I-Perf.ru

Behöver du säkert fästa något element på en metallyta? Då behöver du definitivt använda metallskruvar. Sådana fästelement är ganska billiga, men de är tillförlitliga klämmor. Med hjälp av dem kan du göra allt nödvändigt arbete med reparationer flera gånger snabbare.

Dessa produkter ser ut som vanliga skruvar, men skillnaden är fortfarande signifikant, nämligen i spetsen. I självuttagande skruvar är den konstruerad som en liten borrmaskin (mini borr). Därför är vridningsprincipen att de först, som det var, skär genom ytan och vrid sedan med en skruvgänga. Metalllock gör att du kan fixa arbetsytan ordentligt. Det finns också de vanliga svarta skruvarna med en skarp spets på änden, som bara vrider inte. Innan du fixar produkter med hjälp måste du göra hål.

Tips för att välja en borr för självgängande skruvar

Det finns två typer av skruvar: trä och metall bas. För metallytor använd skruv med tråd, vilket kännetecknas av ett litet avstånd mellan spolarna. På grund av detta är fixeringen av elementen pålitlig. Använda fästanordningar med en diameter på 3,5 mm behöver inte förborras. Om arbetet medför användning av tunn tenn, är det nödvändigt att förborra hål.

Hålet som borras direkt beror på tjockleken på det material som används. Efter att ha gissat borrens storlek kan du sedan skruva skruven manuellt med en vanlig skruvmejsel.

Tabell med rekommenderade borrdiametrar för en viss metalltjocklek

Vanligtvis används arbetsborrar med en diameter av 3,4. Resterande arter finns också, men mycket mindre.

Fästen till metallkonstruktioner: nyckelfunktioner

Metallskruvar är tillämpliga när du behöver fixa materialet säkert på metallkonstruktionen. Deras kepsar är sexkantiga, halvklotiga, med en pressbricka. Kolstål används vid tillverkning av sådana fästen. För att förlänga livslängden, används de i rum med hög luftfuktighet, behandlas de vidare (galvaniserad).

För att utföra installationen i metallets botten behöver du självgängande skruvar med en borr. Sådana fästningar är nödvändiga om materialet har en tjocklek större än 0,9 mm och ingen förborrning har utförts.

Hur man skruvar en skruv på metall

Fästdon kan ha kapslar med olika diametrar. Därför bör du få en lämplig skruvmejsel eller en skruvmejsel med ett lämpligt munstycke. Om planerna att dra åt endast 1-3 skruvar är det ganska möjligt att göra med en skruvmejsel. Om mer ambitiöst arbete är planerat är det omöjligt att slutföra idén utan en skruvmejsel. Med det här verktyget kan du snabbt och noggrant utföra allt arbete som behövs.

Den allmänna tekniken för skruvning är följande:

 1. För det första är det nödvändigt att bestämma typen av material, eftersom det finns en mjuk metall - aluminium och det finns stål.
 2. Om du måste arbeta med stål måste du först göra hål.
 3. Monteringssats "på position". Försiktigt, men det är säkert nödvändigt att skruva in den med en borr tills den fördjupas och blir fast i materialet. Därefter kan hastigheten på borren ökas. I sista skedet är hastigheten bättre att minska för att undvika skador på skruven.
 4. Vid arbete med aluminium kan du utan förborrning. Skruvning utförs med skruvmejsel.

Hål i metallen under skruven

Många av oss under konstruktionen ställdes inför frågan om montering av skruvar i metallkonstruktioner. Även om ordet "självuttagande skruv" i sig innebär att de själva producerar skärningsåtgärden, kommer det i vissa fall att vara nödvändigt att förbereda förarbetet. Fråga: hur man gör ett hål för skruvar metall?

Den självgängande skruven är hårdvaran som representerar en kärna med en skarp yttre tråd och ett huvud med fördjupning under vridverktyget. Tack vare tillverkningstekniken och applicerad högkvalitativ, hållbar metalllegering, som nödvändigtvis genomgår värmebehandling, har detta fästelement en universell applikation. Produkten har tillräcklig styrka för användning med trä av täthet, metall och betong. Vid arbete med metall måste den använda skruven vara av solidt stål vilket är hårdare än arbetsytans material.

Distingudera skruvar för metall med en skarp spets och en borr. Båda typerna av fästelement kännetecknas av ett litet mellanrum mellan åsar eller, enklare, liten tråd. Detta gör att du kan förbättra vidhäftningen av hårdvaran med ett fast material och därigenom fästa noden.

Den skarpa spetsen av produkten ger den mycket självuttagande effekten vilket förenklar fästprocessen väsentligt. Med andra ord tar vi ett verktyg, en skruvmejsel eller en skruvmejsel, i ena handen, en självgängande skruv - i en annan, och vi skruvar den in i konstruktionen. Även metallytan kommer att ge upp under en sådan anfall, om... tjockleken inte överstiger 0,5 mm. Med tjockare metallgolv är det nödvändigt att borra ett hål, vars diameter kommer direkt att bero på metallets tjocklek.

Grundprincipen är att gå igenom fästpunkten med en borr med en diameter som är mindre än den valda skruvens diameter. Smörj hålet innan du skruvar på maskinvaran med maskinolja och processen blir enkel.

Vi ger följande tabell med rekommenderade borrdiametrar för en viss tjocklek på metallytan:

Eftersom tjockleken på de mest använda metallgolv är 1 mm är den vanligaste borrdiametern 3,4 mm.

