Tegel murverk ventilation

Ventilationskanalerna distribueras nu i stor utsträckning, men betydelsen av tegelversionen av ventilationssystemet är bevarad. Detta underlättas av några av de fördelar som tegelventilationskanaler har: en lång livslängd, enkel underhåll och motstånd mot höga temperaturer.

Ventilationssystem

Kanalen i ventilationssystemet är luftkanalen i vilken luften flyter. Det finns två sätt att tvinga luftmassorna att röra sig i rätt riktning: naturligt (rörelse initieras och upprätthålls av tryckskillnaden inuti och utanför) och tvingas (arbetet görs av en elektrisk fläkt). Eventuellt ventilationssystem i den klassiska versionen består av:

 1. Luftkanaler.
 2. Persienner galler.
 3. Horisontellt kanalarbete.
 4. Schacht.

Schematiskt är processen som följer: Luftmassor från rummet går in i kanalen, passerar genom gitterröret, tränger in i den horisontella kanalen och går genom gruvan utanför rummet. Hastigheten för luftrörelsen gör att du kan justera de installerade gitterlåsarna och låsarna.

Om byggnaden är byggd av tegel, kommer ventilationskanalerna att organiseras under byggnadsfasen i innerväggarna. De får inte vara mindre än halvsten (kvadrat med en sida av 14 centimeter). Ventilationskanalerna ligger inte i lagerväggarna. I det fall det inte finns några inre tegelväggar i byggnaden är luftkanalerna gjorda av olika material: betong, metall, plast och andra.

Horisontellt placerade luftkanaler är gjorda av gipsskikt eller betongplattor med hål. Montera dem ovanför taket, stänga cementskyddet. Tvärsnittet av denna typ av kanal bör vara mer än tjugo centimeter.

Avgasventilation

Avsluta min naturlig ventilation passerar genom taket och ser ut som en skorsten. Det finns gruvor med egna kanaler, och det kombineras med ventilation. Det första alternativet implementeras på följande sätt:

 1. Uppvärmning av kanalen med fiberboard eller annat hårt material.
 2. Kanalen är skyddad av vattentäta material med bra värmeisolering (expanderad lera, skum, skumglas och andra).
 3. Uppvärmning av kanalkortet 4 cm tjockt, täckt med galvaniserad. Under trädet bifogas filt med lera, täckt med gips.

Kriterier för bra gruvprestanda:

 1. Om minutgången ligger nära takets tak, ligger dess avgasöppning 0,5 meter eller mer över åsen.
 2. Om avståndet från åsen till gruvan är två eller tre meter, kan de vara i samma höjd.
 3. På ett avstånd från huvens munning från åsen för ett avstånd på mer än tre meter borde det placeras enligt följande. Höjden får inte ligga under linjen tagen från åsen i en vinkel på tio grader till horisonten.
 4. I köket bör minens höjd vara över en meter.

I de flesta fall är mätaxeln tillräcklig, men om utsläppen har en dålig lukt, utförs den med en två meter. Med sannolikheten för att föroreningar kommer in i luften, ökas gruvan till tre meter.

Tekniska parametrar för ventilationskanaler

Ventilationssystemet bör fungera vid en utetemperatur på minst tolv grader och rumstemperatur minst tjugo. Förekomsten av ventilationskanaler i rummen utan fönster (badrum, badrum) är obligatorisk. Hålområdet i kanalen bör inte vara mindre än 0,016 kvadratmeter, och kanalens vägg ska vara 10 centimeter. För att minska motståndet mot luftens rörelse genom att hålla kanalens tvärsnittsarea längs hela sin längd. Tegelverket ska tillverkas med släta sömmar.

Separata kanaler som leder till samma axel ska vara lika långa. Ventilationskanalens avvikelse från vertikalen tillåts i en vinkel som inte överstiger trettio grader. Kall luft i gruvan och angränsande kanaler leder till minskad tryckkraft. För att förhindra detta måste gruvan isoleras.

Rekommenderade murningsventilationskanaler. Enkelriktad arrangemang av kanaler är anordnad med väggar som inte är tjockare än 38 centimeter. Dubbelrad placering är gjord på väggar på 64 centimeter. Kanallumenets dimensioner väljs utifrån värmeanläggningens kraft:

 1. 3,5 kW - 14 × 14 centimeter.
 2. 3,5-5 kW - 14 × 20 centimeter.
 3. mer än 5 kW - 14 × 27 centimeter.

Beläggningen utförs vertikalt på ett sådant sätt att avståndet från dörröppningarna och hörnen är 0,4 meter. Om en skorsten ligger nära kanalen tjocknar och isolerar väggarna i kanalen.

Brickläggning av ventilationskanalen

Ventilationskanalerna är gjorda med fast tegelsten. I sällsynta fall används ansikte och ihåliga. Befintliga hål i materialet måste elimineras med lera eller cementmortel. Silikat tegel för ventilationskanaler är inte lämplig på grund av dålig motstånd mot temperaturförändringar. Från dem spricker det och smular, vilket inaktiverar hela systemet.

Placeringen av ventilationskanalen utförs med samma murbruk som de inre väggarna. Förbered masonry mortar i följande proportioner: En del av cement (M500, men du kan också ha den andra) och tre delar av siktad sand. Skräp och stenar i sanden kan göra lösningen värre. Beräkning av mängden vatten gör en ändring av sandens fuktinnehåll. Häll i vatten gradvis med bra blandning.

Det finns ett enkelt sätt att bestämma beredskapen för en lösning: det spolas inte när behållaren är lutad i en vinkel på 45 grader.

En stor mängd murverkmortel är lättare att göra med användning av en elektrisk betongblandare. Vanligtvis är ventilationskanalen placerad i 2 tegelstenar, innan de börjar arbeta markerar de med en plywoodmall. Bågar (tegelstenar som läggs i tvärriktning från kanalen längs en plumb line) placeras genom flera rader. De skyddar kanalen från skräp och ger rätt geometri. Det är emellertid svårare att rengöra ventilationskanalen med dem. Självmureri med enkel eller flera ligering. Att lägga rumpa hjälper till att undvika att rök kommer ut i vardagsrummet.

Sätt att förbättra ventilation

Ventilationskanalerna i tegelverket är inte perfekta, de har sina nackdelar. Tillsammans med luften utanför byggnaden tar mycket värme. Värmeförlusten kan minskas genom att böja kanalen. Läget utförs av en stege, fyllnadsnischer med en lösning. Därefter läggs stenarna med en kant, och en ny tegelsten läggs ut på toppen.

