Gör det själv - Hur man gör det själv

Även om ytterbeklädnaden ofta kallas dekorativ, är det förstås nödvändigt att det är tillförlitligt att skydda strukturella element i strukturen. Jag ska berätta för oss hur vi trimmade våra badrums gavlar.

I slutet av hösten, efter att ha slutfört installationen av metalltak, bestämde de sig för att inte bygga gavlarna, eftersom det här arbetet var mycket tunt och ganska mödosamt, och dessutom hade materialet ännu inte köpts. Men jag ville inte lämna taket överhängen inte hemmed för vintern: det var hög sannolikhet att snö faller under taket under en snöstorm. Även om isoleringen på takets sluttningar är skyddad av en hållbar vattentätfilm, men när snön som fallit under taket smälts, kommer överskott av fukt att skada kassan.

Enligt reglerna skulle det vara nödvändigt att skära av gavlarna först och först då överhängen så att mellanrummen mellan hudens element på angränsande ytor var minimala. Men vi bestämde oss, med utgångspunkt från den nuvarande situationen, att medvetet dra sig tillbaka från de accepterade byggnadsstandarderna och förbereda åtminstone överhäng för vintern. 16 för-målade tung- och spårskivor lagrades för detta under en baldakin.

Den första etappen - vattentätningspediment

Bara nästa sommar återvände vi till gavlarna. Det skulle vara möjligt först att demontera de räfflade brädorna från överhängen, och sedan att engagera sig i plätering av pediment, men på detta sätt tycktes vi vara alltför besvärliga. Därför fortsatte omedelbart installationen av vattentäta gaveln från utsidan. För detta ändamål användes en ånggenomsläpplig Tyvekfilm, som också behövs för att vindsäkerheten ska kunna säkras på ett säkert sätt. Filmen fästes på strandpromenaden med brett parentes med en Novus elektrisk häftapparat. Börjades med bottenklippet med kanvasens tillägg. Efter att ha naglat sin övre kant i mitten började de fixa den här kanten med häftklamrar,

gradvis rör sig först i en riktning, och sedan i den andra. Undersidan av duken naglades till den andra loggen från kanten av fälgen för att stänga gavelns korsning med ramen och trimmades sedan på platsen för tygtillägget.

Den andra duken fixades ovanför den första för att ge en överlappning på 15 cm. Den andra kanvas undersida limmades till den första med hjälp av dubbelsidigt självhäftande tejp, varefter de spikades mot basen med häftklamrar.

När installationen av vattentäthet på gaveln slutfördes limades de fria ändarna av filmerna som skyddar isoleringen under taket till vattentätheten i gaveln och skapade därmed en sluten skyddande "lock".

Crate för gavel trim

För batten tog de standard "inch" (brädor med ett tvärsnitt på 25 x 100 mm) istället för de vanliga taklisterna i en mindre sektion. De trodde att det skulle vara mer tillförlitligt. Kassen fixerades vertikalt med ett steg på 70 cm, och längs takets sluttningar skruvade de insatserna i samma sektion. Sedan skarades ändarna av sidostoppbrädorna (gjorda under föregående säsong) i spol med batten. Mellan bottenbrädorna sträckte filsidans överhängning strängen och klippte manteln på botten längs den.

Foderet på gaveln "imitation timmer"

Från de tidigare målade "Pinotex" -spåren ("imitation of a bar" 150 mm bred) valde vi det jämnaste för det undre grundelementet i höljet. De såg det i längd så att det förmodligen täckte ändarna på skivorna på båda sidokantarna. Efter att ha fäst de bärande blocken under filtbrädorna i de laterala överhangen lagde de detta grundelement med en spik uppåt och markerade de områden som måste avskäras på platsen.

Längden på den övre kanten (med en spets) av det monterade första hudelementet bestämde längden på nästa element och mätt det på kanten med ett spår. Med hjälp av Malka på det markerade gavlar av ändarna, vilket exakt skulle motsvara taket på taket sluttningar. Att klippa så rent som möjligt, vid klippning, använde de en cirkelsåg.

Vid markering av brädorna ("timmerimitation") fanns det 10 mm mellanrum mellan de färdiga beklädnadselementen och takets tak över taket på varje sida. I annat fall kommer det helt enkelt inte att vara möjligt att sätta ett annat element på spetsen av den föregående utan skada.

Om det följande klädselementet inte visade sig vara mycket slät, pressades det av nageltraktorn i fixeringszonen med skruvar på manteln. Stödstången fästs samtidigt på kassen över klädselementet på ett sådant sätt att du också kan använda fodret för att skydda elementets spets. Ett höljeelement fästes på varje mantelplatta med två självuttagande skruvar och de övre skruvas till slutet först efter installationen av nästa element - det är lättare att docka angränsande element.

Planer för framtiden

De återstående luckorna vid korsningen av huden med gaveltopparna, vi kommer någon gång att täcka med trähörnprofiler, men även nu är de inte alls uppenbara. Och sannolikheten för att falla i dessa luckor av snö och regn är liten. Dessutom överlappar de bakom beklädnaden bäddarna.

Det skulle inte vara mycket svårare att skära en gavel med ett fönster om vi inte hade bestämt oss för att bygga en carport på den, som skulle täcka den planerade verandan och huvudentrén till badhuset (nu använder vi en tillfällig ingång med en plywooddörr). Men att göra en baldakin är en annan historia.

Måla de brädor du behöver installera

Ofta, för att påskynda arbetet och spara färg, är träpaneler målade efter installationen. Men efter ett tag leder det till ökad vridning av brädorna. Dessutom, under torkning av trä, kommer törnen ut ur spåren och deras ommålade områden uppträder. Den färg som appliceras på den sammansatta huden klistrar spikarna i spåren, vilket komplicerar den efterföljande reparationen. Därför är det nödvändigt att måla de räfflade skivorna före installationen.

Det är bättre att måla långrullade brädor (till exempel "imitation of a bar") i öppet utrymme. För att arbeta behöver du en kapacitet att kasta färg in i den. När du försiktigt skär ner botten av en stark plastbehållare, t.ex. från ett bilbrickglas, får vi en bra enhet som kan sättas på en vågrät yta (om det inte finns någon stark vind), det är bekvämt att hålla det befintliga handtaget och under en paus i arbetet kommer var att sätta borste.

För plätering behöver du mycket brädor. Att hitta en plats för att torka alla färgade är inte lätt. Men om du gör stöd för dem, har du kört naglar i stativet i två rader under en liten lutning (längden på naglarna och steget mellan dem väljs beroende på bredden på brädorna), så kommer de lackerade brädorna att ta upp mycket lite utrymme.

