Värdet av gavlar i arkitektur

Den klassiska definitionen av pedimentet i arkitekturen är att den är en del av byggnadens fasad från takkanten eller taket till takets tak, som är begränsat på sidorna av dess sluttningar. Det fyller taket, och dess form beror på vilken typ av enhet det är.

Gables kan dekoreras med skulpturer.

Gables fungerar som en dekoration av byggnaden, vilket ger den individualitet

De första pedimenten uppträdde i gamla romerska och antika grekiska tempel och hade en triangulär form. På den tiden dekorerades deras fält med skulpturala figurer eller basreliefer. Senare, i den romerska arkitekturen, och sedan i renässans arkitektur, började pedimenten framträda, lutande kronor där, som bildar det inre fältet som en del av en cirkel, ersatte en kontinuerlig halvcirkelformad krona. Vid ett senare tillfälle började de inte bara ordna över fasaderna av byggnader utan också över dörrar och fönster - en sådan ansökan gjorde deras former ännu mer olika.

Idag är husets gavlar huvudsakligen anordnade på gaveltak och har en triangulär form, men i arkitekturen finns en beskrivning av ett stort antal andra dekorativa sorter. Här är några av dem:

Ordningen med trimväggssidor.

 • bågpedimentet, som liknar en sträckt båge;
 • cirkulär, liknar luchkovy, men täcker ett större segment av cirkeln;
 • halvcirkulär;
 • avbruten där den horisontella ledningen avbryts för att sätta i ett fönster;
 • torn, när mellan de övre ändarna av pedimentet finns ledigt utrymme för installation av en byst, en vas eller andra skulpturala dekorationer;
 • lös - med utskjutande delar;
 • den maskulina, som är en triangulär fortsättning av ändkronmurarna, gjord av stockar;
 • stegade - i form av steg som minskar uppåt;
 • trapetsoiden;
 • kölde - i form av ett inverterat skepps köl.

Pediment - ett viktigt element i utformningen av alla hem

Utöver den estetiska belastningen utför även gavlar skyddande funktioner:

 1. Förhindra att regn och vind kommer in i vinden. Samtidigt ska taket sticka ut med 30-40 cm bakom gaveln.
 2. Jämnt fördela lasten från taken på husets bärande väggar, tjäna som stöd för taklocksystemen.
 3. I de fall där den främre delen av väggen är hög (2-2,5 m) visas ett extra rum på vinden. Samtidigt för att stärka gaveln inuti vinden bygg en extra vägg.

Design och konstruktion av pedimentet kräver en kompetent och professionell inställning. Materialet från vilket det skapas, och dess utformning beror på den teknik som huset byggs på. Pedimentet kan vara en fortsättning på byggnadens lagervägg och vara gjord av samma material, eller det kan vara en självständig konstruktion av armerade betongstolpar eller vertikala stänger, vilka är utrustade med något material.

Beroende på takkonstruktionen kan byggnaden ha flera gavlar eller inte alls. Vid viljan i dem är det möjligt att göra fönster som förstärker fönsterbalkar. För att utesluta penetration av fukt och kall luft under pedimentet värms de och ångspärren utförs. Ångspärrfilmen och isoleringen ska läggas på insidan av gavelväggarna före början av ytbehandlingen. Om det finns behov av att förhindra ackumulering av kondensat är ventiler anordnade i gavlarna.

Om monteringen av gavlar görs korrekt, är det garanterat att ge varje byggnad ett mer framträdande utseende.

Vilka är gavlar

Gabben är framsidan av byggnaden, bildad av takets sluttningar. Det är inte ovanligt att denna del kallas "ansikte" av en byggnad. Gable - någon del av väggen, som ligger på vinden.

Gable funktioner

Denna del är den ursprungliga delen av inredningen i en byggnad. Takgallret utför också följande viktiga uppgifter:

 • upprätthåller optimala termiska förhållanden (närvaro av en gavel är obligatorisk för alla bostäder);
 • ger takstyrkan (i de flesta fall är balkar stödda på gaveln);
 • skyddar vinden i byggnaden från penetration av regn, snö, fuktighet;
 • tillåter att värma väl mansarddelen av byggnaden.

Byggnadens gavel är ett pålitligt stöd som jämnt fördelar alla laster som taket genomgår. Vinden har en särskilt stark inverkan på detta byggnadsområde. Det är därför lämpligt att bygga ett pediment endast av högkvalitativa, särskilt slitstarka material.

Gable story

De första gavlarna började byggas i gamla romerska såväl som i antikens grekiska arkitektur, de hade bara en triangulär form. Vid den tiden dekorerade gavlarna alla slags basreliefer, skulpturer. Efter en tid började de installeras ovanför fasaderna av byggnader, liksom över fönster, dörrar. Tack vare denna ansökan har strukturernas former blivit mer olika, och utseendet är original.

Material för att skapa gavlar

Materialet för konstruktionen av pedimentet väljs ut beroende på byggnadsteknikens konstruktion. Ofta fungerar pedimentet som en fortsättning på lagerväggen. Om det är en separat del av den övergripande strukturen, kan armerade betongstöd eller trästänger användas för konstruktionen.

Den resulterande strukturen är mantlad med olika material. Avhängigt av utvecklarens önskemål kan gaveln göras som ett självständigt inslag av inredningen. Inte mindre vanliga mönster som inte sticker ut från väggarna.

Sätt att avsluta gaveln kan vara väldigt annorlunda:

 • färgning, plastering;
 • konstruktion mantling sidospår;
 • Efterbehandling med naturlig eller konstgjord sten.

Typer av pediment

Trapets. Som namnet antyder har trapezformiga gavlar (fig 1) formen av en trapezoid. Oftast används de för att skapa ett mansardtak. I detta fall är balkar fastsatta vid änden på ändväggen för att förstärka strukturen.

Den avbrutna gaveln (Fig. 2) ser inte mindre original ut. Den har en horisontell takfot. Det avbryts specifikt för originalinsatsen. I den avbrutna gaveln är det viktigt att bygga ett runt fönster.

Bågskytte strukturer (figur 3) liknar en spänd båge. Om du ökar segmentet i cirkeln kommer gaveln att vara halvcirkelformad. I vissa fall kompletteras det välvda pedimentet med ett litet fönster eller en uttrycksfull dekorativ piedestal (figur 6).

Brutna gavlar (bild 4.5) konvergerar inte överst. Mellan de övre ändarna av det speciellt vänstra rummet (för att rymma bysten, vaser och andra element).

Triangulära gavlar (figur 7) har formen av en likriktad triangel. Idag är sådana utformningar särskilt efterfrågade. De kan kompletteras med dekorativa mönster (typ 10).

Könliknande gavlar (Fig. 8) utmärks av en skarp spets. Detta är ett konstant element i den gotiska arkitekturen.

Halvfronten (fig 9) har en djup krona. Dessa mönster kan placeras i två kolumner.

Kölgalen (fig 11,12) liknar kärlets inverterade köl. Dessa mönster uppträdde först i den gamla ryska arkitekturen.

Fronton - var är han, varför?