Kondensat kommer att bildas inuti kanalen, vilket kommer att leda till vattentäppning av tegelstenarna. Resultatet är en försämring av tryckkraften. Du kan förhindra detta genom att följa kraven för SNiP. Från skorstenens lumen till väggens yttre yta bör följande avstånd vara:

 • en och en halv tegelstenar, om temperaturen är 0... -20 grader;
 • två tegelstenar, om temperaturen är -20... -30 grader;
 • två och en halv tegelstenar, om temperaturen är -30 grader.

Hus med en höjd på flera våningar har en sluttande ventilationskanal av hägnsten för att minska motståndet mot luftflödet. Efter arbetets slut rekommenderas det att fastställa blockeringsplatsen. Detta kan göras med en järnboll med en diameter på 100 mm. På höjden där bollen kommer att uppleva maximal motstånd och kommer att betraktas som en blockeringsplats.

Hur man gör rätt skorsten ur dina egna tegelstenar: ett genombrott

Godkänn, i vår ålder av glas och rostfritt stål ibland så vill ha lite värme och komfort. Kom ihåg hur vi i barndom målade ett hus med ett rör? Och den ryska kaminen och tegelskorstenen har alltid varit en integrerad del av någon saga.

Därför föreslår jag att jag återvänder till traditionerna och lär mig hur man gör en tegelskorsten med egna händer.

Vad är det och vad är det för?

Skorsten - en viktig del av värmesystemet, som är ett vertikalt rör, viks på ett visst sätt.

Skorstenens funktion är utmatningen av förbränningsprodukter och säkerställer det syrgasflöde som krävs för förbränning av bränsle.

Hur är skorstenen

Brick skorsten består av flera delar som ligger inom och utanför rummet. Rörets väggar i kontakt med taket ska vara så tjocka som möjligt. Detta kräver brandsäkerhetsregler. Att gå utöver taket borde murarna av murarna blockera hålet i taket.

Det finns tre typer av mönster - förenklad, klassisk singel och förlängd med ventilationshål.

Ordningarna på alla skorstenar av tegel är ungefär desamma. Tänk på den grundläggande, klassiska:

 1. Metalllock (paraply). Den är gjord i olika typer och former. Designad för att skydda mot penetrering av utfällning, damm och smuts i röret. Fäst vid de utskjutande delarna av spetsen.
 2. Locket. Består av utskjutande tegelstenar. Det skyddar rörhalsen från att droppa längs ett skyddande paraply.
 3. Rörledningens nacke.
 4. Otter vattentätning yta. Avsedd för avlägsnande av insättningar som föll på halsen. Ofta isolerade cementskikt.
 5. Otter. Del av röret med förtjockade väggar. Ligger i skorstenens passage genom taket. Tjockare väggar regleras av brandsäkerhetsbestämmelser, de skyddar isoleringen och andra brännbara lager av takpannan från överhettning.
 6. takläggning;
 7. spjällåda;
 8. Rafter system;
 9. Riser. Beläget på vinden.
 10. Fuzz. En del av röret på handlingsprincipen liknar otter. Den har samma tjocka väggar som skyddar mot överhettning överlapp mellan vardagsrummet och vinden. Ibland fylls i en metalllåda i stället för fluff, fylld med icke brännbart material (sand etc.). Tjockleken på detta skyddande skikt är 100-150 mm.
 11. överlappar;
 12. Isolering. Oftast gjord av asbest. Det tjänar till att skydda träbalkar från överhettning;
 13. Rökdämpare (grindventil). Ger dig möjlighet att reglera utsläpp av förbränningsprodukter.
 14. Rörets nacke förbinder eldstaden med skorstenen.

Princip för verksamheten

Huvudprincipen för skorstenens funktion är baserad på skillnaden i lufttemperaturen inuti röret och utsidan. Denna skillnad skapar dragkraft. Ju högre röret och temperaturskillnaden desto större drivkraft. eftersom tätheten av kall luft är större än varm, det finns en tryckskillnad vid botten av huset och toppen av röret. Denna skillnad ger kall luft till huset. Kaminen i huset värmer inte bara, men skapar också naturlig ventilation.

Dragkraft beror på kanalens tvärsnittsarea och rörets höjd. Till exempel, för att skapa bra dragkraft i eldstaden, bör skorstenens tvärsnitt vara minst 1/10 av inloppet.

Samtidigt för alltför stort rör reducerar begäret. Därför blir det bättre att öka sin höjd. För spisar och eldstäder är den optimala höjden på röret 5 m från takets nivå.

Typer och mönster

Vilken tegel behövs för skorstenen?

För installation av skorstenar är endast rödbakad tegel lämplig. Användningen av silikat är förbjuden på grund av dess instabilitet till höga temperaturer.

Det är omöjligt att spara på tegel, det är fylligt med förstörelsen av hela strukturen och stora utgifter för dess förändring.

Röd tegel har sina egna egenskaper och är indelad i 3 grader:

 1. Den första klassen är den optimala varianten för skorstenen. Den har den högsta lerätheten, den låga porositeten, har släta kanter och släta kanter. Frostbeständig När man knackar gör det ett måttligt sonoröst ljud. Färg från scarlet till orange.
 2. Andra klass (oförbränd) - Giltig för användning. Den har en blekfärgad eller rosa färg, den svarar dövt när man knackar. Tegelstenen är ganska porös, kanterna krossas. Skorstenen kan användas, men med ytterligare bearbetning,
 3. Den tredje klassen är bevarad, inte lämplig för läggning av rörledningar. Mörkröd, bräcklig, sonorös. Splittar enkelt under påverkan av temperaturskillnaden och mekanisk stress.

Ett högre kostnad alternativ är eldstensstenar. Det används oftare vid apparaten av eldkamrar och eldstäder än slutliga rör. Det är ett derivat av speciell brandsläckning (brandbeständig), blandad med kvarts. Håller temperaturen till 900C.

Fördelar och nackdelar

Som en konstruktiv lösning har en tegelskorsten sina fördelar och nackdelar.

 • Motståndskraft mot höga gastemperaturer;
 • Tegel behåller värmen under lång tid;
 • Låg materialkostnad;
 • Estetiskt utseende, stil.
 • Virvlarna dyker upp i skorstenens hörn;
 • Sot hålls kvar på de grova väggarna;
 • Stor vikt av strukturen, och följaktligen - ökad belastning på fundamentet.

Livslängden hos en sådan skorsten

Livslängden för tegelskorstenar är liten. I en bra variant är det 7-12 år gammal.

Förlängning av rörledningens livslängd kan skyddas från utsidan och insidan, underhåll och regelbunden rengöring.

