Hur man gör rätt lucka på vinden: arbetsordningen

Loftrummet används ofta som förvaringsrum. De lagrar en mängd saker som, men sällan, kan behövas när som helst. För att komma till vinden måste du ta hand om ingången till det. På hur man ordentligt gör luckan till vinden, kommer vi att prata här.

För rättvisans skull kommer vi att göra en reservation om att det finns ett annat sätt för passagen till vinden rummet - utomhus. Denna metod innebär att göra i ingångsöppningens gavel, som är utrustad med en vindsurf.

Å ena sidan är en sådan ingång en bra lösning, eftersom takets integritet inte äventyras, jämfört med luckans tätning i taket. Å andra sidan behöver du en stege som kommer att ligga vid gaveln och förstöra byggnadens övergripande utformning. Eller, till exempel, mycket snö har staplat upp, men du måste komma till vinden och få något ut därifrån. Att kringgå sådana "små" olägenheter och kom upp med en ingång på vinden från inuti rummet.

Du kan använda inköpslösningen, dvs. köp en färdig lucka med en fällbar stege eller gör en lucka på vinden med egna händer från början till slut. Vi kommer att överväga båda dessa alternativ.

Plats och kriterier för att välja en vindlucka

Installationsplats för luckan (brunnsöppning) är vald så att när du öppnar locket uppåt stör det inte. Omslagsdesignen ska passa in i rummets allmänna inredning. Om stationära trappor ska användas, ska det inte störa rörelsen runt i rummet och vara i harmoni med det allmänna konceptet för rumsdesign.

Det är önskvärt att luckans monteringsplats inte faller på takbalkarna och därigenom bevarar takramens integritet.

Kriterier som måste uppfylla luckan på vinden:

 • modern design som passar inredningen i rummet där den kommer att ligga;
 • enkel installation, vilket möjliggör oberoende installation
 • tillförlitlighet, hållbarhet och funktionalitet för hela strukturen;
 • företrädesvis närvaron i isoleringshålets isolering;
 • Bekvämlighet vid användning - närvaro av handtag, argument och andra tillbehör.

Förfarandet för installation av luckan gör det själv

Med en plats för framtiden för lukten bestämdes. Vi fortsätter till tillverkningen av hela strukturen:

 1. För att skapa en ram brukar du ta en bräda med en tjocklek på 25-30 mm. Därefter gör de en rektangulär ram, med respekt för jämnheten i alla vinklar. Ramarnas dimensioner för ett mangan på vinden är vanligtvis standard 60 x 120 cm, även om du kanske har andra dimensioner som passar dig själv.
 2. Därefter fortsätt för att klippa öppningen i taket. Öppningsdimensionerna gör mer med 50-60 mm. Detta är bara den totala ersättningen för tjockleken på de brädor som används. En sådan ersättning är nödvändig för att skära in öppningsramen, utan att minska dess planerade storlek.
 3. Om taket är trä, så kommer det snidade materialet som erhålls efter öppningen att användas för att möta en trälucka på vinden från insidan av rummet.
 4. Gångjärn på luckans lock kan fixeras med både bredden och längden på sidan. Allt beror på ägarnas särskilda fall och idéer.
 5. För att ge styrka till brunnsöverdraget, installera dessutom en distans diagonalt. Den kan fästas med hörn och skruvar.
 6. Det är nödvändigt att ta hand om isoleringen av ingången till vinden från huset. För detta är ganska lämplig isolering, som användes för att överlappa vinden. Det vanligast använda mineralullet eller polystyrenskummet (skum), förebyggande ångspärr vid botten av luckan.
 7. Vid behov, installera handtagen, spärren och stängarna.
 8. En tätning är fastsatt längs ramens hela omkrets för att säkerställa att locket är ordentligt fastsatt och att luften förhindras att komma in från vinden.
 9. Från takets sida är det möjligt att skära ramen med ett hölje för att ge ett attraktivt utseende.
 10. Avslutningsstadiet - valet av trappor. Detta kan vara en hemlagad eller köpt design. För större bekvämlighet, trapporna trampas.

Installera en inköpt lucka på vinden

En vindlucka kan också köpas på hårdvaruaffären. Det kännetecknas av förekomsten av installerad isolering i locket och närvaron av en vikningsstege, som är fritt omformad och "lämnar" upp med luckans lucka. För en så kompakt och funktionell enhet kommer luckan på vinden att överbetala lite, men det är värt det.

Vi betonar fördelarna med att använda ett sådant system:

 • för installation av två personer nog. Det kan till exempel vara dig och din assistent;
 • Trappans höjd kan enkelt anpassas till höjden på ditt rum;
 • Låset är placerat på insidan av brunnsöppningen, därför är inga strukturella element synliga från utsidan.
 • Stegets profil är gjord på ett sådant sätt att det är omöjligt att glida på dem.
 • kompaktitet och design.

Eftersom en inköpt produkt är en design med givna dimensioner måste du, innan du går till affären, mäta:

 1. Dimensionerna på rummet där trappan kommer att vara i utfällt tillstånd.
 2. Öppningen under hålet på vinden, om du redan har gjort det.
 3. Takhöjd.
Varje tillverkare har en detaljerad monteringsanvisning, så du har inga problem att installera för hand.

Installation kommer från enkla och enkla steg. Vi ger arbetsordningen när du installerar designen hos en av tillverkarna:

 1. Hela konstruktionen med det nödvändiga verktyget stiger till vinden.

Innan du monterar ramen på den, monteras två tillfälliga monteringsplattor upptill. Detta görs för att säkerställa att strukturen inte faller ner, eftersom rammen ännu inte har fixats till taköppningen.

Vissa tillverkare installerar studs på ramens fyra kanter (istället för brädor).

Sedan lägger de på metallband för att hålla strukturen. På muttrarna vindar muttrarna. Genom att justera höjden på mutterns vridning är det således möjligt att uppnå anpassning i luckans utformning och taket.

 • Vidare fästs ramen till öppningen med skruvar. Det händer ofta att ett litet mellanrum kvarstår mellan öppningen och ramen. I detta fall ska du använda foderplattor för att fylla hålrummen, vilka är placerade i skruvskruvarna. Rammen är fast runt omkretsen.
 • Hål fyllda med isolering, till exempel mineralull.
 • Ta sedan bort monteringsplattorna eller metallremsorna (allt beror på ditt val).
 • På sidoelementen, lossa bultarna för att släppa och frigöra uppläggningen av trappan.
 • Stegen "ben" skärs med en hacksåg på ett träd i önskad vinkel för att få en nära passning av "fötterna" till golvet.
 • På ladderens ben fäst tips för att skydda golvet från repor.
 • För större tydlighet rekommenderar vi att du bekanta dig med videon, som visar i detalj hur du installerar luckan på vinden med egna händer.

