Vad är gaveln

Forntida romerska och antika grekiska tempel har ett majestätiskt utseende tack vare kolumnerna och rikt dekorerade gavlar. Den antika eran kom till mänskligheten och bevarade de bästa exemplen på arkitektonisk konst. Klara och vanliga linjer bildar isosceles trianglar, inom vilka skulpturala kompositioner och basreliefer skapas.

Pediment. Vad är det här?

Om man tittar på byggnaden kommer den övre delen av fasaden, som börjar från takskenorna eller från överlappningen på vindsalen till takets tak, kallas pedimentet. Från sidorna avgränsas takets sluttningar. Ofta har pedimentet en triangulär form, de andra variationerna beror på typen av takkonstruktion.

Gable former

№1. Trekantiga. Antika tempel har ett lågt pediment. Det kallas också tympanum. Antingen ett rent inre utrymme, eller med delar av stuckatur.

№2. Halvcirkelformad. Visas lite senare i renässansen. Två snedställda kronor ersattes med en i form av en båge. Tympanum erhålls genom ett segment av en cirkel och ser ut som en båge.

№3. Raskrepovan. Klassikerns era. Kännetecknas av närvaron av utskjutningar ovanför väggens plan.

№4. Torn. Karakteristisk för barockstil. Nuvarande element är närvarande, bågen är böjda och slitna i mitten. Det är gjord för att installera en vas, byst eller skulptur.

Gabelns syfte och funktioner

Korrekt utvald form av gaveln kommer att betona husets skönhet och markera den bland liknande. Förutom den estetiska funktionen har gaveln flera skyddsfunktioner:

 1. Sparar värme, skyddar från nederbörd till vind. Huvudbelastningen på gaveln skapar vinden.
 1. Delta i takets stöd och fungerar som grund för spärren. Pediment kan du jämnt fördela belastningen på husets ram.
 2. Högpedalen gör det möjligt att skapa ett extra rum under taket. Men i detta fall byggandet av ytterligare förstärkande väggar.

Gaffelns styrka och stabilitet beror direkt på storleken: höjd och bredd. Låg mer pålitlig, stabil, hållbar. Hög, tvärtom - sårbar. Det är nödvändigt att allvarligt beräkna väggens tjocklek, för att välja rätt material för sin konstruktion.

Alternativ för att förstärka gaveln

Under konstruktionen används en del tekniker som gör det möjligt att stärka pedimentet och förhindra påverkan av starka vindbelastningar.

Den enklaste lösningen är att bygga en separationsvägg på vinden. Den är byggd vinkelrätt mot gaveln. Och tjockleken bör vara minst 25 cm. Lättviktigt material, som gips eller en tunn träparti, ger inte det nödvändiga minimumet, vilket är nödvändigt för styrka.

Ytterligare styvhet ger pilaster och kolumner. Men den här metoden är inte särskilt populär, eftersom det skapar svårigheter med att lägga och inte alla gillar utformningen av rummet.

Förstärkt betongram med förstärkning gör att du kan öka styrkan i strukturen, men du bör noggrant beräkna tjockleken och diameteren på det använda materialet.

Enligt projektet är det möjligt att bygga flera gavlar i huset, och kanske inte bara en. Det viktigaste är att korrekt beräkna den belastning som byggnaden och i synnerhet gaveln kommer att uppleva.

Överensstämmelse med tekniken och kompetent konstruktion av väggen, med installation av en ångspärrfilm och isolering, eliminerar penetreringen av fukt och kall luft under gaveln. Det är möjligt att börja arbeta först efter installationen, och för att undvika kondensatackumulering, glöm inte att ordna en ventilationsgap i gaveln.

Värdet av gavlar i arkitektur

Den klassiska definitionen av pedimentet i arkitekturen är att den är en del av byggnadens fasad från takkanten eller taket till takets tak, som är begränsat på sidorna av dess sluttningar. Det fyller taket, och dess form beror på vilken typ av enhet det är.

Gables kan dekoreras med skulpturer.

Gables fungerar som en dekoration av byggnaden, vilket ger den individualitet

De första pedimenten uppträdde i gamla romerska och antika grekiska tempel och hade en triangulär form. På den tiden dekorerades deras fält med skulpturala figurer eller basreliefer. Senare, i den romerska arkitekturen, och sedan i renässans arkitektur, började pedimenten framträda, lutande kronor där, som bildar det inre fältet som en del av en cirkel, ersatte en kontinuerlig halvcirkelformad krona. Vid ett senare tillfälle började de inte bara ordna över fasaderna av byggnader utan också över dörrar och fönster - en sådan ansökan gjorde deras former ännu mer olika.

Idag är husets gavlar huvudsakligen anordnade på gaveltak och har en triangulär form, men i arkitekturen finns en beskrivning av ett stort antal andra dekorativa sorter. Här är några av dem:

Ordningen med trimväggssidor.

 • bågpedimentet, som liknar en sträckt båge;
 • cirkulär, liknar luchkovy, men täcker ett större segment av cirkeln;
 • halvcirkulär;
 • avbruten där den horisontella ledningen avbryts för att sätta i ett fönster;
 • torn, när mellan de övre ändarna av pedimentet finns ledigt utrymme för installation av en byst, en vas eller andra skulpturala dekorationer;
 • lös - med utskjutande delar;
 • den maskulina, som är en triangulär fortsättning av ändkronmurarna, gjord av stockar;
 • stegade - i form av steg som minskar uppåt;
 • trapetsoiden;
 • kölde - i form av ett inverterat skepps köl.

Pediment - ett viktigt element i utformningen av alla hem

Utöver den estetiska belastningen utför även gavlar skyddande funktioner:

 1. Förhindra att regn och vind kommer in i vinden. Samtidigt ska taket sticka ut med 30-40 cm bakom gaveln.
 2. Jämnt fördela lasten från taken på husets bärande väggar, tjäna som stöd för taklocksystemen.
 3. I de fall där den främre delen av väggen är hög (2-2,5 m) visas ett extra rum på vinden. Samtidigt för att stärka gaveln inuti vinden bygg en extra vägg.

Design och konstruktion av pedimentet kräver en kompetent och professionell inställning. Materialet från vilket det skapas, och dess utformning beror på den teknik som huset byggs på. Pedimentet kan vara en fortsättning på byggnadens lagervägg och vara gjord av samma material, eller det kan vara en självständig konstruktion av armerade betongstolpar eller vertikala stänger, vilka är utrustade med något material.

