Alternativ för takbeläggning

Den sista delen av beklädnaden av fasaden av huset är sidospåren på taket. Denna process gör att du kan ge strukturen en klar utseende. Verksamheten omfattar flera tekniska lösningar, som var och en kan utföras självständigt utan att specialister involveras. Men du måste ta hänsyn till vissa nyanser och rekommendationer.

Vilken typ av siding hemmed tak

För sidospår kan standardsidor användas:

 1. Vinyl. Sådana produkter är gjorda av PVC. Detta är ett bra alternativ för att klara olika delar av taket, eftersom panelerna har en låg vikt och inte har någon betydande belastning på konstruktionen. Produkten ruttnar inte, rostar inte och är fuktbeständig. Kostnaden för materialet är ganska överkomligt, så det kan användas för att slutföra alla delar av huset, skapa en enda look.

Vinylfälgning är det mest prisvärda materialet för att trimma ett taköverhäng.

 • Metal. Innehåller sorter av galvaniserat stål och aluminium, det första alternativet är billigare och populärt. Även om produkterna är slitstarka, när de lägger på den utskjutande delen av taket eller gaveln måste vissa nyanser beaktas. Faktum är att sådana områden är benägna att kondensera och, om de är felaktigt monterade, kan detta leda till korrosion av klädseln.

  Metallplattformsbeläggning anses vara det mest hållbara alternativet

 • Trä. Den är gjord av peresovanniskt trä och cellulosa. Har de bästa parametrarna för operation jämfört med ett naturligt träd. Det har ett högt pris. På grund av det faktum att delarna är täckta med skyddande och dekorativa kompositioner i produktion, är den inledande behandlingen inte nödvändig, men över tiden måste ytan uppdateras.

  Naturträ är ett vackert men dyrt och kortlivat alternativ.

 • Dessa alternativ används oftast för att spara, rester från fasad eller outnyttjad lager används för arkivering. Men alla sorter har en stor nackdel - bristen på ventilationshål. Även om stansning kan ske med egna händer, blir resultatet inte alltid attraktivt.

  Därför är den bästa lösningen att använda soffit för sidospår. Sådant material tillhör de komplementära elementen i fasaddekoration. Det är en panel av vinyl eller metall ca 30 cm bred och 305 cm lång. Följande alternativ finns:

  • helt perforerad;
  • utan luftventiler (slät);
  • med partiell perforering i mitten.

  Att välja rätt lösning beror helt och hållet på den specifika situationen.

  Soffit modeller är valda beroende på typ av tak

  Dekorera takskenorna hemma med egna händer

  Hem tak överhäng kan vara några sätt att arbeta kommer att behöva olika ytterligare element.

  Montering av sidospår längs spärren

  Denna metod skiljer sig från andra genom att det tillåter dig att skapa ett plan som ligger i en lutningsvinkel av spjällen. Svårigheten med denna teknik i enhetsramen, så att den här trimskärmen takskärmar utför enligt planen:

  Snedställt överhänget ser originellt ut

  • Nivån på spärrar uppskattas. För att göra det, mellan den första och sista strålen spänns sladden och nivelleras till önskat plan. På grund av att de viktigaste elementen i batten ska monteras längs de yttre och inre kanterna av överhänget, rekommenderas att spänna olika ledningar i båda sektionerna, som jämställs med hjälp av en nivå.
  • Detaljer om ramen ställs in växelvis. Om en trästång används (vilket är mer föredraget) förbehandlas det med antiseptiska medel och brandskyddsmedel. Naglar eller skruvar används för fixering. Laminatema är jämnt med en nivå och underlag. Resultatet ska vara ett enda plan.
  • Svårigheter kan uppstå när man arbetar med ett tak som har flera sammankopplade ramper. Vid arkivering sätts träet nödvändigtvis på båda sidor av foget och i mitten. Om takstaket är väldigt stort, är det för stelhet en timmer installerad i mitten.

  Den allmänna ordningen för arrangemang av det lutande överhänget längs taken

  Tips! En alternativ lösning kan vara ett alternativ med att vända mot takskenorna på staplade spjäll. De är fastsatta på sidan, exponering av nivån, varefter alla sektioner är anslutna med horisontella skenor.

  Installation av paneler kan ske på flera sätt. De skiljer sig åt huruvida den skapade delen av gavelöverhanget fortsätter eller kommer att vara ett oberoende element. I sådana fall ligger panelerna i olika riktningar. Den mest populära under taksidor är följande alternativ:

  1. Enligt de installerade horisontella ramelementen är en J-profil monterad mittemot varandra.
  2. I startfasen läggs startnivån, vid finalen - slutprofilen.
  3. Den första panelen mäts, skäras i storlek, lindas av J-profiler, fixeras på inledningsstången genom monteringshålen och skruvas fast i ramen med självgängande skruvar.
  4. Efter installationen är alla fragment av yttre områden stängda dekorativa hörn.

  Alternativ snett och horisontellt arrangemang av överhänget i jämförelse

  Med ett flerdirektivt arrangemang av paneler av takets överhäng och gaveln bildas en märkbar fog som är bättre att gömma med en bar.

  Horisontell installation

  Horisontell sidospårskärning är enklare, men kombinerar två sätt att skapa en ram:

  1. Det vanligaste sättet att montera kasser är när huvudelementen exponeras längs fasaden och längs kanten av överhänget i ett enda plan.
  2. Ett mer tidskrävande alternativ är att föra timmer från häftapparaten: den ena änden av brädet är fastsatt vid takets överhäng, och den andra ligger vid väggen. Svårigheten ligger i att anpassa alla detaljer med varandra.

  I båda situationerna är det nödvändigt att tillhandahålla ett projektion vid dockning av taket och takets överhäng. På detta ställe kommer takkanten att ha en märkbar låda på båda sidor med ett taktak.

  Arrangemang av ett horisontellt överhäng i ett komplex med vindbräda

  Korrekt montering av sidospår kan göras på flera sätt:

  • Den enklaste metoden används i avsaknad av ett stort gap mellan taket och mantelbalkarna (kanten på spjällen). I en sådan situation beror allt på panelernas placering: Med en parallell läggs start- och slutprofilerna längs väggen och överhänget och med den vinkelräta, J-profilen. Hjulen är trimmade med ett enkelt hörn.
  • En mer komplex metod innebär ytterligare installation av J-chamfer (vindbräda). I det här fallet är layouten av de extra elementen följande: En J-profil placeras längs väggen, en J-fasad längs kanten, och en målskena är fastsatt under takmaterialet, i vilket kanten på vindremsan löper.
  • Om alla områden ska klädes med sidospår, kan J-rammen och slutprofilen ersättas med J-profilen. Knuten som bildas på platserna för stängning av den vertikala och horisontella sektionen är inramad av ett överlagringshörn.

