Gör det själv - Hur man gör det själv

Även om ytterbeklädnaden ofta kallas dekorativ, är det förstås nödvändigt att det är tillförlitligt att skydda strukturella element i strukturen. Jag ska berätta för oss hur vi trimmade våra badrums gavlar.

I slutet av hösten, efter att ha slutfört installationen av metalltak, bestämde de sig för att inte bygga gavlarna, eftersom det här arbetet var mycket tunt och ganska mödosamt, och dessutom hade materialet ännu inte köpts. Men jag ville inte lämna taket överhängen inte hemmed för vintern: det var hög sannolikhet att snö faller under taket under en snöstorm. Även om isoleringen på takets sluttningar är skyddad av en hållbar vattentätfilm, men när snön som fallit under taket smälts, kommer överskott av fukt att skada kassan.

Enligt reglerna skulle det vara nödvändigt att skära av gavlarna först och först då överhängen så att mellanrummen mellan hudens element på angränsande ytor var minimala. Men vi bestämde oss, med utgångspunkt från den nuvarande situationen, att medvetet dra sig tillbaka från de accepterade byggnadsstandarderna och förbereda åtminstone överhäng för vintern. 16 för-målade tung- och spårskivor lagrades för detta under en baldakin.

Den första etappen - vattentätningspediment

Bara nästa sommar återvände vi till gavlarna. Det skulle vara möjligt först att demontera de räfflade brädorna från överhängen, och sedan att engagera sig i plätering av pediment, men på detta sätt tycktes vi vara alltför besvärliga. Därför fortsatte omedelbart installationen av vattentäta gaveln från utsidan. För detta ändamål användes en ånggenomsläpplig Tyvekfilm, som också behövs för att vindsäkerheten ska kunna säkras på ett säkert sätt. Filmen fästes på strandpromenaden med brett parentes med en Novus elektrisk häftapparat. Börjades med bottenklippet med kanvasens tillägg. Efter att ha naglat sin övre kant i mitten började de fixa den här kanten med häftklamrar,

gradvis rör sig först i en riktning, och sedan i den andra. Undersidan av duken naglades till den andra loggen från kanten av fälgen för att stänga gavelns korsning med ramen och trimmades sedan på platsen för tygtillägget.

Den andra duken fixades ovanför den första för att ge en överlappning på 15 cm. Den andra kanvas undersida limmades till den första med hjälp av dubbelsidigt självhäftande tejp, varefter de spikades mot basen med häftklamrar.

När installationen av vattentäthet på gaveln slutfördes limades de fria ändarna av filmerna som skyddar isoleringen under taket till vattentätheten i gaveln och skapade därmed en sluten skyddande "lock".

Crate för gavel trim

För batten tog de standard "inch" (brädor med ett tvärsnitt på 25 x 100 mm) istället för de vanliga taklisterna i en mindre sektion. De trodde att det skulle vara mer tillförlitligt. Kassen fixerades vertikalt med ett steg på 70 cm, och längs takets sluttningar skruvade de insatserna i samma sektion. Sedan skarades ändarna av sidostoppbrädorna (gjorda under föregående säsong) i spol med batten. Mellan bottenbrädorna sträckte filsidans överhängning strängen och klippte manteln på botten längs den.

Foderet på gaveln "imitation timmer"

Från de tidigare målade "Pinotex" -spåren ("imitation of a bar" 150 mm bred) valde vi det jämnaste för det undre grundelementet i höljet. De såg det i längd så att det förmodligen täckte ändarna på skivorna på båda sidokantarna. Efter att ha fäst de bärande blocken under filtbrädorna i de laterala överhangen lagde de detta grundelement med en spik uppåt och markerade de områden som måste avskäras på platsen.

Längden på den övre kanten (med en spets) av det monterade första hudelementet bestämde längden på nästa element och mätt det på kanten med ett spår. Med hjälp av Malka på det markerade gavlar av ändarna, vilket exakt skulle motsvara taket på taket sluttningar. Att klippa så rent som möjligt, vid klippning, använde de en cirkelsåg.

Vid markering av brädorna ("timmerimitation") fanns det 10 mm mellanrum mellan de färdiga beklädnadselementen och takets tak över taket på varje sida. I annat fall kommer det helt enkelt inte att vara möjligt att sätta ett annat element på spetsen av den föregående utan skada.

Om det följande klädselementet inte visade sig vara mycket slät, pressades det av nageltraktorn i fixeringszonen med skruvar på manteln. Stödstången fästs samtidigt på kassen över klädselementet på ett sådant sätt att du också kan använda fodret för att skydda elementets spets. Ett höljeelement fästes på varje mantelplatta med två självuttagande skruvar och de övre skruvas till slutet först efter installationen av nästa element - det är lättare att docka angränsande element.

Planer för framtiden

De återstående luckorna vid korsningen av huden med gaveltopparna, vi kommer någon gång att täcka med trähörnprofiler, men även nu är de inte alls uppenbara. Och sannolikheten för att falla i dessa luckor av snö och regn är liten. Dessutom överlappar de bakom beklädnaden bäddarna.

Det skulle inte vara mycket svårare att skära en gavel med ett fönster om vi inte hade bestämt oss för att bygga en carport på den, som skulle täcka den planerade verandan och huvudentrén till badhuset (nu använder vi en tillfällig ingång med en plywooddörr). Men att göra en baldakin är en annan historia.

Måla de brädor du behöver installera

Ofta, för att påskynda arbetet och spara färg, är träpaneler målade efter installationen. Men efter ett tag leder det till ökad vridning av brädorna. Dessutom, under torkning av trä, kommer törnen ut ur spåren och deras ommålade områden uppträder. Den färg som appliceras på den sammansatta huden klistrar spikarna i spåren, vilket komplicerar den efterföljande reparationen. Därför är det nödvändigt att måla de räfflade skivorna före installationen.

Det är bättre att måla långrullade brädor (till exempel "imitation of a bar") i öppet utrymme. För att arbeta behöver du en kapacitet att kasta färg in i den. När du försiktigt skär ner botten av en stark plastbehållare, t.ex. från ett bilbrickglas, får vi en bra enhet som kan sättas på en vågrät yta (om det inte finns någon stark vind), det är bekvämt att hålla det befintliga handtaget och under en paus i arbetet kommer var att sätta borste.

För plätering behöver du mycket brädor. Att hitta en plats för att torka alla färgade är inte lätt. Men om du gör stöd för dem, har du kört naglar i stativet i två rader under en liten lutning (längden på naglarna och steget mellan dem väljs beroende på bredden på brädorna), så kommer de lackerade brädorna att ta upp mycket lite utrymme.

