lämpligt att passera genom vinden eller luckan, utan också för att få föremål och saker är de rätta dimensionerna viktiga. Dess design bör göras med hänsyn till sådana krav. Locket på vindluckan i form av en öppningsram av den enklaste konstruktionen är en ram från en stångsektion av 20x40 mm, stoppad med plankor eller en tunn träplatta, inuti vilken värmare kan läggas. Mer komplexa mönster är möjliga.

Passage till vinden

Där i huset för att utrusta ingången till vinden är en privat fråga som alla bestämmer i enlighet med layouten, rummets syfte och egna behov. I ett trä privat hus för att göra ett hål i taket enklare. Experter rekommenderar att klippa ut från vinden mellan balkarna. Om dimensionerna inte tillåter att göra en fyrkant, kan luckan dras ut i längd, gjord rektangulär.

Det är nödvändigt att utrusta en bländare i en betongstruktur i stället för anslutning av betongplattor för att bevara takets styrka. Först rita ett mönster på betongen, lådans lucka ska placeras i öppningen, då borde det vara mindre. Därefter genom torgets hörn med hjälp av en perforator, borra genom hål, så klippa betongen av kvarnen längs linjerna som ritas av omkretsen, som om du baiterar ett snitt.

Det är viktigt! Kvarnen ska användas noggrant och noggrant, när en skiva träffar en spärr, är det hög sannolikhet för dess deformation och försämring.

Använd sedan en perforator, borra hål genom 10-15 cm, förstör plåten, slå ner betongen, klipp av förstärkningen. Obligatorisk rengöring av oegentligheter. Visning hjälper till att göra allt exakt och korrekt.

Det är viktigt! När du köper en lucka eller gör det själv, kom ihåg att du måste göra en liten öppning (1cm) mellan väggen och lådan för isolering. Detta avstånd bör läggas på ritningarna i det preliminära skedet.

Installation av luckan på vinden

Monteringen av luckan på vinden är reducerad för att fästa lådan i utskjutningsöppningen. Det är uppenbart att det ska vara ordentligt fastsatt. Installera luckan liknar installation av någon dörr.

Först, fixa lådan, förbinda sidorna med ändarna av öppningen med drivna ankar med en mutter, stålstänger, drivna i de tidigare gjorda tekniska hålen. Denna montering är nödvändig om huset med ett betongtak.

Det är viktigt! För att låda "passar" till dörröppningen, lägg den på två brädor som är fastsatta i taket, för att inte hålla den tunga strukturen på händerna. Lossa luckan vid installationen, du kan ordna den på speciella rekvisita, vilket inte är ganska tillförlitligt.

I ett trähus kan du utan ankare, använda stora skruvar, naglar för fästelement. Det är viktigt att lådan är installerad, precis i mitten av öppningen.

Montering av slingan på lådan och vindluckan görs bäst under montering. Gör dina egna händer beräkningen av platsen för deras installation, skära spåren i träkåpan, fäst skenorna. Efter installationen av luckan på vinden, eller snarare hans lådan, lämnas på gångjärnen för att lägga på locket från luckan.

Uppvärmningslucka

Nästa steg är att värma luckan på vinden. Detta är nödvändigt för att inte viskösa huset under vintersäsongen, för att inte minska ljudisoleringsnivån i huset. För isolering är det bättre att använda mineralull, det är en naturlig, naturlig isolering, miljövänlig, pålitlig. För att fungera länge bör du lägga ett lager av ångspärr. Läs mer i artikeln: anvisningar för uppvärmning av vinden av mineralull.

Därefter bör den uppvärmda vindsläckan vara klar, ge den ett estetiskt tilltalande utseende, utrusta med en öppningsmekanism. Till exempel hydraulcylindrar, som kan köpas i butiker. Användningen ger ökad komfort, du behöver bara trycka locket och sedan öppnas det. Självklart hur man gör luckan till vinden bekvämt, vilken typ av efterbehandlingsmaterial för att välja beslutet för ägaren, men ändå, om du verkligen gör luckan till vinden med egna händer, gör den till fem poäng. I vilket fall måste du inte glömma att sätta handtaget för öppning / stängning.

Tips och tricks

I princip är det inte svårt att göra en lucka på vinden med egna händer, men du kan köpa en färdig struktur och installera den i huset. Rekommenderade strukturella dimensioner, kvadratisk - 1000x1000mm, rektangel 1200x600mm, även om rekommendationerna inte är bindande.

Följ dessa riktlinjer:

 • Om huset är trä, skära sedan genom luckan till vinden och varma det kan vara rätt i trähallen, med det som en låda.
 • Du kan hänga slingor från vilken sida som helst, eftersom det är bekvämt med tanke på takets struktur.
 • För att öka hållfastheten hos höljet med egna händer kan du diagonalstöd.
 • Om vinden är varm krävs ingen kraftig isolering.
 • Valet av trappor på vinden är beroende av design, dekoration, så länge det är bekvämt och vackert.

