Tak av privata hus: hur man gör rätt val

Tak för privata hus skiljer sig i olika typer. Men för att denna konstruktion ska kunna uppfylla alla nödvändiga krav under driften, måste du på rätt sätt närma sig frågan om valet.

Rollfunktion och roll

Takets främsta uppgift är att skydda huset från regn, snö, kyla och värme. Men för att alltid vara hemma mysig och bekväm, måste du överväga följande aspekter:

 • taket måste vara ordentligt utformat;
 • kompetent välja takets konstruktion och material, med hänsyn till de arkitektoniska egenskaperna hos huset och klimatet i det område där det är byggt;
 • att utföra högkvalitativ installation.

Diskutera inte en sådan parameter som attraktivitet. När allt kommer omkring kan taket inte bara förbättra byggnadens utseende och ge det originalitet, utan också betona egenskapen till ägaren av huset.

Vad gäller sistnämnden är det viktigaste att inte överdriva det. Alternativet som inte alltid lockas kan vara lämpligt för en viss byggnad, eftersom det mycket beror på husets konstruktion och materialet från vilket den byggs. Därför är det först och främst nödvändigt att studera befintliga typer av tak, deras fördelar och nackdelar, samt funktionerna vid konstruktion och drift.

Välja takets form för huset, du måste fokusera på områdets klimatiska egenskaper

Tak av hus: principer för klassificering

Idag erbjuder den en sådan mängd olika tak som den genomsnittliga mannen förloras bokstavligen vid valet. Byggare har dock en tydlig klassificering beroende på vissa kriterier:

 • lutning klassificering;
 • klassificering genom konstruktivt beslut.

Dessutom är taket uppdelat i skyddsklädsel och vind, betjänad och outnyttjad, samt klassificeras av typen av material för taket (kakel, wellpapp, skiffer). Korrekt val av alla parametrar påverkar hur bra den ursprungliga versionen är lämplig för hemmet.

Video: taktyper

Taktyper på sluttning

Denna enhet anses vara grundläggande. Beroende på höjningsvinkeln i förhållande till horisontlinjen kan två kategorier av strukturer särskiljas:

De första är helt enkelt plana tak, som utnyttjas, det vill säga utrustade, till exempel, med viloplan eller oexploaterade. Ställda strukturer är indelade i underkategorier efter typ av konfiguration.

Takklassificering av sluttning betraktas som grundläggande och delar upp strukturer i två typer: platt och lutad.

Platt tak

Den enklaste lösningen i alla sinnen, men samtidigt inte särskilt populär. Lutningsvinkeln för ett sådant tak är inte mer än 3%, i samband med vilken en av de största nackdelarna är ackumulering av snö och vatten på dess yta. Det här är fylligt med läckage och tvingar också ägaren att manuellt rengöra taket.

De främsta fördelarna med ett platt tak: Enkel installation av takpannan och låg kostnad jämfört med stigande strukturer

För att tillhandahålla en sådan design med naturlig avledning av vatten rekommenderar byggare att hälla ett lager av expanderad lera på ytan i en liten vinkel.

De främsta fördelarna med ett platt tak är enkel montering av takpannan och den relativa billigheten jämfört med de stigande strukturerna. Förstärkt betongplattor är oftast den stödjande basen. Ibland används metallprofilerade skivor för detta, på vilka skikt av takpannan placeras alternerande och sedan den valda beläggningen.

Förstärkt betongplattor eller metallprofilerade ark fungerar som stödjande grund för ett platt tak.

Av dessa skäl används vanliga tak i det privata segmentet oftast vid byggandet av garage och uthus. Men nyligen började de användas lite oftare i samband med sättet att skapa terrasser på husets tak, idrottsplatser, gräsmattor och ibland riktiga trädgårdar med ett utrustat rekreationsområde.

Fotogalleri: hur man utrusta ett platt tak

Video: Fördelar och nackdelar med ett platt tak

Lutande tak

Taket fick sitt namn på grund av att dess yta består av ramper, som ligger i en viss lutningsvinkel. Den sistnämnda uttrycks i procent, och just på grund av detta avlägsnas all utfällning från takytan. Baserat på konstruktionsegenskaperna hos stigade tak är de följande typerna utsedda:

 • sluttande tak
 • gavelstrukturer;
 • höfttak
 • poluvalmovaya;
 • mansardtak;
 • mnogoschiptsovye;
 • tältstrukturer;
 • kupoltak
 • välvda tak
 • shpileobraznye;
 • kombinerade mönster.

Pitched tak: beskrivning, erektion funktioner, fördelar och nackdelar

Det är de stigande tak som oftast används i privat byggnad på grund av deras breda och pålitliga konstruktion. För att välja rätt alternativ måste du noggrant undersöka alla deras sorter.

Shed tak

Så kallade taket, som består av ett plan. En lutning (från 4 till 6 °) bildas på grund av att konstruktionens spärrar är baserade på yttre väggar i olika höjder. Den enklaste designen i alla avseenden, förutom att inte kräva stora kontantkostnader.

Ett litet trädgårdshus, utrustat med ett lutande tak, ser kompakt och attraktivt ut.

På grund av sin enkelhet, som anses vara den största nackdelen, är den dock inte populär och används vanligtvis vid byggandet av små hus och uthus.

Fördelarna med ett enkelt taktak är mer än nog:

 • låga kostnader för konstruktion;
 • enkel installation;
 • Möjligheten att eftermontera taket
 • Användning av praktiskt taget allt material för montering av taket.
Tack vare enkel montering används ofta enkla tak i byggandet av små hus, garage och uthus.

Du kan skapa en ovanlig design av ett bostadshus genom att placera flera skurtak i olika delar av byggnaden på en annan nivå.

Placera flera skurtak på olika nivåer, du kan skapa en ovanlig design av ett bostadshus

Den valda typen av tak är av stor betydelse. Endast inte från en funktionell, men ur en estetisk synvinkel. Till exempel, ett hus under ett ensidigt tak av galvaniserat ark kommer mer att likna en ladugård, medan samma struktur, kaklade, kommer att ta ett mycket spektakulärt utseende.

Gabeltak

Detta är det vanligaste alternativet i byggandet av privata hus. Taket består av två backar, med stöd av yttre väggar av samma höjd.

På grund av den triangulära gaveln mellan backarna, som liknar tångar, kallas gaveltaket ofta en gavel

På grund av egenskaperna hos konfigurationen - en triangulär gavel mellan sluttningar, som liknar en tång, - gaveltaket kallas ofta ett gaveltak. Mycket pålitlig design som klarar av regn och snöfall, motvindar vind och skyddar mot förkylning. Ja, och det ser mycket mer intressant monogat ut.