Vi skär ut elementen i huden

Monterat det första elementet i höljet av målade spår- och spårbräda, tätt förenade med bladen för det med nästa element. Med den fasade änden av det färdiga elementet som en basyta överförde linjalen markeringen, först till ena sidan av arbetsstycket, sedan till den andra. En styrskena för en cirkelsåg fastgjordes längs markeringslinjen applicerad på arbetsstycket. Riktigheten av däckets installation styrdes dessutom av den inställda massan.

Arbetsstyckets kanter sågades med en cirkelsåg så att skäret visade sig smidigt och smidigt. Dessutom finns en antiskolklämma av elastisk plast på arbetsskenans arbetsyta, tack vare vilket inga onödiga spår av bearbetning lämnas på framsidan. Enligt denna teknik gjordes alla element i huden, från och med den andra. Det visade sig ganska snabbt.

Skidbadkar gör det själv foto

 1. Överhäng av taksidan och gaveln - vi symade på hösten. De fria ändarna av skyddsfilmerna är tillfälligt säkrade med häftklamrar för att förhindra att vinden stör dem.
 2. Vid våren blev pedimentens styrelser blåa, men det hade praktiskt taget ingen effekt på deras styrka. Men deras utseende behöll inte oss.
 3. För det första behöver gavlarna vattentätning, och hela konstruktionen, särskilt badet, är också vindtätt.
 4. Den vertikala kassen tillåter fukt, av någon anledning som bildas på ytan av skyddsfilmen, att fritt strömma ner.
 5. På en solid kista och tung trim håller sig säkert.
 6. Höjningen av sidokantarna och de nedre höljeskärningarna körde mot varandra.
 7. Vid installationen av det första klädselementet avslöts en konvexitet av gavelramens bottenplatta. Jag var tvungen att dra ut den med bultar och fixa den med metallhörn, fästa den på kammarens övre krona.
 8. Beklädnadselementen fixerades till kistan med anodiserade självgängande skruvar. För en stram anslutning åtgärdades elementen med en spikfångare med ett tillfälligt stopp.

Tak gavel: vad det är och hur man gör det rätt

Vakttaket är den övre delen på byggnadens främre fasad, avgränsad av två takets tak och en krona. Dess otillbörliga konstruktion kan ha de sorgligaste konsekvenserna, från förekomsten av sprickor i väggarna till deras kollaps.

Vad ska jag leta efter när man utformar en gavel?

Huvudorsakerna till olyckor i gavelens väggar är som regel fel som gjordes när de beräknades och ett projekt upprättades. Designers uppmärksammar ofta inte den aspekt som gavlarna kräver ytterligare förstärkning. När man skapar ett projekt är det nödvändigt att ta hänsyn till att vissa av dem kommer att uppleva tunga belastningar som orsakas av vindar under drift.

När du gör byggnaden av byggnadens gavel måste du ta hänsyn till:

 • Dess riktning i förhållande till kardinalpunkter, vindhastighet och typ av tak
 • Höjden som huset har över havet
 • Egenskaper för området där du behöver bygga
 • Byggnadsmotstånd mot maximala vindkrafter

Vid bestämning av dessa parametrar bör man komma ihåg att strukturens geometri under olika driftperioder kan variera. Som ett resultat varierar området med många konstruktionselement, inklusive gavlar, som utsätts för vindar, också.

Den aerodynamiska koefficienten för en färdig byggnad med bostadshus bör vara ca 0,7. Vid byggnaden av gavelens vägg har fragment av triangulär form.

De upplever samma effekter som segel i vinden. Därför lägger någon erfaren designer som vet vad ett pediment på taket, som ritar ritningar, i dem en aerodynamisk koefficient på 1,4-1,6.

Gaffelväggarnas hållfasthetsegenskaper beror till stor del på bredd och höjd. Låga väggar är mer hållbara och resistenta än höga och tunna väggar.

Därför är det inte nödvändigt att stärka dem med ytterligare strukturer. Hög gavel är instabil, så det kan kollapsa från ett svagt slag. Som en konsekvens måste sådana väggar stärkas.

Viktiga aspekter av byggandet

Med modern lågkonstruktion uppstår problemet med sprickbildning på gavelväggarna, eller till och med deras kollaps, ofta. Denna omständighet förklaras av det faktum att lätta byggmaterial används för konstruktionen.

De är mycket populära på grund av att de har utmärkta värmeisoleringsegenskaper. Men några av de moderna byggnadsstrukturerna tål inte starka vindbelastningar. Därför kan gavlarna inte byggas från dem.

Väggarna i gamla bostadshus var byggda av tegel och var 38-41 cm tjocka, ibland 25-27 cm. Ytterligare strukturer användes ofta för att stärka dem - pilaster och kronor. Därför var densiteten hos sådana väggar mer än 800 kg / m².

Vid konstruktion av nuvarande byggnader används ofta dubbelskiktiga väggar, vars lagerdel är cellbetong eller keramikblock. Deras tjocklek är sällan mer än 25 cm. Byggnader med enskiktiga väggar är mer hållbara, eftersom deras tjocklek är 36 till 44 cm.

De mest hållbara låghusen har nu tre lager väggar. De har ökat motstånd mot vindbelastningar, deras tjocklek varierar mellan 39 och 54 cm.

Innan du gör bäddarna på badets tak, måste vi komma ihåg att om muren har fönster eller på andra våningen finns en balkong med en dörr så kommer det att uppleva en ökad effekt av vindarna.

Hur skapar man extra styvhet?

För att ge ytterligare styrka till en gavelvägg kan du tillämpa de tekniker som beskrivs nedan.

Den gamla och beprövade metoden att stärka gaveln är konstruktionen av separationsväggen. Den är gjord på vinden och borde vinkelrätt mot gavelväggen. Tjockleken på skiljeväggen måste vara minst 24 cm. Det är värt att notera att det inte kommer att fungera för att öka pedimentets styvhet på grund av en tunn eller gipsvägg.

Pilasters eller kolumner - ett bra sätt att ge extra styrka till gaveln. Men under byggandet av bad används denna metod väldigt sällan, eftersom det är svårt att jämföra med sin design.

När du förstärker en gavel med en armerad betongram, notera att för ett ångbad med små dimensioner är en 2,5 m sektion tillräcklig. Den bör förstärkas med fyra stavar med en diameter av 1 cm. Det bör förstås att när man bygger ett bad i en region där Konstant stark vind blåser, en sådan ram ger inte tillräcklig styrka åt gaveln.