Beroende på takkonstruktionen kan byggnaden ha flera gavlar eller inte alls. Vid viljan i dem är det möjligt att göra fönster som förstärker fönsterbalkar. För att utesluta penetration av fukt och kall luft under pedimentet värms de och ångspärren utförs. Ångspärrfilmen och isoleringen ska läggas på insidan av gavelväggarna före början av ytbehandlingen. Om det finns behov av att förhindra ackumulering av kondensat är ventiler anordnade i gavlarna.

Om monteringen av gavlar görs korrekt, är det garanterat att ge varje byggnad ett mer framträdande utseende.

gavel

Frontonen (fron Fronton, från de latinska fronsen, fronten - pannan, den främre delen av väggen) - färdigställande (vanligtvis triangulär, mindre ofta halvcirkelformig) av fasad av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två sluttningar av taket på sidorna och en krona vid basen.

De smala sidorna av de gamla tempelarna slutade alltid på toppen med ett lågt pediment, det triangulära fältet eller tympanum var dekorerat med skulpturala figurer, och sidokanterna borde kanterna på byggnadens gaveltak. Vid den sista tiden av romersk konst framkom gavlar av en annan form som senare gick in i renässansarkitekturen, i synnerhet de där de lutande kronorna ersätts av en kontinuerlig bågformad krona, så att en tympanum bildas som ett segment av en cirkel. I senare tider var formen av gavlarna diversifierad ännu mer: gavlar uppträdde i form av trapezium, med sidoväggar, som inte konvergerade i toppen, i form av en liksidig triangel etc.

Huvudtyper

 • Kölformad, som liknar det inverterade kölet på ett fartyg, är karakteristisk för gammal rysk träarkitektur.
 • Luchkovy - arcuate, som liknar en sträckt båge. Med en ökning i cirkelsegmentet blir pedimentet cirkulärt.
 • Halvcirkelformad - med en halvcirkelformad ände.
 • Avbruten - med en horisontell takskärning avbruten för att infoga, till exempel ett fönster. Om korset är nästan helt frånvarande och pedimentet exempelvis vilar på två kolumner, kallas ett sådant pediment en halvfront. När takskenorna försvinner helt, blir pedimentet en gavel eller, i den gotiska arkitekturen, in i imperialen.
 • Torn - utan konvergerande överst och lämnar mellan sina övre ändar (ibland vänd i voluter) ledigt utrymme för att placera en piedestal för en vas, byst eller någon annan dekoration.
 • Unfixed - med utskjutande delar - fästs (se: Unframed order).
 • Den manliga är vikad från stockar som en direkt triangulär fortsättning av kronväggen.
 • Steg - i form av steg, minskar i storlek upp.
 • Trapezoid - i form av en trapezoid.
 • Triangulär - i form av en likriktad triangel.

litteratur

 • Great Sovjet Encyclopedia. - 3. ed. - M: Sovjetens Encyclopedia, 1970-1978. - 18240 s. - 600 000 exemplar
 • Mikhailovskiy I. B. Arkitektoniska former av antikvitet. - 4: e utgåvan. - Moskva: Förlagsarkitekturarkitektur i Sovjetunionen, 1949. - 248 sid. - 15 000 exemplar
 • Wikimedia Commons har media relaterade till fronton

Wikimedia Foundation. 2010.

Se vad "Fronton" i andra ordböcker:

pediment - pediment, frontispiece Triangulär, halvcirkelformad, luchnuyu eller besvärligt formad ände av takskenorna eller platbanan. Ist.: Pluzhnikov, 1995 Se också: halvfronten, riven fasad, sandrik, tympanum, gill, Illu... Ordlista av tempelarkitektur

FRONTON - (fron Fronton, fronthuvud. Frons, tis panna, framsida). Halvcirkelformad eller triangulär arkitektonisk dekoration på toppen av byggnaden eller över dess huvudingång. Ordbok av främmande ord som ingår i ryska språket. Chudinov A.N., 1910. FRONTON...... Ordbok av främmande ord på ryska språket

gavel - a, m. fronton m. <Lat. frons (frontis) panna. 1. Övre delen av byggnadens fasadvägg (vanligtvis i form av en triangel och med stuckaturdekorationer), avgränsad av ett dubbelt sluttande tak. ALS 1. Men på det <hus> Det fanns inga kolumner eller gavlar,...... Historiska ordboken för den ryska språket gallicism

Pediment - gamla grekiska templet. FRONTON (fransk fronton), färdigställningen (vanligtvis triangulär) av fasad av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två ramper på sidorna och en kronbalk vid basen. På pedimentfältet (tympanum) placeras en skulptur ofta....... Illustrerad Encyclopedic Dictionary

Fronton - (Marc Cornelius Fronton) (II cent.) Orator och advokat, utbildare Marcus Aurelius Den som dricker för mycket en kopp vin skadar sin drickande följeslagare: han dricker inte för glädje utan att bli full. För gåvor (...) är en kombination lämplig...... Konsoliderad encyklopedi av aforism

gavel - rumpa, fysiognomi, ansikte, sandrik, vimperg, gavel, tympanum Ordbok av ryska synonymer. pediment nr., antal synonymer: 8 • imperial (2) •... Ordbok av synonymer

Fronton - Fronton, Marc Cornelius; Fronto, Marcus Cornelius, ca. 100 166 n. O., romerska orator. Inträffade från Kirta i Numidia Kunnig i lag och retorik höll han höga ställen upp till konsulen på 143 g. Ut ur dålig hälsa lämnade han politik och...... Forntida författare

FRONTON - (fransk fronton), färdigställningen (vanligtvis triangulär) av fasaden av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två ramper på sidorna och en kronbalk vid basen. Skulptur placeras ofta på pedimentfältet (tympanum). Dörrar och... dekorera den moderna encyklopedin

FRONTON - (fransk. Fronton) färdigställd (vanligtvis triangulär) av fasad av byggnaden, portico, kolonnade, avgränsad av två sluttningar på taket på varje sida och en kronbalk vid basen. Dekorativa gavlar pryder dörrarna och fönstren i byggnaderna... Stora Encyclopedic Dictionary

FRONTON - FRONTON, pediment, make. (fron fronton) (archit.). Den övre, triangulära eller cirkulära delen av fasad av byggnaden, avgränsad av ett dubbelt sluttande tak och architrave, liksom liknande dekoration över fönstren eller ovanför dörrarna. Hus med gavel. Förklarande ordbok...... Ushakov Förklarande ordbok

FRONTON - FRONTON, en, make. (Spec.). Den triangulära eller cirkulära övre delen av byggnadens fasad, avgränsad av ett gaveltak samt liknande dekoration ovanför fönstren, dörrarna. | adj. Fronton, th, th. Ordbok Ozhegova. SI Ozhegov, N.Yu. Shvedova....... Ozhegovs förklarande ordbok

Vad är pedimentet i arkitektur

Gables: koncept och typer.