Fördelarna är:

 • enkel installation av strukturen;
 • hållbarhet;
 • Närvaro av en vind, från vilken du enkelt kan göra ett vardagsrum;
 • förmågan att använda nästan allt material för taket;
 • underhållbarhet.

Det finns nästan inga nackdelar som sådana, förutom att det inte rekommenderas att göra ett sådant tak på platser där stormvindar rasar - på grund av dålig rationalisering kan det enkelt störa.

Taket på gaveltaket väljs utifrån mängden nederbörd i regionen. Ju mer av dem desto starkare borde vara bias.

När det gäller konstruktionens egenskaper är det viktigaste att noggrant observera tekniken, eftersom det är ett stort antal element förutom att skapa ett sådant tak, förutom de grundläggande spjällen och mauerlat: bultar, stoppar, ställställ etc. Alla komponenter (inklusive ånga och vattentätning, isolering och typ av takläggning) måste beaktas vid ritning.

När du skapar en ritning av ett taktak måste du ta hänsyn till alla konstruktionselement, inklusive isolering, vatten- och ångisolering

Asymmetriskt tak

En av varianterna av gavelkonstruktionen, när ramperna antingen skiljer sig i längd eller ligger i olika lutningsvinklar. En ovanlig design, som gör det möjligt att sticka ut från resten av byggnaderna, hör definitivt till de synliga plusserna.

När det gäller prestanda tillåter ett sådant tak dig att anpassa så mycket som möjligt till väderförhållandena i området, särskilt om de utmärks av konsistens. Taket kan placeras så att det på den sida som vindarna oftast blåser, finns en mildare sluttning, och på lejdsidan finns en brantare, vilket minskar snöbelastningen.

Det asymmetriska taket kan placeras så att det finns en mildare lutning på den blåsiga sidan och en brantare lutning på lejdsidan, vilket minskar snöbelastningen.

På grund av takets asymmetriska struktur är det möjligt att använda vinden mycket mer funktionellt, speciellt om det är planerat att utrusta det för bostadshus. Dessutom kan det täcka veranda eller ett garage kopplat till huset, vilket kommer att spara betydligt ekonomiskt.

Bland bristerna är det nödvändigt att markera komplexiteten i beräkningarna och installationen av själva strukturen. Det är nödvändigt att korrekt beräkna antalet och spjällen av spjällen, för att välja rätt material för rammen och taket vid projektets skede. I detta avseende är det bäst att inte göra allt arbete själv, utan att vända sig till proffs.

Attic strukturer

Den största skillnaden i denna design är närvaron av brutna backar. De övre backarna är skapade av mjuka backar, lägre - av fallande. Tack vare denna teknik är det möjligt att avsevärt öka området på vinden, som kommer att kallas vinden.

Taket taket kommer avsevärt att öka husets vardagsrum på grund av det stora vinden utrymme (vind)

Som regel går arkitekterna inte över möjligheten att maximera utnyttjandet av användbar plats, därför är vinden rum oftast utrustade för bostadshus. Svårigheter med byggandet av ett sådant tak uppstår oftast inte, men isoleringsproblemet bör ges så mycket uppmärksamhet som möjligt.

Om du har en liten vind, kan taket inte hylla. Detta kommer visuellt att expandera rummet.

Höjtak

Denna design har fyra backar. Två av dem - den främre - triangulära (de kallas höft), och de andra två är gjorda i form av en trapezoid. Speciella egenskaper vid konstruktion av hakade tak innefattar behovet av att installera balkar med dubbelstramning och installation av avlopp på varje lutning med en obligatorisk vinkel på 45 °.

Höft kallas takets främre sluttningar i form av en triangel, de andra två backarna är trapezformade

Av fördelarna bör belysas:

 • strukturell tillförlitlighet;
 • ursprungliga utseende och respektabilitet
 • förmågan att använda för att täcka nästan alla takmaterial.

Av nackdelarna ingår:

 • komplexiteten av beräkningarna och installationsdesignen;
 • en stor mängd avfall vid läggning av takläggning, processens komplexitet
 • signifikant minskning av vindsutrymme.
Höfttaket ser respektabelt ut, men kräver komplexa beräkningar och installation

Video: vilket tak du vill välja - höft eller duo-pitch

Halv-gummitak

Skillnaden mellan denna design och den föregående är att höfterna är märkbart förkortade och har ett stympat utseende. Faktum är att det är samma dubbeltak, vars gavlar är täckta med en höft och sluttningarna på samma gång tar form av en trapezform.

På grund av avsaknaden av skarpa hörn är halvgummityper lämpliga för blåsiga områden.

Ganska komplicerad konstruktion, som kräver både professionell kompetens och hög materialkonsumtion, vilket är en av de otvivelaktiga minuserna. De positiva ögonblicken är desamma som för hakade tak. Plus, med den här designen på grund av förekomsten av fronten kan du utrusta vind med fönster.

På grund av komplexiteten av erektion rekommenderas halvhakade tak att föredra i blåsiga områden. Detta beror på deras speciella stabilitet på grund av avsaknaden av vassa hörn.

Tältstrukturer

Vad det är, kan förstås från namnet. Ett sådant tak är format som ett tält, och dess funktion är att alla backar är symmetriska, har formen av en triangel och konvergerar vid en punkt.

Det hakade taket kan endast byggas på byggnader med rätt kvadrat eller polygonform.

Du kan bygga ett sådant tak om det finns ett huvudvillkor - själva lådan ska ha rätt kvadratisk eller polygonal form. Ibland kan basen vara rektangulär. Huvuddelen är att varje takhöjd ska se ut som en liksidig triangel och deras toppar ska anslutas i samma centrum utan en lång ås.

Konstruktionen kräver professionellt utförande, eftersom det har ett mycket knepigt taksystem. När man väljer takläggning för ett höfttak rekommenderas att man undviker plåtmaterial, eftersom mängden avfall bara blir enormt.

Av fördelarna är att ge bara ett vackert utseende.

Multi-tak tak

Används i fall där projektet innebär en polygonal komplex form av huset med alla möjliga förlängningar. Överraskande vacker, men samtidigt den svåraste utförandet.

Funktioner av sin konstruktion på grund av förekomsten av olika leder, inre och yttre hörn, frakturer. Alla leder av dessa element är potentiellt farliga med avseende på sannolikheten för läckage, så det är rekommenderat att lita på att endast ett sådant tak installeras hos beprövade experter.

Multi-tip konstruktioner är de mest komplexa i design på grund av de många lederna, kinks, inre och yttre hörn.

Av fördelarna med ett flertak kan identifieras:

 • multifunktionalitet;
 • styrka (med förbehåll för överensstämmelse med tekniken i byggprocessen)
 • Möjlighet att arrangera mansard och tvättstugor;
 • utomordentligt attraktivt och rikt utseende.
 • komplex och tidskrävande byggprocess;
 • en stor mängd av takbeläggning.

