Dubbelsidig tak - typer av design och installationsalternativ. 110 bilder av byggandet

Takkonstruktion är det sista steget i konstruktionen, om vi överväger standardalternativen, så är uthusen byggda med en ensidig konstruktion och hus med dubbelt sluttande tak. Konstruktionstekniken har en lång historia, verksamhetssekvensen förblir praktiskt taget oförändrad, trots att moderna takmaterial används idag.

Fördelar med dubbla lutningskonstruktioner

 • Olika arkitektoniska system
 • Kostnadsbesparingar
 • Enkla beräkningar
 • Naturligt lager av regn och snö
 • Geometrisk form minskar risken för takläckor
 • Möjlighet att ordna vindsutrymme på vinden
 • Underhållbarhet, tillförlitlighet, lång livslängd, slitstyrka.

Takvariationer

Symmetrisk. Detta val är ganska motiverat: en pålitlig konstruktion bildas av symmetriska ramper, lasten fördelas jämnt. Vid behov ökar belastningen som sätter korssystemet.

Asymmetric. Längden av backarna är gjorda i olika vinklar, på den ena sidan kommer ägaren att kunna utrusta rummet. I detta fall fördelas lasten ojämnt, du måste noggrant beräkna belastningskapaciteten hos fundamentet med bärande väggar, välja rätt takmaterial, beräkna deras antal, ändra isoleringsmetod, yttre dekoration och vattentätning.

Asymmetric. Strukturen kännetecknas av närvaro av en intern eller extern fraktur, som på bilden av ett dubbelt sluttande tak.

Var och en av alternativen har sina egna egenskaper och fördelar som bör studeras noggrant för att inte misstas i valet av design.

Förberedande stadium före byggandet av taket

Det rätta dvukhskatnaya-taket skapas först på ritningen, i de flesta fall väljs strukturens form enligt husets projekt.

Det är viktigt att ta hänsyn till många faktorer: storleken på huset, det material av vilket bärväggarna är byggda samt den geografiska platsen för markytan. Det är nödvändigt att noggrant beräkna vilken belastning dubbelt sluttaket tål under driften.

Om rampen har en lutningsvinkel på 400 eller mer är möjligheten att utrusta ett fullt vindrum på vinden högt begränsat.

När lutningsvinkeln är 100 eller mer ökar lasten på taket från nederbörd och vind. Ägare som vill bygga en vind på vinden är rekommenderade att välja ett asymmetriskt tak.

Hur beräknas gaveltaket?

Genomföra beräkningar, följ axiom - desto mindre takbelagda material, desto mindre belastningen på grunden och byggnadens väggar. Om du bygger ett tak av trä, måste du välja rätt trä för att göra träelementen mer hållbara, du måste öka sin tvärsnitt.

Huvudparametern vid beräkningar är det totala takområdet, det är lättast att beräkna det för en symmetrisk konstruktion: perimetervärdet av en lutning multipliceras med 2, och ett korrekt resultat erhålls.

Byggnadens långa väggar måste tåla takkonstruktionens grundbelastning: ett trussystem är skapat för att omfördela belastningen jämnt.

Om huset inte är längre än 6 m, är det inte nödvändigt att installera rekvisita, ett system med hängande spjäll är lämpligt. När det är planerat att bygga en stor förortsbyggnad används slitsbalkar, som har en mer komplex konfiguration.

Ritningen av dubbeltaket ska ange platsen för alla nödvändiga komponenter och element:

 • mauerlat;
 • taksystem;
 • skateboards med skridskor;
 • spjällåda;
 • värmeisolering och fuktskydd;
 • taktäckning.

Det brutna dvukhskatnaya-taket är byggt av egna händer, då projektet ger möjlighet att bygga en fullfjärdig vind på vinden.

Monteringsarbete

Mauerlat är konstruerad för att motstå takets vikt, det ger en jämn fördelning av belastningen på fundamentet med väggar, strålens bredd för tillverkningen är lika med väggens bredd. Fastsättning utförs med hjälp av ståltråd, parentes, dubbar, metallplattor, ankare eller träaggregat.

Vinklarna och nedre delen av lathingen är fixerade på en mauerlate eller en bar med en mindre tvärsnitt, det sista elementet skruvas eller spikas i övre delen.

Stråtaket är gjorda av trästänger 200x100 mm, kassen placeras på längsgående balkar med ett steg på 50 eller 60 cm, de är fastsatta på mauerlat med långa naglar (200 mm). Racksystemet är tillverkat av balkar med en sektion på 100x50 mm, höjden på varje rack är lika med avståndet mellan golvet och den övre delen av strömplattan.

Erfaren byggare, som vet hur man bygger ett dubbelt sluttande tak, är säker på att sy upp ett pediment, för detta ändamål kan du använda siding, professionella lakan eller väggpaneler. För att ventilera och belysa det inre på vinden, lämnas en fönsteröppning i gaveln.

Ett hörn och plastavloppssystem installeras längs hela omkretsen. Installation av taket kräver ånga, vatten och värmeisolering, takläggning, ondulin och andra används som takmaterial.

Alternativ för dubbla tak och deras funktioner

Dvukhskatny taket - populärt alternativ för ett tak av hus. Utformningen av en sådan struktur kan vara av olika slag, men varje alternativ har vissa egenskaper.

Funktioner av enheten dubbelt tak

Duplex tak har två rampplan, som kan ha en lika eller annan yta. Beroende på detta bestäms typen av tak, men i alla fall är dubbelt sluttaket det enklaste av de alternativ som krävs vid byggandet av privata hus.

Dvukhskatny tak är vackra och praktiska i drift

Konstruktionen av dubbelt sluttaket innehåller en uppsättning element som säkerställer byggnadens tillförlitlighet och skydd. Vid konstruktion av sådant tak måste följande detaljer vara närvarande:

 • takbjälkar, bestående av spjutben, vertikala strängar och lutande strutar;
 • mauerlat, som är en serie av trä, som tjänar till att ansluta väggarna och taket;
 • ås - det bildas genom att man sätter ihop flänsarbenen och representerar takets övre kant;
 • fyllningar - är ytterligare element som sträcker sig i höjderbenen;
 • Lägg i form av en horisontell stapel som behövs för lastfördelning
 • takets överhäng, vilket skyddar väggens väggar mot fukt, förhindrar avlopp;
 • kista - krävs för montering av isolering, takmaterial, ånga och vattentätning.

Konstruktionen av dubbelt sluttaket är enkelt och har inte stor vikt.