Vad är gaveln.

Fronten från latin (frons, frontis - framsidan av väggen, panna) - färdigställandet av byggnadens främre vägg, avgränsad av två takets tak på varje sida och en krona på basen.

I de höga gavelväggarna ordnar ofta fönster och balkonger, vindsurrar. Tak på sådana byggnader har branta backar med en stor sluttning.

Tak på byggnader med låga gavlar har en liten sluttning och mjuka backar. I sådana gavlar passar de inte balkonger och fönster, men med normala överhäng, luftkonditioneringsapparater, ventilationsutlopp och annan teknisk utrustning kan de placeras framgångsrikt i dem.

De utskjutande kanterna på taket ovanför gaveln kallas gaveltoppet. Gabelöverhänget börjar på takets tak och ändar vid dess ås.

När gavelöverhänget börjar i takskenorna och ändarna i takskenorna kallas det här överhänget ett halva frontonöverhänget. En semi-grantto överhängning är karakteristisk för halvhärdade och komplexa tak.

Gabeltak

Det grundläggande begreppet för ett pediment är en vägg, dess färdigställande. Men inte bara denna vägg kan kallas ett pediment. Ofta takläggare och byggare kallar pedimentet ett gavelöverhäng, såväl som en zon av kanten på taket (eller taket) som ligger ovanför gavelväggen, gaveln överhängande.

Har alla byggnader med stigat tak en gavel?

Nej, pedimentet är inte inneboende i alla byggnader. I byggnader där taken endast har takbjälkar, är gavlarna frånvarande. Dessa är höfttak, tälttak etc.

Huvudtyper av pedanter:

Triangulär - pediment i form av en triangel, som regel, isosceles. Detta är den vanligaste typen av pediment som används vid konstruktion.

Trapezoid - i form av en trapezoid.

En sådan gavel är formad på byggnader med halvhakade tak.

Det halvcirkelformiga pedimentet är ett pediment med en halvcirkelformad yta.

Keel gavel

Kölgaveln har en komplex form som liknar ett skepps inverterade köl. Karaktäriserad av en sådan gavel för gammal rysk träarkitektur.

Numera kallar många människor den kölade gaveln av en byggnad med trasiga tak av följande typer:

Bågpedimentet är bågformigt, som liknar en sträckt båge. Med en ökning i cirkelsegmentet blir pedimentet cirkulärt.

En avbruten gavel - med en horisontell takfäste, avbruten för att infoga, till exempel, fönster.

Den manliga är ett pediment som är veckat från stockar som en direkt triangulär fortsättning av kronväggen.

Det frikopplade pedimentet - med utskjutande delar - fästelement.

Det slitna pedimentet är med ledigt utrymme som inte konvergerar överst och lämnar mellan dess övre ändar.

Ett stegat pediment - slutet av en vägg i form av steg.

Byggnader med en stegad gavel har som regel inte gavelöverhäng av taket, och taket längs gaveln bildar en korsning.

Fronton - var är han, varför?

De som bara planerar att bygga sitt hem behöver åtminstone lite förtrogenhet med alla delar av byggnaden för att kunna veta hur de ska utföra dem korrekt. Låt oss prata om pedimentet idag.

Vad är det, var ligger den och varför behövs det här elementet? Nu förstår vi allt. Viken är den översta delen av byggnaden, som börjar från överlappningen på vinden och når toppen av taket. Från sidorna av det är begränsade sluttningar av taket.

geometri

Historien hävdar att de första gavlarna hittades i antikens grekisk och romersk arkitektur. Sedan utförde de en mer estetisk funktion, eftersom de var dekorerade med alla möjliga sätt. Formen var extremt triangulär.

Men tills vår tid har geometrin i denna del av byggnaderna förändrats kraftigt och nu är följande typer kända:

 1. Triangulär - den mest populära i moderna tider. Ser ut som en likriktad triangel.
 2. Avbruten - liknar föregående vy. Skillnaden är närvaron av en horisontell takfot och ett runt fönster i mitten.
 3. Koneformad - har också formen av en triangel, men spetsen är starkt spetsig. Denna form är en integrerad del av den gotiska arkitekturen.
 4. Trapezoid - vid basen av denna art är en trapezoid. Den används när det är planerat att göra en vind från vinden. I det här fallet måste du installera ytterligare balkar som stärker ändväggen.
 5. Arched (halvcirkulär) - bildas inte av takets sluttningar, utan av en båge. Ofta är en sådan vy dekorerad med en piedestal eller ett fönster.
 6. Semi-frontal - utseende liknar ett halvcirkelformat utseende, men det har en urtagning, och oftast är en sådan gavel installerad på två kolumner.
 7. Slitna (upplåsad) - gavelns sida samlas inte uppåt. De installerar en vas för dekoration, byst. Vanligtvis kompletterad med krullningar och krökta linjer.
 8. Kölformad - i form liknar kölen på ett fartyg som har blivit omslaget.

Gables är mer dekorativa element i arkitekturen, vilket ger strukturen av mystik, prakt och antiken.

funktioner

Modern konstruktion ger lite uppmärksamhet åt pedestrets estetiska funktion. Ägarna är intresserade av det mer pragmatiska syftet med den här delen av byggnaden:

 • Bevarande av varm luft i huset. Privata hus har alltid sådana element.
 • Underhålla taket. Jämnt fördelar takets vikt på lagerväggarna. Det är särskilt viktigt att pedimentet upprättas korrekt där starka vindar blåser ofta.
 • Eliminerar möjligheten till utfällning på vinden.
 • Möjligheten att skapa ytterligare utrymme som kan användas som bostad eller verktyg (för lagring).

Material för byggande

Vad är pedimentet och varför det behövs redan räknat ut. Låt oss nu tänka på vilken typ av material som passar för byggandet av denna del av huset? Vad kommer att vara gaveln, är ägaren av huset bestämd på husets designstadium. Detta element i byggnaden kan tillverkas av samma material som hela huset, då blir det en fortsättning på lagerväggen.

