Hur man lägger strålar korrekt

Det är omöjligt att bygga ett hus utan att ansluta element # 8212; golv. De är grunden för varje våning i byggnaden. Även om byggnaden är en-våning, fungerar golven som tak och golv. Hela viktbelastningen faller på överlappningen.

Saker som finns i lokalerna, folk # 8212; All denna last måste genomföras med framgång. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att viktbelastningen på de underliggande områdena ökar med varje uppbyggd golv. Därför är den korrekta beräkningen av golvbalkar så viktig.

Vad är golvbalkar

Traditionellt används trä och betonggolv i hus. De representerar separationsplanet mellan byggnadens golv. Var och en av dem är installerad på huvudlagerelementen 8282; golvbalkar. Deras styrka är väldigt viktigt. Förutom den belastning som kan klara överlappningen, tar strålarna också upp själva vikten av själva strukturen att separera golven.

Regler för läggning av balkar

Om en tegelbyggnad byggs upp, lämnas särskilda hål för att anordna golvtak i väggarna i väggarna, som försiktigt lämnas under väggläggningen. Om huset är byggt av trä, hålen i vilka senare balkar ska läggas, bara skära ner på rätt ställe. Beamläggning bör ske på ett sådant sätt att ändens lagerlängd, gick in i öppningarna på minst 15 cm.

Att placera horisontellt kontrolleras av nivå eller nivå. För att bibehålla det exakta avståndet mellan arrangerade balkar kan du använda en skena av önskad längd. Den kommer att fungera som en indikator på avståndet genom vilket nästa stråle ska installeras. Bifoga dessa stödelement ska vara varannan strålkastare. De produceras med ankare.

För att justera strålarna horisontellt i öppningarna där de passar, kan du sätta trädjup under sina ändar. Vi bör inte glömma isoleringen under produktionen av dessa verk. Allt ledigt utrymme som finns kvar i öppningarna efter att apparaten har bjälkat in i den. bör fyllas med isolering. Vanligtvis används glasull för detta ändamål.

Det är också viktigt att göra vattentätning. Därför läggs bitar av takmaterial i två lager eller tät polyeten i varje öppning. Strålar kan placeras i både parallell och tvärriktning. Men den senare är ganska svår att installera, och används sällan i praktiken.

Beräkning av golvbalkar

Basen för beräkningen av balkens tvärsnitt, som ska fungera som en stödstråle, är baserad på följande regel: stödtvärsnittet måste vara minst 1/25 av dess längd. Om exempelvis strålens längd är 6 meter, ska tjockleken vara minst 25 cm. Formen på rummet, över vilket taket ofta är rektangulärt.

Det är mer lämpligt att lägga strålar på ett sådant sätt att deras längd är minst kort. Det vill säga öppningarna i detta rums längsta väggar bör tjäna som stöd för sina ändamål. Till exempel, om dess dimensioner är 3/6 meter, bör strålarna sättas på en längd av tre meter. Men detta är ett villkorligt tal, eftersom det bara betyder spännens bredd.

Själva strålen måste vara 50-60 cm längre, av den anledningen att den måste vila på väggarna med båda ändarna inte mindre än 25 cm. För att göra en korrekt beräkning av golvbalkarna måste vikt beaktas. För bostadshus är dess genomsnittliga värde 400 kg / m 2

För vinden golv kan detta värde vara hälften så mycket. Vidare innefattar beräkningen avståndet mellan strålarna. Det kan vara som 1 meter, 75 cm eller en annan. Optimal spännvidde för träbalkar # 8212; 2,5-4 meter. Den bästa formen av timmer # 8212; rektangulär, med ett förhållande av balkens höjd till dess bredd 1,4: 1.

Vidare beräknas det maximala böjningsmomentet med en speciell formel. Om avståndet mellan strålarna är 1 meter, blir det 80 000 kg / cm. Det finns speciella tabeller där genomsnittliga siffror ges för vissa träarter, med hänsyn till procentandelen för vedfuktighet, dess livslängdskoefficient och många andra indikatorer.

Allt detta finns på specialiserade webbplatser eller i litteraturen om byggandet av hus. I det fallet, om loggar först stöds på golvbalkarna, och sedan brädorna, då ska lagersektionen också beräknas.

Hur man gör ett trägolv

I den här artikeln kommer vi att bekanta dig med hur man gör ett trätak på takbjälkarna med egna händer och berättar också om det allmänna förfarandet för att hålla händelser av denna typ.

Omedelbart noterar vi att träbalkar över balkar används som regel endast i privata förortsbyggnader och avvecklas antingen mellan golv eller mellan ett rum och en vind. Denna typ av golv har flera fördelar, inte bara i jämförelse med vanliga armerade betongblock, utan även i förhållande till monolitiska golv.

Dessa fördelar är följande:

 • trägolv monteras enkelt och kräver inga ytterligare tekniska medel (t.ex. en kran eller speciell betongutrustning) för deras konstruktion;
 • De är mycket ljusare än deras motsvarigheter, tillverkade av välkända byggmaterial.
 • vid användning av sådana överlappningar kan basen av en struktur lätt underlättas.

Dessutom bör det noteras den relativt låga och höga hastigheten på installationen av detta strukturella element. Nackdelarna med golv i denna klass inkluderar endast deras höga brandrisk och möjligheten att förstöra barkbafeln. Dessutom kännetecknas de av lägre ljudisolering än betongkonstruktioner, de är känsliga för förändringar i omgivande luftens temperatur och luftfuktighet.

Det är sant att du alltid kan eliminera dessa nackdelar om du tillämpar speciella impregneringar som väsentligt minskar dessa risker.

Huvudegenskaper hos balkar

För tillverkning av golvbalkar användes konventionellt massivt trä. Med samma framgång används mer hållbara limmade prover, vars längd får öka till 15 meter. Både barrträd och lövformiga träslag kan tjäna som det material från vilket strålar är gjorda. Avståndet mellan intilliggande balkar får inte överstiga en meter. Balkar med en längd av 2,5-4 meter (med ett förhållande mellan höjd och bredd på deras tvärsnitt - 1,4: 1) anses vara de mest optimala för spannmål av typiska bostadshus.

Valet av strådsektionen i det mest generella fallet bestäms av den belastning som denna överlappning bör beräknas på. För att öka lagerkapaciteten hos sådana konstruktioner placeras balkar som regel längs en kort vägg.