  De tre vanligaste systemen för att ordna ett horisontellt överhäng

  Tips! Du kan trimma kronhjulet på ett horisontellt sätt, även vid komplex geometri på taket och anslutningen av flera rampar. I detta läge utförs hörndockningen i rät vinkel eller med trimning.

  Filing soffit

  Perforerad sidospår - soffit blir allt mer efterfrågan när man arbetar med överhäng av tak och pediment. Det är inte bara lämpligt för detta ändamål: det kan också användas för att gräva taket på ett lusthus eller veranda, men produkter med ventilationsöppningar används i fuktiga klimat när kondensatavlägsnande krävs.

  Fittings för trimning av soffits och sidospår är ofta lika.

  Installation av sådana paneler utförs med samma metoder som för horisontell installation, men det finns en annan metod:

  1. Förfarandet innebär att man arbetar i samband med att fasaderna i huset är färdiga, så rammen läggs i förväg.

  När du fäster på ramen mellan skruvens lock och profilen, lämnas ett dämpningsspalt

 • När den sista panelen är installerad på väggen är F-profilen förinstallerad, det är ett alternativ till J-varianten.
 • Kanten på takskenorna är mantlad med J-chamfer eller dubbel J-profil om vindskydd krävs.

  Spotlight mäts och skärs 6 mm kortare än det faktiska avståndet mellan profilerna

 • Nästa soffit skärs i uppmätta segment, lika med avståndet mellan fixeringsprofilerna. Fragment sätts in i monteringshålen, sammankopplade och fastsatta på ramen.

  Om överhängets bredd är mer än 40 cm krävs mellanliggande fastsättning.

 • Svåra vinklar omges, som i föregående fall, vinkelrätt eller genom trimning.

  Tips och tricks

  1. Om du behöver trimma spjäll, utförs den initialt på samma nivå.
  2. För att förhindra förekomst av mögel och mögel behandlas områden av överhänget nödvändigtvis med skyddande föreningar.
  3. Oavsett materialet som ska monteras lämnas ett mellanrum mellan fodret och underdelen av överhänget för att ge ventilation.

  Principen för drift av taktaket genom överhängen

 • Expansionen av panelerna beaktas, så skruven skruvas in inte upp till änden, men med ett gap på minst 1 mm.
 • Trimming delar producerade kvarn och en liten trimning - med sax för metall.
 • Även om takläggning inte är det svåraste förfarandet, kommer bristande överensstämmelse med reglerna och rekommendationerna samt kränkning av teknik medföra obehagliga konsekvenser.

  Alternativ för takbeläggning

  Den sista delen av beklädnaden av fasaden av huset är sidospåren på taket. Denna process gör att du kan ge strukturen en klar utseende. Verksamheten omfattar flera tekniska lösningar, som var och en kan utföras självständigt utan att specialister involveras. Men du måste ta hänsyn till vissa nyanser och rekommendationer.

  Vilken typ av siding hemmed tak

  För sidospår kan standardsidor användas:

  1. Vinyl. Sådana produkter är gjorda av PVC. Detta är ett bra alternativ för att klara olika delar av taket, eftersom panelerna har en låg vikt och inte har någon betydande belastning på konstruktionen. Produkten ruttnar inte, rostar inte och är fuktbeständig. Kostnaden för materialet är ganska överkomligt, så det kan användas för att slutföra alla delar av huset, skapa en enda look.

  Vinylfälgning är det mest prisvärda materialet för att trimma ett taköverhäng.

 • Metal. Innehåller sorter av galvaniserat stål och aluminium, det första alternativet är billigare och populärt. Även om produkterna är slitstarka, när de lägger på den utskjutande delen av taket eller gaveln måste vissa nyanser beaktas. Faktum är att sådana områden är benägna att kondensera och, om de är felaktigt monterade, kan detta leda till korrosion av klädseln.

  Metallplattformsbeläggning anses vara det mest hållbara alternativet

 • Trä. Den är gjord av peresovanniskt trä och cellulosa. Har de bästa parametrarna för operation jämfört med ett naturligt träd. Det har ett högt pris. På grund av det faktum att delarna är täckta med skyddande och dekorativa kompositioner i produktion, är den inledande behandlingen inte nödvändig, men över tiden måste ytan uppdateras.

  Naturträ är ett vackert men dyrt och kortlivat alternativ.

 • Dessa alternativ används oftast för att spara, rester från fasad eller outnyttjad lager används för arkivering. Men alla sorter har en stor nackdel - bristen på ventilationshål. Även om stansning kan ske med egna händer, blir resultatet inte alltid attraktivt.

  Därför är den bästa lösningen att använda soffit för sidospår. Sådant material tillhör de komplementära elementen i fasaddekoration. Det är en panel av vinyl eller metall ca 30 cm bred och 305 cm lång. Följande alternativ finns:

  • helt perforerad;
  • utan luftventiler (slät);
  • med partiell perforering i mitten.

  Att välja rätt lösning beror helt och hållet på den specifika situationen.

  Soffit modeller är valda beroende på typ av tak

  Dekorera takskenorna hemma med egna händer

  Hem tak överhäng kan vara några sätt att arbeta kommer att behöva olika ytterligare element.