De som bara planerar att bygga sitt hem behöver åtminstone lite förtrogenhet med alla delar av byggnaden för att kunna veta hur de ska utföra dem korrekt. Låt oss prata om pedimentet idag.

Vad är det, var ligger den och varför behövs det här elementet? Nu förstår vi allt. Viken är den översta delen av byggnaden, som börjar från överlappningen på vinden och når toppen av taket. Från sidorna av det är begränsade sluttningar av taket.

geometri

Historien hävdar att de första gavlarna hittades i antikens grekisk och romersk arkitektur. Sedan utförde de en mer estetisk funktion, eftersom de var dekorerade med alla möjliga sätt. Formen var extremt triangulär.

Men tills vår tid har geometrin i denna del av byggnaderna förändrats kraftigt och nu är följande typer kända:

 1. Triangulär - den mest populära i moderna tider. Ser ut som en likriktad triangel.
 2. Avbruten - liknar föregående vy. Skillnaden är närvaron av en horisontell takfot och ett runt fönster i mitten.
 3. Koneformad - har också formen av en triangel, men spetsen är starkt spetsig. Denna form är en integrerad del av den gotiska arkitekturen.
 4. Trapezoid - vid basen av denna art är en trapezoid. Den används när det är planerat att göra en vind från vinden. I det här fallet måste du installera ytterligare balkar som stärker ändväggen.
 5. Arched (halvcirkulär) - bildas inte av takets sluttningar, utan av en båge. Ofta är en sådan vy dekorerad med en piedestal eller ett fönster.
 6. Semi-frontal - utseende liknar ett halvcirkelformat utseende, men det har en urtagning, och oftast är en sådan gavel installerad på två kolumner.
 7. Slitna (upplåsad) - gavelns sida samlas inte uppåt. De installerar en vas för dekoration, byst. Vanligtvis kompletterad med krullningar och krökta linjer.
 8. Kölformad - i form liknar kölen på ett fartyg som har blivit omslaget.

Gables är mer dekorativa element i arkitekturen, vilket ger strukturen av mystik, prakt och antiken.

funktioner

Modern konstruktion ger lite uppmärksamhet åt pedestrets estetiska funktion. Ägarna är intresserade av det mer pragmatiska syftet med den här delen av byggnaden:

 • Bevarande av varm luft i huset. Privata hus har alltid sådana element.
 • Underhålla taket. Jämnt fördelar takets vikt på lagerväggarna. Det är särskilt viktigt att pedimentet upprättas korrekt där starka vindar blåser ofta.
 • Eliminerar möjligheten till utfällning på vinden.
 • Möjligheten att skapa ytterligare utrymme som kan användas som bostad eller verktyg (för lagring).

Material för byggande

Vad är pedimentet och varför det behövs redan räknat ut. Låt oss nu tänka på vilken typ av material som passar för byggandet av denna del av huset? Vad kommer att vara gaveln, är ägaren av huset bestämd på husets designstadium. Detta element i byggnaden kan tillverkas av samma material som hela huset, då blir det en fortsättning på lagerväggen.

Om husets ägare vill göra den till en separat del av byggnaden används förstärkta betongstöd och träbalkar för byggandet. För yttersidan kan du använda ett helt annat vändmaterial:

 • sidospår;
 • dekorativa tegelstenar;
 • gips;
 • måla;
 • sten (konstgjord eller naturlig).

För att hålla huset så varmt som möjligt och för att skydda det mot fukt och kyla under pedimentet värms det med en ångspärrfilm. Isolering och isolering installeras från insidan av vinden innan färdiga arbeten.

Det måste komma ihåg och ventilation. De kommer att tillåta överskott av fukt att lämna de inre rummen i huset, vilket skyddar mot utseendet av svampar och mögel.

Så här bestämmer du storleken

För att ta reda på vilken storlek framtida byggnaden kommer att ligga under taket måste du bestämma hur det här lediga utrymmet ska användas.

 1. Höjden på gaveln 80 cm är tillräcklig för att använda vinden utrymme för att rädda saker.
 2. 80-120 cm höjd är tillräckligt för att dela ut mellanslag i två små rum. Man kan vara utrustad under ett vilo rum med en liten soffa eller fåtölj. Och den andra kommer att fungera som förråd.
 3. Med en höjd på 140-200 cm kan du skapa ett fullt utrustat bostadsutrymme under taket.

Men här är det nödvändigt att komma ihåg det faktum att låga och breda gavlar överför vindlast mycket lättare och höga är inte så stabila, därför måste de förstärkas ytterligare.

gavel

Frontonen (fron Fronton, från de latinska fronsen, fronten - pannan, den främre delen av väggen) - färdigställande (vanligtvis triangulär, mindre ofta halvcirkelformig) av fasad av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två sluttningar av taket på sidorna och en krona vid basen.

De smala sidorna av de gamla tempelarna slutade alltid på toppen med ett lågt pediment, det triangulära fältet eller tympanum var dekorerat med skulpturala figurer, och sidokanterna borde kanterna på byggnadens gaveltak. Vid den sista tiden av romersk konst framkom gavlar av en annan form som senare gick in i renässansarkitekturen, i synnerhet de där de lutande kronorna ersätts av en kontinuerlig bågformad krona, så att en tympanum bildas som ett segment av en cirkel. I senare tider var formen av gavlarna diversifierad ännu mer: gavlar uppträdde i form av trapezium, med sidoväggar, som inte konvergerade i toppen, i form av en liksidig triangel etc.

Huvudtyper

 • Kölformad, som liknar det inverterade kölet på ett fartyg, är karakteristisk för gammal rysk träarkitektur.
 • Luchkovy - arcuate, som liknar en sträckt båge. Med en ökning i cirkelsegmentet blir pedimentet cirkulärt.
 • Halvcirkelformad - med en halvcirkelformad ände.
 • Avbruten - med en horisontell takskärning avbruten för att infoga, till exempel ett fönster. Om korset är nästan helt frånvarande och pedimentet exempelvis vilar på två kolumner, kallas ett sådant pediment en halvfront. När takskenorna försvinner helt, blir pedimentet en gavel eller, i den gotiska arkitekturen, in i imperialen.
 • Torn - utan konvergerande överst och lämnar mellan sina övre ändar (ibland vänd i voluter) ledigt utrymme för att placera en piedestal för en vas, byst eller någon annan dekoration.
 • Unfixed - med utskjutande delar - fästs (se: Unframed order).
 • Den manliga är vikad från stockar som en direkt triangulär fortsättning av kronväggen.
 • Steg - i form av steg, minskar i storlek upp.
 • Trapezoid - i form av en trapezoid.
 • Triangulär - i form av en likriktad triangel.

litteratur

 • Great Sovjet Encyclopedia. - 3. ed. - M: Sovjetens Encyclopedia, 1970-1978. - 18240 s. - 600 000 exemplar
 • Mikhailovskiy I. B. Arkitektoniska former av antikvitet. - 4: e utgåvan. - Moskva: Förlagsarkitekturarkitektur i Sovjetunionen, 1949. - 248 sid. - 15 000 exemplar
 • Wikimedia Commons har media relaterade till fronton

Wikimedia Foundation. 2010.