Gör det själv eller beställa

Tips för att välja

I början av 1900-talet, när gas och elvärme var frånvarande, var ugnar av sten och tegel vanligt överallt. Det var många bra stylister, mycket mer än nu.

Om du bestämmer dig för att beställa en eldstad eller spis och vände till hjälp av en specialist, var noga med att vara uppmärksam på hans professionalism. För att göra detta blir det inte överflödigt att titta på dokumenten som bekräftar sina kvalifikationer och bekanta sig med arbetsportföljen. En dåligt byggd skorsten är livshotande. Otillräckligt begär leder till bildandet av farlig kolmonoxid, vilket gör att mer än en och en halv miljon människor dör varje år. Dessutom kan förekomsten av omvänd dragkraft leda till brand. Även om katastrofen kan undvikas måste skorstenen ändras, och det är dubbelt utgifter.

Så spara inte på en bra mästare. Men det är inte meningsfullt att överbetala, till exempel, för chamotte-tegel som rekommenderas av många hanterare. Normal röd - Tål temperaturer upp till 800C, och till ett pris - nästan 2 gånger billigare.

Om det beslutades att göra en skorsten själv - läs noggrant alla krav på byggkoder och brandsäkerhet.

Jag kommer att ge alla nödvändiga nedan. Dessutom bör du noggrant beräkna storleken, göra en ritning, lära känna all nödvändig litteratur och titta på ett par dussin videoklipp om ämnet.

Skorstenen kan vara av tre typer:

 • Push-on. Här fungerar kaminen som en bas. Minsta tjockleken på ugnsväggarna är 2 tegelstenar.
 • Root. Ligger på en separat grund. Pannans eller ugnsrörsröret är anslutet till skorstenen med hjälp av en anslutningsöverdragningshylsa.
 • Väggmonterad. Det är en kanal i lagerväggen.

Oavsett skorsten du väljer, rekommenderar jag personligen när du väljer självstyling för att inte försumma råd och kontroll av en specialist. Jag upprepar - felaktigt lagd skorsten kommer oundvikligen att leda till tragedi.

Förresten är ett rör av tegel inte nödvändigt för en metallugn - ganska vanlig järn.

Byggregler

Konstruktionen av skorstenar för privata hus och bad regleras av följande byggkoder:

 1. SP 7.13130.2013 "Krav på brandsäkerhet";
 2. SNiP 41-01-2003 - "Luftkonditionering, ventilation, uppvärmning";
 3. VDPO - "Regler för produktionsarbete, reparation av rökkanaler och ugnar".

Brandskyddskrav för skorstenar

Brandsäkerhetskrav för skorstenar sammanfattas enligt följande.

 • Vattentjockleken på urladdningsröret måste vara minst 120 mm;
 • Mellan det inre skiktet på takpannan och skorstenen ska det finnas en brandåtergång - minst 130 mm;
 • När det används vid byggandet av vinden golv i en brännbar isolering är det absolut nödvändigt att organisera skyddet i form av sandfyllning.
 • Öppningen bör sluta minst 70 mm från de övre och nedre överlappningsgränserna;
 • Avståndet från den heta skorstenens inre yta till brännbara golvstrukturer (brandförhindrande) bör vara 500 mm eller mer.
 • Ugnsväggarna avgår från de brännbara konstruktionselementen inte mindre än 250 mm;
 • Avståndet mellan ugns övre kant och takets tak är 350 mm för periodiska ugnar och 1 m för konstantbrännande ugnar. Detta villkor rockar en ugn av tre rader av tegelstenar. Om raderna med 2 avstånd måste ökas med en och en halv gång
 • Det är omöjligt att ansluta två värmekällor till ett rökavgassystem.

Dragkraft

Dragkraften säkerställs genom en korrekt vald sektion av röret och dess höjd. Tvärsnittet av rökkanaler gjorda av tegel beräknas utifrån värmaren.

Skorstenens höjd beräknas med speciella program och formler, men det finns en regel - höjden av skorstenen ovanför åsen ska vara mindre än 500 mm (om avståndet från skorstenen till åsen är mindre än 3 m).

I en vertikal tegelskorsten genereras dragkraft genom konvektion.

En förutsättning för uppkomsten av ett uppåtgående flöde är temperaturskillnaden mellan luft och avgasförbränningsprodukter: desto större är desto starkare är drivkraften.

Därför är det viktigt för skorstenens normala funktion att ta hand om sin isolering. Hur man ordnar isolering, kommer jag att berätta för dig senare.

Gör och installera din egen skorsten

Innan du börjar montera en skorsten med egna händer, måste du bekanta dig med de färdiga ritningarna och göra dina egna enligt dina beräknade storlekar. Jag kommer att bifoga de ungefärliga ritningarna och diagrammen för tydlighet.

Ritning och diagram

Figur 1 Enhetsfluff:

Fig 2. Anslutningsdiagram för spis och skorsten:

Beräkning av tegelrörets höjd

För normal dragkraft är det nödvändigt att korrekt beräkna rörets höjd.

Den optimala längden på gallret är inte mindre än 5m. Denna parameter varierar med rörets tvärsnitt.

Den rekommenderade höjden på röret på taket av obrännbart material är 0,15 m, på taket av brännbara material - 0,5 m.

Ett annat beräkningsalternativ är att bygga på åsens höjd (som anges i SNiP). Låt mig påminna dig om röret ligger 1,5 m från åsen - höjden ska inte vara mindre än 0,5 m över den, om det är längre - det kan spola med åsen och högre.

Om det önskade avståndet överstiger 3 m - höjden av rörledningens utlopp beräknas enligt följande metod: en villkorlig linje dras från toppen av åsen längs takhöjden med en lutning av 10 grader nedåt från horisonten. Att göra sådana beräkningar är nödvändiga på ritningen.

Beräkning av skorstenssektionen

Låt oss minska data för beroendet av skorstenen på värmen av värmeanordningen i bordet:

Ventilationskanal murverksteknik

Trots spridningen av metallventilationskanaler är läggandet av en traditionell tegelventilationskanal fortfarande relevant. Detta beror på fördelarna med tegelventilationskanaler, såsom hållbarhet, enkel drift, förmåga att motstå höga temperaturer.

Tegelventilationskanaler

Egenskaper av ventilationssystem

Ventilationskanalen är en luftkanal, där luftens rörelse uppnås på ett av två sätt:

 • på grund av skillnaden i yttre och yttre tryck (naturlig ventilation);
 • tack vare fläkten (tvångsventilation).

Avgassystemet omfattar ventilationskanaler (inre eller överliggande), gallrör, horisontella kanaler och axlar. Systemet fungerar så här: luften från rummet går in i kanalen, passerar genom gallren, går in i den horisontella kanalen och sedan ut genom axeln. Luftflöden regleras av en luftsluckningsventil och en serie grindventiler.