Som ett alternativ för utformningen av sådana balkar kan anses vara fallet när de helt enkelt är klädda med brädor från övre sidan. De nedre delarna av balkarna, öppna för allmän visning, bidrar till skapandet av en viss stil i utformningen av detta rum. Om så önskas kan du också skära dem och göra ett typiskt hängande tak.

Den rätta lösningen på den grundläggande frågan "Hur man gör ett trägolv korrekt?" Innehåller också en begränsning avseende strålens maximala längd.

Golvbalkens längd mellan bostadsgolv får inte överstiga 5 meter, medan golvet mellan bostadsgolvet och vinden kan nå 6 meter.

Takinstallation

Installation av golvbalkar görs vanligtvis i följande ordning:

 • Innan du lägger den färdiga strålen i väggen nisch, är ändarna inslagna i två lager av takmaterial och längden på vattentätningsskiktet väljs med en marginal (men inte mindre än 25 cm). Därefter börjar den upp i väggen och läggs där så att takmaterialets innerkant sticker ut 2-3 cm.
 • Omedelbart efter installationen av strålen in i slitsen som är avsedd för den, är den fastsatt på plats med en speciell förankringsbult.
 • Därefter vänder vi till takets isolering, för vilken du kan välja vanlig mineralull eller naturmaterial som liknar det (sågspån, tång, etc.). Skumplast rekommenderas inte för detta ändamål, eftersom det här materialet inte tillåter luft att passera. Du kan använda för uppvärmning och konventionell claydite, men det är nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att den senare ger ökad belastning på alla delar av den konstruerade strukturen.
 • Insättningens placering (återfyllning) görs omedelbart efter att du har stängt strålarna på undersidan med efterbehandlingsmaterialet av din valda typ. Från ovan är golvet vanligtvis gjord av hyvlade spånskivor, vilket också är golvet på övervåningen.
 • Efter att du har lagt tomrum med isolering, behöver du oroa dig för att täta golvet självt. För att göra detta behöver du en vattentätfilm, som måste läggas och fixeras ovanpå isoleringen.
 • Efter att ha stängt hela strukturen med ett färdigt golv är ditt tak helt klart.

video

Från följande video lär du dig hur professionella lägger överlappningar och beräknar antal och storlek på strålar för överlappning av interfloor:

Vi bygger trägolv mellan golv, byggteknik

Trägolv mellan golv används vanligtvis i låg privat byggande av hus av trä, tegel eller skumblock. Trägolv har ett antal fördelar: de gör inte strukturen tyngre, de kan utan att locka tung utrustning, ha tillräcklig styrka och ett acceptabelt pris.

Trägolv mellan golv

Valet av material för trägolv

Trägolv är ordnade med ett spänne på högst 8 meter. Balkar från en stång med ett tvärsnitt från 50x150 till 140x240 mm eller en barkad logg med motsvarande diameter används som huvudlagerstrukturer. Strålens steg bestäms genom beräkning och är vanligtvis från 0,6 till 1 meter. För tillverkning av balkar ta bara barrträdslag - deras styrka när man arbetar på en böja är betydligt högre än för hårdträ. Loggar eller timmer för balkar bör torkas noggrant i luften under en baldakin. Vid tappning med en axelaxel ska strålarna göra ett tydligt klart ljud. Bälgarnas längd ska vara så att de ligger fast i murarna eller loggen.

Förutom strålar för att utföra interfloor tak användning:

 • Cranialstänger med en storlek på 50x50 mm - de är fastsatta på balkens nedre del på båda sidor och hänger ned taket på nedre våningen till dem;
 • Styrelsen våning bottenvåning. För dessa ändamål kan du ta något styrelse, inklusive oplanerade;
 • Golvplankor på övervåningen - plankrad plank;
 • Isolering. Det är bättre att använda mineralplattor eller rullat material som värmare i trägolv, eftersom fiberisolering, till skillnad från skumplast, inte stöder förbränning och har bra ljudisoleringsegenskaper.
 • Hydro- och ångspärrfilm avsedd för att skydda isoleringen mot fuktighetsdampfuktighet;
 • Antiseptisk för trä- och bitumenmastik, takmaterialtrim
 • Dekorativt golv och tak.

Struktur # 8212; vad är trägolvet

Tekniken av trägolv mellan golv

Interfloor balkar läggs i väggarna vanligtvis under byggandet av huset, och allt annat arbete på byggandet av tak som produceras efter konstruktion före början av avslutningsarbeten. Innan du utför plattorna är det nödvändigt att beräkna belastningen på plattorna, baserat på de erhållna data, välja dimensionerna på balkarna och installationssteget.

 1. Golvbalkarna i tegel- eller blockväggen under läggningen, för detta ändamål i väggen utföra specialuttag. Djupet på boet ska vara minst hälften av väggens tjocklek, det kan göras genom och sedan inbäddas med ånggenomtränglig isolering.

Vi bygger deevyannye strålar mellan golv under väggläggningen

 • I träbyggnader skärs bjälkar i logghusets övre krona. Strålarna måste förbehandlas med en antiseptisk och torkad. Lägg rektangulära strålar så att den breda sidan är vertikal - med denna installation ökar deras styvhet. Bommarnas ändar skärs i en vinkel på 60 °, behandlas med bitumenmastik och omsluter med takpapper i två eller tre lager. Först placera de extrema strålarna på plats. De är jämnt med en lång kartong, lägger på kanten, och nivån, om nödvändigt, strålarna jämnas med hjälp av förband från brädor av olika tjocklek, som tidigare bearbetats med bitumenmastik och placeras i boet. Mellanliggande balkar anpassas på de extrema strålarna i brädet.

  Tekniken för konstruktion av balkar i ett trähus genom att skära dem i husets övre krona

 • Efter färdigställandet av väggarna och temporärt eller permanent tak fortsätt till byggandet av golv. Kranbommarna hämmas på botten av strålarna på båda sidor. Deras syfte är ett stöd för undergolvets undergolv och takfyllning för nedre våningen. För kranialstänger krävs en tallrik 50 mm, behandlad med ett antiseptiskt medel. För att överlappa strålarna är det fast med skruvar på ett träd. På kranialstängerna låg brädorna undergolv. För dem kan du använda ett oplattat bräda från 15 mm tjockt - belastningen på undergolvet är liten, så det är inte nödvändigt att spendera pengar på ett tjockt bräde. Undergolvskivorna läggs vinkelrätt mot balkarna, vilar dem på kranbommarna och fästs med självgängande skruvar. Förslaget golv behandlas också med antiseptiska medel.