Hur man syr en liten badgavel?

Byggd på en sommarstuga ett litet träbad. Vi ska göra det trimma. Vilket material ska användas för att sy upp gaveln?

Vackert på ett litet bad ser ut gavel, trådbundet träd, eftersom badet fortfarande är mestadels av trä, så allt kommer att vara en till en

Enligt min mening är det bästa alternativet ett bad med hackade gavlar.

Denna gavel (hackad) är en fortsättning på väggen och är gjord av samma material (ved, timmer), endast med trimning till kanterna.

Chopped pediments "automatiskt" ta bort frågan än de (gavlar) att sheathe.

Om du gick på ett annat sätt, då har du ett träbad, det är bättre att fortsätta från samma, det vill säga att skära ett träd.

Det kan vara Euro-foder, bara foder, block-house (det här är praktiskt taget samma foder, men imiterar stocken).

Saydigom (det är möjligt vinyl eller metallfasad) kan också vara mantlad, det är sidospår under ett träd.

Det finns försäljning PVC-fodrar under ett träd, också ett alternativ, och ganska inte dyrt.

Styrelsen kan vara (trimmad eller groovy), men det är dyrt.

Det här är det viktigaste, om du bestämmer dig för att använda trä, behöver du både antiseptisk impregnering och brandskyddsmedel (brandskydd), du kan köpa två i en brandskyddande impregnering.

Hur man sitter på framsidan av taket på huset: En överblick över populära metoder för tätning och beklädnad

Pedimentet är en viktig del av det stigande taket, som utför en barriär och estetisk funktion. Grundligt överväga alternativen för sina enheter och ytbehandlingar bör ligga i konstruktionens konstruktion.

I den här artikeln föreslår vi att bekanta sig med den mästerliga ägaren av huset med de sätt på vilka de sitter och uppför en takgavel. Vi kommer att analysera och jämföra varandra alla de tekniker och material som används i den här verksamheten, så att du kan förstå vad du måste möta.

innehåll

Varianter av enhetens gavlar

Väggen är den övre delen av byggnadens mur, avgränsad nedanför taket och ovanför av planen i en av de stigna strukturerna. Dessa är oundvikliga satelliter för uppbyggnad av en gavel, sluttande, enkel-sluttning eller danska fyrkantiga tak.

Konstruerad i strikt vertikal riktning, har oftast en triangulär eller trapezformad form, mindre ofta rundad eller polygonal.

Gable väggar gränsar från ändarna av bostadshus eller vinden utrymme utrustade för bostäder. Beroende på villkoren för den planerade operationen kan de isoleras eller inte. Värmeisolering placeras mellan takhyllorna av kalla tak eller bäddar av uppvärmda loft placeras mellan taken på taken.

I allmänhet anses gavlarna enligt byggnadens terminologi vara triangulära toppar av stödväggarna, gjorda av sten, skumbetong eller tegelsten. Liknande träelement kallas tangar, för vilka taken kallas "gavel".

I lågkonstruktion kombineras båda angivna kategorierna stillsamt i klassen av pedimenter. I deras arrangemang används liknande material, även om det finns skillnader i konstruktionstekniken.

Tekniska egenskaper hos enhetens gavlar kan delas in i två grupper:

 • Mantelväggar, byggda på ramprincipen. Den enklaste implementerings- och budgetmetoden tillgänglig för en oerfaren artister. Aktivt i efterfrågan i privat byggnad som det mest lämpliga alternativet för byggandet av ett ljust praktiskt tak.
 • Mantelfast framvägg, uppbyggd under byggandet av hus av tegel, skumblock, timmer, stockar. En metod som kräver åtminstone initiala färdigheter hos en snickare eller en murare. Det används huvudsakligen under ombyggnaden av bygg- och reparationsarbetet. Det används ibland för att höja statusen för ett hus byggt av billigt byggmaterial.

På trimningsområdet fanns hus av en massa olika material. Bland dem finns ark av fuktresistent plywood och gipsskiva med efterföljande färgning, polymerpaneler, däck och även ogenomskinligt polykarbonat.

Listan är emellertid säkert försedd med bra gamla brädor och vinylskärning, med avundsvärd uthållighet som skjuter ut timmer ur marknaden.

Täckande ramgallvägg

Det är svårt för en oerfaren mager att klara avläggningen av trekantiga väggar gjorda av tegelstenar eller skumblock. Utan färdigheter blir det svårt att bygga en jämn man - ett slags pediment över ett trähus.

Men styrplattans eller balkens gavelvägg ger inga problem. Trä är lätt att bearbeta. Tillverkad av sågade trävaror gör åtminstone byggnadsstrukturen, eftersom den mest populära.

Gables med en foder av timmer nöjd med ramteknik. dvs För det första är ramen hos gavelväggen konstruerad, på vilken en stapel, kantad eller rillad bräda sys. Gaffelställen fungerar ofta som grund för batten, där installation av professionellt ark, sidospår och liknande material.

Tak med ramvaror är uppförda inte bara över kanadensiska byggnader. De fullföljer framgångsrikt sten-, tegel- och betonglådor, säkerställer trussystemets stabilitet, och på grund av att ljusstyrkan inte tvingar dem att förstärka stödstrukturerna.

Regler för konstruktion av ramvaror

Beroende på materialet från vilket väggarna i lådan ska tillverkas, ligger ramvarorna på toppkanten, kraftplattan eller golvbalkarna. I fall av överhängningar upp till 30 cm breda bildas de genom att manteln avlägsnas.

Och vid konstruktion av överhängningar på mer än 30 cm är de nöjda genom att installera korta strålkastare belägna vinkelrätt mot spjällen.