Se vad "Fronton" i andra ordböcker:

pediment - pediment, frontispiece Triangulär, halvcirkelformad, luchnuyu eller besvärligt formad ände av takskenorna eller platbanan. Ist.: Pluzhnikov, 1995 Se också: halvfronten, riven fasad, sandrik, tympanum, gill, Illu... Ordlista av tempelarkitektur

FRONTON - (fron Fronton, fronthuvud. Frons, tis panna, framsida). Halvcirkelformad eller triangulär arkitektonisk dekoration på toppen av byggnaden eller över dess huvudingång. Ordbok av främmande ord som ingår i ryska språket. Chudinov A.N., 1910. FRONTON...... Ordbok av främmande ord på ryska språket

gavel - a, m. fronton m. <Lat. frons (frontis) panna. 1. Övre delen av byggnadens fasadvägg (vanligtvis i form av en triangel och med stuckaturdekorationer), avgränsad av ett dubbelt sluttande tak. ALS 1. Men på det <hus> Det fanns inga kolumner eller gavlar,...... Historiska ordboken för den ryska språket gallicism

Pediment - gamla grekiska templet. FRONTON (fransk fronton), färdigställningen (vanligtvis triangulär) av fasad av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två ramper på sidorna och en kronbalk vid basen. På pedimentfältet (tympanum) placeras en skulptur ofta....... Illustrerad Encyclopedic Dictionary

Fronton - (Marc Cornelius Fronton) (II cent.) Orator och advokat, utbildare Marcus Aurelius Den som dricker för mycket en kopp vin skadar sin drickande följeslagare: han dricker inte för glädje utan att bli full. För gåvor (...) är en kombination lämplig...... Konsoliderad encyklopedi av aforism

gavel - rumpa, fysiognomi, ansikte, sandrik, vimperg, gavel, tympanum Ordbok av ryska synonymer. pediment nr., antal synonymer: 8 • imperial (2) •... Ordbok av synonymer

Fronton - Fronton, Marc Cornelius; Fronto, Marcus Cornelius, ca. 100 166 n. O., romerska orator. Inträffade från Kirta i Numidia Kunnig i lag och retorik höll han höga ställen upp till konsulen på 143 g. Ut ur dålig hälsa lämnade han politik och...... Forntida författare

FRONTON - (fransk fronton), färdigställningen (vanligtvis triangulär) av fasaden av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två ramper på sidorna och en kronbalk vid basen. Skulptur placeras ofta på pedimentfältet (tympanum). Dörrar och... dekorera den moderna encyklopedin

FRONTON - (fransk. Fronton) färdigställd (vanligtvis triangulär) av fasad av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två sluttningar på taket på varje sida och en kronbalk vid basen. Dekorativa gavlar pryder dörrarna och fönstren i byggnaderna... Stora Encyclopedic Dictionary

FRONTON - FRONTON, pediment, make. (fron fronton) (archit.). Den övre, triangulära eller cirkulära delen av fasad av byggnaden, avgränsad av ett dubbelt sluttande tak och architrave, liksom liknande dekoration över fönstren eller ovanför dörrarna. Hus med gavel. Förklarande ordbok...... Ushakov Förklarande ordbok

FRONTON - FRONTON, en, make. (Spec.). Den triangulära eller cirkulära övre delen av byggnadens fasad, avgränsad av ett gaveltak samt liknande dekoration ovanför fönstren, dörrarna. | adj. Fronton, th, th. Ordbok Ozhegova. SI Ozhegov, N.Yu. Shvedova....... Ozhegovs förklarande ordbok

Gabeln i arkitekturen är

Gables: koncept och typer.

Vad är gaveln.

Fronten från latin (frons, frontis - framsidan av väggen, panna) - färdigställandet av byggnadens främre vägg, avgränsad av två takets tak på varje sida och en krona på basen.

I de höga gavelväggarna ordnar ofta fönster och balkonger, vindsurrar. Tak på sådana byggnader har branta backar med en stor sluttning.

Tak på byggnader med låga gavlar har en liten sluttning och mjuka backar. I sådana gavlar passar de inte balkonger och fönster, men med normala överhäng, luftkonditioneringsapparater, ventilationsutlopp och annan teknisk utrustning kan de placeras framgångsrikt i dem.

De utskjutande kanterna på taket ovanför gaveln kallas gaveltoppet. Gabelöverhänget börjar på takets tak och ändar vid dess ås.

När gavelöverhänget börjar i takskenorna och ändarna i takskenorna kallas det här överhänget ett halva frontonöverhänget. En semi-grantto överhängning är karakteristisk för halvhärdade och komplexa tak.

Gabeltak

Det grundläggande begreppet för ett pediment är en vägg, dess färdigställande. Men inte bara denna vägg kan kallas ett pediment. Ofta takläggare och byggare kallar pedimentet ett gavelöverhäng, såväl som en zon av kanten på taket (eller taket) som ligger ovanför gavelväggen, gaveln överhängande.

Har alla byggnader med stigat tak en gavel?

Nej, pedimentet är inte inneboende i alla byggnader. I byggnader där taken endast har takbjälkar, är gavlarna frånvarande. Dessa är höfttak, tälttak etc.

Huvudtyper av pedanter:

Triangulär - pediment i form av en triangel, som regel, isosceles. Detta är den vanligaste typen av pediment som används vid konstruktion.

Trapezoid - i form av en trapezoid.

En sådan gavel är formad på byggnader med halvhakade tak.

Det halvcirkelformiga pedimentet är ett pediment med en halvcirkelformad yta.

Keel gavel

Kölgaveln har en komplex form som liknar ett skepps inverterade köl. Karaktäriserad av en sådan gavel för gammal rysk träarkitektur.

Numera kallar många människor den kölade gaveln av en byggnad med trasiga tak av följande typer:

Bågpedimentet är bågformigt, som liknar en sträckt båge. Med en ökning i cirkelsegmentet blir pedimentet cirkulärt.

En avbruten gavel - med en horisontell takfäste, avbruten för att infoga, till exempel, fönster.

Den manliga är ett pediment som är veckat från stockar som en direkt triangulär fortsättning av kronväggen.

Det frikopplade pedimentet - med utskjutande delar - fästelement.

Det slitna pedimentet är med ledigt utrymme som inte konvergerar överst och lämnar mellan dess övre ändar.

Ett stegat pediment - slutet av en vägg i form av steg.

Byggnader med en stegad gavel har som regel inte gavelöverhäng av taket, och taket längs gaveln bildar en korsning.

Vad är gaveln

Forntida romerska och antika grekiska tempel har ett majestätiskt utseende tack vare kolumnerna och rikt dekorerade gavlar. Den antika eran kom till mänskligheten och bevarade de bästa exemplen på arkitektonisk konst. Klara och vanliga linjer bildar isosceles trianglar, inom vilka skulpturala kompositioner och basreliefer skapas.

Pediment. Vad är det här?

Om man tittar på byggnaden kommer den övre delen av fasaden, som börjar från takskenorna eller från överlappningen på vindsalen till takets tak, kallas pedimentet. Från sidorna avgränsas takets sluttningar. Ofta har pedimentet en triangulär form, de andra variationerna beror på typen av takkonstruktion.

