Högkvalitativ isolering av taket av mineralull från insidan - en snabb och effektiv metod att göra egna händer

Uppvärmning av tak av privata hus är gjort från insidan och kan göras med hand,

om ägaren är fast besluten att noga överväga en så viktig operation för att säkerställa värmebesparing i huset.

Det vanligaste materialet för hemisolering anses vara mineralull.

Minvat har många fördelar och det är rättvist erkänt av många byggare.

Fördelar minvaty

Den största fördelen med detta material är en speciell fiberstruktur, på grund av vilken materialet har anmärkningsvärda värmeisoleringsegenskaper.

Materialet är perfekt mottagligt för skärning - för detta kan du använda den vanligaste kniven med ett långt tunt blad.

Som du kan se är uppvärmning av taket med mineralullskivor inte bara praktiskt men också fördelaktigt.

Plussor av materialet kan listas enligt följande:

 • låg värmeledningsförmåga
 • motstånd mot eld
 • hög ljudabsorption
 • motstånd mot deformation;
 • miljövänlighet
 • möjligheten till långsiktig drift.

Utomlands är mycket vanlig isolering av taket med ekologisk olja, som kännetecknas av hög miljövänlighet och säkerhet. I vårt land används glasull, vilket är en nästan komplett mineralull.

Typer mineralull

Under namnet "mineralull" förstår man olika typer av material med samma struktur. Bomuld ull kan ha en annan form av frigöring - plattor, mattor eller rullar.

Bomuld ull tillverkad på basis av basalt kallas basalt eller sten. Dessutom produceras en slaggvariant i produktion, där masugnsavfall används och den så kallade glasullen för takisolering.

Glasull och slaggmängd av material är inte lika populär som den första typen. De har inte särskilt lång livslängd och inte de bästa värmeisoleringsegenskaperna. De används främst för uppvärmning av temporära byggnader, tvättstugor. Man bör komma ihåg att glasull kan absorbera fukt, om än i små mängder. Vid kapitalkonstruktion är det bättre att använda bomullsull på basis av basaltstenar.

Mineral takisolering - de grundläggande reglerna

Uppvärmning av taket från insidan av mineralullen innehåller flera obligatoriska steg. Uppvärmning och takläggning och golv på vinden bör utföras. Mer detaljerat om schemat för uppvärmning av takläst i denna artikel.

I sistnämnda fall är en kista gjord av lag på golvet och materialplattor är installerade i den. Golv läggs på toppen.

Vid uppvärmning av taket är bomullsplattor anordnade i spaltens system. Det är viktigt att välja plåtens storlek. Materialet är väldigt elastiskt och kan sättas in med en liten ansträngning - det här låter dig säkert stärka den. Placeringen som utförs på detta sätt bidrar till att undanröja luckor, vilket minimerar arbetet med genomförandet av tätningsytan.

Tunna plåtar måste läggas i två lager. I detta fall läggs strukturelementen på så sätt att sömmarna i de övre och nedre raderna inte sammanfaller - detta kommer att möjliggöra ett tätare, ogenomträngligt isolerande skikt.

Steg av isolering av nötkreatur tak

Detta värmeisoleringsmaterial som mineralull krävs för att ge dubbelt skydd.

Om takmaterialet kommer att ha defekter som inte kan identifieras i tid, blir isoleringen våt och minskar kraftigt dess värmeisoleringsegenskaper. Vi rekommenderar också att läsa om isoleringen av ett skurtak.

Installation av ångspärr och vattentätning är obligatorisk för att förhindra att det isolerande skiktet blir vått och inte släpper ut värmen.

Uppvärmning av taket av huset med egna händer är tillgängligt även för nybörjare och kommer inte att kräva särskild kunskap från dig.

Tekniken för uppvärmning av mineralullens tak kommer att se ut så här:

 1. Skapa ett vattentätande lager. Polyeten eller armerat material används för det. Vattentätning täcker hela takytan helt. Mellan filmen och mineralullen rekommenderas att lämna ventilationsgapet. Detta kommer att bidra till att materialets livslängd ökar, eftersom det säkerställer torkningen. Du kan ansöka om dessa träleder eller trådram.
 2. Sammanslagen av alla material efter att apparaten är på plats är förseglad.
 3. Tillhandahållen ångspärr.
 4. Om nödvändigt, avsluta.

Vi väljer uppvärmningssystemet

Glöm inte att lämna ett mellanrum mellan vattentätning och mineralull

Taktacka

Detta är en allmän instruktion för att lägga isoleringskakan. Beroende på de specifika förhållandena kan prestandan av arbetet variera. Som du kan se är takteknik för mineralull mycket enkel och okomplicerad, och till och med en nybörjare i byggbranschen är ganska lättillgänglig. Hur man isolerar taket utan förlust av kvalitet, kan du läsa länken.

Hur man isolerar ett ventilerat platt tak

Ett ventilerat platt tak är vanligtvis ordnat på ett sådant sätt att det finns ett minsta avstånd mellan rampen och taket. Om du planerar att göra en bostad under taket, rekommenderar vi dig att läsa artikeln om självisolering av vinden.

Uppvärmning av taket med mineralull produceras enligt följande schema:

Värmeisolering placeras på vindsvåningen och fixerar klämmorna. Uppvärmning av ett platt tak med mineralull utförs i följande ordning:

 • Villkoren för hela strukturen kontrolleras och skadade element ersätts.
 • Ytan på beläggningen som behöver värmas rengörs, ångspärrfilmen läggs.

Uppvärmning av det ventilerade taket

Om armerade betongplattor ska isoleras behövs inte ångspärr - betong släpper inte igenom fukt.

 • Mellan balkens balkar ligger isoleringsmattor. Nära takkanten bör lämna ventzazor.

Hur man isolerar oventilerat tak

Den typ av konstruktion som är sådan är att det inte finns någon lucka mellan taket och överlappningen. Bomull ull läggs på basen.

 1. På den beredda, rengjorda basen ordnas ångspärrskikt.
 2. Lägger mineralullskivor - med flera lager bör de ordnas i ett rutmönster för att undvika att få fogar. Plattor borde ange varandra så tätt som möjligt.
 3. Takmaterialet läggs ovanpå plattorna.

