Vilken last kan tåla ihåliga golvplattor

Under många år har betonghålplattor använts för att anordna golvtak i byggandet av byggnader från alla byggnadsmaterial: armerade betongpaneler, väggblock (luftat, skumbetong, gassilikat) samt konstruktion av monolitiska eller tegelstrukturer. Lasten på den ihåliga plattan är en av de viktigaste egenskaperna hos sådana produkter, vilket måste beaktas vid konstruktionsstadiet för den framtida strukturen. Felaktig beräkning av denna parameter påverkar styrkan och hållbarheten hos hela strukturen negativt.

Typer av ihåliga kärnplattor

Hålkärnplattor används mest vid byggandet av golv i byggandet av bostadshus, offentliga och industriella byggnader. Tjockleken hos sådana paneler är 160, 220, 260 eller 300 mm. Enligt typ av hål (tomrum) är produkterna:

 • med runda hål;
 • med ovalformade hålrum;
 • med päronformade hål;
 • med formen och storleken på hålrummen, som styrs av tekniska villkor och speciella standarder.

De mest populära på den moderna byggmarknaden är produkter med en tjocklek av 220 mm och cylindriska hål, eftersom de är konstruerade för betydande belastningar på varje ihålig platta och GOST förser dem med att bygga golv i nästan alla typer av byggnader. Det finns tre typer av sådana strukturella produkter:

 • Plattor med cylindriska hål Ø = 159 mm (märkt med symboler 1PK).
 • Produkter med runda hål Ø = 140 mm (2 st), som endast är gjorda av tunga betongstycken.
 • Paneler med hål Ø = 127 mm (3PC).

Tips! För låga individuella konstruktioner är det tillåtet att använda paneler 16 cm tjocka och med hål Ø = 114 mm. En viktig punkt att tänka på när man väljer en produkt av denna typ, redan i konstruktionens konstruktion, är den maximala belastningen som plattan tål.

Egenskaper hos ihåliga kärnplattor

De viktigaste tekniska egenskaperna hos ihåliga kärnplattor innefattar:

 • Geometriska dimensioner (standard: längd - från 2,4 till 12 m, bredd - från 1,0 till 3,6 m, tjocklek - från 160 till 300 mm). På begäran av kunden kan tillverkaren tillverka icke-standardiserade paneler (men endast med strikt överensstämmelse med alla krav i GOST).
 • Vikt (från 800 till 8600 kg beroende på panelens storlek och betongens densitet).
 • Tillåten belastning på plattan (från 3 till 12,5 kPa).
 • Den typ av betong som användes vid tillverkningen (tungt, lätt, tätt silikat).
 • Det normaliserade avståndet mellan hålcentren är från 139 till 233 mm (beroende på produktens typ och tjocklek).
 • Minsta antal sidor på vilka plattan ska ligga (2, 3 eller 4).
 • Placeringen av tomrum i plattan (parallell med längden eller bredden). För paneler som är utformade för att stödjas på 2 eller 3 sidor, behöver hålrummen vara utrustade endast parallellt med produktens längd. För plattor som stöds på 4 sidor är det möjligt att arrangera hålen parallellt med både längd och bredd.
 • De beslag som används vid tillverkningen (spänd eller icke-spänd).
 • Tekniska utlösningar av ventiler (om något tillhandahålls av designuppgiften).

Märkning av ihåliga plattor

Panelmärket består av flera grupper av bokstäver och siffror, åtskilda av bindestreck. Den första delen är typ av platta, dess geometriska dimensioner i decimetrar (avrundad till närmaste heltal), antalet sidor av stödet för vilket panelen är utformad. Den andra delen är den beräknade belastningen på plattan i kPa (1 kPa = 100 kg / m²).

Varning! Märkningen anger den beräknade jämnt fördelade belastningen på betonggolvet (exklusive produktens egen vikt).

Dessutom anger märket typen av betong som används för tillverkning (L-ljus, C-tät silikat, tung betong anges inte av indexet), liksom ytterligare egenskaper (till exempel seismologisk stabilitet).

Till exempel, om en 1PK66.15-8-märkning appliceras på en platta, tolkas den enligt följande:

1PK - paneltjocklek - 220 mm, tomrum Ø = 159 mm och den är avsedd för montering med stöd på två sidor.

66.15 - längden är 6600 mm, bredd - 1500 mm.

8 - Belasta på plattan, som är 8 kPa (800 kg / m²).

Frånvaron av ett brevindex vid slutet av märkningen indikerar att tung betong användes för tillverkningen.

Ett annat exempel på märkning: 2PKT90.12-6-C7. Så, i ordning:

2PKT - en panel med en tjocklek på 220 mm med hål Ø = 140 mm, konstruerad för installation med betoning på tre sidor (PAC betyder att du måste installera panelen på fyra sidor av stödet).

90.12 - längd - 9 m, bredd - 1,2 m.

6 - Designbelastning på 6 kPa (600 kg / m²).

Med - innebär att den är tillverkad av silikat (tät) betong.

7 - panelen kan användas i regioner med seismologisk aktivitet upp till 7 poäng.

Fördelar och nackdelar med ihåliga kärnplattor

Jämfört med fasta analoga ihåliga paneler har ett antal otvivelaktiga fördelar:

 • Mindre vikt jämfört med solida motsvarigheter, och utan förlust av tillförlitlighet och hållbarhet. Detta minskar väsentligt belastningen på fundamentet och bärande väggar. Vid installation är det möjligt att använda utrustning med mindre lastkapacitet.
 • Lägre kostnader, som för deras tillverkning kräver en betydligt mindre mängd byggmaterial.
 • Högre värme och ljudisolering (på grund av tomrum i produktens "kropp").
 • Hål kan användas för att lägga olika tekniska kommunikationer.
 • Produktionen av plattor utförs endast i stora anläggningar utrustade med modern högteknologisk utrustning (deras produktion i hantverksmässiga förhållanden är praktiskt taget omöjligt). Därför kan du vara säker på att produkten uppfyller de angivna specifikationerna (enligt GOST).
 • Olika standardstorlekar gör det möjligt att bygga byggnader med olika konfigurationer (ytterligare element av golv kan tillverkas av standardpaneler eller beställas från tillverkaren).
 • Snabbinstallationen av taket i jämförelse med arrangemanget av den monolitiska armerade betongstrukturen.

