Göra en vacker vindsvåning med egna händer

Loftet i ett individuellt hus - ett ganska vanligt fenomen. Denna byggnadsmetod gör att du kan minska kostnaden per kvadratmeter och skapa ett ganska intressant rum på taket. För att korrekt kunna utföra golvets golvbeläggning måste du undersöka de grundläggande kraven för det och välja rätt typ av tak och dess sluttning.

Vad är ett loft

Enligt regleringsdokument är våningsplanet volymen under taket, vilket används för att rymma bostäder och tvättstugor. Samtidigt bör höjden på ytterväggar inte överstiga 1,5 m i allmänhet, annars kommer rymden att betraktas som en fullvärdig bostadsgolv.

Attic med egna händer - det är fördelaktigt både i byggandet och i drift av ett privat hus. I det första fallet minskar kostnaderna på grund av att höjden på det vertikala byggnadskuvertet minskas. Taket utgår från denna funktion utan att upphöra med att uppfylla sitt ursprungliga syfte.

Loftet är ett takrum som kan utrustas som ett separat vardagsrum.

Under drift kan kostnadsminskningen vara följande:

 1. Det uppvärmda utrymmet i lokalerna minskar, och därmed minskar värmekostnaderna, vilket är en imponerande kostnadskostnad.
 2. Efter att konstruktionen är färdig, bör specialisterna från BTI mäta huset, varefter objektets pass är utfärdat. Det är på grundval av de områdesvärden som anges i det att skatterna debiteras och verktygen betalas (förutsatt att de är anslutna till centraliserade system och det finns inga mätinstrument, vilket i praktiken inte uppstår nu). Marmorgolvets yta ingår i hela huset med koefficienter på 0,7 eller 0,8, beroende på ytterväggens höjd och takets vinkel, vilket medför betydande besparingar under objektets hela livstid.

Förberedande skede

Det är värt att börja bygga med utveckling av ett projekt eller system där framtida konstruktion kommer att dras. Oftast, taket, som används för vinden våningen - dvukhskatnaya, men du kan använda och höften fyra pitched. Dubbelhöjdsdesignen möjliggör tillhandahållande av hela fönster i gavlarna.

Konstruktion av ett taktak

Vid användning av höften för rumsbelysning är det möjligt att installera bara takfönster. Ett sådant alternativ kan bli mer tidskrävande när det gäller att installera takelement och utveckla interiörinteriörer. Kostnadsreduktion i höft tak uppnås på grund av frånvaron av gavlar (särskilt besparingarna kommer att märkas i ett tegelhus, där materialkostnaden och installationen av vägggaller är ganska stora).

Byggandet av ett penthouse med egna händer börjar med att bestämma takets geometriska dimensioner och former. Vi har redan nämnt valet av typ av trussystem hemma (gavel, höft), varefter du måste bestämma om rampen ska vara rak eller bruten. En polygonal struktur har sådana nackdelar som en ökning av kostnad och komplexitet. Användningen är motiverad av behovet av att öka höjden på rummet genom att ändra takets lutningsvinkel.

På designstadiet bestämmer du takets optimala lutning. Hans val beror på ergonomiska överväganden och takmaterialet som används, vilket innebär begränsningar.

Innan du gör en vind, är det också nödvändigt att beräkna alla dess lagerelement för styrka och böjning, att välja takpannans sammansättning, för att utföra värmekalkylberäkningar och för att bestämma materialen. Detta är mer detaljerat.

Huvudlagerelement

Designen innehåller följande komponenter:

 1. Rafterben, som överför vikten av taket och väggen till husets väggar. Sektionen väljes beroende på lutningsvinkeln, spännvidd, tonhöjd och designbelastning. En professionell kan korrekt utföra en detaljerad beräkning. För privat konstruktion kan du använda ungefärliga värden, medan det är bäst att ge en liten marginal.
 2. Narodniks är rafterben, som på ena eller båda sidorna vilar på planen. Sektionen beräknas på samma sätt som för spärren.
 3. Skråben - en design som används i höfttaket. Detta element tjänar som ett stöd för kvinnors skriftlärare. Avsnittet är taget beroende på belastning och spänning, i vilket fall som helst, det ska vara större än det som gäller för stänkbenen.
 4. Mauerlat - ett element som tjänar som stöd för stoppet och överför lasten från taket till väggarna, jämnt fördela den. Det kommer att vara korrekt att välja en sektion med mått på 100 till 100 eller 150 med 150 beroende på objektets komplexitet. Montering av mauerlat utförs inte vid konstruktion av ramar och trähus, eftersom vi i detta fall spelar rollen som väggens eller rörens övre krona.
 5. Rigel - timmer, vilket också är ett stöd för spärren, men i övre delen. Tvärstången är installerad i takets tak eller på sluttningen, vid bruten struktur. Tvärsnittet ska tas beroende på förhållandena, som rekommenderat värde kan dimensionerna 200 till 200 mm ges.
 6. Struts, rack, slagsmål - ytterligare element för fästelement. Används för att minska tvärsnittet av stödstrukturerna. Deras tvärsnitt väljs ofta konstruktivt. Det är viktigt att överväga bekvämligheten att göra anslutningar.

Mansardtaket ska byggas med egna händer från att välja delar av alla delar av takramen. Material för tillverkning väljs under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

 • träet bör vara barrträd (tall, gran, lark);
 • materialkvalitet - första eller andra;
 • fuktighet inte mer än 15%.

Innan konstruktionen påbörjas bör alla brädor och stänger behandlas med antiseptiska föreningar.

Termiska beräkningar

För att hålla värmen i huset måste du välja isoleringens tjocklek. Mineralull används oftast för vinden rum (oftare i plattor än i mattor). Det är också möjligt att använda polyuretanskum, skum, extruderat polystyrenskum och ekowol. Har bestämt vad du ska göra isoleringsskiktet, välj dess tjocklek. Det är viktigt att överväga höjden på spjällen. Den ska alltid vara lika med eller större än isoleringens tjocklek. För mineralull är det också nödvändigt att tillhandahålla ett ventilationsspalt 50 mm tjockt mellan värmeisolatorns övre yta och takbeläggningen. Om spärrets tvärsnitt är litet, för att kunna uppfylla detta krav, utförs monteringen av diskgrillen.

Innan du bygger ett mansardtak med egna händer, kan du manuellt beräkna det för uppvärmningsutrustning, guidad av JV: s "Värmebeskydd av byggnader". Men det är bättre att söka hjälp till speciella program. För att korrekt beräkna tjockleken i "Teremok" -programmet (det är fritt tillgängligt i nätverket), behöver du veta värmeledningsförmågan hos isoleringen och området för husbyggnaden, resten kommer att hittas av själva programmet.

Steg för byggandet av vinden taket

Mansardtaket skiljer sig från det vanliga boskapstaket endast genom närvaro av värmeisolering. Fler skikt läggs också till i kakan för att skydda isoleringen. Den steg-för-steg-instruktion som ges nedan gör det möjligt att utföra installation av element av ett mansardtak korrekt.

Förfarandet är följande:

 • fixering av kraftplattan till väggen;
 • montering av spjäll och system av stag och stativ;
 • installation av vattentäthet och vindruta;
 • spjällåda;
 • takläggning;
 • isolering;
 • botten trim.