Gable former

№1. Trekantiga. Antika tempel har ett lågt pediment. Det kallas också tympanum. Antingen ett rent inre utrymme, eller med delar av stuckatur.

№2. Halvcirkelformad. Visas lite senare i renässansen. Två snedställda kronor ersattes med en i form av en båge. Tympanum erhålls genom ett segment av en cirkel och ser ut som en båge.

№3. Raskrepovan. Klassikerns era. Kännetecknas av närvaron av utskjutningar ovanför väggens plan.

№4. Torn. Karakteristisk för barockstil. Nuvarande element är närvarande, bågen är böjda och slitna i mitten. Det är gjord för att installera en vas, byst eller skulptur.

Gabelns syfte och funktioner

Korrekt utvald form av gaveln kommer att betona husets skönhet och markera den bland liknande. Förutom den estetiska funktionen har gaveln flera skyddsfunktioner:

 1. Sparar värme, skyddar från nederbörd till vind. Huvudbelastningen på gaveln skapar vinden.
 1. Delta i takets stöd och fungerar som grund för spärren. Pediment kan du jämnt fördela belastningen på husets ram.
 2. Högpedalen gör det möjligt att skapa ett extra rum under taket. Men i detta fall byggandet av ytterligare förstärkande väggar.

Gaffelns styrka och stabilitet beror direkt på storleken: höjd och bredd. Låg mer pålitlig, stabil, hållbar. Hög, tvärtom - sårbar. Det är nödvändigt att allvarligt beräkna väggens tjocklek, för att välja rätt material för sin konstruktion.

Alternativ för att förstärka gaveln

Under konstruktionen används en del tekniker som gör det möjligt att stärka pedimentet och förhindra påverkan av starka vindbelastningar.

Den enklaste lösningen är att bygga en separationsvägg på vinden. Den är byggd vinkelrätt mot gaveln. Och tjockleken bör vara minst 25 cm. Lättviktigt material, som gips eller en tunn träparti, ger inte det nödvändiga minimumet, vilket är nödvändigt för styrka.

Ytterligare styvhet ger pilaster och kolumner. Men den här metoden är inte särskilt populär, eftersom det skapar svårigheter med att lägga och inte alla gillar utformningen av rummet.

Förstärkt betongram med förstärkning gör att du kan öka styrkan i strukturen, men du bör noggrant beräkna tjockleken och diameteren på det använda materialet.

Enligt projektet är det möjligt att bygga flera gavlar i huset, och kanske inte bara en. Det viktigaste är att korrekt beräkna den belastning som byggnaden och i synnerhet gaveln kommer att uppleva.

Överensstämmelse med tekniken och kompetent konstruktion av väggen, med installation av en ångspärrfilm och isolering, eliminerar penetreringen av fukt och kall luft under gaveln. Det är möjligt att börja arbeta först efter installationen, och för att undvika kondensatackumulering, glöm inte att ordna en ventilationsgap i gaveln.

gavel

Frontonen (fron Fronton, från de latinska fronsen, fronten - pannan, den främre delen av väggen) - färdigställande (vanligtvis triangulär, mindre ofta halvcirkelformig) av fasad av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två sluttningar av taket på sidorna och en krona vid basen.

De smala sidorna av de gamla tempelarna slutade alltid på toppen med ett lågt pediment, det triangulära fältet eller tympanum var dekorerat med skulpturala figurer, och sidokanterna borde kanterna på byggnadens gaveltak. Vid den sista tiden av romersk konst framkom gavlar av en annan form som senare gick in i renässansarkitekturen, i synnerhet de där de lutande kronorna ersätts av en kontinuerlig bågformad krona, så att en tympanum bildas som ett segment av en cirkel. I senare tider var formen av gavlarna ännu mer diversifierad: gavlar uppträdde i form av en trapezoid, med sidoväggar, inte konvergerande i toppen, i form av en liksidig triangel osv. Sådana gavlar är huvudsakligen inte placerade över fasaderna, utan över fönster, dörrar och verandor.

Krönikor av gables eller oföränderlig till tiden - den eviga skönheten av uppfinningen av antika arkitekter

Idag kommer vi att prata om pedimenterna (nedan - f.), En av de mest "åldersrelaterade" elementen i arkitekturen som har kommit ner till oss med praktiskt taget inga förändringar. I modern konstruktion kan man ofta se en mycket aktiv användning av dessa delar i ett annat sammanhang.

Den vetenskapliga definitionen av ett objekt låter så här - "färdigställelsen av portikens, kolonnade fasadens fasad, byggnaden mellan takets sidoplatser och en krona vid basen". Tunnelbundet brevpappersturnering, även nära, kan inte förmedla mångfalden av de vackra funna av antika arkitekter.

Enligt studier f. först framträder i antika Grekland, där han utförde ceremoniens funktion, och Hellenes fungerade på två typer, strukturella, dvs stöds av pelare och dekorativa, fyllda med reliefskulpturer. Det mest kända exemplet är den athenska parthenonen, där det är möjligt att se de grekiska designers obestridliga skicklighet, och trots allt är strukturen ungefär 2500 år gammal! Ett utrymme med mytiska basreliefer kallas en timpan, och historiker hävdar att det alltid var ljust målade en gång. Triumfen av slank struktur i färg såg förmodligen fantastiskt ut.

De traditionella formerna av Hellas, trekantiga, av låg höjd och bred vid basen, fortsatte i byggnaderna i antika Rom. Det är i denna tid av f. Fullt använd för dekoration. Mest av allt har han genomgått förändringar på grund av insatserna från mästarna i den italienska renässansen. Här är bara några av de klassiska, så kallade. "Closed", modifieringar: obruten, skarp, krökt (rundad, kupad, segmental, välvd).

Det finns också andra, "öppna", alternativ - pressad båge och en trasig triangel, som är ytterligare variationer av de ursprungliga modellerna. Den andra, som den var, bröt det första och visuellt blotta utrymmet och mer progressivt. De används ofta i den engelska klassiska stilen av Queen Anne, den så kallade. Georgiska och koloniala. Separat är det nödvändigt att bo på "svans nacke", där den "brutna" f. har S-formade änden med en bock i båda riktningarna.

Högtidstid för nya riktningar

Under en senare tid började fasadlösningar användas inomhus i bostadslokaler. Projektets nödvändiga unika egenskaper uppnåddes med hjälp av olika tekniker. Thomas Chippendale, den kända skåpmakaren i XXVIII-talet, kan betraktas som en av pionjärerna i detta avseende. Trä f. dekorerade möbler och dörröppningar, och denna trend anses fortfarande som en kult, klassisk, inredningsstil.

Du kan gå djupare i beaktande av det mest intressanta ämnet, men ämnet är för omfattande för vårt format. Ja, och jag skulle inte vilja göra en kort översikt till en akademisk föreläsning som säkert kommer att orsaka en liten göning på ett modernt forum.

Vi kan bara tillägga att applikationens universalitet och linjens perfekta elegans gör gaveln till en av de viktigaste arkitektoniska elementen, det verkar existera för sent...