Dome strukturer

Medan inte så ofta, men mycket intressant design, gjord i orientalisk stil. Funktionerna i konstruktionen inkluderar behovet av att använda böjda element för att skapa en ram och ett flexibelt eller mjukt takmaterial.

För det kuperade taket använd böjda ramelement och flexibelt takmaterial

Ett sådant tak är uppfört som regel över runda byggnader, och eftersom hus sällan har en sådan form används den huvudsakligen över enskilda delar av en byggnad (t ex torn, rund terrasser eller vinterträdgård).

Mycket vackert och slitstarkt konstruktion, som vi aldrig rör på vaggar av väder. Men extremt komplex och dyr att utföra.

Vågat tak

Ett annat namn är välvt. Den är monterad på välvda spjäll och kräver en flexibel takbeläggning. Det kan inte sägas att byggnaden inte används vid byggandet av privata hus, men det har fortfarande ingen speciell popularitet.

Det välvda taket är monterat på bågar och kan ge huset ett exklusivt utseende.

Oftast är den utrustad med offentlig och lagerutrymme. När det gäller privat byggnad används byggnaden endast för att täcka enskilda delar av byggnaden eller byggandet av hus i modern stil.

Det finns inga signifikanta brister i det välvda taket, det är bara helt opraktiskt för användning i privatbyggnad. Det kan emellertid vara en riktig dekoration för alla hem med en väl utförd design.

Spike strukturer

På grund av de mycket skarpa sluttningarna under installationen skapas en vinkel som resulterar i en spire. Utan tvekan en vacker design i gotisk stil, men absolut opraktisk, och därför nästan aldrig används vid byggandet av privata hus. Det är endast relevant som ett dekorativt element som pryder olika torn på huset eller kupoltaket.

Tornformade tak kan vara ett utmärkt dekorativt element i huset.

Kombinerade tak

Konstruktionen av sådana beläggningar innefattar flera typer av tak. Det innebär att en kombination av till exempel flera tips, kupol och höft (tre i en och ibland mer) skapar en helt ny takform.

Genom att kombinera alternativ kan arkitekter skapa takkonstruktioner av ovanlig form.

Utrustad på ett sådant sätt är byggnaden mycket attraktiv och har sin skönhet, men det är värt att komma ihåg att arbetet med att skapa en sådan konstruktion kommer att kräva inte bara professionalism utan också mycket imponerande medel.

Andra typer av tak

Arkitekter arbetar outtröttligt i sina kontor för att överraska kunder med ovanliga lösningar. Av den anledningen är det ingen mening att presentera alla sina läckerheter, eftersom de praktiskt taget inte används i privat byggande. Av de mer eller mindre acceptabla alternativen är följande:

 • glidande tak som kan avlägsnas, glida, delvis glidande eller helt rörligt. Används vid byggandet av verandor, pooler, garage anslutna till huset;
 • Kinesiskt tak - en design med upphöjda hörn, av trä. Används i byggandet av hus eller arbors i asiatisk stil.
Kinesiska arkitektoniska former används framgångsrikt i privat byggande

Tips för att välja

Vid val av en viss typ av tak rekommenderas att följa följande regler:

 • ju klokare taket är desto dyrare är det. Detta bör komma ihåg om byggnadsbudgeten är begränsad. Det bästa alternativet i det här fallet är single-pitch (för ett litet hus) eller dubbel gavel;
 • om du planerar att ta taket själv, men utan någon speciell erfarenhet är det också bättre att inte sikta på komplexa strukturer;
 • Vid val av typ av tak är det nödvändigt att ta hänsyn till stiftelsens och väggarnas styrka. När allt är desto mer komplicerat är designen, desto svårare trussystemet behöver det, vilket kommer att medföra en extra belastning på huset.
 • Det rekommenderas också att ta hänsyn till vad som planeras att göras på andra våningen: kommer det bara att bli ett vindsrum eller kommer det att vara bostadsområde? I det senare fallet är kanske det mest acceptabla alternativet ett mansardtak;
 • Det som är viktigt är klimatet som råder i regionen. Där nederbörd, särskilt på vintern, är mycket signifikant, är ett tak med en stor lutningsvinkel (45-50 °) det bästa alternativet. Om starka vindar på marken raser, ska lutningsvinkeln vara högst 10-20 °.

Takval, beroende på typ av byggnad

Förutom allmänna faktorer påverkar enskilda stunder också valet av tak: vilken typ av byggnad det är, vilken storlek det är, från vad som ska byggas och för vilka ändamål den är avsedd.

Ramhus

Huvuddragen i ramhuset är dess ljushet. Därför rekommenderas det inte att överbelasta det med komplexa och tunga strukturer.

Om du fortfarande vill göra taket ovanligt, bör du vara beredd att behöva bifoga huset (ankare) till stiftelsen. De mest acceptabla alternativen för ett ramhus är sådana typer av tak som en gavel och chetyrehskatnaya. Kan betraktas som ett alternativ och höftkonstruktion.

Ramhus rekommenderas inte för överbelastning med komplexa och tunga konstruktioner

One-story house

Som regel bygger envåningsbyggnader på en lätt grund. Därför bör inte taket till dem vara tungt.

För ett litet hus är en lutande konstruktion ett bra alternativ, vilket ger byggnaden originalitet och samtidigt kräver ingen speciella byggkostnader. I allmänhet väljer man för envåningsbyggnader oftast ett taktak. Detta är det vanligaste alternativet.

För envåningshus väljs ett gaveltak oftast, det är det vanligaste alternativet.

Tvåvånings hus

I det här fallet finns inga speciella begränsningar. Huvuddelen är att taket harmoniskt passar in i byggnadens övergripande utformning och väljas med hänsyn till klimategenskaperna i regionen. Annars beror allt på smak, önskan och budgeten.

Det finns praktiskt taget inga restriktioner för valet av tak för ett hus med två våningar, det beror allt på budgeten och ägarnas preferenser.

Hus av trä

Restriktioner - noll. Taket kan välja vilken som helst.

För huset från en bar kan du välja vilken som helst version av taket

Tak för garage och hozpastroek

Naturligtvis kommer ingen att göra ett kuperat eller flerchiplat tak över ett garage eller hozblok. I det här fallet är det värt att fortsätta med kostnad och funktionalitet.

Garage och hozblok kan kombineras under ett dubbelvingartak

Det mest prisvärda alternativet är det vanliga platta taket. För det andra kan du lägga en konstruktion i ett stycke. Det tredje alternativet är en gavel. Ett sådant tak kommer att kosta mer, men vinden utrymme som kan användas för kommersiella ändamål kommer att vara en bonus.