Ytterligare steg för steg instruktion kräver detaljerad behandling av var och en av föremålen.

Montering av takramen

Installation börjar med en strömplatta. Den läggs på ytterväggens inre bidrag. Fastsättning beror på lagerets väggar, men i allmänhet kan det göras på flera sätt:

För bräckliga material i husets väggar, såsom luftbetong och skumbetong, används ett monolitiskt bälte längs kanten vilket förhindrar att väggarna förstörs. För trä och ram hus inte mauerlat.

Därefter måste du installera bultarna, om de tillhandahålls. Efter det att de stödjande strukturerna har lagts, läggs trissbenen ut. Anslutningen av spärrar till elplattan kan vara styv och ledad. Det är bättre att göra det med skärning och fastsättning med metallhörn på båda sidor.

Ram för mansardtak

Som rekommendationer om hur man monterar rack, strutar och slagsmål, kan du använda "Knutar av trätak i landsbygdsbyggnader" -serien.

Detta är ett ganska gammalt album, så naglar används som fästelement i alla ritningar i den. Det är bättre att byta dem med studs. Designen av taket av huset i detta regeldokument visas i stor detalj, det rekommenderas att poeten bekanta sig med det innan arbetet påbörjas.

Takläggning

Innan du börjar installera isoleringen i huset måste du se till att den skyddas mot miljöpåverkan. För att göra detta sprida sig på ytan av det fukt-vindtäta membranet och fixa kassen. Därefter installeras taket enligt rekommendationerna för det valda materialet. Till exempel, för bältros behöver en solid kista, som oftast är gjord av fuktresistent plywood.

Takläggning

Installation av värmeisolering

För att utföra husisolering måste du installera isolering utan luckor och sprickor. För mineralull blir det lättare att installera om avståndet mellan spjällen är 580 eller 1180 mm rent. Detta lägger ner materialet med ett litet mellanrum som förhindrar att sprickor uppstår.

Vid användning av polystyrenskum fylls avståndet mellan plattorna och spjällen med tätningsmedel eller polyuretanskum.

Efter isolering måste du fixera ångspärren till det nedanifrån. Därefter monterar de nedre karm- och takbeklädnaden. För vinden är bäst lämpad att plätera två lager av gipsplasttyckelse på 12,5 mm på ramen, följt av efterbehandling.

Byggnadstak tak gör det själv

Använd allt möjligt utrymme, ge huset originalitet och avsevärt minska värmeförlusten genom taket - det här är de uppgifter som vinden löser. Med en viss säkerhetsmarginal på grunden på detta sätt är det möjligt att vända ett enhus till en två nivå. Det lockar också att ett mansardtak byggdes med egna händer, även utan att ha speciella byggfärdigheter. Det är viktigt att inte göra ett misstag med materialvalet och göra allt enligt reglerna.

Fönstren i det vanliga golvet ligger i väggarna. På vinden väggar finns det få eller inga. De ersätts av ett tak. Därför är fönstren gjorda speciella: de behöver inte bara sända ljus i tillräckliga mängder, utan också att klara vind- och snöbelastningar, som är mycket större på taket än på väggarna.

takfönster

Vid planering av en takvåning bör hänsyn tas till SNiP: s rekommendationer. De rekommenderar att området i Windows ska göra minst 10% av golvområdet. Så om vinden kommer att delas upp i flera rum i varje bör det finnas ett fönster.

Byggnad av takfönster i taket

Av alla sätt på bilden av enhetsfönstren i taket med en mansard är den enklaste implementerade lutande installationen. Det är nödvändigt att säkerställa en korrekt grad av vattentätning av korsningen, samt att använda speciella modeller med förstärkt ram och förstärkt glas - belastningen på ytan är signifikant.

Plussor takfönster:

 • mer ljus, inte så skarpa gränser av ljus och skugga;
 • Takets yta förblir platt, dess lättnad är inte komplicerad;
 • relativt lätt installation.

När du planerar ett sådant fönster måste du komma ihåg att dess område ökar med ökad lutningsvinkel. Vid vilken höjd det är bekvämare att installera ett sådant fönster och hur dess höjd ökar i centimeter, beroende på lutningen, titta på fotot.

Ju brantare sluttningen i förhållande till golvet, desto mindre bör fönstens höjd vara

Fönsterramens bredd ska vara 4-6 cm mindre än steget mellan spjällen. Då kan det enkelt installeras utan att störa ramens struktur. Om fönstret är bredare är det nödvändigt att göra en förstärkt stråle ovanför den, beräkna lasten.

Om du behöver ha ett större fönster är det lättare att sätta två smala i närheten. De ser inte värre ut än en stor, och det blir färre problem.

Två fönster sida vid sida ser inte värre än en bred

När du installerar ett dormerfönster blir takets geometri mer komplicerat: endova visas på toppen och sidorna. På grund av detta blir taksystemet mer komplext både i planering och montering. Ökar också komplexiteten i att lägga takläggning. Alla endovy - platsen för den mest sannolika förekomsten av läckage. För här är det nödvändigt att göra allt väldigt noggrant. I regioner med stor mängd snö är det lämpligt att installera snöfångare över sådana fönster: så att de inte kommer att rivas under en skarp nedstigning.

Montering av en vertikal fönsterhuggare i mansardtaket

Plus det här fönstret: nära det kan du stå i full tillväxt. Men de släpper in mindre, lättnaden blir svårare och taket blir mer problematiskt.

Ett inbyggt fönster används vanligtvis om de gör en utgång till balkongen genom den. I andra fall är den här metoden inte det bästa alternativet: det är lite ljus, skuggorna är mycket djupa, vilket är tröttsamt för ögat, men geometrin blir också mer komplicerad, men inte i samma utsträckning som i föregående version.

Det enklaste sättet är att göra ett fönster i slutet av vinden. I det här fallet behöver du inte en förstärkt ram eller förstärkt glas. Det är ganska nog bara högkvalitativt glas. Det är det här alternativet som oftast ses i landstugorna: det här är det billigaste alternativet som lätt kan förverkligas för hand.

Rafter system

Vid självbyggande av privata hus med mansard, väljs vanligen ett brutet tak. Det låter dig få ett rum med ett stort område, större än under gaveln.

Med en jämn bredd på basen (huset) erhålls vindytan under det trasiga taket mer än under den vanliga gaveln. Häcksystemet blir svårare, men ett taktak med en mansard under ett brutet tak är fortfarande mer populärt

Utformningen av det trasiga taket är sådant att överhängen sänks ganska låg vilket ger huset ett intressant utseende. Men takets långa överhängning tjänar inte bara en dekorativ roll. De täcker fortfarande den övre delen av väggen från nederbörd och avledar huvuddelen av vattnet från fundamentet. Även när du planerar måste du ha i form som med starka vindar, ökar vindan. På grund av detta är det nödvändigt att använda mer kraftfulla brädor och balkar. Eftersom takets överhängning är vald utifrån flera överväganden, vars huvudsakliga väder är väderförhållandena.