  Installera en vindlucka i taket

  Om du är fast besluten att aktivt använda vinden utrymme, kommer du troligen att tinker in på vinden. I byarna under de senaste åren har denna uppgift varit helt enkelt - det var nog att använda stegen, men för en modern person kan en sådan tvivelaktig metod knappast kallas lämplig. Definitivt behöver du ett bekvämt manhål från insidan av huset, och inte från utsidan, som det praktiserades tidigare. Det finns färdiga lösningar till salu, men du måste fortfarande ta itu med installationen själv, och strukturens dimensioner kan inte gå. Denna artikel kommer att diskutera hur man gör taket beboeligt.

  Köp eller gör?

  De som planerar att köpa en färdig produkt kan använda instruktionerna för att installera den, vilket också kommer att ges i den här artikeln, och de som vill göra en bekväm lucka till vinden med egna händer kommer att vara intresserade av fullständig information om processen som vi erbjuder för att läsa. Så här är några viktiga nyanser som kommer att vara användbara i arbetet:

  • Valet av en plats för en bländare väljer så att du inte stöter på huvudet mot takfläkten eller taket när du lyfter uppåt.
  • Under takbalkarna är ingången till husets tak inte konstruerad;
  • om övre våningen fortfarande inte värms är det nödvändigt att göra värmeisolering;
  • öppningen måste stärkas. För träkonstruktioner lämpliga träbjälkar, och i betonghus utförs förstärkning med metallhörn;
  • det är nödvändigt att tillhandahålla ledigt utrymme under luckan för en infällbar stege.

  Om du kommer att göra luckan med stegen själv, var inte lat för att noggrant studera alla stadier av processen, då kommer du inte att stöta på svårigheter att arbeta och det verkar inte vara svårt för dig.

  Tillverkningssteg

  Innan du gör en lucka på vinden, måste du göra ritningar, som markerar alla nödvändiga mätningar och parametrar: Takets tjocklek, täckmantelns dimensioner och öppningen som du kommer att klippa ut. Tänk på att de uppvärmda rummen kan förses med ett vanligt lock medan de kalla värmen kräver ytterligare värmeisolering. Det spelar ingen roll hur du gör systemet - för hand på papper eller i ett speciellt datorprogram, är det viktigaste att ta hänsyn till alla nödvändiga dimensioner. När ordningen är klar kan du gå vidare till den praktiska sidan av frågan samt förbereda verktyg för arbetet.

  Klippöppning

  Om det under byggnadsfasen av huset inte fanns ett manhål för taket, måste du klippa det själv. Självklart, om det redan finns en sådan öppning för att installera dörren, passeras detta skede av arbetet.

  Till att börja med utförs en märkning med förväntan att öppningen ska vara 5-6 cm större än luckans ram. I framtiden kommer spalten att bidra till att kompensera för tjockleken på de brädor som rammen kommer att göras från. Materialet från den snittiga delen av taket kan användas för att täcka locket förstås, om det har ett normalt estetiskt utseende.

  Monteringen av ramen

  Här behöver vi brädor med en tjocklek av 2-3 cm, det är denna kaliber som gör basen stark. Ramen kan vara rund eller kvadratisk. Det andra alternativet ger den obligatoriska enkelheten i alla vinklar. Standardramstorleken kan betraktas som 60x120 cm, och sådana dimensioner är lämpliga för den absoluta majoriteten av husägare. Du styrs av personliga preferenser och öppningsdimensioner, du kanske vill öka manhålet på husets tak, men vi rekommenderar inte att du gör det mindre. Efter montering är ramen monterad på sitt säte i taköppningen.

  Mästerskap

  Som tidigare nämnts kan det vanligaste locket monteras från de utskurna golvplattorna som bildades som en följd av att skåra ut öppningen. Den monterade dörren måste förstärkas på baksidan med en tvärgående stång. Då måste den fixas på den valda platsen med loopar längs lockets långa eller korta sida. Titta på vilken sida det är bekvämare för dig att öppna dörren, och bara sedan fortsätta att fixera den på ramen. Också överväga hur luckan som leder till taket på huset ska öppna, inuti eller utanför rummet.

  Vi arbetar med uppvärmning och efterbehandling.

  Frågan om isolering, som vi sa tidigare, kommer helt och hållet att bero på hur mycket värmeisolering på övervåningen är. Ett uppvärmt golv kan göra med ett elementärt isoleringslager, men vi rekommenderar dig att uppmärksamma ljudisolering. Ett kallrum behöver naturligtvis en högkvalitativ isoleringsbeläggning. För detta är det nödvändigt att lägga ett skikt av ångspärrmembran och ett skikt av isoleringsmaterial enligt standardschemat för en sådan process. I sista skedet behöver du producera yttre trim.

  Som du redan har förstått är den lättaste luckan som leder till taket på huset monterad så här. Till mer komplexa lösningar ingår design med en infällbar stege. Installationsprocessen görs på samma sätt med endast vissa skillnader.

  Komplexa strukturer

  Luckan till vinden kan utrustas med stationära trappor. Här börjar också arbetet med öppningen utbrott. Processens vidare process beror på vilken design du valde, och i vilken ordning du kommer att göra det. Lägg omedelbart en reservation om att arbetet med montering och installation av luckan med stegen i detta fall kommer att bli något mer komplicerat än i ovanstående variant. Var noga med att se till att alla dimensioner av de interagerande elementen matchar:

  • utdragbar stege;
  • dörrar;
  • öppning;
  • taktjocklek.

  Alla dessa parametrar kan du mäta dig själv eller ta bort från den köpta produkten, om du inte gör det själv. I detta fall måste locket ha ett utrymme som rymmer den längsta delen av den infällbara stegen i monterat läge.

  Kom ihåg också att stegens vikt måste bibehållas med ett lock med en marginal, annars är det omöjligt att undvika brott och i värsta fall skada. Vi får inte glömma en tillförlitlig spärrhake som håller fast strukturen i takets öppning.

  Alla processer som vi har nämnt tillhandahålls schematiskt, men om du bestämmer dig för att bygga en lucka på vinden själv, behöver du inte mer detaljerad information eftersom du förmodligen har vissa färdigheter, men generella rekommendationer med en illustration kommer inte att skada någon. Samma person som köper en färdig lucka för tillgång till taket på ett hus kan använda instruktionerna för installationen, som nödvändigtvis är anslutna till produkten.

  Luke på vinden - vi organiserar ett bekvämt manhål utan hjälp av specialister

  Loftet i ett privat hus fungerar i de flesta fall som ett förrådsrum. I det lagras det onödigt och används sällan saker som går ner efter behov. För att snabbt få något föremål från vinden, måste du utrusta en praktisk ingång till den. Låt oss se hur detta kan göras.