Anordningen av ventilation i ett privat hus

I tegelbyggnader är ventilationskanaler anordnade i väggar eller spår som är dolda bakom plattor. Minsta storleken på kanalen är en halv tegel (14 × 14 cm).

Var uppmärksam! Ventilationskanaler skapas inte i de yttre lagerväggarna.

Om byggnaden inte har inbyggda väggar av tegel, installeras luftrör med dimensioner från 10x15 cm. Sådana system är gjorda av gips slagg eller gips kartong och för platser med hög luftfuktighet - från betong. Det finns även plast-, metall- och asbestcementkanaler.

Ytmonterad plastkanal

Horisontella kanaler är gjorda av gipsskikt eller ihåliga betongplattor. Dessa kanaler är monterade ovanpå taket och täckt med en cementplåt. Dimensionerna av horisontella kanaler är från 20 × 20 cm och mer.

Avgasventilationssystem

Min naturliga ventilation, liksom skorstenar, ligger på taket av byggnaden. Minor kan ha sin egen kanal eller ansluten till ventilen. Minor med egen kanal skapas genom att lägga tegelstenar och vidare värma med rammaterial eller fiberboard. Ett annat alternativ för tillverkningen av gruvan är murverk och användning av värmeisolerings- och fuktresistenta material (expanderad lera, polystyrenskum, skumglas etc.). Gruvan kan också isoleras med 40 mm zinkbelagda brädor, som läggs på en filtbotten, plasteras och impregneras med en lösning av lera.

Min naturlig ventilation

Gruvan måste uppfylla ett antal kriterier:

 1. När den placeras nära takkanten är utloppshålet (munnen) minst en halv meter över åsen.
 2. Om avgashålet ligger 2-3 meter från åsen kan det ligga på samma nivå med den.
 3. När avståndet till åsen överstiger 3 meter ska munnen vara i en vinkel på 10 grader i förhållande till horisonten och med toppen på takets tak.
 4. Lokaler avsedda för matlagning ska vara utrustade med en axel som är minst 1 meter hög.
 5. Höjden på avgashålet ovanför taket i vanliga hem är 1 meter, men i närvaro av kraftiga utsläpp med obehagliga lukt kan den ökas till 2 meter eller mer. Ibland, när det finns ett hot mot luftföroreningar, är minsta minsta höjd 3 meter.

Parametrar för ventilationskanaler

Ventilationskanalerna ska enligt tekniska föreskrifter arbeta vid en utomhustemperatur på 12 grader och över 20 grader - inomhus. Kanaler måste vara placerade i områden där det inte finns några fönster (till exempel badrum, toaletter, etc.).

Ventilationskanalens minsta tvärsnitt är 0,016 kvadratmeter. m och väggtjockleken är 100 mm. Samtidigt för att minska motståndet mot luftflödet måste tvärsnittet av ventilationskanalen vara konstant över hela längden. Sömmen på tegelverket bör smidas. Längden på alla kanaler som leder till en enda avgasaxel ska vara densamma. Ventilationskanalen ska placeras vertikalt, även om maximal avvikelse tillåts - 30 grader.

Vid låga temperaturer i gruvan eller angränsande kanaler reduceras ventilationssystemets effektivitet. I detta avseende kräver gruvan isolering.

Uppvärmning av ventilationsaxeln

Separata specifika rekommendationer görs för murverk av ventilationskanalerna. De är skapade i en rad, om väggtjockleken är upp till 38 cm och i två rader, om tjockleken överstiger 64 cm. Kanalens dimensioner beror på energikällans effekt. Till exempel för 3,5 kW rekommenderas en storlek på 14x14 cm och för effekt i intervallet 3,5-5 kW - 14x20 cm. Om värmekällans effekt är över 5 kW är den rekommenderade storleken på kanalen 14x27 cm. Murverkning utförs vertikalt, avståndet till dörrarna och väggarnas leder bör inte vara mindre än 40 cm.

Var uppmärksam! Om det finns en skorsten i närheten av ventilationen, behöver du förtjockning och värmeisolering på kanalväggarna.

Metod för att skapa en ventilationskanal

För att utföra läggningen behöver du följande verktyg:

 • murslev;
 • poluterok;
 • rivjärn;
 • hammare;
 • spatel;
 • en hammare;
 • bågfil;
 • mejsel;
 • mejsel;
 • lod;
 • nivå;
 • en bit sandpapper;
 • elektrisk borrning;
 • bulgarian;
 • slipmaskin.

Layering utförs med en mall som är gjord av plywood eller spånskiva. Mallen ska vara rektangulär eller kvadratisk i tvärsnitt, vilket är samma med kanalsektionen. Längden på mallen är 8-10 tegelstenar i tjocklek.

Laying bör börja vid väggens hörn. Den första ventilationskanalen skapas efter att 1,5-2 tegelstenar har lagts. Kanalen skapas med en mall. I så fall måste mallen installeras tydligt vertikalt med en rörledning. Mellan kanalerna är det nödvändigt att lämna ett avstånd av en bredd av tegelsten Laying utförs "rumpa", och lösningen är trimmad. Tegelstenar måste kopplas: läggningen i varje ny rad går med ett skifte i förhållande till föregående rad.

Lösningen är en blandning av sand och cement i förhållandet 3-4 till 1. Blandningen måste blandas noggrant med vatten. Masoncement är bäst lämpad för murverk. Innan du börjar lägga tegelsten måste fuktas. Lösningen läggs på underläggets och nedre delen av tegelstenen. Efter varje 5-7 rader överförs mönstret.

Om det behövs en kran hålls den på ett avstånd som inte överstiger en meter. I detta fall kan avledningskanalen vara i en vinkel av inte mer än 30 grader i förhållande till väggen. Utloppets lutning tillhandahålls genom att vända tegelstenen på ett sådant sätt att den nödvändiga lutningen skapas. Layering bör utföras strängt horisontellt. Sektionerna i ventilationskanalen och utloppet bör vara desamma.

När en skorsten körs bredvid ventilationskanalen ska det finnas en kontinuerlig murverk av silikatstenar mellan dem med en total tjocklek på 40 cm. Sömmarna i ventilationssystemet ska försiktigt torkas av. Efter avslutat arbete måste du utforska renheten i kanalen. För att göra detta sänks en kula med en diameter på 100 mm på ett rep ner i kanalen.