Video: en mängd privata tak på huset

Idag är taken på privata hus fantastiska variationer. Alternativen är tillgängliga för den mest sofistikerade smaken och för alla klimatförhållanden. Det viktigaste är att ta en ansvarsfull inställning till valet. Och sedan tjänar taket för att skydda huset under lång tid och på ett tillförlitligt sätt.

Typer av tak av privata hus med design och geometriska former

Taket på ett modernt hus är inte bara en täckning för den, existerande för att skydda den från regn, snö och solljus. Taket är ett slags fortsättning av huset i arkitektoniska termer, på grund av vilket dess allmänna utseende bildas. Dessutom beror det på vilken typ av tak som är installerat på huset och dess övergripande komfort beror på.

Även om taket ska vara inte bara vackert, men också tillförlitligt. I princip finns det många typer av tak av privata hus, men de vanligaste är bara några av dem, som kommer att diskuteras i den här artikeln.

Tak beroende på designfunktioner

Så, i allmänhet, är alla tak strukturellt uppdelade i höjden och planen enligt deras egenskaper. Både de och andra har ett antal fördelar och nackdelar.

1. Till exempel är platt tak i praktiken praktiskt taget inte i färd med att bygga bostadshus. Orsaken ligger i det faktum att lutningen på 3 grader, som har ett tak av denna typ, leder till det faktum att atmosfärisk nederbörd är dåligt rullande ner från den. Och det betyder att det inte är nödvändigt att tala om god tillförlitlighet hos ett platt tak. Ja, och i form av design förlorar platt taket kraftigt. Därför är det i de flesta fall utrustat med ett platt tak, om det är planerat att organisera ytterligare utrymme, till exempel en pool, trädgård eller terrass.


Platt takkonstruktion. Foto - jwroof.com

2. Mycket praktiskt i detta hänseende är ett hälltak, vilket har ett antal fördelar i förhållande till en platt taktyp. En tillräcklig lutningsvinkel bidrar till att taket självt rengörs av vatten och snö, och är i allmänhet en mer tillförlitlig struktur än ett plant tak. Under ett sådant tak kan du enkelt göra en vind eller vinden. Trots ett antal fördelar har det stigna taket några nackdelar, som är förknippade med den höga kostnaden för byggandet och komplexiteten i dess reparation under drift.


Strukturen på det stigande taket.

Golv och taklösa tak

I rättvisa bör det sägas att ägaren till det framtida huset försöker välja någon av flera föreslagna alternativ för tak av hus. dvs antingen en garret-typ eller bespert (mansard) design.

1. Taket på vinden typ är märkbart för sin enkelhet av konstruktion, därför kan ett sådant tak enkelt byggas ens av dig själv. Ofta beror takhöjden på taktaket på typen av takmaterial. Detta bör ta hänsyn till både den belastning som ska hålla ett sådant tak och kostnaden för byggmaterial under konstruktionen. Dessutom ger denna typ möjligheten att reparera utan att byta hela taket. Om valet görs till förmån för taket tak, är det nödvändigt att omedelbart avgöra om vinden kommer att drivas i framtiden eller inte. dvs Det är på detta beslut som valet av det övre vindgolvet kommer att bero på, vilket kan vara både trä och betong.


Taket tak - delat med hela rummet.
Foto - energysavers.gov

2. En annan typ av tak är mansard. Hon - besherdachnaya. Dess huvudsakliga skillnad från andra typer av skyddstakar i privata hus är att de yttre väggarna i det här fallet kommer att vara takkonstruktioner. Det här taket är väldigt original, så utseendet på huset själv kommer att vara mycket ovanligt. Och allt skulle vara bra, men arbetet på vinden i detta fall minskar och processen med att bygga ett mansardtak är mycket svårt och det är inte lätt att klara det utan lämplig erfarenhet.


Mansard tak inuti.

Som regel har ett skyddskantak tag en viss kink, därför är det nödvändigt att installera trästöd från insidan för att stärka den. Men med den rätta fantasin och det här kan du dra nytta om du skjuder sådana stöd med plywood och gör det hela till användbara skåp och nischer för tillfälligt onödiga saker.

Varianter av hälltak i geometriska former

Dessutom kan takets designfunktioner avgöra de olika formerna för tak av privata hus.

Shed tak

För tillfället är den enklaste och billigaste ett lutande tak. Detta är en platt utsikt över taket, som vilar på väggar med olika höjder. Som ett resultat uppstår takets lutning i en, vilken riktning som helst. Vanligtvis används det oftast vid konstruktion av skjul, garage och andra uthus. Men ofta kan det ses på sommarstugorna. Med alla dess fördelar är den största nackdelen med ett sådant tak att det är omöjligt att bygga ett loft i ett hus med ett sådant tak. Och hennes utseende lämnar mycket att önska.


Huset är täckt med ett magert tak.

Gabeltak

2 taktak är vanligt i byar och småstäder. Denna typ av tak har nått våra dagar från antiken. Som du kan gissa, består ett sådant tak av 2 skridskor, kopplade till varandra med hjälp av en "ås". Intressant är dessa strålar båda symmetriska i förhållande till varandra, och skiljer sig från varandra genom lutningsvinkeln eller längden. Under ett sådant tak kan du enkelt utrusta vinden eller vinden. Denna typ av tak kan säkert betraktas som den mest praktiska och vanligast. Delar av väggarna i byggnaden som begränsar vindytan på båda sidor kallas gavlar.


En av de vanligaste typerna av tak är ett stigat tak. Foto - barntoolbox.com

Höjtak

Om istället för gavlarna är installerad 2 lutning i en triangulär form kallas detta tak höft, och backarna själva kallas höft. Den övre delen av backarna har dammfönster. Om vi ​​jämför den här typen av tak med ovanstående är det mycket svårare att bygga det. Därför bör byggandet av sådant tak endast lita på yrkesverksamma. Men motståndet av sådana tak till nederbörd och starka vindar är helt enkelt fenomenal.


Ett exempel på ett hus med ett gambreltak. Foto - barntoolbox.com

Guttat tak

Den halvhängda taktypen betraktas som en mellanliggande länk mellan 2-höjda och höfttakna tak. Ändgallarna i detta fall är gjorda i form av ett trapezium, och deras topp är täckt med halvarmar. Som regel, i sådana tak på pedimentet kan du placera ett fullvängdat fönster, och halvhopparna själva är ganska intressanta dekorativa element.

Det finns en annan typ av halvgall tak, när den undre delen av gaveln helt enkelt blockeras av en ramp. Detta gör det möjligt att tillhandahålla den korrekta triangulära formen på den återstående delen av gaveln, som vanligtvis organiseras av takfönstret. Att döma av utseendet på ett sådant tak representerar ett ganska stort intresse för designers.