  Processen att installera en undergolv

 • Ovanpå undergolv- och golvbalkarna placeras en ångspärrfilm, till exempel Izospan. Filmremsorna överlappar, limar tejpfogar. På toppen av ångspärren läggs film mineralisolering i form av plattor eller rullar. Isoleringens tjocklek ska vara sådan att den inte skjuter ut över balkens yta. Andra material kan också användas som isolering: expanderad polystyren, expanderad lera, ekologisk olja. Det är nödvändigt att uppmärksamma isoleringsmaterialets brandbeständighet.

  Golvisoleringsprocess

 • Ovanifrån läggs golvbalkarna på övervåningen på golvbalkarna. Riktningen att lägga lagret - över balkarna, steg - från 60 cm till 1 meter. Lags är gjorda av en bar eller bräda med en tjocklek av minst 40 mm och fäst dem på golvbalkarna med metallhörn som är fästa på skruvarna. Mellan lagren kan du lägga ett annat lager av mineralisolering och blockera lederna av det nedre isoleringsskiktet. Mineralisolering kommer också att fungera som ljudisolering av golv och tak. En vattentätfilm placeras ovanpå det andra isoleringsskiktet i händelse av spill.

  Installera lags för övervåningen

 • Golvet på lagrets övre våning sys upp med ett färdigt golvbräda, gips eller plywood, där eventuellt ytbeläggning kan läggas: kakel, laminat, linoleum eller kork. Golv eller plywood monterad på skruvarna. Det är möjligt att ordna varma vattengolv under mållinjen. Men som ångspärr är det bättre att använda foliefilm.
 • Trägolv mellan golv, i motsats till betongplattor, skapar inte en extra belastning på grunden, därför kan du avsevärt minska kostnaden för att bygga en kraftfull grund. Korrekt utförd överlappning är stark nog och hållbar, har bra värme- och ljudisoleringsegenskaper, dessutom kan naturliga material låta taket "andas".

  Hur man gör en takstråle

  För effektiv användning av det inre rummet i ett enskilt bostadshus är det lämpligt att dela upp det i flera plan eller våningar. Överlappningar används för detta ändamål. Vi kommer att berätta hur man gör en takstråle med hög kvalitet och med hjälp av elementära material.

  Beam tak

  Beam tak används i privata stugor. Om huset är litet, behöver man inte använda tunga betongplattor eller fylla golvet med betong. Det är nog att montera en träbjälk, vars vikt lätt kan motstå väggarna och grunden för en trä- eller ramkonstruktion. Sådana golv är lätta att installera och har höga värmeisoleringsegenskaper. På grund av den relativt lilla vikten för installation av träbjälkar är det tillräckligt med arbetskraft, extra utrustning behövs inte.

  Träbalkar på bilden.

  Träbjälk

  Stråtaket består av tvärgående träbalkar med en sektion från 50 × 160 mm till 100 × 100 mm. Valet av tvärsnitt beror på avståndet mellan väggarna och bredden på spänningen mellan balkarna själva. Träbalk måste uppfylla vissa kvalitetsstandarder.

  Vid tillverkning av balkar med lövträ och barrträd. Balkar bör inte vara ruttna, ha sprickor. Se till att det inte finns några spår av parasitskador, till exempel shashel, kan det i framtiden leda till att hela överlappningen förstörs. En annan viktig detalj: Närvaron av knutar försvagar signifikant strålens styrka, och under belastning kan det brista.

  Var uppmärksam på träets fuktinnehåll. Torktiden måste vara minst tre månader beroende på luftens temperatur och luftfuktighet under lagring. Den torrare och åldrade veden, desto starkare är den desto mindre böjer den under påverkan av yttre belastningar och egen vikt.

  Installationsteknik av golvbalkar

  Det är lämpligt att installera monteringen av golvbalkar längs den kortare väggen vinkelrätt mot den längre väggen. Glöm inte begränsningen av spännvidden mellan väggarna. Denna parameter bestämmer belastningen per stråle. Ju större spänningen är, desto oftare bör strålar installeras. För överlappningens överlappning bör spännens bredd vara högst 5 m, för vinden ej mer än 6 m. Försum inte bort de tekniska beräkningarna av belastningar på träbalkgolv. Det här är fyllt med hängande tak eller överlapp, vilket inte bara medför ekonomisk skada, utan också utgör ett hot mot människornas hälsa och liv. Detta är en typisk teknik för montering av balkar, nu går vi vidare till nästa steg.

  Montering av träbjälkar

  Till exempel är husets dimensioner 3 m breda och 5 m långa. Eftersom monteringen av träbalkar utförs längs den kortare väggen är det uppenbart att det är bättre att använda tre meter balkar. Det bästa alternativet är strålsektionen på 60 × 120 mm. I så fall kommer avståndet mellan dem att vara 125 cm för golvet och 185 cm för vinden. Spännets bredd påverkas också av golvbrädans tjocklek: om golvplattan är tjockare än 30 mm, bör bredden på spännvidden mellan balkarna minskas. Vid montering är strålen installerad så att sidan, lika med 120 mm, är vertikal och sidan, lika med 60 mm, är horisontell. Den tillåtna satsen på den installerade strålen är upp till 3 mm per 1 m längd.

  Före installationen görs speciella spår i väggen där strålarna sätts in. För överlappning mellan varandra är varje stråle installerad så att dess ändkanter inte når ytterkanten av väggen med 20-30 mm. Om taket är vind, så sänks bjälkarna vid kanterna, med fokus på bredden på framtidsspelet. Bommens ändar i kontakt med en stenmur eller betong, inslagna i takmaterial eller förglättad.

  Hartsbehandlad kant av strålen, införd i spåret på bilden.

  Beam tak enhet

  Vid installation är det nödvändigt att observera nivån på alla vertikaler och horisontaler. För att göra detta, dra först sladden och installera varje stråle med fokus på den. Detta är det enda sättet att säkerställa en idealisk taklocksapparat.