  Montering av sidospår längs spärren

  Denna metod skiljer sig från andra genom att det tillåter dig att skapa ett plan som ligger i en lutningsvinkel av spjällen. Svårigheten med denna teknik i enhetsramen, så att den här trimskärmen takskärmar utför enligt planen:

  Snedställt överhänget ser originellt ut

  • Nivån på spärrar uppskattas. För att göra det, mellan den första och sista strålen spänns sladden och nivelleras till önskat plan. På grund av att de viktigaste elementen i batten ska monteras längs de yttre och inre kanterna av överhänget, rekommenderas att spänna olika ledningar i båda sektionerna, som jämställs med hjälp av en nivå.
  • Detaljer om ramen ställs in växelvis. Om en trästång används (vilket är mer föredraget) förbehandlas det med antiseptiska medel och brandskyddsmedel. Naglar eller skruvar används för fixering. Laminatema är jämnt med en nivå och underlag. Resultatet ska vara ett enda plan.
  • Svårigheter kan uppstå när man arbetar med ett tak som har flera sammankopplade ramper. Vid arkivering sätts träet nödvändigtvis på båda sidor av foget och i mitten. Om takstaket är väldigt stort, är det för stelhet en timmer installerad i mitten.
  Den allmänna ordningen för arrangemang av det lutande överhänget längs taken

  Tips! En alternativ lösning kan vara ett alternativ med att vända mot takskenorna på staplade spjäll. De är fastsatta på sidan, exponering av nivån, varefter alla sektioner är anslutna med horisontella skenor.

  Installation av paneler kan ske på flera sätt. De skiljer sig åt huruvida den skapade delen av gavelöverhanget fortsätter eller kommer att vara ett oberoende element. I sådana fall ligger panelerna i olika riktningar. Den mest populära under taksidor är följande alternativ:

  1. Enligt de installerade horisontella ramelementen är en J-profil monterad mittemot varandra.
  2. I startfasen läggs startnivån, vid finalen - slutprofilen.
  3. Den första panelen mäts, skäras i storlek, lindas av J-profiler, fixeras på inledningsstången genom monteringshålen och skruvas fast i ramen med självgängande skruvar.
  4. Efter installationen är alla fragment av yttre områden stängda dekorativa hörn.
  Alternativ snett och horisontellt arrangemang av överhänget i jämförelse

  Med ett flerdirektivt arrangemang av paneler av takets överhäng och gaveln bildas en märkbar fog som är bättre att gömma med en bar.

  Horisontell installation

  Horisontell sidospårskärning är enklare, men kombinerar två sätt att skapa en ram:

  1. Det vanligaste sättet att montera kasser är när huvudelementen exponeras längs fasaden och längs kanten av överhänget i ett enda plan.
  2. Ett mer tidskrävande alternativ är att föra timmer från häftapparaten: den ena änden av brädet är fastsatt vid takets överhäng, och den andra ligger vid väggen. Svårigheten ligger i att anpassa alla detaljer med varandra.

  I båda situationerna är det nödvändigt att tillhandahålla ett projektion vid dockning av taket och takets överhäng. På detta ställe kommer takkanten att ha en märkbar låda på båda sidor med ett taktak.

  Arrangemang av ett horisontellt överhäng i ett komplex med vindbräda

  Korrekt montering av sidospår kan göras på flera sätt:

  • Den enklaste metoden används i avsaknad av ett stort gap mellan taket och mantelbalkarna (kanten på spjällen). I en sådan situation beror allt på panelernas placering: Med en parallell läggs start- och slutprofilerna längs väggen och överhänget och med den vinkelräta, J-profilen. Hjulen är trimmade med ett enkelt hörn.
  • En mer komplex metod innebär ytterligare installation av J-chamfer (vindbräda). I det här fallet är layouten av de extra elementen följande: En J-profil placeras längs väggen, en J-fasad längs kanten, och en målskena är fastsatt under takmaterialet, i vilket kanten på vindremsan löper.
  • Om alla områden ska klädes med sidospår, kan J-rammen och slutprofilen ersättas med J-profilen. Knuten som bildas på platserna för stängning av den vertikala och horisontella sektionen är inramad av ett överlagringshörn.
  De tre vanligaste systemen för att ordna ett horisontellt överhäng

  Tips! Du kan trimma kronhjulet på ett horisontellt sätt, även vid komplex geometri på taket och anslutningen av flera rampar. I detta läge utförs hörndockningen i rät vinkel eller med trimning.

  Filing soffit

  Perforerad sidospår - soffit blir allt mer efterfrågan när man arbetar med överhäng av tak och pediment. Det är inte bara lämpligt för detta ändamål: det kan också användas för att gräva taket på ett lusthus eller veranda, men produkter med ventilationsöppningar används i fuktiga klimat när kondensatavlägsnande krävs.

  Fittings för trimning av soffits och sidospår är ofta lika.

  Installation av sådana paneler utförs med samma metoder som för horisontell installation, men det finns en annan metod:

  1. Förfarandet innebär att man arbetar i samband med att fasaderna i huset är färdiga, så rammen läggs i förväg.

  När du fäster på ramen mellan skruvens lock och profilen, lämnas ett dämpningsspalt

 • När den sista panelen är installerad på väggen är F-profilen förinstallerad, det är ett alternativ till J-varianten.
 • Kanten på takskenorna är mantlad med J-chamfer eller dubbel J-profil om vindskydd krävs.

  Spotlight mäts och skärs 6 mm kortare än det faktiska avståndet mellan profilerna

 • Nästa soffit skärs i uppmätta segment, lika med avståndet mellan fixeringsprofilerna. Fragment sätts in i monteringshålen, sammankopplade och fastsatta på ramen.

  Om överhängets bredd är mer än 40 cm krävs mellanliggande fastsättning.

 • Svåra vinklar omges, som i föregående fall, vinkelrätt eller genom trimning.

  Tips och tricks

  1. Om du behöver trimma spjäll, utförs den initialt på samma nivå.
  2. För att förhindra förekomst av mögel och mögel behandlas områden av överhänget nödvändigtvis med skyddande föreningar.
  3. Oavsett materialet som ska monteras lämnas ett mellanrum mellan fodret och underdelen av överhänget för att ge ventilation.

  Principen för drift av taktaket genom överhängen

 • Expansionen av panelerna beaktas, så skruven skruvas in inte upp till änden, men med ett gap på minst 1 mm.
 • Trimming delar producerade kvarn och en liten trimning - med sax för metall.
 • Även om takläggning inte är det svåraste förfarandet, kommer bristande överensstämmelse med reglerna och rekommendationerna samt kränkning av teknik medföra obehagliga konsekvenser.

  Hur sitter du på kanten av huset med sidospår?

  Moderna byggmaterial är slående i deras mångfald och utmärkt prestanda. Vissa kan användas inte bara för fasadbeklädnad, utan även gardinstänger. Ett av dessa material är sidospår, som har unika egenskaper.

  Siding är olika färger, texturer och material från vilka de är gjorda, så det blir ganska enkelt att välja rätt hus för ditt hem.