Nackdelarna med sådana plattor innefattar:

 • Möjligheten att installera endast med användning av lyftutrustning, vilket leder till högre priser för byggnad under den individuella byggandet av ett bostadshus. Behovet av ledigt utrymme i ett privat område för manövrering av en kran vid installation av golv.

Tips! Trägolv, som är mycket populära i enskild konstruktion, är installerade på balkar, för vilken installation är det också nödvändigt att använda utrustning med tillräcklig bärkapacitet.

 • Vid användning av väggblock är det nödvändigt att arrangera armerad betongförstärkning.
 • Omöjligheten att göra egna händer.

En ungefärlig beräkning av den maximala belastningen på den ihåliga plattan

För att självständigt kunna beräkna den maximala belastningen som golvplattorna som du planerar att använda under konstruktionen kan tåla är det nödvändigt att ta hänsyn till alla punkter. Antag att du vill använda 1PK.12.12-8 paneler för att ordna överlappningar (det vill säga den beräknade belastningen som en produkt kan tåla är 800 kg / m²: för ytterligare beräkningar kommer vi att ange det med bokstaven Qq). Genom att beräkna summan av alla dynamiska, statiska och fördelade belastningar (från själva plattans vikt, från människor och djur, möbler och hushållsapparater, från screed, isolering, golvbeläggning och partitioner), som anges av QΣ, kan du bestämma vilken belastning din betongplatta kan tåla.. Den viktigaste punkten till vilken uppmärksamhet bör ägnas: Som ett resultat av alla beräkningar (givetvis med hänsyn till den ökande styrfaktorn), skulle det visa sig att QΣ ≤ Q.

För att bestämma en jämnt fördelad belastning på plattans egen vikt är det nödvändigt att känna till sin massa (M). Du kan antingen använda det massvärde som anges i tillverkarens certifikat (om det finns på försäljningsstället) eller referensvärdet från GOST-a-tabellen, som är sammanställt för produkter av tunga betongtyper med en genomsnittlig densitet på 2500 kg / m³. I vårt fall är plattans referensvikt 2400 kg.

Först beräknar vi plåtområdet: S = L⨯H = 6.3⨯1.2 = 7.56 m². Då blir lasten från egen vikt (Qj): Q1 = M: S = 2400: 7,56 = 317,46 ≈ 318 kg / m².

I vissa konstruktionsreferensböcker rekommenderas att det totala beräknade värdet av nyttolasten på golv i lokaler används i beräkningar - Q2 = 400 kg / m².

Då blir den totala belastningen som är nödvändig för att klara golvplattan:

QΣ = Q1 + Q2 = 318 + 400 = 718 kg / m² ˂ 800 kg / m², det vill säga huvudpunkten QΣ ≤ Qq observeras och den valda plattan är lämplig för att ordna golvet i bostadslokaler.

För noggranna beräkningar kommer de specifika densitetsvärdena (beläggningar, värmeisolatorer, ytbeläggningar), belastningsvärdet från partitioner, vikt av möbler och hushållsapparater, etc. behövas. Regulatoriska indikatorer för belastningar (Qn) och säkerhetsfaktorer (Alberg) anges i relevanta SNIP-ah.

Sammanfattningsvis

Hålplattor med designbelastningar från 300 till 1250 kg / m² finns på den moderna byggmarknaden. Om du kommer till det ögonblick som du beräknar den maximala belastningen på ett ansvarsfullt sätt, kan du välja en produkt som uppfyller dina krav utan att betala för hög styrka.

Berätta för mig vad är den maximala belastningen på armerad betongplatta Khrushchev överlapp

Kära medlemmar i forumet, din hjälp är brådskande nödvändig för att avgöra om skiktet är för tjockt.
Huset byggdes i Khrusjtjov, 61 år gammal, röd tegelsten, takhöjd 2,78, golv - armerad betongplattor, 6 meter lång, 1,5 mm tjock och märke, jag vet inte.

Det var ursprungligen planerat att höjden på golvet (utkast) ovanför plattan 8 cm och byggarna rekommenderade 5 cm skum och resten - med en lösning för screed 44 (med ett förstärkande nät). Men efter demontering av det gamla golvet (plankor och lager) visade det sig att golvhöjden var 12 cm och byggherrarna bad om att köpa en annan murbruk för screed. Totalt skikt erhålls

7,5 cm. Skreven hälls istället för trägolv på stockarna i korridoren och köket. Blandningskonsumtion för screed: 47 påsar med 25 kg = 1,175 kg per 8,5 kvadratmeter, d.v.s. 138 kg / m2.

Jag såg SNiP i 62 år, det indikerar regleringsbelastningen för plattan 150 kg / m2.

Jag är i panik, fyllningarna är fyllda med utkast, men jag förstår inte vad jag ska göra nu: 138 kg / m2 är detta normalt eller är det dags att bryta och göra om det?
Vänligen berätta var du ska vända och var du ska hitta märket av armerade betonggolv som användes i konstruktionen för att förstå hur mycket plattan står emot.

P.S. i rummen finns parkett (det låg under byggnaden av huset) på en screed 5 cm, under screed sanden 7 cm (12 cm golvhöjd - 5 cm screed höjd).

myweb skrev:
Jag såg SNiP i 62 år, det indikerar regleringsbelastningen för plattan 150 kg / m2.

Sedan dess har ingenting förändrats. Den normala temporära lasten på taket på ett bostadshus är 150 kg / m2.
"Tillfälligt" - det här betyder alla laster, förutom sob. viktdesigner. Det innebär att designen tar hänsyn till komp. vikten, vikten på de skiljeväggar som står på plattan, vikten av golvkonstruktionen (räkneplattor, återfyllning etc.) lägger också till dessa 150. En total reglerbelastning erhålls.
Om var och en av dessa komponenter i belastningen multipliceras med. tillförlitlighetskoefficient (överbelastningskoefficient) och sammanfattning - den totala beräknade belastningen erhålls.
Enligt den totala konstruktionsbelastningen väljs skivans kvalitet enligt bärkapaciteten (ihåliga golvbeläggningar med en bärkraft på upp till 800 kg / m2). Samma belastning beaktas vid beräkningen av bärande väggar och fundament.

I ditt fall måste du subtrahera från 138-tums vikt av 1 kvadrat. meter från det gamla golvet som du demonterade (ja, låt oss säga 40 kg / m2). Det innebär att du ökar lasten med ca 100 kg / m2 mot den som beaktades i projektet. Det är istället för 150, förblir endast 50 kg / m2 för alla tillfälliga laster (garderobsoffor och du själv är från barn och hushåll) om huset utformades exakt enligt standarder, utan reserver. Och hur det egentligen utformades är en stor och intressant fråga.