Vi skär ut elementen i huden

Monterat det första elementet i höljet av målade spår- och spårbräda, tätt förenade med bladen för det med nästa element. Med den fasade änden av det färdiga elementet som en basyta överförde linjalen markeringen, först till ena sidan av arbetsstycket, sedan till den andra. En styrskena för en cirkelsåg fastgjordes längs markeringslinjen applicerad på arbetsstycket. Riktigheten av däckets installation styrdes dessutom av den inställda massan.

Arbetsstyckets kanter sågades med en cirkelsåg så att skäret visade sig smidigt och smidigt. Dessutom finns en antiskolklämma av elastisk plast på arbetsskenans arbetsyta, tack vare vilket inga onödiga spår av bearbetning lämnas på framsidan. Enligt denna teknik gjordes alla element i huden, från och med den andra. Det visade sig ganska snabbt.

Skidbadkar gör det själv foto

 1. Överhäng av taksidan och gaveln - vi symade på hösten. De fria ändarna av skyddsfilmerna är tillfälligt säkrade med häftklamrar för att förhindra att vinden stör dem.
 2. Vid våren blev pedimentens styrelser blåa, men det hade praktiskt taget ingen effekt på deras styrka. Men deras utseende behöll inte oss.
 3. För det första behöver gavlarna vattentätning, och hela konstruktionen, särskilt badet, är också vindtätt.
 4. Den vertikala kassen tillåter fukt, av någon anledning som bildas på ytan av skyddsfilmen, att fritt strömma ner.
 5. På en solid kista och tung trim håller sig säkert.
 6. Höjningen av sidokantarna och de nedre höljeskärningarna körde mot varandra.
 7. Vid installationen av det första klädselementet avslöts en konvexitet av gavelramens bottenplatta. Jag var tvungen att dra ut den med bultar och fixa den med metallhörn, fästa den på kammarens övre krona.
 8. Beklädnadselementen fixerades till kistan med anodiserade självgängande skruvar. För en stram anslutning åtgärdades elementen med en spikfångare med ett tillfälligt stopp.

Takväggar: vad är det, varför behöver du det och hur man gör det?

För att korrekt bygga ett tak i ett privat hus måste du på rätt sätt närma sig installationen och dekorationen av gaveln. Denna detalj, tillsammans med taksystemet, ramper och takbeläggning, är det viktigaste i byggandet av bostäder. Därför är det värt att betrakta mer detaljerat takets tak, vad det är, varför det behövs och hur man gör det själv.

beskrivning

Pedimentet är en ändsida av gaveltaket, avgränsat av sluttningar på sidorna och husets vägg nedan. Den här detaljerna stänger samtidigt vindhyllan i huset, skyddar den från kyla, fukt och andra negativa effekter och bildar hela byggnadens arkitektoniska utseende tillsammans med tak och väggar. Om backarna har samma längd och lutningsvinkel till horisonten, representerar gavlarna i form en likriktad triangel, den här typen förekommer oftast. Men det kan finnas alternativ med olika sidor och sluttningar, om åsen är förskjuten från en av sidorna av taket.

Sådana strukturer finns ofta på förlängningar till huset, skur, bad, gazebos, huvudbyggnaden kan också ha ett tak med olika backar.

Från sidan av gatan utsätts en fin yta, dekorativa vända material är fasta på de grova golv och skiljeväggar. Att välja dem på rätt sätt är en viktig uppgift, för tillsammans med väggarna kommer de att bilda "ansiktet" på ett lanthus. Nedre, i stället för kanten av gaveln till väggen är placerad visir. På dess sido sidor är gavelöverhängen. Detta är en fortsättning på taket, som går in i takskenorna. Gable-överhängningar är ofta en fortsättning på trussystemet, de skjuter ut ett visst avstånd ovanför väggen och skyddar dessutom det från regn och snö.

Vilken typ av pediment i ett lanthus kommer att utföra flera användbara funktioner:

 • det skyddar hela huset från fukt och vindstrålar;
 • gör takramen mer stel och stabil;
 • Pediment, utrustad med isolering, gör att du kan utrusta ett bekvämt vardagsrum under taket;
 • utför dekorativa funktioner.

Ofta är vinden i ett lanthus utrustad som ett vardagsrum, verkstad, skafferi eller vindsvåning. I detta fall arrangeras fönster eller ens en liten balkong i gavelväggarna. En sådan konstruktion är mer komplicerad, men som ett resultat kan underbara arkitektoniska projekt realiseras. För att kunna bestämma valet av ett pediment för taket i ditt hus är det först och främst nödvändigt att studera sina typer och möjliga material för byggande.

I byggnadskonstruktion kan gavlar för ett privat hus med taktak monteras före montering av korssystemet och efter det. I det första fallet är själva gavelns yta en fortsättning på väggen. Det här är till exempel varianter av byggnader gjorda av tegelsten eller gas silikatblock, som är ganska vanliga. Väggarna i dem är en slags fortsättning av sidoväggen, först efter monteringen är taksystemet monterat och taket med ytterbeläggning läggs. Ett annat liknande exempel är hackade gavlar, som är en fortsättning på väggen i ett trähus.

Den andra versionen av konstruktionen, när trussystemet i trästänger installeras på byggnadens färdiga väggar (tegel, betong, trä), är det bara då enheten och utsidan av gavlarna och takets golv är gjorda. Sådana projekt är mycket vanliga, särskilt för mittzonens klimat, om taket är gavel. När du installerar dem är det nödvändigt att göra en lägre visir.

Det finns många projekt av gavlar uppförda efter montering av spjällen, det är möjligt att välja vilken design du vill.

Världsarkitekturen presenterar ett stort antal former av gavlar: triangulär, trapezformad, halvcirkelformad, lossna, rivna, stegade och andra. Det är värt att överväga endast de som används vid byggandet av hus och som kan byggas och mantas självständigt.

Den isosceles triangeln som form av gaveln för det enklaste gaveltaket, är vanligast i det tempererade klimatet i mittzonen. Gavelplanet är strikt vertikalt och vinkelrätt mot marken. De vanligaste vinklarna till horisontalen är 15, 30 och 45 grader. En sådan konstruktion av formen är inte oavsiktlig - brantens sluttningar gör det möjligt att inte ackumulera snö och nederbörd på ytan, taket faller inte under snöskyddsvikten. I mer sydliga breddgrader är små lutningsvinklar vanliga - från 15 grader i norr ökar denna siffra.

En triangel med olika lutningsvinklar är mindre vanligt vid konstruktion av pedimenter, men byggandet av sådana tak är inte mycket mer komplicerat. Men den symmetriska figuren ser mer harmonisk ut för ett lanthus. Oftast, med ett standardprojekt för ett prefabricerat ramhus, måste du göra 2 ungefär lika stora gavlar, de kan bara skilja sig åt i form och antal fönster. Om huset på taket har en mer komplex struktur, till exempel, T-formad, måste du bygga 3 gavlar.