Rörformig kanal

Ventkanal i muren kan tillverkas av ett rör. För detta gäller asbest eller plaströr med en diameter av 125-150 mm. Vid tvångsventilationssystem behöver rör - 100-125 mm i diameter. Röret är monterat inuti murverket tydligt vertikalt och fixerat med en lösning av cement.

Om vi ​​pratar om en tunn partition av tegelstenar (halvsten) är användningen av rör den rekommenderade metoden. Då ligger röret inte inuti murverket, men bland två delar av väggen. Rörförband är förseglade med murbruk och plasterad.

Vid konstruktionen av en tegelstruktur är det nödvändigt att tillhandahålla ventilationskanaler inuti murverket. I annat fall måste du använda luftledningskanaler, vilket avsevärt minskar lokalernas externa attraktionskraft.

Avgassystem är en viktig del av ett bekvämt och säkert hus. För att undvika problem är det bättre att överlåta sin skapande till erfarna specialister.

Hur man arrangerar ventilationskanaler i ett privat hus: regler och riktlinjer för byggandet

Husets mikroklimat, som har en direkt inverkan på välbefinnande och komfort hos alla invånare, beror på rätt ventilationsanordning. Därför bör en plats under ventilationskanalerna i ett privathus tillhandahållas vid konstruktionsstadiet.

Det är billigare att planera och beräkna ventilationssystemet vid detta tillfälle än för att lösa problemet efter avslutad konstruktion.

Alternativ för ventilation i ett privat hus

Ventilation av rummet är nödvändigt för att skapa optimala förutsättningar för människors liv och förekomsten av möbler och utrustning i huset.

Om det redan har gjorts i lägenhetsbyggnader, gjordes det av specialisterna som byggde upp byggnaden, medan den här frågan ofta är förbisedd vid byggandet av privat fastighet.

Det här är en helt felaktig åsikt. Skumlig luft, svettande fönster, obehagliga luktar från badrummen och doften av stekt mat, tillsammans med rök från rök, kommer in i alla rum och till och med in i sovrummet. Utan ett ordentligt utformat och monterat ventilationssystem kommer det bekväma livet för invånarna i huset att vara i fara.

Ventilation i ett privat hus kan vara:

Den första typen är baserad på den naturliga processen med cirkulation av luftmassor. Inga mekanismer för att tvinga luft i huset används. Den kommer från gatan, tränger genom fönstren med mikroventilation eller inloppsventiler, anordnade på de lämpligaste ställena för detta. Genom rummen i huset där inga ventiler är installerade cirkulerar luften genom dörröppningarna och genom luckorna mellan dörren och golvet.

Vid en mekanisk typ av ventilationsanordning används fläktar och speciell matningsutrustning. Den erforderliga mängden ren luft levereras till varje rum i byggnaden och avfallet släpps ut. Detta är ett mer komplext system som används för stora hus och stugor.

Blandad ventilationsalternativ innebär användning av den första och andra typen. Detta kan vara installationen av mekaniska inloppsventiler i ett företag med ett naturligt avgassystem för att avlägsna luft genom ventilen i badrummet och i köket. Eller vice versa - inflödet är naturligt och mekanisk utrustning används för avlägsnande.

De viktigaste fördelarna med den naturliga typen:

 • energioberoende
 • den billigaste kostnaden;
 • behöver inte repareras
 • minimalt underhåll
 • Du kan organisera dina egna händer.

Förutom de positiva aspekterna av denna typ av ventilation har betydande nackdelar. Om allt var perfekt, så skulle andra arrangemang helt enkelt inte användas. De största nackdelarna är beroende av lufttemperatur och väderförhållanden, begränsat serviceområde.

Det mekaniska systemet är praktiskt att använda, eftersom det kan tjäna något område av huset / stugan och är helt oberoende av vädret. Dessutom kan det styras efter eget gottfinnande, upprätthålla en bekväm temperatur i rummen.

Ytterligare möjligheter till uppvärmning av inkommande luft, för jonisering och fuktning av rummets luftmassor etc. kan organiseras genom att installera lämplig utrustning i ventilationssystemet.

De viktigaste nackdelarna med den mekaniska ventilationsmetoden:

 • högre utrustningskostnad;
 • behovet av reparation och periodisk ersättning av enskilda delar av systemet;
 • strömförsörjningsberoende
 • Du kan behöva professionell installation och konfiguration av utrustning.

Med tanke på de positiva och negativa egenskaperna hos typen av ventilation används en blandad typ oftast för hus och stugor. Detta är motiverat ur ekonomisk synvinkel och ganska genomförbart med egna händer.

Funktioner av byggandet av ventilationskanaler i ett privat hus

Ventilation i huset måste göras korrekt. Detta kommer att befria ägaren till de ständiga mindre problemen, som totalt sett kan vara bra för att förgifta hela familjen. Särskilt relevant är frågan om att anordna ventilationskanaler i nya hus byggda av ångsäkra byggmaterial med liknande värmeisolering. Det blir omöjligt att bo här utan bra tvungen ventilation.

Regler för installation av ventilationsrör

Ett välutrustat ventilationssystem utför sina funktioner effektivt och kommer inte att skapa problem för husägaren. För att göra detta är det viktigt att installera ventilationskanaler i huset, med beaktande av reglerna och rekommendationerna.

Först bör utloppsventilationens storlek i rummet vara minst 10x10 cm eller 15x15 cm i diameter. Det är bättre att använda färdiga rör än att göra gipsskivor. Det sparar installationstiden och luften genom röret blir bättre.

För det andra bör ventilationsrören utskjuta över taket till en viss höjd, beroende på platsen. Således bör längden av ventilationskanalens vertikala sektion vara i genomsnitt 1,5 till 3 meter. Om den allmänna utformningen av huset inte passar röret, kan du använda ventilationsuttagen i taket.

För det tredje är det enligt föreskrifterna nödvändigt att ge ventilation till pannrummet och rummet ovanför pannrummet. Dessutom har syftet med detta rum ingen roll. Det kan vara, som ett kontor, ett bibliotek och ett sovrum eller ett vardagsrum.

För det fjärde är det viktigt att skilja mellan begreppet skorsten och ventilation. I det första fallet kommer förbränningsprodukterna in i kanalen och i andra - avluften från rummet självt. Under inga omständigheter kan dessa 2 kanaler slås samman i ett. Detta är en grov överträdelse.

För det femte, i köket är det nödvändigt att tillhandahålla 2 separata ventilationskanaler - för avgaser och för frisk luft. Det andra alternativet är att använda ett speciellt galler där kanalen är ansluten och det finns en separat öppning för att luft ska komma in i rummet. Eller en bra utväg skulle vara ett mikrofönster.