I sortimentet av skruvar kan du ofta hitta svart hårdvara. Har samma konstruktion med en skarp ände, de kan tränga in i metall 1,5 mm tjock utan ytterligare förberedande arbete. Diametern på de svarta skruvarna börjar med 3,5 mm; fosfat eller oxidbeläggning bidrar till det mekaniska skyddet av fästanordningar och ger utmärkt vidhäftningsegenskaper. Till skillnad från gult elektrokemiskt skydd har inte. Dessa produkter är gjorda av kol och låglegerade stål, och fosfatfilmen på molekylär nivå passar tätt mot basmetallen. När fästet deformeras, faller det här skyddsskiktet inte på grund av hög plasticitet. Om du behöver fixa metallkonstruktionen med en tjocklek på upp till 1,5 mm, med vidare applicering av lackmaterial, kitt eller gips, kan du använda svarta självgängande skruvar säkert. Med tjockare metallytor är det återigen nödvändigt att förbereda hålet endast i olika förhållanden:

Ovanstående data i tabellerna är härledda empiriskt och den viktiga rollen kommer att spelas av följande faktorer: Kvaliteten på fästelementet och metallet i arbetsgolvet, den kraft som hårdvaran är inkopplad i och den erforderliga fästsäkerheten.

1) Metallen från vilken skruven är gjord måste överensstämma med angiven GOST eller DIN. Annars bör förberedande arbete utföras tidigare än vad som anges i tabellerna. När det gäller de svarta skruvarna borde de inte vara orsaken till svarta fläckar på arbetsytan. Fosfatbeläggningen förblir på produkten under påverkan av vatten och strömmar inte ner de svarta tårarna på väggen. Du kan skilja en kvalitetsprodukt utifrån karaktäristika för metallskruvar: tråden ska inte passa nära huvudet. Det vill säga det måste finnas ett gap som är lika med stångens diameter mellan locket och spolarna, vilket säkerställer hållfastheten hos hela fästorganet.

2) Om metallytan inte uppfyller de angivna kraven, kanske du inte borde göra ytterligare borrning och skruva skruven direkt. Då hitchen blir tätare och tillräcklig densitet uppnås.

3) Ibland är det möjligt att genomborra metallen i 2 mm med en högkvalitativ svart skruv och utan borrning, om du applicerar en bra manlig kraft med en skruvmejsel. Ja, och på nätverksskruvmejseln är det viktigt att du väljer rätt läge korrekt, så att tråden inte störs. Dessutom är det viktigt att förhindra överhettning av skruven, annars blir det snabbt tråkigt.

4) Om du gör hålen för skruven lite mindre än vad som anges i tabellerna, blir det svårare att montera fästarna, men skruva in den fina tråden i metallen blir mer penetrerande och därför kommer foget att bli starkare.

Det finns också metallskruvar, utrustade med borrände. De är tillämpliga utan föregående bearbetning av hålet för metall med en tjocklek på upp till 2 mm. Vid skruvning i foget bryts maskinens borrände och pressar metallen och gör en passage för sig själv. För dem kommer själva produktens kvalitet och arbetsyta också att spela en stor roll.

För att välja borrdiametern för hålet i metallen under skruven kan du använda korrespondens tabellen nedan. Om du måste arbeta med metall med en tjocklek på mer än 4 mm, kan du förmodligen inte göra utan ett hål.

Bygg ditt hus!

Det är svårt att göra utan självskruvande skruvar, nästan inom vilken konstruktion och reparation som helst. Till exempel är det svårt att hänga samma hyllor, målningar, skåp utan att använda skruvar. Skruvarna själva är uppdelade efter typ (för vissa material).

Vad är borrarens diameter under skruven

Vilka material används vanligtvis hemma? Föremål av trä, metall, plywood, gips - deras installation är inte komplett utan användning av skruvar. Naturligtvis, utan övning, kan du böja skruvarna, bryta och allt på grund av brist på kunskap hur man arbetar med dessa fästelement. Därför är det bättre att veta i förväg hur man skruvar skruvar.

Fästelement är indelade i många typer. Oftast finns en uppdelning i "för metall" och "för trä". De skiljer sig från varandra även i utseende. Skillnaden ligger i trådens boll, det vill säga avståndet mellan trådens trådar. Gängan på de självuttagande skruvarna för trädet har ett större avstånd mellan trådens gängor (metallet har ett mindre avstånd).

Om du förvirrar skruvarna och vrider skruvarna på trädet, till exempel i ett metallplåt - montera eller böj eller bryt dem. En metallskruv i ett träd håller inte alls, eftersom trädet inte tränger in mellan varv och inte faktiskt håller.

När det gäller metallskruvar - du kan hitta 2 typer - med en borr på spetsen och utan.

Borrarens diameter under skruven på trädet

Det är ganska lätt att bestämma en träskruv - den har ett stort avstånd mellan varven (än en metallskruv). Varför så? Anledningen är ganska enkel - trä är ett mindre tätt material än järn.

Sådana skruvar kan vara av olika färger - svart, vitt, guld. Färgen påverkar inte funktionaliteten, det vill säga det är ingen särskild markering, men helt enkelt olika färger för valet av fästen "i tune". Naturligtvis, om du har vita möbler - är det bättre att använda en vit skruv.

Med färger är det omöjligt att bestämma för vad den här skruven för trä eller metall, bara av trådens avstånd.

Självdragande skruvar kan ha olika längder och du måste välja de minsta för dina uppgifter - lite mer än en centimeter i längd och det är långa, mer än 20 centimeter långa.

Svarta skruvar är vanligtvis med en diameter av 3,5 och 4,2 mm. Och gul - från 2,5 till 5,5 millimeter.

Naturligtvis bör problem inte uppstå med mjuka skogar, men det kan uppstå svårigheter med ek eller akacia (plus glöm inte att trädet kan dela upp). För att inte förstöra hela strukturen är det därför bättre att borra ett hål med en mindre diameter i materialet. Hatten måste spola ihop med materialet (för detta ändamål borras ett hål i förväg med samma diameter som locket).