Om husets ägare vill göra den till en separat del av byggnaden används förstärkta betongstöd och träbalkar för byggandet. För yttersidan kan du använda ett helt annat vändmaterial:

 • sidospår;
 • dekorativa tegelstenar;
 • gips;
 • måla;
 • sten (konstgjord eller naturlig).

För att hålla huset så varmt som möjligt och för att skydda det mot fukt och kyla under pedimentet värms det med en ångspärrfilm. Isolering och isolering installeras från insidan av vinden innan färdiga arbeten.

Det måste komma ihåg och ventilation. De kommer att tillåta överskott av fukt att lämna de inre rummen i huset, vilket skyddar mot utseendet av svampar och mögel.

Så här bestämmer du storleken

För att ta reda på vilken storlek framtida byggnaden kommer att ligga under taket måste du bestämma hur det här lediga utrymmet ska användas.

 1. Höjden på gaveln 80 cm är tillräcklig för att använda vinden utrymme för att rädda saker.
 2. 80-120 cm höjd är tillräckligt för att dela ut mellanslag i två små rum. Man kan vara utrustad under ett vilo rum med en liten soffa eller fåtölj. Och den andra kommer att fungera som förråd.
 3. Med en höjd på 140-200 cm kan du skapa ett fullt utrustat bostadsutrymme under taket.

Men här är det nödvändigt att komma ihåg det faktum att låga och breda gavlar överför vindlast mycket lättare och höga är inte så stabila, därför måste de förstärkas ytterligare.

Vad är gaveln

Forntida romerska och antika grekiska tempel har ett majestätiskt utseende tack vare kolumnerna och rikt dekorerade gavlar. Den antika eran kom till mänskligheten och bevarade de bästa exemplen på arkitektonisk konst. Klara och vanliga linjer bildar isosceles trianglar, inom vilka skulpturala kompositioner och basreliefer skapas.

Pediment. Vad är det här?

Om man tittar på byggnaden kommer den övre delen av fasaden, som börjar från takskenorna eller från överlappningen på vindsalen till takets tak, kallas pedimentet. Från sidorna avgränsas takets sluttningar. Ofta har pedimentet en triangulär form, de andra variationerna beror på typen av takkonstruktion.

Gable former

№1. Trekantiga. Antika tempel har ett lågt pediment. Det kallas också tympanum. Antingen ett rent inre utrymme, eller med delar av stuckatur.

№2. Halvcirkelformad. Visas lite senare i renässansen. Två snedställda kronor ersattes med en i form av en båge. Tympanum erhålls genom ett segment av en cirkel och ser ut som en båge.

№3. Raskrepovan. Klassikerns era. Kännetecknas av närvaron av utskjutningar ovanför väggens plan.

№4. Torn. Karakteristisk för barockstil. Nuvarande element är närvarande, bågen är böjda och slitna i mitten. Det är gjord för att installera en vas, byst eller skulptur.

Gabelns syfte och funktioner

Korrekt utvald form av gaveln kommer att betona husets skönhet och markera den bland liknande. Förutom den estetiska funktionen har gaveln flera skyddsfunktioner:

 1. Sparar värme, skyddar från nederbörd till vind. Huvudbelastningen på gaveln skapar vinden.
 1. Delta i takets stöd och fungerar som grund för spärren. Pediment kan du jämnt fördela belastningen på husets ram.
 2. Högpedalen gör det möjligt att skapa ett extra rum under taket. Men i detta fall byggandet av ytterligare förstärkande väggar.

Gaffelns styrka och stabilitet beror direkt på storleken: höjd och bredd. Låg mer pålitlig, stabil, hållbar. Hög, tvärtom - sårbar. Det är nödvändigt att allvarligt beräkna väggens tjocklek, för att välja rätt material för sin konstruktion.

Alternativ för att förstärka gaveln

Under konstruktionen används en del tekniker som gör det möjligt att stärka pedimentet och förhindra påverkan av starka vindbelastningar.

Den enklaste lösningen är att bygga en separationsvägg på vinden. Den är byggd vinkelrätt mot gaveln. Och tjockleken bör vara minst 25 cm. Lättviktigt material, som gips eller en tunn träparti, ger inte det nödvändiga minimumet, vilket är nödvändigt för styrka.

Ytterligare styvhet ger pilaster och kolumner. Men den här metoden är inte särskilt populär, eftersom det skapar svårigheter med att lägga och inte alla gillar utformningen av rummet.

Förstärkt betongram med förstärkning gör att du kan öka styrkan i strukturen, men du bör noggrant beräkna tjockleken och diameteren på det använda materialet.

Enligt projektet är det möjligt att bygga flera gavlar i huset, och kanske inte bara en. Det viktigaste är att korrekt beräkna den belastning som byggnaden och i synnerhet gaveln kommer att uppleva.

Överensstämmelse med tekniken och kompetent konstruktion av väggen, med installation av en ångspärrfilm och isolering, eliminerar penetreringen av fukt och kall luft under gaveln. Det är möjligt att börja arbeta först efter installationen, och för att undvika kondensatackumulering, glöm inte att ordna en ventilationsgap i gaveln.

Rivet pediment i arkitektur - vad är det?

Användningen av pedimentet är praktiskt taget inneboende i modern arkitektur, men sedan de senaste århundradena har många vackra byggnader bevarats med fantastiska skulpturala punkter, ornament och stuckatur som lockar uppmärksamhet.

Pedimentet är en del av fasaden som kompletterar den och uppfyller rollen att dekorera byggnadselementet. Med detta tillägg förvärvar någon struktur individualitet. I arkitektonisk aspekt är detta en sektion som sträcker sig från taket eller taket till takets överkant. Från sidorna är hela strukturen begränsad till takets sluttningar. Pedimentets form beror på vilken typ av enhet som helst. Idag är användningen av ett triangulärt, trappat, trasigt pediment i arkitekturen mindre populärt.

Historia turné

Utseendet på de första gavlarna är från tiden för förekomsten av antika Rom och Grekland. Antika tempel dekorerades med triangulära stegade strukturer av oöverträffat utseende. Byggnadens fält dekorerades med skulpturala figurer och basreliefer - en integrerad del av stilen.

Forntida romerska modifierade pedaler migrerade smidigt till renässansen. Senare, för romerska och renässansarkitekturen, användes pedanter med lutande takfotar, i vilka en modifierad krona bildade ett inre inramat fält som liknar en del av en cirkel, blev sedvanlig. Den enda skillnaden var formen av takskenorna, som förvandlades från lutande till halvcirkelformiga.