Till vänster är den första variationen till höger den andra variationen på höfttaket.

Hipped roof

Höfttaket har en annan version, som kallas höfttaket. Strukturellt har den 3 eller fler sluttningar, konvergerande vid samma övre punkt. Denna typ av tak har ingen ås, förutom symmetrin av backarna i förhållande till varandra är det helt enkelt fantastiskt. Om huset har formen av en regelbunden polygon eller en kvadrat, brukar den vanligen hackad taktyp. När det gäller vindmotstånd har denna typ av tak visat sig ganska bra. Dessutom, när det gäller designidéer, finns det få alternativ till sådana tak.


Ett exempel på ett höfttak. Foto - homesplas.com

Flera tak

Om byggnaden har formen av en komplex polygon, är den vanligen täckt med ett tak med flera gavlar. Sådana tak är väldigt komplexa strukturellt på grund av deras svåra system av takbjälkar. Men med ett framgångsrikt projekt av ett sådant tak kan du skapa en mycket unik design.


Ett exempel på ett tak med flera gavlar.

Brutet tak

De typer av mansardtak av privata hus innehåller ofta bruten taktyp. Ett sådant tak kallas ibland som ett mansardtypstak. De har en ganska stor lutningsvinkel av frakturen, vilket gör det möjligt för dig att använda det effektiva området på vinden i byggnaden.


Alternativ trasigt tak.

Kupol och koniska tak

Kupol och koniska tak är mycket sällsynta, med hänsyn till privata bostadshus. Dessa strukturer är som regel rundformade strukturer, men de täcker inte alla rum i huset, utan bara dess enskilda element, som till exempel innehåller rundformade verandor eller dekorativa torn.


Vänster kupol och höger koniskt tak.

Kombinerade tak

Men den mest komplexa konstruktionen har kombinerat typer av tak. På ett enklare språk är sådana tak kombinationer av multi-tongued, hipped, halv-gångiga strukturer. Trots detta, om stugan har ett kombinerat tak, lockar dess mycket ovanliga utseende uppmärksamhet, eftersom det har ett stort antal hörsel fönster, täckta små balkonger, samt öppna och stängda verandor. Och allt skulle vara bra, men sådana tak är inte lätta att bygga och underhålla i framtiden.


Ett exempel på ett kombinerat tak.

Vad det än var, men taket, oavsett form eller typ, ständigt förbättras och kompletteras med nya element.

Vackra tak av privata hus: foton, designmöjligheter, åsikter

Taket på ett privat hus eller stuga - det första som ser ut när man tittar på utsidan av byggnaden. Detta är ett slags telefonkort av huset och dess ägare. Vill du ha taket på ditt hus för att glädja och glädja gästerna och avundas avundar? Då hjälper vårt fotoval dig att inte bara bestämma takets utformning utan också att få riktigt nöje från kontemplationen av den presenterade skönheten!

Vilka är de typer av tak för privata hus och stugor

Moderna husens tak varierar i utseende och prestanda. Så, från början är det redan viktigt att förstå vilka uppgifter taket ska utföra. Både designen och typen av material som används beror på den. Vi föreslår att vi tittar på specifika exempel på de olika typerna av tak för privata hus och hur de skiljer sig från varandra.

Plattak

Minimalism och tydliga geometriska linjer skapar effekten av stabilitet och soliditet.

Rikhet och adel i nyanser betonar tydliga linjer. Det plana taket kombineras med fördel med den övergripande designen och kompletteras av olika små geometriska detaljer.

Ett privat hus med ett platt tak är ovanligt och intressant. Det extra taket skapar en unik stil och kompletterar byggnadens övergripande bild.

Två våningar stuga med två garage - valet av en avancerad familj. Det platta taket understryker positivt den ovanliga arkitektoniska utformningen och ser harmoniskt ut mot bakgrunden av det naturliga landskapet.

Taket kompletterar den övergripande stilriktningen. En mysig stuga vid stranden av sjön för trevliga sammankomster med vänner eller med en intressant bok.

Icke-standardiserade koniska tak

Ljus urban design för en storstad. Det koniska taket ser spektakulärt och ovanligt ut. Samtidigt passar den allmänna uppfattningen av huset perfekt in i det naturliga landskapet.

Privat hus med utsikt över världens kant - den ultimata drömmen om en fri konstnär. Det koniska taket skyddar på ett säkert sätt under vintersäsongen, förhindrar inte snö och fukt.

Landsbyhus i skogen oftare. Taket av en konisk form ser positivt ut mot byggnadens bakgrund och kompletterar bilden med en stabil grå färgton.

Original mansard tak

Takläggning från naturmaterial är också mycket vackert! Mansjärtaket sätter perfekt på den ljusa färgen på husets väggar och ser harmoniskt ut mot bakgrunden av skogslandskapet.

Ovanligt mansardtak med asymmetriska linjer kommer att betona värdens raffinerade smak. Med ett sådant tak kommer ditt hem inte att gå obemärkt!

För älskare av minimalism och tydliga linjer. Husets tak är gjord av naturmaterial med fönsteröppningar som ger extra belysning i hallen.

Gräsmattan och den lilla trädgården kompletterar den övergripande atmosfären med natur och lugn.

En trähus med taktak är idealisk för höglandet. Med ett så starkt tak och väggar är varken stark vind eller snödräsfall hemskt.

Det mörkgrå taket i fotot kontrasterar pastellmurarna och skapar en bild av huset i den populära engelska stilen.

Djärv ljus och spektakulär design av taket. Världstrenderna dikterar ett nytt mode för tak av privata hus. Taket strömmar smidigt in i väggarna, vilket ger en solid och komplett bild av hela byggnaden.

Snygg blå färg ger en känsla av god kvalitet och rikedom och ser positivt ut mot det grå taket. Den övergripande harmonin kompletteras med vita fönsterramar.

Slitstarkt tak för ett litet hus. Materialet väljs utifrån en praktisk beräkning. Tillgängligt och vackert.

Riktigt och spektakulärt tak av ovanlig form. Huset ser spektakulärt ut och fördelar sig positivt mot bakgrunden av närliggande byggnader.

Landsbygden behöver ett tillförlitligt tak från sådant material som inte kommer att vara rädda för vind, fukt, sol och snö.

Enkla tak

En privat strand hus är en dröm för många människor. Tillåt dig lyxen att njuta av en semester i en sådan stuga. Det sluttande taket betonar designens originalitet och fungerar som skydd mot vind och sol.

Otroligt skurtak för stugan i form av en smidig böjd linje. Taket rinner vackert runt byggnaden och utför flera viktiga funktioner samtidigt: det skapar en ovanlig designform för hela huset och förskjuter försiktigt andra våningen.