Varje huvudelement av taket utför en specifik funktion. Taket är till exempel grunden för det yttre takmaterialet, isoleringen, hydro- och ångspärren. Spjälorna skapar takets form, och det dubbla sluttaket representeras som en triangel. Vertikala ställen, scramble, girder och andra detaljer kompletterar trussystemet och gör det tillförlitligt. Grunden för allt detta är mauerlat, som tjänar till att ansluta taket med byggnadens väggar.

Typer av dubbla tak

Planes dvukhskatnoy tak är ansluten i en vinkel och bildar en triangel. Beroende på fixeringsvinkeln erhålls olika versioner av taket. Varje typ av dubbla sluttande tak kännetecknas av vissa funktioner, till exempel form och storlek på ramper.

Med klassiskt gaveltak kan du skapa ett loft på vinden

Symmetriskt eller enkelt dubbelt sluttak

Den klassiska versionen av det dubbla sluttande taket är en symmetrisk design, vars sluttningar har samma yta och längd. Vinkeln för anslutningen av planen kan vara olika. Till exempel kan branta sluttningar skapa dig ett loft på vinden. Lutningsvinkeln är 35-40 grader.

I en symmetrisk design har backarna samma område

Symmetriskt tak har formen av en likriktad triangel och längden på basen kan vara annorlunda. Konstruktionen av en sådan konstruktion förutsätter närvaron av alla baselement i trussystemet. I det här fallet är takets vikt jämnt fördelad på två väggar som tjänar som direktstödet av backarna.

Tak asymmetrisk enkel form

Asymmetrisk tak har två backar av olika områden. Sålunda förskjuts den övre kanten från mitten till en av sidorna. Som ett resultat bildas ett triangulärt formade tak med ojämna sidor.

Att utforma ett asymmetriskt tak kräver en noggrann beräkning av belastningen på väggarna

Taket i ojämna sidor ser modernt ut och är lämpligt för olika designstilar, till exempel moderna. Loftet under ett sådant tak har mindre dimensioner än med en symmetrisk struktur. Design innebär en strikt och korrekt beräkning av belastningen på väggarna, eftersom en sida av taket bär en större belastning än den andra.

Dubbelhöjde trasig takkonstruktion

En bruten struktur med ett inre eller yttre hörn av frakturen är det svåraste alternativet. Oberoende konstruktion av ett sådant tak är extremt svårt och kräver professionell beräkning av alla parametrar. Detta beror på det faktum att vid konstruktion av ett brutet tak är det viktigt att bestämma frakturvinkeln, belastningen och parametrarna hos trussystemet vid krökningspunkten.

Brutet tak ser spektakulärt ut och är lämpligt för trä- eller tegelhus

Takläggning med inre eller yttre fraktur kräver inte bara en exakt beräkning av sluttningarna av sluttningarna utan även korrekt funktion. På vintern kan stora mängder snö ackumuleras på de övre sluttningarna, som bör avlägsnas omedelbart. Det brutna taket gör att du kan skapa ett rymligt vindrum, vilket är särskilt viktigt med en yttre fraktur på ytan. I det här fallet är taket i loftet ganska komfortabelt.

Fotogalleri: alternativ för dubbla tak

Glidande tak i sektionen

Under konstruktionen av ritning av takkonstruktionen skapas i sektionen. Detta låter dig visa alla funktioner i strukturen, ange de interna elementen och deras storlekar.

Systemet förenklar konstruktionen väldigt mycket

Detaljerad ritning förenklar konstruktionen, gör det möjligt att ta hänsyn till alla funktioner i byggnaden. Takprojektet i en sektion förutsätter en klar kontur, en visning av både externa och interna element.

Fördelar och nackdelar med dubbla tak

Den symmetriska typen gaveltak är enkel, praktisk och bekväm. Jämförelse av sådana strukturer med andra varianter gör det möjligt att bestämma fördelar och nackdelar med dvuhskatnyh strukturer. Till exempel, höft eller chetyrehskatnye tak tillåter dig att få ett rymligt vinden rum än två symmetriska lutande plan. Samtidigt är utformningen av multi-skid-varianter mer krävande än att skapa en enkel symmetrisk design.

Ju fler backar är desto svåra är designen

Om vi ​​jämför dubbla tak med andra typer av tak kan vi skilja mellan följande huvudfördelar:

 • enkel design och konstruktion;
 • enkel vård, snabb nederbörd;
 • snabb installation av takläggning;
 • Minsta antal leder, kanter och anslutningar.
 • samma belastning på byggnadens lagerelement.

Taket med två backar gör att du kan skapa ett ganska rymligt vindrum, men höjden på taket på vinden är liten i backarna. Därför bygger man ofta ett höfttak för arrangemanget av bekvämt boendeutrymme. Och även med dubbla lutningskonstruktionen krävs en korrekt beräkning av belastningen på de två huvudväggarna, på vilka de lutande ytorna vilar. Detta undviker vridning av taket av en symmetrisk typ.

Funktioner av strukturella element

Duplex tak kräver inte skapandet av särskilt komplexa system i basen och andra element. För byggandet av ett pålitligt och slitstarkt tak är det tillräckligt att ta hänsyn till funktionerna hos huvudkomponenterna i spjällsystemet och kraftplattan. Den första delen av taket innehåller en uppsättning element som säkerställer styrkan i strukturen. Mauerlat är grunden för taket, som spärren förenar, lutar sig på väggarna.

Projektet innehåller ritningar som visar egenskaperna vid anslutningen av viktiga element.

Varianter av stegarystem

Systemspjäll kan hänga och nashonnymi. Huvudskillnaden mellan dessa arter ligger i sättet att fästa spärren till kraftplattan såväl som i andra funktioner. Hängande takbjälkar med två sluttningar lutar på sidoväggarna och skapar en skjutkraft. Som ett resultat blir stödväggarna utsatta för ökad belastning och för att eliminera den negativa påverkan förenas spärrbenen med en särskild åtdragning. Detta minskar belastningen på lagerväggarna.

Diagrammet visar huvudelementen i hängande karmar, som nödvändigtvis konstrueras under takets konstruktion

För att säkerställa styrkan hos hängningssystemet hjälper extra åtdragning, utrusta ovanifrån. Samtidigt observeras avståndet från 50 cm från takets kant eller kant. Hängningssystem är optimala när avståndet mellan de yttre lagerväggarna är högst 10 m. I det här fallet bör det inte finnas någon inre stödvägg. Hängande konstruktioner kommer således att vara tillförlitliga och skydda huset.

Utformningen av hängande karmar är enkel, men beräkningen av belastningen på väggarna är nödvändig

Den svängda versionen av spjällen skapar när mellan ytterväggarna finns en annan lagervägg. I detta fall finns en stödstråle som överför tyngden av taket till stödkonstruktionerna. Kolumner kan vara närvarande istället för innerväggen. Samtidigt växlar olika typer av spärrar, dvs kolonnerna stöds på de plana elementen, och de hängande elementen är monterade mellan lagerelementen.