Det är nödvändigt att inspektera strukturerna av specialister vid utarbetandet av inspektionsrapporten, slutsatsen om konstruktionens säkerhet och utformningen för att byta golvkonstruktion som överenskommits med tillsynsmyndigheten.
Detta, om du följer lögens anda och brev. Men i verkligheten kan det vara någonting.

Den tredje gången jag rätta ett inlägg - försvinner delen av texten.

Vilken belastning stannar vanligtvis på plattan

Avslutningsmaterialet väljs utifrån den belastning som golvplattan kan tåla. Denna indikator påverkar arrangemanget av taket på byggnaden. I grund och botten när en byggnad eller ett objekt byggs, är rammens styvhet, dess stabilitet i första hand observerad. Alla dessa egenskaper är direkt beroende av styrkan hos den skapade överlappningen.

Typer av plattor och golvstruktur.

De viktigaste punkterna

Monteringen av golvplattan på takets stödkonstruktion gör att du kan bygga upp flerhusbyggnader. För att korrekt genomföra ett byggprojekt behöver du veta exakt hur mycket tryck den valda golvplattan klarar av. Du måste vara väl känd i olika plåtar.

Ritning av den ihåliga plattan.

Innan man går vidare till byggandet av en flervåningsbyggnad, är det nödvändigt att beräkna lasten. Urvalet av byggnadsstrukturen beror på framtida vikt, belastningen på vilken plattan ska installeras beror på belastningen.

Vid produktion produceras två typer av plattor:

Fullkroppssystem har stor massa, de är väldigt dyra. Denna design används vid konstruktion av allvarliga föremål som är socialt betydelsefulla.

Vid byggandet av bostadshus används en ihålig plåt huvudsakligen. Jag måste säga att de viktigaste tekniska parametrarna för en sådan tallrik uppfyller alla standarder för byggande av bostadshus:

Den viktigaste fördelen med dessa produkter kan kallas låg kostnad. Detta gjorde det möjligt att använda ett sådant system mycket oftare i jämförelse med andra.

För beräkningen av överlappningen beaktas platsen för tomrum. De är anordnade på ett sådant sätt att produktens lageregenskaper inte kränks. Voids påverkar också ljudisoleringen i rummet, dess värmeisoleringsegenskaper.

Plattan är gjord av olika storlekar. Dess längd kan nå maximalt 9,7 m med en maximal bredd på 3,5 m.

Beräkning vid golvplattans tvingning.

Vid byggandet av byggnader används strukturer med dimensioner på 6 x 1,5 mm oftast. Denna storlek anses vara standard och mest efterfrågad. Detta system används för konstruktion av:

Eftersom vikten av dessa plattor inte är så hög är de lätta att installera, för vilka en femtonskran används.

Hur man beräknar lasten korrekt

Konstruktionen av något hem kan inte göra utan korrekt beräkning av lasten som kan hålla golvplattan. Styvheten hos hela byggnaden beror på den. Därför är dessa beräkningar en garanti för säker konstruktion, det är en garanti för säkerheten för människors liv.

I varje hus har golv två strukturella delar:

Schema belastning på överlappningen.

Den övre delen sänder lasten på den undre strukturen. Därför är det mycket viktigt att exakt beräkna det tillåtna värdet.

I grund och botten är beräkningen av varje byggnadskonstruktion helt enkelt nödvändig så att byggnaden inte kollapsar efteråt. Vid felaktig beräkning börjar väggarna att spricka mycket snabbt. Byggnaden kommer snabbt att kollapsa.

Beräkningen av lastplattan görs i två kategorier:

Statisk beräkning tar hänsyn till alla föremål som bär lasten på plattan. Alla rörliga objekt har ett dynamiskt värde.

För att utföra en beräkning måste du ha:

Dess motståndskraft mot olika belastningar beror på plåtens storlek.

För att bestämma den belastning som framtida golvplattan kan klara, görs en detaljerad ritning först. Det tar hänsyn till området i huset och allt som kan skapa en belastning. Dessa saker inkluderar:

 • partitioner;
 • isolering;
 • cementplattor;
 • golvbeläggning.

Huvudtaket är beläget vid ändarna på plattan. När plåtar är gjorda är armeringen placerad så att maximal belastning faller på ändarna.

Mitten av plattan bör inte ta lasten, den läggs inte vid beräkning av strukturen.

Regulatorisk, designbelastning och säkerhetsfaktor.

Därför kommer mitten av strukturen inte att stå, även om den förstärks av huvudväggarna.

För att förstå hur beräkningen är klar, ta till exempel en konstruktion som "PK-50-15-8." Enligt GOST 9561-91 är massan av detta system lika med 2850 kg.

 1. Först beräknas hela lagerytans yta: 5 m × 1,5 m = 7,5 kvadratmeter.
 2. Sedan beräknas vikten som kan hålla plattan: 7,5 kvadratmeter. m × 800 kg / kvm cm = 6000 kg.
 3. Efter detta bestäms av massan: 6000 kg - 2850 kg = 3150 kg.

I det sista steget beräknas hur mycket av belastningen kommer att förbli efter att isoleringen har utförts, läggs på skiktet och täcker golven. Professionella försöker ta golvet så att det och screed inte överstiger 150 kg / kvm.

Då 7,5 kvadratmeter. m multipliceras med värdet 150 kg / kvm, blir resultatet 1125 kg. Från plattans massa, lika med 3150 kg, subtraheras 1125 kg, det visar sig 3000 kg. Således 1 kvadrat. m kan stå emot 300 kg / kvm. cm.

Punktbelastningsberäkning

Denna parameter bör utföras mycket bra och försiktigt. Om belastningen kommer att ligga på en punkt, påverkar den i hög grad skivans livslängd.

Konstruktionsguiderna ger följande formel:

800 kg / kvm Cm × 2 = 1600 kg.

Följaktligen kan en enskild punkt klara 1600 kg.

En mer exakt beräkning måste emellertid ta hänsyn till pålitlighetsfaktorn. Dess värde för en bostadsbyggnad är 1.3. Som ett resultat:

800 kg / sq.cm × 1,3 = 1040 kg.

Men även med denna säkra storlek är det önskvärt att placera en punktbelastning bredvid stödstrukturen.

