Hur man isolerar interfloor överlappningen längs träbalkar

Den utbredda introduktionen av energisparande teknik har också påverkat den privata konstruktionen. I landet eller i ett hus kan värmen gå igenom väggarna, fönster, dörrar, golv, tak. Med konstant användning av vinden eller vinden, är det nödvändigt att isolera överflödet.

Flertalet överlappningar av trä är i regel varma, eftersom träet fungerar som en bra värmeisolator, men isoleringen beror på både strukturen och materialets tjocklek, varför ytterligare isoleringsarbeten är ibland nödvändiga.

Även under byggandet av byggnaden värms alla överlappningar. Detta kommer att bidra till att ytterligare minska kostnaden för uppvärmning under driften av byggnaden, vilket kommer att glädja dig med bekväma levnadsvillkor. Balkar är också ordentligt isolerade, för att de följer arbetssekvensen och väljer lämpligt material.

Välja ett material

För isolering av interlapp överlappningar på träbalkar är det lämpligt att använda extruderat polystyrenskum, skumplast, folierad polyetenskum, mineralull och bulkmaterial.

Extruderat polystyrenskum

Denna typ av material, även kallat styrex, penoplex, technonicol och technoplex, används för olika typer av värmeisolering och perfekt värmer trägolv. Det anses vara det bästa isoleringsmaterialet som du kan installera med egna händer. Dess fördel är att panelernas höga densitet gör det möjligt att direkt gips eller kitt på dem. Det är miljövänligt.

Den är gjord i form av plattor, till vilka det cementbundna partikelskiktet dessutom limes. Materialet behåller dess egenskaper även vid periodisk frysning och upptining.

Material uppskattat för:

 • liten vikt;
 • nollvattenabsorption
 • låg värmeledningsförmåga
 • hög mekanisk hållfasthet.

Skumplast

Ett annat effektivt material som används för isolering av golv i ett trähus är skum. I struktur, utseende och funktion liknar det extruderat polystyrenskum, även om det har en lägre densitet. Finns i plåtar med tjocklek tjugo millimeter. Skummet kan enkelt klippas med en kniv.

Detta material skiljer sig från

 • låg kostnad;
 • låg värmeledningsförmåga
 • enkel installation;
 • antimikrobiella egenskaper;
 • motstånd mot temperaturfluktuationer;
 • vattentålig

Det brinner inte, så det används ofta vid byggandet av privata hus med kaminuppvärmning. Valet av plåttjocklek beror på byggnadens konstruktion och klimatzonen.

Folierad polyetenskum

Skummat polyetenskum kallas gasfylld polyeten, i vilken den ena sidan är täckt med aluminiumfolie. Tillgängligt material i rullar. Den har en liten tjocklek, men det hindrar inte att det effektivt värmer trägolv, till stor del på grund av folieens egenskaper. Vid slår på sådan värmare förlorar värmeflöden inte sin energi, och återspeglas, kom tillbaka till rummet.

Mineralull

Under det allmänna begreppet mineralull ligger flera typer av material - glasull, slaggull och stenull, erhållen från glas, masugnslag och basalt. De producerar isolering i rullar, och användningen i ett trähus för isolerande golv är bekvämt och praktiskt. Du kan välja folieversion, vilket kommer att skapa en ytterligare effekt av värmeisolering.

Vata är annorlunda:

 • miljövänlighet
 • hygienisk;
 • låg värmeledningsförmåga
 • hög säkerhetsnivå;
 • bra ljudabsorption
 • resistent mot bakterier, svampar och insekter.

Vid arbete med bomull bör hänsyn tas till dess känslighet för fukt. Isolering placeras på ångspärrmaterialet. Om du inte överensstämmer med tekniken, kommer det att minska värmeisoleringsegenskaperna hos mineralull.

Det är viktigt! Vid installation av mineralull framträder cancerframkallande damm, var noga med att täcka kroppen med kläder och använd handskar, skyddsglasögon och andningsskydd.

Bulkmaterial

Bland bulkisoleringen är den vanligaste - den är expanderad lera. Hämta det i speciella ugnar, vilket påverkar hög temperatur på naturlig skifferlera. Lera, på grund av kontinuerlig rotation, skum och finner en hård, härdad yta.

På grund av detta får claydite följande egenskaper:

 • låg vikt;
 • hög ljudisolering;
 • brandsäkerhet;
 • hög värmeisolering;
 • miljöskydd
 • motstånd mot sönderdelning och ruttning.

När du använder claydite mellan golv, är det nödvändigt att överväga vissa funktioner. Eftersom materialet innehåller en stor mängd smulor och damm hälls den på substratet. Skiktets tjocklek är cirka tio till tjugo centimeter. För att förhindra att clayditen blir våt och inte blötlägger länge, bör ett vattentätskikt skapas.

Utvidgad lera i form av sand, krossad sten och grus säljs, men endast grus används mellan balkar.

I stället för expanderad lera kan du använda sågspån. De är utvalda eftersom de är naturliga, väger lite, överkomliga och har inga giftiga föroreningar. Emellertid är materialet mycket brandfarligt, så det används inte ofta.

Golvisolering fungerar

För att ordna ett tak med flera våningar i huset är det mest populära materialet trä. Träbjälkar finns tillgängliga, låt mindre värme, till skillnad från betong, och är lätta att installera. Arbetet med takets isolering utförs i en viss ordning.

Först utför allt förberedande arbete. Under preparatet inspekteras elementen noggrant och kontrolleras för barkbagel, svamp och andra problem. Om det finns luckor eller svarta märken behandlas det berörda området med ett specialmedel. I gamla hus, före träisolering, kan det krävas åtgärder för att förstärka strålarna.

Därefter utför vattentätning. Det är bättre att använda inte en vattentätfilm, men ett superdiffusionsmembran. Ett sådant membran kommer behålla vatten, men kommer att släppa in ånga. Vattentätande material täcker hela den skyddade ytan. Särskild uppmärksamhet ägnas åt strålarna, som är inslagna med en vattentätfilm. För att träet ska torka naturligt, ska tio millimeter vara kvar i varje ände. Balkar rekommenderas att behandlas med en primer eller någon annan lämplig lösning.

Därefter är den valda värmaren fixerad. Vid slutet av installationen av isolering utför finish taket.