Ritningen gör att du kan bestämma funktionerna hos spjällen för olika byggnader

Suspenderade spjältar är baserade på åsen bar och mauerlat. I detta fall fördelas lasten inte bara på dessa element utan också på de inre stödstrukturerna.

De viktigaste stadierna av installationen

Före montering av taket är utarbetandet av ritningar och projektdokumentation som används vid konstruktion utförd. Ritningarna visar huvudelementens dimensioner, typ av anslutningar och andra viktiga punkter. Nästa är en uppsättning arbeten, som innehåller följande huvudsteg:

 1. Konstruktionen av kraftplattan på tegelväggarna. Om timmerets väggar utför Mauerlatrollen den övre kronan, säkert fastsatt. På detta stadium vattentätar basen för taket.
 2. Vid montering av de hängande spärren monteras de i förväg, och sedan utförs installationen av de extrema elementen och först därefter fixeras de mellanliggande. Rafter-elementen fixar stygn, som tas bort efter installationen.
 3. Efter monteringen av flänsbenen är filéer, åtdragningar och andra systemkomponenter fixerade.
 4. Montering av batten utförs efter fullständig montering av spjällen. Nästa är läggandet av hydro- och ångspärr, isolering, utvändig takläggning.

Video: Ett enkelt dubbelt tak med egna händer

Dubbelhöjdstaket är praktiskt och kan vara ganska spektakulärt, men dess skapande kräver en exakt beräkning av lasten. Hållbarheten och kvaliteten på taket som skyddar byggnaden mot klimatpåverkan beror på detta.

Duplex tak: 65 bilder av privata hus

Trots designens enkelhet kan dubbelt sluttaket ha en mycket original design. Vi har valt för dig en stor samling bilder med moderna lösningar för gaveltak, bland vilka du kan välja rätt alternativ för ditt hem.

Envåningshus

Projektet av den ursprungliga småstugan på bilden är implementerad på ön Terschelling i Nederländerna. Detta är ett sommarhus av cederträ, utformat för att vila vid havet. Det står ut mot bakgrunden av sanddynerna med sin mycket oväntade design. Sådan arkitektur är ett bra exempel på hur landskapets topografi bestämmer höjden på huset - havet kan ses från fönster på vinden.

Ett litet sommarhus i fotot - träarkitektur ursprungligen från Österrike. Byggnaden är "klädd" i trä från takets tak till marken - fasansplankans fasader passerar till taket och ser väldigt ovanligt ut. Stugan taket taket har inget överhäng och perfekt fullbordar sitt minimalistiska utseende.

Foto: Chartered Architect

Den vanligaste versionen av träfabriken i de skandinaviska länderna är en kubisk stuga med ett gaveltak och en glaserad gavel.

Två backar med olika backar - en rationell lösning för ett litet ramhus med ett loft, så att du kan tända upp vinden och organisera ett fullt sovrum eller barnrum.

Foto: Målat rostigt takläggning

Gatset faltsevaya tak är organiskt vävt in i utformningen av privata hus, badhus och gazebos i stil med land, mantlad med en mjukt rustikt bräda.

Ett annat exempel på arkitektonisk harmoni är ett enhögloggshus under ett färgstarkt viktak med fragmentarisk rost tillverkad i en produktionsmiljö.

Två våningar hus

Det dubbla sluttande takets mångsidighet är att den kan komplettera arkitekturen i ett hus byggt av något material: trä, tegel eller betong.

För privata fastigheter, inklusive flera byggnader, bäst lämpade flervärdiga gaveltak med samma sluttning av backarna.

Huvudbyggnadens dubbelhöjds tak kan kombineras med höfttaket på en förlängning - en veranda, en veranda, en terrass eller ett garage.

Ultra moderna gaveltak

Arkitekturen i etthusets hus skapades på den kontrasterande kombinationen av en ultramodern metallram med kontinuerlig glasering och takläggning av reed. Metallbalkarna förmodligen växer ut ur reedtaket och symboliserar en symbios av framsteg och tradition.

Originalen av det moderna stugan på bilden är avsaknaden av någon beläggning på gaveltaket. Både väggarna och taket på huset är gjutna av monolitisk betong. En intressant detalj av det arkitektoniska konceptet är kvadratiska och rektangulära slitsar i takets sluttningar, vilket ger tillgång till ljus på balkongerna och terrasserna.

Foto: Daglig TV-program för dig

Rostig metall i husets utformning på bilden är inte ett tecken på försummelse av byggnaden, men en snygg trend de senaste åren som kom till oss från Amerika.

Projektet av ett kaskadtak i bilden skapades på grundval av en dubbelhöjdsbyggnad och genomfördes med hjälp av konstgjort åldrig wellpapp.

Brutna tak

Brutna dubbla sluttande tak används vanligtvis om stugan ger en balkong, veranda eller veranda. I det här fallet går en av sluttningarna in i ett fladare plan ovanför förlängningen.

De brutna taken av ljusa nyanser kombineras livligt med den rustika stilen av hus byggt av stockar och timmer.

Gabel tak gavel

Dvukhskatnaya höfttak kallas också poluvalmovoy - det har trunkade backar och passar bäst för regioner med svåra väderförhållanden: tungt snöfall, kraftiga regn, vindar.

En viktig egenskap hos halvhängda och höfttak är den komplexa konstruktionen av taksystemet, vilket väsentligt ökar kostnaden för att bygga ett privat hus, speciellt om det har en komplicerad layout, samt förlängningar, fackfönster, balkonger.

Hus med vindsvåning

Utformningen av hus med vindsvåning präglas av planlösningens praktiska egenskaper - i en sådan stuga används allt internt utrymme till det maximala, inklusive vinden.

Fönsteröppningar kan vara inbäddade i taket på taket eller inredas i form av hörselskyddande fönster, som på bilden.

Huset med vinden i bilden lockar uppmärksamhet med sitt moderna utseende med eko av rustik stil. Här erbjuds vinden inte bara över första våningen i huvudbyggnaden utan också över garaget.

Tak från Ondulin

Guldtaket av grönt Ondulin ser harmoniskt ut ihop med träfasader av trä.

Huset med två våningar med en vind på bilden byggdes i Colombia, och dess moderna arkitektur, som har några etniska motiv, understryks framgångsrikt av ett tvillinghöjdstak av brun Ondulin.

Ett hus på stylter i Malaysia är ett intressant exempel på hur traditionell öarkitektur kombineras med ett sådant modernt takläggning som Ondulin. Stugans ljusgröna fasader är fint i linje med takets mörkare, gröna färg.