Några ytterligare uppgifter

Egenskaper av golvplattor av armerad betong

Naturligtvis, om alla tekniska parametrar för överlappningen är kända, är den uppskattade massan, som kommer att vara huvudbelastningen, att utföra nödvändiga beräkningar ganska lätt. Det är nödvändigt att ta hänsyn till förekomsten av flera typer av laster.

Först av allt är lastens varaktighet. Det kan existera som:

Konstant belastning skapar:

 • möbler;
 • personer,
 • hushållsapparater;
 • saker permanent placerade i rummet.

Dessutom är massan av den bärande strukturen ständigt under tryck, och bergtrycket påverkas.

Under den temporära belastningen hänvisas till de som uppträder under konstruktionen av olika strukturer.

Särskilda belastningar inkluderar seismiska effekter, en möjlig förändring av markens egenskaper.

Kortfristiga belastningar härrör från den utrustning som används vid byggandet av en byggnad under atmosfärisk exponering. Vid beräkning av den största belastningen är det nödvändigt att ta hänsyn till långsiktig last. De utgör en stor grupp, dessa inkluderar:

 • frysande vatten;
 • utseendet av is;
 • förekomsten av sprickor;
 • hårdhetslinje;
 • tegelvägg:
 • cementskrot;
 • golvbeläggning;
 • massa av skiljeväggar;
 • Mycket utrustning för stationärt arbete, det kan vara transportörinstallationer, olika anordningar, fasta ämnen eller vätskor.
 • vikten av hyllor i lager eller i ett annat rum;
 • mycket ackumulerat damm, denna faktor ignoreras ofta, men det måste beaktas, det är också överviktigt;
 • utfällning.

Några användbara rekommendationer

För förstärkning av golvplattans bärkraft är armeringen speciellt gjord.

Vid beräkningen av den belastning som skapas av massan av den mest olika produktionsutrustningen är det nödvändigt att ta hänsyn till befintlig regleringsbelastning. Detta inkluderar massan av de lagda rörledningarna.

När beräkningen gäller icke-standardutrustning är det bäst att utgå från de passdata som tillverkaren av denna utrustning omsluter.

Beräkningen tar också hänsyn till vikten av transportörer, anordningar och isolering. Leverantören av plattan följer oftast produkten med ett pass, vilket indikerar den tillåtna belastningen på golvplattan.

Hur mycket kan en plattan motstå?

Vem drömmer inte om att ha ett hus i byn eller att renovera en stor lägenhet i staden? Den som arbetar med privat konstruktion eller reparation bör tänka på hur mycket en golvplatta kan tåla. Hur mycket last, användbart eller dekorativt, det kommer att göra och inte böja? För att kunna svara på alla dessa frågor måste du först förstå plattformens utformning och märkning.

Före byggandet av en höghus är det nödvändigt att beräkna hur mycket golvplattan kan klara sig.

Typer och fördelar med denna produkt

Golvplattor, tillverkade på fabriken i enlighet med temperaturen och tiden för härdning, är av hög kvalitet. Idag är de tillgängliga i två versioner: korpulenta och ihåliga.

Fasta plattor, som inte bara har stor vikt, utan också stora kostnader, används endast vid konstruktion av särskilt viktiga föremål. För bostadshus tar traditionellt ihåliga plattor. Bland deras fördelar - ett lättare och lägre pris kombinerat med en hög grad av pålitlighet.

Det bör noteras att antalet hålrum är utformade så att de inte stör lageregenskaperna. Voids spelar också en viktig roll för att ge ljud och värmeisolering för byggnader.

Plattans dimensioner varierar i längd från 1,18 till 9,7 m i bredd - från 0,99 till 3,5 m. Men oftast används i konstruktionen produkter med en längd av 6 m och en bredd på 1,2-1,5 m. Detta Ett favoritformat för att bygga inte bara höghus, utan även privata stugor. För installationen krävs en monteringskran med en kapacitet på högst 3-5 ton.

Material och byggnadsfynd

Den vikt som kan bära plattan direkt beror på det märke av cement som det tillverkas från.

Golvplattor är gjorda av betong på basis av cement av märket M300 eller M400. Märkning i konstruktion är inte bara bokstäver och siffror. Detta är kodad information. Till exempel kan cementmärket M400 klara en belastning på upp till 400 kg per 1 cc per sekund.

Men förväxla inte begreppet "kunna klara sig" och "kommer alltid att stå emot." Dessa samma 400 kg / kubik cm / sek är den belastning som M400-cementprodukten kommer att stå emot en stund och inte ständigt.

Cement M300 är en blandning baserad på M400. Produkter från den uthärdar mindre samtidiga belastningar, men de är mer plastiska och kan motstå avböjningar utan att bryta igenom.

Förstärkning ger betong en hög bärkraft. Den ihåliga kärnplattan är förstärkt med rostfritt stål av klass AIII eller AIV. Detta stål har höga korrosionsegenskaper och motstånd mot temperaturförändringar från -40˚ till +50˚, vilket är mycket viktigt för vårt land.

Vid framställning av moderna betongprodukter användes spänningsförstärkning. En del av armeringen är försträckt i formen, sedan är armeringsnätet installerat, vilket överför spänning från de spända elementen till hela den ihåliga plattans hela kropp. Därefter hälls betong i formen. Så snart han förstärker och ökar den nödvändiga styrkan, skärs spänningselementen.

En sådan förstärkning gör det möjligt för plåtar av armerad betong att motstå tunga belastningar utan att slingas eller slingras. I ändarna, som stöds av bärande väggar, används dubbel förstärkning. På grund av detta "ändar ändarna inte" under egen vikt och motstår lätt lasten från de övre lagerväggarna.

Olika typer av laster

Varje överlappning består av tre delar:

 • den övre delen, som omfattar golv, golv och isolering, om den ligger ovanför bostadsgolvet;
 • den nedre delen, bestående av tak trim och hängande element, om botten är också ett vardagsrum;
 • byggnadsdelen som håller allt i luften.

Golvplattor väger mycket, så de behöver bara installeras med en kran.

Skivan är en strukturell del. Överst och botten, det vill säga golv och tak trim skapar en belastning som kallas statisk statisk. Denna last innehåller alla element som är upphängda från taklocket, ljuskronor, stansäckar, gungor. Detta inkluderar också det faktum att det kommer att ligga på golvet - skiljeväggar, kolonner, bad och jacuzzi.