Senare tider präglades av montering av gavlar, inte bara ovanför byggnadens fasad, men också ovanför dörr- och fönsterkonstruktioner. Denna ansökan har bidragit till utbyggnaden av arkitektonisk mångfald och designelement.

I den moderna världen sker användningen av ett pediment, även om den här arkitektoniska tillsatsen redan har upplevt toppen av sin popularitet. Idag kan det triangulära fodret ses på taket. Men arkitekturen är inte begränsad till bara klassiska former - de viktigaste elementen i byggandet av hus. Det finns många andra definitioner av pediment i byggnadens arkitektur.

Funktioner av pedimentet i byggnadsstrukturen

Förutom den estetiska komponenten har pedimentet skyddande funktioner:

 1. Hjälper förhindra att regn och vind kommer in i vinden. Samtidigt står taket på 300-400 mm för gaveln.
 2. Ger hjälpåtgärder med en jämn fördelning av lasten från taket till lagerväggarna och utför en stödfunktion för takbussystemet.
 3. Möjligheten att organisera ett extra rum på vinden, när väggens gaveldel är hög - upp till 2,5 m. För att stärka gaveln monteras ytterligare en vägg på vinden.

Relaterade videor

Designfunktioner och designdetaljer

Gabben i arkitektur är en detalj som pryder taket.

Ett kompetent yrkesmässigt tillvägagångssätt är inte det enda, men ett viktigt villkor för en balanserad konstruktion och design av ett pediment. Användningen av material för byggande här beror på tekniken för att bygga ett hus. Fronten som visas på bilden kan fortsätta att vara byggnadens bärvägg och vara gjord av samma material, eller det kan vara en separat konstruktion av armerade betongstolpar eller vertikala stänger, utrustad med lämpliga material.

Antal takar och funktioner i takkonstruktionen

Antalet gavlar bestäms beroende på takets konstruktion: det kan vara flera eller inte alls. Vid viljan i dem förstärks fönstren som dessutom styrs av subwindow balkar. Ytterligare ångspärr hindrar fukt och kyla från att komma in under gaveln. Filmen och isoleringen är monterade på gavelväggarnas inre sida omedelbart före början av avslutningsarbetena. Förbeställda ventilationsgapar hjälper till att undvika kondensatackumulering.

Korrekt applicerad pediment i arkitektur är ett element som gör strukturen presenterbar.

Pedimentets roll i utformningen av huset

Ordet har fransk-italienskt ursprung: fronton (fr.) - "panna", frontone (it.) - "fasad".

Ofta är fasadens fasad dekorerad med skulpturer, bas-reliefs, skulpturala stuckaturer.

Formen av den här delen av fasaden som fyller taket beror i princip på typ av konstruktion själv. Ofta har detta tillskott en triangulär form.

Användningen av pedimentet, inte bara under taket, men också över fönstren och dörrarna får diversifiera och expandera olika former och produkter.

Dekorera utsidan av byggnaden

Gabben i arkitektur är det så kallade takytan. Detta är inte bara ett externt vackert element utan också en konstruktiv del av byggnadens fasad, som kompletterar de funktioner som tilldelats den.

Vid det antika Ryssland var det modernt att använda ett pediment i en triangulär form. Idag är denna trend inte extravagant, och ju mer bisarra fasadelementets form och design, ju mer kreativa huset. Att göra en icke-standard design är det viktigt att ta hänsyn till beräkningen av områdets och designens egenskaper. Här, utan hjälp av en kvalificerad specialist kan det inte. Det är värt så mycket nöje, eftersom du bör ta hänsyn till detta faktum när du planerar budgeten.

Varianter av gavelhus

Idag räknas inte antalet variationer i utformningen av pediment, som är närvarande på marknaden. Det finns exakt så många beskrivningar av gavlar i arkitekturen som det finns typer av hus. De främsta variationerna och formerna för dekoration av gaveln:

 1. Trekantiga. Som en likriktad triangel.
 2. Trapezoidal, som externt liknar en fyrsidig med två parallella motsatta sidor.
 3. Steg, minskar närmare toppen.
 4. Kölformad, liknar fartygets köl. Därför namnet.
 5. Slitna pediment - en märklig designstil. Dess två delar delar, avviker i olika riktningar, och det utrymme som bildas mellan dem används för att fylla med skulpturer eller dekorativa vaser med blommor.
 6. Den bågformade gaveln ser inte mindre intressant ut. Utåt är det en halvcirkel, men på grund av sin likhet med en ansträngd båge, fick han exakt detta namn.
 7. Cirkulär - liknar den föregående vyn, men ändras något i form av en beskuren cirkel.
 8. Avbruten. Oftast används vid instängning av fönsterfönster i horisontella takfält.
 9. Unfastened när några av delarna av takvaran kommer framåt.

Ovanstående typer är bara en liten del av de faktiskt befintliga typerna av gavlar i arkitekturen. Det här är en lista som kan kompletteras med flera dussintals variationer, även om de som nämns ovan inte alltid används i modern konstruktion.

På ett visst sätt kan huset få ett speciellt utseende. Det är bäst att titta hemma, vars utsida ser harmoniskt ut. Imponerande dekoration eller extra dekoration, det är bättre att bära den ut ur samma material som husets fasad har byggts om eller med vilken huset har trimmats. Effektiv och extra dekoration för fasaden av huset - gaveln i arkitektur. Vad det är, nu vet du.

Gables: vad det är och deras roll i byggandet av moderna hus

Gabeln - en del av byggnadens fasad, avgränsad på sidorna vid takets sluttningar och dess takfot

Gabben är den övre delen av fasaden av byggnaden som fungerar som takstöd. Mikrovågnet på vinden, takets stabilitet och utseendet på byggnadens utsida beror direkt på byggandet av detta arkitektoniska element.

Gavelglas i utformningen av ett ramhus

Snövit kolonner på bakgrunden av bruna väggar ser väldigt trevligt ut

Tvåvåningshus i modern stil

Sten Fronton Country House Country Style

Gables: vad är det?

En intressant kombination av färger i utformningen av fasaden av ett privat hus i en klassisk stil.

Denna grundläggande detalj av taket har en viktig funktion: det skyddar vinden från det negativa inflytandet av atmosfäriska fenomen - vind, regn, snö. För att maximera sannolikheten för fuktintrång i vinden, är det nödvändigt att täcka pedimentet med isolering och utrusta det med en ångspärrfilm. Om du vill göra fönsteröppningar i det här taket, måste du förstärka fönsterbrädan. För att bevara värmen i ett bostadshus, är det värt att göra glasrutor med dubbelkammare med flera kammare.