Arkitekturen i den rymliga två våningar herrgården i Filippinerna fick en andra vind tack vare renoveringen av taket med hjälp av terrakotta-röda Ondulin.

Ondulin används ofta vid uppförande av lekplatser - dubbla sluttande tak för glidbanor och barnhus kan enkelt monteras med egna händer.

Giltaket av grönt Ondulin kommer med en glad tonvikt på utformningen av ett lekhus för barn, byggt på en förortsplats.

Onduvilla tak

Den ojämn terrakotta-brun nyans av Onduvilla, i kombination med karakteristisk lättnad, imiterar perfekt utseendet på ett klassiskt keramiskt kakeltak.

De naturliga bruna tonerna av Onduvilli skyggar perfekt de vita fasaderna och är subtilt kombinerade med murstenen av vild sten, till exempel skiffer.

Du kan alltid välja takets färg från Onduvilla, som kommer att vara i harmoni med tegelväggarna, oavsett om det är beige, persika, terraktovy eller röd tegelsten.

Huset på bilden med ett dvukhskatnoy-tak på sandgul Onduvilla harmoniserar subtilt med den omgivande naturen: tack vare konfigurationen och på grund av nyanspaletten.

Takläggning från Onduvilla kan betona originaliteten av den ryska arkitekturen - på bilden ser du en timmerstuga med ett grönt dubbelt sluttande tak som förmodligen sammanfaller med den naturliga miljön.

Gångtaket från Onduvilla blev den logiska slutsatsen för byggandet av gården från ett trähus byggt i Storbritannien.

På bilden - en stugby i Kina, där alla hus är täckta med Onduvilla.

Ett trähus av barrträd, vitt träverk och ett brunt dubbelhöjdstak är en traditionell kombination för ett stughus i landstil. I denna trio ges en viktig plats för taket från Onduvilla under den klassiska plattan.

Taket från Onduvilla blev ett framgångsrikt tillägg till de målade fasaderna i ett sommarhus byggt i Korea.

Metalltak

Metallplattan imiterar nästan autentiskt keramikanalogen, men kostar samtidigt mycket billigare. Duo-pitch tak av metall ser inte bara slående ut, men också perfekt i harmoni med tegel- och träfasader.

På bilden - ett privathus med ett tak av en intressant tvåplanskonstruktion, implementerad med hjälp av metallbelagd beläggning.

Många färg och texturstyper av metall gör att du kan välja taket för någon arkitektonisk stil: klassisk, modern eller rustik.

Tak från ett professionellt golv

Dvukhskatnaya tak av korrugerad - en budget typ av metall golv med bra slitstyrka och ganska vackert entourage.

I arkitekturen i moderna stugor används professionellt golv inte bara som takbeläggning utan även för fasadbeklädnad.

Modetrenden i enskild konstruktion är ett taktak av ett rustikt profilerat ark som utsätts för konstgjord rostning och åldring.

Gröna gaveltak

Ett grönt dubbelt sluttande tak är ett utmärkt alternativ för ett trähus - det här är hur byggnaden förenar sig helt med den naturliga miljön och ser bara charmigt ut.

Förutom det estetiska utseendet har det gröna taket många fördelar - det skyddar huset från kyla och värme, rensar luften, absorberar yttre ljud. På det här taket kan du bryta en liten grönsaksgård eller blomsterbädd.

På Island, på Färöarna är husen traditionellt täckta med torvslag och en grön gräsmatta odlas och för att göra det bekvämt att klippa gräset, gör takets sluttningar ganska platt.

Även kontorsbyggnaderna i Torshavn, Färöarnas huvudstad, är dekorerade med gröna tak som ursprungliga rödbruna fasader.

Foto: Familjeventyrprojektet

Svarta hus under gavelgröna tak - denna arkitektur har en djup mening. Utanför polcirkeln, där solen är en sällsynt gäst, absorberar svarta väggar den maximala värmeenergin och markdäcket på taket hjälper till att hålla värmen inuti byggnaden.

Vackra tak av privata hus: 5 intressanta idéer för standarddesign

Hur man gör ett tak så att det är praktiskt och vackert? Tidigare tänkte jag ofta på det här problemet. Men nu har jag fått erfarenhet, jag är redo att dela med dig några intressanta lösningar, och ljusa bilder kommer att komplettera min recension.

Kompakt dekorerade tak kan dekorera även den vanligaste byggnaden.

annons

Beroende på typ av konstruktion är alla typer av tak av privata hus indelade i flera huvudtyper:

Tänk på de ursprungliga versionerna av varje typ av takläggning.

Alternativ 1: platt

Nyligen har så kallade kubahus blivit alltmer populära. Deras huvudelement, som ger denna form av konstruktion, är ett platt tak.

Huskuben ser modern och original ut

Jag måste säga, ett platt tak är den enda typen av takkonstruktion, vars beläggning inte påverkar byggnadens design. Därför kan du använda absolut takmaterial och beläggningsmaterial, oavsett fasadens design.

Fördelar: Plattaket ser inte bara vackert och modernt ut, utan lockar också med deras praktiska egenskaper, eftersom de tillåter att använda sin yta med fördel, till exempel som en terrass.

Ett platt tak kan användas som terrass och till och med en gräsmatta.

Nackdelar. Nackdelen med denna design är att på vintern faller en stor snölast på den och hela byggnaden. Ett sådant beslut är därför inte det bästa valet för regioner med tung nederbörd.

Dessutom beror den platta bostadsrättsägare på vinden, vilket inte bara ger extra utrymme, utan också isoleringen av bostäder.

Två-våningar hus kan dekoreras med ett skurtak

Alternativ 2: Single Sled

Skurtak används sällan för privata hem. Men de ser ganska ovanliga och intressanta ut.

Sanningen är att använda dem bättre bara för två-tre våningar hus. Ett envåningsbyggt litet hus med ett plankak kommer att se fattigt och obetydligt ut.

Skurkonstruktioner har ett enkelt trussystem som förenklar och minskar kostnaden för installationen.

Värdighet. Dessutom är dessa tak ovanliga, de har andra fördelar:

 • Enkel design. Som ett resultat av ett enkelt trussystem är ett sådant tak billigt;
 • Enkel installation. Tack vare detta kan du bygga ett liknande tak med egna händer.

Liten lutningslutning utsatt för tung snöbelastning

Nackdelar. Shed mönster har några av sina nackdelar:

 • Bra snöbelastning. De har en liten lutningsvinkel, därför har de samma nackdelar som platta strukturer;
 • Begränsat urval av takmaterial. Denna nackdel är också relaterad till lutningsvinkeln;
 • Särskilt utseende. Inte alla gillar hur mager taket ser ut.