Hur man väljer vindluckan?

Loftrummet är ett bekvämt och nödvändigt element i alla privata hus. Det är ett utmärkt ställe att lagra arbetsredskap, olika bygg- och hushållsmaterial, långsiktiga förvaringsprodukter samt utrymme för att ordna ett mysigt vardagsrum.

Om det finns en vind, måste det finnas en vindlucka. Dess konstruktion är ett företag som kräver investeringar och viss kunskap.

Särskilda funktioner

Takluckans utformning måste vara pålitlig, enkel och säker att använda. När luckan installeras är det viktigt att överväga ett antal viktiga nyanser: takets lutning, takets och balkarnas placering, takets betongplattor.

Det är bäst att installera luckan inuti bostaden. Det är billigare och säkrare, eftersom det här alternativet inte kräver uppförande av en stor huvudtrappa, som kan användas av obehöriga när man försöker komma in i huset från gatan. Det är också ett säkerhetselement, eftersom åtkomstluckan samtidigt uppfyller brandskyddsrollen.

Loftsluckan bör ge en ångspärr i bostadslokaler (egenskapen att skydda husets och takkonstruktionens föremål från fuktintryck och förhindra kondens, i form av vattenånga i isoleringen) och skydda bostadsområdet från gnagare, stora insekter och andra invånare på vindarna. Trappan som leder från vinden bör också gå ut i det lediga utrymmet i huset, utan att blockera passagen inuti.

Om vinden inte värms upp verkar isoleringen vara ganska användbar. Separat är det nödvändigt att utse brandbekämpningsfunktioner - förmågan att förhindra spridning av eld och rök från husets nedre våningar vid brand. Och slutligen, den sista viktiga detaljer som bör uppmärksammas är utseendet design.

Attikluckor skiljer sig åt i produktionsmaterialet och i öppningstypen (övre och nedre). De huvudsakliga materialen som används vid tillverkning av luckor är trä och metall. Metallluckor är pålitliga och slitstarka, men kräver ytterligare värmeisolering och är ganska tunga vilket gör dem potentiellt mer traumatiska vid öppning eller stängning.

Trä - ljus, välbevarande värme och attraktiv ur estetisk synvinkel. Dessutom är träluckor enklare att tillverka.

Därför är det mest föredraget att använda trä.

Vid planering av luckans konstruktion upptar valet av typen av stege också en viktig plats.

Trappor är av följande typer:

 • tillägg är det enklaste och billigaste;
 • glidande stegar utvecklas som ett dragspel;
 • vikning - presenteras i form av en bok;
 • teleskopiska - är de mest kompakta och ergonomiska, deras strukturella element tenderar att vikas in i varandra (som en "stegladder").

När du förbereder dig för installation och montering av takluckans delar måste du ta hänsyn till att trappans vikt måste bibehållas av vinddörren. Annars är det fylligt med störningar och skador. Också en kvalitetsstege ska vara utrustad med en inramningsanordning som tjänar som ett extra stöd, vilket minskar sannolikheten för oavsiktlig nedgång och allvarlig skada. Skjutluckan kan monteras på gipsytans yta.

Fällning vind trappa består av flera element eller sektioner. När den är hopfälld uppträder trappan av en kompakt enhet inbyggd i luckans lucka. Stegar ska vara försedda med slitsskydd eller urtag som är konstruerade för att säkerställa säkerheten vid användning. Det är bäst att välja isolerad lyftlucka dold installation.

Att gå ur taket kallt alternativ är inte lämpligt, eftersom det kommer att förlora mycket värme.

Material och verktyg

Attic dörr består av två huvuddelar - lådan (lådan) och dörren (lock). Det huvudsakliga stödelementet är lådan. Den är gjord av den mest hållbara träslaget: ek, björk, lark, asp.

När du själv gör en låda är det enklaste sättet att använda en träbar. Att arbeta med honom kräver ingen hög kompetens hos utövande och användningen av komplexa verktyg. Men även för tillverkning av ramen passar storleken på brädorna 25-30 mm. Det är denna tjocklek som kan anses vara optimal för att ge den önskade styrkan.

Lådans standardstorlek är 120x60 cm. Alternativen är kvadratiska utförandet. Generellt är valet av geometriska former och storlekar baserat på de enskilda preferenser som ägarna till huset har.

Lådan består av fyra delar, fästs i 90 graders vinkel med trälim, självgängande skruvar eller naglar.

Vissa experter rekommenderar att du hakar i träets övre del för att plantera omslaget, medan andra indikerar att det är lämpligt att installera ytterligare stödkort.