Det finns också den så kallade dynamiska belastningen, det vill säga lasten från föremål som rör sig längs överlappningen. Det här är inte bara människor, utan också deras husdjur, för i dag förvärvar vissa människor exotiska husdjur, som exempelvis pilar, lodjur eller hjortar. Därför är frågan om dynamisk belastning viktigare än någonsin.

Dessutom fördelas lasterna och pekar. Om en stansäck på 200 kg till exempel upphängs till överlappningen blir det en punktbelastning. Och om du monterar ett upphängt tak, är ramen där varje 50 cm fästs med hängare på golvet, redan en fördelad belastning.

Vid beräkning av punkten och fördelade belastningar finns det också mer komplexa fall. När man till exempel installerar ett 500-liters bad är det nödvändigt att inte bara ta hänsyn till den fördelade belastningen som det fyllda badets vikt skapar över hela stödområdet (det vill säga området mellan badets ben), men också den punktbelastning som varje ben skapar på golvet.

Märkning av betongprodukter

Skivade plattor har samma motståndskraft mot stress som vanligt.

Alla ihåliga kärnplattor som lämnar växterna är markerade. Denna märkning, som redan nämnts ovan, bär den kodade informationen. Överlappande plattor förkortas som PC.

Nästa nummer efter förkortningen är ungefär lika med längden, uttryckt i decimetrar. Nästa nummer anger bredden, också ungefär i decimetrar. Men det sista numret betyder hur många kilo en kvadratmeter platta kan bära, inklusive sin egen vikt.

Till exempel har plattan PC-12-10-8 en längd av 1180 mm (eller 1,18 m, det vill säga ca 12 dm) och en bredd på 990 mm (det vill säga 0,99 m eller cirka 10 dm). Men den maximala tillåtna belastningen är 8 kg per 1 kvm Dm. Eller 800 kg / kvm

Det bör noteras att en last på 800 kg per 1 kvadratmeter är nästan standard för alla plattor. Även om producerade plattor kan motstå en belastning på 1000 kg per 1 kvm och till och med 1250 kg per 1 kvm. Det sista numret på etiketten är 10 och 12,5.

Höjden på plattan - ett konstant värde, och nästan alltid - med undantag för speciella fall - är lika med 22 cm.

Beräkning av högsta tillåtna laster

Golvplattor kan ha olika storlekar och olika tjocklek, vilket påverkar deras motståndskraft mot stress.

För att få reda på hur mycket en platta kan bära, måste du först göra en detaljerad ritning av huset (eller lägenheten). Då är det nödvändigt att beräkna totalvikten på allt som kommer att överlappa varandra. Detta inkluderar gipsbetongskivor, sand och expanderad lera golvisolering, cementskikt, vikten av golvplattor eller parkettgolv. Då ska lastens totala vikt divideras med antalet plattor som kommer att bära allt detta på sig själva.

Lagerväggar och stöd för taket ska placeras uteslutande på ändarna. Det bör noteras att de inre delarna förstärks så att lasten överförs till ändarna.

Mitten av plattan kan inte ta upp vikten av seriösa strukturer, även om stödkolonnerna eller huvudväggarna är upptagna nedanför.

Nu går vi vidare till den allmänna beräkningen av lasten som plattan kan klara. För detta behöver du veta vikten. Ta till exempel plattan PC-60-15-8, så älskad av våra byggare. Enligt GOST 9561-91 är dess vikt lika med 2850 kg.

Först beräknar vi ytan av plattans lageryta: 6 m × 1,5 m = 9 kvm. Nu behöver du veta hur många kilo last som denna yta kan bära. För att göra detta multiplicerar vi området med den maximalt tillåtna belastningen per 1 kvadratmeter yta: 9 kvm M × 800 kg / kvm = 7200 kg. Därefter avtar själva plattans vikt: 7200 kg - 2850 kg = 4350 kg.

Därefter beräknar vi hur många kilo golvisolering, screed och golvbeläggning kommer att äta. Vanligtvis försöker de installera en sådan mängd isolering eller cementskikt så att den tillsammans med golvbeläggningen väger högst 150 kg / kvm.

Således kommer den vid 9 kvm av plattytan att bära: 9 kvm × 150 kg / kvm = 1350 kg. Vi subtraherar detta nummer från den tidigare erhållna siffran och får: 4350 kg - 1350 kg = 3000 kg, vilket i termer av 1 kvadratmeter ger 333 kg / kvm.

Vad betyder dessa 333 kg? Eftersom vikten av plattan och golvbeläggningen redan har dragits av, är 333 kg per 1 kvadratmeter den nyttolast som kan placeras på den. Enligt SNiP från 1962, inte mindre än 150 kg / kvm. m av dessa 333 kg / kvm m bör avsättas för framtida belastningar: statiska (möbler och apparater) och dynamiska (människor, deras husdjur).

De återstående 183 kg / kvm kan användas för att installera skiljeväggar eller dekorativa element. Om delarnas vikt överstiger det beräknade värdet bör ett ljusare golv väljas.

Metod för omräkning av belastningar per kvadratmeter

Beräkning av belastningar på plattan görs på varje mätare.

Lasten på samma platta kan beräknas på ett annat sätt. Vi tar alla samma PK-60-15-8.

Med en yta på 9 kvm per 1 kvm av plattytan har vi: 2850 kg: 9 kvm M = 316 kg / kvm. Vi subtraherar sin egen vikt från den maximala tillåtna lasten: 800 kg / kvm. m - 316 kg / kvm = 484 kg / kvm.

Dra nu bort vikten på golvbeläggningen, screed eller isoleringen, det vill säga allt som kommer att falla på golvet. Låt den vara ungefär lika med 150 kg / kvm: 484 kg / kvm - 150 kg / kvm = 334 kg / kvm.

En liten skillnad på 1 kg uppnås på grund av att ingen delning utfördes här, vilket i det första fallet leder till en periodisk fraktion. Från de resterande 334 kg / kvm måste du subtrahera 150 kg / kvm. m, släppt på möbler och människor, och planera sedan ut partitioner och dörrar med en hastighet på 184 kg per 1 kvm.

Punktbelastning med gramnoggrannhet

Denna typ av last kräver särskild vård. Av hur mycket kommer att upphängas eller laddas på en punkt, kommer livslängden för hela överlappningen att bero på.