Värmeisolering med skum

Vid användning av skum för att isolera golv golv utförs arbete i följande ordning:

 • Avståndet mellan balkar mäts;
 • isolering skärs i storlek, för fixering minska den med en centimeter. Du kan också klippa ut exakt storleken och fixa sedan plåten med ett speciellt limskum, lim eller klämmor, paraplyer;
 • med hjälp av träpinnar som hamras mellan skummet och strålen är isoleringen fixerad;
 • platser där överlappningar går samman och sammanfogas och strålar blåses med monteringsskum;
 • när skummet torkar, är överskottet avskuret;
 • efter det att taket är kitt, är polymerfilmen fäst.

Mineralullisolering

Vid användning för värmning av träflödesöverlappning av mineralull utförs arbetet i följande ordning:

 • Avståndet mellan balkar mäts;
 • i enlighet med storleken på isoleringen är skuren;
 • i utrymmet mellan balkarna staplar bomullsull. I fall där strålhöjden kommer att vara mer än isolationshöjden läggs bomullsull i två lager;
 • Användning av trådisolering är fastsatt på taket.
 • sedan läggs membranskiktet.

För den slutliga efterbehandlingen av det resulterande taket rekommenderas att man använder hängande tak, träväggspaneler eller gips.

Golvisolering

Det är mycket lättare att genomföra processen att värma träbjälkar på golvet. I det här fallet är det lämpligt att använda polystyrenskum, skumplast, mineralull, bulkmaterial som material för isolering.

Sekvensen av arbeten kommer att vara enligt följande:

 • nivellering golvet;
 • ångspärrfilmspridningar överlappar varandra (om hård eller lös isolering används, är filmen inte nödvändig);
 • passar isolering
 • hydrobarriären håller sig inom;
 • Därefter läggs ett trägolv av OSB, plywood, naturbräda eller ett betongskikt.

Isolering av olika typer av golv

Arbetssekvensen påverkas av takets typ av material, typen av isolering och placeringen av arbetet på isoleringen.

Om dessa är betonggolv, är det bättre att utföra sin värmeisolering med hjälp av styva material, fixa dem med speciella klämmor eller lim. Om mjuka material används, är den galvaniserade profilen monterad eller träplattor packade.

Värmeisolering av taket utförs från vinden och från bostaden. Om arbetet utförs från vinden, är det möjligt att använda värmeisoleringsmaterial, till och med bulk. Vid isolering från vardagsrum med bomullsull eller platta.

Vid isolering av vindsvåningen används eventuella värmeisoleringsmaterial. Om vinden är planerad att drivas, kommer de definitivt att göra en undergolv. Taket och takens tillstånd ska övervakas och taket är isolerat.

Allmänna egenskaper hos värmeisoleringsmaterial

Ekologiska material för värmeisolering av överlappning av träintervall förbättras ständigt och de senaste vetenskapliga prestationerna är inblandade i deras utveckling. När man väljer ett material bör man styra sina tekniska egenskaper. Det måste vara förenligt med följande parametrar:

 • liten vikt;
 • låg värmeledningsförmåga
 • giftig säkerhet;
 • vattenavvisande;
 • ångpermeabilitet och andningsförmåga;
 • tillräcklig brandbeständighet och brandmotstånd
 • måttlig densitet
 • sorptionsfuktighet;
 • tryckhållfasthet och rum;
 • resistens mot skador från putrefaktiva bakterier och svampar;
 • motstånd mot överhettning;
 • frostbeständighet.

Effektiviteten av värmebesparande material är upp till 35 procent. Med ineffektiv golvisolering kan betalning för uppvärmning vara dyrt. Med högkvalitativ isolering kommer det att finnas mindre temperaturskillnad, det kommer inga villkor för utseende av kondensat och rummet kommer att få ytterligare skydd mot svamp och mögel.

Sammantaget motsvarar de flesta indikatorerna polystyrenskum, penoizol, glasull, mineralull, polyuretanskum. Varje material har sina egna fördelar och skiljer sig åt i vissa parametrar. Polyfoam och dess olika derivat är bra för värmeisolering, men om de brinner, kommer de att börja avge giftiga ämnen. Extruderad polystyrenskum och naturliga bulkmaterial är också utmärkta, men kommer att bli oanvändbara om möss dyker upp på vinden. Med en svag grund, särskilt på flytande mark, är det bättre att inte använda expanderad lera, eftersom den väger ner den övergripande strukturen.

Parametrar av högkvalitativ interlayer golvisolering

Med högkvalitativ värmeisolering kommer temperaturens amplitud vid olika tider på året att skilja sig väsentligt från yttre fluktuationer och motsvarar det optimala mikroklimatet inne i huset.

Minsta fuktighet i slutna utrymmen och minsta mängd kondensat anger överensstämmelse med värmeisoleringstekniken. Men även i detta fall måste rummet fortfarande ventileras.

Värmeisolering av golv med balkar ger skydd för lokalerna i händelse av mycket låga temperaturer på vintern och skyddar även mot kvävande sommarvärme. Tack vare detta kan du spara på luftkonditionering.

Med korrekt vattentätning och ångspärr ökar driftstiden för takkonstruktioner, korrosion påverkar metalldelar mindre, och svamp och mögel visas inte på träbalkar.

På grund av det ordentliga arrangemanget av vindsängar och ventilationshål på vinden, reduceras luftfuktigheten och starka utdrag uppstår inte. Dessutom har man tagit vinden med högkvalitativ värmeisolering utanför, så bildar en minimal mängd is och istappar på taket.

I modern byggnad av förorts- och privata hus är det viktigt att värma taket, vinden eller vinden, eftersom det tar upp till en fjärdedel av värmen genom taket under uppvärmningssäsongen. Genom att utföra högkvalitativ isolering på balkarna kan du spara värme avsevärt under driften av huset på vintern. När du monterar vinden och taket, utförs isolering mellan golvet nödvändigtvis längs träbalkar. För att göra detta, använd olika värmare, var och en med sina egna fördelar och nackdelar, välj vilken, baserat på pris och tekniska egenskaper hos rummet.

Processen med isolering av interfloor överlappning på träbjälkar

Uppvärmning av överlappningar samt fasaddekoration av skumplast med beläggning är en process som är nödvändig för att förbättra deras värmeisolering och ljudisoleringsegenskaper. Detta gäller särskilt golv som är ordnade på träbjälkar.