Valet förblir för utövande av arbetet.

Liknande regler gäller för tillverkning av dörren. Den enklaste modellen för utformningen av manganhöljet är en ram, fodrad med brädor och av trä med en sektion på 20x40 mm med ett isolerande material inuti. Det monterade locket är förstärkt med en korsstång, och sedan täckt med plywood eller fiberboard på baksidan. Som värmare kan man använda ångspärrfilm med polystyrenskum eller mineralull.

Dessutom kan ett dörrhandtag och en justeringsanordning installeras. Locket är fäst i lådan med de vanligaste gångjärnen och skruvarna, och vid korsningen av dörren och lådan runt omkretsen är limt gummilagningsmaterial.

Listan över grundläggande verktyg som krävs är följande:

 • skrot;
 • slädehammare;
 • punch;
 • elektrisk borrning;
 • vinkelkvarn ("kvarn");
 • skruvmejsel set;
 • hacksåg för trä;
 • mätinstrument (byggnadslinje, mätband).

Hur gör man själv?

Alla byggnadsarbeten börjar med ritningar och noga mätningar. Nästa steg är att välja installationsplatsen. Regler för placeringen av vindluckan i trä- och betongkonstruktioner är olika.

I trähuset är dörröppningen gjord mellan bjälkarna, i betongen - vid anslutningen av tallrikarna.

Arrangemang av öppningen i ett betonghus är svårare och i flera steg:

 • För det första ritas ett diagram på golvet i stället för luckans avsedda placering (det är viktigt att anse att öppningens storlek måste överstiga luckans dimensioner med ett avstånd på minst 5 cm).
 • Genomgående hål borras i hörnen av den skisserade kvadraten eller rektangeln.
 • Vidare tillverkas en vinkelslipning längs de avsedda omkretsarna.
 • Sedan på ett avstånd av 15-20 cm från varandra borras ytterligare hål vid skärpunkterna.
 • Släthammarens slag avlägsnar betong och förstärkning med obligatorisk rengöring av ojämna ytor och borrning i den främre delen av den tekniska hålöppningen (för att fästa lådan).
 • Installationsprocessen på vindluckan börjar med installationen och monteringsboxen. Fastsättning utförs med hjälp av drivna ankare. I ett trähus är användningen av ankare valfri, istället kan du använda stora skruvar eller naglar.
 • Efter installationen av lådans installation av dörr gångjärn. Av alla kända typer vid installation av tunga och massiva dörrar används raka gångjärnen av ytan - dessa är de mest tillförlitliga och billiga av alla. Installationsprocessen är densamma som på vanliga dörrar. Valet av låsningsslingor är privat.
 • Det sista steget är det enklaste - det är installationen av luckkåpan, som är tillverkad med självgängande skruvar.

Särskilt omnämnande förtjänar behovet av att lägga ångspärrmaterial. Denna typ av arbete är nödvändigt om vinden inte värms upp. Detta är mycket viktigt, för om temperaturskillnaden mellan bostads- och vindzoner överstiger 5 grader, kommer all fukt i den heta luften och uppblåst att falla ut i form av kondensat, som ackumuleras på innergängningarna på takutrymmena och isoleringsmaterialen. Dessutom bidrar användningen av värmare och ångisolatorer till att förbättra ljudisoleringsegenskaperna hos rummet.

Som ett ångspärrmaterial användes konventionella polyeten- eller polypropenfilmer. Efter installationen är materialet fixerat (med remsor eller "sitter ner" på limet) på båda sidorna av bröstkorgslocket - nedre och övre.

De vanligaste termiska isoleringsmaterialen är mineralull och polystyrenskum.

Mineralull består av fibrer erhållna från djupförädling av smält sten och metallurgiskt avfall. Det är en kvalitet som har goda värmeisoleringsegenskaper för isolering.

Dessutom är en mycket viktig fördel dess brandbeständighet. Mineralull brinner inte, eftersom den är tillverkad av icke brännbara legeringar. Det börjar inte gnagare, svamp och insekter. Dess fibrer är inte föremål för deformation, med tiden minskar inte volymen. Mineralull har inte fuktackumuleringsegenskaper, absorptionsgraden överstiger inte 0,5%. Det kännetecknas av goda ljudabsorberande egenskaper, orsakar inte kemisk destruktion av metaller (korrosion).

Mineralull är transportabel och miljövänlig, har en lång livslängd.

Utvidgad polystyren eller mineralull placeras alltid ovanpå ångspärrfilmen (även på båda sidor). I arbetet med att arbeta med isolerande material är det nödvändigt att använda andningsskydd för att undvika de minsta partiklarna som kommer in i luftvägarna. Överlappningen bör vara med uppvärmning. Samtidigt som luckan lyfts upp, får inte varm luft komma undan.