Tiltvinkel

Det beror på takmaterialet, men mest av allt - på regionen och väderförhållandena. Den klassiska versionen visas i figuren: de nedre backarna med avseende på golvplanet på vinden är lutade med 60 °, den övre - vid 30 °. Baserat på dessa data och parametrarna i din byggnad kan du beräkna alla längder. Bara det är värt att överväga att enligt SNiP kan takhöjden på vinden inte vara mindre än 2 m. Sedan är det per definition en vind. Bekvämt kommer personen att känna sig själv om taket höjs till en höjd av minst 2,2-2,3 m. Baserat på detta, beräknas enligt de geometriska reglerna de önskade längderna.

Skidorna i den klassiska versionen

I den klassiska versionen av lasten från nederbörd på sidoytorna kan det inte beaktas. Nedbörd kan endast hållas på den övre delen, vars vinkel är mindre än 45 °.

I allmänhet sträcker sig sidoväggarnas lutning vanligen mellan 45 ° och upp till 80 °. Ju brantare sluttningen desto mer segel har den, det måste beaktas: i områden med starka vindar är det bättre att göra mer plana tak. Då kommer vindbelastningarna att uppfattas mycket bättre.

Typer av taksystem av brutna tak

Byggande av ett brutet taktak - en av varianterna av trussystemet (den vanligaste)

För tillverkning av en trasig takram använder de ofta timmer från tall, kvaliteten är inte lägre än 2. Valet av tvärsnitt av trä och brädor beror på takets storlek, det valda taket (dess vikt), vind- och snöbelastningen i regionen, steget att installera spärrar. Alla dessa parametrar tas med i beräkningen. Tekniken är föreskriven i SNiP 2.08.01-89 och TCP 45-5.05-146-2009.

Ett av alternativen för att bygga en ram med hängande takfästen

Ovanstående i figuren kommer att leda ritningen av en ram med hängande spärrar. Det kan endast genomföras om basen av den övre triangeln är högst 4,5 meter (i detta fall är det bredden på vindsalen). Om det är mer, är det nödvändigt att göra snedspetsar, som ska ligga på stödväggen i mitten (vinden kommer att delas upp i två delar av en rad strålar).

En annan version av den övre delen visas på bilden nedan (bilden är klickbar). I detta fall förstärktes sidostängerna. De ökar väsentligt systemets styvhet.

Det finns ett andra sätt att uppnå en liknande effekt - att upprätta sammandragningar - i figuren beskrivs de bara av knappt synliga linjer. Längden på sidoslagbenen är uppdelad i tre, på dessa ställen sätts sammandragningar. De kommer att behövas om taket kommer att ha en betydande vikt.

Variant av anordningen av trissystemet på det trasiga taket - med stag som ökar systemets styvhet

För en liten byggnad i razorov kan takets ram generellt vara enkelt: överst finns det två hängande spjutben, en puff, golvbalkar, pelare och sidobeläggningar (i bilden nedan).

Konstruktion av ett trussystem av ett brutet taktak för ett litet hus

Hur man beräknar ett brutet tak

Mansardbrutet tak av ett litet hus (bredd inte över 6-7 meter) byggdes så många gånger att vi, baserat på erfarenhet, kan säga vilka material som ska användas. Många parametrar är beroende av andra material. Till exempel är monteringsstegspärren bundna med parametrarna för isolering. För att hålla avfallet så lite som möjligt var installationen lättare, det är nödvändigt att avståndet från ett rack till det andra är något mindre än isolationsbredden (20-30 mm). Så om du ska använda mineralull är dess bredd 60 cm. Sedan måste ställen installeras så att klyftan mellan de två angränsande är 57-58 cm och inte mer.

Bredden på brädan för trissfoten bestäms återigen på grundval av isolering. För Rysslands mittzon är den nödvändiga tjockleken av basaltull 200-250 mm. Detta är inte allt. För att isoleringen ska torka behövs ett ventilationsspalt på 20-30 mm (utan det kommer kondensat gradvis att riva av träet och göra mineralull oanvändbar). Totalt visar det sig att bredden på kardborrebenet ska vara 230 mm. Styrstyckets tjocklek - inte mindre än 50 mm. Det här är i regioner med mjuka vindar och inte särskilt tunga snöfallar. Sammanfattningsvis, för alla spärrar - ås och sidokrävad bräda 230 * 50 mm.

Om timmer med sådana egenskaper visar sig vara för dyra, kommer det att vara möjligt att göra isolering i två riktningar: del längs spärren, del, med fyllning av lådan, över. Det är möjligt att lägga minst 100 mm basaltull, därför kan du ta ett standardbord på 50 * 150 mm och lämna ett ventilationsspalt på 50 mm, eller beställa en icke standard 130 * 50 mm. Det här är en blick som är mer lönsam för pengarna.

För rack och balkar är det bättre att ta en bar på minst 80 * 80 mm, bättre - 100 * 100 mm. Speciellt i områden med svåra väderförhållanden - med kraftigt snöfall eller starka vindar.

Beställa mer exakt beräkning från experter. Det här är en lång process som består av att samla laster från takmaterialet, strukturelementen själva, vind- och snölast. Därefter finns enligt en viss formel ett urval av element. För mer information om hur beräkningen utförs, se följande video.

Mansard tak gör det själv: installationsproceduren

Enheten på mansardtaken skiljer sig inte från standardversionen. Om huset är tillverkade av timmer eller stockar, kan du använda den övre kronan som en mauerlat. Den är endast förbehandlad genom impregnering med höga skyddande egenskaper.

Om väggen är gjord av skumblock, är ett förstärkt monolitiskt bälte placerat ovanpå det. På en tegelvägg eller gjord av skalsten, andra liknande material, är anordningen av ett sådant bälte valfritt. På väggen placeras i två lager av vattentätning, och på toppen - antiseptiskt behandlat virke - 150 * 150 mm eller logg. Den är säkrad med inbäddade dubbar.

Hur man monterar strömplattan och trussbenen på den

Vid montering av alla element använder långa naglar - inte mindre än 150 mm i längd. På de mest kritiska ställen är det bättre att ansluta tre eller flera element till bultar eller dubbar med dubbelsidiga trådar. Det är önskvärt att stärka alla leder med stålplattor eller hörn.

Första sättet

Monteringstakar Mansardtak gör på två sätt. Den första: samla delar på marken, sedan i en färdig snäll höja uppåt. Där, den första som exponerar de extrema strukturerna som blir gables. De sätts vertikalt fast. Det är ofta bekvämare att fixa dem med långa staplar som spikas mot väggen (tillfälligt). Följande monterade strukturer införs i de beredda indragningarna i mauerlaten (de är gjorda med önskad tonhöjd). De sätts vertikalt, försiktigt fixerade. Vid behov installera ytterligare tillfälliga stag som låser dem på plats. Sidostrålar är installerade.

Hur man bygger ett sluttande tak på detta sätt, för att samla noder, se videon nedan.

Andra sättet

Den andra metoden - byggandet av ett brutet tak samlar konsekvent element på platsen. Denna metod är bekvämare om konstruktionen är stor och monteras kan den endast lyftas med specialutrustning (kran).

Först läggs golvbalkar. De är fästa på stället och åtdragning, placera tillfälliga strängar som håller dem i vertikal riktning. Därefter monteras truss övre och sido benen, och fästen och axlarna är installerade.