Uppvärmning av det ej ventilerade taket

Ett annat sätt att isolera ett platt tak är att bygga ett "rullande tak" när värmeisolering placeras över takbjälkar. Det är nödvändigt att noga utföra alla beräkningar, välj den här metoden.

Översikt över alternativa material för isolering

Vid isolering av tak kan andra material användas, men innan man köper är det bättre att väga sina fördelar och nackdelar. På senare tid har ekologiska takisolering ofta praktiserats, vilket med många användbara egenskaper har en betydande nackdel - ett högt pris.

Plåtar av polystyren eller polystyren är lämpliga för installation, lättvikt och med rätt val av tjocklek kommer att ge bra värmeisolering. Men det är nödvändigt att ta hänsyn till brännbarheten hos dessa material, och vid avbränning avger de också giftiga hälsoskadliga ämnen. Deras användning är berättigad utom i lokaler utanför fastigheten.

Utvidgad lera är väl lämpad för uppvärmning av plana tak, golv, alla horisontella ytor. Dess användning på brutna ytor är omöjligt - det är ett litet bränt granulat.

Men idag är detta alternativ av uppvärmning det dyraste när det värms upp ett tak av mineralull är en av de mest budget. Dessutom, under den kalla årstiden kommer det inte att fungera.

Användbar video

Du kan bekanta dig med nyanser av uppvärmning av ett tak av mineralvatten på denna video:

slutsats

Vid beräkning av material och steg för att anordna värmeisolering är det nödvändigt att ta hänsyn till inte bara takets designfunktioner. Det är nödvändigt att ta hänsyn till egenskaperna och egenskaperna hos den valda eller befintliga täckningen, klimatet vid husets läge och andra förhållanden. Artikeln innehöll endast allmänna rekommendationer.

Hur man isolerar taket av mineralvatten från insidan?

Att bo i en bekväm miljö är allas dröm. Ägare av privata hus har möjlighet att självständigt värma sitt hem. Även om vinden inte används som en vind och utför en rent teknologisk funktion, är det fortfarande nödvändigt att värma. Detta är nödvändigt så att den varma luften från huset inte går ut genom vinden. Under åren och i nutiden är den mest populära metoden för att bevara värme isolering av en mineralulls tak och vind.

Karakteristik av mineralull som värmare

Den vanligast använda mineralullen för takisolering finns i rullar och plattor. Detta värmeisoleringsmaterial har varit mycket populärt i mer än ett decennium tack vare dess egenskaper:

 • Gnagare och insekter förstör inte det och bygger inte sina burgar här, mineralull bidrar inte heller till att svampen uppträder.
 • Materialet är hållbart nog, och om det installeras korrekt kan det ta mer än 50 år.
 • Mineralull stöder inte förbränning och bidrar därför inte till spridning av eld. Upp till en temperatur på 900 o C ändrar inte dess egenskaper och form.
 • Ekologisk renhet garanteras av leverantören och bevisas genom närvaro av ett certifikat. I produktionsprocessen tas alla giftiga ämnen från produkten bort och endast produkter som är säkra för människor marknadsförs.
 • Bra skydd mot ljud.
 • Uppvärmningen av mineralullens tak är inte särskilt komplex och kan utföras oberoende.
 • Med tiden är materialet inte föremål för deformation, till skillnad från vissa andra.

brister

Tillsammans med sådana viktiga positiva egenskaper har mineralull sina nackdelar, vilket kan orsaka oönskade följder från hälsotillståndet, men de kan undvikas genom att följa grundläggande säkerhetsregler. Vid uppvärmning av mineralullens tak med egna händer är det nödvändigt att ta hänsyn till detta.

Enligt strukturen är arken eller plåtarna av mineralull mer eller mindre spröda, därför kan de smula, medan små partiklar, komma in i öppna delar av kroppen eller i andningsorganen, börjar irritera dem. Det finns rodnad på huden, klåda och en stark hosta.

Säkerhetsriktlinjer för självständigt arbete

Vid uppvärmning av mineralullens tak oberoende på vinden, bör följande säkerhetsåtgärder följas:

 • Var noga med att ge luftning.
 • Skärverktyg måste vara mycket skarpa för att materialet ska smula mindre och mindre för att bilda fina partiklar av glasfiber i luften.
 • Använd andningsskydd och skyddskläder. Efter arbetet, var noga med att tvätta händerna och ansiktet med mycket rinnande vatten.

Steg av takisolering från insidan

Innan du börjar isolera taket från mineralullens insida krävs något förberedande arbete:

 • Kontrollera träets takkonstruktioner för att det finns olika typer av defekter - ruttning, sprickbildning etc. Om sådana obehagliga fenomen upptäcks på balkarna eller spjällen, rekommenderas att de antingen rengörs eller bytas ut.
 • Alla byten av taket måste täckas med en vattenavvisande antiseptisk beläggning. Detta kan enkelt göras hemma.
 • Det är nödvändigt att kontrollera att ventilations-, el-, VVS- och gassystemen fungerar korrekt vid överföring av dessa kommunikationer på vinden.

När alla beräkningar har gjorts har allt nödvändigt material köpts och det förberedande arbetet med att kontrollera vindkraften har gjorts. Du kan gå vidare till nästa arbetsfas - hur man isolerar taket med din egen mineralull. Varje man som kan hålla en hammare i händerna kommer att kunna värma taket, men trots sin uppenbara enkelhet måste processen närmar sig väldigt seriöst och följa rekommendationerna nedan.

Rekommendationer till processen

 • Fäst mantelsystemet på spännbalkarna. Lägg brädorna på ett avstånd av 20-30 cm. Placera värmeisolatorn (mineralull) mellan spjällen och fäst den i bommens strålar med självgängande skruvar.
 • Isoleringen passar mellan spjällen i ett eller flera lager. Det är nödvändigt att beräkna tjockleken på isoleringsskiktet så att det är 5 cm mindre än trussstrålens bredd. Kanterna på det isolerande materialet måste passa snyggt mot takkonstruktionen. Detta kommer att ge bättre värmeisolering under den kalla årstiden. Men ändå, om luckorna kvar, måste de blåses ut med skum.
 • Det är nödvändigt att lägga vattentätning över vraket med en liten marginal (så att den ligger), remsorna med varandra överlappar varandra.
 • Nästa steg i uppvärmningen är monteringen av batten, till vilken efterbehandlingsmaterialet (gipsskivor, väggpaneler etc.) kommer att fästas därefter.

slutsats

Den varma vindsutrymmet kommer att lägga till komfort och värme i huset under de långa kalla vintrarna, så pengarna och ansträngningarna som spenderas på dess isolering kommer att betala gott.