  Dessa är vinylpaneler, som tillverkas i ett brett spektrum av färger, utrustningen innehåller ett brett utbud av lameller, kronor och profiler som gör att strukturen kan vara väldigt attraktiv och tillförlitligt skyddad från olika ogynnsamma väderförhållanden. Vad är takkanten med sidospår, hur skiljer sig detta material från andra, hur man gör liknande tak för taket med egna händer?

  Siding för plätering

  Vinyl spotlights har hållbara och estetiska egenskaper.

  Siding själv för plätering kan inte bara vara vinyl, men också trä (klädbräda), samt galvaniserad metall, enkelförzinkad. Men vinyl används oftast. Detta beror på sin lätthet, hållbarhet, tillförlitlighet och lågt pris. Skärpaneler är tunna skivor med en längd av 3-3,6 m. På varje panel finns två eller tre profilerade band med dimensioner på 10-12 cm och speciella låser längs kanterna.

  Siding innehåller många olika komponenter. I synnerhet kan strålkastare vara av två typer:

  • sidospåren är fast utan perforering;
  • soffit med partiell perforering.

  Det är den senare typen som rekommenderas för arkivering av taket, eftersom det möjliggör korrekt ventilation av hela det inre utrymmet.

  Vinyl Spotlight-funktioner

  Typer av vinyl spotlights.

  När du hämtar taket med vinyl soffits måste du följa några regler:

  1. Material bör lagras före arbete på platser där direkt sol inte faller på den, temperaturen överstiger inte 60 grader Celsius.
  2. Plåtspåren förutsätter att panelen ska ha viss rörelsefrihet i horisontell riktning.
  3. När siding är fastsatt, tryck inte hårt på låsen, eftersom de kan skadas.
  4. Spotlights fastnar med skruvar.
  5. När fästet inte kan skruvas för mycket skruv, så att locket var helt försänkt i sidospåren. Det är nödvändigt att lämna ett mellanrum på minst en millimeter mellan panelen och brädet.
  6. Det är inte tillåtet att använda tätningsmedel mellan hörn och paneler, precis som det inte kan appliceras mellan panelerna och profilen.
  7. Om du hakar fastspärrarna för hårt i sidospåren, kan du uppnå förstöring av panelerna.

  Hur man gör en låda under överhängen?

  Schema för ramkassen över taket på taket /

  För att sy takets takfönster måste du först göra en låda. Den kan tillverkas av vanliga trästänger eller aluminiumprofil. Om panelen är planerad med träspår, det vill säga så kallad klädbräda, ska lådan endast göras från trästänger, i andra fall kan du använda aluminium.

  Lådan är monterad från två brädor, varav den ena är fäst vid väggen, deras nedre del ska vara strikt horisontell, för annars kommer sidospåren inte att installeras exakt.

  Montering av strålkastare på taket är en mycket enkel sak, men det måste tas upp ansvarsfullt. Spotlightsna själva, förutom den dekorativa, har också en funktionell last, och arkivering av taket ger hela strukturen en klar utseende. Men kronorna skyddar också huset från överskott av fukt under regn, smältande snö.

  Fördelen med strålkastare är att de lätt monteras, kan ge genomförandet av några arkitektoniska idéer. Det är sidospår som gör det här arbetet enkelt, idag erbjuder tillverkare de mest olika typerna av sidospår och komponenter för den.

  Installationsprocessen av strålkastare är extremt enkel:

  • två speciella nivåer fastnar till en takvägg svans;
  • fäst F, J-profiler på planken, som ligger nära väggen;
  • skära för spotlights lika med överhängets bredd;
  • kanten på panelen sätts in i spåret, dess andra sida skruvas på den installerade stången;
  • Fogarna med soffits med sidospår måste blockeras med en planka, vilket kommer att ge ett dekorativt utseende.

  Schema arkivering spotlights.

  Binderfunktioner

  Hem takläggning med sidospår börjar efter montering av spjäll och har vissa funktioner:

  • innan du börjar siding, är det nödvändigt att skära av spjällens ändar på samma nivå (det är viktigt att observera parallellitet med husets vägg!);
  • takskenorna kan vara mjuka med vanliga brädor, men det kommer inte att ge estetik, därför är det bättre att använda specialremsor som matchar färgen på själva taket eller fasaden.
  • spärrar ska avskäras vertikalt, deras änddel ska sys ihop med hela bindemedlet;
  • väggisolering utförs innan takhänget är helt stängt.

  Arkivering av fönstren är utförd i två versioner:

  1. För det första är en horisontell låda gjord av vanliga plankor, varav den ena är fäst direkt mot väggen (där spärren står inför den med startstången sänkt). En annan bräda bör fästas på botten av spjället. Vid korsningen av två backar är det nödvändigt att sätta brädet på sin breda del, men i inget fall på kanten. Fogen ska vara jämn, spring från hörn till hörn. Detta gör det möjligt att lägga en väggoberoende konstruktion, vinklar och plattor används för fästelement.
  2. Hemskärmarna kan ligga längs raderna (för ensidigt tak). Vid konstruktion av boxramen är det nödvändigt att ta hänsyn till att rampvinkeln sammanfaller direkt med lutningsvinkeln. Den nedre delen av spjällen ska ha en plan yta så att de kan skruvas på brädet. Om taket är sluttande, då vid korsningen av backarna själva
  3. två brädor fastnar på de olika partierna.

  Kön för takfoten

  För att täcka takets takflänsar är det nödvändigt att förbereda följande material:

  • sidovägg av den valda färgen;
  • profiler, inre, yttre vinklar;
  • självuttagande skruvar (panelen ska inte spola med kassen eller passa tätt mot hörnprofilerna).

  Det finns flera alternativ för takbindaren själv: med och utan en frise-remsa, som är installerad ovanför takskärmens profil. Installationen i sig är väldigt enkel, det viktigaste är att förbereda spjällen korrekt för installationen av lådan. Vi kontrollerar spjällens parallellitet, vilka utskjuter utöver fasaden, deras jämnhet (de borde alla gå under en linje).

  Ändarna av spjällen måste arkiveras i ett vertikalt plan. Efter trimning börjar vi bygga upp den första plåten för batten, vanligen för dessa ändamål används ett ark PCB.