Under installationen observeras följande sekvens av åtgärder: Först ställs de extrema elementen in och ställs i önskat läge, säkert fastsatt. Använd vid behov tillfälliga stöttor. Mellan dem, fiskelinjen, repet, sladden, som kommer att fungera som riktlinje för installation av alla efterföljande element, dras. Med detta enkla drag kan du få den perfekta geometrin (glöm inte att kontrollera lutningsvinkeln, vertikaliteten eller horisontalen).

Ovanpå rackens fästen fixar man - stänger, till vilka sidostängerna är fixerade och på vilka den övre triangeln är fixerad. Åtdragning fäst med metall hörn. Eftersom strålarna är långa, såger de. Detta elimineras därefter - efter installation av övre rafterben - med hjälp av vertikala balkar med fast eller justerbar höjd. Och tillfälligt kan de läggas upp med ställningar (för att inte dra hela systemet).

En av stadierna att bygga ett mansardtak gör det själv

För att göra det lättare att behålla den önskade vinkeln när du monterar sidoskruvbenen, gör mallar som gör zapily. Men eftersom geometrin av självbyggda byggnader sällan är perfekta, kan det behövas en justering. För att kontrollera den resulterande lutningsvinkeln från flera brädor, slås ett ytterligare mönster ned, varigenom installationens korrekthet kontrolleras.

Om standardlängden av timmer - 6 meter - räcker inte, eller beställa önskad längd (dyr) eller ökning. Vid uppbyggnad spikas två brädor på minst 0,6 meter i storlek (30 cm på vardera sidan av leden) på foget. De spikas på båda sidor eller används med bultar.

Tillförlitligt sätt att bygga spärrar. Längden på "patch" - minst 60 cm

Efter montering av sidostängerna förblir för att installera toppen. För dem är också en mall gjord, förtvättad på marken och satt på toppen.

Nästan färdig ram

Övre delen kan tillverkas på olika sätt. Dess struktur beror på bredden på basen. Hur man gör det, se på bilden nedan.

Hur kan du göra en övre triangel på ett sluttande tak

Eftersom anordningen av det mansardbrutna taket inte ger upphov till en ås är fästet fastsatt vid den mittande inhalationen, till vilken fästena är fastsatta, fäst triangeln i önskad position.

Den övre delen är fast av hack, spikad på kudden som ligger i mitten

Ha det kan anses att mansardtaket är monterat med egna händer. Det är kvar att montera takmaterialet och värmningen (du kan i denna ordning, du kan samtidigt). Funktioner för uppvärmning av mansardtak beskrivs här.

Noder och deras ritningar

När trussystemet installeras kan det finnas frågor om montering av noder - skärningspunkten och anslutningen av flera konstruktionselement. På bilden ser du ritningarna av nyckelanslutningar.

Hur man gör anslutningselementen truss system broken broken

Den andra versionen av anslutningssidan av spjällen och den övre triangeln. För mer pålitliga fästbultar används.

Hur man gör monteringen av den övre triangeln och takfoten på mansardtaket med egna händer

Metoder för att fästa trussben till mauerlat eller, som i detta fall, till sidostrålen visas i figuren nedan. För att göra det lättare att montera ett tungt element, är en dragkrok (bar) spikad på spackeln från botten, vilket begränsar rörelsen: brädan vilar på kanten och förhindrar att den faller under.

Flera alternativ för att fästa spärrar till Mauerla

Husbyggande

Byggnaden av vinden är en väldigt viktig process som genomförs både vid hela byggnadens konstruktion och efter byggandet. Detta rum ger sina ägare ytterligare kvadratmeter boyta. På de särdrag som byggnaden på vinden tar, betraktar vi nedan.

Innehållsförteckning:

Byggnad av vinden: projektet och dess utveckling

Attic - ganska svårt att bygga en del av byggnaden. Det är att föredra att utforma det under byggnadsfasen av huset självt. Eftersom byggandet av ett bostadshus som redan finns på den färdiga byggnaden är inte alltid möjligt. Först och främst på grund av det faktum att vinden rummet har stor vikt, och därmed laddar grunden.

Byggnaden av vinden består av en viss typ av stadier, till exempel:

 • vindsurf konstruktion ritningar;
 • demontering av gamla takmaterial i händelse av att vinden monteras på en redan färdig byggnad;
 • stärka väggarna på övervåningen, stärka grunden om det behövs
 • byggnaden av väggarna på vinden rummet;
 • byggnad av taket, dess isolering, vattentätning och efterbehandling;
 • installation av fönsterkonstruktioner;
 • interna ytbehandlingar.

Överensstämmelse med alla tekniska nyanser vid byggnaden av vinden kommer att ge en pålitlig och hållbar byggnad.

Det första och viktigaste steget är utarbetandet av ett mansardrum. Vid detta tillfälle är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana egenskaper som rummets storlek, materialet som används vid konstruktionen, taket och höjdsnivån och många andra nyanser.

Det finns tre sätt att designa en vind. Den första - mest budgeten, utarbetar projektet manuellt. Men för att utföra denna operation krävs minimal designupplevelse. Det andra sättet är att använda färdig projektdokumentation, men det är inte ett faktum att någons takprojekt är helt lämpligt för ditt hem, så du behöver fortfarande göra vissa justeringar. Det tredje sättet är att kontakta specialiserade organisationer som på kortast tid hjälper dig att skapa ett vindprojekt för dig som är idealiskt för ditt hem.

Vid självdesignprocessen bör hänsyn tas till väggbelastningen på byggnaden, dess utseende och ytbehandling används både inom och utanför rummet. Dessutom är det viktigt att ta hänsyn till belastningen på byggnaden på stiftelsen, du kan behöva stärka den. Om vinden är för tung finns det risk för deformation eller sprickbildning i huset.

Experter hjälper dig att välja de bästa byggmaterialen, som å ena sidan kommer att garantera hållbarhet på vinden och å andra sidan, hjälper till att minska belastningen på grunden av hela byggnaden.

Dessutom, efter projektets utformning, bör det överenskommas med de särskilda myndigheterna. Om du har ett kompetent projekt kommer denna process att gå ganska snabbt.

Byggnadshuset gör det själv i huset

Vi erbjuder dig att bekanta dig med möjligheten att bygga en vind i ett lägenhetshus som redan har byggts och tas i bruk. I det här fallet är det först och främst nödvändigt att demontera det gamla taket. Således blir det möjligt att expandera takytan och öka säkerheten hos byggnaden som byggs.

För demontering av taket är inte nödvändigt att anställa specialister, kan allt arbete göras för hand. För att göra detta måste du först avlägsna det externa takmaterialet. Därefter måste du helt ta bort lådan och taksystemet.

Därefter är det nödvändigt att stärka väggarna på intilliggande golv, eftersom vinden tar lite tryck på dem. Strukturella egenskaper på vinden lägger inte bara på byggnadens yta utan också på dess väggar. Därför är det först och främst före byggnaden av vinden att det är nödvändigt att stärka väggarna, nära att lyssna på den. För att göra detta bör du använda speciella beräkningar enligt vilka denna process utförs och styrkan hos de gamla väggarna bestäms.

Nästa steg är isolering och vattentätning på vinden, vilket också är taket på föregående våning. Med denna åtgärd kommer det att vara möjligt att säkerställa en hälsosam atmosfär i rummet. För isolering av vinden kan du använda olika isoleringsmaterial i form av skum, mineralull etc.