Gables: vad det är och deras roll i byggandet av moderna hus

Gabeln - en del av byggnadens fasad, avgränsad på sidorna vid takets sluttningar och dess takfot

Gabben är den övre delen av fasaden av byggnaden som fungerar som takstöd. Mikrovågnet på vinden, takets stabilitet och utseendet på byggnadens utsida beror direkt på byggandet av detta arkitektoniska element.

Gavelglas i utformningen av ett ramhus

Snövit kolonner på bakgrunden av bruna väggar ser väldigt trevligt ut

Tvåvåningshus i modern stil

Sten Fronton Country House Country Style

Gables: vad är det?

En intressant kombination av färger i utformningen av fasaden av ett privat hus i en klassisk stil.

Denna grundläggande detalj av taket har en viktig funktion: det skyddar vinden från det negativa inflytandet av atmosfäriska fenomen - vind, regn, snö. För att maximera sannolikheten för fuktintrång i vinden, är det nödvändigt att täcka pedimentet med isolering och utrusta det med en ångspärrfilm. Om du vill göra fönsteröppningar i det här taket, måste du förstärka fönsterbrädan. För att bevara värmen i ett bostadshus, är det värt att göra glasrutor med dubbelkammare med flera kammare.

En fakronk-stil gavel ger byggnaden en gammal atmosfär.

Privat loft-stil hus med vindsvåning

Galen fungerar inte bara som en vacker design. Han måste utföra alla funktioner som tilldelats honom.

Taket taksystem måste byggas tillsammans med uppbyggnaden av detta arkitektoniska element, vilket måste matcha parametrarna för gaveltaget. Byggmaterial måste ha bra prestanda egenskaper: att ha en hög grad av styrka och fuktmotstånd. Husets gavlar kan byggas av material som används för byggandet av byggnadens väggar och andra material:

 • belagda betongblock;
 • limmade vedar;
 • skumblock
 • tegel;
 • lakan.

Svartvit fasad - ett utmärkt alternativ för ett hus i klassisk stil.

Ramhuset med glasväggar ser väldigt snygg ut

Valet av material för konstruktion av takpediment bör baseras på exakta beräkningar av kompatibilitet med basen och takbelastningen, eftersom golvbalkarna och takhöjderna kommer att stödjas på den.

Ändringar av arkitektoniska element

Fronton i stil med fakhverk i modern prestanda

Ett pediment med halvcirkelformade fönster ger unika egenskaper till fasaden.

Gabelgallen är en vanlig typ av takelement, vars form visuellt liknar en jämn trekant. En enkel konfiguration förenklar processen för att beräkna parametrarna och minimerar tiden som används vid byggandet av en integrerad del av byggnaden. Om du vill sticka ut mot bakgrunden av de omgivande arkitektoniska strukturerna kan själva pedimentet byggas i form av en båge, en trapezoid, steg eller med krökta konturer.

Taket på vinden måste ha en höjd av minst 2-2,5 meter, eftersom dess delar är väggarna på vinden. Om arrangemanget av vinden i huset är planerat, är det nödvändigt att organisera installationen av stora format fönster för att isolera väggarna från insidan och utsidan.

Moderna klassiker i utformningen av fasaden av ett land herrgård

Vackert hus med två våningar med vind och dubbelt garage

Husets fasad i lila ser väldigt intressant ut.

Prydnadens dekoration ska vara i harmoni med byggnadens fasad. Om huset är byggt enligt kanonerna av historiska riktningar för arkitektonisk konst, är det viktigt att dekorera den med basavlastningar, väderbladen, tornklockor eller skulpturala figurer. Gabeltakets moderna pjäser ser obekvämt ut, vilket är den dekorerade fortsättningen av byggnadsväggen.

Tips! För att pedimentet ska bli den främsta "höjdpunkten" av fasad av byggnaden är det värt att plocka upp ovanliga ytbehandlingar. Den övre delen av byggnaden, belagd med takplattor eller bältros, vinkelrätt utlagt virke i förhållande till vågrätt lagda stockar i väggområdet, utgjorde källarskärning eller natursten, kommer att se original. För att skapa organiskt kombinerade dekorativa element i byggnadsdekorationen är det nödvändigt att kombinera gavelens framsida med skärning av fönster och dörröppningar.

Ett litet ett-vånings hus med ett pediment fodrat med takplattor

Hur man gör en gavel

Vackert hus i modern stil

Innan byggnaden av husets gavlar, kommer bilder av färdiga projekt att hjälpa till att bestämma form och alternativ för dekorativa dekorationer. Program för att designa tak ska hjälpa till att utforma trussystemet korrekt och välja den bästa storleken. Multifunktionella program är oumbärliga i konstruktionen, eftersom de förenklar uppgiften att välja och beräkna den optimala mängden byggmaterial. Att bilda kostnadsuppskattningar, du måste ta hänsyn till behovet av värmeisolering av gaveln vid installation av vinden i huset. Mineralull eller skum kan fungera som en utmärkt isolering.

Isoleringsprocessen ger följande byggnadsarbeten:

 • innerfoder med användning av ångspärrmaterial
 • installation av isoleringstjocklek minst 150 mm;
 • trimplattor med utmärkt prestanda för vatten- och vindskydd.
 • yttre hud.

Före byggnaden av gaveln måste du slutföra ritningen och göra alla nödvändiga beräkningar.

Isolering av pedimentet från insidan

Ordningen med värmeisolering gavel

Erfarna arkitekter rekommenderar oerfarna byggare att använda lätta att hantera program för att beräkna storlek och område på gaveln:

Höga gavlar i vitt markerar byggnadens elegans.

Trägitterar ser inte bara vackra ut. De kommer att fungera som utmärkta fönsterluckor för fönster.

Finalen i kaffefärg kommer att ge fasaden svårighetsgrad

Tips! Att göra byggnaden av gaveln kan före och efter installationen av taklocksystemet. Men byggare rekommenderas att först bygga ett stöd för det, vilket gör att du enkelt kan fastställa den övergripande grunden för ramper. Innan du börjar designen måste du bestämma materialvalet, varav varje typ ger en viss konstruktionsteknik.

Konstruktion av tegelväggar

Tegelväggar dekorerade med präglade dekorativa element

Byggnaden av takstödet måste startas från märkningen och ha installerat en planka i vertikal position i mitten av byggnadens ändvägg, vars längd motsvarar höjden på gaveln. Från hörnen av byggnadens väggar till toppen av brädet måste du sträcka kaprontrådarna eller repen som bildar konturen av detta takelement. Trähusens gavlar är enklare att installera, eftersom den del av stockarna som skjuter ut över kanten kan enkelt skäras med en motorsåg. Vid användning av en tegel eller skumblok måste de extrema elementen skäras utmed linjen av en vinkelskärning genom användning av en kvarn, kraftuttag eller maskin avsedd för stenbearbetning.