  Vissa människor utrusta ingången till vinden på framsidan av huset. Det här alternativet är praktiskt eftersom det inte finns något behov av att utföra byggverksamhet i hemmet. Minus dörrar på gaveln - behovet av byggandet av trappor, vilket kommer att tillåta att komma till vinden. Dessutom, på vintern är det extremt obekvämt att använda en sådan entré. Klättring (fallande) på isiga trappor, du kan glida och falla. Av dessa skäl är gavel ingångarna inte särskilt populära.

  Det är mycket klokare och mer rationellt att installera en lucka på vinden i vardagsrummet. En sådan operation är lätt att göra själv. Luckor är gjorda av plast, metall, trä. Den största efterfrågan är träkonstruktioner, de är vertikala, horisontella, vinklade.

  Experter rekommenderar att man tillverkar och installerar isolerade luckor så att kallluftflöden inte tränger in i bostaden.

  Vertikala strukturer kallas ofta manhål. De byggs ganska sällan. Vanligare är horisontella luckor. Deras installation görs direkt på takets yta. Att använda dem är ganska bekvämt. Och självmonteringsprocessen är inte svår för hantverkare. Hörnluckor, som regel, är installerade i hem med sluttande tak och vind.

  Strukturer av intresse för oss, oavsett typ och tillverkningsmaterial, måste uppfylla flera krav:

  • lätt att installera utan att specialister engagerar sig
  • ha ett modernt och attraktivt utseende som inte förstöra inredningen i rummet;
  • Utrustas med handtag och vid behov stängare för att förenkla driften.
  • kännetecknas av höga säkerhetsnivåer och tillförlitlighet.

  Det är förbjudet att montera luckan på takbalkarna. Detta minskar styrkan hos sistnämnda. Du bör också ta hand om att vinden intill öppnas utan de minsta hindren och svårigheterna.

  För att organisera öppningen i taket är det lättast att använda inköpta luckor. De säljs i många byggbutiker. När du köper en lucka kan du omedelbart se upp för en bekväm rörlig stege för att lyfta på den. Innan detta måste du naturligtvis göra preliminära mätningar av höjden på rummet. Avslutade stegar är olika:

  • enkel installation;
  • kompakt storlek (på grund av detta är de lätta att installera, även i ett litet rum);
  • vackert utseende;
  • multifunktionalitet.

  Ladder glidande mönster, förutom, enkelt utvecklas och visas. Många hantverkare gör luckor på egen hand, med hjälp av de material som står till deras förfogande. Men trappan föredrar att köpa fabriken. Installationen av fabrikssatsen (ladder plus lucka) med en förberedd öppning i taket är riktigt snabb. Detta jobb kräver två personer.

  Installationsschemat är följande:

  1. 1. Klipp öppningen i taket. Montera ramen (om det här är mer likartat i nästa avsnitt), placera två brädor på den.
  2. 2. Vi lägger den förvärvade luckan på de beredda träelementen. Med hjälp av kilar justerar vi vår konstruktion, kontrollerar exaktheten av dess installation av byggnivån.
  3. 3. Fixa stegen på ramen.
  4. 4. Med hjälp av skruvar kombinerar vi stegen och luckan i en design. Om dessa små luckor kvarstår, släng dem ut med skum.
  5. 5. Demontera försiktigt brädorna.

  Nu kommer vi att vänta en stund tills skummet fullständigt härdar, varefter vi börjar lägga upp stegen till önskad höjd. Nuance. Innan stegen läggs lossar vi fästbultarna på sina sidor. Justera sedan glidstrukturen. Vi måste se till att det är helt smidigt. Vi uppnår detta genom att vrida bultarna. Vi använder ingången till vinden när som helst!

  Att betala pengar till fabriksluckan är inte nödvändigt. Det är ganska möjligt att göra det själv, och sedan göra installationen av strukturen med egna händer. Först rita en tegning av luckan, där vi anger dess geometriska parametrar, form och andra funktioner. Sedan tar vi fram ramen för vår framtida vindsvåning (i själva verket omslaget). För tillverkningen använder vi 2-4 cm tjocka brädor. Luckans standardmått för ett privathus är 60x120 cm. Men vi kan göra en design med stora parametrar. Den färdiga ramen ska motsvara de dimensioner som visas på ritningen, och har också perfekt släta hörn. Det måste försöka.

  Därefter arbetar vi enligt detta schema:

  1. 1. Vi gör en öppning på rätt plats i taket. Vi tar dess dimensioner med 5 cm mer än parametrarna på omslaget, som vi kommer att montera. Extra centimeter behövs för att slutföra öppningen.
  2. 2. Fyll brädorna på den tidigare gjorda ramen. Det är lämpligt att använda lerkrä. Den har utmärkt styrka och prestanda, är inte mättad med fukt, kännetecknas av en lång livslängd. Om trädet skärs från taket när du organiserar öppningen är av hög kvalitet, kan vi applicera den på ramstoppet.
  3. 3. Fäst på luckan. Vi lägger dem på sidan vi behöver.
  4. 4. Sätt en stut på locket (diagonalt). Således kommer vi att öka sin styrka avsevärt. Montera avståndet med metallhörn eller konventionella skruvar.
  5. 5. Vi fixerar ångspärrfilmen på luckans botten, täcker den med en mineralull, skumplast eller annan isolering ovanifrån.
  6. 6. Vi installerar closers, en latch.
  7. 7. Montera förseglingen längs omkretslocket. Det behövs för att förhindra att luft kommer in i huset från vinden.
  8. 8. Med hjälp av ett dekorativt platband (träram) sitter vi luckan på insidan (vi lämnade ett mellanrum för detta ändamål).
  9. 9. Montera stegen.

  Om golvet i huset är tillverkade av trä, men av betongplattor, kommer luckans installationsprocess att försenas. Att göra ett hål i ett sådant material är inte lätt. Du måste lagra på en perforator, en kvarn med munstycken för metall, en släthammare och en krångel. Efter att ha förberett verktyget, fortsätt till layouten på luckans installationsplats. Och sedan en lång och hård skär genom öppningen i betongen, med hjälp av dessa enheter. För ett par timmar av "plåga" ska allt dyka upp. Därefter monterar vi locket enligt det ovan beskrivna systemet.

  Hur man gör en varm lukt på vinden med egna händer: enkla och användbara instruktioner

  Ett exempel på hur stor en hemlagad vindlucka av tillgängliga material kan se ut

  Vill du göra en lucka på vinden med egna händer? Jag kommer att prata om hur man ordentligt ordnar ingången till vinden och försiktigt stänger den med ett gångjärnslock. Dessutom kommer du att lära dig vilka typer av vindlådor du kan göra färdiga och vad är mekanismen för deras handling. Som ett resultat kan du montera en enkel lucka med egna händer från början eller välja en redan färdig produkt för den efterföljande installationen.