Jag måste säga det, som i fallet med ett platt tak påverkas inte takmaterialet särskilt av byggnadens konstruktion. Det enda är det önskvärt att vara uppmärksam på färg på beläggningen och ändplattan.

Dubbelhöjdsbyggnad är den vanligaste typen av tak för privata hus.

Alternativ 3: Gables

Nippers (double-slope), taket av de mest populära för envåningshus. Därför tror många människor att de är mönstrade och ansiktslösa.

Asymmetriskt duo-taktak gör även den enklaste strukturen intressant och original.

Men om du närmar dig designen, kan du även göra ett dubbelt sluttande tak vackert och ovanligt. För att göra detta, var uppmärksam på följande punkter:

 • Takbyggnad. Det vanliga gaveltaket ser verkligen ut som en mall, men om den görs asymmetrisk förändras utseendet på hela byggnaden omedelbart.

Asymmetrisk tak kan ha en annan lutningshöjd på sluttningarna. Ibland gör de samma lutningsvinkel men deras olika bredder, om till exempel en veranda ligger under en av backarna;

En av ramparna kan användas som tak

En av ramparna kan förlängas och användas som en baldakin. Visst kan denna lösning endast genomföras om huset är två-tre våningar.

 • Takmaterial. För närvarande finns det många takmaterial som kan försköna även ett unremarkable tak. Till exempel kan taket täckas med naturliga plattor, som alltid ser fördelaktigt ut, eller material som efterliknar det.

Från relativt billiga beläggningar kan man skilja mjukt kakel. Den finns i många olika färger och former.

Personligen älskar jag henne för det faktum att hon vackert skiner och skymmer i solen, men det gäller bara för högkvalitativ täckning. Säkert innebär installationsanvisningarna användningen av en kontinuerlig batten, vilket något komplicerar arbetet.

Mjukt kakel - ett stort dekorationsgalltak

fördelar:

 • Enkel design. Detta minskar kostnaden. Dessutom kan en enkel design utföras självständigt, med grundläggande färdigheter att arbeta med trä;
 • Mångsidighet. Lämplig för alla regioner, oavsett regn
 • Ger hemma atic. Om du gör en stor lutningsvinkel på sluttningarna, vrid du vinden i ett vardagsrum.

Varje taktak kan dekoreras i designfasen med betraktande fönster. Visst komplicerar detta något designen och ökar materialförbrukningen.

Nackdelar. Den enda nackdelen är att själva formen inte ser original ut. Men vi räknade ut hur vi kunde jämföra denna brist.

Höftkonstruktionen skiljer sig från dubbel-lutningen genom avsaknad av pediment

Alternativ 4: höft

Höjtaket är mycket som ett dubbelt taktak. Huvudfunktionen är att den inte har några gavlar.

I denna design utförs i stället för gavlar trekantiga ramper. Således erhålls taket med fyra sidor.

Utformningen av sådana tak är inte särskilt original. För att dekorera strukturen måste du därför ta en ansvarsfull inställning till valet av takmaterial.

Kombination dvukhskatnoy och höft tak med en sluttning över pedimentet

Dessutom finns det ett knep som gör att du kan dekorera taket - det är att kombinera höftkonstruktion och dvuhskatnuyu. Det finns följande alternativ för att genomföra denna idé:

 • En liten sluttning över gaveln. Utseendet på ett sådant tak ser ut som original, dessutom ger designen dig möjlighet att utrusta en bostad på vinden.

Små gavlar ovanför backarna diversifierar designen av höftkonstruktionen

 • Lutning under gaveln. I det här fallet har ändarna av huset under åsen lilla gavlar, där små fönster vanligtvis finns.

fördelar:

 • Uniform belastningsfördelning. Plattformade tak av denna typ kan jämnt fördela snöbelastningen på väggarna;
 • Mångsidighet. Den kan användas för byggnader med vilket område som helst och vilket antal som helst. Lämplig för regioner med kraftigt regn.

Hip-trussystemet har en komplex struktur.

Nackdelar: Det här taket har flera allvarliga nackdelar:

 • Komplexiteten i designen. Att självständigt bygga en sådan struktur behöver du ha lite erfarenhet av. Priset på installationsarbetet är respektive högre.
 • Minskat användbart område. Höftstaket i huset är olämpligt för att ordna bostadsutrymme under det, särskilt om huset har ett litet område.

Taket kan inte bara hinkas eller dvuhskatnoy. Om byggnaden har en komplex form, är ett tak med flera tak lämpliga för det, vilket är en kombination av dubbelhöjning och höftkonstruktion. Sådana tak ser vanligtvis mest imponerande ut, men de är komplexa när det gäller prestanda.

Attic ger huset ett extra våning

Alternativ 5: Mansard

Mansardtaket skiljer sig från taket med två höjder genom närvaron av brutna takter. dvs Den undre delen av hävarmen ligger i stor vinkel, närmar sig 90 grader, och den övre delen är mer försiktig.

Denna lösning möjliggör maximal utrymmesutrymme under taket, vilket vanligtvis används som ett bostadsutrymme.

Attic typer av tak är sämre i skönhet till de strukturer som beskrivs ovan. Men de kan också dekoreras - byt vinkeln på takets nedre del.

Byte av vinkeln på takets nedre del förändrar drastiskt uppfattningen av mansardtaket

Om du har en balkong, kan du göra en baldakin i form av ett brutet taktak - det diversifierar och dekorerar också designen. Dessutom glömmer du naturligtvis inte valet av takmaterial.

En baldakin över den takformade balkongen gör taket mer originellt.

fördelar:

 • Ökat utrymme. Mansardtaket nära huset ger faktiskt en fullsträckt extra våning;
 • Relativ enkel installation. Vid första anblicken är mansardtak komplexa, men i verkligheten är processen med installationen ganska enkel.

Nackdelar. Nackdelarna innefattar ett slags utseende på taket.

Det är alla typer av tak, liksom deras dekorationsidéer, som jag ville berätta för dig.

slutsats

Nu kan du dekorera ett hus med ett vackert och praktiskt tak. Dessutom tittar du på videon i den här artikeln. Med alla frågor kan du kontakta mig i kommentarerna, och jag svarar gärna på dig.

Taket på ett privat hus - typerna av mönster, de bästa designidéer och moderna former (75 bilder)

Byggnaden av taket är ett viktigt steg i byggandet av ett privat hus. Det skyddar invånare från solen, kyla, regn och andra överraskningar av naturen. Vid utarbetandet av ett projekt är det nödvändigt att ta hänsyn till klimatzonens särdrag. Dess andra funktion är estetisk.