Konstruktion och konstruktion av rambyggnader i låghus måste uppfylla följande krav, reglerad av joint venture 31-105-2002:

 • Monteringssteget på gavelväggstativen ovanför ramrutan bör vara lika med avståndet mellan höljet på huvudväggen. De borde placeras över varandra. Monteringen av gavelelementen är gjord till ramkonstruktionens övre del.
 • Monteringssteget på gavelstativen ovanför tegelstenen, kvadratisk, skumbetongfot beror på vindbelastningen i regionen. Varierar huvudsakligen inom intervallet 60 cm till 1 m.
 • Vid avståndet mellan gavelstöden bestämmer vattentankens vallar bredden på plattan eller värmeisoleringsmattan som måste placeras i utrymmet mellan stödstolparna.
 • Vid värmeisolering är yttre sidan försedd med ett vattentätande material, den inre ångspärren är skyddad med membran eller polyeten.
 • Extrema spjäll används som de övre elementen i pediment trimming, vilket är förknippat med ett överhäng på upp till 30 cm. För tillförlitlighet monteras parade spärrar, sydda från två brädor, längs kanterna på taken.
 • En fästbalk används som toppkanten av gavlar som är förenade med brett överhäng. Den är monterad parallellt med takflänsarna, men lägre. Det är nödvändigt att flytta omhäftningsstången så att den övre kanten av den kantiga strålen installerad ovanpå är i spol med det konventionella planet på spännsystemet.
 • Väggen på gavelväggen med ett överhäng av upp till 30 cm spolas med ytterkanten på takflänsarna.
 • Foderet på gaveln med ett brett överhäng görs i spol med den yttre konturen på hjälpstången som är installerad för att fästa plagget.

Vid konstruktion av ramvaror råder nagelanslutningar. För att stärka de kritiska noderna, till exempel när man anbringar stöd till kraftplattan, fästen, tandade plattor och hörn används.

Teknisk granskning

Foderet på ramvaran av ett hus under uppförande kan utföras både innan manteln av manteln under taket och därefter. Hemmästare väljer ofta det första alternativet, eftersom mjuka främre väggar:

 • Öka byggnadens styvhet, vilket ger bekvämlighet till takläggare.
 • De minskar vindstödet på det uppställda taket, vilket är mycket värdefullt i områden med hög vindkraft.
 • Ställ in de geometriska parametrarna i trussystemet, så att du snabbt kan identifiera och korrigera brister.

Ett viktigt argument till förmån för enhetens gavlar före läggning av laths är att öka säkerhetsnivån för arbete i höjd.

För att ordentligt stänga ramvaran måste du först ordna lådan. Du kan bygga den från en metallprofil eller ett hörn, men prioriteringen är en 40 × 50 eller 50 × 50 mm stång på grund av att den är enkel att bearbeta, prisvärd och kompatibel med klädmaterial.

De som bestämmer sig för att göra en metallkorg ska ta hänsyn till de termiska skillnaderna i material. Mellan metall och träelement måste du lägga vattentäta dynor, till exempel bitar av takmaterial.

Skillnaden i värmekonstruktion leder stadigt till kondensatets utseende, vilket har en destruktiv effekt på både metall- och trädelar.

Reshetiny installeras i korset till elementen i framtida plätering i 40 cm. Plätering kan göras i vertikal och horisontell riktning. Om det horisontella förseglingen av det kalla takets gavel är planerat finns inget speciellt behov av batten. Det är tillåtet att helt enkelt lägga till en stapel i utrymmet mellan rackarna, om installationssteget var mer än 80 cm.

Det är tillåtet att använda en oförhängd bräda i höljet om du väljer ett fjärdedel på båda långsidorna i den. Häftade golvbrädor eller klädesplåt kommer att göra, om ägarna inte är alltför begränsade av medel. Det rekommenderas att skära upp startkammen innan den monteras.

Gångens gavelände börjar från bottenbrädan, på husen med gavelfärg från en bar monterad längs linjen för att fästa ebben med gavelväggen. Det är nödvändigt att placera brädorna med ett spår ned, även om det är obekvämt att montera dem på samma sätt som tungan. Vid omvändning, kommer atmosfäriskt vatten lätt att strömma in i fogen och kommer att bidra till förfall.

Detaljer om höljet som löper före battenheten under taket, är det inte nödvändigt att noggrant mäta och rita i storlek. Efter avslutning av klädbearbetningen kan kanterna som skjuter ut utanför trussystemet sås av.

Fönster och dörröppningar i svängarna med låga kalla tak får skäras efter tillverkningen av plätering. Prioritering är dock det preliminära arrangemanget. I de uppvärmda konstruktionerna installeras fönstret och dörrkarmarna före tätning av gavelväggarna.

Användning av praktiska sidospår

Vinylskärning är avsiktligt skapad för att avsevärt minska lättheten hos fasadbehandlare, som är bekanta med segmentet av inbyggnad av gavelväggarna. Beständig mot luftfyllnadsmaterial är lätt att installera, påverkar inte nästan byggkonstruktionens vikt.

Fasadsidor tillverkas i en omfattande artdiversitet. De imiterar träbearbetning med sillben, lägger stenplattor, plank och logytor etc. Panelerna innefattar likheten mellan två eller tre element av standardplätering, vilket påtagligt minskar tiden för framställning av efterbehandlingsarbeten.

Lätta, slitstarka paneler förenas genom att snäppa i lås på långa kanter. Vinylmantel är fastsatt på väggen eller i kassen med skruvar, naglar eller klammer.

För bildning av leder, hörn, dekoration av ytbehandlingskanterna, produceras ett antal ytterligare element: start-, kopplings- och slutprofiler, lister, hörndelar, fönsterfält, etc. Vi noterar att täckmaterialet och dobori måste köpas i samma märke så att det inte finns några offensiva skillnader i ramstorlekar.

Fästregler för vinylpaneler

De som vill veta hur man trimmer husets gavlar med sidospår behöver information om materialets specifika egenskaper. Eftersom polymeren ersätter stenplattor och timmer har egenskaperna att expandera vid upphettning och ta originalstorleken när den kyls. Hård fästning är strängt förbjudet, annars kommer huden att varpa eller spränga.

Vid anslutningspunkterna på sidospåren är det nödvändigt att lämna en reserv för enkel rörelse:

 • Sidingpanelen ska vara 1,0 - 1,5 cm kortare än den aktuella storleken på gaveln. Den ungefärliga storleken på det angivna strecket är tillämpligt på paneler upp till 3 m långa. Det är lämpligt att beräkna injektionen självständigt och styras av parametrarna för linjär expansion som indikeras av tillverkaren av "inhemska" material.
 • Det ska finnas ett mellanrum på minst 1 mm mellan nagel- eller skruvhuvudet och vinylhuden. Dra åt skruven för att lossa en halv varv. Häften och naglarna bör inte vara färdiga till gränsen.
 • Fästning görs exakt i mitten av de ovala hålen som är utformade för att fixera panelerna.

Fastsättning av vertikalt installerade paneler och ytterligare delar av horisontell plätering utförs enligt andra regler. De övre monteringspunkterna är inställda mot hålets övre kant, resten - som vanligt.