Liknande konstruktioner finns ofta både i relativt gamla hus och i nya byggnader. Deras funktion i ett mycket enkelt installationsschema, men vid utgången får vi bara överlappning av brädor och balkar. Det är inte möjligt att dela ut rymden inne i huset kvalitativt.

Uppvärmning av träbalkgolv med mineralull

Det är därför så mycket tid ägnas åt att väva interfloor överlappande på träbjälkar.

1 Funktioner och syfte

Överlappningen på träbalkarna monteras oftast i trähus. Detta är emellertid inte en regel som det är omöjligt att dra sig tillbaka. Sådana tak finns ofta i andra byggnader av denna typ.

Använd dem inte bara i monolitiska byggnader, ramhus och andra byggnader som byggdes med allvarlig teknik.

Och allt eftersom överlappningen på träbalkarna kan installeras på ett mycket enkelt sätt. Faktum är att allt du behöver göra är att hyra en lätt kran (nästan vilken som helst modell av en bilkran med en pil kommer att göra) och några assistenter.

Allt arbete består i installation av träbjälkar med Baswool värmeisolering med ett visst steg och i en viss riktning. Balkar är lätta att installera, de kan också bearbetas utan stora svårigheter. Och för att skapa en beläggning på dem, lägg helt enkelt brädorna av önskad storlek över strålarna.

Om man ska jämföra med byggandet av ett privat hus av armerade betongblock, är skillnaden uppenbar. Arbetet kräver inte användning av kraftfull utrustning, ett stort antal utrustning etc.

Inte överraskande har trätakstaket blivit så populärt inom privat byggande, speciellt om vi pratar om lätta sommarkonstruktioner.

Problemet är att överlappningen på balkarna med skum och skum inte har tillräcklig densitet. Det är helt enkelt en stödjande struktur (strålarna själva verkar här), där en strandpromenad fylldes på en eller två sidor. Som du förstår utför denna konstruktion endast omslutningsfunktionen.

Värme och ljudisolering du måste göra själv. Och utan att misslyckas.

Strålar som grund för framtida överlappning

Det är nödvändigt att värma kaviteten mellan balkarna. Som regel, på toppen och botten av sina plattor. Som en sista utväg är golvet bara överst. Men det lägger inte stor vikt vid.

Under alla omständigheter kommer en sådan överlappning inte att behålla värmen, eller släcka ljudet från människor som passerar genom det. Om du någonsin har hört hur grannarna kraschar på andra våningen i ett trähus, så borde du veta, säkert går de längs de vanliga strålbalkarna.

Direktisolering utförs med specialmaterial. Du kan använda olika tekniker. För överlappning mellan golvbeläggningar spelar inte tjockleken på en värmare en så stor roll.

Detta beror i de flesta fall på att på olika våningar i huset är temperaturen i regel ungefär densamma. Men det finns alla sorters fall. Ja, och varje byggare kommer att berätta att isoleringen inte skadar.

Högkvalitativ värmeisolering av konstruktioner påverkar alltid komforten inuti huset. Speciellt de mönster som inte skiljer sig åt i speciella värmeisoleringsegenskaper.
till menyn ↑

1.1 Typer av isolering för golv på träbjälkar

Isolering för balkar i isolering av golv i ett privat hus har stor inverkan. Så det rätta materialet hjälper dig att utföra högkvalitativ isolering i huset och spara mycket pengar. Allvarliga misstag kommer också att påverka både kvaliteten på resultatet och de monetära kostnaderna.

Nu på marknaden finns det ett stort antal olika, med hjälp av vilken isoleringen av golv i ett privat hus utförs.

Oftast används:

 • Mineralull.
 • Skumplast.
 • Skumglasblock.
 • Extruderat polystyrenskum.
 • Penoizol.
 • Bulkmaterial.

Interfloor överlappning uppvärmd av penoizol

Det finns inte mycket att säga om mineralull. I slutet - det här är en av de mest populära modellerna för isolering för tillfället. Mineralull brinner inte i elden (och det här är en väldigt viktig indikator, eftersom vi behandlar träbalkar) ger utmärkt skydd mot värmeförlust och ljudisolering.

Och när det gäller ljudisolering kan det anses vara det mest framgångsrika materialet. Ingen annan isolering, så bra ljud kan inte släcka.

Men det finns bomull och flera nackdelar. Först - det sväller snabbt vid kontakt med vatten. För isolering av interlappöverlappningar spelar denna parameter ingen roll, eftersom det i våra hus är som regel torrt och mysigt. Men om du kommer att värma upp vinden, så kommer det redan att behöva tänka på.

Den andra punkten är att uppvärmning med bomull och smutsad isolering kan kosta dig en fin mängd. Nästan säkerligen är den här processen den dyraste. Kostnaden för arbete med penoisol kan konkurrera med det, men det är nödvändigt att ta hänsyn till behovet av att involvera specialister från specialisten i arbetet. utrustning.

Polyfoam i vårt område används också, och ganska ofta. När det gäller värmeledningsförmåga är den inte mindre än mineralull, men ljudet dämpar en storleksordning sämre.

Det finns skillnader i bristerna hos denna värmare. Å ena sidan reagerar det inte alls på fukt, absorberar inte vatten och kan användas normalt, även om du planerade att värma badrummet. Å andra sidan är skumplastik sårbar mot eld och höga temperaturer.

Om något går fel i ett trähus, kan överlappning med skumisolering betydligt komplicera brandbekämpningsuppgiften. Eller till och med bli en orsak till eld. Sådana situationer händer extremt sällan, men de händer, och de bör noteras i förväg.

Extruderat polystyrenskum är samma skum som just har gått igenom en extruderingsprocess. Efter smältning under tryck och med höga utloppstemperaturer erhålles ett tätare material. Det är mycket starkare, tål tunga belastningar och isolering överstiger alla ovanstående modeller.

Basstråle, klar för isolering

Problemet med expanderad polystyren samt några andra material för att isolera ett tak av denna typ är i dess pris och oförmåga att undertrycka ljud.

Penoizol är en sprutisolering gjord av konstgjort skum som blandas med koldioxid. Utmatningen är ett skummaterial som är lätt att applicera och klibbar på ytan. Efter sprayning sväller penoizol liksom det med skum.

Resultatet är ett mycket tätt material med utmärkt värmeisoleringsegenskaper och bra struktur.