Vem vill inte bo i ett vackert hus? Ett spektakulärt tak kan vara en höjdpunkt i hela strukturen och till och med ett lokalt landmärke.

Taktyper

Valet av typen av tak har ett betydande inflytande klimat.

En platt lösning är lämplig i områden med ett minimum av årlig nederbörd. Frånvaron eller minsta (högst 3º) sluttning i ett område med ett stort antal av dem kommer att leda till ackumulering av vatten på taket. Därefter kan det börja läcka.

Nötkreatursdesignen är mer lämplig för våra breddgrader. Lutningsvinkeln beror på mängden nederbörd, vanligtvis minst 10º. I ett privat hus involverar takanordningen ofta flera ramper.

Arkitekturen i huset kan ge en vind. I det här fallet är taket separerat från bostadsområdet med ett våningsplan. Det takfria taket är samtidigt överlappet på övervåningen.

När du utarbetar ett tak måste du bestämma hur du använder utrymmet under det. Om du planerar att ha en bostad eller förråd på den beror på lämplig form och design.

Skotttak lutad till ena sidan i en vinkel på 20-30º. Lutningen bör placeras för att möta vindarna. Ett utmärkt val för hem med väggar av olika höjd. Denna enkla konstruktion använder området effektivt, förenklar installationen av skorstenen och efterföljande slutförande av byggandet av golv.

Bland bristerna kan identifieras inte den mest intressanta utsikten. Ett ovanligt tillvägagångssätt (en kombination av skridskor på olika nivåer, användningen av metallplattor) kommer att möjliggöra ett attraktivt resultat.

Ett ganska vanligt alternativ i våra breddgrader är ett gaveltak. Lutningsvinkeln varierar mellan 25-45º, det exakta värdet beror på mängden nederbörd i regionen.

Lutning bör bidra till sin naturliga rengöring av snö och vatten. Denna design är lämplig för vindsutrustningen, den är snabbt och billigt monterad, det öppnar möjligheter till design.

Höftets taktak ser original ut, skyddar fasaden från nederbörd och är inte rädd för starka vindar. Under det kan du utrusta vinden eller vinden, men deras område blir mindre än i gavelalternativet. Minus design - komplexiteten och komplexiteten i konstruktionen.

Det ursprungliga halvviktiga taket kombinerar de två sista arterna. Den har ett trapezformigt pediment, på grund av vilket det är motståndskraftigt mot vädret av vädret. Kan ha två eller fyra stingrays. För spektakulärt utseende döljer komplexiteten i installation och takläggning.

Tält är ett slags tält eller pyramid i form av fyra triangulära ramper. Följaktligen borde huset vara i form av en rektangel eller kvadrat. Metallplattor eller skiffer blir ett bra beläggningsalternativ.

Multi-taket taket har ett attraktivt utseende och är lämpligt för hus av icke-standard arkitektur med förlängningar. Designens komplexitet, inklusive många sluttningar och vinklar med olika lutningar, gör att dess installation endast är tillgänglig för en erfaren mästare.

En vacker och ovanlig kupol eller konisk tak kommer att närma sig strukturen i en rund eller mångfacetterad form. Robust och jordbävningsbeständig konstruktion är inte hemska överraskningar som presenteras av vädret.

De största nackdelarna - oförmågan att organisera vinden och installationens extrema komplexitet. Används sällan i privata hem.

Typer av tak kan kombineras. Arkitekten har gott om möjligheter att skapa ett funktionellt och estetiskt alternativ. Myntens baksida - konstruktion, design och underhåll är förknippade med stora svårigheter.

Husets arkitektur spelar också sin roll vid valet av takets form. Till exempel är en gavel eller flera tungor lämpligare för en byggnad i klassisk stil. Bilder på taken i privata hus kommer att hjälpa dig att bestämma valet.

Taket tak

I privata hem ofta utrustade med loft eller vind. Ett sådant beslut är motiverat av ett antal förmåner. Kanske är det viktigaste av dem extra utrymme utan att bygga ett fullvängdat golv.

Korrekt organiserat ventilationssystem och vindisolering förbättrar husets mikroklimat. Med rätt tillvägagångssätt kan du effektivt använda även utrymmet mellan taket och väggarna på vinden. Fönstren inbyggda i taket ger maximalt naturligt ljus.

Innan du börjar arbeta, se till att de bärande väggarna och fundamentet klarar nya belastningar.

Vinkeln på taket på vinden är vanligtvis 45-60º (den övre delen kan ligga i en vinkel på 25-35º).

Materialval

Traditionellt takmaterial - skiffer (asbestcement korrugerade ark). Med tillförlitlighet och låg kostnad förblir det ganska tungt. En lämplig vinkel för taket att använda är 13-60º.

Ej lämplig för plana tak, eftersom nederbörd i luckorna leder till en minskning av livslängden. Bituminös skiffer appliceras från 5º sluttning. Vinkeln på batten beror på vinkeln: om det är mindre än 10º krävs kontinuerlig golv.

Skifferliknande ondulin har inte det mest framträdande utseendet. Lämplig för gårdar, kan också användas vid reparation av taket på ett privat hus. Dess styrka är hållbarhet och hållbarhet.

En praktisk, billig, lättmetallprofil kommer att vara ett bra alternativ till skiffer. Du kan välja att täcka den färg du vill ha.

Takmaterial används oftare för att ge värmeisolering, snarare än högkvalitativ beläggning. Det är ett mjukt svart material.

Kakelskivan har höga dekorativa egenskaper, pålitlig och enkel. Den är tillverkad i en mängd olika färger. Den höga kostnaden för taket kan driva valet till sin fördel. Lämplig lutning för keramiska plattor - 30-60º. Om det är mindre än 25º, är det nödvändigt att ta hand om den ökade ventilationen och vattentätningen.

Kanske kan det mest populära taket i ett privathus kallas metalltak. Den kan användas vid 15º sluttning.

Bältros kommer att upprepa ytan av någon krökning, så det blir ett bra val för ett ovanligt tak (till exempel en kupol). Minsta lutningsvinkeln är 12º.

Gable tak: typer och stadier av skapandet

På en mängd byggnader kan man se taket med två backar. Det är utvalt utan anledning - det är ett relativt enkelt och bekvämt sätt att bygga ett tak, pålitligt och vackert utseende. Men det finns många subtiliteter som byggare och kunder måste ta hänsyn till vid skapandet.