Med en liten diameter av den självgängande skruven är det inte nödvändigt med borrning utan om diametern är över 4 millimeter, så är det nödvändigt att borra i förväg med en borr 0,5 till 1 millimeter mindre än själva skruven.

Borrarens diameter under skruven för metall

Om den metall som du behöver borra eller fixa skruven i en metall med en tjocklek mindre än 0,5 millimeter - då inga problem, behöver den inte ens förborra. Men om metallets tjocklek är större, till exempel 0,8 millimeter eller 1 millimeter, måste du först borra ett hål för montering av skruven. Beror vanligtvis på hålets tjocklek som borras på materialets tjocklek. Om du antar borrens storlek, kan skruven stramas till och med med en vanlig skruvmejsel.

Nedan följer en tabell med rekommenderade borrdiametrar för en specifik metalltjocklek.

Den vanligaste borrdiametern är 3,4, de andra är mindre vanliga.

När det gäller självuttagande skruvar (+ pressbricka) upp till 1,5 mm av metalltjocklek kan du inte borra ett hål, och det är omöjligt att göra det högre, eftersom borren själv inte klarar av en självgängande skruv, det är nästan ingen mening.

Korrespondensbord av borrdiameter för skarpa skruvar och metalltjocklek

Dessa tabeller kan variera mycket på grund av:

 • Kvaliteten på själva materialet;
 • Skruvkvaliteten;
 • Power skruvmejsel;
 • Vilken tillförlitlighet behövs för fastsättning.

Så i allmänhet, om du har ett tjockt, tätt träd eller ett tjockt metallplåt, behöver du först borra det (mindre diameter än skruvens diameter) och vrid sedan.

Hålets diameter under skruven för metall

Fråga - Svar

Vad är diameteren på metallborren för de 4,8 mm självgängande skruvhålen? Borra 4 mm passform?

Vad är diameteren på metallborren för de 4,8 mm självgängande skruvhålen? Borra 4 mm passform?

Takskruvar kommer med en borr. Här är ett tecken som kan vara användbart: metall / borrtjocklek i mm; 1 / 2,5; 2,7 / 1,5; 2,9 / 2,0; 3,0 / 3,0; 3,1 / 4,0. Mycket beror på dowel. Dowel thrust area, antalet dowel segment och, naturligtvis, destinationen. För varje material väljes en lämplig dowel (betong, cellbetong, tegelsten, ihålig tegelsten, HL, GVL osv.) Det finns en sådan regel: om skruven används i trä, väljs borren i enlighet med skruvaxelns diameter utan dess tråd. skarp har en borrkapacitet på upp till 0,9 mm. Med en borr från 0,9 till 2,0 mm. (igen beror det på skruvskruven, dess längd och tjocklek).

Monteringsförhållanden och diametrar för förborrhål för självgängande skruvar BEST-Fästdon

Om tjockleken på den stödjande metallen är mer än 2 mm väljs borrmaskinen minus 0,2 mm från skruvens diameter. Och skruven i detta fall gäller bara skarpa. Så då har taket sin egen borr i slutet. Att köpa tillsammans med sådana skruvar är det nödvändigt att inte en borr, men en fladdermus för att vrida sig. Du sätter in ett hexhuvud i en sådan fladdermöss, du lutar mot ett tak av taket, trycker lätt och vrider - själva skruven kommer att krascha in i metallen och vrida. Gummitätning - ska flata ut. Om du inte vill skruva in i takstång, men i en tjockväggig, då behöver du bara en borr, för 4,8 - en 4,5 mm borr. Från 4.8 ta bort skruven. Självgängande skruvar på 4,8 kostym för att fästa en tenn på ett träd. Om du behöver fästa på metallen är det bästa taket med en diameter på 5,5 mm. Borren kan vara på 3,5-4 mm.

Skruvar för metall med borrstorlek

Skruvar för metall med borr, storleken på fästanordningar med sexkantiga huvuden.

Självgängande skruvar används för fästelement till trä- eller metallelement (upp till 3 (mm) tjock) av strukturen.

Hur skruvas en skruv i metallen?

Hex huvudet. Hyppig tråd. Tips i form av en borr. Enkeltråd (med en tråd).

Skruv utan metallbricka

Skruva med tätningsbricka, som har ett tätningsmaterial

FAQ:
Dämpningsmaterialet är tillverkat av elastiskt syntetiskt gummi, vilket ger god täthet av anslutningshålen och minskar deformationen av tryckmaterialet.

PRODUKT FÖR FRAMSTÄLLNING

Rostfritt stål (gul eller vit zink).

FASTENERS BYGG- OCH MÖJLUSTILLBEHÖR SOM ANVÄNDES I WEBBPLATSEN

Dela med dina vänner!

Vilken skruvmejsel ska man välja för installation av böljd

En av de viktiga komponenterna i installationen av professionell golv är de verktyg som installatören kommer att utföra sitt arbete på.

Från, dessa verktygs kvalitet och bekvämlighet beror i stor utsträckning på kvaliteten på hans arbete.

När det gäller de verktyg som installatörerna använder för installation av wellpapp, är här i första hand en skruvmejsel.

Det är skruvmejsel som tar på sig den viktigaste delen av installationen - fixering av arket.

Låt oss försöka lista ut vilken typ av skruvmejsel vi behöver för installationen av wellpapp.

Den ideala skruvmejseln för installation av professionell golv ska ha följande egenskaper:

1. Lätt, lättskruvmejsel kommer att vara lätt att hantera, vid arbete med stora volymer, såväl som i svåra förhållanden (på taket), detta är en mycket viktig egenskap hos mig.