Vissa kataloger erbjuder att beräkna den maximala tillåtna punktbelastningen enligt följande formel: 800 kg / kvm × 2 = 1600 kg. Det betyder att 1600 kg kan hängas eller placeras vid en punkt. Det är dock mer rimligt att beräkna punktbelastningen i enlighet med tillförlitningskoefficienten.

För bostadshus är det vanligtvis 1-1.2. På grundval av detta får vi: 800 kg / m2 × 1,2 = 960 kg. En sådan beräkning är säkrare när det gäller en lång last på en punkt. Man bör emellertid komma ihåg att punktbelastningen är bättre placerad närmare lagerväggarna, nära vilken förstärkning av plattan förstärks.

Massor i reparation av gamla lägenheter

Golvplattor kan tillverkas för hand. Förstärkning görs för att göra dem starkare.

Vid planering av lyxreparationer i gamla hus är det bättre att ta bort den gamla golvisoleringen och golvet i förväg. Då borde det åtminstone approximativt uppskatta dess vikt. Nya skikt, plattor eller parkett, som kommer att ersätta dem, är det önskvärt att välja så att vikten på den nya golvens "kläder" var ungefär lika med massan av den gamla övre delen av taket.

Du bör vara särskilt försiktig när du placerar nytt VVS med ökade volymer i gamla lägenheter - badkar med 500 liter eller mer, bubbelbadkar. Det är bäst att bjuda in en specialist och be honom att genomföra detaljerade beräkningar. Man bör komma ihåg att kortsiktig last och konstant statisk belastning skiljer sig från varandra.

Statiska belastningar tenderar att ackumuleras, vilket leder över tiden till betydande sagging och sagging av plattan. En kortsiktig last testar bara den för styrka.

Sammanfattningsvis vill jag säga att endast exakt överensstämmelse med alla regler och grundighet i beräkningarna kommer att ge golvplattor med ett långt liv.

Vilken belastning kan klara plattan

Under konstruktionen är det mycket viktigt att beräkna den belastning som golvplattan kan klara av korrekt. Faktum är att det ger strukturen styvhet, så i det här fallet handlar det i första hand om säkerheten för hela byggnaden och de personer som bär den ut.

Överlappningen består av övre, nedre och strukturella delar. Den senare överför sin vikt till stöden. Således är en faktor som beräkning av tillåten last mycket viktigt.

Vid byggandet av privata hus och höghus används ofta plattor.

När det gäller botten av golvet är den gjord av gips, kakelmaterial eller olika slags skinn. Övre delen är en golvkonstruktion och utjämningsskikt. De ger ljudisolering och värmeisolering. Monolitiska och prefabricerade plattor används för att montera golvets strukturella del. I grund och botten är sådana plattor av armerad betong, men dessutom kan förspänd betong användas, användningen av keramiska linjer är tillåten.

Monolitisk överlappning kan utföras för hand.

Beräkningar för byggnadsstrukturer görs först och främst för att säkerställa att strukturerna inte förstörs. Om beräkningen visade sig vara fel, så kommer snart sprickor att krypa längs väggarna. Och hur det kan sluta mycket snart, det finns inget behov av att förklara.

Belastningarna på plattan beräknas i två kategorier: dynamisk och statisk. Den senare innehåller alla de saker som ligger, hänger eller spikas på spisen. Och de objekt som kan springa, falla och hoppa är redan dynamiska belastningar.

För att noggrant beräkna allt behöver du:

 • kalkylator;
 • lång linjal
 • byggnadsnivå;
 • rouletthjul

Med tanke på att dynamiska belastningar kan fördelas jämnt och ojämnt, beaktas de inte för en vanlig bostadsbyggnad.

Huvudfaktorer

Plateparametrar: L - längd; B - bredd; H - höjd.

Om vi ​​pratar om beräkningarna av belastningar på den ihåliga plattan, beror allt på storleken. I genomsnitt kan den tåla mellan 800 och 1450 kg per kvadratcentimeter. En ihålig standardplatta har en tjocklek av 200 mm, men det bör noteras att det finns plåtar med en tjocklek av 150 mm. Dessutom är det nödvändigt att ta hänsyn till att sådana plattor är ganska bräckliga och det är inte nödvändigt att göra experiment på ämnet av hur mycket vikt de kan tåla.

Vid beräkningen är det nödvändigt att ta hänsyn till den ungefärliga vikten av möbler och andra föremål i lägenheten, såväl som vikten av de som bor i den. Det bör noteras att varje tallrikstillverkare bestämmer belastningen på olika sätt, det finns nyanser här. I genomsnitt varierar den från 400 till 700 kg per kvadratmeter.

Placering av golvplattor: 1 - platta, 2 - lösningslåda, 3 - spade, 4 - verktygslåda, 5 - skrot

För att kunna bestämma med maximal noggrannhet vilken typ av last som kan klara överlappningen är det nödvändigt att ta hänsyn till följande data. Om vi ​​pratar om en vanlig bostadsbyggnad kommer belastningen att vara enligt följande: Från människor, det är användbart, blir det 200 kg per kvadratmeter, från skiljeväggar - 150 kg per kvadratmeter, från golvet - 100-150 kg per kvadratmeter Det är inte svårt att beräkna att i genomsnitt kommer följande tryck att appliceras på plattorna - 500 kg per kvadratmeter.

Ovanstående beräkningar är emellertid rent genomsnittliga eftersom alla beräkningar måste göras separat i varje enskilt fall. Så innan du beräknar vilken belastning golvplattorna klarar, måste du ta hänsyn till sådana faktorer som alla plåtens egenskaper, som vanligtvis anges vid inköpstillfället. Det rekommenderas inte att överskrida gränsen, eftersom det i det här fallet kan sluta mycket dåligt, deformation kommer att uppstå, och det är möjligt att överlappningen slutligen bryts.

Ytterligare uppgifter

Vid beräkning av överlappningar är det nödvändigt att bestämma klassen betong och förstärkning.

Men om du känner till alla tekniska egenskaper för överlappningen och åtminstone den ungefärliga vikten som laddar dem, är det inte så svårt att göra beräkningar. Man bör komma ihåg att det finns flera klassificeringar av laster.

Så den första typen beror på hur långa lasterna är. Det vill säga, vi måste fortsätta från det faktum att de kan vara permanenta och tillfälliga. Vid permanent omfattar: vikten av möbler, människor, hushållsapparater och andra föremål som ständigt finns i lägenheten. Detta bör också omfatta vikten av stödstrukturen, mark- och bergstrycket. När det gäller tillfälliga laster inkluderar dessa de som uppkommer under byggandet av byggnaden, lagringen och transporten av olika konstruktioner.