Femkantiga symmetriska gavlar är också utbrett, särskilt i byggandet av moderna bostadshus. I form liknar de en trapezoid på vilken en likadant triangel placeras på toppen. Inne i ett stort område kräver de en större mängd isolerings- och ytmaterial än triangulära, installationen av spärrar och skiljeväggar är något mer komplicerat. Men med det här sättet att bygga taket kan du få ett fullt och rymligt vindrum, det har möjlighet att skapa en rymlig hall eller några vardagsrum.

För halvhängda tak av skandinavisk eller holländsk typ erhålles gavlarna i form av ett likoset trapezium. Det här taket har ett mycket originellt utseende, dessutom, tack vare den strömlinjeformade designen med avfasade hörn, skyddar den mot kraftfulla vindkrafter. Själva pedimentet är inte särskilt svårt, medan arbetet liknar en triangulär form.

Det kan vara med eller utan en kronbalk.

En avbruten gavel har en mer komplex struktur än triangulär, rektangulär eller trapetsformad. Den har brett sluttande takfotar, som avbryts ovanpå en horisontell partition eller ett fönster. Montering av en sådan gavel kan orsaka svårigheter, men utsikten är original.

Den lugkovy eller halvcirkelformade gaveln på grund av sin ojämna krökta form används sällan vid byggandet av privata hus. Det är ganska svårt att skapa bågformiga delar av skiljeväggar, för att inte tala om ojämna takhöjningar. Men sådana projekt existerar till exempel för uppförande av taket på hovar, uthus.

material

Efter att byggnadens bärväggar har uppförts och trussystemet har byggts är det möjligt att göra monteringen av gaveln. För dess tillverkning använd flera vanliga och pålitliga material.

Foder - kanske den mest populära typen av trägjordkåpa. Den representerar långplanade brädor med spår och åsar i ändarna, som tjänar att ansluta dem. Brädorna är fästa på trussystemets ram med vanliga naglar. Sådant arbete kan utföras inte bara av en professionell snickare, men också av någon erfaren ägare - detta är en av de främsta fördelarna med detta prisvärda material. Om det behövs kan du klippa av de nödvändiga fragmenten av väggpanelen med en vanlig hacksåg.

Foder är gjord av olika barrträd och lövträd, den mest populära är tall, som har hög hållfasthet, flexibilitet, enkel bearbetning och ett trevligt utseende. Det finns flera sorter av detta material: den första, andra, tredje och extra. Närvaron eller antalet sprickor, knutar, maskhål, sannolikheten för ruttning och andra parametrar beror på sorten. För ett hållbart och vackert utseende, är det bäst att välja högkvalitativa fodertyper. Så att det inte utsätts för fukt och ruttning, måste det behandlas med ett antiseptiskt, lackerat.

Fördelen med att fodra i konstruktionen av ett pediment är att det inte kräver något dekorativt ytmaterial, det har själv ett trevligt utseende med expressiva woody texturer. Materialet är hållbart och hållbart med korrekt bearbetning, miljövänlig, bevarar utseendet under lång tid.

Foder har god värmeisolering, men under byggnaden av vinden behöver vi fortfarande extra isoleringsmaterial.

Skiljeväggar för gavlar kan vara gjorda av vanligt trä. Olika arter är lämpliga för detta: aska, bok, gran, tall, ek, ceder och många andra. Det är nödvändigt att ta plankor med minst 1 cm tjocka mjuka kanter. Som ett resultat kan du få god kvalitet väggar med ett trevligt yttre som inte behöver en yttre finish. Nackdelen är att oavsett hur platt brädorna är, är luckorna mellan dem fortfarande kvar, genom dem kommer vinden att blåsa, kyla och fukt kommer att strömma inuti huset. Därför behöver sådana gavlar i alla fall värme.

Ett träd med alla dess fördelar kan inte tillhandahålla den önskade halten av värme och torrhet i huset, särskilt på vintern. Även om vinden inte används kommer den oisolerade gaveln att låta förkylningen genom taket till första våningen. Därför är det värt att köpa kvalitetsmaterial för värmeisolering, skydd mot ånga och fukt.

Mineralull som skydd mot förkylningen är ett mycket bra material. Det är lätt att skära i fragment, skjutas in i vilket hörn som helst, inte föremål för ruttning. Dess kostnad är lägre än för andra värmeisolatorer. Men när man lägger mineralull kan det leda till irritation av huden, känns detta av sin huvudsakliga nackdel.

Polyfoam är också ett relativt billigt material som enkelt sys i kaviteten mellan gavelpartitionerna. Du kan klippa den med en vanlig målarkniv. Isolering av skum kan vara länge, medan på vinden kommer att hållas varm.

Ett av de mest effektiva värmeisoleringsmaterialen känner idag till polystyrenskum. Det är dyrare än andra typer, men det är enkelt bearbetat och installerat, skyddar mot penetration av kyla och fukt, är inte utsatt för mekanisk skada. Dessutom kan andra effektiva material användas för värmeisolering av gavlar: penofol, penoplex, monteringsskum för tätning av luckor och andra.

För montering av takfönster och visir kan du använda trämaterial: brädor, spånskiva, staketet eller metaller, till exempel ett profilark eller metallplatta.

Vinduerna i gavlarna är traditionellt tillverkade - träramar med mineralglas eller moderna PVC-fönster, som kan beställas i vilken storlek som helst.

mått

Gården i ett privat hus, beroende på taksystemet och sikten, kan ha olika bredder och höjder. Om vinden inte är planerad att användas alls, då för tillförlitligt skydd mot snö och nederbörd räcker det att göra en höjd av 0,8 m. För att använda utrymmet under taket som förvaringsrum eller andra lokaler, öka avståndet från basen till åsen till 1-1,2 m Då är det lättare att få tillgång till vinden, det är möjligt att lagra nödvändiga saker inuti, men det kommer inte att vara bekvämt där länge.

Vid planering av byggnaden under taket på ett fullt utrustat vardagsrum eller vinden, kommer höjden på gaveln att nå 1,5-2 m. I denna utföringsform krävs obligatorisk isolering av partitionen, installation av fönster och ventilation.

För att kunna veta hur mycket material som krävs för byggandet av en gavel med triangulär form, är det nödvändigt att beräkna sitt område. Gör det elementärt: höjden multipliceras med bredden på basen och är dividerad med 2. Således kan du i förväg beräkna kostnaden för att installera partitioner på taket och dimensionerna på spånen av timmer eller foder.