Bland de "sista handen" kan hänföras till installationen av tillbehör, nämligen:

 • dörrhandtag;
 • stängningsmekanism (spärrar, spärrhakar, bultar, lås, bult);
 • En justeringsanordning (hydraulisk, utrustad med hydraulcylindrar eller motvikt), utformad för smidig och enkel öppning och stängning av luckans lucka och ingång.

Luke in på vinden med egna händer

Attic används för att lagra gamla saker. I detta rum lagrar du hushållsartiklar som endast används vid vissa tillfällen. Till exempel kan det vara en släde eller åka skidor. Ägarna av hus på landet har frågor om hur man kommer till vinden. Hur ger man tillgång till detta rum? För att göra detta måste du installera en lucka i golvet på vinden med egna händer.

Hur man väljer en plats för att installera luckan

Det finns flera typer av luckor på vinden. Husägare använder 2 åtkomstmöjligheter till vinden. I det första fallet gör ägaren ett speciellt hål på framsidan. I den resulterande öppningen sätts vinden dörr. Med denna metod är det dock nödvändigt att installera ytterligare trappor. Detta kräver en extra investering från husägaren.

Ett annat alternativ är att ordna luckan på vinden. Vid val av plats för luckan är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att locket ska öppnas fritt. Var uppmärksam på luckans utformning. Det ska matcha den övergripande stilen på inredningen.

Om du planerar att använda en standardtrappa, se till att den inte stör den fria rörelsen runt rummet. Att ta bort en del av taket när luckan installeras är inte tillåtet. Detta leder till en minskning av deras styrka.

För att göra en lucka på vinden med egna händer måste du se till att du följer flera regler:

 • Designen ska vara attraktiv, ha en modern design.
 • Av stor vikt är bekvämligheten med installationen.
 • Luken måste ha hög styrka och tillförlitlighet.
 • Fördelningen vid val av modeller ska ges till den isolerade typens konstruktioner. Annars kan kylan komma in i rummet. Som extra tillbehör kan dörrluckor och handtag användas.

Välja en plats för att installera luckan, du måste överväga några punkter. Se till att man öppnar öppningshålet. Det bör inte finnas några hinder för att fungera. Vid montering av design gör många ägare ett typiskt misstag. De tar inte hänsyn till deras höjd och klättrar trapporna, kan slå sina huvuden mot strukturelementen.

Om du installerar luckan på vinden på egen hand, montera den inte i något fall på bärbalkarna. Under drift kan deras integritet försämras. Detta kommer att påverka bärkapaciteten och minska takets styrka. Vid installation, överväga sådana egenskaper som tillförlitlighet, säkerhet och hållbarhet. För att undvika fel vid tillverkningen är det nödvändigt att följa ritningen.

Vad händer om övervåningen inte är isolerad? I detta fall är det nödvändigt att arbeta med isolering innan du installerar luckan. Träbalkar används för att förstärka öppningen. I betonghus för att stärka öppningen under luckan kan du använda metallhörn. Var noga med att beakta tillgängligheten av ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

Vilka är de typer av luckor

Beroende på installationsplatsen och designfunktionerna finns följande:

 • Horisontella modeller.
 • Vertikal konstruktion.
 • Hörnmodeller.

Horisontella luckor är väldigt bekväma att montera på takets yta. Många ägare av hus har redan uppskattat sin användarvänlighet. Dessutom gör de helt enkelt.

Trä, metall eller plast används vid tillverkning av vindsäckar. Allt beror på ägarnas preferenser, som bestämde sig för att utrusta en vind i huset. Metallmodeller har hög hållfasthet.

Hur man gör en uppvärmd lucka på vinden

För att göra en lucka på vinden med egna händer på denna teknik måste du följa följande sekvens. Först måste du förbereda en ritning med hänsyn till designens egenskaper, form och storlek på ramen. Vid produktion av de värmda luckorna med en tjocklek av minst 2 centimeter används.

I framtiden måste ägaren producera en rektangulär struktur baserat på rummets storlek. Alla vinklar måste vara helt platta. Husägare använder vanligtvis mönster med standardstorlekar som är 600 till 1200 mm. Men mycket beror på en persons konstitution - så att han bekvämt kan klättra in på vinden. Var noga med att mäta takhöjden innan du fortsätter med luckans installation.

Vid fästningen av gångjärnen på luckan, överväg ägarnas individuella preferenser. Skyddet ska inte minska styrkan i strukturen. För detta är det nödvändigt att installera en diagonal strut. Den är fastsatt med skruvar eller stål hörn.