Byggnad av vinden foto:

Detta följs av processen att bygga väggar på vinden rummet. Väggar är gjorda i förhållande till det i förväg utvecklade projektet. Oftast, för byggandet av väggar med trä eller timmer. För uppvärmning av vinden rekommenderas att använda mineralull eller polystyrenskum. Vid val av material för yttre och inre väggar, försök att föredra material med hög brandskydd.

Nästa process - byggandet av taket. I detta fall är beräkningen av den korrekta lutningsvinkeln av taket väldigt viktigt. Eftersom alltför platt tak har negativ inverkan på vindsummets användbarhet. Tänk på att taket ska vara ordentligt vattentät eftersom om det finns de minsta läckorna på ytan kommer fukt in i vinden.

Dessutom ska takets form vara så enkelt som möjligt, närvaron av brutna och formade element kommer bara att komplicera processen av deras konstruktion. Också viktigt är frågan om uppvärmning av vinden. För dessa ändamål använder man olika typer av byggmaterial. När du väljer isolering på vinden, försök att föredra material som inte absorberar fukt, är resistenta mot frost, temperaturförändringar och gnagare. Dessutom bör isoleringsmaterialet inte passera värme från rummet.

Det är bäst att hålla sig på uppförandet av inre isoleringsarbeten. Gör så här för att utföra en rad åtgärder:

 • Montera ytan i form av en gipsplatta eller plywoodbas;
 • bilda ett ångspärrskikt, för detta ändamål använda speciella filmer;
 • lågisoleringsmaterial - den ideala lösningen - mineralull;
 • se till att vattentätningen av taket är korrekt med en speciell typ av membran;
 • lägg det yttre ytbehandlingsmaterialet.

För byggandet av taket behöver du också installera ett trussystem för att montera lådan, vars installationssteg beror på vilken typ av takmaterial som helst. Efter installationen av taket bör du installera fönster.

För att ge högkvalitativ belysning i rummet, bör du installera flera fönster i den, storleken av vilken direkt beror på storleken på vinden själv. Fönstret på vinden taket bör vara av hög kvalitet. Den bör vara resistent mot nederbörd, vind, temperaturförändringar. Dessutom, med hjälp av fönster design levereras högkvalitativ ventilation på vinden.

Ytterligare åtgärder vid byggnaden av vinden är relaterade till de inre ytbehandlingarna, uppbyggnaden av uppvärmning, design och design av rummet. Noggrann överensstämmelse med alla rekommendationer för byggandet av vinden kommer att bidra till att lokalerna ska fungera långsiktigt.

Byggnadsteknik ram vind

Ramhöjd - En bra lösning för hem, garage och till och med ett bad. Bland fördelarna med vindruta ramtyp not:

 • enkel konstruktion, så det laddar inte huvudbyggnaden, det finns inget behov av ytterligare förstärkning av väggarna och basen;
 • överkomlig kostnad på vinden - jämfört med sina stenalternativ
 • hög nivå av isolering och ljudisolering;
 • Möjligheten att bygga vinden i nästan vilken form och konfiguration som helst.
 • enkelheten i byggnadsarbetet, eftersom materialet för konstruktionen är ganska lätt och det behövs inte särskild utrustning för att lyfta dem till ytan av huset.

Byggnaden av ett ramverk kan du få en färdig byggnad med utmärkt värme- och ljudisoleringsprestanda. Dessutom kommer taket att vara i gott skick, och det effektiva området i rummet kommer att öka betydligt.

En enklare process är byggandet av ett vindsvå på en byggnad som ännu inte har uppförts. Byggnaden av vinden på det färdiga huset kräver demontering av det gamla taket. Arbetet bör börja med en undersökning av jordens egenskaper på platsen och bestämma grundlagrets bärkraft. Om stiftelsen inte kan tåla vinden, måste du producera en serie verk som syftar till att stärka den.

Därefter bör du inspektera väggarna i huset för deras mottaglighet för extra belastningar. I så fall förstärka väggarna vid behov. Därefter demonteras det gamla taket och taket stärks.

Byggnad av trä vind består av följande steg:

 • tillverkningsramsystem;
 • vägginstallation;
 • utförandet av vinden väggar;
 • installationsarbete i samband med takets montering
 • vindsäck med takmaterial och takisolering;
 • inredning hall.

Dessutom omfattar uppbyggnaden av vinden installation av fönster- och dörrkonstruktioner, tillverkning och installation av trappor etc.

För att utföra byggnaden av vinden i ett trä, bör du förbereda en trimskiva, plywood, skruvar och själva träet. Ramkonstruktion bör vara lämplig för den genomsnittliga personens rörelsehöjd. Det bästa värdet på höjden på vinden är minst två meter. Höjden på åszonen bör vara ca 350 cm.

Det enklaste sättet att montera ramen på marken, och sedan höja den på taket. Den övre timmer- eller ramramen kommer att fungera som en eldstad på vinden. För fixering av ramkonstruktionen på ytan av huset används specialplattor eller plywood. Således är det möjligt att erhålla en särskild plattform. Knappar och fästkvalitet beror på det material från vilket väggarna på vinden är gjorda. För att koppla träet i den övre delen av konstruktionen med skruvar. Efter att rammurarna är tillverkade ska taket vara isolerat och vattentätt. Därefter tillverkas väggens ytter- och innerväggar, fönster och dörrar monteras och inredningsarbeten utförs.

Rekommendationer för att göra ett loft gör det själv

Att planera vinden bör noggrant analysera huvudbyggnadens allmänna skick. Loftet kan vara ett rum eller bestå av flera rum. Vid designfasen bör du också överväga designen och formen på fönstren, liksom deras placering.

Attic ska byggas av lätta, men samtidigt slitstarka material. Eftersom materialen ska klättra lätt på taket och utöva minimal belastning på byggnadens grund.

De mest optimala materialen för konstruktion av vind- eller stålprofil. Ett loft av sten eller betong kommer att ladda huvudbyggnaden. Material för takläggning bör också vara lätt, men samtidigt hållbart och pålitligt. Det är att föredra att använda bältros eller bitmetall för takläggning. För innerväggar och anpassning rekommenderar vi att du använder gips.

Eftersom vinden ligger ovanför huvudbyggnaden är den mer i kontakt med kall luft. Därför är det nödvändigt att säkerställa korrekt isolering av lokalerna. Den uppvärmda luften i rummet ska inte tränga igenom isoleringen. För att förhindra att fukt kommer in i rummet är det dessutom nödvändigt att försäkra sig om vattentätning.

I förhållande till hallens konstruktionskännetecken består det av ett system av spärrar, som installeras med iakttagandet av steget på sextio centimeter. För att fylla luckorna mellan hissystemet, rekommenderas att installera värmeisoleringsmaterial inuti dem, såsom mineralull. Alternativet att lägga isolering i ett, två eller till och med tre lager är möjligt. För att beräkna den totala tjockleken på det isolerande materialet bör hänsyn tas till den totala värmeförlustens koefficient i rummet. För att skydda taket inuti rummet måste du installera en ångspärr. Därefter ska du slutföra taket med gips, väggpaneler eller trimpaneler.