Processen med inre takisolering med mineralull

Taket på huset i arrangemanget av en varm vind eller vinden som behöver termiskt skydd. Oftast vid uppförandet av taket på ett privat hus, utförs det av en stigad en, vilket gör det möjligt att använda takytan och avsevärt minska kostnaden för 1 m2 utrymme. Vid genomförande av åtgärder för värmebeskydd av takkonstruktioner av nötkreatur blev mineralull det vanligaste materialet. Värmeisolering av taket av mineralull från insidan gör det möjligt att uppnå utmärkt värmebeständighet.

Vad är mineralull

Mineralull - ett ganska vanligt material som är tillgängligt i flera former. Den första klassificeringen baseras på råvarans ursprung. Det finns tre typer mineralull:

Det vanligaste materialet är basaltfiber. Dessutom sker separation i form av isolering. Den är tillverkad i två typer:

Plåtar av mineralull har större styrka. När du värmer taket med egna händer för att fixa dem helt enkelt. Det valsade materialet har en låg styrka, men samtidigt är dess massa lägre än den hos plattorna. När höjden på det höjda taket är mer än 30 grader används inte isoleringen i rullar. I andra fall blir det ett billigare alternativ till plattisolering.

Fördelar och nackdelar med materialet

Mineral takisolering har följande positiva egenskaper:

 • hög värmeskärmningsegenskaper;
 • styrka och hållbarhet
 • resistens mot biologiska effekter (mögel, svamp, gnagare);
 • motstånd mot eld och höga temperaturer, vilket är särskilt viktigt när man säkerställer brandskyddet hos ett trähus.
 • Vid isolering från insidan hålls plattorna tillräckligt bra utan ytterligare fästning (under drift blir den nedre kåpan ett ytterligare kvarhållningselement);
 • Termiskt skydd med mineralull med egna händer säkerställer fri rörlighet för luft genom materialet, detta påverkar positivt mikroklimatet i husets lokaler.

Man måste komma ihåg att skyddet av husets höjda tak med mineralull har sina egna egenskaper och nackdelar:

 • Gör-det-själv-montering kräver obligatorisk närvaro av arbetskläder, handskar och masker, eftersom fiberpartiklarna på huden och lungorna orsakar klåda och irritation.
 • En tillräcklig hög grad av vattenabsorption av mineralull kräver att man är tvungen närvaro av ångspärr och vattentätning.
 • när man värmer ett hus med mineralull är det viktigt att komma ihåg att det har större vikt än exempelvis skum eller skum.

Beräkning av isoleringens tjocklek och höjden på spjällen

När du väljer höjden på brädet eller träet för flätade ben, måste du styras inte bara genom beräkningar av styrka, utan också ta hänsyn till isoleringens tjocklek. För centrala Ryssland ligger tjockleken på mineralullskiktet för ett bostadshus inom gränserna 100-150 mm, för de norra regionerna bör tjockleken ökas.

Till exempel är den önskade höjden på trissfoten 150 mm och isoleringens tjocklek är 180 mm. I det här fallet måste du höja spärren så att du kan lägga mineralullen helt mellan träkonstruktionerna och ge ett ventilerat lager 5 cm tjockt. Om det behövs kan du använda brädor av liten sektion längs spjällen. Sådana brädor kallas motgrillar och gör att du kan utföra det termiska skyddet av taket av huset med egna händer från insidan.

Du kan utföra en full tjockleksberäkning utan speciella färdigheter. För att göra detta måste du installera programmet för Teremok-datorn eller använda online-versionen.

Programmet är en ganska enkel räknare som kan beräkna den önskade isoleringslängden eller kontrollera redan antagen.

Tekniken av takets isolering med mineralull från insidan

För att öka takkonstruktionen från insidan med hjälp av mineralull är det nödvändigt att förbereda följande material:

 • isolering;
 • ångspärr;
 • tätskikt;
 • vindrutan.

Nyligen används ofta diffusion fukt-vindtätt membran, som kombinerar två funktioner.

Vid isolering av taket med egna händer rekommenderas det inte att använda polyetenfilm som en vattentätning eller ångspärr.

För att säkerställa husets komfort och dess normala drift ska lagret av takpannan placeras i följande ordning från botten till toppen:

 • headliner från insidan av rummet;
 • nedre kista;
 • ångspärr;
 • häftappar;
 • isolering mellan spjällen;
 • tätskikt;
 • spjällåda;
 • takläggning.

Det finns andra alternativ för att fixera mineralullsmaterial: från botten av spjällen inuti rummet eller ovanifrån. Sådana metoder används extremt sällan.

Lager av takpann med mineralull

Arbetet med isoleringen och byggandet av taket på huset börjar med installationen av trussystemet. Efter montering av stödkonstruktionerna läggs ett lager av vattentätning, följt av installation av mineralullskivor från insidan. Nästa steg av arbetet är installationen av den nedre manteln, den övre manteln och takläggningen. I sista stund utföra arbete på att avsluta lokalerna från insidan. För att göra detta använder man oftast gipsplåt med en tjocklek på 12,5 mm i två lager.

förebyggande av olyckor

När man isolerar husets tak från insidan av mineralullen, bör följande försiktighetsåtgärder följas:

 • rummet måste vara väl ventilerat
 • skärverktyg används så skarpa som möjligt för att minska smulningen av mineralfibrer;
 • Arbetare måste ha handskar och en mask som förhindrar att partiklar av material faller på huden och lungorna.
 • Efter arbetets slut rekommenderas det att byta kläder omedelbart, tvätta händerna noggrant och efter ansiktet med kallt vatten.

Vid träff av delar av fiber på hudröttning och en klåda uppträder. För att undvika obehagliga känslor är det tillräckligt att iaktta säkerhetsåtgärder.