  Vad ska vara vindluckan

  Så tidigare i lanthus arrangerade de en dörr till vinden eller källaren, nu har situationen förändrats till det bättre och luckorna har blivit neater

  Bland kraven för luckor noterar jag följande:

  • Låg värmeledningsförmåga. Eftersom soltaket kommer att installeras vid uppvärmningen av de uppvärmda och ouppvärmda lokalerna, måste du se till att det värms upp, annars kommer kondensering att visas på vintern.
  • Förtöjning av veranda. Längs ramens omkrets bör det inte finnas några luckor genom vilken varm luft från rummet kommer att gå till vinden.
  • Användarvänlighet. Luckans dimensioner ska vara sådana att den största ockupanten i ett privat hus lätt kan komma in på vinden.
  • Visuella intryck. Eftersom luckan är installerad i bostads- eller hjälplokaler, ska det se bra ut att passa in i interiören.

  Monteringen av vindluckan oberoende

  Loft i ett privat hus är nödvändigt som luft. Detta är ett utmärkt tvättställe där du kan lagra gamla eller säsongsvaror, tomma behållare, burkburkar. Hitta inte en bättre plats för torkning av örter, svampar, bär. Ett rum på vinden är ett utmärkt alternativ för sommarsemester, djup sömn åtföljd av regn om vinden är utrustad med bekväm funktionell tillgång.

  Luckan som ger passagen till toppen bör vara voluminös, bekväm, men inte bara. Trappan som går upp till vinden bör dekorera rummet i taket som det finns en dörr till. Självklart kan banalstegen inte anses vara en sådan prydnad.

  Vad kan vara vindluckan

  Attic hål eller lucka - ett hål i taket kan vara olika, olika i material som är gjorda och design funktioner. Luckan till vinden är gjord av metall eller trä.

  Metallluckan är pålitlig. Men den stora vikten av det överdimensionella locket minimerar fördelarna, för detsamma måste en sådan lucka värmas upp, det betyder att öka sin vikt. När man installerar en metalllucka bör man komma ihåg att när det är svårt att stänga det, kan det orsaka skada genom att stänga det. Fast metallingång på vinden bör vara utrustad med hydraulcylindrar, fjädrar, monterade på en solid grund.

  Företrädesvis en trälucka. Trots det faktum att trädets styrka med metall inte kan jämföras, har träklaffluckor utan tvekan fördelar.

  Även värms inte, det släpper inte in kylan ovanifrån och förhindrar att värmen läcker ut ur rummet. Träluckan är lätt och attraktiv. På vinden med en sådan dörr kan vem som helst klättra utan ansträngning. Ja, och design och installation av en trälucka är mycket lättare.

  Luckan på vinden kan vara av olika storlekar, kan vikas upp på olika sätt, sänkas ner och kan flyttas från varandra. Luckan måste öppnas med ett försök som inte är väldigt bekvämt, detsamma kan sägas om den fallande luckan. Dessutom, om luckan öppnar ner - hur man ställer in trappan. Luckan på vinden med den nedre öppningen innebär installation av en glidande trappa, denna design är bekväm, original. Det mest intressanta alternativet är en glidande ingång till vinden, men att göra det själv är ganska problematisk.

  Vad kan vara trappan till vinden luckan

  Alla stegar är strukturellt desamma, men likaledes är det skillnader. Stegen för vindluckan kan vara:

  • ADDL;
  • indragbar;
  • soffa;
  • teleskopisk.

  En stege är en primitiv design som består av trappsteg, utdragningen kan vikas som ett dragspel, vikningsstegen för en vindsvåning har flera sektioner på gångjärn som viks i en "bok". När teleskopiska delar viks i varandra.

  Det är möjligt att använda vikningsstrukturer, de är inte fasta på luckan, om så är nödvändigt kan de flyttas till sidan.

  Det är viktigt! Särskild uppmärksamhet bör ägnas inte bara till trappans fastsättning utan också till stöd för benen för att inte glida. Det är viktigt att planera en bekväm sluttning för uppstigning och nedstigning.

  Loftluckanordning

  Laz vind består av två element, en låda och en dörr. Utformningen av ingången till vinden kan utrustas med ventiler och gångjärn.

  Lådan är lagerelementet, dörren eller luckan sitter fast. Gör en låda av hållbart trä, ek, björk, asp, lerkär.

  Det är viktigt! Tillverkning av en låda från en stapel är faktiskt den mest tillförlitliga och praktiska för installation. Virket har en liten återstående fuktighet, en tydlig geometri, att arbeta med det kräver inte komplexa snickeriarbeten och färdigheter.

  I den övre delen av strålen skärs ett säte för lucka i kvartvidd längs omkretsen. Vissa människor rekommenderar att man inte hakar i virket, men för att fylla brädorna för luckan stöd, hur bra det är att mästaren ska bestämma. Lådan består av fyra delar, monteringens ändar kan limmas ihop om fogen tar 45 ° vinkel men det är bättre att montera genom att koppla listerna 90 ° längs spåret och spåret. Dockningsplatserna är limmade med trälim eller använd fästelement med skruvar, naglar. Och låsen, och omslaget, som du själv gör, ska behandlas med speciell brandimpregnering.

  Det är viktigt! Det är nödvändigt att börja med försiktiga mätningar av vindsöppningen. Korrekt planterad låda - en garanti för säkerhet.

  Lådan ska inte bara vara stark och pålitlig. För att en person ska luta sig på honom måste han vara väl behandlad, förfinad. Det här är inte ett banalt manhål på vinden, det är en dörr som motsvarar det inre av rummet där det ligger.

  Samma krav på luckan. Det är nödvändigt att göra det så att det inte bara är lämpligt att passera genom vinden eller luckan, utan också för att få föremål och saker är de rätta dimensionerna viktiga. Dess design bör göras med hänsyn till sådana krav. Locket på vindluckan i form av en öppningsram av den enklaste konstruktionen är en ram från en stångsektion av 20x40 mm, stoppad med plankor eller en tunn träplatta, inuti vilken värmare kan läggas. Mer komplexa mönster är möjliga.

  Passage till vinden

  Där i huset för att utrusta ingången till vinden är en privat fråga som alla bestämmer i enlighet med layouten, rummets syfte och egna behov. I ett trä privat hus för att göra ett hål i taket enklare. Experter rekommenderar att klippa ut från vinden mellan balkarna. Om dimensionerna inte tillåter att göra en fyrkant, kan luckan dras ut i längd, gjord rektangulär.

  Det är nödvändigt att utrusta en bländare i en betongstruktur i stället för anslutning av betongplattor för att bevara takets styrka. Först rita ett mönster på betongen, lådans lucka ska placeras i öppningen, då borde det vara mindre. Därefter genom torgets hörn med hjälp av en perforator, borra genom hål, så klippa betongen av kvarnen längs linjerna som ritas av omkretsen, som om du baiterar ett snitt.