Glöm inte att lämna ventilationsgapet, vars huvuduppgift kommer vara att bli av med överskott av fukt i taket. Bredden på denna lucka beror på typen av takmaterial. På utsidan av isoleringsmaterialet bör installeras ånggenomsläppligt vindskydd.

Ett utmärkt ångspärrmaterial är en film av polyeten-, glas- eller takmaterial. Isoleringen läggs i överensstämmelse med överlappningen på 15 cm. För limning av sömmarna används byggband. Observera att folie vattentätning läggs foliebelagd inuti rummet. Folien kommer således att återspegla värmen som kommer från rummet.

Hur man bygger ett taktak - en stegvis guide

Attic, vilket möjliggör effektiv användning av ett privathus överlappningsområde - designen är ganska komplicerad. Husägare överlåter som regel sin konstruktion till erfarna hantverkare - takläggare. Men om du är en brygga i snickeri och inte är rädd för svårigheter, så kan du säkert klara av uppgiften själv. Det första steget är att få teoretisk kunskap om hur mansardtaket beräknas och byggs med egna händer enligt individuella ritningar. Denna information, som presenteras i form av ett genombrott, finns i denna artikel.

Val av takkonstruktion

För byggnaden av vinden i stället för den vanliga vinden, är följande typer av tak lämpliga (visas nedan i diagrammet):

 • Den vanliga gaveln med en lutning på 45 ° och mer (brant);
 • brutet tak
 • chetyrehvalmovaya chetyrevalmovaya.

Obs. Som det framgår av diagrammet är de olika halvgummibeläggningarna komplicerade gaveltak, så det är ingen mening att betrakta dem separat. När det gäller design är intresset av multilongkonstruktionen som visas på bilden, men för sin konstruktion behöver vi en anständig upplevelse.

Gabel Mansard-taket är det enklaste och mest ekonomiska när det gäller materialförbrukning. Men du måste betala för detta med ett mindre användbart område och de sluttande väggarna på det bifogade golvet, vilket inte tillåter att placera höga möbler. Detta kommer inte vara ett problem om du planerar att utrusta ett sovrum på vinden - sängarna kommer tyst att ligga nära de längsgående väggarna. Ett annat sätt att lösa problemet är att höja hissystemet till önskad höjd, som visas nedan.

Takläggning med brutna former är det mest populära alternativet eftersom det gör att du kan göra högklassiga vardagsrum på övervåningen. Om utskjutande fönster inte är förutsedda på dess backar, så är det enligt installationstekniken ett sådant tak inte mycket mer komplicerat än en gavel, även om förbrukningen av byggmaterial kommer att öka. För att göra ditt val enklare erbjuder vi att överväga och jämföra de 3 vanligaste varianterna av mansardbyggnaden för ett privathus med standardstorlekar 6 x 6 m:

 1. Brant tak med två sluttningar, lutande i en vinkel på 45 °.
 2. Polygonal struktur, där de nedre bjälkarna lutar i en vinkel på 60 ° och den övre - 30 °.
 3. Samma som alternativ 1 höjs endast kupor till en höjd av 60 cm, och klackbenen ligger i en vinkel på 37,5 °.

För enkelhets skull har vi skildrat alla tre strukturerna i en ritning, som kan användas som grund för framtida konstruktion.

Obs. Som huvudbyggnadsmaterial för tillverkning av spjälsar och andra ramelement, tavlade med ett tvärsnitt av 50 x 150 mm.

För att välja det bästa av de tre alternativen, föreslår vi att man studerar jämförelsetabellen, där parametrarna på vindytan presenteras per 1 löpande meter av bygglängden.

Genom att känna till längden på takhöjderna som anges i plattan kan du ungefär uppskatta förbrukningen av byggmaterial för ram, beläggning och isolering. Följande tabell gör det möjligt att uppskatta den totala ytan på andra våningen rum vid genomförandet av alla 3 lösningar i privata hus med olika storlekar.

Beräkning av trussystem

Spjälorna på ett vindhus byggt av dig själv borde kunna klara sådana laster under hela livscykeln:

 • egen vikt
 • massan av tak och isolering;
 • maximal vindkraft för området
 • snötäcktryck.

Hjälp. Med en takhöjd på mer än 45 ° är snön på den nästan inte fördröjd och vid 60 ° beaktas inte alls i beräkningarna. Men vindtrycket ökar på grund av strukturens höjd och sin position nära vertikal.

Resultatet av beräkningarna ska vara 2 parametrar - sektionen av spärrar med balkar (annars - puffar) och steget för deras installation. Det är ett misstag att tro att storleken på trätakstängerna växer tillsammans med belastningarna på den. Strukturens maximala styvhet uppnås genom att använda takstänger av loggar med en diameter på 120-200 mm eller timmer med en tjocklek av 40 till 200 mm, installerade i steg om 50-120 cm. Om du inte är civilingenjör kan du inte bestämma dessa värden mer exakt, eftersom ganska komplicerat.

Online-kalkylatorer som är publicerade på Internet löser inte problemet, eftersom deras beräkningar fortfarande måste kontrolleras. Lösningen är enligt följande: Använd färdiga data som länge har beräknats. För att göra detta behöver du ett bord nummer 1, vilket visar tvärsnittet av stiftben med olika längder och belastningar:

Vi kommer att förklara beräkningsmetoden genom exempel. Antag att snöbelastningen på en plan yta (projektion av ett sluttande tak) i ditt område är 100 kg / m², lutningen är 60 °, spännvidden är 4,5 m (före stutet) och steget med spärrar är 120 cm. Taket är skiffer. Vi överväger:

 1. Real vikt snöskydd: 100 x 0.32 = 32 kg / m². En gradientkoefficient på 0,32 tas från Tabell 2 nedan.
 2. Andelen skifferbeläggning med regelbunden profil är 25 kg / m².
 3. Den totala specifika vikten är 32 + 25 = 60 kg / m².
 4. Vi beräknar den specifika vikten för 1 linjär mätare av spärrar, multiplicera 60 kg / m² med installationssteget på 1,2 m. Vi får 72 kg.
 5. Vi återvänder till bordet nummer 1 och välj tvärsnittet av virket längs spetsen. Ta en last på 100 kg per 1 m. Pp. Rafters (med en marginal). En logg med en diameter på 140 mm, en plåt av 40 x 200 mm och andra material vars mått är i samma horisontella rad är lämpliga.

Hjälp. Vid installation av ett trasigt mansardtak används 2 typer av takbjälkar - vadderade och hängande. På gaveltaket används endast efterföljande, vad är skillnaden mellan dem, återspeglas i diagrammet.

Korrekt avgöra installationsintervallet för truss-trusser hjälper dig till det senaste tabellnummeret 3:

Den föreslagna metoden är lämplig för små rektangulära hus med dimensioner på 6 x 6 m. För att bygga ett mansardtak på en stor stuga, rekommenderas starkt att kontakta specialister - designers för beräkningar.

Tillverkningsram

Den förenklade metoden, som presenteras nedan, innefattar byggandet av ett mansardbrutet tak i 2 steg: sammansättningen av takbalkar på marken och den efterföljande installationen på en timmer eller timmerhus färdiga väggar. Konstruktionsmaterial är brädor med en sektion av 15 x 5 och 10 x 5 cm med en standardlängd på 6 m.