En annan version av ett ovanligt privat hus med ett enstaka tak. Byggnaden lockar uppmärksamhet och fängslar ögat med sin otroliga design. Belysning belyser byggnadens geometri och skapar en vacker lek av ljus och skugga.

Takväggar för privata hus

Den mest populära typen av tak, vilket representerar möjligheten att utrusta ytterligare utrymme i form av vindsvåning.

Gabeltak med fönsteröppningar. Bra kombination av färger och praktiska egenskaper.

Den perfekta kombinationen av naturmaterial och takläggning Onduvilla.

En intressant idé för ett lanthus. Väggen i natursten ännu mer lönsam betonar takets färg och design. På bilden är taket på Onduvill.

En enkel lösning för dem som uppskattar kvaliteten på taket. I det här fallet har takets design inte en uttalad originalitet, men den är idealisk för öppna områden med stark vind och massor av snö på vintern. På bilden är taket på Onduvill.

Original design ovanligt tak från Onduvilla i stil med ett saga hus. Detta alternativ är lämpligt för dem som vill vackert förvandla en stuga.

Modernt privathem för finsmakare av innovativ teknik. Varje detalj är väl genomtänkt och uppfyller sin roll. Särskild uppmärksamhet ges på fönsteröppningar i taket, vilket ger ytterligare ljus till lokalerna.

Ett hus med taktak är en dröm för älskare av landet vila. Taket på denna form hindrar ackumulering av snö på vintern och upprätthåller ett bekvämt mikroklimat i byggnaden året runt.

Ett gaveltak av ondulin är ett fördelaktigt alternativ för ett privat hus och för en stuga.

Ett bra exempel för ett privat hus, helt täckt med ark av ondulin. Materialet skyddar på ett säkert sätt husets tak och väggar mot fukt och kyla.

Husets rika dekoration understryker det ovanliga taket positivt. För att ditt hem ska kunna behålla sin individualitet, välj ovanliga former och material som kommer att pågå under lång tid.

Ett intressant exempel på en stuga med ett taktak. Träväggar betonar adeln i huset.

Huset, som alltid är mycket ljus. Tak med fönsteröppningar skapar en källa till ytterligare ljus och ser intressant ut mot bakgrunden till andra byggnader.

I denna stuga kommer det vara den trevligaste och oförglömliga semestern. Taket skyddar byggnaden och värmen och under den kalla årstiden.

Stort stughus, byggt i stil med ett fantastiskt hus. Taket sätter försiktigt av stilen på huset, och belysningen kompletterar bilden av en icke-standard bostad.

Höjtak

Praktiskt intressant designhus för en stor familj. Under taket lurade andra våningen lugnt medan byggnaden verkar kompakt och harmonisk.

Utmärkt alternativ att ge. Taket av miljövänligt material skadar inte miljön och ser spektakulärt ut i den allmänna stilen.

Flera tak: vackra alternativ och ovanliga lösningar

Komplex arkitektonisk design är nära sammanflätad med ovanliga färger. Taket är tillverkat av miljövänligt material som inte är räddat för fukt eller långsiktig service.

Lyxigt privathem med ett vackert tak av ovanlig form. Mansard rum skapar extra utrymme i huset och dekorerar dess yttre del.

Ett privat hus i klassisk stil med ett vackert tak av naturligt grått. Gräsmattan gräver vitheten hos väggarna och takets skugga.

Landsbygd med tak Ondulin - tillförlitligt skydd av byggnaden i alla väder och ett vackert spektakulärt tak av säkra material.

Noble stuga för höglandet. Taket är starkt och pålitligt. Den är perfekt kombinerad med träbjälkar och en skorsten.

Den vanliga typen av tak, som framgångsrikt används för både privata och industriella byggnader.

Riktigt dyrt. Det kombinerade taket av spektakulärt grått ljus kompletterar harmoniskt stilen där huset är tänkt. Ädelgrå äcklar positivt på den mjölkiga nyansen av väggarna och dekorativa element på gården.

Den ursprungliga designen och glasdesignen belyser hela husets ljushet. Takets ljusa färg gör byggnaden ännu enklare, vilket gör att de främre väggarnas mörka färger släpper ut.

Fantastiskt privat hus på grön gräsmatta. Vakttaket fungerar som ett tak för huset, som smidigt blir till en sommarstuga för en parkeringsplats eller en plats där du kan koppla av och gömma sig från solen.

Typer av tak av privata hus, beroende på formuläret: foton och tips för att välja

Taket skyddar inte bara huset från yttre påverkan, men betonar även husets individualitet i arkitektoniska termer. Det bör noteras att de olika typerna av tak är olika, beror mycket på deras egenskaper. För det första beror det på bekvämligheten hos boende. Taket ska vara både visuellt attraktivt och tillförlitligt. Idag erbjuder arkitekter ett stort utbud av mönster, väljer en eller annan typ beroende på husets placering, byggnadsvolymen, byggnadens övergripande utformning.

Huvudfunktioner

Naturligtvis är syftet med taket att skydda strukturen mot yttre påverkan. Konstruktionen är huvudelementet i alla byggnader. Det måste tåla olika belastningar, liksom ett attraktivt utseende. Elementet i arkitektonisk design bör vara felfri, det borde understryka byggnadens övergripande stil.

Det bör noteras att moderna tak är högkvalitativa material, de senaste tekniska lösningarna som borde bidra till att förbättra de egenskaper som påverkar byggnadens tillförlitlighet. Naturligtvis varierar typerna av tak, varje ägare väljer ett eller annat alternativ, med hänsyn till många faktorer. Och, naturligtvis, idag tillåter husägare att presentera sina bostäder inte bara tillförlitliga, utan också visuellt attraktiva, de vackra taken av privata hus på bilden som du hittar i artikeln. Det bör noteras att det finns typer av tak på design och externa funktioner. Samtidigt kan vad taken på privata hus på bilden ses, men du borde verkligen lära dig mer om egenskaperna.

Det finns typer av tak som anses vara mest populära:

Lutningsvinkeln bestämmer också frågorna. Om lutningen är mer än tolv grader, så är konstruktionen ställd och den har också underarter. Att veta vilka typer av tak för ett privat hus och deras egenskaper, det blir mycket lättare att välja det mest lämpliga alternativet.

Platt tak

Det är värt att notera att denna art sällan används. Och det finns en anledning till detta. Plana beläggningar är dyrare. Starkt betongbeläggning är inte billigt, och utan det kommer konstruktionen inte att tåla, till exempel, snöbelastningar. Samtidigt, om vi talar om livslängden, kommer konstruktionen av denna typ att vara längre. Denna takdesign är mycket praktisk, för på en plan yta kan du ordna en lekplats, terrass, elegant trädgård. Populära typer av privata hus tak omfattar platt konstruktion.

pitched

Tak med en lutning på mer än tolv grader anses vara pitched. Det bör noteras att de typer av tak av privata hus, bilder av vilka presenteras av arkitekter, är helt enkelt överraskande med deras mångfald. Förresten beror priset på formen på taket av privata hus - på bilden kan du se den uppenbara skillnaden mellan dem. Tänk på alternativen för taket på ett privat husdjur.