Det antas att vertikalt anordnade delar expanderar endast uppåt med 1/3 av normen för linjär expansion. Så, med en allmän expansion på 1,5 cm, måste bara 0,5 cm återgå från ovan, lämna ett 1,0 cm gap i botten.

Hölje för polymerbeläggning

Siding kan fixeras till väggarna i skelettstrukturen utan förberedande förberedelse. Sant, förutsatt att de byggs obefläckat.

Vid montering av polymerpaneler till tegel, logg, skumbetongväggar, en kista är installerad framför taklisterna. Det kommer att inrikta icke-idealiska ytor och kommer att bilda en ventilationsgap, vilket väsentligt förlänger livscykeln för byggmaterial som används vid konstruktionen av lådan.

I anordningen används mantel:

 • Torkbar barfuktighet på minst 12%. Siding tillverkare rekommenderar att en av sidorna av stången är 60 mm så att monteringspunkterna faller strikt i mitten av de hål som är avsedda för dem. Den andra sidan av linjen är från 25 till 50 mm beroende på de individuella kraven på styrka.
 • Galvaniserade profiler tillverkade för att fixera gipsskivor. Storleken liknar en stapel.

Byggnaden av batten börjar med installationen av extrema laths, mellan vilka styrkabeln är spänd. I enlighet med indikationerna på den spända styrningen monteras vanliga stänger.

Laths installationsriktning är traditionellt vinkelrätt mot panelernas monteringsriktning. Den optimala stigningen är 40 cm, i områden med en karakteristisk vindbelastning, kan siktens avstånd minskas till 20 cm. Vid gavelväggen är mantelelementen fixerade i 50 - 70 cm.

Montera sidospår på gaveln

Innan vi öppnar och installerar vinylpaneler, arrangerar vi inramningen av takfönster och dörren, om det finns en. I början är vattentätning i form av tenn, aluminium eller bitumen flexibla förkläden anordnade i öppningarna.

Tjockleken på gavelväggen bestämmer sättet för arrangemang av öppningarna:

 • Fönster- och dörrklockor med kalla tak tillverkas med speciella ramar eller J-profiler.
 • Öppningarna av de uppvärmda taken är inramade av fönsterprofiler avsedda för vändningar.

Efter att ha arrangerat öppningarna börjar de tillverka de mallar som krävs för att skära sidospåren i enlighet med storleken och formen på gaveln.

Förbereder monteringsprofiler

Layoutmallar utförs manuellt. För arbete behöver du två godtyckliga beskärning J-profil. Den första appliceras längs överlappslinjen, den andra placeras under överhänget. Det kommer att klippa av på första trimslinjen, upprepa lutningen på lutningen. Den skisseras med en penna, sedan skära av överskottet enligt markeringen.

Den vänstra delen av J-profilen är markerad. Botten läggs ut och beskäras med ett inverterat mönster. Den trimmade profilen appliceras på installationsplatsen för att markera nästa skärlinje i skateområdet. För den exakta märkningen, använd en rörlampa sedan det ska vara vinkelrätt mot överlappningen.

Då är den högra delen gjord med ett inverterat mönster. På rätt profil är bara nagelbaren trimmad, du behöver inte röra på den främre delen. När två profiler är installerade på deras avsedda plats, görs fixering enligt reglerna för fastsättning av vertikala delar. Fästpunkterna installeras i spola med hålets övre kant.

Den oomskårda övre delen av den högra profilen sätts in i kanalen i den vänstra profilen för att bilda en sluten nod. Paneler före installation i profiler fastade längs omkretsen är faktiskt trimmade.

Funktionen hos J-profilen när trimmiga gavlar är extremt bra exekverade av vinkelförbindande analoger. Det här alternativet är mycket mer praktiskt, om det samtidigt ska utföras utläggning av gavelöverhängen. Vinkelprofilen låter dig fästa element från två sidor: det är otroligt bekvämt att arbeta och det visar sig vackert.

Panelmontering: horisontell och vertikal

För att ordentligt installera vinylskinnet i horisontell riktning, ska du återuppta mallar som tillverkats med den metod som beskrivs ovan. Med hjälp av två skrapor av siding måste du identifiera och markera sluttningsledningen.

Mallar på varje sida av taket görs separat, eftersom det alltid finns en viss skillnad, även med perfekt konstruktion. För arrangemanget av det brutna takets gavel har fyra mallar.

Mallar används för skärning av vanliga sidospår. Vid skärning av paneler är det nödvändigt att noggrant observera temperaturförskjutningen från gavelns reella kant. Vid panelen, som är placerad högst upp, är det nödvändigt att skära av nagellisten helt och borra ett hål på toppen för montering med en självgängande skruv.

Poängen för borrning bestäms empiriskt i processen att applicera på installationsplatsen. I vilket fall som helst kan hålet inte borras nära panelens trimmade kanter. Det är nödvändigt att dra sig tillbaka från kanten på minst 3 cm.

Med vertikal montering av sidospår är värt besväret om du vill uppnå ett perfekt resultat. Du måste vara tålmodig och regelbunden mallar.

Algoritm för vertikal installation av vinyl trim:

 • Hörn- eller J-profiler monteras längs gavelens omkrets.
 • En rörlina släpps från toppen av taket, enligt vilken det är nödvändigt att skissera centralaxeln.
 • På den ritade linjen installeras antingen två J-profiler, distribueras till varandra eller en H-profil. Det sista alternativet är bättre eftersom det inte har en läckande ledning.

Montering av paneler, utskurna enligt de faktiska datamönstren, startar uteslutande från hörnet om centralaxeln är utrustad med parade J-profiler. När du använder H-profilen i mitten av gaveln kan du montera vinylpaneler både från hörnet och från mitten.

Video val för att hjälpa mästare

Processen att försegla gaveln av det kalla taket, obehandlat bräda:

Teknologiska nyanser av trimväggar sidospår:

De sista stadierna av vändning mot gavelkanten:

Vi presenterade beprövade alternativ med en detaljerad analys av vad och hur bäst att sy upp gavlarna. Den information vi erbjuder hjälper dig att välja det bästa sättet och personligen genomföra idén.

Tak för ett bad med egna händer

Beroende på badets linjära storlek och byggarens önskemål kan taket i badet vara enkel eller dubbel lutning, platt eller sluttande. Det vanligaste alternativet är ett sluttande dubbelsidigt tak, beroende på dess operativa egenskaper, det passar till alla klimatzoner i vårt land, bostads takytor kan utrustas under sådana tak.