Dekorationen av fasaden med en dekorativ sten ser väldigt vacker ut

Lyxig venetiansk villa

Ett-våning modernt hus i vit färg

För byggandet av en tegelgavel måste du utföra ligger inom de angivna gränserna. Efter att ha fullbordat konstruktionen av flera rader är det nödvändigt att installera ett förstärkande nät som ökar styrkan i strukturen. Vid slutstadiet måste den extrema delen av konstruktionen av en fasad form jämföras med cementmortel. Före eller efter installation av taklocksystemet kan du bygga en gavel. Videor från erfarna hantverkare som demonstrerar byggprocessen från A till Z kommer säkert att bidra till att genomföra ett projekt för att bygga ett pålitligt takstöd.

Konstruktion av trävaror

Lyxigt hus från profilerat trä

Träväggar måste byggas av förbehandlade stockar, limmade vedar eller plankor. Hakade stockar, skurna i enlighet med takstödets konfiguration, du måste bilda en triangulär vägg med häftarna. Efter att ha lagt loggarna läggs de ned med en snodd för att fixa strukturen. Mellan loggarna är det nödvändigt att lägga en inter-ring-förseglare som jämnar läckage av värme på grund av sprickbildning. Olika material kan användas som komprimatorer:

Windows med svarta ramar gör fasaden mer kontrast

En vacker kombination av glas och svart trä i utformningen av ett litet hus

Vacker rymlig herrgård vid vattnet

På grund av behovet av att manuellt klippa runt kanterna på varje stock, är installationen av ett gavelpediment från en hackad log flera gånger högre än kostnaden för att bygga en analog med ramteknik, som använder en färdig konstruktion av plankor eller virke. Efter montering av ramverket kan det vara mantlat med brädor eller väggpaneler, imitera ett naturligt trä med naturlig textur.

Belysningens belysning har generellt en estetisk funktion

Träväggar kan användas inte bara för byggande av hus från timmer, men också andra material. Det viktigaste - att välja typ av ytmaterial för att klädda fasaden. Byggandet av träkonstruktioner bör hanteras under den kalla tiden, eftersom krympningen av trädet sker mycket snabbare än under den varma årstiden, vilket gör det möjligt att inte slösa bort tiden som väntar på att konstruktionen är redo för nästa byggfas. I genomsnitt tar det ungefär ett år att krympa husets väggar, varefter man kan gå vidare till slutskedet: konstruktion av ett pediment och installation av taksystem.

Arkitektoniska inslag i inredning

Skivor med gavlar i vardagsrummet

Vackert vardagsrum i venetiansk stil

Utseende av ett pediment kan bli en stil av designkonst på en bild av interiören, utförd i barock, imperium eller rokokostil. Bilder av enastående designbeslut i dekorationen av husets interna utrymme kan inspirera dig att skapa unika projekt som kan skapa en renässansatmosfär för hemmedrivna.

Skärmens konturer, dekorerad med utsmyckade och pilformade stuckaturer, hög relief och öppningsinsatser, interiör stylister används för att fästa fönsteröppningar, bågar, helt ersätta dörren, den övre delen av möbelfasader. Utseendet på detta arkitektoniska element kan vara i form av inte bara en triangel eller ett trapezium utan också en figur med en rivad gräns. Segmentväggar kan dekoreras med skulpturer eller insatser i form av skålar.

Vacker gavel dekorerad med förgyllda dekorativa element

Pediment - dekorativa färdigställande av kompositionen i inredningen

Chic gavel ovanför eldstaden

Dessa dekorativa element kan användas för att designa accentkontakter i den inbyggda bilden:

 • headboard dekoration;
 • öppen spis topp dekor;
 • portal kök set, gjord i klassikerns stil.

Viken i det inre av huset kommer att se organiskt i tandem med monumentala kolumner, autentiska valv, spetsiga bågar eller stora format fönsterfönster.

Trägavel med snidade element ser väldigt rik ut

För att återuppliva andan i den tidigare epoken av arkitektonisk konst eller att betona estetiken i den moderna designen av husets yttre sida, tillåter gavlar, vars form kan motsvara någon ide om en arkitekt eller designer. Tack vare den ursprungliga dekorationen av gaveln kan du skapa en spektakulär fasad av huset som kan bli huvudattraktion för området.

Vad är framsidan av huset

Vad är gaveln - takets eller takets fasad?

I arkitekturen innebär gaveln en del av byggnadens fasad som är avgränsad av takets sluttningar och dess takflottor. Gältet fyller vanligtvis taket, men dess form beror på själva takets struktur. Vanligtvis är det triangulärt i form. I kärnan tjänar pedimentet som takets dekoration.

Pedimentets roll i utformningen av huset

Ordet pediment kommer från franska "fronton" eller italienska "frontone" och betyder "panna, fasad."

För första gången finns gavlar i det antika Grekland, och senare i det antika Rom. De användes vid byggandet av tempel och hade en triangulär form. Gable fasaden var dekorerad med bas-reliefs eller skulpturer. Renässansen epok tog i huvudsak de romerska modifierade gavlarna. Förändringarna var att de sluttande kronorna ersatte den halvcirkelformade kronhjulet. Senare började detta tillämpas inte bara över fasaderna av byggnader, men också ovanför fönstren och ovanför dörrarna. Som ett resultat har formerna blivit mycket mer varierande.

Tak dekorationer

Viken kan kallas takets yta. Det tjänar inte bara som en vacker design, men måste uppfylla de funktioner som tilldelats den. Dessa funktioner består i hans förmåga att klara av vind och andra belastningar i samband med väderförhållandena. Det är, det är skyddet av huset. För att skyddet ska vara tillförlitligt krävs en korrekt utformning av byggnaden själv och gaveln.

Typer av takvaror idag lika mycket som de typer av hus. I Ryssland användes alltid ett triangulärt pediment. Och nu finns det en märklig tradition för att ta ett tak på taket såväl som andra, utan att ta hänsyn till strukturens egenskaper. Detta görs vanligtvis på gaveltak, eftersom en triangulär är den enklaste formen. Personer med fiktion och närvaron av en viss mängd har råd med andra sorter av denna nödvändiga heminredning.

De befintliga typerna av husväggar kan delas upp enligt följande:

 1. Triangulär, det vill säga i form av en likriktad triangel.
 2. I form av en trapezoid. Om någon inte kommer ihåg, är en trapezoid en fyrkant vars motsatta sidor är parallella.
 3. I form av steg, det vill säga stegetyp. Närmare de övre stegen minskas.
 4. Kilevidny pediment, också en gång vanligt i det gamla Ryssland. Mycket liknar skeppets köl, varifrån det fick sitt namn.
 5. Det så kallade brutna pedimentet är märkligt i sin prestanda. Dess två delar avviker i olika riktningar, och utrymmet mellan dem används för skulpturer eller dekorativa vaser av blommor.
 6. Inte mindre intressant är synen. I princip är detta en halvcirkel, men den är namngiven på grund av likheten hos en sträckt båge.
 7. Formen på en beskuren cirkel som ser ut som en båge kallas cirkulär.
 8. Avbruten är avsedd för att knacka på en fönsteröppning i en horisontell takfot.
 9. En variation av takets gavel med utskjutande delar kallas en fast vy.

Dessa är bara några av de riktiga arterna. Men även dessa används inte alla i byggandet.