Fördelar och nackdelar

Stabiliteten hos väggarna och stiftelsens styrka, designers elegans elegans kan bara medföra glädje i ett fall - när toppen inte "droppar". Tekniker och ingenjörer gjorde mycket arbete, uppfann många alternativ för takläggning. Men vad gäller förhållandet mellan för och nackdelar visar sig en av de första platserna fortfarande vara ett klassiskt par skridskor. Dessa är två ytor placerade i en vinkel och har stödpunkter på lagerväggarna. Användningen av ett taktak är lika bra både för handelspaviljongen och för en stuga och för en vanlig carport över bilen eller ingången till huset.

Från ett liknande tak strömmar nedgången nästan omedelbart. Snön lutar inte på den. Och även vinden kommer inte att kunna exponera de bakomliggande delarna av takpannan av skur, skur, hozblok.

Nedre våningen kan det vara en bekväm vind eller till och med en fullvärdig vardagsrum med rum av stor storlek. Konsumenterna kan välja olika mönster, ändra längden på backarna och lutningen på var och en av dem.

Sommarstugor levereras med gaveltak oftast inte bara på grund av deras motståndskraft mot väder och komfort. De anti-vandala egenskaperna hos sådana strukturer skiljer sig också fördelaktigt mot andras bakgrund. Nackdelar finns bara i byggandet av mansards. Var noga med att utrusta dörrfönstren och stärka spärren. Men även med dessa problem i åtanke är det fortfarande detta format som kan betraktas som en universell typ av takläggning.

arter

Det är viktigt att förstå att gaveltaket inte är något enkelt och monolitiskt, under det här namnet döljer sig ett antal underarter.

 • Traditionell symmetrisk design (bas - en likriktad triangel, lutningen är exakt 45 grader). Det tolererar trycket av snö och regnflöden, men kan inte användas för vinden.
 • Bruten typ ökar effektiviteten på vindsutrymme. De bästa backarna är relativt platta och under de är de kraftigt lutande. Den oundvikliga konsekvensen av ett sådant val är komplikationen hos trussystemet.
 • Ett tak utan symmetri (en sådan "dvuhskatka" gör det möjligt att göra en vinden endast begränsad i området). Det främsta motivet att välja är ett extremt ovanligt utseende.
 • Asymmetrisk flera nivåer (med olika backar) takläggning - i det är åsen dras bort från mitten. Taket kan tjäna som en skjul för veranda eller till och med en terrass som ligger nära huset.

De flesta av de praktiskt använda strukturerna har en lutningsvinkel på minst 11 och inte mer än 45 grader, eftersom de är mest praktiska. I torra och varma klimat kan du göra taket så platt som möjligt.

Om fällningsfrekvensen och deras intensitet är mycket höga är det nödvändigt att bygga ett brantare tak. Men igen har hon sin svaga punkt - ökad känslighet för vindtrycket.

Utrustning av olika backar ökar inte bara vinden på vinden eller vinden, men gör det också möjligt att göra väggarna så raka som möjligt.

Asymmetri, om den är tänkt korrekt och förkroppsligas tekniskt korrekt, kan bli en attraktiv designlösning. Det har länge observerats att skillnaden i parametrarna i backarna ökar husets snö- och vindmotstånd. På väggarna är takpinnar och fundamentet något mindre än vanligt tryck. Och asymmetriska tak är fortfarande mycket effektivare solpaneler. Det finns bara en minus - design och arbete måste tilldelas yrkesverksamma.

Många gaveltak är utrustade med dörrfönster, vilket ökar konstruktionens attraktivitet. Bilden av huset som helhet blir varmare, byggnaden förvärvar unika egenskaper. I gaveltaket sätts fönster ofta i form av en fyrkant, även om antalet blanketter helt enkelt inte kan beräknas. Dormer fönster är utformade för att ersätta dörrarna för tillträde till taket under reparation, efterbehandling och akutarbete vid nödsituationer.

Ett taktak med korta och långa backar kräver den mest noggranna mätningen av alla parametrar och beräknar systemets nödvändiga egenskaper. Den nödvändiga noggrannheten kan ge en hydraulisk nivå.

Taket med tre gavlar är huvudsakligen utrustat på hus i form av en kvadrat eller en rektangel. Med utrustningen på vinden, är ett separat tak placerat på det, och du kan välja vilken typ som helst, inklusive en trasig. För din information: Närvaron av tre gavlar gör det möjligt för dig att ge förbättrad belysningsgolv.

Många tak är gjorda med ett utsprång - det här elementet hjälper till att organisera visorer, markiser och kronor. Tak med dal är utrustat i fall då det är nödvändigt att se till att skridskor, som bildar en negativ vinkel, är anslutna till varandra.

Sådana tak kan göras:

 • i form av bokstaven T;
 • i form av bokstaven G.

Förberedelsen av takplanen innebär en bedömning av sin toppvy, med hänsyn till alla dammar och dimmarfönster, punkter på sammanfogningsytor. Reflektera på taket över terrasserna och verandorna, för varje yta och delar du behöver måla storleken. Huvudplanen är uppdelad i elementära siffror, den måste ange var de viktigaste rummen och förlängningarna ska placeras. Endast genom att följa detta villkor kan vi garantera att alla noder, endovy, utskjutningar helt uppfyller sina uppgifter. Om körbanans storlek ändras, justeras vinkeln vid vilken dalen lutas.

Om sådana delar är belägna, är de anslutna backarna täckta med en oskiljbar kista. När du lägger ut vattentätning, rekommenderas att placera den i två lager och sedan fästa dalen på skruvarna. När delarnas leder är i horisontalplanet är raid minst 10 cm och helst 30 cm. Om rampen har en liten lutningsvinkel är det lämpligt att använda ett extra lager av vattentätning. Under metallplattan läggs endova med självexpanderande tätningsmedel.

Ett gaveltak med ett karmfönster kan vara billigt och ganska vackert. Detta element placeras på det förstärkande bandet; För att göra det, lägger de vanligtvis inte en av raderna av tegel eller block under konstruktionen. Bältet kommer inte bara att stödja subrafter strålar, men kommer också att stärka väggen och minska trycket på fönstrenas lintar. Formeringen kan vara gjord av gamla brädor, och ett svetsat nätverk med 5x5 cm celler används för själva förstärkningen.

Formen med ett förskjutet centrum väljs ofta på grund av ökad energieffektivitet. Denna värdefulla egendom är harmoniskt kombinerad med visuell överklagande. Arkitekterna går för en rad olika tricks, speciellt originaldesigner var populära i mitten av förra seklet. De mest radikala experimenten motiverade naturligtvis inte sig själva, men lösningar där en sluttning riktar sig mot söder och skiljer sig från den genom vinkeln på plats eller längd - i norr. Det är viktigt att inte glömma i den här typen av sökning att en noggrann beräkning av vind- och snöbelastningar, bestämningen av lokalkompositionens sammansättning inte har avbrutits.