  Installation av takskenorna för taket börjar efter att isoleringen är klar. Glöm inte ventilationen, för vilken speciella galler monteras. Vi gör det omedelbart, medan skogen ännu inte har tagits bort. Först efter slutet av alla dessa procedurer kan du börja installationen.

  Fördelar med kopparljus

  Ett av de högkvalitativa materialen är kopparsidor, men det används extremt sällan, eftersom kostnaden är ganska hög. Det vackra utseendet på en sådan beläggning, dess karakteristiska rödaktiga färg erhålles på grund av utseendet av en oxidfilm på koppar.

  Koppar soffits är tunna plåtar med hög värmeledningsförmåga, som inte är föremål för korrosion. Beläggningen med sådan sidospår gör det möjligt att lösa många problem, inklusive motstånd mot alla aggressiva miljöer, fukt. Den använder endast perforerad soffit, vilket ger utmärkt ventilation. Ibland monteras takskenorna med patinerade beläggningar med en ädel malakit-grön nyans.

  Kappskärmar sidospår - hur man ska skära

  Modern byggmarknad är fylld med en mängd olika material med hög prestanda. Bland den här mångfalden är det värt att notera de alternativ som används för att möta fasaden, och för att täcka takfoten, inklusive sidospår med sina unika egenskaper.

  Siding är en vinylpanel med olika färger. Den kompletta uppsättningen av detta motstående material representeras av olika lameller, kronor och profiler, vilket gör det möjligt att ge strukturen en speciell attraktivitet och skydda den från de negativa effekterna av olika naturfenomen.

  För att självständigt trimma takkanten med sidospår måste du veta de viktigaste skillnaderna i detta material och ha en uppfattning om själva processen.

  Siding for eaves trim

  För sidospår används vinylskivor oftast, men trä, galvaniserad och galvaniserad metallskärning kan också användas. Vinylversionen är lättare, mer hållbar, pålitlig och billig. Standardpaneler har en längd på 3 till 3,6 meter, var och en har profilerade remsor av 10-12 cm i storlek och speciella lås på kanterna.

  Eaves sheathe spotlights av två typer:

  • Fasta sidospår, där det inte finns någon perforering.
  • Soffits med partiell perforering.

  Användningen av den andra typen bidrar till skapandet av bättre ventilation av utrymmet under takskenorna.

  Vinyl spotlights

  Vid arkivering av takfoten med vinyl spotlights är det viktigt att följa följande regler:

  • Före direkt användning lagras materialet på platser med begränsad tillgång till solljus vid en temperatur som inte överstiger +60 grader.
  • Installerade paneler ska vara fria att röra sig horisontellt.
  • Vid montering av panelerna får inga ansträngningar göras för att förhindra skador på dem.
  • Fixera strålkastare bäst med skruvar.
  • Fästdonen skruvas inte in tills locket är helt drunknat, det rekommenderas att lämna ett gap på minst 1 mm. För mycket tryck kan orsaka att panelen bryts.
  • Det rekommenderas inte att använda tätningsmedel mellan soffits och hörnelement, samt mellan paneler och profil.

  Monteringsbox under överhänget

  Innan omedelbar beklädnad av takskenorna utför installationsboxen. För tillverkning med trästänger eller aluminiumprofil. Det första alternativet är lämpligt för clapboard trim, i andra fall är lådan tillverkad av aluminiumprofiler.

  För lådan är det nödvändigt att ta två brädor, varav en är fastsatt på väggen, med underdelen strängt horisontellt. Detta är nödvändigt för en jämn installation av takskenorna.

  Arkivering av takfoten med soffits anses inte vara en komplicerad process utan kräver en ansvarsfull inställning. Förutom den dekorativa beteckningen laddas panelerna med en funktionell belastning, eftersom de hemmedrivna taken ger byggnaden utseendet på färdigbyggnad och samtidigt ger skydd för huset mot fukt och regn.

  Bland de förebyggande stunderna är det värt att notera den lätta installationen och möjligheten att genomföra olika arkitektoniska idéer tack vare olika typer av sidospår och komponentdelar.

  För att lösa problemet med hög kvalitet, hur man sätter in skiktet med en soffit, räcker det med att följa stegen nedan:

  • På takkanten överhäng utför installationen av två speciella lameller.
  • Särskilda profiler fästs på brädan på väggen.
  • Soffits skärs i segment av önskad längd och justera i enlighet med bredden på överhänget.
  • En kant av panelen sätts in i spåret och den andra sidan är fixerad på den installerade stapeln.
  • Längs linjen av anslutande spotlights med utsidan av huset, en dekorativ bar är inställd, vilket gör det övergripande utseendet mer attraktivt.

  Installationsfunktioner

  Hem takläggning med sidospår är endast möjlig efter installation av spännsystemet. Detta kommer att bidra till att lösa problemet korrekt, hur man ska sätta av korset av huset med sidospår.

  Direkt ansökningsförfarandet präglas av flera funktioner:

  • För högkvalitativa takskärmar är det nödvändigt att göra vertikala snitt i de nedre klackarna på stiftbenen. Det är viktigt att kontrollera att sågarna ligger parallellt med husets väggar.
  • Det är bäst att utföra foderet med speciella remsor som motsvarar takets färg eller husets yttre utseende. Användningen av konventionella träplankor för detta ändamål kommer inte att lägga till estetik i strukturen.
  • Bottenklackarnas undre klackar är sågade vertikalt, eftersom de måste sys ihop med hela strukturen.
  • Det rekommenderas att värma väggarna innan de täcker takets överhäng med sidospår.

  Arkivering av takhänget med sidospår görs på två sätt:

  • I det första fallet ska du skapa en horisontell låda av brädor, fästa en av dem på väggen och den andra - till botten av brännaren. På en plats där takets sluttningar konvergerar, lägg brädan en stor del, vilket gör släta leder. I det här fallet är det möjligt att skapa strukturer som är oberoende av husets väggar. Fästning av lamellerna görs med hjälp av hörnen och plattorna.
  • Det andra alternativet används för enkla taktak, hävdarna hämmas längs rafterlinjen. I det här fallet är det viktigt att tänka på att bindemedlets vinkel sammanfaller med lutningens lutning vid arrangemanget av ramen. Spjällen i botten ska vara så smidiga som möjligt, vilket skryter ombord inte orsakade svårigheter. Med hjälp av denna metod för ett sluttande tak krävs obligatorisk montering av två brädor på motsatta sidor vid korsningen av sluttningarna.