  Detta säkerställer jämnheten hos alla strålarna i förhållande till varandra. För att förhindra att balkarna rör sig, montera dem ihop. Glöm inte att trägolv är lätta att antända, så om ugns- eller skorstensrör passerar genom dem, måste ett avstånd på minst 40 cm bibehållas mellan rör och takelement. Alla elektriska kablar som passerar inuti eller utanför golvet bör läggas i kabelkanalen låda) eller korrugering.

  Tabell. Avståndet mellan balkarna på golvets golv, cm

  avsnitt

  Avståndet mellan väggarna, m

  Installationsteknik gör-det-själv strålar

  I lågkonstruktion, där spännen mellan lagerväggarna är små, är installationen av golvbalkar en rationell lösning. Det finns ingen anledning att montera ett förstärkt eller monolitiskt golv av förstärkt betong. Renovering eller reparation av en byggnad innebär ofta att golv ersätts. Här kan man inte heller utan strålar. Men vilka strukturer som ska sättas för att bygga ett säkert tak och inte spendera extra pengar? Tänk på allt i ordning.

  Planen för att taket slocknar i ytterväggen: 1 - vägg, 2 - foder, 3 - förseglingsbart slutet av strålen, 4 - golvplatta.

  Typer av golvbalkar

  1. Förstärkt betong.
  2. Metal.
  3. Wood.

  Förstärkt betongbalk överlappar stora spänner, men installera dem endast med hjälp av tung lyftutrustning. Metallkonstruktioner har praktiskt taget inga restriktioner för spännens bredd, men deras nackdel är mottaglighet för korrosion och hög värmeledningsförmåga och ljudledningsförmåga. Trägolvbalkar har inte dessa nackdelar och används därför ofta.

  Fördelar med trägolv balkar

  Överlappande strålschema.

  1. Lätta viktmönster. Det kan enkelt motstå väggarna och fundamentet, och under installationen kan du utan lyftmekanismer.
  2. Enkel installation. Arbete är genomförbart för personer utan högkonstruktionskvalifikationer.
  3. Höga värmeisoleringsegenskaper.
  4. God tillförlitlighet, hållbarhet och hållbarhet.
  5. Lägre kostnad jämfört med mönster från andra material.

  För tillverkning av barer kan du använda träet av både barrträd och lövträ. Men särskild uppmärksamhet bör ägnas åt träets kvalitet:

  1. Inga knutar och sprickor. Beam arbetar med böjning, och eventuell spricka minskar bärkapaciteten. Detta leder till en avböjning av taket eller dess fullständiga förstörelse.
  2. Ingen röt eller skada av parasiter. Dessa faktorer spred sig gradvis i kroppsstrukturen, även efter behandling med skyddsmedel och minskar förmågan att motstå belastningen.
  3. Luftfuktighet. Träbarer måste torkas utomhus i minst 3 månader vid hög temperatur och låg luftfuktighet.

  Val av strålsnittet

  Fastsättning av träbjälkar till timmerhusets väggar.

  Balkar används av rektangulär eller kvadratisk sektion. Vid det rektangulära virket ska bred sida placeras vertikalt. Detta ökar struktornas styvhet och minskar överlappningen av överlappningen. De vanligaste sektionerna är: 100 × 100 mm, 100 × 250 mm, 150 × 150 mm, 150 × 250 mm.

  Baserat på designberäkningen kan andra sektioner användas. För att korrekt välja balkens tvärsnitt är det nödvändigt att beräkna lasten på sin körmätare. Det kommer att bestå av själva träets vikt, elementet i golvstrukturen, möbler och föremål på övervåningen, såväl som vikten av människor. Belastningar måste avrundas, vilket ger en viss säkerhetsmarginal för strukturen.

  Installation av golvbalkar

  Träprodukter används för spänningar upp till 5 m vid en överlappning och upp till 6 m vid en överlappning av vinden. Ändarna ska bara vila på lagerväggarna. Strålningen av strålarna tas inom 0,6-1 m. I ett rektangulärt rum läggs strukturerna parallellt med en kort vägg om de långa väggarna är bärande.

  Monteringsschema av golvbalkar.

  Börja installationen av taket med installation av 2 balkar på motsatta väggar. De ligger på ett avstånd av mer än 5 cm från väggens kant. Produktens placering i ett horisontellt plan kontrolleras av vattennivån. Mellan de extrema stängerna spänns nätsladden och orienteras på den, de andra produkterna läggs på ett jämnt avstånd från varandra, men inte mer än den beräknade.

  För att justera bjälkens höjd kan dess ände trimmas, om det är nödvändigt att sänka ner, eller att lägga en hel bit av trä om det behövs för att lyfta upp det. Det är omöjligt att bifoga chips, för när träet torkar kan de skiftas och falla ut. Så att strukturerna inte rör sig kan de temporärt fixeras före golvläggningen. Utrymmet mellan ändarna på väggen läggs med tegel eller block.

  Enden på golvbalkarna ska inte nå ytterkanten på väggen 20-30 cm.

  Schema av metallbalkar.

  Detta kommer att sätta produkten i torrzonen, inte passera "daggpunkten", där kondensat bildas, vilket påverkar träet negativt. För att skydda ändarna av staplarna stängda med takfilt eller behandlad med en speciell skyddslösning. Men vid montering av balkar på vindsvåningen kan deras ändar släppas utanför ytterväggarna och tjäna som grund för takets tak.

  Vid byggandet av ett trähus av staplar kan golvbalkarna fästas på väggarna med hjälp av speciella stödfästen utan att störa väggens integritet. Om ett eldstedsrör av eldstaden eller eldstaden passerar genom taket, för brandsäkerhetsändamål, måste avståndet från röret till strålen vara minst 40 cm.

  Tillverkning av prefabricerade balkar

  Om reparationer pågår och installation eller byte av balkar krävs, men det finns inga strukturer av önskad längd eller sektion, så kan de tillverkas oberoende av brädor. Vi väljer brädor på ett sådant sätt att deras bredd motsvarar strålens höjd och tjockleken på brädan är minst 1/3 av strålens bredd. Vi sammanställer tre brädor och förskjuter medelvärdet med 1 m. Fyll det resulterande utrymmet med samma bräda med en längd på 1 m. Splitselementen på detta sätt gör det möjligt att erhålla konstruktionen av önskad längd och sektion.