Användningen av mineralull i konstruktion är väldigt bred. Oftast används detta material för tak, eftersom det passar bäst mellan spjäll och har många andra positiva egenskaper.

För att mineralullen ska fungera länge och inte orsaka problem under drift, är det nog att observera installationstekniken och inköpskvalitetsmaterialet. Det finns flera kända tillverkare på marknaden, som Rockwool, Isover, Ursa, Paroc. Dessa material används i många typer av konstruktioner och har lyckats rekommendera sig.

Hur man gör isolering av taket från insidan av mineralullen - egenskaper med att lägga mineralull på taket

Arrangemang av ett varmt tak innebär en obligatorisk installation av ett värmeisoleringslager. Som regel är backarna isolerade efter att trussystemet är färdigt, men innan du monterar taket - och denna teknik anses vara optimal. Ibland inträffar emellertid irriterande lappar, och efter att taket är monterat, visar det sig att den befintliga isoleringen inte räcker för normal isolering.

Behovet av takisolering

I sådana fall är det nödvändigt att isolera taket från insidan med mineralull - det här låter dig kompensera för värmeförlusten. Om hur uppvärmningen av taket utförs från mineralullens insida, och kommer att diskuteras i den här artikeln.

Det finns två grundläggande tekniker för takisolering från insidan:

 • Lägger isolering mellan ramens spärrar;
 • Lägger isolering över takbjälkar.

Varje teknik för takläggning mineralull kommer att övervägas mer detaljerat.

Typer av isolering

Naturligtvis är uppvärmning av backarna endast nödvändig när man installerar ett varmt tak. Det värmeisolerande skiktet läggs i utrymmet mellan takbjälkarna vid taket på taket, när täckplattan inte är tillgänglig - den här metoden är ganska bekväm och kräver inte stor ansträngning.

Uppvärmning av taket kan utföras av följande typer av mineralull:

 1. Glasull. I sammansättningen av denna isoleringsmaterial finns närvarande glasfiber med en tjocklek av högst 15 mikron. Glasull kan framställas i form av rullar, tallrikar eller mattor. Egenskaperna hos en sådan isolering är imponerande: utmärkta värmeisoleringsegenskaper, bra eldbeständighet och fullständig motståndskraft mot biologiska faktorer. Materialet släpptes i form av plattor, ganska bekvämt och väldigt enkelt att installera. Glasull kan säkert hänföras till kategorin budgetisoleringsmaterial, om man tittar på kostnaden för alternativa värmeisolatorer. Den största nackdelen med detta material är förmågan att orsaka irritation vid kontakt med öppna delar av kroppen, så du måste bara arbeta med den i hela uppsättningen personlig skyddsutrustning.
 2. Basalt (sten) ull. Detta material innehåller också fibrer, men här representeras de av ett naturligt mineralbasalt. Några ytterligare komponenter inkluderar karbonatstenar, bentonitlera och flera andra kompositer. Basaltull kännetecknas av fullständig brännbarhet, utmärkt värmeisoleringsprestanda och motståndskraft mot mögel och svamp. Strukturen i detta material är inte så hållbar och till priset är den ungefär 1,5-2 gånger mer än glasull, men säkerheten och användarvänligheten har gjort sitt jobb - och därför är basaltullen i mycket större efterfrågan.

Det finns också en tredje typ av mineralull - slaggull. Det är meningslöst att överväga takisolering med egna händer från insidan av en mineralull av denna typ, eftersom den inte används för inre takisolering på grund av den extremt negativa påverkan på människokroppen.

Montering av mineralull mellan spärren från insidan av taket

När du lägger isoleringsmaterial från insidan av takkonstruktionen, skulle det enklaste alternativet vara att installera det i utrymmet mellan spjällen. Denna metod är emellertid endast relevant om tyngden på isoleringsskiktet inte överstiger spjällens bredd, annars måste du göra en kombinerad värmeisolering av taket.

Isolering av taket med mineralull från insidan i detta fall kommer att se ut så här:

 1. Först och främst måste du ta byggnadsnivån och mäta den nedre nivån på spärren, som ska vara likformig längs ramens hela omkrets. Om det finns avvikelser från nivån är det nödvändigt att jämföra alla spärrar så att de följer samma linje.
 2. En vattentätfilm måste läggas över spjällen i förväg, vilket skyddar isoleringen mot fukt. Om den här filmen inte användes under takets montering, kommer det inte att vara möjligt att lägga den, så isoleringen blir utan ordentligt skydd.
 3. Minvata skärs i lämpliga bitar. Vid montering av isolering mellan stänkbenen är materialet fixerat på grund av den växande kraften, därför bör de skurna elementen vara 2-3 cm bredare än avståndet mellan spjällen. Placera materialet i två lager, du måste se till att lederna i ett lager inte sammanfaller med det andra.
 4. Nästa steg är att passa ångspärren. Klipp membranremsor installeras ovanför isoleringen för att skydda den från fukt och luft. Ångspärren monteras parallellt med takhöjden och fixeras med en bygghäftare.
 5. Den sista etappen - isoleringsmanteln, som vanligtvis används för gips, plywood eller kantad bräda. I framtiden kommer mantel att fungera som ett stöd för att dekorera väggarna på vinden.

När du installerar isolering på taket med en lutningsvinkel på mindre än 25 grader, kan följande situation uppstå: isoleringskort kommer helt enkelt att falla ut på grund av brist på skärkraft. För att förhindra att detta händer måste isoleringen dessutom förstärkas med lameller eller en fast linje sträckt mellan spjällen. På sluttningar med stor förspänning uppstår vanligtvis inte detta problem.

Montering av mineralull på spärren med egna händer

Om det isolerande materialets bredd inte tillåter att det passar in i utrymmet mellan spjällen, måste det installeras i två steg. Ett lager av material läggs enligt ovan beskrivna teknik och den andra - ovanpå det redan monterade skiktet. Sådan uppvärmning av mineralullens tak är mycket dyrare, men resultatet är bättre.