Till skillnad från andra värmare kan penoizol fylla rutan överlappande av strålarna helt utan att oroa sig för inkonsekvenserna av former och förberedelser.

Skum klämmer helt enkelt upp alla slitsar och ytor och därigenom bildar en högkvalitets fyllning av hålrum.

Som isolerande isoler används ofta lera, träflis etc. I ett modernt privathus används sådana metoder sällan. Denna isolering är ganska tung, lös, det kan till och med ha en märklig lukt (även om den lätt avlägsnas).

Även om vi pratar om den privata byggandet av sommarstugor eller andra liknande byggnader, kan användningen av bulkingisolatorer motiveras. Tillsammans består hela deras installation på takets isolering i ett privathus att man installerar vattentätning, och sedan fyller isoleringen och det kostar extremt billigt.
till menyn ↑

2 Överlapp isoleringsteknik

Ett exempel på arrangemanget av värmeisoleringspjäsen överlappar längs balkarna

Nu vänder vi oss direkt till golvisoleringstekniken. Faktum är att det inte är något komplicerat. Dessutom förenklar närvaron av strålar och basen arbetet.

Faktum är att du i de flesta fall inte behöver installera en extra ram eller något sådant. Det räcker bara för att fylla hålrummet mellan strålarna med isolering och isoleringslager, och hammar sedan in i brädorna.

Arbetsstadier under isoleringen av interfloor överlappande från golvet:

 1. Förbered taket, vid behov, öppna plank golv.
 2. Vi förbereder isolering och alla nödvändiga material.
 3. Vi lägger ett ångspärrlager. Du kan arbeta med Izospan eller någon annan lämplig ångspärrfilm.
 4. Installera isolering.
 5. Lägg om ett lager av vattentätning, om det behövs.
 6. Vi hammar ett hålrum med brädor.
 7. Vi lägger ytbeläggningen.

Om du behöver isolera från takets sida är tekniken nästan identisk. Bara vattentätning du sannolikt inte behöver. Och om det behövs kommer det att monteras under locket först.

Då kommer det att finnas ett lager av isolering, som är fäst med dycken till baserna av strålarna, och sedan en ångspärrfilm.

I arbetet med isolering på basis av polystyrenskum i närvaro av en ångspärrfilm är inte ett stort behov. Det finns redan ett behov av att bedöma den övergripande situationen.
till menyn ↑

Hur man isolerar golvet mellan golv och tak

Idag introduceras energibesparande teknik överallt. Inte ett undantag och privat konstruktion. I ett hus eller stuga går värmen i alla riktningar: genom tak, väggar, golv, fönster och dörrar. Och information om isoleringen av dessa delar av huset är tillräckligt.

Och vad sägs om de som har en källare under det första (1) våningen, ett hus med två våningar eller ett hus med en vind? Vem letar efter svaret på frågan, hur och med vad ska man isolera interfloor överlappning? Trots allt tror många att det kommer att vara tillräckligt med utomhusisolering.

Detta är sant, men bara om taket är välisolerat. Ett loft eller vinden används ständigt. I annat fall behöver interlappöverlappningar värma upp. Därför kommer tillförlitlig uppvärmning av takhöjderna att skydda mot värmeutsläpp till utsidan, men inte i det ouppvärmda övre rummet. Golvet måste också värmas, eftersom det stiger kallt från källaren.

Innan vi börjar värma golv i huset måste vi ta reda på vilken typ av golv vi har att göra med: golvbalkar eller en monolitisk platta. Och det används även som golvmaterial: betong, metall eller trä. Från detta beror på materialvalet, dess tjocklek och isoleringsmetoden (på taket eller på golvet).

Uppvärmning av golvplattor mellan golv

En monolitisk armerad betongplatta är alltid isolerad.

Tekniken för golvplattans isolering med golv

 • plattan är jämn. För detta används cement-sandmortel. Om det finns djupa sprickor i plattan, måste du göra tåg eller V-spår av dem. Så fyller lösningen tomrummen mer fullständigt. Applicera sedan blandningen och smidig. Det är lättare att göra på golvet.
 • Ångspärrfilmen läggs. Den främre delen av filmen riktar sig till ett varmare rum. Låt filmen behöva överlappa varandra. Om rumstemperaturen är densamma kan filmen inte appliceras.
 • isolerande material läggs. Här är fångsten. Isolering bör väljas så att den kan motstå punkt och konstanta belastningar och samtidigt behålla sin ursprungliga geometri. Därför kan du i detta fall utföra isolering överlappande med expanderad lera, sågspån, polystyrenskum eller basaltull med hög densitet. Alternativt kan du installera träsloggar och sätta en värmare mellan dem. På lags är utkastet golv fyllt.

Uppvärmning av golvplattor mellan golv

 • Sprid vattenisoleringsfilmen över isoleringen. Överlappa också.
 • lägg ett grovt golv. Som sådan lämplig betongbeklädnad eller plywood golv.
 • golvfinish golv.

Tekniken för isoleringsplattor på taket

 1. plattjustering;
 2. ångspärr;
 3. isolering - polystyren eller polystyrenskum. I det här fallet finns inga restriktioner för materialets styvhet, men mjukt eller lös för isolering av taket på plattan är helt enkelt inte lämpligt.
 4. mesh (förstärkning, polymer eller glasduk) + kitt;
 5. gips eller träväggspaneler.

Det bör noteras att på grund av arbetets komplexitet används denna isoleringsmetod väldigt sällan.

Värme av golv på träbjälkar

Värmeisolering av golv av träbalkar Det mest populära materialet för att ordna golv i huset är trä.

Träbalkar är så bra att de är enklare att montera, de är tillgängliga. Och inte minst släppte de in mycket mindre värme än betong.

Därför kommer vi att fördjupa mer om hur man isolerar överlappningar på träbalkar.

Isoleringsteknikens strålning på taket

 • förbereda balkar. Det är, inspektera om ämnet svamp, barkbagge och andra problem. Om det finns problem måste de åtgärdas. Om huset är gammalt måste du förstärka strålarna innan du utför isoleringen av trägolvet mellan golv.
 • fäst en vattentätfilm eller superdiffusionsmembran. Filmen är fastsatt genom märkning till en varmare vägg. Fördelen med membranet är att det är både en hydrobarriär och en ångspärr. Utan att passera vatten kan den passera ånga.