  Processen att täcka takskenorna - hur man ska sätta på rätt sätt

  Problemet med hur man sätter sidospår under taket är löst med hjälp av följande material:

  • Fasad, färg och profil väljas i enlighet med typen av tak eller material för fasadbeklädnad.
  • Profiler av olika typer, externa och interna vinklar.
  • Självgängande skruvar. Dessa fästelement tillåter inte att panelerna passar snyggt i kanten eller till hörnprofilerna.

  Du kan också behöva en frise-remsa om installationsarbetet innebär att det används. Detta element är installerat direkt ovanför takskärmens profil.

  Direkt installation är inte en svår process, så länge spärren är ordentligt förberedda för installationen av lådan. De utskjutande delarna av fasadlinjen ska vara strängt parallella och jämnt.

  Därefter gör du ett vertikalt sågspår av de undre häftarna på stiftbenen och öka det första kortet på manteln med ett ark OSB.

  Omedelbar beklädnad av takskenorna börjar efter arbetet med isoleringen av husets väggar. För fri luftcirkulation gör du speciella grillar. Genomförandet av dessa åtgärder bidrar till kvaliteten på takskenorna.

  Funktioner av koppar spotlights

  På grund av den höga kostnaden används kopparskärning mycket sällan, även om dess egenskaper är höga. Över tiden täcker kopparen en oxidfilm, vilket ger en rödaktig nyans och ett vackert utseende.

  Koppar soffits är tunna plåtar som kännetecknas av hög värmeledningsförmåga och är mycket motståndskraftiga mot korrosion. Hem dämpar sådant material, du kan lösa ett stort antal problem, inklusive motstånd mot aggressiva miljöpåverkningar och fukt. Användningen av perforerade strålkastare gör att du kan skapa förutsättningar för fri rörlighet för luft.

  Connoisseurs av finanvändning för patching av kronor patinerade beläggningar, som kännetecknas av närvaron av en ädel malakit-grön nyans.

  Hur man tar takstaket med sidospår

  Siding takskärning - instruktion

  Efter det slutliga arbetet med att bygga takramen, efter att du lagt på takmaterialet och isoleringen - kan du tänka på att slutföra lådan eller överhängen. Vår artikel kommer att berätta vad en siding är och hur man implementerar den i praktiken.

  Det bör noteras att sådan arkivering är helt kopplad till din fasads allmänna utseende. Förutom siding - kan du använda andra material för arkivering.

  Valet av material för arkivering av takskenorna

  1. Vinylsidor - för tillverkningen behöver vi PVC. Fördelarna med materialet: låg vikt, låg kostnad, enkel installation, brandsäkerhet, korrosionsskydd och hållbarhet. Denna typ av sidospår är idealisk för att dekorera fasaden, men det är inte lämpligt för arkivering av takytor. Detta beror på det faktum att man manuellt måste klippa hål för ventilation, vilket kan förstöra utseendet.
  2. Galvaniserad metallfäste - lämplig för beklädnad av gångjärn och fasader. Dessutom används materialet för arkivering och gamla och nya strukturer. Siding har utmärkta tekniska egenskaper, ett brett utbud av färger, låg kostnad och hållbarhet. Emellertid har materialet en nackdel. Många fukt uppsamlas på takskenorna - det kan leda till kantprocesser. Naturligtvis kommer skönheten i byggnaden att drabbas.

 • Vinyl sidospår - kanske det bästa valet för arkivering av takläggningstak. Materialet har inte längre de nackdelar som dess "kollegor" lider av. Det finns tre typer av strålkastare: perforerad, med central perforering och kontinuerlig. Tack vare den perforerade - det luftflöde som krävs för ventilation under taket finns (mer: Arkivering med soffit - arbetsprocessen). Fasta material används ofta för arkivering av kronor. Vinyl spotlights är mycket resistenta mot skador av biologisk och mekanisk natur. Metallfasad soffit hållbar, och installationen kan utföras även utan speciell kunskap och verktyg.
 • Aluminium soffit är en solid aluminiumplåt med en dekorativ skyddande beläggning. Detta material har ett sortiment av färgalternativ, bra tekniska egenskaper och hållbarhet. I framtiden kommer du inte att märka deformation av strålkastarna och kommer att bli positivt överraskad av hållbarheten av materialets färg (läs: Installation av strålkastare - installationshastigheter).
 • Träväggspaneler har nyligen varit vanliga material. Med tiden pressade de nya ekonomiska materialen henne. Detta beror på det faktum att trädet blir oanvändbart när fukt kommer på den. Därför blev det olönsamt att byta material ofta och köpa en ny varje säsong.
 • Om takskärmarna kan väljas beroende på dina önskemål, kräver ramarna av överhänget övervägande av speciella regler. Vi kommer att överväga dem nedan.

  Rammen och dess design

  Som det är känt, är ramens utformning förknippad med typen av tak.

  Det finns två alternativ:

  1. Arkivering på spärrar på ett ensidigt tak. Innan installationsarbetet måste man ta hänsyn till lutningsvinkeln - det måste exakt sammanfalla med den vinklade vinkeln. Det är mycket viktigt att säkerställa att de nedre spjällen har en plan yta. I regel är det för detta ändamål nödvändigt att fästa en 4-centimeter planka på spjälkarna. Först och främst bör du sätta de extrema brädorna i storlek, dra sedan repet och fästa allt annat på den. Det är en liten nyans när man arbetar med hälltak. Du måste montera två brädor på båda sidor vid lederna av två rampor.
  2. Horisontell låda - för det behöver två brädor. Du måste fästa en av dem i botten av spjällen och den andra delen - till väggen. Innan detta är mycket viktigt att sänka startfältet. Där ramperna är sammankopplade - sätt brädan på bred sida. Detta kommer att vara korsningen av brädorna. Det är viktigt att komma ihåg att det måste passera exakt i en rak linje, från takets hörn till hörnet av huset. Denna design beror inte på byggnadens väggar. Det rekommenderas att använda följande fästmaterial - metallvinklar och plattor.

  Tips: Det första alternativet är lämpligt för konstruktion av taklådor med liten lutning. Det andra alternativet är universal. Den är lämplig för alla typer av tak.

  Innan vi beaktar reglerna för tillverkningen av ramen, noterar vi att takskärmarna kräver förberedelse av spjällen för fixering av lådan.