En fakronk-stil gavel ger byggnaden en gammal atmosfär.

Privat loft-stil hus med vindsvåning

Galen fungerar inte bara som en vacker design. Han måste utföra alla funktioner som tilldelats honom.

Taket taksystem måste byggas tillsammans med uppbyggnaden av detta arkitektoniska element, vilket måste matcha parametrarna för gaveltaget. Byggmaterial måste ha bra prestanda egenskaper: att ha en hög grad av styrka och fuktmotstånd. Husets gavlar kan byggas av material som används för byggandet av byggnadens väggar och andra material:

 • belagda betongblock;
 • limmade vedar;
 • skumblock
 • tegel;
 • lakan.

Svartvit fasad - ett utmärkt alternativ för ett hus i klassisk stil.

Ramhuset med glasväggar ser väldigt snygg ut

Valet av material för konstruktion av takpediment bör baseras på exakta beräkningar av kompatibilitet med basen och takbelastningen, eftersom golvbalkarna och takhöjderna kommer att stödjas på den.

Ändringar av arkitektoniska element

Fronton i stil med fakhverk i modern prestanda

Ett pediment med halvcirkelformade fönster ger unika egenskaper till fasaden.

Gabelgallen är en vanlig typ av takelement, vars form visuellt liknar en jämn trekant. En enkel konfiguration förenklar processen för att beräkna parametrarna och minimerar tiden som används vid byggandet av en integrerad del av byggnaden. Om du vill sticka ut mot bakgrunden av de omgivande arkitektoniska strukturerna kan själva pedimentet byggas i form av en båge, en trapezoid, steg eller med krökta konturer.

Taket på vinden måste ha en höjd av minst 2-2,5 meter, eftersom dess delar är väggarna på vinden. Om arrangemanget av vinden i huset är planerat, är det nödvändigt att organisera installationen av stora format fönster för att isolera väggarna från insidan och utsidan.

Moderna klassiker i utformningen av fasaden av ett land herrgård

Vackert hus med två våningar med vind och dubbelt garage

Husets fasad i lila ser väldigt intressant ut.

Prydnadens dekoration ska vara i harmoni med byggnadens fasad. Om huset är byggt enligt kanonerna av historiska riktningar för arkitektonisk konst, är det viktigt att dekorera den med basavlastningar, väderbladen, tornklockor eller skulpturala figurer. Gabeltakets moderna pjäser ser obekvämt ut, vilket är den dekorerade fortsättningen av byggnadsväggen.

Tips! För att pedimentet ska bli den främsta "höjdpunkten" av fasad av byggnaden är det värt att plocka upp ovanliga ytbehandlingar. Den övre delen av byggnaden, belagd med takplattor eller bältros, vinkelrätt utlagt virke i förhållande till vågrätt lagda stockar i väggområdet, utgjorde källarskärning eller natursten, kommer att se original. För att skapa organiskt kombinerade dekorativa element i byggnadsdekorationen är det nödvändigt att kombinera gavelens framsida med skärning av fönster och dörröppningar.

Ett litet ett-vånings hus med ett pediment fodrat med takplattor

Hur man gör en gavel

Vackert hus i modern stil

Innan byggnaden av husets gavlar, kommer bilder av färdiga projekt att hjälpa till att bestämma form och alternativ för dekorativa dekorationer. Program för att designa tak ska hjälpa till att utforma trussystemet korrekt och välja den bästa storleken. Multifunktionella program är oumbärliga i konstruktionen, eftersom de förenklar uppgiften att välja och beräkna den optimala mängden byggmaterial. Att bilda kostnadsuppskattningar, du måste ta hänsyn till behovet av värmeisolering av gaveln vid installation av vinden i huset. Mineralull eller skum kan fungera som en utmärkt isolering.

Isoleringsprocessen ger följande byggnadsarbeten:

 • innerfoder med användning av ångspärrmaterial
 • installation av isoleringstjocklek minst 150 mm;
 • trimplattor med utmärkt prestanda för vatten- och vindskydd.
 • yttre hud.

Före byggnaden av gaveln måste du slutföra ritningen och göra alla nödvändiga beräkningar.

Isolering av pedimentet från insidan

Ordningen med värmeisolering gavel

Erfarna arkitekter rekommenderar oerfarna byggare att använda lätta att hantera program för att beräkna storlek och område på gaveln:

Höga gavlar i vitt markerar byggnadens elegans.

Trägitterar ser inte bara vackra ut. De kommer att fungera som utmärkta fönsterluckor för fönster.

Finalen i kaffefärg kommer att ge fasaden svårighetsgrad

Tips! Att göra byggnaden av gaveln kan före och efter installationen av taklocksystemet. Men byggare rekommenderas att först bygga ett stöd för det, vilket gör att du enkelt kan fastställa den övergripande grunden för ramper. Innan du börjar designen måste du bestämma materialvalet, varav varje typ ger en viss konstruktionsteknik.

Konstruktion av tegelväggar

Tegelväggar dekorerade med präglade dekorativa element

Byggnaden av takstödet måste startas från märkningen och ha installerat en planka i vertikal position i mitten av byggnadens ändvägg, vars längd motsvarar höjden på gaveln. Från hörnen av byggnadens väggar till toppen av brädet måste du sträcka kaprontrådarna eller repen som bildar konturen av detta takelement. Trähusens gavlar är enklare att installera, eftersom den del av stockarna som skjuter ut över kanten kan enkelt skäras med en motorsåg. Vid användning av en tegel eller skumblok måste de extrema elementen skäras utmed linjen av en vinkelskärning genom användning av en kvarn, kraftuttag eller maskin avsedd för stenbearbetning.

Dekorationen av fasaden med en dekorativ sten ser väldigt vacker ut

Lyxig venetiansk villa

Ett-våning modernt hus i vit färg

För byggandet av en tegelgavel måste du utföra ligger inom de angivna gränserna. Efter att ha fullbordat konstruktionen av flera rader är det nödvändigt att installera ett förstärkande nät som ökar styrkan i strukturen. Vid slutstadiet måste den extrema delen av konstruktionen av en fasad form jämföras med cementmortel. Före eller efter installation av taklocksystemet kan du bygga en gavel. Videor från erfarna hantverkare som demonstrerar byggprocessen från A till Z kommer säkert att bidra till att genomföra ett projekt för att bygga ett pålitligt takstöd.