Värmeisolering av luckan tillhandahålls genom användning av isolering. Det kan vara skum eller mineralull. Observera att kondens uppsamlas på vinden efter regn. För att förhindra fuktbildning måste du tänka på ångspärren. På grund av ångspärrmaterial kan kondensering undvikas.

Därefter fortsätt till installation av tillbehör i form av spärrar och stängare. Användningen av tätningsmedlet kommer att bidra till att förhindra att kall luft kommer från vinden i husets huvudrum.

Om ramen täcker ökar inte bara strukturen. På så sätt kan du ändra produktens utseende. I slutänden sätta stegen, vilken stiger till luckan.

Hur man gör en lucka med egna händer

Installera luckan vid korsningen av de två plattorna försvagar hela strukturen. Vid installation av standardluckor måste du först göra ett hål i betongplattan. Arbetet tar cirka 2 timmar. Under denna tid kan du göra en öppning i golvet genom att markera.

Det bekvämaste sättet att klippa en rektangulär öppning under luckan med kvarnen. Komplett med verktyget bör vara speciella munstycken. De är konstruerade för att arbeta med metall. Vid installation av luckan förbereda punchern och en släthammare.

Markera först hålet i betongen. Därefter borra testhålen med en perforator. Borrens längd bör vara större än tjockleken på överlappningen. I annat fall kommer du inte att kunna borra plattan till önskat djup.

Ta nu en diamantskiva och klippa en av märkningslinjerna. Under arbetet är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att skivan inte ska komma i kontakt med armaturen. Annars kan överlappningen vara skadad. Skadade strålar kan inte tåla lasten. Byggfel kan vara dyrt för ägaren av huset.

Installationsfunktioner

Slädehammarbrytningsplatta golv. För att underlätta arbetet kan du använda korsstången. Skär försiktigt av alla förstärkningar och smidigt ut eventuella ojämnheter. Noggrannheten och kvaliteten på luckans installation beror på öppningens jämnhet.

Det är viktigt! Innan du köper köpta produkter, överväga storleken på designen.

Vid tillverkningen av luckan hemma måste du överväga följande punkt. På varje sida måste lämnas för 1 centimeter. Denna lucka används för att blockera eventuella fel.

Ankare används för att säkra luckan på ett visst ställe. Efter installationen är det nödvändigt att uppnå en smidig stängning av luckan. Detta kan uppnås genom stängare. För att förhindra deformation av luckans mantlade spånskiva. Så du kan öka styrkan i strukturen.

När du installerar vindluckan är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att i butikerna kan du hitta färdiga alternativ. De behöver bara montera i öppningen. Men deras kvalitet beror i stor utsträckning på det material från vilket produkterna tillverkas. Metallkonstruktioner är dyrare eftersom de kännetecknas av ökad hållbarhet och tillförlitlighet.

Alla inköpta produkter är utrustade med mekanismer som säkerställer ägarens säkerhet. Fabrikens trappor uppfyller alla säkerhetskrav. Hennes steg är gjorda på ett sådant sätt att det är omöjligt att glida på dem. Detta minskar risken för skada.

Vilka fördelar har repets öppningssystem?

Luckhandtaget kan bytas ut med ett mer originellt öppningssystem. För detta används ett rep som är fastsatt med hjälp av specialblock. Det är nödvändigt att göra ett hål i takets yta. Genom det sänker repet ett visst avstånd. I slutet av repet är en krok som är fäst vid väggringen. Tack vare denna mekanism kan även ett barn öppna luckan, eftersom det inte kräver mycket arbete.

Faserna att tillverka en lucka för vinden

För att säkerställa integriteten hos den färdiga luckan användes tätningar och ansiktsremsor. Borra hålen innan du installerar luckan. För att utföra denna operation, stiga till vinden. Fel kan undvikas genom förmarkering. Vid montering kan luckan inte gå utan slipmaskiner.

Vad ska man göra om ett lager av isolering och vattentätning läggs på vindsvåningen? Behöver arbeta noga. Byggmaterial kan avlägsnas med en kniv. Därefter bestäms det område som upptas av luckan. Så du kan undvika fel när du installerar luckan på vinden. Matcha lockets storlek med kontrollhålen för montering av höljet.

Luckan ska placeras i öppningen så tätt som möjligt. Genom sprickorna i rummen i huset kommer flödet av kall luft. Kondensat ackumuleras på väggarna. Därför förseglas de befintliga slitsarna med skum. Så du kan uppnå täthet mellan vinden och resten av huset.

Därefter utförs en grundlig anpassning. Luckan är fastsatt mellan spjällen. För att utrusta trappan behöver du använda en speciell ram. Annars kan människor som klättrar uppför trappan till vinden falla och bli skadade.

Stegen kan klara vikten hos en person som väger 200 kg.