Uppvärmning av taket med mineralull på spjällen utförs enligt följande algoritm:

 1. De första stegen är exakt samma som installationsalgoritmen mellan spjällen. Steget för installation av spjällbenen mäts, varefter isoleringen skärs så att den kan monteras på väggen. När du använder ett spolat material måste du ge det lite att ligga i en rakt tillstånd.
 2. När du installerar kanterna på plattorna sitter på insidan, och efter att du har installerat värmaren är de rakade.
 3. Ångisolering är fäst på spärrar med en häftapparat. Reglerna är desamma: materialremsor staplas med en liten överlapp så att ångan inte passerar genom lederna.
 4. Skenorna är horisontellt spiktade på spjällen, vars tjocklek ska vara 1-2 cm högre än isoleringens tjocklek. Reläer mellan skenorna bör vara tillräckliga för att lägga isoleringsplattor.
 5. Mellan de packade skenorna passar mineralull. Vid läggning måste du se till att lederna i materialet inte sammanfaller med lederna i föregående lager.
 6. Det sista steget är den yttre huden för vilken eventuellt slutmaterial kan användas.

Sådan teknik för takisolering anses vara den mest effektiva. Därför fattar man beslut om hur man ordentligt värmer taket med mineralull, det är värt att föredra detta alternativ.

slutsats

Uppvärmning av taket från insidan av mineralullen är ett ganska effektivt sätt att skydda taket från förkylningen. Kunskap om teorin och kompetent genomförande av den valda tekniken gör att du kan skapa ett pålitligt tak, där du senare kan bygga bostadsutrymme.

värmare

Taket isoleringsproceduren är en ganska viktig process som gör det möjligt att avsevärt förhindra värmeförluster, inte bara på vinden, men hela huset. En av de mest populära isoleringarna för taket är mineralull, eftersom den kännetecknas av noll fuktabsorption, motstånd mot extremiteter i temperaturen och goda prestandaegenskaper. På hur man korrekt isolerar taket av mineralull kommer att överväga nedan.

Innehållsförteckning:

Minvat för tak: fördelar och egenskaper

Mineralull används i stor utsträckning för att isolera inte bara taket, men också de flesta andra byggnadselementen i byggnaden. Omfattning av mineralullsöverdrag:

 • arrangemang av golvsystem;
 • värmning under gips;
 • arrangemang av upphängda ventilerade fasader;
 • väggisolering inomhus;
 • värmeisolator för taksystem;
 • isolering av vindar eller balkongstrukturer;
 • betongplattor med tre lager.

Detta beror främst på fördelarna med detta material:

 • tillgång till ett brett sortiment av produkter - mineralull tillverkas i rullformad form i form av plattor eller mattor. Det är således möjligt att välja det bästa alternativet som passar bäst för isolering av en viss byggplats. Även mineralull varierar i proportion till densitet. Valsade material är mer lungor och tallrikar - har en hög densitet;
 • mineralull är resistent mot fukt och olika atmosfäriska influenser, så det används både inuti och utanför rummet;
 • Hög värmeisoleringsprestanda - En annan viktig fördel med detta material är att mineralull kännetecknas av en porös struktur som består av små lager, vilket säkerställer god värmeuppehåll och hög ljudisolering.
 • brandsäkerhet - mineralull är inte känslig för bränning och kan inte sprida eld, därför används den lätt för att värma golvgolv. Enligt uttalanden från vissa tillverkare kan mineralull tåla temperaturer över 900 grader värme;
 • brist på tendens att deformeras - en annan viktig parameter, enligt vilken mineralull inte krymper, och bildar därför inte de så kallade kalla broar som förbättrar värmeförlusten.
 • bra frostbeständighet tillåter användning av detta material utomhus eller för uppvärmning av externa strukturella element i en byggnad;
 • ekologisk säkerhet - mineralull används som värmare i barnrum, medicinska och sanatorium-och-spa-anläggningar;
 • att välja mineralull som värmare kan spara mycket, eftersom materialet har en hög densitet.

Trots detta bör vissa nackdelar med mineralull framhävas:

 • låg styrka på grund av materialets höga porositet
 • Denna isolering ger pålitlig värmeisolering endast i kombination med andra material, såsom en ångspärr eller vattentätfilm;
 • Mineralull kombinerad med glasfiber är osäker på grund av tillsatsen av aldehydformer till den.

Mineralull för takisolering - egenskaper efter eget val

I förhållande till det primära råmaterialet från vilket mineralull tillverkas är det:

Sten mineralull tillverkas i processen att smälta olika typer av stenfibrer, från vilka de värmeisoleringsplattorna bildas. Fenolformaldehydharts används för att ansluta dessa fibrer. Vid tillverkning av bomullsull neutraliseras ämnen som är skadliga för människor, därför är stenull ett miljövänligt material.

På grund av de utmärkta egenskaperna hos värme- och ljudisolering är mineralull en av de mest populära isoleringarna. Den främsta positiva egenskapen hos detta material är låg värmeledningsförmåga, tack vare vilken det är möjligt att uppnå besparingar på ett ton bränsle per år, per kvadratmeter material.

Dessutom är mineralull resistent mot utseendet av mögel och svamp på den, det är inte ätit av insekter och gnagare, till skillnad från skumplast. Brandsäkerhet med mineralull gör det möjligt att använda materialet som värmare för föremål vars temperatur inte överstiger 900 grader Celsius.

Mineralullens ångpermeabilitet gör det möjligt att undvika ackumulering av fukt i den, så att överskottsfuktigheten från rummet med hjälp avlägsnas utanför. Livslängden för detta material överstiger 45 år. Stenull är mycket motståndskraftig mot böjning och deformation, så det används i isoleringen av system med stora belastningar.

På grund av det faktum att mineralfibrerna är ordnade på ett kaotiskt sätt har detta material utmärkta ljudisoleringsegenskaper.

Hur man isolerar taket av mineralvattenhuset: rekommendationer

Värmeenergi lämnar oftast byggnaden genom icke uppvärmda delar av taket. Därför behöver även rum av bostadsläge takisolering. Således är det möjligt att inte bara minska värmeförlustnivån utan också att förlänga livslängden hos materialen som används vid avslutningen av vinden.

Användningen av mineralull har obegränsad användning. Det enklaste och bästa alternativet är montering av mineralull på taket i bostadshus. För detta behöver du ett material i form av plattor, som läggs på ett golv av betong eller trä. Denna procedur är enkel och kräver inte böjning av spjällen. För dessa ändamål är det bäst att använda styva plattor med maximal densitet.