2. Skruvmejseln ska ha ett kraftfullt batteri, och helst två. Med två batterier kan du arbeta utan avbrott, utan att distraheras genom att ladda enheten. Att använda shuruuhovertov utan batterier är mycket svårt att arbeta med dem på taket. De långa kablarna på förlängningssladdarna kommer att störa hela tiden, förutom att det finns risk för skador på skivans skarpa kanter.

Metallskruv med pressbricka och borr: typer och storlekar

Små storlekar. En kraftig, om än lätt, skruvmejsel kan orsaka många problem när man arbetar med det i svåra förhållanden.

4. En bra skruvmejsel ska ha flera hastigheter, minst två.

Här är kanske alla de viktigaste egenskaperna hos en idealisk skruvmejsel för professionell golvinstallation.

Till exempel använder jag en skruvmejsel, som på bilden. Det är lätt och sitter bra i handen, har två batterier, liksom två hastigheter.

Naturligtvis är en sådan skruvmejsel ganska dyr, men om du är en professionell installatör, bör du tänka på ett sådant användbart tillbehör.

Om användningsfrekvensen för skruvmejseln är extremt liten och volymen av arbetet är minimal, kan du gå vidare med billigare alternativ.

Men ändå rekommenderar vi inte att köpa en riktigt dålig skruvmejsel eftersom, som populär visdom säger, "The Miser betalar två gånger."

Öppning av dörrlås av något skydd av Center of Locks-tjänsten: http://topzamkov.ru/center-zamkov.html

Läs detsamma:

Professionell golv C20 i Moskva och Moskva regionen

Material för plana tak

Användning av självuttagande skruvar på betong utan borrning, säkerhetsåtgärder vid arbetet

Betong- och tegelytor omger en person i nästan varje lägenhet eller hus, men det är inte så lätt att fixa skruven i dem. Ibland behöver du hänga en bild eller en spegel, och det händer att hela skåpet. För sådana arbeten behöver du speciella skruvar för betong, eftersom det också finns skruvar för trä och metall.

Typer av skruvar för betong

I sin tur är självuttagande skruvar för betong uppdelade i flera typer. Vissa av dem har en galvaniserad yta, eftersom de kan användas både inuti och utanför rummet. De ser silver ut eftersom de är svåra att förvirra med andra arter. Om arbetet planeras inuti lokalen utan ett överskott av fukt, kan du köpa gula och svarta skruvar. Skruvarna skiljer sig också åt i trådens storlek och huvudets form.

Diameter på en borr för självuttagande skruvar

Det är på huvudets form att beredskapen att skruva skruven i betongen utan borrning beror på.

Skruvskruv utan borrning

Tidigare skruvades alla typer av naglar, skruvar och skruvar i betongväggar, efter att ha borrat ett hål och sätta in en trä "pärla" eller hugga in den. Nu finns det mer moderna analoger av "pärlor" för skruvning i självuttagande skruvar - det här är plastdoppar.

Ofta skruvas skruvarna i betongen genom borrning, det är den mest tillförlitliga. För detta görs ett hål i önskad storlek ut i väggen med en perforator; Skruven skruvas in i skruvmejseln eller borrningen.

Det händer att huset inte har ett elverktyg, och bilden ska hängas bråttom. Att inte ringa mästaren för en nagels skull? För att lösa detta problem används speciella självuttagande skruvar för betong (http://metstroysetka.ru/spetskrepezh/shurup-po-betonu/) som har ett hexagonalt eller tunnformat huvud. Men för deras vridning behöver en speciell skruvmejsel. På grund av denna form av huvudet hoppar skruven inte ut ur skruvmejseln, den kan pressas och skruvas på, till skillnad från skruvar med konventionella spår.

En annan metod att använda skruvar utan borrning är att hammar den i väggen med en hammare. Det är sant, det är inte särskilt effektivt, skruven kan böja och betongen smuler. Det enklaste sättet att använda självborrande skruvar utan borrning för mjukare ytor - skumbetong och tegelstenar. I armerad betong är det osannolikt att man kan införa en självgängande skruv utan borrning.

förebyggande av olyckor

Skruvarna i betongväggarna är ganska farliga, eftersom du måste följa säkerheten. När du arbetar med en stans måste du använda andningsskydd, ögonglasögon, eftersom det blir mycket damm. Det är användbart att skydda händerna med tyghandskar. I gummihandskar med naglar och skruvar är det bättre att inte arbeta, de glider på metallprodukter. Om en borr används, är det inte nödvändigt att slå på den vid höga varvtal, vid låga varvtal är det lättare och säkrare att vrida.

Det är viktigt när borrning och stansning av hål i väggarna inte snubblar på ledningarna. Innan du hänger något på en fast skruv, måste du se till att den hålls ordentligt. Osäker, om spegeln faller, bilden i ramen, och speciellt köksskåpet.

Typer av skruvar: egenskaper, egenskaper, egenskaper, tillämpning, rekommendationer från specialister

Innan du arbetar med skruvar behöver du noggrant bestämma deras nummer. Dessutom måste du välja ett verktyg som ska användas för skruvskruvar.

Det exakta antalet skruvar för arbete är inte svårt att beräkna. Därefter måste du gå till någon maskinvaruhandel och köpa rätt mängd hårdvara. I någon hårdvaruaffär finns det ett brett sortiment av liknande produkter, men skruvar säljs oftast efter vikt. Hitta korrespondensen mellan vikt och kvantitet, samt beräkna kostnaden för förvärvet hjälper oss att beräkna skruvar. Dessutom glöm inte att du behöver köpa skruvar av rätt typ. De är för trä och universal. Även om universella självuttagande skruvar också enkelt kan skruvas in i trä, rekommenderas det fortfarande att det inte görs, eftersom de små spåren av sådana självuttagande skruvar, med tanke på viskositeten hos träet, inte kommer att garantera att fästet kommer att hålla tillräckligt länge.