Vid luckans installation är det nödvändigt att följa följande regler:

 • Först måste du montera ramen och montera med hänsyn till de förborrade hålen.
 • Nästa steg är installationen av spjäll, som är nödvändiga för att säkerställa människors säkerhet.
 • Efter fixering av stegen och luckan kontrolleras systemet för drift.

Vad är funktionerna i brandluckor?

Alla delar av luckan monterad på en stålram. Det är utformat för att stärka designen. Så att det inte finns något utkast i rummet används en komprimerare.

Plug-in dörren klickar automatiskt på plats efter stängning. För att snabbt komma till vinden, är luckan fastsatt på den rörliga stegen. Tack vare den brandbeständiga beläggningen kan strukturen tåla ungefär 40 minuter även under en brand. Husets ägare fäster stor vikt vid luktens utseende. Det ska inte stå ut för mycket på grund av stilens inkonsekvens. Ej brännbara material används som tätningsmedel.

Mineralull används som ett internt fyllmedel. När luckan installeras, var uppmärksam på kvaliteten på tillbehören. Tillförlitligheten hos en design beror på hållbarhet hos stängare och lås.

rön

Fördelarna med att köpa inköpta produkter inkluderar lägre arbetsintensitet under installationen. I installationsprocessen ta hänsyn till trappans egenskaper. Det är nödvändigt att veta takets höjd för att undvika kollisioner med konstruktionselement. En person borde inte vara rädd att han vid något tillfälle kan slå sitt huvud mot strukturelementen.

Var noga med att överväga storleken på öppningen. Den måste vara 5 cm mer än luckan. Denna ersättning är nödvändig för att skära öppningen med en speciell ram. När man köper ett träd är det bäst att föredra lark. Den är mycket hållbar och pålitlig.

Attic lucka: vyer, design, exempel på arrangemang

Alla som bygger sitt eget hus vet hur viktigt varje detalj är. När allt kommer omkring, kommer eventuella konstruktionsfel under det första verksamhetsåret att resultera i utkast, obehaglig lukt och andra liknande problem. Och ofta, i rushen av de sista efterbehandlingsarbetena, glömmer många ofta ett sådant element som en garretlucka med design och isolering.

Och tillsammans lämnar en tankeväckande version ofta ett tunt hölje som täcker taköppningen. Som en följd avkylar en kall från vinden till vardagsrummen och våt ånga stiger från rummen och tränger in i isoleringen på vinden, och förstör dem gradvis. Det är därför vi rekommenderar från början att vi gör en lukt på vinden i enlighet med alla regler!

innehåll

Luckans huvudfunktioner på vinden

Absolut alla loftluckor utför följande huvudfunktioner:

 • Värmeisolering.
 • Parobaryer för bostadshus i huset.
 • Tillgång överlappar i huset till små gnagare som gillar att bo på taket.
 • Tillgång till vinden, nämligen ingången till den.
 • Överlappning av eld och rök från de nedre rummen vid brand.

På brandsäkerhet stannar vi separat. Således förhindrar vindluckan spridningen av eld, samtidigt som man skyddar mot passage av giftiga gaser och rök. Observera att en sådan lucka är gjord av flera lager isolering, och från olika material, och materialen själva kännetecknas av graden av expansion vid höga temperaturer. Allt detta tillåter luktens värmeisolering att inte brinna ut omedelbart och inte riva i stycken.

När allt kommer omkring, om de bor hemma och vinden är kall, är luckans ångspärr vital, och du kan inte klara av det. I annat fall kommer alla ångor och värme stiga upp från huset direkt genom hålet på vinden, från insidan och mätta alla takbeläggningsmedel med fukt.

Typer av luckor och material för deras tillverkning

Luckan för ingången på vinden kan byggas på två huvudprojekt: med ett lock eller med två. Det första alternativet är naturligtvis det enklaste, och i det andra är det inre locket en "smörgås".

Standardloven består av en träram och fiberplatta. Mellan dem finns ett skikt av polystyrenskum, från 3 till 6 centimeter. Och tjockleken på de inre locken är vanligen 3,5 till 6,5 centimeter. Och så att det inre locket på en sådan lucka ansluter öppningen tätt, använd en packning med cirkulär tvärsnitt och drunkna det i förväg i boxens fräsa spår.

Lucklocket, du kan göra en metall eller trä, med extra isolering, eller dosera utan det. Huvudpositionen vid tillverkning av lock för luckan är en mekanism som öppnar den.

Hatchens höjd beror huvudsakligen på parametrarna i stegen som följer med den eller är utformad. Ofta faller den här höjden inte med vinden på vinden, men det är inte hemskt och orsakar vanligtvis inte några svårigheter i praktiken.