Avlägsnandet av taket är gjort för att ytterligare skydda gaveln och vindytan från nederbörd och vind. Det bästa är släpp- eller framhänget på 40-60 cm. Vanligtvis är det en fortsättning på trussystemet och takläggningen, så när du installerar dem måste du ta hänsyn till dessa dimensioner på båda sidor.

Hur man gör?

Oberoende gör en stark och vacker gavel mycket enklare än takramen och taket. När de färdiga monterade spjällen i första hand bör bestämmas med valet av huvud-, isolerings- och dekorationsmaterial. Omedelbart är det nödvändigt att förbereda det önskade antalet fästanordningar, verktyg för arbete. Då måste du beräkna området för två gavlar och basera på det, lagra på råvaror.

Monteringen av gavelväggarna bör utföras endast på stabila skogar, monterade på en platt horisontell plattform. Eftersom installationen sker i en höjd, är deras närvaro helt enkelt nödvändigt för säkerhet och effektiv fastsättning av elementen. Skogar ska vara försedda med byggnadsställningar i hela bredden för att göra det bekvämt att röra sig, hålla brädorna och i ett bekvämt läge fästa dem på ramen.

Det är bäst att välja hållbar och lätt aluminiumkonstruktion med träsköldar.

Billets med önskad längd skärs på marken. Gabelens element är fäst från botten uppifrån - från botten till takets tak. Om höjden är stor och det är svårt att nå de övre delarna, ska en annan skikt av skogar samlas för bekvämligheten och säkerheten i arbetet, vilket i första hand är viktigt.

Efter montering av gavelskivväggen är det nödvändigt att fixera visiret, fönstren och göra en dekorativ finish.

Hur och vad ska man skära?

Om ytbehandlingen av polerat och målat klädbräda inte kräver arkivering av några extra dekorativa material, behöver de grova brädorna eller stängerna en ytbeläggning. Det ska vara i form av gamma och konsistens harmoniskt med resten av fasaden av huset. Flera efterbehandlingsmaterial för takgallret är utbrett.

Stäng den grova ytan på skiljeväggarna kan fästa. Detta anmärkningsvärda motstående material har nyligen fått stor popularitet i byggandet av stugor. Siding är tillverkad av metall med en polymer eller galvaniserad beläggning, asbestcement eller polyvinylklorid. Färgen kan vara den mest mångsidiga, texturen är också annorlunda: blank, matt, med korrugering och mönster. Så att välja en beläggning i enlighet med den övergripande utformningen av fasaden är inte svårt.

Siding kan drivas till 50 år, samtidigt som det ursprungliga tillståndet och en mättad nyans hålls. Den har ett relativt lågt pris, är motståndskraftigt mot fukt, temperatur extremiteter och mekanisk skada. Alla moderna arter är tillförlitligt skyddade mot oxidation, exponering för bakterier och andra aktiva kemiska ämnen. Dessutom är detta material lätt, vilket förenklar arbetet med det, särskilt uppstigningen till skogens höga nivå.

Innan du monterar fasader av polymerer eller metall på gaveln, kan du behöva skapa en träkista som kommer att skapa ett platt vertikalplan. För att installera den kan du ta 40x40 mm barer och fästa dem på naglar eller skruvar. Sidingelement, beroende på destination, är av flera slag: startprofiler, baklister, hörn, strålkastare, fasader, J, F och H profiler.

Hur man gör en gavel tak gavel

Frågan om hur man gör en takgavel med gabel, uppstår oundvikligen under byggandet av huset, och under reparation och efterbehandling på fasaden. I det första fallet behöver husägaren förstå alla nyanser av byggnaden av gaveln, och i det andra fallet behövs information om sätt att förbättra eller omforma denna del av taket.

Hur man gör en gavel tak gavel

Gältet, som ett av de viktiga områdena av hela taksystemet, är en integrerad del av hela byggnadens yttre sida, eftersom det i samband med väggens dekoration förutbestämmer husets yttre yta och betonar dess arkitektoniska stil. Därför kommer vi att försöka att förstå i detalj vad den likadana delen av byggnaden är, hur är byggnaderna av gavlarna, hur det vanligtvis är uppförda och sedan färdiga.

Varianter av gavlar

Material för byggvaror

Pedimentet är takets ändsida, avgränsat på båda sidor av rampens ramper och vilar på väggen nedan. Gabeltaket har i regel formen av en likriktad triangel, och i detta fall har lutningarna som bildar den samma bromsvinkel i förhållande till horisonten.

Placera gaveln i den totala takkonstruktionen

I vissa fall, för estetiska eller konstruktionshänsyn, väljs ett takschema med en ås offset mot en vägg. I denna utföringsform skiljer sig takets sluttningar i längd och lutningsvinkel. Sidorna av gaveltriangeln upprepar i alla fall platsen för hissens system.

Rygglinjens taktak är förskjutet i förhållande till byggnadens längdaxel

Ett pediment kan byggas upp av en mängd olika material, och vilken man väljer är i stor utsträckning beroende av byggnadsväggens typ och material.

Vingen i detta exempel är en fortsättning på väggen som består av deras gassilikatblock.

 • Om huset är byggt från tegel- eller gassilikatblock, så läggs takets gaveldel ofta ut av samma material och är helt enkelt en form av fortsättning av väggen.
 • När man bygger ett hus av trä försöker man förhindra att pedimentet blir alltför stort. Därför är detta arkitektoniska element i sådana fall av träram, och sedan täckt med bord, plywood (OSB) eller sidospår. Ibland används några av dessa ytbehandlingar i kombination.
 • En annan version av gaveln kallas hackad - den är installerad på logghuset, även som en fortsättning på väggen.

Ett annat exempel där en gavel blir en naturlig fortsättning av husets ändvägg är en hackad gavel

Den enklaste versionen av gaveln, som oftast används vid byggandet av privata hus, är ramverket. Den kan kallas universell, eftersom den är lämplig för erektion på en byggnad vars väggar är tillverkade av material.

Om huset borde ha året runt, och när det är planerat att göra vinden på bostadshuset, oavsett vad gaveln skulle byggas, är det nödvändigt att tillhandahålla inte bara tillförlitligt skydd mot nederbörd och vind, utan även högkvalitativ, effektiv isolering.

Varianter av pediment i byggnadsordning

Arbetet med byggnad av gavlar kan ske före konstruktionen av tappsystemet eller efter arrangemanget, och i detta avseende är de indelade i två typer.

 • Gables, uppförd före arrangemanget av trussystemet. Denna typ av konstruktion stiger vanligen ut ur tegelstenar, kvarter, stockar eller timmer.

Vid byggnadsväggar av denna typ krävs ett visst extra tillfälligt eller permanent stöd för strukturen, som vanligtvis installeras på vinden.