Nu behöver du välja ett verktyg för montering av skruvar. Det bör noteras att skruvarna på skruvarna inte bara kan ha olika storlekar, men också olika hål för skruvmejslar. Dessa spår kan inte bara vara under en platt eller Phillips skruvmejsel, men också under en speciell typ av skruvmejslar och nycklar. Om du gräver ännu djupare, visar det sig att korshålen kan ha olika former och storlekar.

För att inte ha problem med installationen av en sådan maskinvara som en skruv måste du antingen ha en lämplig skruvmejsel eller en skruvmejsel med en imponerande uppsättning utbytbara munstycken. Man måste komma ihåg att under driften av skruvmejseln kommer munstyckena att slita ut, så du måste ta hand om deras vanliga ersättning. Dessutom är det bättre att inte vänta tills munstycket raster, men att ersätta det i förväg, eftersom uppdelningen kan ta överraskning vid det mest olämpliga ögonblicket. Dysor behöver också välja rätt. Munstyckena gjorda av verktygsstål med olika härdningstillsatser kommer att vara längsta. Dysor behöver noggrant välja och var noga med att försöka på hårdvarans huvud. Ta inte det första tillgängliga munstycket. Det är bättre att prova allt och sedan välja.

Valet mellan en skruvmejsel och en skruvmejsel är uppenbart om du behöver arbeta med ett stort antal skruvar. Om jobbet är enkelt, bestående av att montera flera hårdvaror, kan du använda en skruvmejsel. Huvuddelen är att den är bekväm och har ett tjockt trä eller gummerat grepp. I andra fall är det bättre att ta en skruvmejsel. Vrid skruven åt dem mycket enkelt och snabbt. När du väljer en skruvmejsel måste du tänka på att det finns två typer av dessa enheter. Det finns elektriska skruvmejslar och trådlösa skruvdragare. Det är bättre att avstå från att köpa en billig trådlös skruvmejsel, eftersom den inte är helt lämplig för långt arbete. Sådana anordningar gillar inte långvarig driftstopp, och de saknar ofta kontroll över batteriladdning. Om du väljer en skruvmejsel är det därför värt: antingen titta i riktning mot dyra professionella batterilösningar, eller köp en apparat med ström från elnätet.

Välja en borr för ett skruvhål

Det finns situationer när man borrar hål i metall för metallskruvar. Detta hänvisar till en skarp metallskruvbricka, som visas i bilden till vänster. Diametern på en sådan skruv är 4,2 mm och används ofta av elektriker, till exempel för montering av skenor eller fixturer på en metallbase.

Och om tjockleken på metallen (till exempel profilerad plåt eller profil) inte är mer än 0,5 mm, är det inte alls problem att skruva en sådan skruv alls. Om metallen är tjockare än 0,7 mm är det nödvändigt att förborra ett hål för en sådan skruv. Jag var experimentellt övertygad om att diametern på detta hål direkt beror på metallets tjocklek. Och om du väljer rätt borr för en självgängande skruv, så kommer den att falla lätt, du kan till och med dra åt den med en handskruvmejsel, och den håller fast.

Jag har länge velat publicera bakgrundsinformation om valet av borrets diameter för metall.

Så informationen om valet av en borr under skruven, erhålls experimentellt och tillämpas av mig i praktiken:

Varför borra hål för skruvar eller hur lätt det är att skruva i en skruv

Frågan förefaller paradoxal: varför borde man verkligen borra hål för självuttagande skruvar, som, enligt domen, bör skära tråden själva? Men de som försökte vrida en skruv på ett träd med en diameter av 3 mm (för att inte tala om en femmilimeter skruv) i ett bräda av lerk, och ännu mer från björk eller ek, förefaller denna fråga inte så konstigt. Det visar sig att skruvarna är olika och under skruvarna med en borr i slutet behöver du inte borra någonting, men för vanliga svarta skruvar, särskilt med stor diameter, måste du förborra hål innan du skruvar fast skruvarna. Dessutom möjliggör förborrning av hål i träplankar och spånskivsprodukter med små geometriska dimensioner att man undviker splittring av materialet.

Vanligtvis borras hålet med en diameter av 0,2-2 mm mindre än skruvstångens diameter (utan hänsyn till skruvgängan), beroende på skruvens diameter och styrkan hos det material i vilket skruven ska skruvas. Till exempel är det tillräckligt att borra ett hål med en diameter av 3-4 mm i en tall under en skruv med en diameter av 5 mm, och det är önskvärt att borra ett hål i en diameter av 4,5-4,7 mm i ek. Dessutom är det förborrade hålets diameter beroende av det djup som skruven ska skruvas på. Varför? Låt oss räkna ut det. Till att börja med, låt oss överväga vad som händer när vi vrider en skruv, till och med en skruv i trä vinkelrätt mot fibrerna.

Till skillnad från naglar som fastnar trädelar på grund av kompressionen av nagelkärnan med trä, skruvar och självgängande skruvar har en skruvgänga. Denna tråd själv tillåter inte att skruven eller den självgängande skruven fritt kommer ut från träslaget, och dessutom ökar tråden avsevärt kontaktområdet på skruven eller skruven med trä. Därför, även om du borrar ett hål med samma diameter som en skruv, kommer den skruvade skruvens bearbetningskapacitet naturligtvis att minska något, men de inre spänningarna i träet efter att skruven har draget kommer att minska mycket mer och risken att dela vedet blir mycket lättare, Spånskiva eller annat material avsevärt reducerat.