Det finns speciella laster som innebär seismiska eller explosiva effekter, liksom en modifierad markstruktur. Med kortsiktig tillskrivning - från utrustningen, när byggandet av huset, och fortfarande is och vind (det vill säga klimat). Vid beräkning av maximal belastning bör hänsyn tas till långsiktig belastning inkluderar dessa:

Vattenfrysning i golvplattans inre hålrum: 1 - Isbildning; 2- sprickor; 3-stärkt betongbältesstyvhet; 4 - vägg i halvsten 5- betongrör; 6 - golv.

 • vikten av tillfälliga skiljeväggar i huset;
 • vikten av utrustning som är avsedd för stationärt arbete (det vill säga transportörer, anordningar, fasta och flytande kroppar som ingår i sådan utrustning);
 • tryck av fasta ämnen, vätskor och gaser i rörledningar;
 • vikten på ställningsutrustningen, som ligger i lager, granaries, kylskåp och i andra lokaler;
 • vikten av det deponerade dammet (detta är också en viktig faktor, många tar inte hänsyn till detta, vilket är helt oacceptabelt);
 • Annan nederbörd: snö, regn, hagel (måste beaktas vid beräkning av golvplattorna).

Användbara rekommendationer

Förstärkning används för att öka lagerets lagerförmåga.

Vid beräkning av lasten på plåtarna hos olika produktionsutrustning är det nödvändigt att ta hänsyn till vad regleringsbelastningen är (här är det nödvändigt att ta hänsyn till rörlängden). Om vi ​​pratar om icke-standardutrustning, bör du styras av passdata från tillverkare av sådan utrustning. Det är nödvändigt att ta hänsyn till beräkningarna och vikten av transportörer, isolering, anordningar. I de flesta fall anger tillverkaren vilken belastning golvplattan kan klara.

Sammanfattningsvis bör det sägas om snölast, som är av stor betydelse. För detta finns en standardformel: S = SgxU. I denna formel är Sg den ungefärliga vikten av snö per kvadratmeter och U är belastningsfaktorn för snö på ytan i förhållande till vikten av jordens snöskydd.

Under konstruktionen är det nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att golvplattan inte kan överbelastas, det kommer bara att tåla den vikt som erhållits i beräkningarna. Det finns byggare som försummar resultatet av sådana beräkningar och laddar plattan ovanför normen. Som ett resultat förekommer obehagliga och ofta tragiska incidenter, så ordstaven "Åtgärd sju gånger, skära en gång" i detta avseende är så brådskande som möjligt.

Maximal tillåten belastning på golvplattan

För arrangemang av golv mellan golv, liksom i byggandet av privata föremål användes armerade betongpaneler med hålrum. De är ett kopplingselement i prefabricerade och prefabricerade monolitiska byggnader, vilket säkerställer deras hållbarhet. Huvudegenskapen är belastningen på golvplattan. Det bestäms vid byggnadens konstruktion. Innan byggnadsarbetet påbörjas bör beräkningar utföras och basens belastningskapacitet ska utvärderas. Fel i beräkningarna påverkar strukturstrukturen starkt.

Lasten på den ihåliga peliten överlappar varandra

Typer av ihåliga kärnplattor

Paneler med längsgående hålrum används vid byggandet av golv i bostadshus samt industribyggnader.

Förstärkta betongpaneler skiljer sig åt i följande funktioner:

 • hålrummets storlek;
 • hålrummets form;
 • yttre dimensioner.

Beroende på storleken på tvärsnittets tvärsnitt klassificeras armerade betongprodukter enligt följande:

 • Produkter med cylindriska kanaler med en diameter av 15,9 cm. Paneler är märkta med beteckningen 1PK, 1 PKT, 1 PKK, 4PK, PB;
 • Produkter med cirklar med hålrum med en diameter av 14 cm, gjorda av tunga betongblandningar, betecknad 2PK, 2PKT, 2PKK;
 • ihåliga paneler med kanaler med en diameter av 12,7 cm. De är märkta med beteckningen 3PK, 3PKT och 3PKK;
 • cirkulära ihåliga kärnpaneler med en kavitetsdiameter reducerad till 11,4 cm. De används för lågkonstruktion och betecknas 7PK.
Typer av plattor och golvstruktur

Paneler för interfloor baser skiljer sig i form av längsgående hål, som kan göras i form av olika former:

I samordning med kunden tillåter standarden produktion av produkter med öppningar vars form skiljer sig från de angivna. Kanalerna kan vara långsträckta eller päronformade.

Cirkulära ihåliga produkter kännetecknas också av mått:

 • längd, som är 2,4-12 m;
 • bredd i intervallet 1 m3,6 m;
 • 16-30 cm tjock.

På konsumentens begäran kan tillverkaren producera icke-standardiserade produkter som skiljer sig åt i storlek.

Huvudegenskaper hos ihåliga kärnpaneler

Kavitetsplattor är populära inom byggbranschen på grund av deras prestandaegenskaper.

Beräkning på golvplattans stansning

Huvudpunkter:

 • utökat standard sortiment av produkter. Mått kan väljas för varje objekt individuellt beroende på avståndet mellan väggarna;
 • minskad vikt av lätta produkter (från 0,8 till 8,6 ton). Massan varierar beroende på densitet av betong och storlek.
 • tillåten belastning på plattan, lika med 3-12,5 kPa. Detta är den huvudsakliga driftsparametern som bestämmer produktens bärkapacitet.
 • märke av betonglösning, som användes för att fylla panelerna. För tillverkning av lämpliga betongkompositioner med markeringar från M200 till M400;
 • standardintervallet mellan hålens längsgående axlar är 13,9-23,3 cm. Avståndet bestäms av produktens storlek och tjocklek.
 • märke och typ av tillbehör som används. Beroende på produktens storlek används stålstänger i spänd eller obestämt skick.

Val av produkter, du måste överväga deras vikt, vilket bör motsvara stiftelsens styrka egenskaper.

Hur märks ihåliga plattor

Statens standard reglerar kraven för märkning av produkter. Märkning innehåller alfanumerisk beteckning.

Märkning av ihåliga kärnplattor

Det bestämmer följande information:

 • panelstorlek;
 • dimensioner;
 • maximal belastning på plattan.