Observera att det här förfarandet även kräver att sömmarna monteras. För att säkerställa fullständig värmeisolering av tillräckligt plattmaterial med en tjocklek av 250 mm.

Tak av platt typ är:

På det finns det praktiskt taget inget utrymme för vinden, så på en sådan tak finns det enbart isolering. För isolering av ventilerade tak är det nödvändigt att observera sådan teknik som vid isolering av bostadstak. Ett lager av isolering med en tjocklek av 250 mm installeras på golvet, om taket är oventilerat, läggs en ångspärrfilm före isoleringen. Nästa är installationen av mineralull, för att fixa isolering som används dowels. Dessutom är det möjligt att använda bitumenmastik, vilket förbättrar vidhäftningen mellan mineralull och ytan. Topplocket är täckt med ruberoid.

Det är svårast att lägga mineralull på taket av en sluttande typ med konstruktion av spjäll. I detta fall ökar förbrukningen av material och tid för installationen betydligt. Värmeisoleringsmaterial är placerat på kassen mellan elementet i trussystemet.

Observera att ull bör ha en hög densitet, men bör inte vara för tung, eftersom det kommer att ladda takkonstruktionen. För att överlappa lederna bör du lägga bomull med två eller tre lager. Montering av mineralull bör utföras vid temperaturer upp till 22 grader, fuktighet runt 35% och i frånvaro av någon form av utkast.

Mineral takisoleringsteknik: isoleringsmetoder

För att få ett välisolerat tak med mineralull, är det nödvändigt att noggrant beräkna tjockleken, typen och mängden material. Dessutom är det nödvändigt att följa alla tekniska egenskaper i denna process.

För att minska värmeförlusten i rummet måste du utföra ett antal åtgärder:

 • att värma vinden - det är det här rummet som fungerar som en barriär som förhindrar varm luft från att lämna rummen, om det inte finns någon isolering på vinden, kommer all värme på det, även med ett välisolerat tak kommer rummen att vara svala;
 • för att isolera det takisolerade taket - det andra steget, som skyddar byggnaden mot värmeförlust, noterar att högkvalitativ isolering kräver strikt överensstämmelse med alla regler och instruktioner som anges i anvisningarna till isoleringsmaterialet.

Mineralull för takläggning: vindisolering

För tillverkning av interfloor, inklusive vindplattor av armerad betong eller lagerbjälkar. I det första fallet är isoleringen placerad direkt på plattans yta och i den andra - i utrymmet mellan balkarna.

Observera att för högkvalitativ isolering måste du först lägga ett ångspärrmaterial som skyddar isoleringen mot ånga och fukt. När du lägger ett ångspärr läser du noggrant instruktionerna för användning. Eftersom ångspärrfilmen har ensidig funktionalitet, och dess felaktiga installation leder till att funktionerna inte uppfylls.

Dessutom möjlig användning av sågspån för takets isolering. Detta material används i kombination med lera, sand, cement och jämn kalk. Lösningen isolerar perfekt värmeisolerat tak, ger rummet ett hälsosamt mikroklimat och har också antiseptisk effekt.

Dessutom är användningen av expanderad lera, ett konstgjort material, i vilket det finns ett stort antal porer som tjänar som uppvärmningsmedel, utbredd som en värmare för ett vindrum.

Det kommer att ta mindre pengar för att genomföra dessa metoder, även om kvaliteten inte kommer att ge mineralull. Genomförandet av en viss isoleringsmetod bör väljas utifrån materialet från vilket byggnaden konstruerades, dess yta, höjd och andra individuella parametrar.

Hur man isolerar taket med mineralull: hälltak

För att isolera taket av mineralullen måste du bygga en så kallad "varm flerskiktskonstruktion". Den består av material för hydro- och värmeisoleringsändamål. Den sluttande delen av det här taket består av en flerskiktskaka som är installerad både ute och inne i taket.

För att effektivisera takisoleringen bör ett antal åtgärder vidtas:

 • installera ett ångspärr som kan förhindra att luften blir för djup i fukt
 • Huvudmaterialet är mineralull, bäst av allt om det är sten;
 • För att skydda hela systemet mot fukt och förväxling rekommenderas att man installerar vattentätning.
 • för att bilda en ventilationsgap, är gitteret packat, det tar också bort kondensat;
 • Vidare, den direkta installationen av takbeläggningsmaterialet.

Isolering av mineralullens tak från insidan med egna händer

För att undvika fel i isolationsprocessen, läs rekommendationerna för genomförandet av denna process:

1. När du isolerar taket från mineralullens insida bör du se till att isoleringen inte blockerar ventilen.

2. Om ett superdiffusionsmembran används under arbetet ska isoleringen vara mycket tätt på den för att undvika överlappning av ventilationsgapet.

3. När du använder en vanlig takfilm måste du utrusta två luckor, över och under.

4. Plattor av isolering, staplade i rader ska vara olika ojämna leder, som inte sammanfaller med varandra.

5. För en smidigare passform av isolering mot spjällens yta, bör du välja ett material som är något bredare än detta avstånd.

6. Observera att värmeisolering i form av mineralull ska passa väldigt tätt ihop.

7. Vid val av mineralull som värmare är det obligatoriskt att installera vattentätning. Dessutom övervaka kvaliteten på anslutningen av filmen och frånvaron av leder.

8. För mer tillförlitlig fastsättning av mineralullsplattor, använd självgängande skruvar eller tråd sträckt över spjäll.

Hur man isolerar taket av mineralull: uppvärmningsstadierna

Innan du börjar arbeta med isolering bör du utföra följande steg:

 • kontrollera taksystemet och alla dess element - i närvaro av fukt, defekter, ruttning, de skadade elementen ska bytas ut;
 • För behandling av taket, använd antiseptiska föreningar;
 • Dessutom bör man kontrollera om kommunikationssystem som el och vatten.

Det rekommenderas att använda materialet i rullar eller i plattform för att värma taket av en boskapstyp. De passar bra på lådan. Observera att ångspärren måste installeras för att skydda isoleringen framför den.

Mellan taket och ett lager av isolering måste lämnas utrymme för att säkerställa dess ventilation. När man lägger isolering på takets yta, visar det sig att utrusta inte bara värmeisoleringssystemet utan också bra ljudisolering.