Effektivitet och extra dekoration av gavelväggarna kan ges om du tillämpar någon form av dekorativa ytbehandlingar. Det bästa alternativet är att slutföra materialet från vilket hela huset är byggt. Trähus kommer att se vackra om du dekorera dem med sniderier. För mursten (sten) hus lämplig stuckatur eller mosaik. Enkelt, men med smak ser man ordentligt plaster och måleri av gavelväggarna.

Hemskydd

Väggväggar är en viktig del av taket och måste därför vara pålitliga och hållbara. Vid konstruktion av strukturen måste materialet väljas noga och alla tekniska problem följs följaktligen. När man väljer ett material bör man ta hänsyn till tekniken för att bygga hela huset.

Till exempel innebär trähus att göra gavlar som förlängningar av väggarna, vilket innebär att det också kan vara trä.

Tegel eller stenhus kan vara med en trägavel. Ytbehandling kan vara densamma med väggarna.

Av det faktum att byggnadsstrukturen beror på närvaron av flera gavlar eller deras frånvaro. Någon gör dem fönster för att belysa vinden.

Huvudpunkten för att skydda huset är design och utförande av verk av yrkesverksamma.

Det är viktigt att veta att:

 • taket ska vara 30-40 centimeter längre än gaveln;
 • Stödbalkarna i huskonstruktionen tjänar som stöd för spärren;
 • Det beror på höjden på gaveln (från 2 meter) om det kommer att bli möjligt att göra ett rum på vinden.
 • Vid behov installeras ytterligare väggar inuti vindytan för att fördela lasten.
 • För att förhindra inträngning av fukt och kyla installeras ångspärr och värmeisolering under gaveln;
 • Det borde finnas ventilationshål i taket.
 • För att kunna installera fönstren i frontväggarna måste de förstärkas med speciella sillbalkar.

Bara vi måste komma ihåg att belastningen på gavelväggarna kännetecknas av typ av tak, vindstyrkan i stället för konstruktion, höjd över havet, huset luftmotstånd vind och andra klimat- och väderförhållanden. När man räknar med belastningar beräknas den korrekta geometrin för hela strukturen. Som ett exempel: a) för ett taktak är belastningsfaktorn 0,7; b) för fyra-lutningen - 1.4-1.6.

Om allt är gjort korrekt blir det både vackert och pålitligt. Byggnaden kommer att ha ett attraktivt utseende.

Vad borde vara takets höjd?

Höjden på denna struktur beror på vad den ska användas till. Det kommer att påverka inbyggnadens funktionalitet och grad av komfort.

För detta skulle man behöva överväga olika alternativ för gavelväggar.

I det här fallet kan en höjd av 80 centimeter vara tillräcklig. I närvaro av samma fyra sluttningar ser taket proportionellt och vackert ut. Om höjden är från 80 till 100 centimeter, så är det redan ett slags vindarutrymme där du kan utrusta minst ett sommarrum. Höjden på väggarna når 1,3-1,5 meter gör att du kan göra ett fullt isolerat vila med minst möbler: ett bord, stolar, en buffé, en TV.

Boarea är möjligt i en höjd av två meter. Här måste vi strikt följa projektplanen och strikt uppfylla alla nödvändiga byggkrav.

Monteringsordningen för gavelväggarna

Sammanfattningsvis kan du lägga till, det är ingen skillnad i vilken ordning du ska göra gaveln - innan taket är gjort eller efter.

Monteringen som gjorts "före" är bekväm eftersom det färdiga taket inte stör arbetet. I detta fall måste mätningarna utföras och exekveras exakt. Monteringen på spjällen görs i alla fall först. Byggandet av gavlar "efter" används ofta, vilket är ganska svårt, särskilt om vinden är liten.

Korrekt gjort arbete kommer att fungera som en garanti för ett presentabelt hus.

Kravets Petr Nikolaevich

House gavlar - foto

House gavlar: vad är det

Pedimentet är en del av taket på framsidan av huset, som är avgränsat nedanför av en krona, på sidorna av takets sluttningar och på toppen av en ås.

Pedimentet upplever en stark vindlast, och därför är förstärkning, isolering och dekoration viktiga steg i byggandet av huset.
Husets gavlar, bilder av vilka presenteras i denna artikel, utför flera funktioner:

 1. Dekorativa. Utförande av gavelkörningen påverkar utseendet på hela byggnaden.
 2. Skydds. Vallen skyddar vinden (eller vinden) från vind och nederbörd.
 3. Referensen. Det är tack vare gavelbelastningen från hela systemet av arrangemang av taket har en likformig fördelning på byggnadens väggar. Således upplever pedimentet en dubbel börda: från taket på taket och från vinden.
 4. Konstruktivt. Pedimentet kan vara en av väggarna på vinden och därmed fungera som en av byggnadens strukturella element.

Funktioner av byggandet av gavlar

Vid planering av ett pediment är det nödvändigt att ta hänsyn till sådana faktorer som:

 • styrkan och riktningen för de rådande vindarna,
 • höjden på hela strukturen,
 • detaljerna i materialet för byggnaden av gaveln.

Strukturellt kan pedimentet vara en fortsättning på husets fasadvägg och den är gjord av samma material som byggnadens fasad och kan vara en separat struktur och vara gjord av annat material.

Den viktiga punkten i byggnaden av gaveln är att den måste stärkas. Den mest tillförlitliga sättet att stärka gaveln är uppförandet av innerväggen på vinden (eller vinden), som ligger vinkelrätt mot gaveln.
Förutom att förstärka gaveln krävs ånga och värmeisolering, som utförs med hjälp av moderna byggmaterial.

Gabens form kommer direkt att bero på typen av tak. Vid ett skotttak har gaveln form av en rektangulär triangel, och i fallet med en gavel, en likriktad triangel eller annan geometrisk form (beroende på formen på sluttningarna).

Gables trähus

Vid trävaror bör särskild uppmärksamhet ägnas åt träets kvalitet: det måste torkas väl. Om du inte uppmärksammar detta, kan gången krympa, vilket leder till att deformationen av taket medför alla följder: förekomsten av sprickor, sprickor etc.

Det bör vara nödvändigt att stärka gaveln genom att upprepa en vinkelrät vägg. Väggen ska vara tillverkad av slitstarkt material (tegel, block, barer), eftersom Följaktligen kommer det att bidra till att motverka pedimentet till vindflödet.
Trädhusens gavlar kan byggas på två tekniker: hanen och ramen.
Ramtekniken för byggnaden av gaveln är enklare och tillgänglig. Dess väsen ligger i det faktum att pedimentet själv är gjord i form av ett trägitter, som därefter är täckt med värme, vatten- och ångisolatorer, på vilka fodret är gjord. Efterbehandling av ramvaror kan göras med sidospår, klädbräda, blockhus.

Med den manliga tekniken är husets gavel tillverkad av samma byggmaterial som själva väggen (oftast är det ett trä). Tekniskt är det mycket svårare att göra än en ramgavel.

Men det viktigaste är att vikten av manpedalen måste ingå i förväg i beräkningarna av grundvalens parametrar, eftersom lasten från den blir ganska stor.

Gable mursten hus

En tegelgavel har flera fördelar och nackdelar som kommer att diskuteras nedan.