  Ramen för lådan är gjord efter montering av låsningssystemet. Efter att ha etablerat spärrar, skar av ändarna på en linje. Materialet ska inte skjuta ut bakom fasaden på huset. Var noga med att kontrollera deras parallellitet. Avståndet från varje vägg till slutet av spjällen ska vara lika.

  Vid ändarna av häftapparaten ska skäras i ett vertikalt plan. Ändarna, som förblev - gömma sig i lådans hölje. Avskärning av spjällen, gör stripe startbatten. Det är fastsatt på kanterna av spärren. Det bästa alternativet för ett sådant förfarande skulle vara ett OSB-ark.

  Först efter att vattnet av byggnaden har gjorts, är det möjligt att installera takkanten.

  Efter att ha ramat in, ta i ventilationen. Sätt in ventilationsgallerna i ramen. Allt arbete ska genomföras innan skogen rengörs. Efter utförandet av dessa typer av arbeten utförs grunderna med sidospår.

  Vi monterar sidospår

  Nödvändiga material: Sidingstänger, komponenter (profiler, olika vinklar), hammare och naglar.

  Arbetet börjar med installationen av lådor. Vi har, istället för det, brädorna i boxramen. Takets tak är färdigt vertikalt och horisontellt. När det gäller takets takfönster rekommenderas att du väljer det första alternativet. Fästena är gjorda med galvaniserade naglar.

  Installationsregler:

  • Spikning sker i mitten av det ovala hålet;
  • Spikens huvud ska inte tätt tryckas på panelen till kassen. Lämna ett gap på 1-1,5 millimeter;
  • Panelen ska inte placeras tätt mot hörnprofilerna. Experter rekommenderar att du producerar tallrikar 10 mm mindre än vad standardstorleken kräver.

  Om dessa regler inte följs kan du stöta på deformationer i sidled.

  Vid kanterna, tampa profilerna för att installera och sätt in sidorna i dem. Mät sedan plattorna med önskad längd, böj dem och sätt dem in i profilerna. På så sätt rekryteras hela kornlisten, och varje panel kommer att associeras med den föregående. Kom ihåg att panelerna ska vara kopplade, men inte för täta.

  Hur man tar tak i taket, ett exempel i videon:

  Tak takläggningar: hur man avslutar sidospår

  Eaves hemmed med sidospår

  För att taket på ett byggt hus ska få ett färdigt utseende, är det nödvändigt att göra ett bindemedel av takets överhäng och takfot. Utseendet på hela fasaden beror på hur tydligt och snyggt det ska ske.
  I vår artikel kommer vi att prata om hur man ska avsluta takets takfot med sidospår, om egenskaper och egenskaper hos detta material.

  Vad är siding

  Denna term definierar inte så mycket själva materialet, men tekniken för att avsluta fasader med skivpaneler utrustade med spärrhakar för fästning och hål för naglar. Denna teknik användes först i mitten av förra seklet, i Amerika.
  Blivit extremt populär i andra länder såg sidospår i Ryssland på nittiotalet.
  Alltså:

  • Det finns flera typer av sidospår: metall, vinyl och polyvinylklorid. Metallplattor är oftare täckta med en fasad. Deras konfiguration är något annorlunda än de modeller som används för att arkivera taköverhäng.

  Metallfasad för fasaden

  • Efterbehandling av tak och takfönster med sidospår kan utföras både metall och vinylpaneler. Det viktigaste som de var speciellt utformade för detta.
  • Skärpaneler för arkivering av takets tak, skiljer sig inte bara i formuläret # 8212; De har perforering längs hela längden. Den perforerade ytan förhindrar kondens från att ackumuleras inuti sidokåpan.

  Vinyl takpanel (strålkastare)

  • PVC-paneler, som även kallas "plastklaffplatta", kan användas inte bara för fasader, men också för att avsluta balkongerna inifrån och ut. Lågt pris bidrar till ökad efterfrågan från konsumenterna på detta material.

  Alla typer av paneler har en lång livslängd. De är resistenta mot extrema temperaturer, ultraviolett strålning, kräver ingen speciell försiktighet under drift.
  Den omfattande färgpallen och närvaron av olika dekorationselement gör att du kan uppdatera fasaderna i alla byggnader och skapa nya, moderna projekt.

  Monteringsteknik

  Idag är takets takflansar trimmad med sidospår, tack vare sina obestridliga fördelar. Detta bidrar till ett vackert, estetiskt utseende på ytan och enkel installation.
  Det är inte särskilt svårt # 8212; Detaljerade instruktioner från tillverkaren hjälper dig att göra jobbet själv. Det finns inget att tänka ut här.

  ram

  För att kunna fixera panelerna på takets överhäng är det nödvändigt att göra en ram. Den kan vara tillverkad av både aluminium och trä.
  För att skapa en träram används barer med en rektangulär sektion på 25 * 50 mm, vilka är förbehandlade med en antiseptisk lösning.
  Alltså:

  • På taken med en liten lutning fylls staplarna direkt på spjällen. För att få ett platt plan monterar du först de extrema stängerna, som drar sladden. Och sedan på det fyllda och resten av ramen. För tydligheten, titta på videon.

  Timmerram överhäng

  • För sluttande tak med stor lutning är ramen tillverkad av två kantade plattor 100 * 30 mm. Den första är spikad på spjällen nedanifrån, den andra är monterad på väggen på platsen där spärren går utöver sin kant.
   Ytan på båda brädorna borde vara på samma nivå.
  • Sedan på dessa brädor monterade tvärgående stänger, med ett steg på 40 cm. Det är för dem att sidospåren ska fixas. Bilden visar tydligt hur det ser ut i avsnittet.

  Tvärhöjets tvärsnitt

  • En vindbräda spikas i ändarna av staplarna längs hela gavelhänget och sedan en annan - till husets vägg parallellt med sluttningen. Allt detta görs på scenen av byggbjälkar.
   För att göra lådan jämn och vacker ska ändarna av stängerna och spjälkarna skäras så att en klar linje bildas.