Processen av deformation av trä under påverkan av kraft när skruven skruvas är väldigt komplex. Trä är ett heterogent material och träets hållfasthet beror väldigt mycket på belastningens tillämpningspunkt, närvaron av knutar, typen av trä etc. Minsta hållfasthet hos träet i fästpunkterna, faller vanligtvis skruvens spets mellan träfibrerna, och det är nästan omöjligt att skruva in skruven, som det är fallet, och att borra ett hål i träet till närmaste tiondel av en millimeter. Lyckligtvis är det vanligtvis inte nödvändigt. För hemmabruk är ett fel på 0,5-1,5 mm ganska normalt.

Varje skruv eller skruv har en viss mängd och när vi skruvar en skruv eller skruv i trä försöker vi minska volymen av trä med skruvvolymen. Inget mirakel händer. Delvis minskar trävolymen genom att krossa ved, d.v.s. på grund av oelastiska deformationer. Dessutom dammar skruven eller skruven (och skruvarna också dumma), desto större andel av oelastiska deformationer som uppstår under skruvpunkten, vilket innebär att det är nödvändigt att trycka på skruven eller skruven för att göra dessa deformationer starkare. En del av volymen släpps på grund av splittringen av trä längs fibrerna, medan ett gap uppträder mellan fibrerna och, enligt vetenskaplig, en spricka. Bredden på spricköppningen beror inte bara på de faktorer som anges i punkt 2 utan också på produktens geometriska dimensioner och belastningens punkt. Ju större produktens geometriska parametrar och ju närmare skruvens skruvpunkt till snittets tyngdpunkt, ju mindre spricköppningsbredden, vilket innebär att det krävs mer ansträngning för att dra åt skruven eller skruven på ett sådant ställe. Ju mindre bredden och höjden på produkten och desto närmare skruvpunkten till kanten desto större sannolikhet kommer produkten att inte bara spricka, men spricka och sedan dra åt skruven eller skruven blir väldigt lätt, men det kommer inte att vara någon nytta av en sådan skruv eller skruv. men bara en kontinuerlig skada. Den återstående volymen för den skruvade skruven frigörs på grund av elastiska deformationer. Fördelningen av inre spänningar i träslaget under elastiska deformationer och leder till sprickor. En liknande situation observeras vid vridning av självuttagande skruvar i småspånskivor eller OSB-delar, spånskiva eller orienterad spånskiva har lägre styrka än trä.

När vi skruvar en skruv eller skruva in i trä utan föregående borrning måste vi ständigt övervinna draghållfastheten hos träet under skruvens eller skruvens spets och på trådarna och den ökande friktionskraften som orsakas av kompressionen av skruven med trä. Friktionskraften ökar på grund av en ökning av kontaktområdet på skruven eller träskruven. Som en följd blir det inte tillräckligt med ström för att dra åt skruven eller skruven till önskat djup med tillräckligt stora diametrar på stavarna eller när de skruvas in i mer fasta träslag eller till större djup. En skruvmejsel kommer bara att prata högt och antyda att draghållfastheten överskrids och det är korrekt, eftersom tillverkarna av skruvmejslar inte gillar att reparera produkter gratis, skadade på grund av användarens envishet.

Men inte alla använder en skruvmejsel med strömjustering, varför köpa ett extraverktyg när det finns en borr och ett munstycke för en skruvmejsel för skruvar. Borren, i motsats till skruvmejslarna, har ingen strömjustering. Därför är det 4 möjliga utvecklingar när spännskruvar eller skruvar med stor diameter är i stor djup.

 • Du kommer att rita slitsarna på skruv- eller skruvans huvud - en mycket stor sannolikhet, särskilt vid åtdragning vid höga hastigheter.
 • Du kommer snabbt att förstöra munstycket för skruvmejseln. Men om de kinesiska självuttagande skruvarna kan detta hända med relativt små belastningar på munstycket.
 • Du kommer att bryta skruven, som inte håller vridmomentet - inte ofta men det händer. Faktum är att skruvar, till skillnad från skruvar, har ett preliminärt härdande och därför är mer sköra än skruvar.
 • Du bränner en borr när du spänner ett stort antal skruvar vid låga varvtal.

Jag tror inte att du kommer att tycka om minst en av dessa alternativ, så det är bättre att spendera extra tid på att borra hål än att spendera den här gången att reparera en borr, köpa nya bilagor och lossa en trasig skruv.

Trots den triumferande marsch över elektricitet runt om i världen har ingen ännu avbrutit effekten av bruten fysisk kraft, och därför är det inte ens ovanligt när skruvar eller skruvar är manuellt åtspända med en skruvmejsel. Men vad synd att dölja, jag gillar inte att återigen gå ner bakom elverktyget när jag arbetar i höjd. Vid manuellt åtdragning av skruvar eller självuttagande skruvar är alternativen för utveckling av händelser nästan desamma som vid arbete med en borrning, bara du bränner inte en borr, men istället för ett munstycke skruvas du en skruvmejsel och du kan fortfarande göra ett par bra majs. Men det finns en positiv sida till detta - dina muskler kommer att utvecklas, och tjejerna älskar det, bara berätta inte för dem hur du pumpade upp musklerna.

Det finns ännu ett litet sätt att använda - att inte dra åt skruvarna eller skruvarna, utan att hammar. Emellertid är denna metod mer lämplig för skruvar, skruvar på grund av ökad brittleness bryter ofta än böjning, och endast om skruven sticker ut 0,3-0,5 cm över träets yta kan du försöka klara av det. På speciella skruvar som hamrade in i dowel här talar vi inte.