Märkning kan också innehålla information om vilken typ av betong som används.

Till exempel betraktar produkten, som betecknas med förkortningen PC 38-10-8, avkodningen:

 • PC - denna förkortning betecknar en interfloor panel med runda håligheter, gjord av förberedelsemetod;
 • 38 - Produktlängd, komponent 3780 mm och avrundad till 38 decimeter;
 • 10 - Den avrundade bredden som anges i decimetrar är den faktiska storleken 990 mm;
 • 8 - En siffra som anger hur mycket plattan står emot kilopascals. Denna produkt tål 800 kg per kvadratmeter yta.

När du utför designarbete bör du vara uppmärksam på indexet i produktens märkning för att undvika misstag. Det är nödvändigt att välja produkter efter storlek, maximal lastnivå och designfunktioner.

Fördelar och svagheter i plattor med hålrum

Hålplattor är populära på grund av ett komplex av fördelar:

 • lätt vikt. I lika stora storlekar har de hög hållfasthet och tävlar framgångsrikt med fasta paneler, vilka har stor vikt, vilket ökar påverkan på väggarna och grunden för byggnaden.
 • reducerat pris. Jämfört med solida motsvarigheter krävs för tillverkning av ihåliga produkter en minskad mängd betongmortel, vilket bidrar till att minska den uppskattade byggkostnaden.
 • Förmåga att absorbera ljud och isolera rummet. Detta uppnås på grund av de designfunktioner som är förknippade med närvaron av längsgående kanaler i betongmassan;
 • industriella produkter av hög kvalitet. Designfunktioner, dimensioner och vikt tillåter inte hantverkspaneler;
 • möjligheten till snabb installation. Installationen är mycket snabbare än konstruktionen av en solid armerad betongstruktur;
 • olika dimensioner. Detta möjliggör användning av standardiserade produkter för byggande av komplexa tak.

Produktfördelarna inkluderar också:

 • Möjligheten att använda internt utrymme för att lägga olika tekniska nätverk
 • ökad säkerhetsmarginal för produkter som tillverkas i specialiserade företag;
 • motståndskraft mot vibrationseffekter, temperatur extremiteter och hög luftfuktighet;
 • möjligheter att använda i områden med ökad seismisk aktivitet upp till 9 poäng;
 • slät yta, vilket minskar komplexiteten i efterbehandling.

Produkterna är inte föremål för krympning, har minimala avvikelser i storlek och är korrosionsbeständiga.

Hålkärnplattor

Det finns också nackdelar:

 • behovet av att använda lyftutrustning för att utföra arbete vid installationen. Detta ökar den totala kostnaden och kräver också en fri plats för installation av en kran.
 • behovet av att utföra styrkalkyler. Det är viktigt att korrekt beräkna de statiska och dynamiska belastningsvärdena. Massiv betongbeläggning bör inte installeras på väggarna i gamla byggnader.

För att installera taket är det nödvändigt att bilda pansarzon på väggens övre nivå.

Beräkning av lasten på golvplattan

Genom beräkning är det enkelt att bestämma hur mycket last som golvplattan kan klara. För detta behöver du:

 • rita byggnadens rumsliga plan
 • beräkna viktverkan på bäraren;
 • Beräkna lasten genom att dividera den totala kraften med antalet plattor.

För bestämning av massan är det nödvändigt att sammanfatta vikten av skiktet, skiljeväggar, isolering samt möbler i rummet.

Tänk på beräkningsmetoden på panelets exempel med beteckningen PC 60.15-8, som väger 2,85 ton:

 1. Beräkna bärareområdet - 6x15 = 9 m 2.
 2. Beräkna lasten per enhet område - 2.85: 9 = 0.316 t.
 3. Vi subtraherar från standardvärdet av egen vikt 0,8-0,316 = 0,484 t.
 4. Vi beräknar vikten av möbler, ytor, golv och skiljeväggar per enhet område - 0,3 ton.
 5. Jämförbart resultat med ett beräknat värde av 0,484-0,3 = 0,184 t.
Hålkärnplatta PC 60.15-8

Den resulterande skillnaden, som motsvarar 184 kg, bekräftar närvaron av en säkerhetsmarginal.

Golvplatta - belastning per m 2

Beräkningsmetoden gör det möjligt att bestämma produktens lastkapacitet.

Tänk på beräkningsalgoritmen på exemplet på PC-panelen 23.15-8 som väger 1,18 ton:

 1. Beräkna området genom att multiplicera längden efter bredd - 2,3x1,5 = 3,45 m 2.
 2. Bestäm maximal lastkapacitet - 3,45х0,8 = 2,76t.
 3. Vi tar bort produktens massa - 2,76-1,18 = 1,58 ton.
 4. Beräkna vikten på beläggningen och skiktet, vilket till exempel är 0,2 ton per 1 m 2.
 5. Beräkna belastningen på ytan av golvets vikt - 3,45 x0,2 = 0,69 ton.
 6. Bestäm säkerhetsmarginalen - 1,58-0,69 = 0,89 t.

Den faktiska belastningen per kvadratmeter bestäms genom att dividera värdet erhållet av området 890 kg: 3,45 m2 = 257 kg. Detta är mindre än den uppskattade siffran 800 kg / m2.

Maximal belastning på plåten vid kraftsändningspunkten

Gränsvärdet för den statiska belastningen, som kan appliceras vid en punkt, bestäms med en säkerhetsfaktor på 1,3. För att göra detta behöver du en standardfigur på 0,8 t / m multiplicerad med säkerhetsfaktorn. Det erhållna värdet är - 0,8x1,3 = 1,04 ton. Med en dynamisk belastning som verkar vid en punkt, bör säkerhetsfaktorn ökas till 1,5.

Belastningen på plattan i husets gamla hus

Att bestämma hur mycket vikt plattan motstår i lägenheten hos ett gammalt hus, bör överväga ett antal faktorer:

 • väggens belastningskapacitet;
 • tillstånd av byggnadsstrukturer
 • förstärkning av förstärkning.

När man placerar i byggnader av gamla byggnader med tunga möbler och bad med ökad volym, är det nödvändigt att beräkna vilken gränskraft som kan upprätthållas av byggnadsskivorna och väggarna. Använd tjänster av specialister. De kommer att utföra beräkningarna och bestämma värdet av maximalt tillåtna och pågående insatser. Professionellt utförda beräkningar gör att du kan undvika problemssituationer.