Uppvärmning av trägolv Strålar bör också förpackas med film. I det här fallet bör balkarnas kanter lämnas fria i 10-15 mm. Således kommer den naturliga torkningen av trä att förbli.

Tips: Filmen kan läggas endast mellan strålarna och strålarna själva behandlas med en primer eller annan lösning.

 • fixa isoleringen. På taket är isoleringsöverlappningar oftast gjorda av skumplast, på grund av materialets styvhet eller mineralull.
 • Efter installationen av värmaren är taket färdigt.

Uppvärmning av interfloor överlappningar av polyfoam

Den utförs i följande ordning:

 • Avståndet mellan balkar mäts;
 • isoleringen är skuren i storlek minus 1 cm (för ytterligare fixering). Du kan klippa i storlek, men då måste du fixa plåten med klämmor, paraplyer, lim eller speciellt limskum;
 • isoleringen är fast med pinnar. Därför hamras en träpinne mellan strålen och skummet;
 • lederna och lederna med takstrålen blåses med skum;
 • efter torkning skärs överskott av skum;
 • den polymera filmen fastnar. I det fallet, om du planerar att putta taket.

Processen att installera skum i taket visas på bilden.

Uppvärmning av interfloor överlappningar av polyfoam - steg-för-steg instruktionen

Uppvärmning av överlappningar mellan mellanrummen

Den andra isoleringsmetoden är isolering av trägolv med mineralull. Verk utförs i följande ordning:

 • Avståndet mellan balkar mäts;
 • isoleringen är skuren i storlek.
 • ull läggs i utrymmet mellan strålarna. Dessutom, om strålhöjden är större än höjden på isoleringen. Det är nödvändigt att lägga bomullsull i två lager.
 • isoleringen är fastsatt i taket med en tråd.
 • passa membranskiktet.
 • Att klara ett sådant tak är bättre att utföra gips, hängande tak eller träplåt.

Installationen av mineralull på taket visas på bilden.

Uppvärmning av överlappningar av mineralull - instruktionerna

Tekniken för isolering av trägolv med golv

Det är mycket lättare att göra isolering av ett tak i ett trähus, på träbjälkar eller på en armerad betongmonolitisk platta på golvet. Huvudsakligen på grund av att allt arbete utförs på golvet.

Golvisolering utförs med hjälp av:

 • polyfoam, polystyrenskum

Uppvärmning av överlappningar på golv - polyfoam

Uppvärmning av interfloor överlappningar på ett golv - en minvat

Uppvärmning av interfloor överlappningar på en golvexpanderad lera

 1. golvet är jämnt
 2. ångspärrfilmspridningar. Var noga med att överlappa varandra;
 3. passar isolering. För lös och styv isoleringsfilm behövs inte;
 4. hydrobarriären håller sig inom;
 5. ett betongskikt är anordnat eller ett grovt golv är upplagt av plywood, OSB eller naturkartong.

De som uppskattar miljövänligheten av värmeisoleringsmaterial kan rådas att värma golvet med sågspån eller halm. I det här fallet, nära de strukturella elementen som kan värmas, bör du använda en annan isolering.

Uppvärmning av överlappningar på golv - sågspån och halm

Avslutningsvis kommer vi att förse dig med några regleringsdokument (SNiP-isolering av golv), baserat på vilken du kommer att kunna välja rätt typ och tjocklek på isoleringen, med hänsyn till alla faktorer som påverkar isoleringen i huset.

 • SNiP 2.01.07-85 belastningar och effekter;
 • SNiP 2.03.13-88 Golv;
 • SNiP 23-02-2003 Termiskt skydd av byggnader;
 • SNiP 3-04-01-87 Isolerings- och ytbeläggningar;
 • SNiP 2.04.14-88 Värmeisolering av utrustning och rörledningar.

slutsats

Baserat på denna instruktion kan du uppvärma golvtak med egna händer enligt alla regler och minska värmeförlusten i huset avsevärt.

Hur man utför isolering på träbalkar, interlapp överlappning?

Värmeisolering av gränsöverlappning på träbjälkar är en viktig del av arbetet: det är nödvändigt att skapa ett hinder för kall och ljudisolering av lokalerna samtidigt som det förhindras eventuell formning av utkast och mögel på tak.

Värmeisolering krävs för överlappning mellan den kalla källaren och vardagsrummen på första våningen eller mellan vardagsrummen och ouppvärmd vindsvåning. Överlappningen mellan bostadslokalerna kräver ljudisolering, och därför kommer lösningen att lösa problem att vara annorlunda.

Vad säger byggnadens termiska fysik om golvisolering

Hur man isolerar golvet för att eliminera utkast, fukt och mögel? Från synpunkten att bygga termisk fysik kommer isoleringen av interfloor-överlappningen längs träbalkarna att vara läsbar om isoleringen ligger på den kalla luften.

Det korrekta arrangemanget av lager i takkonstruktionen upprepar principen om fasadisolering: På den kalla luftintagsidan installeras en ångspärr, därefter isolering, en annan ångspärr, en platta eller en annan stödstruktur. Lagarrangemang bör säkerställa utsläpp av vattenånga.

Men när det gäller konkreta träkonstruktioner i ett privathus finns det svårigheter av konstruktiv natur.

När vi värmer vinden golvet finns det två av dem: samtidigt krävs värmeisolering, ljudisolering och vattentätning av strukturen. Dessutom måste överlappning gå för regelbunden inspektion och reparation av taket. "Cirkel" interfloor överlappning i detta fall kommer att ha följande formulär:

 1. Ett lager av material som tål periodisk gång.
 2. Ånggenomsläpplig vattentätning.
 3. Isolering.
 4. Ångspärr.
 5. Stödstruktur
 6. Tak rum.

Värmeisolering av trägolv över en kall källare kräver att man placerar lager i omvänd ordning:

 1. Rengör golvet.
 2. Ångspärr.
 3. Isolering.
 4. Ångspärr.
 5. Stödstruktur

För att uppfylla alla dessa villkor behöver du ett kompetent materialval.

Urval av material

Värmande överlappningar på träbalkar kan utföras av någon av följande typer av värmeisoleringsmaterial:

 1. Bulk (slagg, expanderad lera grus).
 2. Monolitisk läggning (lättbetong - lera, luftning etc., skum).
 3. Plåt (tallrikar och mattor av olika material av mineral och syntetiskt ursprung - från porös betong "Velit", mineralull, skumglas, polystyrenskum).
 4. Film.