Under sovjetiska tider fanns det andra rekommendationer för åtdragningsskruvar (det var mycket billig el då av någon anledning fanns det några lediga verktyg), till exempel var det föreslog att du först dra åt den första skruven innan slitsarna slickade, skruva sedan av den första skruven och skruva den andra, och om på andra sidan splinesna kommer ihop, skruva sedan bort den andra skruven och skruva in den tredje. Ett annat alternativ var mer benignt, det var föreslagna att innan du spänner en borste för att smörja skruven med tvål för att minska skruvkärnans friktionskraft på träet. Nu verkar sådana metoder för skruvning av skruven exotiska, men valet av metoden är din.

Under skruvar för metall är borrhål ibland också nödvändiga, om skruvarna är trubbiga. Särskilt ofta är det nödvändigt att göra detta när man monterar en metallram för gips, plastpaneler eller MDF-paneler. Faktum är att trubbiga självuttagande skruvar inte skär genom rammens tenn, men de trycker och följaktligen ökar kontaktytan hos den självgängande skruven ännu mer och det är mycket nödvändigt att trycka på en sådan självgängande skruv. I detta fall kommer borrhålen inte bara att underlätta och påskynda ramkonstruktionen utan också bidra till att undvika onödiga skador, eftersom det är mycket lätt att skada armen som hoppade från skruven.

Jag hoppas, kära läsare, den information som presenterades i den här artikeln hjälpte dig att åtminstone lite förstå problemet du har. Jag hoppas också att du hjälper mig att komma ur den svåra situationen som jag nyligen har stött på. Även 10 rubel av hjälp kommer att vara en stor hjälp för mig nu. Jag vill inte ladda dig med detaljerna i mina problem, särskilt eftersom det finns tillräckligt med dem för en hel roman (i alla fall verkar det för mig och jag ens började skriva under arbetet "Tee", det finns en länk på huvudsidan), men om jag inte misstog hans slutsatser, romanen kan vara, och du kan väl bli en av sina sponsorer, och eventuellt hjältar.

Efter avslutad översättning har en sida med tack och en e-postadress öppnats. Om du vill ställa en fråga, använd den här adressen. Tack. Om sidan inte öppnas, har du troligtvis gjort en överföring från en annan Yandex plånbok, men oroa dig inte. Det viktigaste är att när du gör en överföring, ange ditt e-postmeddelande och jag kommer att kontakta dig. Dessutom kan du alltid lägga till din kommentar. Mer detaljer i artikeln "Gör ett möte med läkaren"

För terminaler är Yandex Wallet nummer 410012390761783

För Ukraina - Antal hryvnianska kort (Privatbank) 5168 7422 0121 5641

Storleksintervall av självuttagande skruvar på ett träd, metall, en spånskiva, DVP. Takskruvar. Märkning. GOST

Innehållsförteckning:

Den överflöd av glänsande fästanordningar på hyllorna i byggnadsbutikerna är glädjande för ögat, men gör det besvärligt att tråda i fönstret för varje person som inte är professionellt kopplad till genomförandet av fästteknik. Utnämning av hälften av skruvarna är inte tydlig, och det är pinsamt att fråga säljaren. Låt oss försöka förstå olika skruvar - skruvar som presenteras på den moderna marknaden. Efter 5 minuter blir du förvånad över att allt är mycket enklare än det verkar.

Skruvskruv. Där förvirring kommer ifrån

Vad skiljer sig från skruvarna? Jag föreslår att man tittar på GOST 27017-86, vilket ger följande definition på en skruv:

Skruvfäste i form av en stång med en yttre specialgänga, en gängad konisk ände och ett huvud i den andra änden, som bildar en tråd i hålet på en ansluten trä- eller plastprodukt.

Som framgår av dokumentet daterad 1986 antog användningen av denna typ av fästanordning den preliminära borrningen av hålet och begränsade materialet hos de fästa elementen till trä eller plast. För denna typ av skruvar används mässing, kolstål (St1, St2, St3, 10kp) eller korrosionsbeständig stål utan elektroplätering. Som fästelement är den klassiska skruven inte så populär, men idag finns den fortfarande som ett billigt alternativ till självgängande skruvar.

Dekrypteringsexempel

Skruv 1 - 4 × 25 GOST 1145-80

Standardstorlekar med självgängande skruvar - skruvar

Skruvskruvens storlek bestäms av endast två kvantiteter: längden och diameteren.

Universella skruvar

De är vanligtvis gjorda med ofullständig tråd. Används för trä, spånskiva och andra mjuka material. Egenskapande egenskaper är låga. Enligt standarderna GOST 1144-80, 1145-80, 1146-80 finns tillgängliga i diametrarna 1,6, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 8,0, 10,0 mm och 13, 16, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 mm.

Skruvar för metall: 70 bilder, designfunktioner och de bästa idéerna för användning

Alla en gång engagerad i reparation eller planera det inom en snar framtid. Och vanligtvis gör det inte utan självgängande skruvar, eftersom de anses vara ett utmärkt fixeringsmaterial för användning på olika ytor. Det kan vara trä, gips eller en av versionerna av metallen.

Det är lätt och bekvämt att arbeta med de två första materialen, men med det senare är det inte så enkelt som det verkar vid första anblicken. Den har en mer styv struktur och inte alla självuttagande skruvar kan övervinna det.

Så att du inte gör ett misstag med förvärvet, är det nödvändigt att ta reda på vilka metallskruvar som passar bäst för ditt ändamål. De säljs på grundval av vikt eller en efter en, och är inte dyra, men vanligtvis behövs många skruvar, så ett oanvändbart köp kommer att drabba budgeten.

På grundval av olika försäljningsställen kallas de självgängande skruvelementen - denna förklaring är nödvändig så att du inte misstänker och är medveten om vad som står på spel. Även om säljare behöver förstå dig från de första orden av en förklaring till vad ett fästelement behövs.