Den totala effektivitetsgraden för bostaden, om den görs korrekt, är mycket högre än för ett vanligt hus täckt med ett typiskt gaveltak. Exakta beräkningar av arkitekter har visat att det är värt att gå in i en vinkel som är brantare än 45 grader, eftersom det outnyttjade området i huset kommer att minska kraftigt.

Det ursprungliga steget är efterbildningen av taket på den gamla ryska teremen. Dessutom är moderna byggare mycket enklare än sina föregångare för några århundraden sedan. Både matematik och effektiva beräkningsprogram kommer till räddning, så att du kan beräkna parametrar så exakt som möjligt.

Det är mycket trevligare att sätta ett vinden under ett raznoskatnaya tak än under en vanlig. En svagt upplyst nook nästan på skridskan ger mycket få människor glädje, speciellt eftersom skarpt lutande sluttningar och de skarpa hörnen som ligger inuti och utanför bidrar inte till visuell komfort. I stället för att ta ledningen från designers som kreativt spelar runt den enkla typen av taktak, skulle det vara mer korrekt att lösa problemet radikalt. Takmaterial med skurna hörn hjälper till att stänga de platser där du inte kan lägga hela lakan eller rullarna.

En populär form av gaveltak är gavlar; snarare skulle det vara att säga att det här är en samling av flera tak, som var och en täcker enskilda delar av huset och är mekaniskt kopplad till de andra. Fördelen med den här lösningen är att du kan skapa både fönsterluckor och balkonger. I terminologin hos takläggare kallas "tang" naturligtvis inte som ett metallverktyg med vassa greppytor, men som pediment. Den radikala komplikationen i trussystemet är motiverad av yttre estetiska överklagande. För att föreställa sig hur allt ser ut, måste du titta på någon bild av ett gammalt slott.

Vakttaket kan inte bara vara brant, men också platt. Den ökade brantheten i lutningen stärker strukturen och gör sin sofistikerade förstärkning mindre relevant. Behovet för sågt virke minskar, och därför ökar totala kostnaderna. Men om det finns en stor sannolikhet för stormar och orkaner, bara starka vindar, är det bättre att välja en mer planerad version. Samtidigt är ett helt platt tak (lutningsvinkel på 10 grader eller mindre) också opraktiskt - ta hand om det, att snö från snö blir ofta smärtsamt.

Det är viktigt att notera att när du väljer tungviktiga ytmaterial (bipackmetaller och metallplattor) rekommenderas det inte att göra vinkeln brantare än 45 grader. Då kan det vanliga monteringen inte hindra dem från att glida snabbt längs diagonala ramper. Och du måste stärka fästelement, lägg till ytterligare element. Som ett resultat kommer det att bli onödiga kostnader - och det här är inte en, och inte ens tvåtusen rubel (om du också tar hänsyn till arbete, komplicerad design).

Spara på byggandet av ett helt platt tak också, kommer inte att fungera - under det måste skapa ett särskilt starkt system av spärrar.

anordning

När den erforderliga nivån på takets branthet behöver du ta itu med grundelementen. Och viktigaste uppmärksamhet bör ges till sådana detaljer som mauerlat. Dessa ordet byggare kallar en stabil struktur, läggs ut runt väggarnas omkrets och tjänar till att säkra spärren. Mauerlat ger enhetlig gränsvärde utformningen av lasterna som skapas av takets överhäng. Det förhindrar också olika mekaniska effekter att riva taksystemet från väggarna.

Speciellt viktigt är skyddsegenskaperna hos kraftplattan när det gäller att motverka vindgustar. Vissa mästare och till och med arkitekter anser att det är acceptabelt att bygga tak utan detta element, med direkt anslutning av spjällen till de överlappande strålarna. Men enkelheten i den här designen visar att 100% av belastningen monteras monolitiskt på spjällen. Om allt är gjort korrekt sprids dessa impulser över ett mycket större område.

Mauerlat kan göras från:

 • sill;
 • barrträd.

Tvärmets normala tvärsnitt i sådana fall är 80x180, 100x100, 100x150, 150x150 eller 200x200 mm. Det är väldigt enkelt att applicera det, det är bara nödvändigt att sätta en bar under foten av spjäll.

Vid bedömning av kvaliteten på träråvaror kan knutar som är 2/3 av trädtjockleken och mer inte ignoreras. Sådana defekter hotar inte bara frisättningen av harts till utsidan, men en försämring av motståndet mot sträckning.

Ett gaveltak över ett lätta ramhus, som inte behöver uthärda onödigt starka belastningar, kan sättas på mauerlat från anslutna brädor. Vissa utvecklare lägger till stålrör som är fästa vid stöddelarnas ändar. De strukturer som används ska ha en maximal sektion som gör det möjligt för dem att passera genom häftapparna. Inte mindre viktigt är den ökade styrkan, det är bättre att lägga det med en marginal. Och du borde inte ta rör om det inte är säkert att de är tillverkade av högkvalitativt stål.

Anslutningen av mauerlat till väggen är gjord i strikt överensstämmelse med den teknik som har utvecklats i årtionden. Det är sällan möjligt att överge det förstärkta bandet. Och även om byggnaden är solid, stabil, är det fortfarande nödvändigt. När botten finns väggar av luftbetong, är det värt att spendera tid på att lägga ut tegelstenar eller hälla enkel betong. Dessa material är mindre sköra och kommer att undvika skador på väggens huvuddel.

Storleken på tätningsbältet väljs individuellt, med hänsyn tagen till belastningsgraden, inklusive variabler. Men dess bredd är alltid lika med åtminstone lagerväggarna.

Takskenorna måste vara närvarande på vilket tak som helst, och gaveln är inget undantag. Syftet med detta element är att blockera vattnet, som när utfällningen faller tenderar att tränga in i utrymmet under taket. Viktigt är att takskenorna är bland de element som slutför finishen, och när det är hemmed, stängs de inre delarna av spärren.

Ramen (lådan) för byggnaden av takskenorna är gjord av en platt platta, inte ens innehållande enskilda spår av bark och knutar. Ett alternativ till botten är användningen av förlängningsspärrar. Du måste tänka på hur man stänger gavlarna minst 50 cm.

För din information: Den inre strukturen av takskenorna på lutningen och på pedimentet har lite gemensamt. Om du inte vill dyka in i dessa finesser är det bättre att söka hjälp från proffs.

Ostoppade överhängen har funnit sin huvudsakliga användning i arbetet med att arbeta på ett höfttak hemmed typ används oftast i kombination med ett gambreltak som har två backar. Det förkortade formatet är kompatibelt med absolut någon form av takläggning.