Konstruktion av trävaror

Lyxigt hus från profilerat trä

Träväggar måste byggas av förbehandlade stockar, limmade vedar eller plankor. Hakade stockar, skurna i enlighet med takstödets konfiguration, du måste bilda en triangulär vägg med häftarna. Efter att ha lagt loggarna läggs de ned med en snodd för att fixa strukturen. Mellan loggarna är det nödvändigt att lägga en inter-ring-förseglare som jämnar läckage av värme på grund av sprickbildning. Olika material kan användas som komprimatorer:

Windows med svarta ramar gör fasaden mer kontrast

En vacker kombination av glas och svart trä i utformningen av ett litet hus

Vacker rymlig herrgård vid vattnet

På grund av behovet av att manuellt klippa runt kanterna på varje stock, är installationen av ett gavelpediment från en hackad log flera gånger högre än kostnaden för att bygga en analog med ramteknik, som använder en färdig konstruktion av plankor eller virke. Efter montering av ramverket kan det vara mantlat med brädor eller väggpaneler, imitera ett naturligt trä med naturlig textur.

Belysningens belysning har generellt en estetisk funktion

Träväggar kan användas inte bara för byggande av hus från timmer, men också andra material. Det viktigaste - att välja typ av ytmaterial för att klädda fasaden. Byggandet av träkonstruktioner bör hanteras under den kalla tiden, eftersom krympningen av trädet sker mycket snabbare än under den varma årstiden, vilket gör det möjligt att inte slösa bort tiden som väntar på att konstruktionen är redo för nästa byggfas. I genomsnitt tar det ungefär ett år att krympa husets väggar, varefter man kan gå vidare till slutskedet: konstruktion av ett pediment och installation av taksystem.

Arkitektoniska inslag i inredning

Skivor med gavlar i vardagsrummet

Vackert vardagsrum i venetiansk stil

Utseende av ett pediment kan bli en stil av designkonst på en bild av interiören, utförd i barock, imperium eller rokokostil. Bilder av enastående designbeslut i dekorationen av husets interna utrymme kan inspirera dig att skapa unika projekt som kan skapa en renässansatmosfär för hemmedrivna.

Skärmens konturer, dekorerad med utsmyckade och pilformade stuckaturer, hög relief och öppningsinsatser, interiör stylister används för att fästa fönsteröppningar, bågar, helt ersätta dörren, den övre delen av möbelfasader. Utseendet på detta arkitektoniska element kan vara i form av inte bara en triangel eller ett trapezium utan också en figur med en rivad gräns. Segmentväggar kan dekoreras med skulpturer eller insatser i form av skålar.

Vacker gavel dekorerad med förgyllda dekorativa element

Pediment - dekorativa färdigställande av kompositionen i inredningen

Chic gavel ovanför eldstaden

Dessa dekorativa element kan användas för att designa accentkontakter i den inbyggda bilden:

 • headboard dekoration;
 • öppen spis topp dekor;
 • portal kök set, gjord i klassikerns stil.

Viken i det inre av huset kommer att se organiskt i tandem med monumentala kolumner, autentiska valv, spetsiga bågar eller stora format fönsterfönster.

Trägavel med snidade element ser väldigt rik ut

För att återuppliva andan i den tidigare epoken av arkitektonisk konst eller att betona estetiken i den moderna designen av husets yttre sida, tillåter gavlar, vars form kan motsvara någon ide om en arkitekt eller designer. Tack vare den ursprungliga dekorationen av gaveln kan du skapa en spektakulär fasad av huset som kan bli huvudattraktion för området.

Pediment - vad är det. Hans syn på formen på taket av huset. Uppförande av sidospår. Beräkningar och foton

Innehållsförteckning:

Vid byggandet av ett hus är det huvudsakliga villkoret att byggnaden av taket skyddar väggarna och rummen från vädret. Ibland kan takets design vara gavel.

I det här fallet, och börja leta efter gaveln. Men utan konstruktiv eller arkitektonisk utbildning är det inte lätt att göra detta. Vi kommer att berätta mer om detta element och ge det en definition.

Pediment i arkitektur

Modet för pediment kom till oss från antiken. Först var detta element populärt bland de gamla grekerna, det användes allmänt vid byggandet av hedniska tempel. Sedan antogs tekniken av romarna. Vidare, med kristendomens spridning började byggnader med gavlar byggas i Europa.

Under årens lopp ändrade det arkitektoniska utseendet. Forntida tempel dekorerades med utsökta bas-reliefs, skulpturer och olika ornament. I renässansen blev små gavlar belägna ovanför balkonger, verandor och huvudingången moderna.

Numera förlorar dessa element inte popularitet. Änden på taket och väggarna, endast i exceptionella fall, används av massiva basreliefer.

Våra huvuduppgifter

Gabeln har dekorativa funktioner, men är inte begränsad till dem. Beroende på typ av tak kan mönster utföra en rad olika uppgifter.

Lika fördela lasten på takets yta.

Skydda backarna från starka vindar, minska vindkraft.

Servera som yttervägg på vinden.

Att vara ett stöd för skenor och spärrar.

För att skydda bottenvåningen från nederbörd och andra väderfenomen.

I vissa fall kan pedimentet inte vara ett självständigt element. Till exempel, om du planerar att göra en fullvärdig vind, så förbättras denna design av inre väggar som ligger i rätt vinkel.

Typer av modern konstruktion

Väggen, avgränsad nedanför takskenorna och på sidorna vid takets sluttningar, kallas pedimentet.

För närvarande är husets gavlar huvudsakligen anordnade på taken med två backar, i form av en triangel, men det finns beskrivningar av många andra sorter.

Ser ut som en båge med en sträckt sträng

Det ser ut som den tidigare typen, men det är mer utökat

Den har formen av en båge

Teatrar, privata herrgårdar

Den har formen av en triangel, vars nedre del är väggens takflänsar

Obegränsat, oftare - privata hus, kommunala byggnader.

Det kan vara av någon form, men bottenlinjen är "bruten" av ett fönster eller dörr.

Hus i den privata sektorn.

Påminner skrovet på skeppet, vände uppåt köl

Privatbyggnad, särskilt i de sydliga regionerna Ryssland och Ukraina

Dessa är de främsta formerna av pediments i modern arkitektur. Det finns andra alternativ, men alla är ändringar av de typer som anges i tabellen.

Grundläggande beräkningar vid byggandet av ett hus

Storleken på pedimentet respektive mängden utrymme under taket beror på höjden och höjden på åsen. Kundens önskemål, som regel, spelar i detta fall en sekundär roll.