  Det är viktigt! Kvarnen ska användas noggrant och noggrant, när en skiva träffar en spärr, är det hög sannolikhet för dess deformation och försämring.

  Använd sedan en perforator, borra hål genom 10-15 cm, förstör plåten, slå ner betongen, klipp av förstärkningen. Obligatorisk rengöring av oegentligheter. Visning hjälper till att göra allt exakt och korrekt.

  Det är viktigt! När du köper en lucka eller gör det själv, kom ihåg att du måste göra en liten öppning (1cm) mellan väggen och lådan för isolering. Detta avstånd bör läggas på ritningarna i det preliminära skedet.

  Installation av luckan på vinden

  Monteringen av luckan på vinden är reducerad för att fästa lådan i utskjutningsöppningen. Det är uppenbart att det ska vara ordentligt fastsatt. Installera luckan liknar installation av någon dörr.

  Först, fixa lådan, förbinda sidorna med ändarna av öppningen med drivna ankar med en mutter, stålstänger, drivna i de tidigare gjorda tekniska hålen. Denna montering är nödvändig om huset med ett betongtak.

  Det är viktigt! För att låda "passar" till dörröppningen, lägg den på två brädor som är fastsatta i taket, för att inte hålla den tunga strukturen på händerna. Lossa luckan vid installationen, du kan ordna den på speciella rekvisita, vilket inte är ganska tillförlitligt.

  I ett trähus kan du utan ankare, använda stora skruvar, naglar för fästelement. Det är viktigt att lådan är installerad, precis i mitten av öppningen.

  Montering av slingan på lådan och vindluckan görs bäst under montering. Gör dina egna händer beräkningen av platsen för deras installation, skära spåren i träkåpan, fäst skenorna. Efter installationen av luckan på vinden, eller snarare hans lådan, lämnas på gångjärnen för att lägga på locket från luckan.

  Uppvärmningslucka

  Nästa steg är att värma luckan på vinden. Detta är nödvändigt för att inte viskösa huset under vintersäsongen, för att inte minska ljudisoleringsnivån i huset. För isolering är det bättre att använda mineralull, det är en naturlig, naturlig isolering, miljövänlig, pålitlig. För att fungera länge bör du lägga ett lager av ångspärr. Läs mer i artikeln: anvisningar för uppvärmning av vinden av mineralull.

  Därefter bör den uppvärmda vindsläckan vara klar, ge den ett estetiskt tilltalande utseende, utrusta med en öppningsmekanism. Till exempel hydraulcylindrar, som kan köpas i butiker. Användningen ger ökad komfort, du behöver bara trycka locket och sedan öppnas det. Självklart hur man gör luckan till vinden bekvämt, vilken typ av efterbehandlingsmaterial för att välja beslutet för ägaren, men ändå, om du verkligen gör luckan till vinden med egna händer, gör den till fem poäng. I vilket fall måste du inte glömma att sätta handtaget för öppning / stängning.

  Tips och tricks

  I princip är det inte svårt att göra en lucka på vinden med egna händer, men du kan köpa en färdig struktur och installera den i huset. Rekommenderade strukturella dimensioner, kvadratisk - 1000x1000mm, rektangel 1200x600mm, även om rekommendationerna inte är bindande.

  Följ dessa riktlinjer:

  • Om huset är trä, skära sedan genom luckan till vinden och varma det kan vara rätt i trähallen, med det som en låda.
  • Du kan hänga slingor från vilken sida som helst, eftersom det är bekvämt med tanke på takets struktur.
  • För att öka hållfastheten hos höljet med egna händer kan du diagonalstöd.
  • Om vinden är varm krävs ingen kraftig isolering.
  • Valet av trappor på vinden är beroende av design, dekoration, så länge det är bekvämt och vackert.

  Attic lucka: vyer, design, exempel på arrangemang

  Alla som bygger sitt eget hus vet hur viktigt varje detalj är. När allt kommer omkring, kommer eventuella konstruktionsfel under det första verksamhetsåret att resultera i utkast, obehaglig lukt och andra liknande problem. Och ofta, i rushen av de sista efterbehandlingsarbetena, glömmer många ofta ett sådant element som en garretlucka med design och isolering.

  Och tillsammans lämnar en tankeväckande version ofta ett tunt hölje som täcker taköppningen. Som en följd avkylar en kall från vinden till vardagsrummen och våt ånga stiger från rummen och tränger in i isoleringen på vinden, och förstör dem gradvis. Det är därför vi rekommenderar från början att vi gör en lukt på vinden i enlighet med alla regler!

  innehåll

  Luckans huvudfunktioner på vinden

  Absolut alla loftluckor utför följande huvudfunktioner:

  • Värmeisolering.
  • Parobaryer för bostadshus i huset.
  • Tillgång överlappar i huset till små gnagare som gillar att bo på taket.
  • Tillgång till vinden, nämligen ingången till den.
  • Överlappning av eld och rök från de nedre rummen vid brand.

  På brandsäkerhet stannar vi separat. Således förhindrar vindluckan spridningen av eld, samtidigt som man skyddar mot passage av giftiga gaser och rök. Observera att en sådan lucka är gjord av flera lager isolering, och från olika material, och materialen själva kännetecknas av graden av expansion vid höga temperaturer. Allt detta tillåter luktens värmeisolering att inte brinna ut omedelbart och inte riva i stycken.

  När allt kommer omkring, om de bor hemma och vinden är kall, är luckans ångspärr vital, och du kan inte klara av det. I annat fall kommer alla ångor och värme stiga upp från huset direkt genom hålet på vinden, från insidan och mätta alla takbeläggningsmedel med fukt.

  Typer av luckor och material för deras tillverkning

  Luckan för ingången på vinden kan byggas på två huvudprojekt: med ett lock eller med två. Det första alternativet är naturligtvis det enklaste, och i det andra är det inre locket en "smörgås".

  Standardloven består av en träram och fiberplatta. Mellan dem finns ett skikt av polystyrenskum, från 3 till 6 centimeter. Och tjockleken på de inre locken är vanligen 3,5 till 6,5 centimeter. Och så att det inre locket på en sådan lucka ansluter öppningen tätt, använd en packning med cirkulär tvärsnitt och drunkna det i förväg i boxens fräsa spår.

  Lucklocket, du kan göra en metall eller trä, med extra isolering, eller dosera utan det. Huvudpositionen vid tillverkning av lock för luckan är en mekanism som öppnar den.

  Hatchens höjd beror huvudsakligen på parametrarna i stegen som följer med den eller är utformad. Ofta faller den här höjden inte med vinden på vinden, men det är inte hemskt och orsakar vanligtvis inte några svårigheter i praktiken.