Dvukhskatny tak kan vara naslonny (ofta används på byggnader bredare än sex meter) och hängande. För att förbättra stabilitetsindikatorerna har den plana taktypen ytterligare spärrar, de hängande spännsystemen fokuserar endast på kraftplattorna eller takbalkarna (sällan används), i den övre delen av spjället hålls bultarna. Ta till exempel det vanligaste alternativet - hängande dubbelt sluttande tak.

Rå data

Vi tar hänsyn till att badets storlek är 5 × 5 meter, bastun är av sågat trä, den övre raden spelar rollen som en kraftplatta. Tak dvukhskatnaya hängande, utan isolering.

Ett exempel på ett bad från en bar 5x5 m

Innan tillverkningen av spärrar startas, är det nödvändigt att göra preliminära beräkningar, med hjälp av dessa kommer vi att bestämma lutningsvinkeln och parametrarna för rafterbenen.

Följande system laddas på hissystemet:

 • permanent. Trässystemets vikt, lathing och takläggning. Takets vikt beror på det specifika takmaterialet och indikeras av tillverkaren.
 • tid. Vind- och snöbelastningar, arbetarnas vikt
 • naturligt. Jordbävningar, orkaner, etc. Spontana belastningar vid beräkningar av trussystemet i vårt land beaktas inte på grund av den låga sannolikheten för deras förekomst.

Vid beräkningar av tjocklekarna och tjockleken måste summan av maxvärdena för alla typer av laster beaktas. För att göra beräkningsteknologin tydligare måste du dumt förstå de belastningar som fungerar på varje enskild taknod.

Bottenbenets nedre del sitter på mauerlat, knuten ska ta vertikala och laterala belastningar. Crossbars arbetar bara för att bryta, uppfatta horisontella belastningar. Den övre (åsna) delen av stänkbenen måste uppfatta horisontella kompressionskrafter. Spänner spärrar under belastningsarbete på böjningen. Vi hoppas att denna kunskap hjälper dig att välja de mest pålitliga sätten att fästa arkitektoniska element i noderna.

Belastning per meter av takfläkt

Exempel på beräkning av snöbelastningen på spjällen

Exempel på beräkning av vindbelastning på spjäll

Om takmaterialets vikt anges av tillverkaren, måste vind- och snöbelastningen beräknas oberoende.

Snödastabell

Figurerna beror på snödörrens maximala höjd i varje region. Den specifika belastningszonen bestäms av snöbelastningskartan och den maximala kraften bestäms med hjälp av en tabell.

Enligt kartan bestäms bosättningsområdet, med hjälp av bordet korrigeringsfaktorn bestäms, beroende på badets höjd och dess läge.

För att bestämma belastningen måste du multiplicera standardvärdet med korrektionsfaktorn.

För Moskva-regionen kan parametrarna av spjälkarna hittas i bordet.

Prestanda spärrar för Moskva regionen

Praktiska råd: om det är svårt att själv göra beräkningarna, ta bort dimensionerna på trussystemet på redan befintliga byggnader av denna typ. Under beräkningarna togs en lutningsvinkel på 20 °.

Så vi har alla data. Du kan läsa direkt tillverkning av trussystem.

Instruktioner för att göra truss gavelsystem

Först några tips om hur du väljer materialet. För rafterben kan du ta brädor 50 × 150 mm, höjden mellan spjällen är 90 centimeter, lutningsvinkeln på sluttningarna är 20 °. Välj endast högkvalitativt material, utan djupa sprickor och böjningar.

Brädor 50 × 150 mm för tillverkning av spjäll

Det är mycket viktigt - i lederna tillåter inte närvaro av jämna hälsosamma knutar. För att välja ett trussystem är det nödvändigt att noggrant inspektera det sågade virket. Ämnen bör tas med ökad längd, med hänsyn till segment av olämpliga sektioner från ändarna.

För spärrar, använd endast material av högsta kvalitet.

Det maximala antalet förberedande arbeten ska ske på en plan mark, och färdiga konstruktioner för montering ska lyftas på taket.

Upphandlingen av takbjälkar ligger på marken

Tillfällig fixering av trussystemet bör utföras av olika brädor av hög kvalitet, de bör också lyftas på taket i förväg.

Steg 1. Kontrollera inställningarna för strömkortet. Kontrollera parallelliteten hos mauerlatens motsatta stänger, parallellviktsavvikelsen bör inte överstiga ± 2 ÷ 3 cm. Kontrollera att mauerlatfixningarna är rätt inställda och på rätt avstånd. Kontrollera vertikal position.

Installation av träplatta

Steg 2. Göra truss fötter. För storleken på vårt bad är sex par korgben tillräckligt.

Viktigt: om du måste göra ett stort antal identiska element, var noga med att skapa en mall. Varje enskild markering ger små fel, som totalt kan uppgå till betydande belopp. Dessutom accelererar användningen av mallen väsentligt arbetsprocessen.

För en trissfotmall, ta skärbrädor på 20 × 100 mm ca 3 meter långa. Överlappa dem med en spik (knuten måste vara rörlig), spik en horisontell del av brädet till ett bräde, det kommer att fungera som en tvärstångsmall. Bultavståndet från åsen är inom 40 ÷ 50 centimeter. Låsa tvärstången bara på ett bräde, det spikas på den andra efter valet av vinkeln på spännbensbenen.

Mall för byggnadspärlor

Lyft mallen på taket, placera spärrarna tillfälligt på den förväntade installationsplatsen. Ändra lutningsvinkeln och mängden av borttagning, var noga med att hästen ligger precis i mitten av badet. Hitta den optimala platsen - spik bulten till andra brädan, stärka fästet på brädorna och åsen med flera naglar.

Sätt igen den förberedda mallen på mauerlat och markera platsen för häftaanslutningsnoden. Du kan ansluta dem på olika sätt, vi har valt den enklaste - med hjälp av en stödstång och metallhörn.

Montera spärrar till Mauerlat

Fäst fältet på mallen i stället för stödfältet.

Steg 3. Vid badets kanter (i gavlarna), spikar vertikala stavar på 50 × 50 mm.