Luckor till stegar med brandsäkert skydd tillverkas separat idag, och skyddsskiktet kan vara på ena sidan, eller på två samtidigt. I det här fallet skyddas sidorna av lådan nödvändigtvis av metall, och som ett resultat är hela strukturen i stånd att stå emot spridningen av eld i så lång tid som 30 minuter.

Och för de levande och för kalla dagarna idag produceras speciella omslutande strukturer. I alla fall är de bättre att sätta, särskilt om du går upp på vinden oftare än en gång i månaden. Många tillverkare levererar sådana staket kompletta med stegar, eller de kan köpas separat.

De flesta moderna tillverkare anger parametrarna för sina produkter i ren form. Det betyder att lådan med stegen faktiskt kommer att ha sådana yttre dimensioner, och du måste göra lite mer taköppning för den. Men andra tillverkare anger tvärtom exakta externa dimensioner för framtida öppning och luckan till dem går 1-3 cm mindre. Var uppmärksam på detta!

Ofta levereras den färdiga luckan med en stege (eller en lucka) till marknaden i en omärkad form. Detta görs så att du kan måla hela strukturen i den färg som kommer att vara i harmoni med det inre av den nedre bostaden.

Huvudsakligen inom industriproduktionen tillverkas vindsteg i enlighet med tyska DIN-standarder. Dessa trappor och luckan är utformade under den normala vindsöppningen, och detta motsvarar standardsteget mellan balkarna i överlappande hus utomlands. Men i Ryssland är normerna något annorlunda. Därför måste man tänka sig genom vinden trappor med luckan nödvändigtvis vara på designfasen på hela vinden. Det är ännu enklare att bara gå till affären, välj modell du är intresserad av och klippa vinden i den. Eller om du gör allt med egna händer (vilket är det enklaste för dig), kommer du helt enkelt att justera den självgjorda luckan med en trappa till det befintliga vindsvåningen.

Maskintäckningen är i sig en snickeriarbete med en tjocklek på upp till 20 millimeter, men inte tunnare än 16 millimeter. Moderna tillverkare av trappor med lucka erbjuds redan uppvärmda skydd, med en tjocklek av ca 32 millimeter. En sådan ram är vanligtvis sys från två sidor med skivor av spånskiva eller fiberboard, och mellan dem finns en skummig isolering: skum eller polyuretanskum. Ibland förstärks isoleringspaketet, där isoleringsskiktet är mer än 30 millimeter tjockt.

En intressant nyhet på marknaden är luckorna med dammskyddsfunktion. Ett sådant skydd har faktiskt många fler fördelar, eftersom dess dammtätande lager också fungerar som ett annat lager av värmeisolering. Kärnan i nyheten är att en hopfällbar trappa, där luckan inte samlar in damm på sig själv, och då kommer du inte ha den obehagliga känslan när du bestämmer dig för att öppna vinden efter en månad eller två och sänka trappan.

Här är det enklaste alternativet du kan göra:

Och här behöver du specialfästen:

Här är ett videoexempel på att göra den enklaste vinden:

Och här brukar hantverkaren använda ovanligt material för lukten alls:

Här är det fäste du behöver för en vindlucka:

Hur man ordnar en lucka på betonggolvet?

Så steg för steg:

 • Steg 1. Det första steget är att markera luckans framtida läge. För att göra detta, använd den vanliga byggpenna och mätaren.
 • Steg 2. Använd en perforator, du måste göra ett strikt vertikalt genomgående hål, så ta borren, vars tjocklek överstiger tjockleken på betongplattan.
 • Steg 3. Montera en stans i hörnen av de markerade hålen och borra ett genomgående hål i toppen av denna rektangel. De kommer också att fungera som en guide för den lägre uppmärkningen.
 • Steg 4. Nu är kvarnen med en speciell skiva för betong, dra en linje runt hålet, så försiktigt så att skivan inte kommer in i förstärkningen i taket under skärprocessen. Nu ser du alla svaga punkter och hål i taket och kan enkelt borra genom dem.
 • Steg 5. När du hittar sårbarheterna, krossa betongen med en slädehammer och slå den svagaste. På samma ställen där rester av betong hålls på förstärkningen i sig, använd skrot.
 • Steg 6. Nu när all betong har slagits ner, behöver du bara ta bort förstärkningen. Lämna inte sina utskjutande delar - det kommer att störa installationen av en vindlucka.
 • Steg 7. Nu, med en diamantbelagd skiva, avslutar vi äntligen helt alla oegentligheter på kanterna på öppningen. Detta är mycket viktigt, och oavsett hur trött du är just nu, var noga med att vara uppmärksam på den.