För att välja isolering är det nödvändigt att analysera deras värmeisoleringsegenskaper, volymvikt och stödstrukturen hos själva strukturen.

Bulk- och monolithiska isolatorer med hög värmeledningsförmåga har som regel en imponerande vikt och för att säkerställa det erforderliga värmeöverföringsmotståndet hos yttre väggkonstruktioner krävs tjocklek, till exempel fyllning med 0,5 m lerabetong med en lägsta bulkvikt på 200 kg / m3 att träbjälkar kan inte stå emot det. Dessa isolatorer väljs oftare för överlappningar på betongplattor i tegelhus.

De material som är mest efterfrågade för isolering är mineralull (sten, basalt eller glasull) och polystyrenskum. Dessa material har utmärkta egenskaper:

 • värmeledningsförmåga från 0,33 till 0,42 W / (m × K);
 • liten volymvikt - från 10 kg / m3;
 • låg vattenabsorption
 • hög ångpermeabilitet;
 • kompressionsdensitet av 70 kPa.

Dessa siffror föreslår följande:

 • isolering av interfloor överlappning på träbalkar behöver inte ett tjockt lager av isolerande material;
 • Stödstrukturerna blir inte överbelastade.
 • isolering med korrekt ånga och vattentätning kommer inte att ackumulera fukt, och det kommer därför att vara länge och viljan
 • behålla bekväma förhållanden i huset;
 • när reparation inte kollapser från personens allvar.

Inte mindre viktigt för hållbarheten hos designvalet av ångspärrmaterial. På byggmarknaderna erbjuder de en betydande mängd. Innan du köper är det nödvändigt att ta reda på hur materialet fungerar, och i fråga om flerskiktsmembran, vilken sida borde den anslutas till isoleringen.

Vi värmer upp vinden på träbjälkar

Uppvärmning av vinden på träbjälkar kan göras på flera sätt. Valet beror på avståndet mellan strålarna och de ekonomiska möjligheterna.

Första sättet

Schemat överlappande med användning av mineralullplattor är följande:

 1. Beredning av strålar - Impregnering med brandskyddsmedel och fungicid, förstärkning vid behov.
 2. Fäst en ångspärr mot botten av balkarna med en kista.
 3. Mellan bjälkarna lägger man ett lager av mjukisolering - mineralullmattor.
 4. På den övre kanten av takbjälkarna lägger man det andra isoleringsskiktet - hårda mineralullplattor med en laminerad yta som tål begränsad cirkulation.
 5. Att svetsa ett lager av vattentätning uppbyggt takmaterial (Tekhnoelast, Krovlyaelast, Bikrost, etc.) på plattorna med hjälp av en hårtork.
 6. På kassen för att fixa ett podshivnoy tak (gips, OSB, spånskiva, väggpaneler etc.).

Andra sättet

 1. Beamberedning.
 2. Med hjälp av lathing fixar vi ångisolering till balkarna.
 3. Vi lägger det första lagret av isolering.
 4. På balkarna monterar vi träskogar.
 5. Mellan lagret ligger det andra skiktet av isolerande material.
 6. Vi monterar golv av fuktbeständig spånskiva, OSB eller annat material.

När man lägger isoleringsplattan är fast på monteringsklisteret eller limskummet. Enligt den andra metoden är det möjligt att ersätta mineralullplattorna med polystyrenskum eller penoplex.

Vi värmer taket på första våningen

Värme av golvet i detta fall kan också göras på flera sätt, valet beror på husets designfunktioner. Om det finns ett ventilerat utrymme under taket, kan isoleringen utföras på vinden principen genom att byta skiftning av skikt.

Första sättet

Uppvärmningen av golvets första våning med en kall undergolv är följande:

 1. Beamberedning.
 2. Längs bottenytan bifogar vi kranialstången.
 3. Vi fixar undergolven till kranialstängerna med naglar (brädor, plywood, OSB, DSP, etc.).
 4. Ett fukt-vindtätt membran läggs på toppen, fäst det till strålarna genom räknaren.
 5. I interglobe rymmer vi isolering.
 6. Vi lägger ett rent golv.

Andra sättet

Värmeisolering av taket ovanför den kalla källaren skiljer sig från föregående metod i små nyanser, algoritmen för att utföra arbetet ändras inte.

slutsats

Korrekt genomförd isolering överlappning mellan golv på träbalkar garanteras för att säkerställa bekvämligheten av bostäder, eliminera utkast och bildande av svamp och mögel. Allt arbete kommer inte vara svårt att utföra av någon husägare som vet hur man använder borr- och byggnivån.

Egenskaper av isolering och ljudisolering av interfloor överlappning på träbjälkar

Vid byggandet av ett hus är en viktig uppgift isolering och ljudisolering. Till skillnad från väggarna har isoleringen av interfloor-överlappning ett antal funktioner. Tänk på de viktigaste.

beskrivning

Den snabbaste och enklaste metoden för interfloorisolering är golv på träbjälkar. Installation av virke via ett visst avstånd kräver inte mycket ansträngning. Därefter är det bara nödvändigt att fylla hålen med värme- och ljudisoleringsmaterial och stäng alla golv och vindsvåningar. Trä är en bra ljudledare. Följaktligen, om du bara sätter balken mellan golven med ett träd, lämnar värme- och ljudisoleringen mycket att önska.

Det rätta valet av värmeisoleringsmaterial är det nödvändigt att utföra från och med var överlappningen är. Så för överlappning mellan golv är ljudisolering av stor betydelse. Överlappningen mellan golvet och vinden bör ha mer isolerande egenskaper. I ett hus som har värme på alla våningar, överväga överföringen av värme till de övre våningarna. I det här fallet kommer valet till förmån för materialets isolerande egenskaper att ge möjlighet att behålla mikroklimatet i varje rum. Stor uppmärksamhet bör ägnas åt skydd av värme och ljudisoleringsmaterial från fukt. För detta ändamål används ång- och vattenisolatorer.