Vi sätter taket på taket

Höjden på staplarna ska vara lika med höjden på kardborrsystemet, kontrollera deras vertikalitet, sträck ett starkt rep eller tråd mellan dem. Nu ett mycket viktigt jobb - kontrollera mallen i hela längden på badet. Installera den i steg om cirka en meter och titta på lutningen och platsen på stödfältet. Det är självklart att åsen ska vara en tråd. Det var problem i storlek inom en centimeter - det spelar ingen roll, dessa oegentligheter kommer att elimineras under installationen av batten för takläggning. Om variationen i storleken är större måste du justera mallen på ett sådant sätt att du uppnår optimala medelvärden. Allt är normalt - ta försiktigt bort mallen till marken, vid behov stärka dessutom alla noder.

Video - Montering av spjäll

Steg 4. Lägg mallen på en platt plattform, fäst en spännfot på den. Var särskilt uppmärksam på placeringen av åsen, om det finns knutar - skära av dem. Den hängande delen av spjällen kan jämnas i sista stund före installation eller efter fullständig montering av spännsystemet.

Rafters i åsen del kan anslutas på flera sätt.

Sätt att ansluta truss fötter vid åsen

Spiken är den mest pålitliga, men i vårt fall är den inte lämplig - för tunna brädor. Vi rekommenderar att du använder förening på åsen i ett halvt träd.

Anslutningsplåt skär i halv trä

Det blir enklare för dig att använda det här alternativet att gå med spärrar med ett stopp i en vinkel på 90 °. För att undvika förskjutningar på båda sidor måste enheten fästas med metallplåtar på skruvarna, se till att skruvarna inte vänder mot varandra och placera dem jämnt över flänsarnas ben.

Den bifogade planen truss ben

Du kan göra den övre anslutningen ännu enklare - rumpa. Men det är ganska riskabelt, för ostabil design i slutet kommer att visa sig. För klimatzoner med ett varmt klimat är det fortfarande lämpligt, men om snöhöljet i ditt område når höga värden, och till och med starka vindstrålar är ofta, är den här metoden inte rekommenderad.

End-to-end-montering

Steg 5. Gör märken på toppen och botten av spjällen. På toppen måste du klippa av i en vinkel, anslutningen blir rumpa. Skärningslinjen ska ansluta de övre och nedre korspunkterna i mallen. Det är mycket viktigt - klipp inte av två ben samtidigt symmetriskt, du måste ta bort ritningen på varje ben från motsvarande sida. Denna sida är kopplad från två sidor av metallplattor med en tjocklek av minst 2 mm. Se till att skruvarna inte vetter mot varandra, placera dem till maximal jämnt över fackområdet.

Märkning av motsatsens motsatta ände

Steg 6. Enligt mallen bestämmer du platsen för stötfoten i mauerlat, fixa brädet i mauerlat på den här platsen. Det kan sättas fast från botten av trissfoten till kanten av brädet eller till sidan. Denna knut måste tåla avsevärda skjuvkrafter, för att fästa stoppet använd kraftfulla självgängande skruvar eller bultar.

Enheter som stöder spärrarna på girder och mauerlat

Steg 7. Lägg de två beredda trussbenen på en platt plats, kontrollera återigen sin position och placering av knutarna med mallen. Allt är normalt - ta försiktigt mallen från brädorna till sidan, fixa bulten på plats.

Var uppmärksam på de övre ändarna av spärrena anligger varandra över hela området av skäret. Den övre (ridged) knuten anses vara den mest belastade, den påverkas av de största presskrafterna. Små luckor kan fortfarande trimmas, det finns luckor på mer än 3 ÷ 4 mm - du slarvigt gjorde markeringen, du måste trimma spetsarna igen. Det var för sådana obehagliga fall att vi rekommenderade att ta brädor med en längdmängd, annars skulle vi behöva använda nytt material, vilket ökar kostnaden för trussystemet.

Fixa tvärstången med överlappning till spännbensbenen, för att fixa det är nödvändigt att använda långa bultar eller knoppar, är muttrarna åtspända på båda sidor. Tillräckligt för två sådana bultar på varje ben.

Glöm inte att bulten fungerar i kompression, låt inte oscillationer i anslutningarna. För att eliminera riskerna för sprickbildning av spärren under installationen av maskinvara, borra hål för dem med en diameter som är mindre än diametern på stiftet (eller bulten) med 0,5 ÷ 1 mm. Skruven måste komma in i hålen med kraft. Den utskjutande delen av tapparna måste skära av fältmuttrarna mutter cirkulär slipmaskin (kvarn).

Video - Hur man skär klippor i rätt vinkel och rätt storlek

Steg 8. I samma scenario ska du förbereda och montera alla resterande spjäll. Sätt dem staplade ovanpå varandra, kolla måtten. Kontrollera noggrant alla lageraggregat. Hittade problem - omedelbart fixa dem, skjut inte ut till "senare". För det första är det mycket bekvämare att göra på jorden. För det andra kan "senare" glömmas bort.

Rafters gaveltak

En uppsättning låsben monteras, applicera den på taket och börja montera låssystemet.

Installation av trussystem

Allt arbete måste ske med högsta ansvar, brott mot teknik eller föreningar av dålig kvalitet kommer säkert att göra sig kända. Reparation måste göra svårt och dyrt.

Steg 1. Säkra de extrema (gavlarna) spjällen. Montera dem tillfälligt med trimmade brädor. Utsätt försiktigt varje ben till alla knutpunkter, inte rusa, kontrollera varje storlek. Sträcka repet på åsen och sidorna. Det är bättre att sträcka sidospåren på spjällen, i denna position är de enklare att installera.

Rope skyddar mot att falla bakom badet, och brädet faller i badet

Steg 2. Markera installationsplatserna för de återstående trussbenen på mauerlate, avståndet mellan dem ska ligga inom en meter och densamma.

Steg 3. Lyft försiktigt vardera häftfoten, sätt den på repen och fixa den tillfälligt med brädor. Boards anländer båda i en vinkel mot varje ben, och mellan de redan etablerade spjällen.

Steg 4. Alla spärrar är förinställda - kontrollera rätt plats och börja fixa knutarna med metallhörn och remsor på skruvarna. Metalltjocklek minst 1,5 mm. Spara inte på hörn, installera dem från två sidor av flätade ben. Som ett resultat bör du ha en mångsidig resistent konstruktion. Trim längden på underdelen av spännbenen, de ska sticka ut över badets omkrets med 30 ÷ 40 centimeter. Trimdimensionerna bör också ligga under spännen.

Steg 5. Ofta gör oerfarna byggare mindre misstag, under installation av trussystemet, har de en ömsesidigt förstärkande effekt. Detta leder till lossning, strukturen motstår långsiktig längdbelastning, trissystemet stagnerar lite. Detta problem löses genom att du installerar hörnhålen på brädorna under de extrema (gavlar) benen. Dragbrädor, förresten, fortsätter att fungera som en ram under trimmen av pediment.