Fördelarna med en tegel gavel inkluderar:

 • tillförlitlighet och hållbarhet
 • lång livslängd
 • inget behov av ytterligare efterbehandling
 • motstånd mot förfall och form.

Bland bristerna hos en tegelvägg kan endast en noteras: den har en imponerande massa som måste beaktas vid beräkningen av grunden.

När man väljer en tegel för att utföra gaveln, ges preferens till sin ihåliga lågviktart för att minimera belastningen på byggnadens botten.

Heminredning

Som dekoration för husets hus används sådana metoder som träsnideri, stuckaturformning, skapande av färgat glasmålning, dekoration med naturlig och konstgjord sten, etc.
Openwork carving är lämpligt när du dekorerar ett träpediment. Sådana gavlar fångar alltid på sig själva och beundrar blickar av förbipasserande.

Stucco ser organiskt ut på ett plasterat pediment av tegel eller skumblock.

Glasmålning kommer att dekorera alla gavlar.

Oavsett hur du tänker på din gavel, kom ihåg att det viktigaste är dess tillförlitlighet och hållbarhet, där styrkan på hela taket kommer att bero på.

Teknik för läggning och efterbehandling av gavlar av privata hus

Husets gavlar, som utgör takets ände, som bildas av 2 eller fler takhöjder, som det framgår av bilden, är att skydda vindsalen från vind, nederbörd och andra manifestationer av den yttre miljön. Ett element är samtidigt en dekoration av en byggnad eller en struktur, även om taket på huset är gjord i vanligt stil.

Taket kan ha en annan form, vilket bestäms av takets egenskaper. Det är att föredra att göra takets gavel efter konstruktionen, men det finns projekt som ger byggandet av detta byggnadselement i färd med att lägga väggarna i huset. Fyllning av elementet bör utföras med hjälp av material som användes vid väggkonstruktion.

Bokmärk några gavlar med egna händer - det här är ett svårt förfarande för byggandet av privata byggnader. Om byggnaden av taket av byggnaden i första hand krävs, så utförs strukturens beläggning efter det att takarbetet har slutförts. Användningen av detta alternativ är förknippat med vissa olägenheter som medför tillräckligt begränsade arbetsförhållanden. Om du gör strukturen opålitlig, kan det här elementet inte vara ganska starkt, vilket är förknippat med risken för dess kollaps på grund av stark vind eller dåligt väder.

Vad ingår i definitionen av gavel

Hur man gör en struktur av sina egna händer av tegelsten

Förberedelserna för förberedelse av gaveln före takarrangemang

Geometriska proportioner av taket kan vara orsaken till olika felberäkningar som kan detekteras genom att arrangera pedimentet med egna händer. Nackdelen kan vara förknippad med enskilda element i karmarna, vilka kännetecknas av felaktig sameksistens av pedimenter. Om konstruktionen är gjord av trämaterial är det inte hemskt, och om det är tillverkat av tegelsten, måste utvecklaren omedelbart eliminera alla fel. Truss-systemet i truss-typen kan ha brister i samband med dess skevning eller förskjutning. Detta kommer att leda till en minskning av effektiviteten hos gårdarna, vilket reduceras till bräckligheten hos felaktiga system.

Diagram över enhetens gavel

För alla typer av husgallor krävs ytterligare försäkring och förstärkning, vilket gör det möjligt för dem att byggas korrekt och utan brister. Annars kan husets gavel med ett tak falla ihop. Ofta händer detta om taket har 3 eller fler gavlar och komplexa krossar. För att säkerställa tillförlitligheten hos sådana strukturer kommer det att krävas ytterligare vinst.

Om läggandet av ett tegelelement på 4 sidor utfördes, bör dessa typer av husstrukturer ges särskild uppmärksamhet. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de material som användes vid utförandet av byggnadens väggar. Denna konstruktion kännetecknas av en egenskap som är relaterad till det faktum att grunden och väggarna i huset, byggda med egna händer, kommer att uppleva ytterligare stress orsakad av tegelstrukturer och karmar.

Innan du gör en gavel måste du tillhandahålla den nödvändiga höjden, dikterad av egenskaperna hos trussystemet på gårdar och vindsrum. Ju större strukturens dimensioner är, desto mer kvalitativt ska dess läggningsprocess utföras. Särskilt denna regel är relaterad till byggandet av hus med vindsvåning.

Byggnadens armeringsbälte måste organiseras så kvalitativt som möjligt. Om tegelelementen läggs felaktigt, kommer huset inte att ringas ordentligt. Detta kommer att orsaka ojämn belastning på väggarna på grund av trycket på taket. I allmänhet borde murverk av stödelement tillåta att lägga mauerlat, vilket gör ett högkvalitativt förstärkande bälte av byggnaden.

Uppvärmning och efterbehandling gavel

Den faktiska närvaron av tegelstödsstrukturer bör övervägas innan byggnaden är uppbyggd med egna händer. Effekten av kraftbelastningar faller inte på elementen, förutom vindkraftens kraft. Om byggnadens gavel fungerar som stöd för taksystemets stödelement, anses sådana byggnader vara ett undantag från reglerna, vilket kräver ökad uppmärksamhet från byggarna. Tegelkonstruktionen förstärks genom att lägga ett förstärkande nät inuti strukturen. Gör emellertid en massa återflöde.

Varje pediment ska ha en ebb och överhäng ovanför för att skydda hela strukturen mot regn och snö. När enheten ebbar, borde du inte sluta på det här elementet och takets överhängning ska vara så att det mesta av nederbörd inte kunde nå det. Om det finns ett vindusutrymme, ska dess fönster och dörrar, som tillhandahålls i gavlarna, vara utrustade med återflöde.

Uppvärmning av pediment med mineralull

Att färdigställa pedimentet med egna händer utförs med olika typer av material för att bygga hus. På grund av detta kommer vindrummet inte bara att skyddas från vädret, men kommer också att få ett ganska estetiskt utseende. Innan du sätter upp gaveln med något av byggmaterialet är det viktigt att noggrant förbereda startsteget. Vid avslutningsskedet trimmas gaveländen från insidan av strukturen och ebben är installerad. Detta är nödvändigt för arrangemang av vardagsrummet vinden.

Att sy i gaveln kan du använda de vanliga brädorna för att spara på byggprocessen.

Förordnad ramkonstruktion. Vad är det Detta element, som efter anordningen kan tjäna som grund för fixering av återflödet. Det bästa sättet är att välja en ram gjord av trä, inte metall, eftersom det förenklar den yttersta konstruktionen av skivbrädan. Förberedelser för ramenheten måste du bestämma var fönstret befinner sig, vilket du definitivt bör utrusta på vinden rummet.

Siding gavel trim

Efter slutförandet av allt arbete relaterat till ramarrangemanget är det mantlat. För den här passformen kantade brädet. Förkonstruktionen är isolerad, för vilken isoleringsmaterialet är fixerat på insidan. Det kan vara mineralull. Sedan görs det inre av gaveln.

Korrekt beräkning av murmurar: en räknare och diagram

Vilken isolering är bättre att välja för väggarna i ett tegelhus?

Vad kan vara proportionerna av cementmortel för gipsväggar?