Ju bredare och sänka gaveln desto stabilare hela strukturen. Detta bör beaktas vid konstruktion av en byggnad.

Välj höjden på gaveln

Taket måste stå emot sin vikt och extra belastning i form av snö. Det betyder att du inte kan göra sluttningen av lutningen godtycklig. Därför fungerar inte höjden på gaveln också.

Du kan bara välja det bästa sättet att använda utrymmet, beroende på strukturens höjd.

Höjd från takskenorna till åsen (m)

Upp till 0,8

0,8 -1,2

Loft eller lounge

1,4 - 2

Mer än 2

I det senare fallet krävs ytterligare stöd för gaveln. I den här rollen kan en vägg angränsas i rätt vinkel, liksom betongstolpar. Vid låga privata byggnader är svängar av en sådan höjd sällan konstruerade.

De mest tillförlitliga är murarna av tegelstenar, men de är ganska svåra i sin konstruktion. När designen inte medför överdriven belastning, kan du, som ett alternativ, använda spånskiva, fiberboard eller SUB.

I modern konstruktion monteras gavlar både före takets konstruktion och samtidigt. I sällsynta fall är det ett behov av erektion för en redan byggd byggnad.

Under alla omständigheter före konstruktionen av detta element är det nödvändigt att göra beräkningar och utarbeta hela strukturen.

Beräkna området

Det viktigaste steget i konstruktionen av gaveln är beräkningen av dess område, eftersom fel kan leda till att dess konfiguration bryts, liksom till extra materialkostnader.

Eftersom gavlarna för närvarande har olika former är beräkningsmetoderna olika, men de bygger alla på dess geometri.

Den enklaste beräkningen görs när gaveln har en geometrisk form (figur), till exempel en triangel eller en trapezium. Här kommer geometriska lektioner från skolan att vara till nytta för dig. Låt oss överväga ett exempel:

Pedimentets form har formen av en likriktad triangel.

Höjden är 4 m.

Bas 10 m.

Detta område beräknas med en enkel formel: multiplicera hälften av höjden med längden på basen av triangeln. Följaktligen kommer området att vara 20 m 2.

Om pedimentet har formen av en icke-likriktad triangel, divideras den med dess övre mark i två rätvinkliga trianglar, och arean av var och en beräknas som beskrivits ovan. Lägg sedan till två resultat.

I form av ett pediment i form av ett trapezium är området lika med 1/2 summan av dess baser multiplicerat med höjden.

Vid beräkning av området med mer komplexa geometriska former är den uppdelad i komponenter och överväga varje bilds area separat.

I alla händelser är det bäst att beställa beräkningen av området från experterna när man tvivlar på sin egen kunskap om geometri. Också på internet, på olika platser, finns det online-räknare att beräkna.

Göra ett arkitektoniskt element med egna händer

När man bygger ett pediment med egna händer frestas många husägare att använda rester av material som alltid räcker när man bygger ett hus. Åtgärda denna princip kan du förstöra utseendet och arkitekturen, så i framtiden kan du behöva betydande förändringar och reparationer.

När man bygger en gavel själv spelar det ingen roll när man gör det, före eller efter takets konstruktion. I den första utföringsformen finns ingen störning från taket.

Om man bestämmer sig för att upprepa gaveln först och sedan montera spjällen och taket, lägg sedan en stolpe som motsvarar åsens höjd mitt i gavelväggen.

Från polen dra sladden till hörnen av huset - det begränsar det utrymme som sys upp. Denna metod är anmärkningsvärd för att balkar med balkar inte stör åtkomst och gaveln tjänar som ett extra stöd för taket med stor vikt och yta.

Det är nödvändigt att strikt följa projektet, och ständigt lägga vinklar för att undvika skevning.

När man först bygger ett tak först, då en gavel, är det obekvämt att arbeta. Denna metod används av oerfarna hantverkare som har svårigheter med beräkningar och mätningar. Det färdiga taket avgränsar väggarna, och därför är det svårt att förstöra geometrin.

Vid byggnad i områden med stark vind eller på vintern är det bäst att först bygga en gavel, det kommer att skydda takets tak från att vända om och träet från onödig fukt.

Skapa extra styvhet

För att ge gavelväggen extra styrka finns följande metoder:

konstruktion av separationsväggen vinkelrätt mot gavelväggen, åtminstone 24 cm tjock;

erektion av kolonner eller pilaster;

användningen av ramar av armerad betong.

Billig och vacker främre vägg trim

Vid trimning av gavelmaterialet bör väljas utifrån följande faktorer.

Den belastning som materialet ger på stödstrukturer

Prestanda (värmeisolering, fuktmotstånd, vindmotstånd)

Kompatibilitet med fasaden

Vägen dockning plätering och fasad

De billigaste och vackraste alternativen är vinylskärning - ett mångsidigt material som används för hem av olika slag. Du kan också använda ett profilerat ark - lämpligt för alla typer av hus, kräver ingen speciella färdigheter under installationen.

Mantelfönster

Gaffelsidans trimning kan utföras på tre sätt.

Sidingpaneler monteras på en aluminiumram, men den här typen av installation är den dyraste.

Panelerna är monterade direkt på trävarmen.

Panelerna är monterade på en träkista.

Det sista alternativet är det mest optimala och anser det.

Fäst en trästång runt gaveln på ett avstånd av 40-50 cm från varandra med naglar eller skruvar så att yttre ytor ligger på samma nivå. Ställ startnivån med en nivå, fortsätt till liggande sidospår. Siding fastnar på skruvar.

Lämna ett mellanrum mellan panelens ände och kassen för att kompensera för termisk expansion. Innan du lägger den sista raden av paneler monteras färdigstället.

Vi monterar "takytan" från ett professionellt golv

Ett pediment av böljande golv blir alltmer populär bland byggare, eftersom det passar alla väggar - det är universellt. Arbeten utförs i följande ordning.

Mellan takets sluttningar samlas rammen av gaveln och sheathen plywood eller kantad kartong.

En ångspärr är fastsatt på väggen med en bygghäftare.

Trädelar impregneras med antiseptisk och fukttät impregnering.

Montera ramen för montering av isolering och lägg mineralull.

Monterad med självuttagande skruvar förskuren profilerade.

Byggnaden av takgallret är ett av huvudelementen i konstruktionen, vilket inte bara påverkar utseendet utan också dess bekvämlighet. Därför förtjänar sin konstruktion närmaste uppmärksamhet och skicklighet.