Stativet av stativet, som är ramen av gaveln och ytterligare stativ

Beroende på vilken typ av tak som är lathing. För mjuka beläggningar är det nödvändigt att göra en kontinuerlig burk av plywood, OSB eller billiga obehandlade brädor. Du kan ta och kantade brädor, men en sådan obreshetka kostar mycket.

Hur man gör ett trussystem

Låt oss överväga två alternativ av en obreshetka: kontinuerlig och rack.

Hur man gör en gavel för taket av badet självständigt

Gables kallas den del av taket som ligger mellan de två delarna av dubbelhöjningskonstruktionen. Det här elementet spelar en viktig roll för att slutföra badet, eftersom hur väl det är utrustat beror på hur länge byggnadens tak kommer att vara och hur det kommer att se ut om några år.

Typer av gavlar

En funktion av dubbelt sluttaket är att du kan utrusta ett extra rum under taket, så kvaliteten på pedimentet påverkar bekvämligheten och det visuella överklagandet hos det mottagna hushållsrummet.

Det finns flera typer av gavlar:

 • keeled. Detta namn är inte oavsiktligt: ​​gaveln ser ut som en inverterad köl av fartyget. Efter att ha valt detta utseende, kommer badhushållaren att lägga till rummet sofistikeringen av den gamla ryska husbyggnadskulturen.
 • luchkovye. Pedimentet är format som en båge;
 • den cirkulära. Det visar sig att om du vill öka ett segment av en cirkel av en båge gavel;
 • halvcirkulär. Pediment, erhållet genom att separera cirkulerande med hälften;
 • slits. Utseendet liknar en cirkelformad gavel, men på toppen av bågen konvergerar de inte, vilket resulterar i utrymme för att placera ett föremål, till exempel en hästsko;
 • raskrepovan. Gabeln har konvexa element;
 • Samtsova. Gabeln är gjord av stockar och fälgändgen finner sin fortsättning i den;
 • trapetsformad. Pedimentet har formen av en trapezoid;
 • triangulär. Detta takelement är representerat i form av en likriktad triangel.

Hur och varför att göra en gavel

Byggnaden av pedimentet är inte ett vanligt infall av badets ägare. Oftast är den uppförd av badhushållare som bor i mellersta klimatzoner. Det här elementet är ganska praktiskt, men med alla dess fördelar är det omöjligt att montera gaveln i ett enkelt tak. Dessutom, om regionen kännetecknas av frekventa orkaner, måste den överges.

Det är lätt att bygga ett pediment om du i förväg beräknar takets lutningsvinkel, vilket avstånd ska det finnas mellan kanterna och vilket material som ska väljas för att täcka detta element. Tänk också på att ha och ha kapacitet i hemmet.

Fördelen med att bygga en gavel är att den, till skillnad från andra delar av taket, kan monteras på nästan vilken som helst tidpunkt. Om det är utrustat i förväg, då med byggandet av taket kommer inga frågor. Om emellertid trussystemet är fäst vid gaveln, måste det i alla fall först installeras.

Om ägaren byggar det här elementet när taket är nästan klart, kommer efterbehandlingen att ske med vissa svårigheter, eftersom vinden är klar. Det finns emellertid ett betydande plus: beräkningsfel är uteslutna.

Konstruktion av gaveln

Fronten är ett funktionellt element som ger ett attraktivt utseende av badet, därför att dess täckning av olika material används: trä, gips, metallprofil, sayting, tegelsten.

För att undvika problem vid konstruktionen av detta takelement är det nödvändigt att bestämma åtgärdssekvensen. Så definierar många byggare följande plan:

 • beräkna höjden och formen på gaveln;
 • Beräkna storleken på ändarna med formeln: S = (h * a) / 2, där h är höjden på änden och är dess bredd;
 • Montera en mast vertikalt när du monterar pedimentet i toppen.
 • binda en mantel på masten, fäst längs takhöjderna;
 • att bygga en gavel.

Höjden på detta element beror naturligtvis på badarens ägare, men denna lyx är möjlig om taket ännu inte har monterats. Om taket är klart beror höjden på vinden på taket. Eftersom badet är ett rum som inte är avsett för permanent bostad, ska höjden på gaveln inte överstiga 0,7 m. För att ge ett extra rum, kan du utrusta det med ett takfönster och använda det som viloparti.

När du uppför ett pediment är det viktigt att komma ihåg att det måste vara starkt och hållbart eftersom vi måste uppleva följande effekter:

 • takvikt
 • vindhastighet och styrka.

Därför är det viktigt att ta hänsyn till de särdrag i regionen där badet ligger, höjden över havsnivå, etc. före byggnadens början.

För att bestämma de tillåtna belastningarna på gaveln är det viktigt att ägna tid åt sin beräkning och beräkning av hela badets prestanda. Det bör noteras att det inbyggda badet ska ha en aerodynamisk belastningsfaktor på 0,7. Denna indikator är relevant för byggnader med sluttande tak, för ett tak med fyra sluttningar kan den nå 1,6.

Oberoende konstruktion

Byggnaden av gaveln utförs i flera grundläggande åtgärder:

 • front- eller takskivor är fastsatta på spärrenas ändsida.
 • hemming takflöjterna, är det viktigt att lämna ett gap för penetration av luft i strukturen;
 • materialet är fast på kassen, det är bättre om dessa är element behandlade med lack eller speciell färg;
 • i slutet rekommenderas att installera ett galler som kommer att skapa ett hinder för insekternas penetration i strukturen.

Hur man förstärker gaveln

Trots sin tydliga kraft är gaveln en ganska bräcklig konstruktion. Om foderet på den här delen av taket utförs av en icke-professionell kan det förekomma sprickor och spår av annan skada. Dessa fel kan ge upphov till gavelväggarnas fall. Otillförlitligt pediment är också en följd av felaktiga beräkningar.

Därför är det viktigt att stärka denna del noggrant. Ofta saknas denna procedur, vilket ökar belastningen på badstommen och bidrar inte till stabiliteten i hela strukturen.

Gabelns styrka kan ge:

 • konstruktionen av separationsväggen på vinden, vars bredd är 24 cm;
 • byggandet av kolumner, som också kan dekorera rummet;
 • Montering av armerade betongramar, vars tvärsnitt ska vara lika med 250 cm.

Ett vackert pediment hjälper till att göra badet unikt, så allt är i dina händer.