Standarder och krav

Överlappningen mellan golven är ständigt under mekaniska och akustiska effekter som orsakar buller (går i skor, fallande föremål, slammande dörrar, TV-apparater, högtalare, pratar och så vidare). I detta avseende strikta krav på isolering. Ljudisoleringsförmåga indikeras av två index. Det luftburna ljudisoleringsindexet är Rw, dB och det reducerade ljudnivåindexet Lnw, dB. Krav och standarder regleras i SNiP 23-01-2003 "Skydd mot buller". För att kunna uppfylla kraven på överlappningar i interplanet bör det luftburna ljudisoleringsindexet vara högre och det reducerade bullerindexet bör vara mindre än standardvärdet.

Kraven i SNiP 23-02-2003 "Värmeskydd av byggnader" påläggs också isolering av golv i Ryska federationen. Krav på isolering, bestämd av golvets placering. När du väljer isolering för golv mellan golv, mer guidad av vad som kommer att vara designen. Till exempel, om isolering placeras mellan skikt eller balkar, ges preferens till basdämpare med låg densitet eller glasfiber.

Om isoleringen passar under screed, bör densiteten vara hög. Förutom värmeisoleringsegenskaper måste isoleringen uppfylla kraven på miljöskydd.

klassificering

För att klassificera ljudisolering är det möjligt att dela upp alla metoder för hantering av ljudintrång i två delar.

 • Ljudisolering - återspeglar ljudet från väggen eller taket, vilket väsentligt hindrar penetreringen av ljudet bakom strukturen. Sådana egenskaper har täta material (betong, tegel, gips och annat reflekterande, ljud, material) Möjligheten att reflektera ljud bestäms huvudsakligen av materialets tjocklek. I konstruktionen beaktas konstruktionen av byggmaterialets reflektionsindex. I genomsnitt varierar det från 52 till 60 dB.
 • Ljudabsorption - absorberar ljud, vilket hindrar det från att reflektera tillbaka in i rummet. Ljudabsorptionsmaterial har som regel en cellulär, granulär eller fibrös struktur. Hur bra materialet absorberar ljud beräknas med ljudabsorptionskoefficienten. Det ändras från 0 till 1. Vid enighet absorberas ljudet helt och vid noll återspeglas det fullt. Det bör noteras här att i praktiken finns material med en koefficient på 0 eller 1 inte.

Det anses lämpligt för isoleringsmaterial som har en ljudabsorptionskoefficient på mer än 0,4.

Sådana råvaror är indelade i tre typer: mjukt, fast, halvfast.

 • Fasta material är huvudsakligen gjorda av mineralull. För större ljudabsorption läggs fyllmedel som perlit, pimpsten, vermikulit till bomullsull. Dessa material har en genomsnittlig ljudabsorptionskoefficient på 0,5. Densiteten är ca 300-400 kg / m3.
 • Mjuka material är gjorda på basis av glasfiber, mineralull, bomullsull, filt och så vidare. Koefficienten för sådana material sträcker sig från 0,7 till 0,95. Specifik vikt är upp till 70 kg / m3.
 • Glasfiberplattor, mineralullskivor, material med en cellulär struktur (polyuretan, skumplast, etc.) kan hänföras till halvfasta material. Sådana material kallas material med en ljudabsorptionskoefficient från 0,5 till 0,75.

Materialval

Ljudisolering och ljudisolering i hus med trägolv kan utföras med olika material.

Listan över de vanligaste nedan.

 • Fibrerande ljudabsorberande material - rullar eller arkisolering (mineral och basaltull, ekologisk olja och andra). Detta är det bästa sättet att hantera buller. Beläget mellan takets tak och takets golv.
 • Fälld - staplad ovanpå lagret, liksom vid korsningen av väggar, sömmar och andra områden där det är nödvändigt för att förhindra penetration genom strukturens lösthet.
 • Kork, folie, gummi, polystyrenunderlag - ett tunt material för att lägga på golvbeläggningen eller balkarna. Isolerar rummet från stötar och vibrationer.
 • Sand läggs på en polyetenunderlag, längst ner på hela ljudisoleringen. Detta gör det möjligt att nästan helt lösa problemet med ljudisolering, i kombination med andra material.
 • Utvidgad leraläggning och principen om funktion som i sand, men på bekostnad av klumpig struktur och en mindre specifik gravitation är mer bekväm. Eliminerar spill vid brist på substratet.
 • Utkast till golv - monterat på spånskivor och OSB enligt principen om flytande golv, har ingen hård koppling till överlappningen, eftersom det dämpar ljudet.

För att uppnå den nödvändiga nivån av ljudisolering, monteras en "paj" från en kombination av olika material. Ett bra resultat ger exempelvis följande materialbeställning: takbeläggning, lathing, ångspärrmaterial, mineralull med gummikorkstöd, OSB eller DSP-platta, ytbehandling. För att välja isoleringsmaterial är det nödvändigt att studera mer och mer de vanligaste av dem och välja den lämpligaste beskrivningen.