För det sjätte, om det finns rum i huset som är avsedda för hushållens behov - ett omklädningsrum, ett tvättstuga, ett skafferi, ett tvättrum och för andra ändamål, är det nödvändigt att designa en ventilationskanal. I sådana rum kan windows genom vilka luften kan strömma inte tillhandahållas.

Sjunde när ventilationskanalen läggs i väggen är det viktigt att den inte bärs. Det rekommenderas inte att placera dem i ytterväggarna - på grund av temperaturskillnaden kommer det alltid att bilda kondensat.

Den åttonde regeln - träkonstruktioner i taket och taket borde inte angränsande eller vidröra sten- eller tegelventilationskanalen. För ett träd kan detta grannskap vara katastrofalt.

Den nionde regeln - det är inte önskvärt att endast använda ett fönsterblad som en tilluftsventil. Hon är inte det bästa alternativet. En sjuk nasofarynx på morgonen, med en kraftig förändring i vädret över natten, kommer att ges till ägaren av huset, som sov med en öppen ventilationsluft. Detta gäller speciellt under hösten och våren.

Den tionde regeln - när det inte finns möjlighet att göra ventilationskanalerna i rummet, kan du sätta inloppsventilen genom att borra ett genomgående hål i väggen. Och högst under taket borra ett hål för installation av en avgasventil. Detta alternativ för rumsventilation kommer att kunna ge rummet och dess invånare frisk luft.

Installationsprocessen för vägginloppsventilen är enkel i prestanda:

Dessutom är det viktigt att överväga placeringen av ett privat hus och det omgivande området. Gör hål ordentligt i en höjd av 1-2 meter så att den dammiga luften inte tränger in i huset. Om den ligger bredvid vägen behöver man inte installera inloppsventiler från den här delen av stugan.

Förstärkning av ventilationsanläggningen

Om huset under designen inte fick tillräckligt med uppmärksamhet, om huset reparerades med hjälp av plastmaterial och ytbehandlingar, räcker det med att uppgradera systemet. Det finns flera sätt att lösa detta problem, till exempel installera en väggventil eller installera fläktar i kanaler.

I det fotoexempel som erbjuds av oss installeras installationen av kompaktventilation med en breezer som rengör och värmer luftflödet, styrt från en smartphone:

Välja det bästa ventilationssystemet

Varje hus är unikt. Och ventilationssystemet, som är lämpligt i ett visst fall, kommer att vara annorlunda. Av stor betydelse när man väljer ett system är husets yta, antal våningar, väggens material och taket. Du bör också beakta det belopp som tilldelats för detta.

Ju större husets yta och ju mer lufttät material som används vid konstruktionen, desto mer komplicerat kommer systemet att krävas. En annan punkt är de ytterligare klimatkontrollfunktionerna. Kostnaden för ventilation beror direkt på denna parameter.

Ju fler funktioner ventilationssystemet kan utföra desto dyrare kommer det att kosta. Men med en blygsam budget kan du utan extra möjligheter - inflödet av frisk luft i huset inte beror på det.

För organisation av luftflödet använd:

 • fönster med mikro-lindning;
 • träfönster. De har en naturlig mikroventilation som ger frisk luft från utsidan.
 • inloppsventil.

Inloppsventiler kan vara av olika former och storlekar. Materialen från vilka de tillverkas är metall och plast. När det gäller mikrolindningen i fönstren är detta alternativ det mest praktiska - du behöver inte göra ytterligare hål i väggarna och köpa ventiler.

För att avlägsna luft från lokalerna i ett privathus används ventilationsfönster i väggen eller separata luftkanaler läggs i köket, i skafferi, pannrum och badrum. Det är bekvämt att installera en fläkt i sådana kanaler, vilket försvårar att spara rummet från förorenad luft.

Om huset är liten är det tillräckligt att installera fönster med mikroventilation, utlopp i köket och ventilationskanalerna från pannrummet och badet. Ett sådant skenbart blygsamt system kommer att klara av ventilationen av alla rum i ett lanthus.

När behöver du bjuda in specialister?

När du anordnar ventilationskanaler i ett privat hus kan du gå på två sätt:

 • bjud in experter som utför alla nyckelfärdiga;
 • hantera alla problem på egen hand genom att göra jobbet på egen hand.

Var och en av alternativen är lämplig för specifika förhållanden. Alla designmöjligheter för ventilationssystemet kan delas in i traditionella och nyaste färdiga system. I det första fallet måste du hämta utrustning med fokus på beräkningarna. Här får vi inte glömma bort de minsta detaljerna som kommer att vara användbara vid montering av systemet.

I det andra fallet talar vi om en heltäckande lösning från en viss tillverkare. Till exempel, det tyska ventilationssystemet Selfwind, som köps med ett färdigt kit för ett visst område av huset. Alla komponenter som krävs för montering är valda. Systemet liknar ett kollektorvärmesystem, bara en hel del rör omger hela huset från insidan.

Dessa flexibla plastluftkanaler med en diameter av 75 mm eller 50 mm dras in i grenröret. De hälls med en betongplatta på golvet, och de områden som passerar som ett cirkulationssystem i hela huset fördjupas mästerligt av designers.

Om ett sådant komplext ventilationssystem väljs, kostar mer än tusen dollar för ett hus med ett område på 800 m 2 eller mer, så finns det ingen anledning att spara på installationen. Ja, och tiden för att ordna sådan ventilation kommer att ta mycket.

När man bygger ett hus med egna händer "från början", är det lätt att lägga ut ventilationskammaren från tegelstenen och ge hål för installation av inloppsventilerna. I framtiden görs alla områden i det naturliga ventilationssystemet med speciella ventiler, och vid behov med huvar. Detta alternativ är relevant för bostäder upp till 250-300 m 2.

Kartläggning av ventilation för hemmet

Ventilationsprogrammet är upprättat innan byggnaden påbörjas eller före en större översyn. Om detta är det första alternativet, väljs husets inre väggar, separera pannrummet, köket, badrummet och toaletten för enheten. Det här är de rum som mest behöver ventilation.

I diagrammet är det nödvändigt att applicera ventilationskanalerna på tilluften och avgaser som passerar genom rummen. Det är nödvändigt att ange var de inloppsventiler, fläktar, värmeväxlare och annan utrustning, som finns i det valda ventilationssystemet, kommer att vara placerade.

Med fokus på det sammanställda systemet är det nödvändigt att beräkna effekten hos enheterna för varje rum och välj diametrarna för ventilationsrören.