Uppvärmning av taket är en ganska komplicerad process, under vilken oerfarna experter gör misstag som vi föreslår att överväga:

 • Använd inte material vars bredd är mindre än bredden på mellanspalten, eftersom luckorna kommer att öka värmeförlusten på byggnaden avsevärt.
 • Det är förbjudet att använda värmeisoleringsmaterial med hög luftfuktighet, eftersom det kommer att leda till ruttning av träet från vilket taksystemet är tillverkat.
 • Att försumma installationen av ång- och vattensikringssystem leder till att alla materialkostnader som spenderas på isolering inte kommer att motiveras, eftersom systemet utan dessa komponenter inte fungerar ordentligt.

Om det är planerat att värma vinden i ett bostadsområde, så för att förbättra mikroklimatet rekommenderas att man använder en film med förstärkt beläggning.

Var särskilt uppmärksam på områdena med tak och väggar. Om det finns hörn i rummet, ska de också isoleras. I närvaro av svåra platser utförs fixering av en film medelst häftapparaten.

Takisolerande mineralull

Genom husets tak uppstår den största värmeförlusten i hus och byggnader. Det är knappast märkbart för byggnaderna, men mer värme behövs för att värma de övre.

För att isolera taket måste du välja det bästa materialet. Det måste inte bara vara lufttätt, men även brandbeständigt och giftfritt.

Med tanke på sådana krav kommer mineralull att vara det bästa alternativet.

Mineralullsorter

Det finns sorter av mineralull: glas och basalt. Den senare är framställd av rock-gabbro-basalt. Vid tillverkning av karbonater tillsatt, vilket gör att du kan justera dess surhet.

En sådan faktor som surhet är av stor betydelse för mineralull. Ju mer sura vata har desto mindre känslig är det för vatten.

Den typ av ull, där surheten är större, anses vara mer hållbar. Syntetiska, bitumen- eller kompositlera läggs till formen. Glasull kräver ingen speciella förklaringar, det talar för sig själv.

Detta är en mineralkomposition, för tillverkning av vilka samma komponenter används som för glas (det kan vara brutet glas).

Två typer av vad skiljer sig åt i deras egenskaper. Glasull är vanligen tjockare med 15 μm (från 3 μm), men basaltull är flera gånger längre.

Slutsatsen föreslår sig själv: glasull är ett mer hållbart material som tål mer aggressiva miljöfaktorer än basalt. Även glasull brinner inte.

Värmeisolering av taket med mineralull är svårt när man arbetar på takets sluttningar med en karmkonstruktion. I sådana fall är det bättre att använda tät bomullsull. För att förhindra att fukt ackumuleras under taket, bör cellulosull användas.

Fördelar och egenskaper hos mineralull

Mineralull har följande fördelar:

 • brett utbud av produkter. Minvatu produceras i form av tallrikar, rullar eller mattor. På grund av detta är det möjligt att välja det alternativ som passar bäst för värmeisolering av en viss byggplats. Även typer av mineralull varierar i densitet: materialet i form av plattor har en hög densitet och den valsade isoleringen är lättare;
 • har höga värmeisoleringsegenskaper. Mineralull har en porös struktur. Detta material består av små lager. På grund av detta behåller värmen väl, och ger också utmärkt ljudisolering;
 • brandsäkerhet av materialet. Minvat brinner inte och sprider inte eld. Av denna anledning används det ofta för värmeisolering av golvtak. Tillverkare av mineralull hävdar att detta material kan tåla temperaturer över 900 grader Celsius;
 • mineralullen deformeras inte, och detta är en mycket viktig fördel. Detta material krymper inte, därför bildas "kalla broar" som orsakar värmeförlust inte uppstår.
 • frostbeständighet. Den här egenskapen tillåter användning av mineralull under isoleringen av externa delar av byggnaden.
 • mineralull är ett miljövänligt material. Den används för värmeisolering av kurorter och sjukhus samt barnrum.

Denna värmare tillverkas i olika former - plattor, cylindrar, mattor; Du kan köpa folierad bomullsull.

Mineralull har egenskaper som inte är positiva. Dessa inkluderar:

 • låg styrka. Detta beror på mineralullens höga porositet
 • För att säkerställa en hög värmeisolering bör detta material användas med en vattentätfilm och ångspärrmembran;
 • När man använder mineralull med glasfiber blir det osäkert eftersom formaldehyd läggs till det;
 • hög hygroskopicitet (därför är hög vattentätning gjort).

För att fästa en sådan värmare, spånas spånen på insidan av spjällen (ett galler tillverkas av dem) till vilket bomullsull kommer att fästas. Från utsidan läggs bomull i ett lager (skikten beror på bomullens tjocklek).

Efter isolering appliceras vattentätning. Det viktiga i detta skede är inte att förvirra isoleringens sidor. Det översta lagret passerar inte fukt och botten - ett hinder för ånga.

Vattentätningen sträcker sig inte mellan det och luften för bomullsull är kvar. Framför skate borde det finnas ett luftutrymme som skapar extra dragkraft.

Uppvärmningsmetod

För att starta isoleringen av taket med mineralull måste du klippa (om det behövs) så att den passar i storlek till intergruppavståndet.

Om bomullsull används, är ett exempel 10 cm och isoleringens tjocklek är mer än 10 cm, sedan läggs ett annat lager av bomullsull vinkelrätt mot spärren. Stärka taket på bostadshus på två sätt.

Den första är att värma taket och den andra för att stärka taket. Det första fallet kräver ingen speciell förberedelse eller speciella kostnader.

Inget behov av att kringgå spärren, som i andra fallet. För att stärka sluttningarna av taken i lokalerna är det dyrt. Det kommer att ta en stor mängd ull, vilket måste stärkas, kringgå spärren.

Mineralull märken

Minvat är gjord i form av mattor och plattor. Den används för värmeisolering av taket, skiljeväggar, tak, skiljeväggar samt inredning. När man arbetar med det här materialet finns det i regel inga speciella problem. Mineralull kan läggas inte bara på en platt, men också på en icke-standard yta.