Gabeln, uppförd före arbetets början på taklocksystemet

Denna typ av gavelkonstruktion kräver ett speciellt tillvägagångssätt: hög noggrannhet i beräkningar och högsta noggrannhet i konstruktionen, eftersom fel och fel kan leda till svårigheter eller till och med omöjligheten att ansluta till trussystemet. Det finns emellertid ett annat problem vid byggandet av den här delen av taket innan du installerar spärren - det vill säga att båda gavlarna måste ha exakt samma form och storlek i bredd och höjd, annars kommer spårsystemet att ske.

Det är lättare att klara av den här uppgiften om en gavel är byggd från en bar eller logg, det är svårare att arbeta med tegel och block.

Ett sådant tillvägagångssätt utövas ofta också, att uppförandet av väggarna i gaveln utförs parallellt med installationen av olika detaljer i trussystemet. Detta är i synnerhet relevant när det enligt takkonstruktionens konstruktion krävs enskilda element i väggväggen eller en annan teknologisk anslutning med den. Som ett exempel på sådana detaljer kan vi citera golvbalkar, balkar, kullar eller åsar som sträcker sig från en gavelvägg till en annan.

Ett sådant tillvägagångssätt används också när gaveln börjar upprättas efter det att det extrema paret i rafterbenet är installerat - då är uppgiften något förenklad, eftersom den triangulära väggens redan avgränsade kant är i full visuell form.

Ett extremt par trussben har blivit en utmärkt referenspunkt för vidare uppförande av gavelväggen på en stång.

Trots den mer komplicerade processen i organisationen, anser vissa byggare det pediment som uppförts innan trussystemet är ett bekvämare alternativ, eftersom arbetet kan göras fritt från vilken sida som helst av strukturen. Men för att bygga upp denna typ av taktak måste du ha lite erfarenhet.

 • Gables, installerad efter installation av trussystem. Denna typ av konstruktion används oftare i privatbyggnad och kan monteras när man bygger hus från något material. Traditionellt för detta tillvägagångssätt är skelettversionen av gaveln.

Denna punkt beror till stor del på att om du bygger en ramgavel innan du installerar spärren, kommer det inte att ha tillräcklig sidostöd, och med stark vindexponering är risken för dess kollaps mycket hög.

Först uppfördes trussystemet, taket låg - och först då skulle ramvaran monteras

Ramverket för gavlar kan ha en annan design, vars val beror på flera faktorer - det här inkluderar:

- höjden på trussstrukturen i åsen;

- Den planerade tillgängligheten och antalet fönster (ibland - och dörrar) på gavelväggen.

- Egenskaper av taksystemet taktaket, eftersom det kan ha samma eller olika storlek och brant sluttningar.

För fullständighet bör det observeras att gavlar med ett redan byggt trussystem kan uppställas från tegel- eller gassilikatblock. Det här alternativet är dock endast möjligt om husets väggar är byggda av slitstarkt material, har en bra bärkraft och tillräcklig tjocklek. Den måste överstiga väggtjockleken på det framtida pedimentet med minst 50 mm.

Flera frågor om grindens grundläggande beräkningar

Även vid konstruktionen av konstruktionen, och ibland - när man planerar byggandet av ett pediment, innan man förbereder de nödvändiga materialen, kommer det att vara nödvändigt att göra vissa geometriska beräkningar med fokus på strukturens ursprungliga data.

Dessa beräkningar är enkla och inkluderar bestämning av pedimentets höjd vid åsen, beroende på takhöjdenas branthet eller omvänd definitionen av lutningsvinkeln, om den ursprungliga parametern är höjd. Och i närvaro av linjära parametrar i den mottagande triangeln är det redan enkelt att beräkna gavelns totala yta.

Om taket har den traditionella likformiga triangelformen, kan beräkningar göras med hjälp av följande geometriska formler:

Schemat för de huvudsakliga geometriska parametrarna för ett symmetriskt gavelpediment

H = ½ × L × tg a - Bestämning av pedimentets höjd från känd vinkel på lutningen;

tg a = 2 × H / L - bestämning av vinkeln på en triangel vid basen (takbrott).

S = H × L / 2 - beräkning av pedimentets yta från basen och höjden;

Det är uppenbart att om gaveln utförs asymmetrisk utförs beräkningarna med lämpliga ändringar. Således kommer lutningsvinkeln på varje sida att ha sin egen (a1 och a2), och i stället för (½ × L) måste det uppmätta avståndet från den vertikala utskjutningen av åsen på basen av denna triangel ersättas med vinkeln (L1 och L2) i den första formeln. Detta värde kan kallas till exempel längden på lutningen.

Samma sak, men bara för en asymmetrisk gavel

Designberäkningar börjar vanligtvis med att bestämma höjden på åsen (gaveltriangeln) N. Den här parametern kommer oftast att bero på vilka funktioner du planerar att införa på vinden - om det kommer att bli ett fullt utrustat vardagsrum eller om det kommer att förbli som ett tvättstuga.

Om på vinden är det planerat att utrusta hela golvet i en bostadsbyggnad (beboelig hela säsongs vinden), så kan åsens höjd variera från 2 700 till 3 500 mm eller mer beroende på takets utformning.

Med arrangemang av ekonomiska lokaler kommer åsens höjd att vara ganska tillräcklig år 2000 ÷ 2500 mm.

Vid val av höjd på pedimentet är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att den allmänna uppfattningen av strukturen direkt beror på denna parameter.

Ett hus med högt pediment - det ser inte helt klart ut

Så, till exempel om höjden på gaveln kommer att vara mycket högre än höjden på husets väggar, så kommer intrycket att det är tungt att taket pressar på nedre delen av byggnaden.

För sluttande sluttningar och ett lågt pediment - det här är den nästan fullständiga avsaknaden av ett vindsvåning, och tydligen gillar inte alla denna stil

Om höjden på åsen är liten, så ser huset ut som en squat som inte liknar alla och passar inte för alla arkitektoniska stilar.

Kanske den mest harmoniska kombinationen - höjden på pedimentet är ungefär lika med höjden på väggarna i ett enhus hus.

Därför är det bästa alternativet för förhållandet mellan höjden på gaveln och husets väggar förmodligen ungefär en till en.

För att inte tvinga läsaren att leta efter tangentbordets tangentvärden för oberoende beräkningar, nedan är en räknare som mycket tydligt återspeglar berget av höjden på åsen (pediment) på lutningsvinkeln för lutningen (a). Ansökan gör det möjligt att lösa två problem:

 • Om lutningens lutning är känd i förväg, så är detta en direktberäkning, det vill säga svaret kommer att vara pedimentets höjd (i meter).
 • Om det kommer från den önskade höjden är det inte svårt att gå in i lutningsbeloppet en gång i fältet, uppmätt längd, variera sedan lutningsvinkeln i motsvarande inmatningsfält så att svaret stannar så nära som möjligt till önskad höjd. Graden av vinklarna på skjutreglaget är 1 grad och själva urvalsproceduren tar inte lång tid - det tar bokstavligen mindre än en minut.

Kalkulator för beräkning av höjden på gaveln från lutningsbrantheten och vice versa

För att bestämma ytan av en triangel med dess bas och höjd behövs inga ytterligare värden - ganska enkla aritmetiska operationer som kan utföras även på ett papper.

Det är sant att det finns situationer där den vanliga typen av taket bildar en "oregelbunden" triangel på gaveln, till exempel inte bara med olika backar på ramper utan också med en botten som ligger vinkel mot horisonten. Områdesformeln ändras inte, men det är svårt att bestämma höjden exakt, det vill säga att genomborra och mäta vinkelrättet från toppen till botten. Det är okej, för dessa fall är Herons formel mycket bekväm, för vilken det är tillräckligt att känna längderna på alla tre sidor av triangeln.

Formeln själv är ganska "tung" och är förknippad med beräkningen av kvadratrotsar. Men vi "avslutade" det i en praktisk räknare, beräkningen med vilken tar bokstavligen sekunder.

Kalkylator för att beräkna ytan av en triangel med längden på tre sidor

När alla parametrar i gaveln bestäms kan du gå vidare till den slutliga upprättandet av systemet, förvärvet av nödvändiga material och byggnadsarbetet.

Hur man bygger en gavel för gaveltaket

Konstruktion av skumblockets framsida

Skumbetongens gavlar, liksom tegelstenar, gassilikatblock och andra liknande material är uppställda enligt samma princip. Därför kan man, när man väljer denna typ av gavel, använda sig av instruktionerna nedan.

Gable kiselgaskellong som en fortsättning på en husvägg

Det är emellertid nödvändigt att klargöra att arbetet med tegelstenar är längre och mer krävande, eftersom det är mindre i storlek än block. Tja, tegelstenen själv kommer att bli mycket svårare, och på grund av den större tätheten av tegelstenen, och på grund av det faktum att mycket mer cementmortel används för läggningen.

Så sker byggandet av blockgable i följande ordning.

Och i slutet av detta avsnitt är ett annat mycket viktigt exempel på konstruktionen av en gavel av gassilikatblock.

Video: Läggande av gavlar från gassilikatblock - början

Video: fortsättning - anpassning av fodrad blockgavel över rampskenorna

Konstruktion av ramvaror

Ramvaror är byggda under taket av både trä och stenhus. Som nämnts ovan kan gavlar ha ett annorlunda antal element, vilket beror på storleken på backarna, placeringen av åsen i förhållande till mitten av ändväggen och antalet fönster eller deras frånvaro.

Huvuddelen av gavelramen är en rack. I en liten konstruktion kan en stativ användas, vilken är installerad i gavelens mittdel och fungerar som stöd för åsen. I större byggnader används två eller till och med fyra ställen. Den första av dem, som antar huvudbelastningen, monterar 600 ÷ 700 mm från mitten av väggen på båda sidor, resten är ungefär samma steg beroende på väggens längd.

Förutom stativen kan subrafterben inkluderas i gavelramens ram, vilket blir ett extra stöd för spärren. Vid stora takstorlekar är taken på backarna spända med en scrum som är utformad för att lätta taket på takmaterialet på taksystemet.

Alternativ gantry ramkonstruktion

Utformningen av gavelens ram kan innefatta andra element som är utformade inte bara för att förstärka väggens vägg, men också för bekväm täckning av ramen, liksom installationen av isolerande material.

Som ett exempel kan du överväga installationen av ett tak med ett taktak på ett gammalt hus.

Gables of logs eller timber

Denna typ av pediment kallas hackad och uppförd oftast om husets väggar är byggda av samma material.

Hakade gavlar är uppförda före början av huvudinstallationen av taket

För konstruktion av hackad porslin med en logg med en diameter på 220 ÷ 250 mm eller en timmesektion på 150 × 150 mm. Blankorna kommer att ha olika längder, gradvis minskande till åsen.

I det här fallet använder mallen det extrema paret av rafterben.

Innan konstruktionen av en struktur från en bar startas, installeras ofta ett mönster av ett framtida pediment av plankor på vinden. Denna mall gör det lättare att trimma sidorna av den framtida triangeln.

Loggarna staplas och hyses till krogen på timmerhuset hemma med hjälp av knölar, och de är monterade i form av en pyramid, det vill säga varje efterföljande timmer är kortare än den föregående.

Högtalare slutar av körningar (ner) är en utmärkt bas för att arrangera taket över taket

Byggnadsväggarnas särdrag från stockar är att strukturerna på båda väggarna är monterade samtidigt, eftersom de måste kommunicera med varandra med loggar (loggbjälkar) placerade på kanterna på pyramiderna som byggs. För detta ändamål skärs speciella halvcirkelformiga spår, kallad koppar, i slaggen.

Den allmänna ordningen av enheten hakad pediment

Om avståndet mellan två gavlar är över 6000 mm, samlas slingorna från två stockar och förenar dem längs längden på den inre stödväggen.

Den översta slaggan som förbinder topparna i trianglarna kallas "prins" eller "princely" - den kommer att tjäna i konstruktionen av trussystemet som ett stöd för åsen. Resten, vanliga slipsar, placerade horisontellt, kommer att stödja för stiftbenen längs hela sin längd. Avståndet mellan benen, mätt längs pedimentets lutning, kan variera från 800 till 1500 mm beroende på höjden och bredden på kepsen.

Montering av frontväggsloggar följt av trimning till tangent till slagg

Efter färdigställandet av gavlarna är skivan markerad. Den är gjord på den övre punkten hos den sjuk, tangentiellt till dem. För detta ändamål är det bäst att använda en färgkabel, som sträcker sig från "prinsen" till den lägre privata släden, och med hjälp av den springer linjen av.

Interfacing taket system med ett hackat pediment

Denna illustration visar de viktigaste konstruktionselementen i trussystemet med ett loggpediment:

1 - Ryggben.

2 - "Knyazevaya" sleg.

3 - En vanlig kom ner. Avståndet mellan benen är från 800 till 1500 mm.

4 - Kratdetaljer för det valda takmaterialet, som är anordnade parallellt med slaggen.

5 - "Filly", som sträcker spånarfoten och bildar takskenorna över husets sidoväggar.

I det här diagrammet visades en konstruktion där det första trussparet installerades inuti vinden, och gavelens överhängning görs senare, efter att hela taket är färdigt. Men gör ofta annat:

Ett annat alternativ är att det första trussparet tas ut ur gavelgränsen.