  Lösningen på hur man fixar brädena är enligt följande: på ett avstånd av 10 cm från plintens fästning skruvas 6-8 skruvar på ett träd på vardera sidan av leden, placera dem vertikalt i 2 rader. Använda naglar är oönskade. Med tiden kommer träet att torka ut, och nagelanslutningen försvagas, vilket inte är fallet vid fastsättning med skruvar.

  Obs! Behandlingen med ett konserveringsmedel mot rotting av brädorna före montering ger en större effekt än behandling av en fast bar. Sådana prefabricerade strukturer kan effektivt användas för källargolv.

  Att installera golvbalkar är tekniskt inte ett mycket svårt jobb. Flera arbetare utan problem kommer att klara av denna uppgift. Byggandet av ett nytt hus eller renoveringen av en befintlig kommer att fortsätta enligt planen utan problem och förseningar.

  Hur sätter du bjälkar korrekt?

  Det är omöjligt att bygga ett hus utan att ansluta element - golv. De är grunden för varje våning i byggnaden. Även om byggnaden är en-våning, fungerar golven som tak och golv. Hela viktbelastningen faller på överlappningen.

  Saker som finns i lokalerna, människor - all denna last måste med framgång föras. Det är också nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att viktbelastningen på de underliggande områdena ökar med varje uppbyggd golv. Därför är den korrekta beräkningen av golvbalkar så viktig.

  Vad är golvbalkar

  Traditionellt används trä och betonggolv i hus. De representerar separationsplanet mellan byggnadens golv. Var och en av dem är installerad på huvudlagerelementen - golvbalkar. Deras styrka är väldigt viktigt. Förutom den belastning som kan klara överlappningen, tar strålarna också upp själva vikten av själva strukturen att separera golven.

  Regler för läggning av balkar

  Om en tegelbyggnad byggs upp, lämnas särskilda hål för att anordna golvtak i väggarna i väggarna, som försiktigt lämnas under väggläggningen. Om huset är byggt av trä, hålen i vilka senare balkar ska läggas, bara skära ner på rätt ställe. Beamläggning bör ske på ett sådant sätt att ändens lagerlängd, gick in i öppningarna på minst 15 cm.

  Att placera horisontellt kontrolleras av nivå eller nivå. För att bibehålla det exakta avståndet mellan arrangerade balkar kan du använda en skena av önskad längd. Den kommer att fungera som en indikator på avståndet genom vilket nästa stråle ska installeras. Bifoga dessa stödelement ska vara varannan strålkastare. De produceras med ankare.

  För att justera strålarna horisontellt i öppningarna där de passar, kan du sätta trädjup under sina ändar. Vi bör inte glömma isoleringen under produktionen av dessa verk. Allt ledigt utrymme som finns kvar i öppningarna efter att apparaten har bjälkat in i den. bör fyllas med isolering. Vanligtvis används glasull för detta ändamål.

  Det är också viktigt att göra vattentätning. Därför läggs bitar av takmaterial i två lager eller tät polyeten i varje öppning. Strålar kan placeras i både parallell och tvärriktning. Men den senare är ganska svår att installera, och används sällan i praktiken.

  Beräkning av golvbalkar

  Basen för beräkningen av balkens tvärsnitt, som ska fungera som en stödstråle, är baserad på följande regel: stödtvärsnittet måste vara minst 1/25 av dess längd. Om exempelvis strålens längd är 6 meter, ska tjockleken vara minst 25 cm. Formen på rummet, över vilket taket ofta är rektangulärt.

  Det är mer lämpligt att lägga strålar på ett sådant sätt att deras längd är minst kort. Det vill säga öppningarna i detta rums längsta väggar bör tjäna som stöd för sina ändamål. Till exempel, om dess dimensioner är 3/6 meter, bör strålarna sättas på en längd av tre meter. Men detta är ett villkorligt tal, eftersom det bara betyder spännens bredd.

  Själva strålen måste vara 50-60 cm längre, av den anledningen att den måste vila på väggarna med båda ändarna inte mindre än 25 cm. För att göra en korrekt beräkning av golvbalkarna måste vikt beaktas. För bostadshus är dess genomsnittliga värde 400 kg / m 2

  För vinden golv kan detta värde vara hälften så mycket. Vidare innefattar beräkningen avståndet mellan strålarna. Det kan vara som 1 meter, 75 cm eller en annan. Den optimala spännvidden för träbjälkar är 2,5-4 meter. Den bästa formen av strålen är rektangulär, med ett förhållande av strålens höjd till dess bredd 1,4: 1.

  Vidare beräknas det maximala böjningsmomentet med en speciell formel. Om avståndet mellan strålarna är 1 meter, blir det 80 000 kg / cm. Det finns speciella tabeller där genomsnittliga siffror ges för vissa träarter, med hänsyn till procentandelen för vedfuktighet, dess livslängdskoefficient och många andra indikatorer.

  Allt detta finns på specialiserade webbplatser eller i litteraturen om byggandet av hus. I det fallet, om loggar först stöds på golvbalkarna, och sedan brädorna, då ska lagersektionen också beräknas.

  Hur man monterar balkar

  Under byggandet av någon lågbyggnad används trägolv oftast.

  För att taket inte ska böja sig över från någon mekanisk skada är det nödvändigt att installera takbjälkar.

  Dessa är balkar, stängda på båda sidor med ark eller gjutet material. Installation av golvbalkar är ett viktigt och avgörande byggnadsstadium.

  Överlappningar i form av träbjälkar är också relevanta i ramkonstruktionen och i byggandet av hus från en bar eller en rundad logg. Strålar gjorda av andra material används också vid konstruktion.

  Metallbalkar brukar användas i höghus, på grund av att taket har en stor belastning.

  Till exempel, armerad betong eller metall. Syftet med armerade betongbalkar är spänner (från 3 till 7,5 m), åtföljd av användning av specialutrustning (kran), eftersom deras vikt är ganska hög, någonstans från 175 till 400 kg. Deras användning är tillrådligt för överlappande stora spänningar. Nackdelarna är obligatorisk användning av specialutrustning.

  Balkar av metall används utan att begränsa spännens bredd. Av deras natur är de hållbara, pålitliga, men fortfarande i byggandet av deras installation är inte vanligt. Nackdelarna med denna typ av strålar innefattar snabb korrosion vid exponering för fukt, otillräcklig ljudisolering och värmeisolering.

  Typer av trägolv

  Trägolv mellan golv används i små byggnader.