 • Glasull - materialet är tillverkat av glasfiber. Den har hög hållfasthet, hög vibrationsmotstånd och elasticitet. På grund av närvaron av tomma utrymmen mellan fibrerna, absorberar det ljud bra. Fördelarna med detta material gjorde det till en av de vanligaste inom värmeisolering och ljudisolering. Dessa inkluderar låg vikt, kemisk passivitet (ingen korrosion av kontaktande metaller), icke-hygroskopicitet, elasticitet. Glasull tillverkas i form av mattor eller rullar. Beroende på golvdesignen kan du välja det lämpligaste alternativet.
 • Mineralull - ett material gjord av bergsmält, metallurgisk slagg eller blandningar därav. Fördelarna är brandsäkerhet och kemisk passivitet. På grund av det kaotiska arrangemanget av fibrerna i vertikalt och horisontellt läge vid olika vinklar uppnås en stor ljudabsorption. I jämförelse med glasullen saknar detta material mer vikt.
 • Den flerskiktiga panelen är för närvarande ljudisoleringssystem som är praktiska att använda, eftersom de är ett av de ledande sätten att ljudisolera partitioner (en mur av tegel eller betong, etc.). Dessa system är gjorda av gips och sandwichpaneler. Sandwichpanelen i sig är en kombination av täta och lätta gipsfiberskikt och mineral eller glasull av olika tjocklek. Från modellen av sandwichpanelen beror på vilket material som används i det och hur materialskikten varierar i tjocklek. Ej brandfarligt, men inte rekommenderat för golvisolering, eftersom installationen och materialkostnaden är komplicerad i denna situation, vilket leder till onödiga byggkostnader. Den kan användas för tak i vissa specifika situationer om detta förenklar installationen av ljudisolering. Panelens stora nackdel är deras tunga vikt, vilket måste beaktas vid byggandet.
 • Plåten pressas från en naturlig korkkrummning - en av effektiva material för isolering från chockbrus. Materialet är resistent mot gnagare, mögel, parasiter och sönderfall. Inert mot kemikalier. Dessutom är fördelen hållbarhet (tjänar 40 år eller mer).
 • PE skum - lämpligast som substrat för laminat, parkett och andra golvbeläggningar. Effektivt från stötar. Det har flera sorter, vilket är ett plus för att uppnå motsvarande krav för ljudisolering och minimala kostnader. Motståndskraftig mot oljor, bensin och många lösningsmedel. Det har ett antal nackdelar som brandfara, instabilitet mot ultraviolett strålning, det förlorar upp till 76% av dess tjocklek under långvariga belastningar. Fall av fukt skapar förutsättningar för formning av mögel och svampar. Ett av de billiga materialen.
 • Gummidynan är gjord i form av en blandning av syntetgummi och granulär kork. Designad för att minska chockstörningar. Bekväm för användning under elastiska och textilbeläggningar (linoleum, matta och andra). Med mindre effektivitet används under hårda golv. Nackdelen med detta material är att det i närvaro av fukt kan tjäna som en gynnsam miljö för form, varför ytterligare fuktisolering är nödvändig. Polyetenfilm är lämplig för detta.
 • Bitumen-kork substrat - gjord av Kraft-papper impregnerat med bitumen och beströdda med korkflis. Korkfyllning ligger nedanför, vilket hjälper till att avlägsna fukt under laminatet. Vattentätning är inte nödvändig. Nackdelarna med detta material är att korkkrummor kan flyga bort från duken, med mycket fukt, det ruttnar och fläckar under installationen.
 • Kompositmaterial - består av två lager av polyetenfilm och ett skikt av polystyrenskumgranuler mellan dem. Polyetenfilmer har en annan struktur. Toppskiktet skyddar mot fukt, medan bottenskiktet tillåter fukt att tränga in i mellanskiktet, vilket tar bort det runt omkretsen.
 • Extruderat polystyrenskum - har låg vattenabsorption, hög hållfasthet. Den lätta installationen av detta material bestäms av enkel skärning, enkel och snabb installation, minsta mängd avfall. Enkel installation bestämmer låga kostnader för arbete. Hållbar, behåller egenskaper i 50 år.
 • Glasfiber - gäller för isolering av strukturella buller. Den porösa fiberstrukturen ger denna kapacitet. Den används med sandwichpaneler, ramljudisoleringsklädsel och skiljeväggar, trägolv och tak. Beroende på vilket material det appliceras på, väljs installationstekniken också. Vid installation av trägolv eller golv som placeras på stödplatser på väggarna och under balkarna. Vidare, om balkens ändar stöds på väggarna, för att undvika svår kontakt med andra byggnadsstrukturer, måste glasfiberen isoleras med en packning.
 • Vibro-akustisk tätningsmedel - tjänar till att ge vibrationsisolering. För att minska strukturella buller ligger mellan strukturerna. Lätt att använda för att fylla ord i konstitutioner. Bra vidhäftning med gips, tegel, glas, metall, plast och många andra byggmaterial. Efter härdning finns ingen lukt, det är inte farligt i omlopp. Under arbetet måste lokalerna ventileras. Får inte komma i ögonen under arbetet.

Baserat på de ovan beskrivna egenskaperna kan du välja det lämpligaste materialet för den konstruerade överlappningen.

beräkning

Karakteristiska fel vid beräkningen av ljudisolering är en jämförelse av två material, vilket indikerar egenskaperna för ljudisolering och ljudabsorption. Det här är två olika indikatorer som inte kan jämföras. Ljudisoleringsindex bestäms vid frekvenser i intervallet från 100 till 3000 Hz. Ett misstag är också den gemensamma uppfattningen att skumplast är ett bra ljudisolerat material. I det här fallet överstiger ett skikt av 5 mm bra ljudisolerat material skumets 5 cm skikt. Polyfoam refererar till hårda material och förhindrar stötar. Den största effekten av ljudisolering uppnås när hårda och mjuka isoleringsmaterial kombineras.

Varje isoleringsmaterial kännetecknas av motstånd mot värmeöverföring. Ju större denna egenskap är desto bättre motstår materialet värmeöverföring. För att ge den nödvändiga nivån av värmeisolering, variera materialets tjocklek. För närvarande finns det många onlinekalkylatorer för beräkning av isolering och ljudisolering. Det är nog att skriva in data om materialet och få resultatet. Att jämföra med tabellerna för krav på SNiP, ta reda på hur det föreslagna alternativet uppfyller de nödvändiga standarderna.

Läggande teknik

I ett privat trähus installeras ljud och ljudisolering bäst under konstruktion eller på scenen med grov finish. Detta kommer att eliminera ytbehandlingarna från föroreningar (tapeter, färg, tak, etc.). Tekniskt sett är processen att lägga ljud och ljudisolering inte komplicerat, och du kan själv göra det.

Ett exempel är följande ordning för installationssteg.

 • Först av allt måste hela virket vara täckt med ett antiseptiskt medel. Detta kommer att skydda trädet från utseendet på parasiter, mögel, svampar och sönderfall.
 • Vid nästa steg packas det grova golvet under balkarna. För denna bräda lämplig tjocklek på 25-30 mm.
 • Därefter installeras ångspärren över den formade strukturen. Ångspärrens leder måste klistras ihop med byggband. Detta förhindrar borttagning av isolering. Kanterna ska komma på väggarna i en höjd av 10-15 cm, vilket skyddar isoleringsmaterialet på sidorna mot fuktintrång från väggarna.
 • När ångspärren är hermetiskt förseglad mot det grova golvet är isoleringen placerad på den. I det här fallet är isoleringsmaterialet inte bara monterat mellan strålarna, men också ovanpå dem. Detta görs för att undvika sprickor genom vilka ljud och värme kan strömma. I allmänhet kommer detta tillvägagångssätt att ge den högsta nivån av ljud och ljudisolering.