Det här alternativet innebär att de första spetsbenen avlägsnas bortom gaveln. det kommer också att bli ett inramningselement för gaveltoppet.

Både i den första och den andra konstruktiva lösningen för en mer styv förankring av stiftbenen skärs halvcirkulära spår i dem, som även kan kallas koppar.

Det bör noteras här att det inte rekommenderas att börja arbeta med stockar utan att ha erfarenhet och ackumulerade färdigheter inom snickeri, eftersom denna process kräver särskild kunskap och färdigheter. Därför är det bättre att bjuda professionella hantverkare som är bekanta med denna teknik om det är bestämt att bygga ett trähus.

Arrangemang av överhänget över gaveln

Över gaveln överhänger nästan alltid överhänget, vilket är utformat för att skydda väggarna och windows från de direkta effekterna av nederbörd. Detta strukturella element kan formas på olika sätt och ha en annan bredd, som varierar från 200 till 500 (och ibland ännu mer) millimeter.

I vilket fall som helst för att överhänget ska vara hållbart måste det ha en tillförlitlig anslutning till taksystemet.

Det är nödvändigt att bestämma byggandet av överhänget vid takets designfas, annars kommer du under olika erektion att stå inför olika svårigheter för att fästa rammen på denna gaveldel.

Flera vanligt förekommande montering av gavelhängor

För arrangemanget av ramverket av gavelöverhänget använder man oftast styrelsen av samma sektion som för spjällen, därför måste man ta hand om materialet, omedelbart med hänsyn till antalet nödvändiga detaljer. Dessutom kan du, när du installerar en skridskoåkning, försäkra dig om frigöring av en åsplank fram till bredden på överhänget, eftersom det blir en av strukturelementen.

I samma fall, om åsskivan har en otillräcklig längd, måste den förlängas med en insats, som är gjord av material med samma tvärsnitt som åsstången och läggs på den vid 400 ÷ 500 mm, fäst vid 5 ÷ 7 ställen med bultar genom metall plattan.

I den nedre delen av konstruktionen fästs takkanten på gavelhänget på slutkartan, som visas i figur (b).

Eaves-brädan är fastsatt med trussystemet med hjälp av den nödvändiga förlängningen av skivans skivor eller skenor.

Denna variant av överhänget kan kallas den mest tillförlitliga, eftersom den bildas samtidigt med kåpan i kappsystemet och bildar en enda struktur. För detta skjuts battarna, när de fästs i räknaren, framåt till planerad bredd på överhängen (vanligtvis med liten marginal, för efterföljande noggrann trimning).

En av de mest praktiska lösningarna i utförandet - skivbrädorna är omedelbart fästa med en släpp för att bilda ett överhäng av pjäser

Ett annat alternativ för bildandet av överhänget är installationen av yttre tvärstänger (fyllningar) på pedimentets ram och de extrema trussbenen, och sedan är de anslutna längs kanten med en krona.

Installation av utrigger diken, som kommer att ligga till grund för takläggning och arkivering av gavelöverhänget

När du har slutfört installationen av ramen på gavelöverhängningen, fortsätt till trimmen. För dessa ändamål används oftast plast- eller träfoder samt fuktresistent plywood för målning.

Liksom andra delar av ett ordentligt organiserat tak, bör gavelöverhänget ha möjlighet till intern ventilation.

Det är dock nödvändigt att tillhandahålla ventilationskanaler för ventilation av under takytan, som ska passera från skottens överhäng av skridskor till åsen, när det installeras på ramen. Vid användning av plastfoder för plätering används ytterligare element i kombination med den, såsom styrprofiler, vinklar och perforerade soffits för ventilation, som är inbäddade i pläteringen.

Till den här platsen, i de profiler som redan är installerade längs kantlinjens kant, installeras en perforerad soffit som ger den nödvändiga luftcirkulationen.

Om byggnadens gavel är planerad att vara visuellt separerad från väggarna, monteras längs den nedre linjen, liksom vid underkantens nedre ändkanter, en stång av längsgående gallret som löper längs väggen.

Rammen under överhänget, som ligger längst ner på gaveln

Två linjer av trä bör skapa en lutning på ca 15 grader från väggen. Från botten, för att skapa styvhet, är två linjer av strålen anslutna med tvärstänger och stödstänger fasta på väggen.

Ömsesidig placering av metallvisiren och lågprofilen på gavelns nedre överhäng

På denna ram är sedan manteln gjord med en metallvisir. Typiskt används denna kvalitet takmaterial - korrugerad eller metall, samma som gjorde hela taket av huset.

Det är klokt att använda en hörn i kombination med en metallvisir som är fastsatt på gavelväggen innan du monterar ytmaterialet på det. Utflödet är placerat ovanför visiret, och sedan kan de fästas tillsammans med takskruvar med tätningspressar. Då, under installationen av dekorativt trim, kommer den övre hylla av ebb att försvinna under den.

Undersidan av dessa överhängen är fodrad med klädplattor tillsammans med överhäng av skridskor.

Uppvärmningsgavel

Installation av isolering på gavelväggen görs oftast om vinden eller vinden används som bostad. Men värmeisoleringen av taket och gaveln - inklusive, gör aldrig ont, förutom kanske bara i de fallen, året behöver det en kall, ständigt ventilerad vindsvåning.

Värmeisolering ram gavel

Denna process utförs bekvämt samtidigt med uppvärmningen av alla väggar och sluttningar av mansard-överbyggnaden.

Ett ungefärligt schema över värmeisoleringsdesignen som används i isolering av ramvaror är som följer.

Typiskt schema av värmeramgavel

Arbetet med att skapa sådana sandwichpaneler utförs i följande ordning:

 • Efter monteringen av pedimentramen (pos. 2) sträcker sig den vindskyddande filmen (pos 3) och fästs på den från sidan av gatan. Dess installation utförs på parenteser som drivs in med en häftapparat. Det tillåter inte fukt och vind i värmeisoleringsskiktet, men samtidigt hindrar det att flödet av vattenånga fritt från isoleringen, vilket säkerställer dess ventilation.
 • På toppen av filmen på ramens element är förpackade skenor med en tjocklek av 15 ÷ 20 mm, vilket yttre dekorativa täcker från vattentätningsmembranet och bidrar till skapandet av en ventilationsgap.
 • Vidare är den yttre delen av gavelens vägg beklädnad med ett utvalt efterbehandlingsmaterial (pos 2) - det kan vara plast eller träfoder, sidospår, fuktsäker plywood för målning. Om träbearbetning väljs, måste brädorna förbehandlas med antiseptisk impregnering.
 • Följande arbetssteg kommer att utföras från insidan av vinden. Den första av dessa kommer att vara värmeisoleringsmaterial (pos 4). Ofta används högkvalitativ basalt mineralull för att skapa varma väggar i gaveln. Isoleringsmattor är tätt monterade mellan ramelementen, så att de står på plats, utan luckor.