  Någon gillar ett hus med en vind, någon måste ha en källare. Därför, att träna utan trägolv kommer inte att fungera. De tjänar exakt för att utföra separation av vardagsrum från uthus. Beroende på syftet med en viss överlappning utförs deras klassificering:

  1. Tak källare och källare. Deras uppgift är att separera bostadsgolvet från källaren. Isoleringsegenskaper i detta fall bör vara på en hög nivå.
  2. Överlappningar på vinden. Deras syfte är att separera bostadsgolvet från vinden. De obligatoriska kraven för denna typ av överlappning innefattar enhetens ångspärr och värmeisolering.
  3. Överlappningen mellan golv. De är nödvändiga om den planerade byggandet av stugan. Huvudkravet för denna typ av överlappning är en hög grad av ljudisolering.

  Om vi ​​pratar om källarlocket, då det är ordnat, har strålar följande uppgifter:

  1. Funktionerna av stöttarna (extrema strukturer) innefattar att säkra delar av taket (källaren).
  2. Uppgiften för mellanliggande system (interna) kan hänföras till änden av stödet i nedre sele.
  3. När det gäller väggelementen bildar de en fog med bottenbandet och deras installation utförs till innerväggarna.

  Installationsarbete på enhetens golv

  Ofta ligger balkar av överlappning på lagerväggarna. Steget ska inte vara mer än en meter, men inte mindre än 0,6 meter. Bredden på strukturen måste motsvara ett värde som inte får vara mindre än 1/3 av befintlig spanbredd.

  Under installationen placeras systemet först framåt, tillverkat av brädor eller brädor. Godhållfasta produkter har ett tvärsnitt på 50x50 eller 40x40. Många byggare lägger ett sandlager ovanpå rullen, vilket tjänar till att öka graden av ljudisolering. Då finns det ett lager av isolering, och sedan - golv av brädorna.

  Om strålarna ligger på ett stort avstånd från varandra är det nödvändigt att göra dubbla lager.

  Glöm inte att ändarna av de element som ska inbäddas i ytterväggar är särskilt sårbara. Detta beror på att strukturen på så sätt kommer i kontakt med boet i väggen (kallt), och därför bildas kondens, vilket förstör träytan.

  För att undvika ett sådant problem skyddar ändarna mot kontakt med väggen med takfilt eller behandling med en speciell förening som har skyddande egenskaper. Om din konstruktion är av huvudstad, så kan sådana element installeras på ett anslutande och förstärkande bälte av betong.

  Installationen utförs på ett "beacon" sätt. Det innebär installation av extrema delar först och sedan mellanliggande. För att upprätthålla den rätta positionen när du lägger de extrema enheterna måste du tillämpa en nivå, eftersom det i detta skede av arbetet är felen oacceptabla.

  Mellanliggande element kan kalibreras med en skena eller mall. För genomförandet av inriktningen under deras ändar slutar inneslutna träklippor (tjära), med en annan tjocklek. Det rekommenderas inte att trimma ändarna, såväl som att använda som fodermaterialspån med en bräcklig struktur.

  Balkar ska läggas på ett "fyr" sätt, där de extrema balkarna först monteras och sedan mellanliggande.

  Rådgivning från yrkesverksamma är i grunden att strålens ände inte borde föras till gatukanten någonstans en centimeter av två. Och för att utföra tätningen av boet kan du applicera monteringsskum eller skum. Fastsättning av produkterna mellan sig utförs med hjälp av specialutvecklade fästanordningar från metall.

  I det fall då strålarna ligger nära skorstenen, bör avståndet till dem inte vara mindre än 38 centimeter. Om detta avstånd är reducerat är det nödvändigt att placera det icke brännbara asbestskiktet mellan skorstensbunten och själva strukturen.

  Vid konstruktion av hus av betong, burk, tegel och sten med en spänning på mer än tre meter används armerade betongbalkar. Deras montage utförs i steg av 130-150 cm och är kopplad till förstärkning av taket. Om längden på spänningen är mindre än sex meter är det möjligt att utföra installationen av en ribbad enhet för att säkerställa en jämn tak. Det erforderliga avståndet mellan elementen är från 0,5 till 1 m.

  Urval av golvbalkar

  Som balkar kan du använda trä i minst 3 år med lufttorkning.

  Valet av strålar är ett mycket viktigt steg i byggandet av ett bostadshus, eftersom användningen av kvalitetsmaterial kommer att ha en positiv effekt på konstruktionen som helhet. De bästa alternativen yrkesverksamma betraktar roundwood. De positiva egenskaperna inkluderar långsiktig motstånd över tiden.

  Om du installerar överlapp av timmer kan det påverka styrken, eftersom det här materialet oftast tillverkas av en träkärna. Och det är mycket sämre i hårdhet mot andra lager av trä. Tak i runda trä, med stor belastning för att klara sig bättre än överlappning av brädor eller ved.

  Det finns ett antal obligatoriska krav på trägolv:

  1. Om överlappningar upprättas mellan rum av bostads- och icke-bostadsområde, är det nödvändigt att utföra sin isolering. I annat fall behåller vardagsrummet inte den nödvändiga mängden värme.
  2. Golvets styrka bör vara på hög nivå, eftersom de har en stor belastning skapad av möbler, människor och så vidare.
  3. En hög grad av ljudisolering gör inte heller ont. För att förbättra det måste korsningen vara korrekt reparerad.
  4. I taket, installerat ovanför källaren, är ventilationsarrangemang obligatoriskt.

  Fördelen med träbjälkar är utan tvekan, eftersom det är ett naturligt och miljövänligt material. Dess installation ger inga problem. Om du följer alla tekniska regler för att installera balkar, så tjänar de dig länge.

  Karakteristisk för takbjälkar

  Takbalkar stöds på ramen för ytterväggar och eventuellt lager
  skiljeväggar mellan dem.