Börja montering - bildandet av det övre bältessystemet

Steg för steg ser tekniken ut så här:

 1. Förbered bjälkarna på gårdens nedre bälte, med hänsyn till taköverhang 25-27 cm på varje sida. Om längden på virket inte räcker, måste du öka den med hjälp av fodret av samma sektion, naglad med naglar.
 2. Lägg strålen på marken och fästa den på hörnen av de vertikala pelarna som bildar väggarna på vinden. Montera takstrålen och stödet för skridskan (mormor), fäst sedan på den och ramens hörn två brädor av hängande spärrar för märkning, som det är gjort på bilden.
 3. Klipp in elementen på plats och säkra dem. Från de övriga delarna av brädorna på samma sätt gör naslonny (nedre) trussben och spik dem till ramen. Gården är klar.
 4. Gör resten av gården på samma sätt.

Rådet. Som regel finns fönster eller dörrar till balkongen på främre gavlarna. Rackar och bälten för deras installation är också praktiska att göra på marken, liksom skjuvöppningar med klädbräda.

Hur man snabbt och noggrant monterar spjällen på vinden, beskrivs i videon:

De färdiga ramarna klättrar på väggarna och fixeras i sin tur på sina ställen, från början av den första gaveln. För att förhindra att det faller, installera distanshållare och spik dem till väggarna i timmerhuset. Den andra och efterföljande gårdarna placeras i designpositionen och är förbundna med varandra med brädor.

Efter placering måste spärren vara fastsatta på väggarna på följande sätt:

 • häftklamrar till den andra från ovanstående krona av stockar eller stänger;
 • på stål hörn och galvaniserade självgängande skruvar, som visas på bilden.

Obs. Montering på tegel och andra huvudväggar utförs med hjälp av en mauerlat - en träbalk som läggs på stödkonstruktionerna längs hela byggnadens omkrets. Kraftplattan är i sin tur monterad på klackar eller förankringsbultar, och mellan det och stenväggen är ett vattentätskikt av takmaterial. Assembly Assembly ser ut så här:

Nästa steg är att lägga ett diffusionsmembran över trussystemet - en film som skyddar mot vind och nederbörd, men låter vattenånga ut ur isoleringsmedlet strömma ut. Rulla ut den första duken i den nedre delen av taket och fäst den till brädorna med en häftapparat, lägg sedan följande med ett inlopp på 10-15 cm. När du täcker hela taket, spikar brädorna till manteln. Mer montage visas i videon:

Ett takbeläggning läggs ovanpå kratslisten, metallplattan och så vidare. Tekniskt läge och fästen beror på det valda materialet.

Golvisolering

Eftersom vinden är planerad som bostad, bör den vara välisolerad. Av träisoleringsmaterial är mineralull bästa "vänner" med trä eftersom det tillåter fukt att passera och tillåter "andas". Skikttjockleken är inte mindre än 150 mm och i de norra regionerna - upp till 300 mm. Uppvärmning utförs i denna ordning:

 1. Skär skivorna av mineralull och sätt in dem mellan spjällen.
 2. För att isolera gavlarna, spika ner ytterligare ställen och sätt på samma sätt isolering mellan dem.
 3. Om bredden på stänkbenen inte räcker till för att skapa värmeisolering av önskad tjocklek, lägger du de översta grindens horisontella stavar efter de första lagren. Sätt i plåtar i det andra lagret mellan dem.
 4. Täck isolatorn med en ångisoleringsfilm insidan, lägg den med en överlappning på 15 cm och lima lederna med aluminiumstejp.
 5. Slå toppen av battarna till fodret för gipsskivor eller andra ytbehandlingar.

En viktig punkt. När du lägger isoleringen, se till att det mellan det och det vindtättande membranet finns en ventilationsprodukt om 3-5 cm. Genom det kommer fuktigheten som genereras i mineralullen på grund av daggpunkten att avlägsnas.

Klart isoleringsprocessen visas i nästa video:

slutsats

Att bygga ett vinden tak är en mödosam uppgift och du kan inte övervinna det ensam. Det mesta av arbetet behöver göras med en assistent, och 3 personer är skyldiga att lyfta takfacken. Även framgången för din händelse beror i stor utsträckning på riktigheten av de ursprungliga beräkningarna. Om beräkningsmetoden leder dig till förvirring, och det finns inga intelligenta ingenjörer i närheten, rådfråga dig med erfarna hantverkare - takläggare, vars kompetens det inte är tveksamt. De kommer att göra rätt beslut och kanske berätta om detaljerna för installationen av sådana system.

Byggandet av en takvåning gör det själv

Attic kan betydligt utöka den användbara delen av huset. Samtidigt kan arrangemanget av takbeläggningen utföras även i en redan färdig struktur. Samtidigt kommer finansiella kostnader att vara relativt små, eftersom De grundläggande nödvändiga strukturerna kommer redan att finnas, och med genomförandet av alla nödvändiga åtgärder kommer du att kunna klara sig själv.

Byggandet av en takvåning gör det själv

Innehåll steg för steg instruktioner:

Förberedande verksamhet

Först och främst måste du försäkra dig om att grunden för huset kan motstå extrabelastningen från vinden. Om nödvändigt bör stiftelsen stärkas eller försök att överföra nya laster till en separat grund. På detta stadium kan du behöva hjälp av professionella.

Hur man bygger en vind

Lös problemet med vinden design. Tak golv kan ha en mängd olika former. Samtidigt ställs rummets interna utrymme ut av funktioner i takdesign.

Taket på vinden bör utformas på ett speciellt sätt. Du måste bli av med gamla spjäll och relaterade material, ersätta dem med ett nytt system, utformat med hänsyn till de kommande belastningarna, lutningsvinkeln och andra viktiga designfunktioner.

Trissstrukturen måste sålunda utformas och konstrueras i en separat ordning, speciellt för ditt våningsplan.

Det bästa alternativet för takkonstruktionen på vindsvåningen är ett brutet gaveltak. Vakttaket kommer att ha en mycket större belastning på väggarna jämfört med enkelsystem. Men du hittar inte ett bekvämare takalternativ på vinden golvet.

Gabeltak mansard

I det här fallet kommer ett brutet tak "äta upp" minst mängd ledigt utrymme på vinden i jämförelse med alla andra typer av tak.

Det är viktigt att gaveltaket har ett tillräckligt antal bärbärande stöd. Vanligtvis används arrangemang av ett sådant tak slitsspärrar. Samtidigt måste elementen i trussystemet stödjas av bärande väggar som kan motstå de inkommande vertikala och horisontella belastningarna.

Byggnadsstadiet på vinden

Byggnadsstadiet på vinden

Innan du börjar bygga, bestämma vilket område golvtaket ska ha, oavsett om du ska isolera det och om du behöver bygga upp värme på vinden.

I enlighet med dina egna preferenser gör (beställa, hitta i öppna källor) ett projekt på ett vind med skisser, ritningar, beräkningar och förklaringar.

Följande viktiga särdrag på vinden bör återspeglas i projektdokumentationen:

 • Förekomsten av ytterligare skiljeväggar och bärande väggar;
 • antalet fönsteröppningar;
 • funktioner i takets inre struktur
 • typ av takmaterial etc.