Det finns exempel när värden använder skumpolystyren (skum) för att isolera ramvaran. Utan att ifrågasätta värmeisoleringskvaliteten hos detta material är det fortfarande omöjligt att hålla med om att detta är ett bra alternativ. Med en absolut värdeökning får ägaren en hel del brister, vars främsta är den ökade brandfaren hos materialet. Taket är alltid den mest utsatta delen av byggnaden i detta avseende, och när man använder skum blir det nästan omöjligt att släcka elden som har börjat. Dessutom, vid bränning, avger det extremt giftiga gaser, dödliga för alla levande saker.

 • På toppen av mineralullen på ramens rammantel sträcker sig en ångspärrfilm (pos 5) som inte tillåter vattenånga att tränga in i isoleringen från rummet. Dessutom kommer små fibrer från isoleringen inte att falla in i vardagsrummet.
 • Vidare är ovanpå ångspärren till elementets ramar obreshetki fixerade brädor, stänger eller lameller, på vilka hudmaterialet kommer att monteras (position 6) - det kan exempelvis vara plywood, naturlig träväggspanel eller gipsmur.

Ett annat alternativ för att isolera en ramgavel kan vara användningen av polyuretanskum sprutad på den yttre huden från insidan eller hällt in i håligheten mellan den inre och yttre huden. Detta material har utmärkta värmeisoleringsegenskaper, efter polymerisation och härdning blir det helt säkert ur ekologins synvinkel, det hänvisar till självsläckande, flamskyddsmässig isolering. Det enda problemet är att applicering av sådan isolering av polyuretanskum kräver speciell utrustning och viss erfarenhet vid användningen.

Hur värmer man ramväggarna med polyuretanskum?

Värmeisolering av byggnadsstrukturer med detta material visar högsta effektivitet. Nyligen började speciella engångssatser på marknaden allt oftare, vilket gör det möjligt att självständigt utföra isoleringsprocessen utan att engagera ett hantverk. Läs mer om allt detta i en särskild artikel i vår portal "Värmer dig med polyuretanskum".

Utvändig isolering av gaveln

Viken, uppställd från block eller tegel, rekommenderas att värmas från utsidan, eftersom intern uppvärmning kan orsaka mycket stora problem. Väggarna i vinterperioden fryser igenom, och fukt kommer att börja samla mellan dem och isoleringen, vilket i slutändan kommer att leda till att svamp och mögel bildas. Som ett resultat kommer värmeisoleringssystemet inte att fungera korrekt och kommer snart att kräva reparation eller till och med komplett ersättning, och väggarna måste "behandlas" med antiseptiska lösningar.

Ofta utförs gavelns externa isolering samtidigt och oskiljaktigt med värmeisoleringen av fasadernas väggar.

Samtidiga isoleringsarbeten utförs på hela fasadområdet, inklusive gaveln

Det finns många olika tekniker för extern väggisolering, som är ganska lämpliga för pedimentet. Vi kommer inte att dölja dem i den här artikeln, eftersom denna information beskrivs i detalj i specialpublikationer av vår portal.

Hur man gör ytterväggarna och välisolerade och vackra?

Valet av hushållare erbjuder flera lösningar på detta komplexa problem. De mest populära inkluderar en ventilerad fasad, till exempel installation av fasader med preliminär väggisolering, samt "våt fasad" -teknologi för ytterligare dekorativa plastering. Allt detta finns i separata publikationer på vår portal.

Men det sista, sista skedet av arrangemanget av pedimentet är vanligtvis utförandet av dekorativt trim. Även om värmningen av ramvaran är gjord från insidan, kan du först avsluta med ytterbeklädnaden och fortsätt sedan lugnt till de inre arbeten.

Bilaga: Vad krävs isoleringstjockleken för ramvaran?

Ovanför i artikeln beskrevs det i detalj om både installationen av ramen för pedimentet och om dess isolering. Men en fråga förblev oklart - och vilket lager av isolering för detta kommer att behövas?

Samtidigt är problemet viktigt inte bara med tanke på att bibehålla ett optimalt mikroklimat i vinden. Redan under ramkonstruktionen är det nödvändigt att veta hur breda brädorna och stavarna ska användas, så att det erforderliga värmeisoleringsskiktet garanteras passa mellan ytter- och innerfoder.

Låt oss göra den nödvändiga termiska beräkningen med en förenklad men ganska noggrann algoritm. Den är belägen i online-kalkylatorn nedan.

För detta behöver vi veta:

 • Normaliserad värmeöverföringsresistens för väggar, fastställd enligt befintliga byggregler för en viss byggnadsregion (beroende på platsens klimatiska egenskaper). För att inte ge ett mycket imponerande bord begränsar vi oss till en schematisk karta. När du väljer önskat värde tas "för väggarna" - det är markerat med lila siffror.

Schematiskt diagram för bestämning av det normaliserade värdet av värmebeständighet hos byggnadsstrukturer

 • Material inner och yttre gaveltrim. Trä, gips och annat material har också vissa värmeisoleringskvaliteter, och de kan inkluderas i beräkningen. Koefficienterna för värmeledningsförmåga hos de basmaterial som används för sådana ändamål har redan innefattats i beräkningsalgoritmen.
 • Tjockleken på de planerade skikten av gavelns yttre och inre foder.

(Obs! Om den yttre beklädnaden är gjord enligt principen om en ventilerad fasad, cirkulerar utombordningen mellan den och isoleringen, då beaktas inte kalkylatorns tjocklek anges som "0").

 • I motsvarande fält av räknaren föreslås att man väljer ett termiskt isolerande material. En ytterligare beräkning kommer att göras bara för honom - hans termiska prestanda har redan ingåtts i ansökan.

Kalkylatorn utförs oberoende av alla andra beräkningar. Beräkningen utförs specifikt för bostadshushåll - i takt med att man håller den optimala temperaturen på +19 ºі under vinterperioden.

Räknare för beräkning av tjockleken på isoleringsramens gavel

Resultatet anges i millimeter, och brukar avrundas, vilket leder till standard tjocklekar av värmeisoleringsmattor eller producerade block.

För väggarna av sina tegelstenar eller kvarter kan metoden för beräkning av isoleringen vara något annorlunda men i allmänhet är det liknande. Det beskrivs i detalj (även med tillämpning av miniräknare) i artiklar om fasader och isolering av fasader, länkar till vilka föreslogs till läsaren ovan.