  Luckor till stegar med brandsäkert skydd tillverkas separat idag, och skyddsskiktet kan vara på ena sidan, eller på två samtidigt. I det här fallet skyddas sidorna av lådan nödvändigtvis av metall, och som ett resultat är hela strukturen i stånd att stå emot spridningen av eld i så lång tid som 30 minuter.

  Och för de levande och för kalla dagarna idag produceras speciella omslutande strukturer. I alla fall är de bättre att sätta, särskilt om du går upp på vinden oftare än en gång i månaden. Många tillverkare levererar sådana staket kompletta med stegar, eller de kan köpas separat.

  De flesta moderna tillverkare anger parametrarna för sina produkter i ren form. Det betyder att lådan med stegen faktiskt kommer att ha sådana yttre dimensioner, och du måste göra lite mer taköppning för den. Men andra tillverkare anger tvärtom exakta externa dimensioner för framtida öppning och luckan till dem går 1-3 cm mindre. Var uppmärksam på detta!

  Ofta levereras den färdiga luckan med en stege (eller en lucka) till marknaden i en omärkad form. Detta görs så att du kan måla hela strukturen i den färg som kommer att vara i harmoni med det inre av den nedre bostaden.

  Huvudsakligen inom industriproduktionen tillverkas vindsteg i enlighet med tyska DIN-standarder. Dessa trappor och luckan är utformade under den normala vindsöppningen, och detta motsvarar standardsteget mellan balkarna i överlappande hus utomlands. Men i Ryssland är normerna något annorlunda. Därför måste man tänka sig genom vinden trappor med luckan nödvändigtvis vara på designfasen på hela vinden. Det är ännu enklare att bara gå till affären, välj modell du är intresserad av och klippa vinden i den. Eller om du gör allt med egna händer (vilket är det enklaste för dig), kommer du helt enkelt att justera den självgjorda luckan med en trappa till det befintliga vindsvåningen.

  Maskintäckningen är i sig en snickeriarbete med en tjocklek på upp till 20 millimeter, men inte tunnare än 16 millimeter. Moderna tillverkare av trappor med lucka erbjuds redan uppvärmda skydd, med en tjocklek av ca 32 millimeter. En sådan ram är vanligtvis sys från två sidor med skivor av spånskiva eller fiberboard, och mellan dem finns en skummig isolering: skum eller polyuretanskum. Ibland förstärks isoleringspaketet, där isoleringsskiktet är mer än 30 millimeter tjockt.

  En intressant nyhet på marknaden är luckorna med dammskyddsfunktion. Ett sådant skydd har faktiskt många fler fördelar, eftersom dess dammtätande lager också fungerar som ett annat lager av värmeisolering. Kärnan i nyheten är att en hopfällbar trappa, där luckan inte samlar in damm på sig själv, och då kommer du inte ha den obehagliga känslan när du bestämmer dig för att öppna vinden efter en månad eller två och sänka trappan.

  Här är det enklaste alternativet du kan göra:

  Och här behöver du specialfästen:

  Här är ett videoexempel på att göra den enklaste vinden:

  Och här brukar hantverkaren använda ovanligt material för lukten alls:

  Här är det fäste du behöver för en vindlucka:

  Hur man ordnar en lucka på betonggolvet?

  Så steg för steg:

  • Steg 1. Det första steget är att markera luckans framtida läge. För att göra detta, använd den vanliga byggpenna och mätaren.
  • Steg 2. Använd en perforator, du måste göra ett strikt vertikalt genomgående hål, så ta borren, vars tjocklek överstiger tjockleken på betongplattan.
  • Steg 3. Montera en stans i hörnen av de markerade hålen och borra ett genomgående hål i toppen av denna rektangel. De kommer också att fungera som en guide för den lägre uppmärkningen.
  • Steg 4. Nu är kvarnen med en speciell skiva för betong, dra en linje runt hålet, så försiktigt så att skivan inte kommer in i förstärkningen i taket under skärprocessen. Nu ser du alla svaga punkter och hål i taket och kan enkelt borra genom dem.
  • Steg 5. När du hittar sårbarheterna, krossa betongen med en slädehammer och slå den svagaste. På samma ställen där rester av betong hålls på förstärkningen i sig, använd skrot.
  • Steg 6. Nu när all betong har slagits ner, behöver du bara ta bort förstärkningen. Lämna inte sina utskjutande delar - det kommer att störa installationen av en vindlucka.
  • Steg 7. Nu, med en diamantbelagd skiva, avslutar vi äntligen helt alla oegentligheter på kanterna på öppningen. Detta är mycket viktigt, och oavsett hur trött du är just nu, var noga med att vara uppmärksam på den.

  Mer detaljer på bilden:

  Hur man klipper en lucka på trägolvet

  Om det är lätt att göra en kvadratisk öppning för ett manhål, bör du veta några punkter om en rund en. Provinstruktion:

  • Steg 1. Dra på markeringen av den planerade öppningen på bottenytan på vindsvåningen och lägg till finishens tjocklek. I allmänhet gör det rätt på golvet i bostadsgolven, och bara sedan flytta den med en rörledning till taket.
  • Steg 2. Installera nu jackstativen.
  • Steg 3. Nästa borra ett genomgående hål i öppningen, från botten till toppen.
  • Steg 4. Klättra upp till vinden och sätt in en stift i hålet, och med en garn och en penna rita en cirkel.
  • Steg 5. Gör ett hål i denna cirkel och skär längs hela öppningens kontur. Du kommer att träffa balkar på vägen, rör inte dem - du kommer att klippa ut dem senare.
  • Steg 6. Nu, för att göra öppningen i form av en cirkel, måste du göra en bock av timmer.

  Förutom den runda versionen kan du vara intresserad av att titta på andra exempel:

  Hur man installerar luckan i sträcktaket

  Och nu ska vi överväga ett sådant problem som att installera en vindlucka i ett upphängt tak. Generellt, om du har ett sådant tillfälle, montera först inte ett sådant tak där det kommer att finnas en entré till vinden. Men eftersom du redan måste installera det hela nu, med den färdiga reparationen, måste du tinker. Faktum är att sådant material ständigt slits ut, och det är lätt att skada det när luckan installeras. Men vi kommer att göra allt försiktigt.

  Vår huvuduppgift är att dölja soltaket mot bakgrunden av hela sträcktaket, för att inte förstöra det övergripande utseendet. Och så - steg för steg:

  • Steg 1. Först bygger vi en ram runt takfönstret - det här är trästänger runt luckans omkrets.
  • Steg 2. Vi bifogar en aluminium takprofil till dem.
  • Steg 3. Nästa, längs omkretsen, fixar vi profilen på sträcktaket.
  • Steg 4. Om luckan ligger på ett lutande plan, installera en extra separationsprofil.
  • Steg 5. Nu mäter vi luckan själv och tar samma doft från vilken sträcktaket gjordes.
  • Steg 6. Montera det nedfällda taket, lindra och säkra hela strukturen till öppningen.