En annan viktig punkt är att ta hänsyn till behovet av varje rum i frisk luft i m 3. Enligt föreskrifter krävs olika rum för att ge olika mängder frisk luft per timme:

 • för köket - 60 m 3 vid elspisen och 90 m 3 vid gasen;
 • för badrum -25 m 3 per timme;
 • med kombinerade badrum - 50 m 3;
 • för klassrum, barnrum, vardagsrum - 3 m 3 per 1 m 2 område.

För pannor behöver man lägga en separat ventilkanal. Med tanke på normerna är det nödvändigt att beräkna behovet av friskluft och välja utrustningens lämpliga effekt. Dessutom är det viktigt att göra en marginal på 30% så att systemet inte fungerar vid sina gränser.

Teknik för att lägga ventilationskanaler

När det finns en plan för arrangemanget av ventilationssystemet i huset, återstår det att realiseras. För detta ändamål förvärvas alla komponenter i det framtida systemet, som anges i det tidigare ritade systemet. För varje hus kommer att ha sina egna egenskaper.

Vid konstruktion av ett naturtypssystem läggs de först i ventilationskammarens vägg - separat för köket, ugnen / pannrummet, badrummet eller bad- och toalettartiklarna. Ställ sedan in de dekorativa gallret. För att dessa kanaler ska kunna uppfylla sin roll måste man inte glömma den tillåtna höjden ovanför taknivån.

Om du vill utrusta en mekanisk eller blandad ventilationstyp i huset, måste du utforma ventilationsrörets layout. För att göra detta, använd vinden utrymme. När detta inte är möjligt, är ventilationskanalerna anordnade under taket på huset. Då måste de dölja på något bekvämt sätt.

Inlopps- och avgashålen i ventilationsrören är gjorda av luftfördelare. Mottagnings- och avgasutrustning, om nödvändigt, kan förses med elvärmesystem. Vid behov bör kontrollventiler installeras, försiktigt behandla lederna med tätningsmedel.

Ventilationsrör är fastsatta med klämmor eller andra fästelement för dessa ändamål. Alla leder är tillslutna på ett tillförlitligt sätt. I framtiden kommer detta att vara nyckeln till ett utmärkt arbete i hela systemet.

Fläktar är monterade enligt anvisningarna som bifogas dem. Om komplexa system ska installeras, installeras utrustningen som rekommenderad av tillverkaren. Annars kan du förlora garantiservice.

Konsekvenser av enhetsfel

Om ventilationssystemet är ordnat korrekt, så kommer mikroklimatet i varje rum i huset att vara bekvämt oavsett totalareal och antal boende. Men ofta ägarna av stugor och stugor med permanent bostad står inför olika problem. Detta beror på felaktig cirkulation av luftflödet.

Problem som ägaren av huset upplever utan ventilation:

 • Fönstren gråter;
 • tchad och rök från köket kommer in i vardagsrummen;
 • mögel i badrummet;
 • obehaglig lukt i alla delar av huset;
 • Om pannhuset är gas kommer gasarbetarna inte att acceptera det utan ordentligt arrangemang av ventilationskanalerna.

Kombinationen av allt detta leder till att hyresgästerna känner sig obekväma. Bristen på frisk luft kan orsaka huvudvärk, ökad irritabilitet, dåligt humör. Obehagliga dofter från badrum och kök påverkar också det bekväma livet för alla invånare i huset.

Ett annat obehagligt fenomen som uppstår vid felaktig organisation av ventilationskanalerna är vridningen av ventilationen. Detta händer om man via kanalen i stället för varm luft, en kall gata börjar passera från rummet som ska gå.

Detta problem måste åtgärdas. Tvärtom kan inget värmesystem klara av sådan värmeförlust. Här, bokstavligen, kommer ägarens pengar att flyga aktivt in i ventilationsröret.

För att förhindra att detta händer, föreskrivs i regeln att ventilationskanalen, som avlägsnar avgaser från lokalerna, måste vara minst 2-3 meter hög på taket.

Det händer ofta att ägaren inte vet genom vilket avloppsrör inflödet inträffar. För att upptäcka läckage av varm luft kan du använda ett enkelt sätt. För att göra detta, ta ett tänt ljus, du måste gå runt alla rum, uppmärksamma hur flammen beter sig på de platser där luften lämnar rummet.

Om ljusets flamma stramar, är allt i ordning. Om det blåses in i rummet har källan till otillåten tillströmning av gatan luften upptäckts och måste hanteras genom att vidta lämpliga åtgärder för att eliminera problemet.

Användbar video om ämnet

Om enheten för naturlig ventilation i ett privat hus:

Videoguide om utnämning och användning av en tegelventilationskanal i ett lanthus:

Om hur du korrekt lägger ventilationskanalerna i fast tegel i videoklippet:

Detaljerad videorekommendation om regler för att ordna ventilation i ett privat hus:

Video om systemet för ventilationsrör av flexibla plaströr i ett stuga:

Efter att ha studerat funktionerna i valet av ventilationssystem kan du välja det lämpligaste alternativet för ditt privata hem. Och om det är värt att utrusta ventilationskanalerna på egen hand eller bättre att bjuda in ett team av specialister, beror helt på komplexiteten hos det valda systemet, husets område och personliga färdigheter. Om detta är ett svårt projekt kommer det att vara motiverat att vädja till proffsen, annars kan du klara dig själv.

Att lägga tegelventilationskanaler: teknik och kostnad

Att behålla de nödvändiga parametrarna för mikroklimatet i rummet är omöjligt utan att organisationen av luftutbyte ordnas korrekt. Ventilationskanaler är utformade för att ge den nödvändiga frekvensen av luftbyte i rummet, så deras arrangemang planeras i byggnadens konstruktionsteg. Det vanligaste och pålitliga materialet som används för dessa ändamål är tegelsten.

Ventilationskanaler: behovet av arrangemang

Byggnadsstrukturer byggs vanligtvis i väggarna (inuti). I det här fallet ligger tegelstenen i en rad om väggen inte överskrider 38 cm i tjocklek och i 2 rader - med en väggyta som är 64 cm tjock. Ett av ventilationselementen - ett avgasrör - måste formas med 2,5 tegelväggar. Det är den här storleken som gör det möjligt att upprätthålla ett konstant temperaturförhållande inuti gruvan för att skydda luften från kylning.

För flerhusbyggnader är snedställda snarare än ortogonala ventilationssystem typiska. Samtidigt når nivån på sina grenar 1 m. Den vertikala axelns maximala avvikelse utan att ventilationsytan försämras är inte mer än 30 grader.

Utförande av kanaler: tekniska funktioner

Placeringen av tegelventilationskanaler börjar med designarbetet. För ett privat hus vid det inledande skedet av utarbetandet av projektet är det omöjligt att avvika från kraven i SNiP 2.04.05-86.