  När du bygger ett hus på egen hand, överväga denna typ av överlappning som en stråltypsbyggnad. Funktionerna för denna typ av system inkluderar följande nyanser:

  1. Konstruktionen är baserad på takelementets träelement, deras stöd faller på byggnadens väggar med naturen. När det gäller sektionen beror det på det avstånd som finns mellan delarna, liksom spännvidden, som är föremål för överlappning. Även vid bestämning av önskat tvärsnitt beaktas den planerade belastningen på taket.
  2. Om du gör golvet med egna händer för första gången, glöm inte att valet av trä är en mycket viktig och ansvarsfull uppgift. För sådana element lämpligt barrved och lövträ. Den viktigaste kvaliteten som strukturen ska ha är dess torrhet. Högkvalitativ torkning utförs i minst tre till fyra månader.
  3. En annan viktig punkt är avsaknaden av defekter på balkens yta för taket (sprickor, rutt). Under inga omständigheter ska du använda högkvalitativa strålar för enhetens golv.
   balkar som ligger på väggarna, nödvändigtvis inriktad på ett plan. För att göra detta, är under sina ändar slutna bitar av brädor av varierande tjocklek (nödvändigtvis hartsartade).
  4. Ledstrålarna på taket på inre karaktärs väggar måste stärkas med fästen eller klämmor. I stället för en metallklämma för förstärkning kan du använda foder gjorda av brädet.

  Huvuddelen är att deras tjocklek inte var mindre än 40 millimeter.

  Några rekommendationer

  Vid montering av tak används samma material som för utomhus.

  Förbereda verktygen i förväg i den här processen. Beroende på materialet kan dessa vara:

  • punch;
  • svetsmaskin;
  • olika nivåer;
  • bulgarian;
  • slipmaskin;
  • måttband;
  • en hammare;
  • mejsel;
  • en yxa.

  Observera dessutom följande:

  1. I enlighet med kraven för brandsäkerhet får avståndet mellan takstrålen och skorstenen inte vara mindre än 400 mm.
  2. Tätning av balkens ändar in i väggarna är det nödvändigt att utföra behandlingen med en antiseptisk komposition, tjära och täcka med takmaterial. Så du skyddar strålarna från för tidig förstörelse och effekterna av rot.
  3. För att säkerställa tillräcklig styvhet i taklofterna måste varje andra balk vara noggrant (stift) fixerad på stödväggen. Professionella använder stålankar inbäddade i murverket för detta.

  För att utföra arrangemanget av taklocket (utkast) på stödbalkarna, använd kranialstänger. Deras installation görs på sidorna av strålarna, och endast då fixeras de till överskottsplattan, med hjälp av vilken själva utloppslocket bildas.

  Lägga träbjälkar

  Trägolvbalkar är en stödjande struktur som är ansvarig för golvets styrka och taket mellan golv. Montering av träbalkar är gjord mellan golv, de måste stödjas på stödjande väggkonstruktioner.

  Tak - ett viktigt inslag i utformningen av alla privata eller lantliga hus. De delar upp byggnaden med höjd. Enligt utformningen av överlappningen kan de vara strålösa eller strålkastare.

  Innan du gör ett trägolv måste du göra en fullständig beräkning av belastningen på den, köpa det nödvändiga materialet och verktygen.

  Taket på balkarna är det mest hållbara, deras installation är lätt, de är miljövänliga, vilket är en viktig aspekt för människors hälsa. Strålarnas layout kopplar strukturen horisontellt och fördelar jämnt belastningen på de bärande väggarna.

  Egenskaper och fördelar

  Laying kommer att lösa många problem för strukturen:

  • värmebesparingar;
  • enkel installation;
  • utmärkt akustik;
  • möjlighet att installera vid alla temperaturförhållanden
  • det är möjligt att använda både för interfloor och garret överlappande.

  Konstruktionen av träflödesöverlappning (schema).

  Observera att innan du gör ett trägolv är det nödvändigt att ta hänsyn till att interfloorgolv använder endast ljudisolering och värmeisolering med ett vattentätlager läggs till i badrummet och källaren.

  Vid installation av träbalkar bör hänsyn tas till egen viktkategori och extra viktkategori (personer, utrustning, möbler). Den egna vikten av träbjälkar per kvadratmeter upp till 250 kg, och extrabelastningen är fortfarande ca 200 kg. Med tanke på vikten och alla egenskaper, storleken på belastningarna och längden på spännvidden är det möjligt att beräkna exakt avståndet mellan. I särskilda fall överstiger den inte 1 m.

  När ett material väljs bör vissa parametrar i strålarna beaktas:

  Trägolvschema

  1. Materialtjocklek - 5 cm.
  2. Höjd - 15 cm.
  3. Den lagda konstruktionen ska vara i 0,5 m steg, och mineralull eller annan värmeisolator ska användas vid läggning.

  När du installerar, bör du komma ihåg att alla överlappningar läggs på en ram och paneldonstruktion för mer tillförlitlig strukturell styvhet. Grunderna för takbjälkarna, storlekarna väljs utifrån strukturens effektramsstruktur.

  Funktioner av användning

  För överlappning behövs brädor med minst 60 mm tjocklek. Du kan använda brädor, parade naglar, 50 mm tjocka, men i frekventa fall används de för boxens konstruktion. Hela principen om överlappning reduceras för att klämma på de bärande bjälkarna av golv av brädor.

  När man bygger en stenmur lämnar de ett speciellt bo, och sedan fixar man en träbalk i den.

  För små förortsbyggnader, i speciella fall, görs installation av en golvöverlapp, med tanke på att värmeisoleringens betydelse är relevant under säsongens operativa period. För plätering på båda sidor behövs tunga och spårskivor för att tampa, på den nedre delen av pläteringen installeras ett ljudabsorberande material först.

  Det värmeisolerande fyllningsskiktet ska vara tillräckligt litet. Det är bäst att applicera sågspån och skinka, så att brädorna i framtiden inte rör sig bort från huden. Cirka taklocket golvet ser ut så här. Övre våningen blir golvet på vinden. Om det senare kommer taket att användas under gips, rekommenderas det att använda ospeglade brädor och var noga med att glida ihop - då blir vidhäftningen med materialet mycket bättre.

  I hus för permanent bostad används träbjälkar med en hjuls, vilket ger ökad värme- och ljudisolering. Installation av överskridande tillverkad av nedfällda brädor (sköldar) och monteras på lagerbalkar. Denna typ av rulle passar helt enkelt med isolatorns vikt, och kommer dessutom att vara en utmärkt termisk brygga mellan isoleringen och strålen.

  Monteringsarbete

  Förberedande arbete och installation börjar med förberedelse av träbjälkar, du måste välja material med ett fuktinnehåll på upp till 20%. Innan du börjar arbeta är det nödvändigt att rengöra materialet från barken och behandla det med en antiseptisk komposition och en speciell brandbekämpning. Du kan köpa färdigt material, som helt passerat all teknisk bearbetning.