  Hur man isolerar vindluckan?

  Alla vindluckor är uppdelade i två huvudtyper: med och utan en stege som är fäst vid dem. Om du köpte en färdig vindsläckningsdesign med en hopfällbar stege behöver du inte värma det: vanligtvis är sådana strukturer redan uppvärmda. Om du gör allt med egna händer, och du måste tänka på isoleringen.

  Ofta säljs färdiga uppsättningar av luckan med en stege med speciellt värmebeständiga plattor, som ligger på framsidan av locket. De skapar nödvändig effekt och tillåter inte värmeförlust. Om du gör en sådan lucka själv, värm bara locket på det med samma material som du brukade isolera vinden.

  Om du går vidare till isoleringen i sig behöver du en plywoodplåt och värmaren själv, det är bättre att verkligen den som du använde för vindisoleringen. När allt kommer omkring har du förmodligen lite trim eller extra material. Och bara ett par enkla steg:

  • Steg 1. Vi mäter öppningen av vindluckan.
  • Steg 2. Baserat på de erhållna uppgifterna samlar vi en ram av brädor om 2,5-3 centimeter tjocka.
  • Steg 3. Nu monterar vi manganhöljet - det blir precis 45 centimeter mindre än ramen. Så vi lägger ett lager av isolering och tillåter inte honom att "gå".
  • Steg 4. Vi sätter på luckans lockspärrfilm.
  • Steg 5. Fäst alla detaljer i luckan med lim och träplattor.
  • Steg 6. Vi syr luckan med plywood och dekorera den som dikterad för oss genom inredningen av rummet nedan.
  • Steg 7. Var noga med att behandla alla trädelar i luckan med ett antiseptiskt medel.
  • Steg 8. Montera nu det färdiga locket i öppningen med skruvarna och gångjärnen som håller öppningsluckan.

  Här är en detaljerad mästerklass:

  Anmärkningsvärt erhålls även vindlucka, isolerad med skum:

  Och hela luckan, som generellt ursprungligen gjordes av skumpolystyren enbart:

  Eller här är en sådan kombinerad version:

  Några tricks för mer komfort.

  För att göra det bekvämt för dig att klättra in i vinden, bygga sådana stöd runt luckan:

  Och i sista stund: Om det finns en speciell slinga på luckans lock, är det särskilt bekvämt att öppna den - bara med hjälp av ett långsträckt handtag. Och du behöver inte ta avföring eller använda någon form av ställning för att nå den. Gör bara ena änden av en sådan penna i form av en tetraeder eller sexkant.

  Gör en garret stege med lucka med egna händer

  Stilfullt alternativ för en garret stege för ditt hus.

  Gör en fast vindsurf gör-det-själv hemma

  Loftet i huset kan användas för olika behov. Självklart bör man ha bekväm tillgång till den, vilket kräver en trappa. Den kan installeras på utsidan av byggnaden eller inuti den. Den senare är lätt att använda och mer populär. Det finns många sätt att göra egna trappor. Innan du beskriver hur man gör en stege på vinden eller vinden, måste du välja en konstruktiv lösning som passar ditt hem.

  Vackert kombinerat med träets interiör i lägenheten.

  Varianter av vinden och vinden trappa

  Låt oss titta på de mest populära alternativen för vinden trappor.

  1. Monolitisk konstruktion är en enhet som är installerad för permanent användning. En sådan lösning utmärks av tillförlitlighet, bekvämlighet och säkerhet, men kommer att innebära ett visst utrymme i huset, vilket kommer att vara en nackdel för små områden. Enligt utförandet är det en marsch eller spiral monolitisk trappa.

  Monolitisk spiraltrappa som marsch rymmer mycket utrymme.

 • Fällbar design är en stege som är monterad på ingångslocket. Denna design är inte lika pålitlig och säker som den tidigare, men är kompakt, vilket ibland kan vara avgörande. Genom typ av utförande finns det viknings-, sax-, teleskop- eller vikningspaket (spak).

  Olika typer av vinden trappor är valda för enkel användning.

 • Den bärbara eller bifogade konstruktionen är en stege och annan typ av bärbar stege. De är mindre säkra och inte praktiska att använda.

  Vanligtvis används stegstegar för tillfälligt arbete.

  Den senare sorten används oftare för en tid eller vid sällsynt användning av en vind. Men den mest praktiska och kompakta är en vikning med lucka.

  Vad ska man leta efter när man tillverkar trappor?

  Det första som bör säkerställas under konstruktionen av vinden eller vinden trapporna med egna händer är säkerhet. Stegsystemet måste ha tillräcklig styrka och tillförlitlighet.

  Först bör du kontrollera styrkan på stegen för att undvika obehagliga händelser.

  Trappans dimensioner är också viktiga: ju mer det lutas, desto mer utrymme är upptaget. Den mest lämpliga anses vara lutningsvinkeln lika med 60-70 °. Även om det med konstant användning rekommenderas att göra det 45 °. Stegen med en höjd av 20 cm och ett djup på 30 cm anses vara standard. Trappens bredd ska vara bekväm, som regel är den ca 70 cm. Dessa trappor rekommenderas inte att vara högre än 3 m i höjd eftersom en högre konstruktion inte har den erforderliga styvheten och tillförlitligheten.

  Grundläggande parametrar för en klassisk vinden trappa.

  Det rekommenderas att göra en konstruktion med ett antal steg från 10 till 15 och lämna ett avstånd på 19 cm mellan dem. Rekommenderad tjocklek på stegen är 2 cm. Men de bör placeras strängt parallellt med golvyten. För större säkerhet, limar de antislipad kuddar på stegen.

  Det är viktigt att korrekt beräkna avståndet mellan stegen.

  Det är viktigt!

  Trappor på vindsvåningen måste stå emot en last på 150 kg.

  Luke har också sina rekommenderade alternativ. Följande mått anses vara standard: en bredd på 70 cm, en längd av 120 cm. Mindre dimensioner gör öppningen inte bekväm att använda, och större kommer att öka värmeförlusten i rummet. För en ouppvärmd vindsvåning är det lämpligt att göra dörren isolerad och ångskyddad.

  Ritning av luckan för vinden trapporna.

  Var bättre att placera trappan?

  Trappan ska placeras så att den inte stör hushållet. Därför är det inte nödvändigt att montera det i köket, det skulle vara lämpligare att använda en korridor eller en hall för detta ändamål. Också värt att överväga storleken på rummet. Ibland kan trappan användas som en inre detalj, då är den inte dold i luckan.

  Den korrekta platsen för trappan - nyckeln till din bekvämlighet i hemmet.

  Det är viktigt!

  Det rekommenderas att förutdraga den framtida stegen, då blir det lättare att förstå vilken plats som är lämpligast för installationen.