 • Konstruktion av luftkanaler utan godkänt projekt är förbjudet.
 • Det är omöjligt att kombinera rök- och ventilationsböjningar.
 • Med en väggtjocklek på upp till 380 mm är liggande enradig.
 • Om väggtjockleken på 640 mm - läggs i 2 rader.
 • Innan uppförandet påbörjas ritas konturerna av kanalen med hjälp av en mall, etc.

Dimensionerna på ventilationsaxlarna beräknas på ett sådant sätt att de ger den nödvändiga luftväxlingshastigheten i rummet. Effekten hos värmesystemet som värmer rummet tas som utgångsdata:

 • Kanalstorlek (cm): 14x14 - med en effekt av högst 3,5 kW;
 • 14x20 (cm) - 3,5 - 5,2 kW.

Typen och parametrarna för ventilationskanalerna i tegelverket beror på byggnadens syfte, men i grunden är det en kvadratisk tvärsektion av en vertikal axel (140x140mm), som läggs ut i 2 tegelstenar i de inre väggarna. Du måste styras av följande parametrar för en enda tegelsten: dess längd är 250 mm, bredden är 120 mm, höjden är 65 mm.

Varning! Avluftningskanalen tillsammans med avluften tar ut och värmer. En liten strukturell detalj inuti den - en bock i form av en kantad tegelsten - kommer att bli ett hinder för utflödet av varma luftmassor.

I bostäder med spisvärmare för luftutbyte är bäst placerade parallellt med spishället, nära det. Luft uppvärmd från avgaser förbättrar utkastet och effektiviteten i sitt arbete. Om det är strukturellt svårt att göra detta, är det utlopp som är anordnat i ytterväggen isolerat. Detta garanterar bra dragkraft. För en ständigt fungerande öppen spis i huset, bör en autonom ventillation tillhandahållas. Genom det kommer rök in i rummet från förbränning av bränsle ut i gatan.

Tegel för läggande och anteckningar om att arbeta med honom

För tegelväggar används vanligtvis stenig sten. Det är möjligt att använda ihåliga tegelstenar, men med lera eller murbruk fyllda tomrum.

Varning! Silikat tegel för bildning av ventilationskanaler används inte, eftersom plötsliga temperaturförändringar förorsakar dess förstöring.

Tegelstenen är fast i kanalerna med samma lösning som användes för konstruktion av inre väggar. För att batchen ska vara tillräcklig styrka är det nödvändigt att observera proportionerna vid förberedelse av mortel:

 • Sand konstruktion renad - 3 delar;
 • M500 cement - 1 del.

Vatten tillsättes i mättade portioner till en torr, tidigare framställd blandning med konstant blandning. Konsistensen av blandningen bör vara sådan att den inte kan överfalla när den lutas vid 45 grader av kapacitet.

Utformningen av ventilationskanalen kräver ofta användning av tegelstenar med en icke-standardstorlek vid slingbildning, vid korsningen av väggarna etc. För sin mekaniska bearbetning används:

 • avverkning med en trowel eller hammare;
 • bulgarian;
 • mekanism för skärning av tegelstenar.

För att rädda är slaget bearbetat, materialet med brutna hörn, marker etc.

Algoritm för murverk ventilationskanal

 • Noggrann studie av ritningen.
 • Märkning med hjälp av inventeringsvalsmallen. Om det inte finns där, i brädet med dimensioner (mm): 140x2500x25, är öppningarna identiska med de på väggens plan.
 • Tegelstenen läggs strikt enligt nivån, för vilken bojar används eller en låda med måtten på en kanal som slås ut ur brädorna. Räta ytor, vinklar måste observeras.
 • Om lufttemperaturen är hög och tegelstenen är torr, är det nödvändigt att fukta det med vatten för att förbättra vidhäftningen mellan materialet och lösningen.
 • Formade 3 eller 4 rader av murverk.
 • Böjar är installerade - tegel utplacerad på nivån i kanalens tvärsnitt. Skydda det från skräp under arbetet, behåll hålets angivna form.
 • Bögen flyttar varje 7 eller 8 tegelplattor med ett enkelt eller flera ligeringssystem.
 • Om det finns möjlighet att tränga in i lokalerna, såväl som närliggande ventilationssystem tillsammans med den medföljande luften från bränsleförbränningsprodukterna, är läget bäst gjort med hjälp av "butt" -metoden.
 • Se till att sömmarnas tjocklek överensstämmer.
 • Alla repareras noggrant.

I mer detalj rekommenderas arbetstekniken att studera på videoklipp som finns tillgängliga på nätverket i det offentliga området.

Hur mycket bygger ett tegelverk

Trots populariteten hos monolitiska och rambyggande byggnader är murverk från bitmaterial fortfarande efterfrågan under byggandet. Kvalitativt gör arbetet med erfarenhet av erfarna hantverkare, med viss kompetens och kunskap. Om det är planerat att bjuda in specialister för att utföra denna typ av arbete, beräknas en uppskattning. Det påverkar:

 • byggnadens höjd;
 • golvutrymme;
 • kanalernas geometriska komplexitet;
 • bandage med befintliga murverk;
 • Behovet av att avsluta sedimentära leder
 • typ av material och dess pris etc.

Samtidigt beror arbetshastighetens hastighet inte på sådana egenskaper hos en tegel som styrka, frostbeständighet, färgpreferenser. Därför påverkar dessa parametrar inte prissättningen.

Raffinerade beräkningar tar hänsyn till de verkliga kostnaderna för arbetstiden för varje typ av arbete som utförts (man-timmar). Efter genomförandet av varje byggnadsoperation bestämmer den exakt varaktigheten. Med dessa data, liksom storleken på den genomsnittliga lönen för en viss region, kan du beräkna timpriset enligt formeln:

C - lön (medelvärde) (rubel / dag);

V - arbetets varaktighet per dag (timme).

exempel

Teamet utför murverk, arbetar 12 timmar om dagen. Med indikatorn C = 900 p. / Dag är arbetskostnaden 1 timme: 900/12 = 75 rubel per timme.

Man tar också hänsyn till att takten för att lägga till, till exempel en ihålig en och ett halv tegel, blir mycket lägre. Detta hävdas av en högre arbetshastighet. Antalet bitar i en murverk i detta fall kommer också att vara mindre. Allt detta förklarar varför priserna för denna typ av tjänster i olika regioner, på olika platser, är olika.

Ett korrekt exekverat ventilationssystem i huset hjälper till att upprätthålla optimala mikroklimatparametrar, bidrar till att luften städas i den, förhindrar bildning av förorening i kanalerna och värmeförlust.