Mer detaljer på bilden:

Hur man klipper en lucka på trägolvet

Om det är lätt att göra en kvadratisk öppning för ett manhål, bör du veta några punkter om en rund en. Provinstruktion:

 • Steg 1. Dra på markeringen av den planerade öppningen på bottenytan på vindsvåningen och lägg till finishens tjocklek. I allmänhet gör det rätt på golvet i bostadsgolven, och bara sedan flytta den med en rörledning till taket.
 • Steg 2. Installera nu jackstativen.
 • Steg 3. Nästa borra ett genomgående hål i öppningen, från botten till toppen.
 • Steg 4. Klättra upp till vinden och sätt in en stift i hålet, och med en garn och en penna rita en cirkel.
 • Steg 5. Gör ett hål i denna cirkel och skär längs hela öppningens kontur. Du kommer att träffa balkar på vägen, rör inte dem - du kommer att klippa ut dem senare.
 • Steg 6. Nu, för att göra öppningen i form av en cirkel, måste du göra en bock av timmer.

Förutom den runda versionen kan du vara intresserad av att titta på andra exempel:

Hur man installerar luckan i sträcktaket

Och nu ska vi överväga ett sådant problem som att installera en vindlucka i ett upphängt tak. Generellt, om du har ett sådant tillfälle, montera först inte ett sådant tak där det kommer att finnas en entré till vinden. Men eftersom du redan måste installera det hela nu, med den färdiga reparationen, måste du tinker. Faktum är att sådant material ständigt slits ut, och det är lätt att skada det när luckan installeras. Men vi kommer att göra allt försiktigt.

Vår huvuduppgift är att dölja soltaket mot bakgrunden av hela sträcktaket, för att inte förstöra det övergripande utseendet. Och så - steg för steg:

 • Steg 1. Först bygger vi en ram runt takfönstret - det här är trästänger runt luckans omkrets.
 • Steg 2. Vi bifogar en aluminium takprofil till dem.
 • Steg 3. Nästa, längs omkretsen, fixar vi profilen på sträcktaket.
 • Steg 4. Om luckan ligger på ett lutande plan, installera en extra separationsprofil.
 • Steg 5. Nu mäter vi luckan själv och tar samma doft från vilken sträcktaket gjordes.
 • Steg 6. Montera det nedfällda taket, lindra och säkra hela strukturen till öppningen.

Hur man isolerar vindluckan?

Alla vindluckor är uppdelade i två huvudtyper: med och utan en stege som är fäst vid dem. Om du köpte en färdig vindsläckningsdesign med en hopfällbar stege behöver du inte värma det: vanligtvis är sådana strukturer redan uppvärmda. Om du gör allt med egna händer, och du måste tänka på isoleringen.

Ofta säljs färdiga uppsättningar av luckan med en stege med speciellt värmebeständiga plattor, som ligger på framsidan av locket. De skapar nödvändig effekt och tillåter inte värmeförlust. Om du gör en sådan lucka själv, värm bara locket på det med samma material som du brukade isolera vinden.

Om du går vidare till isoleringen i sig behöver du en plywoodplåt och värmaren själv, det är bättre att verkligen den som du använde för vindisoleringen. När allt kommer omkring har du förmodligen lite trim eller extra material. Och bara ett par enkla steg:

 • Steg 1. Vi mäter öppningen av vindluckan.
 • Steg 2. Baserat på de erhållna uppgifterna samlar vi en ram av brädor om 2,5-3 centimeter tjocka.
 • Steg 3. Nu monterar vi manganhöljet - det blir precis 45 centimeter mindre än ramen. Så vi lägger ett lager av isolering och tillåter inte honom att "gå".
 • Steg 4. Vi sätter på luckans lockspärrfilm.
 • Steg 5. Fäst alla detaljer i luckan med lim och träplattor.
 • Steg 6. Vi syr luckan med plywood och dekorera den som dikterad för oss genom inredningen av rummet nedan.
 • Steg 7. Var noga med att behandla alla trädelar i luckan med ett antiseptiskt medel.
 • Steg 8. Montera nu det färdiga locket i öppningen med skruvarna och gångjärnen som håller öppningsluckan.

Här är en detaljerad mästerklass:

Anmärkningsvärt erhålls även vindlucka, isolerad med skum:

Och hela luckan, som generellt ursprungligen gjordes av skumpolystyren enbart:

Eller här är en sådan kombinerad version:

Några tricks för mer komfort.

För att göra det bekvämt för dig att klättra in i vinden, bygga sådana stöd runt luckan:

Och i sista stund: Om det finns en speciell slinga på luckans lock, är det särskilt bekvämt att öppna den - bara med hjälp av ett långsträckt handtag. Och du behöver inte ta avföring eller använda någon form av ställning för att nå den. Gör bara ena änden av en sådan penna i form av en tetraeder eller sexkant.