  Scheme takläggning

  Soffit installation

  Avslutningen av takfasaderna med sidospår börjar efter att manteln är klar och fasaden har isolerats. Samtidigt används flera typer av fästelement.
  Alltså:

  • Som vid alla arbeten i byggandet börjar installationen av sidospår med markering. Med hjälp av en nivå läggs horisontella märken på ramen med krita. Enligt dessa märken och sätt startskenan, på ett avstånd av 15 cm från väggarnas ändar.
  Startskena
  • Det används för att fixera den nedre raden av soffitpaneler till väggen. Sidopanelen sätts in i startfältet tills den stannar.
   Samtidigt klickar det att det är ordentligt fixat.
  • J-skena är nödvändig för vertikal fastsättning av sidospåren vid korsningen av takskenorna med väggen vid hörnen när den vetter mot gaveln. Att det säkerställer att designen är fullständig.
  • Avslutningsremsor används huvudsakligen vid fasader, för stängning trimmad till storleken på panelernas ändar. Beroende på takkonstruktionen kan sådana skenor behövas vid täckning av takets överhäng.
  • Vid täckning används takskenorna och detaljerna som är gjorda av de yttre och inre hörnen.
  • För montering av sidospår gäller endast naglar av rostfritt stål - aluminium eller galvaniserad. De borde ha ett brett lock och en längd av minst fyra och en halv centimeter.
   Av verktygen är det nödvändigt att ha en hacksåg, en kvadrat, ett måttband, en hammare, en metallskjuvning, en kniv och en rörledning.
  • För att inte förstöra panelerna och installera dem kvalitativt är det nödvändigt att följa en viss teknik för deras fastsättning på ramen. Det är nödvändigt att hammar naglar i riktning från mitten till kanterna av panelen, strikt mitt i ett ovalt hål.
  • Fram till slutet av nageln är det inte värt att panelen ska röra sig lite, men inte hänga ut. Om det inte finns några fästhål på panelen, försök inte att driva en spik i kroppen.
   Det är bättre att använda en stans och göra hål på kanten.

  Vid skärning av strålkastaren till storlek måste du komma ihåg att delarna förenas överlapp, två centimeter. När du sätter in en soffit mellan fästremsor, är det nödvändigt att lämna ett gap på 0,5 cm.
  Vid överensstämmelse med dessa enkla regler kommer ytan att bli pålitlig och jämn.

  Hur man takar takets takfönster med en metallprofil: verktyg och material, arkiveringsteknik, täckning, tips, steg-för-steg-instruktioner, rekommendationer, foton - dekorera takets takfot med egna händer

  Arkivering av takets takfot med en metallprofil

  Det finns många varianter av material för arkivering av takskott: trä, plastfodring, sidospårning, på senare tid har takflöjden gjorts oftare med soffit, etc. Det är opraktiskt att ta tak i takets takfönster med plastplåtar.

  Det är mycket mer tillförlitligt att arkivera takets takfönster med träplåtar, men trädet är mycket mottagligt för fukt och kräver en skyddande beläggning som behöver uppdateras ganska ofta, vilket inte alltid är lätt, särskilt i höjden på andra och flera våningar.

  Siding med sidospår är också opraktiskt på grund av otillräcklig materialstyrka.

  Det lämpligaste alternativet med tanke på hög hållfasthet, praktiska och estetiska överklagande är täckningen av metallprofiler. Profilen är galvaniserad, primerad och belagd med färg, vilket ger ett tillförlitligt skydd mot korrosion.

  Material för beklädnad av metallprofiler

  • bräda 100 × 30 mm;
  • metallvågprofil;
  • plastprofil L-ka;
  • plastförbindningsprofil H-ka;
  • Skruvar 100 mm långa;
  • galvaniserade skruvar med en längd av 50 mm;
  • 12 × 4 naglar.

  Verktyg för arkivering av takets takfot

  Mantel med metallprofiler av takfönster

  För arkivering av takets takväggar kommer vi att förbereda basen till vilken metallprofilen ska fästas.

  Vi fixar en bräda med en sektion på 100 × 30 mm längs väggen till underdelen av strålen. För justering använder vi en nivå och en sträckt sladd.

  På platser där brädet är ojämnt knuten till strålen är det möjligt att trimma balkens yta, klippa den med en mejsel och på platser där det finns luckor mellan brädan och strålen, kan du lägga plywood trimning eller en tunn bräda.

  Se till att brädet passar jämnt, vi sätter fast det med en skruvmejsel och träskruvar med en längd på 100 mm

  Sedan, med hjälp av nivån och sladden, förbereder vi det andra kortet för fästning, den nedre delen av takskenorna ska vara horisontell, kontrollera med nivån. Dra sladden längs styrets ände, justera brädet.

  Sätt fast brädet tätt med skruvar

  Förbereder vågmetallprofil för installation

  Förklippa profilen till band av önskad storlek, du kan klippa profilen med en kvarn. För att skydda profilens kant mot korrosion, använd plast L-ku.

  Placera L-ku på profilen, borra genom hål med en diameter av 4 mm i den och profilen.

  L-ku fästs till profilen med naglar.

  Vi går med i profilen för att säkra L-ku till nästa profilremsa.

  Vi borrar och fixar L-ku med följande profil.

  Således förbereder vi det önskade antalet profiler.

  Vi fortsätter till installationen av sidoprofilen på takskenorna, förborra hålen i metallvågprofilen.

  Vi fäster en galvaniserad skruvprofil, det är rekommenderat att använda en galvaniserad skruv, den är mindre känslig för korrosion.

  Alla fästskruvar måste vara placerade i den inre vågprofilen.

  Efter att ha slutfört installationen av sidoprofilen på takskenorna börjar vi fixa projektorns nedre profil.

  Också, förborrad metall, fäst den med skruvar.

  När vi har avslutat med att fästa en profil fortsätter vi till installation av ett dekorativt metallhörn. Innan vi fixerar hörnet placerar vi ett visst avstånd (60-80cm) av fodret av trä eller plywood under den yttre våg av metallprofilen för framtida hållare av fästena under avloppet.

  Hörnet är tillverkat oberoende av galvaniserat tenn och målat med färg. En tillverkningsmetod beskrivs i artikeln "Hur man gör hörn för metallprofiler med egna händer".

  Hörnet är fastsatt med nitar till metallprofilens yttre våg. Borra hål för monteringsvinkel i bottenprofilen, sedan i sidan.

  Fäst hörn med nitar

  Dockning av takskenorna i byggnadens hörn görs genom att klippa bottenmetallprofilen i 45 graders vinkel, vi stänger försiktigt fogen med en plastprofil.