  Endelad design med egna händer

  Det enklaste att lyfta till vinden golvet kommer att vara en konstruktion med en sektion som kommer att lösas på ett ställe. För att bygga en enkelsektion ska du ha två träskivor. Längden måste vara lämplig för att få motsvarande lutningsvinkel och tjockleken är inte mindre än 5 cm.

  En sektionssteg som leder till vinden.

  Steg kan fixas med en båtring eller bowers. Bowstrings är spåren gjorda av en kvarn i en endeskiva. En kosour är en horisontell plattform som skärs på ett bräde, som ett steg läggs på. Stegen är fastsatta på plats med metallpinnar.

  Bekväm tillgång till golvet tillhandahålls av ett räcke. För deras tillverkning använd polerat massivt trä av lämplig längd. Beroende på platsen för din trappa, kan räcken vara på ena sidan eller båda. För att byggnaden ska bli mer tillförlitlig, är det värt att lägga till vertikala anslutningsbalkar.

  Produktion av en enda vindtrappa.

  Gör lukten

  Installation och tillverkning av luckan är också en viktig del av arbetet. Det kommer att förhindra penetration av kalla luftmassor in i huset. Detta är den främsta orsaken till kläckningen av trappstrukturer. För dess produktion behöver du 50x50 barer och ett plåt av plywood.

  Månghål för vinden trappor.

  Arbetsordningens utförande:

  1. Bestäm en lämplig plats med avseende på storleken på 0,8 cm så att luckan stängs normalt.
  2. Barerna måste skäras i fyra delar, respektive luckans storlek och vid kanterna sågade hål.
  3. Vid varje mottaget spår måste du applicera lim och fästa stängerna med skruvar.
  4. För att observera diagonalen, skruva fast tygdukarna.
  5. Nästa steg är fastsättning av plywood.
  6. Det färdiga locket är provat, och sedan är spärren monterad på öppningen.
  7. För att öppna locket utan störning, sätt in handtaget i öppningen.

  Det är viktigt!

  Den resulterande strukturen ska öppnas enkelt och smidigt.

  Ett exempel på en hemlagad vindlucka med ett metallplastlock.

  En trappa utrustad med en lucka och leder till en uppvärmd vind eller vinden har designfunktioner. Öppningen för konstruktion av en sådan struktur med lucka måste isoleras. Vid tillverkningen av luckan läggs ett lager av isolering och ångspärr på plywood. Överdelen stärks fortfarande med en ångspärrfilm.

  Efter att arbetet är slutfört, återstår slutskedet - dekoration. Det är gjort som taket trim. På din förfrågan kan färgschemat kontrasteras med väggarna. Ibland används i stället för plywoodskivor metall, som måste målas med färg som passar i färg och prestanda.

  Hur man gör en hopfällbar trappa av två sektioner?

  Stegen utformningen av två sektioner är ganska enkel att tillverka och innebär inte användningen av en komplex mekanism. Denna design kommer att vara optimal för utförande av en person utan speciella färdigheter i byggandet.

  Lätt att använda vikstege i två sektioner.

  Det första du behöver göra är en enkel stege. Efter tillverkningen är den noggrant anpassad efter storlek och noggrant iakttagande lutningsvinkeln.

  Därefter skärs den färdiga strukturen i två sektioner som måste fästas på varandra med baldakiner, och du får en hopfällbar stege. Du måste bara göra installationen av en vikningsstruktur till lockets lucka.

  Mekanismen för luckans hopfällbara design.

  Den hopfällbara stegen designen kan kompletteras med en extra rep mekanism som underlättar demontering och montering av systemet.

  För att förhindra att den veckade konstruktionen öppnas, installera en låskrok. För att säkra den installeras en slinga vid korsningen av sektionerna och en krok monteras på väggen på rätt avstånd från det.

  Designen är klar för drift, men den kommer alltid att vara i sikte, vilket anses vara dess nackdel. Om det här är viktigt för dig kan du använda följande rekommendationer. Kör en tresektion, som är tillverkad enligt ovanstående teknik. En sådan stege kan enkelt döljas i luckan.

  Göra vika trappor på vinden.

  Tillverkning av en gångjärnsmekanism

  Vid tillverkning av vikningsdesign är det viktigt att öppna sin mekanism. Du kan göra det själv med hjälp av följande material:

  • metallhörn;
  • en bit av metallplåt;
  • två banor av olika längder;
  • skruvar;
  • klämmor;
  • borruppsättning;
  • borr;
  • sticksåg;
  • Teskey;
  • Malka.

  Ett exempel på montering av gångjärnsmekanismen på trappan.

  Förfarandet för tillverkning av:

  1. Först ritas stegen på en bit kartong som indikerar den framtida lutningsvinkeln i det öppnade tillståndet.
  2. Skär sedan ut kartongens layout för att kontrollera alla storlekar.
  3. På remsor av metall mäta platser under öppningar där gångjärnet kommer att fästa. Hålet måste matcha bultens storlek.
  4. Detaljer samlas in och skärpas med varandra.
  5. Använd massa för att mäta önskad vinkel. Öppna sedan mekanismen på vinkeln.
  6. Markera på metallen den del som överlappar hörnet under öppningen. Jigsaw klippa den.
  7. Runda hörnen på remsorna och ta bort onödig längd så att remsorna inte klämmer fast, vilket gör det möjligt att använda mekanismen.
  8. När överskott av metall avlägsnas vil vila vinkeln på rätt plats. Du gjorde det första gångjärnet.
  9. Den andra är gjord genom att fästa delar med klämmor i par, med specialverktyg för bättre fixering. Borra ett hål och placera en bult i den.
  10. Gör sedan ett andra hål.
  11. Spjällen är vridna med två bultar. Då kan de nivelleras, vilket ger dem samma form.

  Så utför alla delar av gångjärnet för att få samma element. De färdiga mekanismerna är fastsatta på luckan och försök, oavsett om den motsvarar öppningen. De gör det så här: om det inte är öppet i öppet läge, så har dimensionerna tagits bort korrekt och luckan är klar för installation.

  Tillverkning av fällnadsstegar

  Konstruktion av vikningsstegar har liknande teknik med vikning. I det första steget tillverkas stegen enligt den ovan beskrivna tekniken. Välj sedan ett mer lämpligt alternativ för dig:

  Vikande trappsteg som liknar designen av vikning.

  1. Hela strukturen kan luta sig tillbaka.
  2. Stegen lutar sig tillbaka i delar, på samma sätt vikning.

  Denna typ av konstruktion är inte dold i luckans lock.

  Tillverkning vikning trappor trappa.

  Tips!

  Om du väljer att göra en stege till loftet eller vinden själv, sedan rekommendera användning av material som är lätt, kommer det att underlätta byggverksamheten. När du väljer ett val, överväga också det lätta att bearbeta material och deras estetik.