Enkel lutning

Tidigare trodde man att denna typ endast är lämplig för trädgårdsförlängningar. Men till exempel i Tyskland och Skandinavien byggs nu många hus av detta slag. Detta alternativ betraktas som budget. I sin tur ser taken av enskilda hus, vars foton ligger nedan, bra ut.

Det är värt att notera att användningen av denna speciella underart i designen gör att du kan skapa fantastiskt vackra interiörer. Installera glasmålningar i prioritet. Naturligtvis är detta beslut viktigt vid utformningen av rummet, om det verkligen finns ett pittoreskt landskap utanför fönstret.

Double Pitch

Denna underart av taket är mer efterfrågan.

 1. Den består av två lika sluttningar, vilar de på lagerväggarna.
 2. Formen liknar en triangel.
 3. Den klassiska lösningen för många.

De magnifika dubbelhöjda taken på privata hus på bilden lockar många älskare av intressanta och praktiska lösningar. Förresten är taket av enskilda våningshus i bilden ganska ofta närvarande även i barnböcker. Kompletterar ofta rörets sammansättning och en ren kolonn av rök. Och det är inte förvånande, eftersom konstruktionen med dubbla höjder är ett enkelt budgetalternativ. Därför tycker han om sådan popularitet.

Med ett vind

Loftet är ett slags luftgap mellan vardagsrummet och utsidan. Hus med vindsvåning har många fördelar. Till exempel, om taket behöver repareras, på vinden är det tillgång till strukturen för det nödvändiga arbetet.

Takvarianter med vind är idag utbredd i modern stugbyggnad. Samtidigt ökar kostnaden för arbetet, men prissättningen påverkar inte efterfrågan i det här fallet. När allt kommer omkring är taket med vindsvåning ganska vanligt.

Mansard tak

Nu kallade mansard taket riktigt olika former. Men samtidigt förenas de av en gemensam funktion - formen av lutningen i sig är gjord av en trasig linje för att öka höjden på taket. Det är värt att notera att taket på taket av privata hus på fotot ser fantastiskt ut och är populärt bland fans av originallösningar.

Tack vare denna typ av tak kan du ordna ett fullt rum på vinden. Titta genom takets form för hus med takvåning är det helt enkelt omöjligt att förbli likgiltigt för dessa magnifika byggnader.

Det bör noteras att installationen av mansardkonstruktion är komplex, till skillnad från tak med rak sluttning. Därför är arbetet dyrare. Men samtidigt kommer höjden på vindsvåningen att öka, vilket innebär att ägaren till ett sådant hus får ett annat fullt rum. Typer Mansard tak av privata hus, bilder av vilka glädje många, så om budgeten tillåter - ingen vägrar från extra rummet. Tillbringade pengar betalas på grund av det mottagna området.

Underbar utsikt över taken av privata hus med en mansard, bilderna av vilka nu väldigt många människor inspirerar till att verkligen bli kär i denna typ av konstruktion. Strukturen ser fantastisk ut.

Höjtak

Det är en två triangulär sluttning. I sin tur kallas backarna hip. Det är värt att notera att konstruktionen är ganska komplicerad, så byggandet av ett sådant tak bör endast lita på professionella. Förresten är det väldigt snabbt motståndskraftigt mot yttre påverkan (stark vind, nederbörd), skräp och damm snabbt från sin sluttning.

tält

Om den framtida ägaren av huset lockas av intressanta designlösningar kan det hakade taket betraktas som ett alternativ. Förresten, denna typ anses vara en typ av höftkonstruktion.

 1. Alla strålar är släta trianglar.
 2. Designad takläggning för kvadratiska eller polygonala mönster.
 3. Designen är symmetrisk.

Intressanta alternativ för taket av privata hus på bilden är tältstrukturer.

Komplexa former

Locka fans av ursprungliga lösningar och komplexa former. Det finns sällsynta typer av tak sällan, men de som verkligen vill uppmärksamma strukturen, föredrar exakt svåra strukturer. De komplexa taken på privata hus i fotot ser ovanligt ut, så fans av exklusiva lösningar väljer det här alternativet. Tänk på de mest populära.

Polylin (mansardtyp)

Designen har en stor lutningsvinkel, vilket gör att du kan öka området på vinden. Det ursprungliga brutna taket av privata hus på bilden ser väldigt intressant ut, så de kan inte lämna likgiltiga fans av icke-standardiserade lösningar.

Dome

Sällan används för arrangemang av ett privat hus. Ofta pryder avrundade former verandaerna. Beläggningen ser snygg ut, men används främst för dekoration av olika byggnader.

välvt

Designen har en cylindrisk form. Det bör noteras att lagerelementen hos sådana tak är gjorda av krökt metall eller gjorda i form av balkar av laminerat fanerverk. Priset för ett sådant originaltak är för högt, så denna typ av komplex form används sällan.

"Salt shaker"

Den har en asymmetrisk form. Designfunktioner:

 • två stingrays;
 • en ramp är längre än den andra.

Framträdde "salt shaker" tack vare sparsamma amerikaner som försökte hitta ett sätt att minska skatterna på sina hem.

Idag varierar de olika typerna av tak på ett tak i ett privat hus, alla kan välja det lämpligaste alternativet för sig själva, medan det är värt att överväga några faktorer för att göra ett riktigt rätt val.

Vilket alternativ att välja

De mest populära är kasta tak. De är ganska vanliga och har ett antal obestridliga fördelar. Vilken är orsaken till en sådan aktiv efterfrågan på denna typ av tak?

För det första är designen verkligen pålitlig och hållbar. Det är värt att notera att det blir en utmärkt försvarare av huset från olika yttre påverkan.

För det andra är strukturens liv tillräckligt länge, därför föredrar du det här alternativet, du kan länge glömma problemen med taket.

För det tredje är utseendet på designen magnifik, arkitekterna erbjuder riktigt varierade alternativ till köpare.

Och för det fjärde kan du göra en vind eller vinden under taket.

Naturligtvis är utsikten över ett sådant tak redan ansett som en klassiker, det kommer inte att vara möjligt att överraska med originaliteten av konstruktionen. Många tenderar att originalitet, så de föredrar mer komplexa former. Det bör noteras att det kommer att vara nödvändigt att betala för individualitet och betala betydligt mer. Ju mer komplexa designen desto dyrare blir det.