Förresten borde du samråda med dem, för det här är rätt sätt att köpa vad som är nödvändigt för ditt syfte. Om du väljer själv utan nödvändig kunskap, måste du möta många olika varianter av skruvar, olika i storlek, material, form.

Du kan se bilden av skruvar på metall och se till att det är svårt att förstå mångfalden hos dem för en oförberedd köpare. På grund av detta kommer vi att fylla klyftan i din kunskap så att du förstår varför du köper det här fästet. Tänk på de olika typerna av skruvar, och särskilt fokusera på de som skapats för att arbeta med metall.

Skruvar för att arbeta med metall

De är av två typer, och skiljer sig åt i vissa nyanser. Vi kommer att förstå dem:

Skruvarna på grund av den spetsiga änden är mycket liknade den klassiska typen skruvar som är populära i sovjetiska tider. De är skapade med hjälp av högkvalitativ metall, och levereras med successiva varvtrådar med ett litet mellanrum mellan dem.

Detta är nödvändigt för att öka kvaliteten på vidhäftning med en mycket hård typ av yta - olika metaller. Denna art har följande egenskaper:

 • Diametern erbjuds i området 3,5-5,0 mm, och dess nivå ökar närmare skruvlocket;
 • Längden är vanligtvis ca 10-50 mm baserat på gängad applikation i steg om 5,0 mm;
 • Om längden når 60,0 - 100,0 mm, är trådhöjden cirka 10,0 mm;
 • Baserat på 110,0 - 120,0 mm kommer det att vara ca 15,0 mm;
 • Och med en längd på 125,0 - 220, 0 mm erbjuds vanligtvis skärning i steg om 20,0 mm.

Viktigt: Nu finns det många tillverkare, och ibland producerar de skruvar av denna typ med olika parametrar utifrån sin egen vision av deras storlek. På grund av detta kan du hitta någon version av ett sådant fästelement till salu.

Om du behöver något att fästa på en metall med en tjocklek av 2 mm, behöver du inte skapa en preliminär bo, eftersom en specialskruv med självgängande skruv kommer att klara av den här uppgiften.

Och om tjockleken visar sig vara större, skapa sedan en passage med en borr som har en diameter som är mindre än fästet med ca 2,5 mm. På grund av detta kommer det att vara möjligt att uppnå en tät anslutning av delen med metallen.

Gör inga misstag och välj rätt skruv för att arbeta med metall. För tillverkning av denna typ används mycket hållbar metall med galvaniserad eller oxiderad beläggning. De finns på grundval av metallisk, guld eller svart.

Skruvar för metall med borr är inte mindre användbara, eftersom de används för något annorlunda fastsättningsändamål. Men i allmänhet är de nästan samma som med en spetsig ände. Men det finns ett antal skillnader:

 • Ha ett tips i form av en borr
 • Hatten erbjuds i form av en kon eller pressbricka.

För denna art är det inte nödvändigt att skapa en preliminär bo, eftersom det lätt går in i någon metall och ger en utmärkt förbindelse. Detta bidrar till kapslingens unika form.

Vad är intressant alternativ med en pressbricka?

Om du kommer ihåg, nämnde vi redan skruvar med en pressbricka, men vi kommer ändå att skapa en separat beskrivning för dem, eftersom de kännetecknas av en stor storlek av lockets kontaktområde. Och på grund av detta märks tydligt ut bland de andra typerna av skruvar.

Med hjälp av en speciell design fästs denna fästelement olika former av träplattor och metallplåtar med en tjocklek av 1,1 mm. Men utåt skiljer sig nästan inte från analoger, eftersom det inte levereras med en unik färg och vanligtvis har en silverfärg.

För att förstå vilken typ av skruv framför honom kan endast professionell arbeta ständigt med dem under olika byggaktiviteter.

Och hur är det med hexagonen, vad är det intressant?

Externt, sexkantiga skruvar liknar en bult, och en oförberedd köpare kan inte skilja dem i form, men det finns skillnader. Vi kommer att förstå dem:

 • Det har inte ökat skruvgängan;
 • Änden är spetsig, men inte så mycket i jämförelse med versionen med sin egen borrning.

Den används för pålitlig fastsättning av delar med stor massa och storlek. Det kan skruvas i trä eller i betong, om det används, med en lämplig dowel.

Viktigt: Handtaget som ska arbeta med det här fästet måste ha en diameter som är dubbelt så stor som skruven.

Men att arbeta med den här skruven är inte lätt, eftersom du behöver nycklar med dimensioner på 10, 13 eller 17 mm. Det beror på storleken på locket som används.

Och, vad gäller taket, är speciella skruvar?

Yes! Tillverkare gör självuttagande skruvar för taket, som skiljer sig från analoger, inte bara av deras syfte utan även av andra egenskaper. Vi kommer att förstå deras egenskaper:

 • De är utrustade med ett borrslut;
 • Ha en sexsidig lock;
 • Erbjuder med gummi bricka alternativ.

Det sexkantiga huvudet av denna typ har en storlek på 8 eller 10 mm. En gummiversion av tvättmaskinen är nödvändig för två ändamål:

 • Det anses vara en utmärkt packning med isolerande egenskaper, vilket bidrar till att förhindra penetration av fukt under ytan på locket.
 • Skapar en elastisk tätning för anslutningen vilket förbättrar dess kvalitet.

Nu har du information om de mest populära skruvarna för olika ändamål. Kom ihåg - det är mycket viktigt att använda ett fästelement som har lämpliga egenskaper. I annat fall kommer anslutningen inte att vara av hög kvalitet och eventuellt en oförutsedd situation med allvarliga konsekvenser i form av skador på vissa föremål eller skador.