  Vid installation, förutom materialet, måste du ha följande verktyg.

  Bilden visar ett exempel på monteringsbalkar på väggarna och dockning av stålhörn och plattor, vilka är fastsatta med skruvar.

  1. Hammaren.
  2. Skruvmejsel.
  3. Nycklar.
  4. Ankarbultar.
  5. Staplar.
  6. Gangway eller stege.
  7. Öppen.
  8. hörn.
  9. Skruvar.
  10. Nails.
  11. Hacksåg för trä.
  12. Starkt rep.
  13. Vätskenivå och konstruktionskabel.
  14. Roulette.

  Efter förvärv av nödvändiga verktyg och material utförs installation av stödkonstruktion, golv och arkivering. Från materialet för installationsarbete rekommenderar experter att köpa limmade balkar, 12 m långa, vilket är det mest tillförlitliga alternativet för sådana ändamål. Sådant material tillverkas i en individuell ordning, så det är inte nödvändigt att anpassa råvaror på byggarbetsplatsen.

  Valet av tvärsnitt och avstånd för placering av strålar beror på längden på spännvidden och den förväntade belastningen på överlappningen.

  • Placeringen av tak börjar med att lägga från kanterna till mitten av stödstängerna, samtidigt som det är nödvändigt att kontrollera överensstämmelsen mellan det exakta avståndet mellan stängerna och jämnt läggande. Kontrollen är gjord av byggnivån, särskilt horisontella balkar. Om det upptäcks oegentligheter under installationen, och sedan justera dem, är de brädor som var förtärrade och belagda med vattentäthet masticerad i sina ändar.
  • I byggnadens yttre väggar, för montering av balkar, lämnas särskilda socklar, 20 cm djupa, där materialet läggs. Stöddelen ska vara högst 180 mm. Men det bör beräknas på ett sådant sätt att det finns ett gap på ca 3 cm i nischen.
  • när de är monterade i väggplanet, är alla fixerade med 3 förankringsbultar. Innan den läggs, är balkens ändar insvept med flera lager av takmaterial och täckt med ett lager av skyddande mast för att undvika ruttning. En nisch är fylld med ytterligare isolering, skumplast eller mineralull kan användas som isolator.

  Ytterligare tips

  Utrymmet mellan är gjord av två lager av värmeisolerings- och ljudisolerade material och golv. Det första skiktet är tillverkat av träsköldar. Denna kartong 15 cm bred och 5 cm tjock, ihåliga paneler blir ett utmärkt alternativ. För den nedre delen av taket är hemmedbrädet av gipsskiva eller spånskiva perfekt.

  Mellan strålarna staplas värme- och ljudisoleringsmaterial. Bottommonterad ångspärrfilm för att skydda mot fukt, och på topp - vattentätfilm.

  Efter det att uppbyggnadsskiktet (golv) har producerats installeras plattorna i det värmeisolerande skiktet, detta kan vara:

  • mineralull;
  • skumplast;
  • extruderat polystyrenskum;
  • perlit;
  • Keramsitbetong.

  Värmeisoleringsplattor rekommenderas att läggas tätt mot varandra. På vinden är det döende golvet ganska lämpligt, från 2 till 3 cm, för värmeisolering. Efter fyllning fylls det förstärkande nätet, varefter skiktet hälls med ett cementskikt, vilket är en grov botten under golvbeläggningen. För vinden över bjälkarna hamras loggarna på vilka tungan-och-spårskivorna är installerade. Mellan stammar och balkar är det rekommenderat att sätta de tjära bitarna av kartong eller hårddisk. I nästa steg kan du överväga kraven på takets takbjälkar.

  Överlagringsförstärkningsmetoder

  Överlappningen bör inte sakta under belastningens verkan.

  Trägolv av huset måste uppfylla vissa krav på tillförlitlighet och kvalitet. Installationen måste ha en sådan bärförmåga att motstå vikten av alla operativa laster på den. Vid beräkning av överlappningen är det nödvändigt att ta hänsyn till själva materialets vikt, plus den extra vikten på möblerna hos personer och nödvändig utrustning.

  En viktig roll spelas av styvheten i träbalkarna, som nödvändigtvis måste utformas för extra belastning för att undvika deformation och sagging. Du bör också vara uppmärksam på ljudisolering, dessutom rekommenderas värmeisolering att stärka. Detta görs om det inte finns något rum ovanför eller en ouppvärmd vindsvåning finns. Dessutom måste golv ha en hög refraktäritet.

  För att uppfylla ovanstående krav rekommenderas det att stärka trägolvets förmåga. Om balkarna med en stor spänning ska materialet monteras vinkelrätt mot varandra, trots att detta ökar mängden arbete. Dessutom kommer materialet att behöva mer och kommer att behöva göra skärningar vid korsningen och dra åt dem med tråd eller åk. Förutom sidorna kan du lägga till foder av brädorna, vilket ökar tvärsnittet.

  Strålstrukturer

  Med hjälp av material av laminerat trä kan du blockera spänningen på upp till 12m.

  Denna typ av material används oftast i enskild konstruktion. Om installationen av golv görs självständigt rekommenderas därför att använda balkar av trä, vilket i hög grad kommer att förenkla installationsarbetet.

  Basen av lagerstrukturen innefattar balkar, som är uppburna på lagerväggarna. Genom att beräkna bredden på spännvidden, avståndet mellan elementen och belastningen i taket, kan vi säkert bestämma exakt tvärsnittet av strålarna. När man köper ett material måste man vara uppmärksam på träets kvalitet (obligatorisk torkning inom 4 månader). Om det upptäcktes fel och sprickor vid inköp, borde de inte användas under alla omständigheter.

  Om materialet inte behandlas på speciella sätt är det strängt förbjudet att låta det installeras. När du lägger dig måste du vara uppmärksam på den minsta noggrannheten med strikt överensstämmelse med horisontell position. När man installerar brandsäkerhetsreglerna bör man överväga att avståndet mellan strålarna och skorstenen är minst 50 cm. När ett grovt tak monteras på balkarna bör du använda kranialstänger. De är monterade på sidoytorna, sedan rullas spolen, som fungerar som ett grovt golv.