Smaker är individuella, budgeten för byggnadsarbetet är också annorlunda. Men det viktigaste är att idag, från ett brett utbud av alternativ, kan du verkligen välja den optimala lösningen.

Fotogalleri

Vi föreslår vidare att titta på ytterligare 12 typer av tak för varje smak.

Taket på ett privat hus - typerna av mönster, de bästa designidéer och moderna former (75 bilder)

Byggnaden av taket är ett viktigt steg i byggandet av ett privat hus. Det skyddar invånare från solen, kyla, regn och andra överraskningar av naturen. Vid utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att ta hänsyn till klimatzonens särdrag. Dess andra funktion är estetisk.

Vem vill inte bo i ett vackert hus? Ett spektakulärt tak kan vara en höjdpunkt i hela strukturen och till och med ett lokalt landmärke.

Taktyper

Valet av typen av tak har ett betydande inflytande klimat.

En platt lösning är lämplig i områden med ett minimum av årlig nederbörd. Frånvaron eller minsta (högst 3º) sluttning i ett område med ett stort antal av dem kommer att leda till ackumulering av vatten på taket. Därefter kan det börja läcka.

Nötkreatursdesignen är mer lämplig för våra breddgrader. Lutningsvinkeln beror på mängden nederbörd, vanligtvis minst 10º. I ett privat hus involverar takanordningen ofta flera ramper.

Arkitekturen i huset kan ge en vind. I det här fallet är taket separerat från bostadsområdet med ett våningsplan. Det takfria taket är samtidigt överlappet på övervåningen.

När du utarbetar ett tak måste du bestämma hur du använder utrymmet under det. Om du planerar att ha en bostad eller förråd på den beror på lämplig form och design.

Skotttak lutad till ena sidan i en vinkel på 20-30º. Lutningen bör placeras för att möta vindarna. Ett utmärkt val för hem med väggar av olika höjd. Denna enkla konstruktion använder området effektivt, förenklar installationen av skorstenen och efterföljande slutförande av byggandet av golv.

Bland bristerna kan identifieras inte den mest intressanta utsikten. Ett ovanligt tillvägagångssätt (en kombination av skridskor på olika nivåer, användningen av metallplattor) kommer att möjliggöra ett attraktivt resultat.

Ett ganska vanligt alternativ i våra breddgrader är ett gaveltak. Lutningsvinkeln varierar mellan 25-45º, det exakta värdet beror på mängden nederbörd i regionen.

Lutning bör bidra till sin naturliga rengöring av snö och vatten. Denna design är lämplig för vindsutrustningen, den är snabbt och billigt monterad, det öppnar möjligheter till design.

Höftets taktak ser original ut, skyddar fasaden från nederbörd och är inte rädd för starka vindar. Under det kan du utrusta vinden eller vinden, men deras område blir mindre än i gavelalternativet. Minus design - komplexiteten och komplexiteten i konstruktionen.

Det ursprungliga halvviktiga taket kombinerar de två sista arterna. Den har ett trapezformigt pediment, på grund av vilket det är motståndskraftigt mot vädret av vädret. Kan ha två eller fyra stingrays. För spektakulärt utseende döljer komplexiteten i installation och takläggning.

Tält är ett slags tält eller pyramid i form av fyra triangulära ramper. Följaktligen borde huset vara i form av en rektangel eller kvadrat. Metallplattor eller skiffer blir ett bra beläggningsalternativ.

Multi-taket taket har ett attraktivt utseende och är lämpligt för hus av icke-standard arkitektur med förlängningar. Designens komplexitet, inklusive många sluttningar och vinklar med olika lutningar, gör att dess installation endast är tillgänglig för en erfaren mästare.

En vacker och ovanlig kupol eller konisk tak kommer att närma sig strukturen i en rund eller mångfacetterad form. Robust och jordbävningsbeständig konstruktion är inte hemska överraskningar som presenteras av vädret.

De största nackdelarna - oförmågan att organisera vinden och installationens extrema komplexitet. Används sällan i privata hem.

Typer av tak kan kombineras. Arkitekten har gott om möjligheter att skapa ett funktionellt och estetiskt alternativ. Myntens baksida - konstruktion, design och underhåll är förknippade med stora svårigheter.

Husets arkitektur spelar också sin roll vid valet av takets form. Till exempel är en gavel eller flera tungor lämpligare för en byggnad i klassisk stil. Bilder på taken i privata hus kommer att hjälpa dig att bestämma valet.

Taket tak

I privata hem ofta utrustade med loft eller vind. Ett sådant beslut är motiverat av ett antal förmåner. Kanske är det viktigaste av dem extra utrymme utan att bygga ett fullvängdat golv.

Korrekt organiserat ventilationssystem och vindisolering förbättrar husets mikroklimat. Med rätt tillvägagångssätt kan du effektivt använda även utrymmet mellan taket och väggarna på vinden. Fönstren inbyggda i taket ger maximalt naturligt ljus.

Innan du börjar arbeta, se till att de bärande väggarna och fundamentet klarar nya belastningar.

Vinkeln på taket på vinden är vanligtvis 45-60º (den övre delen kan ligga i en vinkel på 25-35º).

Materialval

Traditionellt takmaterial - skiffer (asbestcement korrugerade ark). Med tillförlitlighet och låg kostnad förblir det ganska tungt. En lämplig vinkel för taket att använda är 13-60º.

Ej lämplig för plana tak, eftersom nederbörd i luckorna leder till en minskning av livslängden. Bituminös skiffer appliceras från 5º sluttning. Vinkeln på batten beror på vinkeln: om det är mindre än 10º krävs kontinuerlig golv.

Skifferliknande ondulin har inte det mest framträdande utseendet. Lämplig för gårdar, kan också användas vid reparation av taket på ett privat hus. Dess styrka är hållbarhet och hållbarhet.

En praktisk, billig, lättmetallprofil kommer att vara ett bra alternativ till skiffer. Du kan välja att täcka den färg du vill ha.

Takmaterial används oftare för att ge värmeisolering, snarare än högkvalitativ beläggning. Det är ett mjukt svart material.

Kakelskivan har höga dekorativa egenskaper, pålitlig och enkel. Den är tillverkad i en mängd olika färger. Den höga kostnaden för taket kan driva valet till sin fördel. Lämplig lutning för keramiska plattor - 30-60º. Om det är mindre än 25º, är det nödvändigt att ta hand om den ökade ventilationen och vattentätningen.

Kanske kan det mest populära taket i ett privathus kallas metalltak. Den kan användas vid 15º sluttning.

Bältros kommer att upprepa ytan av någon krökning, så det blir ett bra val för ett ovanligt tak (till exempel en kupol). Minsta lutningsvinkeln är 12º.