Därefter beräkna önskad mängd material för att dekorera vinden. Det är bäst att göra en vind med användningen av samma material från vilken byggnaden är byggd (tegelsten, block, etc.).

Landsbygden från en bar med en mansard

I händelse av att vinden är planerad att användas uteslutande för säsongsliv, kan du göra det av mer budgetmaterial. Vanligtvis används trä i sådana situationer. Materialet kombineras perfekt med de flesta befintliga byggmaterial och är perfekt för att dekorera vinden.

Trä vind

Fortsätt till arrangemanget av träramen - takets grund. Välj lämpliga platser för placering av block som är nödvändiga för att arrangera skiljeväggar.

Först måste du lägga ut ytter- och gavelväggarna. Genom arrangemanget av taket på vinden fortsätter uteslutande efter färdigställandet av konstruktionen direkt hemma.

För att bygga ramen, använd en högkvalitativ träbalk med mått på 15x5 cm. Under arbetet med att utföra varje skede av arbetet, vägledas av dina skisser och ritningar. Förklara allt uteslutande i ord är omöjligt.

Bar 150x150 mm

Första steget

Stärka befintlig struktur med linjer. För att stärka körningarna, använd speciella stödblock i form av ett brev U. Block installeras och fylls med cementmortel. Sådan härdning kommer att eliminera ytterligare sprickbildning av väggarna.

Andra steget

Bygga huvudgallerväggar och fortsätt till byggnaden av vinden. Efter installationen av alla nödvändiga väggar fortsätt till installationen av element i trussystemet.

Huvudgallerväggar

Tredje steget

Montera spärren i enlighet med projektdokumentationen och verifiera det monterade systemets tillförlitlighet.

Takbyggnad

Först måste du installera körningarna, och därefter fixa spärren. I början är det nödvändigt att lägga ut stegade väggfönstren, och därefter att utrusta uppdelningarna på vindsvåningen. Var noga med att verifiera jämnheten av arrangemanget av element i trussystemet.

Fjärde steget

Rikta gavlarna på gavelväggarna med en bandsåg.

Vi förstärker gavelens överhäng

Femte steget

Spik skenorna för installation av värmeisoleringsmaterial till spjällen. Fixa vattentätningen, isoleringen och ångspärren, och tampa sedan över ett annat lager av vattentät isolering.

Lathing för mansard tak

Sjätte steget

Lägg på kassen vald yta. Det är bättre att det färdiga takmaterialet är mest tillförlitliga och högkvalitativa, så att det är mysigt, varmt och säkert på vinden.

Läggande av plåt av metallplattor

Efter avslutat arrangemang av väggarna och taket på vinden, fortsätt till isolering och inredningen av taket.

Golvisolering

För isolering kan vinden använda olika material. Exempelvis är mineralullisoleringsmedel, polystyrenskum, olika block etc. mycket väl lämpade för att utföra sådant arbete. Ett av de mest föredragna värmeisoleringsmaterialen är fiberboard. Det är enligt exemplet på detta material att ordningen för isolering av vinden rum kommer att övervägas.

Stegor på taket tak isolering

Vid användning av plattor med en tjocklek av 1,2 cm, motsvarar värmeisoleringsegenskaperna hos en sådan isolering väggens egenskaper, kantad med tegelstenar eller ytans ytor med en tjocklek av ca 5 cm.

Dessutom har plattorna bra ljudisoleringsprestanda. Fabriksbehandling med antiseptiska preparat gör materialet motståndskraftigt mot ogynnsamma yttre faktorer, och det relativt låga priset gör att du kan köpa sådana plattor för nästan alla.

Det lämpligaste materialet för vindisolering är fiberboard.

Å ena sidan har plattorna en något räfflad konsistens, och å andra sidan är de släta. För skärplattor kan du använda en vanlig skarp kniv. Materialet är inte särskilt skrämmande temperatur-fuktfluktuationer. Samtidigt tar det inte mycket tid och energi att värmeisolera ytor med fiberplatta.

Sammanfattningsvis är fiberplattans släta sida (slät fram) du kan lima tapeten eller utföra andra efterbehandling efter eget gottfinnande.

väggar

Hur man värmer upp vinden

Traditionellt börjar värmeisoleringsarbeten med väggisolering. Det räcker att fixera tallrikarna med naglar. Tidigare under kåporna bör fästena bifoga duralplattor. Placera naglarna själv kontrollerbräda.

Om väggarna inte är tillverkade av trä, kan det hända att andra fästanordningar behövs. Fokusera på situationen.

Du kan också använda PVA lim eller olika typer av limmastik för att fästa plåtarna på plåster.

tak

Vid ledningens lopp försöker du få hjälp av minst en assistent - plattorna är ganska stora och det är inte särskilt bekvämt att montera dem ensamma.

Foderet är utfört i ett extremt enkelt mönster: plåten är noggrant applicerad på fästplatsen och fastsatt med användning av T-stöd av plåt, naglar och duraluminplattor. Använd säkerhetsglasögon vid denna tidpunkt.

Golvet kan isoleras med två metoder.

I enlighet med den första metoden är ytan först täckt med ett dubbelskikt av takmaterial, varefter fiberskivan är fixerad på toppen, och därefter genomförs installationen av det färdiga golvet.

Enligt det andra alternativet är MDF-brädorna fastspända på golvet, och en matta är limd ovanpå dem. Denna beläggning är mycket bekväm. För ytterligare bekvämlighet rekommenderas att impregnera den med en speciell förening som gör det enklare att ta hand om mattan.

Innan du limar mattan, måste den vikas ut och hållas i ett rum i 7-10 dagar. Plattor av fiberboard är förbehandlade med lim. Efter limning av hårdplattan måste du dessutom pressa till ytan med hjälp av brädor och låt torka för en dag.

Det inre arrangemanget på vinden

Sammanfattningsvis kommer du bara att behöva slutföra en serie av arbeten på vindkrafts interna landskapsplanering. Börja från taket.

Det inre arrangemanget på vinden

tak

Det bästa alternativet är arrangemanget av ett lättmonterat tak. Foder är väl lämpad för konstruktionen av en sådan struktur. Du kan också använda hårdplatta, plywood eller annat lämpligt material.

Det är bekvämare att först göra taket i storlek, och fäst det sedan på en delstrålkrok.

väggar

Det inre arrangemanget på vinden

Spik till tätningsstången på tvärstången av trä av hög kvalitet. Spik det valda efterbehandlingsmaterialet till ramen. Det bästa alternativet är träfoder.

På platser av nischbildning (och de kommer definitivt att vara närvarande med tanke på funktionerna i takkonstruktionen) kan du spika gips eller annat lämpligt material, vilket skapar kompakta skåp för att lagra alla typer av tillbehör.

Arrangemang av bostadsområden

Arrangemang av bostadsområden

Beroende på ledigt utrymme på vinden kan du utrusta ett sovrum, studera, barnrum. Fokusera på funktionerna i din situation.

Inredningsideer från professionella

Inredningsideer från professionella

belysning

Överväg arrangemanget för vindsurfbelysningsarrangemanget. Det bästa alternativet är att organisera lokal belysning på varje hörn av rummet. Så det inre av vinden blir det mest uttrycksfulla.

I frågor om möbler och ytterligare arrangemang av taket golv, styrd av deras behov och kapacitet.