Mineralull märke p-75

Det finns följande märken av mineralull, som skiljer sig från varandra i sin densitet:

 1. P-75. Minvat av detta märke har en densitet på 75 kg / m3. Det används vanligtvis för värmeisolering av horisontella ytor, där det inte finns några allvarliga laster (vissa typer av takläggningar, garretrum). Dessutom används bomullsull av detta märke för uppvärmning av olje- och gasrör samt värmeanläggningsrör. Det producerar också mineralull med lägre densitet men det används i fall där belastningen är nästan helt frånvarande.
 2. P-125. Detta material har en densitet av 125 kg / m3. Den används för värmeisolering av väggskivor, tak, golv och innerväggar i rummet. Minvat av detta märke skapar en bra ljudisolering. Därför kan du, när du använder den, inte bara isolera byggnaden utan också skapa bra ljudisolering.
 3. RV-175. Detta är ett tätt material med ökad styvhet. Den används för isolering av golv och väggar av profilerad metall eller armerad betong.
 4. LVP-200. Mineralull av detta märke har ökad styvhet. Används i samma fall som PZH-175. Skillnaden mellan PPZH-200 från föregående varumärke är att den är brandsäker.

Hur man skär en minvata?

Stenullisolering är önskvärt att skära med en speciell kniv med ett serrated blad eller en hacksåg för metall. Ett verktyg som används för detta ändamål måste vara välskärpt.

Detta är nödvändigt för att dra ut isoleringsfibrerna så lite som möjligt. Många tillverkare av värmeisoleringsmaterial erbjuder kunderna specialverktyg för skärning. Dessa är knivar, vars längd är cirka 300 millimeter, liksom sågar med outspädda tänder.

Det är viktigt att notera att det värmeisolerade materialet måste täcka utrymmet isolerat mycket hårt. Därför är det nödvändigt att lämna kvoter innan det skärs.

Termisk isolering överlappar varandra

Golv och vindgolv är gjorda av lagerbjälkar eller armerad betong. I det första fallet placeras värmeisolatorn i utrymmet mellan balkarna och i det andra - på plattans yta.

Uppvärmning av vinden våningen

Det första steget är att installera ångspärren. Det skyddar isoleringen mot fukt och ånga. Innan du placerar ångspärrfilmen är det nödvändigt att studera instruktionerna för användning. Om ångspärren inte är korrekt installerad, utför den inte sina uppgifter.

Plana tak är vanligtvis isolerade med hårda plåtar mineralull, vars densitet är över 150 kg / m3. Där ligger ett lager av vattentätning. Plattorna måste ligga mycket nära varandra. Samtidigt bör sömmarna inte justeras. Den optimala tjockleken på lagret av mineralull är 25 centimeter.

Det är också möjligt att värma interfloor och vinden golv med hjälp av sågspån. De används tillsammans med sand, lera, kalk och cement. Kompositionen ger god värmeisolering.

För isoleringen på vinden används också ofta claydite. Detta material innehåller ett stort antal porer, på grund av vilka värmeisoleringens funktion är säkerställd.

Vid användning av dessa material blir de ekonomiska kostnaderna mindre och kvaliteten på värmeisoleringen är inte sämre än vad gäller mineralullisolering. När man väljer isolering bör hänsyn tas till byggnadens höjd och areal, materialet från vilket det är byggt och andra parametrar.

Video om vindisolering:

Uppvärmning av ett nötkreaturtak

För att isolera taket med mineralull är det nödvändigt att installera ånga, vatten och värmeisolering. Den sluttande delen av ett sådant tak är en flerskiktad paj. Den är monterad både från insidan och utsidan av taket.

För att skapa högkvalitativ takisolering måste du utföra följande steg:

 • Montera ångspärrskiktet. Det skyddar isoleringen från luft mättad med fukt.
 • mineralull används som ett värmeisoleringsmaterial;
 • För att skydda taksystemet och isolering från nederbörd bör man installera ett vattentätlager;
 • Det är nödvändigt att ge en ventilationsgap. Det skapas genom att montera en motgrill;
 • i sista skedet läggs takmaterialet.

Tips för att värma taket med mineralull

Rekommendationer för montering av isoleringsskiktet:

Läggande av vattentätande membran

 1. När man isolerar taket på en byggnad med hjälp av en mineralull är det nödvändigt att se till att det inte blockerar ventilen.
 2. Om ett superdiffusionsmembran används under installationen, bör värmeisolatorn läggas på den tätt. Detta är nödvändigt för att inte stänga ventilationsgapet.
 3. Om den vanliga takfilmen används, är det nödvändigt att göra två luckor: över och under.
 4. När du lägger mineralullskivor i rader, är det nödvändigt att se till att lederna inte sammanfaller med varandra.
 5. För att isoleringen ska kunna passa snyggt mot ytorna på takflänsarna är det nödvändigt att välja mineralull av sådan storlek att dess bredd är något större än avståndet mellan spjällen.
 6. Skivor av mineralull ska vara mycket nära varandra.
 7. Vid isolering av taket med mineralull är det nödvändigt att installera ett vattentätningsskikt. Det är nödvändigt att övervaka kvaliteten på anslutningen av vattentätfilmen.

Installationsfel

Innan du installerar mineralull måste du utföra följande steg:

 • kolla takkonstruktionen. Om rotta element är närvarande måste de bytas ut;
 • bearbeta taket med antiseptika;
 • kontrollera kommunikationssystem: vatten och el;
 • Ett taktak är bäst isolerat med material i form av plattor eller rullar, eftersom de passar bra in i manteln.

Det bör finnas ett ventilationsutrymme mellan lagret av mineralull och takmaterialet. Vid isolering av ett taktak i ett privat hus är inte bara värmeisolering, utan också isolering.

Oerfarna proffs gör ofta följande fel:

 • Använd inte en värmeisolator vars bredd är mindre än avståndet mellan trussbenen. I detta fall kommer värmeförlusten att ske genom luckorna;
 • Värm inte taket med material med hög luftfuktighet. Detta kommer att leda till att träelementen i häcksramen ramlar;
 • Om du inte installerar vatten- och ångspärr, kommer värmeisoleringssystemet inte fungera korrekt, förutom att dess livslängd kommer att minskas betydligt.

Video om hur man isolerar taket från insidan med egna händer: